Et forsvar for kulturrelativismen

Af Kasper Støvring 178

Udtaler man sig kritisk om multikulturalismen, kan man være sikker på én ting: man bliver hurtigt genstand for personangreb og beskyldninger om ”muslimhad”, ”islamofobi”, ”fremmedfjendskhed” og andet godt. Således også undertegnede. Men beskyldningerne er, for mit vedkommende, fuldkommen fejlanbragte.

Jeg ser ikke ned på muslimsk kultur, og jeg mener heller ikke, at udlændinge fra muslimske lande ikke kan assimileres til dansk kultur. Lad mig bare i flæng nævne Naser Khader, Cherif Ayouti, Farshad Kholgi, Ahmed Mohamud og Massoud Fouroozandeh. De er alle fremragende repræsentanter for dansk kultur, har forsvaret den med stort civilt mod og mere indsigtsfuldt end de fleste etniske danskere; de kommer alle fra Afrika eller Mellemøsten, og flere af dem er muslimer.

At jeg ikke opfatter islam som en fejlslagen kultur, eller andre ting, jeg ofte beskyldes for, kommer af min konservatisme, som har et element af kulturrelativisme i sig. Hvad er det? Det er erkendelsen af, at hver kultur har sine egne værdier. Ganske vist deler vi få universelle værdier på tværs af kulturerne, fordi vi alle er mennesker og udstyret med den samme natur.

Men kultur er i den forstand vigtigere end natur, fordi kulturerne ”fastlægger institutioner og adfærdsmønstre for at lede mennesker ad den vej, som er den rette i et bestemt samfund”, med Samuel Huntingtons ord. Path dependence, stiafhængighed, som det kaldes i sociologien. ”Hvor du er på vej hen afhænger af, hvor du kommer fra, og visse destinationer kan du simpelthen ikke nå, derfra hvor du er nu,” som Robert Putnam har udtrykt det.

Kulturrelativisme er desuden den svære øvelse at se på andres kultur med deres øjne – og ikke mindst se på vores egen kultur med andres øjne. Lad mig prøve at gøre forsøget, for det kan vise, at de værdier vi holder vigtigst i Vesten, som f.eks. individualisme og sekularisering, faktisk er de mindst vigtige på verdensplan. Og det kan forklare, hvorfor især muslimer ikke vil assimileres til vores kultur (i det følgende forbryder jeg mig imod den generaliserende regel over dem alle: du må ikke generalisere).

Occidentalisme

For muslimer er det meningsfuldt at lade sit liv afhænge af en guddommelig kraft, der er nærværende overalt i samfundslivet. Sekularisering opfattes som ugudelighed, og åndelighed sættes over materialisme, der skaber et fordummende, skam- og æreløst oplevelsessamfund. Muslimer har stærke slægtskabsbånd, og de forkaster individualismen, der leder til skilsmisser, ødelagte familier, ensomhed, depressioner og skyhøje selvmordsrater. I Vesten stuver vi de ældre af vejen på plejehjem, fordi vi alle har travlt med at realisere os selv.

Endelig er dydighed og bindinger for muslimer vigtigere end grænseoverskridelse og frisættelse, for emancipation betales med fremmedgørelse, med alkoholisme, narkomani, et overforbrug af både sløvende og stimulerende medicin samt lykkepiller, pornoficering, nydelsessyg hedonisme og andre forfaldstendenser, som anses for at hærge Vesten.

Det er ikke nødvendigt at gøre opmærksom på, at det ovenstående kan og bør nuanceres; pointen er, at der er en pris at betale for friheden – og mange muslimer vil ikke betale den. Occidentalismen er alt for stærk. Som jeg skriver i min bog Sammenhængskraft, kræver andre livsforhold en anden kultur, f.eks. en kultur med arrangerede ægteskaber og med stærke pligt- og dydsfællesskaber, hierarkier og afsavn.

Vestens forfald skyldes ifølge mange ikke-vestlige betragtere netop manglende autoritet, og følgen er hærværk, forvirring og utilpassede børn; læg dertil en pacificerende og demoraliserende velfærdsstat med dens syndflod af rettighedsegoisme, ressentiment- og misundelsesdyrkelse. Så kan man måske godt forstå, at det er svært for muslimer at vælge at blive som os. De opfatter prisen som alt for høj. ”I har dyresex, vi har sharia”, som en muslim udtalte i forbindelse med islamisten Bilal Phillips’ visit til Islamisk Trossamfund forleden.

Det er afgørende at forstå, at vi lever i en ufuldkommen verden, derfor er utopier af det onde, og derfor er der en bagside ved alle positive værdier. I Vesten har vi valgt at leve med bagsiden af frihed. Vores kultur føles naturligt for os (medmindre man er fremmedgjort i egen kultur), ligesom det er naturligt for mennesker i andre kulturer at leve på andre måder. Jeg siger ikke, at muslimer har ret i deres syn på Vesten, men jeg kan ikke fortænke dem i at tænke, som de gør.

Jeg forsvarer heller ikke muslimsk kultur, men anerkender muslimers måde at leve på. Jeg bryder mig som sådan ikke om mange ting i islam, men islam er nu engang en lang kulturtradition, der i over 1400 år har givet mening til millioner af menneskers liv. Og som konservativ forstår jeg værdien af dybe traditioner og religion.

Den moderate kulturrelativisme

Så jeg er kulturrelativist. Det betyder imidlertid ikke, at jeg anser alle kulturer for lige gyldige i den forstand, at dansk og vestlig kultur ikke er særlig værdifuld. Den slutning drages kun i den liberale og kulturradikale, multikulturelle variant. Og heraf følger min anden opfattelse: multikulturalismen skal afvises herhjemme; her skal vi holde fast i dansk kernekultur og afvise muslimers særkrav. Men vi skal acceptere den multikulturelle mangfoldighed ude i verden. Lad os være nationale hjemme – og multikulturelle ude.

Jeg mener, at vi her i Vesten har udviklet en unik kultur, der trækker på en græsk, romersk, kristen og oplysningsfilosofisk arv. Den er ikke universel. Mennesker fra andre kulturer, inklusiv den muslimske, har deres egen distinkte måde at gøre tingene på og fred være med det. At vi har vores egen særlige kultur, og at den er vores, dét er hovedsagen. Den skal der ikke laves om på.

Men det betyder så også bare, at vi må, om ikke respektere, så dog anerkende, at fremmede har deres særlige kulturelle livsformer. Hvis vi siger, at vores måde at gøre tingene på, er den eneste rigtige, så siger vi også, at vi har nået historiens afslutning, dens højdepunkt. Men så ser vi netop bort fra de adskillige forfaldstendenser, der også hærger Vesten. Altså onder som skyldes, at vi mennesker ikke er fuldkomne væsener, og som vi må søge at gøre noget ved på bedste vis. Muslimer ser netop noget destruktivt i dette forfald: æreløshed, dekadence, ugudelighed. Og kan man fortænke dem i det?

Hvad man derimod godt kan kritisere dem for, er, at de afviser vores kulturelle livsform, når de frivilligt har valgt at bo i vores land.

178 kommentarer RSS

 1. Af j b

  -

  For at koge tingene ned til et ord, ønsketænkning. Hvis det her land skal reddes ikke bare op til 2020, men i særdeleshed fremover skal vi have et opgør. Et opgør med, om vi ønsker Danmark på egne præmisser eller en sygelig religiøs tilstand, hvor du flere gange om dagen indkaldes til en gang hjernevask.
  Danskerne skal allerede ved næste valg tænke fremadrettet og ikke kun tænke på den velfærdsbarbering, som er på vej. Rødt flertal giver de indtrængende en måske 10-20 år ekstra og så er det for sent. Idag vel lidt over en halv million, men med simpel fremskrivning tæt på halvdelen af befolkningen og dermed stemmerne i 2030. Og så kan etniske danskere skyde en hvid pind efter rettigheder i “eget” samfund.
  Hvorfor helvede bliver Danmark ved med at føre en politik, som i den grad undergraver landet? Og hvorfor er der hele tiden så mange tvivlere, som ikke kan se langt? Ja, nogle muslimer er integreret idag og de udgør ikke nogen trussel. men de udgør desværre kun et fåtal af alle de “samfundsnassere”, som der bare skal have plads. Eller? Prøv da at regne lidt frem og tænk på fremtiden.

 2. Af Hr Vestergård

  -

  For en sand, rammende, lidt nedtrykkende, men meget underholdende kommentar omkring muslimers særrettigheder, se: http://www.youtube.com/watch?v=ErzxOz3Dzv8

  Kort resumé af videoen: Den amerikanske hær har specielle og strenge regler om hvor forsigtigt og respektfuldt soldaterne skal omgås koranen. Og regeringen og hæren fordømmer inderligt enhver disrespekt af koranen. SAMTIDIG har der været tilfælde, hvor den amerikanske regering har krævet bibeler brændt – for ikke at provokere muslimer…

  Det er simpelthen grinagtigt.
  Hvor er det tumpet og arrogant, at man i vesten er SÅ bange for at fornærme én religion/ideologi, mens man ikke har noget problem med at der trampes på andre. Det sådan en mystisk halvt nedladende og halvt underkastende holdning man har til muslimer, hvor man på den ene side forsøger at beskytte disse “stakkels primitive folk” samtidig med at man er dødsens bange for at de skal gå totalt amok i vold og drab.

  Må jeg komme med et ydmygt forslag i forhold til muslimer og andre religiøse folk: Behandl dem som LIGEVÆRDIGE MENNESKER!
  Dette indebærer, at man IKKE skal tolere nogle totalitære eller voldelige idéer, bare fordi de begrundes i religion. Det indebærer, at man skal STILLE DE SAMME KRAV som man stiller til andre. Det indbærer også at man ikke skal give nogen særrettigheder, som man ikke også ville give til andre ideologisk baserede samfundsgrupper.

  Denne simple medmenneskelige holdning giver også svaret på, i hvilket omfang man f.eks. skal acceptere religiøst betingede klædedragter: Det skal man i samme omfang som man ville gøre det for en anden ideologisk baseret gruppe (det være sig punkere, socialdemokrater, hip-hoppere, jehovas vidner, nynazister, hippier ect.)

  Det følger også heraf hvordan man bør forholde sig til afbrændinger af koranen: På fuldstændig samme måde som hvis bibelen, det kommunistiske manifest, dansk folkepartis partiprogram, Løgstrups “den etiske fordring” eller ethvert andet ideologisk skrift. Der INGEN moralske argumenter for at der skal være nogen forskel. Der er KUN praktiske argumenter (nemlig at der er større risiko for at antænde voldspsykopater ved at brænde koranen end ved at brænde “den etiske fordring”).

 3. Af Hr Vestergård

  -

  @ Torben Andersen, 22. april 2011 kl. 18:30

  Du spørger hvorfor ordet “muslim” er blevet sådan et skældsord og påpeger, at der er tosser i alle religioner og kulturer.

  Det sidste har du fuldstændig ret i, men det hænger også sammen med svaret på det første. Svaret er nemlig, at der bliver rullet med øjnene ad folk som dem i dit video-link. Man tager sig til hovedet og tænker “hvordan i ALVERDEN kan sådan nogle folk kalde sig kristne” og “hvilken tosseanstalt er de dog sluppet ud fra”. Man laver sågar tv-udsendelser om dem for at vise hvor langt ude de er. På den måde bliver det mikroskopiske mindretal af ultra-tosser i den vestlige verden tacklet – AF den vestlige verdens egne borgere.

  Hvis vi så vender øjnene mod den muslimske verden, så er der også ekstreme ultra-tosser dér. Jeg vil nok også påstå, at procentdelen er større, men lad nu bare det ligge. FORSKELLEN er dog, at man der IKKE ruller med øjnene, tager sig til hovedet og er enige om at de er langt ude. Nej, man er tværtimod bange for dem og taler dem efter munden i en blanding af frygt og respekt. DET er forskellen, og DET kommer hurtigt til at give indtrykket af, at det ikke bare er en lille ugleset gruppe af muslimerne, som har tossede holdninger. Jeg håber, at det gav mening for dig – ellers kommer jeg gerne med uddybende kommentarer og eksempler.

  Mvh. Vestergård

 4. Af Hr Vestergård

  -

  Lige et par gode tips, hvis man gerne vil undgå at blive stemplet som islamofob: http://www.youtube.com/watch?v=EKerbOi_mrI

  (Advarsel: Denne video indeholder humor og rammende betragtninger)

 5. Af Torben Andersen

  -

  @Hr. Vestergaard – Tak for sagligt svar. Men gid det var så simpelt som du fremstiller det. Youtube videoen fremstiller en familie i USA, et land vi sammenligner os med, hvor skolegang og vestlig kultur er på højde med vores et land hvor man kunne forvente en højere grad af intelligens end hvad denne familie præsterer, DERFOR finder jeg grund til hovedrysten. Lige som det er overraskende hvor få debat indlæg her på siden der bygger på andet end had og fordomme, man kunne forvente at danskere ville have mere indsigt end det. Du skriver der ikke er hovedrysten i muslimske kulturer, så må du vist have misset de seneste måneders oprør for der er da i den grad tale om et samlet folk der har fået nok af undertrykkelse. Lad os nu få en intelligent debat og stoppe med at opildne til had mod en minorits gruppe, Muslimer er i sig selv ikke nogen trussel – truslen kommer fra de EXTREME grupper og om det er KKK, Islam, Pavens tosseklub eller andre er ligegyldigt. Vi generaliserer jo heller ikke når det gælder katolske præsters lyst til at pille ved mindreårige og påstår ALLE katolikker har den tendes, kom nu op på et højere plan med debatten ellers ender I jo blot som endnu en extrem gruppe man kan rulle med øjnene af.

 6. Af Nikolaj Stenberg Olsen

  -

  Som konservativ har man naturligvis set hvor fremragende socialisme virker, så det går man ind for.
  Den kan diskuteres… Men håber jeg har din opmærksomhed 🙂

  Ud over det åd vikingerne fladbrød fra stenovn med kalv på spyd. Dette kaldes på nudansk kebab. Jeg kan tydeligt se at du som resten af hele det uduelige Christiansborg, enten ikke kender dansk historie, er helt illusioneret, eller bare ren og skær ondsbab som illusioner andre. Ikke desto mindre er Dansk kultur skabt, ved konstante ændringer. Dette er ikke til diskution din tåbe. Jeg bruger min tunge til at kværke dig og dine tåbelige venner hvis der er det mindste pip. Desuden er der ikke gravet et eneste blond hår op af gammel Dansk muld, så fat hvad jeg siger og forstå hvorfor jeg brækker mig ud over dig!

 7. Af Nikolaj Stenberg Olsen

  -

  Ja der er så sneget sig en rimelig grum fejl ind midt i det hele. Der kan selvfølgelig ikke være tale om at du er med resten af Christiansborg. Dette skriver jeg ikke, men sådan forstår jeg min egen tekst så mon ikke andre kunne finde på det. Det gik vidst lidt stærkt. Men så fik jeg da lige slået fast, at vi alle fejler. Livet er sku noget sært noget.

 8. Af Kim Goltermann

  -

  “Men det betyder så også bare, at vi må, om ikke respektere, så dog anerkende, at fremmede har deres særlige kulturelle livsformer.”

  En anerkendelse som du taler om er jo slet og ret en observation. Det betyder jo bare at man ikke benægter der eksisterer andre kuturelle livsformer…. og det er jo ærlig talt en smule banalt at anerkende dette.

  “Hvis vi siger, at vores måde at gøre tingene på, er den eneste rigtige, så siger vi også, at vi har nået historiens afslutning, dens højdepunkt.”

  Det mener jeg til gengæld er alt andet end en banalitet og udtryk for en misforstået kulturel selvopfattelse. Der er jo himmelvid forskel på at sige “ENESTE rigtige” og “MEST rigtige”. Hvis ikke man kan anerkende at ens egen kultur er den MEST rigtige i handlemåde såvel som idealistisk set…. ja, så er man da åbenlyst kulturelt fejlanbragt og så søger man nok af egen drift andre græsgange eller andre omgangskredse.

  Men der er og bliver altså reel forskel på kulturer. En kulturrelativisme der tilsiger at det er et udtryk for acceptabel kulturelt særpræg når en religiøs autoritet idømmer et 15-årigt voldtægtsoffer pisk så hun dør blot fordi det foregår i et land hvor Islam er kulturelt dominerende er simpelthen galt afmarcheret. En sådan kulturrelativisme vil jo også tilsige at Nazisme er en gyldig kulturel ledetråd når blot dødslejrene holdes indenfor Tysklands grænser og Gulag-lejrene var vel blot et acceptabelt kulturelt udtryk for den Russiske kultur iblandet et skvæt kommunistisk kultur. Herregud, vi kan da ikke tillade at anlægge den vestlige kulturs vurderingssyn på noget der foregår andetsteds, vel?

  Nixen bixen, herr Støvring…. kulturrelativisme selv i din udvandede udgave er og bliver undertrykkelsens bonkammerat. Når en stakkels 15-årig pige piskes ihjel på en Imams bud har det ikke en skid med kultur at gøre…. så er det en del af en permanent fortløbende magtkonsolidering pakket ind som kulturelt/religiøst særpræg og den slags skal bekæmpes hvorend det måtte manifestere sig….. om nødvendigt med en “made in the US” smart-bomb!

  I den forbindelse skal jeg også gøre opmærksom på at alle FNs medlemslande qva deres medlemsskab faktisk bakker op om de universelle frihedsidealer og menneskerettigheder der er en central del af vestlige kulturværdier….. så enten eksisterer der rent faktisk kulturnormer der gives en universel forrang eller også er hovedparten af FNs medlemslande regeret af hykleriske magthavere der siger et og gør noget andet. Ja, hvad skal man næsten tro?

  Herr Støvring, kassér den pjaltede kulturrelativisme De har iført Dem…. den klæder Dem ej!

 9. Af peter kocsis

  -

  Tine Hansen

  “og at der er MANGE flere voldtægter i hvilket som helst land hvor der er muslimer. Ta Oslo. Bølge af voldtægter skaber frygt i Oslo.
  http://politiken.dk/udland/article1262610.ece
  Altsp hvornår fanden begynder nogle at handle på de muslim problemer vi har i Danmark? Hallo politiker?”

  Umiddelbart vil man undre sig over at voldtægter i Oslo skaber problemer i Danmark.

  Det kan kun forstås sådan, at der er slet ikke plads til de norske kristne voldtægtsforbrydere i Oslos gader, alle pladser er optaget, de må derfor komme til Danmark i stedet for:

  BT: Søndag den 14. oktober 2007, 21:45

  “B.T. bragte i dag historien om, hvordan en norsk kvinde blev forsøgt voldtaget i en kahyt på Oslo-båden. Der er i alt ni mistænkte sagen – alle nordmænd. Men det er kun et spørgsmål om tid, hvornår gerningsmanden kan udpeges.”

  BT: – Onsdag den 29. juli 2009, 11:01

  “Politiet efterlyser norsk voldtægtsmand, der holdt kvinde fanget i hendes lejlighed i Nyhavn.

  Københavns Politi efterlyser en norsk voldtægtsmand, der i de tidlige morgentimer onsdag holdt en 23-årig kvinde fanget i hendes lejlighed i Nyhavn i København.

  Kvinden henvendte sig kort før kl. 08 i restaurationen Hong Kong i Nyhavn og fortalte, at manden havde holdt hende tilbage i over tre timer og udsat hende for voldtægt, oplyser den centrale efterforskningsleder i Københavns Politi, Søren

 10. Af Tim Jensen

  -

  Prøv bare se hvor mange tørklæde, hijabs, der er dukket op i København de seneste 10 år. Man bliver fandme forskrækket. Muslimer håndhæver hinanden konstant om hvem der kan være den reneste muslim….hvad fanden laver de overhovedet heroppe?

 11. Af Hr Vestergård

  -

  @ Torben Andersen, 23. april 2011 kl. 22:29

  Enig med dig i at ekstreme grupper af alle slags er et problem (såfremt de er ekstreme på en skadelig måde – der findes også “ekstreme” religiøse grupper, som svømmer hen i meditation dagen lang, og det skal de bare blive ved med, hvis det er det de tror på).

  Jeg tror langt hen ad vejen, at jeg er enig med dig, men der er et par nuanceforskelle.

  Du skriver f.eks. at man ikke skal “opildne til had mod en minoritsgruppe”. Det er jeg 100% enig i
  Men for mit eget vedkommende går jeg for det første heller ikke ind for had til nogen som helst – det her handler om kritik af en religiøs ideologi, ikke om had til mennesker fra bestemte lande. For det andet ser jeg altså ikke islam som værende en minoritetsreligion, eftersom mere end 1,5 milliard mennesker kalder sig muslimer. Så nå jeg selv og andre kritiserer islam ser jeg det altså ikke som om at man “går efter den lille mand” – jeg ser det som at man kritiserer en religiøs ideologi, som uanset hvordan man vender og drejer den handler rigtig meget om undertrykkelse og vold mod andre mennesker. Så jeg ser det faktisk som det modsatte: Jeg ser mig selv som den lille, der siger fra overfor den store: Det er bl.a. folk som mig, islam ideelt set ønsker at undertrykke og myrde. Og du kender sikkert selv adskillige historier om folk som har kritiseret islam for derefter at sande, at det ikke bare er snik-snak: Der er stærke kræfter, som ønsker at slå voldsomt ned på enhver kritiker af islamisk ideologi.

  Derfor er jeg meget, meget, meget enig med dig, når du beder om en intelligent debat. Vi er nødt til at have en intelligent debat MED muslimer OM islam og om hvordan de ser deres tro gå i spænd med vestlige værdier og normer. Vi er samtidig nødt til at forholde os åbent og ærligt til islam som religion og ideologi og til at tage stilling. Det er ikke godt nok når danske muslimer taler udenom centrale spørgsmål vedrørende islamisk lov og blot siger at “det er ikke relevant i Danmark lige pt.”. Det er bare ikke godt nok! Vi er nødt til at spille med åbne kort, og vi er nødt til at blive 100% enige om at her i Danmark må man tegne satiriske tegninger, brænde ens indkøbte bøger, være homoseksuel, sige sin mening, have sin egen private religion, kritisere profeter osv. osv. osv. Og det skal blive fuldstændig klart, at man som dansker IKKE kan støtte mord, undertrykkelse og forbrydelser SELVOM de begås i et andet land. For det er det nuværende problem i forhold til islamisk trossamfund o. lign. i Danmark: Man kan fint få dem til at acceptere, at homoseksuelle, konvertitter, jøder osv. ikke skal dræbes i Danmark, men det ligger LIGE under overfladen, at man stadig varmt går ind for den del af islamisk lov som den praktiseres andetsteds. Og det er bare ikke godt nok. Så vi er nødt til at mødes i dialoger hvor kortene lægges på bordet, og hvor både muslimer og islamkritikere sagligt får lov til forsvare eller kritisere islamisk lov og ideologi. Muslimerne må også meget gerne spørge til kristendommen, og så skal jeg være den første til at fortælle om kærlighedsbudskabet. Eller hvis nogen vil spørge til demokrati eller ateisme kan vi også tage de debatter.
  Det duer bare ikke at have en arrogant holdning om at muslimer ikke vil lytte: Der kan peges på så mange opfattelser i islam, som er stik imod enhver menneskelig godhed uafhængig af orientering. Og jeg nægter at tro på, at fornuftige mennesker ikke kan blive enige om det universelt forkerte i vold, undertrykkelse og mord, hvis blot man har ærlig dialog omkring det.
  Så mit ydmyge håb er, at vi kan have en saglig debat (med koranen i hånden hvis nødvendigt), hvor muslimer helt konkret forholder sig til kritik og forklarer hvordan de ser muslimsk ideologi gå i spænd med vestlige værdier og normer. Det er ikke meget, vi hører til foreningen Demokratiske Muslimer længere. Der er brug for en ny debat, hvor ALT kommer frem i lyset uden frygt for det ene eller det andet. For der er et problem med islam i dag – ikke med det enkelte menneske der kalder sig muslim. Men med islam. Det er rigtig, at der sker nogle ting i flere muslimske lande lige nu, men jeg tror desværre ikke at det er den ideologiske revolution man kunne håbe. Men jeg vil da krydse fingre og så samtidig forblive kritiker af islam som ideologi.

 12. Af jenni christensen

  -

  Nå.
  Så har islamistbesætterne og deres danske konvertitter og feltmadrasser taget næste vampyrbid af Danmark.

  http://politiken.dk/indland/ECE1263618/forening-erstat-paaskens-kirkeklokker-med-sms/

  Tidligere blev solen ringet op og ringet ned af klokkeren.
  En hyggelig skik, der blev fjernet så klokkeren kunne holde fri.

  Lad os få genindført kirkeklokkernes hyggelige ringen ved solopgang og solnedgang.

 13. Af jenni christensen

  -

  Hr Vestergaard: ellers et godt indlæg, meeeeeen, når du skriver, drømmer du fantasi. Og jeg nægter at tro på, at fornuftige mennesker ikke kan blive enige om det universelt forkerte i vold, undertrykkelse og mord, hvis blot man har ærlig dialog omkring det.
  Så mit ydmyge håb er, at vi kan have en saglig debat (med koranen i hånden hvis nødvendigt), hvor muslimer helt konkret forholder sig til kritik og forklarer hvordan de ser muslimsk ideologi gå i spænd med vestlige værdier og normer

  Muhamedanerne har indvaderet Vesten for at BESTEMME over dig. Ikke dialogere med dig. Ikke lytte til dig.
  De kan lade som om nu – taktisk – indtil de er blevet flest.
  Så er din fest forbi.
  De indtager magten over Europa med Europas eget middel: demokratiet.
  Vores achilleshæl, når vi bliver oversvømmet med personager med modsat moral.
  Morderisk.
  Når de er blevet flest, er det dem og deres shariaideologi, der gælder i Vesten, som hjemme hvor de kom fra.
  Derfor blev de udstationeret i Vesten.
  Deres organiserede hellige krig er i fuld gang.
  Den er færdig i løbet af 10-20 år, hvis vi ikke sparker dem ud nu.

 14. Af jenni christensen

  -

  The muslim plan to take over Europe.

  http://www.youtube.com/watch?v=0nOtT1QUsIE

 15. Af Lars S

  -

  Jeg savner muslimske deltagere i denne debat. Såvidt jeg kan se er eneste bidrag en enkelt kommentar fra Usman Anwar. Det er da deres mening der er interessant

 16. Af j nielsen

  -

  Lars S skrev:

  “Jeg savner muslimske deltagere i denne debat. Såvidt jeg kan se er eneste bidrag en enkelt kommentar fra Usman Anwar. Det er da deres mening der er interessant”

  Vi har da Jenni. Det er vist det tætteste vi kommer.

 17. Af lytteren lytter

  -

  Hallal hipi?

  Der er ikke gund til at skamme sig over at være dansk.

  Islam er det samme som all kaida og alle andre radikale islamiske foreninger og hitz ut-tarier. Muhammed var diktator lige som hitler lenin og navnlig stalin.

  Moderate muslimer er blot hvilende celler som er klar til at slå til. Nazer khader.

  I det omfang at muslimer ikke ytre sig i debatten er kun for ikke at dumme sig og komme i et dårligt lys.
  Mene angriber alle ytringsfriheden for danskerne når de er på debatten. Ikke særligt opmundrende for fremtiden for det kan nemt blive meget værre.

 18. Af lytteren lytter

  -

  Sverige, USA og england har store problemer.

  Det viser at man ikke kan anvende demokrati over for muslmer. Muhammeds lejesvende islamisterne betragter enhver svaghed som en sejr for islam.

  Der må andre love anvendes som kan håndtere diktatoriske og terroristiske volds foreninger som islam.

  Terrorlovgivning er ikke nok.

  Enhedslisten og SF hylder disse krigeriske islamister, derfor må de se en fremtid under spæregrænsen og uden indflydelse i dansk politik. Dehar udspillet deres rolle i dansk politik. Men måske bliver de i stedet islamiske gammel kommunister. Og alle muslimer, kinesere og hvad ved jeg ud af folketinget. Folketinget er for danskere, dansk selvstændighed.

 19. Af Hr Vestergård

  -

  @ Lars S, 24. april 2011 kl. 08:50

  Enig! Vi mangler muslimske deltagere i debatten! Og her er det vigtigt ikke bare at hæfte sig ved nogle enkeltstående debatter på Internettet. Det handler om den generelle debat. Og her er muslimerne meget fraværende. De bliver ellers inviteret ganske ofte. Men når de endelig deltager, så er det den gamle snak om at “de skal nok følge loven i Danmark” men med en underliggende tone af at islamisk lov dog er højere. Og så svarer det fuldstændig til hvad jeg ville sige, hvis jeg tog på ferie i Iran eller Saudi Arabien (hvilket jeg dog kan garantere for at jeg ikke gider): Så ville jeg også følge loven og SAMTIDIG tænke “det er jo et komplet vanvittigt samfund”. Og dette er bestemt IKKE en god indgangsvinkel, hvis man ønsker at bosætte sig et sted. Hvis man vil BO et sted – og ikke bare komme forbi på ferie – så er man nødt til at være enig i de mest grundlæggende lokale værdier. Alternativt må man vælge et andet sted at bo; og med mere end 1,5 milliarder muslimer i verden, skulle jeg mene at det er muligt at finde et samfund, som var mere indstillet på ens sympati med islamisk lov end Danmark. Danmark er med sine 43.000 km2 et miniland – hvorfor ønsker man at bosætte sig lige præcis HER, hvis man samtidig ønsker at dyrke en kultur, som er SÅ forskellig fra den danske? Det er simpelthen nødvendigt, at muslimerne i Danmark kommer frem i debatten og fortæller hvordan de ser deres ideologi gå i spænd med den danske, og hvad de har forestillet sig med at komme hertil.

 20. Af Kim Olsen

  -

  Hermed lidt forbrugeroplysning:

  Som en hyldest til kulturrelativismen, og for at markere denne skønne lune forårsaften, har en flok “danskere med anden etnisk baggrund” lige nu gang i et kultur-berigelses projekt.

  Eventen finder sted på Bakken lidt nord for København. Der bliver stukket med kniv og generelt spredt utryghed når de unge kultur-berigere belærer os racister om hvem der egentlig sætter dagsordenen.

  Så Kristian Andersen og alle i andre sidste dages hellige. Skynd jer på bakken og vis jeres støtte til de rare unge mennesker:)

 21. Af M. Larsen

  -

  Alle demokratiske danskere bliver dårlige når de læser indlæg fra “Kr.Andersen” (kalder han sig), Salo, Kocsics, Zeki m.fl. – hvorfor? fordi de ikke er DANSKE – de vil ikke have et land der er demokratisk med ro og fred. De vil have et land med muslimer, islamister og meget gerne meget venstreorienterede mennesker. Noget der særdeles meget ligner Russia og for den sags skyld Hitler-land for mange år siden. Hvorfor vil de det? Det er godt nok svært at forstå, men der kan kun være een eneste grund og det er at de tror at en politistat med love mod homoer, utro kvinder, anderledes tænkende o.s.v. er det de ønsker. Man tror at det er løgn når man læser deres indlæg. Man kan kun håbe, at de bliver ved indtil valget der kommer iår. Så går alt af sig selv.

 22. Af Tim Jensen

  -

  Det eneste muslimer kan er at nasse, råbe om rettigheder, som de ikke har fortjent, tror de er en del af samfundet selvom de aldrig har deltaget, vil have moske, gå med islamistisk tørklæde/burka, etc. For fanden hvad er det dog en opførsel?
  Tak for lo..

 23. Af John Ståhle

  -

  @Torben Andersen alle de nævnte kulturmanifestationer er relaterede til forskellige kulturer, som eksisterer eller har eksisteret indtil for nylig.

  “Æres”drab og steninger er blandt de kulturmanifestationer, som stadig forekommer og slaveri blev først formelt forbudt i Saudiarabien og Jemen i 1962.

  Påpeg blot én eneste af dem, som ikke har fast forankring i virkeligheden – og jeg skal give dig præcise referencer til deres forekomst.

  Eftersom de nævnte kulturmanifestationer er eller var en del af forskellige kulturer og hvis vi, som Kasper Støvring skriver,
  “… skal acceptere den multikulturelle mangfoldighed ude i verden.”

  “Men det betyder så også bare, at vi må, om ikke respektere, så dog anerkende, at fremmede har deres særlige kulturelle livsformer”

  Hvori består så relevansen af din kommentar om Hollywood?

  Tilbage står kun:
  – at kulturelativister er nogle barske gutter
  – at kulturrelativister har det også helt fint med disse kulturmanifestationer
  – at vi må anerkende, at fremmede har deres særlige kulturelle livsformer

  Dermed er kulturrellativisme afsløret som tåbelig og historieløs.

 24. Af John Ståhle

  -

  Kulturmanifestationer med numrene 3, 4, 8, 9,10, 15, 18, 19, 30 og 31 forekommer i år 2011, dette gælder muligvis endnu flere af dem.

 25. Af Morten Tirssøn Mathisen

  -

  Jo flere af K. Støvrings slags frem i lyset.
  Alligevel er jeg langt fra enig med ham, når han siger “Ganske vist deler vi få universelle værdier på tværs af kulturerne, fordi vi alle er mennesker og udstyret med den samme natur.” Det er nemlig en grundlæggende fejl som er blevet mast ned over os gennem alt for lang tid. Vi er IKKE udstyret med den samme natur, for vi kommer ikke fra den samme natur! Dels har kulturene formet os som mennesker og nu snakker jeg ikke bare individer, visse folkelige karaktertræk er rendyrket gennem mange generationer og dels har også naturen omkring os gjort os til dem vi er (udseende eksempelvis) og tillige påvirket vores kultur (Nordens tradition for indendørs hygge, langvarige bordskik og veludviklet fortællertradition). Desuden kommer individerne (fra Mellemøsten), men også alle deres generationer bagud fra en lydighedskultur og til en tillidskultur i Norden. Jeg siger ikke, at det er umuligt at integrere eller assimilere, blot at det er meget svært og meget tidskrævende, hvorfor vi har slået alt for stort brød op, ved at lukke så mange mennesker ind og lade dem fortsætte deres hjemmelige dårligdomme her. Mennesker ER genetisk forskellige – alt andet er løgn! Medicinalbranchen indså dette for år tilbage og tog konsekvensen heraf for at rede menneskeliv – Nu mangler vi bare, at det øvrige af samfundet gør det samme, endda med samme motiv.

  Personligt mener jeg at individualismen, som han her kommer ind på er noget af det der er med til at ”slå samfundet ihjel”.
  Her er jeg helt enig med K. Støvring ”multikulturalismen skal afvises herhjemme; her skal vi holde fast i dansk kernekultur og afvise muslimers særkrav. Men vi skal acceptere den multikulturelle mangfoldighed ude i verden. Lad os være nationale hjemme – og multikulturelle ude” 😉
  Men allerede i sætningen efter kommer endnu en kliche, der ikke længere refleksteres over, men der blot er blevet anerkendt som sandhed, nemlig idéen om ”de kristne værdier” i vort samfund. ”Jeg mener, at vi her i Vesten har udviklet en unik kultur, der trækker på en græsk, romersk, kristen og oplysningsfilosofisk arv”. Ok, men hvilke værdier er det vi taler om ? Demokrati ? Vi havde folkevalg i Norden længe før kristendommen indførte Bispe- og kongediktatur ! Vores sprog, den ultimative kulturbærer, hvad har det med kristendommen (eller Rom) at gøre ? Alle de traditioner, som de kristne har tyv stjålet og gjort til deres egne, Jul, Skt. Hans osv. (Til denne kategori kan for øvrigt også henregnes de tidligere omtalte skikke og traditioner) Og hele vores kulturarv i form at fortidsminder fra oldtiden, steder der er dyrket med stor respekt af folket i op til 6000 år længere end vi har kaldt os selv kristne.
  Desuden har nordboerne det jeg kalder folkelige karaktertræk, som kan spores tilbage til sagaerne, ja endsige helt tilbage til Tacitus (ca. 100 e.v.t.). Stædighed, egenartet humor, tillidsfuldhed og den tilhørende blåøjethed/naivitet, som bliver udnyttet groft i dag. Vi er heller ikke ens med italiener, franskmænd, spanioler, polakker, bulgarer og alle andre europæiske folk. Og det er det der gør Verden så smuk – forskelligheden ! Den som vi kan nyde og lade os overraske af, når vi rejser ud i Verden eller ser et TV-program om en anden kultur, den som vi er ved, at udviske for at gøre alt til éns stor grå masse af indholdsløs verdenskultur. Jeg kan bedst lide regnbuen i flere farver, det er det der gør den værd at kigge på. Multietnisk globalisering vil fjerne al egenart og kultur.
  Fællesskab betyder, at man har noget at være fælles om, noget i risiko sammen, noget man værdsætter, ophøjer, hævder og værner om. Etymologisk er ordet ”fællesskab” vidne herom. Det er genkendt i ”fælle”, ”fellow” på engelsk, af germansk Fehu, oldnordisk Fé, første rune i futharken, der betyder ”værdi”. Man kan således ikke bare inddele folk i rød og blå og forvente et fællesskab opstår for det stikker dybere. USA er et levende bevis for dette.

  En eskimo (der som bekendt besidder en hudfarve, der gør det lovligt for ham at udtale sig således) sagde engang ”Ensartethed splitter kræfterne, lighed gør værdiløs.”

 26. Af Konservatisme og kristendom — Kulturkamp

  -

  […] rekapitulere: Det begyndte med, at teologen Katrine Winkel Holm i en kommentar gik i rette med en blog, hvor jeg forsvarede kulturrelativismen. Hun tog afstand fra islams ”barbari”, især […]

 27. Af Om enkebrænding og andre særheder | Kulturkamp

  -

  […] mig ud i grundlagsdiskussioner af teoretisk art, især ikke da jeg allerede har skrevet om sagen her og her og for øvrigt mange andre steder (i den næste tid vil jeg ligeledes skrive mere om […]

 28. Af Afskaf krænkelsesparagrafferne | Kulturkamp

  -

  […] religion, der tilbyder sine medlemmer adskillige goder. Det har jeg ofte skrevet om, bl.a. i dette indlæg og i et senere indlæg, der diskuterer nogle af […]

Kommentarer er lukket.