Mangfoldighed = tillid eller mistillid?

Af Kasper Støvring 55

Hvad sker der, når mennesker lever sammen i multikulturelle samfund? Får de kontakt med hinanden og udvikler tillid? Eller kommer de tværtimod i konflikt med hinanden og lever adskilt med mistillid til følge? Det er som bekendt det gode spørgsmål.

Når jeg nævner spørgsmålet, skyldes det, at antropologen Dennis Nørmark for nogle uger siden skrev en kronik i JP, hvor han hævdede, at mangfoldighed ikke hæmmer tillid og sammenhængskraft. Morten Uhrskov Jensen har allerede svaret, og jeg skal her blot påpege nogle yderligere forhold, der underminerer Nørmarks kronik.

Hvordan vurderer man, hvilke undersøgelser der taler (mest) sandt om mangfoldighed? Her må man bl.a. se på teoriens lødighed, den empiriske dokumentation, analysens stringens og forskerens saglighed, dvs. at man ikke ligger under for politisk korrekte idealer.

Og så skal man også være præcis, når man spørger folk, om de har tillid til andre. Det har Cepos gjort – i modsætning til de undersøgelser, Nørmark støtter sig til. En af deres undersøgelser viser, at blandt etniske danskere har 90 procent tillid til hinanden, imens kun 55 procent har tillid til muslimer. Det er meget markant.

Robert Putnam, den estimerede professor ved eliteuniversitetet Harvard, der har skrevet adskillige bøger og artikler om tillid og sammenhængskraft – social kapital – har begået en omfattende undersøgelse af tillid og mangfoldighed, der er blevet en slags nyklassiker inden for forskningen.

Undersøgelsen er politisk ukorrekt, selv om Putnam er en endog meget ”anstændig” forsker. Han gør alt, hvad han kan for at sukre den bitre pille (mangfoldighed = mistillid), så den lettere kan glide ned i de liberale universitetsmiljøer. Alene historien om undersøgelsens offentliggørelse er et lærestykke. Nørmark har antageligt ikke læst Putnams store undersøgelse ”E Pluribus Unum” fra 2007, for han henviser i stedet til Putnams værk Bowling Alone, der dog handler om civilsamfundet i USA (og i øvrigt er fra 2000, ikke 1995).

Så jeg vil her gennemgå Putnams resultater.

Putnam peger selv på, at den største del af forskningen i social kapital ikke understøtter kontaktteorien, altså at man bliver mere tolerant og solidarisk af at møde andre kulturer, men derimod konfliktteorien: at mangfoldighed skaber mistillid til andre kulturer og solidaritet internt i den kulturelle gruppe. Mangfoldighed og solidaritet er negativt korreleret.

Putnam opregner følgende eksempler, som adskillige forskere har understøttet og dokumenteret, og Putnam understreger vel at mærke, at de ikke kun gælder i en amerikansk sammenhæng:

Arbejdsfællesskaber der er heterogene mht. alder, etnicitet og uddannelse er forbundet med lavere sammenhængskraft og mindre tilfredshed; etnisk mangfoldighed er forbundet med lavere social tillid og lavere vilje til at bakke op om offentlige velfærdsydelser, med et lavere niveau af frivilligt arbejde og indsamling af penge og med et mindre aktivt foreningsliv; spilteorier som fangens dilemma viser, at jo mere forskellige folk er, jo mere vil der være en tendens til at snyde og snylte på gruppen.

Det afgørende ved Putnams banebrydende forskning er imidlertid, at den viser, at ikke alene er der større mistillid mellem grupper i multikulturelle områder; tilliden til medlemmerne af ens egen gruppe falder endda i den slags områder.

Så til undersøgelsens omfang:

Den består af 30.000 interviews med folk fra 41 meget forskellige områder i USA, der rækker lige fra meget multikulturelle storbyer som Los Angeles og San Francisco med en andel af 30-40 % hvide, til det landlige South Dakota, der er meget monokulturelt. Her er andelen af den hvide befolkning omkring 95 % og udgøres især af efterkommere af skandinaviske indvandrere. De etniske skel, der opereres med i undersøgelsen, er i øvrigt latinamerikanere, hvide, sorte og asiater.

Hvad viser resultaterne så?

For det første, at homogenitet modsvares af en meget stærk tillid til andre. Og jo mere mangfoldighed, jo mindre tillid. I mere mangfoldige områder har folk mindre tillid til deres naboer. Og dertil kommer så, at selv tilliden til medlemmer af ens egen gruppe er lavere i multikulturelle områder. Det betyder, at multikulturalisme skaber social isolation. Putnam skriver, at folk vender sig indad som en skildpadde i sit skjold.

Ikke kun tillid, men også sammenhængskraft i bredere forstand svækkes af multikulturalisme. Nogle eksempler:

Der er lavere tillid til den lokale myndighed; der er lavere tro på ens egen indflydelse; der er lavere stemmeafgivelse ved valg; der er mindre forventning om, at andre har vilje til at samarbejde; der er mindre villighed til at samarbejde om fælles projekter; der er mindre tilbøjelighed til at lave frivilligt arbejde og velgørenhed; man har færre venner; der er mindre tilfredshed med livet; og der er flere, der bruger mere tid foran fjernsynet.

Kort sagt: der er mindre deltagelse i fællesskabet og mere mistillid til naboer i områder, der er præget af mangfoldighed.

Putnam og hans medarbejdere sørger selvfølgelig for at rense og kontrollere tallene, så der korrigeres for alder, uddannelse, indkomst osv. For det er jo sådan, at yngre folk, sorte og hispanics samt dårligt uddannede og folk med lavere indkomst generelt har mindre tillid til andre.

Disse udgør forhold på individniveau. Men der kontrolleres også for forhold på kontekst-niveau. For her gælder det, at der er mindre tillid blandt folk i fattige, mere kriminelle og, alt andet lige, mangfoldige områder.

Det gælder således, at fattigdom, kriminalitet og mangfoldighed hænger sammen. Men selv hvis man sammenligner to lige fattige og to lige kriminelle områder, så er større mangfoldighed stadig forbundet med mindre social tillid. Putnam skærper sine konklusioner ved flere steder at fremhæve, at den negative effekt af mangfoldighed sandsynligvis er mere markant, end hans egen undersøgelse viser. Han undervurderer sandsynligvis de negative konsekvenserne af diversitet.

Så er der dem, der som Nørmark mener, at det meste afhænger af ulighed (hvilket i øvrigt er morsomt at høre fra en borgerlig liberal som Nørmark).

Det er bestemt rigtigt, at ulighed hverken fremmer tillid eller sammenhængskraft. Men uden at se nærmere på kausalitetsspørgsmålet – er det tillid, der skaber lighed, eller er det velfærdsstaten, der skaber lighed og dermed tillid? – fremhæver Putnam, at sammenhængen mellem ulighed og social kapital er mindre konsistent end sammenhængen mellem diversitet og social kapital.

I øvrigt har Putnam jo allerede kontrolleret for indkomstniveauet. Den faktor spiller ikke ind i konklusionen: mistillid = diversitet. Både i egalitære områder såvel som i områder med ulighed er det overordnede resultat det samme.

Putnam kan derfor konkludere: ”In short, we have tried to test every conceivable artifactual explanation for our core finding, and yet the pattern persists. Many Americans today are uncomfortable with diversity”.

Dermed er meget sagt, men ikke alt. For selv om borgerne har forskellig etnisk baggrund, kan de i princippet stadig dele samme kultur. Fortsættelse følger…

55 kommentarer RSS

 1. Af Krister Meyersahm

  -

  Sammenhæng og tillid kommer med tiden.

  Indvandring og blanding af forskellige kulturer, er ikke i sig selv fundamentet for social urolighed og splid mellem forskellige grupper – omend der findes erklærede fremmedhadere og racister.

  Det er frygten for, som “indfødt” borger, at skulle bidrage med skat til indvandrere, som ikke forsørger sig selv. Og, det er frygten for, at miste sit job til indvandrede konkurrenter.

  Det mener jeg er en helt legitim frygt at have og noget politikerne skal respektere og derfor sørge for – ikke er et problem.

  Indvandring i “gamle” dage var funderet på det fornuftige grundlag, at lykkedes man som indvandrer og blev selvforsørgende, så blev man i landet og blev også stille og roligt accepteret. Klarede man sig derimod ikke – ja så rejste man hjem. Hvad kunne man dog ellers, når der ikke var hjælp at hente fra “velfærdssamfundet”.

  Men, en sådan orden tåler politikerne ikke i dag. Derfor udstyrer vi, de ikke selvforsørgende, med bolig og nødvendig pengehjælp. Noget der var helt utænkeligt i “gamle dage” og derfor, rejser de der mislykkes ikke tilbage til hjemlandet, sådan som de var nødt til, før i tiden.

  Derfor skal man på det mest bestemte; afvise enhver indvandring af arbejdskraft, der ikke kan forsørge sig selv og ikke rejser tilbage

 2. Af peter kocsis

  -

  “Putnam opregner følgende eksempler, som adskillige forskere har understøttet og dokumenteret, og Putnam understreger vel at mærke, at de ikke kun gælder i en amerikansk sammenhæng:”

  Imidlertid kommer Putnam selv kun med amerikanske eksempler, så understregnigen er et rent postulat,og rokker ikke ved Dennis Nørmark’s påvisning af, at i USA er det den store ulighed, der skaber mistilliden.

 3. Af Ken Andersen

  -

  For guds skyld menneske – har du ALDRIG andet på tapetet end dit evindige behov for at skrive negativt om alt der ikke ligner dig selv. Der er ikke grænser for hvad du kan bruge som anledning/undskyldning for at spytte endnu en “pas på de onde muslimer” gøgl ud.

  Er der noget unaturligt i at et homogent samfund kan måle større tillid internt end et mindre homogent, nej naturligvis ikke!

  HURRA HURRA for Kasper Støvring – han har fundet endnu en løftestang for sit, åbenbart, eneste eksistensgrundlag i den offentlige debat…. men i guder hvor bliver det dog ensformigt, forudsigeligt og trættende – der er vel for guds skyld en øvre grænse for hvor mange forskellige måder én person kan sige det samme igen og igen, måske du skulle forsøge dig med lidt mere mangfoldighed i dine emne valg, eller speede processen op og tage en shortcut til endestationen hos din forgænger på Berlingske ovre i Trykkefrihedsselskabet, alle har efterhånden fatter dit budskab:

  Muslim/mørk = Onde
  Kristen/hvid = Gode

  Mulighed for sameksistens = Nej
  Forsøg på sameksistens = Død, ødelæggelse og alt ondt i verden.

  Point taken – for god knows what time.

 4. Af Kasper Støvring

  -

  Kocsis: “Imidlertid kommer Putnam selv kun med amerikanske eksempler, så understregnigen er et rent postulat,og rokker ikke ved Dennis Nørmark’s påvisning af, at i USA er det den store ulighed, der skaber mistilliden.”

  Jeg citerer fra Putnam et blandt flere steder:

  “Across local areas in the United States, Australia, Sweden, Canada and Britain, greater ethnic diversity is associated with lower social trust and, at least in some cases, lower investment in public goods (Poterba 1997; Alesina et al. 1999; Alesina & La Ferrara 2000, 2002; Costa & Kahn 2003b; Vigdor 2004; Glaeser & Alesina 2004; Leigh 2006; Jordahl & Gustavsson 2006; Soroka et al. 2007; Pennant 2005; but see also Letki forthcoming).”

 5. Af Kasper Støvring

  -

  Ken Andersen: “Er der noget unaturligt i at et homogent samfund kan måle større tillid internt end et mindre homogent, nej naturligvis ikke!”

  Nu findes der faktisk homogene samfund med lav tillid.

  Men prøv lige at tage dig sammen og læs, hvad jeg skriver. Der er ikke et ord om onde og gode mennesker. Men når folk stædigt fastholder, at diversitet ikke er et problem, bliver jeg altså nødt til at råbe op.

  Mulighed for sameksistens? Ja. Forsøg på sameksistens: ja, men sjældent fra multikulti-tilhængerne, altså andet end varm luft fra de Tisvildeleje-tolerante: http://www.kristeligt-dagblad.dk/artikel/427399:Debat–Paa-behagelig-afstand-af-multikulturalismen?all=1

 6. Af Martin Andersen

  -

  Det er lidt spøjst at læse denne blog. Blogholderen vil gerne give udtryk for – ihvertfald indledningsvist – at han har et fordomsfrit livssyn. Men jo længere man kommer i blogholderens indlæg jo snævrere bliver dette livssyn. Måske er det ikke en blog der opfordrer til debat men snarere en proklamation fra blogholderens side. Fair nok! Det er jo hans blog.

  Men det kunne jo også forklare de forbavsende få blogindlæg? Eller har jeg skudt helt ved siden af?

 7. Af Tom Romdal

  -

  Støvring, du lever i 1950erne.
  Danmark bliver aldrig til hverken South Dakota eller Nordkorea, vi er et multietnisk land lige som alle landene omkring os. Vi skal klare de udfordringer vi har, og ikke drømme om at blive en amerikansk hvede-stat.

  Hvor mange IT-virksomheder er i øvrigt opstået i South Dakota i forhold til det multietniske Californien? Hvor mange Nobelprisvindere har haft deres virke i South Dakota?

 8. Af Kasper Støvring

  -

  Tom Romdal

  Multietnisk er ikke nødvendigvis det samme som multikulturel.

  Richard Florida sagde engang at kreativitet afhænger mangfoldighed. Problemet er, at når de kreative får børn, så flytter de til homogene forstæder. Social kapital er vigtigst.

 9. Af peter kocsis

  -

  Støvring:

  Det er forbløffende, at Støvring manipulerende vælger at overse Putnams soleklare konklusion på sit arbejde:

  “In the long run immigration and diversity are likely to have important cultural,
  economic, fiscal, and developmental benefits.”

 10. Af Kasper Støvring

  -

  Kocsis: “Det er forbløffende, at Støvring manipulerende vælger at overse Putnams soleklare konklusion på sit arbejde”

  Det er ikke en soleklar konklusion, men en idealforestilling, et fromt håb. Som jeg siger: lidt sukker på den bitre pille.

 11. Af Markus F. Hens

  -

  @Kasper Støvring:
  Du taler selv om multietniske samfund, ikke multikulturelle: “etnisk mangfoldighed er forbundet med lavere social tillid og lavere vilje til at bakke op om offentlige velfærdsydelser, med et lavere niveau af frivilligt arbejde og indsamling af penge og med et mindre aktivt foreningsliv;”

  Så må du vel sigte efter et Danmark kun fyldt med ensartede, blonde Danskere?

 12. Af Kristian Andersen

  -

  Støvring er en racist. Så enkelt kan det siges! Du må gerne slette dette Støvring. Men sandheden lever alligevel videre lige meget hvor meget du pakker dine rabiate holdninger ind i vat!

 13. Af Tom Romdal

  -

  Støvring, du skriver at fortsættelse følger, Man kan måske forvente at du så vil drage nogle konklusioner, give din mening til kende om Danmark som det samfund vi er i 2011. Det at vi nu er multietniske/kulturelle, og at forskning der dermed påpeger mindre tillid mellem befolkningsgrupperne end feks. South Dakota, hvad skal vi bruge den viden til?

  Man kunne også spørge: hvor mange jøder er der i South Dakota? Og hvad kan vi lære om Danmark af det? Er det positivt eller negativt for sammenhængskraften at vi har jøder i Danmark?

  Jeg håber at du Støvring kommer med din egen mening om hvad vi skal lære af dette.

 14. Af Kurt Dejgaard

  -

  Sædvanen tro, begåes der vold mod Putnams arbejde, for at få det til at fremstå så det passer med bloggerens forlods besluttede konklussion (“mistillid = diversitet”).

  Herved udstilles så nok engang at bloggeren ikke er konservativ, men blot gemmer sig bag betegnelsen som undskyldning for “samfundsanalyser” som reelt ikke er det (Det er og bliver filtrerede skrivebordskonstruktioner hvis mål er at foregive “videnskabelig” bekræftelse på egne fordomme og egne intellektuelle fortræffeligheder – helst samtidig).

 15. Af Kasper Støvring

  -

  Tom Romdal: “Støvring, du skriver at fortsættelse følger, Man kan måske forvente at du så vil drage nogle konklusioner, give din mening til kende om Danmark som det samfund vi er i 2011. ”

  Det korte svar er, at Danmark ikke er et multikulturelt samfund. Omend der er tendenser i den retning.

  Markus Hens: Det er Putnam der taler i en amerikansk sammenhæng, hvor man ikke altid sondrer mellem etnicitet og kultur.

 16. Af Erik Petersen

  -

  Jeg tror på at hvis multikulturalisme skal fungere i et dansk samfund så skal de mennesker som der kommer her til dels også gide det danske samfund og de skal have et afslappet forhold til kultur og religion, de skal lære det danske sprog, uddanne sig og få et job, de skal gerne være aktiv indenfor vores foreningens liv, om det så er sport, politik eller hvad det nu må være betyder ikke så meget, men de skal altså gide vores samfund og os danskere.

  Modsat hvis nogen kommer til vores land udelukket for at udnytte vores socialegoder, og ikke gider at lære vores sprog, lever i parallelsamfund, sender deres børn til genopdragelse i deres gamle hjemland når de bliver for danske, ja så vil de aldrig blive accepteret af størstedelen af os danskere, dette her er der desværre en del nytilkommende som der gør altså ikke gider vores samfund og os danskere uanset om vi dansker så stikker vores tunger så langt op bagi på dem at vores tunger ryger ud af deres næser for at sige det pænt.

  Jeg har før anbefalet at vi skulle indføre en 10 årige prøvetid for de mennesker som der kommer til vores land, her under ikke flygtninge, men hvor indvandre skulle bevise at de gider vores samfund i 10 år, hvor de skulle lære dansk, uddanne sig og eller have sig et job, de skulle ikke ligge vores samfund til betydlig økonomisk last, de måtte ikke lave noget grov eller personfarligt kriminalitet og de måtte heller ikke sende deres børn til deres tidligere hjemland til genopdragelse hvis de blev for danske, hvis de ikke kunne leve op til de krav skulle de udvises omgående på livstid.

  Hvis vi ikke holder op med at være tossegode så skader vi både os gamle danskere og de nydanskere som der gerne vil vores samfund, fordi vi skaber en os og dem mentalitet og gensidig racisme i vores land, her i Danmark her vi en fin kultur hvor der også er plads til nydanskere som der måske ikke ligner os gamle danskere helt, vores kultur kan godt tåle lidt nyt, vi bør have en fælles kultur som vi skaber i fællesskab og ikke et kludetæppe af vidt og ofte modstridende kulture eller ingen kultur overhovedet, husk på at et land uden kultur er et fattigt land.

 17. Af J. Mathiasen, Berlin

  -

  Tja, det hører vel med til mangfoldigheden, at der blandt ens medmennesker findes nationalkonservative, men særligt underholdende er det ikke, blandt andet fordi de er monomant optaget af nogle enkelte emner, som i deres forestillingsverden er uudtømmelige debat- og konfliktemner, og af egen endimemsionalitet. Det er ikke mennesker, jeg har nogen nævneværdig tillid til, overhovedet.

  Nu tyder alt på at denne stærkt anstrengende tendens, der i reglen ikke har noget godt at sige hverken om tilværelsen eller det menneskelige, snart vil rykke i baggrunden i dansk politik, og det vil ærligt talt være en lettelse.
  Det er utvivlsomt ens demokratiske pligt at leve med den nævnte form for diversitet, og sikkert også ganske nyttigt for ens dømmekraft. Kan man ikke leve med diversiteten, er der historisk belæg for at man hurtigt havne i noget, som slet ikke er demokratisk.

 18. Af peter kocsis

  -

  Putnam skriver:

  “In the long run immigration and diversity are likely to have important cultural,
  economic, fiscal, and developmental benefits.”

  Denne bliver af Støvring affejet med

  “Det er ikke en soleklar konklusion, men en idealforestilling, et fromt håb. Som jeg siger: lidt sukker på den bitre pille.
  Skrevet af Kasper Støvring , 25. august 2011 kl. 16:28”

  Dvs de af Putnamns konklusioner, der ikke stemmer overens med Støvrings provinsielle fordomme,bliver lige pludseligt til ikke – videnskab,til fromme håb, til idealforestillinger.
  Det går ud over Støvrings fattevne, at Putnam blot behøves at kaste et enkelt blik på den hidtidige USA, som netop på grund af indvandring og diversitet i det lange løb har formået at skabe verdens stærkeste nation, hvad der jo i sig selv er en total gendrivelse af alle Støvrings påstande.

 19. Af peter kocsis

  -

  støvring

  Putnam skriver:

  ” Ethnic diversity will increase substantially in virtually all modern societies
  over the next several decades, in part because of immigration. Increased
  immigration and diversity are not only inevitable, but over the long run
  they are also desirable. Ethnic diversity is, on balance, an important social
  asset, as the history of my own country demonstrates.”

  Her skriver Putnam i klartekst, at hvis man ser på USA’s historie, er etnisk diversitet i det lange løb noget ØNSKELIGT.
  Men Støvring vil måske fakta, der stamer fra USA’s egen historie for
  “en idealforestilling, et fromt håb.”?

 20. Af peter kocsis

  -

  støvring

  Putnam skriver:

  ” Ethnic diversity will increase substantially in virtually all modern societies
  over the next several decades, in part because of immigration. Increased
  immigration and diversity are not only inevitable, but over the long run
  they are also desirable. Ethnic diversity is, on balance, an important social
  asset, as the history of my own country demonstrates.”

  Her skriver Putnam i klartekst, at hvis man ser på USA’s historie, er etnisk diversitet i det lange løb noget ØNSKELIGT.
  Men Støvring vil måskeanse fakta, der stammer fra USA’s egen historie for
  “en idealforestilling, et fromt håb.”?

 21. Af Herbert Enevoldsen

  -

  Forstemmende at man ikke kan udtrykke sin skepsis over for den førte indvandringspolitik uden at få skudt i skoene at man er et “uanstændigt” og “ensporet” menneske. Der er faktisk en del der mener at hverken Danmark, eller Europa for den sags skyld, har pligt til at agere socialkontor/herberg for den 3. verdens “udstødte”. I øvrigt er det er et gammelkendt retorisk kneb at angribe modstanderen personligt, hvis man ikke kan argumentere ordentligt for sine synspunkter.

  Tillad mig at spørge de kritiske røster her:

  1) Er det “uanstændigt” at mene, at vor forfædre har opbygget noget der værdifuldt? At vi hver især kun har Danmark til låns, og at vi har pligt til ikke at viderebringe vort land i dårligere forfatning end vi “modtog” det?

  2) Hvordan skal DK’s indvandringspolitik se ud, for at DK kan være et “anstændigt” land?

  3) Hvad med vores velfærdssystem? Der er vel ingen der seriøst tror, at invandring af uuddannede/ufaglærte, der næppe har en chance for at få et arbejde her, kan medføre andet end en overbelastning, og dermed total afmontering af velfærdssystemet som vi kender det? Hvordan løses denne problematik?

  4) Hvad med DK’s kriminalitetspolitik? Det kommer vel næppe bag på nogen her, at de danske strafferammer og afsoningsforhold stort set betragtes som en vittighed i de lande vi modtager flest indvandrere fra. Hvordan skal vi forholde os her? Hårdere straffe og strengere fængsler?

  v.h.

 22. Af peter kocsis

  -

  Flere af Putnams “idealforestillinger og fromme håb”:

  1)Creativity in general seems to be enhanced by immigration and diversity.

  2) Immigration is generally associated with more rapid economic growth.

  3)In advanced countries with aging populations, immigration is important
  to help offset the impending fiscal effects of the retirement of the babyboom
  generation.

  4)New research from the World Bank has highlighted yet another benefit
  from immigration, one of special relevance to the Nordic countries that
  have long played a disproportionate role on issues of global development.
  This new research suggests that immigration from the global South to the
  richer North greatly enhances development in the South, partly because
  of remittances from immigrants to their families back home and partly
  because of the transfer of technology and new ideas through immigrant
  networks.

 23. Af Børge R. Jensen

  -

  En meget overset udfordring er definition af mangfoldighed og kultur. Et paradoks er, at den mest normale brug af ordet mangfoldighed forudsætter få, ensartede og let genkendelige grupper, hvor mennesker med en given hudfarve antages at være ens, med mindre de skiller sig synligt ud som forfulgt, harmløs minoritet såsom de homoseksuelle.

  Det positive ord mangfoldighed er nært beslægtet med det negative ord ulighed. Sjovt nok omfatter mangfoldighed ikke mennesker med høje el. lave indkomster, og heller ikke etniske minoriteter med vestlig påklædning og livsstil. Mangfoldighed omfatter heller ikke mennesker med lys hud, som ikke enten lever op til gældende normer eller kæmper for indædt til at kunne ignoreres el. bekæmpes. Mangfoldighed omfatter kun etniske minoriteter, der holder fast i sin kultur, samt enkelte andre minoriteter, som har vundet hævd på sine særpræg.

  Begrebet kultur i multikulturel omfatter hverken sub-kulturer eller regionale forskelle. Alle mennesker med en given etniske oprindelse antages at have samme kultur. Der skelnes end ikke mellem kristne og muslimer fra muslimske lande.

 24. Af M. Larsen

  -

  Kasper, jeg synes at det er fantastisk at du bare gider at kommenter den ræve-røde “Kocsics”, som vi p.g.a. ytringsfriheden jo må leve med om og om igen.
  Vi andre gider ikke mere at kommentere ham.
  LIge nu har vi nok med at få folk til at få øjnene op for at S,SF m.fl. til venstre vil lave en ren “Berlinmur” rundt om københavn, (hvordan fanden de så vil blokere gaderne)? Og sidste nyt er ekstra flyafgift m.m. Og det bliver ved og ved og HVIS danskerne er SÅ dumme at de lader “Kocsis” og Helle, Sass-L, Pia Dyhr. Ole (DDR)Sohn og Søvnig tage over jamen – så GUD Bevare DANMARK! – Det hverken kan eller må ske.

 25. Af M. Larsen

  -

  Tænk, kære danskere, hvis “Kristian Andersen,” “Tom Romdal”, “Kocsics” var de der fra enhedslisten styrede Danmark. Farvel og tak! Men de ønsker jo lige præcis, at vi andre siger “Farvel og tak”! Så de kan lave landet rent socialistisk/kommunistisk.
  JEG tror – udover det – at de endda ønsker muslimske tilstande samtidig.

 26. Af Svend Borg

  -

  Jamen racisterne er jo dem der kalder en spade for en spade = så er Støvring en af disse.
  Problemet er, at debatten i DK er så infam – at hvis man påstår at F/I-gruppen er voldsomt overrepræsenteret i byretterne, i fængslerne, blandt ledige, eller blandt personer uden uddannelse så er man også racist. Iøvrigt var det der, med lynhurtigt at hæfte ettiketter på personer en specialitet i 30-ernes Tyskland – og nååh ja naturligvis i 10’erne Danmark.

 27. Af s. sørensen

  -

  Amerikanere er ikke bekymret for racer hverken angår tillid eller kriminalitet, på nær et par af de forkvaklede protestantiske indvandrer afkom fra the mayflower selvfølgelig.De er dog bekymrede for økonomiske i armod, rigtig bekymret pga af deres kriminalitet for livsbevarelse der vil der ingen tillid være nej.Canada og USA er to forskellige systemer. I canada er der meget mere tillid og meget mindre kriminalitet end usa hvad angår indvandrer(og selvfølgelig er de alle indvandrer også), pga af et dansk udseende velfærdssystem. Forskellen er simpelthen som dag og nat og jeg har boet flere år i begge lande.Det er beviset at ulighed ikke skaber dynamik der er forkvaklet ,usunde borgerlig ideer der er langt over ders sidste dato. Se bare på usa,anno 2011

 28. Af B. Lygge

  -

  Det lyder nok mærkeligt, men for 20 år siden boede jeg på det borgerlige Østerbro, hvor der i en opgang på 15 lejligheder var 1 jugoslav, 1 nordmand, 1 israeler, 2 tyskere og 1 franskmand. Resten var etniske/kulturelle danskere.
  Blandt forretningsindehaverne var 2 fra Chile, 1 fra Tyskland, 4 fra Tyrkiet, 1 fra Frankrig og 2 fra England.
  Alle talte forståeligt dansk.
  Ingen spekulerede nærmere over det.

  Nu kan jeg se, at dette slet ikke burde have været muligt. Det var åbenbart en utopi, jeg levede i.

 29. Af lL. Poulsen

  -

  Fri muslimsk indvandring til Europa,.
  Hemmeligholdte Eu-aftaler med 10 asiatiske og
  nordafrikanske lande.
  Altid klar til at lave børn.
  Tariqah Jihad, uddrag fra dansk fatwa for etablering
  af autonome områder i Danmark.
  Vores drenge må ikke gå i bad med andre, for muslimske drenge er omskåret og må ikke vise sig, for han er uden hud og altid til klar til og lave børn. Danskerne
  er selv ude om voldtægt af deres piger, for de beskytter ikke deres piger, og urene piger er beskyttet af den hellige koran.

 30. Af lL. Poulsen

  -

  Der er ca. 20 muslimske friskoler, men problemet
  er ikke de få skoler men det, at op mod 6o% af de
  øvrige elever går i Koranskole, hvor Koranen læres
  udenad, og der læres konsekvent at tage afstand
  fra dansk kultur.

 31. Af Henrik Nielsen

  -

  Dennis Nørmarks kronik var endnu et eksempel på overklassens uheldige tendens til landsforræderi. Vi vil ikke glemme, og vi vil ikke tilgive.

 32. Af Ken Andersen

  -

  @ Kasper Støvring

  Jeg skrev: “Er der noget unaturligt i at et homogent samfund kan måle større tillid internt end et mindre homogent, nej naturligvis ikke!”

  Du svare:
  – “Nu findes der faktisk homogene samfund med lav tillid.”

  Utvivlsomt – ingen påstod det modsatte, men mon ikke selv de ville opleve yderligere fald i tillid såfremt de var mindre homogene? Ergo tilbageviser du jo intet men præstere en retorisk nul-bon.

  – “Men prøv lige at tage dig sammen og læs, hvad jeg skriver. Der er ikke et ord om onde og gode mennesker.”

  Måske du skulle prøve at læse hvad jeg skriver, det drejer sig ikke om dette ene indlæg men som summen af alle dine indlæg som altid har samme mål UANSET hvilken hændelse eller debat du tager dit udgangspunkt i. Og jo summen af det hele er desværre noget så lavt som at gøre det klart for dine ligesindet hvem de onde og hvem de gode er, ofte med udgangspunkt i noget pseudo-videnskab som altid er basseret på selektive udvalgte afsnit fra intellektuelle hvor du gerne forvrider deres udsagn eller undlader de dele af deres konklusioner som ikke understøtter din argumentation (som påpeget af flere i denne tråd)

  – “Men når folk stædigt fastholder, at diversitet ikke er et problem, bliver jeg altså nødt til at råbe op.”

  Hvem påstår det? – alle sammensætninger præsentere et land og dets kultur for udfordringer – her trækker du på den klassiske højrefløjs retorik med at opstille det som om du kæmper mod en overvældende overmagt – både monokultur og multikultur indeholder spændinger og konfrontation.

  ****

  Og jeg tillader mig yderligere at kommentere på dine svar til andre her også:

  – “Multietnisk er ikke nødvendigvis det samme som multikulturel.”

  Nødvendigvis, nej! Men det er det dog oftest, tæt på altid, mener du andet kan du jo fluks give en 3-5 eksempler på hvor det ikke er?

  – “Det korte svar er, at Danmark ikke er et multikulturelt samfund. Omend der er tendenser i den retning.”

  For en der pryder sit CV med “Kulturforsker ved Syddansk Universitet” er det sgu uhyggeligt hvor lidt kendskab du udviser om din eget lands kultur og historie.

  Danmark ER multikulturelt samfund, på godt og ondt, og har været det i mange hundrede år!
  Integrationen og assimilationen af fremmede skikke, folkeslag og kultur begreber er om noget det der kendetegner vores lille land. For guds skyld, vi lever i et land hvor vores regenter i de længste tider var importeret fra andre lande, hvor adelen og kongen ikke engang talte det danske sprog, men der i mod Tysk eller Fransk ved hoffet og i det bedre borgerskab.
  Vores samhandel med de Tyske hansestæder var en evig udveksling af folk, skikke og kulturer – mange som vi stadig opretholder i dag, omend mange som dig selv åbenbart har glemt deres ophav, er du gift eller har venner der er det så er du nok bekendt med begrebet “polterabend”, når du går hjem fra arbejde om fredagen siger du vel som os andre også god “weekend” – bare får at nævne et par ting som burde få enhver til at kunne reflektere over validiteten af din påstand om at “Danmark ikke er et multikulturelt samfund”.

  Det multikulturele samfund samfund i Danmark er ikke en konsekvens af muslimsk indvandring, men mønstret vi ser nu har gentaget sig flere gange i dansk historie, med indvandring af folk med forskellige etnisk, kulturel og religiøs baggrund.

  Du kan gå tilbage til 1600-tallet hvor Christian IV åbner for jødisk indvandring for at booste dansk økonomi (sjovt nok noget Danmark gentog i 70’erne med fremmedarbejderne), sjovt nok endte jøderne også i ghettoer som mange andre indvandre grupper i danmarks historie også har gjort det, dog havde jøderne mindre selvbestemmelse over at det blev sådan. Og ligesom muslimerne i dag blev jøderne også gjort til syndebukke i landet, nok af fortidens svar på dine ligesindet, når det gik dårligt med økonomien blev de hevet frem som syndebukke, f.eks ved Jødenfejden i 1813-14 og igen 1819-20 – men alligevel er jøderne blevet en del af det danske samfund og kultur med tiden, de har tilvænnet sig en del af vores lands kultur og skikke ligesom vores land har tilegnet sig en del af deres. Og historien gentager sig i større eller mindre omfang uanset om vi snakker Tysk handels indvandring, polske roe-piger og stalddrenge til dansk landbrug osv. Danks historie er gentagende gange fuldt med eksempler på indvirkning og blanding af kultur på alle områder.

  Og så har vi ikke engang berørt noget af det centrale som i på det yderste højre altid hiver frem, vores kulturelle berigelse gennem religion og demokrati. Kristendommen er vel et smukt eksempel på vores evne til at integrere fremmed kultur og begreber – men hverken Kristendommen eller Demokratiet er på nogen måde dansk – tvært i mod kommer begge dele fra dele af verden som du gerne ser Danmark holdt fri af indflydelse fra i dag. Det var der med garanti også folk som forsøgte dengang, og havde de haft held havde vi måske stadig haft vores gamle nordiske guder og enevælden og dermed en kultur som var mere forankret i det “danske” end vi er i dag, men mon det ville være en virkelighed du ville kunne genkende eller betragte som Dansk med dit nuværende udgangspunkt? Man tvivler!

  Selv indenfor landets grænser har der altid, uden behov for påvirkning udefra, været forskellige kulturer og skikke – derfor er det jo lodret forkert når du påstår at Danmark ikke skulle være et multikulturelt samfund.
  Det er endnu et skræmmende eksempel på den historie fornægtelse der kendetegner den mere ekstremistiske den af den danske højrefløj, i har behov for at fornægte åbenlys historisk fakta for at få enderne til at mødes i jeres argumentation og kamp mod det i ikke kan lide.

  En kalder dig her i tråden for en racist – i den forbindelse vil jeg gerne slå fast at man ikke er racist alene fordi man ytre sig racistisk ej heller nødvendigvis fordi man har racistiske holdninger.
  Man er heller ikke racist fordi man ønsker at debattere konsekvensen af indvandring eller kultursammenstød som Svend Borg & Herbert Enevoldsen patetisk i bedste Pia-K-martyr-stil forsøger at foregøgle det.

  MEN Kasper, man ER racist hvis man agitere for indførelse af åbenlys racistisk forskelsbehandling i dansk lovgivning eller konsekvent forsøger at sprede en mistro/frygt/had til bestemte befolkningsgrupper alene pga. af deres race, hudfarve, nationale eller etniske oprindelse – og ud fra den betragtning er du i min optik en åbenlys racist, omend du forsøger at udøve det i en fordækt form.

  Det bryder du dig nok ikke om at få at vide, og du vil nok som de fleste andre der bliver konfronteret med substansen af deres holdninger og ytringer påtage dig martyr rollen i bedste DF stil, men omvendt så mange andre i Danmark der dyrker den fordækte racisme i politik og den offentlige debat så har du nedfældet dine åbenlyst racistisk tilgang og agitering på skrift her på B.dk.

  I maj 2011 skrev du blog indlægget “Vi bør sortere i indvandringen på grundlag af kultur” – http://kulturkamp.blogs.berlingske.dk/2011/05/25/vi-b%C3%B8r-sortere-i-indvandringen-pa-grundlag-af-kultur/ – Overskriften er kun en forsmag på de åbenlyst racistiske, diskriminerende og fordomsfulde argumenter du lægger frem i din kamp for indførelse af rendyrket racisme i dansk lovgivning. Den er soleklar og IKKE til at løbe fra Kasper, hvad er hav af mennesker også fortæller dig i svar til dit indlæg.

  Afslutningsvis, der er sådan set intet “galt/forkert” i at kæmpe for racistisk lovgivning, ligesom der heller intet er galt i at ønske Sharia ind i dansk lov, eller afskaffelse af demokrati i Danmark for den sags skyld – det er alle fuldt valide politiske standpunkter, de er dog bare alle forbudt i vid omfang under den danske grundlov og end ikke din og dine meningsfællers erobring af den politiske korrekthed under VKO kan ændre på dette, det kræver desværre for jer et flertal i folketinget samt støtte fra mindst 40 pct. af alle stemmeberettigede i Danmark.

  Jeg er sådan set ligeglad om du er racist, det diskvalificere dig ikke fra noget som helst, hvad jeg ikke kan snuppe er at du virker til at være som racister er flest – UDEN nosserne til åbent at erkende det og stå ved det!.
  Og så er vi tilbage ved min oprindelige kritik af din blog(s) her på B.dk, de har alle i min optik samme formål nemlig at fremme mistroen og hadet til en bestemt befolkningsgruppe, at tale til danskernes fordomme og den indre svinehund.

  At du i min optik gør det på en fordækt måde hvor du bruger enhver given lejlighed til at rette skytset mod de samme mennesker igen og igen (selv Brevik kan bruges) som en åbenlys fodsoldat for et politisk parti gør dig dog virkelig skræmmende. Og derfor også opfordringen (igen) til at du drager knosekvensen og åbent slutter dig til dine meningsfæller i Trykkefrihedsselskabet, Den Danske Forening osv. frem for at forgøgle en illusion om at du er en forsker der fremlægger eller analysere fakta eller forholder dig til videnskablige studier og rapporter. Og som sagt, måske du selv kunne finde mere mangfoldighed i de emner du skriver om frem for den enormt enøjet fokusering på udstødelse af bestemte befolkningsgrupper.

  (nøøøj, den blev lang!)

  Sov godt Kasper

  Hilsen
  Ken Andersen

 33. Af JESPER HØEGH

  -

  Det er dog rædsom – læsning

  denne hr. ANDERSEN præsenterer blog ejeren for og alle andre der læser med.

  Det handler ikke om RACE – DET HANDLER OM – en OVEREKSPONERET IDEOLOGI – ISLAM – der er blevet påduttet
  DANMARK/danskerne – via de tidligere RØDE REGERINGER + RADIKALE.

  Der sidder RØDE TEENAGE Borgmestre i København –
  der nu har bestemt der skal opføres STORMOSKEER i København – Ideologien ISLAM !

  Ramadan fester afholdes på Christiansborg – ISLAM!

  Nej Danskernes Livstil – Kultur er trådt under fode.

  En Islamisk kultur er ved at tage over så det igen bliver en monokultur – med modsat fortegn.

  HUTTERNES MANIFEST – DEN DAG VI ER MANGE NOK – blver ad åre en realitet – godt hjulpet af de RØDE!

 34. Af lL. Poulsen

  -

  Moskeerne er vore kaserner kuplerne stålhjelme,
  og minareterne bajonetter.
  Sådan udtalt af Recep Erdogan,
  Tyrkiets præsident fra det islamiske AK-parti.
  Tyrkiet som moskesponsor: “Vi bygger erobrermoskeer”
  Fathi Camii, dvs,”Erobermoske”, er navnet, som Tyrkiet
  giver nye stormoskeer i Flensborg og Kiel.
  Religionsforskeren Prof. Spuler-Stegemanns spurgte ved
  indvielsen,hvorfor man valgte det navn til flere
  hundrede nye moskeer i Europa. Svaret var “Det er i
  Sultan Mehmed Eroberens ånd”. Han erobrede Konstantinopel og en stor del af det kristne Europa
  og lovede at erobre resten.
  Professorens kommentar: “Det er kun manglende takt, at den tyrkiske stat navngiver europæiske moskeer
  med det navn” man må også formode en hensigt bag.
  Tænk, om man kunne bygge en ny kirke i Tyrkiet eller eller i islamiske lande, hvor det er forbudt, og tænk hvis man gav den navnet Erobrerkirke?”

 35. Af Hans Christensen

  -

  Det er meget sigende, at religion overhovedet ikke nævnes som faktor her; men er gemt under etnicitet og kultur. Det er så underligt, når man ved hvor stor en plads religion indtager som kulturfaktor i mange kulturer. Ingen religion er nævnt af formentlig skyldig hensyn til politisk korrekthed og den pæne “tone”; men fanden har altså alligevel horn og bukkeben, selv om han bærer hat og lange støvler.

 36. Af niels hansen

  -

  Problemet for Støvring (og andre), som har ’set lyset’, er at de forsøger at forsvare deres nyfundne guruer med næb og klør – også når disse guruer er selvmodsigende.

  Der er efter min mening temmelig meget ‘munkemarxisme’ i denne tilbedelse.

 37. Af Ken Andersen

  -

  @ Jesper Høegh

  Du er jo nok prototypen på modtager-gruppen for budskaber som dem Kasper er afsender på, så overraskelsen over det du kalder “rædsom læsning” er til at overkomme – mon du dele den samme historieløshed, dit indlæg kunne tyde på det?

  Dine indlæg skriger jo langt væk at du er en aftager for Glistrups retorik, “Det er alt sammen Muhammedanernes skyld” (tænk dig selv til den dejlige Bornholmske dialekt).

  Du er en af dem der sidder og skriger om at vi alle er blinde for den snigende muslimske overtagelse af vores land og en dag vågner vi alle op i en Kalifat-stat, havde det ikke været fordi du nok i dit eget sind ser det som en sandhed havde jeg sgu betragtet dig som en morsom person (om end ufrivillig morsom).

  Et godt råd: Dine indlæg bliver ikke mere vigtige eller læst mere af din trang til vilkårligt at skrive med Caps-Lock, tværtimod skær det i øjnene… omvendt bliver det også nemmere at se dine indlæg så man kan cykle let og elefant over dem til mere saglige indlæg skrevet af knap så hysteriske brugere.

  VALG UDSKREVET – nu får vi at se om jeres fløj igen kan mobilisere frygten og fremmedhadet i de danske vælgere.

 38. Af lL. Poulsen

  -

  Iman Ali Moskeen på Vibevej er en trussel mod
  dansk tradition for frihed, demokrati og menneskeværd.
  Er du klar over at organisationen bag den nye
  stormoske er forbudt i stribevis af lande?
  At Ahl-ul-Bayt forbydes i stadig flere lande, herunder
  Sydafrika, Singapore, USA, Thailand, Ghana, Nigeria, flere central-asiastiske lande og netop nu i Aserbajdjan?

 39. Af sar sar

  -

  Vi diskuterer alle teorier om multikulturalismen, – alle mellem himmel og jord og, som i realiteten ingen mening giver, og vi spilder KUN tiden. .

  Vores “venner” CIAPACI (sådan kalder man muhamedaner i UK)er lang mere praktiske end vi er.
  De spilder ikke tiden, som eksempel må jeg nævne,at CIAPACI allerede fik lov at bygge stor moskè i København NV, – og næsten alle lokale politikere i København, har lukket øjne med det faktum, at moskèens byggeri skal være finansieret af Præstestyre i Iran?

 40. Af sar sar

  -

  Hej Kasper, jeg har glemt at underskrive min kommentar med navn. . . Undskyld!
  Vh.
  Stanislaw A. Rydzewski

 41. Af JESPER HØEGH

  -

  HR.ANDERSEN

  IGNORANTER + NULLITERTER – er helt ude af mine cirkler.

  Men hellere morsom – en MUHAMMEDDANER TILHÆNGER!

 42. Af s sørensen

  -

  Selvfølgelig skal koranskoler eller muslimskoler forbydes i Danmark. Der er ikke plads til et fremtidig Danmark opbygget på videre opbyggelse af den 14oo år lange civilizationskamp mellem europa og dets naboer, Den har været positiv indtil nu.(muslimsk bevarelse af græske tekster,læring fra hindanden) men der er intet mere at lære og kun fremtidgig konfrontation der. I danmark skal alle gå i en Dansk folkeskoler, der må ikke være andre muligheder, mosquer er religionsfrihed og helt iorden dog. Straffen skal også meget højere op for æresmord og muslimske piger skal sikres højere og mere sikkerhed i deres ret til selv at bestemme på lige vilkår med Danske piger.

 43. Af s r

  -

  Kære Kasper Støvring
  Du argumenterer imod vindmøller. Radikale, SF EL og socialdemokraterne vil ikke se eller tage stilling til de problemer vi står i med den store gruppe af mennesker fra mellemøsten som ikke kan, vil, gider
  arbejde for det samfund der har stoppet velfærd ned i halsen på dem og til deres hjemlande. Der bliver flyttet store mængder penge, lovlogt og ulovligt til de lande, der får flere og flere børn. De kommer så også til Vesten og patter løs på den gratis velfærd. Se told og skats arbejde i lufthavnen med export af valuta. – det burde DF bruge i deres valg udsendelser. Nå nej det kan man da ikke….

 44. Af Bjørn Ekstrøm

  -

  “For guds skyld menneske – har du ALDRIG andet på tapetet end dit evindige behov for at skrive negativt om alt der ikke ligner dig selv. Der er ikke grænser for hvad du kan bruge som anledning/undskyldning for at spytte endnu en “pas på de onde muslimer” gøgl ud.

  Er der noget unaturligt i at et homogent samfund kan måle større tillid internt end et mindre homogent, nej naturligvis ikke!

  HURRA HURRA for Kasper Støvring – han har fundet endnu en løftestang for sit, åbenbart, eneste eksistensgrundlag i den offentlige debat…. men i guder hvor bliver det dog ensformigt, forudsigeligt og trættende – der er vel for guds skyld en øvre grænse for hvor mange forskellige måder én person kan sige det samme igen og igen, måske du skulle forsøge dig med lidt mere mangfoldighed i dine emne valg, eller speede processen op og tage en shortcut til endestationen hos din forgænger på Berlingske ovre i Trykkefrihedsselskabet, alle har efterhånden fatter dit budskab:

  Muslim/mørk = Onde
  Kristen/hvid = Gode

  Mulighed for sameksistens = Nej
  Forsøg på sameksistens = Død, ødelæggelse og alt ondt i verden.

  Point taken – for god knows what time.”

  Jeg kunne simpelthen ikke have sagt det bedre selv Ken Andersen 🙂

 45. Af JESPER HØEGH

  -

  Der er ikke tvangs læsning af Støvring blog

  – mig bekendt – så hvis utilfredsheden er så enorm –
  så lad dog være med – at deltage – læse – skrive.

  Jeg priser mig lykkelig over Støvring orker – at løfte
  sløret for – hvad vi er oppe imod – .

  Det kan – forhåbentlig nåes endnu – at redde Danmark fra
  Islamiseringen.

 46. Af Niels Poulsen

  -

  Ken Andersen og Bjørn Ekstrøm

  Jeres kommentarer er unfair. I skaber en karikatur af Kasper Støvring og lægger ham ord i munden.

  Vi kan sagtens komme til at leve fredeligt sammen, selv om et mindretal af os har en anden etnisk baggrund. Men det kræver, at vi alle accepterer, at vi lever i en og kun en kultur. (Det tror jeg, at Kasper Støvrings næste indlæg vil komme til at handle om).

  Sådan tror jeg, at det helt automatisk vil komme til at gå. Altså, at vi vil blive ved med at leve i en og kun en kultur. Indvandrerne vil udskifte deres oprindelige kultur med den danske. Assimilering vil ske i løbet af nogle generationer.

  Sådan er det gået tidligere med de grupper, der er indvandret i Danmark: huguenotter, jøder, hollændere og polakker. I dag er de fuldt integreret i Danmark.

  Det nye er, at nogen iblandt os med tiltag og lovgivning ønsker at fastholde indvandrerne i deres oprindelige kultur. Det er opskriften på det multikulturelle samfund. Det er forestillingen om to separate kulturer, med forskellige normer, som lever side om side. Og efter min mening, opskriften på problemer.

  Nej, luk ghettoerne op, stil krav til indvandrerne, bland generne, og Grundtvigs fædreland vil bestå i mange, mange hundrede år endnu.

 47. Af Ole Mikkelsen

  -

  Jeg er fuldkommen enig med Niels Poulsen ovenfor. Vi har tilladt at indvandrerne koncentrerer sig i ghettoer, børnene er koncentreret på få skoler, mange indvandrere er uden for arbejdsmarkedet, har ingen kendskab til dansk kultur osv.Det er en skandale.

  Ikke nok med at vi har tilladt indvandrerne selv at isolere sig i ghettoer, ja så har vi også i en vis udstrækning via sociallovgivning styrket ghettodannelsen ved at ‘henvise’ til f.eks. boliger i det almene system.

  Fuldkommen tåbeligt. Og det er altsammen sket i en syg rettighedstankegang, – en tankegang der i sin grundsubstans er fornuftig med hensyn til frihedsidealer, men som samtidig er asocial fordi man derigennem glemmer er mennesker bor sammen i et fælles land. Man glemmer at mennesker, trods individuel frihed og ‘retten’ til at søge sin personlige lykke altså også er sociale væsener, hvis enkelthandlinger indvirker og begrænser alle andres handlinger. Man har glemt det sociale og det kulturelle.

  Rettighedsfundamentalismen er skyld i at vi i dag lever i et sygt multikulturelt samfund. Ikke fordi andre kulturer i sig selv fejler noget. Men fordi isolerede kulturer ikke fungerer sammen med andre kulturer. Multikulturelle samfund fungerer ikke.

  Og bare for en ordens skyld: Jeg kender problemet fra min egen verden. I min baghave ligger en ghetto. Min søn går på en indvandrerskole (ca 50% indvandrere). Jeg har deltaget i skolebestyrelsesarbejde for at sætte mig ind i udfordringen. Og min konklusion er at ghettoer og indvandrerskoler (flere end ca 20% indvandrere) ikke burde være tilladt.Skoledistrikter skal ændres og opløses. Ghettoer skal opløses. Om nødvendigt må det hedde tvangsflytning.

  Det er til alles bedste, – også indvandrerne, der på denne måde kan integreres.

 48. Af Ken Andersen

  -

  @ Niels Poulsen

  – “Jeres kommentarer er unfair. I skaber en karikatur af Kasper Støvring og lægger ham ord i munden.”

  Jeg respektere din holdning Niels, men må desværre erklære mig lodret uenig i overstående.
  Jeg lægger ikke ord i munden på Kasper, men bruger dog hans ord og holdninger som han har frembragt her på B.dk i mod ham – det syntes jeg altså ikke er unfair, det er vel egentligt noget grundlæggende i en meningsudveksling. Hvad angår karikatur syntes jeg Kasper tegner den selv.

  – “Vi kan sagtens komme til at leve fredeligt sammen, selv om et mindretal af os har en anden etnisk baggrund. Men det kræver, at vi alle accepterer, at vi lever i en og kun en kultur.”

  Jeg er rørende enige i det første, syntes dog dit postulat i det andet er faktuelt forkert.
  Vi lever ikke kun i én kultur, og jeg tvivler på at vi nogensinde har gjort det. (Jeg må henvise dig til mit indlæg – fra 01.14 i nat – hvad angår min uenighed med dig ang. “en kultur” postulatet)

  – “Sådan tror jeg, at det helt automatisk vil komme til at gå. Altså, at vi vil blive ved med at leve i en og kun en kultur. Indvandrerne vil udskifte deres oprindelige kultur med den danske. Assimilering vil ske i løbet af nogle generationer.

  Sådan er det gået tidligere med de grupper, der er indvandret i Danmark: huguenotter, jøder, hollændere og polakker. I dag er de fuldt integreret i Danmark.”

  Lidt selvmodsigende at du mener at nutidens indvandre vil blive assimileret mens fortidens er blevet integreret? – der er en verden til foreskel på de to ting, det tror jeg du vil medgive?

  De grupper du nævner er jo netop blevet en del af det danske samfund fordi de er blevet integreret, og nogle sikkert assimileret, men jøder i danmark har stadigvæk en jødisk baggrund, kultur og skikke i et vist omfang, og det er vel essensen af integration som er en to-vejs process modsat assimilation.

  Men overordnet har du langt hen af vejen ret, med tiden vil ny-danskere i alle afskygninger blive integreret – nogle nemmere end andre naturligvis.

  Men jeg tror du tager fejl hvis du antager at det sker på baggrund af en total udskiftning af deres oprindelige kultur til fordel for en ren dansk kultur – naturligvis vil det primært være dem der antager vores kultur, men aspekter af deres kultur vil også influere og optræde i vores – præcist som det er sket i Danmark gennem århundere hvad end vi taler sprog, traditioner eller skikke.

  Jeg kan i øvrigt anbefale DR’s udsendelser “Indvandringens historie i Danmark” som fint beskriver hvordan denne process forløber og bekræfter at b.la. de grupper du bruger som eksempler jo netop bevare en del af deres kulturelle identitet samtidig med at de bliver “danske” (i mangle af bedre udtryk).

  “Det nye er, at nogen iblandt os med tiltag og lovgivning ønsker at fastholde indvandrerne i deres oprindelige kultur.”

  Ja, så skilles vores veje nok her Niels – for det første ville det klæde dig at underbygge denne påstand med dokumentation så andre bedre kan forstå hvad du hentyder til – det er lidt flyvsk som det skrevet står, eller måske en personlig holdning ophævet til fakta.

  Hvem, og måske mere interessant HVORDAN fastholdes immigranter i deres kultur gennem lovgivning?

  Og når du skriver det -“Det nye er” hvordan skal det så forstås? Som en modsætning til hvordan man forsøgte at tvangs-assimilere udefrakommende i gamle dages Danmark (1600-tallet og frem)?
  I så fald er ændringer jo klart at fortrække, jeg vil undlade opremsning af hvorfor, men igen bruge jøderne som eksempel og henvisse til: http://www.dr.dk/Tro/Temaer/Troens+r%C3%B8dder/Bent+Lexner/20060809132743.htm

  – “Det er opskriften på det multikulturelle samfund. Det er forestillingen om to separate kulturer, med forskellige normer, som lever side om side. Og efter min mening, opskriften på problemer.”

  Igen står vi noget fra hinanden, det du beskriver her er IKKE et multikulturelt samfund, men opståelsen af parrallesamfund indfor nationens grænser som helt rigtigt kan give problemer på sigt.

  Din definition af et multikulturelt samfund er i min optik forkert, ret beset også faktuelt forkert da det du beskriver er en duo-kultur og ikke en multikultur – et multikulturelt samfund er et samfund der løbende er/har været influeret af flere forskellige kulture som tilsammen udgør “main-stream” kulturen i det land, USA er et ekstremt eksempel herpå.

  Som tiden går bliver de forskellige strømninger næsten forenet i et, med udgangspunkt i den dominerende kultur naturligvis, og det er klart at kun dele af udefra kommende ting bliver permanent opsuget i vor kultur – at de seneste 30-40 års forhøjet indvandring har bragt flere kulturer til landet i et hurtigere tempo end hidtil og koblet med teknologiens udvikling har gjort de forskellige strømninger under hoved-kulturen langt mere mangfoldige giver naturligvis større problemer med at integrere dele af de nye kulturer i main-stream kulturen og danner samtidig grobund for spændinger – det er nok tempoet der er problemet set i forhold til den historiske udvikling af kulturen i Danmark.

  Jeg ønsker ikke at tillægge dig motiver, men jeg syntes du forsimpler ting og sidestiller muslimer (vi er enige om at det er dem du hentyder til, ikke?) med en nr. 2 kultur i Danmark, her er du meget på linje med Kasper S. i retorikken.

  Men du glemmer vist at det at være muslim ikke er lig med at man nødvendigvis deler kultur, langt fra, man har religiøse sammenfald og udgangspunkt ja, men det gør det ikke til én kultur – ligesom det at vi er kristne ikke betyder vi så har samme kultur som alle andre kristne nationer.
  Her sker en forsimpling gennem fremmedgørelse, alt hvad ikke betragtes som vores kultur koges ned til en mod-kultur, frem for at anderkende at det er en miskmask af mange forskelligeartede kulturer, der ikke kun omfatter muslimer, og derfor aldrig kan blive til én samlet mod-kultur der står som en modsætning til den oprindelige. Billedet er langt mere fragmenteret end at opstille det som en kultur mod en anden.

  Jeg ønsker ikke at forgøgle dig at der ikke opstår problemer når så mange kulturer mødes på så kort tid eller at det ikke lægger pres på den oprindelige kultur – jeg anfægter dog din definition af et multikulturelt samfund da jeg syntes du sidder fast på den limpind som Kasper og højrefløjen har opbygget de sidste år hvor multikulturelt forsøges at gøres til synonym med alt negativt som resultat af indvandring, præcist som de har haft stort held med at få ord som indvandre og 2. generations indvandrere til at blive synonym med muslimer.

  – “Nej, luk ghettoerne op, stil krav til indvandrerne, bland generne, og Grundtvigs fædreland vil bestå i mange, mange hundrede år endnu.”

  Så mødes vi igen 🙂
  Jeg er meget enig i det overstående!

  Afslutningsvis vil jeg gerne smide en lille “brain-teaser” til dig – du taler om en kultur, vores danske. Det for mig til at tænke på et spørgsmål jeg altid syntes får mine med-danskere til at slå krøller på tungen:

  HVAD er Dansk kultur?, Danskhed eller det at være Dansk? Har du den endelige definition, eller kender du én?

  Måske vores følsomhed overfor påvirkningen af fremmede kultur skyldes at vores egen ikke er specielt godt defineret, at vi ikke som mange af vores nabolande (Norge, Sverige, Findland og Tyskland f.eks.) har en ligeså klar defineret national identitet og fælles selvforståelse.

  Food for thought?

  (beklager at jeg ikke kan holde mine indlæge kortere – men djævelen ligger som bekendt i detaljen)

  Mvh
  Ken Andersen

 49. Af sar sar

  -

  > Demokrati er hyklerisk vi henviser til Koranen >

  Sådan lyder muhamedanske slogan i Tingbjærg og på Nørrebro i København, hvor muhamedaner har ødelagt natten til idag (27.d.m.) mange socialdemokratiske valgplakater. . .

  Poul Nyrup, Marianne Jelved og hele venstre fløj fik nu tak for sidst, dvs. tak for invitation af muhanedaner til Danmark. Venstre fløjen har i øvrigt fortjent det. . . > c’est la vie

 50. Af sar sar

  -

  Jeg forestår ingen ting, jeg har underskrevet med navn min kommentar og navnet findes ikke?
  V.h.
  Stanislaw A.Rydzewski

Kommentarer er lukket.