Økonomisk politik ER værdipolitik

Af Kasper Støvring 80

Der findes dem, der mener, at tiden (heldigvis) er løbet fra den værdipolitiske dagsorden. Den økonomiske politik betyder nu alt, mener de. Men det er en fejlopfattelse, for de to ting kan ikke løsrives: økonomisk politik er også værdipolitik.

Et eksempel:

Stærk sammenhængskraft medfører også høj velstand. For en høj grad af tillid mellem mennesker mindsker transaktionsomkostningerne. Hvis mennesker stoler på hinanden, har de lettere ved at indgå aftaler uden at inddrage en fordyrende tredje part, f.eks. advokater, der skal håndhæve aftalen.

Undersøgelser viser, at ekstra tillid skaber ekstra vækst.  Halvdelen af et lands økonomiske niveau kan normalt forklares ved beholdningen af human kapital (f.eks. uddannelse), en fjerdedel ved den fysiske kapital og en sidste fjerdel ved social kapital, herunder tillid og sammenhængskraft.

Hvordan bevarer man den høje tillid i Danmark og forhindrer, at samfundet splittes op i parallelle samfund? Ved at føre en konsekvent værdipolitik.

Det gælder ikke mindst på udlændingeområdet. Vi ved fra undersøgelser, at danskerne har meget lavere tillid til ikke-vestlige indvandrere end til andre danskere. Og fra integrationsministeriets rapport Medborgerskab i Danmark ved vi, at ikke-vestlige indvandrere har meget mindre tillid til andre og efterkommere endnu mindre: udviklingen går i den forkerte retning (se s. 70).

Nu har Danmark ganske rigtigt brug for veluddannet og velkvalificeret arbejdskraft. Derfor er det vigtigt, at vi får den rette indvandring. Men regeringens nye politik betegner et fatalt brud med enhver fornuftig politik.

Lad os bare se bort fra vold og kriminalitet og alene fokusere på de økonomiske konsekvenser af regeringens politik, der primært vil være til gavn for de dårligst kvalificerede udlændinge.

Indtil videre har ikke-vestlig indvandring været en underskudsforretning. Ifølge beregninger fra CEPOS koster den 16 milliarder om året, og Nationalbanken har nævnt tal på 24 milliarder.

Undersøgelser fra PISA-etnisk og Rockwool Fonden har vist, at op mod halvdelen af skoleelever med ikke-vestlig baggrund forlader folkeskolen som funktionelle analfabeter.

Green Card-ordningen virker heller ikke. At indvandringen hidtil har været en stor udgift for det danske samfund, har bl.a. JP-bloggerne Morten Uhrskov Jensen og Mrutyuanjai Mishra skrevet om.

Og i en kronik i Politiken anbefaler Gunnar Viby Mogensen, der har skrevet et omfattende værk om det danske velfærdssamfunds historie, at politikerne øger incitamenterne til at arbejde og fastholder en stram udlændingepolitik.

Men regeringen har overhovedet ikke lyttet. Viby Mogensens pointer er følgende:

Beskatning af virksomheder, kapital og mennesker gør det mere og mere tillokkende for dem at placere sig andre steder end i Danmark.

Andelen af befolkningen, som modtager offentlige ydelser eller er ansat i den offentlige sektor, er så stor, at politikerne ikke tør sætte sig op mod denne ’velfærdskoalition’.

Der er i årenes løb sket en ”en drastisk udvidelse af personkredsen, der kunne modtage offentlige ydelser.”

Udlændingepolitikken har udvidet denne personkreds kraftigt, og den udgøres af betydelige grupper, ”som ifølge sagens natur gennem skatterne ikke kunne have indbetalt noget til denne fælles kasse.”

De fleste udlændinge med asyl eller familiesammenføring som opholdsgrundlag er fra ikke-vestlige lande, ”det vil sige med gennemgående svage forudsætninger for at klare sig på et moderne arbejdsmarked … Gruppens træk på den danske kontanthjælp var syv gange højere end gennemsnittet for danskere. … Endnu i 2010 var halvdelen af vore voksne indvandrere af ikkevestlig oprindelse uden beskæftigelse.”

Således Viby Mogensens alarmerende pointer.

Tilbage er kun at sige: Hvad hjælper det, at regeringen har gode intentioner med hensyn til økonomiske reformer, når værdipolitikken er så fatal? Regeringen har glemt, at økonomisk politik også er værdipolitik.

80 kommentarer RSS

 1. Af Frank Leegaard

  -

  @ Martin Larsen, 14. oktober 2011 kl. 19:45

  Igen Martin. Du dummer dig. Jeg mindes klart at Reagan midt i sin regeringsperiode gav en masse illegale indvandrere mulighed for at få statsborgerskab, så jeg tror du skal være lidt varsom med at sige at folk lyver. Svjh var det temmelig mange.

  Derudover holder den med børn født i USA altså.

  De har ret til statsborgerskab.

  Jeg er ret overbevist om godt at kunne finde dokumentation, så lad nu være med at dumme dig yderligere.

  Hvad har vi så lært at det:

  At Martins familie i USA er nogenlunde lige så uvidende som han.

 2. Af Frank Leegaard

  -

  Kunne så ikke dy mig:

  Det var den med børn af illegale indvandrere:

  http://www.information.dk/145014

 3. Af Frank Leegaard

  -

  Tag dig nu sammen Martin.

  De klæder altså ikke at kalde nogen løgnere:

  http://en.wikipedia.org/wiki/Immigration_Reform_and_Control_Act_of_1986

 4. Af Frank Leegaard

  -

  og linket med Reagan “Er under behandling”

  Wiki artiklen om loven der gav illegale indvandrere amnesti.

 5. Af Frank Leegaard

  -

  @ Martin Larsen, 15. oktober 2011 kl. 18:17

  Lige så uvidende om det amerikanske system, lige så uvidende er du om det danske.

  DK tillader da ikke indvandring (udover kvoteflygtninge og asylansøgere) til folk der ikke kan forsørge sig selv.

 6. Af Frank Leegaard

  -

  @ Martin Larsen, 14. oktober 2011 kl. 19:45

  Pind mere til ligkisten:

  Bush var naturligvis for at illegale indvandrere skulle have statsborgerskab.

  Sig mig engang. Hvad snakker du med familien om derover. Du er der jo halvdelen af tiden? 🙂

  http://nyhederne-dyn.tv2.dk/article.php/id-7199495:usa-illegale-f%C3%A5r-ikke-borgerskab.html

 7. Af Frank Leegaard

  -

  @ ML

  Link mere “under behandling” der fortæller at Bush er for at 12 millioner illegale indvandrere på sigt skal kunne få statsborgerskab.

 8. Af Frank Leegaard

  -

  @ ML

  Mjow. USA er er heerliiigt land. USA landbrugsministerium skønner at 15 millioner børn går sultne i seng.

  http://news.sky.com/home/showbiz-news/article/16086050

 9. Af Lars Hansen

  -

  @Jesper Hoegh

  Du bad om dokumentation for, at man aldrig har kunnet “hente tanter, fætre og kusiner til Danmark”.

  Den ældste statistiske årsrapport fra Integrationsministeriet, som jeg kan finde, er denne:

  http://www.nyidanmark.dk/NR/rdonlyres/5FB794EF-FF01-43C8-A94F-E43AB23EB40F/0/Noegletal2001.pdf

  Den fremgår af afsnittet om familiesammenføring, at der er tre kategorier af familiesammenførte:

  1) Ægtefæller og samlevere
  2) Mindreårige børn
  3) Forældre over 60 år

  Altså ingen tanter, fætre eller kusiner. Familiesammenføringstallene er vist grafisk tilbage til starten af 1990´erne.

 10. Af Lars Hansen

  -

  PS. Af bilag 10 fremgår dog, at man også havde noget, man kaldte “nær familiemæssig eller lignende tilknytning.” Men bortset fra adoptioner lå antallet af opholdstilladelser efter den kategori typisk på mellem 10 og 40 om året op igennem 1990´erne, og dermed altså et fuldstændig bagatelagtigt antal.

  Hvad angår Naser Khader fortæller han selv følgende om sin barndom:

  http://www.khader.dk/flx/om_naser_khader/om_mit_liv_og_opvaekst/

  “Jeg blev født i 1963 i Damaskus, hovedstaden i Syrien. Min far var palæstinenser og min mor var syrer. Vores familie bestod af mine forældre og mig, samt min søster og mine tre brødre. I min barndom boede jeg i flere forskellige steder i Mellemøsten; både i Palæstina, Jordan og Syrien.

  Min far rejste i slutningen af 1960’erne til Europa, fordi man efterspurgte udenlandsk arbejdskraft. Han tog først til Vesttyskland, og rejste siden til Danmark for at være ufaglært fremmedarbejder. I 1974, da jeg var 11 år gammel, flyttede jeg og resten af min familie op til min far i Danmark.”

  Altså en ganske almindelig familiesammenføring, hvor en immigrant får sin ægtefælle og sine børn med til det land, hvor han bor og arbejder.

  Stadig ingen tanter, fætre eller kusiner at se nogen steder her. Så måske kunne jeg alligevel lære dig lidt 🙂

 11. Af Martin Larsen

  -

  Søren Vendelboe: Jeg siger at alle der kommer illegalt ind i Danmark – for “forsørgelse” på et tidspunkt – det gør de ikke i USA.
  Og “Frank Lavgård” du er bare så ubehagelig en person som desværre er kendetegnende for den røde side af Danmark idag. Jeg gider overhovedet ikke at kommentere dine ekstremt grove og perfide indlæg nogensinde mere. Skriv hvad du vil – du får åbenbart lov – selv af berlingske. Føj hvor jeg dog foragter dig.

 12. Af Lars Hansen

  -

  Selvfølgelig får illegale indvandrere ikke overførselsindkomst i Danmark. Det ville da også være fuldstændig vanvittigt.

  Stram nu op på debatten.

 13. Af Frank Leegaard

  -

  @ Martin Larsen, 16. oktober 2011 kl. 21:16

  Meget kan man sige om Støvring. Men faktaresistens er han trods alt ikke totalt.

  Det ser værre ud for dig. Jeg kan godt forstå du vælger ikke at læse mine beviser.

  Et er at beskylde nogen for at lyve. Et andet er at være så stort et skvat at når dette tilbagevises, at man ikke er mandfolk nok til at indrømme at man tog fejl.

  Tag dig dog sammen. Henhold dig til de links jeg sender, eller fremstå evigt som skvat og tåbe.

 14. Af Frank Leegaard

  -

  @ Martin Larsen, 16. oktober 2011 kl. 21:16

  Det undrer mig bestandigt hvorfor visse debattører absolut vil have lukket munden på deres modstandere. Hvis mine argumenter er så langt ude i hampen som du påstår, er de jo i sig selv elliminerende.

  Problemet for dig, er så bare at jeg jo desværre har dokumentationen i orden. Du har intet udover en påstået familie i USA.

  Find noget saglig dokumentation. Så tager vi den der fra.

  Indtil da vil jeg hævde og udføre min håneret.

  IMHO er det en grov beskyldning at sige at andre lyver, når fakta er at det er en selv der er uvidende og dum.

 15. Af Frank Leegaard

  -

  @ Lars Hansen, 16. oktober 2011 kl. 22:29

  Tjae .. Man må være totalt forblændet af et eller andet, siden ens sunde fornuft så totalt kan parkeres, som når nogen vil påstå at illegale indvandrere får overførselindkomst.

 16. Af Lars Hansen

  -

  @Frank Leegaard

  Thja. Der er visse “debattører”, hvis ærinde primært synes at være at bidrage til at piske en stemning op, og som derfor har en stærkt begrænset interesse i at forholde sig til virkeligheden.

  Som Kresten Povlgaard sagde fra Folketingets talerstol: “Hvis det er fakta, så benægter jeg fakta”.

  Taktikken med at hælde skældord ud over en meddebattør, der har klædt en af, for at underminere dennes troværdighed og true med “aldrig mere at ville svare på hans irrelevante indlæg” ses også anvendt ret ofte.

  Som du siger: Man må være totalt forblændet af et eller andet, hvis man opfører sig på den måde. Og hvad det så er, man er forblændet af, det kan folk jo selv tænke over, hvis der stadig skulle være nogen andre end dig og mig, der læser med.

 17. Af Niels Poulsen

  -

  Lars Hansen

  “Som Kresten Povlgaard (Kristen Poulsgaard, red.) sagde fra Folketingets talerstol: “Hvis det er fakta, så benægter jeg fakta”.”

  At du kan tillægge det fortærskede citat en forkert ophavsmand, siger vist alt om dit forhold til fakta.

  Men det er da kært, at du og spammeren Frank Leegaard begge er rørende enige om, at I er højt hævet over de andre debattørers niveau. Jeg skal ikke tage illusionen fra jer.

 18. Af Johannes Bremer

  -

  Når man i USA taler om Business Development taler man om human kapital, herunder tilliden mellem virksomhed og medarbejder, med medarbejderen, som dette, at være ”troende” to believe, hvor det som ”believer” er sådan, at medarbejderen altid vil spørge om hvad han/hun kan gøre for virksomheden, selv i krisetider.
  Modsat Danmark, hvor det hovedsagelig er fordelingspolitikken der tæller med spørgsmålet om hvordan midlerne skal fordeles i samfundet og hvor spørgsmålet derfor ofte bliver, om hvad det offentlige kan gøre for den enkelte borger.
  Det store spørgsmål er hvor resultaterne bliver af, under nuværende globale økonomiske krise, hvor politikerne næsten som hovedregel appellerer til den humanistiske model?
  For begge modeller, skal der ligesom være lys for enden af tunnelen, og så nytter det ikke meget, hvis man står uden tag over hovedet mens politikerne lover skattelettelsers med den ene hånd og med raslebøssen i den anden!
  Situationen er truende for de mange arbejdsløse, særlig for de 78 millioner unge arbejdsløse i ude i verden, herunder Danmark med 41.000, uden udsigt til varigt arbejde – her er der ikke meget at blive ”believer” af!
  V.h. johannes

 19. Af Johannes Bremer

  -

  Når økonomisk politik er værdipolitik og når man i USA taler om Business Development taler man om human kapital, herunder tilliden mellem virksomhed og medarbejder, med medarbejderen, som dette, at være ”troende” to believe, hvor det som ”believer” er sådan, at medarbejderen altid vil spørge om hvad han/hun kan gøre for virksomheden, selv i krisetider. Sagt på en anden måde:
  Hvad kan jeg gøre for samfundet?
  Modsat Danmark, hvor det hovedsagelig er fordelingspolitikken der tæller med spørgsmålet om hvordan midlerne skal fordeles i samfundet og hvor spørgsmålet derfor ofte bliver, om hvad det offentlige kan gøre for den enkelte borger. Sagt på en anden måde:
  Hvad kan samfundet gøre for mig?
  Det store spørgsmål er hvor resultaterne bliver af, under den nuværende globale økonomiske krise, hvor politikerne næsten som hovedregel appellerer til den humanistiske model med ordene:
  Vis national besparelse og samhørighed med ansvarlighed og stolthed.
  For begge modeller, skal der ligesom være lys for enden af tunnelen, og så nytter det ikke meget, hvis man står uden tag over hovedet mens politikerne lover skattelettelsers med den ene hånd og med raslebøssen i den anden!
  Situationen er truende for de mange arbejdsløse, særlig for de 78 millioner unge arbejdsløse i ude i verden, herunder Danmark med 41.000, uden udsigt til varigt arbejde og her er der ikke meget at blive ”believer” af!
  Værdipolitikken er i dag blevet mere afgørende i det politiske spil end den var tidligere og har her trukket et grumt spøgelse med op fra fortiden, nemlig kulturradikalismen, der atter er kommet til syne som reaktion mod den stigende arbejdsløshed og økonomisk ulighed, hvor den rejst sig, som en destruktiv og tikkende fodbølge i alle vore storbyer, helt uden for den økonomiske terminologi, men snare indenfor det historiske vingesus om en kultur der har tabt troen på sine guder og må gå ned, i lighed med talrige eksempler fra antikken.
  V.h. johannes

 20. Af Frank Leegaard

  -

  @ Niels Poulsen, 17. oktober 2011 kl. 09:07

  Du mener vel: Du KAN ikke tage den fra mig.

  Hvis ens væsentligste anke mod et indlæg er stavemåde af navn – hvor begge er valide – er man ikke ret stærkt kørende.

  Faktisk er man til grin, ligesom dem der bestandigt truer med ikke at svare på indlæg.

  Jeg har da fuldt forståelse for at ML ikke længere vil svare. Han kommer jo til kort hver gang.

  Alle kan tage fejl, men det er multo-extra-pinligt hvis du har kaldt en anden en løgner på du har taget fejl på.

 21. Af Niels Poulsen

  -

  Frank Leegaard

  Bare for en god ordens skyld:

  Den sande ophavsmand til den fortærskede vending, som Lars Hansen citerer, er Søren Kjær (1827-93) og ikke Kristen Poulsgaard. Det var det, der var min ironiske pointe angående Lars Hansens forhold til begrebet fakta. Om folk ikke kan stave (eller ikke kan læse indenad som i dit tilfælde) er for det meste ikke noget, jeg blander mig i.

  Angående dine korte kommentarer her på Berlingske blogs så synes jeg som sagt, at de har karakter af spam. Det må være muligt for dig at samle dem til lidt færre og lidt længere indlæg. Så kunne det endda være, at man fik lyst til at læse dem.

  Endelig synes, at du har en kedelig tendens til at komme med nedladende og hånende bemærkninger om de debattører, som du er uenig med, hvilket er dårlig debatskik. Det bliver simpelthen alt for personligt og ubehageligt. I stedet for burde du nøjes med at forholde dig til emnet for debatten.

  Jeg synes, at Kasper Støvring er en god samfundsdebattør. Med et anderledes udgangspunkt, nemlig det borgerligt konservative, som efter min mening er for dårligt repræsenteret i Danmark for tiden, hvor de fleste debattører af borgerlig observans er borgerligt liberale. Der er næsten altid en original tanke i hans læseværdige indlæg. Desværre bliver den efterfølgende debat så hurtigt afsporet, fordi der kommer så mange useriøse kommentarer. Sådan gik det desværre også denne gang. Det er en skam.

 22. Af Frank Leegaard

  -

  @ Niels Poulsen, 17. oktober 2011 kl. 20:41

  Du vrøvler jo. For den gode Lars Hansen talte ikke om nogen ophavsmand. Han sagde “Som Kresten Povlgaard sagde fra Folketingets talerstol: “Hvis det er fakta, så benægter jeg fakta”.

  Altså intet om hvem der først sagde det. Det er en metadiskussion du hiver ind. Du ville have hævdet at det var afsporing af debatten i fald jeg havde kommet med den.

  Hvad angår Martin Larsen har du ganske ret. Jeg er ret nedladende over for folk der beskylder andre for at lyve når det reelt viser sig at det er dem der dummer sig.

  Hvor vidt indlæg skal være korte eller lange har jeg svært ved at tage stilling til. At du ikke formår, eller har lyst at fatte dig i korthed, kan og bliver aldrig mit problem.

 23. Af Frank Leegaard

  -

  @ Niels Poulsen, 17. oktober 2011 kl. 20:41

  Ganske enig med dig i at KS er en af de bloggere jeg respekterer. Jeg er ikke enig med ham, men jeg respekterer ham fordi han også respekterer modsatte synspunkter end sit eget.

  Fat det dog. Pluralismen og modsigelsen er vores samfunds juveler. Det må vi aldrig give køb på.

  Det har Støvring heldigvis fattet.

 24. Af Frank Leegaard

  -

  @ Niels Poulsen, 17. oktober 2011 kl. 20:41

  Det er ganske rigtigt svært at finde belæg for at Kristen P nogensinde skulle have udtalt de bevingede ord.

  Jeg ville ellers nærmest have svoret at have hørt ham sige det, men gentagelsen af fejltagelsen kan nogen gange få en til at tro på en vandrehistorie.

 25. Af Lars Hansen

  -

  @Niels Poulsen

  Jamen jeg skal da så beklage, at jeg tillagde citatet et forkert ophavsmand. Men som Frank Leegaard skriver: hvorfor er det vigtigt?

  Debatten mellem Frank, Martin Larsen, undertegnede m.fl. handlede i hovedsagen om dansk og amerikansk udlændingepolitik. Og det må da være noget væsentligere at have styr på fakta om det emne, der debatteres, end på hvem der er ophavsmand til et citat.

  Som Frank skriver: Når du vælger primært at hæfte dig ved denne i sammenhængen fuldstændig ligegyldige fejl i mine indlæg, får det karakter af, at du forsøger at afspore debatten. Så skriver du citat:

  “Endelig synes, at du (Red: Frank Leegaard) har en kedelig tendens til at komme med nedladende og hånende bemærkninger om de debattører, som du er uenig med, hvilket er dårlig debatskik.”

  Du har ret i, at nedladende og hånende bemærkninger er dårlig debatskik. Men der var altså ikke tale om, at Frank Leegaard var “uenig” med en anden debattør. Der var tale om, at en anden debattør i indlæg efter indlæg bragte de mest vanvittige og falske påstande til torvs, og herefter blev korrigeret af Frank.

  Og det er altså heller ikke god debatskik at skrive en masse sludder og vrøvl, som er grebet ud af den blå luft og fremlægge det som om, det er fakta. Gør man det, så er det kun ret og rimeligt, at man bliver korrigeret af andre debattører, som rent faktisk ved bedre.

  2 og 5 er ikke lige, og alle påstande er ikke lige gode eller gyldige. Man kan ikke “diskutere” sig frem til, om illegale indvandrere får overførselsindkomst i Danmark, eller om Bush ønskede at tilbyde dem statsborgerskab i USA.

  Du beskylder Frank Leegaard for “spam”. Men det er snarere Martin Larsen, der spammer denne tråd ved at skrive en masse sludder og vrøvl, som han ikke har noget som helst belæg for.

  Hvis Martin Larsen ikke havde skrevet alt det sludder og vrøvl, som han gjorde, havde der ikke været noget behov for, at Frank Leegaard jo jeg korrigerede vrøvlet. Og Frank Leegaard havde heller ikke følt sig tilskyndet til at “håne” Martin Larsen.

  Så det er Martin Larsens indlæg, der fik denne debat til at udvikle sig i en retning, som er i strid med god debatskik.

  Og det handler ikke om, at jeg “føler mig bedre end andre”. Det handler om, at jeg rent faktisk VED mere om det emne, der her blev diskuteret, end f.eks. Martin Larsen gør.

  Og igen: 2 og 5 er altså ikke lige, og hvis man i en offentlig debat stædigt påstår, at jorden er flad, så må man finde sig i at blive sat på plads af andre debattører, der ved bedre.

 26. Af Johannes Bremer

  -

  Kære Kasper Støvring, hermed et par strøtanker i fortsættelse som supplement til mit tidligere indlæg – også sent til Lisbeth Knudsens blog: ”Alle kriser skal have en skurk”
  Kriser, det er noget der kommer og går, siger man flot; men denne gang er det noget helt særligt, fordi vi har mistet vort ”immunforsvar” og det gælder både globalt og nationalt, her i dette lille forkælede konge/dronninge-dømme med to millioner på overførsel og over 800.000 offentlige ansatte og 84 milliarder i statskassen, som gældspapirer og et liv på kredit vel at mærke! Hvordan mon det ser ud for de andre lande, herunder USA med en lammet Obama i en regering med begyndende åndedrætsbesvær? Og Grækenland, Italien, Spanien osv. Ja man kan blive ved, på noget der kunne ligner symptomer for de vestlige velfærdssamfund, der synes gået amok i grådighed på lånte fjer, altså billedlig talt med en patient med over 40 grader i feber. Og her står vi så med for mange ”praktiserende læger” omkring patienten, der taler i munden på hinanden af bar velvilje for at rede fra en grusom død. Og her har jeg selv forsøgt at redde, hvad redes kan på min lille beskedne ejendom, idet jeg længst har flyttet alle mine sydhavnsplanter, som f.eks. citrusser, appelsiner osv. fra terrassens sommersol ned i drivhuset til et sparsomt vinterophold med kun 2 graders varme, helt uden vitaminer (gødning) og sparsom vanding! For her er også tale om en holdning for overlevelse. Spørgsmålet, der melder sig om menneskenes børn også skal på ”vinterophold” med sparsom forsyning af vand og ”vitaminer” – men her hører sammenligningen op mellem plante og menneske, hvor planterne i vækstperioden til fået rigelig med rigtige ”vitaminer”, så har ”kosten” for menneskenes børn i vækstperioden været vellevned med mangel på ”åndelig kost” i en krise som denne, hvor der netop er brug for empati med samhøringsfølelse, social, nationalt, globalt ansvarlighed, som afgørende faktorer til brug for landenes ”immunforsvar”.
  Og går vi tilbage til praktiske politik, så er det indlysende, når økonomisk politik er værdipolitik og når man i USA taler om Business Development, så taler man om human kapital, herunder tilliden mellem virksomhed og medarbejder, med medarbejderen, som dette, at være ”troende” to believe, hvor det som ”believer” er sådan, at medarbejderen altid vil spørge om hvad han/hun kan gøre for virksomheden, selv i krisetider. Sagt på en anden måde, nemlig:
  Hvad kan jeg gøre for samfundet?
  Modsat Danmark, hvor det hovedsagelig er fordelingspolitikken der tæller med spørgsmålet om hvordan midlerne skal fordeles i samfundet og hvor spørgsmålet derfor ofte bliver, nemlig om hvad det offentlige kan gøre for den enkelte borger. Sagt på en anden måde, nemlig:
  Hvad kan samfundet gøre for mig?
  Det store spørgsmål er hvor resultaterne bliver af, på baggrund af økonomiens læresætninger under den nuværende globale økonomiske krise, hvor politikerne næsten som hovedregel appellerer til den humanistiske model med ordene:
  Vis økonomisk ansvarlighed!
  For begge modeller, skal der ligesom være ”lys for enden af tunnelen”, for ellers nytter det ikke meget, hvis man står uden tag over hovedet når politikere lover skattelettelsers med den ene hånd og har raslebøssen i den anden hånd!
  Situationen er truende for de mange arbejdsløse, særlig for de 78 millioner unge arbejdsløse i ude i verden, herunder Danmark med 41.000, uden udsigt til varigt arbejde, for her er der ikke meget at blive ”believer” af!
  Værdipolitikken er i dag blevet mere afgørende i det politiske spil end den var tidligere, der her i situationen har trukket et grumt spøgelse op fra fortiden, nemlig kulturradikalismen, der atter er kommet til syne som reaktion mod den stigende arbejdsløshed og økonomisk ulighed, hvor den har rejst sig, som en destruktiv og tikkende fodbølge i alle vore storbyer, hvor det tales om Occupy Wall Street (OWS), helt uden for økonomisk terminologi, men snare indenfor det historiske vingesus, som en kultur der langsomt men sikkert er ved at tabe troen på egne guder og derfor må frygtes, at lide samme skæbne, som kendes fra antikken, nemlig opløsning, som f.eks. ved den græske og den romerske kultur.
  Og her er den så ikke længere, verden lever ikke kun af vand og brød, hvor der er brug for et par åndelige værdier, som smøremiddel for at komme igennem denne atypiske krise. Når spørgsmålet melder sig når alle kriser skal have en skurk, er mit svar: ”I en tid hvor det er alles ansvar og ingens ansvar”, så sidder jeg tilbage med stor en skyldsfølelse, som jeg ikke kan bruge til noget!
  V.h. johannes

 27. Af Martin Larsen

  -

  “Lars Hansen” man kan ikke debattere med personer som dig der er bare så udansk at det skriger til himlen. Samtidig tillader du dig (med Leegaard) at sige at jeg der opholder mig mere i USA og har familie med firmaer i USA ikke ved mere om deres politik, indvandring, m.m. end dig! Flot! Her stopper vi!

 28. Af Søren Vendelboe

  -

  Martin Larsen hvad er det at være UDANSK.
  Kan du venligst forklare det.

 29. Af Frank Leegaard

  -

  @ Martin Larsen, 19. oktober 2011 kl. 18:24

  Vi har det jo sort på hvidt. Dit vrøvl er gennemhullet med links.

  Hvad forskel skulle det gøre om ens familie har firma, om hvor vidt man kender til lovgivningen om illegale indvandrere`?

  Tag konkret stilling til de par links der blev sendt.

 30. Af Johannes Bremer

  -

  Syntese for ”Helte”?
  Et samfund i ubalance kan blandt andet karakteriseres som et samfund med konkurser, virksomhedslukninger, arbejdsløshed med social økonomisk ulighed, tvangsauktioner, teknisk insolvent og gældsfælder m.m. fra en liste næsten uden ende, med en liste lige så lang over såkaldte ”skurke” for kriser, men helt uden nogen form for liste over ”helte”, de såkaldte ”redningsmænd”, der kan få kriser til at forsvinde, som dug for solen, dog er solen vel nok den rette, der på længere sigt kan på sat gang i produktion og beskæftigelse; men som sagt under vor tidligere snak her om Grøn Energi, så husker jeg tilbage til 1980, hvor tidligere energiminister Poul Nielson besvarede mit forslag til et kombineret energi- og beskæftigelsesprojekt, der via universiteter og egne beregninger ville kunne skabe cirka 336.000 årlige arbejdspladser, med følgende, citat fra energiministeren: ”Som jeg selv og andre tidligere her givet udtryk for, er der et interessant projektforslag, som naturligt møder megen velvilje, men som er svært at få realiseret fordi det dels kommer på tværs af og i visse sammenhænge for tidligt i forhold til de initiativer, der allerede er planlagt og i gang under energiministeriets nuværende programmer samt fordi projektet i sit faktiske indhold dækker over forskellige ressortområder, hvoraf energiområdet kun dækker en mindre del” – citat slut.
  Bremer-Plan © Forlaget SOC, A.m.b.A., 2. oplag 1981. Projektet blev forelagt folketinget, som beslutningsforslag af Arne Melchior, CD med tilslutning fra Socialistisk Folkeparti, Venstre Socialisterne og Radikale, med for få stemmer, uden Socialdemokrater, der havde travlt med at få aftalen med A.P. Møller om naturgassen ude i Nordsøen vedtaget og nu snart er opbrugt uden alternativ fra Grøn Energi. Og her står vi så tilbage med valget om Grøn Energi i stor målestok, eller det at komme i armene på arabisk olie med store prisstigninger til følge, eller svensk a-kraft. Jeg siger, ikke at jeg har anden anvisning på såkaldte ”helte” andet end at komme i gang med produktion, salg og eksport af danskfremstillet klimateknologi!
  V.h. johannes

Kommentarer er lukket.