Velfærdsstaten virker demoraliserende

Af Kasper Støvring 97

I løbet af få dage tabte venstrefløjen årtiers fattigdomsdebat. Det skete, da SF’s socialordfører Özlem Cekic udstillede den 36-årige kontanthjælpsmodtager ”Carina” som et eksempel på en såkaldt fattig, som dog – viste det sig – havde langt flere penge til rådighed end mange lønmodtagere.

Fornuftigvis indvendte Liberal Alliances Joachim B. Olsen, at vi har en forpligtelse over for hinanden og bør trække på familie og venner, før vi benytter staten. Derefter kom debatten udelukkende til at handle om, at de sociale ydelser er for høje i Danmark, at det ikke kan betale sig at arbejde, og at der ikke eksisterer egentlig fattigdom.

I fredags kunne man i Berlingske så læse, at Dansk Arbejdsgiverforening vurderer, at regeringens afskaffelse af fattigdomsydelserne vil fastholde kontanthjælpsmodtagerne i offentlig forsørgelse. Det skyldes, at den ene part af et ægtepar på kontanthjælp med to børn skal tjene over 29.600 kr. om måneden, hvis det skal kunne betale sig at arbejde.

Velfærdsdebatten har mest handlet om økonomi. Men det grundlæggende problem er moralsk.

Velfærd virker nemlig demoraliserende, selv om det oprindelig var velfærdsstatens storslåede projekt at skabe gode, harmoniske og lykkelige borgere, som det hed i den famøse Blå Betænkning fra 1960. Altså at skabe myndige borgere, der er solidariske med hinanden. Det kan man bl.a. læse om i Henning Fonsmarks store bog ”Historien om den danske utopi”.

Som altid med social ingeniørkunst i den helt store skala, så vil der vise sig uforudsete negative konsekvenser af den storstilede planlægning, og selv de bedste intentioner kan føre til de værste forhold. Det bedste er som bekendt det godes værste fjende.

Det ses ikke kun med systemet for offentlig forsørgelse. Jeg vil give to andre eksempler.

Det første er uddannelsessystemet. Det er tvivlsomt, om skolebørn er blevet lykkeligere, som var den ideale hensigt med planen for velfærdsstatens uddannelsespolitik, den såkaldte reformpædagogik. Der har derimod vist sig en uforudset negativ konsekvens i form af større uvidenhed blandt skolebørn. Jf. f.eks. PISA-undersøgelserne.

Det andet eksempel er integrationspolitikken. Hensigten har været at støtte kulturelle minoriteter på basis af et ideal om multikulturalisme og positiv særbehandling. Men planen om at integrere indvandrerne i det danske samfund har derimod haft den negative konsekvens, at de er blevet fastholdt i parallelsamfund.

Velfærdsstaten synes altså til overmål at bekræfte, hvordan den politiske planlægning fremtvinger negative konsekvenser, der hverken var forudsete eller tilsigtede. I stedet for at skabe solidaritet og selvstændighed fremkalder velfærdsstaten rettighedsegoisme, misundelse og krævementalitet.

Hver dag får vi nye vidnesbyrd om, at borgerne i stigende grad forstår sig selv som ofre med krav om offentlig forsørgelse af den ene eller anden art. Så i velfærdsstaten er mennesker ikke blevet mere selvstændige, men snarere mere afhængige af staten. De er, med et nyere ord, blevet klienter. Det er der skrevet meget om hos bl.a. Henrik Jensen, Henrik Dahl og Ole Birk Olesen.

Det, vi har brug for, er et opgør med socialdemokratismens omfattende kataloger over velfærdsrettigheder. Vi har brug for et stærkt civilsamfund, der kan tage over fra staten. I civilsamfundets institutioner som familier, venskaber, naboskaber og foreninger findes det personlige ansvar, som er nødvendig for at forhindre velfærdsegoismen.

 

97 kommentarer RSS

 1. Af Helge Nørgaer

  -

  Milliader af liv, siden mennesket rejste sig på to ben, er levet og afgået ved døden.
  Milliader af liv er blot en del af vores udvikling, som ingen husker.
  Men alle disse mennesker, har dannet os, har formet os, vi er alle et produkt af den kollektive bevisthed, vi er mennesker.
  Teknologisk udvikling har udvisket vores fortid, nutiden ændres hurtigt.

  Jeg personligt tror ikke på gud, men på mennesker.
  Jeg ved vi er alle et produkt af en lang process.

  Og vi er ALLE, en del af helheden, uanset om vi kan lide det eller ej.
  Verden er ikke stor.

  Fred være med alle, og nyd livet, samt pris på dine kære, pas dine husdyr, og svar alle sit.

  Er livet ikke let, så vid, der er en dag imorgen, og måske alle problemer bliver løst.

  Hvis ikke så nyd Hr. Ove Sprøgøes fortolkning af “Fandens Oldemor”..

  “Originaltekst: Tim Spencer: Cigareets, Whisky And Wild, Wild Women.

  Melodi: Tim Spencer – Tekst: Poul Henningsen. Sunget af Ove Sprogøe.

  Fandens oldemor her, det er faneme mig.

  Jeg har rejst, jeg har fløjet en helvedes vej,

  og nu ser jeg, I sidder derned’ og er svedt.

  Det er bare, fordi I kun tænker på ét:

  Cigaretter, whisky og nøgne pier.

  Jeg ved godt, hvad der lurer i jer’s fantasier:

  Det der kradser og klør, og en pige, der vil,

  det har fanden skabt. Men vor herre hjalp til.

  Kan De huske den aften, da Adam gik om

  og fandt Paradis underlig fjollet og tom,

  men så så han det figenblad, Eva had’ fået,

  og så slog det ham pludslig: “Her mangler sgu noet:

  Cigaretter, whisky og nøgne pier.

  Jeg vil ud og se, hvad man får for en tier.

  Sådden et liv i utugt, i synd og i skam,

  det har fanden skabt. Jeg går over til ham.”

  Der var meget, som Noah fik med i sin ark,

  der var hingste, som stod og gav hoppen et spark.

  En giraf og en edderkop lå hos hinand’n,

  så fik Noah ideen og slog sig for pand’n:

  “Cigaretter, whisky og nøgne pier!

  Så har man dog noget, mens vandene stier.”

  Så det sjette af budene, der handler om hor,

  som vor herre har skabt, det blev strøget ombord.

  Jeg ka huske, hvor det var et faens besvær

  og få væltet Napoleon og Cæsar, de rær.

  Det’ vorherre for fin til, det’ fanden der gør’t.

  Han tar tandsmilet frem, mens han hvisker i ør’t:

  Cigaretter, whisky og nøgne pier,

  så falder sgu kejser’n og alle hans rig’r.

  Både Franco og Castro og den slags mænd,

  dem har fanden skabt, men han tar dem igen.

  I de højeste krese er jeg sjældent løs

  åbenlyst – for jeg’n diskret gammel tøs.

  Selv Juliane af Holland, hun ved på en prik,

  hvad der står i prins Bernhards forelskede blik:

  Cigaretter, whisky og nøgne pier.

  Det er derfor han tar til de små kolonier.

  Disse ægtemænd, som går ud a la carte,

  dem har fanden skabt. Derfor har de det rart.

  Selv i helvedes forgård er ikke så skørt,

  som I har det i Danmark, så vidt jeg har hørt.

  Hvordan ka’en regering endnu hænge ve,

  når den brandskatter alt det, I mest trænger te:

  Cigaretter, whisky og nøgne pier.

  Det er ikke så underlig, selvmord’ne stier.

  At spolere forlystelseslivet med skat,

  det har fanden skabt. Han var ædru den nat.

  Hvorfor ruster I løs, mens I råber på fred?

  Der’ ikke den bombe, I ikke er ved.

  Mens I rives og kives om hvem der har skyld’n

  ska jeg gi jer recepten på fred og idyl:

  Cigaretter, whisky og nøgne pier,

  det’ hostesaft, det’ livseliksir.

  Gi soldaten fri, la generalerne slås,

  dem tar faen ve’. når det rigtig går los.

  God Jul alle…

 2. Af jens holm

  -

  I min optik er det skinbarlig tom retorik. Det er noget groft at tage fejlagtige udgangspunkter oveni købet lige efter 10 års borgerlig politik ved at slå alle over en kam på den mest uhygiejniske måde.
  Der er jo ikke en gang tale om et socialdemokratisk samfund, hvordan kan det være det, når vi de sidste 50 år mest har haft borgerligt styre – Ja, S har da været i regering med de radikale.
  Og får det så dårligt – Næh, det synes jeg ikke. Det dårlige er, når man ikke vil have den tunge ende med i samfundet, trods der er masser af penge til det og så selv søger at rage dem til sig. Det dårlige er man i stedet for at rose folk og vise folk veje og lys for enden af tunnelen henfalder til dummebøder og fængsler, hvor der ikke en gang er plads.
  Det er din velfærdsdebat, der handler om mamon, ike min og mange andres. Min handler om gensidig respekt, hvor respekt ikke nødvednigvis er noget man får, bare fordi man tæsker penge ind – og sommetider på andres bekostning. Tvært imod er det et oplæg til kriminalitet, hvis man ikke har andre muligheder og føler sig så koblet af, at resten kan være lige meget. Skulle jeg sige dig, hvad dit indlæg gør som nogenlunde oplyst menneske, så skaber det nærmest en smule større sympati for proletariatets diktatur. På sin vis var det også arvtagerne til dem, som vandt valget. Så er det sådan set ligegyldigt om man kalder det en anden fordeling af prosduktivkræfterne eller social indignation. Det var et -nok er nok- ganske vist i miniformat. Hellere regeres af mindre kloge, der mener det godt, end kloge, der bruger deres klogskab til at fylde egne lommer…

 3. Af A N

  -

  Jeg er ikke socialdemokrat, men Kasper Støvring lyder som én af de mange herinde, der virker, som om han har virkelig aldrig prøvet at have et reelt problem at slås med i livet. Han er frelst. Og hvad angår hans “civilsamfund”, så ved jeg godt, hvordan det virker: En masse (velfungerende) mennesker går frelste rundt og bekræfter hinanden i, at “Vi hjælper da hinanden”, men når det kommer til stykket, så skrider de lige på pletten, hvis andre har et problem. Forklaringen er enkel: De har aldrig prøvet at have et reelt problem i deres liv, så de ved ikke, hvad det er, så de er ganske enkelt ude af stand til at se andres problemer, og så kan man slet ikke hjælpe, og desuden har de for travlt med at tjene penge til sig selv, så de har heller ikke tid. Men snakke om egen godhed og moral kan de godt.

  Et enkelt eksempel: Det lyder da fint, at familier selv skal tage vare på deres ældre, men undersøgelser (i EU) viser bare, at ældre misbruges på alle leder og kanter, også seksuelt, så dér har Kasper Støvring sin moral. Alligevel skal vi hele tiden høre på, at privat et bedst. Nej, det er slet ikke sikkert, og mit argument har intet med socialdemokratisme at gøre. Det har bare noget at gøre med, at privat ikke nødvendigvis er bedst.

  Som mange andre i øvrigt intellektuelt velfungerende mennesker, der aldrig har prøvet at have et reelt problem at slås med i livet, så tror Kasper Støvring, at han har svaret på alting med forenklede løsninger (“civilsamfundet(?!)”). Han og mange andre kan bare ikke planlægge i en verden, hvor uforudsigelige problemer opstår i sammenhænge, de ikke har fantasi til at forestille sig. De gør nar af “social ingeniørkunst”, men i deres moralske selvtilstrækkelighed har de ikke noget reelt alternativ, de snik-snakker lige lidt om “civilsamfundet”, men reelt set aner de ikke, hvad de snakker om. De har aldrig prøvet noget i livet, og fremstår for mig lige så fatalistiske og dovne i ånden som den venstrefløj, de kritiserer.

  De er ikke noget alternativ og minder mig på en måde om den del af venstrefløjen, hvorom Sebastian engang i 70´erne i “Antons sang” skrev “Er det Lenin, Marx eller Mao, vi først skal skændes om, I er så pisseintrigante, ikke nogen som helst til gavn”. Forskellen er bare, at ventrefløjens tilbøjeligheder til doven fatalisme er for længst beskrevet af danske medier, mens Kasper Støvrings og tilhængeres fatalisme og åndssløvhed helt ukritisk tildeles masser med spalteplads i danske medier.

 4. Af Peter B. Jensen

  -

  Jeg er blevet helt rundtosset.
  Er dette samme Støvring som i årevis har prædiket at vores kultur og nation er andre overlegen? Hvordan kan det hænge sammen med at vi har et system der er demoraliserende og skaber dårligere mennesker? Og er løsningen virkelig at gå tilbage til familie- og klanstrukturer, som så får myndighed sammen med ansvaret?

  Støvring ligner et politisk talerør, der skifter synspunkter i takt med strategien. Dengang VK og O sad ved flæsket skulle selvforherligelsen dyrkes og vores land var suverænt. Men nu er samme system for dårligt, samstemmende med den borgerlige strategi om at miskreditere velfærdsstaten.

 5. Af Jørgen Villy Madsen

  -

  Velfærdsstaten er det mest opløftende bevis på, at der findes moral. Desværre er det kun venstrefløjen, der har forstået det. Det højrefløjen kalder moral er nærmest det modsatte – jungleloven – alles kamp mod alle.

  Dem der vinder bliver rige, og rigdom er det eneste gyldige bevis på høj moral. Det er ret ækelt.

 6. Af Philip Weilborg

  -

  Kasper skriver glimrende. Løsningen er afskaffelse af velfærdssaten og hvis det ikke sker så bryder den sammen alligevel.
  Ind med det private initiativ.
  Afskaf militæret som det første.

 7. Af Jesper Høegh

  -

  Velfærd – på andres bekostning

  det kan og skal ikke fortsætte.

  Hvor mange af JER – har været amsat i den sociale offentlige sektor
  og betjent – de af Johanne såkaldte “mishandlede” overførsels indkomst modtagere?

  Før end i har opnået denne objektive indsigt – er alt subjektivt
  politisk spin.

 8. Af Anders H

  -

  Kære Kasper

  Jeg synes grundlæggende, at dit konservative perspektiv – og udfaldet mod alle former for social ingeniørkunst – har det problem at mens du benægter at staten spiller nogen væsentlig (og måske snarere negativ) rolle i at skabe gode samfund, utopiserer I samtidigt civilsamfundet. Logikken for jer, er at menneskelige samfund altid kun organiseres på en holdbar måde, hvis det sker nedefra og op – i “godmodige” (eng. benign) frivillige organisationer, frivillig udveksling og samarbejde mellem enkeltindivider indlejeret i en organisk, historisk opstået kulturelle ramme..

  Men det er ganske enkelt fejlagtigt. Civilsamfundet, på trods af det mange positive effekter ifht. at skabe engagerede borger, er ikke stand til at skabe nogen som helst form for level-playing-field, hvor borgerne står lige i forhold til hinanden, og hvor dem der falder ved siden af hjælpes op på en fair måde, der gælder for alle andre i samme situation. Et civilsamfund, der ikke modsvares af en stat med stærk kapacitet til at engagere samfundet – økonomisk, socialt, politisk – bliver meget nemt kannibalistisk, arbitræt og konfliktfyldt. Det er meget vigtigt, at staten – i et moderne samfund (ikke Tocquevilles hyggelige tidlige nybygger-USA) er i stand til at skabe rammer om civilsamfundets virke. Mange undersøgelser – og langt flere end dem der peger på civilsamfundets betydning – peger da også på statens rolle som en central faktor i at skabe tillidsfulde borger..

 9. Af vagn pedersen

  -

  Ja, der snakkes og snakkes, hvem tager stilling til alle dem som erhverslivet ikke er interesseret? Hvilke virksomhed er interesseret i ufaglært arbejdskraft? At sidde ved kassen bliver vel snart overtaget af internettet. Bliver fremtiden ikke mere og mere automatiseret? Hvad skal samfundet gøre af dem der bliver i overskud, for ret så mange vil der blive i overskud? Alle kan jo ikke gå og feje gade. De job I taler om, hvor vil I finde dem? De fleste findes jo ikke mere. Hvad gør vi ved alle dem som ikke magter arbejdslivets fremtidige krav, vi skriver jo ikke løngere 1900 og et eller andet men 2000 og et eller andet. Hvordan ser verden ud midt i 2012, hvem aner noget om det nu? Det meste forbliver jo gætterier. Er alt ikke i forandring og forandring til hvad? Vi aner jo ikke hvordan verden ser ud i morgen. De fleste reagerer ud fra automatpilot/gamle ismer. Ret så mange tror en masse uden at vide…

 10. Af vagn pedersen

  -

  Ja Jesper.Kender du beløbet som det frie erhverv får i tilskud fra statskassen i vælfærdsydelser? Hvor store beløb bliver der fratrukket og sendt til udenlandske banker, jo det chokerede den forrige regering at opdage beløbets størrelse. Jesper, hvilke arbejdsgiver får ikke en form for statsstøtte, også via A kasserne. Folk`s feriepenge fik arbejdsgiverne i ældre tider renterne af, kanske de stadig gør det. Tænk om man fjernede rentefradragsretten så folk selv betalte deres renter i stedet for det bliver naboens regning, uha,uha….

 11. Af B, Mortensen

  -

  Støvning
  ha ha ha hvornår har den borlige fløj overhovedet tænkt en varm tanke til dem uden midler….
  Jep det var et selvmål af den kære Özlem Cekic, men du kan bare tage til sundholm, kofodskole eller andre steder hvor mennesker kun for bistand på 10,043 før skat, at leve for.
  Vi kan jo lave et lille vædemål Hr. Støvning som du naturligvis ikke kan deltag i og derfor vil du trække dig inden vi begynder, da du sikkert er en dreng der snakker og vinden går…
  Prøv at leve for dette beløb, uanset dine udgifter og lad os se hvor længe der går inden du går i hundene…

 12. Af David Gress & Kasper Støvring i Berlingske Tidende « Veritas Universalis

  -

  […] HER i Berlingske Tidende. […]

 13. Af Peter Poulsen

  -

  “Det bedste er som bekendt det godes værste fjende”.
  Mage til kategorisk vrøvl skal man lede længe efter.

  Såkaldte liberalisters argumentation er præcis ligeså tendensiøs og forudsigelig som kommunisters. Ingen af fløjene er interesseret i en reel debat. De bruger undersøgelser foretaget med forskellige ‘videnskabelige’ kriterier og kalder resultaterne ‘fakta’. Jeg brækker mig over begge fløjes skribenter og alle de patetiske stemmer i støttekoret der følger i kølvandet på artiklerne. Reelt at forholde sig nuanceret til vores samfunds problemer, kræver seriøsitet og grundighed, ikke bare aflirren af følelsesladede klicheer som Joachim B. Olsen excellerer i.

  F.eks. er det blevet sagt i ‘fattigdomsdebatten’, at såkaldte fattige ikke er en homogen gruppe. Og derfor er spørgsmålet ikke bare om man skal have lavere overførselsindkomster eller ej. Ligesom det nok ikke udelukkende er pædagogiken i danske skoler, der gør at vi har dårlige PISA-resultater. Mon ikke svaret er mere nuanceret? Men det er klart at hvis man har brug for at rase ud, både blandt kommunister og liberalister, så er det nemmere bare at lukke udsagn ud direkte fra følelserne uden at veje og måle dem først.

 14. Af Ingolf Nikolajsen

  -

  Jeg tror ikke de røde forstår en dyt af det hele.Se på Grækenland,Spanien og Italien. Hvis det er den situation Danmark skal indtage. Så bliver der ikke brug socialhjælp for kan som bekendt ikke dele ud af ingenting!!

 15. Af F1 JensenJ JensenH

  -

  Det virker også demoraliserende når man har en familiepolitik hvor kvinder belønnes økonomisk for at opløse hjemmet og skille sig af med manden, hvor kommuner kan begå tusindvis af ulovligheder når de tvangsfjerner børn, hvor mænd/fædre gøres til retsløse pariaer, hvor hundredtusindvis af børn aflives inden de når at se dagens lys, hvor bureaukrati, juristeri, feminisme, særinteresser og rød ideologi igen og igen overtrumfer og tilsidesætter alle hensyn til forældrene, retfærdigheden, barnets tarv og familiens enhed.

  Familiepolitikken her til lands er så korrupt, betonagtig og menneskefjendsk, at man skulle tro det var løgn.

 16. Af Lars Christian Vangslev

  -

  Støvring har – som altid – ret. En fornøjelse at læse. Men hans optimisme på civilsamfundets vegne har jeg svært ved at dele. Den socialistiske regering forsøger efter bedste evne at aflive den myndige borger og gøre os alle til klienter; det sker blandt andet ved en udtalt fjendtlig kurs over for det lokale nærmiljø og dets foreningsliv, som latterliggøres efter evne af regeringens københavnske ministre. Målet for regeringen Vestager er tydeligvis at forme landet i Københavns billede: et klientsamfund med passive borgere, hvis eneste fællesnævner er skrigeriet efter offentligt formynderi, som fritager den enkelte fra at skulle forholde sig til nogetsomhelst.

 17. Af Jacob Selchau

  -

  Ok, lad os se lidt på påstanden om at velfærd virker demoraliserende og er et alvorligt problem på den måde at det holder folk fast i forsørgelse.

  Her er en liste over lande og deres beskæftigelse. Danmark ligger nr. 5 på verdensplan med en beskæftigelse af befolkningen i den arbejdsdygtige alder på 73.4 % Til sammenligning har USA og OECD i gennemsnit en beskæftigelse på hhv. 67.6 og 64.8. Bemærk at de andre nordiske lande, Island, Norge og Sverige også ligger i den absolutte top.

  http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_countries_by_employment_rate

  Den danske velfærdsstat er altså fremragende til at få folk i beskæftigelse.

  Samtidig er vores erhvervsklima fremragende. Jeg henviser lige til disse to undersøgelser fra verdensbanken og Forbes Magazine, der rangerer Danmark som hhv. nr. 5 og 1 på verdensplan, når det gælder erhvervsklima.

  http://www.doingbusiness.org/rankings

  http://www.forbes.com/lists/2010/6/best-countries-10_Denmark_CHI001.html

  Så Danmark kombinerer altså vores høje beskæftigelse med et godt erhvervsklima.

  Derudover, så har vi et af verdens højeste BNP pr. indbygger:

  http://www.eu-oplysningen.dk/fakta/tal/BNPcapita/

  Igen er Danmark i toppen og ligger højt over USA og EU-gennemsnit.

  Men man kan jo samtidig godt have et demoraliseret land, selv om det på mange måder går godt. Har vi det?

  Jeg henviser til følgende OECD-rapport, der siger at Danmark er verdens lykkeligste land.

  http://nyhederne.tv2.dk/article.php/id-44611846:danskerne-er-verdens-lykkeligste-folk.html

  Dette er i øvrigt et konsekvent forhold ved internationale undersøgelser af lykke – Danmark er i toppen. Nedenfor diskuteres dette forhold i en artikel fra videnskab.dk.

  http://videnskab.dk/kultur-samfund/hvorfor-er-danmark-et-af-verdens-lykkeligste-lande

  Der henvises til at Danmark er et af verdens mest lige lande, at vores sikkerhedsnet giver os tryghed og at vi nærer meget stor tillid til vores medborgere.

  Med andre ord:

  – Danmark er rigt.
  – Danmark er i arbejde.
  – Danmark er lykkeligt.
  – Danmark har et fremragende erhvervsklima.

  Det er altså ikke sandt, at velfærdsstaten er demoraliserende. Snarere tværtimod.

  Hvad angår historien om par på kontanthjælp, der skal tjene knap. 30.000 kr. om måneden, så skal vi huske at det ikke er fordi, de får udbetalt hvad der svarer til en løn på 30.000 kr. men fordi deres ægtefælle bliver trukket i kontanthjælpen, hvis de selv finder arbejde. Det kan man ændre på, og det er også blevet foreslået.

 18. Af john hansen

  -

  Nej. Velfærdsstaten virker ikke demoraliserende. Det virker derimod demoraliserende for de lønmodtagere, som befinder sig i underDanmark, at se på mennesker, som modtager eksorbitante lønninger og pensioner. Det virker demoraliserende, at vi har et samfund, hvor de eneste som tilsyneladende har en eksistensberettigelse er de højtuddannede. Fordi disse angiveligt yder mere?
  Det er demoraliserende, at de, som har de mest nedslidende, farlige og trælse jobs, samtidig skal aflønnes på grænsen af OECDs fattigdomsgrænse.
  Det er demoraliserende at høre ultraliberalister, som Støvring “slå på” de dårligst stillede. Støvring og hans ideologiske fæller, nationalt som internationalt, skulle hellere gribe i egen barm, og analysere hvad der gik galt for deres højt besungne (for) tøjlesløse kapitalisme. Dette med at give de fattigste skylden for samfundets dårligdomme oplevede jeg i USA for 25 år siden – helt på samme måde som fænomenet kan opleves i DK for øjeblikket. Denne gang tappert ført an af de to offentligt forsørgede nyslåede folketingsmillionærer Ole Birk og Joachim B. Olsen.

  Den formaliserede dyrkelse af ulighed per se, nemlig monarkiet, er toppen af kransekagen, også når det gælder evnen til at demoralisere!
  At nogle skal fødes til skatteyderfinansieret overflodslevned, burde være uacceptabelt for Støvring og de andre CEPOS-drenge. Men på den anden side vil man jo gerne være en del af det”gode selskab” i samfundet. Næ, det er et sikrere valg at kritisere de, som lever for mindre om måneden end det koster at holde en Range Rover kørende.

 19. Af Rikke Nielsen

  -

  Philip, 20. december 2011 kl. 13:46

  Morede mig over din sammensætning af argumenter:

  “Ind med det private initiativ.
  Afskaf militæret som det første.”

  Så nu skal vi have private militær”juntaer”?

 20. Af Børge Kristiansen

  -

  Kære Kasper,
  At man ud fra et konservativt standpunkt kan argumentere mod den danske velfærdsstat er mig en gåde. Jeg forstår heller ikke, at du kan spille “familie, venner og naboer” ud som alternativt sikkerhedsnet til den velfærdsmodel, som vi kan takke den socialdemokratiske tradition i Danmark for, at vi med møje og besvær har fået. Det minder mig om en gammelkonservativ, romantisk tankegang, der i dag må betegnes som reaktionær. Sandheden er jo, at det i høj grad er velfærdsmodellen, grundlagt i 30erne under Stauning, der har skabt et samfund med en klart dominerende middelklasse, få fattige og få rigmænd i verdensklasse. Denne sociale udligning giver sammenhold og stabilitet, hvilket er noget man misunder os i Tyskland, hvor man har en middelklasse, der skrumper mere og mere ind til fordel for de superrige (10 pct. af den tyske befolkning ejer 70 pct. af værdierne i hele Forbundsrepublikken)og til ugunst for det store flertal, hvoraf mange må arbejde for en timeløn på 49 kroner. Dette har skabt en dyb og – må man sige – forståelig utilfredshed i det tyske klassesamfund, hvilket hverken fremmer sammenhold eller stabilitet. Det er også svært at få øje på det lykkebringende i de tyske lovforordninger om, at det i sidste instans er familien, der står med ansvaret for de gamles velfærd, herunder pleje og pasning af de gamle og syge m.v. Jeg ved ganske vist ikke, om det er en udvikling i denne retning, du har som forbillede for din kritik af den danske velfærdsmodel, men ethvert forsøg på at underminere velfærdsmodellen kommer uvilkårligt til at bidrage til en sådan udvikling, uanset om det er tilsigtet eller ej. Man kan altid finde eksempler på, at nogle har et marginalt bedre udkomme ved socialhjælp, og hvad dertil hører, end de dårligst lønnede ved arbejde. Men sådanne eksempler lader sig ikke generalisere til, at det “ikke kan betale sig at arbejde i Danmark”. Dette er en uholdbar kortslutning, og det samme er tilfældet, når du af disse eksempler slutter dig til, at hele velfærdsmodellen derfor er forfejlet og må afskaffes. Det, disse eksempler godtgør, er jo netop ikke, at de sociale ydelser er for høje, men tværtimod at den arbejdsindtægt, de sammenlignes med, er for lav. Konklusionen bliver altså – selvom det kan lyde som et paradoks – at den ægte konservatisme, der ønsker og vil sammenhold og stabilitet, nødvendigvis må støtte den socialdemokratiske tradition, vi gudskelov stadigvæk har i Danmark. Det er ikke den, der fremmer egoisme og en tankegang, hvor individet sætter sig selv og sine egne interesser i centrum, men en liberalisme, som de konservative og venstrefolkene må tage ansvaret for. Jeg vil derfor afslutningsvis opfordre dig til at overvinde gammelkonservatismens romantik, hvilket Thomas Mann allerede i tyverne havde indset, var forudsætningen for at bevare det, der var opnået, og at komme videre uden at sætte det over styr.

  Børge Kristiansen

 21. Af Erland Leth Pedersen

  -

  “I stedet for at skabe solidaritet og selvstændighed fremkalder velfærdsstaten rettighedsegoisme, misundelse og krævementalitet.”

  Det kan ikke siges eller skrives bedre, og sker der ikke en holdningsændring i Danmark indenfor en overskuelig årrække er det slut med velfærdsstaten og solidariteten i landet. Jeg ser et samfund, hvor nøgleordet vil blive endnu mere egoisme kun præget af tæt sammenhørighed med ligesindede eller familie for hvem er du solidarisk med” Når alle rager til sig uden at tænke på samfundet?”.
  Ansvarlige politikere må tage et helt sikker meget upopulært opgør med tidlige tiders veldfærdsmodeller eller rabler det i lille Dannevang.
  Hvem tør?

 22. Af Martin Larsen

  -

  Du har ret “ingolf” – de røde forstår ikke en dyt af det hele – eller, eller, eller “det er DET de gør” – eftersom de jo nu er ved magten og ligesom ikke formår at vise tendenser til at skabe et bedre samfund. Næh, snarere skal der lempes yderligere på vilkårene for de “fattige” (der som bekendt ikke eksisterer) og på folk der kommer ind i landet og ikke yder noget til gengæld og iøvrigt er bedøvende ligeglade med danskhed, danskere og skandinaver.

 23. Af s sørensen

  -

  Venstrefløjen vandt årtiers fattigdom med hænderne bundet på ryggen mod de borgerlige nissehuer og deres umenneskelighed og anti-Danske opførelse.

  Mht til at offentlig forsørget gifter sig lige så tit med hinanden som de rige vko nassere af lønmodtagerens værdier, tar du fejl! Dette er en tendens observeret hos borgerlige rige,uden hjerte, der elsker at jokke på andre og gokke dem i hoved. Flot forsøg på at overflytte fakta dog, og du fortjener en kinesisk “fortune cookie”!.

  Hvad nu med at anylisere k´s mikkelsen giftemål, hvor han tjente, var det 300 millioner kr.?, det havet haft lidt mere ærlighedsværdi!

  Du siger at “Velfærdsdebatten har mest handlet om økonomi. Men det grundlæggende problem er moralsk.”
  Jo det grundlæggende problem er borgerlig moralsk og etisk tilgrundestødelse via deres anti-danske nationale tilhørsforhold mod lønmodtageren og hans lige!

 24. Af s sørensen

  -

  mht til dine sidste linier og ønskerne om velfærdsydelsernes stoppelse. Så ønsker jeg dig,peter skaarup,kasper elbjørn og jeres venner, det allerværste nye år, hvor jeg håber i får lov at opleve armod på et niveau ukendt for jer. Jeg ønsker dette, ikke fordi jeg er ond, men god, og vil ha at i udvider jeres menneskelige horrisont via en højere moral og etik for jeres medmennesker, for i er virkelig iblandt de ussleste af de ussleste! Jeg tror kun det er muligt for borgelige via “en hård (økonomisk) tid” hvor livet drejer sig om overlevelse…Problemet er jo at ingen af jer, ikke bare har levet denne realitet-men overhovet har oplevet den på bare en vis dybde!Rejser til mallorca gælder ikke, skuffelse ja!Hvis men er født med for meget økonomisk overskud, tar dette nødvendigheden af et menneske lidt udover normalen. Og sådanne findes der ikke mange af iblandt borgerlige.

 25. Af Ole Bjørn Hansen

  -

  Det er egentlig underligt, at Kasper Støvring opfatter sig som konservativ – og ikke som radikal!
  Citatet nedenfor udtrykker jo netop den radikale kongstanke om et stærkt civilsamfund – modsat den konservative ditto om et høvisk institutionelt hierarki bestående af de gejstlige, monarkiet, adelen og de statslige institutioner(gud, konge & fædreland) øverst placeret i dette hierarki(!):

  “Det, vi har brug for, er et opgør med socialdemokratismens omfattende kataloger over velfærdsrettigheder. Vi har brug for et stærkt civilsamfund, der kan tage over fra staten. I civilsamfundets institutioner som familier, venskaber, naboskaber og foreninger findes det personlige ansvar, som er nødvendig for at forhindre velfærdsegoismen”

 26. Af Erik L

  -

  Denne ‘debat’, om fattigdom i Danmark, eller ej, mangler nogle væsentlige ting. De der er unge i dag, samt de der er ml. 30 – 40 år, og veluddannede, på vores allesammens regning, glemmer at forfædrene, samt de nulevende over 5+ år, har skabt de værdier, man nu slår andre i hovedet med at bruge/misbruge. Ganske som Erhard Jacobsen tog et ‘opgør’, med ‘røde lejesvende’ i DR, er det lykkedes ‘de liberale’, at besætte landets uddannelsesinstitutioner, med ‘blå’ ideologi. Ikke i sig selv noget galt i det, hvis ikke det lige var for den skævvridning det giver i samfundet, når samtlige medier er borgerlige, og dermed ukritisk bringer de liberale synspunkter, om ‘minimalstatens fortræffeligheder’ ukritisk videre.
  I det aktuelle eksempel med ‘Carina’, må det medgives at eksemplet var torskedumt. Ikke alene af SF’s Cekic, men i ligeså høj grad af ‘Carina’, der jo har valgt at stille op, som ‘fattig’.
  Det fattige ved denne debat er, at mennesker som Joakim B. Olsen ikke evner at se skoven for bare træer. Selvfølgelig kan fattigdom gradbøjes, men at påstå der ikke findes fattige i Danmark er at tale mod bedrevidende. Der er utallige undersøgelser der bekræfter dette, og derfor bør et land som vores have en egentlig fattigdomsgrænse.
  Selve debatten om ‘forsørgelse på statens regning’, er helt klart værd at tage. Problemet opstår når politikere som Joakim B. Olsen har behov for at profilere sig, på andres bekostning, uden at gide undersøge hvorfor der reelt er så mange der lever af overførselsindkomst. Rigtig mange bliver holdt på forskellige ydelser af kommunerne, fordi de samme kommuner får mere i returkommision fra staten. Andre igen står udenfor arbejdsmarkedet, med sygdomme, der ikke kan behandles, eller ikke er færdigbehandlet. Andre igen sidder fast i det kommunale system, og har gjort det i så mange år, at de burde have pension, da der reelt intet mere er at hente arbejdsmarkedsmæssigt. Måske man i stedet skulle se på de overførselsindkomster der gives til mennesker der har arbejde, egen bolig, for fælleskassen betaler skattefradraget, samt de velhavende familier, der også modtager ydelser som eks.vis børnecheck, samt de familier der har 5-6 børn, eller derover, der også skal have børnecheck.
  Her ses såvel medier og politikere dog at have skriveblokade, eller svært hukommelsestab. Her er det så lettere at sparke ned af, trods forsikringer ved hvert valg om, ‘at de svageste i samfundet skal hjælpes’. Her tænker man øjensynligt på bankerne, de velhavende, boligejerne, samt forkælede journalister samt politikerne selv.
  En mere nuanceret debat ville hjælpe på forståelsen.
  Her har såvel SF som ‘de liberale’ fejlet.

 27. Af Erik L

  -

  Skrevet af john, 21. december 2011 kl. 13:45

  Helt enig John.
  Team Danmark støtte kan modtages ved gode resultater på træningsbanen og i kamp, og ikke nødvendigvis grundet IQ.
  I øvrigt er team Danmark støtte vel ret beset også en ‘overførselsindkomst'(læs) skatteyderbetalt.

 28. Af thomas andersen Andersen

  -

  Kasper .. du kan bare gå i gang selv med at tørre røv på de gamle, skifte ble på vuggestue børnene, muligvis dine egne, og købe bøger i stedet for en Iphone til dine børn (jeg ved jo ikke om du har nogen, børn altså, ikke en Iphone, den har du garanteret). Det lyder så fint hvad du siger, men det er den sædvanlige liberale tomme arrogance fra nogen der tjener kassen selv og derfor ikke gider bidrage til fællesskabet.

  Tjener selv lige under 100 K om måneden, inden jeg beskyldes for at være en nasser. I øvrigt er jeg indvandrer også.

 29. Af Kasper Støvring

  -

  Børge Kristiansen og andre:

  Jeg er ikke som sådan imod en velfærdsstat, tværtimod mener jeg, at det er en meget positiv ting, at der findes en så stærk solidaritet blandt borgerne, at man er villige til at omfordele e nvis mængde af goderne. Det viser noget om vores stærke tillidskultur.

  Problemet er dog, at velfærdsstaten har vokset sig så stor – det ligger allerede i dens egenskab af moralsk-utopisk ingeniørprojekt – at den for længst er begyndt at fremkalde negative konsekvenser, som opdrindeligt slet ikke var tilsigtede og forudsete. Det er solidt beskrevet i bøger af bl.a. Henrik Jensen (Ofrets århundrede, Det faderløse samfund, osv.) og Henning Fonsmark. Selvfølgelig er det en kompliceret udvikling med mange faktorer, men man kan overhovedet ikke se bort fra, at rettighedskulturen har overtrumfet pligtkulturen i en grad, så det er på tide at få trængt velfærdsstaten tilbage til fordel for de civile fællesskaber. Det mener jeg også er en ægte konservativ tanke.

  Hvis dét ikke sker, så risikerer vi jo netop at miste den medborgerlige solidaritet og tillid, som ikke er et produkt af velæfrdsstaten, men tværtimod netop betinger den: hvorfor være solidariske med andre, når de i den grad udnytter et fælles gode?

 30. Af A Penzl

  -

  Skam på dem, der ikke kan klare sig selv ELLER har en rig familie og omgangskreds, der kan forsørge dem, når det går galt? Tak for kaffe. Manglen på solidaritet er ikke et resultat af rød politik, den har nærmere sneget sig ind, efter 10 års opfordring til at sætte sig selv først.

  God hjerternes fest.

 31. Af Jacob Selchau

  -

  @Kasper Støvring

  Tror du netop ikke at det faktum at vi er blandt de lande i verden, hvor den største andel af befolkningen er i arbejde, er blandt de folkeslag, der har mest tillid til hinanden og er blandt de folkeslag i verden, hvor livskvaliteten er højest, det netop har noget at gøre med vores velfærdsstat?

  Der er selvfølgelig bunker af problemer med det danske samfund, men – hånden på hjertet – tror nogen her for alvor at et af hovedproblemerne er at bistandshjælpen er for høj?

 32. Af Christian Krarup

  -

  Det var da dejligt, at du – Kasper Støvring, kunne give dig til kende. Tak for det, – Respekt (næsten lige meget hvad du siger :-)).
  Nuvel,alle taler om velfærdsstaten forarmelse, men hvad betyder det egentlig? At vi alle skal gå ned i velfærd? – Eller kun nogle?, – isåfald hvem? Det kan da ikke være rigtigt, at under en krise, at det så kun skal være de nederste på rangstigen?
  Jeg er rød mere end jeg er blå, uden at kunne sætte det ind i partipolitik. Nogle gange er jeg også lidt blå, men kommer alligevel tilbage til rød.
  Har I blå egentlig tænkt over, hvad der sker med trygheden i vort samfund, når I overgiver forsørgelsen til tante Oda og onkel Bent? I er så forvente med at kunne gå på gader og stræder uden at være bange for at blive enten det ene eller det andet. Trods alt er DK et af de mest sikre og tryggeste steder på denne jord, men I tænker bare ikke over hvorfor. Det skyldes bl.a. at I holder pøpelen så tilstrækkelig ernæret, at de ikke behøver at ty til vold. Det ligger der en fidus i.
  Tænk over det. Og så synes jeg også, at alle I blå skal ryste op med nogle penge til fællesskabet, – det ville ingen tage skade af. Faktisk tror jeg, at denne krise er sundt for os. Sad og tænkte forleden dag over, hvor fandens heldige vi har været (min generation, – jeg er 54), – ingen krige ingen rigtig krise. Lutter velfærd. Hvad min moder har oplevet, sammenlignet med os fx, kan slet ikke sammenlignes. Og vi brokker os i en uendelighed. Jøsses hvor er vi alle forvente. Jeg tror faktisk, at vi rent globalt regnskabsmæssigt; – trænger til en kæmpe røvfuld. Og så god jul til alle.

 33. Af Hr J TRICK

  -

  citat:
  Det, vi har brug for, er et opgør med socialdemokratismens omfattende kataloger over velfærdsrettigheder. Vi har brug for et stærkt civilsamfund, der kan tage over fra staten. I civilsamfundets institutioner som familier, venskaber, naboskaber og foreninger findes det personlige ansvar, som er nødvendig for at forhindre velfærdsegoismen.
  ciat slut:

  DET kan vist ikke siges bedre.
  For det er lige det vi har brug for og jeg tror også at befolkningen kan indse at der ikke er andre veje fremad.
  Socialdemokratisk socialpolitik også kaldt velfærdspolitik har fra og med stavning til HTS kun skabt kaos og utrykhed uden at det reelt har hjulpet nogen ud over de mange advokater som dette klagesamfund føder på.

 34. Af Jacob Selchau

  -

  @Hr. J Trick

  Vi har et meget stærkt civilsamfund, med meget lidt utryghed, netop fordi velfærdsstaten skaber tillid.

  Ifølge denne undersøgelse er danskerne det folk, der har den største tillid til andre mennesker. Nr. 2, 3 og 4 er de andre nordiske lande.

  http://www.ugebreveta4.dk/2007/32/Baggrundoganalyse/ViErVerdensMestTillidsfuldeFolk.aspx

  Dette bekræftes af denne undersøgelse, hvor det også vises at i lande med større økonomisk lighed, der stoler borgerne mere på hinanden:

  http://economix.blogs.nytimes.com/2011/04/18/trust-me-were-rich/

  Og ifølge OECD er vi endda verdens lykkeligste folk.

  http://nyhederne.tv2.dk/article.php/id-44611846:danskerne-er-verdens-lykkeligste-folk.html

  Så det er nok bedst at vi konkluderer at velfærdsstaten netop IKKE virker demoraliserende, IKKE svækker civilsamfundet.

  Tværtimod.

 35. Af Christian Krarup

  -

  @ Mr/Mss Trick.

  VisseVasse med dig 🙂
  Det er kun fordi krybben er lidt mere tom, at hestene begynder at bides, Og ja, hvem skal det så gå ud over?
  Et stærkt civilsamfund, hvad hulen er det? Onkel Sam fra Amerika,Tante Oda, Onkel Hans, Frimurer-kvinderne eller andre mæcener?
  Det klinger godt i ørerne, men sikke noget vås……

 36. Af Anders Jensen

  -

  Jeg er socialrådgiver i en af omegns kommunerne til København.

  Jeg sidder til dagligt med specialområdet i serviceloven, kort sagt ydelser til handicappede, udviklingshæmmede, psykisk syge, misbrugere osv. Det er et velfærdscirkus uden lige, med titusindvis af pædagoger, plejere, konsulenter og andet godtfolk som alene kreere sig for kommunernes penge, ved at slå tilbud op som borgerne herefter søger om. Det er næsten umuligt for kommunerne at afslå (det kan ikke blive for fornemt)

  Jeg vil gerne skrive under på at der rent faktisk eksisterer en helt uhørt krævementalitet fra borgerne. Der er en total mangel på forståelse for at det man søger om tages fra en fælles kasse. Det er som om at rigtig mange borgere ser sig selv som ofre og vil kompenseres for dette af kommunen, uden at spørge sig selv om de ikke i første omgang kan løse problemet selv, el. om den ydelse de efterspørger nu også er nødvendig. Jeg oplever ikke at borgerne tager ansvar selv, men kaster selv de mindste problemer over på kommunen.

  Kommunerne kæmper en hård kamp for at få økonomien til at hænge sammen, således at man ikke behøves at skære mere ned på folkeskolen (skolebørnene er Danmarks vigtigste ressource), plejehjem og hjemmepleje. Jeg skal hilse og sige at det er en kamp op ad bakke.

  Nu har jeg arbejdet med området i nogle år og er helt forfærdet over, hvad folk kan få bevilget af ydelser, samt hvad det koster af ressourcer.
  Jeg er af den holdning at der skal tages et opgør med velfærdssamfundet, for det holder ikke i sin nuværende form.

  Kort sagt vi skal tilbage til basic, hvor det handler om at samfundet kun står for det helt basale som skoler, ældrepleje og en overførselsindkomst + tilskud som tilsammen klart ligger under mindstelønnen.

 37. Af F1 JensenJ JensenH

  -

  Hvad er velfærdsstaten egentlig for en størrelse??

  Se også den 19.dec. kl. 20.52.

 38. Af Christian Krarup

  -

  @ Anders Jensen:
  God jul Troll.
  Hvis jeg skal være helt ærlig, så tror jeg dig ikke over en dørtærskel 🙂
  Mit postulat er, at du er en Troll. Hvis du vitterlig kan bevise, at du er den, du er (altså socialrådgiver i en omegnskommune), så tager jeg hatten af for dig, og undskylder min skepsis på det skammeligste.
  Desværre tror jeg, at du ude i et helt andet ærinde, – et lidt mere demagogisk og manipulerende et af slagsen.
  Kort sagt, jeg tror, at du er fuld af løgn, og du prøver at “smide grus i maskineriet”, forstået på den måde, at når selv en socialrådgiver siger, at mennesket er ekstremt krævende, og der bliver betalt de mest vanvittige ydelser til borgerne, ja, – så har det nok sin rigtighed.
  Jeg må bare tilstå, – jeg tror ikke på dig. Du er ikke socialrådgiver. Jeg tror nærmere, at du er en ensom sjæl, der sidder alene julenat og “strøer om dig med dårlig jule-karma” 🙂

 39. Af Peter Jensen

  -

  Det er noget uklart hvad velfærdsstaten her dækker over i Støvrings indlæg.

  Normalt forstås velfærdsstaten som en stat, der omfordeler fra rig til fattig samt tilvejebringer uddannelse og sundhed igennem et offentlig system. Reformpædagogikken er ikke noget der naturligt tilhører en velfærdsstat. 1960ernes skole var næppe en reformskole, og i den tid, var der også en form for velfærdsstat i DK. I øvrigt er det utroligt at man kan slå på reformpædagogikken (hvad karakteriserer den egentlig) efter 10 år med borgerlig skole og uddannelsepolitik.

  I øvrigt en uddannelsespolitik, der har slået voldsomt på tværfag, som er helt ude i skoven. Den fører kun til folk som taler sort og som ikke magter at skille begreberne ad.

  Som mange andre er jeg bekymret over, at kun godt halvdelen af den voksne befolkning er i arbejde. Men påstanden om, at velfærdsstaten gør mennesker til ofre, virker mildt sagt sært. At velfærdsstaten har uheldige incitamentsproblemer er velkendt, men at påstå at vi alle bliver krævende ofre er for langt ude.

 40. Af Anders Jensen

  -

  Hej Christian Krarup

  Jeg kan godt forstå din skepsis, og alle andres som ikke sidder i den kommunale verden og ikke ved hvad der foregår. Men det er ikke ensbetydende med at virkeligheden ikke kan overgår din fantasi.

  Jeg er virkelig socialrådgiver og ikke en Troll.

  Hvis du læser dette så skriv til mig på mail: socialraadgiver33@gmail.com

  Så kan du få hovednummeret til den kommune jeg arbejder i + mine kontaktoplysninger og ringe til mig d. 2 januar (min første arbejdsdag i det nye år) ml. 09.00 og 10.00 (tlf. tid for borgerne).

  Så forventer jeg selvfølgelig også at du efterfølgende her på bloggen skriver en undskyldning.

 41. Af Christian Krarup

  -

  Hej Anders Jensen.
  Tak for mail.
  Set i min optik, lyder det helt forkert, når du siger, at det er et velfærdscirkus uden lige, og der bruges penge som aldrig før, grundet borgernes krævementalitet.
  Specifikt under dit område, – handicappede, psykisk syge, udviklingshæmmede osv., er netop et område, som er blevet tæppebombarderet med besparelser de sidste 10 år. Derfor forekommer det mig en anelse utroværdigt, da det på ingen måde klinger med andre kommuners opfattelser af samme område. Desuden hørte jeg et radio-interview med Poul Nyrup Rasmussen for et stykke tid siden, og han var nu heller ikke af samme opfattelse.
  Du har ret, – jeg er ikke kommunal ansat, så på den måde, er min indsigt selvfølgelig ikke så stor, men jeg kender mennesker, som “tilfældigvis” i perioder, er afhængige af det offentlige pga. et syge barn med muskelsvind, og deres historie stemmer på ingen måde overens med din. Det afhænger måske af, hvilken kommune man bor i?
  Jeg har sendt dig en mail, da jeg synes, at det lyder interessant, og du kan tro, at jeg vil give dig en undskyldning, hvis historien holder vand 🙂
  Godt nytår.
  Hilsen

 42. Af Flemming Pedersen

  -

  Spørgsmålet er om velfærdsstaten er ved at spille fallit. !00 milliarder i underskud, og vi har olieindtægter fra Nordsøen endnu. Så demoraliserende eller ej, den holder op på et tidspunkt.Velfærdsstatens største synd er at fratage almindelige mennesker muligheden for et interessant arbejde, eksempelvis på en eksportorienteret virksomhed eller lignende. Disse firmaer eksisterer ikke i Danmark i tilstrækkeligt antal mere. De er blevet beskattet ihjel, til skade for den del af befolkningen der er skal vi sige har innovative interesser.Disse mennesker må tage til udlandet efter arbejde.Velfærdsstaten er et forfærdeligt spild af menneskelige ressourcer og folk keder sig mere eller mindre ihjel.Folk bliver betalt for at blive hjemme og kede sig ihjel. Er det velfærd? I min optik ikke, det er en slags tortur over for befolkningen. At beskatte arbejde så hårdt, at arbejdet er forsvundet ud af landet giver ingen mening. Politikerne vi nu har på tinge löj sig til deres poster, og har vist at de kun har een kvalitet: Magtbegær

 43. Af Martin Larsen

  -

  Mon ikke “Christian Krarup” skulle stikke piben ind og stoppe sine “alvidende” indlæg. Han tror jo kun at det er HAM der har forstand og patent på sandheden.
  Næ, mister, jeg kan fortælle dig at jeg kender flere gode venner der er socialrådgivere og medhjælpere i forskellige kommuner og de beretter også om grove personsager, hvor trusler m.m. møder dem.
  (Mord har som bekendt også fundet sted på sagsbehandlere). Vær du bare “rød” Christian Krarup, men der er meget du ikke véd og har misforstået. Men Godt NYtår ! Både du og vi får brug for det i stakkels Danmark lige nu.

 44. Af Christian Krarup

  -

  @Martin Laursen.
  Du må undskylde Martin. Jeg gider ikke at tage kampen op. Du har skrevet rigeligt.

 45. Af Christian Krarup

  -

  Til Alle.
  Efter at Anders Jensen og jeg har kommunikeret privat, og han har overbevist mig om, at han vitterlig er den han er, så giver jeg ham hermed min uforbeholdne undskyldning.
  Tilmed forekommer han mig, som et meget sympatisk menneske.
  Godt nytår til alle.

 46. Af Hr J TRICK

  -

  Jo på den måde er marxismen en stor sejer. Alle er umyndigjort og blevet klienter i systemt. Igen tør tænke på at klare sig selv.

  Og dog. Så vægre den største del af befolkningen sig i mod disse socialistiske tendenser som er forøget under enhedslistens støtte til SRSF-EL regering.

  Det var vel derfor S-SF-EL-R tabte i system omvæltningen i 2001.

  Og stadig er stortaberen Helle thorning-schmidt en taber og leder af en taber regering på R nåde.

 47. Af Jørn Strand Nielsen

  -

  Asger Aamund har idag under Perspektiv et indlæg: “Vær velkommen”. Det er optaget uden mulighed for kommentar, men da Asger Aamund jo ikke er et orakel, og hans perspektivering ikke uden mislyde, vil jeg så tillade mig en kommentar her.

  Kære Asger Aamund, du har i “Vær velkommen” oplistet mange relevante præmisser, og du foretager såmen også en del korrekte mellemregninger. Men du falder lige pladask i din egen morale, nemlig at vi danskere omgår det aktuelle samfundsøkonomiske problem ved at hævde, at “det er de andre skyld”. Det skinner jo klart igennem dit indlæg, at “vi danskere” ikke omfatter dig selv og dine lige i erhvervslivet, som forstås perspektiverer med større indsigt end os andre dødelige danskere.
  Men hånden på hjertet Asger Aamund, er det så ikke korrekt, at netop bestyrelserne i danske virksomheder er noget af det mindst globaliserede, ja undskyld udtrykket lidt som “selvsupplerende sogneråd”. De har ellers det seneste 10-år bevilget sig selv og direktionerne honorarer på internationalt niveau med den begrundelse, at kvalificerede medlemmer/direktører ellers ville finde mere attraktive poster i udlandet. Konsekvensen har dog desværre mere været, at de gamle er blevet siddende på osten – OK enkelte har skiftet fra Høng til Danbo – end at udlændinge er blevet lukket ind i osteklokken. Selv Berlingske magter kun at problematisere, at enkelte bestyrelsesmedlemmer har mere hang til ost end de har tid til at fordøje, og at også kvindelige elskere af Gamle Ole skal lukkes ind i klokken. Men om vi har BRIK’ere eller såmen blot en rimelig andel af bestyrelsesmedlemmer med egen erfaring fra arbejde ude på de nye markeder repræsenteret i bestyrelser og direktionsgange, bekymrer hverken dig eller Berlingske. Når blot de har erfaring med fisk som Frække Frank eller med skibe, som Danske Banks nye direktør, og så samtidig er danske, ja så er intet øje tørt. Så lad dog være med at sige, at det er vi “de andres” skyld, men vær konstruktiv og bidrag selv til, at din egen kreds tilpasser sig den globale verden, og dermed styrker danske virksomheder til gavn for dem selv og dermed for Danmark.
  Så mit ønske til vores fortræffelige dronning er såmen, at hun i sin nytårstale i morgen også vil bede Gud tage hånd om vores danske virksomheder, så de må blive bedre til det de er bedst til.
  Med venlig hilsen og ønsket om et godt nytår, Jørn Strand Nielsen

Kommentarer er lukket.