Tårnhøjt kriminalitetsniveau blandt visse ikke-vestlige indvandrere

Af Kasper Støvring 360

Regeringens konsekvente lempelser af udlændingepolitikken giver sig nu udslag i en afskaffelse af pointsystemet. Forleden kunne man erfare, at regeringen fjerner starthjælpen og  kontanthjælpsloftet, så en familie vil få 10.000 kroner mere til sig selv om måneden, hvis et medlem opsiger sit job og går på kontanthjælp.

Justitsministeren kan tale nok så meget om en ”robust” politik, men kendsgerningen er, at det bliver lettere for ukvalificerede indvandrere at komme til landet.

Og som jeg skrev i min seneste avisklumme, så står det i forvejen særdeles dårligt til med integrationen af visse ikke-vestlige indvandrere og efterkommere. Der er mange, der klarer sig godt. Men der er – for nu at tale jysk – dæleme også rigtig mange, der klarer sig rigtig dårligt. Det angår både forsørgelse, uddannelse og indgiftning.

Men det angår også kriminalitet, som jeg ikke fik plads til at behandle i min klumme.

Skandalehistorien i juledagene handlede om, at politikerne giver det fineste, vores stat kan tilbyde, nemlig statsborgerskab til en lang række statsløse. Herunder personer, der er til fare for staten og har begået alvorlig kriminalitet.

Velkommen til endnu mere (volds)kriminalitet, har man lyst til at udbryde. Ikke-vestlige indvandrere står ellers for rigelig kriminalitet i forvejen. Statsløse palæstinensere er således de mest kriminelle her i landet overhovedet. Ukorrigeret har de en overhyppighed på hele 299 procent.

På nogle punkter er vores civilisation utrolig svag. Tænk at give statsborgerskab til folk, der er mistænkt for at ville bekæmpe os eller takker for gaven med at begå kriminalitet. Har man helt glemt særloven fra 1992, der gav opholdstilladelse til en række palæstinensere? Over halvdelen af efterkommerne har siden været involveret i kriminalitet.

Men lad os se nærmere på de ikke-vestlige borgeres kriminalitetsniveau ifølge Danmarks Statistik. Det samlede kriminalitetsindeks for mandlige indvandrere og efterkommere er på 152, endda korrigeret for forskelle i alder og socioøkonomisk status. Det betyder, at denne gruppe har en overhyppighed af kriminalitet på 129 pct. i forhold til hele den mandlige befolkning.

Men dette indeks dækker for det første over store forskelle mellem indvandrere og efterkommere. De mandlige ikke-vestlige indvandrere har et kriminalitetsindeks på 134, mens efterkommernes er 245. Som det korrekt hedder i rapporten:

Stigende andele af efterkommerne blandt hele gruppen vil således i sig selv påvirke det samlede indeks i opadgående retning.

Synes man, at indekstallet er abstrakt, så kan det gavne at se på en enkelt aldersgruppe. F.eks. blev næsten hver fjerde af de 20-29-årige mandlige efterkommere fundet skyldige i et eller flere forhold i 2010. For indvandrere og personer med dansk oprindelse var de tilsvarende andele 10 og 8 pct. Se denne graf.

Hertil er der for det første at sige, at der skal immervæk meget til, før man overhovedet får en dom.

For det andet: Rigtig megen kriminalitet især i ghettoområder bliver overhovedet ikke anmeldt. I visse indvandrerbelastede bydele er det op mod hele 90 procent. Der er altså et enormt mørketal.

For det tredje: Samtlige ikke-vestlige grupper tæller med. Men f.eks. kinesere har det laveste kriminalitetsniveau blandt udlændinge.

Så vi kan kun gisne om, hvad det reelle tal er for de efterkommere, der er mest kriminelle, dvs. dem fra Afrika og Mellemøsten – og få kuldegysninger af at tænke på det.

For at konkludere: Hvis man sondrer i gruppen af ikke-vestlige indvandrere og efterkommere, så bliver kriminalitetsniveauet tårnhøjt for især mænd med oprindelse i Libanon, der for to tredjedeles vedkommende er statsløse palæstinensere. Denne gruppe har med 299, korrigeret for alder (og korrigeret for socio-økonomisk status er den 246, ukorrigeret er den 399) det højeste kriminalitetsindeks blandt de undersøgte lande. Mænd med jugoslavisk, marokkansk og tyrkisk oprindelse har ligeledes indeks, der ligger over 200.

Det laveste kriminalitetsniveau har mandlige indvandrere og efterkommere med oprindelse i USA og Kina, der som bekendt også er et ikke-vestligt land. Og altså er med til at trække kriminalitetsniveauet ned for hele gruppen af ikke-vestlige indvandrere.

Det lader ikke til, at regeringen har tænkt sig at gøre noget ved det tårnhøje kriminalitetsniveau blandt visse ikke-vestlige grupper.

360 kommentarer RSS

 1. Af jørgen andersen

  -

  En muslim er pålagt at røve og slå de vantro ihjel af sin profet. Nu viser statistikkerne at det for de vantro heldigvis ikke er alle muslimer der er troende. Hvor mange af de ikke troende muslimer der ønsker at melde sig ud af banden vides ikke, de har desværre det problem at udmeldelse er lig dødsstraf 🙂

 2. Af Jan Aage Jeppesen

  -

  Det er jo klart, at *visse* ikke-vestlige udlændinge er dybt kriminelle. Det er vel derfor vi har ført krig mod dem i Irak og Afghanistan.

 3. Af Martin Larsen

  -

  Kære “Jannik Thorsen”, helt enig igen. Jeg har også selv overvejet at gå ind i politik, men idag med stor familie, 6 børnebørn og mange interesser “væk fra politik” bliver – eller blev – det heller ikke til noget. Jeg ser også risikoen som værende for stor. Endelig skulle jeg nok igang med et helt nyt parti, da ingen p.t. HELT opfylder, de ting for de syge og svage, pensionister og ikke mindst DANSKERNE som jeg primært ville kæmpe for. (jeg ville kæmpe kraftigt imod de kulturradikale, bureaukraterne, pamperne og de religiøse fanatikere). Idag har vi kun “levebrødspolitikere”, nogle få fanatiske autonome og et par enkelte ærlige folk, som f.eks. Thulesen-Dahl, PiaK og Peter Skårup , men selv deres parti er ikke “det perfekte parti”. (P.S.: NU er jeg holdt op med at læse “Kocsis” svar til dig – den fanatiker burde man lade være i fred på Nørrebro).

 4. Af Steffen Nielsen

  -

  Peter Kocsis.

  Det er nu mit indtryk, at hun gik meget op sin religion og kender den særdeles godt. Men ok. Samtalen kom sig af, at en afghansk mand stod til dødsstraf for apostasi efter anmeldelse fra sin egen familie. Jeg troede faktisk, at hun ville give mig ret i, at det ikke var ok. Men tværtimod det var helt efter forskrifterne, og dem skal man som muslimsk rette sig efter. Der skal ikke stilles spørgsmål.

  Jeg tror, at rigtig mange muslimer er uenig med dig i din tolkning. En del muslimske lande har endda dødsdom og/eller forbud mod frafald. Hvorfor dog, når det ifølge dig ikke står i Koranen? Står det i hadith? I så fald, spiller hadith ingen rolle? Igen hvorfor er der dødsstraf for frafald i visse muslimske lande?

 5. Af Steffen sten Nielsen

  -

  Carsten Ringsmose om statistik, kriminalitet og etnicitet/kultur: http://www.respublica.dk/2005_artikler/fremmede_kriminaliteten.htm

 6. Af Axel Eriksen

  -

  Steffen Nielsen!
  Hvorfor dog appellere til P. Kocsis om forståelse for noget?
  Mentalt befinder “personen” sig i slutningen af 6-tallet eller begyndelsen af 7-tallet i den arabiske og nordafrikanske ørken – i ledtog med Muhammeds blodtørstige erobringsstyrker!

 7. Af Sten Jørgensen

  -

  Når nu de rettroende er så glade for sharia, hvorfor så ikke anvende sharias straffebestemmelser overfor de rettroendes overtrædelser af den danske straffelov? Det er da være logisk og tilfredsstillende for de rettroende – de kan klare sig med én hånd og mange af dem er så kloge, at de sagtens kan undvære hovedet.

 8. Af Axel Eriksen

  -

  Sten Jørgensen!
  Ja, det ville da løse et “problem” på diverse blogs,
  hvis en – der sagtens kunne undvære hovedet – fik det kortet af!
  Men vi har ikke sharia i Danmark, og vi får det forhåbentlig ikke i min levetid!

 9. Af Steffen Nielsen

  -

  Axel Eriksen

  Jeg tror, Kocsis mener, at muslimerne ikke har forstået Koranen korrekt.

 10. Af Axel Eriksen

  -

  Hej Steffen!

  Jeg er af den opfattelse, at P. Kocsis mener helt alvorligt, at han er Muhammeds efterfølger – og han er den eneste, der kan give os vantro – med hans rette overblik – den endegyldige sandhed!

  Allah er stor, Muhammed er hans profet – efterfulgt af Peter Kocsis!!

 11. Af Jannik Thorsen

  -

  @Peter Kocsis

  “Hvornår har jeg kaldt dig terrorist? Dine og dine kampfællers racistiske synspunkter er ikke i sig selv terror, (medmindre vi kan snakke om terror mod rationaliteten)men er er præterroristiske diskurs,dannet af en konglomerat af symptomer på paranoid schizofreni , idet det bygget op på en række projektive fantasmer uden realitetsgehalt.At i er flere, der deler disse samme bizarre ideer, gør dem jo ikke mindre bizarre, tværtimod. Det er som bekendt ikke Breiviks handlinger, der giver ham diagnosen paranoid schizofreni hos den psykiatriske sagkundskab, dertil er han kvalificeret allerede på grund af hans ideverden,som du deler på væsentlige punkter.”

  Hvad er dog en “præterroristisk diskurs”? Er det endnu en af dine neomarxistiske vrøvlebegreber? Faktum er at du helt bevidst har sidestillet mig med en terrorist, og på en eller anden obskur måde får du nu antydet at jeg er en “præterrorist”.

  Men det er selvfølgelig postulater fra din side hele vejen igennem. Der er vist dig som indeholder en række “projektive fantasmer”. Du projicerer lige præcis det over på mig som du har lyst til.

  Du lyver også når du påstår at det er Breiviks ideverden der er årsag til diagnosen paranoid schizofreni. En diagnose som der desuden er betydelig uenighed om blandt psykiaterne.
  Hverken Fjordmann eller nogen af de andre skribenter som er nævnt i hans manifest, er blevet diagnosticeret med paranoia.
  Dvs. det er frit opfundet ud fra din fantasi. Hvilket tyder på at du lider af vrangforestillinger, når du nu har behov for at projicere din egen sygelighed over på andre.

  Og det er måske den patetiske sandhed om dig. En indebrændt og hadefuld kulturmarxist, som er frustreret over at den multikulturelle utopi ikke har indfundet sig endnu. Og så bliver du opslugt af raseri hver gang nogen vover at udfordre dit forskruede verdensbillede.

  “At du ikke engang har metabevídsthed om, at du er racist, siger kun noget om din egen ideologiske omtågethed. Når du f eks
  skriver:….”

  Nej selvfølgelig har jeg da ikke det. Men jeg er da ganske bevidst om at DU opfatter mig som “racist”, og at der ikke skal så meget til i den henseende.
  Jeg anerkender netop ikke dine definitioner på stærkt ideologiske begreber som “racist”, og det har du selvfølgelig umådelig svært ved at fatte med dit meget begrænsede intellekt.

  “Heraf fremgår tydeligt, at du betragter en etnicitet som “dansker”, der er et 100% samfundsskabt, konstrueret og derved evigt foranderligt begreb, som en naturlig eller qvasinaturlig essens ,der er nedarvelig, og som man aldrig kan kaste af sig.”

  Der kan forekomme en assimilering, der er betinget af indgiftning i flere slægsled, der gør det muligt at ens efterkommere kan blive danskere. Men 3. generation er normalt utilstækkeligt. Det kræver en biologisk assimilering, og det tager normalt adskillige generationer, med betydelig indgiftning som betibgelse. Det er i min optik blodets bånd der er afgørende. Her er jeg helt på linje med jøderne i Israel.

  Og forøvrigt deler jeg ikke din pseudovidenskabelige teori om at danskhed er en “socialkonstruktion”.
  Jeg opererer med et kontinium af etnicitet, og det gør det det da også muligt at snakke om at nogen er halvt eller kvart dansker(eller anden etnicitet for den sags skyld).
  Men det gør hverken etnicitet til en “social konstruktion”, eller til en essentiel egenskab.
  Det er da også derfor at man ved hjælp af “genetic cluster analysis” groft kan adskille mennesker af europæisk afstamning fra de øvrige racegrupper. Biologien anerkender race begrebet, man har blot erstattet det med begrebet “population” og “Clines”, pga. politisk korrekthed.
  Det er ikke nødvendigt at påstå at racer, og undergrupper af racer, etniciteter, er essenser for at gøre race begrebet meningsfuldt. Selv ikke mudrede grænser mellem racerne gør begrebet meningsløst. Der er fordi at den moderne definition af menneskeracer er baseret på genetik, og ikke platoniske essenser.
  Så der er ikke nogen simple regler for hvornår en person fuldt ud er biologisk assimileret ind i den danske folkestamme. Det beror i lige så høj grad på om det omgivende samfund af danskere accepterer personen som etnisk dansker. Og her spiller biologiske kendetegn en afgørende rolle. Det er da også derfor at man kan meningsfuldt kan snakke om at en person ser “dansk” ud. Det er naturligvis en person som har et karakteristisk nordeuropæisk udseende. Kulturelle markører er nu også vigtige, men de er nu noget lettere modificerbare.

  Fx. Et koreanske adoptiv barn, eller en mulat kan ikke regnes som etnisk dansker. I det første tilfælde er blodets bånd ikke eksisterende. I det andet tilfælde er det afrikanske islæt så fremmedartet at det danske er blevet udvandet.
  Omvendt er europæiske amerikanere med skandinaviske rødder langt tættere på at være danske. Hvis de besluttede sig for at flytte tilbage til DK, og fik børn, ville børnene allerede være at regne som danske.
  Årsagen er selvfølgelig at den kulturelle og sproglige assimilering er langt hurtigere, når deres biologiske rødder ligger i Danmark.
  Så ja, det er blodets bånd og genealogien som er helt afgørende. Det er politisk ukorrekt at sige det, men det er fuldt ud i overenstemmelse med hvordan etnicitet opfattes i blandt almindelige mennesker.

  Dit begrebsapparat er alt for begrænset i den henseende når vi diskuterer etnicitet, og det overrasker mig ikke at en person som dig ikke kan sætte dig ud over simple dikotomier som fx. essentialisme/anti-essentialisme.
  Men din uvidenhed er altså ikke mit problem, det må du selv slås med.

  “Araberen kan, selv om hans familie har været i 50 generationer i landet, ikke kaste den nedarvede arabiske essens fra sig , og derfor vil han altid forblive araber, fuldstændig som nazisterne betragetede jøderne, som ligemeget hvor længe de havde boet i Tyskland og ligemeget hvormeget de fremtrådte udadtil som tyskere ,aldig ville kunne afkaste deres jødiske essens.”

  Nej sådan hænger det ikke sammen. Hvis araberen har været i landet i 50 generationer, og ikke har giftet sig ind i danske familier. Tyder det på at den arabiske identitet er blevet fastholdt. Det er naturligvis en identitet med en meget fremmedartet kultur relativt til det danske.
  Det er også derfor at jødedommen ofte har været en problematisk størrelse, eftersom jøderne igennem den europæiske historie har fastholdt deres seperate identitet, på trods af en hvis mængde indgiftning med de indfødte. En identitet som fremhæver at jøderne er et seperat og særligt folk som er anderledes end de andre. Jødedommen er netop indbegrebet af en “os og dem” identitet.

  Minoritetsetniciteter har generelt igennem historien ofte opfattet sig selv som havende egne interesser, som ikke nødvendigvis er sammenfaldende med majoritetsbefolkningen.
  Det betyder ikke at fx. en araber aldrig vil tilgodese etniske danskeres interesser. Blot er der en overvejende sandsynlighed for at han vil prioritere sin egen gruppes interesser.

  “Og du indfører nu det typiske næste trin i racismen,nemlig at konstruere nogle af dine essenser med positive, andre med negative fortegn, der gensidigt udeluker hinasnden.
  Således er den arabiske politiker via sin qvasi arabiske essens for evigt dømt til partikularitisk at varetage arabiske og muslimske interesser først og fremmest,og vil overhovedet aldrig kunne varetage den danske almenvels .Dette underforstår en konstrueret modsætning til den danske politiker, som via sin danske essens altid allerede er bedre egnet til at varetage den danske almenvels interesser. Og dette underforstår igen, at den danske politiker qva sin danske essens kan sætte sig ud over den partikularisme, som hans politiske ståsted, hans klassebaggrund , hans økonomi etc påskynder ham til.”

  Nej, det er stort set helt forkert det du skyder mig i skoene. Og det har jeg udførligt forklaret i ovenstående. Hvad angår den danske politiker, er der intet der garanterer at han vil forfølge etniske danskeres interesser. Hertil er ideologi og korruption alt for stærke drivkrafter. Men sandsynligheden er nu engang noget større, alt andet lige.

  “Typisk stupidt racistisk udsagn, der stempler nogle etniciterer som lavere begavede og derved negativt valoriserede, , her palæstinesernes, selvom der ikke er lavet et eneste intelligensmåling af denne gruppe i Danmark.”

  Endnu engang kommer du med en retarderet påstand. Det er ikke nødvendigt at der er foretaget en IQ test af palæstinensere i DK, for at fastslå denne gruppes IQ. Hjemlandets IQ er en ganske god estimator for den generelle intelligens. Palæstinenserne bliver altså ikke lige pludseligt på magisk vis mere begavede, blot fordi at de flytter til DK eller vesten.
  Hvis du vidste det mindste om IQ forskning, ville du også vide at IQ niveauet er lavere i de fleste egne af mellemøsten sammenlignet med vesten. Og at årsagerne delvist er biologiske.

  PISA undersøgelser tyder da også på at dette mønster bliver bekræftet, når man ser på mellemøstlige og afrikanske elevers skolemæssige præstationer og evner.

  “Medens Palæstinesernes fertilitet på Gaza og Vestbredden er cirka 6-8 stykker,er den i Danmark allerede faldet til 3, altså halveret!”
  Endvidere viser det sig ifølge utallige undersøgelser,som du trods dine demografiske studier intet aner om, at gruppers fertilitet hænger nøje sammen med deres økonomi, dvs når palæstinesrne får en højere gennemsnitsindkomst,vil de automatisk få en endnu lavere fertilitet. Så problemet eksisterer udelukkende i din fantasi.”

  Nej det er ikke så simpelt som du vil gøre det til. Årsagerne er typisk i hvilken grad kvinderne har kontrol med deres fertilitet. Indkomst niveaue har kun sekundær betydning. Højere uddannelse og økonomisk selvstændighed er kausalt set afgørende. Men jeg ved ikke hvor mange gange jeg skal gentage det før den siver ind; den differentielle fertilitet er ikke afgørende. Så længe den ikke-vestlige indvandring fortsætter, vil danskerne blive en minoritet på længere sigt.

  “Nu sagde ingen af de pæne serbiske akademimedlemmer , direkte, at man skulle erobre land eller dræbe de omgivende folkeslag.Man leverede udelukkende en præterroristiske diskurs, men med fuldstændigt samme logik som dig når du siger, at:

  ” (Georg Sørensens) udtalelser er decideret danskfjendtlige, og i min optik tangerer det landsforræderi.””

  Hvis du beskylder mig for at lyve, hvorfor så ikke bare sige det lige ud? I stedet foretrækker du på den mest svinagtige måde man kan forestille sig det, at blive ved med at anklage mig for at være “præterrorist” og at anspore til mord.
  Skam dig!!

  “En typisk eksempel på den paranoide præterroristiske diskurs,der ved at bruge de stærkt belastende vendinger ” danskfjendtlige udtalelser” og “landsforræderi” og nogle 100 % demokratiske og lovlige udtalelser søger at ophidse et irrationelt had imod en bestemt person.”

  Spørgsmålet er ikke om udtalelserne er demokratiske, men om de er danskfjendtlige. 100% lovlige udtalelser kan som sådant sagtens være danskfjendtlige, mens patriotiske udtalelser sagtens kan vise sig at være ulovlige.
  Selv om jeg skulle forsøge at “ophidse til et irrationelt had”, så liger der ingen opfordringer til mord eller vold.

  Selv dine irrationelle og hadefulde kommentarer rettet mod diverse patrioter regner jeg ikke for at være opfordringer til vold. Det selv om jeg sagtens kunne opfatte dem som opfordringer, dit syge sind og verdensbillede taget i betragtning.

  “Nej , fordi ingen jo kan vide, at en indvandrer, der kommer til landet,eller hans efterkommere ,bliver kriminelle. eller ej.I princippet kunne man endog tænke sig, at selv en indvandrer-massemorder holder op med at begå mord i Danmark.”

  Dette er jo bare ansvars forflygtigelse fra din side. Der har været udsendt data i snart sagt mange år der tyder på at kriminalitets hyppigheden er højere for specielt ikke-vestlige indvandrere. Særligt personer fra mellemøsten og afrika.
  Selvfølgelig ved man da ikke noget med sikkerhed, og hvad så? Der er jo ikke meget man ved med sikkerhed alligevel, så din analogi er tåbelig.

  Man kan med ret stor sandsynlighed fastslå at kriminaliteten vil stige, hvis man lukker et stort antal flygtninge og indvandrere fra mellemsøsten og afrika ind i landet.

  Det er alt hvad en almindeligt begavet person har behov for at vide, for at træffe den rationelle beslutning, at ikke-vestlig indvandring er en i særdeleshed dårlig ide, og derfor skal undgåes.

  Men det er klart at en manipulator og løgner som dig vil slå skyklapperne ned, når virkeligheden ikke passer med den landsforræderiske multikulturelle ideologi.

  “Jeg kan med samme ret hævde, at du er skyld i al det kriminalitet, som etniske danskere begår,fordi du ikke er i stand til at forudse, at den og person ville begå kriminalitet og forhindre det.”

  Et komplet grinagtigt argument. Du har i den grad behov for at få dine skolepenge igen.
  Du har ikke fattet at det ikke kun handler om at forudse, men også om man kan foretage politiske handlinger som med overvejende sandsynlighed er med til at forhindre at der sker kriminalitet i fremtiden.
  Jeg modsætter mig da ikke at man gør tiltag for at forhindre at kriminaliteten i Danmark stiger. Men man har jo ligesom ikke nogen magisk kur som kan stoppe mennesker fra at begå kriminalitet i fremtiden.
  Men man ved at det er stærkt sandsynligt at masseindvandring fra den tredje verden vil resultere i øget kriminalitet. Og endvidere kan man politisk forhindre den fortsatte tilstrømning.

  Du har derfor et ansvar for ikke politisk at støtte den øgede tilstrømning, med øget kriminalitet til følge, ved ikke at støtte de multikulturelle og landsforræderiske partier.

  Det er dit valg. Og så hjælper det ikke noget at du forsøger at tørre ansvaret af på mig, eller spiller dum og uvidende.

  “Dvs du har tilsyneladende intet imod den vestlige indvandring , jfr,din ros til den vor tyske dronning.
  Men så kommer der jo kludder i dine teorier, fordi der faktisk er en omtrentlig ligeså stor indvandring fra vest end fra ikke – vest.Derfor kan ikke – vestlige indvandrere jo aldig få et absolut flertal, men vil for evigt forblive en minoritet, i forhold til Danmarks samlede antal af vestlige beboere.”

  Nej her er ikke noget kludder. Assimilerings potentialet er selvfølgelig langt bedre når det drejer sig vestlig indvandring. Fx. er øvrige skandinaviske indvandrere nærmest uskelnelige fra danskere.
  Og andelen af vestlige indvandrere er ikke lige så stor som den ikke-vestlige. Snarere udgør de vestlige kun 1/3 med en gennemsnitlig lavere fertilitet end etniske danskeres.

  I fremtiden er det da også anslået at de ikke-vestlige indvandrere vil fylde klart mere blandt indvandrerne og efterkommerne.
  Hvilket også passer med de globale trends i befolkningsudviklingen. Fx. forventes det at Afrika vil opleve en befolkningseksplosion.

  Så der er ikke noget der forhindrer ikke-vestlige indvandrere fra at opnå et flertal af DKs befolkning. Ikke-vestlige indvandrere betyder ikke særligt meget i den sammenhæng, selv ikke hvis man regner de europæiske indvandrere til gruppen af danskere.

  Indvandrings potentialet fra Asien og Afrika er nemlig så vanvittigt stort, hvilket forårsager at det er denne pulje af mennesker som vil dominere demografien i fremtiden.
  Altså med mindre DK i betydelig grad sadler ideologisk og politisk om.

  “Ja ja, den har vi hørt før: “Kinder,Küche, Kirche” : eller man kunne gøre som i de tidligere socialitiske østbloklande, hvor kvinder, der havde fået mange børn, fik medaljer.”

  Det lyder som en god ide. Hvis det er med til at sikre danskernes fortsatte eksistens, og det er så harmløst som du beskriver det, så går jeg fuldt ind for det.

  Jeg er som sådan ikke imod at kvinder deltager på arbejdsmarkedet, men som der er nu, bliver investeringen i danmarks fremtid delvist forsømt. Balancen mellem offentlig og privat arbejdsliv er blevet alt for skæv.
  Hvilket vi desværre kan takke den altomfattende socialstat for.

 12. Af Sten Andersen

  -

  At især arabiske indvandrere er superkriminelle i forhold til alle andre grupper i Danmark(og resten af Europa), er ikke et tomt postulat eller en fordom.
  Det er en kendsgerning.
  Det viser de tørre tal fra Danmarks Statistik.
  Danmarks Statistik lyver sgu ikke.
  Spørgsmålet er ikke hvorvidt tallene er rigtige, men om vi skal gøre noget ved problemet eller ej.
  I mine øjne er det indlysende at vi skal gøre noget.
  Andet vil være tåbeligt.
  Jeg mener vi skal kalde en spade for en spade og lukke for adgang for flere arabere, og andre folkeslag som erfaringen viser er en belastning for samfundet.
  Og så skal domstolene følge op på den lov der blev vedtaget for nogle måneder siden, at kriminelle udlændinge skal udvises.
  De lovlydige indvandrere er efter min mening velkomne til at blive her, de kriminelle skal ud.
  Og jeg er ligeglad med om de påstår at have familie- og anden tilknytning til Danmark. Ud med dem.
  Og så er jeg i øvrigt bedøvende ligeglad med de skinhellige forargede misforstået politisk korrekte danskere der råber “racisme”, “fremmedhad”,”menneskesyn”,”ikke stuerent” osv.osv.
  Lad os nu en gang for alle få ryddet ordentligt op og få dem ud der er en belastning for Danmark, og lad os undlade at lukke flere ind.

 13. Af Axel Eriksen

  -

  Til Jannik Thorsen!
  Det er spild af tid, at argumentere med/mod Peter Kocsis!
  Nu skal du bare se: Først hele dit indlæg gengivet med anførelsestegn – og dernæst den “rettroende” forklaring – “underbygget” af Koran-citater m.v.
  Han er i en klasse for sig selv – uheldigvis kan visse idioter bevæge sig frit i samfundet – normalt er jeg ikke modstander af det – men præcis m.h.t. P. Kocsis burde han nok spærres inde og få den psykiatriske diagnose og behandling, som han har så travlt med, at forlange andre skal underkastes!!!

 14. Af Steffen Nielsen

  -

  Jannick Thorsen

  Min holdning går klart mere på kulturen end etniciteten. Selv om en danskers rødder kun ligger få generationer tilbage, så vil hans “historie” alligevel være den danske, hvis han er opdraget i denne kultur. Problemet er muslimer i flere led ikke gifter sig ind i den lokale befolkning eller primært kultur. Jeg ser hellere vort land befolket af afrikanere(efterkommere), som vedkender sig den danske kultur og dens værdier, end en flok konvertitter, som går ind for sharia.

 15. Af Thomas Paine

  -

  @Jannik Thorsen

  Din ide om biologi og race strider imod enhver genetisk forskning(seriøst fejlfortolkning du har gang i).

  Du har overhovedet ikke styr på hvad gener og arveanlæg(dna) er for noget. Lol for en omgang vrøvl du skriver. Dominere demografien skriver du?? Lol.

  Det ville jo indbefatte at de var som robotter og alle skulle være for en sag, men det er de jo ikke, da de stemmer vidt forskelligt til et valg. Det viser sig jo også at efterkommere af indvandrere få færre børn end deres forældre så de fine fremskrivningsmodeller er rent hokus pokus, da man ikke kan sige noget med sikkerhed omkring dette(modeller er hvad nu hvis og som det ser ud nu vil migration af fattige blive udlignet en del som brik landende oplever en stigende velstand, da den økonomiske balance er ændret betydeligt oven på denne økonomiske krise). Ja da vi vil stadigvæk opleve indvandring og det får vi brug for med den sløje fertilitetskvotient Europæiske kvinder har. Så drop dine skriverier og kom i gang med at producere flere børn, opfind noget vi kan sælge til udlandet eller hjælp med at gøre Danmark attraktivt for de udlændinge der kan opfinde noget vi kan eksportere osv.

  Alt det andet du har gang i gør kun krisen værre og vores nation mindre interessant for udenlandske virksomheder.

  Ak jeg spilder min tid her da Jannik Thorsen jo ved alt om alt. Din retorik er typisk, den handler om at dig og din gruppe skal redde os alle fra den opfundne trussel udefra. Den store stærke mand som har indset lyset skal frelse os fra en demografisk katastrofe så vores gener kan bevare… ØØhhh problemet her er at din lille plan ifølge forskningen vil skabe dårligere genetisk arvemasse og dermed børn med lavere intelligens, flere følgesygedomme osv. hvis du og dine venner fik lov at udføre det du skriver over flere generationer.

  Du har med andre ord opfundet den genetiske formel for hvordan du udrydder vores folkefærds arvemasse og udvikling. Tillykke med det :o) Hr. Jannik Thorsen

  Jannik Thorsen hvor smart syntes du så nu at denne ideologi du har er?

  Er det så nu at du skal fortælle alle de der nørder af forskere at de ikke ved noget om gener eller dna?

  Jannik Thorsen du opdigter problemstillinger der tager udgangspunkt i den paranoide ide om civilrationers sammenstød.

  Hvis du ønsker at kvinder skal føde flere børn kan du jo stemme super rødt for de vil meget gerne give økonomiske belønninger for flere børn, mens DF og højrefløjen fjernede det økonomiske incitament til at føde flere børn ved kun at give penge til to et halvt barn. Med andre ord så gik højrefløjen aktivt ind og gjorde det mindre attraktivt at få flere børn for danske statsborgere.

  Den der med at den vestlige race er ååårh så truet er en illusion. Nej vi er ej, vi udvikler os bare i forhold til vores omgivelser og intet andet(blander gener og mænger os med omverden for at bevare en sund genetisk arvemasse).

  Jannik Thorsen du får mig virkelig til at grine over det du skriver. Hvis du bare tror på halvdelen af dine indlægs indhold så har du seriøst brug for hjælp til at få styr på faktum og fiktion.

 16. Af Michael Kaus

  -

  Endelig én der tør sige sandheden uagtet den er politisk ukorrekt. Min herre, stående ovation herfra for modet til at forfatte klummen her. Tak

 17. Af Hr J TRICK

  -

  Ja nu har vio kendt problemet i over 40 år uden at der er gjort noget ved det.

  Integration betyder jo i virkeligheden. Undertrykkelse af anderledes tænkende som ikke ønsker den marxistike uhæmmet indvandring. Er man ikke for uhæmmet indvandring er man razist. Sådant er det.

  Og så er der en lang række forskellige gruperinger som føler sig som bedre mennesker hvis de kan hjælpe de fremmede. Men som ikke kunne drømme om at hjælpe en dansker. På den måde bliver hjælpsomheden til en und handling i form af voldsom kriminalitet fra kriminelle indvandre. Palestinenserloven gav som bekendt adgang til danmark selv om de alle har vist sig at være dybt kriminelle og sidder i fængsel.

 18. Af Hr J TRICK

  -

  Og problemet har altid været at disse gruperinger findes i høj grad hos regeringspartierne og deres støtte gruppe.

  SRSF-EL regeringen. De radikale er måske tilmed de mest aktive og hadske.

 19. Af Hr J TRICK

  -

  Integration er politiks undertrykkelse og forfølgelse af anderledes tænkende. Det kan SRSF-EL regeringen ikke løbe fra.

  Danmark har en fundamentalistisk regering som syntes også at være diktatorisk. Navnlig i integration og værdidebatten går den helt grasat.

  Menneskerettighedserklæringer omhandler ikke tvangsintegrering af de fremmede den omhandler ikke engang retten til at få dansk statsborgerskab.

  Jeg ved ikke om karl marx foreskrev at alle har lige ret til danmark, men det er i hvert fald følgerne. Lige som udrydelsen af milioner af uskyldige mennesker under sovjet.

 20. Af Hr J TRICK

  -

  Så ja SRSF-EL regeringen er lige så kriminelse og dansk haderisk som de værste kriminelle indvandrere.

 21. Af Jannik Thorsen

  -

  @Thomas Paine

  “Din ide om biologi og race strider imod enhver genetisk forskning(seriøst fejlfortolkning du har gang i).”

  Nej der gør den sådan set ikke. Det er et kontroversielt område, og der er delte meninger om mange af de emner jeg rejser. Men nu er din kritik ganske ukonkret, så jeg ved ikke lige hvordan jeg skal reagere over for den. Kan du ikke være bare lidt mere konkret?

  “Du har overhovedet ikke styr på hvad gener og arveanlæg(dna) er for noget. Lol for en omgang vrøvl du skriver. Dominere demografien skriver du?? Lol.”

  Jeg er ikke uddannet biolog eller læge, men mindre kan nu også gøre det. Jeg har nu sat mig ind i basal genetik samt relevante emner indenfor adfærdsgenetik, evolutionær psykologi og ikke mindst psykometri.
  Hvad er dine egne kvalifikationer, siden du så bramfrit kan afvise det jeg skriver uden argumenter?

  Jeg aner slet ikke hvad du mener med “Dominere demografien…”? Hvad er det helt præcist du prøver at skrive?

  “Det ville jo indbefatte at de var som robotter og alle skulle være for en sag, men det er de jo ikke, da de stemmer vidt forskelligt til et valg….”

  Selvfølgelig er der da en hvis variation i afstemningsmønsteret blandt etniske minoriteter. I DK, og mange andre vestlige lande, kan man nu tydeligt spore en tendens. De nylige indvandrere og efterkommere stemmer i overvejende grad på venstrefløjen, hvilket fint er i overenstemmelse med antagelsen om at de varetager deres egne gruppers økonomiske og politiske interesser.

  Jeg har ikke påstået at alle indvandrere stemmer som “robotter”. Det er frit opfundet til lejligheden fra din side.

  “Det viser sig jo også at efterkommere af indvandrere få færre børn end deres forældre så de fine fremskrivningsmodeller er rent hokus pokus, da man ikke kan sige noget med sikkerhed omkring dette(modeller er hvad nu hvis og som det ser ud nu vil migration af fattige blive udlignet en del som brik landende oplever en stigende velstand, da den økonomiske balance er ændret betydeligt oven på denne økonomiske krise).”

  Det er jeg helt med på, at fertiliteten typisk er lavere hos efterkommerne end hos indvandrerne. Jeg har sådan set ikke påstået andet. Blot er der stor forskel på hvor meget den vil falde hos de respektive indvandrer grupper. Men modellerne er ikke rent “hokus pokus” som du påstår. De er blot ikke bedre end de antagelser de hviler på.

  Jeg er oprigtigt i tvivl om du overhovedet fatter hvad det er du læser?

  “Ja da vi vil stadigvæk opleve indvandring og det får vi brug for med den sløje fertilitetskvotient Europæiske kvinder har.”

  Det har jeg været igennem i ovenstående…suk.
  Jeg er uenig i påstanden om at der er brug for indvandring til at løse problemet med den lave fertilitet. Jeg mener det er en langt bedre løsning at forsøge at ændre incitamenterne, således at familierne vælger at få flere børn.
  Og med de mange problemer som den hidtidige indvandring har skabt, mener jeg ikke at den foreløbigt har været nogen success.

  Desuden glemmer du også at indvandreren generelt skal være højtuddannet, før at han bidrager til en stigning i gennemsnitsindkomsten.
  En stigning i denne indkomst er nødvendig hvis det skal være muligt at kunne have flere mennesker på passiv forsørgelse i fremtiden. Primært tænker jeg på pensionister.

  Men størsteparten af den hidtidige indvandring har ikke været præget af denne højt kvalificerede indvandring, og den er generelt svær at finde i særligt store mængder i mellemøsten og Afrika.
  der er nok væsentligt bedre muligheder i lande som fx. Kina.
  Så selv om kinesere nok er at foretrække fremfor fx. muslimer, så er jeg af etniske og kulturelle grunde generelt imod at masseimportere mennesker af så fremmed herkomst. Men det har jeg jo været igennem i en tidligere post.

  “Så drop dine skriverier og kom i gang med at producere flere børn, opfind noget vi kan sælge til udlandet eller hjælp med at gøre Danmark attraktivt for de udlændinge der kan opfinde noget vi kan eksportere osv.”

  Hvis man skulle følge din logik fuldt ud, så er det jo ikke rigtigt nødvendigt for mig at hoppe i kanen og få gang i børne produktionen. Vi kan jo bare importere alle de mennesker som vi skønner DK har brug for, ikke sandt?

  Ja jeg ville da gerne opfinde noget som er interessant at sælge til udlandet. Men banken vil ikke låne mig penge til projektet, så det er foreløbigt skrinlagt.
  Så måske skal man prøve på noget andet, og det har jeg så foreløbigt besluttet mig for….

  “Alt det andet du har gang i gør kun krisen værre og vores nation mindre interessant for udenlandske virksomheder.”

  Jeg kan ikke rigtigt se hvordan mine netskriverier skulle bidrage til at forværre den økonomiske krise eller forhindre udenlandske investeringer i DK? Kan du ikke forklare mig sammenhængen, jeg syntes ærligt talt ikke den er indlysende?

  “Ak jeg spilder min tid her da Jannik Thorsen jo ved alt om alt. Din retorik er typisk, den handler om at dig og din gruppe skal redde os alle fra den opfundne trussel udefra. Den store stærke mand som har indset lyset skal frelse os fra en demografisk katastrofe så vores gener kan bevare… ØØhhh ”

  Jeg har aldrig påstået at jeg ved alt om alt, men du må åbenbart opfatte mig som særligt bedrevidende. Det er jeg ked af, men jeg har ikke tænkt mig at holde mig tilbage, hvis jeg mener jeg ved noget om et bestemt emne, og jeg har markante meninger på området.

  Hvem er i det hele taget min gruppe, som du henviser til? Har jeg nogen sinde påstået at jeg skulle “redde” nogen fra noget? Jeg har kun det som jeg mener er DKs bedste på sinde, og det argumenterer jeg så for på diverse fora.
  Og det er præcist det samme du gør, blot med lidt færre ord!

  “problemet her er at din lille plan ifølge forskningen vil skabe dårligere genetisk arvemasse og dermed børn med lavere intelligens, flere følgesygedomme osv. hvis du og dine venner fik lov at udføre det du skriver over flere generationer.”

  Jeg ved overhovedet ikke hvad det er du henviser til med “din lille plan”? Derfor er jeg jo nød til at gætte. Men igen, det gider jeg faktisk ikke ulejlige mig med, da du tydeligvis ikke anstrenger dig særligt meget for at gøre dine tanker og argumenter klare og utvetydige.

  “Du har med andre ord opfundet den genetiske formel for hvordan du udrydder vores folkefærds arvemasse og udvikling. Tillykke med det 😮 ) Hr. Jannik Thorsen”

  Nej det kan jeg slet ikke se jeg har. Hvis det er frygten for genetisk indavl du henviser til, så kan jeg berolige dig med at risikoen altså er mikroskopisk lille i en population på 5 mill.

  Men det regner jeg så med at det ikke er, da du jo tydeligvis ved hvad det er du snakker om. 🙂

  “Jannik Thorsen hvor smart syntes du så nu at denne ideologi du har er?”

  Det ved jeg ikke, jeg evaluerer dem ikke på en bestemt skala. Men du kan da vel sige dig selv, at jeg nok mener at det er den mest fornuftige, af de tilgængelige, ellers ville jeg jo nok ikke forfægte den, vel?

  “Er det så nu at du skal fortælle alle de der nørder af forskere at de ikke ved noget om gener eller dna?”

  Nej, men en ret stor andel af dem som er uddannet indenfor fx. biologi og biokemi, ved ikke nødvendigvis særligt meget om adfærdsgenetik og sociobiologi.
  Emner hvor ordet “genetik” indgår dækker ret mange emner som ikke nødvendigvis har særligt meget med hinanden at gøre.

  “Jannik Thorsen du opdigter problemstillinger der tager udgangspunkt i den paranoide ide om civilrationers sammenstød.”

  Ja der er vi så bare uenige. Jeg mener hverken at ideen er opdigtet eller paranoid. Og jeg beskæftiger mig desuden med emner som rækker noget ud over Samuel Huntingtons berygtede tese.

  “Hvis du ønsker at kvinder skal føde flere børn kan du jo stemme super rødt for de vil meget gerne give økonomiske belønninger for flere børn, mens DF og højrefløjen fjernede det økonomiske incitament til at føde flere børn ved kun at give penge til to et halvt barn. Med andre ord så gik højrefløjen aktivt ind og gjorde det mindre attraktivt at få flere børn for danske statsborgere.”

  Ja det er korrekt. Jeg mener dog ikke det er den ideelle løsning at staten skal omfordele børnepenge ad libitum. Den tidligere regering skar også tilskuddet til kunstig befrugtning, hvilket jeg ikke mener var en god ide. Om det så kan få mig til at stemme rødt, er nok stærkt tvivlsomt.

  Men har du overvejet at ideen med at skære i børnepengene lige så vel er motiveret af ønsket om at forhindre skabelsen af “velfærdsmødre”, som oftest er mødre fra de sociale laveste klasser, der beslutter sig for at leve af børnepenge og bistand?

  Selv om jeg da syntes det er glimrende at kvinder får børn, så kan det aldrig være en målsætning at det skal være på statens regning alene, og uden en stabil mand til at varetage forsørgelsen.

  “Den der med at den vestlige race er ååårh så truet er en illusion. Nej vi er ej, vi udvikler os bare i forhold til vores omgivelser og intet andet(blander gener og mænger os med omverden for at bevare en sund genetisk arvemasse).”

  Nej der er bestemt ikke nogen illusion. Med de lave fødselsrater i vesten, falder andelen af mennesker med europæiske herkomst støt, år for år, globalt set.
  Med tilpas meget opblanding bliver det heller ikke meningsfuldt at tale om den “vestlige race”, som du gør. Det bliver simpelthen noget andet vi kommer til at referere til. Du kan så kalde det den “vestlige race” lige så tosset du vil, men en multikulturel blandingsrace sammensat af alle verdens befolkninger har altså ikke særligt meget med den hvide europæiske race som vi historisk har kendt til den.

  Selv ikke progressive ord som “udvikling” kan dække over det faktum, at den hvide mand vil blive marginaliseret og i sidste ende udavlet, hvis den multikulturelle ideologi fortsætter i mange år fremover.

  Så vær i det mindste ærlig. Du er enten ligeglad med at hvide mennesker får del i den ovenstående beskrevne skæbne, ellers så ønsker du aktivt at dette sker.

  Det er svært at gennemskue om din position er et udtryk for en gennemført nihilistisk kulturrelativisme, eller blot fuldbyrdelsen af den kulturmarxistiske anti-europæiske hadsideologi?

  Du kender sikkert bedst svaret selv. Er du drevet af had eller ligegyldighed?

  “Jannik Thorsen du får mig virkelig til at grine over det du skriver. Hvis du bare tror på halvdelen af dine indlægs indhold så har du seriøst brug for hjælp til at få styr på faktum og fiktion.”

  Jeg griner bestemt ikke over det du skriver. Jeg syntes det er sørgeligt at nogen er så uigennemtænkte hvad deres tanker angår, og samtidig er så dårligt informeret.

  Desuden er mange af dine sætninger meget uklart formulerede. Hvilket oftest gør det svært at udlede hvad din pointe er, og hvilken kontekst du refererer til.
  Jeg vil derfor anbefale dig at følge et skrivekursus.

  Din uvidenhed og den vanvittige ideologi du forsvarer, er nok sværere at gøre noget ved. Du lader til at være så gennemført hjernevasket af de herskende ideologier, at du nok ikke selv kan gennemskue at du er ført bag lyset.

 22. Af Thomas Paine

  -

  @Jannik Thorsen

  Jeg har to universitetsgrader. Hvad har du ;o)

  Jeg er ikke tilhænger af ideologier, men tilpasning og observation. Ideologier er opfundet af mennesker der ønsker at programmere menneskers sind ved hjælp af sproget. Sproget er et værktøj til at kode menneskers måde at tænke og agere på.

  Jeg er oprindelig ked af at du ikke forstå indholdet af mine tekster, da du ville kunne lære en hel del omkring dig selv og omverden hvis du bare forstod en brøkdel af det jeg skriver.

  Du er blevet bedraget til at tro på det du skriver. Du er blevet oplært til at se på verden gennem den verdensanskuelse dine tekster afslører. Det hæmmer din udvikling her i livet og derfor sidder du og skriver om fiktive trusler udefra i stedet for at gribe de muligheder der kommer udefra omverden.

  Alene det at du kun tror at en bank kan hjælpe dig viser din mentalitet. Du skal tænke ud af boksen. Du skal tænke langt, langt væk fra alle ideologiske mennesker eftersom de bare fastlåser dig i en kedelig tankegang.

  Ideologi er for den mand der ikke gider tage sin skæbne i egen hånd, men i stedet ønsker at pege finger ad andre(det er nemmere at bearbejdede andre for sine nederlag).

  Den der tilpasser sig overlever, den der søger unødvendige konflikter og ej handler rationelt ender med at tabe.

  Skulle du måske give mig et skrivekursus? ;o)

  Had og ligegyldighed er ikke relevante begreber. Det der er relevant er at observere situationen helt fri for følelser og dermed analysere om der er muligheder for dig som person.

  Alt andet er ligegyldigt. Du kan vælge om du vil have et godt liv med din familie eller om du vil lade dig diktere af tåbelige ideologier der er totalt tomme for sandhed og realisme.

  Alle politikere er og bliver pragmatiske når først de får magt og adgang til resurserne.

  Du er blevet ført bag lyset Jannik Thorsen.

  Vågn op og smag en bid af livet igen eller forsæt din vej ned i den mentale afgrund.

  Du vælger vel nok det sidste og opdager først når du er meget gammel hvor meget du har spildt dit liv(håber jeg dog ikke).

  Men spørg dig selv om dette? Tror du selv på at nogle en dag vil takke dig for din store nationalisme? Du bliver skuffet, gør du.

  Kig dig omkring. Hvad ser du? Mens du taler om nationale holdninger og raceteorier så skummer alle andre fløden. Hvorfor? Fordi at folk som dig godtroende køber deres(politiske mennesker) ideologiske holdninger og tanker.

  Hvor mange penge tror du DF har fået af virksomhederne ved at være et magtfuldt parti gennem ti år? Ja alle partier får jo partistøtte. Har du set noget til de penge? Nej vel?

  Tjen penge Jannik Thorsen og glem det der med nationalismen. Glem alt om at tro på de der jakkesæt. De er trænet i at bruge folk som dig til at udbrede deres budskaber så de kan tilrane sig magten. Du er blevet snydt er du. Snydt af en falsk idelogi der er skabt til at mobilisere mennesker som dig. Du er en tastatur-kriger i deres øje, et værktøj de kan bruge til at udbrede deres holdninger. Belønningen er hvad? Ingen Hr. Jannik Thorsen. Du spilder din tid(og det gør jeg også ;o)).

  Ønsker dig en god fremtid min kære landsmand og må du få et bedre liv end foran et tastatur som et værktøj for andre.

 23. Af Niels B. Larsen

  -

  Thomas Paine: “Jeg har to universitetsgrader.”

  En høj uddannelse er tegn på høj intelligens, ikke nødvendigvis stor klogskab.

  Hvad vi har brug for er en både intelligent og klog indvandrerpolitik.

  Og klogskab tilsiger, at vi ikke lader folk fra Mellemøsten og Afrika bosætte sig her i landet ud fra den betragtning, at der som oftest er tale om mennesker med lav eller ingen uddannelse og en helt anden kultur, som derfor ikke kan indpasses i et højt udviklet vidensamfund – og alene af den årsag er i større fare for at indlede en kriminel løbebane end en højtuddannet indvandrer.

 24. Af svend viborg

  -

  ingen tvivl her, ud med udlændinge der begår hård kriminalitet, eller som flere gange bliver taget for at begår tyveri.

  Problemet er bare at ibi støvring taler om vores pointsystem uden at kender et klap til det, og hvis hr. støveting bare viste lige så meget om udlændinge politik som han skriver om det, ville han vide at “pointsystemet” rent faktisk er 8 ultimative krav som alle skal opfyldes, og at man kalder det for “pointsystem” for at snyde alle os dansker der kun læser overskrifter, til at tro at det er et fair system.

  og at ibi støvhjerne taler om familiesammenføringer og bistand i sammen sætning, viser det hans reale hensigter, at sprede løgn på bekostningen af min søn og andre offer for dansk udlændingeservice.

  HVIS MAN SOM FAMILIESAMMENFØRT FÅ UDBETALT 1 DKR FRA STATEN, bliver man smidt ud dagen efter med et indrejse forbud i ryggen.

  hvis man vil tale om udlændinge politik må man sætte sig ind i ting og ikke bare kopier en masse data og blande det sammen så det passe til det budskab man vil ud med.

  ps. du var kloger den gang du var vært på paradis

 25. Af Erik Tuborg

  -

  @Svend Viborg: Du minder om ham der den spøjse Kocsis. I slynger om jer med vilde påstande og kloger jer om alt under himlen. Halve sandheder, løse rygter, kællingesnak og besserwissen. I løfter kun frustrationsniveauet og sænker intelligensniveauet i lige mål. Når i besværer os med jeres tankeklumper, prøv så lige at tænke over jeres guldkorn et par timer, før i voldboller “Send” knappen. (og ret jeres tumbede stavefejl).

 26. Af Jannik Thorsen

  -

  @Thomas Paine

  “Jeg har to universitetsgrader. Hvad har du ;o)”

  Jeg har 1 kandidatgrad, og er på deltid i gang med at gennemføre kandidat grad nr. 2.
  Men dette har nu ikke den store relevans, hvis ikke man fatter hvad det er man diskuterer.

  Og oprigtig talt, det virker på mig som du ikke aner hvad det er du taler om, når du postulerer at risikoen for genetisk indavl er overvejende i en population på mere end 5 mill.

  Det er decideret usandt det du har fremført, men samtidig har du ikke været bleg for at kalde mig en ignorant på området. Det er totalt grinagtigt, og at du ikke selv kan se det er sørgeligt.

  “Jeg er ikke tilhænger af ideologier, men tilpasning og observation. Ideologier er opfundet af mennesker der ønsker at programmere menneskers sind ved hjælp af sproget. Sproget er et værktøj til at kode menneskers måde at tænke og agere på.”

  Det tvivler jeg ret meget på. Du har selv forsvaret masseindvandring og multikultur under henvisning til behovet for arbejdskraft.
  Det er ren og skær neoliberal ideologi du forfægter. Dit forsvar for åbne grænser er primært motiveret af økonomiske hensyn, hensynet til det frie marked, og økonomisk vækst. Du er selv faldet for en række sproglige vendinger, og anvender dem bevidstløst når du føler et behov for at forsvare din ideologi.

  Hvis du bare besad en rudimentær reflektionsevne, ville du hurtigt indse at du selv forsvarer en ideologi.

  “Jeg er oprindelig ked af at du ikke forstå indholdet af mine tekster, da du ville kunne lære en hel del omkring dig selv og omverden hvis du bare forstod en brøkdel af det jeg skriver.”

  Jeg tror at du mener “oprigtig” og ikke “oprindelig”. Jeg skal ikke kunne sige om dine sproglige uklarheder skyldes at dansk ikke er dit modersmål, det ved du bedst selv. Men jeg har en mistanke om at du kommer fra UK eller USA, dit navn taget i betragtning? Det forklarer også din tyrkertro på neoliberal ideologi, og din besættelse af penge.

  Men en ting må jeg sige, beskedenhed ligger ikke til dig. Jeg må ærligt tilstå, at jeg ikke føler mig overbevist om at jeg kan lære det store af dig. Dertil er dine pointer simpelthen for banale, floskelfyldte og i flere tilfælde fejlagtige.

  “Du er blevet bedraget til at tro på det du skriver. Du er blevet oplært til at se på verden gennem den verdensanskuelse dine tekster afslører. Det hæmmer din udvikling her i livet og derfor sidder du og skriver om fiktive trusler udefra i stedet for at gribe de muligheder der kommer udefra omverden.”

  Du antager en masse ting om mig, som du ikke har en kinamands chance for at vide noget om.
  Der er masser af data som indikerer at de trusler som jeg skriver om, langt fra er fiktive.

  Og jeg er om noget ikke blevet oplært af nogen til at se på verden som jeg gør. Tværtimod er der en del af den viden som jeg har erhvervet mig på universitetet, som jeg har følt mig nødsaget til kritisk at tilbagevise. Der er simpelthen for mange forvrøvlede og fejlagtige teorier som florerer på særligt de humanistiske fakulteter.
  Samfundsvidenskab indeholder bestemt også en pæn andel sludder, særligt sociologi er slemt hvad det angår.

  Om ikke andet, så er meget af den viden jeg har erhvervet mig på det samfundsmæssige og politiske område tillært ved selvstudier. Man kan dårligt påstå at en monolitisk autoritet har sørget for at indoktrinere mig med en bestemt ideologi, dertil stikker det jeg har læst i for mange forskellige retninger, og er ikke internt konsistent med hinanden.
  Jeg kan derfor roligt afsløre, at forholdene er langt mere komplicerede end det scenarie som du beskriver.

  Og hvad er det i det hele taget for en “udvikling i livet” som du refererer til? Er det fordi at jeg ikke tænker som dig og har de samme præferencer som dig, at jeg er “hæmmet”? Hvis det er tilfældet, så foretrækker jeg at være “hæmmet”.

  “Alene det at du kun tror at en bank kan hjælpe dig viser din mentalitet. Du skal tænke ud af boksen. Du skal tænke langt, langt væk fra alle ideologiske mennesker eftersom de bare fastlåser dig i en kedelig tankegang.”

  Nu er det bestemt andre finansieringskilder end en bank. Fx. fonde, virksomheder, foreninger etc. Men det tager tid at skabe kontakt og ansøge om midler, og det er igen langt fra sikkert at der er nogen som er villige til at skyde penge i noget som er forbundet med en del risiko. I mellemtiden skal man så samtidig leve. Desuden må man jo også være realistisk omkring sine ideer, måske er de bare ikke gode nok eller for risikable.

  Så lad venligt være med at belære mig med floskler om at “tænke ud af boksen”. At starte egen virksomhed er lettere sagt end gjort, særligt i det kvælende og overregulerede samfund vi lever i i dag.

  Hvis jeg skulle holde mig væk fra ideologiske mennesker, ville jeg hurtigt ende med at isolere mig selv totalt. Samfundet er i den grad overrendt af utopister, i form af multikulturalister, socialister og neoliberalister. Det er nærmest ikke til at få luft for disse typer.

  “Ideologi er for den mand der ikke gider tage sin skæbne i egen hånd, men i stedet ønsker at pege finger ad andre(det er nemmere at bearbejdede andre for sine nederlag).”

  Det er vist det man kalder en forsimpling af dimensioner. For det første er det ikke alle ideologier som “peger fingre af andre”. Det er primært de marxistiske hadsideologier som exelerer på det punkt.

  Men tror du oprigtigt talt at du kan leve i et vakuum uden ideologiske eller religiøse forestillinger? Dine egne neoliberale forestillinger tyder selvfølgelig på det modsatte.
  Det er en tåget forestilling du omgiver dig med. Og selv ikke din påståede værdifri og pseudopositivistiske indstilling kan dække over det faktum, at du har sat økonomisk vækst og det frie marked som gud.
  Konservatismen som påstår at stå i modsætning til ideologierne, rummer selv en del antagelser om mennesket og samfundet. Så der er ingen vej uden om ideologi. Eller om du foretrækker, etik, metafysik og erkendelsesteori.

  Spørgsmålet er blot om man ønsker at bruge tid på at tænke over de grundlæggende antagelser, og om man vælger at tage konsekvensen af de tankerækker man har indladt sig på.
  Og det er så her forskellen ligger mellem os to. jeg har valgt at bruge tid på at overveje disse spørgsmål, og mine konklusioner afviger fra de herskende ideologier.

  “Den der tilpasser sig overlever, den der søger unødvendige konflikter og ej handler rationelt ender med at tabe.”

  Det rationelle skal ses i sammenhæng med de opstillede målsætninger. Så hvis jeg har andre målsætninger end dig, vil jeg oftest agere anderledes end dig, selv om vi befinder os i en lignende situation. Det gør mig ikke mindre rationel, men jeg tvivler på at du er kommet længere end til at tænke i floskler.

  “Den der tilpasser sig overlever” er et fuldstændigt indholdsmæssigt tomt udsagn. Uden tilpasning, så havde skabningen ikke overlevet. Det er nærmest en tautologi. Så hvad i alverden skal jeg bruge den slags ordflom til?

  “Skulle du måske give mig et skrivekursus? ;o)”

  Du ville bestemt have godt af det, ikke sagt at jeg skulle afholde det.
  Når du skriver “bearbejde” i stedet for “bebrejde” og “oprindelig” i stedet for “oprigtig”, er der fare for at ordudskiftningerne virker menings forstyrrende. I mange tilfælde hvor du kommenterer er det meget uklart hvilke tekstafsnit det er som du refererer til.
  Derfor har jeg da også valgt at kopiere de afsnit som jeg kommenterer, og indsætte det lige direkte over mine egne kommentarer. Det gør det langt mere klart for læseren hvad det er man refererer til.
  Til gengæld tager det længere tid, og fylder langt mere, men jeg syntes personligt at denne trade-off er fordelagtig.

  Måske kan det være at du bare ikke gider at gøre dig umage. Men i det tilfælde kan jeg så bare ikke se hvad det er ved dit sjuskeri som jeg kan lære så meget af?

  “Had og ligegyldighed er ikke relevante begreber. Det der er relevant er at observere situationen helt fri for følelser og dermed analysere om der er muligheder for dig som person.”

  Din meget firkantede instrumentelle og individualistiske tankegang taget i betragtning, kan det ikke overraske at du skriver sådan som du gør. Nu er der en del af os mennesker her til lands, som bekymrer os om familie, lokalsamfund og nation.
  Man kommer ikke langt her i livet hvis man hele tiden er opslugt af hvad som er til gavn for en selv.

  Den følelseskolde holdning som du beskriver kan være særdeles nyttig i mange situationer, hvis ikke ligefrem helt essentiel. Men den kan aldrig være et mål i sig selv, i sidste ende vil det være interessen for et bestemt fænomen, som vil afgøre om vi overhovedet gider at observere en bestemt situation. Observationer vil derfor aldrig være teoriuafhængige.

  “Alt andet er ligegyldigt. Du kan vælge om du vil have et godt liv med din familie eller om du vil lade dig diktere af tåbelige ideologier der er totalt tomme for sandhed og realisme.”

  Det er selvfølgelig forkert at antage at ideologi nødvendigvis er tømt for sandhed. Alle ideologier vil altid antage nogen ting om mennesket og virkeligheden, og disse antagelser kan så være mere eller mindre sande.
  Men lige meget hvad, så har jeg bestemt ikke tænkt mig at lade mig diktere af nogen ideologi. Dertil er jeg alt for kritisk anlagt.

  “Alle politikere er og bliver pragmatiske når først de får magt og adgang til resurserne.”

  Det er nok meget korrekt, men det betyder jo ikke at der ikke er forskel på partiprogrammerne og deres ideologiske målsætninger. Så hvad er din pointe?

  “Du er blevet ført bag lyset Jannik Thorsen.”

  Jeg var ført bag lyset, den gang jeg troede på noget af det samme som du gør i dag, men heldigvis er jeg blevet klogere siden da.
  En konservativ tilgang til livet er nu langt at foretrække fremfor din neoliberale ideologi.

  “Vågn op og smag en bid af livet igen eller forsæt din vej ned i den mentale afgrund.”

  Jeg skal gøre mit bedste. Desværre er landet på vej ned af bakke, så man må forsøge at bevare optimismen og humøret selv om landet går mod afgrunden.

  “Du vælger vel nok det sidste og opdager først når du er meget gammel hvor meget du har spildt dit liv(håber jeg dog ikke).”

  Nej, jeg prøver at lade være med at tænke for meget på forspildte chancer. Det fører ikke noget godt med sig. Så længe man har ført et meningsfyldt liv, så må man være tilfreds.

  “Men spørg dig selv om dette? Tror du selv på at nogle en dag vil takke dig for din store nationalisme? Du bliver skuffet, gør du.”

  Nej jeg forventer ikke at nogen vil takke mig for noget så helst. Tværtimod så forventer jeg at hadet og forfølgelsen af ligesindede vil blive intensiveret i mange år frem i tiden. Og hvis der i fremtiden kommer et regime skifte i samfundet, så vil det ikke være netdebatører som mig selv som vil blive takket. Og det er også fint nok med mig.

  Dit overordnede problem er at du simpelthen har umådeligt svært ved at se ud over din egen næsetip. Jeg er hverken motiveret af opnåelsen af hæder eller økonomisk vinding. Jeg prøver alene at overbevise folk om at den ideologiske kurs som samfundet er slået ind på, er dybt skadelig. Og at den på længere sigt vil have nogen katastrofale konsekvenser.

  Så må folk selv afgøre hvor godt de mener jer har argumenteret for en sag, og om de føler sig overbeviste. Længere er den ikke.

  “Kig dig omkring. Hvad ser du? Mens du taler om nationale holdninger og raceteorier så skummer alle andre fløden. Hvorfor? Fordi at folk som dig godtroende køber deres(politiske mennesker) ideologiske holdninger og tanker.”

  Jeg ved ikke hvem der er som du henviser til? Er det mennesker som agerer i det politiske liv? Politikere, journalister?
  Jeg har ikke noget specielt ønske om at blive politiker(som jeg har forklaret andet steds). Og jeg har ikke godtroende købt nogen politikeres holdninger. Tværtimod forholder jeg mig aldeles kritisk overfor samtlige partier. Og der er desuden adskillige punkter, hvor stort set ingen af partierne repræsenterer mine holdninger.

  Jeg er hverken socialliberal eller socialdemokrat, og så bliver du hurtigt marginaliseret i moderne politik i vores del af verden.

  Og igen, jeg er altså ikke motiveret af ønsket om at kunne “skumme fløden”. Jeg ønsker at leve et mere simpelt liv, have til dagen og vejen, og have meningsfulde relationer med familie og venner.
  Mine netaktiviteter er alene hobby baserede.
  Jeg er derfor alene motiveret af hensynet til Danmarks fremtid.
  Hvorfor er det så svært for dig at forstå dette? Er du virkelig så fantasiløs, så du ikke kan forestille dig at mennesker er motiveret end andet end at mele deres egen kage?

  At du regner mig for at være en lemming som bevidstløs gør som mainstream pertierne ønsker jeg skal gøre, viser tydeligt at du har forstået uendeligt lidt af hvad det er som jeg har skrevet.

  Kan du ikke få det ind i skallen, jeg agerer ikke skødehund for nogen som helst i mainstream. Mit politiske program er totalt marginaliseret hvad det angår.

  “Hvor mange penge tror du DF har fået af virksomhederne ved at være et magtfuldt parti gennem ti år? Ja alle partier får jo partistøtte. Har du set noget til de penge? Nej vel?”

  Ja det overrasker mig ikke at du ser behovet for at trække DF ind i det hele. Men jeg må skuffe dig, jeg ikke nogen DF partisoldat. Jeg er meget uenig med dem på mange punkter, men vil dog alligevel overveje at stemme på dem ved næste valg. Men det er alene fordi at alternativerne er ekstremt dårlige.

  Jeg er sådan set uenig med partistøtte ordningen, så det er ikke mig du skal rette kritikken mod.

  “Tjen penge Jannik Thorsen og glem det der med nationalismen.”

  Der er nu andet i livet end at tjene penge. Og det ene udelukker ikke det andet. Jeg har ikke tænkt mig at “glemme” mine nationalistiske synspunkter. Hvorfor skulle jeg det?
  Jeg er kun interesseret i politik fordi at jeg mener at landet er på katastrofe kurs, og at det er nogen ideologiske forestillinger som er skyld i dette. Det kan jeg ikke bare forholde mig til med en ligegyldig holdning.

  “Glem alt om at tro på de der jakkesæt. De er trænet i at bruge folk som dig til at udbrede deres budskaber så de kan tilrane sig magten.”

  Jamen der er ikke rigtigt nogen jakkesæt som jeg tror på, og der er ingen mainstream partier hvis budskaber jeg i synderlig udstrækning er med til at udbrede. Selv ikke DF, som jeg på mange punkter ligger langt fra.
  Personer med mine synspunkter ville sandsynligvis heller ikke blive tolereret i partiet. Jeg er nok for ekstrem i deres optik. Så din kommentar er ikke rigtig relevant.

  “Du er blevet snydt er du. Snydt af en falsk idelogi der er skabt til at mobilisere mennesker som dig. Du er en tastatur-kriger i deres øje, et værktøj de kan bruge til at udbrede deres holdninger.”

  Nej jeg er skam ikke blevet snydt, måske blev jeg snydt for en del år tilbage, da jeg rent faktisk troede på at mainstream partierne kunne løse de eksisterende problemer.
  Der er jeg så blevet klogere. Problemet er selve de herskende ideologier som dominerer lige meget hvem der sidder på magten. hvis noget skal ændres, så skal hele tankesættet ændres. Denne slags tager tid, og der er desuden ingen garantier for den slags lykkes.
  Jeg er derfor ikke buddreng for nogen af parlamentets partier. Når jeg læser det du skriver, så bliver jeg til gengæld overbevist om at du agerer buddreng for diverse partier af liberal observans.
  Du vil bare ikke indrømme det!

  “Belønningen er hvad? Ingen Hr. Jannik Thorsen. Du spilder din tid(og det gør jeg også ;o)).”

  Nej jeg føler ikke jeg spilder min tid ved at diskutere på nettet. Jeg bliver nogen gange klogere på andre mennesker, deres motivationer, forskruede tankegange og manglende klarsyn.
  Og desuden får man træning i at skrive og klargøre sine tanker på skrift.

  “Ønsker dig en god fremtid min kære landsmand og må du få et bedre liv end foran et tastatur som et værktøj for andre.”

  I lige måde. Jeg kan kun håbe på at du i fremtiden vil tænke dybere over en række samfundsmæssige forhold, og at du i mindre grad vil lade dig opsluge af din besættelse af penge.

 27. Af Erik Tuborg

  -

  Kan Thomas Paine og Jannik Thorsen venligst fortsætte deres gensidige åndelige onani på privat basis. Det er tårnhøjt kriminelt af jer, at konkurrere om besiddelse af den rødeste bavianrøv for fuld offentlighed.

  Det er baboons som jer, der blokerer for diskussionen af løsninger på problemet med de kriminelle muslimer i Danmark. Medens teatret brænder skal publikum tage stilling til hvilken brandmajor som er mest i fyr og flamme.

 28. Af peter kocsis

  -

  steffen nielsen

  “Hvorfor dog, når det ifølge dig ikke står i Koranen?”

  Hvis det stod i Koranen , ville du nemt kunne have fundet millioner af ” korancitater” , der omhandlede dødsfald fpr apostasi på samtlige muslimofobe blogs,uendeligt gentaget igen og igen.Så du havde ikke behøvet at læse hele Koranen for at finde stedet,men du er nødt til nu.
  God fornøjelse! og husk lige at poppe op med nummeret på den sura, som påbyder dødsstraf for apostasi,når du finder den, så de muslimofobe kan gå i gang med at spamme bloggene også med denne citat.

 29. Af Axel Eriksen

  -

  P. Kocsis! Hvorfor læse Koranen? Det var da bedre at brænde den – som muslimer har brændt flag m.v., som har haft betydning for andre end de “rettroende” og uhyre “fredselskende”!

 30. Af Steffen Nielsen

  -

  Peter Kocsis.

  ““Hvorfor dog, når det ifølge dig ikke står i Koranen?”

  Hvis det stod i Koranen , ville du nemt kunne have fundet millioner af ” korancitater” , der omhandlede dødsfald fpr apostasi på samtlige muslimofobe blogs,uendeligt gentaget igen og igen.Så du havde ikke behøvet at læse hele Koranen for at finde stedet,men du er nødt til nu.
  God fornøjelse! og husk lige at poppe op med nummeret på den sura, som påbyder dødsstraf for apostasi,når du finder den, så de muslimofobe kan gå i gang med at spamme bloggene også med denne citat.”

  Hvorfor springer du disse spørgsmål over:

  “Står det i hadith? I så fald, spiller hadith ingen rolle? Igen hvorfor er der dødsstraf for frafald i visse muslimske lande?”

  Svar på dem, og så tager vi fortsættelsen bagefter? Er du ikke så for disse spørgsmål?

 31. Af peter kocsis

  -

  Jannik Thorsen

  “Det er også derfor at jødedommen ofte har været en problematisk størrelse, eftersom jøderne igennem den europæiske historie har fastholdt deres seperate identitet, på trods af en hvis mængde indgiftning med de indfødte. En identitet som fremhæver at jøderne er et seperat og særligt folk som er anderledes end de andre. Jødedommen er netop indbegrebet af en “os og dem” identitet.”

  En citat fra Mein Kampf? Men det kan da ikke undre- ethver racist ender med at tænke som Hitler, den ultimative idol for alle racister.

  “Hvad er dog en “præterroristisk diskurs”? Er det endnu en af dine neomarxistiske vrøvlebegreber? ”

  Jeg er stolt af, at den vistnok af mig selv skabte begreb “præterroristisk diskurs” findes så lødig, at den sidestilles med det neomarxisiske videnskabelige begrebssapparat, som jeg desvære ikke forstår så meget af.Er det ikke noget med at de hævder, at kapitaleni sit væsen er et realeksistende begreb i Hegelsk forstand? Hvor vrøvlagtigt, ikke? Men alligevel ville jeg kunne anbefale, at du starter et studium netop af de neomarxister ,som du foragter,i stedet for fordybe dig i Breivik, Fjordmann , Hitler og lignende stupide galninge, fordi så ville du lære, at den første ting i den videnskabelige erkendelse består i, at man ikke forveksler virkeligheden med tanken, som du og dine racistiske paranoikere gør.

  Men jeg undrer mig igen over , at du, efter at du først krævede, at skulle have pindet ud med skeer, at du er en racist, hvad der er indlysende for selv et 5 års barn, at du nu igen skal have forklaring på et selvindlysende begreb,som “præterroristisk diskurs”, hvis mening umiddelbart alle kan forstå.Men for arveprins Knuds skyld kan jeg meddele,at enhver racistisk diskurs som dit , altid allerede er præterroristisk, fordi det eneste praktiske løsning på de paranoide fantasmer, diskurset opstiller som problemer, i sidste ende er folkemordet.

  “Faktum er at du helt bevidst har sidestillet mig med en terrorist, og på en eller anden obskur måde får du nu antydet at jeg er en “præterrorist”

  Jeg er faktisk ked af at, at en af dine åndelige mentor Breivik endte som en gemen terrorist og ikke forblev på det diskursivt præterroristiske niveau, hvorved megen lidelse kunne have været undgået. Men på den side er det jo dig selv, der vælger dine valgslægtsskaber. Men jeg har faktisk aldrig antydet, end ikke på en obscur måde at du er en præterrorist, jeg har kun omtalt din diskurs som præterroristisk.Indtil andet foreligger, rangerer jeg dig iblandt et fuldstændigtet agtværdigt, slipseklædt selskab , ligesom de pæne storserbiske akademikere, eller nazistiske højt uddannede raceteoretikere med udprægede forfinede kulturelle vaner,der aldrig selv så meget som krummede et eneste hår på en eneste jøde eller bosniak.

  “Og desuden får man træning i at skrive og klargøre sine tanker på skrift.”

  Tanker? tager vi ikke lige munden lige lidt for fuldt? Så vidt jeg kan se er din cortex -fattige pladder udelukkende et halvfordøjet opgylp af stupide racistiske platheder på tøffeldyrsniveau, som ethvert Ku klux klan hjemmeside allerede har præsenteret langt bedre og ad nauseam.

  “Du lyver også når du påstår at det er Breiviks ideverden der er årsag til diagnosen paranoid schizofreni.”

  Ok ,så lad os så sige at det er hans paranoide schizofreni, der er årsag til hans ideverden.

  “En diagnose som der desuden er betydelig uenighed om blandt psykiaterne.”

  Ja, nogle mener at han lider af schizofren paranoia, andre at han lider af paranoid schizofreni.

  “Hverken Fjordmann eller nogen af de andre skribenter som er nævnt i hans manifest, er blevet diagnosticeret med paranoia.”

  Men så kan jeg anbefale dem hurtigst muligt at opsøge en psykiater.

  “Og det er måske den patetiske sandhed om dig. En indebrændt og hadefuld kulturmarxist, som er frustreret over at den multikulturelle utopi ikke har indfundet sig endnu. Og så bliver du opslugt af raseri hver gang nogen vover at udfordre dit forskruede verdensbillede.”

  Uha nu bliver vi vist lidt emotionelle, ik?

  “Hvis du beskylder mig for at lyve, hvorfor så ikke bare sige det lige ud? ”

  Hvornår har jeg beskyldt dig for at lyve? Sig mig ER du virkelig paranoid, og lader ikke bare som om?

  “I stedet foretrækker du på den mest svinagtige måde man kan forestille sig det, at blive ved med at anklage mig for at være “præterrorist” og at anspore til mord.
  Skam dig!!”

  Er vi ikke lidt emotionelle igen? jeg har da aldrig skrevet at du DIREKTE ansporer til mord? Hvorfor skulle det ubetydelige problem ,at vores bøgelyse ungmø Dannevangs mælkehvide bryster er ved at blive overbegramset af mindre begavede arabiske palæstinesere og jøder, og at den pure gyldenblonde danske folkestammes tudsindårige rodfæstethed i den hellige odelsjords ædle muld er færd med at bortvisne og blive erstattet af fremmed, over Dannevirke fygende ugræsser- ja hvorfor skulle dette ubetydelige problem dog kunne ophidse nogen , eller endsige foranledige nogen til voldsopfordringer, selv ikke dem, der har totalt kukuk i i kisten?

  “Jeg anerkender netop ikke dine definitioner på stærkt ideologiske begreber som “racist”, og det har du selvfølgelig umådelig svært ved at fatte med dit meget begrænsede intellekt.”

  Nu er min definitioner ikke grebet ud den tomme luft, men udelukkende baseret på en analyse af dine udsagn, en analyse som du ikke har formået at anfægte på nogensomhelst måde,men kun forsøgt imødegå med et delvist abstrakt -alment, delvist ad hominem kritik,begge derfor irrelevante, og desuden kan jeg i al beskedenhed tilføje,at min definition af din racisme ikke afviger en tøddel fra den videnskabelige og alment anerkendte brug af brug af begrebet.

  “Der kan forekomme en assimilering, der er betinget af indgiftning i flere slægsled, der gør det muligt at ens efterkommere kan blive danskere. Men 3. generation er normalt utilstækkeligt. ”

  Jeg underviser faktisk nogle iranere, der allerede efter kun et halvt år ude fra lejren virker langt mere assimilerede end dig -hvordan vil du forklare det?

  “Dit begrebsapparat er alt for begrænset i den henseende når vi diskuterer etnicitet, og det overrasker mig ikke at en person som dig ikke kan sætte dig ud over simple dikotomier som fx. essentialisme/anti-essentialisme.
  Men din uvidenhed er altså ikke mit problem, det må du selv slås med.”

  Men dog ved jeg imin store uvidenhed, at dit” begrebsapparat” befinder sig på de tyske raceteoretikeres niveau år 1890,eller også har du bare forlæst dig på ” den Store Bastian”, og det er lige før at Lombroso får en gigantisk come back.

  “Det er da også derfor at man kan meningsfuldt kan snakke om at en person ser “dansk” ud. ”

  Du mn minder mig fuldstændigt om de journalister, der irriterede Alexandre Dumas , fordi de gik så meget op i, at han havde afrikanske slægtninge.Så en dag udspandt der sig følgende samtale mellem en journalist og Dumas. “Er det rigtigt at Deres far var en mulat?” “Ja helt rigtigt” “og Deres farfar? “ja , han var neger.” “Og deres oldefar?” Ja, han var en abe. Min slægt startede der, hvor Deres slutter.”

 32. Af Jannik Thorsen

  -

  @Peter Kocsis

  “En citat fra Mein Kampf? Men det kan da ikke undre- ethver racist ender med at tænke som Hitler, den ultimative idol for alle racister.”

  Ja det overrasker mig ikke det mindste at en fanatisk og skinger “anti-racist” som dig, kunne finde på at trække nazi kortet ved denne beskrivelse. Jeg kan betro dig at der er adskillige jøder der faktisk vil nikke genkendende til den pågældende beskrivelse.
  Men da du ikke har nogen yderligere forklaring på din anklage, så må jeg formode at det endnu er en af dine studentikose automatreaktioner.

  “Jeg er stolt af, at den vistnok af mig selv skabte begreb “præterroristisk diskurs” findes så lødig, at den sidestilles med det neomarxisiske videnskabelige begrebssapparat, som jeg desvære ikke forstår så meget af.Er det ikke noget med at de hævder, at kapitaleni sit væsen er et realeksistende begreb i Hegelsk forstand? Hvor vrøvlagtigt, ikke? Men alligevel ville jeg kunne anbefale, at du starter et studium netop af de neomarxister ,som du foragter,i stedet for fordybe dig i Breivik, Fjordmann , Hitler og lignende stupide galninge, fordi så ville du lære, at den første ting i den videnskabelige erkendelse består i, at man ikke forveksler virkeligheden med tanken, som du og dine racistiske paranoikere gør.”

  Der er intet at være stolt af. Og der er desuden intet ved Frankfurter skolens hadefulde vrøvl som fortjener prædikatet “videnskab”. Jeg er nu ikke sikker på at Horkheimer og Adorno, og deres klan af ynkelige proselytter, var så fikseret på den klassiske marxisme. I stedet var vægten af analysen lagt på Marx som “humanist”.
  Men at kapitalen er et reelt eksisterende begreb blev vist allerede fremsat af Marx og Engells langt tidligere.

  At “forveksle virkeligheden med tanken” er da en lidt besynderlig formulering. Tanker manifesteret i form af udsagn om virkeligheden kan være mere eller mindre sande. Jeg har aldrig hævdet det udsagn som du skyder mig i skoene. Det er endnu en af dine utallige stråmænd.

  At du på den ene side indrømmer at du ikke har fattet særligt meget af det som neomarxisterne har skrevet, men samtidig ikke har det store problem med at hylde dem, viser jo meget godt at du er intellektuelt doven, hvis ikke ligefrem en “nyttig idiot” i en større sags tjeneste.

  Det er også lidt sjovt at iagttage hvordan du elsker at sammenrode zionister som Fjordman med anti-semitter som Hitler. Det tyder på at du har uendeligt svært ved at foretage analytiske distinktioner. Men det kan heller ikke overraske, logik er jo ikke din stærke side.

  “Men jeg undrer mig igen over , at du, efter at du først krævede, at skulle have pindet ud med skeer, at du er en racist, hvad der er indlysende for selv et 5 års barn, at du nu igen skal have forklaring på et selvindlysende begreb,som “præterroristisk diskurs”, hvis mening umiddelbart alle kan forstå.Men for arveprins Knuds skyld kan jeg meddele,at enhver racistisk diskurs som dit , altid allerede er præterroristisk, fordi det eneste praktiske løsning på de paranoide fantasmer, diskurset opstiller som problemer, i sidste ende er folkemordet.”

  Jeg tror det er helt og holdent i din egen syge fantasi at der er ligheds tegn mellem nationalisme og folkemord. Men når man springer en masse tankerækker over, blot fordi at man vil nå til den ideologisk ønskelige konklusion, så ender man ofte med en forvrøvlet argumentation, når man bliver gået på klingen.

  Det er også lidt foruroligende at det var dine venner bag jerntæppet som stod bag de største folkemord i historien. De gjorde det også for at redde “menneskeheden”, og yndede at kalde sig marxister, ligesom dig. Du er bestemt havnet i godt selskab.

  “Jeg er faktisk ked af at, at en af dine åndelige mentor Breivik endte som en gemen terrorist og ikke forblev på det diskursivt præterroristiske niveau, hvorved megen lidelse kunne have været undgået. Men på den side er det jo dig selv, der vælger dine valgslægtsskaber. Men jeg har faktisk aldrig antydet, end ikke på en obscur måde at du er en præterrorist, jeg har kun omtalt din diskurs som præterroristisk.Indtil andet foreligger, rangerer jeg dig iblandt et fuldstændigtet agtværdigt, slipseklædt selskab , ligesom de pæne storserbiske akademikere, eller nazistiske højt uddannede raceteoretikere med udprægede forfinede kulturelle vaner,der aldrig selv så meget som krummede et eneste hår på en eneste jøde eller bosniak.”

  Jamen det beroliger da mig i den grad. Jeg er så blot en af dem som leverer ideologisk gods til terroristerne. Det på trods af at der ikke er nogen opfordringer til mord eller vold i noget som helst af det jeg skriver. Men det er jo alligevel et fedt for dig.
  Jeg må så formode at du heller ikke har noget problem med at levere ideologisk inspiration til alle de marxister som op gennem historien har myrdet på kryds og tværs. Du må da i den grad ærgre dig over at Stalin og Mao ikke en gang for alle fik skovlen under alle proletariatets fjender?

  Ja jeg prøver bare at følge din forskruede logik.

  “Tanker? tager vi ikke lige munden lige lidt for fuldt? Så vidt jeg kan se er din cortex -fattige pladder udelukkende et halvfordøjet opgylp af stupide racistiske platheder på tøffeldyrsniveau, som ethvert Ku klux klan hjemmeside allerede har præsenteret langt bedre og ad nauseam.”

  Du smigrer mig med alle dine forvrøvlede superlativer. Jeg tror bare at du er misundelig. Inderst inde ved du godt at du ikke ved særligt meget om det du kritiserer, eller for den sags skyld forsvarer. Og så er det jo meget lettere at overdænge modstanderen med en række meningsløse ordsammenstillinger.

  “Ok ,så lad os så sige at det er hans paranoide schizofreni, der er årsag til hans ideverden……
  ….Ja, nogle mener at han lider af schizofren paranoia, andre at han lider af paranoid schizofreni.”

  Ja du er i sandhed dygtig til at kaste alverdens psykiatriske diagnoser på dine ideologiske modstandere. Men det er selvfølgelig fordi at du ikke har det intellektuelle mod til at læse det de har skrevet på deres egne præmisser.

  Det er helt og holdent den svages våben du benytter dig af. Og du er så ureflekteret at du langt fra kan indse det.

  “Uha nu bliver vi vist lidt emotionelle, ik?”

  Nu ikke specielt. Vi er for længst forbi det stadie hvor du kan sætte mit pis i kog.
  Det her er primært en øvelse i retorisk spilfægteri.
  Jeg tror ikke der er så meget intellektuelt indhold at hente i dine fanatiske udgydelser.

  Men jeg tror at jeg ramte meget godt plet med den beskrivelse du refererede til.

  “Hvornår har jeg beskyldt dig for at lyve? Sig mig ER du virkelig paranoid, og lader ikke bare som om?”

  Ja du skriver jo selv at jeg gennem mine skriverier opfordrer til folkemord. Det på trods af at jeg benægter at jeg nogensinde har opfordret til noget der minder om den slags.
  Du må åbenbart kende mine egne skriverier bedre end jeg selv gør, så du kan jo bare komme med en konkret henvisning til en opfordring til folkemord?
  Så skal jeg aller venligst indrømme min fejl.

  “Er vi ikke lidt emotionelle igen? jeg har da aldrig skrevet at du DIREKTE ansporer til mord?”

  Nej du nøjes med at påstå at jeg leverer ideologisk inspiration til folkemordere. Hvor er det dog bare utroligt smagfuldt af dig.
  Stå nu bare ved det du kar skrevet. Det er sgu lidt patetisk at du prøver at krybe udenom.

  “Hvorfor skulle det ubetydelige problem ,at vores bøgelyse ungmø Dannevangs mælkehvide bryster er ved at blive overbegramset af mindre begavede arabiske palæstinesere og jøder, og at den pure gyldenblonde danske folkestammes tudsindårige rodfæstethed i den hellige odelsjords ædle muld er færd med at bortvisne og blive erstattet af fremmed, over Dannevirke fygende ugræsser- ja hvorfor skulle dette ubetydelige problem dog kunne ophidse nogen , eller endsige foranledige nogen til voldsopfordringer, selv ikke dem, der har totalt kukuk i i kisten?”

  Jeg kan virkelig ikke se at din nationalromantiske parodi har særligt meget med sagen at gøre. At landet er i forfald og er ved at blive overrendt af fremmede er jo ligesom ikke noget jeg har støttet gennem tiden.
  Men jeg kan da ærlig talt ikke tage ansvar for at der er nogen der beslutter sig for at tage sagen i egen hånd?
  Særligt når jeg anbefaler at man faktisk prøver at ændre tingenes tilstand igennem det demokratiske system!

  Jeg vil da heller ikke påstå at du har ansvaret for hvad dine vanvittige brostenskastende autonome “anti-racistiske” venner foretager sig. Men hvis du vil tage deres hærværk og terrorisme på din egen kappe, så vil jeg ikke standse dig.

  “Nu er min definitioner ikke grebet ud den tomme luft, men udelukkende baseret på en analyse af dine udsagn, en analyse som du ikke har formået at anfægte på nogensomhelst måde,men kun forsøgt imødegå med et delvist abstrakt -alment, delvist ad hominem kritik,begge derfor irrelevante, og desuden kan jeg i al beskedenhed tilføje,at min definition af din racisme ikke afviger en tøddel fra den videnskabelige og alment anerkendte brug af brug af begrebet.”

  den traditionelle definition af “racisme”, påstår at racisten tilslutter sig en verdensopfattelse, hvor forskellige etniciteter eller racer kan rangordnes på en moralsk skala.

  Men det er jo ligesom ikke noget jeg har forsvaret. At jeg mener at danskerne har ret til deres egen nation, eller er imod masseindvandring, kan da næppe betragtes som racisme? I så fald er det meste af verden fyldt med racister.

  Heller ikke at jeg mener at race begrebet er biologisk veldefineret.

  Og for den sags skyld, heller ikke at jeg anerkender at der er forskel på hvilken score som forskellige etniske grupper opnår på en IQ test.
  Jeg ved da godt at der er en gruppe af marxister som påstår at IQ forskning er udtryk for “videnskabelig racisme”. Men den slags pseudo forklaringer giver jeg ikke meget for.
  Vi påstår jo heller ikke at det er udtryk for racisme hvis nogen påstår at der er forskel på forskellige etniciteters højde, sygdoms profil, evne til muskelopbygning etc.

  Det er ikke andet end en ideologisk motiveret forklaring, nu da resultaterne ikke stemmer overens med en forestilling om at alle mennesker har identiske kognitive egenskaber. Det er beklageligt, men videnskabelige resultater er i mange tilfælde ikke politisk korrekte.

  “Jeg underviser faktisk nogle iranere, der allerede efter kun et halvt år ude fra lejren virker langt mere assimilerede end dig -hvordan vil du forklare det?”

  Nu har du jo aldrig mødt mig, så i princippet kunne jeg jo være en hottentot som blot har besluttet sig for at stikke et horn i siden på dig. Så du ved faktisk ikke så satans meget om hvordan jeg fungerer ude i den virkelige verden, eller hvordan jeg ser ud.

  Lige meget hvad, så syntes jeg at det er synd for dem som skal modtage undervisning fra en så fanatisk og hadefuld marxist som dig.

  Både fra min skoletid, og fra min tid på universitetet, ærgrede jeg mig altid når jeg var tvangsindlagt til at modtage undervisning fra en rød lejesvend. Som oftest lagde de aldrig skjul på deres ideologiske sympatier, og det var ikke sjældent at deres akademiske niveau lå under standarden.

  “Men dog ved jeg imin store uvidenhed, at dit” begrebsapparat” befinder sig på de tyske raceteoretikeres niveau år 1890,eller også har du bare forlæst dig på ” den Store Bastian”, og det er lige før at Lombroso får en gigantisk come back.”

  Din uvidenhed skinner tydeligt igennem. Det er nærmest tåkrummende pinligt at iagttage hvor stupide udsagn du faktisk er i stand til at fremføre.

  Du har tydeligvis ikke stiftet bekendtskab med den nyeste forskning indenfor evolutionær psykologi og adfærdsgenetik. Jeg har heller ingen forventning om at det sker i fremtiden.
  Som en typisk marxist har du forlængst indset hvad “sandheden” er, og så skal de empiriske realiteter ikke komme at spolere dit åndsforkvaklede verdensbillede.

  “Du mn minder mig fuldstændigt om de journalister, der irriterede Alexandre Dumas , fordi de gik så meget op i, at han havde afrikanske slægtninge.Så en dag udspandt der sig følgende samtale mellem en journalist og Dumas. “Er det rigtigt at Deres far var en mulat?” “Ja helt rigtigt” “og Deres farfar? “ja , han var neger.” “Og deres oldefar?” Ja, han var en abe. Min slægt startede der, hvor Deres slutter.””

  En meget sjov anekdote. Men den har nu meget lidt relevans i forhold til min påstand om at der er en biologisk/fysisk komponent i etnicitet.
  Men igen, det er heller ikke let at gennemskue hvad relevansen er, af hovedparten af det som du fremfører.

 33. Af Steffen Nielsen

  -

  Peter Kocsis

  Endnu en gang!!

  “Hvorfor springer du disse spørgsmål over:

  “Står det i hadith? I så fald, spiller hadith ingen rolle? Igen hvorfor er der dødsstraf for frafald i visse muslimske lande?”

  Svar på dem, og så tager vi fortsættelsen bagefter? Er du ikke så glad for disse spørgsmål?

 34. Af Steffen Nielsen

  -

  Peter Kocsis

  “Jeg er faktisk ked af at, at en af dine åndelige mentor Breivik ” (til Jannick Thorsen.

  Har du ligesom Osama bin Laden Muhammed som åndelig mentor?

 35. Af Bjørn Holmskjold

  -

  Steffen Nielsen

  “Igen hvorfor er der dødsstraf for frafald i visse muslimske lande?”

  Fordi den, der går fra sandheden om helheden, til en livsløgn om alting, altid vil være en trussel mod sandheden om helheden.

  Således er også det psykisk syge en evig trussel mod det psykiske sund.

  Islam skal forstås helt logisk og fundamentalistisk / darwinistisk.

  Det er slet ikke så svært, som du tror…

 36. Af Robert Godtfredsen

  -

  @peter kocsis, 17. januar 2012 kl. 23:07

  “…fordi det eneste praktiske løsning på de paranoide fantasmer, diskurset opstiller som problemer, i sidste ende er folkemordet.”

  Nu ved vi så, hvorfor de tyrkiske muslimer begik folkemord på omkring 2 mill. kristne armenere!!!

 37. Af Axel Eriksen

  -

  Hvad var blogoplægget?
  Et spørgsmål om ikke-vestlig overrepræsentation i kriminalstatistikken!
  Hvis jeg skulle simplificere det:
  Så er der statistiske udsagn, der underbygger det. Derfra burde diskussionen tage udgangspunkt – hvilket jo også nogle har gjort oprindeligt – men nu har det udviklet sig til en debat/diskussion om idologier m.v. på et “meget højt plan”.
  Hvis jeg som censor til en studentereksamensstil eller en (statistisk) afhandling på universitets-niveau skulle afgive en bedømmelse, ville karakteren for mangfoldige af de seneste indlæg efter 13-skalaen blive 00 – og efter 12-skalaen -3!
  Med den begrundelse: Emnet er helt misforstået!
  Og den tilføjelse – et lidt forvansket citat: ” I higer og søger i gamle bøger…” – og virkeligheden er en anden!

 38. Af peter kocsis

  -

  ” Steffen Nielsen”

  “Hvorfor springer du disse spørgsmål over:

  “Står det i hadith? I så fald, spiller hadith ingen rolle? Igen hvorfor er der dødsstraf for frafald i visse muslimske lande?”

  Jeg aner ikke hvor det står, og er faktisk fuldstændig ligeglad,men hvis du vil have det at vide, hvorfor undersøger du ikke sagen selv?

  “Har du ligesom Osama bin Laden Muhammed som åndelig mentor?”

  Næ ,men det har du åbenbart, siden du bliver ved med at citere fra Koranen.

  Robert Godtfredsen,

  “Nu ved vi så, hvorfor de tyrkiske muslimer begik folkemord på omkring 2 mill. kristne armenere!!!”

  NETOP! Du er begyndt at forstå noget, langt mere end den fine universitetsstuderende Jannik Thorsen. Den stortyrkiske racistiske og nationalistiake ideologi var fuldstændig ligeså paranoid og sygelig som den nationalistiske ideologi, som nutidens højreekstremister plaprer op om, og som Jannik Thorsen er en lidt amøbeagtig,men dog typisk repræsentant for.

  Bortset fra at tallet er sat noget forhøjt.

 39. Af Martin Larsen

  -

  “Kocsis” – NU stopper du! Vi kan ikke holde ud at høre på en person der har en intelligenskvotient der ligger under o,o0oo,1 !!!
  Du er (forhåbentlig) registreret hos PET for du MÅ simpelthen være en trussel for danskere.

 40. Af peter kocsis

  -

  jannik horsen

  “Ja det overrasker mig ikke det mindste at en fanatisk og skinger “anti-racist” som dig, kunne finde på at trække nazi kortet ved denne beskrivelse.”

  Det var ikke mig der trak kortet , men dig, ved at citere Hitler.

  “Jeg kan betro dig at der er adskillige jøder der faktisk vil nikke genkendende til den pågældende beskrivelse.”

  Ja klart, jøder ved godt, at det er et stort problem for verden ,at de er jøder.

  Men eftersom du synes at være godt inde i Hitlers tankegang, kunne du måske forklare, hvordan det kan være ,at jøderne i Tyskland som du hævder udgjorde en “separat identitet,” alligevel samtidigt frygtedes så meget at fordærve den rene ariske folkelegeme ,at man var nødt til at udrydde dem allesammen?

  “Men da du ikke har nogen yderligere forklaring på din anklage, så må jeg formode at det endnu er en af dine studentikose automatreaktioner.”

  At du citerer Hitler er ikke en anklage, men et faktum.

  “Der er intet at være stolt af. Og der er desuden intet ved Frankfurter skolens hadefulde vrøvl som fortjener prædikatet “videnskab”.”

  Jeg virker ikke som om du læst en eneste ord af denne skoles forfattere, men jeg kan heller ikke ikke anbefale dig at læse dem- du ville ikke kunne fatte et kvæk.

  “Jeg er nu ikke sikker på at Horkheimer og Adorno, og deres klan af ynkelige proselytter, var så fikseret på den klassiske marxisme. I stedet var vægten af analysen lagt på Marx som “humanist”.”

  Hvis du havde læst dem, ville du nemlig være sikker på hvad de stod for, og ikke som nu, hvor du har dine stikordsagtige oplysninger fra et kompendium fra en rusintroduktionskursus.

  “Men at kapitalen er et reelt eksisterende begreb blev vist allerede fremsat af Marx og Engells langt tidligere.”

  Af Marx, ikke af Engells,men du skal endelig heller ikke læse Marx.

  “At “forveksle virkeligheden med tanken” er da en lidt besynderlig formulering. Tanker manifesteret i form af udsagn om virkeligheden kan være mere eller mindre sande. Jeg har aldrig hævdet det udsagn som du skyder mig i skoene. Det er endnu en af dine utallige stråmænd.”

  Din paranoia består i, at du forveksler dine tanker med virkeligheden ,og tror at de er sande.

  “At du på den ene side indrømmer at du ikke har fattet særligt meget af det som neomarxisterne har skrevet, men samtidig ikke har det store problem med at hylde dem, viser jo meget godt at du er intellektuelt doven, hvis ikke ligefrem en “nyttig idiot” i en større sags tjeneste.”

  Med neomarxisterne mente jeg ikke Frankfurterne heller ikke Marx,men den såkaldte kapitallogiske skole, det var derfor jeg skrev “at kapitalen i sit væsen er et realeksistende begreb i Hegelsk forstand” men dette gik åbenbart over din fatteevne.

  “Det er også lidt sjovt at iagttage hvordan du elsker at sammenrode zionister som Fjordman med anti-semitter som Hitler. Det tyder på at du har uendeligt svært ved at foretage analytiske distinktioner. Men det kan heller ikke overraske, logik er jo ikke din stærke side.”

  Det var dig selv der foroven sammenlignede zioniternes fixering på deres slægtstavler med ariernes, så hvis min logik er svag ,skyldes det udelukkende at jeg følger din. Forøvrig ville typer som Fjordman have stået i første række for at skubbe jøderne ind i kreaturvognen,havde han levet for 60 år siden.

  “Jeg tror det er helt og holdent i din egen syge fantasi at der er ligheds tegn mellem nationalisme og folkemord.”

  Det er helt og holden din egen mangelnde evne til at læse en simpel tekst, der gør at du overser, at jeg aldrig har hævdet, at “der er ligheds tegn mellem nationalisme og folkemord.”Så for Arveprins Knud må jo gentage, at der jeg har hævdet er,”at enhver racistisk diskurs som dit , altid allerede er præterroristisk, fordi det eneste praktiske løsning på de paranoide fantasmer, diskurset opstiller som problemer, i sidste ende er folkemordet.” Men jeg forstår godt din fejlslutning, fordi i dit tankesystem kan nationalismen ikke skilles fra racismen.

  “Men når man springer en masse tankerækker over, blot fordi at man vil nå til den ideologisk ønskelige konklusion, så ender man ofte med en forvrøvlet argumentation, når man bliver gået på klingen.”

  Åh nej, Nu er vi igen på dit ruskursus.Nu vil du have, at jeg i detaljer skal forklare,hvordan racitisk nationalistiske diskurser som f eks Storsserbiens ender i folkemordet.

  “Det er også lidt foruroligende at det var dine venner bag jerntæppet som stod bag de største folkemord i historien. De gjorde det også for at redde “menneskeheden”, og yndede at kalde sig marxister, ligesom dig. Du er bestemt havnet i godt selskab.”

  Her affyres en hel Stalinorgel af udokumenterede postulater.Hvilke venner bag jerntæppet? Jeg kan betro dig at jeg faktisk i sin tid flygtede ud fra jerntæppet. Hvornår har jeg snakket om at “redde menneskeheden?” Hvornår har jeg kaldt mig selv “marxist?”

  Må jeg give dig et godt råd, som også ville kunne gavne menneskeheden:: prøv at dokumentere dine påstande, før du fyrer dem af. Derved ville du undgå at spilde andres tid , som ustandseligt skal tage afstand fra noget, som udelukkende eksisterer i din fantasi.

  “Jamen det beroliger da mig i den grad. Jeg er så blot en af dem som leverer ideologisk gods til terroristerne. Det på trods af at der ikke er nogen opfordringer til mord eller vold i noget som helst af det jeg skriver. Men det er jo alligevel et fedt for dig.”

  Den eneste grund til , at der ingen opfordringer er til vold og mord i jeres skriblerier er simpelthen den ,at disse opfordringer er forbudte ifølge loven og vil automatisk udløse fængselsstraf.

  . “Du må da i den grad ærgre dig over at Stalin og Mao ikke en gang for alle fik skovlen under alle proletariatets fjender?”

  Ja, jeg ærger mig over, at Stalin ikke fik skovlen under mig.

  “Du smigrer mig med alle dine forvrøvlede superlativer.”

  Jeg skrev imidlertid:
  “Tanker? tager vi ikke lige munden lige lidt for fuldt? Så vidt jeg kan se er din cortex -fattige pladder udelukkende et halvfordøjet opgylp af stupide racistiske platheder på tøffeldyrsniveau, som ethvert Ku klux klan hjemmeside allerede har præsenteret langt bedre og ad nauseam.”

  Fro at finde eksempler på det grammatiske form “superlativ” i ovenstående tekst må man være en tekstanalytiker med en hel Fjordmansk intelligens.

  “Jeg tror bare at du er misundelig. Inderst inde ved du godt at du ikke ved særligt meget om det du kritiserer, eller for den sags skyld forsvarer.”

  Uha nu fik du mig, et argument af så overvældende dybde kan jeg slet ikke forsvare mig imod.

  “Ja du er i sandhed dygtig til at kaste alverdens psykiatriske diagnoser på dine ideologiske modstandere. Men det er selvfølgelig fordi at du ikke har det intellektuelle mod til at læse det de har skrevet på deres egne præmisser.”

  Udskyld, jeg har faktisk andet at gøre end at læse ufrivillige sygejournaler.

  “Det er helt og holdent den svages våben du benytter dig af.”

  Ifølge Nietzsche er det imidlertid de svage ,der er gået af med sejren.

  “Nej du nøjes med at påstå at jeg leverer ideologisk inspiration til folkemordere. Hvor er det dog bare utroligt smagfuldt af dig.”

  Ja, eller bare til almindelige mordere.Og det er nu ikke særligt smagfuldt.

  “Men jeg kan da ærlig talt ikke tage ansvar for at der er nogen der beslutter sig for at tage sagen i egen hånd?
  Særligt når jeg anbefaler at man faktisk prøver at ændre tingenes tilstand igennem det demokratiske system!”

  Men der er jo ingen Sag. Den findes udelukkende i hovedet på dig. Ikke- Sagen bliver udelukkende til en Sag, hvis nogen, inspireret af dine fantasmer, med automatiske våben beslutter sig for at skabe en Sag ud af Ikke- sagen. Fudstændigt ligesom højrefløjens plapren op om den ” truende borgerkrig” , hvorefter en højreekstremistisk loony forsøge at starte den ved en massakre.

  “Du har tydeligvis ikke stiftet bekendtskab med den nyeste forskning indenfor evolutionær psykologi og adfærdsgenetik. Jeg har heller ingen forventning om at det sker i fremtiden.”

  Hvis disse videnskaber er som du fremstiller dem, så forstår jeg godt at man lader Universitetet foretage store besparelser.ifølge din fremstilling er den essentialistiske begreb ” blod” blot udskiftet med det ligeså essentialistiske begreb ” ” gener”, hvad der tydedeligt fremgår , når du hævder at:

  “Hvis araberen har været i landet i 50 generationer, og ikke har giftet sig ind i danske familier. Tyder det på at den arabiske identitet er blevet fastholdt. Det er naturligvis en identitet med en meget fremmedartet kultur relativt til det danske.”

  I 50 generationer , ifølge din udgave af genetikken, fastholdes araberen altså i sin arvelige genetiske udrustning, der determinerer hans identitet som værende arabisk.Typisk essentialistisk tankegang, der ikke er nået længere end frenologien.

  “Men man ved at det er stærkt sandsynligt at masseindvandring fra den tredje verden vil resultere i øget kriminalitet.”

  At du forsøger at lægge slør over din essentielle essentialisme ved at opløse den i statistiske sandsynligheder gør den ikke mindre essentialistisk, tværtimod.

  “Det er ikke nødvendigt at der er foretaget en IQ test af palæstinensere i DK, for at fastslå denne gruppes IQ. Hjemlandets IQ er en ganske god estimator for den generelle intelligens. Palæstinenserne bliver altså ikke lige pludseligt på magisk vis mere begavede, blot fordi at de flytter til DK eller vesten.”

  WOW,her er virkelig et helt nyt tilgang til genetisk videnskab på det højeste niveau!!! For at bevise at nogle grupper i Danmark er mere eller mindre intelligente, behøves vi nu ikke engang at spilde tiden og de begrænsede ressourcer med måle deres intelligens! Du overgår her faktisk Penkowa,der i det mindste LOD, som om hun havde foretaget empiriske målinger. Jeg vil på det kraftigste anbefale at du anvender denne radikalt fornyende og tidsbesparende metode i din PHD, med hvilken videnskabekig succes, måske Nobelprisen(?) vil være dig sikker.

  “Men man ved at det er stærkt sandsynligt at masseindvandring fra den tredje verden vil resultere i øget kriminalitet. Og endvidere kan man politisk forhindre den fortsatte tilstrømning.”

  Eftersom vi er enige om ,at ingen i forvejen kan afgøre ,om den enkelte indvandrer eller hans efterkommere bliver kriminel eller ej, må du nødvendigvis henvise til statitiske sandsynligheder for at forhindre en mulig kriminalitet.Eftersom et land som USA jo har et tårnhøjt kriminalitet ,større end mange ikke vestlige landes og også langt større end Danmarks,må du nødvendigvis forbyde indvandring fra dette land, for at vi ikke igen skal blive belemret med typer som Peter Lundin, som jo er legio i USA.

 41. Af peter kocsis

  -

  jannik horsen

  Undskyld, det skulle være Thorsen

 42. Af Steffen Nielsen

  -

  Peter Kocsis

  ““Hvorfor springer du disse spørgsmål over:

  “Står det i hadith? I så fald, spiller hadith ingen rolle? Igen hvorfor er der dødsstraf for frafald i visse muslimske lande?”

  Jeg aner ikke hvor det står, og er faktisk fuldstændig ligeglad,men hvis du vil have det at vide, hvorfor undersøger du ikke sagen selv?”

  Det har jeg: “I en af de seks kanoniske hadith-traditioner, Sahih al-Bukhari, som sunni-muslimer betragter som den mest autoritative, citeres Muhammed for at sige, at ”enhver der skifter religion, skal straffes med døden” (al-Bukhari 9, 84, 57).”

  “http://www.religion.dk/artikel/415276:Islam–Islamisk-lov-foreskriver-doedsstraf-for-frafald?article_page=2”

 43. Af peter kocsis

  -

  Stehffen Nielsen

  “Det har jeg: “I en af de seks kanoniske hadith-traditioner, Sahih al-Bukhari, som sunni-muslimer betragter som den mest autoritative, citeres Muhammed for at sige, at ”enhver der skifter religion, skal straffes med døden” (al-Bukhari 9, 84, 57).”

  Fra selv sammeside du henviser til:

  “Men selvom det er fortalerne for dødsstraf, som har modtaget mest medieopmærksomhed, findes der mange muslimer, som mener, det er uislamisk og strider mod Koranens ord.

  Allerede i 1800-tallet begyndte muslimske modernister, som blandt andre den indiske politiker Sayyid Ahmed Khan og den libanesiske teolog Rashid Rida, at kritisere loven og påpege, at Koranen intet nævner om dødsstraf.

  I nyere tid har blandt andre Pakistans tidligere højesteretsdommer S. A. Rahman også påpeget, at der intet belæg er for dødsstraf til frafaldne i Koranen:

  ”Ikke bare gives der ingen staf for frafald i Bogen, men Guds ord forudser den frafaldnes naturlige død. Han vil kun blive straffet i efterlivet,” udtaler han.”

  Som mange andre kritikere af praksissen citerer Rahman et koranvers, der lyder:

  ”Der er ingen tvang i religionen. Den rette vej er blevet tydelig over for vildfarelsen” (Sura 2, 256)

  Stormuftien, Egyptens næstøverste religiøse overhoved, Sheikh Ali Gomaa, vakte opsigt, da han i en artikel til Washington Post understregede, at frafald var tilladt. Under overskriften ”religionsfrihed i islam” skrev han:

  ”Det essentielle spørgsmål foran os er, om en person, som er muslim, kan vælge en anden religion end islam? Svaret er ja, det kan de, fordi Koranen siger ”I har jeres religion, og jeg har min” (Sura 109, 6) og ”Lad så blot, hvem der vil, tro, og hvem der vil, være vantro!.” (Sura 18, 29)”

 44. Af Jannik Thorsen

  -

  @Peter Kocsis

  “Det var ikke mig der trak kortet , men dig, ved at citere Hitler.”

  Ja det gjorde jeg så ikke. Men det er du jo egentlig også ligeglad med. Du kan jo bare finde citatet fra nogle af Hitler skrifter, så skal jeg gerne indrømme mit fuskeri.

  “Ja klart, jøder ved godt, at det er et stort problem for verden ,at de er jøder.”

  Nej sådan set ikke. Men mange af kritiske overfor jødedommen, men jeg ved godt at du ikke kan skelne mellem jøder og jødedom. Men det er ikke mit problem.

  “Men eftersom du synes at være godt inde i Hitlers tankegang, kunne du måske forklare, hvordan det kan være ,at jøderne i Tyskland som du hævder udgjorde en “separat identitet,” alligevel samtidigt frygtedes så meget at fordærve den rene ariske folkelegeme ,at man var nødt til at udrydde dem allesammen?”

  Nu udgjorde de ikke bare en separat identitet i Tyskland, men har gjort det op igennem historien. Du kan jo spørge dig selv hvorfor staten Israel er grundlagt? Det er jo nok fordi at jøderne betragter sig selv som et separat folk med en særegen identitet.
  Det er sgu lidt af et mysterium for mig hvorfor du bliver med at påstå at dette er et særligt kontroversielt udsagn?

  “At du citerer Hitler er ikke en anklage, men et faktum.”

  Ja bare kom med de præcise citationer, jeg venter med spænding……

  “Jeg virker ikke som om du læst en eneste ord af denne skoles forfattere, men jeg kan heller ikke ikke anbefale dig at læse dem- du ville ikke kunne fatte et kvæk.”

  Jo bare rolig hr. Kocsis, jeg har læst mere end rigeligt, også om Frankfurters skolen generelle historie.

  “Hvis du havde læst dem, ville du nemlig være sikker på hvad de stod for, og ikke som nu, hvor du har dine stikordsagtige oplysninger fra et kompendium fra en rusintroduktionskursus.”

  Ja du må undskylde hvis det hele ikke sidder på fingerspidserne, men meget er sket i mellem tiden siden jeg læste deres pseudovidenskab for første gang.
  Men i det mindste har jeg da taget en uddannelse. Jeg er oprigtig i tvivl om hvad en dilettant som dig foreløbigt har drevet det til?

  “Af Marx, ikke af Engells,men du skal endelig heller ikke læse Marx.”

  Beklager, men jeg har allerede læst dele af manifestet og kapitalen. Men jeg er ked af at jeg ikke kan citere direkte fra hukommelsen, som du sikkert kan.

  “Din paranoia består i, at du forveksler dine tanker med virkeligheden ,og tror at de er sande.”

  Det illustrerer med tydelighed at du ikke forstår at kun udsagn kan tilskrives en sandhedsværdi.

  “Med neomarxisterne mente jeg ikke Frankfurterne heller ikke Marx,men den såkaldte kapitallogiske skole, det var derfor jeg skrev “at kapitalen i sit væsen er et realeksistende begreb i Hegelsk forstand” men dette gik åbenbart over din fatteevne.”

  Ja for jeg vidste ikke at du er tilhænger af den kapitallogiske skole. Men det er da godt at du toner rent flag, og vedkender at du er en marxist.

  “Det var dig selv der foroven sammenlignede zioniternes fixering på deres slægtstavler med ariernes, så hvis min logik er svag ,skyldes det udelukkende at jeg følger din. Forøvrig ville typer som Fjordman have stået i første række for at skubbe jøderne ind i kreaturvognen,havde han levet for 60 år siden.”

  Angående Fjordmann, er det jo bare et postulat fra din side. Det er nok næppe sandsynligt at han ville være med til at dræbe jøder en masse, hvis det passer at han har jødiske rødder. Men så langt har du vist næppe tænkt.

  “Det er helt og holden din egen mangelnde evne til at læse en simpel tekst, der gør at du overser, at jeg aldrig har hævdet, at “der er ligheds tegn mellem nationalisme og folkemord.”Så for Arveprins Knud må jo gentage, at der jeg har hævdet er,”at enhver racistisk diskurs som dit , altid allerede er præterroristisk, fordi det eneste praktiske løsning på de paranoide fantasmer, diskurset opstiller som problemer, i sidste ende er folkemordet.” Men jeg forstår godt din fejlslutning, fordi i dit tankesystem kan nationalismen ikke skilles fra racismen.”

  Men så lad mig skære det ud i pap for dig. Jeg tilslutter mig ikke folkemord. Og der er adskillige andre praktiske løsninger end folkemord, på de påpegede problemer som er resultatet af et multikulturelt samfund.

  Der er desuden intet “præterroristisk” i den diskurs jeg anvender. Det er dig der konstant fremturer med at den eneste praktiske løsning er folkemord og terrorisme. Derfor er det vel ikke urimeligt at jeg tilskriver dig den påstand, at der går en lige linje fra nationalisme til folkemord.

  Du har åbenbart umådeligt svært ved at forstå at jeg betragter mig selv som nationalist, men ikke forsvarer folkemord, ikke i nogen scenarier overhovedet.
  Hvad er det som er så svært at forstå?

  Den “slippery slope” argumentation du anvender er komplet grundløs. At du gentager din påstand til hudløshed gør den altså ikke mere sand.

  “Åh nej, Nu er vi igen på dit ruskursus.Nu vil du have, at jeg i detaljer skal forklare,hvordan racitisk nationalistiske diskurser som f eks Storsserbiens ender i folkemordet.”

  Hvis du bare et øjeblik kunne lade være med at drømme om søde minder fra et ruskursus, så kunne du starte med detaljeret at forklare mig hvorfor min diskurs er “præterroristisk”?
  Og du behøves ikke at rode Serbien ind i det hele.

  “Her affyres en hel Stalinorgel af udokumenterede postulater.Hvilke venner bag jerntæppet? Jeg kan betro dig at jeg faktisk i sin tid flygtede ud fra jerntæppet. Hvornår har jeg snakket om at “redde menneskeheden?” Hvornår har jeg kaldt mig selv “marxist?””

  Ja du har i hvertfald i en tidligere tråd erklæret at du er tilhænger af multikulturalisme, og denne ideologi regnes normalt for at være et produkt af kulturmarxistisk ideologi. Multikulturalismen er et produkt af den såkaldt “vestlige” marxisme
  Men der kan ikke overraske at du ikke er klar over dette forhold.

  Jeg vil antage at du så er flygtet fra Ungarn, dit navn taget i betragtning. Så det lader til at du så er flygtet fra en form for marxisme, for at rende omfavnende ind i en anden. Tillykke med det!

  Dit rendyrkede had overfor Danmark og det danske forekommer mig nu lidt utaknemmeligt. Men omvendt kan det ikke overraske, du er langt fra den første.

  “Må jeg give dig et godt råd, som også ville kunne gavne menneskeheden:: prøv at dokumentere dine påstande, før du fyrer dem af. Derved ville du undgå at spilde andres tid , som ustandseligt skal tage afstand fra noget, som udelukkende eksisterer i din fantasi.”

  Altså det kommer fra manden som påstår at jeg citerer Hitler?! Det er det mest grinagtige jeg har læst fra din hånd. Ja du må meget undskylde hvis jeg er blevet inspireret af din debatstil.

  “Den eneste grund til , at der ingen opfordringer er til vold og mord i jeres skriblerier er simpelthen den ,at disse opfordringer er forbudte ifølge loven og vil automatisk udløse fængselsstraf.”

  Jamen selvfølgelig er det da det. Det er jo fuldstændig ligegyldigt om jeg forsikrer dig om det modsatte. Uden forbud mod disse opfordringer ville jeg springe ud skabet som folkemorder.
  Det er nu rart at vide at du kender mig bedre end mig selv, på trods af at du aldrig har mødt mig.

  Jeg må nu indse at det er mere eller mindre ligegyldigt hvad det er jeg rent faktisk skriver, du har forlængst kategoriseret mig.
  Så stærkt er det ideologiske favntag om dit sind, at du slet ikke kan tænke udenfor skarpt opsatte kategorier.

  “Ja, jeg ærger mig over, at Stalin ikke fik skovlen under mig.”

  Ja i stedet har du viet dit liv til at få skovlen under danskerne, sådan at landet endeligt kan blive renset for “præterrorister” og andre dissidenter af den multikulturelle utopi.

  “Fro at finde eksempler på det grammatiske form “superlativ” i ovenstående tekst må man være en tekstanalytiker med en hel Fjordmansk intelligens.”

  Der er næppe noget af det som du har skrevet igennem dit liv som når Fjordmans indlæg til sokkeholderne. Dertil er dine skriverier for uargumenterede og repetitive.

  “Uha nu fik du mig, et argument af så overvældende dybde kan jeg slet ikke forsvare mig imod.”

  Ja dit problem er at du ikke er interesseret i at forstå hvad modparten står for, du er bedøvende ligeglad.

  “Udskyld, jeg har faktisk andet at gøre end at læse ufrivillige sygejournaler.”

  Ja det bekræfter endnu engang min antagelse om at du er en ideologisk fanatiker. Modstanderne er “syge” og så er al rationel dialog udelukket.
  Jeg kan godt se at det forenkler tingene dramatisk, men det skaber altså ikke indsigt.

  “Ifølge Nietzsche er det imidlertid de svage ,der er gået af med sejren.”

  Ja. I den forstand at det er “de svages” ideologi som dominerer. Lighedens ideologi gennemsyrer i den grad samfundet.

  “Men der er jo ingen Sag. Den findes udelukkende i hovedet på dig. Ikke- Sagen bliver udelukkende til en Sag, hvis nogen, inspireret af dine fantasmer, med automatiske våben beslutter sig for at skabe en Sag ud af Ikke- sagen.”

  Den “sag” jeg refererer til findes ikke udelukkende “i hovedet” på mig. Masseindvandringens problemer og konsekvenser bliver løbende dokumenteret.
  Det er blot dig som foretrækker at stikke hovedet i busken fordi at det ikke passer med din ideologi.

  Men det er altså ikke mit problem. Og det er heller ikke mit problem at nogen vælger at bruge vold for at nå politiske løsninger.

  Hvorfor er det så vanvittigt svært for dig at skelne mellem dem som anvender det politiske system, og dem som sætter sig uden for det?

  “I 50 generationer , ifølge din udgave af genetikken, fastholdes araberen altså i sin arvelige genetiske udrustning, der determinerer hans identitet som værende arabisk.Typisk essentialistisk tankegang, der ikke er nået længere end frenologien.”

  Hvis araberne vælger ikke at indgifte sig med værtsbefolkningen tyder det selvfølgelig på at det netop er fordi at de ønsker at fastholde en separat identitet. De ved selvfølgelig godt at deres identitet vil blive udvandet hvis de som minoritet systematisk gifter sig med værtsbefolkningen.
  Men det er ikke kun genetikken som bestemmer identiteten den kulturelle overførsel mellem generationerne er også betydningsfuld. Og ønsket om at bevare den særegne kultur er en væsentlig grund til at gruppen afsondrer sig.

  Jeg har aldrig påstået at det kun er genetiske faktorer som bestemmer identiteten, hvilket du kan forvisse dig om ved at læse tidligere indlæg(hvis du orker).

  Men kære hr. kocsis, der er altså sket meget på universitetet siden man forskede i frenologi.
  Men jeg er oprigtig i tvivl om du er nået længere end til 1800 tallets beskæftigelse med nationalromantik og frenologi.
  Du må lære at følge bedre med!

  “At du forsøger at lægge slør over din essentielle essentialisme ved at opløse den i statistiske sandsynligheder gør den ikke mindre essentialistisk, tværtimod.”

  Statistik er ikke en form for essentialisme. Og jeg opfatter det således, at du ikke har noget fornuftigt svar på påstanden om at ikke-vestlig indvandring med stor sandsynlighed resulterer i øget kriminalitet.

  “WOW,her er virkelig et helt nyt tilgang til genetisk videnskab på det højeste niveau!!! For at bevise at nogle grupper i Danmark er mere eller mindre intelligente, behøves vi nu ikke engang at spilde tiden og de begrænsede ressourcer med måle deres intelligens! Du overgår her faktisk Penkowa,der i det mindste LOD, som om hun havde foretaget empiriske målinger. Jeg vil på det kraftigste anbefale at du anvender denne radikalt fornyende og tidsbesparende metode i din PHD, med hvilken videnskabekig succes, måske Nobelprisen(?) vil være dig sikker.”

  Ja igen har du ikke noget fornuftigt svar.
  Nej det er ikke nødvendigt at foretage en måling af deres IQ i DK, fordi at vi kender IQ niveauet fra hjemlandet. Og denne er en pålidelig estimator.
  Men du har svært ved at forstå, at det ikke er nødvendigt at foretage en stikprøve, når man allerede har rigeligt med data fra populationen af samme type.
  Hvis du ikke ved hvad det er jeg taler om, så kan jeg ikke hjælpe dig. Så må du læse op på grundlæggende statistisk teori.

  “Eftersom vi er enige om ,at ingen i forvejen kan afgøre ,om den enkelte indvandrer eller hans efterkommere bliver kriminel eller ej, må du nødvendigvis henvise til statitiske sandsynligheder for at forhindre en mulig kriminalitet.Eftersom et land som USA jo har et tårnhøjt kriminalitet ,større end mange ikke vestlige landes og også langt større end Danmarks,må du nødvendigvis forbyde indvandring fra dette land, for at vi ikke igen skal blive belemret med typer som Peter Lundin, som jo er legio i USA.”

  Det er endnu en af dine fejlslutninger.
  Nu er USA heldigvis så forskelligartet sammensat, og har masser af data indenfor det kriminologiske område, så man ret let kan afgøre om det er sandsynligt om en person vil ligge samfundet til last.
  Indkomst, uddannelse, og jeg ved at du hader at høre det, etnicitet, er alle gode variabler til at forudse om en person vil være kriminel eller ligge samfundet til last.

  Der er ikke nogen der på forhånd siger at man ikke skal inddrage andet end variablen oprindelsesland, når man skal afgøre om en person skal opnå indrejse. Dog vil jeg mene at den i alle tilfælde er ekstremt vigtig.

  Ja så er vi ved at være ved vejs ende endnu engang.
  Jeg må sige at dialogen med dig ikke ligefrem kommer ud af stedet.
  Hvis du i forvejen har besluttet dig for at jeg er en psykisk syg “præterrorist”, hvorfor så overhovedet kommunikere med mig?

 45. Af Axel Eriksen

  -

  Til Kocsis og Thorsen!
  Uanset hvilke uddannelser i påberåber jer – og hvilke bøger og skriftsteder I kan henvise til:

  Jeres diskussion er i det store og hele uden for oplægget/ emnet!

  Et er jeres punkter er måske relevant:
  Kriminaliteten i USA. Ja, det er et indvandrersamfund! Måske derfor! 2., 3., 4.-generationsindvandrere, der ikke kan “tilpasse” sig!
  Derfor!

 46. Af Steffen Nielsen

  -

  Peter Kocsis

  Det er da rigtigt, at der er mange muslimer, der vender sig mod ideen om dødsstrafstraf for frafald. Andet vil vel også være unaturligt. Men bare det faktum, at en del muslimske lande enten har direkte dødsstraf for frafald eller forbud mod frafald eller stærkt diskriminerende love over for religiøse mindretal, siger, at der er et alvorligt problem, som ikke bare kan afskrives med, at der er tale om en forsvindende lille minoritet.

 47. Af Axel Eriksen

  -

  Til Steffen Nielsen!

  Hvor vil du hen? At appellere til P. Kocsis forståelse for noget! Umuligt!

  En bunke kamelgødning i Arabien bliver hurtigt vendt til 10 hvide elefanter et sted i Afrika – med en finurlig henvisning til et sted i Koranen!

 48. Af peter kocsis

  -

  Steffen Nielsen.

  “Men bare det faktum, at en del muslimske lande enten har direkte dødsstraf for frafald eller forbud mod frafald eller stærkt diskriminerende love over for religiøse mindretal, siger, at der er et alvorligt problem, som ikke bare kan afskrives med, at der er tale om en forsvindende lille minoritet.”

  Men eftersom Koranen ikke indeholder dødstraffen eller nogensomhelst former for sanktioner, og tværtimod prædiker religiøs tolerance, må selv den største islamistiske fanatiske geddebukkeskæg da kunne indse,at Bukhari stedet er et falsum. Men det hjælper ikke særligt meget på situationen, når du og dine vedbliver at prædike, at dødstraffen er sanktioneret i Koranen.

  Jannik Thorsen

  “Nu udgjorde de ikke bare en separat identitet i Tyskland, men har gjort det op igennem historien. Du kan jo spørge dig selv hvorfor staten Israel er grundlagt? Det er jo nok fordi at jøderne betragter sig selv som et separat folk med en særegen identitet.
  Det er sgu lidt af et mysterium for mig hvorfor du bliver med at påstå at dette er et særligt kontroversielt udsagn?”

  Fordi du skriver at du betragter dette som en:

  “Det er også derfor at jødedommen ofte har været en problematisk størrelse,… ”

  Så hvorfor er jødedommen en problematisk størrelse, medens danskheden ikke er det?

  Goebbels:

  “The Jew has always known how to assimilate his external appearance to that of his host. Contrasted are the same Jewish types, first the Eastern Jew with his kaftans’, beard, and sideburns, and then the clean-shaven, Western European Jew. This strikingly demonstrates how he has deceived the Aryan people. Under this mask he increased his influence more and more in Aryan nations and climbed to higher-ranking positions. But he could not change his inner being.”

  Er du uenig i noget af dette?

  Himmler:

  “Experience gained in combating the Gypsy nuisance, and knowledge derived from race-biological research, have shown that the proper method of attacking the Gypsy problem seems to be to treat it as a matter of race. Experience shows that part-Gypsies play the greatest role in Gypsy criminality. On the other hand, it has been shown that efforts to make the Gypsies settle have been unsuccessful, especially in the case of pure Gypsies, on account of their strong compulsion to wander. It has therefore become necessary to distinguish between pure and part-Gypsies in the final solution of the Gypsy question.

  To this end, it is necessary to establish the racial affinity of every Gypsy living in Germany and of every vagrant living a Gypsy-like existence. I therefore decree that all settled and non-settled Gypsies, and also all vagrants living a Gypsy-like existence, are to be registered with the Reich Criminal Police Office-Reich Central Office for Combating the Gypsy Nuisance.”

  Er du enig i dette?

  Jannik Thorsen
  1) udsagn:
  “Der kan forekomme en assimilering, der er betinget af indgiftning i flere slægsled, der gør det muligt at ens efterkommere kan blive danskere. Men 3. generation er normalt utilstækkeligt. Det kræver en biologisk assimilering, og det tager normalt adskillige generationer, med betydelig indgiftning som betibgelse. Det er i min optik blodets bånd der er afgørende. Her er jeg helt på linje med jøderne i Israel.”

  2) udsagn:

  “Jeg har aldrig påstået at det kun er genetiske faktorer som bestemmer identiteten,”

  Grov selvmodsigelse, du har lige ovenover påstået, at assimilation, som er årsagen til en identitetskift,kun er mulig ved indgiftning i adskillige generationer, hvad der fremgår af din følgende udsagn:

  “Hvis araberne vælger ikke at indgifte sig med værtsbefolkningen tyder det selvfølgelig på at det netop er fordi at de ønsker at fastholde en separat identitet.”

  Din diskurs er en typisk essentialistisk racistdiskurs fra 1890erne. .
  Forøvrigt kan alle konvertere til jødedommen og dernæst flytte til Israel, så selv zionisterne er ikke så racitiske som dig.

  “Nej det er ikke nødvendigt at foretage en måling af deres IQ i DK, fordi at vi kender IQ niveauet fra hjemlandet. Og denne er en pålidelig estimator.
  Men du har svært ved at forstå, at det ikke er nødvendigt at foretage en stikprøve, når man allerede har rigeligt med data fra populationen af samme type.”

  Men hvorfor laver man ustandselig masser af IK undersøgelser af forskellige grupper i USA, når man i forvejen har tal tilgængelige fra samtlige deres tidligere hjemlande? De må da allesammen være redundante, inklusive de stakkels IK forskerne, som snart må se en massearbejdsløshed i øjnene, når du publicerer dine epokegørende teser. NB:Hvor ved du forøvrigt fra, at den i Danmark sig befindende gruppe af palæstinesere , som ikke er kommet hertil som en ,efter videnskabelige kriterier udvalgt , statistisk set repræsentativt gruppe, alligevel repræsenterer den?

  “Nu er USA heldigvis så forskelligartet sammensat, og har masser af data indenfor det kriminologiske område, så man ret let kan afgøre om det er sandsynligt om en person vil ligge samfundet til last.
  Indkomst, uddannelse, og jeg ved at du hader at høre det, etnicitet, er alle gode variabler til at forudse om en person vil være kriminel eller ligge samfundet til last.”

  Og hvilken variabel er så den vigtigste? Hvs du skulle vælge mellem en fattig hvid og en rig sort med samme uddannelse?

  “Lige meget hvad, så syntes jeg at det er synd for dem som skal modtage undervisning fra en så fanatisk og hadefuld marxist som dig.”

  Tværtimod- mine iranske elever hævder ,at jeg er deres bedste lærer, og forærer mig lækre iranske dadler.Jeg har også lige fået en halstørklæde. Efter jeg har fortalt dem om, på hvilken racistisk vis DF og regeringen har behandlet indvandrere, siger de nu allesammen, at når de kan, vil de stemme på Enhedslisten.Så helt uintelligente genetisk set kan de vel ikke være, vel?

  “Jo bare rolig hr. Kocsis, jeg har læst mere end rigeligt, også om Frankfurters skolen generelle historie.”

  DVs du kender altså intet til skolen,du har aldrig læst et eneste autentisk værk ,ikke desto mindre hævde du følgende : “Og der er desuden intet ved Frankfurter skolens hadefulde vrøvl som fortjener prædikatet “videnskab”.
  Men som sagt,læsendeligt ikke værker fra skolen Men hvor du har egentligt fra, at de er “hadefulde ” ,når du ikke engang har læst en eneste linie?

  “Men i det mindste har jeg da taget en uddannelse. Jeg er oprigtig i tvivl om hvad en dilettant som dig foreløbigt har drevet det til?”

  Jeg har skam også taget en uddannelse, men sikkert ikke en ligeså fin en som din.

  “Det illustrerer med tydelighed at du ikke forstår at kun udsagn kan tilskrives en sandhedsværdi.”

  Men ikke alle udsagn.

  Jeg skrev:

  “Med neomarxisterne mente jeg ikke Frankfurterne heller ikke Marx,men den såkaldte kapitallogiske skole, det var derfor jeg skrev “at kapitalen i sit væsen er et realeksistende begreb i Hegelsk forstand” men dette gik åbenbart over din fatteevne.”

  du svarer:

  “Ja for jeg vidste ikke at du er tilhænger af den kapitallogiske skole. Men det er da godt at du toner rent flag, og vedkender at du er en marxist.”

  Fordi jeg har læst værker af den kapitallogiske skole , er jeg automatisk marxist? Er generne så let påvirkelige?

  jeg skrev:

  “Forøvrig ville typer som Fjordman have stået i første række for at skubbe jøderne ind i kreaturvognen,havde han levet for 60 år siden.”

  Du svarer:

  “Angående Fjordmann, er det jo bare et postulat fra din side. Det er nok næppe sandsynligt at han ville være med til at dræbe jøder en masse, hvis det passer at han har jødiske rødder. Men så langt har du vist næppe tænkt.”

  Jeg ved ikke hvem der hævder at F. har jødiske rødder,men hvis han selv gør det, så må jeg modificere mit udsagn til, at det er ejedommeligt, ,at F. hylder selvsamme teorier, som for 60 år siden vile have medført, at han selv, som den første, ville være blevet sparket ind i kreaturvognen.

  “Men så lad mig skære det ud i pap for dig. Jeg tilslutter mig ikke folkemord. Og der er adskillige andre praktiske løsninger end folkemord, på de påpegede problemer som er resultatet af et multikulturelt samfund.”

  Hvilke praktise løsninger? hvordan vil du løse den problem, at vi allerede har cirka ca 300000 ikke vestlige- indvandrere hvor de fleste ifølge dig er uintegrerbare og med sikkerhed vil blive et flertal inden 100 år?, Eftersom der nok er de færreste kvinder der gider lægge krop til dit forsslag om at fertilisere sig ud af problemerne?
  “Ja du har i hvertfald i en tidligere tråd erklæret at du er tilhænger af multikulturalisme, og denne ideologi regnes normalt for at være et produkt af kulturmarxistisk ideologi. Multikulturalismen er et produkt af den såkaldt “vestlige” marxisme
  Men der kan ikke overraske at du ikke er klar over dette forhold.”

  Men så er USA´s indvandringpolitik hele tiden være marxistisk.Godt at Mac Carthy ikke var klar over dette.

  “Dit rendyrkede had overfor Danmark og det danske forekommer mig nu lidt utaknemmeligt. Men omvendt kan det ikke overraske, du er langt fra den første.”

  Had imod Danmark? Hvis nogen der indædt hader Danmark og det danske, så er det da dig og dit forkøblede racistiske evangelium. Du er faktisk en skrumpedansker.

  “Ja i stedet har du viet dit liv til at få skovlen under danskerne, sådan at landet endeligt kan blive renset for “præterrorister” og andre dissidenter af den multikulturelle utopi.”

  Nu repræsenterer du heldigvis ikke på nogensomhelst måde danskerne som sådan, men udelukkende en gruppe af indeklemte racister,som er så ubetydelige ,at den ikke engang ville kunne opspores statistisk.

  “Der er næppe noget af det som du har skrevet igennem dit liv som når Fjordmans indlæg til sokkeholderne. Dertil er dine skriverier for uargumenterede og repetitive.”

  Men så er det da heldigt ,at jeg ikke diskuterer med denne åndsgigant men kun med en af hans trods alt mindre betydelige disciple.Er ddt forresten ikke noget med at han holdt op med at blogge efter hans elev Breivik besluttede at tage sagen i sin egen hånd?

  “Ja det bekræfter endnu engang min antagelse om at du er en ideologisk fanatiker. Modstanderne er “syge” og så er al rationel dialog udelukket.”

  Ja, men det jo ikke mig der siger det ,det er psykiaterne…

  “Ja. I den forstand at det er “de svages” ideologi som dominerer. Lighedens ideologi gennemsyrer i den grad samfundet.”

  Men så må jeg da fordriste mig at spørge, regner du din ideologi for “de stærkes?”

  “Den “sag” jeg refererer til findes ikke udelukkende “i hovedet” på mig. Masseindvandringens problemer og konsekvenser bliver løbende dokumenteret.”

  Ingen benægter, at der er nogle problemer, men de er bare ikke særlig vigtige i forhold til de virkelige problemer ,og det er din forkerte vægtning der er problematisk.

  “Statistik er ikke en form for essentialisme.”

  Jo den måde du bruger det på, nemlig som “objektiv”
  tågeslør over dit subjektive racistiske udgandspunkt.

  “Og jeg opfatter det således, at du ikke har noget fornuftigt svar på påstanden om at ikke-vestlig indvandring med stor sandsynlighed resulterer i øget kriminalitet.”

  De kommer fuldstændigt an på ,hvordan vi griber indvandringen an.

  “Hvis du i forvejen har besluttet dig for at jeg er en psykisk syg “præterrorist”, hvorfor så overhovedet kommunikere med mig?”

  Selvom du er ligeså sindsyg som de fleste af højreracisterne på denne blog,forstår du i modsætning til disse faktisk at formulere dig på en intelligent måde.
  Men desto mere undrer det mig,hvorfor en intelligent mand som dig kommunikerer med mig,som du overfor påstod var uintelligent .

 49. Af Steffen Nielsen

  -

  Peter Kocsis

  “Men eftersom Koranen ikke indeholder dødstraffen eller nogensomhelst former for sanktioner, og tværtimod prædiker religiøs tolerance, må selv den største islamistiske fanatiske geddebukkeskæg da kunne indse,at Bukhari stedet er et falsum. Men det hjælper ikke særligt meget på situationen, når du og dine vedbliver at prædike, at dødstraffen er sanktioneret i Koranen.”

  De fleste eller adskillige muslimer regner med Bukhari som en af de anerkendte hadither, og Koranen har også sine sværdvers fra Medina-tiden, som jo abrogerer i fredeligere Mekkavers. Og det er en tydelig tendens til blandt muslimer at mene, at frafald skal medføre dødsstraf. De færreste vil se bort fra hadith.

 50. Af Axel Eriksen

  -

  Til Peter Kocsis!

  Hvad Goebbels og Himler “fablede” om i deres fantasiverden – ikke meget ulig med din – bedes du venligst viderebringe på originalsproget! De var tyskere – Nazi-tyskere – og deres syn på jøder minder i helt uhyggelig grad om muslimernes!
  “Fredens religion”! Gå nu i moskeen – det er frdag – og de hellige sysler må jo ikke forsømmes. Vel?

Kommentarer er lukket.