Hvad de sagde om det arabiske forår

Af Kasper Støvring 225

Det sker alt for sjældent, at eksperter holdes fast på det, de siger. Lad os her året efter det såkaldte arabiske forår prøve at genopfriske den revolutionsromantik, som adskillige eksperter og politikere gav udtryk for dengang. For man kan vist roligt sige, at det slet, slet ikke gået, som mange troede og håbede.

Men alligevel snakker man bare videre, og de eksperter, der tog fejl, inviteres stadig til at give deres uforgribelige mening til kende. Godt nok anerkender man, at islamismen har opnået overvældende sejre, men nu er f.eks. det Muslimske Broderskab pludselig ”moderate”. Det er en måde at omtolke begivenhederne på, så verdensbilledet ikke forstyrres: Den arabiske verden er stadig på vej mod liberalt demokrati. De, der var mere skeptiske over for de arabiske politikere, havde dog en vis tiltro til militæret dengang. Også den tro kan de næppe have i dag.

Man kan tage fejl, selvfølgelig kan man det. Men problemet er, at debatten er og var gennemsyret af idealisme, og idealisme er en skidt ting, for det leder til forkerte beslutninger: F.eks. om at intervenere eller hælde millioner af kroner på såkaldte demokratiorganer, som Karen Jespersen har skrevet om.

Jeg har selv argumenteret for, at kulturen bestemmer hvilken styreform, et land får (og derfor skal vi ikke være overraskede over islamisternes valgsejre). Det skal naturligvis ikke forstås sådan, at der ikke findes lommer af sekulære, måske endda vestligt orienterede liberale individer i muslimske lande.

Nej, det skal forstås sådan, at kulturen udgør en slags ”path dependence”. Dvs. kulturen afgør, hvilke muligheder der er tilgængelige og hvilke veje, man som et helt samfund kan gå. Kulturen fastlægger institutioner og adfærdsmønstre for at lede mennesker ad den vej, som er den rette i et bestemt samfund, som Samuel Huntington har skrevet.

Huntington har været en af mine inspirationskilder i en række blogs og avisartikler om emnet. Og for det måtte jeg høre meget af både læsere og andre kommentatorer. JP-bloggeren Claus Elholm skrev således i april:

”Med udviklingen i Mellemøsten og Nordafrika i de seneste måneder står det dog absolut klart, at Huntington tog fejl […] Kasper Støvring og andre af de danske Huntington-kloner har kastet sig ud i virkelighedsfornægtelse […] i årevis har de med Huntington som ideologisk ballast forsøgt at pådutte os, at religion i den muslimske civilisation trumfer alt andet […] befolkningerne i den [muslimske] del af verden adskiller sig [ikke] stort fra os andre, når det kommer til behovet for frihed og demokrati.”

Imens vi funderer over, hvem der er virkelighedsfornægter, kan vi lyste os med nogle flere eksempler på, hvad eksperter faktisk sagde i forbindelse med det arabiske forår (sjovt nok er der ikke mange, der har gravet i kilderne, om end der findes undtagelser).

Jeg har genset nogle udsendelser og læst op på nogle artikler, og det følgende er bare et beskedent udpluk (og, ja, man er naturligvis mere end velkommen til at byde ind med flere eksempler):

På højeste niveau drog man sammenligninger med revolutionerne i Østeuropa i 1989, hvor man nærmest fra den ene dag til den anden kunne gå fra diktatur til demokrati. Således professor i statskundskab Ole Wæver i Kristeligt Dagblad den 19. marts.

Islamforskeren Michael Irving Jensen er dog i en klasse for sig. I DRs P1 Debat med Lars Hedegaard den 23. februar, der mærkelig nok ikke er tilgængelig længere på DRs hjemmeside (kan dog ses her) kunne Irving som sædvanligt ikke holde begejstringen nede. Hedegaard var som egenskab af formand for Trykkefrihedsselskabet i øvrigt inviteret, fordi det forekom uforståeligt, at selskabet ikke lovpriste den arabiske opstand.

Irving var overbevist om, at revolutionen markerede en ny begyndelse for vores syn på arabere og muslimer. Den arabiske verden var nemlig ikke domineret af islam, og selve revolutionerne var dybt præget af en frihedslængsel mod demokrati. Det Muslimske Broderskab ville ikke tage magten, sagde Irving, for det sagde Broderskabet selv – dengang. Ikke mindst er den skepsis, som vesterlændinge måtte have, fuldkommen forfejlet, ifølge Irving. Der er nemlig ingen problemer med at forene islam og demokrati.

Irving lod forstå, at der var et bredt folkeligt oprør mod undertrykkerne, og derfor havde vi i Vesten nærmest en pligt til at udtrykke begejstring for Foråret. Muslimer kæmper nemlig for nogle af de samme idealer som os i Vesten.

I DRs Debatten den 24. februar var der hidkaldt både politikere og kommentatorer. Weekendavisens Martin Krasnik så ikke for godt ud. Han virkede tydeligvis helt ungdommeligt beruset af revolutionerne. NU kommer demokratiet til den arabiske verden, der er folkelig opstand, og Vesten har optrådt dybt hyklerisk, fordi vi har støttet diktatorer. Men det holder ikke og har aldrig holdt, for de har undertrykt menneskerettighederne og det folk, der nu vil blomstre som ægte demokrater.

Venstres Søren Pind, der som liberal tror på fremskridtstanken, deltog også. Araberne er nu klar til frihed, forsikrede den tidligere frihedsminister, og vi skal næppe frygte et islamisk tilbagefald. En proces er i gang, og det er til det bedre, måtte vi forstå.

Mogens Lykketoft var dog endnu værre. I Vesten lider vi af neuroser, fordi vi tror, at arabere hylder islamismen. ”Det er ikke de skæggede gutter”, der går på gaden, sagde Lykketoft, det er jo de unge med deres Facebook-profiler. Lykketoft syntes ikke at vide, at netop islamister i stor stil benytter de nye medier, og at han gjorde sig skyldig i at projicere sine egne længsler og ideer over på araberne, syntes ikke at anfægte ham. Han var fuldstændig overbevist om, at muslimerne ønskede demokrati (som i Vesten, underforstået).

Også SFs Trine Pertou Mach mente, at vi var vidner til en verdenshistorisk begivenhed, fordi de arabiske befolkninger nu kræver demokrati. Vi troede, at muslimer ikke ønskede demokrati, forkyndte Mach, der kunne forsikre, at hun vidste meget om, hvad der foregår i arabiske verden.

Den eneste fornuftige stemme tilhørte DFs Morten Messerschmidt, der advarede mod, at en masse goder kunne sættes over styr: beskyttelsen af det kristne mindretal, frihed i forhold til turisme og dele af uddannelsessystemet, fredsaftalen med Israel. Sjovt nok var det især Iran og Al Qaeda, der kunne hylde revolutionerne. Men Messerschmidts klare tale blev straks afvist. Som Krasnik sagde: Det er det samme gamle snak, som vi også hører fra diktatorerne: hvis de ikke styrer folket, kommer islamisterne til magten. Men det gør de næppe – ifølge Krasnik…

I DR2s Deadline-temaserie om det arabiske forår kunne man høre toppolitikere fra Tony Blair – der troede, at de demokratiske kræfter ville vinde – til daværende udenrigsminister Lene Espersen, der var overbevist om, at frihed og demokrati ville komme til det Libyen, det land, der i dag trues af borgerkrig, og hvis overgangsråd vil indføre sharia.

Politikerne blev bakket op af forskere som Rikke Hostrup Haugbølle, der mente, at islamisterne ikke havde nogen appel, fordi de ikke er unge, at vi i Vesten til gengæld dyrker frygten for islamismen i alt for stor stil. Også Irving Jensen var med i denne sammenhæng, og lad os slutte med hans guldkorn: Det Muslimske Broderskab vil slet ikke have magten.

Det udsagn kan man jo så sammenligne med valget for nylig, hvor diverse grupperinger af islamister fik over to tredjedele af pladserne i det egyptiske parlament.

Ja, hvad de dog sagde.

225 kommentarer RSS

 1. Af Jørn Strand Nielsen

  -

  Kasper – det vægtigste kriterie for opstilling og valg til Folketinget synes at være et fravær af politisk forstyrrende egenerfaring fra det virkelig liv, herunder især fra erhvervslivet, og hvor derfor nyudklækede eller nærved og næsten samfundsadministrative kandidater har de bedste odds i politisk sprint. Drøftede sagen over aftenkaffen med min kone i aftes, og havde egentlig en nyudnævnt skatteminister in mente, men som min kloge kone reflekterede, “ham der Haarder har da vist også siddet i Folketinget en fyrretyve år, så hvad kan han monstro have nået at opsamle af erhvervserfaring inden tingets døre lukkede sig bag ham?” OK, så kom jeg jo så ihu, at afdøde Auken vel var stort lige så erhvervserfaren på sin første ministerpost, som Arbejdsminister, som vores nuværende Skatteminister heller ikke er det. Vores nuværende Beskæftigelsesminister har sågar færdiggjort sin uddannelse i sin MF-tid, så om end blottet for erhvervserfaring, så er hun da i det mindste ikke længere bare en halvstuderet røver af andre folks skattepenge, men nu en fuldbefaren sådan. Men der er jo flere, og når jeg sådan med min rynkede hjerne kæmper for at huske andre MF’ere, kan jeg slet ikke få andre billeder frem på skærmen, end andre uden andet liv end Folketinget og når det går højest med samt erhvervserfaring som fortidig weekendafløser hos Burger King og Statoil.

  Det er ikke ment som en ældre mand brok over andre ungdom, men såmen et velment forspil til den pointe, at takket være eksistensen af en “path dependency” også i det danske samfund, har der jo heldivis altid været nogle voksne i bussen, som har fortalt børnene, ved hvilket stoppested de skulle stå af, når de åbenlyst var ved at komme på afveje. Og børnene har jo da heldigvis endnu ikke råd til at finansiere bussen selv, end sige køre den. Så derfor er det trods Haarder, Auken, Helweg, Frederiksen, Thorning, Môger og hvad de nu ellers i tidens løb har heddet, jo heldigvis sjældent gået som de prædikede.
  Så når nu de der sprintende MF’ere f.eks. vil genindføre told for passage med vogn ind i kongens by, ja så begynder den ikke-studentikose befolkning i de lave hytter udenfor bymuren, jo da heldigvis at stemme med fødderne derudad vores fælles dependent pathes, og kræve fri passage ind til byens marked. Så helt galt går det såmen heller ikke dennegang, trods Folketinget. Og går det alligevel helt galt, så har der jo da været bymure og porte før, og også de havde jo deres begrænsede tid, fordi der blev så megen trængsel indenfor murene, at de måtte rives ned. Og de som valgte at forblive boende udenfor bymuren, ja de lukrede naturligvis på at sælge toldfrie varer på deres eget marked. En af vores kendte digtere, Ambrosius Stub, ernærede sig såmen glimrende en periode som hyret storsmugler af toldfrie varer fra Ærø til betalingsdygtige borgere og herremænd indenfor de daværende toldmure. Så når man tager historiens milestøvler på, kan man sagtens overhale sprintere.

 2. Af Jørn Strand Nielsen

  -

  Kasper – jeg glemt lige i farten den historiske path, hvorefter ejendomspriser sædvanligvis stiger indenfor priviligerede bymure. Så hvor Thornings forgængere på sand socialdemokratisk vis sanerede tuberkuløse brokvarterer i indre København og tilbød beboerne moderne lejeboliger i de derved etablerede socialdemokratiske kongedømmer på Vestegnen, må disse beboeres børnebørn med samt deres småbørnsfamilie nu søge tilbage til “broerne” for stadig at have råd til at passe deres arbejde. Men nu til en given bestand af ejerboliger, hvis handeslværdi derfor uundgåeligt vil stige.
  Så Thorning kan ikke længere som sine forgængere mistænkes for at have “en sort hånd”. I det mindste ikke i København, hvor hun jo nu med bymuren vil sikre stigende salgsprovenu og friværdi og dermed basis for flere biler til de københavnske husejere.
  Så takket være indoendent paths, vil Thorning med genopførsel af toldmure omkring København ikke kun belaste sine kernevælgere på Vestegnen med told og/eller mobilitetsomkostninger, men samtidig begunstige alle husejere indenfor murene. Så inden længere stemmer Vestegnens SD-vælgere på liste V, mens de konservative vælgere på Frederiksberg nu kan se frem til en lidt større friværdi. “Så kører det igen”, som konen sagde til sin mand på Frederiksberg, da de takket være Thorning fik råd til en tredie bil, så også sønnen kunne blande sig i københavnernes trafikale trængsler.

 3. Af Jacob Selchau

  -

  Det er bizart at opfatte muslimske lande som determineret af Islam. Der har været mange ikke-islamistiske ledere i Mellemøsten, som havde folkelig opbakning.

  Blandt disse finder vi:

  – General Qasim, der i 1958 styrtede det britisk-støttede hashemit-dynasti i Irak. Qasims forbillede var det britiske Labour-parti. Han førte en national politik, hvor han prøvede at sikre sig at Iraks olie kom landets egne indbyggere til gode. Qasim blev myrdet af Ba’ath-partiet, under et kup i 1963, som var sponsoreret af CIA.

  – Gamal Nasser, der i 1956 afsatte det egyptiske monarki som briterne havde indsat. Nasser førte en nationalistisk politik, hvor han var fjendtlig over for både USA og Sovjet. De vestlige lande forsøgte at snigmyrde ham og England/Frankrig/Israel invaderede Egypten for at sikre sig kontrol over Suez-kanalen. Nasser døde i 1970.

  – Mohammed Mossadeq, demokratisk valgt leder i Iran. Mossadeq nationaliserede den iranske olieindustri, på det tidspunkt britisk-kontrolleret, hvilket fik USA og Storbritannien til at styrte ham i et kup til fordel for shahen. Norman Schwarzkopf snr. fader til den senere i golf-krigen kendte general, trænede shahens sikkerhedsstyrker, SAVAK, der var en af mellemøstens allermest rædselsvækkende undertrykkelsesorganisationer.

  Problemet er at mere folkelige kræfter over hele Mellemøsten er blevet knust. Hermed har islamisterne kunnet etablere sig. (Et problem som også Samuel Huntington påpeger). Dertil kommer at vestlig støtte til Saudi-Arabien har tilladt den allermest brutale gren af islamismen at brede sig. Men at tro at muslimer nødvendigvis vælger islamist-partier hvis du får valget er ganske enkelt ignorance af utrolig grad – Mossadeq i Iran er et modeksempel og f.eks. det nationalliberale Wafd-parti i Egypten, der havde bred folkelig støtte i Egypten i 1920’erne til 1950’erne.

  Jeg er ingen ekspert i Mellemøstlig historie, men et af problemerne er at der er så mange halvstuderede røvere, der går frem og siger at de ved hvordan den muslimske verden kører. Lad dem køre sig selv, snarere end gennem vestligt-støttede lyd-diktatorer. Vesten har gjort mere skade end gavn. Langt mere skade.

 4. Af Jørn Strand Nielsen

  -

  Og hvad har “den københavnske betalingsring” så med “det arabisk forår” at bestille. Jo de som på kort sigt vil påtvinge araberne et demokratisk system uden respekt for deres traditionelle styringsformer er jo ikke meget forskellig fra en S-SF-RV-regering, som på kort sigt vil genetablere en middelalderlig told for passage med vogn gennem byporten uden respekt for de sidste århundreder stadig mere åbne markeder. De samme politikere som brugte EU’s åbne marked som argument for at hindre genetablering af grænsekontrol ved Padborg, vil nu begrænse samme åbne marked i københavnsområdet, så københavnerne selv får konkurrencemæssige fordele. Men vores hjemlige pathes er ikke længere til høvdingestyre og byporte, men til demokratisk styre på et åbent marked, og derfor vil path dependency natuligvis hindre etablering af et traditionelt middelalderligt fænomen midt i vores moderne tid. Iøvrigt er danske udenfor København jo også EU-borgere, så en betalingsringordning som på nogen som helst måde belaster Vestegnens borgere i at købe og sælge varer og tjenester indenfor betalingsringen mere end de, som bor fast indenfor ringen, er klokkeklart i strid med principperne for EU’s indre marked. Ville vi f.eks acceptere en særlig grænseafgift til Tyskland, som ville udkonkurrere håndværksmestre i Sønderborg med kunder i Flensborg? Næppe længere end til næste dags udgivelse af Ekstrabladet!

 5. Af Axel Eriksen

  -

  Skal vi ikke også have etableret nogle betalingsmure omkring de foretrukne ferie-/ sommerhusområder. Der kan københavnerne og tyskerne så blive “plukkede”!

  Muligvis lige så dumt som betalingsringen!

  Hvilken idiot bragte dette tema ind på denne blog?

 6. Af Knud Madsen

  -

  Må jeg foreslå, at vi ser, hvorledes det står til om et års tid eller to med det arabiske forår?
  Jeg håber virkelig ikke, at jeg får ret i mine pessimistiske betragtninger.
  Desværre får jeg som alt overvejende hovedregel ret i mine “forudsigelser”.
  Hvis det går godt til den tid, med fredelig demokrati og smukke menneskerettigheder, ja så byder jeg gerne på en kop kølig, god kvajebajer og giver gerne og glad en uforbeholden undskyldning.

 7. Af Jesper Frandsen

  -

  Stor tak til Ole Wæver på forbilledlig vis at afdække Støvrings tvivlsomme omgang med ekspertudsagn.

  Det er og bliver en pestilens at blogejere, som i øvrigt besmykker sig med alskens fine titler, uden at kny helt åbenlyst manipulerer med andres udsagn for at få dem til at passe ind i blogejerens kram.

  Især blogs på Berlingske og JP lider af en hel bestemt virus, nemlig at de er sat til at stå på mål for et skarpt skåret synspunkt, koste hvad det vil af nuancer.

  Kan man slå en ekspert (fx Ole Wæver), offentlig ansatte (fx Dagny) eller muslimer i hovedet er der stensikkert mobiliseret en mindre hær af rygklappere som i lange, ensformige strenge går til bidet, typisk harcelerende over islam, regeringen og velfærdsstaten, eller betalingsringen.

  Således også @Jørn Strand Nielsen, som drager en parallel mellem det arabiske forår og betalingsringen. Nielsen skriver: ‘Og hvad har “den københavnske betalingsring” så med “det arabisk forår” at bestille. Jo de som på kort sigt vil påtvinge araberne et demokratisk system uden respekt for deres traditionelle styringsformer er jo ikke meget forskellig fra en S-SF-RV-regering, som på kort sigt vil genetablere en middelalderlig told for passage med vogn gennem byporten uden respekt for de sidste århundreder stadig mere åbne markeder’

  Nielsen, du må altså have mig meget undskyldt, men der vist ingen kyndige i arabiske og internationale forhold som på noget tidspunkt har hævdet at demokrati i vestlig forstand sådan lader sig ‘påtvinge på kort sigt’, snarere tværtimod. Og ordet ‘påtvinge’ i denne sammenhæng virker ikke så lidt påklistret eftersom de arabiske opstande jo er folkelige, i øvrigt er meget forskellige og også har en social dimension som oftes glemmes i disse debatter: en kolossal arbejdsløshed blandt mænd og udbredt korruption i statsapparaterne. De to fænomener har meget lidt med religion at gøre og findes også uden for den arabiske verden.

  Og Nielsen, mht betalingsringen virker det ærlig talt også lidt latterligt at betragte den som en begrænsning af åbne markeder. Det er kun dogmatiske liberalister og andre fantaster i Danmark der ikke har opdaget (muligvis fordi de ikke gider orientere sig internationalt) at når først betalingsringe er blevet etableret virker de i reglen markedsfremmende. Bare se på London, Stockholm og London, hvor befolkningen og erhvervsorganisationers modstand forsvandt da først systemerne var oppe at stå og fordelene stod klart.

  Pointen er, at markeder skal reguleres for at fungere bedre til gavn for alle. Pointen er ikke at markederne bare skal køre det hele selv, så drukner vi jo i køer og lort, varer og services bliver dyrere, og markederne skrider andre steder hen.

  Den har de da regnet ud for længst i lande ‘vi normalt sammenlinger os med’, som det så uskønt hedder.

 8. Af peter kocsis

  -

  Steffen Nielsen

  “Hvad pøblen råber til en fodboldkamp matcher ikke en officiel børneudsendelse.”

  Det var ikke blot pøbelen , men også ISRAELSKE LANDSHOLDSSPILLERE, der skråler med på hadesangen,hvad der tydeligt fremgår af tv klippet.

  “Jeg tror, israelerne får svært ved at stikke den med jøderne som aber og svin, fordi det siger Allah.”

  I israelske skolebøger bliver arabere systematisk fremstillede som ” primitive” ” passive”
  ” grusomme,”og ” pøbel”:

  “Professor Daniel Bar-Tal of the Tel Aviv University School of Education, who analyzed the contents of all 124 textbooks – from grades one through 12, covering the subjects of literature, Hebrew, history, geography and citizenship, all of which were approved in 1994 for use in the Israeli education system – found that the presentation of Arabs in dehumanizing terms, which declined in the 1980s and 1990s, began to seep back into the education system after the outbreak of the intifada.

  Like Podeh, Bar-Tal also noticed (…)
  that at the same time, there has been no change in use of negative stereotypes that present the Arabs as “primitives,” “passive,” “cruel” or “riffraff.”

  Det er da langt værre, at skolebøger er racistiske, end tilfældige fjernsysudendelser.Sidsnævnte kan man bare slukke for, medens førstnævnte er obligatoriske for alle jødiske børn , og der foregår daglig et kværnende , modbydelig racistisk inddoktrinering i de jødiske skoler ,der er den psykiske forudsætning for at gennemføre de utallige krigsforbrydelser, som Israel regelmæssibgt påfører palæstineserne.

  Men må jeg spørge engang, mener du alvorligt ,at palæstineserne , som zionisterne anser og behandler som kvæg, og som de myrder løs på efter behag, skal lære deres børn , af hvilke israel allerde har myrdet tusinder ,ikke at hade deres zionistiske bødler, men at de skal synes ,at bødlerne skam er alletiders flinke guttermænd?

 9. Af peter kocsis

  -

  Steffen Nielsen

  “Nu skal du få den samme, bare fra HAMAS: youtube.com/watch?v=Nrj5yGnAwnc”

  Dette er vist ikke en børneudsendelse, vel?
  og hvor ved du fra at det er fra Hamas? Åh-jeg glemte, du kan perfekt arabisk…

  Vidste du at zionisternes morderiske had mod muslimer og kristne stammer fra de jødiske religiøse bøger?

  “The famous Jewish rabbi, Maimonides, encouraged Jews to kill all Christians. In the Talmud (Hilkoth Akrum, X, 1), Maimonides says, “Do not have pity for them. Show no mercy unto them. Therefore, if you see one in difficulty of drowning, do not go to his help… it is right to kill him by your own hand by shoving him into a well or in some other way.”

  The monstrous and barbaric treatment Israel gives to Palestinians and other Arabs taken prisoner is easily understood when we realize that the Jews’ own holy book, the Talmud, commands that heretics and traitors be killed without delay (Abhodah Zarah, 266) and that a Gentile taken prisoner may be killed, “even before he confesses…the sooner the better” (Choschen Hammischpat, 388, 10).”

 10. Af peter kocsis

  -

  Steffen Nielsen:

  “Israeli Yeshiva (school) students often demonstrate and chant, “Death to the Arabs.” Defending their extreme behavior, Rabbi Ido Elba explains, “According to the Talmud (Jewish book of traditions), one may kill any Gentile.” Rabbi Schlomo Aviner adds that normal human codes and laws of justice and righteousness do not apply to the Jews.

  The widely studied Gush Emunim holds that, “Jews are not and cannot be a normal people…The Covenant made between God and the Jewish people effectively nullifies moral laws that bind normal nations.”

 11. Af Peter Kocsis

  -

  Peter Kocsis

  “Vidste du at zionisternes morderiske had mod muslimer og kristne stammer fra de jødiske religiøse bøger?”

  Du bedes dokumentere, at samtlige zionister har et morderisk had mod muslimer og kristne stammende fra de jødiske religiøse bøger!

 12. Af Steffen Nielsen

  -

  Rettelse

  Peter Kocsis

  “Vidste du at zionisternes morderiske had mod muslimer og kristne stammer fra de jødiske religiøse bøger?”

  Du bedes dokumentere, at samtlige zionister har et morderisk had mod muslimer og kristne stammende fra de jødiske religiøse bøger!

 13. Af Finn Bjerrehave

  -

  Hvordan kan vi mennesker sammenligne 1989 hvor Europa skiftede ansigt med det Arabiske forår, det ligger uden for den ulidelige fornuft og intelligens.
  Europa,s lande som i 1989 fik deres frihed af Rusland, efter tak for krigen (det var disse lande som stillede sig på Hitlers side) var og er ikke Muslimske, og derfor turde overlade magten til folkevalgte, og tak for det.
  Israel som nu skal blandes ind i debatten, er et stykke Europæisk land, placeret i en Arabisk omklamring, og selv om Tyrkerne i 400 år besatte landet i det Osmanniske imperium, ønskede ingen i den lange besættelsestid en Palæstinensisk stat, dette ønske kom først efter 6 dages krigen, som en konsekvens af at ingen andre Arabiske stater ønskede den Palæstinensiske befolkning, derfor flygtningelejre, som stadig er i kraft, da issimilation som politisk værktøj ikke findes i den Arabiske verden, men dagligt udfordrer den vestlige demokratiske befolkning, og store politiske spændinger bliver dagsorden.
  Betalingsringen skal også fremhæves, og hvis denne betalingsring lå i Middelhavet, fik vi måske kun velhavende flygtninge, og Grækenland kunne så få uventet økonomisk tilskud, men nu er det nok et skråplan.
  Slut med Vinteren .Finn Bjerrehave Vig

 14. Af Jacob Selchau

  -

  Urk, det er derfor jeg har det skidt med denne slags internetdiskussioner.

  SELVFØLGELIG er langt de fleste jøder ganske almindelige mennesker, der intet har imod folk fra andre religioner. Så er det ædende ligegyldigt hvad en middelalderrabbiner har eller ikke har skrevet. Det had der vitterligt er, det skyldes langt mere den lange israelsk-arabiske konflikt end hvad der står i Talmud.

  Når vi begynder at se andre mennesker som først og fremmest jøder, først og fremmest muslimer, først og fremmest amerikanere, danskere, russere, kommunister, kapitalister eller hvad ved jeg, så er det at det begynder at blive dejligt let at tro man kan sætte dem på en simpel formel, hvor man ved at sådan og sådan er de, fordi det har Marx/Maimonides/Muhammed osv. sagt.

  Kvind jer op og indse at så letkøbte forklaringer tjener til at gøre os dummere, ikke klogere.

 15. Af Axel Eriksen

  -

  Til Jesper Frandsen!

  Bare en kort kommentar: Du har ret m.h.t. indførelse af reelt demokrati. Minimum to generationer.

  I Danmark gik der fra grundlovsændringen i 1849 til “systemskiftet” i 1901. Og så til 1915, hvor også kvinderne fik valgret.

  Det sidste kunne vi nu godt have undværet – men trods alt er de også en slags mennesker – er det i øvrigt ikke Valentines Dag? Jeg løber!

 16. Af Axel Eriksen

  -

  Til Kasper Støvring!

  Jeg forholder mig til dette racistiske indlæg fra Peter Kocsis (der er flere andre):
  Citat:
  “Men må jeg spørge engang, mener du alvorligt ,at palæstineserne , som zionisterne anser og behandler som kvæg, og som de myrder løs på efter behag, skal lære deres børn , af hvilke israel allerde har myrdet tusinder ,ikke at hade deres zionistiske bødler, men at de skal synes ,at bødlerne skam er alletiders flinke guttermænd?

  Skrevet af peter kocsis, 16. februar 2012 kl. 16:59”

 17. Af Axel Eriksen

  -

  Til Kasper Støvring!

  Hvis ovenstående ikke var tilstrækkeligt – så læs hans øvrige indlæg! En enestående gang jødehad – hvis det ikke er racistisk – så er alt tilladt!

 18. Af Kurt Dejgaard

  -

  @ Kasper Støvring.

  Det var en sløj tilbagemelding til Ole Wæver.
  Du citerer ham i bloggen for meninger han ikke har ytret (det var journalistens) og naar han rimeligvis forlanger en berigtigelse, taler du udenom og begynder at belaere ham om hvad han BURDE have sagt, efter din personlige mening.

  Det er godtnok sølle af en faghistoriker, må jeg sige.
  Der kan ikke være meget professionel stolthed tilbage…

 19. Af peter kocsis

  -

  Jacob Selchau,

  “Urk, det er derfor jeg har det skidt med denne slags internetdiskussioner.

  SELVFØLGELIG er langt de fleste jøder ganske almindelige mennesker, der intet har imod folk fra andre religioner. Så er det ædende ligegyldigt hvad en middelalderrabbiner har eller ikke har skrevet. Det had der vitterligt er, det skyldes langt mere den lange israelsk-arabiske konflikt end hvad der står i Talmud. ”

  1)Mit indlæg er udelukkende at betragte som et
  parodi på indlæg fra Steffen Nielsen og utallige andre muslimofobe,som trives på på Støvrings blogs som svampe efter regn, og hvis stereotype debatmønster er, at man kommer med en eller anden middelalderlig islamisk citat( gerne forfalsket)hvorefter man hævder ,at alle problemer skyldes denne og lignende citater. Nu får de igen af deres egen suppe.

  2) men når du skriver at:

  “SELVFØLGELIG er langt de fleste jøder ganske almindelige mennesker, der intet har imod folk fra andre religioner. ”

  så overser du den stadigt stigende chokerende jødiske racisme i Israel:

  Wiki:

  “The Association for Civil Rights in Israel (ACRI) published reports documenting racism in Israel, and the 2007 report suggested that anti-Arab racism in the country was increasing. One analysis of the report summarized it thus: “Over two-thirds Israeli teens believe Arabs to be less intelligent, uncultured and violent. ….The report becomes even grimmer, citing the ACRI’s racism poll, taken in March 2007, in which 50% of Israelis taking part said they would not live in the same building as Arabs, will not befriend, or let their children befriend Arabs and would not let Arabs into their homes.”[11] The 2008 report from ACRI says the trend of increasing racism is continuing.[12]

  Another 2007 report, by the Center Against Racism, also found hostility against Arabs was on the rise. Among its findings it reported that 75%of Israeli Jews don’t approve of Arabs and Jews sharing apartment buildings; that over half of Jews wouldn’t want to have an Arab boss and that marrying an Arab amounts to “national treason”; and that 55% of the sample thought Arabs should be kept separate from Jews in entertainment sites. Half wanted the Israeli government to encourage Israeli Arabs to immigrate. About 40% believed Arab citizens should have their voting rights removed.[15]

  A March 2010 poll by Tel Aviv University found that 49.5% of Israeli Jewish high school students believe Israeli Arabs should not be entitled to the same rights as Jews in Israel. 56% believe Arabs should not be eligible to the Knesset, the Israeli parliament.[16]”

 20. Af peter kocsis

  -

  “Til Kasper Støvring!

  Hvis ovenstående ikke var tilstrækkeligt – så læs hans øvrige indlæg! En enestående gang jødehad – hvis det ikke er racistisk – så er alt tilladt!
  Skrevet af Axel Eriksen, 16. februar 2012 kl. 18:53”

  Nu er Kasper Støvring sengeliggende på grund af lungebetændelse, så jeg synes det er yderst hensynsløst af dig at ubelejlige en syg mand på din egoistiske måde.
  Hvis du har problemer med racisme, kan du da bare melde mig til politiet for at have overtrådt §166b,så skal de nok tage sig af sagen.

 21. Af Jørn Strand Nielsen

  -

  Kære Jesper – jeg er meget enig med Kapser i, at et “path dependency” approach er relevant til at forklaare, at når befolkninger oplever markante forandringer i deres omgivelser, som f.eks. Gadafi-styrets sammenbrud i Libyen, søger folk flest tilbage til “vante stier” i stedet for at “træde nye mens de går”, som det vist hedder på nykonsulensk.
  På Københavns vestegn bor jo også mange fortravlede børnefamilier med en kompleks trafiklogistik hver morgen og eftermiddag, og mange har jo netop valgt bilen til transport, fordi den modsat kollektive transportmidler er fleksibel og styrbare af familien selv. Kun bilen kan “multitaske”, og vælges derfor ikke af ideologiske grunde eller magelighed, men fordi kun den får familiens dagligdag til at hænge sammen. At søge med gulerod og pisk at få en sådan familie til i stedet at basere sig på offentlige trafikmidler er for mig et abstrakt model-politisk overgreb på virkelige familier, som jo tvinges til enten at hente tid i arbejdslivet (kvinden hjem til kødgryderne?) eller til at flytte in til en bolig indenfor murene.
  Betalingsringen er jo en rent pengemaskine camoufleret som en trafik- og miljøregulerende foranstaltning. Så efter min mening burde man skrotte SF’s nærmest religiøse forhold til kollektiv trafik, og så med udgangspunkt i et mål og mindsket trængsel og forbedret miljø søge og sammensætte et komplekst sæt af løsninger. Ligesom med vores finanspolitiske problemer findes ingen forsimplede løsninger.

 22. Af Steffen Nielsen

  -

  Peter Kocsis

  “)Mit indlæg er udelukkende at betragte som et
  parodi på indlæg fra Steffen Nielsen og utallige andre muslimofobe,som trives på på Støvrings blogs som svampe efter regn, og hvis stereotype debatmønster er, at man kommer med en eller anden middelalderlig islamisk citat( gerne forfalsket)hvorefter man hævder ,at alle problemer skyldes denne og lignende citater. Nu får de igen af deres egen suppe.”

  Det er for nemt, bare at sige, at det bare var for sjov. Jeg bruger generaliseringskortet ligesom du og dine, og beder ligesom du om dokumentation. Samme ordlyd som du bruger igen og igen.

 23. Af Jesper Frandsen

  -

  Støvrings kulturtilgang til det arabiske forår lider af en alvorlig svaghed. Og det er at den er fuldstændig blind for at andre faktorer end islamisme, eller med modsat fortegn, den vestlige demokratiforståelse, selvfølgelig også spille ind i opstandendes dynamik og deres foreløbigt meget skrøbelige resultater.

  Det handler bl.a om økonomisk krise, social skævheder, befolkningsvækst, arbejdsløshed og grådige politiske eliter. I dagens udgave af dagbladet Information beskriver Tobias Havmand (http://www.information.dk/293599) disse faktorer på udmærket vis. Perspektivet er andet end her på bloggen, og det sætter den snævre kulturforståelse som Støvring og mange danskere står for, nemlig at alt handler om islam versus vesten, skarpt i relief. Havmand skriver:

  “I vestlige medier er den opstand, der siden slutningen af 2010 har fejet henover Mellemøsten og Nordafrika, som regel blevet udbasuneret som en kamp for demokrati, menneskerettigheder og indflydelse. Men de fleste professionelle iagttagere i og uden for regionen er enige om, at den kun i mindre grad handler om demokrati. Den handler om penge.

  Mens befolkningstallene er eksploderet i de arabiske lande — i Egypten, den arabiske verdens mest folkerige land, er befolkningen siden 1980 næsten blevet fordoblet fra cirka 44 mio. til cirka 83 mio. — har en ung befolkning kunnet se, at skellet mellem rig og fattig er vokset, og at den almindelige befolkning trods astronomiske olieindtægter i flere af de berørte lande ikke er blevet rigere, men fattigere, mens mulighederne for at bevæge sig ud af fattigdommen er blevet stadig mindre. I lande som Egypten og Tunesien er ungdomsarbejdsløsheden eksploderet, samtidig med at befolkningen har kunnet se en elite høste frugterne af de økonomiske liberaliseringer, der er sket i flere af de berørte lande. Uligheden er vokset, samtidig med at lande som Tunesien, Jordan og Egypten er blevet fremhævet som økonomiske succeshistorier.

  »Der er ingen tvivl om, at protesterne i meget vid udstrækning har været drevet af utilfredshed med manglen på økonomiske muligheder, uligheden og udsynet til, at crony capitalism (en økonomi, hvor succes afhænger af nære forhold mellem forretningsfolk og regeringsfolk, red.) er løbet med gevinsten,« siger økonomen Ibrahim Saif fra tænketanken Carnegie Middle East Center i Beirut.

  »Problemet er bare, at forventningerne er alt for store, og at folk forventer hurtig forandring og flere penge mellem hænderne. Sådan kommer det ikke til at foregå. Det kommer til at tage lang tid, og det er ikke sikkert, at folk har tålmodighed til at vente.«

  Uudnyttet potentiale
  Foreløbig har de arabiske folkemængder kunnet se det modsatte ske. I de lande, der har været mest berørt af Det Arabiske Forår, har konsekvensen været, at den økonomiske vækst er gået fuldstændig i stå, mens både indenlandske og udenlandske firmaer afventer udviklingen og holder tilbage med investeringer. I lande som Tunesien og Egypten har den økonomiske vækst i 2011 ligget på omkring 0,3 procent efter år med vækstrater på 5-7 procent, også efter den globale recession. Og selv om økonomerne forudsiger større vækst i år – Libyen er med sin olieproduktion en lidt anden historie – er forudsigelserne for 2012 stadig temmelig pessimistiske.

  Alligevel findes der også mange, der anser Det Arabiske Forår som en mulighed for økonomisk fremgang og vækst — ikke bare i de berørte lande, men også for resten af verden. Chefen for Den Europæiske Bank for Udvikling og Genopbygning (EBRD), Thomas Mirrow, har blandt andre sammenlignet Det Arabiske Forår med kommunismens fald i Østeuropa, som bragte disse lande ind i verdensøkonomien og samtidig skabte nye forretningsområder for vestlige firmaer. Så vidtløftig er hans medarbejder Heike Harmgart, der er seniorøkonom for Mellemøst- og Afrikaregionen i EBRD ikke, men hun er dog optimistisk:

  »Østeuropa var anderledes på den måde, at der var et andet fundament og også en anden interesse fra eksempelvis vesteuropæiske banker i at involvere sig. Men der er et kæmpe uudnyttet potentiale i regionen,« siger hun.

  »I øjeblikket eksporterer man for eksempel næsten alt, man producerer, i rå form, hvor man lige så godt kunne forarbejde og producere det lokalt. Der er et stort uudnyttet potentiale i at skabe en lokal produktionssektor og servicebranche, som også vil skabe flere jobs, hvilket har været den helt store mangel i den økonomiske vækst, regionen havde inden protesterne, og ikke mindst i at styrke små og mellemstore virksomheder,« siger hun.

  Mere transparens
  Både Mubarak og Ben Ali privatiserede dele af den offentlige sektor og rettede i mange henseender ind efter de internationale økonomiske institutioners forskrifter forud for omvæltningerne. Alligevel blev befolkningerne som sådan ikke mere velhavende, og Heike Harmgart har en vis forståelse for den modstand, der ligger hos befolkningen i mange af de berørte lande mod at privatisere og liberalisere efter vestligt forbillede.

  »Megen af kritikken har været berettiget, fordi implementeringen ikke har været god og graden af korruption høj. Jeg talte for eksempel med en grafisk virksomhed i Kairo, som aldrig havde fået en offentlig opgave før, fordi de gik til virksomheder med familie- og venneforbindelser til styret. Derfor handler meget af omstillingen også om at gøre arbejdsgangene mere transparente,« forklarer hun.

  »Samtidig har man et system, hvor det offentlige fylder utrolig meget, og hvor det er meget svært for små og mellemstore private virksomheder at klare sig. Ikke mindst fordi det er utrolig svært for dem at låne penge, selv om man har en god forretning. Mange af de typer virksomheder, som for eksempel i Østeuropa ingen problemer ville have med at låne penge, kan ikke gøre det i denne region, fordi man kun kan gøre det med pant i allerede eksisterende værdier, hvilket selvsagt forhindrer iværksætteri.«

  Banken, der har udvalgt sig Mellemøsten og Nordafrika som et nyt indsatsområde, regner med, at der vil være økonomisk stilstand indtil cirka midt på året, hvorefter væksten ifølge deres beregninger vil vende tilbage med vækstrater omkring 3,3 procent (Tunesien) og 3 procent (Egypten), og derfra er mulighederne for øget vækst store. Det er imidlertid en forudsigelse, der er behæftet med en vis usikkerhed — ikke mindst i forhold til omfanget af den politiske uro.

  »Lige nu er alting lidt flydende, og derfor venter alle på, hvad der vil ske og på udmeldinger fra de nye magthavere om hvilken økonomisk politik, der vil blive ført. Alle holder tilbage med investeringer, fordi de venter på, hvad der vil ske,« siger Heike Hamgart, der imidlertid ikke er så urolig for, hvilken ideologisk karakter, de nye landestyrer får.

  Her er både mere socialt inkluderende kapitalistisk modeller og modeller med øget vægt på islamiske værdier i spil, men økonomisk er det ikke nødvendigvis så afgørende, mener hun:

  »De nye styrer har alle sammen indtil videre arbejdet med modeller uden store afvigelser fra traditionel markedsbaseret økonomi, men med sociale tiltag. Fattigdomsniveauet er stigende, og det er et problem, man er nødt til at forholde sig til,« siger hun.

  Venter på ro
  Og der ér vilje til at investere. De danske virksomheder, der er samlet i Dansk Industri (DI), kommer om kort tid med et erhvervsfremstød i Libyen, hvor Udenrigsministeriet også har åbnet et handelskontor. Men mulighederne er endnu større i Egypten, som er en del af den såkaldte Next11-gruppe: en gruppe af lande, der er udnævnt til at være verdens næste store boom-økonomier efter BRIK-landene.

  »På sigt er Egypten et meget vigtigt marked for os og et sted, hvor vi ser store muligheder for vækst og for at danske virksomheder kan involvere sig. Sådan var det allerede før Mubaraks fald, hvor forretningsbetingelserne også var gunstige, men det er selvfølgelig klart, at der dengang var nogle problemer i forhold til korruption, bureaukrati og mærkelig indblanding, hvor vi håber, at tingene kan blive bedre i fremtiden, og potentialet kan blive endnu større,« siger Jacob Kjeldsen, direktør i DI’s afdeling for international forretningsudvikling, der netop er hjemvendt fra Egypten.

  Heller ikke hos DI er der store bekymringer over den ideologiske natur af de fremtidige regeringer.

  »Selvfølgelig taler forretningsfolk også om islams rolle, men vi laver jo også forretninger i Saudi-Arabien og Den Arabiske Golf, uden at det er et stort problem,« som han forklarer.

  Også i den danske forretningsverden og hos udenlandske samarbejdspartnere venter alle på , hvad der sker.

  »De forretningsfolk, vi taler med, siger, at 2011 og 2012 er smidt ud af vinduet, men 2013 er året, hvor tingene kommer til at ske. Alle folk venter med at lave større investeringer og venter på den politiske udvikling og på, at der kommer ro, for det er selvfølgelig den vigtigste forudsætning for at involvere sig i et land,« forklarer han.

  Og det er netop den klemme, de arabiske lande er fanget i lige nu. Befolkningerne kræver økonomisk fremgang, men den økonomiske fremgang kommer næppe, før befolkningerne går hjem eller på arbejde og venter på den i stedet for at kræve den på gaden.

  »Folk er ikke særlig tolerante: De kræver forandring, og de kræver, at den kommer hurtigt. Men de tiltag, vi taler om, kommer til at være lang tid om både at skabe den nødvendige vækst og om at omfordele indtægterne mere retfærdigt,« forklarer økonomen Ibrahim Saif fra tænketanken Carnegie.

  »Samtidig har du en gammel elite, der ikke vil opgive sine privilegier, men kæmper imod forandring. Det er folket på gaden godt klar over, og hvis ikke de kan gennemskue processen og se fremskridt, kommer der optøjer. Det er i høj grad det private erhvervsliv, væksten skal komme fra, men på grund af den korrumperede privatiseringsproces i årene forud for oprøret er der en høj grad af dæmonisering af privatsektoren,« forklarer økonomen.

  »Derfor er det vigtigt, at omverdenen både involverer sig i processen med at skabe gennemsigtighed og også bidrager med projekter, der kan skabe vækst og optimisme. På sigt er jeg bestemt optimist.«”

  Det er påfaldende så lidt Berlingske.dk og bloggerne har gidet at beskæftige sig med de beskrevne forhold. Men måske ikke så mærkeligt efter 10 år med VOK værdikamp og over fokus på de farlige muslimer.

 24. Af Axel Eriksen

  -

  Til peter kocsis!
  Javel, dit catat:
  “Nu er Kasper Støvring sengeliggende på grund af lungebetændelse, så jeg synes det er yderst hensynsløst af dig at ubelejlige en syg mand på din egoistiske måde.
  Hvis du har problemer med racisme, kan du da bare melde mig til politiet for at have overtrådt §166b,så skal de nok tage sig af sagen.”

  Skrevet af peter kocsis, 16. februar 2012 kl. 19:17

  Der er vel intet mere egoistisk i min henvendelse, end i din! Er du fuldstændig blottet for logisk tankegang???

 25. Af Jacob Selchau

  -

  @peter kocsis

  Jeg taler om jøder i almindelighed. Der er masser af had og racisme blandet ind i den israelsk-arabiske konflikt. Folk slår hinanden ihjel og lærer at hade hinanden. Det gælder både israelerne og palæstinenserne.

  Jeg er dog glad for at du ikke mener det jeg troede at du mente om israelerne. Jeg synes personligt at det er skrækkeligt at forsøge at sætte nogen som helst folkeslag i bås ud fra nogle gamle tekster, uanset hvem det går ud over. Men det er selvfølgelig udgangspunktet for hele denne skrækkelige diskussion.

 26. Af Axel Eriksen

  -

  Til kocsis!

  Melde noget til politiet! De er enten ude et sted, hvor der er nogle fartsyndere m.v., der kan give kroner i statskassen – ellers drikker de kaffe og spiser citronhalvmåner! Selv om du mentalt er langt fra Danmark – så er det altså virkeligheden!
  Og §166b, ingen aner, hvad den omhandler. Derfor kan du fortsætte dit islamiske korstog!!!!

 27. Af Steffen Nielsen

  -

  Peter Kocsis

  Interessant, at du har tilegnet dig ordet muslimofob (en variation af islamofob), som stammer fra Khomeini, og som var et våben brugt af islamister mod kvindesagsforkæmperne. Jo, jeg ved godt, hvor dine sympatier ligger.

  Jeg er ikke mere “muslimofob”, end du er jødehader.

 28. Af Axel Hammerschmidt

  -

  Grunden til forandringerne ikke sker fredeligt i Egypten er, at militæret sidder på noget der ligner 30 – 50 pct af økonomien og at militærets “monopol” bliver udfordret. Grunden til at militæret sidder på 30 – 50 pct af økonomien er, at militæret er den eneste organisation der fungerer nogenlunde fornuftigt.

  Krig er som bekendt politik med andre midler.

  Det er iøvrigt samme situation i Tyrkiet, men der syntes det politiske system at ha’ fået overtaget – indtil videre.

 29. Af peter kocsis

  -

  “Jeg synes personligt at det er skrækkeligt at forsøge at sætte nogen som helst folkeslag i bås ud fra nogle gamle tekster, uanset hvem det går ud over. Men det er selvfølgelig udgangspunktet for hele denne skrækkelige diskussion.”

  Ja, jeg synes også det er fuldstændigt idiotisk, ,men ikke desto mindre kan du se mønsteret i utallige muslimofobe blogindlæg her og på JP,,der alle går ud på at tilsvine samlige muslimer i verden ved at f eks at citere fup citater fra ” koranen”.

 30. Af peter kocsis

  -

  Steffen Nielsen:

  “Interessant, at du har tilegnet dig ordet muslimofob (en variation af islamofob), som stammer fra Khomeini, og som var et våben brugt af islamister mod kvindesagsforkæmperne. Jo, jeg ved godt, hvor dine sympatier ligger.”

  Fuldstændigt idiotisk indlæg.Udtykket har intet med Khomeini gøre.

  “Det hevdes for eksempel at begrepet islamofobi er blitt introdusert av ‘islamister’ og ‘folk på den ytterste venstresiden.’ Denne resirkulerte påstanden later til å skrive seg fra en artikkel av de franske feministiske forfatterne Caroline Fourest og Fianetta Venner i tidsskriftet Pro-Choix fra 2003. [i] I denne artikkelen hevdet Fourest og Venner at begrepet islamofobi er “tenkt ut av islamister.” De skrev blant annet at begrepet ble brukt av iranske mullaher etter den iranske revolusjonen om iranske kvinner som nektet å ikle seg slør [chador].
  Hva angår Iran finnes det ikke dekning i noen seriøs forskningslitteratur for at begrepet skal ha blitt brukt av iranske mullaher på det tidspunkt Fourest og Venner hevder. I historikeren Janet Afarys autoritative Sexual Politics in Modern Iran fra 2009 – som blant annet utførlig beskriver kampen mellom det fremvoksende islamistiske regimet til Khomeini og sekulære feminister i årene like etter revolusjonen – forekommer begrepet overhodet ikke.

  Den spanske forskeren Fernando Bravo López har studert begrepets historie. I en artikkel som nylig ble publisert i det velrennomerte fagtidsskriftet Ethnic And Racial Studies påviser han at begrepet først opptrer i to arbeider om fransk kolonistyre i Vest-Afrika skrevet av de to kolonibyråkratene Maurice Delafosse og Alain Quellien i 1910. [v]

  Verdens første islamistbevegelse var Muslimbrødrene (MB) i Egypt. MB ble grunnlagt i 1928 – altså atten år etter at begrepet først ble tatt i bruk i Frankrike. Vi finner det lite sannsynlig at akademikere som var ansatte på høyt nivå i det franske kolonibyråkratiet i 1910 kan ha hatt tilknytning til ‘den ytterste venstresiden.’ Påstanden om at det skal ha vært islamister og/eller folk på ‘den ytterste venstresiden’ som har introdusert begrepet islamofobi er følgelig ganske enkelt absurd. Det er også verdt å merke seg at denne påstanden om begrepets opprinnelse ikke finner noen støtte i den etter hvert omfattende seriøse forskningslitteraturen om islamofobi.”

  dagsavisen.no/nyemeninger/alle_meninger/cat1003/subcat1017/thread150925/#post_150962

 31. Af Axel Eriksen

  -

  Til peter kocsis!

  Mange tak for endnu en belæring! Kan du så ikke også give en forklaring på “jødehad” fra muslimks side? Bortset fra din profet – Muhammeds – mord på jøderne i Medina for halvandet årtusinde siden – må der jo have været nogle kontroverser mellem jøder og muslimer siden – endnu inden Israel blev oprettet som stat! Ser med spænding hen til din “forklaring”!!

 32. Af Axel Eriksen

  -

  Og endvidere peter kocsis!

  Når man er så nærtagende og følsom overfor kommentarer som du – så hvorfor denne til Steffen Nielsen:

  “Fuldstændigt idiotisk indlæg.”

  Skrevet af peter kocsis, 17. februar 2012 kl. 00:52

 33. Af Steffen Nielsen

  -

  Peter Kocsis

  Begrebet “islamofobi” anvendelse har været anvendt mod Kate Millet, da hun opfordrede iranske kvinder under Khomeini til nægte at gå med slør, mode Salmon Rushdie. Citat Redekar:
  “Igennem 1990’erne blev begrebet systematisk udbredt fra Londons islamistiske miljøer i kampagner imod Rushdie. Forfatteren og forsvarere for ytringsfrihed måtte nu se sig anklaget for kriminel islamofobi og truet på livet. Begrebet islamofobi er dermed oprindeligt et våben smedet af islamisterne for at tjene deres mål om at påtvinge verdens deres totalitære vision, og hvis rødder rækker ned i dybeste åndsformørkelse.”
  Redeker er også blevet beskyldt for islamofobi. Også han har en islamistisk dødsdom hængende over hovedet.

  “Islamofobi” er et begreb skabt af islamister til manipulation, forbud mod islam-kritik. Det er topmålet af uhæderlighed at sygegøre dem, man er uenig med.

  Er du for øvrigt islamofil?

 34. Af Steffen Nielsen

  -

  “Vi afviser den “kulturrelativisme”, der består i at acceptere, at muslimske mænd og
  kvinder nægtes retten til lighed, frihed og verdslighed af respekt for kulturer og
  traditioner.
  Vi nægter at skulle give afkald på den kritiske ånd, når årsagen er frygt for at
  opmuntre til “islamofobi”, dette uheldige begreb, som forveksler kritikken af
  religionen islam med stigmatiseringen af dens udøvere.” Af bl.a. Salmon Rushdie

  http://www.moderatemuslimer.dk/Artikler/manifest.pdf

 35. Af “Afghanistan er ikke farligere end områder af Berlin” « Snaphanen

  -

  […] Kasper Støvring påviser i Berlingske Tidende, at Vestens politikere og journalister er urealistiske m.h.t. det aktuelle kaos i Libyen, Iraq, Syrien og Ægypten. […]

 36. Af Jørgen Christensen

  -

  Det er trist at læse nogle af indlæggene, så smalsporede. At forsvare Islam i et civiliseret vesten verden er umuligt, for så vidt i alle verdener. Hvem prædiker hver dag, død over vesten og de vantro hunde? Hvem har stået for nogle af de værste terror handlinger denne verden har set, med så mange uskyldige dræbt? Hvem dræber egne landsmænd og børn i deres fanatisme? Man må spørge sig selv, hvor intolerant kan man være. Islam – vel den mest uhyggelige religion der eksisterer, eller rettere den måde den bliver dyrket på.

 37. Af Finn Bjerrehave

  -

  99% af adspurgte ønskede oprørende mod Diktatorene god vind, vi hjalp endda i Libyen, som i dag er Enhedslistens partiprogram værdigt, fordi Politiet er væk, og alle har våben i hånd, altså demokratisk ligestillet.
  Egyptens største problem før den såkaldte revolution, var trafikpropper, og det var måske en betalingsring og ikke en revolution der var løsningen, fordi Militæret afgiver nok ikke magten, ligesom i Syrien hvor Diktatoren kun er på skrømt, og militæret egenrådigt bestemmer.
  Fred Frihed menneskerettigheder, livets universielle brændstof, hvor selv Cuba ligger underdrejet,der må selv FN kaste håndklædet i ringen, men Olieprisen presser vores økonomi, bliver resultatet af det Arabiske eventyr, hvor vinteren snart er ovre.
  Godt liv til Jøder og Arabere.Finn Bjerrehave Vig

 38. Af Allan Hansen

  -

  ” Der er ingen tvivl om, at islam vækker frygt og vrede i de fleste vestlige lande”
  Citat: Kenan Malik forfatter – Fra fatwa til jihad 2010.

  Med Ayatollah Komeinis fatwa mod Salman Rushdie som udgangspunkt undersøger Kenan Malik, hvordan radikal
  islam har fået tag i det muslimske samfund ansporet af multikulturalismen, og hvordan Rushdie-affæren satte ytringsfrihed og tolerance på dagsordenen.

  344 sider 299 Kr.

  Jeg er lige ved at læse det sidste kapitel af “Fra fatwa til jihad,,

  Maliks bog er så fyldt med graverende selvmodsigelser, og man får den tanke
  at han ikke helt har styr på de begreber, som han forsøger at analyserer (?)
  Selv om Maliks far er muslim (hans mor er hindu), så må det stå klart for enhver, at
  Malik ikke ved en skid om islam – hvilket han da heller ikke påstår.
  Malik selv er ikke muslim.

  ” Det er absurd at forstille sig, at en bog kan blive årsag til optøjer”
  Sagde Salman Rushdie til den indiske journalist Shrabani Basu, ganske kort tid inden
  De Staniske Vers udkom.
  ” Det er en bizar måde at betragte verden på. ” I bakspejlet forekommer det enten at være uhyre naivt eller stærkt ironisk.

  ” De har nok oplevet, at for nogle mennesker er det en religion at tilgive fornærmelser, og de gør det faktisk, men glemmer dem aldrig.
  Nu var jeg ikke perfekt nok til at tilgive fornærmelser, men det endte altid med, at jeg glemte dem”

  Citat: Albert Camus.

  Der står også mange fornuftige ting i Maliks bog bl.a.

  : Hvad er multikulturalisme?

  Ja, det kan jo være en svær nød at knække.
  Der gives ikke nogen klar definition på dette begreb, som derfor fortaber sig i tåger og spredt fægtning. Jeg har endnu ikke læst en gangbar forklaring på dette begreb!
  I sin bog ” Fra fatwa til jihad,, rejser Kenan Malik det lidt drilagtige spørgsmål “hvorfor er der ikke plads til de “hvide,, englænder i det multikulturelle samfund?

  ” andre etniske grupper har lov til at slås for deres identitet, hvorfor må englænderne ikke?
  hvorfor har man opgivet engelske traditioner og engelske værdinormer etc. etc.?
  Hvorfor kan den “hvide,, identitet ikke få plads på det interkulturelle kort?
  Og hvorfor rubriceres den “hvide,, identitet konsekvent, som racisme?

  Internaliseringen af fatwaeb har ikke blot skabt en ny kultur af selvcensur, men har også medvirket til netop de problemer, som selvcensuren angiveligt skulle være en forholdsregel imod.
  Frygten for krænkelse har ganske enkelt gjort det letter at blive krænket.
  ” Det, vi i dag har skabt, er krænkelseskulturens markedsplads – siger forfatteren Monica Ali og hun forsætter ” hvis man etablerer en markedsplads for krænkelser, må man forvente, at alle opsøger den. Alle ønsker sig nu at sige ” Mine følelser er i højere grad anfægtede end dine”.

  Hvornår er en kultur en kultur?

  Med andre ord hvad er de kausale betingelser/ kriticsime vi anvender når vi skal forsøge at analyserer hvad der er kultur?
  Igen kan det være en svær nød at knække, men for mig at se må udgangspunktet
  være et fælles sprog ( i U.K er der intet krav om, at man skal tale engelsk for at modtage bistandshjælp) men jeg tror nok vi kan blive enig om, at det lyder meget mærkeligt hvis man påstår, at man kommer fra et land hvis sprog man ikke forstår eller taler.
  Det hævdes ofte, at kultur og religion er to forskellige ting, men at over se den nære sammenhæng mellem religion og kultur er for mig at se en fejlslutning.

  Det næste punkt må være fælles værdinormer og her er kvadratroden demokrati og ytringsfriheden – som er selve grundlaget/fundamentet for demokrati.
  Man kan ikke have et demokrati uden ytringsfrihed! Så er den ikke længer!
  Nuvel, jeg er islamkritiker, men ikke muslimhader.
  Jeg har ikke noget imod fremmede (jeg bor selv i udlandet), men for mig går grænsen der hvor man forlanger, at jeg skal kvæle mine egne børn for at give plads til de andres.

  At TÆNKE SIG.

  Mennesket er hvad Aristoteles kaldter ” det tænkende dyr;.

  Lad mig minde om, at vores sociale og kulturelle arv ligger dybere i os alle end vi selv kan forstå – uanset om du er hindu, buddhist, jøde, kristen, muslim, dansker eller tysker etc. etc. så er du altid én del af din sociale og kulturelle arv – og det bør man forholde sig til!

  Søren Kierkegaard skiver et sted ” vi fødes alle som originaler, men dør som kopier!
  Det skal man forstår rigtigt.
  Vi er alle et ” produkt,, af de impulser vi modtager fra vores omgivelser dvs. vores forælder, søskende venner og i sidste omgang det samfund vi er vokset op i.

  Lad os se på et eksempel:

  – Hvis man nu tager to enægget tvillinger og lader dem vokse op i to vidt forskellige verdensdele – så vil de blive to meget forskellige mennesker.( det er den historie, som Salman Rushdie fortæller i ” Midnatsbørn).

  – Men hvis de nu voksede op sammen (sammefund) ville de blive temmelig ens.

 39. Af Allan Hansen

  -

  Lars Hedegaard. Historiker og forfatter.

  ” Det vestlige paradigmeskift i omtale af islam har fået den konsekvens, at man i dag kun kan omtale islam som et identificerbart fænomen, når man ønsker at rose den for et eller andet. Vil nogen derimod kritisere islam, opløses den tåge. Så kan man overhovedet ikke tale om islam som en sammenhængende enhed.

  Det er ganske vist svært at benægte, at næsten alle verdens nulevende terrorister og selvmordsbomber påberåber sig Muhammeds ideologi, når de skal retfærdiggøre deres handlinger, men det skyldes, siger fortalerne for den nye islam-diskurs, at de har misforstået ” profetens budskab.

  Det er også svært at skjule, at demokratiet, friheden og fremskridtet har ringe kår i den muslimske verden, men det har intet med islam at gøre.

  Islam er så mangfoldig og mangefacetteret fra land til land og fra person person ( for vi at vide), at man slet ikke kan kritisere den, men der imod nok berømme den.

  Alle disse forklaringer og erklæringer om den muslimske indvandring som en kulturberigelse og et nyttigt tilskud til landenes økonomi har imidlertid ikke været nok til at bortvejre en begyndende frygt i de europæiske befolkninger.
  Efterhånden som der næsten dagligt er indløbet beretninger fra store dele verden om terror og andre voldshandlinger begået i Allahs navn, er stadigt flere begyndt at tvivle på de offentligt fremførte påstande om islam som en fredens og tolerancens religion.

  I 2004 spurgte Frankrigs rådgivende komite om menneskerettigheder, hvordan folk stiller sig til de vigtigste religioner.
  Mere end halvdelen, 52 pct. havde et positivt syn på kristendommen, mens 13 pct. var negativ indstillet. 30 pct. forholdt sig positivt til jødedommen, mens 20 pct. var negative. De tilsvarende tal for islam var 23 pct. og 66 pct. negative.

  Ved en meningsmåling gennemført i Tyskland i 2007 fik folk stillet følgende spørgsmål >> Når du høre ordet ´islam, hvad tænker du så på?
  93 pct. svarede >> kvindeundertrykkelse, 83 pct. >> terrorisme,, og 82 pct. >> ´radikalisme,,.
  Citat slut: 1400 års krigen. Lars Hedegaard og Mogens Camre. 2009. ( En bog som alle bør læse).

  Dette eksempel illustrer blot med al tydelighed, at islam er et problem over alt i verden ikke mindst i den muslimske verden.

  Siden den 11 September 2001 har der været 18.532 boldige islamiske terror angreb rundt omkring i verden.

  Robert Redeker filosof og forfatter. ” Hvordan skal den frie verden forholde sig til islamisternes trusler?,,.

  ” Der er ingen tvivl om, at islam vækker frygt og vrede i de fleste vestlige lande”
  Citat: Kenan Malik forfatter – Fra fatwa til jihad 2010.

  Salman Rushdie
  ” Hvis du er for Allah, så er jeg for Al-Lat,,.

 40. Af Mens Assad myrder løs i Syrien, laver Vouge et skønmaleri af hans famile « Hodjanernes Blog

  -

  […] Her er linket. Share this:TwitterLike this:LikeBe the first to like this post. Skriv en kommentar […]

 41. Af Lars Christiansen

  -

  Jeg forstår ikke, at det har udviklet sig så uheldigt med det arabiske forår, når nu de unge har brugt både facebook og twitter?

 42. Af peter kocsis

  -

  Steffen Nielsen

  “Begrebet “islamofobi” anvendelse har været anvendt mod Kate Millet, da hun opfordrede iranske kvinder under Khomeini til nægte at gå med slør, mode Salmon Rushdie. Citat Redekar:”

  LØGN!!!

  Det er også blitt fremsatt påstander om at den amerikanske lesbiske feministen Kate Millett (1934 -) skal ha blitt møtt med anklager om ‘islamofobi’ da hun dro til Iran etter revolusjonen i 1979. Millett har imidlertid skrevet utførlig om sine opplevelser i Iran i boken Going to Iran som kom i 1982. Her beskriver hun sin deltakelse i de feministiske massemobiliseringene i Teheran i perioden 08.-12. mars 1979. Begrepene ‘islamofob’ eller ‘islamofobi’ nevnes ikke med et eneste ord i denne memoaren. Det er dermed ingen faktiske holdepunkter for at Millett skulle ha vært utsatt for anklager om å være motivert av islamofobi fra islamistiske motdemonstranter eller myndighetenes side.[vii]

  “Begrebet islamofobi er dermed oprindeligt et våben smedet af islamisterne for at tjene deres mål om at påtvinge verdens deres totalitære vision, og hvis rødder rækker ned i dybeste åndsformørkelse.”

  LØGN!

  Den spanske forskeren Fernando Bravo López har studert begrepets historie. I en artikkel som nylig ble publisert i det velrennomerte fagtidsskriftet Ethnic And Racial Studies påviser han at begrepet først opptrer i to arbeider om fransk kolonistyre i Vest-Afrika skrevet av de to kolonibyråkratene Maurice Delafosse og Alain Quellien i 1910. [v]

  Steffen Nielsen, hvorfor fylder du bloggen med dine grove løgnehistorier? Hvordan kan et begreb der er skabt af franske koloniadministratorer i 1910 være skabt af islamister,en bevægelse som først opstod i 1928?

 43. Af peter kocsis

  -

  STEFFEN NIELSEN

  “Islamofobi” er et begreb skabt af islamister til manipulation, forbud mod islam-kritik. Det er topmålet af uhæderlighed at sygegøre dem, man er uenig med.”

  LØGN!

  LØGN!

  Den spanske forskeren Fernando Bravo López har studert begrepets historie. I en artikkel som nylig ble publisert i det velrennomerte fagtidsskriftet Ethnic And Racial Studies påviser han at begrepet først opptrer i to arbeider om fransk kolonistyre i Vest-Afrika skrevet av de to kolonibyråkratene Maurice Delafosse og Alain Quellien i 1910. [v]

  Steffen Nielsen, hvorfor fylder du bloggen med dine grove løgnehistorier? Hvordan kan et begreb der er skabt af franske koloniadministratorer i 1910 være skabt af islamister,en bevægelse som først opstod i 1928?

 44. Af peter kocsis

  -

  AXel Eriksen

  Kan du så ikke også give en forklaring på “jødehad” fra kristen side?bortset fra korsriderernes massakre på jøderne i Jerusalem et årtusinde siden – må der jo have været nogle kontroverser mellem jøder og kristne siden – endnu inden Israel blev oprettet som stat! Ser med spænding hen til din “forklaring”!!

 45. Af Jørn Strand Nielsen

  -

  Jeg boede 2005-06 et års tid til lej i Ramallah hos en ganske veloplyst familie. Manden var professor på det nærliggende universitet, og svigerinden, som også bode i huset, amerikansk statsborger. De var som arabere i al almindelig meget gæstfri, og de var meget åbenhjertige m.h.t. til at de havde stemt på Hamas ved jordskredsvalget. Indbudt til deres Ramadhan-ædegilde forhørte jeg mig, hvorfor en oplyst familie med tydeligvis fri kvinder kunne stemme for et parti, som gik ind for ShariA-baseret lovgivning. Svaret var meget klart, at det heller ikke var deres “kop the”, men de havde alligevel stemt på Hamas, fordi (1) Fatah-styret åbenlyst var korrupt, og (2) fordi Hamas i Gaza var lykkdes med at effektivt at styre social- og skolevæsen. Jeg var selv på stedt og valtet af hamas foregik lige så legalt som et valg her i Danmark. På trods af, at vi (inkl. mig) selv forinden havde hjulpet dem med at etablere ædruelige valgprocedure, var resultatet ikke acceptabelt for vores korstogspartier, og den ellers massive udviklingstøtte blev sat i køleskabet. Mine Palestinensiske medkonsuilenter var meget kompetente, og havde studeret på universiteter i U.S.A. Alligevel mente vores korsridderpartier sig kompetente og moralsk berettiget til at ignorere Hamas’s jorskredssejr. Foretrak via Fatahs korruption eller Hamas’s helt berettigede afvisning af en anerkendelse af Israels besættelse af deres land. Vores land har for ikke så mange år siden været besat, og har vi virkelig allerede fortrængt det i en grad, så vi nu fornægter palestinensernes ret til at bekæmpe israeelsk besættelse af deres land og deres ret til at foretrække et parti, som ikke er korrupt. Det er forstemmende at opleve et intellektuelt og moralsk forfald i Danmark.

 46. Af peter kocsis

  -

  axel eriksen

  Forklar lige dette her:

  “Massacre of Jews and Moslems

  The Crusaders savagely murdered the Jewish and Moslem inhabitants of Jerusalem. The dimensions of the massacre were so horrific that ‘rivers of blood’ flowed through the streets and even covered the horses hooves. William of Tyre described the victorious Crusaders ‘dripping with blood from head to foot, an ominous sight which bought terror to all who met them’. The Jewish community was locked in the central synagogue and burnt alive. The few thousand survivors, out of a population of 40,000, were sold as slaves at the city gates. When they finished murdering thousands of innocent people the Crusaders gathered at the Church of the Holy Sepulchre to give thanks.”

 47. Af Jørn Strand Nielsen

  -

  Undskydl “tyrkfejlene”, men jeg er p.g.a. mit arbejde vant til at arbejde på engelsk, så når jeg blive lidt ivrig, kan det danske smutte. Sorry!

 48. Af Jørn Strand Nielsen

  -

  Peter – din holdning er prisværdig, men du behøver ikke at argumentere udfra korsriddertidens eksempler. Hvis du besøger Vestbredden idag, vil du opleve en behandling af palestinenserne, som ikke indebærer daglige nedslagtninger, men derimod daglige ydmygelser og meter-for-meter okkupation af deres land. Det er så indlysende, hvad Israels strategi er, at man for kvalme over, at verden inkl. Danmark bare ser til, år efter år, mens palestinensernes territorie skrumper ind. De selvsamme korsridderpartier, som hævder, at vi basalt er en kristen kultur, har helt glemt lignelsen om den barmhjertige samaritan. Det handler jo i sidste ende ikke om at være muslim eller kristen, men om at handle i overensstemmelse med sine grundlæggende værdier, samt at respektere at medmennsker i andre samfund gør det samme. Med venlig hilsen til gode venner i Palestina, Jørn

 49. Af Jørn Strand Nielsen

  -

  Den rådnende danske værdiintegritet kom vel klarest til udtryk, da Fogh Rasmussen på samme tid prisværdig gjorde op med “9.april”, og nægtede palestinenserne ret til at bekæmpe okkupationen af deres territorie og til valg af egen regering. eller da han for alverden hævdede danskernes ytringfrihed, men ikke ville afse en time til et møde begæret af samtlige muslimske ambassadører i Danmark. Et sådant hovmod er ikke dansk og i alt fald ikke kristent.

 50. Af Jørn Strand Nielsen

  -

  Fogh Rasmussens hovmod og den heraf følgende Muhammed-tegning krise medførte en helt unødvendig risiko for mit liv og helbred i Ramallah, tab af væsentlige udkomme fordi jeg måtte flygte, samt mange ængstelige stunder for min familie, til jeg var i sikkerhed. Må Gud tilgive ham!

Kommentarer er lukket.