Forslag til verdens frelse

Af Kasper Støvring 36

Det forhold, at vi lever i en mangfoldig verden, bør styre vores måde at handle udenrigspolitisk. At verden er mangfoldig betyder, at der findes en masse kulturelle konflikter, men også en kulturel sameksistens baseret på fællestræk. Hvor Vesten ser sine værdier som universelle, ser den ikke-vestlige verden dette som et udtryk for imperialisme. Som jeg redegjorde for i fredagens avisklumme bør vi derfor ikke blande os i andre landes anliggender, og vi bør slet ikke agere aktivistisk for at afsætte regimer.

Den liberale interventionisme og internationalisme har været skadelig for Vesten. Vesten er svækket, og verden er blevet multipolær. Vesten er derfor tvunget til at omstille sig til en ændret magtbalance. I vores tidsalder har ingen enkelt magt politisk evne til at skabe en international dagsorden, selv om slogans som ”making the world safe for democracy” og arbejdet hen imod en ”League of Demokracies” stadig genlyder som de drømme, de er.

Vi bør derimod søge at etablere en tværkulturel dialog. Dialog? – ja, De læste rigtigt: Dialog på verdensplan og gerne mindre dialog med de kulturer inden for vores grænser, som ikke vil anerkende vestlig kultur. Målet med at have en løbende dialog mellem Vesten og Resten er at undgå misforståelser og fjendtligheder. Målet er at blive klogere på ikke-vestlige kulturtraditioner og udforske fællestræk med Vesten.

I 1950’erne skrev den canadiske diplomat Lester Pearson, at mennesket var på vej mod ”en tidsalder, hvor forskellige civilisationer må lære at leve side om side i fredelig sameksistens, lære af hinanden, studere hinandens historie og idealer og kunst og kultur og gensidigt berige livet.” Og han advarede om, at alternativet i den lille, overbefolkede verden, vi lever i, er ”misforståelser, spændinger, sammenstød og katastrofe.”

Måske vil man således kunne udarbejde en ”overlappende konsensus” af værdier, rettigheder og normer baseret på den antagelse, at de fleste mennesker i andre kulturer faktisk hverken helt forkaster eller helt tilslutter sig de værdier og den praksis, vi anser for normal i vores liberale demokratier.

Målet er fredelig sameksistens baseret på, ikke et universelt værdisystem, men netop på fællestræk. Hvordan det? Lad os tage et eksempel. I den ikke-vestlige verden vil kollektivet hyppigt stå over individet, omvendt i Vesten. Individualisme og sekularisme er sjovt nok de vigtigste værdier i Vesten, men de synes at være de mindst vigtige i verden. Men det forhindrer jo ikke, at der er fællestræk og berøringspunkter.

Tag f.eks. Singapores officielle værdier. I slutningen af 1980’erne mente Singapores regering, under ledelse af præsident Wee Kim Wee, at landet var blevet for vestligt orienteret, og man så ned på det man anså som en selvcentreret og dekadent vestlig livsform. Man slog derfor ind på en anden, en unik kurs, der havde bred folkelig opbakning, og som da også har sikret landet stor succes. Blandt de konfucianske, ”asiatiske værdier”, som blev fremlagt i en hvidbog, hører moral, hierarki, pligt og samfund, især familien og nationen, som det vigtigste samt konsensus frem for konfrontation.

Selv om vi i Vesten heroverfor ville betone værdier som den enkeltes rettigheder, ytringsfrihed, politisk deltagelse, konkurrence, debat og konflikt (værdipluralisme) og politisk deltagelse (ligesom vi ville betone fællesskabet af frie borgere i retsstaten frem for et mere autokratisk styre af kyndige og ansvarlige ledere), så er de asiatiske værdier jo ikke fremmede for os i Vesten. Der er altså ikke komplet uenighed, men snarere uenighed om rangordningen af værdier.

Der er dermed basis for dialog for at sikre handel og fred. Vesten har en stærk interesse i at samarbejde med lande, der er enige med dele af Vestens værdigrundlag. Målet må være at skabe alliancer på grundlag af en reel dialog med disse lande, ja, man kan endda forhandle med lande, der slet ikke deler dette grundlag, eller kun i minimal omfang gør det. Selvfølgelig kan man også føre dialog med islamister og autokrater. Fred sikres bedst gennem afholdenhed, en fælles mæglerindsats og ved at opsøge opsøge lighed: det vi har til fælles med folk i andre civilisationer.

Den kommende kinesiske statsleders nylige besøg i USA viste dette perspektiv. Her så vi to stormagter, der brydes, forhandler og afprøver kræfter, men som er afhængige af hinanden og derfor indgår i en dialog. Kina har længe målt sig med Vesten, og har haft succes med at forfølge sin egen distinkte vej.

Faktisk afsøger mange forskningsprojekter i disse år den slags fællestræk og mulighed for dialog, også konservative sådanne (det var jo også en konservativ amerikansk regering, der i starten af 1970’erne med Kissinger i spidsen indledte dialogen med Kina). Formålet med et projekt i f.eks. det engelske Chatham House går ud på at forene Vesten med lande med en helt anden kultur. Det gælder ikke mindst fremstormende lande som Kina, Rusland, Brasilien, Indien og Sydafrika.

Projektet arbejder ud fra antagelsen, at vi lever i en kompleks verden, hvor der (endnu) ikke er deciderede konkrete trusler, men snarere en række risici. Der findes uoverstigelige forskelle på mange afgørende områder, men det bør ikke umuliggøre dialog. Som det hedder:

“Bridging these gaps through a cross-cultural dialogue on security requires policy-makers to recognize distinction between values, which societies may share, and norms, the different ways in which societies express these values. Neglect of this distinction has led to major failures in international security policy in the last decade – most notably in Western attempts to spread democracy in non-Western societies.

Accordingly, this policy – which was often perceived as crusading – is ‘bad for business’: though there is a correlation between democratic stability and economic prosperity, that stability must be locally owned, rather than externally imposed. The project thus maintains that an external imposition of values is detrimental to international commercial relationships, and that companies actually have something to gain by engaging with countries in a way that allows for cultural difference.

Different societies may not always be able to agree on values: there will be circumstances in which countries must stand up for their own values that they deem to be ‘non-negotiable’, even at the expense of a strategic or commercial interest. But policy-makers must at least establish a process of cultural dialogue that allows them to acknowledge these differences, and build cooperation where there is common ground.”

36 kommentarer RSS

 1. Af børge jørgensen

  -

  Ja – Kasper bare vi IKKE sameksistenser med muslimerne, så skal det nok gå – mod dette folkeslag kæmper guderne forgæves – unskyld allah.

 2. Af Claus T.

  -

  “Hvor Vesten ser sine værdier som universelle, ser den ikke-vestlige verden dette som et udtryk for imperialisme”.

  Det kommer vel lidt an på, hvem man spørger?

  Ingen tvivl om, at diktatorerne i Tunesien, Libyen, Ægypten og Syrien så (og ser) sådan på det, men befolkningerne mener tydeligvis noget andet.

  At demokrati skulle være en suspekt styreform i alle andre lande end Vesten, er der intet som helst belæg for at påstå.

  Selvfølgelig skal Vesten ikke udøve imperialisme ved at invadere lande og afsætte deres mere eller mindre legitime regimer, men hvad forkert er der i at støtte en befolkning, som gør oprør mod sin diktator?

 3. Af Kurt Dejgaard

  -

  Med magt følger ansvar:

  Den resignerende “Det skal vi ikke blande os i” er i realiteten blot en carte-blanche til alle andre der hellere end gerne blander sig.

  Oplagte eksempler er og har været Rusland, Syrien og Irans måde at blande sig i andre lande på, ved støtte til Rusland/Syrien/Iran-tro politiske bevægelser. Eksemplerne på indblanding fra disse lande, tæller Libanon, Gaza, Vestbredden, Tyrkiet, Ukraine, Georgien, Armenien og Hviderusland. (Lignende eksempler kunne findes omkring Saudiarabiens og Kina’s aktive indflydelse i andre landes anliggender)

  Denne aktive indflydelse kan vi lade stå umodsagt og blande os udenom (det gør vi i realiteten allerede, idag). Eller vi kan tage konsekvensen af de andres indblanding og gøre vores egen indflydelse gældende. Det kunne f.eks. være ved at diskvalificere visse marionet-styrer som modtagere af hjælp/bistand (den passive udgave), eller ved at dirigere hjælp/bistand til grupper/partier der ligger vores opfattelse af ret og rimeligt, nærmere.

  Hvad Støvring i sin firkantede selvretfærdiggørelse ikke vil se, er simpelthen at det at gøre ingenting, ikke er et fravalg. Det er tværtimod et de-facto tilvalg af andres beslutninger. Når vi vælger IKKE at gøre indflydelse gældende i eksempelvis Ukraine, støtter vi de-facto Ruslands aktive indflydelse i landet. Når vi vælger IKKE at gøre indflydelse gældende i Gaza, støtter vi de-facto Irans aktive indflydelse. Mens vi i firserne og halvfemserne nægtede at betragte PKK som en terror organisation, støttede vi de-facto Syriens brug af samme til forsøg på at destabilisere Nato-partneren Tyrkiet.
  Og hvis vi i Vesten skulle erklære os ligelade med om Taiwan eller Sydkorea forbliver frie og uafhængige, inviterer vi de-facto Kina og/eller Nordkorea til at ændre på det faktum, som de ser belejliget.

 4. Af Jacob Selchau

  -

  Jeg er til dels enig i diskussionen – vi skal være meget tilbageholdende med at blande os militært i andre landes anliggende.

  Problemet er bare at Vestens politik militære indblandinger kun i meget begrænset udstrækning har været motiveret af noget, der havde med demokrati og den enkeltes rettigheder at gøre.

  – I Mellemamerika har USA undervist dødspatruljer i tortur og bevæbnet dem.

  – Siden 50’erne har Vestmagterne angrebet demokratier i Britisk Guyana, Guatemala, Nicaragua og Iran.

  – Internt har USA begået snigmord, indbrud, chikane og bagvaskelse mod fredelig politisk opposition i hvert fald op til 70’erne.

  – I Indonesien og Østtimor har Vestmagterne bakket militært op omkring en massemorder i millionklassen, Suharto, i fra 60’erne til sluthalvemserne. Denne slyngel var i øvrigt udråbt til verdens mest korrupte diktator.

  – I Irak har USA organiseret dødspatruljer efter Centralamerikansk forbillede. De har derudover anvendt giftige våben i civilt område, som flere år efter stadig gør at en betydelig del af de nyfødte børn er vanskabte.

  Det har ikke en pind med demokrati og menneskerettigheder at gøre. Og resten af verden er ikke narret af vore regeringers retorik. Målene for vore militære interventioner er nogle helt andre. (Hint: I Irak var det flydende og sort).

  Dokumentation fra mainstreamkilder for alle ovenstående påstande fremlægges på anmodning.

 5. Af F1 JensenJ JensenH

  -

  I størst mulig udstrækning bør dialog tilstræbes. For krig er næsten hver gang noget on dt og dårligt der påfører en masse uskyldige ulykke og elendighed. Har bo mb ningerne af f.eks. Libyen, Irak og Serbien været krige som var OK når alt tages i betragtning?

  Men det er ikke alle man kan føre dialog med. F.eks. var manden med det firkantede overskæg en skruppel løs gang ster, en ga ln ing og vol ds psy ko pa t som man ikke kunne snakke fornuft med. Og da han angreb det ene land efter det andet med store styrker og mor derisk bru tal itet, var der til sidst ikke andet at gøre end at sætte hårdt mod hårdt.

  Og sådan er det stadig. Det er ikke alle konflikter der kan løses via snak. Hvis Europa og Danmark tror det, går vi en dyster fremtid i møde.

 6. Af Frey Vestergaard

  -

  Tak for en endnu en indsigtsfuld blog. I min mening mangler der bare nogle vigtige vinkler. Den første er Islams magt, som ikke er til at spøge med. Den “religion” vil æde et hvert samfund indefra, hvis der ikke sættes en meget hård og effektiv stopper for den. En anden vinkel, som jeg faktisk finder ligeså skræmmende, er den udbredte ide om at de internationale cooropative firmaer har en samvittighed og ansvarsfølelse omkring deres handlinger. Den finansielle verden er så gennemsyret af korruption, at det skriger til himlen. U.S.A., Kina, E.U. eller brix-landene bliver i fremtiden, eller for den sags skyld allerede nu, ikke de rigtige magthaver, men den rige fascistiske klasse. Allerede nu styrer Goldman-Sachs sindsygt meget, og det er kun toppen af isbjerget af firmaer der dikterer verdensorden. Fremtiden ser meget sort og diktatorisk ud, hvis vi ikke snart vågner op, og ser råddenskaben i verdensøkonomien. Vi er ved blive gjort til gældsslaver, mens vores politikere enten er for dumme til se det, eller bare med på ideen. Yderst skræmmende. Bliv selv klogere. Se Keiser-report på RT.com. Der bliver fingeren sat, hvor danske medier tier.

 7. Af Uffe Lindum

  -

  Åh, dette dialog-rideri! Dialog forudsætter grundlæggende enighed om, hvad der skal føres dialog om. Uden en sådan forudgående enighed bliver ‘dialog’ blot et helligt mantra som undskyldning for at foretage sig nul&nix!

 8. Af rene´ vangkilde

  -

  Kan demokrati frelse verden uden ideologi,idé+logik.

  Er vesten blevet enfoldig og mangfoldig i sit snævre
  fællesskab af demokrati i begrænsning,ELLER det som
  Støvring ikke kan lide, den mangfolkelige liberale
  åbne globale tilpasning af økonomiernes valutaer,som
  for det meste forekommer i den private sektor med
  fokus på omkostninger af arbejde,handel,vare e.t.c.
  i handlefrihed og konkurrence til beskatning.

  DIALOGEN er et fællestræk,at mennesket er skabt ens
  på hele kloden,men med mangfolkelig kulturel forskel
  lighed,hvor vi bliver født ulige sort-gul-hvid-rød
  er naturskabt,og det religiøse er også mangfolkelig.

  ENIGHED OM DIALOG, opstår i den fælles handlefrihed
  i udveksling af vare og goder eller bytte-handel af
  kulturel global forståelse.

 9. Af Claus T.

  -

  @F1Jensen
  Du spørger, “Har bombningerne af f.eks. Libyen, Irak og Serbien været krige som var OK når alt tages i betragtning?”
  I tilfældende Serbien og Libyen mener jeg helt klart, at det var indsatsen værd. Milosevic blev stoppet (og blev siden væltet), og Gaddafi gik det ligeså.
  Men du har selvfølgelig helt ret i, at magtanvendelse skal være allersidste udvej. For mig er den legitim, hvis den enten stopper en agression (fx Serbien eller Saddams invasion af Kuwait) eller hjælper en befolkning i oprør mod sin diktator.

 10. Af F1 JensenJ JensenH

  -

  Claus T…..

  Venligst bemærk at jeg antydede at ALLE omkostninger burde medregnes.

  Er du iøvrigt sikker på at det går fint nu med det hele i Libyen, her efter bomberegnen? Hvad med de ramte familier? Og retfærdiggøres krigen af de opnåede resultater? Er der ikke igen massevis af overgreb mod uskyldige/civile? Og selv soldater er vel ofte en slags uskyldige ofre i en krig? Vil ikke mange danskere/europæere blive ramt af diverse konsekvenser af diverse krige?

  Og kan man ikke også stille mange spørgsmål mht. om invasionen af Irak var OK? Og hvordan var det nu med forholdet mellem kristne og muslimer på Balkan?

  (Så er der en anden ting: for at kommentere på jp’s blogs skal man nu være medlem af face-book. Og debatten er da også allerede gået næsten helt i stå.
  Men det er måske netop meningen?)

 11. Af Dan Bøndergaard

  -

  Kære Kasper Støvring

  Du får byttet rundt på det hele.

  Det er ikke gjort med dialog alene!

  Lad mig give dig et par eksempler: Israelere og palæstinensere har forsøgt sig med dialog i mere end 20 år uden, at det har ført til fred, måske endda tværtimod. I Sydafrika lykkedes man med at lukke et meget trist kapitel i landets historie og afslutte perioden med apartheid.

  Hvorfor kan israelere og palæstinensere ikke nå frem til frugtbare resultater? Mens man lykkedes i Sydafrika? Fordi israelere og palæstinensere ikke anerkender hinandens grundlæggende rettigheder og heraf grundlæggende ret til at mene, det man mener! I Sydafrika var samme rettigheder selve udgangspunktet for samtalerne mellem apartheidstyret og Mandela.

  Du er nødt til at forstå at konstruktiv og frugtbar samtale og dialog, der skal føre til varige resultater, der respekteres at alle parter, bygger på en præmis af universelle rettigheder, der gælder for alle mennesker uafhængigt af religion og kultur.

 12. Af Jørn Strand Nielsen

  -

  Tak for endnu et særdeles fornuftigt indlæg fra Kasper Støvring. Medkommentatorer omtaler som argument imod Kasper, at militære indgreb kan være nødvendige, herunder med Iraq og Jugoslavien. Men begge disse tilfælde bekræfter blot Kaspers synspunkt.
  I Iraq var begrundelsen for det 2. militære indgreb med Fogh som “medkorsridder” meget usikkert og viste sig siden helt ubegrundet, ligesom konsekvensen af indgrebet var en total destabilisering af landet.
  I Jugoslavien bidrog især Danmark og Tyskland til en indledende destabilisering af Jugoslavien, ved en ensidig og alt for hurtig anerkendelse af Slovenien og Kroatien som selvstændige stater, og en reaktion fra Serbien var forudsigelig, så Nato’s senere indgreb sandsynligvis en selvudløst nødvendighed.
  Det er især i Jugoslavien fortsat et godt spørgsmål, hvorfor EU ikke søgte at bistå Jugoslavien med en organiseret opløsning i delstater samt forberedelse af alle delstaters optagelse i EU. I dette tilfælde var det Ellermann, som med sin nye “offensive udenrigspolitik” deltog i det indledende, diplomatiske tyske korstog mod Serbien.
  Det seneste tilfælde af militære indgreb i Libyen er heller intet modargument imod Kaspers synspunkt, da indgrebet fra start var begrundet som militær konfliktdæmpning mod overgreb på civilbefolkningen, som burde have været fulgt op med en diplomatisk indsats på begge sider, men i stedet blev en militær støtte til afskaffelse af det siddende regime.

 13. Af Kim Goltermann

  -

  Hva skal jeg sige…. boller fra Kohberg. Verden er ved at drukne i intetsigende dialog. Sniksnak der ingensteder fører men blot cementerer despoternes overgreb på egne befolkninger, mens vesten slår opgivende ud med armene, for hvad skal man dog gøre ved al den disrepekt for de almene menneskerettigheder? Engang imellem bliver det så for meget og under stor fanfare fjerner man en despot eller to. Og bagefter forsøger man noget virkelig idiotisk….. nation building, denne tåbelige idé at man for de vestlige skatteyderes regning kan indpode vestlige ideer i en befolkning, der er dybt fjentlig overfor enhver vestlig tanke.

  Vesten har hverken viljen eller evnen…. ja, efterhånden savner vi også midlerne…. til afgørende at grundfæste vestlige ideer rundt omkring på kloden. Så mener jeg man må indrette sit ambitionsniveau derefter. Tag nu ham dér Assad voldspsykopaten i Syrien….. bomb dog alle hans paladser (krydsermissiler uden officiel afsender) og udsted arrestordre overalt (for folkedrab) på kloden. Når han har genopbygget dem, så gentag øvelsen. Hitler-aspiranten i Teheran kunne uden problemer få samme behandling.

  Hold despoterne i skak med frygt. Lad dem erfare at en hvilken som helst dag kan det palads de nyder livet i blive jævnet med jorden.

  Dialog er en overvurderet øvelse, hvis mest sandsynlige resultat er at vi som vesterlændinge begynder at tvivle (endnu mere) på egen kulturs etiske overlegenhed og de almene menneskerettigheders gyldighed. Lad os lige huske på at Kinas regime rask væk henretter småkriminelle, sender regningen for det dræbende projektil til familien og sælger den henrettedes organer til højestbydende. Der er ikke noget at føre “dialog” om!

 14. Af brian larsen

  -

  en præsident fra singapore sagde også “Det er lykkeds os at integrerer Alle, pånær muslimerne.

 15. Af Jørgen F.

  -

  Opråb til alle, der vil frelse verden!

  1) Tidsrejser er teoretisk muligt.
  2) Her er ingen tidsturister.

  Ergo må jordens civilisationer endegyldigt gå under inden teori udfolder sig i praksis.

  Undlad derfor at forsøge på at frelse verdenen igen og igen (og igen), det kan alligevel ikke betale sig.

  Forhold dig i stedet til hverdagens små trivialiteter, og få et godt liv under småborgerlige rammer, uden at alt hvad du foretager dig absolut skal have et højere formål.

  Det tjener alle bedst (og sparer penge på finansloven).

 16. Af Claus T.

  -

  @F1 Jensen

  Du synes at mene, at alt ikke er perfekt i Libyen og på Balkan.Det er jeg helt enig med dig i!

  Men hvad ville alternativet have været? Det lykkedes Vesten at stoppe Balkan-krigene og Gaddafi blev væltet. Det har så skabt nye problemer, men heldigvis mindre.

  Irak er en anden sag. Ganske vist slap irakerne af med Saddam Hussain, men til gengæld har processen været ekstremt blodig, landet har til tider været hærget af borgerkrige, Al Qaeda har terroriseret dele af befolkningen, flere millioner irakiske kristne må leve som flygtninge i Syrien, Irans præstestyre har nærmest fået vetoret over irakisk politik, de nye irakiske magthavere er grotesk korrupte osv. osv.
  Så her tror jeg, man “alt i alt” må konkludere, at invasionen var en rigtig dårlig idé.

  Det er derfor jeg argumenterer for det synspunkt, at magtanvendelse kun er legitim, hvis den enten understøtter et folkeligt oprør eller afværger en agression mod et naboland.

 17. Af Finn Bjerrehave

  -

  Verdens frelse i klimakampen, altså den globale opvarmning som tilskrives politisk, menneskeheden og vores industri, samt forbrug, har måske en sandhedens vinkel, som gør Cop møderne overflødige, og hvad skal vi derefter mødes over?
  BBC har måske givet svaret på den globale opvarmning i programmerne, klodens indre, hvor vulkanaktiviteten og Lavastrømme , opvarmer kloden indefra, og vi mennesker er skyldfri, og tak for det.
  Forstå at i Ørkenen bliver dagstemperaturen op til 70 grader, men bilen skal stadig have kølervæske, fordi nattemperaturen kommer ned under frysepunktet, og netop fordi varmen ikke akkumuleres, fordi al vores varme stiger lodret op, og derfor kan vi ikke få skylden for Arktis smeltende ispanser, ærgeligt men fortrøstningsfuldt, men politisk ukorrekt.
  Tak for BBC.Finn Bjerrehave Vig

 18. Af F1 JensenJ JensenH

  -

  Finn Bjerrehave…..

  Det er endnu enklere. Solens udstråling varierer. Læs bogen “Den maniske sol”.

  Iøvrigt er vejret som det har været de sidste 200 år. CO2 hysteriet er en fidus som nogen har tjent millioner og milliarder på. At tro på DRs klima-propaganda er naivt.

 19. Af Finn Bjerrehave

  -

  F1 al tak til DR, fordi det er DR2 som i sin programflade både har oplyst at Bunkerolie som vores store skibe bruger, er Verdens største Nox-Co2- Partiklforurener, og nu den sidste oplysning fra BBC, nemlig klodens indre varme, giver afsmeltning af Arktis, fordi varme kommer altid indefra og stråler ud, altså ingen ophobning, undtagen den politiske dagsorden.
  Disse grimme oplysninger som DR2 bringer, er desværre ikke i Politikernes interesse, hverken i EU, eller Danmark, og bliver kun mødt med total tavshed, ud fra devisen tavshed er guld.
  Kejseren har stadig ingen tøj på.Finn Bjerrehave Vig

 20. Af adam brones

  -

  Det som fasciner mig hos konservative og borgerlige er al deres snak om vestlig kultur og oplysningtanken. Hvor er det I ser den kultur og oplysning i den vestlige verden i dag? Er det i kulturindustrien? er det i x-faktor? Er det på universiteterne i deres fra et eller andet til faktura vrøvl? Er det i folks besættelse af at købe den nyeste ipad så de kan spille angry birds I ser oplysningstanken. Er det på facebook I ser kulturen er det i den udvandede kristendom i ser Kants “vov at tænke”. I fjernsynets mange inteligente programmer. I de “voksne” som stadig drikker cola og ser amerikanske actionfilm selv om de burde være stoppet med begge dele da de blev 16.Det er meget morsomt men i valget mellem jeres oplysning og kultur så forstår jeg godt at muslimerne siger nej. Vestlig kultur og oplysning toppede i modernismen og siden da er udviklingen gået til en amøbekultur bare med penge. Når man tænker hvor den vestlige kultur var en gang så er det tragikomisk at en selvudnævnt repræsentant for vestlige værdier og oplysning -Søren Pind synger Elvis – som for alle absolut står for ikke-kultur og ikke-civilisation. Det er trist at se at det faktisk ikke er venstrefløjen der ødelægger den vestlige kultur men højrefløjen med deres forgudelse af laveste fællesnævner – så længe der er penge i lortet. Tænk at en konservativ kulturminister i ramme alvor kan sige at private radiostationer vil hæve niveauet. Tænker han på voice eller soft. – popmusik og reklamer- er det nu vestlig kultur og oplysning for konservative.

 21. Af F1 JensenJ JensenH

  -

  adam brones…..

  ja, af gammel vane skelner mange jo stadig mellem de borgerlige og de socialistiske paretier. Men er de ikke efterhånden to alen af eet stykke, to sider af samme mønt, to klumper af samme surdej?

  Hvis vi tager DRs radio- og tv, så er det jo ubestrideligt sådan at DR er styret og domineret af rødkålshoveder og feminister. Og se på kvaliteten. Er der ret mange udsendelser uden skumle bagtanker? Bortset fra de få lyspunkter og udmærkede udsendelser, består det meste af programfladen så ikke af vildledning, halve/kvarte sandheder og fordummende/forrående underholdning?

  Det forekommer mig at næsten samtlige radio- og tv-stationer arbejder for at afskaffe demokratiet, nationalstaten/folkehjemmet, landets økonomi og velfærd…. samt alt hvad vi danskere ejer af frihed, fred, arbejdspladser, familieværdier, retssikkerhed og fremtidsmuligheder. Vi bombarderes jo ligefrem med pop og pjat, vås og vrøvl, røverhistorier, fortielser, irrelevante problemer og vildledende postulater.

  Hvorved der er skabt en tidsånd der undergraver vores sikkerhed, kultur og hele civilisation.

  Iøvrigt er jeg hverken borgerlig, radikal eller rød, da alle partierne i mine øjne har svigtet fuldstændig, og er endt som kyniske og komplet utroværdige “koncerner” med magt og privillegier som hovedinteresse.

  Kan nogen nævne et parti der er loyalt overfor det danske folk, samt fornuftigt plus demokratisk/socialt sindet? Jeg tvivler.

 22. Af Kurt Dejgaard

  -

  @ adam brones

  Lidt for nemt og lidt for dovent at argumentere på den måde.

  Ja, Helge Sander var en torsk og hans “fra-forskning-til-faktura” vrøvl er en umulig opgave at forsvare. -Lige så umulig som Jytte Hildens tåbelige sammenligning mellem Jens Christian Skou’s Nobelpris og europamesterskabet i fodbold (hun kunne lige så vel have sammenlignet det med at vinde det europæiske melodi Grand Prix).

  Idiotiske politiker-udtalelser (-er enig i at Søren Pind er storleverandør af dem) og hjernetomme TV programmer er der nok af. Så at fiske eksempler ud til skræk og advarsel er let nok. Det er bare for tendensiøst og kan i sig selv bruges som eksempel på samme tomgangsintelekt som den hævder at udstille.
  Jeg kan fiske masser af eksempler der står diametralt modsat til dine. Hvad viser det? Ingenting!

 23. Af F1 JensenJ JensenH

  -

  Har ikke lige noget forslag til hele verdens frelse, men har et til Europas redning:

  At europæerne og specielt danskerne indsér at totalitær ideologi (kommunisme/fascisme/islamisme samt feministisk/ pladderhumanistisk verdensfrelseri mv.) kun er vejen til kaos og elendighed.

  At de radikale og deres medløbere aktivt arbejder på at fylde Danmark og Europa med alle fire-fem former for totalitære tankesæt, viser kun at radikal politik er en slags udviklingshæmmet politik, en slags sin kernes og ånds am øber nes politik. Der, hvis den ikke trænges tilbage så den radikale indflydelse reduceres, kun kan føre til katastrofale tilstande og Europas undergang som et civiliseret kontinent.

  Men selvfølgelig vil alt for mange først alt for sent forstå hvad det er de undergravende kræfter har gang i, med mindre ærlig, saglig og effektiv folkeoplysning får en genopblomstring.

 24. Af Lars Kristensen

  -

  Gør mennesket frit og drop alle ideologier, både politiske, religiøse, økonomiske og militære.

  Der er givet mange der vil sige, at det ikke kan lade sig gøre, men det er slaverne af ideologierne der siger sådan.

  Det er netop slaven der ikke kan se, at han/hun er slave.

  For at kunne se sin egen situation, skal et menneske kunne stille sig uden for sig selv og der se på sig selv og kan det enkelte menneske gøre det, så vil det have taget sit første skrig mod sin frihed.

 25. Af Finn Bjerrehave

  -

  Sidste nyt, USA ønsker flere våben til Syrien, altså en kamp på udebane mellem USA og Rusland og Kina, det kan nok give et brag, hvor forslag til Verdens frelse nu er sat på skinner.
  Tak for livet.Finn Bjerrehave Vig

 26. Af Enzo E

  -

  @Lars Kristensen

  Midlerne til opretholdelse af det moderne slaveri er oven i købet så simple at man tror det er løgn.

  1) Vi stjæler dit job. igen igen

  2) vi stjæler alle dine sparepenge via inflation.

  3) Vi stjæler alle dine muligheder for overhovedet at kunne klare dig selv.

  Men bare rolig, vi har også løsningen:

  Pengene bliver brugt til at skabe nye grønne arbejdspladser. Så kan du nemlig de næste 10 holdes beskærftiget med at puste på vindmøller som så producerer “grøn” strøm til din Ellert, som det iøvrigt koster dig en fantasiliard at køre på arbejde i.

  Så kære slave pust, pust og puuuust indtil du bliver helt grøn i hovedet.

 27. Af C. Halvorsen

  -

  Vesten har godt af at forstå, at ingen civilsation – og altså heller ikke den vestlige – kan gøre krav på at være den bedste.

 28. Af K Larsen

  -

  YTRINGSFRIHEDEN et godt bud.

  Når Islam slår folk ihjel for at læse i bibelen, som de gør overalt i Afrika, så spørg dem hvorfor vi skal lære ikke at fornærme dem, gennem drab og trusler, som her fornylig, hvor der blev afbrændt en koran.

  Hvis Islam ikke vil forstå, kan de passe sig selv.

 29. Af T Hansen

  -

  Sameksistens er vigtigt og værdifuldt.

  Men når sameksistensen er ensrettet og kun er belastende for den ene part er den formålsløs.

 30. Af Jørn Strand Nielsen

  -

  Vores deltagelse i de militære indgreb i Afghanistan viser også relevansen af Kasper Støvrings konservativ-relativistiske approach. Indgreb i flertal, fordi vi har deltaget i to militære indgreb med forskellige mål. Det første var en umiddelbar reaktion på 9/11, og målet ret præcist via flyangreb (incl. danske F16’er) fra en nyetableret base udenfor Bishkek i Kirgisien at eliminere Al-Qaeda’s træningslejre, mens det efterfølgende, landbaserede indgreb mere bredt har været en bekæmpelse af een politisk part i Afghanistan, nemlig Taleban. Da Al-Qaeda er en international organisation med et klart, selvdefineret terrormål i bl.a. Danmark, er concensus/diplomatisk forhandling irrelevant, mens Taleban er en Afghansk organisation med udbredt befolkningsstøtte, og med en blandet civil-militær målsætning i lighed med modstandsbevægelser i andre dele af verden, som f.eks. i Sydafrika, Nordirland, Baskerlandet, Nepal, og Palestina, og såmen vores egen under 2. verdenskrig. Taleban adskiller sig såmen blot ved at bære anden hovedbeklædning, som blev udtænkt til de særlige klimatiske forhold længe før krudtet blev opfundet i Kina.
  At vi deltog i militære indgreb overfor Al-Qaeda i Afhanistan og anywhere kan jo legitimeres som et forsvar mod Al-Qaeda’s erklærede hensigt om terrorangreb på os selv, men det nuværende, militære indgreb overfor Taleban er et rent ideologisk korstog uden nogen international legitimitet. Vi kunne med ligeså manglende ret have sendt kamptropper ind i Nordirland i 1970’erne for at hjælpe det Nordirske Selvstyre med at nedkæmpe den katolske modstandsbevægelse. Det gjorde vi heldigvis ikke, og også her viste det jo sig i længden, at militære løsninger aldrig rykkede de stridende parter en meter, men at forhandlinger og tidens tand bragte de stridende parter sammen. Vi har p.t. INTET at gøre i Afganistan, og det er en hån mod vores fortræffelige soldater, fortsat at lade dem risikere død og lemlæstelse i stedet for snarest at bistå og presse de afghanske parter ad diplomatisk vej, herunder med løfter om massiv udviklingsbistand, til forhandlingsbordet. Vi skal hjælpe landet med at forbedre landets fysiske infrastrukturer, som alle befolkningsgrupper og køn kan få lige nytte af. Så simpelt er det jo, når ens udgangspunkt er den virkelige verden, og ikke en ideologiske modelopfattelse af “langbortistan”

 31. Af Jørn Strand Nielsen

  -

  Iøvrigt er det nuværende militære korstog i Afghanistan også et klart misbrug af NATO, der blev etableret som en defensiv alliance under “den kolde krig”. Men Afghanistan udgør INGEN militær trussel imod det Nordatlantiske område. I stedet for at geare NATO og medlemmernes militær ned som følge af Sovjet-blokkens sammenbrud, har NATO som en ren organisationsteoretisk klassiker tilpasset sin målsætning, så forsvarsområdet er ændret til den halve jord, og et uændret ja sågar udvidet militært budget derved politisk begrundet. Hvis budgettet absolut skulle forsvares, kunne NATO vel i stedet have tilpasset sin målsætning indenfor eget område, herunder med større focus på vores interesser i nordlige arktis, på defensive misilforsvarsforanstaltninger, samt udvikling og standardisering af fælles våbensystemer.

 32. Af Jørn Strand Nielsen

  -

  Listen af cases, som viser relevansen af det relativistisk-konservative approach er svær at afslutte.
  Et af de mest grusomme, militære korstog var USA’s “demokratisering af Vietnam” fra luften, hvor man som i Afghanistan holdt liv i et gennemkorrumperet regime i Saigon, og førte krig imod civile og militære nordvietnamesere med en grusomhed, som i flere tilfælde var et overgreb mod menneskeheden.
  Som i Afghanistan var det umuligt at demokratisere befolkningen med våbenmagt, og da man heldigvis måtte opgive, endte den vindende part ikke som et andet “Nordkorea”, men som et af de mest fremmelige udviklinglande, ja også for Danida landet med de gode eksempler. Danmarks daværende RV- og SD-ledede regeringer støttede omend ikke militært, så politisk-moralsk det militære korstog.
  Det bør heller forglemmes, at det var infiltration af CIA i Iran i 1950’erne , som bragte et venstreorienteret, men verdsligt regime til fald, og dermed bragte landet ud af balance indtil dato.
  Og de daværende danske, SD-ledede regeringer støttede igen indgrebet politisk-moralsk ved bl.a. at acceptere den indsatte Shah-familien som en “badekar ven” af vores kongelige familien.
  Putin har nylig i russisk presse givet udtryk for, at vesten burde “blande sig udenom”, og det er meget præcist, hvad der både ville være folkeretligt ønskeligt, og realpolitisk til vores eget bedste.

 33. Af Jørn Strand Nielsen

  -

  Jeg skal nok indstille skydningen på korsridderene nu, men kan ikke nære mig for at slutte af med tilfældet Cuba. En Cubansk modstandsbevægelse lykkedes ved egen indsats og især p.g.a. bred, folkelig støtte at omvælte et korrupt diktatur uden større sværdslag. Men da det nye regime var venstreorienteret, blev det fra start mødt af USA’s demokratiske korsriddere, som indtil dato har belejret den lille ø-stat i et omfang, så ikke engang betaling for et lille parti cubanske cigarer til fynske rygere slipper igennem forsvarskæden anno 2012. Undervejs har korsridderne endda militært med Kennedy’s accept søgt at gå i land i Svinebugten for at befri øen for sig selv, men antagelsen om at den cubanske befolkning skulle støtte om korstoget, slog totalt fejl. Selvom korsridderne selv i hele perioden har haft sin egen base, Guantanamo på øen – en base som senere i vor tid skulle blive benyttet som et showroom for korsridderenes egen opfattelse af demokrati og menneskerettigheder – var de alligevel villige til at bringe verden på randen af en verdenskrig, fordi Sovjet søgte at sikre Cuba’s suverænitet ved opstilling af misiler på øen. Når historikere ad åre også på Århus Universitet mere frit kan analysere “Cuba midt i en korstogstid” uden risiko for mundkurv eller det som er værre, vil de antagelig reflektere over, i hvilket omfang korsridderne selv var med til i flere årtier at hindre Cuba i samme økonomiske udvikling som f.eks. senest i Brasilien.
  I den aktuelle cigar-sag er der dog desværre ikke håb om en større dansk diplomatisk indsats, end at vores Udenrigsminister vanen tro sikkert vil foreslå en “rygeklub for Cubaneser nydere”.

 34. Af Finn Bjerrehave

  -

  Klima, nedlæg Coop møderne, udnyt den geothermiske varme (den som giver global opvarmning)og tak BBC for klimaoplysningen.
  Partikelfiltre til skibsfarten, og vores forurening er nedsat med 80% i både Nox-Co2- samt små partikler, og vores industri kan fortsætte med fornuftig udvikling.
  Små ting , stor virkning, men Politisk uinteressant.
  Politik og løgn er livet.Finn Bjerrehave Vig

 35. Af Det Islamiske Forår | InterGlobal.dk

  -

  […] http://kulturkamp.blogs.berlingske.dk/2012/02/22/forslag-til-verdens-frelse/ […]

 36. Af Fra folkevandring til invasion « Snaphanen.dk

  -

  […] love for 50 svenske journalister var helt enige om det. Det minder mig om Villy Sørenssens essay Forslag til Verdens Frelse, der handler om, hvor vidunderligt det er, at vær enig. Nemlig, hvis man ikke er enig, lader man […]

Kommentarer er lukket.