Demokratiets mørke forhistorie

Af Kasper Støvring 161

Det er ikke fine politisk korrekte principper om tolerance og åbenhed, der har skabt fred i Europa. Det er heller ikke EU, det blide monster, som Enzensberger kalder molokken i sin seneste bog. Nej, det er paradoksalt nok snarere langt voldsommere ting som etnisk adskillelse og folkeforflytninger. Det glemmer vi nogle gange i vores liberale og oplyste tidsalder.

Den amerikanske forfatter Michael Mann er gået så vidt som til at kalde etnisk udrensning for demokratiets mørke side, for nu at sige med titlen på hans bog fra 2005. Etnisk udrensning er derfor heller ikke en anomali i menneskehedens historie, selv om det især er moderniseringsprocesser, der fremmer udrensning: Den er simpelthen et forstadie til demokratisering. Det bygger igen på, at nationale og etniske grupper kræver deres egen stat uden mindretalsdominerede områder.

Vesten er bestemt ikke uden skyld, og især ”bosætterdemokratierne” i kolonierne har været barske. De har ofte med voldelige midler udryddet eller fordrevet den oprindelige befolkning, som det skete i USA og Australien.

Pointen i Manns bog er, at demokrati og etnisk adskillelse ganske vist følges ad, men radikaliseringsprocessen følger flere stadier, fra det forhandlede kompromis til folkemordet. Manns budskab er, at den etniske udrensning stort set er slut på den nordlige halvkugle. Ikke fordi liberale principper har sejret, men fordi det etno-nationale demokratiseringsprojekt – stort set – er fuldbyrdet.

På den sydlige halvkugle ”mangler” omkring 50 etniske grupper stadig deres stat – og historien, som vi kender den, vil fortsætte. Ikke mindst fordi det internationale samfund ikke har ressourcer til at forhindre udrensning. Det er for omkostningsfuldt at intervenere med styrker i de tilbageværende kriser. Det behøver dog ikke at ende i vold; regional autonomi kan blive løsningen, om end skrappere tiltag som befolkningsudskiftning også kan være en mulighed.

Dem og os

Tilsvarende har den amerikanske filosofiprofessor Jerry Z. Muller, som omtalt i sidste blog, kaldt ”dem og os”-sondringen for en blivende måde at se på sin egen gruppe som distinkt fra andre. Sondringen ligger dybt i selve menneskets natur.

Vi kommer ikke ud over denne elementære distinktion, og alene derfor er multikulturelle områder præget af mistillid, der af og til kan udvikle sig til deciderede fjendtligheder. Ligger borgerkrigen for enden af det multikulturelle samfund? Ikke nødvendigvis, men mere ustabile samfund vil være prisen at betale for naive ideer om kulturel sameksistens inden for een og samme jurisdiktion.

Et nødvendigt træk i moderniteten er bestræbelsen på at gøre nation og stat kommensurable, dvs. at gøre dem sammenfaldene. Det er med til at sikre freden, men vejen dertil kan være grufuld.

Det 19. århundredes liberale troede ikke på en kommende epoke med udrensning. De var lige så naive som de liberale efter Anden Verdenskrig og vor tids EU-optimister. Handel ville ikke gøre udrensning og fjendtligheder attraktivt, sagde og siger de. Men de tog fejl, ligesom dem der tror, at EU er årsagen til freden i Europa.

Mellemkrigstid og efterkrigstid

Men lad os se lidt nærmere på den historiske udvikling, som bl.a. Jerry Muller har skrevet om. I 1914 var det centrale, østlige og sydøstlige Europa domineret af imperier – Østrig-Ungarn, Det Russiske Rige og det Osmanniske Rige. Overalt fandtes der utallige etniske grupper, der eksisterede side om side i et enormt spraglet kludetæppe.

Første Verdenskrig bragte imperierne til fald, og mellemkrigstiden blev en voldsom periode for mindretallene præget af chikane, udvandring, deportationer og deciderede folkemord. Etnisk udrensning blev almindeligt, og især jøderne blev genstand for udrensning. Naziregimet var som bekendt kulminationen. Men det gjaldt også for andre etniske grupper. Millioner blev fordrevet for at løse det etno-nationale projekt: én nation, én stat.

Man kunne forvente, at erfaringen med nazismens rædsler ville standse det etno-nationale projekt efter Anden Verdenskrig. Men det var ikke tilfældet. Tværtimod fortsatte det, og det blev bakket op af de mægtigste statsmænd – Churchill, Roosevelt og Stalin – fordi de anerkendte, at projektet i længden skaber en mere stabil orden uden grænsestridigheder og interne kampe mellem grupper.

I efterkrigstiden blev millioner af etniske tyskere således fordrevet, og det gjaldt også jøder, polakker, ukrainere, slovakker, ungarere, serbere og kroatere.

Så med illiberale midler blev de liberale demokratier konsoliderede. De forskellige nationer fik deres egne homogene stater, mere eller mindre. De stater, hvor det etno-nationale projekt ikke lykkedes, var Tjekkoslovakiet, Sovjetunionen og Jugoslavien. Men som Muller lakonisk skriver: deres fremtidige skæbne viste blot, hvor stærk den etnonationale drivkraft er.

Mullers pointer

Etnonationalisme skaber altså spændinger, men også stabilitet. Den er også en kilde til sammenhængskraft. Den gør, at folk i højere grad vil omfordele deres goder, acceptere fælles beslutninger og møde deres medborgere med tillid.

Muller har her tre pointer: De fleste fokuserer på etno-nationalismens ødelæggende virkninger, ikke på dens fordele; liberalt demokrati og etnisk homogenitet er ikke blot forenelige, men komplementære; Europa har været harmonisk siden Anden Verdenskrig, ikke på grund af etnonationalismens fiasko, men på grund af dens succes.

Fremtiden? Indvandringen fra især Afrika og Mellemøsten bringer nye spændinger på det gamle kontinent og flere parallelsamfund. Og i de områder, hvor man har forsøgt at indfri kravene om etnisk selvbestemmelse – som med katalanerne i Spanien, flamlænderne i Belgien og skotterne i Storbritannien – udgør den relative autonomi en usikker ordning, der igen og igen vil stå til forhandling.

Etnonationalisme er i overensstemmelse med nogle vedvarende tilbøjeligheder i menneskets natur, som Muller skriver. Det vil EU næppe gøre en ende på.

161 kommentarer RSS

 1. Af Niels Poulsen

  -

  @Johan Jepsen

  Det er en alt for letkøbt kommentar, du kommer med der:

  Budskabet er: Du er vidende, mens resten af debattørerne, inklusive Michael Mann, er uvidende og hører hjemme i skraldespanden med 1930’ernes Tyskland og Breivik. Og etno-nationalisme er et fy-ord, der skal tysses og ties ihjel.

  Med din store viden kan du så ikke forklare mig, som er knap så vidende, hvad årsagen er til alle de konflikter, som pågår på det afrikanske kontinent for nuværende – hvis det ikke er etno-nationalisme?

  Se eventuelt følgende interaktive kort over igangværende konflikter i Afrika:

  http://www.cfr.org/africa/africas-conflict-zones/p14543

 2. Af Niels Poulsen

  -

  @Johan Jepsen

  Og i øvrigt har jeg altid syntes, at den jødetest, som du foreslår anvendt, er udtryk for den dybeste intellektuelle armod og uhæderlighed: Man går ind og udskifter ord i ens moddebattørers tekster for at vise ens pointe.

  Men med den teknik kan man man gøre selv den mest uskyldige tekst suspekt:

  F.eks. er der i parker og skovområder ofte skilte med ordensregler: Der står eksempelvis: “Løsgående hunde er ikke tilladt.”

  Udskift nu hund med jøde, og det bliver til:

  “Løsgående jøder er ikke tilladt.”

  Jamen altså, hvor er de danske park- og skovmyndigheder racistiske!!!

  Eller hvad med: “Solen skinner”: Det bliver til: “Jøden skinner”! Jamen, hvad er det for noget at sige! Nu må vi heller ikke mere sige, at solen skinner. Det er nemlig racisme ifølge jødetesten.

  Jeg håber hermed, at have vist, hvor absurd jødetesten er.

  Jeg skal for en god ordens skyld oplyse, at jeg tager afstand fra at bruge nedsættende udtryk om befolkningsgrupper. Men jeg vil have lov til at være kritisk over for den multikulturelle samfundsmodel, som eliten og magthaverne har trukket ned over hovedet på de europæiske befolkninger, uden at jeg skal have sat prædikatet højrenationalist eller racist på mig.

 3. Af PREBEN F1 JENSENH

  -

  Ja, ytringsfriheden er uhyre vigtig, og forudsætningen for demokrati.

  Men desværre er det sådan at modstanderne af demokrati og ytringsfrihed konstant prøver at fortynde, udhule eller sabotere begge dele.

  Se blot hvad der er sket med jp’s blogs. Eller se hvordan en kocsics optræder.

  Det er jo rigtigt at hvis man kun vil tåle sine egne synspunkter, er man udemokratisk. Men omvendt, hvis et demokrati slet ikke kan finde sig ud af at beskytte sig selv mod undergravende kræfter, så kan demokratiets dage snart være talte. Der er tale om en vanskelig balance.

  Den demokratiske debat bør være så fri som overhovedet muligt, men hvis det drejer sig om en der skriver dut-dut eller blah-blah 5000 gange, er det vel OK at slette teksten? Eller hvis der er tale om ondskabsfulde nazistiske, kommunistiske og islamistiske løgne om andre folkeslag, eller opfordringer til at myrde løs på børn, eller forslag om bombeattentater, så er det vel i orden eller nødvendigt at slette den slags.

  Og ligesådan hvis en enkelt person som kocsis overfylder samtlige blogs med bortforklarende propaganda-tekster som forringer debatten samtidig med at de forherliger udemokratiske tankesæt.

  Men når der under alle mulige påskud slettes løs på saglige indlæg, eller enhver skarp og underbygget kritik af politiske forhold forhindres af censorer med kommunistiske eller andre totalitære sympatier, så er der jo tale om censur, misbrug og folkefjendsk/anti-demokratisk virksomhed.

  I Danmark har en stor del af folkeoplysningen/debatten/underholdningen længe været manipulerende og vildledende, ikke mindst i DR radio og TV og i visse skoler mv.

  Det har kostet utallige danskere dyrt, både menneskeligt og økonomisk, og den fortsatte fordummelse af befolkningen er måske tidens største problem.

  I nogle lande som f.eks. Tyskland, Sovjet-unionen, Rumænien, Grækenland og England osv., endte vildledning jo som bekendt i millioner af uretfærdigheder, tosserier og tragedier.

 4. Af Johan Jepsen

  -

  @ Niels Poulsen

  1. Ja helt bestemt: jeg er mere vidende… i hvert fald end dig og dine nutiders profetter… kald dem Michael Mann eller noget andet, det er ligegyldt. Beviset på det: det du skriver peger på at du slet ikke er bekendt med forskningen indenfor dette område lige som inden for afrikansk forhold.
  2. De afrikanske konflikter lige så mange andre andre steder skyldes primært andre forhold end en pseudo etno-nationalisme, herunder først og fremmest kampen om adgang og udnyttelse af naturressourcer. Læs bl.a. Collier på det plan. Hvis det nu han skriver kan trænge igennem dine ideologiske briller.
  3. Etnisk definitioner og opdeling i forbindelse er en direkt opfindelse af koloniperioden og dens instrumentalisering er en del af kolonimagternes politik på det plan gennem tiderne. Kig lige på Afrikaskortet og især den måde grænserne er tegnet. Læs bl.a. Homi Bhabha… hvis det han skriver kan trænge igennem dine ideologiske briller.
  4. Vi snakker ikke om dyr eller hund i det offentlige rum men om MENNESKE! Din henvisning til hund siger i øvrigt meget om det lethed der blev brugt i 1930ernes Tyskland til at sammenligne jøder med rotter! Du burde skamme dig over at du underbevidst eller bevidst hopper fra menneske til dyr i den sammenhæng! Læs Pascal Blanchard og hans forskning sammen med mange andre om den menneskelige zoologiske have, hvis det nu han skriver kan trænge igennem dine ideologiske briller.
  5. Til syvende og sidst: Forhold dig til problematikken Forholdet mellem demokratiet og illusionen og mytologien om etnisk renhed som dets bedste grundlag!
  6. Og så lad være med at henvise til nogen såkaldte historiske fakta på det plan… Du vil bare afsløre endnu mere din manglende viden på det samme. Hvilket er pinligt !

 5. Af Erland leth Pedersen

  -

  Et oplyst demokrati skal kunne rumme en debat, hvor der er uenighed, og hvor man har en dialog på argumenter, holdninger, dokumentation m.v.

  Vi har gud ske lov ikke alle den samme indfaldsvinkel tíl livet og sådan må det være i et levende demokrati.

  Det hedder vist mangfoldighed eller noget i den stil selvom det ord er blevet noget slidt i de sidste par dage.

  En rigtig demokrat ville måske kunne lade sig overbevise eller i det mindste acceptere en anden holdning.

  Jeg synes det er mere en beskæmmende at se,hvordan en række debatører på denne blogg i den grad kan tilsvine hinanden ud fra tesen” jeg har sku altid ret og andres mening er noget l…”

  I burde tage jer sammen og finde en ordentlig tone selvom der er uenighed.

  Jeg bryder mig ikke om antidemokratiske holdninger i al almidelighed, men jeg accepterer at andre måtte have disse holdninger.

  Hvem siger at min holdninger er bedre end andres?

  Når man er nået derhen behøver man ikke at bruge personlige eller direkte nedgørende ytringer om andre mennesker.

  Ellers en meget interessant debat med nogle indfaldsvinker, som jeg synes er skræmmende for vort land.

 6. Af Niels Poulsen

  -

  @Johan Jepsen

  1.

  ”Ja helt bestemt: jeg er mere vidende…”

  Det vil jeg karakterisere som et ufrivilligt komisk udsagn. Kan du sige det, mens du ser dig selv i spejlet, uden at grine?

  2.

  ”De afrikanske konflikter lige så mange andre andre steder skyldes primært andre forhold end en pseudo etno-nationalisme, herunder først og fremmest kampen om adgang og udnyttelse af naturressourcer.”

  Jeg mener ikke, at kamp om naturressourcer alene kan forklare konflikterne.

  Modeksempel: Danmark og Norge har også haft uenigheder om grænsedragning mht. olieudvinding. Det har ikke ført til væbnede konflikter.

  Hvad er det i øvrigt for nogle naturressourcer, som den muslimske befolkningsgruppe i nord slås med den kristne befolkningsgruppe i syd om i Nigeria?

  3.

  ”Etnisk definitioner og opdeling i forbindelse er en direkt opfindelse af koloniperioden og dens instrumentalisering er en del af kolonimagternes politik på det plan gennem tiderne. Kig lige på Afrikaskortet og især den måde grænserne er tegnet.”

  Jamen er vi så ikke tilbage i halvfjerdsernes og firsernes venstreorienterede historieskrivning? Det er kolonimagternes skyld det hele! Det mener jeg ikke holder en meter.

  Du har ret i, at kolonimagternes grænsedragning er skyld i konflikterne, fordi de splitter sammenhørende etniske grupper og forener etniske grupper, som er fjendtlige over for hinanden. Men du har ikke ret i, at det er kolonimagterne, som har skabt de etniske grupper. Der var krige mellem stammer længe før den ”onde hvide mand” satte sin fod på kontinentet.

  4.

  ”Vi snakker ikke om dyr …”

  Næh, det gør vi bestemt ikke, men vi taler om, at det er intellektuelt uhæderligt at gå ind og ændre på sine moddebattørers tekster for at stille dem i et dårligt lys. Man bør citere korrekt. Det burde vi kunne enes om som et minimum i en fair debat. I øvrigt brugte jeg også eksemplet ”solen skinner”, og sol er der ikke noget nedgørende ved. Og jeg kan komme med hundredvis af andre eksempler, men det skal jeg spare dig for. Konklusion: Det er ikke mine eksempler, der er noget i vejen med: Det er din jødetest, der er rådden.

  5.

  ”Til syvende og sidst: Forhold dig til problematikken Forholdet mellem demokratiet og illusionen og mytologien om etnisk renhed som dets bedste grundlag!”

  Jeg synes, at du gør den fejl, at du ikke skelner mellem etnicitet og kultur.

  Pointen er, at etnisk enhed giver kulturel enhed. Det er den kulturelle enhed, som det handler om. Man kan sagtens have en stat med en majoritetsgruppe og flere små minoritetsgrupper, som adskiller sig fra majoritetsgruppens etnicitet: Det vigtige er bare, at der er enighed om, at det er majoritetens kultur, der hersker. Det med øer af parallelle og ligeværdige kulturer inden for samme grænse giver konflikter på alle niveauer.

  Og ja, jeg tror på, at hvis man laver en grænsedragning, som respekterer befolkningsgruppernes etnicitet og kultur, så vil man få en sund nationsopbygning og fred, fordi den enkelte afrikaner kun skal omgås med folk, han har tillid til. Problemet er blot, at naturens ressourcer ikke er jævnt fordelt, så der vil stadig være mulighed for krig mellem nationer. Men det, at en befolkningsgruppe bliver herre i ejet hus vil medføre opbyggelige civilisationsprocesser. Det er jeg slet ikke i tvivl om.

 7. Af Niels Poulsen

  -

  Jeg bliver lige nødt til at præcisere mit spørgsmål:

  “Hvad er det i øvrigt for nogle naturressourcer, som den muslimske befolkningsgruppe i nord slås med den kristne befolkningsgruppe i syd om i Nigeria?”

  til:

  “Er det retten til at udvinde råolie, som den muslimske befolkningsgruppe i nord slås med den kristne befolkningsgruppe i syd om i Nigeria?”

  Jeg indrømmer blankt, at jeg ikke har indsigt i alle de konflikter, som udspiller sig på det afrikanske kontinent. Men jeg har svært ved at se, at de etniske udrensninger og afbrændinger og bombninger af kirker, man hører om, alene kan forklares med en kamp om naturressourcer.

 8. Af Ivan Dybdal

  -

  ->K Larsen, 2. april 2012 kl. 13:17 Jeg skrev ikke at demokratiet ikke løser nogen problemer. Jeg skrev:
  Der er efter min mening ikke noget der tyder på, at demokrati vil løse problemerne i verden.

  (Allerede i 1895 forudså Gustave Le Bon (1841-1931) problemet i “Massernes Psykologi”)

 9. Af Johan Jepsen

  -

  @ Niels Poulsen

  Det du skiver viser endnu en gang, at du er mest optaget af at bevare den mytologiske tilstand, dine tanker lever i og af. Læs nu godt min sidste kommentar til din egen om min tidligere kommentar… Den er stadigvæk gældende. Prøv at lade ordene trænge igennem dine ideologiske briller… Og for at bekræfte det igen for dig: ja, jeg er mere vidende om det emne du er sunket i end dig. Problemet med din tankegang og din aargumentation er at du forveksler din mening med sandheden (lidt à la Kierkegaard)… Du klatrer dig fast til en eneste forklaring på menneskets elendighed, som iøvrigt ikke holder vandet af den eneste grund, at du snakker om noget, som du ikke kan definere: hvad er egentlig etnicitet og hvordan du kan hoppe fra det til kultur og derefter til stammeforhold og igen tilbage til det uden sikkerhedsnet. Præv at være lidt mere epistemologisk i dit syn på problematikken. Du udtrykker din mening uden at spørge dig selv om hvorfor har du bestemt den mening? En mening som er essentialistisk og mytologibaseret. Med andre ord er den opbygget på samme måde som en religiøst fanatiker bygger op sit syn… Du mangler altså gevældigt evnen til selvkritik, til nuancering og til forståelsen af verdens kompleksitet. Du hopper fra menneskets forhold til dyr og til sol uden at skrupler.
  Jeg kan desværre ikke bruge min tid herinde på at oplære dig i almindelig saglighed og rationelt tænkning. Og jeg gider heller ikke komme ned på det niveau du vil debattere på. Jeg forholder mig til problematikken og til sagligheden, til forskel fra dig. Et eksempel? Citat: “@Johan Jepsen
  Det er en alt for letkøbt kommentar, du kommer med der:
  Budskabet er: Du er vidende, mens resten af debattørerne, inklusive Michael Mann, er uvidende og hører hjemme i skraldespanden med 1930?ernes Tyskland og Breivik. Og etno-nationalisme er et fy-ord, der skal tysses og ties ihjel.” Er det sagligt? NEJ! Du holder fast som en prædikant i profetens ord og ikke forholde dig til substansen af problematikken. Når en muslims profet er Mohammet, en kristens Jesus, osv., din er Michael Mann og til en vis grad Breivik, som du ikke tager afstand fra at bedømme dit udsagn.
  Så ja, helt bestemt er jeg mere vidende end dig og det skal du bare finde dig i. Mindreværdskomplekset kan behandles. For eksempel ved at læse saglige bøger og dyrke lidt mere sin kritiske sanse. Og hvis du har råd til det samt evner ville jeg anbefale en relevant uddannelse på et universitet, helst i et stort land med en stærk tradition for den videnskabelige selvstændighed og en kritisk tilgang til politiske problematikker.
  Hvad Nigeria angår kan jeg desværre ikke belære dig noget på det plan. Du skal først tage dine ideologiske briller af. Og apropos jeg kan ikke følge med på den logik du anvender og hvor du gør en gruppe gangster, som iøvrigt mange andre, som har opdaget at anvendelsen af en religiøs retorik betaler sig, til at være repræsentativ for en hele del af befolkning. Jeg snakker om Boko Haram bl.a. Hvordan kan de være repræsentativt i din verden for alle muslimer både i verden og i Nigeria? Hvor har du den info fra? Derudover ser det ud til at du ser verden og virkeligheden i sort og hvidt? Det er jo til en vis grad logisk hvis man prøve at fange hvad der ligger bag dine tanker: manikæismen! Du læser realiteten kun gennem en opfattelse af ondskabet og godhed, hvor du tilhører altid den gode og uskyldige part… Alt for religiøst til min smag, alt for pubertært og alt for uvidende… Og så når du anklager en bestemt religion og dens medlemmer for at dyrke præcist den samme måde at forholde sig til virkeligheden som du gør, så kan jeg bare ikke følge med… Til sidst virker din opfattelse og forståelse af problematikkerne som om det er en fashion og ikke noget andet: 70erne, 80erne osv… Det er latterligt! Prøv lige min ven at kigge på hvad der står i 2012s studerendes pensum. Du bliver nok taget med bukserne nede.
  Så forhold dig egentlig til problemsstillingen: når du verbalt går til angreb mod muslimer er det i mine øjne på samme niveau som at gå til angreb mod jøder eller mod kristne eller mod ateister for den sags skyld… Kan du ikke fatte problemet i din mangel på nuancering og i din manikæisme, kan jeg desværre ikke hjælpe. Når du påstår at du ved bedre og forveksler din mening med sandheden kan jeg kun være bekræftet i tanken om at jeg faktisk ved bedre og mere end dig når det kommer til det emne, man prøver at debattere.
  P.S.: Lige til at styrke dit eget pensum, hvis du nu alligevel beslutter dig at tage dine ideologiske briller af og læse lidt mere saglig litteratur: prøv Hannah Arendt (helst hele værket) og så Poliakov. Måske kan de hjælpe dig med at se lyset og komme over mindreværdskomplekset samt den manglende evne til at nuancere og proportionere sit syn på problemerne.

 10. Af morten hansen

  -

  Hvis man kigger i sin støvede hukommelseskiste og
  bladre lidt i sin bogreol, er det uangribelig fakta.
  Jæger / samler samfundets menneske er her stadigvæk,
  og det er ukke nogen ædel vild ,
  men et morderisk rovdyr,
  der bidder alt der ikker er af egen stamme

 11. Af Ulf Timmermann

  -

  Det har du ret i, Morten Hansen, og de findes ogsaa inden for egne rækker, inden for egen stamme.

Kommentarer er lukket.