Kampen for fædrelandet

Af Kasper Støvring 144

Samtidig med, at biografgængerne strømmer til for at se filmen om modstandsfolkene i Hvidstengruppen, genudgiver Kristeligt Dagblads forlag en lang række af frihedskæmpernes afskedsbreve i bogen De sidste timer.

Det er på én gang tung og opløftende læsning. I en nutid, der på mange punkter mangler alvor, hvor ”kampen for fædrelandet” klinger bedaget, og hvor umodne radikale og liberale politikere på grundlag af abstrakte principper foreslår, at Dannebrog skal miste sin eneret til at vaje i flagstængerne – i en sådan tid er det værd at gæste De Sidste timer og læse brevene fra de mennesker, der gav livet for en konkret frihed, for det danske folk.

Antallet af frihedskæmpere skal ikke overdrives. Mange danskere var dengang som nu opportunister, selv om Nationalmuseet ifølge forsidehistorien i dagens WA opgør, at antallet af danskere, der på en eller anden måde var aktive i modstanden mod besættelsen var langt højere end hidtil antaget – faktisk omkring 85.000. Tilsvarende skal vi også huske på, at ingen af os ved, hvordan vi vil reagere i lignende situationer. Hvem vil for alvor kæmpe for friheden, for det frie ord? Også i dag er det som bekendt forbundet med livsfare at ytre det frie ord, og folk som Kurt Westergaard og svenske Lars Vilks nyder ikke megen støtte fra et kujoneret kulturliv.

Alligevel skal fortællingen om vore helte ikke glemmes. For hvad er frihed? Socialister og radikale ser friheden udtrykt i menneskerettighederne, som de uforpligtende sværmer om. Liberalister ser den i den enkeltes valgfrihed, i lystopfyldelse uden skranker, i grænseoversk(r)idelse, forbrug og materialisme. Men mennesket er også ånd – det lever ikke blot af brød. I bogen bekræfter ateister i den kommunistiske gren af modstandsbevægelsen tillige ordene om, at der ikke findes ateister ombord i et nedstyrtende fly: ansigt til ansigt med døden finder man troen, troen på Kristus. ”Gud være med dig”, som en række afskedsord lyder i bogen. Vi er på vej hjem til Kristus.

Det er døden, der afklarer og fortætter et helt livs erfaring og giver en vished om meningen med livet. For i kampen for noget større end én selv hentes tro, mod og styrke, dér overvindes dødsangsten og meningsløsheden. Digteren Morten Nielsen, en af de unge døde modstandsmænd, skrev engang:

Og det blev trygt og varsomt, det at vente

med liv som er forfulgt og angst og delt.

Enhver, der har forsvaret noget, ved det.

Og den, som kæmper, taber aldrig helt.

Det er dybt bevægende at læse frihedskæmpernes sidste ord til ægtefællen, forældrene, vennerne og ikke mindst børnene. Mange frihedskæmpere var så unge, at de efterlod sig helt små børn. I brevene læser vi, hvordan flere havde glædet sig til at gense børnene. Nu, hvor de ved, at de aldrig skal se dem igen, kan de alene udtrykke et håb om, at de må vokse op som mænd og kvinder, der hengiver sig til de dybere ting i livet.

Frihedskampen handler ikke om politik. Det handler om noget mere elementært, der går forud for politik, et fællesskab omfattende forskellige fløje. Og det var ikke eliten, der deltog, men helt almindelige danskere: dyrlæger, lærere, tømrere, osv. Det handler om en fælles, national eller folkelig samhørighed. Det er måske også forklaringen på, hvorfor så mange ser filmen om Hvidstengruppen: der findes en udbredt længsel efter tyngde.

Lad os så høre nogle ord fra bogen. Den 21-årige Kim Malthe-Bruun skrev: ”Jeg er kun en lille Ting, og min Person vil meget snart være glemt, men den Idé, det Liv, den Inspiration, der fyldte mig, vil leve videre.” Ligesom de andre frihedskæmpere har Malthe-Bruun intet fortrudt, han har netop ikke svigtet, og han ser nu i dødens stund den store sammenhæng, som hans person indgår i, og som giver livet fylde. Det er naturligt at dø, og denne indsigt fylder livet – ikke kun Malthe-Bruuns – med en ufattelig ro.

En anden er kroejeren Marius Fiil, kendt fra Hvidstengruppen, der skriver om slægtens betydning, om pagten mellem generationerne og troen på Kristus. En tredje er den også purunge Christian Ulrik Hansen, der var medlem af Holger Danske. De sidste timer føles tunge, men ikke meningsløse, skriver han. Han takker vennerne og familien og skriver så, NB! Zenia Stampe: ”Under Dannebrog – Korsets Fredstegn i Blodets Flammelue – har vi levet. Vi vil ogsaa dø under det.”

Tro, håb, kærlighed, frihed, sandhed, ret, pligt, ære og troskab. Dét er ordene, under hvilke også denne frihedskæmper levede og døde. Hansen var under en nødvendighed, han kunne ikke andet. Af samme grund blev dødserfaringen også en absolut vished hos ham. Døden er netop ikke en kold fremmedhed, han er derimod blevet fortrolig med den, de forstår hinanden: Døden er på en måde livets fuldkommengørelse, som Hansen skriver. Vi kan igen høre Morten Nielsen, der om mødet med døden i et digt skrev ”Vi ved det kun begge to, at den anden er der. / Mere er ikke nødvendigt. Vi mødes nok.”

Hansen skriver til sidst om sin kærlighed til fædrelandet, kirkerne og de stille hjem, og det gør han vel at mærke tre timer inden, henrettelsen bliver eksekveret. Han beder de efterladte om ikke at sørge. Budskabet er, at de efterladte må bevare deres hjem i en kristen ånd, at de skal elske landet og folket.

I denne højtid kan vi passende høre nogle af Christian Ulrik Hansens sidste ord:

”En Morgen lyder en Salve. Græsset græder Dug – Chr. Hansen er ikke mere. Men Solen staar op, kysser Dugperlerne bort og Blomsterkalkene op. Og Lærken synger frit sin Sang over Fædrenes graa Høje, og det han elskede lever videre i levende, bankende Menneskehjerter – og højt over Bakketoppen, vidt over den gyngende Vaag flyver Korsbanneret. Lad Geværsalverne knitre, lad dem piske og pine, lad kun Langfredagsmørket sænke sig over Landet – vi lurer dem Paaskemorgen, ’den gyldne Sol frembryder gennem den kulsorte Sky’.”

Glædelig påske!

 

144 kommentarer RSS

 1. Af Ulf Timmermann

  -

  @Peter pedersen

  “De skal vide, de aldrig ser de sidste”. Tyveknægtene.

 2. Af Niels Poulsen

  -

  Jeg går ud fra, at mit link ikke vil blive læst, da diskussionen som sædvanlig ikke handler om at blive klogere, men at få ret i sine egne forudindtagede meninger. Så her er, hvad modstandsmanden Erling Andresen skriver i Information:

  “BOPA er efter krigen blevet omtalt som kommunistisk. Det er en sandhed, der trænger til modifikationer. Den øverste ledelse var, hævet over en hver tvivl, kommunister. Men ned i rækkerne var der måske kun ganske få. Når jeg skriver måske, er det fordi, ingen kan vide det. Jeg kom selv i forbindelse med BOPA i sommeren 1943 og blev fra september 1944 leder af en BOPA-afdeling, vel nok 35-40 mand, fordelt på flere grupper.

  I denne periode, der varede til befrielsen, har jeg optaget mindst en halv snes mand, men aldrig spurgt en eneste om han var kommunist. Spørgsmålet var irrelevant. Det var helt andre egenskaber, jeg forsøgte at afdække.”

 3. Af Ulf Timmermann

  -

  “Slaa dem ned som gale hunde”, sagde Luther. Og, vi er jo alle lutheranere, for Vorherre. God Paaske.

 4. Af Peter pedersen

  -

  Kasper Støvring du skriver ` Hvem vil for alvor kæmpe for friheden, for det frie ord? Også i dag er det som bekendt forbundet med livsfare at ytre det frie ord, og folk som Kurt Westergaard og svenske Lars Vilks nyder ikke megen støtte fra et kujoneret kulturliv.`

  Ja hvem vil for alvor kæmpe for friheden, og må jeg tilføje, med eget liv som indsats? Hvad med Dansk/Norske Hanne Anette Balch Fjalestad der skærmede unge politisk engagerede mennesker mod en neonationalkonservativ psykopat der mejede dem ned og altså også Hanne. Hun var om nogen en vore dages frihedskæmpere der opgav sit eget liv i håb om, at nogle få kunne undslippe Breivik.

  Hvordan var det det var med din Frihedskæmper Kurt Westergaard, da den Islamiske fundamentalistiske psykopat stormede ham med en økse? Var det noget med han skønnede, at barnebarnet godt kunne være alene med psykopaten, mens tapre Kurt forskansede sig på sit PET sikrede toilet!

  Din helgengørelse af politibeskyttede satirikere og alkoholiske klatmalere samt sammenligningen af dem med modstandsfolk i krigstiden er usmagelig, og jeg sætter gerne hovedet på blokken for og sige, at langt de fleste modstandsfolk liberale, kommunistiske eller fædrelandskærlige i al almindelighed ville rotere i deres grav hvis de kunne læse dit vrøvl Kasper.

 5. Af Bjarke Mortensen

  -

  Peter pedersen
  Det kunne ikke siges meget bedre 🙂

 6. Af Peter pedersen

  -

  Niels Poulsen

  Har jeg nogensinde skrevet andet end, at den organisatoriske og militære erfaring i BOPA havde rod i de Kommunistiske Spaniens frivillige partisaner? Med din argumentation var Hippo folkene ikke nazister og derfor heller ikke mål for eksv. Holger Danske.

  Mit foretagende er ikke og mistænkliggøre eller udelade ikke kommunistiske eller liberale modstandsfolk, blot at sige var det ikke for den kommunistiske og socialistiske organisering blandt modstandsgrupperne politiske eller ej, så ville der ikke have eksisteret andet end en ubetydelig, `second to all resistance` anarkistisk, suicidal, tysker fjendtlig fragmenteret oprørsflok.

 7. Af Bjarke Mortensen

  -

  Niels Poulsen
  ““BOPA er efter krigen blevet omtalt som kommunistisk. Det er en sandhed, der trænger til modifikationer. Den øverste ledelse var, hævet over en hver tvivl, kommunister. Men ned i rækkerne var der måske kun ganske få.”

  Så er det da godt at man kan læse andre fra modstandsbevægelsen der fortæller det stik modsatte… Så du mener at de borgelige tog mod ordre fra de røde kommunister uden at selv overtage bopa hvis de virkelig var i så stort flertal….;-) Det næste bliver vel, at de modtog deres ordre fra Noskva. kom ind i kampen…
  Var der overhovedet nogen fra din egen farmilie der var medlem af modstandsbevægelsen?

 8. Af Bjarke Mortensen

  -

  Moskva ha ha undskyld

 9. Af Peter pedersen

  -

  Niels Poulsen

  Udover at du på ganske intelligent vis prøver, og fragmentere mit budskab så er der ikke meget der bider på her.

  Jeg fastholder at store dele af modstandsbevægelsen troede på et mere lige og mindre borgerligt domineret samfund i Danmark efter nazismens fald. Ikke i den forstand at den væbnede kamp skulle fortsætte, men ved hjælp af demokratiske midler.

  Jeg fastholder også, at det høj grad lykkedes og skabe et mere socialistisk samfund fra efterkrigstiden og frem til slutningen af firserne. At der var nogle kommunistiske og måske ligefrem Stalinistiske modstandsfolk der var skuffede efter krigen betvivler jeg ikke, men der var nok ligeså mange gammelkonservative der havde en ikke så fremmedartet skuffet følelse.

  Du skriver du ikke går ud fra, at nogen læser dit link omkring Erling Andresens undersøgelser af BOPA, jeg har! Men har du læst om stikkerepisoderne mod A/S folkene på mit link?

  Når jeg kalder Kasper Støvring for en utopisk neokonservativ romantiker, så er det fordi han hellere ønsker den halve, men skønmalede sandhed set fra et neokonservativt synspunkt end det brogede billede af en hel virkelighed.

  Hvor ser du mig undlade og fortælle, at kommunismen havde forfærdelige dunkle bagsider? Hvor ser du mig helgengøre fuldstændigt irellevante personager i forbindelse med en debat om kampen for fædrelandet?

 10. Af Henrik Blom

  -

  Ja,ja !
  Selv ikke en CHEOPS pyramide af antikommunistiske dumheder og sjofelheder, kan bringe mester Lenin’s kammerater i alverdens lande ud af fatning !
  Klassekamp for pattebørn !
  Vil man forherlige det kapitalistiske klassesamfund som det sukkersødeste “samarbejdende folkestyre” og FIS og PAPIR, skal man nok løbe sig nogle gevaldige stavere i livet, før eller siden …
  Hundene HYLER !
  Karavanen går videre …
  Folkets tid vil komme !

 11. Af Erik Larsen

  -

  Stakkels dig Kasper Støvring. Der er hér så mange hjernedøde, røde, unges indlæg der jo intet, intet forstår. Hvidstensgruppen var DANSKERE, der ofrede deres liv mod de sindssyge tyske nazister. De ville også have gjort det mod sovjet-kommunister, hvis DE ville slagte Danmamrk. De ville også idag have gjort det mod Europas nye religiøse trussel – islamister, terrorister, fanatikere – der idag jo er præcis som Hitler og Stalin var.
  De unge mennesker forstår det bare ikke.
  Een af de 3 bedste danske film jeg nogensinde har set – “Hvidstengruppen” – fik således af de røde journalister, kulturradikale heller ikke mange stjerner. Alligevel er den rekordsælger i 2012. Så heldigvis er vi da nogle der kender den danske historie. Det er trist, at jeg idag ikke tror at bare 500 danskere ville stille op mod nogle der ville tage og styre vores land. Intet tyder idag på det ihvertfald. 68’erne har fået opfyldt deres ønske sammen med de kulturradikale: Danmark skal ændres, mener de jo. Og personligt tror jeg at de nu HAR vundet – de unge kan ikke vækkes mere. (bare se på tilslutningen til f.eks. de autonome)

 12. Af Erik Larsen

  -

  Og så er der også blot at sige, at dette er en blog der kun domineres af “Niels Poulsen, Ulf Timmerman,
  Peter Pedersen,”-!!! KAN I dog ikke på berlingske sætte et max. på hvor mange indlæg man kan sende ind??? De nævnte personer er jo så fanatiske og har SÅ god tid, at vi andre simpelthen ikke gider kommentere deres iøvrigt – efter min mening – ret ubehagelige formuleringer.

 13. Af Mark Pedersen

  -

  “Hvor ser du mig undlade og fortælle, at kommunismen havde forfærdelige dunkle bagsider? Hvor ser du mig helgengøre fuldstændigt irellevante personager i forbindelse med en debat om kampen for fædrelandet?”

  Men kommunisterne kæmpede jo lige netop IKKE for fædrelandet, men for kommunismen – for Sovjet. Målet var at etablere en sovjetisk lydstat i Danmark – altså at udskifte det ene brutale og menneskefjendske rædselsregime med det andet.
  Nej tak.

 14. Af Peter pedersen

  -

  Og Folk der sammenligner Kurt Westergaard og svenske Lars Vilks med krigstidens frihedskæmpere, og nu slår sig op som fyrtårn og værn mod en af dem selv profeteret kommende Islamisk revolution i Vesteuropa!

  NEJ TAK hvis der er noget disse plattenslagere ikke er så er det frihedskæmpere der med livet som indsats kæmper for fred og frihed. Og hvis der er noget Islamister og neokonservative romantikere har tilfælles så er det, at de kæmper og advokere for en utopisk virkelighed der aldrig bliver fuldbyrdet.

  Eneste lyspunkt i disse konstateringer er, at skulle låget ryge af krudttønden så er uenigheden og manglen diplomati iblandt deres egne respektive grupper så stor, at det tavse flertal der ønsker fred og fordragelighed på kryds og på tværs af politiske holdninger og religiøs overbevisning, kunne og kan nedkæmpe fantasterne med overvældende styrke nøjagtigt som udfaldet var af anden verdenskrig.

 15. Af Peter pedersen

  -

  En afsluttende bemærkning herfra må være til de interesserede af Hvidstensgruppens forsyningslinie. Special Operations Executive der i høj grad var et internationalt ja endog multikulturelt fænomen, der ikke skelede til nationalitet, religion eller politisk overbevisning når de rekrutterede mandskab til kampen mod nazisterne. http://da.wikipedia.org/wiki/Special_Operations_Executive

  Ps. Jeg er imod flagning med udenlandske flag på Dansk grund uden samtidig brug af det Danske, ligesom jeg er imod de neonationalkonservatives selvbestaltede eneret på Islam kritik.

 16. Af Jakob Schmidt-Rasmussen

  -

  Peter Pedersen.

  Du har ret i, at neokonservative selvfølgelig ikke har monopol på at kritisere religiøse fascister.

  For selvfølgelig kan man sammenligne især de modige, danske politikere med muslimsk baggrund, der tager afstand fra vor tids antisemititter og antidemokrater i f.eks. det fascistiske parti Hizb ut-Tahrir, med de danske frihedskæmpere.

  Der er faktisk en del danske politikere med muslimsk baggrund, der er blevet truet, eller ligefrem overfaldet, af medlemmer af det islamistiske parti Hizb ut-Tahrir, udelukkende fordi fascisterne mener, at demokrati er uislamisk!

  Desuden er Hizb ut-Tahrirs talsmænd blevet dømt to gange efter racismeparagraffen, for at true jøder på livet, udelukkende fordi de var jder.

  Det er især venstrefløjspolitikere med muslimsk baggrund, som medlemmerne af Hizb ut-Tahrir har truet eller overfaldet, udelukkende fordi de har stillet op til demokratiske valg.

  Og det er jo ironisk, på en trist måde, at det primært er ventreorienterede politikere med muslimsk baggrund, som Hizb ut-Tahrir overfalder og truer.

  For de var de første til at hetze antifascisten Villy Søvndal, fordi han kritiserede det fascistiske parti, Hizb ut-Tahrir, for partiets antidemokratiske, racistiske, kvindeundertrykkende og militaristiske holdninger.

  De mest forvirrede antifascister mener af en eller anden grund ofte, at fascister bør have for positiv særbehandling, hvis de har muslimsk baggrund…

  Den borgerlige, danske muslim Naser Khader, der må leve under politibeskyttelse, udelukkende fordi han har forsøgt at udbrede demokratisk bevidsthed blandt danske muslimer er indiskutabelt også en meget modig demokrati- og menneskerettighedsforkæmper, der er direkte allieret med demokratisk orienterede syriske frihedskæmpere.

  Man må håbe, at opstandene i Nordafrika ikke bliver kuppet af islamofascister, både for de demokratisk orienterede muslimers skyld, og for vores egen og vores efterkommereres skyld.

 17. Af Jakob Schmidt-Rasmussen

  -

  Peter Pedersen.

  Vidste du, at ledende medlemmer fra den danske afdeling af partiet Hizbut-Tahrir tog til Pakistan, kort tid efter attentaterne den 11/9 2001, for at undersøge, om tiden var moden til at tage magten i Pakistan, for at indføre et religiøst militærdiktatur?

  Det er ikke en tom påstand, som pseudokristne fascister, a la Behring-Breivik, har hittet på.

  Det er det tidligere, ledende medlem af den danske afdeling af Hizb ut-Tahrir, Majid Nawaaz, der var med til at stifte den danske afdeling af partiet, der afslørede kupplanerne.

 18. Af Jakob Schmidt-Rasmussen

  -

  Westergaard ville sikkert give dig ret i, at han ikke er frihedskæmper, Pedersen.

  Han har nok for meget humor, til at gå i krig, og han er desuden for gammel: Han kan ikke stille meget op mod fascistiske øksemænd, der vil slagte ham for øjnene af hans lille barnebarn, fordi de lider af en sygelig mangel på humor.

  Men det er absolut meningsfuldt, at sammenligne Westergaard med de modige antifascistiske karikaturtegnere, der tegnede for de illegale blade under krigen. Dengang var det også farligt at latterliggøre fascisterne.

  Vilks kan sammenlignes med forfulgte, antifascistiske kunstnere fra trediverne og fyrrerne, som blev undertrykt eller myrdet af den tids antisemitiske fascister.

 19. Af John Laursen

  -

  Peter Pedersen

  Du skriver ” blot at sige var det ikke for den kommunistiske og socialistiske organisering blandt modstandsgrupperne politiske eller ej, så ville der ikke have eksisteret andet end en ubetydelig, ´second to all resistance ´ anarkistisk, suicidal, tysker fjendtlig fragmenteret oprørsflok. “.

  Din nedgøring af Holger Danske`s og andre ikke kommunistiske/socialistiske gruppers arbejde og resultater er latterlig og afslører din afgrundsdybe uvidenhed om disse grupper.
  Holger Danske stod for nogle af de største og mest betydningsfulde sabotager under krigen, f.eks. Industrisyndikatet, B & W, Varde Stålværk.
  De jyske militærgrupper stod for den vigtige jernbanesabotage i Jylland som den allierede overkommando d. 5/3 1945, hylder med følgende communique : Der er modtaget efterretning om de sejre, danske sabotører har opnået imod tyske troppebevægelser gennem Danmark. Danske Patrioter har foretaget gentagne angeb på alle landets jernbanelinier med det resultat, at der ikke ankommer et eneste tog til tyskland uden forsinkelser enten som følge af direkte sabotage, eller fordi det har været nødvendigt at omdirigere tog på grund af sabotage. Desuden er problemet yderligere vanskeliggjort for tyskerne ved ødelæggelsen af fabrikker, der fremstiller skinner og sporskifter, ved sabotage mod vandtårne.
  Disse aktioner fra danske sabotørers side er et virkningsfuldt bidrag til de løbende militære operationer både på vest- og østfronten.

 20. Af Peter pedersen

  -

  John Laursen

  Jeg anerkender at `var det ikke for den kommunistiske og socialistiske organisering blandt modstandsgrupperne politiske eller ej, så ville der ikke have eksisteret andet end en ubetydelig, ´second to all resistance ´ anarkistisk, suicidal, tysker fjendtlig fragmenteret oprørsflok. ` virker nedladende og er et stærkt problematisk udsagn, så meget desto mere er der grund til, at kritisere og tage afstand til borgerlige medier som Berlingskes favorisering af den borgerlige frihedskamp frem for et mere nuanceret billede.

  Jeg har bla. linket til SOE der var forsyningslinie for alle modstandsgrupperne, og her kan man se at målet var fælles, men de enkeltes gruppers bevæggrunde var lang mere broget også politisk end den der fremstilles.

  Jakob Schmidt-Rasmussen

  Det var ikke i den kontekst Kasper Støvring fremstillede Westergaard og Vilks, hvis du læser mit indlæg igen ville du se, at jeg opponere mod at han bruger dem i forbindelse med opskrivelsen af antallet af frihedskæmpere der jo, som han selv siger ikke skal overdrives.

  Derudover har Westergaard i den grad vist sig og være en vendekåbe, der tænker mere på og hytte sit eget skind, end og komme med kritik af Islam og manglen på ytringsfrihed overfor Islam. Er det sidste fra hans side ikke, at det slet ikke var Muhammed ?

  Forskellen på de to og karikaturtegnerne i de ilegale blade er iøvrigt, at man karikerede Hitler og toppen af Nazipartiet ikke den almene tysker eller det faktum, at den almene tysker bekendte sig til Lutheransk protestantisme, og at man i Luthers breve finder de strengeste antisemitiske tekster der på ingen måde ligger under for koranen i den henseende.

  Havde Vilks og Westergaard haft en anden agenda end bare og latterliggøre den almene muslim, kunne de have tegnet en mufti eller Saudisk konge med en turban lavet af dollars, gående på en rød løber af dynamit stænger jeg kan love dig for, at en hel del flere muslimer ville have grinet med af den.

  Eller hvad med en af Dronning Margrethe der saver korset af af kronjuvelerne så hun fortsat kan modtage oliestaternes hovedrige royale til hofmiddage, en ikke helt umulig tanke. Nyligt har Sauderne fået gennemført, at kristne symboler på fodboldklubberne Real Madrid og Barcelonas klubmærke skal fjernes når de bruges i oliestaterne, fodboldklubberne har selvfølgelig sagt ja og amen.

  http://www.gatestoneinstitute.org/2994/islam-conquers-european-football

  Har man penge kan man få !

 21. Af Jakob Schmidt-Rasmussen

  -

  “Forskellen på de to og karikaturtegnerne i de ilegale blade er iøvrigt, at man karikerede Hitler…”

  Det er simpelthen ikke rigtigt, at Westergaard latterliggjorde enhver muslim med sin karikaturteging!

  Hitler var sin tids antidemokratiske antisemitters ideolog, og Muhammed er vor tids antidemokratiske antisemitters ideolog.

  Muhammedkarikaturen var helt parallel til antinazisternes Hitlerkarikaturer under Anden Verdenskrig, set i nutidig kontekst!

  Westergaard blev af JP, ligesom de andre tegnere, bedt om, at “tegne Muhammed, som han så ham”, for at teste, om Politiken havde ret i, at de evindelige trusler fra intolerante islamister havde fået danske kunstnere og intellektuelle til påligge sig selv (og os andre!) selvcensur, udelukkende af angst for repressalier.

  Så Westergaards tegning forestillede selvflgelig Muhammed, selvom han i de seneste år forståeligt nok, siger at tegningen ikke forestiller Muhammed – sikkert for sin families skyld.

  Og det bebrejder jeg ham mildest talt ikke!

 22. Af Jakob Schmidt-Rasmussen

  -

  Vilks tegning, “Muhammed som en rundkørselshund”, forestillede heller ikke enhver muslim; den forestillede Muhammed, som en rundkørselshund, Pedersen!

  Kunstværket er sikkert “Entartet” i de fleste småborgerlige, religiøse fascisters øjne, men andre burde højest ryste på hovedet, i stedet for at vise forståelse for, at intolerante fascister vil myrde Vilks, fordi han ikke underkaster sig dem og deres for længst afdøde diktator.

 23. Af Peter pedersen

  -

  Hitler var lyslevende under besættelsen Muhammed er død for over tusind år siden. Igen gik en tyrkisk avis hen og udgav karikaturer af Luther hvor han steger en jøde på et spyd er jeg faktisk sikker på, at tegneren ville få sikkerhedsproblemer.

  Jens Jørgen Thorsen levede også en overgang under politibeskyttelse efter Jesus filmen. Det kan være svært, at forstå lige netop en karikatur af en profet kunne lave så meget ravage det giver jeg dig ret i, men i vesten er vi nok mindre nærtagende overfor karikaturer end vi eksv. ville være overfor et realistisk billede af den Danske mand som pedofil incestmonster plastret op på forsiden af et dagblad uden censur og med alle detaljer mens han sodomiserede sine børn.

  Muhammed tegningerne har jo netop ikke haft den effekt, at man kan kritisere Islam i den offentlige debat tværtimod, og det er der du tager fejl Jakob Schmidt-Rasmussen. Muhammed er gengivet selv i Islamisk kunst på vægmalerier, mønter og i bøger skrevet af muslimer, men specielt den moderne puritanisering, som er anført af wahabisterne i Saudi Arabien har gjort dette til tabu nr. 1

  Selvsamme Saudere som vi altså ingen problemer har med og invitere til hof og bukke og neje for. Karikaturene af naziledelsen var intelligent og selv tyskere så det tragikomiske i det, det gjorde mange helt almindelige muslimer ikke med Muhammedtegningerne fordi de så det som hån og latterliggørelse af flere milliarder mennesker.

  Og spørgsmålet er om ikke Muftierne i Saudi Arabien giver en hat for muhammedtegningerne, de fik jo netop deres undersåtter til og tage affære, derefter kunne de genoptage forretningsforbindelserne med Arla mm. ovenikøbet med en fornyet underdanighed og slesk leflen.

  Så jo Muhammedtegningerne latterliggjorde den almindelige muslim, mens de religiøse overhoveder gnider sig i hænderne over øget magt over masserne!

 24. Af Peter pedersen

  -

  Jakob Schmidt-Rasmussen

  `Kunstværket er sikkert “Entartet” i de fleste småborgerlige, religiøse fascisters øjne, men andre burde højest ryste på hovedet, i stedet for at vise forståelse for, at intolerante fascister vil myrde Vilks, fordi han ikke underkaster sig dem og deres for længst afdøde diktator.`

  Jeg viser på ingen måde forståelse for, at nogen vil slå hverken Vilks, Westergaard eller andre der karikerer Muhammed ihjel, jeg siger blot at tegningerne intet har gjort for Islamkritisk dialog tværtimod.

  Slående er det også, at de seneste sager med Muhammedtegninger kommer fra unge ikke muslimer i muslimske lande, hvor de bliver idømt fængselsstraf men ikke nogen dødsstraf eller fatwa. Det at de skal i fængsel er selvfølgelig helt absurd og uacceptabelt, men den ekstreme vrede mod netop Vilks, Westergaard og JP skal næppe kun ses i lyset af tegningerne, men ligesåmeget i hele det setup der var omkring dem.

  Jeg vil gå så langt som og sige, at Vilks Westergaard og JP var nyttige idioter for Islams magtcentre, men katastrofer for dem selv, mange muslimer og almen Islamkritisk ytringsfrihed.

 25. Af Jakob Schmidt-Rasmussen

  -

  Pedersen.

  Den første muhammedkrise i nyere tid i et ikkemuslimsk land, blev udløst af Irans fascistiske diktator, Khomeini, og gik ud over den absolut antiracistiske og ultra-multikulturalistiske kulturmuslim Salman Rushdie.

  Muslimen Rushdie fornærmede hverken muslimer som sådan, eller Muhammed i sin mesterlige roman De sataniske Vers. Rushdie blev med andre ord ikke dødsdømt af racisten Khomeini, fordi han var racist…

  Men hans roman gjorde tykt grin med Irans islamistiske, antidemokratiske og ultra-antisemitiske diktator, Khomeini og afslørede, at koranen var et redigeret værk, skabt af teologer lang tid efter analfabeten Muhammeds død, fordi romanen konstaterede, at muslimske teologer bortredigerede de såkaldte sataniske vers fra koranen, der derfor ikke kan være guds ukorrumperede budskab.

  Khomeinis dødsdom over den tolerante kulturmuslim Rushdie var vestens første muhammedkrise; men den ligner utallige tidligere “muhammedkriser” i muslimske lande til forveksling.

 26. Af Peter pedersen

  -

  Jakob Schmidt-Rasmussen

  Rushdie er netop en intelligent Islamkritiker, der faktisk har betydet, at Irans præstestyre ikke bare kan valte og skalte med deres minoriteter i landet som de vil. At der så i de senere år er kommet lidet flatterende oplysninger frem om hans personlige liv, er en anden sag, han har betydet meget for Irans befolkning der i den grad ikke lader deres daglige liv styre 100% af, at de lever under Sharia.

  Desværre så Sauderne allerede efter Shaens fald faren i et for Islamisk Iran, og Muftierne gjorde alt for, at overgå skiftende Khomeiniers ensretning af samfundet, det er nu lykkedes til fulde og i de sidste mange år med fuld støtte fra Israel og USA.

  Saudi Arabien har idag ikke det der ligner kristne symboler eller menighed, ja Kristendommen er ikke eksisterende i Saudi Arabien, hvorimod der selv i det Iranske Parlament findes jødiske og kristne parlaments medlemmer. Ja parlamentet i Iran skal indordne sig under vogternes råd, og præstestyret har i sidste ende magten, men Iran er nærmest demokratisk i forhold til Saudi Arabien, som ingen Islam kritikere for alvor tager afstand fra.

  Hyklerisk hvis du spørger mig.

 27. Af Peter pedersen

  -

  Men typisk for vores vestlige frisind vælger vi og støtte op om de her.

  http://www.youtube.com/watch?v=QFkblouoRjE&feature=related

  Mens vi taler om, at bombe dem her.

  http://www.youtube.com/watch?v=7y_AqbcGFGg&feature=related

  Det er det vi støtter når alliere os med USA og Israel i kampen for ytringsfrihed og demokrati.
  Det kan nærmest ikke blive mere ulækkert !

 28. Af Erik Larsen

  -

  “Peter Pedersen” – DU er ikke dansker – du vil aldrig , aldrig, aldrig bekymre dig over det der sker i vores lille land nogensinde – nej, du har en radikal (kulturradikal?, særdeles underlig religiøs) indstilling. jeg vil gætte på at du IKKE er dansker? (Men du får – og bruger godt nok megen spalteplads på din udanske fremturen).

 29. Af Peter pedersen

  -

  Erik Larsen

  Jeg vil til hver en tid give mit liv for, at Danmark ikke bliver en del af et Saudisk funderet Kalifat. Og det er en hel del mere end, neokonservative romantiske tosser der ser en Muhammedtegning på en kaffekop,som den ypperste Islamkritik og forsvar mod yderligtgående Islamisering af Danmark. Men nok spalteplads til mig!

 30. Af peter kocsis

  -

  Jakob Schmidt-Rasmussen

  “ultra-antisemitiske diktator, Khomeini ”

  Hvis Khoimeini var ultra-antisemitisk, hvordan kan det så være at han oprettede obligatoriske parlamentpladser til jøderne i Iran, som forøvrigt er den største jødiske mindretal i et muslimsk land?

 31. Af j nielsen

  -

  Og “Erik Larsen” er dansker i ordets værste betydning. Gør sig udmærket som karikatur i sort-hvid TV. En katastrofe ude i virkeligheden.

 32. Af niels hansen

  -

  @Peter pedersen

  “Jeg vil til hver en tid give mit liv for, at Danmark ikke bliver en del af et Saudisk funderet Kalifat”.

  Det vil et stort flertal af danskere nok også.

  Chancen for at det sker er vel også mindre end chancen for at vinde i lotto!

 33. Af Erik Larsen

  -

  Til “j.nielsen”: Jeg er en dansker med erfaring, da jeg blev født under 2.verdenskrig. Og jeg er en dansker der elsker mit land og vil gøre alt for det – OG forsøger at gøre det! DET mener DU så er “ordets værste betydning”! Hvad er du dog for et “menneske”??? Dine små og få kommentarer udstiller vist nok sig selv! Føj. Du kan vist ikke rigtig lide at folk stadig findes (desværre nok i mindretal ) som “Hvidsten-gruppen”. Jeg kunne tro og sige meget slemme ting om personer som dig – men jeg gør det ikke.

 34. Af Erik Larsen

  -

  Og kære “Niels Hansen” – du siger at chancen for at det vil ske ? en tredje verdenskrig i Europa er nok mindre end at vinde i lotte??? Mener du det?
  Nej, den er jo allerede begyndt! Man invaderer Europa – får lov til det – og PLUDSELIG kommer overfaldet, krigen! Hvis ikke EUROPA vågner. (danskerne gør det ikke – det gjorde de heller ikke før det var for sent i 1940).

 35. Af peter kocsis

  -

  erik larsen

  “en tredje verdenskrig i Europa er nok mindre end at vinde i lotte??? Mener du det?
  Nej, den er jo allerede begyndt!”

  Trænger du ikke til en pille?

 36. Af j nielsen

  -

  Ak ja. Jeg synes til gengæld at “Erik Larsen” er skideskæg. Nu sammenligner han sig selv med Hvidsteen-gruppen – det er sgudda morsomt. Denne særlige blanding af storhedsvanvid og mindreværdskomplekser er vist ved at blive et dansk særkende. Ellers ser man det mest hos alkoholikere.

 37. Af j nielsen

  -

  Til gengæld aftvinger denne kommentar:

  “Jeg vil til hver en tid give mit liv for, at Danmark ikke bliver en del af et Saudisk funderet Kalifat”.

  virkelig respekt. Her er der for en sjælden gangs skyld én der er villig til at betale den højeste pris. Alt for ofte ser man folk der kun har det i munden, og bakker ud når det bliver alvor.

  Men ikke denne gang.

 38. Af Hans Petersen

  -

  @ Erik Larsen

  Du har ret!

  I forbindelse med demonstrationen i Århus havde socialisterne og muslimerne dannet et DREAMTEAM bestående af voldspsykopater fra begge lejre.

 39. Af Erik Larsen

  -

  “j,nielsen” – hvor er det lige at jeg sammenligner MIG selv med Hvidsten-gruppen???? Er det ikke dig og “koksen” der skal have en pille?
  Ja, jeg har jyske rødder – men det har jeg da ikke skrevet – ja, jeg ville gøre det samme som Hvidsten-gruppen – men det har jeg da heller ikke skrevet?
  Men det er ikke sjovt for jer at der stadigvæk findes danskere, vel???

 40. Af Erik Larsen

  -

  Og Hans Petersen – ja, situationen i Århus viste det samme igen og igen – de voldelige er de autonome, de røde og socialisterne!!! Om og om igen.
  Og folk, personer, foreninger, politikere der vil værne om Danmark – vil blive overfaldet og overfaldet indtil ekstremerne har fået deres vilje.
  For stort set ingen politikere tør jo sætte sig op mod disse voldsmænd om de så er danske autonome eller islamiske koran-fans

 41. Af Axel Eriksen

  -

  “Kampen for Fædrelandet” hedder blogoverskriften!

  Der er ikke meget at kæmpe for – hvis man skal tro hovedparten af indlæggene. Hvor er kommentarerne fra 11.,12. og 13. april blevet af?

  Nuppet af “Stasi” – eller af en Social”demokrat”?

 42. Af Søren Vendelboe

  -

  Hold da op en gang gylle nu er berlingske eller måske Støvring blevet røde.

 43. Af Søren Vendelboe

  -

  Hr. Eriksen prøv at hoppe over på kampen imod fædrelandet.
  Du skal se der har nok ikke været nogle røde og nuppe dine guldindlæg.

 44. Af Litteratur og teologi — Kulturkamp

  -

  […] tro, at de hentede styrke til at forsvare deres fædreland. Jeg har skrevet om modstandsfolkenes afskedsbreve affattet få timer, inden de blev henrettet. Denne, ja, ”enfoldige” tro på en højere mening, […]

Kommentarer er lukket.