Breivik og ytringsfriheden – og Breiviks ytringsfrihed

Af Kasper Støvring 390

Retssagen imod massemorderen Anders Breivik er i fuld gang og således også debatten om ham: Bør Breivik have fuld ytringsfrihed? Risikerer man ikke, at Breivik ansporer til flere terrorhandlinger, og risikerer man ikke, at debatten om multikulturalismens problemer afspores eller helt undertrykkes?

Helt generelt om ytringsfrihed kan man for det første sige, at udstrakt ytringsfrihed og åben debat er et gode, fordi alle synspunkter kommer frem, også dem vi synes er ubehagelige; vi kan muligvis lære af dem og blive klogere. Det kunne jo være, at vi tog fejl.

Debatten var f.eks. meget snæver og betændt for bare få år siden. I 80’erne og 90’erne kunne man ikke kritisere islam, indvandring og multikulturalismen uden at blive stigmatiseret. Læs bare Morten Uhrskov Jensen bog om udlændingedebatten, Et delt folk. Men i dag mener stort set alle det, man ikke måtte mene for tyve-tredive år siden.

For det andet virker en fri debat som en ventil, der kan give afløb for folks frustrationer. Lidt forenklet sagt, så afstår folk fra vold, så længe de taler sammen. Debatten kan kanalisere frustrationerne og dermed tæmme dem.

For det tredje er det farligt at fortrænge ubehagelige synspunkter fra den offentlige debat. De risikerer blot at vokse sig større i det skjulte, hvis de ikke åbent kritiseres. Vi risikerer at blive vidne til det fortrængtes genkomst i dæmonisk form.

Tjoh, men Hitler havde jo netop succes med at forføre masserne, fordi også hans manifest, Mein Kampf, blev flittigt læst og brugt i propagandaen? Dertil er at sige, at der jo netop ikke herskede fuld ytringsfrihed under Naziregimet og heller ikke under Weimar-republikken. Nazisternes antisemitisme blev netop ikke kritiseret og udleveret til hån, spot og latterliggørelse i den offentlige debat.

Under Weimar-republikken herskede der f.eks. love imod hate speech, og især Julius Streicher, den berygtede redaktør for Der Stürmer, blev adskillige gange trukket i retten. Her fik han netop taletid, opmærksomhed og en martyrstatus. Hans antisemitiske synspunkter blev pludseligt interessante og givetvis meget mere udbredte, end hvis der i stedet havde været en debat. Det er tvivlsomt, om pressen havde ofret så meget opmærksomhed på hans rablerier. Alt det har Flemming Rose skrevet udmærket om i Tavshedens tyranni.

Så principielt har Anders Breivik ytringsfrihed og lov til at fremføre sin sag. Sådan er det i et retssamfund. Men derfor kan man jo godt mene, at vi andre ikke bør lytte til ham. Han har bedst af at blive tiet ihjel. Jeg synes selv, at det er usmageligt, at en massemorder og psykopat får så megen opmærksomhed – akkurat som det er usmageligt, når dømte mordere som Jønke og kriminelle som den venstreradikale Christian Zwettler får masser af penge og opmærksomhed på deres bøger og foredrag.

Utvivlsomt vil personer på begge fløje forsøge at udnytte Breiviks undtagelsestilfælde og betændte sag til at promovere deres egne synspunkter. Der går som bekendt et ”kontinuum” fra Breivik til Dansk Folkeparti, som Politikens Anita Bay Bundegaard skrev efter ugerningen på Utøya. Og nazister vil tilsvarende sværme om denne skikkelse.

Men overordnet har Breivik ikke haft held med at radikalisere nogen. Ingen vil jo kendes ved ham, hverken før eller efter udåden sidste sommer, heller ikke de anti-islamister og multikulti-kritikere, som man ellers har forsøgt at gøre skyldige i kraft af et associationstrick: guilty by association.

Selvfølgelig kan og bør man kritisere multikulturalismen, også selv om psykopaten Breivik også gør det. Venstreorienterede antikapitalister har jo også begået mord. Men derfor kan man også sagtens kritisere kapitalismen. Det afgørende er, at kritikken føres på rationelle præmisser: Gennem henvisning til statistik, undersøgelser, forskning, dokumenterede hændelser osv. om vold, kriminalitet, undertrykkelse, offentlig forsørgelse, radikalisering osv.

Og nej, selv om muslimen Mohamed Merah for nyligt dræbte skolebørn i Frankrig, er alle muslimer ikke voldsparate og islam ikke en fanatisk religion.

Hersker der så en krig mellem kristendom og islam, som flere har spurgt i kølvandet på Breiviks rablende manifest? Ikke så vidt jeg ved. En krig kræver jo som minimum to kæmpende parter. Mig bekendt er det kun de kristne mindretal, der myrdes og udrenses i muslimske lande.

 

390 kommentarer RSS

 1. Af Niels B. Larsen

  -

  @ peter kocsis

  “At en ny hilsen opfundet af en højreekstremist er at opfatte som symbol på mandens højreekstreisme kan der ingen tvivl være om, og lur mig om vi ikke snart ser danske racistiske Breiviktilhængere ,som for tiden hylder ham med breve, adoptere denne hilsen som led i deres højreradikale identitetsdannelse.”

  Og hvad så, hvis det sker?

  I eksempelvis mine øjne er det så sandelig mere salonfähigt at være højreorienteret end venstreorienteret.

  Og faktisk kan ingen gøre sig til dommer over, hvilken orientering, der er den ‘rigtige’ eller ‘forkerte’, ‘gode’ eller ‘dårlige’. Det er fuldstændig subjektivt og kan ikke afprøves videnskabeligt, da det indebærer en bedømmelse af moralbegreber, som er menneskeskabte – og dermed ikke ufejlbarlige.

  Men vi gør det alle – på usagligt grundlag.

  Så set fra mit synspunkt er venstreorienterede skinhellige naivister, mens højreorienterede er fornuftige rationalister.

  Jeg er udmærket klar over at du ikke ser det sådant. Men du kan på ingen måde bevise, at jeg tager fejl (eller omvendt).

 2. Af Axel Eriksen

  -

  At sammenligne Kurt Westergaards humoristiske tegning med Breiviks massemord – det er vel at sammenligne sommeræbler med kamellort! Overhovedet ingen sammenhæng og forbindelse!

  Og dog måske: Syge, religiøst og politisk fordrejede hjerner kan finde på de utroligste grunde, undskyldninger og bortforlaringer!

  Ja, Breiviks misgerninger – og reaktionerne på Muhammed-tegningen i den Islamiske verden – og efterfølgende accept af disse fra “visse danskere” er vel klare eksempler!

  Personligt mener jeg, at en afbrænding af Dannebrog er lige så stor en forhånelse som en Koranafbrænding!

 3. Af Niels B. Larsen

  -

  @ Axel Eriksen

  Koranafbrænding tjener da trods alt et veldædigt formål: at hindre overtro i større udbredelse.

  Makværket burde faktisk forbydes.

 4. Af Arvid Holm

  -

  “Danmark er et rigt land, der har råd til at hjælpe andre!”
  Ovenstående udsagn fremføres ofte som argument for tolerance overfor tilrejsende.

  Men grundlaget kan snildt ændre sig.
  “Hvad skal Danmark leve af i fremtiden!”
  Det var nyligt en overskrift på en debat i denne avis.

  Og sandelig kan det blive nødvendigt at acceptere en global udligning af levestandarden, når vi efterhånden udsættes for den fulde styrke af konkurrencen fra eksempelvis Kina.
  Så skal majoritetsbefolkningen finde sig i fattigdom og fattigdomsrelaterede sygdomme som resten af verden og yderligere en minoritetsbefolkning, der kan opfattes som “kuppet” ind i landet.

  “Når krybben er tom, bides hestene!”
  Dette gamle visdomsord udtrykker, at tolerance erfaringsmæssigt aftager med levestandarden.

  Når folks egne børn sulter, stiger tendensen til at betragte fremmede tilrejsende som snyltere, der burde hænges i nærmeste egnede ophængningssted.
  Folk bliver også mindre påvirkelige af verbale bebrejdelse over deres humane utilstrækkelighed.
  Der skal grovere midler til i den situation.

  Det kan undre, at man vil risikere det.
  Er det ond vilje eller politisk fumlegængeri?

 5. Af Axel Eriksen

  -

  Niels B. Larsen!

  Jeg er ikke uenig – men ville bare ikke bære mere ved til bålet! Men OK, når man skriver, hvad man mener – så kan man lige så godt gøre det fuldtud!

 6. Af Axel Eriksen

  -

  @ Arvid Holm!

  Det er “god vilje” og politisk fumlefremfærd!

 7. Af Siw og Cecilie NA

  -

  Du kan ikke nægte folk deres ytringsfrihed, uanset hvad de har gjort. Derfor bør Breivik have fuld ytringsfrihed. Der vil selvfølgelig altid være folk der bifalder det han har gjort, men samfundet har valgt at have fuld ytringsfrihed og det skal de stå fast ved. Ved at fratrække Breivik hans ytringsfrihed viser samfundet at de er bange, og denne frygt er det som mænd som Breivik lever af.

  Med ytringsfrihed medfølger der også konsekvenser, som at Breivik har lov til at ytre sin historie, og argumentere for hans handlinger. Dermed mener vi ikke at hans handlinger er i orden, men blot at alle skal have de samme rettigheder, når nu samfundet har valgt at det er sådan det skal være.

  I artiklen savner vi lidt din mening (Kasper Støvring) omkring hvorvidt at du egentlig er for eller imod Breiviks ubegrænsede ytringsfrihed.

 8. Af Rasmus Kingo

  -

  Det Breivik har gjort er dybt uacceptabelt og uhørt. Det er forfærdeligt, og der findes ingen undskyldning.

  Læser man mellem linjerne handler den her artikel i bund og grund om ytringsfrihed og retten dertil. Jeg mener ikke, at ens ytringsfrihed bør begrænses, selvom ens handlinger er forfærdelige. Du siger i artiklen, at Breiviks udtalelser kan, KAN, anspore andre til samme lignende handlinger. Men som du pointerer i et senere afsnit, er der ingen grupper, som vil vedkende sig Breivik og hans dertilhørende handlinger.

  Ved at begrænse ytringsfriheden for én person, hvad så med os andre? Skal der indføres regler for, hvad man må sige og ikke må? Skal vi som almindelige borgere have et regelsæt for, hvad vi må snakke om? Hvis vi ikke må ytre os, så kan vores samfund sidestilles med Bahrain, hvor man smides i fængsel for at ytre sig.

  Du ved, som jeg, at man godt ved med sig selv, hvad der er acceptabelt at snakke om, ytre sig om, rent moralsk. Mohammedkrisen var et tydeligt tegn på, at én person ytrede sig, og det sårede en befolkningsgruppe. Dette var moralsk forkert, og at fremstille et sådanne værk har konsekvenser. Men at han i Danmark kunne bruge sin frihed, sin ytringsfrihed mener jeg beviser, at vi lever i et samfund, som er veludviklet.
  Mohammedkrisen beviser, at du som enkeltperson kan ytre dig ligemeget indhold, trods modstridende budskaber i form af religion.

 9. Af Trine Kobborg Jensen

  -

  Problematikken ved fratagelsen af Breiviks ytringsfrihed vil medføre afskafning af nogle af vores simpleste menneskerettigheder og demokratiets grundlæggende regler.
  På den måde vil vi indskrænke vores demokrati og Breiviks mission vil være et skridt tættere på sejr.
  Vi må holde vores demokrati åbent og frit ligesom vores ytringsfrihed.
  Det kan godt være at Breivik er et usselt menneske, men han har samme rettigheder som alle andre. Det vil sætte vores demokrati i et dårligt lys, hvis vi vælger at fratage ham de rettigheder. Det kan være hårdt for nogle personer at høre Breiviks beretninger, men det er en nødvendighed at få sat ord på hans forfærdelige handling.
  Under disse frygtelige omstændigheder kommer det frem om vi virkelig er det demokratiske samfund vi udgiver os for at være.
  Vi synes dog stadig at du er lidt uklar i din holdning om hvor vidt du ønsker en ubegrænset ytringsfrihed for Breiviks vedkommende?

 10. Af PREBEN F1 JENSENH

  -

  Man kan føre lange diskussioner om hvilke politikere og ideologier der er bedst eller værst.

  Men hvorfor ikke se bort fra ordene og teorierne osv. for i stedet at se på partiernes gerninger og resultater.

  For så kan vi KONSTATERE at alle de totalitære ideologier, og de fleste partier og politikere mere er befolkningernes fjender end venner.

  Se på de partier der slår sig op på at snakke om solidaritet, humanisme og social velfærd osv. Hvad er snakken værd i praksis? Her i Danmark har hverken de blå eller røde blålys gidet hjælpe de fattigste og svageste danskere på en ordentlig måde. De hjemløse får oftest lov til at sejle deres egen sø. Men da asylanter og indvandrere en overgang manglede boliger, blev der omgående fremskaffet store hotelskibe, boligkontainere og boligblokke/rækkehuse og villaer.

  Når danskere bliver syge, bliver de i stigende omfang udsat for svigt og forringelser, der forhindrer helbredelse, eller påfører dem nye/flere sygdomme og øget risiko for ikke at overleve. Men er den almindelige borger klar over HVOR horrible tilstandene er blevet mange steder??

  En liste over partiernes overgreb og frækheder overfor befolkningen er kilometerlang og stærkt deprimerende læsning.

  Utroværdige er også de politiserende kvinder. Generelt er intet blevet bedre efter at de i stort antal er kommet ind på Borgen. Tværtimod er der sket et intellektuelt og moralsk forfald så stort, at det truer nationens fred, økonomi og eksistens. De resultater de politiske kvinder/feminister har opnået er ynkelige, landsskadelige, asociale og på længere sigt katastrofale.

  Altså lad os se på gerninger fremfor ord. Så vil vi finde ud af at alle de totalitære ideologier og radikalt tænkende partier er lige til lossepladsen, og vi vil se at det der fremmer demokratiets, civilisationens, økonomiens og velfærdens nedbrud….. og fremmer amokløbende galskab….. er det pladderhumanistiske verdensfrelseri mv. som de radikale og feministerne har specialiseret sig i.

  At Borgen har frembragt vanvittige tankesæt og tilstande, fremgår bl.a. af at Helle TS, Vestager og Jelved og Marlene Wind osv. er blevet enige om at det er en god id´at sende 40 MILLIARDER kroner ned til Bruxelles, der så kan bruge dem efter forgodtbefindende. Men der er “ikke råd til” at bevare danske hospitaler og skadestuer, selvom få millioner kr. kunne redde dem.
  Pyt med danskernes tryghed og sikkerhed.

  Eller se sagen hvor en muslim får 75.000 kr. fordi en faglærer spurgte om ikke hun ville smage på sin egen mad. Mens en dansk pige på 14 år ikke skal have een krone i erstatning, efter at hun er blevet lam på livstid efter et fald fordi et rustent gelænder væltede.

  Partiernes og feministernes samlede indsats har reduceret danskerne til undermennesker i deres eget land.

 11. Af Jesper Nielsen

  -

  Nå, nu er den gal igen på venstrefløjen:

  “5 personer fra venstrefløjen er tiltalt for terror.”

  Men det er sikkert nogle forvirrede unge mennesker fra Dansk Folkeparti der har udgivet sig for at tilhøre venstrefløjen.

  (Ironi kan forekomme).

 12. Af PREBEN F1 JENSENH

  -

  PS: Nu har Støvring på en anden blog skrevet om det hastigt stigende antal gade- og hjemmerøverier.

  (Desværre er det mere besværligt at sætte kommentarer på den blog end her. Mystisk???)

  Det er dog lykkedes for Kocsis at sætte en tekst på der helt affejer og afviser Støvrings betragtninger.

  Er Kocsis en professionel heltidsansat Rasmus Modsat, der får løn for at bortforklare alt? Det ser sådan ud.

 13. Af Frank L

  -

  @ Trine Kobborg Jensen, 20. april 2012 kl. 10:48

  Jeps – Den gamle Grundtvig havde fat i den lange ende, når han mente:

  Lige ret for såvel Loke, som for Thor.

 14. Af Frank L

  -

  @ Jesper Nielsen, 20. april 2012 kl. 11:11

  Jeg tror ikke at nogen har troet at højrefløjen, har patent på dumhed.

  De har så gjort det yderste på at bevise det, blandt andet ved at gøre Breivik til skabssocialist pga af hans hilsen etc etc

  Men – nej – Fordi man er foran på point, betyder det ikke man har patent. 🙂

 15. Af Jesper Hansen

  -

  Bemærk venligst, at overskrifterne på de forskellige medier vedr. terrorsagen mod de fem Danskere er:

  “Fem Danskere tiltalt for terror.”

  Man skal et godt stykke ned i “teksten” inden det kommer frem, at de tilhører venstrefløjen.

  Havde det nu været personer fra højrefløjen havde overskriften sikkert været:

  “Fem Danske højreekstremister tiltalt for terror.”

  Ak ja, denne politisk korrekte formidling fra medierne er til at brække sig over!!

 16. Af t. petersen

  -

  Det er lidt slapt, at pressen – i sagen om de fem tiltalte for brandterror – ikke allerede nu graver lidt dybere og fortæller om de tiltaltes baggrund. Umiddelbart virker det desværre som om medierne kritikløst blot har kopieret det samme Ritzautelegram.

  Man kan selvfølgeligt håbe på at billedet ændrer sig, når sagen går i gang. Det er i hvert fald set før, at baggrundshistorier først dukker op, når sagerne ruller.

 17. Af Jakob Schmidt-Rasmussen

  -

  T. Petersen

  Kort uddrag fra “Intet klart politisk mål med brandattentater” af Rune Wolfhagen, Information
  19. august 2011:

  “Fem unge mænd fra det venstreekstremistiske miljø blev i går sigtet og varetægtsfængslet for terror. Sigtelserne spænder over en række gennemførte eller planlagte brandattentater mod alt fra pelsfirmaer til politiske institutioner og politiet.

  Derudover mistænkes de for at forberede brandangreb på politibetjente på Christiania.

  Men hvad har de unge villet opnå med brandattentaterne? Hvad er deres ideologi, hvilket samfund ønsker de?

  Muligvis kan selv ikke de unge forklare det, siger forsker i politisk ekstremisme på Roskilde Universitet Chris Holmsted Larsen. De går først og fremmes op i at være imod det etablerede, men har ikke noget konstruktivt modsvar.

  »Det er meget typisk for miljøet, at man gør modstand mod det, man opfatter som undertrykkende, men man har ikke noget at sætte i stedet for. Derfor er de heller ikke interesseret i en demokratisk dialog med det system, som de opfatter som en fjende. De er i den grad imod.«

  Samme konklusion har Stine Krøijer, der er antropolog ved Københavns Universitet og gennem to år har lavet feltarbejde i det venstreorienterede aktivistmiljø.

  »Man har ikke ville opsætte et politisk manifest og derved tegne et billede af det samfund, man arbejder hen imod, som et traditionelt politisk parti eller forening ville gøre.«

  Diffus ideologi
  Manglen på ideologi har eksisteret i mange år på den yderste venstrefløj, fortæller Chris Holmsted Larsen.

  »Den yderste venstrefløj har ideologisk været lidt diffus, siden Murens fald og Den kolde Krigs ophør. Dengang havde man typisk et færdigpakket program, og det samfund, man bekæmpede, ville man erstatte med et nyt og anderledes samfund. Sådan er det ikke længere. Alene det ikke at udsende et manifest er meget sigende,« siger han og tilføjer:

  »Jeg er ikke engang sikker på, at de selv vil betegne sig som en del af venstrefløjen. De har en form for ikkeideologi, og målene tyder på, at det er en diffus politisk konstruktion.«

 18. Af t. petersen

  -

  @Jakob Schmidt-Rasmussen

  Ja, men det tjener da Information til ære, at man allerede var ude med en baggrundshistorie, da de unge brandterrorister blev anholdt og sigtet.

  Det undrer mig så meget desto mere, at Information ikke genfremdrager baggrundshistorien i sin artikel i dag.

  Jeg er nu ikke i tvivl om, at der kommer baggrundshistorier på de unge, men som nævnt måske det først sker, når sagen begynder at rulle.

  Jeg er heller ikke i tvivl om, at de unge nok skal blve forsøgt linket til venstrefløjen – også selv om de i virkeligheden måske “bare” er apolitiske “ballademagere” sådan som Information beskriver dem. Vi har nemlig en overvejende borgerlig presse her i landet (læs småborgerlig), og her vil man elske den slags historier.

 19. Af t. petersen

  -

  @Jakob Schmidt-Rasmussen

  PS.:

  Nu har jeg kaldt de tiltalte for “brandterrorister”, og det er måske ikke så velovervejet igen (det er i hvert fald udtryk for et partssynspunkt).

  Anklagemyndigheden mener der er tale om terror, fordi man mener at tiltales hensigt har været at skræmme befolkningen og angribe demokratiets institutioner.

  Forsvaret gør derimod gældende (Michael Juul Eriksen), at samtlige brandattentater har været udført om natten, hvor der ingen opholdt sig i bygningerne, og der dermed ikke kan være tale om terror.

  Det bliver så op til retten at tage stilling til om der er tale om terror, eller blot almindeligt hærværk.

 20. Af Niels B. Larsen

  -

  t. petersen giver begrebet ‘apologet’ en helt ny mening…

 21. Af t. petersen

  -

  @Niels B. Larsen

  Forklar dig venligst nærmere … Jeg har ikke den ringeste sympati med de unge og deres handlinger.

 22. Af Frank L

  -

  @ Jesper Hansen, 20. april 2012 kl. 11:39

  Nøj hvor har du ondt af dig selv.

  Har du noget belæg for dine påstande. Så kom med dem.

 23. Af Frank L

  -

  Desværre er det mere besværligt at sætte kommentarer på den blog end her. Mystisk???)

  Det er dog lykkedes for Kocsis at sætte en tekst på der helt affejer og afviser Støvrings betragtninger.

  Er Kocsis en professionel heltidsansat Rasmus Modsat, der får løn for at bortforklare alt? Det ser sådan ud.

  Skrevet af PREBEN F1 JENSENH, 20. april 2012 kl. 11:26

  Det befæster så bare det generelle indtryk af i 2.

  Kocsis ved hvad han taler om og gør – du fjumser rundt.

 24. Af Frank L

  -

  Til alle dem der vil gøre sig kloge på Breivik, skylder de sig selv at gennemlæse de 2 liveblogs fra hhv DR.dk og EB.dk

  Det er skrap læsning, men det burde forstumme de halvkvædede sympatier for Breivik, man aner her og der.

 25. Af Niels B. Larsen

  -

  @ t. petersen

  Ganske enkeælt: din stillen spørgsmål ved, hvorvidt de 5 slyngler er venstresnoede.

  Det er de iflg. alle med indsigt i sagen.

 26. Af Erik Larsen

  -

  Kære Ksper, kære berlingske – er tiden ikke snart inde til at sige at der er en limit for HVOR mange indlæg man kan have til en artikel?? Det er jo dræbende for al debat – og jeg er sikker på at det er også det de ønsker – at nogle klart “bestilte” skribenter – bliver ved og ved med deres samme yderligtgående, nærmest religiøse, fanatiske fremturen. Lad os almindelige danskere , der har lyst til at komme med et par meninger få lov til det uden at alt, alt dræbes i udansk, religiøs, autonom snak. Lad dem (og vi/andre) få 3-5 indlæg og lad det så være det. Alle kan jo se at “kocsis”, Frank eet eller andet. “t.petersen” m.fl. kun vil een ting og det er ødelægge debatten og svine alt der ligger til højre fra enhedslisten til om og om igen.Frank L. går så vidt at han taler om nogle der “har sympatier for Breivik”!!!!! Hvem fanden har det? Ingen! Men han ville gerne have at der var nogen som han så kunne smide sin ækle venstresnoede gylle udover. Føj. Lad os håbe, at så mange danskere som muligt læser disse ting. De behøver ikke at have en iq over 0,5 for at forstå hvad de nævnte personer er ude på og ønsker.

 27. Af PREBEN F1 JENSENH

  -

  Det er pudsigt, så snart Kocsis holder op, fortsætter t. petersen og Frank L. Og de leverer nøjagtig den samme sang fra de varme lande. Er der tale om en slags trillinger?

  Frank L har ingen argumenter mod mine indlæg, men kender dog ordet “fjumser”. Imponerende.

  Sidder du med/læser du op af en tyk ordbog, Frank?

 28. Af t. petersen

  -

  @Niels B. Larsen

  Nu spidser du vist blyanten, men du har da ret. Jeg er pt. i tvivl om man kan kalde dem venstreorienterede.

  Der er nogle ideologiske sympatier, der skal være på plads før man kan kaldes venstreorienteret, og dem ved jeg ikke om de pågældende har.

  Som jeg husker sagen fra den medieomtale, der var da de blev anholdt og sigtet, så havde de pågældende ingen tilknytning til organisationer på venstrefløjen som sådan.

  Men jeg vil meget gerne høre, hvad det er der får dig til at mene, at de er venstreorienterede. Jeg kan snildt have overset et eller andet.

 29. Af Søren Vendelboe

  -

  Erik Larsen det er da mærkligt alle ikke tænker som dig.
  Hævder at du er billedet på en almendelig dansker
  gad vide om du ikke ville have det bedre i et diktatur.

 30. Af t. petersen

  -

  @Niels B. Larsen

  Jeg hører nu på TV2, at de pågældende er “autonome”, dvs. anarkister – og dem kan man godt henregne til venstrefløjen.

 31. Af Jan Mayen

  -

  Jeg må bedrøve jer alle sammen. Breivik findes slet ikke. Han er udtænkt af de samme terrorister som planlagde 9/11.

  Men så glæd jer i det mindste over at Kineserne er nogle frygtelige skurke.

  Så ærlig talt, glem nu Muslimerne, det er meningen, at i skal være sure på Breivik og Kineserne.

 32. Af Kim Olsen

  -

  Med fare for at foregribe begivenhedernes gang, vil jeg lige opsummere kommende argumenter fra de kulturradikale:

  De autonome er ikke venstreorienterede.

  Bare fordi man ønsker at omstyrte det kapitalistiske system, er man da ikke venstreorienteret.

  DR kalder dem venstreorienterede – føj for en ulækker “dem og os” retorik.

  Der går en lige linje imellem brandattentaterne og DFs hadske retorik.

  Det var ikke terror, for det foregik om natten.

  De kristne har slået flere ihjel end de venstreorienterede.

  Der er flere som dør i trafikken end der dør af ildebrande.

  Fortsæt selv listen – vi kender den jo til bevidstløshed:)

  Så til Kocsis, Frank L et al: Kom med noget vi ikke har hørt før!!

  God weekend!

 33. Af Kim Olsen

  -

  Kulturradikale er nok ikke en god benævnelse i mit indlæg. Venstreradikale? Relativister?

  Hvad er egentlig den korrekte betegnelse for de grupper som igen og igen fremfører disse påstande?

 34. Af Erling Jensen

  -

  t. petersen

  “Jeg hører nu på TV2, at de pågældende er “autonome” dvs. anarkister – og dem kan man godt henregne til venstrefløjen.”

  TAK, t. petersen. Du må sgu være seriøs kandidat til “Årets Flueknepperpris” på Berlingske Media.

 35. Af Frank L

  -

  @ PREBEN F1 JENSENH, 20. april 2012 kl. 16:23

  Argumenterne havde du jo selv leveret.

  Jeg redegjorde bare for din og Peters færdem.

  Breivik påstår også han har 2 venner i Knights Templar. Ingen har dog mødt dem.

  Her har du mødt alle 3.

  Du hører mig dog ikke mjawe over at du jo også har dine meningsfæller. De færreste af dine meningsfæller fjumser dog så meget som dig.

  Man er jo totalt til grin, hvis man prøver at få flettet muslimer og kvinder ind som roden til alt ondt. Det har du så ikke kapacitet til at overskue.

 36. Af Frank L

  -

  @ Erik Larsen, 20. april 2012 kl. 16:21

  Sig mig engang: Er du mere end almindelig ubegavet?

  Det står dig da frit for at stoppe med dit eget vrøvl og så lade os fortsætte med vores.

  Er det fordi du nu for 117 gang er kommet til kort?

 37. Af Frank L

  -

  @ Jan Mayen, 20. april 2012 kl. 17:09

  Skal jeg være helt ærligt tror jeg mere på at Jan Mayen ikke eksister. Udover altså fugleklatten

 38. Af Frank L

  -

  … deroppe i det kolde nord.

 39. Af Erik Larsen

  -

  Skrevet af Søren Vendelboe:::
  “Erik Larsen det er da mærkligt alle ikke tænker som dig.
  Hævder at du er billedet på en almendelig dansker
  gad vide om du ikke ville have det bedre i et diktatur.

  Skrevet af Søren Vendelboe, 20. april 2012 kl. 16:53

  Du aspirerer da til at gå i gruppe med “Kocsis”, FrankL. m.n.o.p.q o.s.v!
  Og sikke flot du staver: “almendelig”. “mærkligt” o.s.v.! Flot – måske du heller ikke er helt dansk?
  Hvad med at fortælle om hvorfor mine danske meninger er forkerte – og hvad er det for noget sludder om at “jeg måske ville have det bedre i et diktatur”?Jeg vil indrømme at jeg tror jeg ville have det langt bedre f.eks. i USA, men det vil jo også afføde venstresnoede kommentarer om hvor de hader amerikanere. Jeg beklager, men I er til at brække jer over! Undskyld sproget.

 40. Af Erik Larsen

  -

  Og “Frankl, m,n.o.p,q – eller hvad du nu kalder dig:
  Jeg tror ikke at du kan finde andre end de autonome du sidder i stue med der vil mene at jeg “for bare een af dine 117.gange” er kommet til kort, som du siger. 90% danskere (undskyld DANSKERE) er enig med mig og de der kan være enig med dig kan tælles på een hånd. Det må virkelig være slemt for dig og man kan jo også høre og se på dine indlæg HVOR frustreret du er. Du er en stakkel, mener de fleste bloggere. Jeg er bare bange for at du er “mere end det”.

 41. Af Axel Eriksen

  -

  @ Erik Larsen!

  Du har ret. Frank L. er lige nu ude på “Lars Tyndskids mark” sammen med Peter Kocsis – og et par andre!

  De er i en klasse for sig selv – hvilken underudviklet det end er – må stå hen i det uvisse!

  Normale, er de I i hvertfald ikke!

 42. Af peter kocsis

  -

  jette Dali

  “Det er naturligvis på ingen måde bekvemt for venstrefløjen, at en ynkelig norsk massemorder nu gør sig til foran verdenspressen på lignende vis.”

  “Det er naturligvis heller ikke på ingen måde bekvemt for dikg at en ynkelig norsk massemorder nu gør sig til foran verdenspressen ved at dele ideologi med DF.

 43. Af peter kocsis

  -

  rasmussen

  “Ligesom det er en skandale, at Kocsis kalder en tysk islamist, der ville beå terror mod sine landsmænd for et par år siden, hvis de stemte en regering til magten, der ikke prompte ville overlade afghanerne til Taleben, for frihedskæmper…”

  Du kalder imidlertid selv kommunister for frihedskæmpere der støttede ikke mindre end 3 former for terror i løbet af bare 5 år:
  1)kommunisternes egen
  2) nazisternes
  3) De allieredes terorbombninger i Tyskland.

 44. Af peter kocsis

  -

  Rasmussen

  “Det er f.eks en alment udbredt antisemitisk sammensværgelsesteori med mange prominente tilhængere på venstrefløjen, at det var en jødisk sammensværgelse, der stod bag terrorattentaterne den 11/9 2001.”

  Hvilke prominente tilhængere på venstrefløjen tænker du her på, helst med navns nævnelse og dokukmentation, tak?

 45. Af Claus Enevoldsen

  -

  Nå, så er Koksis tilbage på pinden efter endt Fredagsbøn. Jeg tror jeg smutter – god weekend.

 46. Af Erik Larsen

  -

  “Axel Eriksen” – enig som du skriver – normale er de ihvertfald ikke. Og ligeså enig med “Enevoldsen”, der siger at nu er “kocsis” kommet tilbage fra fredagsbønnen så nu smutter jeg! Det er uhyggeligt. Og at “kocsis” (som PET forhåbentlig stadig har check på) sammenligner sin efter min mening egen “forbundsfælle” Breivik som een der ligner DF – et fredeligt dansk parti!! Jamen, jamen, jamen – KAN man dog ikke stoppe og hjemsende denne “koscsis”?? Han er jo ikke normal. Men nok Muhammed-normal??

 47. Af Frank L

  -

  @ Erik Larsen, 20. april 2012 kl. 18:17

  Mig – Frustreret? Ikke det fjerneste. Ikke over jeres ynk om at nu vil i ikke svare mere etc etc.

  Nu skal Støvring banne os etc etc.

  Det er jo ikke mig der jamrer konstant over at du ytrer dig. Jeg kommer bare med modargumenter. Kocsis lige så.

  Eriksen piver også. Så vidt jeg mindes, er det højst en uge siden han svor at han aldrig ville svare mig mere.

  I stedet for at i jamrer op over hvor få der er enige med os, samtidig med at Breivik hævder at vi har hele den norske presse i ryggen, skulle du overveje hvor mange mon der er enige med dig(jer.

  Ditto skulle Breivik.

 48. Af Jakob Schmidt-Rasmussen

  -

  “Hvilke prominente tilhængere på venstrefløjen tænker du her på, helst med navns nævnelse og dokukmentation, tak?”

  Det forbyder min diskretion mig. Man er vel er en hædersmand.

 49. Af PREBEN F1 JENSENH

  -

  Mangler vi ikke en professionel heltids ansat agent, til at sørge for at nærmest samtlige anti-danske DR-udsendelser og rødfascistiske blog-påstande fik et par ord med på vejen til påvisning af deres løgnagtige eller vildledende indhold?

  Bortset fra det så er en slags snigende statskup i gang. Et kup der snart vil fratage danskerne magten over deres land, ejendom, kultur, forsvar og økonomi osv.

  Mere herom senere.

 50. Af Peter Sköld

  -

  Det, efter min mening, vigtigste spørgsmål er: Hvad er grunden til at en, i det store hele normal mand, bliver en ideologisk dræbermaskine?
  Jeg kan ikke lade være ned at tænke på de profetier, som en af Danmarks mest intelligente mænd kom med i 70 serne. Hans navn var Mogens Glistrup (MG). Hans sprogbrug var hans største fjende, men han cementerede trods det sin succes, ved at komme i folketinget fra 0 til, var det ikke 27 mandater, og forårsagede at daværende finansminister (Poul Møller) fik en blodprop (var det vist) og blev hospitalsindlagt.
  Hvis vi ser bort fra de økonomiske betragtninger MG havde, var det, det multikulturelle samfund, som især markerede MG´s standpunkter.
  De af os som er gamle nok til at huske al den polemik som kom i kølvandet på MG´s såkaldte udgydelser, og har sine sansers fulde brug, må nødvendigvis rent objektivt medgive at MG ikke ramte helt ved siden af i sine spådomme vedrørende det han kaldte “Muhammedismens indtog i vores land”.
  Hvis man ikke anerkender de enorme problemer den multikulturelle indvirkning har haft på de europæiske lande, er man nærmest kriminelt naiv.
  Når vores politikere, det gælder alle i Europa, sætter sig sammen, følger alle de “rigtige” meninger. De er alle økonomisk sikrede til deres død, de bor langt væk fra problemområder, og kender ikke personligt til de problemer vi almindelige mennesker har( økonomiske problemer, sygdom, arbejdsløshed, boligproblemer, stå i Ribers o.s.v.).
  De sidder der og fokuserer på Geneve-konvensionen, Human Rights o.s.v..
  De er langt fra de mennesker som har stemt på dem og har ikke “fingeren i jorden”.
  De beslutninger de tager, er uhyggelig ofte i modstrid med deres befolkninger. Jeg behøver vist ikke komme med eksempler.
  Når disse ting er sket x antal gange, skaber det en stigende frustration i dele af befolkningen. Jeg selv er voldsomt vred over mange af de love som bliver vedtaget. Jeg kan styre min vrede, men nogle kan ikke.
  Anders Breivik er, en af de forhåbentlig få, som ikke har kunnet styre sin vrede. Hvis man er så vred, må man nødvendigvis have et sted at placere sin vrede. Den vrede placerede han så ret logisk på den politiske fraktion som hedder socialdemokraterne i Norge, som han mente havde afstedkommet det multikulturelle samfund, som han mente var en forbrydelse mod det norske folk.
  Jeg bor i Sverige, og taler med mange svenskere hver dag. I princippet vover jeg den påstand, at et flertal er modstandere af den indvandring som har fundet sted i mange år. De vil naturligvis ikke på noget niveau acceptere det som Breivik har gjort, men utilfredsheden er der, og kan ikke fjernes.
  Et af de ti bud hedder: Du må ikke friste din næste.
  I vores tid, kunne man måske have omformet det til: Du må ikke provokere din næste.
  Det som i de sidste 30 år er sket i Europa er, at regeringerne har provokeret de “indfødte” gang på gang. Det er sket med lappeløsninger hvor begrænsede antal indvandrere, flygtninge m.m. har fået lov at komme ind. Er der nogen som har et bud på hvilke problemer det har løst!!!
  F.eks.. Skulle Afrikas problem løses, skulle halvdelen komme til Europa (et ikke dokumenteret gæt).
  Vores kulturs kollisioner med den muslimske kultur, behøver ikke mange ord her, og er vældig veldokumenteret i medierne.

  Anders Breivik havde desværre ikke den stopmekanisme i sin hjerne som vi andre har. Han iførte sig nogle skyklapper og overtalte sig selv om at han havde ret til at gøre som han gjorde, da de politiske systemer forrådte ham og den norske befolkning.
  Så kan man så spørge sig selv om, om systemet forrådte befolkningen, som han hævder!
  Er systemerne så langt fra befolkningen?
  Har systemerne noget medansvar når en borger “har fået nok”?
  Hvem har ansvaret for tragedien i Norge.

Kommentarer er lukket.