Beklager, vi skal til det igen: vold og kriminalitet blandt udlændinge

Af Kasper Støvring 459

Danskerne gider angiveligt ikke at diskutere udlændinge længere. I hvert fald ikke i samme grad som tidligere. Men det bliver vi nødt til, hvis vi skal have det mindste håb om at ændre de problemer, der bare bliver ved med at tårne sig op.

Problemet med kriminalitet blandt udlændinge er et enormt samfundsproblem, der risikerer at blive blive større og større. Men hvorfor fokusere på udlændinge, etniske danskere er jo også kriminelle? Rigtigt, men i tilfældet med udlændinge kan man faktisk gøre en del ved problemet – hvis man vil: bedre grænseovervågning kombineret med større politiindsats, strengere straffe, strammere indvandringspolitik, bedre integration, flere udvisninger osv. Men netop på disse punkter fejler regeringen fatalt.

Lad os først se på tallene.

Seks gange i løbet af forrige weekend blev der begået gaderøverier i København. Den slags uhyggelige overfald er desværre blevet mere og mere almindelige. I 2011 blev der anmeldt hele 841 gaderøverier i København. Det var en stigning på næsten 30 procent i forhold til året før. Som leder af røverigruppen ved Station Bellahøj, Brian Belling, har formuleret det: På trods af et målrettet arbejde fra politiets side er antallet af gaderøverier eksploderet de seneste år, og de er tilmed blevet grovere. De fleste gerningsmænd truer deres ofre med kniv, men også skydevåben er brugt.

Oplysningerne fra politiet svarer også til oplysningerne fra Københavns dommervagt. Hele 2099 personer blev sidste år fremstillet i grundlovsforhør og sigtet for grov kriminalitet. Det er det højeste antal i fem år og 202 personer flere end i 2010.

Danmark har hidtil været et særdeles fredeligt land. Er det ved at ændre sig? Det ville i så fald netop være et enormt samfundsproblem. For vold virker dybt traumatiserende, og ofre for vold må ofte i årevis leve med både fysiske og psykiske ar på sjælen.

Gaderøverier og hjemmerøverier var stort set ukendte fænomener for få år siden. En hovedårsag er den svækkede grænsekontrol. For gerningsmænd til hjemmerøverier er ofte østeuropæere, sigtelserne mod denne gruppe er fordoblet på fem år og udenlandske statsborgere står ifølge Rigspolitiet bag hvert femte drab i Danmark.

En anden hovedårsag er den fejlslagne integration. Det eneste signalement i alle seks sager fra weekenden er f.eks., at gerningsmændene er arabiske eller afrikanske af udseende. Og det er meget symptomatisk.

BT og Ekstra Bladet har i den seneste tid haft fokus på vold og kriminalitet blandt udlændinge, dvs. typisk efterkommere af indvandrere. Politiets døgnrapporter viser således en markant overvægt af gerningsmænd med anden etnisk herkomst end dansk, når det gælder gaderøverier.

Tilsvarende er omkring to tredjedele af de sigtede, der fremstilles i Københavns dommervagt med krav om varetægtsfængsling, personer af udenlandsk herkomst. Det gjaldt 1422 af de 2099 sigtede i 2011, og det er en stigning på 139 personer fra året før. 245 blev fremstillet for vold, hvilket er en kraftig stigning fra 191 i 2009. Antallet af sigtede personer med udenlandsk herkomst har faktisk været konstant stigende i fem år.

Tallene fra dommervagten bliver endnu mere uhyggelige, når man ser på de 15-17-årige. Her er cirka tre fjerdedele af de unge kriminelle af udenlandsk herkomst.

Ser man på oplysninger fra Danmarks Statistik, så viser de, at efterkommere står for mere end 3 gange højere (volds)kriminalitet. Generelt er der en klar overkriminalitet blandt ikke-vestlige efterkommere. Næsten hver fjerde af de 20-29-årige mandlige efterkommere blev fundet skyldige i et eller flere forhold i 2010. For personer med dansk oprindelse var den tilsvarende andel 8 pct.

Hertil kan man for det første sige, at der skal altså meget til, før man overhovedet får en dom. For det andet bliver rigtig megen kriminalitet især i udlændingedominerede områder overhovedet ikke anmeldt. I visse bydele er det op mod hele 70 procent, hvad angår vold. Der er altså et enormt mørketal. For det tredje: Samtlige ikke-vestlige grupper tæller med. Men f.eks. kinesere har det laveste kriminalitetsniveau blandt udlændinge. Så vi kan kun gisne om, hvad det reelle tal er for de efterkommere, der er mest kriminelle, dvs. dem fra Afrika og Mellemøsten.

Det samme mønster ser vi over alt i Europa: Multikulturalismen er slået fuldkommen fejl. Kristeligt Dagblad kastede for nylig lys over det forhold, at i Danmark udgør muslimer 4,1 procent af befolkningen, men ifølge tal fra Kriminalforsorgen udgør de 19 procent af de indsatte i fængslerne. Omtrent samme tal gør sig gældende i bl.a. Holland, Belgien og England. I Frankrig er det forbudt at lave statistik baseret på etnicitet og religion. Men ifølge eksperter optager muslimer nu 60-70 procent af fængselscellerne, selvom de kun udgør 12 procent af befolkningen.

Det siger sig selv, at denne overrepræsentation er ekstremt ødelæggende for de mange borgere med udenlandsk herkomst, der bidrager positivt til landet.

Hvad gør man så ved denne uhyggelige udvikling? Enhedslisten har fremsat et udmærket forslag om oprettelsen af en offerfond, der skal hjælpe ofre for grov vold. Det er fint i en tid, hvor man som Claus Meyer mere tænker på at hjælpe gerningsmænd end ofre. Modellen indebærer, at gerningsmanden bliver tvunget til at bidrage til en fond, som skal betale for psykologbistand, mentorordninger og forskning.

Ellers er det betegnende, at politikerne ikke vil lave et effektivt forebyggende arbejde. Københavns Kommune har helt kapituleret. Det er de sociale forhold, der er afgørende, ikke de kriminelles indvandrerbaggrund, som Lea Bryld fra kommunens ”Center for Sikker By” har udtalt til Den Korte Avis. Det er mærkeligt. For der er en massiv overrepræsentation af kriminelle blandt efterkommere, selv når man korrigerer for sociale og økonomiske forhold.

Og regeringen? Den burde indføre minimumsstraffe for grov vold. Men det gør den næppe. Regeringens retspolitik er nemlig utrolig slap. Regeringen synes også, at det er forfærdeligt, at kriminelle udlændinge bliver udvist. Derfor ændrer den nu reglerne, så forhærdede kriminelle som Vollsmose-bandelederen Fiz-Fiz ikke udvises. Når regeringen samtidig lemper udlændingepolitikken, så flere vanskeligt integrerbare kan komme til landet, er dens handlinger direkte skadelige.

Det kunne tyde på, at volden og kriminaliteten vil blive ved med at stige i de kommende år.

Til sidst en udgangsbøn: Det beskrevne alvorlige samfundsproblem har bedst tjent med at blive behandlet på saglig vis. Så hold hovedet koldt og tag en dyb indånding, inden I skriver jeres kommentarer til denne blog. Grove og anonyme indlæg vil blive slettet.

[Dette indlæg bygger på en kommentar, jeg havde i fredagens avis].

459 kommentarer RSS

 1. Af Erik Larsen

  -

  “A.Bell” – ALT hvad du skriver er rigtigt! Tak for indlægget. Men der er mange af “t.abdullahpetersen” typen i DK idag. Og alligevel er det de venstersnoede socialdemokrater , radigale, SFere der er skyld i alt i danmarks krise. DE og ingen andre har inviteret alle de religiøse, kriminelle personer ind til at ødelægge vores samfund, hvilket jo er i fuld gang. (sidst nok engang terroristplanlægning forpurret – måske – men hvor længe holder det med åbne grænser og islamistisk såkaldt “sammenføring”????

 2. Af Kim Olsen

  -

  T.Petersen

  Enten læser du ikke de indlæg du svarer på, eller også fatter du ikke hvad der står når du læser dem. Jeg håber det første, men frygter ærligt talt det sidste.

  Jeg skriver netop, at islam intet har med fascisme at gøre, men at islamisme og kalifatet har alt med fascisme at gøre.

  PS. Du behøver ikke at svare. Du har hidtil blot bidraget med at flytte fokus, at betvivle fakta og med at mistænkeliggøre vores retssystem og andre autoriteter her i landet.

 3. Af Flemming Hansen

  -

  @ Erling Leth Petersen

  “Den gamle hædersmand, der satte sit liv på spil for Danmark, så islam som den nye nazisme/facisme og “han ville gøre det igen”

  Ja, det er “tankevækkende”.

  Det var nogle brave og kloge mænd de gamle frihedskæmpere som vores generation kunne lære meget af!!

  Derfor er det beskæmmende at se, at værdipolitikken i dag stort set bestemmes af en flok akademikere og politikere der har fået alt foræret. De fleste har aldrig nogensinde været på det private arbejdsmarked.

  Denne tråd viser faktisk de nøgne kendsgerninger.
  Her er ført beviser for muslimernes overrepræsentation på områderne:
  Kriminalitet, indavl, analfabetisme, specialundervisning førtidspension ja, fortsæt selv listen, jeg orker sgu ikke!

  Så lige et indslag på DR1, hvor der nu bliver skåret ind til benet på handicapområdet og ældreplejen. Der er hvad vi ældre bliver budt fordi man fejlagtigt har importeret sine KERNEVÆLGERE fra Mellemøsten – SKAMMELIGT!!

 4. Af t. petersen

  -

  @Kim Olsen

  Jeg prøver igen og det helt forfra. Islamisme og kalifatet har ikke noget med fascisme at gøre. Islamismen er global og mangler helt de fascistiske kernebegreber om folk og nation.

 5. Af PREBEN F1 JENSENH

  -

  Ja, i radio- og TV-udsendelser kaldes Danmark et smørhul, et slaraffenland og en velfærdsstat, og danskerne betegnes som verdens lykkeligste folk.

  Men en kæmpebølge af kriminalitet, indvandringsproblemer og asociale politiske overgreb skyller hen over landet.

  Hundredtusindvis af danskere står uden job. Hundredtusindvis af fraskilte mænd er retsløse. Hundredtusindvis af danske børn har fået deres barndom og ungdom ødelagt af kommunistisk familiepolitik. Hundredtusindvis af voldsofre hånes af retssystemet. Hundredtusindvis af patienter mødes af et sundhedsvæsen der er ramt af utallige nedskæringer og forringelser. Hundredtusindvis af danskere forfølges med ublu afgifter, bøder, licenser og gebyrer. Hundredtusindvis af danskere er endt i ensomhed og familietab. Hundredtusindvis af danskere har brug for angstdæmpende medicin mv. Hundredtusindvis af danskere lider under økonomiske. sociale og juridiske/bureaukratiske problemer og urimeligheder.

  Og det kalder man et smørhul og en lykkelig velfærdsstat.

  Men A. Bell har desværre nok ret i sin antydning af at de typiske danskere ikke har noget imod at ende som ynkelige pariaer, dhimmier og undermennesker i deres eget land.

 6. Af Allan Hansen

  -

  Nuvel, Kære T. Pertersen du har endnu ikke fattet hvad islam handler om.

  Islam handler om 1) sharia lov. 2) Ulma dvs. kalifatet og verdens overherredømme.
  Så er den vist ikke længer. Søg viden og indsigt!!!

  Mvh. Allan Hansen.

 7. Af peter kocsis

  -

  flemming Hansen

  “F.eks. er Københavns Kommune familie og arbejdsmarkedsforvaltning hvor man ser en klar overrepræsentation af de handicappede indvandrerbørn, nu så belastet, at man ved halvårsregnskabet kunne se en budgetoverskridelse på 43 millioner.”

  Her er det på sin plads at citere noget fra en antisemitisk tekst:

  “den vedvarende beskæftigelse med handelstransaktioner,spekulation og konspireration angriber deres (jødernes) nervesystem. I Italien er der en sindsyg for hver 348 jøder, og en for hver 778 katolikker.”

 8. Af t. petersen

  -

  @Allan Hansen

  Og hvad så? Det vi diskuterer er en vanvidspåstand fra Kim Olsen om, at islam (eller mere præsic islamisme) er fascisme. Magen til vrøvl skal man da lede længe efter.

 9. Af peter kocsis

  -

  A Bell

  “Goebbels ville have været pavestolt over at se hvor godt propogandaen virker på fårene i Dddanmark.”

  Du virker selv som den allerstørste klokkefår som Goebbels propaganda nogensinde har virket på.

 10. Af Erland Leth Pedersen

  -

  Jeg må lige rette en meget stor og nærmest utilgivelig fejl…. det var RAF der bombede Shellhuset…undskyld!

  Der efterhånden så mange “ismer” man skal hitte rede på.

  Prøv af afsætte tid til at høre P1 programmet ad Jan Jørgensen klokken 1507 omhandlende forskeren Tina Maagaard.

  Her er tale om saglig og efter min mening dokumenteret oplysning omkring islamisme. En forsker der ved, hvad hun taler om, og som har kildemateriale i orden.

 11. Af Allan Hansen

  -

  Kære Petersen – du mangler viden og indsigt!!!

  Kort sagt: Du har ikke noget tøj på!

  Mvh. Allan Hansen.

 12. Af peter kocsis

  -

  Niels B larsen

  du mener at det at en indvandrer der er kriminel beviser at han ikke er integreret.
  Men er en danskr der begår kriminalitet bedre integreret?

 13. Af t. petersen

  -

  @Allan Hansen

  Prøv med saglige argumenter, men du har måske ingen?

 14. Af Erland Leth Pedersen

  -

  Peter Kocsis og t.Petersen kontra en del andre debatører her…

  Hvorfor kan man ikke bare ” rykke en smule”

  Tingene er ikke ” sorte og hvide”.

  En god debat burde medføre, at vi kommer videre selvom vi ikke blive enige.

 15. Af Allan Hansen

  -

  Kære Kasper Støvring.
  Tak for at du omsider har frigivet mit kilde materiale af Kl. 15:43.
  Jeg ved godt, at jeg har sendt disse oplysninger flere gange.
  Men, der kommer hele tiden nye til; og ikke alle når at læse alt – derfor!
  Håber du forstår.

  Mvh. Allan Hansen.

 16. Af peter kocsis

  -

  @Allan Hansen

  “Prøv med saglige argumenter, men du har måske ingen?
  Skrevet af t. petersen, ”

  At få saglige argumenter fra Allan Hansen svarer til st tømme det atlantiske ocean med en bastsko.

 17. Af Niels B. Larsen

  -

  @ peter kocsis

  “du mener at det at en indvandrer der er kriminel beviser at han ikke er integreret”

  Det er lige præcis, hvad jeg mener.

  For en tilløbet har helt andre kriterier for god opførsel end en indfødt.

  Tilløberen skal så at sige være mere regelret og lovlydig end den indfødte. Af respekt for den indfødtes samfund og den indfødte.

  Tilløberen starter på bar bund uden at kunne fordre andet end ikke at gå i vejen og må arbejde sig op derfra på egen hånd – og finde sig i at blive meget hårdt bedømt undervejs.

  Dert samme gælder de efterfølgende generationer indtil al påviselig forskel udadtil er forsvundet.

  Der er ingen, som siger, at det skal være let og smertefrit at blive optaget i et samfund på lige fod med de indfødte!

 18. Af t. petersen

  -

  @Erland Leth Pedersen

  Jeg mener bestemt ikke, at tingene er “sort/hvide”, men hvad er det for områder du mener at Kocsis og jeg burde “rykke os” på?

 19. Af Frank Lakman

  -

  Statistik er jo en sjov størrelse, navnlig kriminalstatistik.
  Hvis man ser på hvor mange forhenværende parlamentariker som sidder i fængsel nu, kan man så slutte at venstrefolk er mere kriminelle end andre.
  Hvis man starter med Alberti kan man så slutte at det er nedarvet

 20. Af Søren Vendelboe

  -

  Lakman det kan måske være på grund af indavl.

 21. Af Frank Lakman

  -

  Det er i hvert tilfælde ikke videnskabeligt bevist at det er et særligt Venstre gen.
  Det er kun statistisk

 22. Af PREBEN F1 JENSENH

  -

  Det er lidt sært. Beskrivelsen kl. 22.08 af den politiske galskab i vores land, og dens tragiske følger, fremkalder ikke een eneste kommentar. Er det fordi alle er enige, fordi alle er sikre på at de ikke selv står for tur, eller fordi alle bare er ligeglade?

 23. Af t. petersen

  -

  @Niels B. Larsen

  Du lever i en ejendommelig verden, hvor du vil stille krav til andre som du ikke vil stille til dig selv. Det er hykleri og dobbeltmoral af første klasse.

  Vi kan naturligvis ikke stille krav til indvandrere som vi ikke også stiller til den øvrige befolkning og visa versa.

 24. Af Frank Lakman

  -

  Undskyld misforståelsen.
  Jeg fik den opfattelse at det handlede om kriminalitet,
  Målet var åbenbart at sætte lidt ,fut, i fremmedhadet det ser ud til at være lykkedes til fulde
  Farvel

 25. Af A Bell

  -

  @ peter kocsis

  Røde, indoktrinerede får har altid haft det svært med sandheden, det er du et typisk eksempel på.

 26. Af Niels B. Larsen

  -

  @ t. petersen

  “Du lever i en ejendommelig verden, hvor du vil stille krav til andre som du ikke vil stille til dig selv. Det er hykleri og dobbeltmoral af første klasse.”

  I så fald er langt størstedelen af verdens lande hykleriske og dobbeltmoralske. For de gør lige nøjagtigt det, du harcellerer over – og de gør det fordi de i modsætning til europæiske lande stadig har sund fornuft som ledetråd.

  “Vi kan naturligvis ikke stille krav til indvandrere som vi ikke også stiller til den øvrige befolkning og visa versa.”

  Naturligvis kan vi det. Det er blot en politisk beslutning. Iøvrigt en politisk beslutning, som var god latin så sent som i 1960’erne. Men da var Danmark naturligvis også et uland, ikke sandt?

  Tumbe!

 27. Af Flemming Hansen

  -

  @ Frank Lakman kl. 10:45

  Er det “fremmedhad” at fremlægge dokumentation for, at muslimerne er overrepræsenteret på områder som:

  Kriminalitet, indavl og analfabetisme??

 28. Af Jan Jørgensen

  -

  Kasper Støvring, er du sød at fjerne peter kocsis´s indlæg, når han således hele tiden sætter folks velargumenterede argumentation op over tyske ledere fra nazitiden.

  peter kocis søger hele tiden at afvise debattører med, at de blot er nazister, og det finder jeg er en unødvendig tilsvining ag modstandere i debaten.

  Jan

 29. Af Jan Jørgensen

  -

  peter kocsis, om der er kriminelle danskere, det har ingen sammenhæng i denne sebat.

  Fordi vi HAR kriminelle, så betyder det ikke, vi skal accepterer kriminelle indvandrer.

  Vi bestemmer stadig her i Danmark, det er bare ikke altsi for kloge ledere, som sidder ved magten.

 30. Af t. petersen

  -

  @Niels B. Larsen

  Og med hvilken ret vil du så stille krav til andre som du ikke selv vil leve op til. Hvor får du den ret fra? Lad mig høre!

 31. Af t. petersen

  -

  @A Bell

  Her i debatten er det nu de sorte og brune får, der har det vanskeligst med sandheden.

  Med skyklapper for øjnene vil de således ikke anerkende, at der findes andre overkriminelle grupper i samfundet end indvandrere og efterkommere. De vil heller ikke anerkende, at der findes overkriminelle grupper i samfundet, der har højere kriminalitetsindeks end indvandrere og efterkommere.

  Og mens de står og gumler græs vil de slet ikke anerkende, at Danmarks Statistik ikke korrigerer for enhver social og økonomisk forskel i sine tal.

  Deres fårehjerner kan heller ikke rumme den kendsgerning, at fascisme og islam og islamisme ikke er det samme, og de kan slet ikke tåle den tanke, at de ikke kan stille krav til andre som de ikke vil stille til sig selv uden at være hykleriske og dobbeltmoralske.

  Det er hvad man kan sige om de sorte og brune får og deres problemer med sandheden i debatten her.

 32. Af Niels B. Larsen

  -

  @ t. petersen

  Den ret, som kommer af at være indfødt i landet, naturligvis.

  Her i landet bestemmer (eller burde bestemme) danskerne.

  Hvad ellers?

  Og spar mig for at høre om højtravende og intetsigende konventioner som andre lande alligevel sk*der højt og flot på!

 33. Af A Bell

  -

  t. petersen:

  Jamen der er mange typer får i DK, det vil jeg medgive dig, men problemet med de røde får er at de bræger og skider og æder fællesskabets græs 24/7 , samtidig med at de næsten intet uld producerer. Når de så er fedet godt op, og skal på alteret, så vil de have alle de andre med også, inkl hyrden. Brægende til det sidste suk, vil de bræge at det er sorte får´s skyld at de er blevet så fede og dyre i drift, og at de sorte får bør ofres først.
  Jeg skal ærligt inderømme at jeg nærmest misunder folk som fornægter sandheden, det må være dejligt at enten være så uintelligent eller indoktrineret at man intet fatter, eller så tilfreds med at snylte på andre at man vil gå igennem ild og vand for kunne fortsætte det, og samtidig leve livet på en løgn velvidende at man accepterer at ens børn skal slås for deres overlevelse.
  Jeg kan sgu ikke, men jeg misunder dem der kan leve på løgnen et eller andet sted.
  Jeg ønsker ikke at mine unger skal vokse op i et korrupt kommunistisk lorteland, hvor de bliver en minoritet og allerede nu nærmest ingen rettigheder har, andet end retten til at se frem til at være slave for utaknemmelige parasitter, snyltere og importerede kriminelle.
  Hvis man ønsker at producere taberbørn, så er DK et perfekt samfund, men mine unger er og skal ikke være tabere, og da jeg ikke længere kan “skik følge”, og samtidig se mine børn i øjnene, så rejser vi, og så er der færre til at betale for monsterets selvmord. Sult bæstet. Simpelt.
  If you can´t beat them, join them er ikke en mulighed, dertil er min afsky for fårmentalitet for stor.
  Det smerter mig at erkende at landet jeg troede jeg skule leve i til min død, er langt forbi point of no return, men jeg erkender det. Det kommer ALLE andre også til. Nogle i tide, andre ikke. Hver sit valg.

 34. Af A Bell

  -

  PREBEN F1 JENSENH, 28. april 2012 kl. 09:43:

  Hvad skal man sige? Det er jo sandheden.

 35. Af Allan Hansen

  -

  Kære Jørn Vig.
  Tak for dit indslag.

  Mvh. Allan Hansen.

 36. Af Peter pedersen

  -

  Kasper Støvrings måde og komme frem til 47% udlændinge blandt indsatte har fået mig til og trække på smilebåndet. 🙂 Den var sjov Kasper, har du overhovedet en uddannelse, og hvordan har fået dit job som klummeskribent på Berlingske.

 37. Af Kim Olsen

  -

  T.Petersen

  Er sandheden ilde hørt siden du hele tiden, på trods af min præcisering, blander begreberne islam og islamisme sammen?

  Eller fatter du ikke forskellen – det kunne nemlig forklare dine bizarre indlæg her på bloggen.

  Hvis kalifatet, som de facto er en statsdannelse, skal omfatte hele kloden, så er det ikke længere en statsdannelse? Læs dit vokapyk igen!

 38. Af t. petersen

  -

  @Kim Olsen

  At jeg skriver, at hverken islam eller islamisme har noget med fascisme at gøre betyder ikke at jeg blander islam og islamisme sammen.

  Hverken islam eller islamisme har noget med fascisme at gøre. Se nu at få det lært – så svært er det vel heller ikke.

 39. Af Hans andersen

  -

  Kriminalitet er meget dyrt for skatteyderne jeg tror at de fleste gerne så denne udgift minimeret. Den eneste forskel hjemmeproducerede kriminelle og udenlandske må være om danske skatteydere eller udenlandske skatteydere skal betale omkostningerne. Hvad nu hvis hjemlandet ikke vil betale omkostningerne, så skal man da udvise alle borgere fra pågældende land, så det kun er en kriminel man hænger på.

 40. Af peter kocsis

  -

  Bell

  “Jeg ønsker ikke at mine unger skal vokse op i et korrupt kommunistisk lorteland, hvor de bliver en minoritet og allerede nu nærmest ingen rettigheder har, andet end retten til at se frem til at være slave for utaknemmelige parasitter, snyltere og importerede kriminelle.”

  1)Et kommunistisk land er et land der kun bliver styret at et eneste parti, nemlig kommunistpartiet. ET sådan et findes ikke engang i Danmrak ,som er en demokratisk flerpartination,det er faktisk utroligt at du efter 3o års ophold i Danmark ikke engang klar over de mest elementærepolitiske forhold i landet- du virker faktisk som en af de uvidende ,uintegrerede índvandrere, som Niels Larsen altid hyler op om.
  2) Efter Corruption Perception Index er Danmark det land i verden, der har mindst korruption.
  3)Du skriver at ” dine børn er en minoritet”,det er da klart når du er en indvandrer er dine børn i minoritet i forhold til resten af befolknigen, men samtidigt mener du jo at indvandrerne snart vil komme i flertal, så bliver dine børn jo del af en majoritet, så jeg forstår ikke hvad du hyler op om.
  4) du skriver at dine børn nærmest ingen rettigheder har- med mindre du opdrager dem sådan at de i de i dit hjem ingen rettigheder har, er din påstand uden nogen form for mening, fordi dine børn har ligesom alle andres børn fulde rettigheder,undtagen til at begå kriminelle og andre samfundsnedbrydende handlinger som er lovmæssigt definerede.
  5) du er tilsyneladende også uvidende om , at i Danmark er slaveri forbudt, så dine børn kan ikke blive slaver, med mindre da de bliver au pair piger, som indrømmet lever under slavelignende forhold.

 41. Af peter kocsis

  -

  Niels larsen

  “For en tilløbet har helt andre kriterier for god opførsel end en indfødt.”

  Tilløberen skal så at sige være mere regelret og lovlydig end den indfødte. Af respekt for den indfødtes samfund og den indfødte.”

  Dvs du mener altså, at de indfødtes kriminalitet ikke udgør nogen problem, de indfødte behøves ikke at respektere egen samfund og andre medindfødte, dette gælder kun for indvandrerne?

 42. Af peter kocsis

  -

  Bell

  “Hvis man ønsker at producere taberbørn, så er DK et perfekt samfund, men mine unger er og skal ikke være tabere, og da jeg ikke længere kan “skik følge”, og samtidig se mine børn i øjnene, så rejser vi, og så er der færre til at betale for monsterets selvmord. Sult bæstet. Simpelt.”

  er det til Nordkorea du vil flytte?

 43. Af peter kocsis

  -

  Kim Olsen

  “Hvis kalifatet, som de facto er en statsdannelse, skal omfatte hele kloden, så er det ikke længere en statsdannelse? Læs dit vokapyk igen!”

  Kim du plejer da ikke være så tungt opfattende, prøv nu at tage dig bare lidt sammen-

  petersen skriver:

  ,” og islam mangler helt og aldeles de fascistiske kernebegreber om folk og nation.”

  Han snakker intetsteds om STARTSDANNELSE, som du, ,men om facistiske begreber som “folk og nation.”, som er noget helt andet.

 44. Af Kim Olsen

  -

  Kocsis,

  Tak for de pæne ord.

  Det som jeg forholdt mig til var:

  “Islam har intet med fascisme at gøre. Der er tale om to helt forskellige ideologier. Islam er global, og ikke nationalistisk, og islam mangler helt og aldeles de fascistiske kernebegreber om folk og nation.”

  For det første prøver T.Petersen her at pådutte mig den mening, at kalifatet og islam generelt har noget med hinanden at gøre. Han gør det på trods af at jeg gentagne gange sondrer imellem islam og islamisme. Som du ved, optræder kalifatet ikke i Koranen, og masser af muslimer ryster på hovedet af kalifatet som konstruktion. Jeg har alene forholdt mig til den del af islamisterne som ønsker kalifatets komme. Det ved T.Petersen også godt, men når nu argumenterne slipper op…

  For det andet: Jeg ved godt, at der er forskel på nation og stat. I denneher forbindelse er det dog temmelig ligegyldigt om vi bruger ordet nation eller stat.

  Min pointe er såmænd bare, at det i reltation til fascisme er ligegyldigt om vi taler om Italien i 1943 og et statsoverhoved som hed Mussolini, eller om vi taler om “kalifatet” en gang i fremtiden med et statsoverhoved som hedder Kalif-et-eller andet.
  Kalifatet vil have en masse fælles træk med en fascistisk stat – ikke at jeg har fantasi til at forestille mig at kalifatet nogensinde skulle blive virkeliggjort.

  Men endnu en gang til T.Petersen: Lad venligst være med at antyde at jeg ikke kender forskel på islam og islamisme – det er simpelthen for idiotisk og letkøbt.

 45. Af peter kocsis

  -

  “Min pointe er såmænd bare, at det i reltation til fascisme er ligegyldigt om vi taler om Italien i 1943 og et statsoverhoved som hed Mussolini, eller om vi taler om “kalifatet” en gang i fremtiden med et statsoverhoved som hedder Kalif-et-eller andet.
  Kalifatet vil have en masse fælles træk med en fascistisk stat – ikke at jeg har fantasi til at forestille mig at kalifatet nogensinde skulle blive virkeliggjort.”

  Ja men hvis islamistisk = facistisk, så gælder det omvendte jo også, og så må du jo nemt kunne remse op, hvilke islamistiske træk der var ,under det facistiske mussolionistyre? herskede der hele eller dele af Sharialoven i Italien? var koranen obligatorisk læsning i skolerne ? var der krav om at alle i staten skule tilhøre samme religion?

 46. Af A Bell

  -

  Kocsis,

  Jeg er ikke minoritet fordi jeg er indvandrer, jeg er minoritet fordi jeg er en af de få tilbage der betaler til snyltere som dig. Jeg er nok en del mere “dansk” end du er når det kommer til stykket, du lyder mere som mom du håber på et kollektivt selvmord.
  Jeg har dig mistænkt for at være en eller anden feminist på førtidspension, der aldrig kommer længere end til bistandskontoret og den nærmeste bingohal.
  Skulle du mod forventning være en mand, så har du en alvorlig brist, for du lyder vitterligt som en forsmået kælling. Helt til grin.

  Mht din Nordkorea kommentar: Du fatter virkelig intet, gør du? Du er om nogen et skræmmende eksempel effektiv indoktrinering. Få bjælken ud af øjet.

 47. Af PREBEN F1 JENSENH

  -

  Hvad med en kommentar til 13.43 den 23. april…..

 48. Af peter kocsis

  -

  a bell

  “Jeg har dig mistænkt for at være en eller anden feminist på førtidspension, der aldrig kommer længere end til bistandskontoret og den nærmeste bingohal.”

  Gud , hvordan har du dog kunnet regne det ud? jeg prøvede ellers at camouflere disse kedelige ting om mig selv så godt jeg kunne, men lur mig om ikke du- som den første nogensinde- afslørede mit sande identitet! og du har helt ret:jeg bruger alle mine penge fra bistandskontoret netop nede i bingohallen!
  Men hvad har du imod bingohaller? Jeg mener at det er meget folkeligt og vi hygger os gevaldigt med kaffe, smøger og det spændende spil. Bare fordi du er en højrøvet akademiker og tilhører den velbeslåede elite, dr styrer landet,burde du dog kunne unde os den smule glæde at spille bingo, især når du selv går til langt dyrere steder hen som f eks fine middage på kong Hans eller på jagt sammen med kronprinsen, alt på skatteydernes regning.

 49. Af Niels B. Larsen

  -

  @ peter kocsis, 28. april 2012 kl. 20:58

  Nej.

  Men jeg mener at en udlænding, som begår en kriminel handling – uanset hvilken – skal have en enkeltbillet til 1 mm på den anden side af grænsen – uanset konventionsævl, EU, menneskerettigheder og andet i denne forbindelse skidt.

  Danskernes sikkerhed kommer som nr. 1, 2, 3, … 10.

  Derefter kan vi – måske – så småt begynde at tage hensyn til den udenlandske kriminelle, som vi intet ansvar har for.

 50. Af t. petersen

  -

  @Kim Olsen

  Du skriver:

  “Kalifatet vil have en masse fælles træk med en fascistisk stat …”

  Når du mener det, så kunne vi måske få en liste over disse “fælles træk”, så vi kan få en konstruktiv diskussion?

Kommentarer er lukket.