Beklager, vi skal til det igen: vold og kriminalitet blandt udlændinge

Af Kasper Støvring 459

Danskerne gider angiveligt ikke at diskutere udlændinge længere. I hvert fald ikke i samme grad som tidligere. Men det bliver vi nødt til, hvis vi skal have det mindste håb om at ændre de problemer, der bare bliver ved med at tårne sig op.

Problemet med kriminalitet blandt udlændinge er et enormt samfundsproblem, der risikerer at blive blive større og større. Men hvorfor fokusere på udlændinge, etniske danskere er jo også kriminelle? Rigtigt, men i tilfældet med udlændinge kan man faktisk gøre en del ved problemet – hvis man vil: bedre grænseovervågning kombineret med større politiindsats, strengere straffe, strammere indvandringspolitik, bedre integration, flere udvisninger osv. Men netop på disse punkter fejler regeringen fatalt.

Lad os først se på tallene.

Seks gange i løbet af forrige weekend blev der begået gaderøverier i København. Den slags uhyggelige overfald er desværre blevet mere og mere almindelige. I 2011 blev der anmeldt hele 841 gaderøverier i København. Det var en stigning på næsten 30 procent i forhold til året før. Som leder af røverigruppen ved Station Bellahøj, Brian Belling, har formuleret det: På trods af et målrettet arbejde fra politiets side er antallet af gaderøverier eksploderet de seneste år, og de er tilmed blevet grovere. De fleste gerningsmænd truer deres ofre med kniv, men også skydevåben er brugt.

Oplysningerne fra politiet svarer også til oplysningerne fra Københavns dommervagt. Hele 2099 personer blev sidste år fremstillet i grundlovsforhør og sigtet for grov kriminalitet. Det er det højeste antal i fem år og 202 personer flere end i 2010.

Danmark har hidtil været et særdeles fredeligt land. Er det ved at ændre sig? Det ville i så fald netop være et enormt samfundsproblem. For vold virker dybt traumatiserende, og ofre for vold må ofte i årevis leve med både fysiske og psykiske ar på sjælen.

Gaderøverier og hjemmerøverier var stort set ukendte fænomener for få år siden. En hovedårsag er den svækkede grænsekontrol. For gerningsmænd til hjemmerøverier er ofte østeuropæere, sigtelserne mod denne gruppe er fordoblet på fem år og udenlandske statsborgere står ifølge Rigspolitiet bag hvert femte drab i Danmark.

En anden hovedårsag er den fejlslagne integration. Det eneste signalement i alle seks sager fra weekenden er f.eks., at gerningsmændene er arabiske eller afrikanske af udseende. Og det er meget symptomatisk.

BT og Ekstra Bladet har i den seneste tid haft fokus på vold og kriminalitet blandt udlændinge, dvs. typisk efterkommere af indvandrere. Politiets døgnrapporter viser således en markant overvægt af gerningsmænd med anden etnisk herkomst end dansk, når det gælder gaderøverier.

Tilsvarende er omkring to tredjedele af de sigtede, der fremstilles i Københavns dommervagt med krav om varetægtsfængsling, personer af udenlandsk herkomst. Det gjaldt 1422 af de 2099 sigtede i 2011, og det er en stigning på 139 personer fra året før. 245 blev fremstillet for vold, hvilket er en kraftig stigning fra 191 i 2009. Antallet af sigtede personer med udenlandsk herkomst har faktisk været konstant stigende i fem år.

Tallene fra dommervagten bliver endnu mere uhyggelige, når man ser på de 15-17-årige. Her er cirka tre fjerdedele af de unge kriminelle af udenlandsk herkomst.

Ser man på oplysninger fra Danmarks Statistik, så viser de, at efterkommere står for mere end 3 gange højere (volds)kriminalitet. Generelt er der en klar overkriminalitet blandt ikke-vestlige efterkommere. Næsten hver fjerde af de 20-29-årige mandlige efterkommere blev fundet skyldige i et eller flere forhold i 2010. For personer med dansk oprindelse var den tilsvarende andel 8 pct.

Hertil kan man for det første sige, at der skal altså meget til, før man overhovedet får en dom. For det andet bliver rigtig megen kriminalitet især i udlændingedominerede områder overhovedet ikke anmeldt. I visse bydele er det op mod hele 70 procent, hvad angår vold. Der er altså et enormt mørketal. For det tredje: Samtlige ikke-vestlige grupper tæller med. Men f.eks. kinesere har det laveste kriminalitetsniveau blandt udlændinge. Så vi kan kun gisne om, hvad det reelle tal er for de efterkommere, der er mest kriminelle, dvs. dem fra Afrika og Mellemøsten.

Det samme mønster ser vi over alt i Europa: Multikulturalismen er slået fuldkommen fejl. Kristeligt Dagblad kastede for nylig lys over det forhold, at i Danmark udgør muslimer 4,1 procent af befolkningen, men ifølge tal fra Kriminalforsorgen udgør de 19 procent af de indsatte i fængslerne. Omtrent samme tal gør sig gældende i bl.a. Holland, Belgien og England. I Frankrig er det forbudt at lave statistik baseret på etnicitet og religion. Men ifølge eksperter optager muslimer nu 60-70 procent af fængselscellerne, selvom de kun udgør 12 procent af befolkningen.

Det siger sig selv, at denne overrepræsentation er ekstremt ødelæggende for de mange borgere med udenlandsk herkomst, der bidrager positivt til landet.

Hvad gør man så ved denne uhyggelige udvikling? Enhedslisten har fremsat et udmærket forslag om oprettelsen af en offerfond, der skal hjælpe ofre for grov vold. Det er fint i en tid, hvor man som Claus Meyer mere tænker på at hjælpe gerningsmænd end ofre. Modellen indebærer, at gerningsmanden bliver tvunget til at bidrage til en fond, som skal betale for psykologbistand, mentorordninger og forskning.

Ellers er det betegnende, at politikerne ikke vil lave et effektivt forebyggende arbejde. Københavns Kommune har helt kapituleret. Det er de sociale forhold, der er afgørende, ikke de kriminelles indvandrerbaggrund, som Lea Bryld fra kommunens ”Center for Sikker By” har udtalt til Den Korte Avis. Det er mærkeligt. For der er en massiv overrepræsentation af kriminelle blandt efterkommere, selv når man korrigerer for sociale og økonomiske forhold.

Og regeringen? Den burde indføre minimumsstraffe for grov vold. Men det gør den næppe. Regeringens retspolitik er nemlig utrolig slap. Regeringen synes også, at det er forfærdeligt, at kriminelle udlændinge bliver udvist. Derfor ændrer den nu reglerne, så forhærdede kriminelle som Vollsmose-bandelederen Fiz-Fiz ikke udvises. Når regeringen samtidig lemper udlændingepolitikken, så flere vanskeligt integrerbare kan komme til landet, er dens handlinger direkte skadelige.

Det kunne tyde på, at volden og kriminaliteten vil blive ved med at stige i de kommende år.

Til sidst en udgangsbøn: Det beskrevne alvorlige samfundsproblem har bedst tjent med at blive behandlet på saglig vis. Så hold hovedet koldt og tag en dyb indånding, inden I skriver jeres kommentarer til denne blog. Grove og anonyme indlæg vil blive slettet.

[Dette indlæg bygger på en kommentar, jeg havde i fredagens avis].

459 kommentarer RSS

 1. Af peter kocsis

  -

  niels Larsen

  “Men jeg mener at en udlænding, som begår en kriminel handling – uanset hvilken – skal have en enkeltbillet til 1 mm på den anden side af grænsen – uanset konventionsævl, EU, menneskerettigheder og andet i denne forbindelse skidt.”

  Du siger 1 mm på den anden side af grænsen- det kan da ikke være Danmarks nabolandes opgave at agere skraldespand for udøvere af kriminalitet begået i danmark?

 2. Af Kim Olsen

  -

  T.Petersen

  Det her kommer vist nok ret tæt på.

  Jeg foretrækker dog at islam bliver erstattet med islamisme.

  http://synopsis-olsen.blogspot.com/2011/02/er-en-fortalelse_24.html

 3. Af Allan Hansen

  -

  Dette indlæg blev sendt på J.P for 20 år siden.

  JP 15.september 1991

  Hellig krig obligatorisk
  Af Adnan W. Wahab, Advokat
  Møllemarksvej 70
  Odense
  Muslimerne i Danmark, flygtninge og andre, kæmper i øjeblikket aktivt for at få en ny store moske (Gami) i midten af det skønne København.
  Den bliver enorm, kommer til at koste enorm, kommer til at koste millioner af kroner og udstyres med et højt tårn (Manara), der øverst oppe har meget kraftige forstærkere og mikrofoner, som fem gange om dagen kalder muslimerne til bøn fra tidligt om morgenen til solnedgang og derefter. Her skal de lære principperne for Jihad, den islamiske hellige krig, som muslimerne vil føre på det rette tidspunkt her, der og alle vegne.
  Som muslim vil jeg gerne behandle denne sag i overensstemmelse med den islamiske tros grundtanker, kortfattet og videnskabeligt.
  Jeg har studeret islams historie og filosofi i over 30 år i min egenskab af advokat og forfatter og synes, at jeg kan give min mening til kende i den henseende.
  Mange muslimer, som lever her i landet som flygtninge, er fanatikere og bryder sig ikke om den danske livsstil.
  Tredjerangs borgere
  En af dem sagde for nylig til mig, at danskerne i virkeligheden er racister og hader os, fordi de ikke går ind for planen om opførelsen vor nye moske i København.
  Jeg svarede ham ved at stille ham et spørgsmål: Accepterer muslimerne, at kristne bygger kirker i islamiske lande, jeg tænker navnlig på fanatiske lande som Saudi Arabien, Libyen, Pakistan og Yemen? Han sagde ikke noget, men beskyldte mig for at være vantro.
  Koranen (islams hellig skrift) foreskriver, at der ikke må bygges kirker i de islamiske lande, og i hele den islamiske stats historie, lige siden Muhammed og frem til det ottomanske imperiums sammenbrud i begyndelsen af vort århundrede, er det kristne folk blevet forhindret i at bygge nye kirker i de islamiske lande, og både kristne og jøder er blevet behandlet dårligt og adskilt fra muslimerne og betragtet som tredjerangs borgere, nøjagtigt som negrene blev det i Amerika for hundrede år siden eller i Sydafrika.
  Og gennem hele denne lange historie er tusindvis af kirker og synagoger i islamiske lande omdannet til islamiske moskeer, f.eks. den store og storslåede byzantinske kirke Aga Sophia i Istanbul i Tyrkiet, den vidunderlige domkirke i Sevilla i Spanien, den gamle kirke i Damascus i Syrien og den store synagoge i Beirut i Libanon, blot nogle få eksempler på, hvordan muslimerne har behandlet andre religioners helligdomme de steder, hvor de har været den herskende magt.
  Center for mobilisering
  Islams moskeer har altid været brugt som centre til at mobilisere de islamiske masser til Jihad-aggressionskrigen, som skal påtvinge andre folkeslag islam med sværdets magt. Heri ligger faren ved at bygge den nye moske i København, for denne moske skal være udgangspunktet for at fremkalde had og bitterhed blandt muslimerne mod danskerne og deres livsstil, som er baseret på demokrati og den kristne lære, som begge er i skrap modstrid med islam. Allah beordrer sine tro væbnere til at føre Jihad med alle tilgængelige midler, herunder terror og kampe, som en obligatorisk religiøs pligt i alle lande, hvor muslimerne udgør ti procent af hele befolkningen. Dette er i virkeligheden ved at være situationen her i Danmark, hvor muslimerne fortsætter med at vokse i stort antal.
  Tre muligheder
  Derfor føler jeg mig nødsaget til kort at forklare betydningen af Jihad.
  Jihad er den hellige krig, som muslimerne skal føre efter ordre fra Allah gennem Koranen og profeten Mohammeds lære om med magt at udbrede islam som en religion, en livsstil og en politisk lære overalt i verden. Når den muslimske hær invaderer et nyt land, må muslimerne kun give det ikke-muslimske folk tre muligheder:
  -De kan konvertere til den islamiske tro og opgive deres egen religion eller
  – acceptere at være indbyggere under islamiske styre. I dette tilfælde kan de beholde deres gamle tro, men de skal betale en stor årlig skat og vil blive betragtet som tredjerangs borgere, som ikke har nogen menneskerettigheder overhovedet eller
  – også vil alle mænd i den kampdygtige alder blive halshugget, alle kvinder og piger og unge drenge vil blive solgt som slaver.
  Taktikken bag
  Men i øjeblikket er muslimerne ikke tilstrækkeligt stærke, så den hellige krig føres taktisk på to måder: Der bygges nye moskeer i Europa og det udviklede Vesten invaderes af flygtninge og gæstearbejdere; der skal bygges flere og flere moskeer, muslimerne skal øges og atter øges i antal, og når tiden er inde, indledes den blodige krig Jihad. Og man bør huske på, at islamiske fanatiske stater står bag kravet om at bygge den nye moske i København, og at aktivistiske muslimer, der går ind for moskeen, betales godt af disse stater. De får desuden gode penge af den danske stat som flygtninge.
  Hvis jeg var dansk, ville jeg sige til disse mennesker: Lad de islamiske regeringer blive enige om at bygge en kirke og kun en kirke, f.eks. i Saudi-Arabien eller Irak eller Libyen, så ville jeg godt gå med til at bygge tusind moskeer i Danmark.

 4. Af Kim Olsen

  -

  T.Petersen

  “Når du mener det, så kunne vi måske få en liste over disse “fælles træk”, så vi kan få en konstruktiv diskussion?”

  Jeg tvivler efter dit mislykkede forsøg på at fremstille mig som en person der ikke kan adskille islam og islamisme… It takes two to tango..

 5. Af peter kocsis

  -

  kim olsen

  du svarer desvære ikke på mine spørgsmål:

  “Ja men hvis islamistisk = facistisk, så gælder det omvendte jo også, og så må du jo nemt kunne remse op, hvilke islamistiske træk der var ,under det facistiske mussolionistyre? herskede der hele eller dele af Sharialoven i Italien? var koranen obligatorisk læsning i skolerne ? var der krav om at alle i staten skule tilhøre samme religion?”

 6. Af Kim Olsen

  -

  Kocsis,

  Og du læser ikke mine indlæg.

  Jeg skrev:

  “Kalifatet vil have en masse fælles træk med en fascistisk stat …”

  Hvorefter du skriver:

  “Ja men hvis islamistisk = facistisk”

  En såkaldt stråmand.. Du kan gøre det bedre, det ved jeg:)

 7. Af peter kocsis

  -

  Allan Hansen

  Din kilde eksisterer selvfølgelig ikke, så stykket er tydeligvis et falsum:

  “Vi fant ingen resultater for: ” adnan w wahab” danmark. ”

  Og forfatteren er totalt uvidende ,løgnagtig og fuld af idiotisk vrøvl:

  “Og gennem hele denne lange historie er tusindvis af kirker og synagoger i islamiske lande omdannet til islamiske moskeer, f.eks. den store og storslåede byzantinske kirke Aga Sophia i Istanbul i Tyrkiet, den vidunderlige domkirke i Sevilla i Spanien, den gamle kirke i Damascus i Syrien og den store synagoge i Beirut i Libanon, blot nogle få eksempler på, hvordan muslimerne har behandlet andre religioners helligdomme de steder, hvor de har været den herskende magt.”

  1) aga sofia er ikke mere en moske, men et museum.
  2) Det er ikke muslimerne, der lavede den vidunderlige domkirke i Sevilla om til en moske, det var tværtimod de kristne, der i 1401 opførte domkirken ovenpå moskeen.
  3) Der findes masser af gamle kristne kirker i Danmaskus.
  4) synagogen i Beiruth har altid været jødisk ,men blev ødelagt af ISRAELSKE bomber(!)i 1982 og er siden blevet genopbygget ikke som moske, men som synagoge:

  Kristelig dagblad:

  “Ifølge hjemmesiden blev Maghen Abraham-synagogen åbnet i 1926 i det jødiske kvarter i Beirut, men under den israelske beskydning af Beirut i 1982 under den 15 år lange borgerkrig blev synagogens tag ødelagt, og den har været lukket siden.

  Overladt til vind og vejr har har mange set den som et symbol for et libanesisk-jødisk samfund, der var ved at forsvinde ud i glemsel. Alligevel har det været muligt at indsamle penge nok, til at genopbygningen blev sat i gang i 2009.”

  endvidere skriver Allan Hansens ikke eksisterende kilde følgende løgne:

  “Koranen (islams hellig skrift) foreskriver, at der ikke må bygges kirker i de islamiske lande,”

  LØGN

  “og i hele den islamiske stats historie, lige siden Muhammed og frem til det ottomanske imperiums sammenbrud i begyndelsen af vort århundrede, er det kristne folk blevet forhindret i at bygge nye kirker i de islamiske lande,”

  Løgn.

  “Muslimerne i Danmark, flygtninge og andre, kæmper i øjeblikket aktivt for at få en ny store moske (Gami) i midten af det skønne København.
  Den bliver enorm, kommer til at koste enorm, kommer til at koste millioner af kroner og udstyres med et højt tårn (Manara), der øverst oppe har meget kraftige forstærkere og mikrofoner, som fem gange om dagen kalder muslimerne til bøn fra tidligt om morgenen til solnedgang og derefter. Her skal de lære principperne for Jihad, den islamiske hellige krig, som muslimerne vil føre på det rette tidspunkt her, der og alle vegne.

  LØGN

  “Allah beordrer sine tro væbnere til at føre Jihad med alle tilgængelige midler, herunder terror og kampe, som en obligatorisk religiøs pligt i alle lande, hvor muslimerne udgør ti procent af hele befolkningen. Dette er i virkeligheden ved at være situationen her i Danmark, hvor muslimerne fortsætter med at vokse i stort antal.”

  LØGN

  – “også vil alle mænd i den kampdygtige alder blive halshugget, alle kvinder og piger og unge drenge vil blive solgt som slaver.”

  En fuldstændig grotesk og latterlig løgn.

 8. Af Allan Hansen

  -

  So what?
  http://www.islaminfo.dk/artikler.asp?PgID=1892

 9. Af peter kocsis

  -

  Og du læser ikke mine indlæg.

  “Jeg skrev:

  “Kalifatet vil have en masse fælles træk med en fascistisk stat …”

  Hvorefter du skriver:

  “Ja men hvis islamistisk = facistisk”

  En såkaldt stråmand.. Du kan gøre det bedre, det ved jeg:)”

  Men hvis,

  “Kalifatet vil have en masse fælles træk med en fascistisk stat …”

  Gælder det omvendte selvfølgelig også , at

  “en fascistisk stat vil have en masse fælles træk med Kalifatet”

  Derfor vil jeg gerne endnu engang bede dig svare på , at hvis Mussolinis stat ikke var baseret på Sharia, og Koranen ikke var obligatorisk læsning ialle skoler, hvilke træk der er tilfælles for denne stat og kalifatet, som vel og mærke aldrig har eksisteret?

 10. Af Kim Olsen

  -

  Er det nu at debattere når man bare skriger løgn, løgn og løgn?

  Kocsis som altid forlanger dokumentation?

  Du har en dårlig aften Peter. I seng med dig, så ser det hele lidt lysere ud i morgen tidlig:)

 11. Af Kim Olsen

  -

  Kocsis,

  De skandinaviske lande har en række fælles træk.

  Det betyder ikke, at Sveriges hovedstad hedder København. Det betyder heller ikke, at indbyggerne i Norge kaldes Svenskere…. Forstår du semantikken nu? Fælles træk er en overordnet men lidt løsere term end er lig med, er ligesom, er ens osv…

  Læs mit indlæg til T.Petersen fra kl 1820. Bloggene bliver for lange hvis man skal give samme svar til samtlige bloggere. Ideen er vist nok, at man skal følge med i hvad andre på bloggen spørger om og svarer på.

  Hvis du føler dig meget krænket over min holdning til “kalifatet”, kan vi gerne stoppe her.

 12. Af Steffen Nielsen

  -

  Peter Kocsis

  “Din kilde eksisterer selvfølgelig ikke, så stykket er tydeligvis et falsum:

  “Vi fant ingen resultater for: ” adnan w wahab” danmark. ”

  Så har du ikke set ordentligt efter. Jeg fandt ham på et splitsekund. Hvis du ikke tror artiklen eksisterer, sender jeg den gerne til dig med posten (evt Jyllandsposten)

 13. Af PREBEN F1 JENSENH

  -

  Er det ikke ret underordnet om islamismen er brun eller sort, hvis den er en gigantisk og dødelig trussel mod Europa og Danmark? Det der er aktuelt og relevant, er vel at finde ud af hvordan vi forhindrer at en ny fanatisk ideologi opnår herredømme over vores lande. Hvad Hitler ikke opnåede ved at angribe, bombe, invadere, besætte og myrde løs, bør vel heller ikke lykkes for nye totalitære angribere?

 14. Af Steffen Nielsen

  -

  Peter Kocsis

  Hvis du går ind på dette link http://www.islaminfo.dk/artikler.asp?PgID=1892

  vil du finde denne henvisning til Adnan N. Wahab : “Muslimen advokat Adnan N. Wahab fra Odense beskriver det sådan: når muslimerne overtager magten i et land, ”må muslimerne kun give det ikke-muslimske folk tre muligheder: De kan konvertere til den islamiske tro og opgive deres egen religion eller acceptere at være indbyggere under islamisk styre. I dette tilfælde kan de beholde deres gamle tro, men de skal betale en stor årlig særskat og vil blive betragtet som tredjerangs borgere, som ikke har nogen menneskerettigheder overhovedet.”(Jyllandsposten 15.9.91).”

  Men overbeviser det dig heller ikke, sender jeg dig gerne en kopi af kronikken.

 15. Af Jan Jørgensen

  -

  Nu risikerer jeg at blive spærret for flere indlæg, men her er en vittighed, som jeg selv har fundet på!

  Her er den.

  Hvad kalder man et lorteregime i Mellemøsten?

  Et fækalifat.

  (Jeg synes den er morsom.)

 16. Af Allan Hansen

  -

  Den, der ikke kender Tao
  – kender ikke livet!

  Mvh. TAO,,

 17. Af Steffen Nielsen

  -

  Jan Jørgensen

  “Kasper Støvring, er du sød at fjerne peter kocsis´s indlæg, når han således hele tiden sætter folks velargumenterede argumentation op over tyske ledere fra nazitiden.

  peter kocis søger hele tiden at afvise debattører med, at de blot er nazister, og det finder jeg er en unødvendig tilsvining ag modstandere i debaten.”

  Peter Kocsis, er det ikke ham, der er formand for “Danske Salafistvenner”?

 18. Af peter kocsis

  -

  “Peter Kocsis, er det ikke ham, der er formand for “Danske Salafistvenner”?
  Skrevet af Steffen Nielsen,”

  og Steffen Nielsen , er det ikke ham der er formand for foreningen for indsamling af brugte morgensko til fallerede højreorienterede terrorister?

 19. Af peter kocsis

  -

  steffen nielsen:

  1) den kilde du henviser til henviser bare til avisartiklens oplysninger, og er intet bevis for at forfatteren eksisterer.
  2) at du sender mig avisartiklen er heller intet bevis for at forfatteren eksistererer. Artiklen er så tåbelig og så fyldt af fejl om de mest elementærefakta om Islam, at det umuligt kan være en muslim der har skrevet det.det er uden tvivl et falsum forfattet af en Glistrup eller en af hans DF metastaser.

  ´

 20. Af peter kocsis

  -

  kim Olsen

  “Er det nu at debattere når man bare skriger løgn, løgn og løgn?

  Kocsis som altid forlanger dokumentation?”

  nu påstår den højreekstremiske og breiviske forløber ,der er artiklens virkelige forfatter, en hel masse ting om Islam som er rent løgn f eks.

  “Allah beordrer sine tro væbnere til at føre Jihad med alle tilgængelige midler, herunder terror og kampe, som en obligatorisk religiøs pligt i alle lande, hvor muslimerne udgør ti procent af hele befolkningen. Dette er i virkeligheden ved at være situationen her i Danmark, hvor muslimerne fortsætter med at vokse i stort antal.”

  Der står i ingen islamiske skrifter nævnt, at hvis der er 10% muslimer i et land, så har man religiøs pligt til at erobre landet.
  Hvordan vil du have at jeg skal dokumentere noget der IKKE står nogensteds?
  ( NB dokumenterbar fakta er til gengæld, at de kristne serbere under deres nylige krige mod nabolandene erklærede, at alle steder, hvor der var mindst 25% serbere skulle indlemmes i storserbien.)

  eller:

  “Koranen (islams hellig skrift) foreskriver, at der ikke må bygges kirker i de islamiske lande,”

  Igen, det står ikke et ord i koranen om dette.Hvordan skal jeg dog dokumentere noget der IKKE står?

  tværtimod er de selvfølgelig spammeren Allan Hansen der burde dokumentere sine de groteske påstande, men det kan han selvfølgelig ikke.

  ang Kalifatest ligheder med facismen linker du fuldstændigt ukritisk til en artikel,hvor facismen defineres sålunde,og islamismen skulle altså dele disse komponenter:

  “Fascisme er en radikal politisk ideologi der kombinerer elementer at korporatismen, autoritarismen, nationalismen, militarismen, anti-anarkismen, anti-kommunismen og anti-liberalismen.
  –Wikipedia, the free online encyclopedia

  allerførst lægge vi mærke til , at korporatismen, som er et af facismens kernebegreber, slet ikke findes i Islamismen.Det fortier artiklens forfatter fuldstændigt.
  Og derudover giver de sammenlignede led ingen mening, f eks kan du ligeså godt erstatte de kvalificerende leds påståede fællesnævnene: facisme-islamisme med Kasper Støvrings nationalkonservatisme, så vil du nemt kunne se , han bortset fra den nationale og autoritære komponent medabonnerer på samtlige af de givne komponenter, dvs du bliver nødt til at påstå,at Støvring har mange fællespunkter med islamismen! Jeg håber herved at du kan se, at artiklen er det rene volapyk.

 21. Af PREBEN F1 JENSENH

  -

  Een ting bør man altid huske på: Den islamisme og salafisme osv. der nu tilstræber verdensherredømmet, er en yderst fredelig, venlig, sød og nuttet ideologi som kun ønsker at få magt over alle verdens lande for at kunne uddele kindkys, knus, gavepakker og sukkergodter i ubegrænset omfang.

  Hvis man er lidt skeptisk overfor denne udmelding, kan jeg anbefale at man spørger frøken Helved og liden Stampe samt Kocsis m.fl. der alle kan bekræfte at det er sådan det er.

  Altså det med at islamismen er brutal, agressiv og kvindefjendsk, er en fuldstændig misforståelse. Tværtimod er denne ideologi ikke andet end en kamp for bløde værdier, fredelig sameksistens, uendelig næstekærlighed og evig verdensfred.

  Så fat det dog.

 22. Af Steffen Nielsen

  -

  Peter Kocsis

  Her er en udtalelse fra en af dine salafistvenner. Du vil muligvis påstå, at han ikke eksisterer.

  “Abdul Wahid Petersen, imam, muslimsk friskoleleder, formand for Muslimernes Landsorganisation, bestyrelsesmedlem i Islamisk-Kristent Studiecenter. Formand for den muslimske nødhjælpsorganisation ISRA.

  Efter kritik af Wahid Petersen, fordi han syntes, det var i orden, at tilhængere fra andre religioner blev udryddet og henrettet i Iran, blev han af professor Johannes Aagaard spurgt, om det virkelig var den religion, han ønskede indført i Danmark, hvorpå han svarede: ”Ja, det er det. Tilværelsen er ikke bare sukkersød. Der må være konsekvenser. Vi muslimer tager tilværelsen alvorligt. Vi er konsekvente. Når vi bliver flertallet i Danmark, så har vi muslimer ret til at indføre islamiske love, sharia. Så må de samme islamiske love også gælde her”.

  Præsteforeningens blad 1998, s.973 og skriftligt referat af Poul Vestergaard).

 23. Af Claus Nelvad

  -

  En løsning kunne være, at man gør politisk korrekthed stafbar og at Danmark forlader EU.

 24. Af t. petersen

  -

  @Kim Olsen

  Den analyse du linker til giver jeg ikke så meget for. Det er dens metode den er gal med. Du kan ikke bare klistre en række prædikater på fascismen, og så prøve at genfinde dem i islamismen, og så påstå der er ført bevis for at de to ideologier er ens.

  Med den metode kan man med lethed få Zenia Stampe til at ligne Ulrikke Meinhof, fordi de begge er radikale, internationale, antiautoritære osv. osv.

  Det er med andre ord selve beskrivelsen af fascismen og islamismen den er gal med. Kernebegreberne bringes ikke ordentligt i spil, så den sammenhæng de enkelte begreber står i til hinanden træder frem.

  Der gives således i analysen ikke en adækvat beskrivelse af hverken islamismen eller fascismen. Der er tale om en rent overfladisk sammenligning af nogle ydre lighedspunkter uden ideologiernes indre dynamik på noget tidspunkt bliver udredt.

  Som Peter Kocsis og jeg allerede har påpeget, så er koporatismen og nationalismen væsentlige og afgørende elementer i fascismen – elementer der overhovedet ikke findes i islamismen.

  Skal man prøve at beskrive fascismen på en måde så beskrivelsen både rummer den historiske fascisme og neofascismen, så må udgangspunktet være, at fascismen bygger på den tanke, at individet er underordnet nationen og er forpligtet til at solidarisere sig med staten i et nationalt fællesskab på tvært af samfundets klasser.

  Fascismen kan således opfattes opfattes som værende i direkte modstrid med f. eks. kommunismen, der bygger på at individet skal solidariserer sig med sin klasse på tværs af nationale grænser og forskelle.

  Man kan sige således sige, at fascismen bygger på vertikal national solidaritet (et krav om national enhed), mens kommunismen bygger på horizontal international solidaritet (et krav om international klassekamp).

  I det hele taget er det nok til dels nødvendigt at inddrage kommunismen i beskrivelsen af fascismen, fordi fascismen historisk set opstår som en reaktion på kommunismen. Set i det perspektiv er fascismen kapitalismens forsøg på et endegyldigt forsvare den private ejendomsret, hvor staten nation for nation vendes mod arbejderklassen, der fratages dens rettigheder.

  Således er det fascistiske forbud mod fagforeninger velkendt, lige som det er velkendt at samfundets produktion under fascisme skal ordnes korporativt i et tæt samarbejde mellem stat og kapitalister.

  For fascismen er alt der truer den nationale enhed og den totale stat fjender, og det vil i særlig grad sig kommunisme, individuelle rettigheder osv. osv. Det er kernen i fascismen. Den er hårdkogt nationalisme under korporativ ledelse.

  Denne kerne rummer islamismen slet ikke, og derfor er det helt forkert at påstå islamismen som en afart af fascismen, og jeg tror da heller ikke at det var det ærinde George Bush var ude i, da han udmøntede termen “islamofascisme”.

  Bush har nærmere sigtet til at både islamisme og fascisme er totalitære ideologier, og rent retorisk forsøgt at fremmane et velkendt fjendebillede – hvor libaralismen ses som værn mod totalitære ideologier, og enhver totalitær ideologi gives prædikatet “fascisme”.

  Men at bruge termen “fascisme” på denne måde er at bruge den som skælsord uden faktisk skelen til begrebets ideologiske indhold – det er efter min mening det ærinde Bush er ude i.

 25. Af Steffen Nielsen

  -

  Peter Kocsis

  Ang. Adnan N. Wahab, så ringede jeg til JP i dag. Kronikken ligger 20 år tilbage, så det er umuligt 110% at bevise, at kronikskribenten har eksisteret. JP har ingen erfaringer med at være blevet fuppet på den måde. Man må gå ud fra, at personen bag kronikken har modtaget et beløb for den, som vel er blevet sendt til vedkommendes addresse.

  Så sandsynligheden for, at vedkommende har eksisteret, er 99% større end det modsatte.

  Dine bortforklaringer når komiske Ali-niveauet. Men hvad gør man ikke for at støtte sine salafistvenner.

 26. Af Kasper Støvring

  -

  Lars Andersen: Jeg har slettet dit nedsættende indlæg om Peter Kocsis.

 27. Af Allan Hansen

  -

  Lidt fra arkivet:

  “Kommunismen var ingenting i forhold til islam. Nu bliver jeg opsøgt i mit hjem og udsat for dødstrusler. Jeg blev aldrig truet på den måde tidligere,,.

  79årig frikirkepræst og islamkritiker, der gentagne gange er blevet overfaldet i sit hjem, i Kristeligt Dagblad.

  “Muslimerne i Danmark er meget vrede på ham. Han forsvarede og støttede Mohammed-tegninger. Han siger at han først er demokrat så muslim. Han bekæmper islam og har erklæret krig mod islamisk Sharia.

  Anonym muslim om Naser Khader i BT

  ” En nat kom min mand hjem og sagde, padisha´en havde beordret, at vi skulle dræbe alle kristne i vor landsby… Jeg blev meget vred, vore naboer havde altid været hjælpsomme og flinke overfor os … Jeg prøvede alt, hvad jeg kunne for at standse ham, men han dræbte dem med sine hænder” ( beretning aflagt til Sir Ewin Pears og cit. i Turkey and its people, London 1911).

  ISLAM=dominanas, formering og erobring!

  ” Jeg har svært ved at forstå danskernes liberale holdning til muslimerne. De er ikke som europæiske mennesker. De udnytter den bare til det yderste. Og jeg er alvorligt bange for, at dette dejlige land i løbet af fem-ti år vil ende som et nyt Beirut” Natalie X ( muslim fra Centralasien) B:T: 18 april 1996.

  ” En af misbrugerne siger selv til en af sine danske hjælper – Den historie jeg fortalte dig den gang ( til brug for asyl myndighederne) , var løgn. Men den fungerede jo” Weekendavisen 27 Januar 1989.

  ” Dræb og slagt de vantro hvor I end finder dem. Sura 2 vers 192.

  ” At dræbe de vantro er den højeste opgave Allah har givet menneskeheden”
  Ayatollah Khomein i en tale 12. 12. 1984.

  ” At dræbe en hykler der nægter at omvende sig er mere værd end 1000 bønner”
  Ayatollah Muhammed Muhammedi Tehran 20. 6. 1983.

  ” De der er imod drab hører ikke hjemme i islam”
  Aytollah Sadeq Khalkal, islamisk dommer, cit. i Holy Terror, 1986.

  ” Dolken, gift, revolutionen: det er islams våben mod sine fjender”
  Sheikh Hassan al-Banna, det muslimske broderskabs grundlægger, cit. i Holy Terror London 1986.

  ISLAM betyder sejlivet erobrings-fanatisme – ved krig op nådedes Marokko-Indonesien-bæltet og siden har man søgt mod Europas rigdomme!

  ” Allah vil lade jer arve et land, som I endnu ikke har betrådt”
  Sura 33 vers 28.

  ” Det er islams natur at dominere. Ikke at blive domineret. At påtvinge alle nationer islams regler
  og at udstrække sin magt til hele jorden” Hassan al-Banna. Sura 4.

  ” Det strider imod loven at opgive Jihad (dvs. had, vold, blod og terror ) , og at vælge fred er svaghed, medmindre hensigten er en senere Jihad – krig er hele grundlaget i forholdet mellem muslimer og deres modstander dvs. dem , der ikke vil underkaste sig islam. Shiekh Abdullah Goshah Cairo 1970.

  ” I 1683 trængte islamisk hære frem til Wien, men måtte vende om med uforret sag.
  For mig står det fast: Allah sender arbejderne til Vesten for at føre isllam til sejr. Derfor ville en tilbagevende af de islamiske arbejdere betyde et nyt tilbagetog for Vesten”. Islam – arkivet i Tyskland, Mohammed Salim Abdullah.

  ” Allahs sendebud har lovet muslimerne, at de vil befri Palæstina og slagte jøderne… Dette løfte som Allah sendebud har givet den islamiske Ummah (folk) vil helt sikkert gå i opfyldelse ligesåvel som løftet om erobring af Konstantinopel ( Istanbul) gik i opfyldelse” .
  Det dansksprogede Khilafa, København april/juni 1996.

  ” Hvis en mand – hvilket Gud forbyder – skulle have samleje med et dyr, hvorunder han får udløsning, er rituel afvaskning nødvendig”

  ” Hvis en mand har analsex med sin kones søn, fader eller broder efter indgåelse af ægteskab, er ægteskabet stadig gyldigt”

  ” Hvis under samleje mandens penis trænger ind i kvindens skede eller mandens anus, hvad enten det er helt eller delvis ( op til omskærelseringen) , er rituel afvaskning nødvendig for begge partnere, selvom de er seksuelt umoden”

  ” Hvis man begår sodomi med en ko, et får eller en kamel, bliver deres urin og fæces urene, og deres mælk bliver udrikkelig for den troende.
  Man skal dræbe dyret snarest muligt og brænde det. Manden der begik sodomi med det, skal betale herfor”

  Citat: Ayatollah Khomeine, Principes, Paris 1979.

  1000 år med snik snak for tåber!

  ” De gudfrygtige (muslimer) kan ikke leve side om side med de gudløse (dvs. hinduer, buddhister, jøder og kristne) Islam siger: dræb alle de vantro (ikke-muslimer). Hug dem ned og dræb dem” Ayatollah Khomeini, Kashfol al-Ashrar, Qom 1986.

  ” Hvis I bliver dræbt, kommer I i Paradiset. Og hvis I dræber kommer I også i Paradiset, det er islams logik ” ( Ayatollah Khomeini).

  ” Med råbet – Tyrkiet for muslimerne bliver kvinder og børn myrdet og mænd kastreret, før man dræber dem. ( Et indgreb, som soldaterne i den hellige krig fortager, for at deres ofre ikke skal have nogen kønsdrift i det hinsidige). Efter udsagn fra præsident Bulent Eccevit drejer det sig om regelret massemord. Kilde: Marius Baar. Vesten må vælge 1980.

  ” Den pædofile røverhøvding og stamme kriger Muhammed stod selv i spidsen for 77 bloddige terror angreb, mod jøder, kristen og andet godtfolk. Kilde: The truth about Muhammad – founder of the world´s most intolerant religion. Robert Spencer 2006.

  ” Slå til og dræb Allahs fjender overalt for at få fjernet efterkommere af aber og svin fodret ved zionismens, kommunismens og imperialismens bord ” Omar Abdel Rahman ( den blinde sheik) , citeret i Erik Ettrups islamiske ekstremister, København 1996.

  ” Tag derfor ikke nogen af de vantro som venner, førend at de overgiver sig til Allahs sag, men hvis de vender sig bort, så grib dem og dræb dem” Sura 4, vers 90.

  ” Hvis nu en muslim dræber en ikke-muslim, så må han ikke idømmes dødsstraf, for hans udviklingsstade er højere end den dræbtes”
  cir. Gerhard Konzelmanns – Den islamiske udfordring 1980.

  Historikere dokumenterer, hvordan muslimske-despoter gennem århundrederne igen og igen og igen afbrænder store antal kvinder og børn for forlystelesens skyld, eller afskærer kvindernes bryster, eller hvad opfindsomheden formår. kilde http://www.glistrup.com

  ” Det er klart hvad de bør gøre ( de kristne libanesere), de eller deres efterkommere må korrigere den historiske fejltagelse deres forfædre har begået ved at nægte at konvertere til islam… eftersom islam er arabernes religion, skulle alle araber være muslimer. Religion kan ikke skilles fra nationalitet” Muamar Gahddafi, cit. i Holy terror, London 1987.

  ” Enhver mand eller kvinde, der benægter Allahs eksistens og ikke tror på hans profet Muhammed er uren på samme måde som ekskrementer, urin, hunde og svin. Det er de også hvis de betvivler et eneste af disse principper”. Ayatollah Khomeini, Paris1979.

  ” Gud være være lovet, vi har vundet og kan gøre som islam forskriver” – Jussuf Badir, islamisk gejstlig efter dommer Abdelaziz Hamadas kendelse om at kvindelig omskæring kan forsætte i Egypten. ( Jyllandsposten 25.6.97),

  ” Hamas anser de utilslørede for at være en slags kollaboratører. Det er vores religiøse pligt at henrette kollaboratører”.
  Hamas grafitti i Gaza, cit. i Jan Goodwins – Price of Honor, 1994.

  ” Drop alt hvad du ejer i en bilbombe. Dræb alle dem, der bære en politiuniform”.
  Teksten på en plakat, der blev hængt op i Århus moskeer (cit. i B. T. 22. febr. 1996.

  ” Dræb de vantro, hvor I overhovedet får fat i dem – Koranen.

  ” Krig mellem jøder og muslimer er uundgåelig. Muslimerne vil vinde, det vil være deres hævn”. Ahmed Soliman, London 1985.

  Grundsætningerne for jihad – den “hellige krig,, mod de vantro, blev fastlagt på akademiets Fjerde Kongres i 1968.
  Da den “hellige krig,, lige siden Muhammeds tid har stået som et vigtig element for udbredelsen af troen, må dens definition
  tages til efterretning. Ordfører på den nævnte Fjerde Kongres var det hasjemitiske kongerige Jordans øverste islamiske lærde. Han udtalte
  ” Den hellige krig er forskrevet til udbredelse af troen. Den, der ikke er muslim, har kun valget mellem at antage islam frivilligt eller
  at lade sig tvinge dertil gennem den “hellige krig,,. At afstå fra den “hellige krig,, er en krænkelses af “allahs love,,.

  Fredsslutninger er kun tilladelige for i svaghedsperioder atter at samle kræfter for forholdet mellem muslimer og ikke-muslimer. Muslimerne står det frit for at bryde en hvilken som helst indgået aftale med ikke-muslimer”. Citeret fra Konzelmann ” Den islamiske Udfordring, Gad 1990.
  Hensigten helleger midlet. Kampiveren detaljedokumenteres i skildringer af svig, snigmord, massakrer osv. i Buhls ” Muhameds liv” For eksempel på siderne 231, 242-245, 271 og 287.

  ” Folk siger “lyv ikke,,. Men det gælder ikke, når vi tjener Allahs vilje. Han lærte mennesket at lyve, så vi kan redde os i vanskeligheder og forvirre vore fjender” ( Muhammed Navab-Safavi)

  ” En muslim føler skam når han bliver afsløret i at gøre noget forkert. Bliver han ikke afsløret gør det knap så meget”
  – Journalist Hussein Shehadeh i Politiken, 7. 1. 1996.

  ” Efter at have passeret en vist grænse vil islamisk fundamentalisme ikke mere kunne standses.
  Det har Vesten og medierne endnu ikke fået forståelse for”
  palæstinensisk akademiker Hisham Sharabi (Georgetown University), cit. i Jan Goodwins Price of Honor, 1994.

  Siden den 11 September har der været 17.450 islamiske terror angreb rundt omkring i verden – det siger jo, alt!

  P.s Det er selvfølgelig bare noget jeg selv har fundet på for at drille Peter Kocsis.

 28. Af peter kocsis

  -

  Steffen nielsen

  “Så sandsynligheden for, at vedkommende har

  eksisteret, er 99% større end det modsatte.”

  Du har et vældigt kreativt forhold til procenter.Det er ejendommeligt at en en ADVOKAT kun har efterladt sig spor i form af en eneste kronik på nettet,samt når man søger på på hans adresse kommer følgende besked op:

  Eniro:

  ” Din søgning på møllemarksvej 44 odense gav desværre ingen resultater”

  Tilsyneladende er der hverken et firma eller en privatperson på hans adresse.

  At du citerer Abdul Wahid besrtyrker kun min spåstand om at JP kronikken er svindel,fordi Wahid skriver korrekt og i demokratisk ånd:

  “Når vi bliver flertallet i Danmark, så har vi muslimer ret til at indføre islamiske love, sharia. Så må de samme islamiske love også gælde her”.

  medens kronikken løgnagtigt påstår:

  “Allah beordrer sine tro væbnere til at føre Jihad med alle tilgængelige midler, herunder terror og kampe, som en obligatorisk religiøs pligt i alle lande, hvor muslimerne udgør ti procent af hele befolkningen. Dette er i virkeligheden ved at være situationen her i Danmark, hvor muslimerne fortsætter med at vokse i stort antal.”

  Endvidere må vi undre os stærkt over, at eftersom kroniken er 20 år gammel og den nuværende antal af muslimer må være langt flere end de den daværende påståede 10%, at Danmark ikke forlængst er blevet muslimsk.

 29. Af Steffen Nielsen

  -

  Peter Kocsis

  Vi taler om en kronik fra 1991. Personen kan være flyttet, eller måske lever vedkommende ikke mere. Det kan være årsagen til, at du kan finde samme person på samme adresse.

 30. Af Steffen Nielsen

  -

  Peter Kocsis

  ““Allah beordrer sine tro væbnere til at føre Jihad med alle tilgængelige midler, herunder terror og kampe, som en obligatorisk religiøs pligt i alle lande, hvor muslimerne udgør ti procent af hele befolkningen. Dette er i virkeligheden ved at være situationen her i Danmark, hvor muslimerne fortsætter med at vokse i stort antal.””

  Hvad siger du til, at Wahid Petersen forsvarer det iranske præstestyre i citatet? Tror , at Wahid Petersen ud fra taktiske overvejelser vil udtale sig, som du citerer ovenfor?

 31. Af Steffen Nielsen

  -

  Rettelse:
  Peter Kocsis

  Vi taler om en kronik fra 1991. Personen kan være flyttet, eller måske lever vedkommende ikke mere. Det kan være årsagen til, at du ikke kan finde samme person på samme adresse.

 32. Af Allan Hansen

  -

  Lad os lige afprøve Peter Kocsis berømte ” jyde prøve.

  * alle jyder er dumme racister for de kommer fra Jylland.

  * alle nazister, er sorte jøder fra Grønland.

  * der findes mange rigtige søde nazister. De er ikke rigtige nazister de kan bare
  godt lide, at slå jøder ihjel.( Herre gud et par millioner jøder fra er til gør vel ingen forskel).

  * alle jøder spiser små børn til morgenmad for de kommer
  fra “terror staten Israel,,.

  * alle svensker er bøsser for de skyder kun med løst krudt.

  * alle dansker er dumme racister for de kryber ikke i støvet for den sorte sten “Allah,,.
  The truth behind the black stone Allah.
  ( sandheden om den sorte sten Allah).
  http://www.youtube.com/watch?v=JkZFUEDkwdc&feature=related

  * Allan Hansen er altid fuld løgn fordi han er jøde.

  Peter Kocsis er ikke fuld af løgn – han er fuld af uvidenhed!

 33. Af Jan Jørgensen

  -

  peter kocis har to strategier, den ene er at sætte folk i forbindelse med nazisme, hvis han er uenig i deres standpunkter, den ande er at benægte rigtigheden af alt, han ikke kan li at læse.

  Og han synes, vi ukritisk skal forholde os til kriminelle, fordi de er fra lande udenfor den vestlige verden.

 34. Af Seker Gün

  -

  Steffen Nielsen@
  Sjovt som Abdul Wahid Petersen altid skal trækkes frem. Jeg vil gætte på at du ellers ikke agter noget af det han siger, men dette kan så spændes for din vogn, og så, vips, er manden sandhedsvidne.

 35. Af Steffen Nielsen

  -

  Seker Gün

  Nej, jeg agter bestemt ikke Wahid Petersen. Jeg synes nu ikke jeg bruger ham som sandhedsvidne. I så fald som en slags sandhedsvidne i forhold til islamisme eller salafisme, som jeg ved, du heller ikke bryder dig om. Jeg er af den mening, at mange af dem, som selv mener de slår ring om muslimer generelt, i virkeligheden bevidst eller ubevidst støtter de mere mørke kræfter, islamisterne/salafisterne. Dem jeg er imod er sidstnævnte gruppering. Her må du være enig, som jeg læser dig. Det er selvfølgelig ikke ok fremstille det som om alle muslimer er islamister. Almindelige muslimer er vel i lige så høj grad ofre for disse mørkemænd som ikke-muslimer?

 36. Af peter kocsis

  -

  Steffen nielsen

  Om vores advokat har eksisteret eller ikke kan i grunden væere ligemeget, fordi sagen er, at hans artikel er fuld af løgn, og det at Jp offentliggør sådan noget puerilt idioti viser bare,at ligesom bladet før 2 VK specialiserde sig i at hetze mod jøderne på antisemitisk vis, så forsætter man nu hetzen bare mod muslimerne, om hvem det åbenbart er tilladt at skrive hvilkensomhelst løgn i smudsbladets spalter.

  “Hvad siger du til, at Wahid Petersen forsvarer det iranske præstestyre i citatet? Tror , at Wahid Petersen ud fra taktiske overvejelser vil udtale sig, som du citerer ovenfor? ”

  Nu er jeg jo ikke ansvarlig for nogle af Wahids udtalelser,,men jeg synes at disse, hvis de er korrekt refererede, er temmelig idiotiske.

 37. Af Seker Gün

  -

  Steffen Nielsen@
  Offerrollen vil jeg nu helst overlade til salafisterne og den ydre højrefløj. Deres klynk er lige ynkeligt.
  Næ, det støder mig at Imam Pedersen så ivrigt trækkes frem, som et eksempel hvordan muslimerne tænker. Han kan kun udtale sig for sig selv.
  Mørkemændene bør blive i mørket, så kan vi andre nyde solen.

 38. Af Steffen Nielsen

  -

  Peter Kocsis

  ““Hvad siger du til, at Wahid Petersen forsvarer det iranske præstestyre i citatet? Tror , at Wahid Petersen ud fra taktiske overvejelser vil udtale sig, som du citerer ovenfor? ”

  Nu er jeg jo ikke ansvarlig for nogle af Wahids udtalelser,,men jeg synes at disse, hvis de er korrekt refererede, er temmelig idiotiske.”

  Her kan jeg faktisk respektere dig. Her synes jeg du bevæger lidt væk fra automatforsvaret af hvad som helst fra den islamistiske fløj. Jeg mener, du på et tidspunkt gik imod hadith som ledetråd for muslimer. Her tror jeg imidlertid, at meget få støtter op om et sådant synspunkt.

  Du mener, at der skal tages afstand fra den ekstreme højrefløj, og selvfølgelig skal der det. Men hvordan forholder du dig islamisme og sharia?

 39. Af Steffen Nielsen

  -

  Seker Gün

  Jeg trækker Abdul Wahid frem, fordi medierne ophøjer ham til repræsentant for muslimerne. Jeg har tidligere nævnt, at jeg finder det besynderligt, Anne Mee Allerslev legitimerer imamerne ved lade dem få en rolle i forbindelse med bekæmpelse af bandekriminalitet. I den forbindelse citerede jeg en god ven, hvis holdninger ligner langt mere dine og Kurt Dejgaards end mine, og som retorisk spurgte, om også Indre Mission skulle på banen i forbindelse med rockerkriminalitet.

  Lad os få islamismekritikken såvel som kritikken af såvel den ekstreme!højre- som venstrefløj på banen.

 40. Af peter kocsis

  -

  steffen nielsen

  “Her synes jeg du bevæger lidt væk fra automatforsvaret af hvad som helst fra den islamistiske fløj.”

  Jeg har hverken automatisk eller på nogen anden vis forsvaret den islamistiske fløj. det ejendommeligt at du ikke af mine utallige indlæg kan se, at det jeg skrider ind overfor er den systematiske løgnagtige tilsvining af muslimer som sådan , heriblandt også islamister.
  f eks har du udspredt løgne om at det var Khomeini der har opfundet begrebet islamismen, her gjorde jeg klart for dig at det var det ikke,selv om jeg mener at Khomeini er et monstrum, vil jeg forsvare ham til ethvert tid imod løgne, der kun tjener
  til at fordummer debatten. Faktisk er det ejendommeligt, at hvis islam er så slem som det påstås, hvorfor det da er nødvendigt at opdigte alle løgnene om denne religion.
  Hvasd angåt Sharia mener jeg at man ikke kan snakke om det som en monolitisk størrelse, den indeholder både progressive og regressive træk,og jeg er selvfølgelig for de progressive og imod de regressive.

 41. Af peter kocsis

  -

  Steffen Nielsen,
  “Jeg har tidligere nævnt, at jeg finder det besynderligt, Anne Mee Allerslev legitimerer imamerne ved lade dem få en rolle i forbindelse med bekæmpelse af bandekriminalitet.”

  Deter måske bedre at de forbliver kriminelle end de holder med det overtalt af en imam?

 42. Af Steffen Nielsen

  -

  Peter Kocsis

  Hvornår og hvordan har jeg udtrykt, at Khomeini at Khomeini har opfundet begrebet “islamismen”? Denne retning har dog fået vind i sejlene efter Khomeini.

  ” her gjorde jeg klart for dig at det var det ikke,selv om jeg mener at Khomeini er et monstrum, vil jeg forsvare ham til ethvert tid imod løgne, der kun tjener
  til at fordummer debatten.”

  Her kan man så bytte Khomeini ud med Hitler eller Breivik.

 43. Af Steffen Nielsen

  -

  Peter Kocsis

  ““Jeg har tidligere nævnt, at jeg finder det besynderligt, Anne Mee Allerslev legitimerer imamerne ved lade dem få en rolle i forbindelse med bekæmpelse af bandekriminalitet.”

  Deter måske bedre at de forbliver kriminelle end de holder med det overtalt af en imam?”

  Vil du også mene, at Indre Mission skal på banen i forbindelse med rocker-kriminalitet?

 44. Af peter kocsis

  -

  “Hvornår og hvordan har jeg udtrykt, at Khomeini at Khomeini har opfundet begrebet “islamismen”? Denne retning har dog fået vind i sejlene efter Khomeini. ”

  Du har virkelig en selektiv hukommelse- vi to havde en lang debat om emnet for ikke så længe siden på en af Berlingskes blogs.hvbor jeg påviste at begrebet var 100 år gammel… jeg orker ikke at finde det…

  “Vil du også mene, at Indre Mission skal på banen i forbindelse med rocker-kriminalitet?”

  Sammenlignigen er latterlig, fordi imamerne har mere at skulle have sagt end IM, men hvis det kunne hjælpe kan jeg da ikke se, hvad der var i vejen med det…

 45. Af Jan Jørgensen

  -

  Jeg synes debaten er endt i et ufrugtbart hjørne.

  Hvorfor kæde islams vold og krænkelse af menneskerettighederne, i kraft at islams eksistens, på volden begået af indvandrer.

  Der er godt nok et sammenfald mellem en overrepræsentation af kriminalitet og så islam. Men skal den betyde noget for en konsekvent holdning til at sende kriminelle hjem?

  Man løser jo hele problemet, og man får løst problemet med en del af den uheldige side af indvandring.

  At islam er voldelig og ekspansiv, det skal man vist være komplet ignorant for at overse.

  Men uafhængigt af det, så skal man vel også her handle med rettidigt omhu, sørge for at sende de hjem, der ikke fungerer.

  Hvis man ser helt bort fra at vi løser problemet med de kriminelle, så løser vi faktisk også et eksistentielt problem for den enkelte kriminelle indvandrer.

  En kriminel indvandrer er vel næppe lykkelig, når han ikke har andet at lave, og de, der bliver sent hjem hurtigt, de er glade for at få det “wake up call” som hjemsendelsen var.

  Hvis vi ikke sender dem hjem, så er vi medskyldige i at holde dem i en situation, hvor det har det skidt og er kriminelle.

 46. Af Steffen Nielsen

  -

  Peter Kocsis

  “Du har virkelig en selektiv hukommelse- vi to havde en lang debat om emnet for ikke så længe siden på en af Berlingskes blogs.hvbor jeg påviste at begrebet var 100 år gammel… jeg orker ikke at finde det…”

  Her taler du vist om “islamofobi”.

  ““Vil du også mene, at Indre Mission skal på banen i forbindelse med rocker-kriminalitet?”

  Sammenlignigen er latterlig, fordi imamerne har mere at skulle have sagt end IM, men hvis det kunne hjælpe kan jeg da ikke se, hvad der var i vejen med det…”

  Vil det sige, at kriminelle muslimer er meget religiøse generelt? Her tror jeg, du vil være uenige med mange debattører på “din” fløj, som vil mene, at de ikke er mere religiøse end f.eks. rockerne. Her lander du på en position, der ligger tæt op ad Nocolai Sennels, som netop betoner religionens betydning for de kriminelle muslimske indvandrere eller efterkommere af disse. Det synes jeg faktisk er interessant.

 47. Af Steffen Nielsen

  -

  Peter Kocsis

  Hvis det holder stik, at religionen spiller en væsentlig større rolle for kriminelle muslimer end for danske ditto, hvorfor virker den så ikke som en bremseklods for de kriminelle aktiviteter? Hvis HA’er går ind i Pinsebevægelsen, vil jeg tro, at han stopper sin kriminelle løbebane.

 48. Af Niels B. Larsen

  -

  @ Seker Gün

  Ingen kan med rette benægte, at islam er en ond, grusom, undertrykkende og menneskefjendsk ideologi.

  Det viser den tydeligt rundt om i verden på daglig basis.

  Havde ideologien magt som den har agt ville forskellen på islam og nazisme være umulig at se – selv med forstørrelsesglas.

 49. Af PREBEN F1 JENSENH

  -

  Som alle der følger med i DRs og Pollertikens udsendelser/artikler véd, så er islamismen blød og buttet, hjertevarm og fredsommelig, vennesæl og menneskekærlig, så hvad er problemet? Og desuden går det den rigtige vej med alting i Danmark. Helle TS og alle partierne er parate til at redde os allesammen, iflg. 1. maj talerne, og alle dem der er gået fallit, har mistet arbejdet, har haft indbrud, er blevet skilt, er blevet hjemløse eller syge eller overfaldet eller snydt så vandet driver af dem, får det jo bedre og bedre pga. de radikales, V og Ks og regeringens og feministernes og ikke mindst europaternes utrættelige, uselviske og heltemodige kamp for mere velfærd og retfærdighed samt frihed, så hvorfor er der stadig nogen der er utilfredse??

  Tænke sig at nogen gider diskutere om noget, når de lever i sådan et rigt og yndigt smørhul 🙂 sammen med verdens lykkeligste folk.

  Jeg fatter det ikke.

 50. Af PREBEN F1 JENSENH

  -

  PS: DRs og Pollertikens og de rødradikale partiers sandhedsværdier kan man jo endda til overflod få bekræftet af Kocsis og hans meningsfæller, så den er altså god nok.

Kommentarer er lukket.