Fremtidsudsigterne for kinesisk demokrati

Af Kasper Støvring 86

Noget af det mest overraskende og imponerende ved den kinesiske stat er, at den nyder en helt anden form for folkelig opbakning end nogen vestlig stat. Kineserne ser med respekt på deres stat som en overgribende autoritet, og staten nyder en enorm legitimitet: Over 95 procent af kineserne udtrykker tilfredshed med staten. Og det til trods for, at liberalt demokrati i vestlig forstand med rettigheder, flerpartisystem og hele pibetøjet er fuldkommen fraværende.

Hvordan er fremtidsudsigterne så for demokratiet i Kina? Et svar på det spørgsmål forsøger kinaeksperten Martin Jacques at give i sin omfattende, internationale bestseller When China Rules the World, der netop er udkommet i en anden, opdateret udgave. Det er en fremragende bog, en af de absolut bedste bøger jeg har læst i mange år.

Helt overordnet skal et demokrati slå rod i kulturen, hvis det skal overleve. Ellers opfattes demokratiet blot som en fremmed gevækst. Hvis demokratiet påtvinges en befolkning (som i Irak, der ganske vist var et ekstremt tilfælde, fordi demokratiet blev påtvunget med militær magt), vil det give bagslag i form af voldelig opposition og etniske konflikter. Omkostningerne bliver langt større end gevinsterne. Som Jacques præcist skriver:

”Democracy should not be regarded as some abstract ideal, applicable in all situations, whatever the conditions, irrespective of history and culture, for if the circumstances are not appropriate it will never work properly, and may even prove disastrous. Nor should it be seen as more important than all the other criteria that should be used to asses the quality of a country’s governance”,

og disse kriterier er, især for udviklende lande, regeringens evne til at skabe vækst, opretholde harmoni mellem de etniske grupper, begrænse korruptionen (der er netop faldet strenge domme i Kina for korruption) og skabe stabilitet, og hvad angår det sidste, har de kinesiske ledere lært en del af Sovjets opløsning i anarki. Alle disse kriterier er lige så vigtige, ja, vigtigere end demokrati. Forskellige samfund kan have forskellige prioriteringer. I Rusland blev der indført demokrati i en vis forstand, men det førte til normopløsning og folkelig frustration.

Det er vigtigt ikke at gennemføre demokrati, før et land er modent til det, deraf katastrofen i den arabiske verden. Men lad os antage, at væksten fortsætter i Kina, og stabiliteten bliver opretholdt, så vil der sandsynligvis blive åbnet for demokratisering. Spørgsmålet er så: Hvilken form for demokrati, vil vi se? Jacques beder os i den forbindelse om at huske på, at

”the political traditions of China are neither favourable nor oriented towards democracy. There is a very weak tradition of popular accountability, and state sovereignty has been preferred to popular sovereignty: government is, in effect, answerable to itself via the feedback loop of ethical norms. This is reflected in the central values that govern political behaviour, which can be summarized as sincerity, loyalty, reliability and steadfastness, all of which derive from the influence of Confucianism, and, to a lesser extent, Communism. In contrast, the equivalent Western values are accountability, representation and participation. There is, moreover […] no tradition of independent organization and only a very week notion of civil society.”

Det betyder bl.a., at interessegrupper ikke agerer gennem kollektiv repræsentation som formidlende led mellem borgere og stat, men gennem privat lobbyvirksomhed, hvor lobbyister indgår forlig med regeringen, altså ikke som i Vesten gennem konfrontation, men ved at associere sig med magten.

I andre asiatiske lande spiller folkelige valghandlinger også en ret ubetydelig rolle; staten er relativt selvberoende. Det skyldes bl.a. en hierarkisk, kollektivistisk og autoritær kultur, hvor eliten indtager pladserne i staten, hvilket man især kender fra Kina, hvor også denne konfucianske kultur i stor stil videregives i familie, skoler og kulturinstitutioner.

Som andre levedygtige kulturelle traditioner har konfucianismen også været i stand til at tilpasse sig historiske forandringer. Pointen er, at denne kultur også aktuelt står stærkt i Kina, og eftersom det altid er kulturen, der former et demokrati, kan vi imødese et fremtidigt Kina, hvor staten vil bevare sin overgribende rolle, hvor familien er i centrum, hvor løsninger af konflikter sker gennem mægling snarere end sagsanlæg, hvor offentlig lov og orden betyder næsten alt – hvilket afspejles i lavere kriminalitetsrater – og hvor statssuverænitet betyder mere end folkelig suverænitet. Dertil skal lægges betydningen af verdens ældste og mest sofistikerede statsledelse. Disse forhold er bl.a. emnet i Lucian Pyes bog The Spirit of Chinese Politics fra 1992.

Man kan udmærket tænke sig, at den kinesiske – og generelt den asiatiske – model vil udgøre et forbillede i en globaliseret verden, hvor nye økonomier står på spring i de udviklende lande. Og igen er tallene helt exceptionelle for Kina, hvilket bl.a. en undersøgelse fra PEW i 2010 viste: I et land uden demokrati er det altså 91 procent af borgerne, der er tilfredse med den økonomiske situation (og med regeringens indsats på området); i USA er det 24 procent, i Frankrig 13 procent.

 

86 kommentarer RSS

 1. Af Karl Wilders

  -

  @Svend Hansen

  Maaske du har ret. Men glem ikke, at Kina let kan ‘koebe’ Danmark. Jeres gaeld f.eks., ville give Kina stor indflydelse paa politiske beslutning i Danmark. Samhandel ligesaa. Og saa tror jeg paa, at hvis man checker Stroegets omsaetning i den dyre ende, saa kommer 50-80% her, allerede fra kineserne.

  Saaledes har Danmark en fremtid i, at skabe et velfungerende venskab med Kina.

 2. Af Ulf Timmermann

  -

  @ Karl Wilders

  Danskerne, de höjtråbende af dem, er som hardcore muslimer – de foreträkker at gå ned med flaget som martyrer, länges efter de her skibskatastrofer og pludselig död, fremfor at skulle lide den tort, at der rokkes en töddel ved verdensordenen siden 2. verdenskrig – og i et större perspektiv, den verdensorden, der er skabt af 400 års vestlig kolonialisme og imperialisme, herunder erobringer af hele kontinenter. Allerede nu, i denne fase, lider de af post-traumatisk stress.

 3. Af Kasper Støvring

  -

  Til flere af jer der har problematiseret undersøgelserne af den enorme kinesiske opbakning til den kinesiske stat og udviklingen i Kina: Undersøgelserne er altså lavet af anerkendte vestlige organisationer som Harvard University og PEW.

 4. Af Birgit Hviid Lajer

  -

  Hvad var det man sagde i gamle dage (Afrika fx):

  Giv folk brød, så kan i tale religion, dvs få folk til at lytte – ellers glem det. Nu har de fleste brød – og glemt det?

  Er det 100 år siden, at den første kineser sås i Danmark, og det siges, at vi i dag har 10.000 herboende kinesere .. Kina har været et lukket land, såvel som resten af verden har været lukket for Kina.

  Stadig får vi, el de journalister, der besøger landet, ikke de oplysninger, de spørger efter .. så bliver de ’set efter sømmene’.

  Vi har set et kinesisk par for verdens folkerigeste land, totalt tillukkede – måske mindre for de, de rent fysisk mødte; men stadig .. og hvad ved kineserne om os, fx bare lille DK, selv om vi får flere besøgende? Men pr. dags dato.

  Nuancer udbedes.

 5. Af Jacob Selchau

  -

  Jeg vil gøre et par indsigelser:

  Hvad Kina angår, så indrømmer jeg min uvidenhed, men det russiske demokrati gik i vasken, fordi man kørte en uforsvarlig og korrupt reformpolitik efter sovjetstyrets fald. Hvad angår det arabiske demokrati i Irak, så blev det ikke påtvunget udefra. Det var ayatollah Ali al-Sistani, der tvang besættelsesmagten til at gennemføre valg, selv om de prøvede at undgå det igen og igen. Da det så blev umuligt at stå imod ayatollahens pres, tog man æren for de valg der blev udskrevet. Derefter afpressede man den irakiske regering til at lade besættelseshæren blive, samt give fede oliekontrakter.

  På den baggrund er det ikke mærkeligt at der ikke kom et ordentligt irakisk demokrati. Man skal ikke lade som fiaskoen antyder at det er irakerne, der er noget galt med.

 6. Af Birgit Hviid Lajer

  -

  Jeg ville stort set bare sige:

  At det er F….. ikke fordi, VI ikke er nysgerrige og har alle midler til rådighed frihed til at spørge:

  OG – jeg tror, at kineserne er på vej her, enproces – så hvad slås vi om!

  Kinesere er akkurat som vi andre – og hvad tror I ikke, at de ville stemme – og med langt flere partier, alene fordi der er 1,4 milliard?

  Det er trods al megen individualitet og muligheder, der hidtil har drevet verden frem, lige fra de tidligste og farefulde opdagelser mmm.

  Og – en ting forstår jeg ikke, at den kinesiske præsident ikke skulle kunne engelsk? Da han jo også skal orientere sig i en verden, der overvejende er engelsksproget, når der er internationale ting på en dagsorden.

  Vi brokker os herhjemme over vore politikere – enten de ikke kan engelsk godt nok el fx også fransk.

  Så ‘Kejseren af Kinesiens land – han er en umådelig mægtig mand

 7. Af Birgit Hviid Lajer

  -

  Jacob Selchau – 10:40 – og til bloggens oplæg:

  Demokrati i vor forstand kommer ikke fra den ene dag til den anden, og vedr. Irak, så mangler de som nu også fx Ægypten den ‘infra-struktur’, som vi i DK altså har oparbejdet igennem mange år, så folk kunne følge med og andet.

  Ligesom med transport muligheder, indenlands og udenlands, at det er blevet bedre og tager kortere tid; således også med menneske – det sker over tid!

  Altså – hvis interesse og dermed muligheder gives. Og jer ser et større potentiale i kineserne end måske i Rusland. At blive interesseret yderligere – hvad jeg også syntes, at præsidentparrets besøg gav indtryk af, at der er sket meget og vil ske mere af positiv betydning for det kinesiske folk og mod, dvs omverdenen, ikke imod denne.

  Så – stærkt positivt.

 8. Af Finn Bjerrehave

  -

  Det såkaldte demokratiets vugge Grækenland, dette forsøg med demokrati som eksportvare, har visse svagheder.
  Dr2 viste i går hvorledes Græske demokratiske rettigheder, har skabt et brødløst samfund, netop på demokratiske grundpiller, som lyder, tillid mellem borgere og myndigheder, hvor snoren knækker.
  Pensionsalder som frisør 53 år med 90% af lønnen, samt skibsredere uden skattepligt, og en befolkning som selv skal angive hvor lidt den personlige skattepligtige indkomst skal være, og dette slaraffenland, belaster nu EU,s økonomi i mange år fremover.
  Er det den slags demokrati som Kina skal efterstræbe, eller måske den Danske model, hvor løftebrud bliver værktøjet, hvor selv nye arbejdsløshedsstatistikker hvor tallet er negativt med 9500 personer, ikke egner sig til offentliggørelse, eller politisk debat.
  Demokrati er når vi stoler på hinanden, og hvem tør det, når resultaterne skal bedømmes, hvor det gamle citat fortæller :tillid er godt ,kontrol er bedre.
  Kina holder krigsvåbenet i ro modsat Danmark som krigsliderlig nation, uden konsekvens for resultaterne, hvor libyen fortæller borgerkrig som resultat efter Danmarks F16 bombetogter, i godhedens navn.
  Kina ønsker nok ikke ovenstående svagheder, men i stedet at løfte samfundet op i tryggere kår, samt hele Verdens leverandør af forbrugsgoder, og via denne produktion styrke menneskets kår, fordi økonomien bestemmer alt, og Demokratiet vores lys som blafrer i vinden.
  Tak for fremgang og fred.Finn Bjerrehave Vig

 9. Af Birgit Hviid Lajer

  -

  Jeg anser iøvrigt det kinesiske folk som begavet, så de kan måske lære af egne og også af andres, VEstens, evt. fejltagelser.

 10. Af Birgit Hviid Lajer

  -

  Finn Bjerrehave

  Jeg havde nær sagt: Hold nu op. Men korruption har fået lov til at flyde i Kia gør de også op med deres
  korruption.

  Demokratiets vugge, ja – og den danske model, det er netop NU dette med løftebrud, Hvorfor? Fordi regeringen har måttet se virkeligheden i øjenene, at deres politik før valget ikke rakte nogen steder!

  Krigene vil jeg give dig ret i, måske er jeg i tvivl om Libanon, hvor det var tydeligt, at egen befolkning dér ligefrem stod til reel slagtning.

 11. Af Birgit Hviid Lajer

  -

  Finn Bjerrehave

  Jeg havde nær sagt: Hold nu op!

  Grækenland – detmokratiets vugge, ja! Men korruption har fået lov til at flyde, nu stort set i hele befolkningen.

  Kina gør også op med sin korruption, såvidt jeg har forstået.

  Den danske model – det er netop nu med løftebrud! Mere end tidligere fra politikere! Hvorfor? Fordi regeringen har måttet se i øjnene, at deres politik, formidlet før valget, ikke rakte/rækker nogen steder!

  Krigene vi jeg give dig ret i, måske er jeg i tvivl om Libanon, hvor det var tydeligt, at egen befolkning dér ligefrem stod til reel slagtning.

  @Kasper Støvring

  Mit indlæg 12:01 må gerne slettes og erstattes af dette, noget sprang for mig i teksten, hvilket jeg beklager. BHL

 12. Af Finn Bjerrehave

  -

  Hej Birgit, jeg holder aldrig op med ironi og humor, og hvis vi har noget at lære Kina, så se til Grønland, hvor børnene bliver lagt sultne i seng, og endda misbruges i stort omfang, samt Danmark har justitsmyndigheden , men vil ikke bygge fængsler, som samfundet skriger på.
  Libanon, er måske Libyen, hvor vi med F16 gjorde at vi hjalp oprørere som vi ikke kendte, samt overlod alt til oprørene bagefter, og dermed udløste folkemord på Gadaffy loyale, et forhold som V.Søvndal har accepteret i Berlingske, og nu videre i Libyen slås de forskellige klaner om magten, men vi er ude for indflydelse, men samtidig venter vi på den billige olie som oprørene lovede som tak for indsatsen.
  Hvis du ønsker at forsvare rød block skal du være velkommen , men det foreløbige resultat er 95oo flere arbejdsløse, og jeg græder.
  Tak for håb ironi samt fremgang.Finn Bjerrehave Vig

 13. Af Birgit Hviid Lajer

  -

  Næh, Finn Bjerrehave – jeg forsvarer slet ikke nogen – og jeg tager hverken ansvar for grønlænderes opdragelse af deres børn eller for Libyens, Iraks, Ægyptens totalitære styrer.

  I den bedste af alle verdener, så fandtes disse ubalancer slet ikke; men jeg forsøger at meddele, at det er nemt at trække ting frem, der ikke er ok – som nu fængsler på selve Grønland, du nævner – og overse det positive. Fordi det giver energi til at fortsætte og se på tingene og udvikle videre.

  Dette selvpineri i alenlange selvbebrejdelser overskygger ganske evnen, dueligheden og fører ingen vegne, måske til opgivelse – men i hv f nemt mindre indsats.

  I stedet for at se, hvad vi har nået og hvad vi kan udrette videre.

  Heeeele tiden at trevle op i en fortid, ja – så ender det jo med modløshed og ’skilsmisse’, denne trættekære køren på alt det negative .. det giver ikke energi til noget fremadrettet og bedre ..

  Hvad med at se positivt på et vellykket besøg for den kinesiske præsident og frue – tak til kongehuset for særdeles veludført arbejde, hvad vi ikke var i tvivl om (jeg i hv f ikke).

  Og – så kunne præsidentparret godt have smilet bare lidt mere, set glade ud – og ikke ligne nogen, der havde stjålet af kassen.

  Og – alt det demonstrende i DK i den anledning. Det får de alligevel nys om via deres egne kanaler – jeg tror heller ikke (udover det rent sikkerhedsmæssige), at jeg lige foran min gadedør ville have demonstrationer, minutterne før gæsterne skulle ankomme.

  Og – der er også siden fra politisk hold nævnt og udvekslet meninger her. Og – det vides i forvejen, så intet nyt. Men da kritisabelt – at et par unge mennesker ses at være uretmæssigt ligefrem anholdt.

 14. Af Birgit Hviid Lajer

  -

  Og – jeg får lyst til at tilføje, at al vores snak og tale iøvrigt om FRIHED og værdier, det kommer af, at den FRIHED ikke til alle tider kan ses at have været given el vil være det, og slet ikke hvis vi ikke til stadighed er obs på det, inclusive det utålige lige pt omkring forbud og mere kontrol!

 15. Af Adam Hyllested

  -

  Demokratiet formes af kulturen, påstår Kasper Støvring. Og det er nok rigtigt, fx ligner taiwanesiske folkemøder ikke de danske. Man er entusiastisk på en helt anden måde. Det samme med Hongkongs tidligere demokrati, om Kina fik sat en stopper for for et årti siden. Nu er det bare sådan, at Taiwan og Hongkong mest bebos af kinesere. Kan KS forklare os, hvorfor Kina ikke kan have et demokrati ligesom Taiwan og Hongkong, når kulturen nu er den samme? Demokrati kan ikke indføres fra den ene dag til den anden, påstås det også. Dette kan modbevises empirisk. En hel del lande i Asien er blevet demokratier fra den ene dag til den anden, fx Japan, Indonesien, Filippinerne og Østtimor. De ligner ikke det danske helt, men de er demokratier. Det er også gået fint med at forvandle Hongkong til et diktatur fra den ene dag til den anden. 95% af kineserne ønsker ikke demokrati, påstås det også. Selvom dette skulle være rigtigt (sjovt, som diktaturer altid nyder formel opbakning), hvad så med de sidste 5? Var demokrati ikke noget med beskyttelse af mindretal? Og hvad med fremtidens kinesere, er de også blevet spurgt? Katrine Winkel Holm har ret: Kasper Støvrings kulturrelativisme dur ikke. Den er baseret på luftkasteller og en forblændet forelskelse i skæbneforestillinger: Er du tilfældigvis født i et diktatur, så er det fordi din kultur er sådan. Bare ærgerligt.

 16. Af Peter nielsen

  -

  Demokraitiet har kvalt sig selv i vesten, spec. Danmark. Naar flertallet kan stemme sig til mindretallets penge, saa falder alt.
  Der bliver ikke gennemfoert noget i demokraierne, istedet er de til falds for div. organisationer, der goer, at vi skal tage et vist kvantum flygtninge ect.
  Det er helt gak!

 17. Af Karl Wilders

  -

  @Ulf Timmermann

  Ja – soerens osse, at vi ikke fik lavet en koloni udaf Kina, inden vi hev dem udaf rismarkerne….. 😉

 18. Af Jørgen Christensen

  -

  Kasper Støvring skriver: ’Det er vigtigt ikke at gennemføre demokrati, før et land er modent til det’.
  Det er trist, det blev åbenbart indført alt for tidligt i Danmark, hvis det vi har, kan kaldes demokrati!
  Det rette navn ville nok være børnehave.

 19. Af Ulf Timmermann

  -

  @ Karl Wilders

  Tjah, i virkeligheden burde jeg samle på frimærker, men jeg kan bare ikke slippe det, der her: Hvad fanden foregår der inde i hovedet på disse feminiserede rød-blå danskere m/k. Det er ikke så meget deres fremtidige, materielle udsigter, der bekymrer mig, jeg tror ikke, at de ligefrem kommer til at sulte eller fryse om vinteren – med mindre de går total grassat og embargo’er vores arvefjender, vores fede tyske og svenske nærmarkeder.

 20. Af Jacob Selchau

  -

  @Birgit Hviid Lajer

  Jeg tvivler på at det er infrastruktur, der er det afgørende problem. Både Irak og Egypten havde en tålelig infrastruktur, når det kom til vejnet og transport. Den var i hvert fald bedre end Danmark havde i 1920, hvor der også var demokrati.

 21. Af Karl Wilders

  -

  @Ulf Timmermann

  Jeg Tysken og Svensken har vi jo altid hadet, og nu smed Tysken os udaf EM (!!!!!!!). Det alene er en grund til, at embargo Tyskland…….bare Danmark dog kunne blive en stat i USA, saa kunne vi vaere ‘Palle helt alene i verden’, og bare sidde og knuge os sikkert op af vores eneste ven paa denne klode……… :”””'( 😉

 22. Af Karl Wilders

  -

  @Ulf Timmermann

  Det helt store problem i Vesten er, at alt er en loegn. Det helt store bedrag, for blot at hive befolkningens penge ned i statskassen. Og Danmark hopper paa hver og en loegn.

  Global Warming – et bedrag! Der er ikke maalt Global Warming effektivt siden 1995. Velfaerdssamfundet en loegn, for hvis ikke man blev ved med, at haelde nye mennesker udefra paa systemet, ville Danmark sagtens kunne klare det oekonomisk. Overfoerelsesindkomstsystemet, hvor det er OK, at sidde paa fifaen og lave intet – et mega bedrag, hvor befolkningens flertal afhaenggoeres af det offentlige.

  Euroen et utopisk bedrag af en valuta uden stat. EU et bedrag af et planoekonomisk system, der ikke er sat sammen for, som det suggereres, at bringe velstand for EUs borgere; – naeh EU er et system til, at draene borgernes lommer saaledes, at en politisk elite kan ende deres karriere med fede poster og paa kaempe pensioner. Loegn og latin hele vejen rundt.

  Godt for Kina, at de er pragmatiske, og ikke tror paa saadanne loegne.

 23. Af Birgit Hviid Lajer

  -

  Jacob Selchau – 06:40

  Med ‘infra-struktur’ mente jeg de tiltag, som vi har haft i Danmark igennem århundreder, som gør – at vi har et indarbejet system, hvor også mentaliteten er fulgt med.

  De totalitære samfund har ikke udbygget deres systemer med flere partier – og hvad dertil hører, såvel som mennesker bliver holdt nede, hvis de ikke ligefrem udrydder hinanden; og hvor religionen – fordi den er så religiøs/politisk gør, at de ikke ser andet, er gennemsyret af denne endnu, hvor der ikke må fraviges noget, hvorfor det bliver små step – også på stedet, el 2 skridt frem og kun ét tilbage i heldigste fald.

  Frihed ønsker de – men de har ikke nok at bygge på og mulighederne tilstrækkeligt, vi jeg mene. I Irak ser/så vi, hvordan de forskellige fraktioner af en religion angreb/angriber hinanden, så ..ja, nok lange udsigter; men jo bedre og flere uddannede, jo større håb er der for en bedre og friere udvikling.

 24. Af Birgit Hviid Lajer

  -

  Jacob Selchau

  Vi har jo også inden for den kristne kirke haft flygtninge øst- og sydfra tidligere, fordi de var protestanter.

 25. Af Adam Hyllested

  -

  Kasper Støvring skriver: “Til flere af jer der har problematiseret undersøgelserne af den enorme kinesiske opbakning til den kinesiske stat og udviklingen i Kina: Undersøgelserne er altså lavet af anerkendte vestlige organisationer som Harvard University og PEW.”
  Svar: Ikke mindre interessant kunne det være at undersøge, hvorfor diktaturer altid nyder påfaldende stor opbakning (altså lige indtil de falder). Og i hvor høj grad det påvirker adspurgte i meningsmålinger, at de lever i frygtens diktatur – hvis man er i tvivl om, HVOR meget kineserne frygter partiet, kan man læse interviewet med Chang Ping i denne uges Weekendavis. Han giver en noget anden (og mere detaljeret) fremstilling af forholdene og kalder fx Kina for “styret af verdenshistoriens huleste ideologi” og slet og ret “et samfund uden bundlinje”. Og i så fald er tal jo ikke så brugbare.

 26. Af Karl Wilders

  -

  @Adam Hyllested

  Forklar hvad der menes men ‘uden bundlinje’.

  Det er nemt, at pludre…..lad os faa nogle argumenter paa bordet.

  Hvis der ikke er nogen profit i det kinesiske system, saa forklar mig, hvordan Kina kan laane USA $1500 milliarder, og samtidigt saette et moderne samfund sammen, med alt godt fra the gadget world?!

  Og hvordan kan baade Ulf og undertegnede overleve herude……

  Du lyder som Borgsmidt, der ogsaa paastaar, at ingen i Kina laver profit…..jeg kunne godt taenke mig, at vide hvordan den fungerer, for jeg har endnu ikke formaaet, at lave under 25% profit i min kinesiske virksomhed…..

 27. Af Ulf Timmermann

  -

  @ Karl Wilders

  Ordet ”demokrati” indgår også i overskriften til denne blog. Vi har vist fået demokrati på hjernen, vi lider af demokrati-farisæisme. Det er mange grunde, at demokratiet er endt som kult, hvad det naturligvis slet ikke kan bære. Det er reduceret til en tom skal indadtil og udadtil til noget, vi slår resten af verden oven i hovedet med. Det ved alle, mange beklager sig over det her på bloggene, det første altså, mens de samtidig deltager i koret, der med dette ”sværd” i hånden dunker resten af verden, blå og røde i skøn samdrægtighed.

  Det hænger sammen med mange ting denne udvikling eller afvikling af demokratiet fra styreform til kult, bl.a. skyldes det at dets oprindelige ramme, nationalstaten er afviklet, den viste sig som et forbigående historisk fænomen – samt, at de to vigtigste klasser, der bar det i dets ”storhedstid”, arbejderklassen og kapitalisterne, i altså en periode på en 70 år, fra Systemskiftet i 1901 og frem til EF-afstemningen, ligeledes er blevet afviklet som magtfulde klasser.

  Demokratiet som kult – som jeg husker det – gik fra selvsving til tøjlesløs selvsving efter Muren’s fald, og er i Danmark uadskilleligt forbundet med danskernes venden ryggen til den danske nationalstat, resterne af den, ja til alt, hvad der er dansk, i form af deres yankee-dyrkelse, denne yankee-tilbedelse, som også fandtes i visse kredse før 70’erne, men ikke som mainstream punkepul.

 28. Af Karl Wilders

  -

  @Ulf Timmermann

  Hele ideen med 68 oproeret – og deres unger – var, at demontere moral, dyder og nationalstaten. Det maa siges, at have endeligt lykkedes dem. Europa specielt, er kun faa centimeter fra det rene anarki.

  Ja – hashpiben og bunkepul’et, der fortsatte i en lang koere…….og ungernes skinbare skraasikkerhed omkring altid, at vaere paa rette vej……

 29. Af Daniel C. Thompson

  -

  Ja, og 110% af Nordkoreas befolkning støtter den kære leder…

 30. Af Kasper Støvring

  -

  Adam Hyllested: “Ikke mindre interessant kunne det være at undersøge, hvorfor diktaturer altid nyder påfaldende stor opbakning (altså lige indtil de falder).”

  Hvis det forholdt sig sådan, at den kinesiske regering gennem propaganda havde held med at bilde andre ind, at kinesisk kultur er autoritær, kollektivistisk og hierarkisk, så havde du ret, så skulle propagandaen afsløres som det, den er: en taktisk tilsløring af viljen til magt.

  Men i de meget grundige studier af en årtusindlang kinesisk kultur, jeg har læst – og som er vidt anerkendte – er der altså intet der tyder på det.

  Du er vist “eurocentrisk”, som de gamle venstrefløjsere ville sige.

 31. Af Ulf Timmermann

  -

  @ Kasper Støvring

  Sådan er det. Og, som jeg tidligere har understreget: Alle danskere, noget när, tänker og taler idag som SF anno 1983 (vi var blot en 9-10 år inde i kvindekampen) og har samme holdning til erhvervslivet som SF anno disse her rundt regnet 1983.

 32. Af Gert Hansen

  -

  Demokrati har visse indbyggede problemer. Bl.a. af økonomisk art, i de demokratier med såkaldte velfærdsstater. Det oplever det meste af Europa nu, på nær lande som Tyskland, Schweiz og Norge. Men se blot på Grækenland, hvor et stor antal grækere synes det er aldeles urimeligt, at de skal arbejde til vellevned, og ikke blot kan stemme på ryggesløse politikere, der ikke kan låne for dem i al evighed. Det er også et problem i Danmark, om end endnu i mindre målestok. Noget sådant kan en normal-kineser slet ikke forstå. Hvis det er demokrati, vil han ikke vide af det.

  Alene af denne grund, men også af andre, skal europæere være noget mere tilbageholdende med at sætte sig på den høje hest, og belære kineserne om hvad de skal.

  Kineserne ændrede deres økonomi til en form for kapitalisme, ved en strengt kontrolleret langvarig proces med Special Economic Zones, der indførte kapitalisme, før man slap det løs andre steder i Kina. (Modsat det anarki og kaos som skete i Rusland). Det skulle ikke undre mig, om kineserne, når de mener sig rede dertil, langsomt vil gøre noget lignende med en form for demokrati i Special Democratic Zones.

  Kina er altså godt 1,4 mia. mennesker. Dem slipper man altså ikke bare løs i experimenter med begreber (demokrati, for eksempel) som kineserne traditionelt overhovedet ikke har noget forhold til.
  Desværre er dette noget mange danskere har svært ved at forstå. Jeg kan forsikre for, at den selvglade selvtilfredshed bl.a., danskerne ønsker at belære østasiaterne med, ikke har megen klangbund på de kanter.

 33. Af Peter nielsen

  -

  Tror man ikke kineserne har set nok demokrati fra vesten og hvordan dette kan oedelaegge alt inden noget som helst bliver sat i vaerk, da alt for megen tid gaar med demokratiske processer der draeber det levedygtige og tillader alt “ukrudtet” at vokse sig stort, da der ikke maa luges ud eller bruges ukrudtsbekaempende midler iht. demokratiets love? De serioese gider til sidst ikke….

 34. Af Lisa Ahlqvist

  -

  FORBEDRINGER I KINA, MEN UDEN DEMOKRATI

  Asien er Asien og higer så sandelig ikke efter vestligt demokrati, hvis det ellers er noget at hige efter.

  Kina er selvsagt også Asien og jeg gætter på, at Kina aldrig får demokrati, men alligevel store forbedringer og forandringer for dets borgere, som for mindre end 70 år siden end ikke kunne brødføde dets borgere, som i hobetal sultede ihjel.

  De som kender Asien og som har boet og arbejdet der, kender til, at Asien er patriarkalske samfund, hvor man respektere de ældste, og mest mændene, men dog ikke altid absolut.

  Modernitetens varme vinde blæser allerede ind over Asiens sletter og springer nu også over dets høje bjergtinder. I sandhed også over Kina, som nu den mest betydningsfulde og magtfulde rene asiatiske stat. Men helt uden om mystiske, fattige selv-isolerede Nord-Korea.

  Et af de allerførste og største spring i Asien og Kina var computerens begyndende ankomst i 1980erne. Dette blev anset som en farlig udfordring for patriarkernes beslutningsprocesser, som havde styret og regeret deres undersåtter med hård hånd og bestemt over disses liv og død i århundreder, hvis ikke tusinder af år.

  Men, som kendere af Asien ved, har det været et kontrolleret tigerspring, der helt klart har medvirket til flere asiatiske landes enorme fremgang for såvel befolkningen, som forretningslivet, der såmænd går hånd i hånd. Især har det bragt store fremgange for Singapore, Taiwan, Thailand (som næsten eneste land i Asien med næsten fri presse), Hong Kong, Syd-Korea og selvfølgelig, Kina. Vietnam og andre ikke-udviklede lande gør et mere eller mindre forsøg på at deltage i festen.

  Det vil blive spændende at se, om Burma ønsker at deltage i “det gode selskab”, som det tidligere så rige ekspoterende land det var indtil ca 1962. Forhåbentlig kan Auang San Suu Kyis gode navn bidrage til de nødvendige kapitaltilførsler og investeringer Burma så desperat har brug for, for at bringe det tidligere så rige land tilbage på en positiv kurs. Men, da Burma er et splittet land, vil det ske i meget små faser, end i direkte tigerspring.

  Hvert år sender især Kina hundreder af tusinder af dets unge kvinder og mænd til USA, Canada, England, Australien og New Zealand (ca 50.000 per år, som kun er en brøkdel af alle udsendte) for først og fremmest at studere og lære engelsk. Men også for at studere på disse engelsktalende landes højere læreanstalter og universiteter.

  Dette enorme undervisningsprojekt vil sandsynligvis vise sig at være det allerstørste og mest vigtige tigerspring Kina nogensinde har satset på. Og det har allerede vist sig med store forandringer på konsumer området o.m.m.a. i mange store byer i Kina, men slet ikke i de stadige mange fattige landlige og bortgemte områder.

  Når mange af disse udlandsstuderende vender tilbage til Kina, vil det selvsagt bibringe mange nye indslag i hele det allerede pulserende Kina. For disse unge engelsktalende kinesere vil simpelthen fremtvinge helt nye ideer og forandringer i det kinesiske samfund aldrig nogensinde tidligere set eller drømt om.

  Det forbliver forhåbentlig ikke blot en drøm, men den største revolution Kina nogensinde har oplevet.

  Men vestligt demokrati i Kina, tror jeg ikke rigtigt på. Dog vil dette gigantiske uddannelses tigerspring nok påtvinge Kina dets helt eget slags Sinokrati. Fordi efter alle de unge kinesere har set, lugtet og smagt demokratiske tilstande i de engelsktalende lande, vil de ikke længere tolerere, at blive trukket rundt ved næsen af en flok gamle sure og stivnakkede mørkemænd.

  I stedet vil de fremtvinge en helt naturlig revolution, nemlig:

  Den Gigantiske Sprog og Udviklings Revolution.

  (NB: Japan ikke inkl. i denne artikel)

 35. Af Lisa Ahlqvist

  -

  Hej KASPER STØVRING

  Kan du ikke få debatten sparket i gang igen?

  Eilsen LISA

 36. Af georg christensen

  -

  Hvad betyder ordet “demokrati”?, i virkeligheden?, Ikke andet, som så simpelt: At “folket” bestemmer. Ikke længere, at politiske lobbyister og reklame fidusmagere bare tilpasser sig magtbegærdet i det`s primitivitet. (guldmagernes og formerings paradis).

  I Danmark, bør der nedsættes en ny “grundlovs kommision”, som kun har et formål: At tilpasse den gamle forældede “grundlov”, til nye tider og deres udfordringer, og ved “folkeafstemning” accepteres, med et flertal, som ikke beregnes ud fra “lobbyist bevægelsernes” værdiløshed, men et flertal, som folket selv er i stand til at opbygge.

Kommentarer er lukket.