Fremtidsudsigterne for kinesisk demokrati

Af Kasper Støvring 86

Noget af det mest overraskende og imponerende ved den kinesiske stat er, at den nyder en helt anden form for folkelig opbakning end nogen vestlig stat. Kineserne ser med respekt på deres stat som en overgribende autoritet, og staten nyder en enorm legitimitet: Over 95 procent af kineserne udtrykker tilfredshed med staten. Og det til trods for, at liberalt demokrati i vestlig forstand med rettigheder, flerpartisystem og hele pibetøjet er fuldkommen fraværende.

Hvordan er fremtidsudsigterne så for demokratiet i Kina? Et svar på det spørgsmål forsøger kinaeksperten Martin Jacques at give i sin omfattende, internationale bestseller When China Rules the World, der netop er udkommet i en anden, opdateret udgave. Det er en fremragende bog, en af de absolut bedste bøger jeg har læst i mange år.

Helt overordnet skal et demokrati slå rod i kulturen, hvis det skal overleve. Ellers opfattes demokratiet blot som en fremmed gevækst. Hvis demokratiet påtvinges en befolkning (som i Irak, der ganske vist var et ekstremt tilfælde, fordi demokratiet blev påtvunget med militær magt), vil det give bagslag i form af voldelig opposition og etniske konflikter. Omkostningerne bliver langt større end gevinsterne. Som Jacques præcist skriver:

”Democracy should not be regarded as some abstract ideal, applicable in all situations, whatever the conditions, irrespective of history and culture, for if the circumstances are not appropriate it will never work properly, and may even prove disastrous. Nor should it be seen as more important than all the other criteria that should be used to asses the quality of a country’s governance”,

og disse kriterier er, især for udviklende lande, regeringens evne til at skabe vækst, opretholde harmoni mellem de etniske grupper, begrænse korruptionen (der er netop faldet strenge domme i Kina for korruption) og skabe stabilitet, og hvad angår det sidste, har de kinesiske ledere lært en del af Sovjets opløsning i anarki. Alle disse kriterier er lige så vigtige, ja, vigtigere end demokrati. Forskellige samfund kan have forskellige prioriteringer. I Rusland blev der indført demokrati i en vis forstand, men det førte til normopløsning og folkelig frustration.

Det er vigtigt ikke at gennemføre demokrati, før et land er modent til det, deraf katastrofen i den arabiske verden. Men lad os antage, at væksten fortsætter i Kina, og stabiliteten bliver opretholdt, så vil der sandsynligvis blive åbnet for demokratisering. Spørgsmålet er så: Hvilken form for demokrati, vil vi se? Jacques beder os i den forbindelse om at huske på, at

”the political traditions of China are neither favourable nor oriented towards democracy. There is a very weak tradition of popular accountability, and state sovereignty has been preferred to popular sovereignty: government is, in effect, answerable to itself via the feedback loop of ethical norms. This is reflected in the central values that govern political behaviour, which can be summarized as sincerity, loyalty, reliability and steadfastness, all of which derive from the influence of Confucianism, and, to a lesser extent, Communism. In contrast, the equivalent Western values are accountability, representation and participation. There is, moreover […] no tradition of independent organization and only a very week notion of civil society.”

Det betyder bl.a., at interessegrupper ikke agerer gennem kollektiv repræsentation som formidlende led mellem borgere og stat, men gennem privat lobbyvirksomhed, hvor lobbyister indgår forlig med regeringen, altså ikke som i Vesten gennem konfrontation, men ved at associere sig med magten.

I andre asiatiske lande spiller folkelige valghandlinger også en ret ubetydelig rolle; staten er relativt selvberoende. Det skyldes bl.a. en hierarkisk, kollektivistisk og autoritær kultur, hvor eliten indtager pladserne i staten, hvilket man især kender fra Kina, hvor også denne konfucianske kultur i stor stil videregives i familie, skoler og kulturinstitutioner.

Som andre levedygtige kulturelle traditioner har konfucianismen også været i stand til at tilpasse sig historiske forandringer. Pointen er, at denne kultur også aktuelt står stærkt i Kina, og eftersom det altid er kulturen, der former et demokrati, kan vi imødese et fremtidigt Kina, hvor staten vil bevare sin overgribende rolle, hvor familien er i centrum, hvor løsninger af konflikter sker gennem mægling snarere end sagsanlæg, hvor offentlig lov og orden betyder næsten alt – hvilket afspejles i lavere kriminalitetsrater – og hvor statssuverænitet betyder mere end folkelig suverænitet. Dertil skal lægges betydningen af verdens ældste og mest sofistikerede statsledelse. Disse forhold er bl.a. emnet i Lucian Pyes bog The Spirit of Chinese Politics fra 1992.

Man kan udmærket tænke sig, at den kinesiske – og generelt den asiatiske – model vil udgøre et forbillede i en globaliseret verden, hvor nye økonomier står på spring i de udviklende lande. Og igen er tallene helt exceptionelle for Kina, hvilket bl.a. en undersøgelse fra PEW i 2010 viste: I et land uden demokrati er det altså 91 procent af borgerne, der er tilfredse med den økonomiske situation (og med regeringens indsats på området); i USA er det 24 procent, i Frankrig 13 procent.

 

86 kommentarer RSS

 1. Af Daniel I

  -

  Det er måske en lidt naiv vestlig indstilling at demokrati er det ypperste man kan ønske sig. Demokrati sikrer at alle beslutninger bliver foretaget af en følelsesmæssig ustabil befolkningsgruppe, eller en populistisk korrupt regering.

  Kina står stærkt fordi regeringen har styrken til at foretage upopulære men nødvendige beslutninger.

 2. Af Flemming Rickfors

  -

  Sun Tzu: Krigskunsten (ca. år 475-221 f.Kr.) siger i kapitlet ”Angreb med krigslist” (3.6):

  “Den dygtige leder besejrer sin fjende uden kamp, erobrer hans byer uden belejring og styrter ham uden langstrakte felttog”.

  Mere er der vel ikke i denne sag; indenrigspolitisk og udenrigspolitisk; dette er Kina’s historie tilbage til begyndelsen.

 3. Af PREBEN F1 JENSENH

  -

  F 1: Udsigterne til demokrati i Kina er nok ikke store, for man kan næppe have demokrati i et land/en halv verdensdel med talrige regioner og over en milliard mennesker.

  Men det er tænkeligt at Kina på et tidspunkt deles op i forskellige lande.

  Men hvordan ser det ud med udsigterne til at få demokrati i Danmark? Eller rettere: hvad er udsigten til at vi får etableret et ægte, direkte og velfungerende folkestyre her i vores lille land, hvor det sagtens kunne lade sig gøre, hvis der var vilje til det.

  Men det er der jo nok ikke?

  Og derfor får vi vel ikke styrket og genopbygget vores demokrati inden det er for sent for evigt.

  Schweitz har ellers vist vejen.

  Men danskernes store flertal foretrækker tilsyneladende afgrunden.

 4. Af Ann Bille

  -

  Kan intet forbilledligt se ved Kina, regeringen myrder tibetanere og andre folk der går over grænsen ved Tibet. Der myrdes årligt tusindvis af pigefostre pga etbarnspolitikken, fornylig blev en gravid kvinde der var 7 måneder henne tvunget til abort af kinesiske embedsmænd, og i landområder må man godt få barn nr to hvis den første viser sig at være en pige (!). Og så sælger de massevis af våben til diverse oprør og krige i Afrika.
  Forbillede?Hvor?

 5. Af Ulf Timmermann

  -

  @ Ann Bille

  Du slog en étter og er landet på det her spörgsmålstegn – og jeg träkker jeg et kort og vender det om. Der står: Ryk direkte over på B-Tinget.

 6. Af Finn Bjerrehave

  -

  Kina har alle goderne foran sig, iflg. Mette Holm Orientering P1, bliver dødsstraffen udfaset om ca 30-40 år kun fordi Danske menneskerettigheds grupper har inspireret det store land, og vi har alle tårer i øjenene.
  Der blev ligeledes oplyst at tortur ligeledes bliver udfaset, når nye Politielever bliver uddannet og dermed overtager jobbet fra de gamle betjente der går på fortjent pension, og jeg undres over at det ikke kan gå hurtigere via en beslutning i Folkets hus, men jeg er jo en naiv vesterlænding, der bor i Verdens bedste Demokrati, hvor Valgløfter er værktøjet til magten, og Pisken bliver belønningen, altså Kina har meget Demokrati til gode.
  Den politiske skændsel som vi selv har valgt i Danmark er nok ikke een eksportvare, så må vi hellere tilbage til Hal Koch, som brugte ordet samarbejde, og ikke som i dagens Danmark, 90 mandater.
  Tak for Hal Koch. Finn Bjerrehave Vig

 7. Af Jesper Høegh

  -

  Hvorfor er Kinas Præsident inviteret til Danmark – fordi vores økonomi hænger i laser – Kina er vores redningsplanke-det danske erhvervsliv – har knoklet i årevis for handelsaftaler med Kina.
  Danmark har heldigvis noget at byde på – der er interessant
  for Kina – ikke mindst vore miljøplaner – svineproduktion – etc.- ærgeligt at se en fru Auken stå og høste laurbærene.
  Vi skal ikke invitere gæster for at chikanere dem – hvad bilder vi os ind – et land med 5 millioner indbyggere hvor
  87% er etniske danske – se på vores egen uegnede regering-.
  Naturligvis er der nødt til at være en styring i et land
  med 1,5 milliader indbyggere – .

 8. Af Kim Olsen

  -

  Danmark er et demokratisk land..
  EU er en demokratisk konstruktion…

  Hvilke garantier indebærer det for brogerne? Ingen!

  Lad nu bare kinserne ordne deres interne forhold uden indblanding fra en regering som har løjet og svindlet sig til magten. Som om Kina iøvrigt giver en hujende fis for Danmarks syn på demokrati og Tibet.

  En regering som vedtager love der udvider statens beføjelser langt ind i den ellers ukrænkelige bolig kan overhovedet ikke tillade sig at føre sig frem overfor andre lande..

 9. Af Karl Wilders

  -

  Hu er af sidste generation af den gamle garde i Kina, og har saaledes gjort det rigtigt godt! – Fremragende og spot on indlaeg fra Kasper Stoevring. Hu og Wen’s regering har praesteret, at saette et Kina sammen, der ikke kun er fantastisk anderledes til hvad Kina foerhen var, men ogsaa uden, at oedelaegge den chance, der laa i, at Kina overtog Hong Kong. HK er idag verdens finansielle Hub nummer 1.

  Kinessrne er generelt nogle vaerre brokkehoveder 🙂 – men gaar jeg mine kinesiske venner paa klingen, gaar de conform med Kaspers tal. Hovedsagligt, er kineserne tilfredse med deres regering og landets udvikling.

  Ogsaa naar talen gaar paa Kina’s venskabelige forhold til USA, er kineserne happy.

  Kina er patriotisk, for I Kina er det nu tilladt, at glaede sig over landets performance. Jeg finder det imponerende, at leve i et land, der er kommet fra ikke, at maatte vise glaede ved en simpel event som de Olympiske Leje til – aabenlyst – at maatte vise entusiasme – fuldstaendigt, som var man imellem amerikanere.

  Kina har aldrig vaeret saa frit som idag, og kineserne aldrig vaeret saa bevidste omkring hvad de vil. Og kineserne har en grund til, at vaere stolte.

 10. Af Karl Wilders

  -

  @Kim Olsen

  Du har desvaerre ret…..

  Det repraesentative demokrati har spillet fallit i Danmark, maaske det virkeligt er paa tide, at laere af schweizerne, og indfoere direkte demokrati i Danmark.

  Hele denne raedselsfulde leflen i DK – i EU – for en flok importeret analfabeter, der er bundet i en vanvidssekte, de kalder Islam, har komplet taget pippet af Christiansborg og Bruxelles. Det stoerste bedrag imod europaeisk og dansk kultur.

 11. Af Ulf Timmermann

  -

  Ud fra at have fulgt hovedströmningen i Berlingeren’s og Politiken’s däkning af Hu Jintao’s genvisit i Danmark, i forlängelse af så mange höjprofilerede danske besög i Kina gennem årtier, kan jeg ikke nå til anden konklusion end, at Danmark og danskerne er den mest dannelsesforladte udörk i verden.

 12. Af Erik Bramsen

  -

  Kineserne ser med respekt på deres stat som en overgribende autoritet.

  ‘Overbearing’ betyder ikke ‘overgribende.’

 13. Af Niels Poulsen

  -

  “Man kan udmærket tænke sig, at den kinesiske – og generelt den asiatiske – model vil udgøre et forbillede i en globaliseret verden, hvor nye økonomier står på spring i de udviklende lande.”

  Det tror jeg ikke på. Den kinesiske model har kulturen, kongfuzianismen, som forudsætning. Men kulturen er generelt en meget svær “flytbar” eller “variabel” egenskab: ikke helt en konstant, men næsten en konstant.

  Derfor kan det kun være lande med en kultur, der minder om kongfuzianisme, som kan tænkes at lade sig inspirere af eller ligefrem følge den kinesiske model.

  Det er eksempelvis svært at forestille sig, at den kinesiske model kan overføres til Rusland og Brasilien (som eksempel på Sydamerika), da henholdsvis den slaviske og katolske kultur er meget forskellig fra den kongfuzianske. Også spredning til Mellemøsten og Afrika er udelukket pga. meget anderledes kultur.

  Helt umulig bliver det i tilfældet Danmark, da kerneværdierne i den protestantiske (evangelisk-lutherske) kultur er grundlæggende forskellige fra kongfuzianismen, f.eks. manglende autoritetstro.

  Den protestantiske kultur har tilpasset sig demokrati og menneskerettigheder. Kongfuzianismen har tilpasset sig kommunismen. Den protestantiske kultur har afvist kommunismen. Derfor vil den protestantiske kultur også afvise den nye kinesiske model, som har erstattet kommunismen, hvis man kan udtrykke det således.

  Jeg har også svært ved at se, at den kinesiske model skulle kunne sprede sig til andre asiatiske lande … i hvert fald hvis det tænkes at forgå med fredelige midler. Dels forekommer det mig som, at den strenge kongfuzianistiske filosofi ikke er særlig udbredt uden for Kina, og dels er man dér også påvirket af vestlig (amerikansk) kultur og værdier.

  Jeg tror ligesom Joseph Nye, at Kina står svagere end USA mht. at udbrede deres kulturers respektive værdier, da Kina ikke er god til ”blød magt” (måske netop pga. den autoritære og strenge kongfuzianisme?). Ligesom GB gennem British Council forsøger at sprede viden om engelsk kultur, så forsøger Kina at sprede viden om kinesisk kultur, men indtil videre uden den større succes.

  En ting, som også undrer mig, er, at man (som f.eks. det tilsyneladende er tilfældet med Martin Jacques) kun taler om den kinesiske kultur som kongfuziansk. Der er jo også den daoistiske kultur, som virker mindre streng og måske også nogen gange ikke-aktiv og livsforsagende. Jeg personlig tror, at det er denne daoistiske kultur, der har været medvirkende til, at kinesiske borgere har fundet sig og stadig finder sig i undertrykkelse. Det er måske også på baggrund af den, at de ikke ser sig selv som undertrykte og som rimelig tilfredse med deres liv?

  Jeg vil i hvert fald vedblive med at opfatte Kina som et produkt af to kulturer: Kongfuzianismen, som er “maskulin” og streng, og daoismen som er “feminin” og blid. Den sidste kultur har faktisk haft en vis succesfuld udbredelse i Vesten, så det kunne jo være, at Kina skulle satse lidt mere på denne kultur?

 14. Af Carsten Jacobsen

  -

  Måske – er de et produkt af deres historien.
  En historie spækket med lidelse og sindsyge demagoer.
  Hvilket har ført til, at alt accepteres – nærmest som Pavlovske hunde.

 15. Af Carsten Jacobsen

  -

  Så ummiddelbart nej. Det har vist ret lange udsigter.

 16. Af Carsten Jacobsen

  -

  Men kan godt lide vendingen – “især udviklede lande”.

 17. Af Carsten Jacobsen

  -

  Det du rent faktisk plæderer for, er indførelse af enpartivælde.

  Når det så engang – om guderne, og historien, er med dig – hvem skulle så sidde i ledelsen?
  En ting må du gøre dig klart – vi er ikke kinesere.

 18. Af Carsten Jacobsen

  -

  Den med lobbyisterne og embedsmandsvældet – fik mig faktisk til at tvivle på – om vi rent faktisk har et repræsentativt fungerende demokrati.

 19. Af Jørgen Christensen

  -

  Demokrati er en underlig størrelse alt afhængig af, i hvilket land man bor. Den danske form for demokrati har desværre spillet fallit, dårlige politikere og en befolkning, der hellere vil leve af velfærdssamfundet. Jeg fatter ikke, Danmark skal/vil blande sig i Kinas indre forhold, så vidt har de gjort det bedre end os, jeg kan ikke rigtig se, vi har noget at bryste os af.
  Åbent samfund – der er nok flere forbud etc. i Danmark end i Kina. Nu er vores hjem ikke beskyttet mere, små skrankepaver har fuld adgang, og det er op til borgeren at bevise sin uskyld. Befolkningen degenererer og stikker/misundelsesmentaliteten breder sig.
  Der findes tre slags mennesker i denne verden. De som får ting til at ske, de som ser på at det sker og de som undrer sig over, hvad det var der skete.
  Al erfaring viser, at det ikke nytter noget at sidde med foldede hænder og vente på, at situationen ændrer sig af sig selv.
  Danskerne er desværre blevet dem, der sidder og ser, og dem der undrer sig.
  Næh, vi kunne nok lære en hel del af Kina, but you need an open mind.

 20. Af Eskild Dahl Pedersen

  -

  Tænker på den udvikling 1.300.000.000 kinesere har gennemgået under Beijings ledelse de sidste 20 år og skammer mig over at fhv. minister Søren Pind skal gøre sig så klog på kinesiske udeståender i deres rejse mod velfærd for sin befolkning. Har Pind glemt vore egne ofre på vores vej til hvor vi er i dag?

 21. Af Niels Poulsen

  -

  @Jørgen Christensen

  Efter den nedsabling af Danmark, det danske demokrati og den danske befolkning, som du kommer med, virker det underligt, at kineserne overhovedet ønsker at besøge Danmark og indgå erhvervskontrakter for i alt 18 milliarder kr. (ifølge TV2).

  Måske har kineserne et blik for de danske juveler, som du ikke har?

 22. Af Søren Revser

  -

  Danmark er i hvert fald pt. et lysende eksempel på at demokrati ikke altid er af det gode.

  Man kan vel ikke sammenligne det med andet end en regulær bananstat.

 23. Af Jørgen Christensen

  -

  Niels Poulsen.
  Kineserne siger nok: ‘Når børn og narre kommer til marked, tjener kræmmerne penge’.

 24. Af Kurt Dejgaard

  -

  Citat:
  “Noget af det mest overraskende og imponerende ved den kinesiske stat er, at den nyder en helt anden form for folkelig opbakning end nogen vestlig stat. Kineserne ser med respekt på deres stat som en overgribende autoritet, og staten nyder en enorm legitimitet: Over 95 procent af kineserne udtrykker tilfredshed med staten.”

  Kommentar:
  Ja, hvis man ellers tror på meningsmålinger fra et totalitært land.
  Jeg tror DKP med begejstring ville have viderebragt lignende opbakning til Josef Stalin, Enver Hoxa, Mao og Ho Chi Minh.

  Til det kinesiske glansbillede der males op i denne blog: Tien an Men, Tibet, Falun Gong, undertrykkelsen af uighurere… Listen er kilometerlang.

  Politics makes strange bedfellows.
  Men der dog stadig overraskende at se en (ganske vist kun selvudråbt) konservativ Kasper Støvring så ukritisk hoppe i kanen med det kinesiske kommunistparti’s propaganda apparat.

 25. Af Jørgen Christensen

  -

  Niels Poulsen skriver: ’Måske har kineserne et blik for de danske juveler, som du ikke har’?
  Jeg vil for så vidt godt vide, hvilke juveler der kan være tale om. Uddannelsesmæssigt er vi de sidste mange år sakket bagud, her vil jeg sige: ’Den uddannede afviger fra den ikke uddannede, så meget som en levende afviger fra en død’.
  Kineserne er kommet meget langt de sidste par årtier, uddannelsesmæssigt har de for længst passeret Danmark, ligesom de fleste Europæiske lande.
  En meget interessant artikel i Jyllands-Posten, jeg gad vide, hvorfor det er sådan; men mon ikke det er vores undervisnings system, der er råddent.
  Danske akademikere kan stort set ikke få EU-job. Lande, vi normalt sammenligner os med, gør det bedre. Unge danske akademikere falder helt igennem, når de søger job i EU-systemet. Finner og Svenskere klarer sig dobbelt så godt i konkurrencen om de højtlønnede og magtfulde job i Bruxelles, og Hollænderne er mere end fem gange bedre end Danskerne til at bestå EU’s adgangsprøver.
  Man kan finde lande i EU, der klarer sig ringere end Danmark. Men alle dem, vi normalt sammenligner os med, klarer sig bedre, siger Søren Halskov, konsulent ved Danmarks EU-repræsentation i Bruxelles, til Politiken.
  Produktionsmæssigt kan vi heller ikke være med, det er mange år siden, der stod beundring om den danske håndværker og vores uddannelsessystem.

 26. Af D. Santina Santina

  -

  Overskriften burde hedde: Sammenbrud for Europæisk kultur ved islamisk indvandring.

 27. Af Niels Poulsen

  -

  @Jørgen Christensen

  “Jeg vil for så vidt godt vide, hvilke juveler der kan være tale om.”

  Haldor Topsøe, Carlberg, Grundfos, Vestas, Novozymes, A.P. Møller-Mærsk, Arla, Bestseller.

  Det er i hvert fald disse firmaer, som har indgået aftaler med Kina og kinesiske virksomheder.

  Kineserne er bl.a. interesseret i vores viden og erfaringer med grønne energikilder såsom vindmøller.

  “Uddannelsesmæssigt er vi de sidste mange år sakket bagud …”

  Jamen, så er det da mærkeligt, at kineserne ønsker at styrke samarbejdet mellem Kina og Danmark inden for uddannelsesområdet:

  Citeret fra altinget.dk:

  “Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser har indgået en aftale om at styrke samarbejdet mellem videregående uddannelser med det kinesiske undervisningsministerium (Chinese Ministry of Education).

  Mange danske videregående uddannelsesinstitutioner har allerede gode samarbejdsaftaler med kinesiske universiteter. Denne nye rammeaftale med det kinesiske undervisningsministerium bekræfter den gode relation til Kina på uddannelsesområdet og forbedrer mulighederne for samarbejde på de videregående uddannelser yderligere.”

  Læs mere om samarbejdsaftalerne mellem Danmark og Kina her:

  http://www.altinget.dk/artikel/programmet-for-hu-jintaos-statsbesoeg

  Til sidst er kineserne interesseret i at udvinde sjældne mineraler fra Grønlands undergrund. Jeg ved ikke meget om det, men det vil næppe gøre Danmark og Grønland til et nordisk Saudi-Arabien.

 28. Af Jens Hansen

  -

  Niels Poulsen.
  Hovedparten af de firmaer du nævner i dit svar til Jørgen Christensen har sådan set kun adresse i Danmark, da faktisk al deres handel og produktion er udenfor Dk’, grænser.
  Ang. vindmøller så har kineserne snart overhalet Vesta eller måske køber denne.
  Ang. uddannelsessystemer skal man ikke tro på alt, det er ikke altid sandheden vises.
  Ang. Grønland må vi desværre erkende Danmark magter ikke at udnyttet dette potentiale.
  Jeg må desværre give JC ret, uddannelsessystemet stinker og har gjort i mange år, dette viser alle undersøgelser og statistikker.
  Hvor nødig danskerne end vil, må der nok skrues ned for blusset på velfærdssamfundet.

 29. Af Niels Poulsen

  -

  @Jens Hansen

  “Hovedparten af de firmaer du nævner i dit svar til Jørgen Christensen har sådan set kun adresse i Danmark, da faktisk al deres handel og produktion er udenfor Dk’, grænser.”

  Jamen, sådan er den globaliserede verden nu engang indrettet. Virksomhederne flytter deres produktion til de dele af verden, hvor omkostningerne er lavest.

  Din kommentar er også svær at forstå ud fra den kendsgerning, at den største del af Danmarks indtjening altid er kommet fra de danske rederier, specielt A.P. Møller-Mærsk, dvs. firmaer som lever af at transportere varer overalt på jorden. Og hvordan skulle det lige kunne foregå inden for Danmarks grænser?

  Hovedsæderne for de nævnte virksomheder ligger stadigvæk i Danmark, og der betales skat af indtægterne i Danmark.

  Men du har ret i, at det er et problem for danske lønmodtagere, at deres arbejdspladser flytter til udlandet. Men firmaerne betaler stadigvæk skat af deres indtægter i Danmark.

  Kineserne køber virksomheder overalt på jorden. Nu har de lige købt en fabrik af Vestas og dermed sikret nogle danske arbejdspladser. Det betragtes som en solskinshistorie. Arla har fusionerer med store mejerier i Tyskland og GB. Det er en styrkelse af Arlas position i Europa. Danmark er en del af verden og alt det globale samarbejde er vel i grunden med til at styrke velstanden og freden i hele verden? Kina er jo ikke ude på at udkonkurrere Vesten – de støtter faktisk Vesten med lån. Kinas interesse i Danmark handler faktisk om reelt samarbejde, hvor begge parter får noget ud af aftalerne.

  Jeg ved ikke, hvad du mener med at uddannelsessystemet i Danmark ”stinker”? …

 30. Af Jan Petersen

  -

  Med tanke på Thorning regeringens “enorme folkelige opbakning” er demokrati i sig selv jo ikke garanti for, at folk får den politik – de troede – de stemte på.

 31. Af D. Santina Matias Marcelino

  -

  @ Flemming Rickfors

  De vise ord af Sun Tzu kan du ikke forklare Vesteuropas regeringer – og endnu mindre befolkningen. USA tror på krig i Mellemøsten. EU tror, hvis det tømmer Gaza-striben ved ophold i Europa, så har de fundet løsning på alle problemer i Mellemøsten.

  Hvad jøderne tabte frem til 1945 og Stalin effekturede de sidste udrensninger i 1947, kan Israel glæde sig over ved eksport af muslimer til Europa.

 32. Af Jens Kjærbøl

  -

  Oplyst enevælde er formentlig det stærkeste grundlag for en stat, så længe den/de enevældige ikke bliver korrupte, magtbegærlige eller sindsyge.

  Stalin og Hitler m. fl. er eksempler på, hvor galt det kan gå, når den enevældige ikke lever op til de krav.

 33. Af Helge Ebbe Nørager

  -

  Et par gode grude til at indse det kommunistiske facistoide styre i Kina er en kolos på lerfødder.

  1. Ud af deres BNP er kun 25 % til hjemmemarkede.
  2. Bolig bobbel er ekstrem.
  3. Mange delstater kan ikke betale gæld efter boom.
  4. Grundvandstand er faldet i Asien over 50 m., så de kan ikke brødføde sig selv om få år.
  5. De har intet rent vand.
  6. 400 millioner er ansat i export erhverv, krisen i EU og USA, skaber arbejdsløse.
  7. 800 millioner i Kina har ikke adgang til lægehjælp, og lever under UN´s fattigdomsgrænse.
  ( Derfor sender Danmark stadig ulandsbistand til Kina, hahhahahahahahhahahahahaahahhaahh ).
  8. Kina er et kommunistisk facistoid 1 parti system.
  9. Fortsæt selv …

 34. Af Helge Ebbe Nørager

  -

  I skoletid, dengang WW2 stadig kunne huskes, kaldte man mennesker uden moral som handlede med tysken, for værnemagere, og landsforræddere.
  Selvfølgeligt var det ikke så simpelt, selv Dansk Rifel Syndikat ejet af afdøde Hr. Møller, handlede jo med tysken, de gjorde en del.

  Andre som ikke havde mange millioner eller var bekendte med de adelige, kom sgu for en domstol eller blev likvideret af modstandbevægelsen som værnemagere, de arbejde med et facistoid styre.

  Hvorfor kan Dansk industri håne os alle ved at outsource arbejdspladser til et facist styre som de kommunister i Kina ?.

  Egenligt hvad er forskellen på en værnemager som slikkede Hitler i røven, og en virksomhed der vil tjene penge ved at slikke Kina i røven ?,

  Jeg vil svare som USA national sikkerhedsrådgiver sagde til USA´s senat for få uger siden.

  Ansæt en Kiniser og erkend at alle firma hemmeligheder er sent til Kina.

  Han sagde til USA´s senat at ansæt en Kiniser og du har foræret hele din virksomheds hemmeligheder væk.

  Og han er kun chef for NSA, så det ved han sikkert intet om 🙂

  Kina er en trussel mod os alle og alt alt samarbejde bør stoppes…

  Vi kan udvære dem, de kan med deres industri struktur IKKE undvære at vi forsat køber deres lort, og skaber flere arbejdsløse i EU.

  Løsning skid på Kina, og drop dem, stop samarbejde, Spanien har en faktuel arbejdsløshed på 25 %.

  Vi vil nu i Europa skide på Kina og deres lort, og industri spionage, og Kina er en kollos på lerfødder.

  Lad falde hvad ikke kan stå, og det kan det inhumane facistoide diktatur som stjæler arbejdspladser med falsk valuta ikke.

 35. Af Karl Wilders

  -

  De fleste her vaelger ikke, at ville forstaa Kina, for den danske selvfedme i den lille andedam, begraenser forstaaelsen…..ja naermest blokker den.

  I guder, at laese indlaeg, hvor man ikke vil akceptere, at kineserne bare gerne vil deres system. Og naar nu det er saadan, saa proev dog, at kill den danske fostokkethed 5 minuter, og se muligheder istedet for begraensninger.

  Jep Helge, Kurt, etc – Kina har masser af forhold, der stadigt skal glattes ud, men se paa Kina idag – foer og efter Mao.

  For hvor lang tid, har det ikke taget jer i Danmark foeren i komplet gik i sort med Helle? 150 aar af et velfungerende samfund, og saa 50 aar, hvor de ‘rablende glade’ 68’er tog jer ned i et kollektivt selvmord, der nu er kolmineret i Thornings raedselskabinet……

  Saa vaer glad for i har Hu, som stadigt lever i den realistiske verden og gider handle med jeres skindoede utopi.

  Verden er en lang proces, og den er altid moderne. Spoergsmaalet er kun; – kan I foelge med?

  Eller skal i haegtes af lokomotivet?

  Naturligvis, er det da meget ’sjovere’ naar lokomotivet foeres af USA, for saa behoever man blot sidde i bagruden, og vaere en nikke-koeter – klassens duks; – ‘for se EU idag har vi vaeret saa brave, og lukket endnu 40 muslimske analfabeter ind og sendt 40 milliarder til Uganda’ – ‘og se USA, idag har vi vaeret saa gode, og sendt det halve ar vores militaer-grej til Afghanistan, kan vi nu komme paa forsiden af Washington Post?’ – og dermed lukke ned for hjerneaktiviteten.

  Men naar nu det er Kina, ja saa skal man selv taenke – og vare smart – men saa er det, det halter med, at foelge med……for ’smart’ var USA jo for jer – eller det morads i kalder EU…….

  I godt 40 aar har jeres politikere – Hele Danmark – saaledes ikke haft brug for hjerneaktivitet, ‘det er der andre, der soerger for’ – om god eller daarlig – ligegyldigt – alting hos jer var nemlig altid ligegyldigt, bare den selvfede andedammen lignede sig selv hver morgen, saa ordnede det sig nok – ‘vi har jo USA’ – helt hen til, at I endeligt fik the real-thing; – en hjernedoed Statsminister!

  Og nu sidder I her og graeder snot over Kina, for de har jo hjerne – jeg mener egen hjerne – og derfor onder i dem ikke, at de kan en masse ting I ikke kan, og har sat et system op, der goer, at de fleste kinesere allerede er kommet – klogt – udaf rismarkerne, og derfor har et bedre liv, og en masse nye midler – penge – til step-by-step ogsaa, at faa de sidste 800 millioner udaf rismarkerne, og naar det sker – saa tro mig – saa stopper hykleriet, for saa vil I ikke vaere foruden verdens stoerste domestic marked……

  Vor herre bevares en flok taagehorn……

  Mange hilsener
  Karl Wilders
  Shanghai

 36. Af Rene Vangkilde

  -

  KINESERE FORSTÅR IKKE MISUNDELSEN,- jantelove.
  @Karl wilders sig det nu bare, at vestens demokrati
  aldrig ville fungere i Kina [janteloven] ELLER 1,3
  milliard på overførsel ville Kina osse gå fallit,som
  vestens demokrati er på vej til, fordi vi har kastet
  den liberale igangsætter kultur overbord som Kina er
  en del af. -[politik handler om de ydre rammer]

 37. Af Karl Wilders

  -

  @Rene Vangkilde

  Kineserne er Liberal-Socialister.

  Helge her kalder dem kommunister, men han aner jo ikke, hvad han taler om.

  5 minutter er alt hvad der skal til, og man forstaar, at Kina intet har med kommunisme at goere.

  Gaa paa arbejde; – det er den chance BeiJings regering giver dets befolkning; – ‘the working chance’ ind i et bedre liv.

  I EU sidder der vel godt 60 millioner paa fifaen – ingen – i aartier har gidet aktivere. Kun importere flere af slagsen fra diverse nordafrikanske og muslimske lande. I Kina aktiveres aarligt 25 millioner fattige udaf fattigdom og ind i arbejde, alt imens du literally kan rulle garage-doeren op, og saa har du en virksomhed herude.

  Proev dig som virksomhedsejer i EU – OK – efter du har udfyldt 500 applications, betalt moms et aar up front og din skat med – og og og – hvem gider det? – ingen! I aartier har folk saaledes soegt job i det offentlige, alt imens den private sektor er forkommet til en minoritetsgruppe af skatteslaver, der kan betale det utopiske morads.

  Danskerne er blevet umyndiggjort helt hen til, at man nu skal kigge sig over skulderne, naar man med sin svoger, saetter boernevaerelset i stand. For Skat kunne jo staa i doeren og hive en i retten for sort arbejde……hvor sygt et samfund, kan man kreere med repraesentativt demokrati; – et meget sygt diktatur ville jeg mene, hvor en loegnagtig ubegavet uduelig statsleder kan blive siddende, paa trods af, at befolkningen ikke vil hende.

  Men i aartier ville I jo intet andet hjemme. I troede paa jeres kommunistiske utopi; – hjernevasket til det ekstreme. Maaske mange, disse maaneder vaagner af toemmermaendene, og fatter, at i har spildt 50 aar, og derfor igen skal gaa paa arbejde, ligesom os andre.

 38. Af Ulf Timmermann

  -

  Kina, uden at ville det, uden at söge det, har det med at udfordre vores selvforståelse – og det reagerer vi voldsomt på. Så, for en en sikkerheds skyld og i instinktivt selvforsvar benyttede hr. og fru Danmark og deres dötre og sönner, som hverken vil anfägtes eller kritiseres, lejligheden – d.v.s. Hu Jintao’s besög – til at pudse glorier og piedestaler, men dog ikke ”arvesölvet”, for Kongehuset tog vel imod ham, i et omfang, som jeg ikke husker tilsvarende i mands minde.

  Der er vist noget med, at man ikke längere kan poste youtube på bloggene, men hvis man altså kunne, ville jeg have sat Dylan’s salme, ”Disease of conceit”, på.

 39. Af Ulf Timmermann

  -

  http://www.youtube.com/watch?v=dvyvptof8rU

 40. Af Jens Hansen

  -

  Niels Poulsen. Hovedparten af disse firmaers beskatning ligger fortsat i udlandet – datterselskaber etc. Sådan skal det også være; men hvor længe vil disse firmaer opretholde firmaadresse i Dk. De er internationale selskaber, om hovedkontoret ligger i Hamborg, London etc. er ligegyldigt! Det er derfor, der skal være et meget erhvervs venligt klima og ikke kun en klippecentral, så vil det i sidste ende gå galt.
  Ang. uddannelsessystemet, læs J. C’s artikel engang mere. Vi har bl.a. desværre haft flere lærlinge, der efter første skoleophold blev sendt hjem med beskeden – kom ikke igen. De kunne ikke læse, de var såmænd kløgtige nok; men grundet en elendig folkeskole…

 41. Af Vladimir Weissman

  -

  Det er et tegn på ringe almendannelse at tale om en “asiatisk” model – eller hvad som helst andet “asiatisk”. Japan, Korea, Taiwan, Hong Kong, Singapore og ikke mindst Indien ligger alle i Asien. Det er Burma og Vietnam også. Kina er det folkerigeste land, men Asien er meget mere end Kina. Indien er et demokrati – med et kæmpemarked i rivende udvikling og en betragtelig potentiale på det teknologiske område. Og (Syd)Korea er et eksempel på hvordan markedsøkonomi og demokrati kan styrke hinanden. Vi stirrer os blinde på Kina, som om træerne der vokser op i himmelen. Der kommer en dag, når vi bliver godt ked af, at vi (næsten) har glemt Indien.

 42. Af Morten Christensen

  -

  Fin, men støvet pointe, at demokrati ikke sådan kan påduttes uden et udviklet civilsamfund.

  Men gider du venligst holde dig for god til at udtale dig om den kinesiske befolknings holdning til kommunistpartiet? Det tal, 95%, er lige så troværdigt som Saddam Husseins 110% opbakning!

 43. Af Karl Wilders

  -

  @Vladimir Weissman

  Indien er netop blevet downgraded til junk level. Det gaar ad h…. til i Indien.

  Et kaotisk korrupt demokratisk system, med et kaste-indelt samfund, som blokker goer, at landet ikke kan vokse laengere.

 44. Af Søren Revser

  -

  Kære Danskere kig dog ud af vinduet: Danske politikere er da fuldt ud lige så korrupte som Græske og Kinesiske.

 45. Af Bo Warming Warming

  -

  Kineserne tror mere på japansk akraft end dansk vindkraft

  Så vi bør tilbyde dem andet end Vestas

 46. Af Svend Hansen

  -

  Jeg vil tillade mig at sige, Kinesernes fremtid ser mere lovende og lokkende ud end danskernes, hvor den faktisk er none excisting.

 47. Af Troels Petersen

  -

  ‘Et kaotisk korrupt demokratisk system, med et kaste-indelt samfund, som blokker goer, at landet ikke kan vokse laengere’.
  Skrevet af Karl Wilders
  Ikke helt korrekt Hr. Wilders, nogle gange kan man undres over de bombastiske udtalelser. Hvilket får mig til at mindes Rudolf Bruhn’s: ’De seks’, mener jeg titlen var. Her siger en af personerne: ’Hellere sige en løgn med frækhed end 6 sandheder med benovelse’.

 48. Af Bo Warming warming

  -

  Berls debat bør åbne sig for milde injurier

  jo mer verbalvold, jo mindre gadevold

 49. Af Jan Andersen

  -

  “95 % af kineserne udtrykker tilfredshed med staten” – er det ikke lidt naivt…..i nogle diktaturer stemmer 99 % af befolkningen også på diktatoren når der er valg…..

 50. Af Karl Wilders

  -

  @Troels Petersen

  Hvad er sandheden saa, efter din mening, omkring Indien?

  Ikke bare sige, at jeg ikke siger sandheden.

  Er Indien’s vaekst faldende? – Ja

  Er deres rating Junk? – Ja – eller ligefoer ihvertfald…..

  For mig beviser det bare, at Kina har trukket det rigtige nummer, for man kan ikke leve af, at vaere et call center med 1.3 milliard mennesker, som Indien har forsoegt sig……

Kommentarer er lukket.