Er EU ved at blive løbet over ende af historien?

Af Kasper Støvring 91

EUs krise tilskrives ofte valutakrisen. Imidlertid har EU også vanskeligt ved at håndtere de geopolitiske udfordringer. EU er nemlig et 1990er-projekt i den forstand, at det lever på ideen om historiens afslutning: at blød magt vil erstatte hård magt, at handel vil sikre freden, at liberalt demokrati og universelle menneskerettigheder vil blive universaliseret i den nye verdensorden efter Murens fald, hvor EU ville spille en hovedrolle. Troede eurokraterne.

Da 1990erne var forbi, vendte historien tilbage i form af stormagtsnationalisme, og historiens genkomst knuste troen på den nye, fredelige verdensorden. Den amerikanske politolog Robert Kagan skriver herom i bogen The Return of History and the End of Dreams (2008):

“Instead of a new world order, the clashing interests and ambitions of the great powers are again producing the alliances and counteralliances, and the elaborate dances and shifting partnerships, that a nineteenth-century diplomat would recognize instantly. They are also producing geopolitical fault lines where the ambitions of great powers overlap and conflict and where the seismic events of the future are most likely to erupt.”

Et af de lande, der tydeligst viste og stadig viser betydningen af disse seismiske begivenheder, er Rusland. Rusland indtog i 00erne rollen som en genfødt politisk stormagt, der under Putins ledelse lagde demokratiseringsprocessen fra 1990erne bag sig. EU og Rusland er geografisk set naboer, men geopolitisk lever de i forskellige århundreder, som Kagan skriver. EU lever i det 21. århundrede, Rusland i det 19.

I en interessant artikel om juni måneds topmøde mellem Rusland og EU, skriver Karsten Jakob Møller, senioranalytiker ved Dansk Institut for Internationale Studier, om den nuværende politiske og økonomiske elite i Rusland. Møller bekræfter de enorme forskelle mellem EU og Rusland og skriver, at den russiske elite er anti-vestlig og i stigende grad, som USA, orienterer sin primære strategiske interesse mod Kina og Asien.

EU anses nemlig som en partner præget, ikke kun af recession og økonomisk krise, men også af politisk uenighed om den strategiske retning. EU har simpelthen svært ved at omstille sit idealistiske projekt til en verden præget af geopolitiske stridigheder. EU kan ikke længere håndtere de sikkerhedspolitiske udfordringer og synes selv at være løbet over ende af historien. Lad os se lidt mere på den ånd, som EU er besjælet af.

EU er skabt ud af den ædle bestræbelse på at overskride den klassiske magtpolitik og føre verden ind i en ny international orden baseret på universelle love og retfærdige institutioner. Den postmoderne, postnationale ånd, der besjæler EU, er formet af nationalismens rædsler i det tyvende århundrede. Heraf kommer floskler som ”aldrig mere krig”, ”fredens Europa” og den slags. Hvor 1990erne er Ruslands mareridt, tiden hvor landet følte sig ydmyget af Vesten, er 1930erne EUs mareridt, som Kagan pointerer i sin bog.

EUs middel til at skabe varig fred er at overskride nationalstaten og dermed det magtbegær, der er knyttet til en verdensorden bestående af suveræne stater. EU satser på, at handel og velstand vil gøre en ende på krige; geopolitik erstattes af geoøkonomi. Følgelig har de europæiske stater siden Murens fald skåret kraftigt ned på deres forsvarsudgifter i den tro, at blød magt i den nye verdensorden endegyldigt vil triumfere over den gamle, hårde magt.

Det så fornuftigt ud i 1990erne: De østeuropæiske lande, anført af Polen, Ungarn, Tjekkiet og Baltikum ønskede at blive indlemmet i ”det gamle Europa”, hvilket et EU-medlemskab ville sikre. Det fik de da også. Men i dag er EU i krise, og udvidelsen er for længst standset. Udvidelsen skabte nemlig problemer med stormagten Rusland.

Problemerne kunne håndteres, da Rusland stadig var svagt, fattigt og kæmpede med indre problemer. Men i 00erne oplevede Rusland en genrejsning og revitaliserede sin stormagtstatus ved at dominere i landets traditionelle interessesfære, nemlig det vestlige Eurasia. Det har kastet EU ud i en gammel type konflikt, en geopolitisk konfrontation, som det ikke bryder sig om, ja, som det slet ikke er gearet til.

I kraft af sine postmoderne idealer lever EU nemlig paradoksalt nok i fortiden. Topmødet forleden viste det endnu engang. EU er blevet svagt, og de russiske bestræbelser for at udbygge sin position i ”det nære udland” er blevet intensiveret, som Karsten Møller skriver: I takt med at EU viser sine enorme svagheder, er Rusland i færd med at sondere de øvrige strategiske interesseområder.

 

 

91 kommentarer RSS

 1. Af Arvid Holm

  -

  En indlysende mulighed, hvis målsætningen var fred i Europa og implementering af vestlige værdier som universelle, ville selvfølgelig være udbygning af Nato, så organisationen blev en egentlig superstat i stedet for blot en super-forsvarsalliance.

  Men nogle store europæiske lande kunne ikke bære tanken om at blive domineret af USA.
  Derimod kan de godt leve med selv at dominere de mindre europæiske lande.

  Set fra denne synsvinkel er EU ikke en samlende organisation men derimod en splittelse af de vestlige lande, der blev gennemtrumfet på grund af jalousi og magtbegær hos især Frankrig og støttet af kommunistsympatisører fra nær og fjern.

 2. Af Jørgen F.

  -

  Nej Karl,

  Formålet med ww2 var Europas forenede stater – incl. Rusland – men det forhindrede England og USA, på samme vis som de gør alt for at forhindre det igen dag. Derfor kom unionen heller aldrig på tale i det besatte Europa.

  Men EU’s grænser i dag, er som Europas lige før Barbarossa. Så nu prøver ‘vi’ igen….

 3. Af Karl Wilders

  -

  @Joergen F

  Yeps – med AVK var ment, at dengang var Europa i ruiner, og derfor nemt, at faa befolkningerne med paa hvad som helst…..

  Idag tror jeg simpelthen ikke paa, at Europa ’servicere’ dets borgere med nok frihed og velstand til, at de ‘aeder’ de Forenede Stater. Det vil blive presset igennem for en tid, for saa igennem fremtidige generationer, at blive bragt til en ende.

  Nationalstaten er unbreakable…..EU ikke et 1000 aarsrige…….

 4. Af J. Mathiasen

  -

  @Wilders,
  Det er en gammel litterær iagttagelse, at der er endnu flere fantaster end ignoranter under de brede bøge. Det bekræftes til fulde i denne blog.

  Tør man spørge, hvordan det ender med, at en tysker sidder i Shanghai og udveksler synspunkter med danskere? Er du født i Flensburg?

 5. Af Jørgen F.

  -

  Karl,

  Ja – EU bureaukratiet opfatter sig selv som overnationalt – som overmennesker. Individet – demokratiet og borgerrettighederne er rent nationalt domæne.

  Det pudsige er at kontroversen omkring Obamacare reelt var en kompetencetvist mellem Unionen og Staterne. I Europa MSM blev det fremlagt som en tvist om friheden til at gå tilgrunde imod fællesskabet.

  Her fremstod den amerikanske union som fortaler for fællesskabet hvor vi i Europa altid opfatter EU som antidemokratisk.

  “Ask not what your country can do for you….”

  Ingen borgere i Europa spørger til hvad EU kan gøre for dem – Og det er netop EU’s største problem.

  Men sikkerheden for individet i den Europæiske nationalstat er i stigende grad en illusion – og i spændet mellem illusionen og hadet til det overnationale står vi klemt.

 6. Af Karl Wilders

  -

  @J. Mathiasen

  Jeg er foedt i Danmark, men min far var ikke dansk.

  Jeg har boet 11 aar i Tyskland – i de gode aar med Kohl – fra 83-94.

  Man kan mene om Kohl, hvad man vil, men manden var en rigtig politiker. Desvaerre en race, der idag er paa UNs liste af arter i fare for, at uddoe. 🙂

  Kohl blev efter min mening presset til, af franskmaendene, at akceptere den valuta, der senere skulle blive Euroen for, at faa genforeningen i hus for Tyskland.

  Tyskland er stadigt – i min bog – bedste land i verden. Bosiddende i Kina idag, med egen virksomhed, skal jeg afholde mig for, at tilkendegive, at jeg rent faktisk er begejstret for Kina, men, mit hjerte ligger i Tyskland.

  Men jeg er ikke en taabe, som Jan, der flytter til et fremmed land, og synes alt er noget lort, og sidder og proklamerer mit gaest-land, som vaerende en utopisk ‘luft ballon’, alt imens ‘luft ballonen’ laver profit nok for den virksomhed jeg arbejder for til, at betale mig en rigtig god maanedshyre.

  Det er jo blot idioti.

  Danmark? – forhaabentligt ved, at vaagne op, og – helt imod normal dansk ignorance – ved, at fatte at verden ikke er ‘flad’, men rent faktisk rund, og at det derfor er paa tide, at have en holdning, der er fremtid i – ikke for EU – men for a change – for Danmark…….helt lige som englaender goer det idag; – skal man i DK med hele vejen med EU? – eller til, at kigge paa, hvad man overhovedet kan leve af i lille Dannevang….ogsaa i 2100…..

  Hvad laver du i Berlin? 🙂

 7. Af J. Mathiasen

  -

  @Wilders
  Befinder mig i nærheden af det europæiske maskinrum.

 8. Af Karl Wilders

  -

  @Joergen F

  Nedsmeltningen af national politisk frihed. Korrekt. I fuld gang.

  Kig blot paa Helle og det danske Tinge, og det ses i fuld flor. Et ’stempel filial’ af EU, som en blogger her udtrykte det helt korrekt.

  Men det er en 20 aarig gammel attitude man i Europa slider med pt. Fra efter murens fald, hvor man herefter ikke laengere havde en ‘fjende’, og dermed heller ikke laengere havde noedigt, at servicere Europa’s befolkninger med politiske tiltag, der var med til, at goere livet mere vaerdigt for befolkningerne nationalt. Tvaertimod, har man lige siden politisk gjort, hvad der skulle til for, at saette det endgyldige politiske facistoide politiske Enevaelde paa plads i Bruxelles.

  Politiske ledere steg til, at blive ‘Konger’; – Blair, Fogh, Schroeder, Sakozy, Helle – saa ikke sig selv, som befolkningens tjenere, men omvendt, som befolkningens eneste videndende – de bedrevidendende – helt ligesom i Kongernes Enevaelde. The Elite. Og med dem alle deres embedsmaend og spindoktorer.

  Idag er det iscenesatte komplet; – om faa aar er De Forenede EU Stater paa plads. Man ventede helt hen, til tiden var moden til, at trykke ESM og Fiskal-Pakten igennem – helt til sidste straa – hvor der ikke var et eneste cash-drop tilbage for alle EURO-landene – og ESM saaledes blev sidste injection for overlevelse.

  Et kaempe skridt imod De Forenede EU Stater er saaledes paa plads, og det vil ske……men spoerger du mig, et kaempe bedrag imod de europaeiske befolkninger. Spoerger du de politiske Konger, det eneste rigtige – for hvad ved befolkningen anyway – og rager vaelgerne Bruxelles & Co?! – naeppe……

  Derfor lad de sultne unge tage sig af EU…….

 9. Af Karl Wilders

  -

  @ J. Mathiasen

  Saa maa du jo vaere happy med, hvad der foregaar pt.

  Kun, at haabe paa, at tyskerne har penge nok til, at koere hele moradset til en ende. Jeg tvivler ikke.

  For mig i Kina, er det heldigvist ligegyldigt – bortset fra, at man kan reflektere over moradset hjemme, og have sin mening dertil – om De Forenede EU Stater kommer, for herude fungere EU overhovedet ikke.

  For foerst og fremmest, er kineserne hammer gode til, at handle – individuelt – med Europas lande – spille dem ud imod hinanden – saaledes vil et samlet EU States, ikke faa fodfaeste herude, da vi saa handler – individuelt – med EUs regioner. For, at beholde overhaanden – saa at sige.

  For det andet er konkurrencen imellem blot Tyskland og Frankrig herude saa indaedt, at det foregaar – bevares – med et smil paa laeben, men ogsaa helt klart med en kniv i ryggen, og masser af had……

  Hvordan man saaledes rent teknisk vil omvandle politisk europaeisk ambition til, at fungere paa forretningslivets bonede globale gulve, belaeres jeg gerne. For mig at se, gaar forretningslivet, ude i verden, overhovedet ikke konform med den politiske EU ambition hjemme, omkring et samlet staerkt EU – med ‘made in the EU’ – imod global handels-impact. Her handler det langt mere om et staerkt BMW imod et staerkt MERCEDES imod et staerkt RENAULT – etc etc……der alle forlaengst har smidt labelet ‘made in’…….

  Med andre ord, klassisk konkurrence firmaer imellem…..

 10. Af Finn Bjerrehave

  -

  Tænk Serbien deler ikke Danskernes frygt for EU, og denne tanke fortæller måske at EU stadig har sin magnetisme, og tak for det.
  Jeg kunne godt ønske at EU lovgav imod Stikkeri, som nu er blevet en Hof Ret i Danmark, og denne lede udemokratiske handlemåde, skal stoppes , før DDR med Stasipoliti bliver det nye Danmark.
  Angiveri med fuld navnedækning, er altid OK, men Stikkeri er det mest ulækre værktøj borgere imellem, derfor EU lovgiv imod denne Danske uskik, før den bliver en del al folkesjælen, ligesom Janteloven.
  EU er vores liv handel død, giv den kele armen for at forsøget lykkes, det skal være et pejlemærke ligesom Månelandingerne, og helst med et mere synligt resultat.
  Lovgiv mod Stikkeri, gør EU bedre.Finn Bjerrehave Vig

 11. Af J. Mathiasen

  -

  Det er overordentligt interessant at følge den politiske proces her og i Frankrig…

  Det er fuldstændigt umuligt at kommentere alle de aspekter, du tager op, men jeg vil gerne resumere en 3-siders erhvervshistorie fra den uges udgave af Die Zeit. Den er ikke uden relevans for danskere:

  ThyssenKrupp (altså våbensmedien) har bygget et stålværk i Brasilien (BRIK-land). Det skulle resultere i stål som per ton koster $55 mindre end i Tyskland. bl.a fordi kinesere skulle opføre en del af værket (kokeriet). Det viste sig desværre, at være komplet værdiløst skrot.

  Det har vist sig, at koncernens mest produktive stålværk fortsat er det gamle i Düsseldorf. I dag koster stålet fra det €8 mia dyre værk i Brasilien $170 mere end et tysk-produceret ton stål, og intet mindre end ThyssenKrupp er ved at gå ned pga af denne katastrofe af et erhvervsprojekt.

 12. Af Niels Poulsen

  -

  @Finn Bjerrehave

  Du har ret. EU er som en rejse til Månen. Et sted uden ilt, og med meget lidt vand og tyngdekraft.

  I øvrigt tak til Kasper Støvring for at skabe et begavet modspil til elitens EU-propaganda. Gid der var flere røster af hans slags, så vi kunne finde en mere lys vej ind i fremtiden i stedet for at stige stadig længere og længere ned i helvedeskakten med nationalstaternes og demokratiets endelige opløsning i den niende kreds.

 13. Af Karl Wilders

  -

  @ J.Mathiasen

  Jeg kender ikke til ThyssenKrupp projektet i Brasilien, andet end hvad vi har herude, og saavidt jeg er informeret har de vist en udemaerket forretning i Kina.

  Jeg tvivler paa, at de facto, at det brasilianske vaerk ikke fungere har med kineserne, der byggede det, at goere, det maa alt andet lige have, at goere med hvordan vaerket drives.

  Kineserne bygger masser af forskellige projekter overalt, og de fleste fungere vist, i alt fald de jeg hoerer om i Afrika.

  Det ville interesse mig, at vide hvad Helmut Schmidt sagde, om Tysklands fremtid i Die Zeit?

 14. Af J. Mathiasen

  -

  Vedr Helmut Schmidt: Den fremtidsvision, som jeg har refereret oven for, altså nøjagtigt den modsatte af bloggens emne, og suppleret med den demografiske faktor og et par synspunkter om europæiske værdier.

  Vedr. Stålværket: Læs 3-siders dokumentationen i Die Zeit. TK har i dag et udestående med CITIC i Kina.

 15. Af Bjarke Mortensen

  -

  Godnat Karl…..

 16. Af Carl-Erik Pedersen

  -

  At EU landene skärer ned på deres forsvar, er en yderst tåbelig handling, som viser at Europas ledere ikke har lärt noget af historien! (Fred i vor tid)?

  Den sikreste måde at bevare freden, er at have et stärkt forsvar!
  Mod denne sandhed, kan der ikke argumenteres, så hvad der sker i Europa for tiden, med det militäre forsvar svarer til, at spille Russisk roulette!

  Det er forövrigt ikke nogen hemmelighed, at Rusland og Kina, opruster for alt hvad deres ökonomi kan holde til for öjeblikket!

  M.v.h.

 17. Af Carl-Erik Pedersen

  -

  Om Europa er ved at blive löbet overende, ja, klart er vi det!
  Vi er styret og ledet af en flok imbecile egoister, der gör alt for at mele deres egen kage, og i det store hele giver fanden i resten af Europas befolkning!

  Så kort konkluderet, er de störste banditter i Europas samfund, vore politikere, vore banker, og vore forsikringsselskaber!

  De tre nävnte, sidder på den absolutte magt, og har på grund af et umättelig begär efter rigdom, kört Europa ned i det ökonomiske hul vi sidder i i dag!

  Så den reelle fattigdom, der nu har ramt den sydlige part af EU, vil klart brede sig nord ud, altså ramme os alle!

  Med fattigdom vil der fölge krav på stärke nationelle ledere, der kan bringe deres befolkninger ud af det degenererede menneskerets samfund, vor nuvärende politikere har fört os ind i, og som vi ikke har råd til!

  Så höjre orienterede nationale poliske partier, vil i de kommende år få en märkbar fremgang!
  Så tro mig, for jeg har ret!

  M.v.h.

 18. Af J. Mathiasen

  -

  I et interview, der udsendes søndag kl 19:15 på ZDF siger forbundspræsident Joachim Gauck, at han bifalder en prøvelse af finanspagten ved Forfatningsdomstolen. Det er en diplomatisk ændring af en tidligere udtalelse, hvor Gauck har sagt, at han er overbevist om, at Forfatningsdomstolen godkender aftalen som forfatningskonform.

  Til denne blogs redaktør kan jeg oplyse, at Andreas Voßkuhle, forfatningsdomstolens præsident, allerede ved jubilæet for nogle måneder siden udtalte sin fortrøstning til holdbarheden af den europæiske integration.

  Til kansleren siger Gauck, at hun må forklare befolkningen i detaljer, hvori euro-redningen består. Det er en udmærket idé, og den kommer kansleren næppe forbi, da der skal være forbundsdagsvalg i 2013.

  Den danske statsminister har erklæret, at danske skatteydere naturligvis ikke skal betale andre landes gæld. Dermed har hun ikke gjort opgaven mere vanskelig for sig selv end højeste nødvendigt. Hun kan utvivlsomt få dem på bagerste række til at skrive under. Skulle hun mod forventning vove sig ud i mere komplicerede forklaringer, kan hun hente argumenter hos såvel Forfatningsdomstolen som kansleren, når de dukket op i løbet af den næste tid.

 19. Af Niels Peter Lemche

  -

  Jeg skal egentlig ikke blande mig i dette. Ideen om et samlet Europa begynder vist med Napoleon.

  Under 2. Verdenskrig mødtes ifølge Speers erindringer unge tyske politikere som ham selv med franske kolleger for at diskutere Europa efter krigen. De var klar over, at dette måtte være sidste gang. Deres vision om et Europa var egetlig ikke så forskellig som den, der sattes i værk efter krigen. Europa står og falder med det fransk – tyske samarbejde. Resten kan være med, hvis de har lyst. Mon ikke det gælder de oprindelige underskrivere af Rom-traktaten?

  Det hele er symboliseret af billederne af Kohl og Mitterand hånd i hånd i Verdun i 1986. Har man besøgt slagmarken der (og læst om slaget), forstår man instinktivt, hvad det handler om. Det er ikke noget fra 1990erne, der er noget, der kom naturligt ud af kæmpekatastroferne i det 20. årh. At danskerne ikke forstår det, hænger måske sammen med det ubetydelige rolle, danskerne spillede i 2. Verdenskrig (rolig, jeg er et barn af krigen, født lige efter af forældre, der begge var særdeles aktive i modstandsbevægelsen, og ikke bare som “´de sidste dages hellige”).

  Fejlen, der er begået, er nok snarere den hast, hvormed det er sket. Der har ikke været tid til at følge med, og en betragtelig modstand opstod tidligt. I 1992 efter nej’et oplevede jeg, at en fransk vært i Paris, da han hørte, at vi var danskerem gav vinen til maden. Så det bedste råd til politikerne er nok: Slap nu lidt af. Lad folk vende sig til det Europa, vi har, måske i så meget som 25 år. Hvis altså EU overlever den nuværende krise.

  Niels Peter Lemche

 20. Af Niels Poulsen

  -

  @Niels Peter Lemche

  Den myte om EU som et fredens projekt, som du sigter til, har Kasper Støvring én gang for alle tilbagevist:

  http://kulturkamp.blogs.berlingske.dk/2012/03/22/fuldfed-floskel-om-fredens-eu/

  “Europa står og falder med det fransk – tyske samarbejde.”

  Ja, i den tyske og franske selvforståelse.

  Heldigvis er vi i de yngre generationer langt mere orienteret mod GB og USA.

 21. Af T Hansen

  -

  EU blev i bund og grund stiftet af Tyskland og Frankrig for at undgå flere af de blodsudgydelse 1. og 2. verdenskrig medførte.

  Problemet anno 2012 er dog, at der er ufattelige store kulturelle forskelle på landene i EU. Disse forskelle kan ikke udryddes ved blot, at indføre en fælles valuta.

  De kulturelle forskelle skal tværtimod med respekt for samme – og ikke mindst udvikling ad åre – danne basis for tæt enighed – for tæt dialog.

  Fordi EU og Euroen blev indført for hurtigt, mod manges ønsker, hidsigt ekspanderet med flere og flere lande hvor kulturen ikke var udviklet og ikke mindst masseimport af mennesker som har undermineret Europas økonomi risikerer EU, at lide skæbnens fallit.

 22. Af P Andersen

  -

  Hvis de politikere så for pokker bare kunne fokusere på deres egne borgere og skabe ordnede forhold i egne rækker !!!

  Næh nej – lad ENDELIGT flere millioner flygtninge komme til Europa så politikernes højttravende mål kan blive undermineret godt og grundigt.

  Det er som om samtlige politikere i Europa hellere vil redde andre landes befolkninger her i Europa i stedet for, at redde deres egne landsmænd.

  Netop dette kan føre til historien gentager sig – der er allerede set mange eksempler på, at europæerne ganske enkelt ikke vil mere.

 23. Af Lisa Ahlqvist

  -

  Jan Petersen, 7. juli 2012 kl. 06:34

  KINA OG hr WILDERS KRÆNKER MENNESKERETTIGHEDERNE
  Ja, Jan, du har fuldkommen ret om denne hr Wilders. Enten bor han i Ishøj eller betalt af PRCs regerende kommunistparti, ligesom bl.a. beton-kommunisterne Ole Sohn og Frank Åen blev betalt af Sovjet og DDRs beton-kommunister for at udsprede de evindelige løgnehistorier om det “vidunderlige kommunistiske 1000 årige paradis” udover Vest-europa (ikke i Øst-europa, som allerede vidste det hele var løgn fra ende til anden), som bl.a. de to førnævnte gladeligt gjorde, og som hr Wilders gør med Røde Kina, som de nu engang nyttige idioter, de var og stadig er.

  Denne hr Wilders minder mig om forkvinden for Dansk-Albansk Venskabsforening (underafd af DKP under Ole Sohn og Frank Åen), der holdt kontor i en nedlagt kulkælder på Nørrebro, som stædigt og noget uintelligent blev ved med at påstå, at det nu hedengange stolte, kommunistiske Folkets Albanien var et rigt land, med højere levestandard og frihed end det fascistiske imperialistiske Danmark. Sådan!

  Det var et par dage før Albaniens ækle kommuniststyre kollapsede, som et korthus i slut 1980erne, ligesom alle andre europæiske kommunist diktaturer, hvorefter TV reportager viste os, at Albanien var et af verdens mest forarmede og tilbagestående lande i hele verden, som var styret af den despotiske kommunistdiktator, Enver Hoxha, med jernhånd.

  Ingen har nogensinde hørt fra eller set hende der Enver Hoxhas beton-megafon i Danmark. Man må dog undre sig over, hvorfor denne kvinde i maosko og rødt tørklæde holdt hof i en kulkælder, og ikke en Penthouse lejlighed i Gentofte, siden hun påstod det tidl. kommunistiske Albanien var så rigt?

  Det er nøgagtig det samme slags kommunistiske propaganda, som flyder ud af hr Wilders giftige røde pen. Og alle som modsiger denne, får en orntlig kinesisk spytklat lige mellem øjnene.

  Om man lytter til Ole Sohn, Frank Åen (som dagligt digtede løgnehistorie betalt af Sovjet i Land og Folk (bedre kendt som Løgn og Fup) eller hr Wilders er lige fedt. For de trænes som papegøjer på kommunistiske partiskoler i Moskva og Beijing, til at gentage og gentage og gentage alt de er blevet hjernevasket med.

  Hr Wilders er en skamplet på bl.a. de kinesiske dissidenter, hvis menneskerettigheder konstant krænkes med tortur, “selvmord” (læs: mord), arbejdslejre, landsforvisninger o.m.m.a. krænkelser af menneskerettighederne som foregår dagligt i Kina/PRC.

  Da Tanten vist nok stadig er en blå avis, og ikke talsrør for Røde Kina i Danmark, forstår jeg ikke, hvorfor hr Wilders ikke for længst er smidt på porten på disse debat & blogssider.

 24. Af Lisa Ahlqvist

  -

  Niels Peter Lemche, 8. juli 2012 kl. 20:48

  Sig mig lige min gode ven, Niels, hvad var navnet og adressen på den parisiske restaurant?

 25. Af Karl Wilders

  -

  @Lisa Ahlqvist

  Sig mig Lisa, lider du af paranoia?

  Du burde laese dit indlaeg – efter du har taget din medicin – du lyder somom du er en binde gal kvinde….. 🙂

  Vi er alle her ganske almindelige mennesker, her er ingen James Bond’s – ej heller KGB folk eller ansatte i det kinesiske propaganda departement.

  Vi har alle – hver isaer vore meninger – hvis ikke du kan lide mine, kan du fornuftigt argumentere herfor, det er jo ikke 5 klasse her……eller er du et barn Lisa?

 26. Af J. Mathiasen

  -

  Tja, det er ganske underholdende at læse om mentalitetsforskelle. Næst efter Danmark har Frankrig den næsthøjeste statskvote (statsinterventionisme).

  På sidste topmøde blev resultatet en fælleseuropæisk bankkontrol, mens formandskabet bragte en fælles patentdomstol i land. Om blogdeltagerne her kan gå ind for det, er ikke godt at vide, men det står fast, at der vil blive gjort et forsøg på at rette op på euroens konstruktionsfejl ved et etablere en politisk overbygning. Der vil også komme forslag om en europæisk regering, mere magt til parlamentet og direkte valg. Det kommer ikke til at gå langsommere.

  I hvert fald ikke for kernelandene. Derimod er der nogle periferilande, der vil få større afstand til kernen, herunder Danmark. Når EU-skeptikere alligevel hævder, at kongeriget er blevet opslugt, er det sikkert af retoriske grunde. Man må alligevel undre sig en kende over, hvorfor diskussionen ikke foregår på grundlag af realiteterne.

 27. Af Karl Wilders

  -

  @ J. Mathiasen

  Ja – De Forende EU Stater kommer, og dermed det naeste Sovjet.

  Euroen var et smart trick – bedrag – til, at faa alle panderne lukket inde i et facistoidt EU, hvor den politiske elite kan sidde afskaermet fra Europa’s befolkninger, og bage deres egen kage.

  Jeg maa erkende, at Cameron er den eneste med nosser, naar han kun vil holde fast i EUs udgangspunkt – EF. England er saa stort et marked for EU, at Cameron med sikkerhed faar lov til – uanset om UK forbliver i EU eller ej – at beholde sit T2 document. Og forbliver vi i EU, saa naturligvis med vores suveraenitet og egen lovgivning i god behold, og det uden, at betale en klink til EU – forstaaes 🙂

  Som englaender, maa jeg sige, at det bliver en glaedens dag for mit hjemland, den dag vi forlader den facistiode del af EU, og genopretter vor nationalstat igen til det England, vi var foer Labours katastrofale demontage, og EUs ulidelige indvirken.

 28. Af Ulf Timmermann

  -

  @ Lisa Ahlqvist

  Hvad er det nu galt med Ishöj (ja undskyld, min computer, i al fald denne, skriver delvis på svensk for tiden, kunne også väre tysk)? “Elsker” de ikke “börn og livet” nede i Ishöj? Hvis det er tilfäldet, bör vi straks smide dem ud af Rigsfällesskabet.

  Fortäl, fortäl fr. Ahlqvist.

 29. Af Karl Wilders

  -

  Spanske bonds tilbage oppe i 7% rente….

  Intet hjaelper…..

 30. Af Lisa Ahlqvist

  -

  Ulf Timmermann, 9. juli 2012 kl. 12:31

  Najh, nahj, Ulf, bare rolig, ikke brug for udsmidere til at smide Ishøj ud af noget som helst. Nogle af mine bedste venner bor skam ude i Ishøj. Det rigtigt, men det var min gode ven, Jan P., som du nok kender, der mente at Kinas Propaganda Minister i Danmark, i virkeligheden bor i Ishøj, og det nærmeste han nogensinde har været det store udland, var da han stod og beundrede Sverigesbådene nede ved Havnegade for 50 år siden.

  Siden har han måske opholdt sig i en lejlighed på 4. sal, th i Ishøj, selvom han praler af at bo i Ydre Bongoliet.

  Vidste slet ikke at hende der, Gucci Helle er vokset op i Ishøj. For jeg har været meget i Ishøj og har aldrig stødt på Helle ovre ved den lille lumre slyngelstue i Bilka Passagen eller noget andet sted i Ishøj.

  Det er nok alligevel ikke så mærkeligt endda, da der ingen Gucci butikker findes i Ishøj. Og Bilkasko og -tasker er nok ikke lige noet for Gucci Helle. For de kan de sgu bare tag’ og stik’ op et vist sted på hende dersens proletarkonen fra Elendighedslisten. Altså, hende der der blev forvandlet fra den yndige snehvide svane, til den ægte Grimme Ælling, da hun endelig åbnede munden.

  Næh, Ishøj er skam godt nok, og engang havde jeg en hund som hed Ulf. Så……….? Najh, det bli’r vi ik i familie af.

 31. Af Ulf Timmermann

  -

  @ Lisa Ahlqvist

  Øv, hvad jeg ville opnå var at få at vide, at jeg bare skal holde min kæft eller i det mindste, at du opfordrede Støvring til, at han også bør blackliste mig.

  Så, af mangel på bedre, vil jeg benytte lejligheden til at opfodre Kasper til også at komme herud for, atter hjemvendt til Danmark, at blive beskyldt for at være kommunistlakaj, som det er blevet Jesper Beinov og Søren Pind til del.

 32. Af Karl Wilders

  -

  @Ulf Timmermann

  Ulf – har du nu ogsaa ‘outet’ dig selv som Kina boende? – det skal man passe paa med. Her kaster en ignorant sig gerne i blaekhuset, og trumler dig argumentationsloest i jorden…… 😉

  Vi ses naeste uge i Shanghai – jeg koeber ind til dansk frokost hos slagter Henrik i Pudong.

 33. Af Ulf Timmermann

  -

  @ Karl Wilders

  Jeg gläder mig, og hvor er det herligt at kunne holde i hävd, hvad de ser skävt til i Danmark – det at se skävt til er det, de er bedst til derhjemme, tror jeg ligefrem nogen gange – ja, i det hele taget holde Danmark i hävd som frie danskere, f.eks. over en herrefrokost herude, uden at blive antastet og väre blevet forudindskränket (i begge betydninger af ordet). – Jeg var meget naiv som barn og ung, troede at vi danskere var bestemt til at leve vore liv som frie mennesker. At det lå i vores arv.

  Forresten, tjek lige med ham Henrik over i Pudong, om han har rödbeder for tiden, på glas altså, og köb i givet fald en 4-styks til mig. Jeg har i lang tid ikke kunnet opdrive dem i Hangzhou. Til biksemad m.m., naturligvis.

 34. Af Lisa Ahlqvist

  -

  Ulf Timmermann, 10. juli 2012 kl. 12:19

  Synes det er temmelig arrrogant, hvis ikke nedladende, at bo (hvis nu I gør det eller ej) i et fremmed land og så stadigvæk spise dansk mad, handle i danske butikker og ellers gå på skandinaviske restauranter.

  Hvorfor bliver I ikke bare hjemme i Thyborøn?

 35. Af Ulf Timmermann

  -

  Lisa, Lisa, tror blot at vi er dybt rodfästede, ligesom kinesere, der flytter til Danmark, er dybt rodfästede – og dybt konservative, som Karl og mig. Ikke for det, når vi spiser sammen privat, spiser vi dansk mad, og når vi går i byen, i Shanghai eller Hangzhou, mest en dels kinesisk, sekundärt italiensk. Sådan er det. Det bliver måske yderligere varieret down the road, i denne verden, hvor alverdens kökkener er repräsenteret, inklusiv alverdens kinesiske, for selvfölelig sker det ikke hver dag. We have to go to work, work to do.

  Og, hvad nu med Thyborön? Skal det nu også smides ud af Rigsfällesskabet? Som sönderjyde vil jeg mene, at vi sönderjyder, der som de eneste har stemt os ind i det, burde tage os sammen til atter at stemme os ud.

 36. Af Lisa Ahlqvist

  -

  Hr Ulf

  Hvis du nu holdt dig til dansk, kunne det være jeg kunne forstå bare lidt, af det du skriver. For selvom jeg er fra et engelsktalende land, forstår jeg ikke dit såkaldte engelske.

 37. Af Carl-Erik Pedersen

  -

  Er der mon nogen der kunne tänke sig at bringe blokken tilbage på det emne den drejer sig om?

  M.v.h.

 38. Af Karl Wilders

  -

  @Carl-Erik Pedersen

  Nu er det desvaerre saadan, at en ignorant, har bragt bloggen off track, fordi hun havde behov for, at faa sig et Kina-fix. Og fred vaere med det.

  Yeps Ulf – rodbeder har vi nok af her i Shanghai, jeg skal soerge for 4 glas.

  Naar nu man bliver – argumentationsloest – kaldt Kinesisk Propaganda Minister, fordi Lisa ikke gider laese mine indlaeg – selvom jeg stemmer paa Cameron hjemme i mit engelske hjemland, og – hvis – kunne stemme i DK – ville steme paa de Konservative – minus Barfoed – saa er det jo, at man lige maa take a time out, og faa hende Lisa banket paa plads, saaledes, at vi alle forstaar, at der er gode og daarlige forhold i ethvert samfund – og pointen er – at fordi jeg naevner de gode forhold i Kina – hvor jeg nu engang bor og har min virksomhed – som sammenligning – til de daarlige forhold i EU, saa berettiger det altsaa ikke Lisa – som jeg saa gerne invitere paa en dansk frokost til Shanghai – ioevrigt – til, at tromle mig ned – og det uden argumenterne i hold.

  For naturligvist er DK ikke fejlfrit – Kina ej heller – men vi kan laere af hinanden…..

  Saa – Ulf – nu skal vi kun have Akvavitten paa plads……jeg tror jeg kender en kvinde i DongPing Lu, der tager et par flasker over graensen hver gang hun rejser…… 🙂 saa er den frokost vist paa plads! 🙂

 39. Af Karl Wilders

  -

  @Lisa Ahlqvist

  Glem nu alt omkring alt det du ikke forstaar, for det synes, at vaere rigtigt meget.

  Alt for meget.

  Frokost i Shanghai paa Tirsdag – du er hermed inviteret. Samtidigt giver vi gerne en rundvisning i et dejligt varmt og interessant Shanghai society…… 🙂 Welcome to China Lisa!

 40. Af sar sar

  -

  Hej Kasper,
  Jeg og mange andre er enige med dig. . . Dette du har skrevet om er meget deprmerende især fordi, at mange generationer i EU bliver tabt “på gulvet” og de unge specielt taber også lysten til nutiders DUMME politiske handlinger i Europa. . .
  Jeg er desværre bange at 1930 – ene ville gentage sig i specielt gammel Vesteuropa. . .
  Jeg er næsten 100% sikkert at ny Adolf II for længe siden er født et sted i Europa og, at ved en folkeafstemning får han mange flere end 14. millioner stemmer, og historien fra 1930 ville gentage sig. . . Monstrum på gummi bean EU må gå ned med Euro og med flagen, jo hurtigere desto bedre for os alle. . .
  Stanislaw A. Rydzewski

 41. Af Putin genrejste Rusland — Kulturkamp

  -

  […] på blød magt og nationalstatens svækkelse som en garant for fred. Som jeg skrev i mit seneste blogindlæg, bygger EU på 1990er-illusionen, hvor geo-økonomi har erstattet geo-politik. Som et modsvar til […]

Kommentarer er lukket.