Hvordan skal vi forstå den nye verdensorden?

Af Kasper Støvring 65

I aften sendes den sidste, ottende udsendelse i min serie ”Den nye verdensorden” på Radio24syv. Gæsten i aften er min blogkollega, chefjurist Jacob Mchangama, og vi diskuterer bl.a. forholdet mellem universalisme og pluralisme.

Hele udsendelsesrækken har hele tiden kredset om modsætningen mellem de to vel nok mest afgørende paradigmer inden for international politik siden Murens fald.

Det gælder på den ene side den amerikanske politolog Francis Fukuyamas teori om ”historiens afslutning” fra 1992, altså den universalistiske tese om, at historien har nået sin ende, fordi der ikke findes levedygtige konkurrenter til det liberale demokrati.

På den anden side gælder det den anden store, nu afdøde, amerikanske politolog Samuel Huntington og hans tese om ”civilisationernes sammenstød” fra 1996, der på relativistisk grund argumenterer for et multipolært verdensbillede bestående af et antal indbyrdes uforenelige civilisationer, der er kulturelle af væsen.

Vi synes ikke at være vidner til historiens afslutning, men derimod til dens genkomst i form af nye typer konflikter, der følger af genbekræftelsen af kulturer i den globaliserede verdensorden.

Huntingtons paradigme indeholder altså en overbevisende forklaring på de menneskelige drivkræfter, der gør sig gældende i historien.

Fukuyamas paradigme indeholder til gengæld vigtige nuanceringer, der hyppigt går tabt i debatten. Det gælder beskrivelsen af de symbolske, rent immaterielle anerkendelseskampe, hvor følelser som stolthed, vrede og skam spiller en afgørende rolle. Altså kulturers kampe for at få anerkendt deres egne partikulære værdier.

Francis Fukuyama bliver ofte – og med god grund – hyldet som den vel nok mest betydningsfulde nulevende politiske tænker. Og det går nok an at sige, at langt de fleste tilslutter sig Fukuyamas universalisme: Altså at det liberale demokrati med nødvendig logik er ved at blive udbredt på verdensplan på trods af en række sten på vejen.

Disse sten på vejen udgøres af de forskellige civilisationer, som hævder deres egen kultur. Kina, Rusland og den arabiske verden synes for tiden ikke at bevæge sig i vestlig og liberal retning.

Samuel Huntington var derimod ikke universalist, men pluralist eller relativist. Dvs. at han anså alverdens kulturer som meget forskellige – og mere end det: andre kulturer kan meget vel vise sig levedygtige i fremtiden, hvorimod Vesten kan være inde i en forfaldsperiode.

For det sysnpunkt høstede Huntington ingen tak. Han er tværtimod blevet heftigt kritiseret. ”Forenklende”, ”fordummende” og ”forvirrende”, lød indvendingerne – også da Huntingtons bog omsider blev oversat og udgivet på dansk med næsten ti års forsinkelse.

Huntington svarede selv nogle af sine kritikere i en debatbog, Clash of Civilizations. The Debate. Her skrev han besindigt, at teorien om civilisationernes sammenstød lige så lidt som enhver anden teori kan forklare alle konflikter og forudsige alle begivenheder, der vil finde sted i verden. Heller ikke teorien om den kolde krig var i stand til det.

Men en teori bliver først gendrevet, når der opstår en alternativ teori, der bedre er i stand til at forklare flere afgørende fænomener på en tilsvarende enkel måde. Og uden en relativ enkel teori, der er i stand til at ordne den kaotiske virkelighed, står vi tilbage med ”a bloomin’ buzzin’ confusion”, som hverken tilfredsstiller det intellektuelle krav om systematik eller det politiske krav om en almen teori, hvorefter man kan agere beslutningsdygtigt i verden.

Derfor introducerer Huntington teorien om civilisationer som den nye relevante grupperingsform. For de farligste, mest voldelige og langvarige konflikter vil i fremtiden udspille sig mellem stater og bevægelser fra forskellige civilisationer.

En civilisation er en kulturel organiseringsform, og netop derfor vil de nye konflikter mellem civilisationer skærpes: Kulturer er vanskelige at ændre, fordi mennesker ikke bare kan skifte kulturelt tilhørsforhold, som man kan skifte ideologi over night, og fordi kulturer sjældent er modtagelige for social ingeniørkunst.

”Got a better idea?”, spurgte Huntington derfor sine kritikere – og man kan stadig være tilbøjelig til at svare nej på deres vegne. For Huntingtons teori forklarer langt de fleste afgørende begivenheder efter 1989:

Opløsningen af det tidligere Sovjet og Jugoslavien, fremvæksten af religiøs fundamentalisme og ekstrem nationalisme, revitaliseringen af Kina, Indien, Tyrkiet, Iran osv. Og i nyeste tid: Terrorangrebene i New York, Madrid og London.

Teorien om civilisationernes sammenstød og behovet for kulturelt tilhørsforhold forklarer også krigene i Irak og Afghanistan og udviklingen internt i den arabiske verden, ja, overhovedet de afgørende brudflader mellem Vesten og islam. Endelig forklarer teorien væsentlige aspekter af den etniske splittelse i de fleste lande i verden og selvfølgelig også Muhammedkrisen.

Men først og fremmest oplever vi i dag paradigmernes sammenstød: Er historien slut, eller er den tværtimod vendt tilbage? Er Vesten i forfald, eller har Vesten magt til at sprede sine liberale værdier?

 

65 kommentarer RSS

 1. Af Bjarne Munk Christensen

  -

  Kære KS – et godt og yderst relevant indlæg!
  Ja, desværre er historien vendt tilbage – f.eks.-for ganske nylig -( citeret i Die Welt bl.a. ) udtalte Ruslands generalstabschef Makarow – citat/
  Vi anser stadig Vesten som FJENDEN og vil ikke tøve et sekund med slå først til med A-våben, hvis vi finder det nødvendigt!
  citat/slut
  og
  følgeligt har Putin bebudet en enorm gen-oprustning – inden 2020 skal der anskaffes bl.a. – ekstra 1.600 nye jager- & bombefly, 1.000 kamphelikoptere og den best. “masse” skal moderniseres
  (= + 4,4 BILLIARDER kr.på forsvarsbudgettet )
  i Fjerneøsten er mange lande strærkt bekymret for KINAs enorme oprustning og agressive ekspansionspolitik overfor visse japanske øer. Selv Vietnam er stærkt bekymret ( de tidligere venner ).
  I “Muslim-landene” er vi do9g heldigbis vidne til en “demokratiserisproces – nu senest med Det Muslimske Broderskabs totale overtagelse af magten i Egypten så – ja, der er stærk grund til bekymring især i lyset af, at USA for nylig har måttet beskære forsvarsbudgettet ganske kraftigt og Europa ( der burde have råd til verdens største militær ) – ja, – de har næsten afrustet totalt – det kan kun ende grueligt galt.

 2. Af Børge R. Jensen

  -

  Hvorfor skulle historien ende, fordi der angiveligt ikke findes levedygtige alternativer til liberalt demokrati? Min opfattelse af liberalt demokrati er, at det netop giver frihed til valg, der skaber forandringer og historier. Historiens ende må kræve stilstand, som kan være en naturlig konsekvens af en verdensorden baseret på debatter om noget, andre har skrevet. Det er heller ikke korrekt, at teori alene gendrives af en bedre teori. Mange teorier gendrives af virkeligheden. Historier opstår ved, at mennesker træffer valg og lever på måder, der er værd at skrive om. De opstår ikke ved, at mennesker læser teorier og betragter andre menneskers liv på afstand. Det skaber til gengæld nemt kultursammenstød, når mennesker betragter og angriber hinanden på afstand, endsige taler om i stedet for med hinanden.

  Mit spørgsmål er derfor ikke, hvordan jeg bør forstå en given ny verdensorden, men hvordan jeg bedst lever i verden. Det gør jeg næppe med en akademisk distance og en antagelse om, at forandringer i det omgivne samfund ikke har indflydelse på mit liv.

 3. Af Jakob Schmidt-Rasmussen

  -

  Det er lidt af et paradoks, at demokratiske lande hævder, at de vil eksportere demokrati, for demokrati betyder jo folkestyre, og man kan jo ikke tvinge folk, der endnu ikke er parat til at styre deres eget land, til folkestyre, uden at det går galt.

  De demokratiske lande – med USA i spidsen – der nu vil eksportere demokrati, har desuden ofte direkte bekæmpet demokratiske kræfter i tredjeverdenslande, af kyniske, geostrategiske grunde, samt af usle, økonomiske grunde.

  Det var som bekendt USA, der afsatte den demokratisk valgte – og demokratisk orienterede – præsident Mossadeq i Iran, fordi Mossadeq ville nationalisere Irans olieressourcer, så det ikke kun var BP´s britiske og amerikanske aktionærer, der fik glæde af milliardindtægterne, som den iranske olie gav.

  Det var også USA, der væltede Chiles demokratisk valgte og demokratisk orienterede præsident Salvador Allende den 11/9 1973 – givetvis fordi Allende bla. pønsede på, at nationalisere Chiles kobberressourcer.

  Der var også kræfter højt placeret i både Republikanerne og i USA´s militær, der ville begå statskup mod Venezuelas demokratisk valgte præsident Hugo Chavez, fordi Chavez ville have mere national kontrol med Venezuelas olie- og gasressourcer, så Venezuelas fattige også kunne få glæde af olieindtægterne.

  Greenspan mente heller ikke, at formålet med Irakkrigen var at demokratisere Irak.

  Greenspan konstaterede: “It was about oil, wasn´t it?”, da nogle hævdede, at irakkrigen var en fiasko, fordi Irak har udviklet sig til en ond parodi på et velfungerende folkestyre.

  Men for Greenspan % Co var Irakkrigen en succes.

  For godt nok har folkestyret det mere end elendigt i det balkaniserede Irak, hvor der er en permanent, multietnisk borgerkrig igang mellem landets forskellige befolkningsgrupper, men olien flyder som aldrig før…

 4. Af Bjørn Holmskjold

  -

  Om Vesten er i forfald?

  Naturligvis er Vesten i forfald, for menneskene er i psykisk forfald. Det ene betinger som naturlig konsekvens det andet!

  Vi lever i en vestlig verden, hvor dyreværnsloven er bedre beskyttende dyrenes tarv, end nogen lovgivning er beskyttende barns tarv. Så det gir´ sig selv! Kapitalismen tager forældrene væk fra børnene i deres opvækst, hvilket skader deres personlighedsdannelse med blandt andet en dyb tomhedsfølelse til følge. Som kapitalismen så omgående udnytter reklamemæssigt, ved at kompensere tomhedsfølelsen med materialisme. Hvilket igen øger nedslidningen af naturressourcerne, samt skaber klimaændringer til skade for hele verden.

  Den sociale arv vil konsekvent opformerer det psykisk syge i antal og grad, med det sigte, at det psykisk syge udrydde sig selv i lutter karakterafvigende adfærd. Formentlig i form af en atomkrig!

  Så kort kan en ufravigelig, og tilmed påviselig, sandhed siges!

  Det man glemmer, er psykologien i tingene. Menneskets adfærd er altid psykologisk betinget, og da psykologien er systematisk og ens gældende alle mennesker, så er det blot at forstå systemet.

  Modsat Romerrigets fald, bliver det denne gang et verdensomspændende fald. Hvilket ikke mindst skyldes, at mennesket denne gang forrykker økosystemerne og klimaet i en sådan grad, at det alene truer menneskehedens overlevelse. Det er jo flot klaret af den vestlige verden, der burde vide bedre. Man igen spiller psykologien ind. For en uddannelse gør ikke den psykisk syge raske, for den er allerede psykisk blind. Den psykisk syge ved ikke hvad der er det normale, og da man er omgivet af tilsvarende psykisk syge, da bliver det psykisk syge, der bliver den gældende normalitet. Den vestlige verden er, jfr. normalitetsfaktoren (den gennemsnitlige psykiske tilstand på et givet tidspunkt) overvejende narcissistisk personlighedsforstyrret. Hvorfor menneskene er uden realitetssans og empati. De møder andre kulturer med hovmod og dominans. Og ikke med en indfølende respekt. For der er ingen empati eller indlevelse. Den mistede de allerede i opvæksten. De har end ikke indlevelse i forhold til deres egne børn!

  Så på spørgsmålet – Om Vesten er i forfald?

  Da er svaret uden forbehold – Ja, i den grad!

 5. Af rene vangkilde

  -

  MURENS FALD! – blev symbolet på demkoratiets fald,
  som kommunismen var en del af, og den omfordeling af
  rigdom og goder med laveste fællesvævner, som det
  styringsværktøj der organiserede velfærd. I den nye
  verdens orden er grænserne væk,og blev afløst af handlefrihed,eller pengestrømmens fri bevægelighed.
  [eller misforstod vi demokratiet af ytringsfrihed,
  had,terror,koldkrig og misundelse i janteloven.]

  Problemet er at vestens politikere overså den nye
  verdensorden fordi man mente, at demokratiet
  var suveræn og uangribelig, men demokrati kan ikke
  konkurrere da det bygger på grænser og begrænsning
  i aftalte fællesskaber.
  Kina og Rusland har sprunget demokratiet over, og
  lader den personlige handlefrihed sætte gang i hjule
  ne, og lader staten skabe indtægter på det globale
  marked “det handler om at tjene penge” og vise resul
  tater.Kineserne kører jo ikke længere på cykel men
  i biler, og Shanghai hvor jeg opholder mig stiger
  inflationen 20% bl.a. på boliger.

 6. Af Hvordan skal vi forstå den nye verdensorden? | Det bliver en krig at overleve

  -

  […] http://kulturkamp.blogs.berlingske.dk/2012/08/16/hvordan-skal-vi-forsta-den-nye-verdensorden/ […]

 7. Af Allan Hansen

  -

  Som jeg tidligere har gjort opmærksom på
  så skrev den amerikanske filosof Allan Bloom
  allerede i 1986 ” The closing of the American mind,,
  som på dansk blev til ” Historien om Vestens intellektuelle
  forfald,,. oversat af antropolog Inge Damm 1987.

  ” En uforlignelig refleksion over tidens intellektuelle og
  moralske klima ,,,, det sjældneste af alt, en virkelig dybsindig bog,,
  Skrev The New York times Book Rewiew.

  Bloom skriver bl.a.

  “lige siden den liberale tænknings barndom har der været en tendens i retning af
  ubegrænset frihed. Hobbes og Locke og de amerikanske grundlæggere, der forsøgte
  at nedtone religion, hvilket førte til indbyrdes stridigheder.
  Medlemmer af sekter måtte overholde loven og være loyale mod
  forfatningen. Gjorde de det, skulle andre lade dem i fred, lige meget
  hvor usmagelig deres tro måtte forkomme.
  For at få dette til at fungere, var der et bevidst, men skjult pres for at svække
  religioner, især – efter erkendelsesteoretiske kraftanstrengelse – at henvise religionen til meningernes rige i modsætning til kundskabernes.

  Men rettigheden til religionsfrihed hørte til i kundskabens rige.
  Sådanne rettigheder havde ikke noget at gøre med meninger.
  Tværtimod skulle rettighedernes sfære være scene for demokratiets
  moralske føleser.
  Man kunne udvide det område, der lå uden for den lovlige sociale og
  politiske dominans ved at slå på moralske og politisk viden.
  Den umættelig hunger efter frihed til at leve som man vil trives
  i denne side af den moderne demokratiske tanke.
  Til sidst kan det komme til at se ud som om, man kun kan opnå den
  fulde frihed, hvis der slet ikke findes moralsk og politisk viden.
  En effektiv måde at få ram på modstanderne er at overbevise dem
  om, at de slet ikke kender til godhed. Den oppiskede følsomhed, der
  følger med en radikal, demokratisk teori, ender med at opfatte
  enhver begrænsning som vilkårlig og tyrannisk.
  Der er ingen absolutte sandheder, kun friheden er absolut.
  Resultatet er selvfølgelig på den ene side, at argumenterne
  for frihed forsvinder, på den anden at enhver overbevisning efterhånden
  antager den samme svækkede form, som først kun var tiltænkt religiøse
  overbevisninger.

  Den gradvise bevægelse fra rettigheder til åbenhed blev fx. synlig
  , da Oliver Wendell Holmes opgav at finde et princip der skulle fastslå, hvad man
  ikke må sige og gøre i et demokrati, og i stedet satte en upræcis og nærmest intetsigende
  standart – klar og akut fare – som berettiger opretholdelsen af offentlig ro og orden
  til fælles bedste. Bag denne tanke lå den optimistiske vision om fremskridt, hvor
  de demokratiske princippres totale sammenbrud og et tilbagefald til barbari er
  utænkelige, og hvor sandheden altid og ved egen hjælp sejrer på idéernes marked.
  Denne optimisme blev ikke delt af grundlæggerne, som holdt på, at det
  demokratiske styres principper skulle konsulteres igen og igen, selv om
  konsekvenserne kunne være barske for visse synspunkter, hvor nogle
  blev tålt, men ikke respekteret, andre direkte forbudt.
  Deres opfattelse var, at der ikke skulle være nogen tolerance over for den intolerante.
  Beslutningen om at man måtte gøre, hvad man ville, undtagen hvis det førte til klar og akut fare,
  ville have gjort det umuligt for Lincoln at fastholde, at princippet om lighed var kompromisløst, at
  det ikke skulle være afhængigt af folks smag eller valg, men at det simpelthen
  er en betingelsen for frie valg, og at et offentligt flertal for sort slaveri ikke skulle følges, om
  det så kunne spare os for den klare og akutte fare for en blodig borgerkrig,,.

  Siden Allan Bloom er vi støt og roligt gået fra oplysning
  til opløsning.

  Mvh. Allan Hansen.

 8. Af PREBEN F1 JENSENH

  -

  Den nye verdensorden synes at være et resultat af folkeoplysningens, skolernes, universiteternes og ikke mindst det europæiske demokratis store nedtur.

  En nedtur frembragt af kommunismens genkomst, i form af radikale, feministiske og pladderhumanistiske tankesæt. Camoufleret som humanistisk politik.

  Vores kultur, økonomi, sammenhold, moral, dømmekraft, forsvarsevne og fremtidsmuligheder er blevet så grundigt undergravet, at utallige europæere allerede er blevet sendt ud i kulden og mørket.

  Millioner af europæiske unge risikerer at skulle tilbringe resten af deres liv i arbejdsløshed og fattigdom. Og millioner af familier er dømt til at ende i splittelse, uretfærdighed og elendighed. Fordi de danske og europæiske partier og politikere har svigtet næsten hele vejen igennem.

  De har tilladt at oplysning er blevet omdannet til manipulation og endeløse underlødige/ sjofle/ perverse/ voldelige samt vildledende radio- og TV-serier, mens undervisningen af børn og unge i vidt omfang er blevet infiltreret af røde og radikale demagoger, for hvem det vigtigste var at feminisere eleverne og at indoktrinere dem med ateisme, nihilisme og rød “visdom”.

  Politikerne har også tilladt en masseindvandring der i sig selv har fremkaldt enorme omkostninger og problemer, og som nu truer hele Europas fred og sikkerhed.

  De astronomiske udgifter til det utopiske verdensfrelseri har medført massearbejdsløshed og kolossale forringelser af velfærden.

  Man har også medvirket til at nedlægge rigets grænser og reducere nærdemokratiet/ den folkelige medbestemmelse. Med bl.a. en kæmpemæssig forøgelse af kriminaliteten til følge.

  I årevis har de gammelkendte partier optrådt som om de bestod af blinde og døve, og af folk uden etik og fremsyn. Som da det konservative parti med fuld musik gik ind for pornografi og mange andre tiltag der angreb danskernes kultur, værdighed, økonomi og personlige sikkerhed og frihed.

  Det værste parti mht. til at snigløbe Danmark, er dog det radikale parti. Det parti har virkelig skabt en ny “verdensorden” i Danmark, og har bragt det så vidt, at man i partiets kølvand finder tusindvis af menneskelige tragedier.

  Og det næste bliver et tiltagende anarki og kaos i det her lille land, vi danskere hidtil har kunnet betragte som et yndigt, fredeligt, rart, trygt og velstående samfund. Men det vil nok snart være slut, “takket” være lang tids underbegavet og yderst kynisk politik.

  Det næste igen bliver så Danmarks og Europas fald fra tinderne og ned i en hundredårs- eller femhundredårsnat, hvor landenes oprindelige befolkninger vil blive massakreret både økonomisk og socialt, og hvad alle deres rettigheder og traditioner angår. Ja, massakrerne vil enda kunne blive blodige.

  Som jeg har beskrevet det andre steder, kan et enkelt parti eller to-tre, være nok til at få en civilisation til at styrte i grus. Når løgnens lakajer og dødens drabanter fører sig frem, som det skete i Rusland, Tyskland, Rumænien, Cambodia, Kina, Albanien og mange andre lande, så er de brede befolkningers kultur og levevis det første der bliver tromlet ned eller lagt i lænker.

  Hvis ikke ondskabens tjenere møder demokratisk modstand, vinder de og sænker hele samfundet ned i ondskab.

  Nu er det Danmark der står i første række til at blive kastet ned i en ny og rød “verdensordens” afgrund.

  Det bør vi ikke gå med til. Men kun via oplysning og demokratiske initiativer, og et opgør med halve og politisk korrekte sandheder, kan vi undgå landets og vor egen ødelæggelse.

 9. Af Jakob Schmidt-Rasmussen

  -

  “Hobbes og Locke og de amerikanske grundlæggere, (…) forsøgte at nedtone religion, hvilket førte til indbyrdes stridigheder.”

  De fleste af “The Founding Fathers”, der skrev den amerikanske forfatning, var deister eller agnostikere. De var ikke kristne.

  “The founding fathers” mente heller ikke, at USA var en kristen nation, selvom mange konservative amerikanere nu påstår, at USA er en kristen nation, fordi det var den fundamentalistiske kristne bevægelse, “The Moral Majority, der gav de almindelige amerikanere tilliden til Republikanerne tilbage, efter at Nixon havde ødelagt det.

  Der står direkte i Tripolitraktaten fra 1792, at USA ikke “på nogen måde er en kristen nation”.

 10. Af Jakob Schmidt-Rasmussen

  -

  Thomas Jefferson var en af “The Founding Fathers”, der var med til at skrive USA´s forfatning.

  Jefferson var mildest talt ikke kristen fundamentalist, selvom nutidens amerikanske, kristne fundamentalister fejlagtigt påstår, at USA var en kristen nation fra begyndelsen.

  Søren Krarup har mindst én ting til fælles med Thomas Jefferson:

  Tidehvervsmanden Krarup har sagt, at han ville ønske, at nogen “affortryllede” Bibelen, ved at fjerne alle de overtroiske elementer fra Bibelen.

  Der findes faktisk en bibel, hvor Jefferson netop har klippet alle de “overtroiske” passager ud af Bibelen.

  Uddrag fra Wikipedia-artiklen The Jefferson Bibel:

  “The Jefferson Bible, or The Life and Morals of Jesus of Nazareth as it is formally titled, was a book constructed by Thomas Jefferson in the latter years of his life by cutting and pasting numerous sections from various Bibles as extractions of the doctrine of Jesus.

  Jefferson’s composition excluded sections of the New Testament containing supernatural aspects as well as perceived misinterpretations he believed had been added by the Four Evangelists.”

 11. Af Ulf Timmermann

  -

  Jeg håber, at det er sidste gang, vi hörer om Huntington og Fukiyama. Jeg er fed up.

 12. Af Erland Denninger

  -

  Et er at gætte på om Europa falder sammen eller hvordan man skaludtrykke det. Noget andet er at efterlyse de kræfter der kan føre til et sammenbrud af de europæiske værdier med frihed, demokrati mv. mv.
  Vi kan jo forsøge med et tankeeksperiment. Hvad vil der ske den dag Folketinget har fået så mange muslimske medlemmer, at Folketinget beslutter at inkorpere hele eller dele af sharia som grundlag for dansk lovgivning, og som grundlag for Højesterets afgørelser?
  Muslimer (ikke alle, men mange) siger klart hvad de vil, nemlig omdanne Danmark og det øvrige Vesten til muslimske samfund. Herover for står vi andre som fjendske over for vores egen kultur (kristendom mv.) og ikke har centrale værdier som betragtes som så grundlæggende at man vil kæmpe for dem.
  For enden af den vej, hvis det kommer dertil, venter borgerkrigen i en eller anden form.
  venlig hilsen
  Erland Denninger

 13. Af Jakob Schmidt-Rasmussen

  -

  @Timmermand

  Så har du brug for at godt, permanent høreværn, hvis du stadig befinder dig i Kina.

  For der er netop et alvorligt kultursammenstød i gang mellem separatistiske, islamistiske fundamentalister og Kommunistpartiet i Xinjiang-provinsen – og andre kinesiske provinser med mange muslimer.

  Separatiske muslimer i Xinjiang har begået flere tusinde terrorattentater, og der er jævnligt alvorlige kultursammenstød mellem fundamentalistiske muslimer og ikkemuslimer i Xinjiangprovinsen.

  Uddrag fra: “Passagerer overmander flykaprere i Kina”, Ritzau 29. juni 2012:

  “Det er lykkedes besætningen og passagererne på et kinesisk rutefly at forpurre seks menneskers forsøg på at kapre maskinen.

  “De seks kaprere er uighurer, fortæller en talsmand for lokalregeringen i Xinjiang.”

  “Uighurer er en muslimsk befolkningsgruppe, der hovedsageligt har hjemme i Xinjiang-provinsen.”

  “Xinjiang har tidligere været skueplads for voldelige sammenstød mellem uighurer og politiet.

  Der bor omkring ni millioner uighurer i Xinjiang. Mange af dem klager over, at de udsættes for religiøs og kulturel undertrykkelse af det kinesiske regime.”

  De muslimske terrorister i den kinesiske Xianjing-provins begår også terror mod almindelige, civile medborgere:

  Uddrag fra “20 dræbt under vold i det nordlige Kina”, Ritzau 29. februar 2012:

  “Etniske spændinger tager til mellem uighurer og hankinesere i det nordvestlige Kina.”

  “Mindst 20 mennesker blev dræbt, da bevæbnede mænd gik til angreb på en markedsplads i den højspændte og splittede region Xinjiang i det nordvestlige Kina, oplyser myndighederne.

  Der har i de seneste år i stigende grad været etnisk motiveret vold i Xinjiang, som huser det overvejende muslimske uighur-mindretal.”

  “- Ni voldelige terrorister løb ind folkemængden med knive og dræbte 13 uskyldige og sårede adskillige andre, hedder det.

  Sammenstødet, hvor angriberne blandt andet var bevæbnet med økser, fandt sted tirsdag aften.

  – Vidner fortæller, at den voldelige gruppe huggede løs på ofrene, skriver Xinhua, om angriberne, der ifølge de kinesiske medier tilhørte det uighuriske mindretal, som ikke nærer varme følelser for centralregeringen i Beijing.

  Xinjiang, der grænser op til Pakistan og Afghanistan, er hjem for omkring ni millioner uighurer, som klager over at blive undertrykt af det kinesiske styre.

  Antallet af hankinesere, Kinas dominerende etniske gruppe, er steget dramatisk i det seneste årti.

  Kritikere siger, at Beijing får mange til at rejse til området for at svække nationalistiske tendenser blandt uighurerne.”

  “Protester fra uighurer eskalerede til optøjer i juli 2009, hvor omkring 200 mennesker mistede livet, og 1700 blev såret under etniske uroligheder.”

 14. Af Erik Larsen

  -

  Igen “PrebenF1Jensen” – det du skriver kan ikke skrives bedre!” En nedtur frembragt af kommunismens genkomst, i form af radikale, feministiske og pladderhumanistiske tankesæt. Camoufleret som humanistisk politik.”- DET er hvad du skriver, og jeg er 1000% enig. Men igen, igen – Danmarks problem er at alt, alt for længe har de venstresnoede, såkaldte radikale og SF og S. kun haft eet eneste mål og det var/er at gøre Danmark en base af muslimske personer. Alle kan se det, hvis de gider at bruge lidt tid på det, men DE der ønsker Danmark out of history – de gør alt hvad de kan for at BESTILT at forsøge at vores land – så hurtigt som muligt – kan blive blot en del af EU – som så senere bliver til “Islam-country”! mÅSKE, men jeg tror det ikke mere – så KAN Holger Danske vågne – men nej, de unge “gider ikke politik” og tænker kun cafe-latte og børn i frygtelige folkeskoler m.m.

 15. Af Mads Holger

  -

  Tak for et godt indlæg.
  Ja, Huntington forudså mange ting og hatten af for det, men Clash of Civilizations forekommer stadig en anelse skævvredet, fordi der kan stilles spørgsmål ved, i hvilken grad det liberale vestlige demokrati er udtryk for en kultur i stringent forstand.
  Under Muhammedkrisen så vi tydeligt en splittelse mellem to forskellige verdener, hvor den ene hyldede konkrete religiøse værdier, mens den anden stod fast på principper. Spørgsmålet er, om disse to værdisæt er af samme kategori? Hvad enten man kan lide islam eller ej, så er den sammenlignelig med et brød, mens Vestens frihedsrettigheder snarere er udtryk for en god bordskik eller et bestik. Når konflikten rammer os, skyldes det netop, at vi kun (og jeg betoner kun) hylder principper, men ikke en konkret kulturel virkelighed. Vi er demokratister, men så sandelig ikke kristne endsige ideologiske på anden vis. Gennem 00erne så vi navnlig herhjemme, hvordan alle hævdede ytringsfriheden som ukrænkelig, men ingen gav sig til at anvende den til at ytre andet end netop dette. Vestens og Danmarks udfordring bliver derfor at genfinde sit kulturelle konkrete ståsted at stå imod med, og her kan liberal kapitalisme ikke gøre det alene. Jeg skrev forleden selv om Huntington i mit indlæg “Vor tids Sarajevo” her på Berlingske, og det forekommer mig i stigende grad, at Kierkegaards opgør med Hegel i disse tider måske er mere præsent end da det forfattedes. Hegel var som bekendt den første til at erklære historien slut under slaget ved Jena. Den var ikke slut dengang, ej heller i 1992, og så bestemt ikke i dag, men skal vi delagtiggøre os heri, må vi atter turde at blive konkrete mennesker i en tid, hvor dagligt og navnligt Det Radikale Venstre opløser vores køn, flag, kirke, nationalitet etc. Tilbage står slutteligt kun et skelet af ædle principper og blæser i vinden uden kød på.
  Ingen misforstå mig, de vestlige demokratier er skam gode nok, men et fornemt bestik er ikke meget værd uden brød på bordet. Og til de hjemlige kritikere af islam må i den forbindelse indvendes, at hvis er bange for, at deres børn fylder sig med usunde sager ude i byen, så kan man passende starte med at sørge for, at de får noget ordentligt at spise derhjemme.

 16. Af Erik Larsen

  -

  Og “Erland Denniger” – ja, det KAN meget vel være hvad der snart sker – eller ihvertfald i løbet af dette årtusinde. VI (jeg) kan så sige – OK – der er jeg væk, men at tænke på sine søde børnebørn m.m. det er uhyggeligt – thi de får en opvækst, et liv m.m. der er grotesk – og af een eneste grund: de skal forsøge at leve sammen med religioner, forbrydere, fanatikere, terrorister m.m. som VI aldrig har set i vores liv nogensinde FØR “kulturpaverne” efter 68 tog over!!!!!!
  Måske, måske vågner Holger Danske, men han får et hårdt job.

 17. Af Allan Hansen

  -

  Om tro og videnskab.

  Man bør tro på meget, men tvivle på alt!

  Grundlæggende er der ingen forskel på tro
  overtro, vantro, mistro eller godtro.
  Til syvende og sidst er der blot tale om tro.
  Ud med “gud,, og frem med forstanden.

  – ” Religion er en sygdom,,.
  Albert Camus.

  Helt anderledes forholder det sig med videnskaben.
  Videnskaben skal kunne verificeres dvs.
  bevises ud fra saglige, logiske og rationelle begrebs rammer, som kan
  kontrolleres ved gentagende forsøg og kan bevise, at en teori
  er videnskablig korrekt.

  Den intellektuelle indvending er, at der ikke er nogen grund til at antage, at nogen
  som helst religion er sand.
  (…) Det ser ud til, at de tre menneskelige bevægggrunde, der kommer til
  udtryk i religionen, er frygt, indbildskhed og had.
  Lad mig behandle det første punkt først. Religiones opfattelse af retskaffenhed
  er ikke socialt ønskværdig på forskellige måder, – først og fremmest i dens nedvurdering
  af forstand og videnskab.
  Denne fejl har man arvet fra evangelierne hvor i Kristus siger, at vi skal blive som små børn,
  men små børn forstår sig ikke på videnskab.
  Den anden og mere grundlæggende indvending over for den udnyttelse af frygt og had
  som religionen praktiserer, er, at disse følelser nu om dage kan elimineres fuldstændigt
  fra den menneskelige natur ved hjælp af uddannelse samt økonomiske og politiske
  reformer.

  Naturen, matematik og musik, fysik, kemi og dynamik
  biologi og filosofi har alle den egnskab: de er uendelige!
  Alt andet er maskespil – kun naturen taler sandt!!!

  Ironisk nok, blev stort set alle de store filosoffer og videnskabs
  ikke læst endsige forstået af deres samtid men posthumt dvs. efter deres
  død. Fx. Platon og Newton. Om sit berømte værk ” Die welt als wille und Vorstellung,,.
  skriver Schopenhauer ” det faldt dødfødt fra pressen,,.

  Mvh. Allan Hansen.

 18. Af Jakob Schmidt-Rasmussen

  -

  “Når konflikten rammer os, skyldes det netop, at vi kun (og jeg betoner kun) hylder principper, men ikke en konkret kulturel virkelighed.”

  Det lyder meget godt, Mads Holger, men du anviser jo heller ikke, hvilken konkret, kulturel virkelighed, som du mener, vi burde hylde.

  Desuden er Danmark jo en konkret, kulturel virkelighed, som mange danskere holder af og vil forsvare. Og de fleste danskere hylder nogle gange Danmark; men af vidt forskellige grunde.

  Er det ikke nok, at danskerne lever sammen i et faktisk, konkret folkestyre, der udfolder sig et konkret, afgrænset geografisk område, samt at vi har et fælles sprog?

  Skal vi partout have fælles værdier, udover at vi i udstrakt grad tolererer hinandens frihed, for at udgøre en konkret, kulturel virkelighed?

  I øvrigt er der mange flere “muhammedkriser” i muslimske lande, end der er i “værdiløse” lande, som Danmark, og det passer ikke med, at det er vores mangel på værdier, der var skyld i muhammedkrisen.

 19. Af Jakob Schmidt-Rasmussen

  -

  Præcisering:

  I øvrigt er der mange flere “muhammedkriser” i muslimske lande, end der er i “værdiløse” lande, som Danmark, og det passer ikke med, at det er vores mangel på FÆLLES, statssanktionerede værdier, der var skyld i muhammedkrisen.

 20. Af Mads Holger

  -

  Til Jakob Schmidt-Rasmussen
  Nogle gange er det godt med konkrete og entydige svar på spørgsmål, så når du spørger mig: “Er det ikke nok, at danskerne lever sammen i et faktisk, konkret folkestyre, der udfolder sig et konkret, afgrænset geografisk område, samt at vi har et fælles sprog? Skal vi partout have fælles værdier, udover at vi i udstrakt grad tolererer hinandens frihed, for at udgøre en konkret, kulturel virkelighed?” er mit svar: “Nej”.
  Det, der konstituerer et menneske såvel som et folk, er andet og mere end de ydre rammer. Der må sondres mellem brød og bordskik. Jeg medgiver dog, at jeg regner et enkelt af dine opremsede definitioner for udgørende en sådan identitet, nemlig sproget, som så sandelig også er under beskydning ligesom alle andre af sådanne karakteristika, der vrages under hensyntagen til abstraktion og relativisme.

 21. Af Finn Bjerrehave

  -

  Abba sang Money Money, og det er stadig den nye Verdensorden, som i dag skriver Kina Syd Korea, og vi måber og fatter ikke een skid, fordi vi tror væbnede konflikter giver indflydelse og penge i kassen, men desværre Globalisering er facit, og hvem ligger så ikke i baghjulet og råber fortid.
  Derfor genforenes Sy og Nord Korea aldrig, det er nemlig den største trussel mod Kina, fordi pengene strømmer lettere til det kapitalistiske syd Korea, end Kina, og afgørelsen er truffet.
  USA, tror at Droner skaber gode relationer, men se til Tyskland, dom udenvåbenmagt, har tilkæmpet sig en plads i økonomiens top, og vi måber allesammen, men værktøjet er stabilitet og faste priser, hvor vi Danskere har svært ved lektien.
  Tak for fremgang, uden våben.Finn Bjerrehave Vig

 22. Af Jakob Schmidt-Rasmussen

  -

  “Det, der konstituerer et menneske såvel som et folk, er andet og mere end de ydre rammer.”

  Jeg fornemmer, at du fisker efter ordet “ånd”. Vi mangler ånd.

  Men mit syn på dét er, at jeg er en sjæl; jeg har ikke en sjæl. Det er du også.

  En sjæl er evig og er i princippet hævet over enhver konkret, kulturel virkelighed, som i spirituel forstand er en illusion.

  Et folk udgør ikke en kollektiv sjæl.

  Ideen om en fælles, dansk folkesjæl vil altid være en konstruktion, uanset hvordan den konkretiseres.

 23. Af Jørgen F.

  -

  Jeg er squ bare dansker.

 24. Af Søren Revser

  -

  Tag nu bare den verserende sag om systemkritikeren Julian Assange.

  Ingen tror jo i ramme alvor på, at det her handler om en voldtægtssag.

  Men hvilke oplysninger ligger manden mon inde med, som er så farlige for det vestlige system, at man tillader sig at tilsidesætte ethvert hensyn til menneskerettighederne.

  Eller endnu mere farligt: hvorfor spørger ingen medier om hvad der egentlig foregår…

  Tør man mon ikke?

 25. Af Claus Hansen

  -

  @Jørgen F

  “Jeg er sgu bare dansker.”

  FØJ! Jamen så er du jo nationalist, fremmedhader og snævertsynet. Næh du, vi skal sgu være “globalister”, “mangfoldige” og “inkluderende”. (smiley)

 26. Af Martin Kjeldsen

  -

  Jamen vi glemmer vist en væsentlig faktor! vi i vesten har altid opført os som bøller og psykopater, når vi drog ud for at kolonisere og/eller kristne resten af en sagesløs verden.
  Lad mig nævne nogen eksempler.
  -Spaniens voldsherredømme i Sydamerika og øerne i det Caribiske hav, kostede millioner af uskyldige indfødte livet.
  -Englands kolonisering af bla. Sydafrika og Indien, har kostet atter millioner af mennesker livet.
  -I Amerika førte de hvide en decideret udryddelseskrig mod indianerne, som får ens hjerte til at græde. I Canada fik magthaverne hjælp af kirken til at myrde og undertrykke indianerne.
  -Så har vi utallige krige i Europa, hvor jeg blot vil nævne 30. års krigen; Første verdenskrig og Anden verdenskrig ( blot for lige at klargøre hvor normale vi er i Europa ).

  Jeg vil ikke komme ind på hvor mange krige USA har været involveret i, men igen har det handlet om magt, grådighed og personlige interesser,og kun i få tilfælde frihed og demokrati.

  For at anskueliggøre hvor sygt vi til tider opføre os i vores del af verdenen, må religion tages med.
  -Den katolske kirke fordømmer homoseksualitet, men paven gør alt for at beskytte pædofile præster.
  -Alene i Irland regner man med at ca. 300.000 børn er blevet udsat for overgreb ( fysisk/psykisk/seksuelt )af den katolske kirke. En kirke som blev beskyttet af de ledende politiker.
  -Så er der inkvisitionen, som brændte og torterede millioner af mennesker, i Kristus navn og i kærlighed….amen og velbekomme.
  -Så har vi hekseafbrændingerne og koncentrationslejrene ( en engelsk opfindelse, som kostede utallige sydafrikanske kvinder og børn livet, for lige at få det løse med.

  læg mærke til at de mennesker som har været drivkraften til ovenstående ikke har haft den mindste medfølelse med ofrene for deres handlinger.
  Det minder i uhyggelig grad om psykopati, og hvis der er tre områder som tiltrækker psykopater i stor stil, så er det store organisationer, religion og politik.
  Tænk på det næste gang I stemmer….

 27. Af PREBEN F1 JENSENH

  -

  Det er jo meget godt, alt det med at videnskab og objektive fakta osv. giver os et fast fundament og viser os vejen til den endelige og fulde sandhed.

  Men denne tro på videnskaben, forstanden og fornuften er jo tit naiv og indskrænket. For videnskaben har jo også sine begrænsninger, og i utallige tilfælde kan videnskaben ikke fortælle os hvad der er rigtigt eller forkert, hvad der er god eller dårlig moral, den rigtige politik eller lovgivning. Retfærdighed kan heller ikke afgøres via fysik eller kemi, og hvad universet indeholder eller hvordan og hvorfor det er skabt eller opstået, får vi måske heller aldrig svar på.

  Derimod er det en historisk kendsgerning at røde og totalitære partier tit har misbrugt videnskaben som “bevis” på at deres politik var korrekt. Men løgn og svindel var hvad det var.

  I disse år bruges videnskaben af kommunister, ateister og nihilister til at “bevise” at Gud er en skør idé, at mennesket er uden ånd og en slags aber eller robotter, at intet er over mennesket, at rød ideologi er en bedre, klogere og mere intelligent og fornuftig ideologi end kristendommen.

  I DR brugte Mikael Rothstein det billede, at hvis man ikke kan se gennem en lukket dør, kan man ikke vide om der bag denne dør står en blå ottebenet elefant og spiller på blokfløjte. Men de kristne er sådan nogen der er sikre på at elefanten er der. Og Rothstein og “videnskabsjournalisten” Lone Frank var enige om at troen på en Gud var udtryk for dumhed, uvidenhed og paranoide forestillinger osv.

  Men når man ser at superintelligente matematikere, fysikere, astronomer, forskere og biologer osv. kan være overbeviste om at der er en guddommelig skabende kraft og en overmenneskelig ånd og intelligens bagved det hele………………… når man ser beviserne for at selv den tykkeste stålplade ikke er meget andet end “tomrum” når det kommer til stykket, når man betragter de utallige undere der er kædet sammen og fungerer sammen i naturen og verden, når man betænker at nyere forskning tyder på at visse partikler kan være to steder på samme tid, og at de kan “meddele” sig til hinanden med uendelig stor hastighed (langt større end lyshastigheden), og hvis man husker på at det hele er ufattelig gådefuldt………….. kalder det så ikke på en vis ydmyghed og respekt?

  Og når man så går tilbage i menneskehedens bitre erfaringer med rød- og sortfascistiske partier, der altid og hver gang forkludrede alt og endte i løgn og svindel samt idiotisk og forbryderisk politik………………. har vi så grund til at tro på disse gudløse kræfter, når de præker om at Gud er død, og at de kristne er nogle tåber og narrehatte?

  Den moderne kristendom er ihvertfald fredsommelig, venlig og folkelig og byggende på det nye testamente, og er alt i alt mest et symbolsk ritual mv. og et udtryk for respekt for at noget er højere end magthaverne og det enkelte menneske og menneskeheden.
  🙂

  (At nogle kristne så er endt i socialdemokratisme og radikal pladderhumanisme, er en anden sag som vi kan diskutere en anden gang).

  Det korte af det lange er, at vi ikke bør lade os narre af de røde og agressive ateister, der som regel ligger tæt på nihilisterne og kommunisterne.

  De røde og totalitære mener selv at de er mere intelligente end alle andre, men deres politik er altid brutal og afstumpet, og deres resultater altid elendige og altødelæggende. Det viser vel at de snarere er dummere og uden skrupler eller samvittighed.

  Se også 16.12………..

 28. Af M V Jensen

  -

  Kære Martin Kjeldsen
  Du er en pragteksempel på en radikal selvhader, hvis logik er, at vi har været og stadig er så slemme – faktisk psykopatiske, at det kun er rimeligt, at vi skal ned at ligge på knæ for andre kulturer (= den muslimske) og tage vores velfortjente straf.
  Du er en af dem der siger undskyld på hele Danmarks vegne! – og man kan kun skiftevis grine og græde over dit oppustede mindreværd, – prøv lige at overvej hvem der er psykopatisk!

 29. Af Jan Petersen

  -

  Den nye verdensorden bliver vel – desværre – ikke meget anderledes end den gamle. Menneskeheden har alle dage været ledet og (mis)regeret af en flok ravende bindegale krigsliderlige psykopater. Intet tyder på, at det ændrer sig.

  Tidligere stillede i det mindste selv krigsherren op i første række, når et slag skulle slås. I dag sender krigsherren bare et par droner afsted og myrder lidt på må og få. “Collateral damage” hedder det så pænt, når der bliver revet et par uskyldige hoveder af. Shit happens.

  Jeg ser ikke meget lys forude i “The New World Order”.

 30. Af PREBEN F1 JENSENH

  -

  Jan Petersen………..

  Du har ret i at der er for mange krigsgale politikere.

  Men når du nu fik kritiseret dronerne, er det så ikke rimeligt at få med, at når man sprænger bomber på markedspladser, i tog og busser, i pigeskoler og overalt hvor man kan komme afsted med det, så myrder man også på må og få, og så er det også uskyldige det går ud over.

 31. Af niels hansen

  -

  @Mads Holger

  “Det Radikale Venstre opløser vores køn, flag, kirke, nationalitet etc. ”

  Jeg synes, at både du og din meningsfælle, PREBEN F1 JENSENH, tillægger De Radikales for stor magt.

  I en lettere omskrivning af Niels Hausgaard vil jeg sige, at hverken De Radikale (eller muslimerne) skal komme her og opløse vores danskhed eller kristendom.

  Det kan danskerne godt selv klare!

  Ser du virkelig den største fare for dansk ‘kultursammenbrud’ i det gamle, lille husmandsparti?

  Good grief!

 32. Af Jan Petersen

  -

  @Preben F1

  Jeg er 100% enig. Men en retsstat løser altså ikke terror ved selv at agere terrorist. Med mindre krigsherren med dronerne har en helt anden agenda.

  Det er lidt underligt, når præsidenten of The United States Of Bluff påstår at have “nakket” terrorist nr 1 (Osama Bin Laden), men nu støtter Al Queda i Syrien med våben.

  Så er det, man sidder og tænker. Hvem er ven, og hvem er “fjende”, og hvem tager lige røven på hvem nu ….

 33. Af Mads Holger

  -

  Kære Niels Hansen

  Lad mig blive i vanen med at svare kort og entydigt, så når du spørger: “Ser du virkelig den største fare for dansk ‘kultursammenbrud’ i det gamle, lille husmandsparti?” er mit svar: Ja.
  Hernæst skal jeg præcisere, at jeg tror, at en en god del adskiller mig fra at være meningsfælle med den gode “Formel 1 Preben” og måske i så henseende også Kasper Støvring på trods af dennes udmærkede observationer. Jeg har tilbragt meget tid med arabere, og dem er jeg ikke bange for, men radikale, jo dem frygter jeg, selv når de kommer med gaver.

  Jeg kender dine gerninger, du er hverken kold eller varm. Gid du var enten kold eller varm! Men nu, da du er lunken og hverken varm eller kold, vil jeg udspy dig af min mund.
  Johannes Åbenbaring kapitel tre vers 15 og 16.

  Åh, vi citerer ikke Johannes Åbenbaring nok!

 34. Af Martin Kjeldsen

  -

  Kære MV Jensen.

  Det er din udlægning…..at beskrivelse af feks. overgreb på børn er radikalt selvhad!

 35. Af Arvid Holm

  -

  I vort repræsentative demokrati skal befolkningsflertallet ved hjælp af deres sunde fornuft udvælge landets politiske ledelse.
  Hvis vælgerne skal udfylde deres rolle i demokratiet, må de have kendsgerningerne til rådighed som grundlag for deres vurdering.
  Og situationen skal være så overskuelig, at de kan magte den med deres fornuft.

  Men det samlede politiske projekt er i dag så uoverskueligt, at befolkningsflertallet må vælge, hvem de skal tro på som formyndere i stedet for selvstændigt at vurdere kendsgerningerne med deres sunde fornuft.
  Så i dag forsøger politikerne med hjælp fra medierne at manipulere vælgerne til at reagere, som de ønsker.

  Selve demokratiets hjerteblod drænes væk, for meningen er jo, at vælgerne skal udskifte landets ledelse, hvis den skejer ud.
  Vælgerne skal med hjælp fra medierne kunne overskue det politiske projekt og gennemskue politikere og medier.

  Da medierne har skiftet side og det politiske projekt er blevet stadig større og mere kompliceret, magter vælgerne ikke længere deres demokratiske opgave.
  Så demokratiet er brudt sammen.
  Det var ikke enden på al historie.

  I et diktatur gennemtrumfer et mindretal deres vilje hen over hovedet på flertallet.
  Det er uden synderlig forskel, om viljen gennemtrumfes med løgn eller med magt.
  Historien fortsætter, som om intet var hændt.

 36. Af Kasper Støvring

  -

  Mads Holger – vi er meget langt hen ad vejen ganske enige, både i dit syn på de radikale, arabere og Johannes’ Åbenbaring.

 37. Af PREBEN F1 JENSENH

  -

  Situationen i Danmark er utrolig, grotesk og vanvittig.

  Vi har fået propaganda-stationer som rakker ned på danskheden, danskerne og fædrelandet. Vi har fået danske politikere der går ind for masseindvandring uanset prisen………………… der er glade for islamisme og fremmedherredømme både sydfra og fra mellemøsten…………………. der tror at det er OK med verdens højeste/ værste skattetryk og nu endnu flere afgifter og bøder, selvom det har svækket konkurrence-evnen, ført til firmalukninger og tvangsauktioner, og sendt hundredtusindvis af danskere ud i arbejdsløshed eller drevet dem fra hus og hjem.

  At mange danske politikere ikke har opfattet at kommunisme/nazisme/islamisme nærmest kommer ud på eet, er både sørgeligt og fantastisk. Kræver det efterhånden ingen form for intelligens, viden og realitetssans at blive politiker?

  Oveni har flere partier ført sig frem med nedlæggelse af grænsebevogtningen, så vi har fået fri indstrømning af kriminelle og løntrykkere. Til skade for utallige danskere, der har fået deres biler, både, sommerhuse, butikker, firmaer og boliger endevendt og udplyndret af indbrudstyve fra over 50 lande. Eller set deres levebrød blive overtaget af udlændinge fra øst og syd.

  Og hvad familiefjendsk og mandsfjendsk lovgivning er de røde, radikale og skabsradikale kliker også godt med.

  Hertil kommer at man med stor iver udhuler og forringer velfærden og sundhedsvæsnet og lukker kirker, kaserner, skoler, biblioteker osv., osv.

  Er vores politikere tilhængere af russiske, kinesiske, græske, rumænske og mexicanske tilstande?

  Den nye verdensorden/ Danmarksorden der brygges på af de undergravende, ekstremistiske og anti-danske grupper, er en orden der vil blive til ubehag, rædsel og ulykke for hele det danske folk.

 38. Af PREBEN F1 JENSENH

  -

  ….. og hvad familiefjendsk og mandsfjendsk lovgivning angår, er de røde…………. også godt med.

 39. Af niels hansen

  -

  @Mads Holger

  “Jeg kender dine gerninger, du er hverken kold eller varm. Gid du var enten kold eller varm! Men nu, da du er lunken og hverken varm eller kold, vil jeg udspy dig af min mund.
  Johannes Åbenbaring kapitel tre vers 15 og 16.”

  Hvis du og Støvring vil udskifte normale argumenter med bibelcitater, så står jeg af.

  Personligt kan jeg jeg da også blive sur på De Radikale. Især når de sammen med de andre borgerlige er helt og aldeles kolde overfor mennesker, der falder ud af dagpengesystemet.

 40. Af niels hansen

  -

  @Mads Holger

  Min erfaring med folk, der erstatter argumenter med bibelcitater er, at de oftest er fandens gode til at ‘tilskære’ citaterne deres egne, personlige holdninger.

  Som at bevæge sig rundt i USA’s bibelbælte.

 41. Af Ulf Timmermann

  -

  @Jakob Schmidt-Rasmussen

  Godt eksempel, du nævner, Xinjiang altså: Min pointe var såmænd blot, at man ikke behøver f.eks. Huntington for at forstå den konflikt mellem sekulære, ”bosiddende” han-kinesere – og uighurerne med deres nomadereligion. Konflikten er ældgammel i hele Euroasien, velbeskrevet og for Kinas vedkommende er Den store Mur et velkendt monument over den. Og, den geografiske udstrækning, dagens Kina har arvet, er et resultat af, at den, Muren, i nogle tilfælde ikke holdt, men blev løbet over ende af mongoler og manchuer.

  Og, nu hvor vi er i Kina: Jeg kan her fra mit kontor se over på Hangzhou’s ældste moske,
  der er 700 år gammel, beliggende i et altså ældgammelt muslimsk kvarter. Jeg har indtryk af, at de fleste muslimer i Hangzhou idag er tilvandret fra de store provinser mod nord, fra f.eks. Gansu, ikke for at søge fabriks-/lønarbejde eksempelvis, men for at åbne restauranter – der er i hundredvis af dem, velbesøgte af han-kinesere, og derudover sidder de ret solidt, har jeg indtryk af, på distribution og salg af lamme- og oksekød. Og, deres slagterbutikker er også særdeles velbesøgte af han-kinesere. Her kommer mange på besøg fra Mellemøsten, store rejseselskaber i en lind strøm, som jeg ser købe stort ind i supermarkedernes tøjafdelinger – til disse her fantastiske priser.

  Kina, som alle ved, har mange århundreders erfaring med at være multi-etnisk, også negative. Eksempelvis sagde en klog kineser til mig, for en 15 år siden, da vi gik en aftentur i København: – Hvad har I gang i med den masseindvandring til Danmark, er I klar over, hvad I gør? Vi ved hvor svært det er at være et multi-etnisk land.

  Ja, hvad har I gang i i det hele taget derhjemme – hvordan går det forresten med Jeres civilisationssammenstød mellem bilister og cyklister, rygere og ikke-rygere, kvindekampen, der altid først lige er begyndt og da ikke at forglemme: Jeres permanente krige?

 42. Af niels hansen

  -

  @Ulf Timmermann,

  “hvordan går det forresten med Jeres civilisationssammenstød mellem bilister og cyklister, rygere og ikke-rygere, kvindekampen, der altid først lige er begyndt og da ikke at forglemme: Jeres permanente krige?”

  Hvor længe har du været bortrejst?

  Vi har fået en ny regering – og er ved at trække os ud af krigene.

  De sidste rygere er flyttet fra Vesten til Fjernøsten, hvor man fører en mere liberal rygerpolitik.

  Cykler har i stor udstrækning erstattet biler i storbyerne. Flere cykelstier og færre skænderier. Minder lidt om Kina inden landet fik råd til de store biler.

  Og ja – kvindekampen er ikke slut endnu. Det er stadig mændene, der sidder på de fede jobs og pensioner. 🙂

 43. Af Bjørn Holmskjold

  -

  The New World Order har været drøftet i mange år, og det er forskelligt, hvad folk har set komme i den forbindelse. Meget af det så forskrækkende, at det blev set som fantasifulde kontrateorier, som taget ud fra en gysefilm.

  Men nu kommer intet af intet, hvorfor også fantasier har rødder i det psykologiske system. Fantasier er blot virkeligheden, oplevet i en forstærket udgave af den eksisterende adfærd. Da det psykisk syge i samfundet, via den sociale arv, ikke blot opformeres, men også forstærker det psykisk syge hos mennesket, bliver den nuværende adfærd netop forstærket, for til sidst at blive så groteske og kyniske, at vi i dag slet ikke kan forestille os, at det rent faktisk bliver sådan.

  Men det gør det! Det er en helt lovmæssig konsekvens af psykologien. Så der er slet ingen tvivl!

  George Orwells roman 1984 er en mere end meget realistisk skildring af et fremtidssamfund, hvor tre superstater har delt verden mellem sig. Winston Smith lever i Oceanien, som beherskes af “partiet”, der med Store Broder i spidsen kontrollerer alt – selv tanker lader sig pejle.

  Lars Jensen, adm. direktør i SeaIntel Maritime Analysis, “Magtfulde unge politikere uden virkelighed” (Berlingske 30. juni 2012), bruger eksemplet i sin beskrivelse af den politiske umodenhed, som i stor stil er ved at indfinde sig i det politiske system. En umodenhedstilstand, der naturligvis ikke kun er forbeholdt politikerne, men som er lige så udbredt i hele samfundet. Ikke blot i Danmark, men i hele den vestlige verden. En umodenhedstilstand, der også vil blive resultatet af kapitaliseringen og demokratiseringen af resten af verden.

  George Orwell beskriver slutresultatet på en psykologisk udvikling, der sker lige nu. Men som startede med de tidligste menneskers begyndende bevidsthed om egen eksistens. Mennesket begyndte den teknologiske udvikling med udviklingen af flækkestenen, som så på et senere tidspunkt fik et skæfte, og blev på den måde til en økse. Bevidstheden, og hjernes begyndende opfindsomhed, har i de tidlige stadier af menneskets udvikling sandsynligvis været udslagsgivende for artens overlevelse. Men hjernes opfindsomhed kender ingen grænser. Hvorfor den teknologiske udvikling blot fortsætter og forsætter. For nu at være uden anden mening, end at det nu blot gælder om at finde på noget nyt i en uendelighed. Herunder i et væk at skulle modvirke de mange skader, som teknologien selv skaber til stor skade for menneskene og den hele natur. Til i dag, hvor overvågningen bliver stadig mere omfattende grundet den teknologiske udvikling, hvor de fjernstyrede droner flyver rundt og overvåger stadig mere af den menneskelige aktivitet på jorden. Foruden de dræber de elementer, som måtte opfattes som en trussel mod systemet.

  Alt dette sker lige nu!

  Opfindelserne forandrer på den konto menneskets levevilkår med stadig større hastighed, og mange gange hurtigere, end mennesket psykiske mekanismer kan omstille sig. For de psykiske lovmæssigheder er trods udviklingen forblevet de samme, som da mennesket flækkede den første flintesten.

  Hjernens stadigt hurtigere frembringelser, med de deraf følgende stadigt hurtigere samfundsændringer, konflikter derfor de urgamle, og ekstremt langsomt foranderlige psykiske mekanismer, hvor mor-barn forholdets psykologi er det helt centrale. For betinger udviklingen sådanne forandringer i levevisen, at moderen ikke kan opfylde barnets medfødte forventninger til opvæksten, da vil disse svigt konsekvent betinge barnet psykiske skader.

  Det er her det psykisk syge hos menneskeheden indfinder sig, som en psykisk nedbrydende faktor, og som hos samtlige andre arter kun er kendetegnende for Homo sapiens. Den sociale arv, som tidligere overbragte moderens basale naturlighed til barnet, overbringer nu moderens psykiske afvigelser til barnet. Hvorved de psykisk afvigelser dels opformeres, og dels forværres i takt med, at den teknologiske udvikling vedblivende fjerner mennesket fra dets oprindelige naturlighed, som menneskets psykologiske mekanismer, den dag i dag, fortsat er tilpasset.

  Lovmæssighederne omkring det psykologiske syge er ved opformeringen at gør det syge så psykisk sygt, at det udrydder sig selv. Læser man bøger eller ser film om fremtiden er det kendetegnende, at mennesket er blevet følelseskoldt, mekaniske og ikke tænkende. Samme tilstand, som mange kender som: Psykopati. Bøgerne og filmene afspejler således virkelighedens verden. For psykologien arbejder i den retning hver eneste dag. Og nu går det stærkt!

  Lars Jensen er muligvis ikke psykologisk tænkende. Men han ser udviklingen i form af umodne politiker, der har en urealistisk realitetsforståelse. Tilstanden kendes under begrebet: Infantilitet. Årsagen er unaturlige opvækstforhold, der ikke indfrier de medfødte udviklingsfaser, som er forudsætningen for skabelsen at en psykisk hel personlighed hos individet. Disse svigt skaber psykiske blokeringer af en art, der fastholder individet i ubevidste fastlåste tilstande, såsom infantilitet, hvor modenhedsudviklingen forbliver fastlåst på et barnligt stadie. Det nogle af disse tilstande Lars Jensen beskriver i sit indlæg.

  Så gør vi ikke noget nu, glider udviklingen videre mod det psykopatiske samfund og den menneskelige selvdestruktion. Det er et forhold enhver med psykologisk indsigt vil skrive under på er udviklingen. Så der er ikke grund til af betvivle det her anførte!

  Hvad gør vi så, vi der stadig evner at tænke realistisk i forhold til virkeligheden?
  Vi skal naturligvis nedbryde systemet, der betinger udviklingen. Det siger vel sig selv? Intet normalt tænkende menneske har vel et ønske om, at deres børns børn skal leve i et psykopatisk samfund?

  De fleste vil ubevidst nikke, mens de med munden siger nej. De samme mennesker har det på samme måde med naturødelæggelserne i almindelighed og klimaændringerne i særdeleshed. De ved godt udviklingen er selvdestruktiv, men psykologien i tingene gør, at de alligevel handler imod al logik.

  Det er derfor hele systemet skal nedbrydes, med de konsekvenser det får i form af kaos i overgangsperioden. Men da befolkningerne ikke er realistisk tænkende, så er der ingen anden udvej. De skal dikteres en udvikling, der går den anden vej. Nemlig mod et meget lavteknologisk samfund.

  Det bliver med andre ord en krig at overleve. En kamp mod noget, som vi godt ved, og længe har vidst, kommer!

  Her en video med et kvalificeret bud på fremtiden: http://www.youtube.com/watch?v=VebOTc-7shU&feature=relmfu

  Bjørn Holmskjold: http://holmskjold.blogda.dk/2012/07/07/new-world-order/

 44. Af niels hansen

  -

  @Bjørn Holmskjold

  Interessant indlæg, men men

  “Men da befolkningerne ikke er realistisk tænkende, så er der ingen anden udvej. De skal dikteres en udvikling, der går den anden vej. ”

  Her står jeg så af.

  Hvor mangelfulde og ufuldkomne demokratier er, så er de stadig at foretrække frem for dit diktatur.

 45. Af Preben Wassmann

  -

  Grundlaget for forfald skal være til stede. Sammenhængskraft skabes ved indbyrdes alliance. Hvilket er gældende på alle niveauer fra mennesket over familie over stamme over nation, mellem nationer. Adgang til fælles ressourcer og mulighed for global handel i et defineret accepteret mønster er limen der binder civilisationer, organisationer og nationer sammen i et spind af fælles kummunikativ almen accept. Disaccept kan nedbryde (kolde krig og USSR). Hvis disaccepten og kampen mod den indforståede orden får nødvendig bæring og kraft, vil Vesten kunne gå i forfald. Dette er ikke en umulighed. Så længe de magtfulde nationes ledelser med fortåelse indgår i bytterollen vil verdensorden kunne bestå, også på trods af stor disaccept (terror) fra kulturer og organisationer. Hvis der deriimod opstår betydelige revner i limen for fællesskabet mellem de store vestlige og industrialiserede lande i verden eller de slider sig op ressourcemæssigt på for mange og for økonomitunge krige og ikke har evnen til genopbygning som ledende nationer, og andre kulturer eller religioner i fællesskab kan opbygge og organisere styrke til at bevare ressource og bytteværdier i ruinerne fra Vestens deroute, står Vestlige lande i fare for at gentage “Romerrigets fald”. Dette synes ikke umiddelbart inden for rækkevidde. Intellektet er dog stadig det største forsvarsværk.

 46. Af Niels Poulsen

  -

  Jeg ved nu snart ikke, om vi, som Mads Holger påstår det, citerer for lidt fra Johannes’ Åbenbaring. Der handler det jo om de sidste tider, hvor vi skal mødes ved Harmagedon. Det må for min skyld godt vente lidt endnu, selvom blogdebatten på Berlingske ofte har karakter af dette sidste slag mellem det gode og det onde.

  I øvrigt synes jeg, at Kasper Støvring giver Jacob Mchangama for meget kredit ved at gøre ham til talsmand for Francis Fukuyama. Uden at have læst Fukuyamas bøger, synes jeg, at han har modereret sine udsagn gennem tiden, ja, at han fremstår som en mere og mere konservativ tænker, selvom han ikke tager udgangspunkt i kultur og kulturforskelle, som Huntington gør. For nylig linkede Information vist til en artikel af ham, hvor han kritiserede de borgerlig-liberale for at være for negative over for staten. Staten er altså ikke det uhyre, som nogle borgerlig-liberale vil gøre den til. Nogle af de mål, de borgerlig-liberale vil opnå, kan de opnå mere effektivt, hvis de så staten som en samarbejdspartner. Det var vist sådan nogle tanker, Fukuyama var inde på i sin artikel.

  Jacob Mchangama derimod står for den radikale liberalisme, hvor den minimale stat eneste formål er at beskytte individets rettigheder og ejendom. Det er jo det eneste, han skriver om: når staten ifølge hans ideologi krænker individets rettigheder og ejendom. Det er en krænkelse af individet fra statens side, når den forbyder unge under 18 år at gå i solarium. Friheden til at dø af hudkræft er helt principiel for Mchangama. Og der er det jo, at nogle af os andre mere moderate liberale eller konservative for længst er standset, mens Mchangama ufortrødent fortsætter sit løb ud ad tangenten.

  Jeg mener jo, at denne radikale liberalisme er noget fremmed i Danmark. At den må stamme fra USA, hvor vi for nylig via udpegelsen af Paul Ryan som Republikanernes vicepræsidentkandidat er blevet introduceret til den lidt ejendommelige skikkelse Ayn Rand. En flygtning fra kommunismen i øst, som syntes, at John Wayne ikke er individualistisk nok. Tja. Ikke min kop te.

 47. Af Jakob Schmidt-Rasmussen

  -

  “De skal dikteres en udvikling, der går den anden vej. Nemlig mod et meget lavteknologisk samfund.”

  Det samfundseksperiment afprøvede De Røde Khmerer i Kampuchea med ringe held.

 48. Af Kasper Støvring

  -

  Niels Poulsen – enig, men Mchangama var valgt som et eksempel på en liberal universalist.

 49. Af PREBEN F1 JENSENH

  -

  Preben Wassmann……….

  Er du ikke lidt teoretisk. Forfaldet er da allerede i fuld gang. Millioner af europæere er uden job, korruption, perversitet, kriminalitet og forrykte/ kafkaske/ totalitære og umenneskelige tilstande vinder frem, og hele befolkninger er på vej ud i afmagt, ikke-velfærd, familie-opløsning, retsløshed, hjemløshed og undertrykkelse eller voldsomme omvæltninger mv.

  På Borgen står Helle T-S og siger at økonomien er meget stram. Men Helle og hendes medsammensvorne bevilger den ene milliard efter den anden til indvandring og integration, til EU/FN og Afrika, til bureaukrati, luksus og prestige-projekter.

  Kun når det drejer sig om nødstedte danskeres behov, er kassen smækket i. Her har R dog den største skurkerolle.

  De radikale feminister har også gang i tilsvining af familietraditionerne og forældreskabet. Målet synes at være et samfund hvor kernefamilierne er væk, forældrene kulet ned og børnene statens ejendom. Og iflg. DR (der domineres af R) er et blodrødt, åndløst, diktatorisk, udplyndret, fattigt, pornoficeret og barbarisk samfund det som vi allesammen bør stræbe henimod.

  Den eneste gode nyhed i dag er måske at Finland siger at vi ligeså godt kan forberede os på at euro-spændetrøjen ikke holder ret meget længere. 🙂

 50. Af Bjørn Holmskjold

  -

  niels hansen

  Du er underlagt et diktatur – nemlig det økonomiske! Når jeg gør gældende: “Men da befolkningerne ikke er realistisk tænkende, så er der ingen anden udvej. De skal dikteres en udvikling, der går den anden vej.” Så er det ikke mod et diktatur. Men mod en naturlighed, hvor mennesket igen bliver styrende deres egen virkelighed i overensstemmelse med naturens love. Der er og altid har været, dikterende!

  Det du skriver viser jo, hvor lidt styr, du har på virkeligheden. Bad jeg dig forsvare dine synspunkter fyldesgørende sagligt, vil du ikke været i stand til det. Så lidt forstår du af det hele.

Kommentarer er lukket.