Fransk forfatter om rationalet bag Breiviks udåd

Af Kasper Støvring 164

Den franske forfatter Richard Millet må være en af de mest forhadte mænd, efter at han har skrevet, at Norge havde fortjent Breiviks massemord.

Man bliver nemlig hadet, udskældt og voldsomt omdiskuteret for at fremsætte en forklaring på ”rationalet” bag Breiviks udåd. Sognepræst Sørine Gotfredsens kronik fra sidste år står stadig på Berlingskes liste som den mest kommenterede, by far.

Millets synspunkt er følgende: Breivik reagerede imod et land og en civilisation i forfald. Nemlig den vestlige. Især multikulturalismen og forkastelsen af den kristne arv har ført Europa ud i en krise, som fremtvinger voldelige reaktioner. I den forstand har, mener Millet, Norge ”fortjent” Breivik.

Kan man skrive det? Må man? Bør man? Husk på fortilfældene: Den berømte komponist Karlheinz Stockhausen kaldte angrebet på World Trade Center den 11. september 2001 for et stort og flot kunstværk. Det samme siger Millet nu om Breiviks handlinger, i hvert fald ifølge mediernes kolportering af Millets meninger, der fremsættes i et litterært essay. Den danske venstresocialist Jørgen Knudsen udtrykte som bekendt sin skadefryd over at se kapitalismens store symboler, tvillingetårnene, styrte i grus. Nu havde USA endelig fået, hvad landet havde fortjent. Der sker her en sammenblanding af æstetik og vold, moral og vold, som er særdeles kontroversielt.

Kan man udtrykke en kritik af multikulturalismen uden at retfærdiggøre Breivik? Ja, selvfølgelig. Kan man kritisere kapitalismen uden at retfærdiggøre kommunismen og socialismen? Ja, selvfølgelig. Kan man kritisere Vesten uden at retfærdiggøre islamismen? Ja, da.

Men det er stadig en meget svær debat. Dog er den både interessant og nødvendig. Selv om Breivik reagerede imod den vestlige dekadence – og nu også den franske forfatter Richard Millet – og selv om der er meget at kritisere Vesten for, herunder multikulturalismen, svækkelsen af kristendommen, den generelle normopløsning osv., så mener jeg faktisk, at Breivik både var en modstander af det vestlige forfald og et symptom på det.

Kan man virkelig tro på, at han var kristen, dvs. læste Bibelen, gik i kirke, kendte til Luther, skolastikerne etc.? Var han ikke bare imponeret af en eventyragtig fortælling om riddere? Hans manifest var en ophobning, så vidt jeg kan vurdere, af løsrevne fragmenter, de fleste (alle?) fundet på nettet. Hans overdrevne og latterlige macho-image (med falske medaljer på uniformen) kan sikkert tilskrives hans egen mangel på faderautoritet (dybt forkastelig, som han er, vil Breiviks far ikke kendes ved sin søn). Etc.

Breivik er en massemorder, og dertil psykopat, men jo ikke uintelligent; han er og var dog ikke noget sandhedsvidne. Men dér standser debatten ikke. Det skal de næste ugers reaktion på Richard Millets indlæg nok vise. Om ikke andet.

 

 

164 kommentarer RSS

 1. Af j nielsen

  -

  “Der er vel næppe nogen, der mener, at det er en god idé, at man begynder at skyder folks børn for at fremme sine politiske synspunkter. ”

  Jo, det er der i hvert fald én her på bloggen der ret klart har givet udtryk for.

 2. Af jenni c

  -

  Vagn Qvistgaard, 2. september 2012 kl. 19:56

  Nej, det er de ikke.
  Og kan ikke blive det.
  Du lagde ikke mærke til, at jeg skrev lovligt godkendt lovlige.

  En kontordame har ikke lovkompetance.
  Det er et folketingstema.
  Det er et grundlovs lovtema.
  Det kan kun gøres i og af Folketingets flertal.
  Vis os loven, hvor muhamedaneres trossamfund er ordnet ved lov.
  Det er der ikke. For det er umuligt. Ulovligt.
  Selvom lovforslaget skulle blive stillet af f.eks. Enhedslisten, kan det ikke nå ned i Folketingssalen til behandling, fordi Folketingets Formand skal stoppe det og afvise det inden, fordi det er i strid med Grundloven.
  Det er Folketingets Formands embede.

  Islams lære er som sagt overtrædelser af en lang række danske etiske regler og lovparagraffer, herunder straffeloven.

 3. Af jan henrik wegener

  -

  Det bør naturligvis være ulovligt, og er vel også, med vold at virke for sin religion, også den grundlagt af Muhammed. Men det gælder for så vidt enhver bevægelse der “virker ved vold”.
  Et eksempel: En forening, f.eks. en der kalder sig “patriotisk” er vel lovlig, så længe den fredeligt arbejder for sin sag – så kan den endda havre nok så radikale ideer. Går den ud over det og organiserer voldshandlinger kan den vel ikke længere være lovlig. Fornuftigvis bør den opløses omgående. Medlemmer, der er fuldt vidende om at det er et voldeligt foretagende de støtter må derfor også kunne straffes, og det må kunne ske med det samme deres voldelige hensigter er godtgjort. Swelvfølgelig med hensyn til hvor grov volden er. Rød maling på tøjet er måske strengt taget en slags vold, men ikke som f.eks. beskydning med skydevåben.

 4. Af jenni c

  -

  jan henrik wegener, 3. september 2012 kl. 06:46

  Læg mærke til, at Grundloven omtaler læren. Altså ikke at det udmøntes i handling.

  Blot koranens §§ er ulovlige, at lære i et trossamfund i Danmark.
  Derfor er der ikke og kan der ikke bliver lovligt anerkendte lovlige trossamfund i Danmark.

  Og det er jo ren, sund, logik.
  Og et Grundlovssikkert faktum.

 5. Af jenni c

  -

  ..dog at intet LÆRES, der strider imod …..
  Muhammeds tilhængere har pligt til at lystre skriften, og vil. De lærer detteher:

  koranen (oversat af Ellen Wulff)

  2:228) Kvinder har med ret og rimelighed krav på det samme, som de er forpligtet til, men mændene står et trin over dem.

  3:12) Sig til dem, der er vantro: ”I vil blive besejret og ført til Helvede i samlet flok!” Hvilket ulykkeligt hvilested!

  4:11) Gud pålægger jer for jeres børn: Et af hankøn skal have samme lod som to af hunkøn.

  4:15) Hvis nogle af jeres kvinder begår utugt, lad da fire blandt jer vidne mod dem! Hvis de vil vidne, hold da kvinderne indendørs, indtil døden kalder dem bort, eller Gud viser dem en udvej.

  4:34) Mænd står over kvinder, fordi Gud har givet nogle fortrin frem for andre, og fordi de har givet ud af deres ejendom. De kvinder, der handler ret, er lydige og vogter det skjulte, fordi Gud vogter det. De, fra hvem I frygter genstridighed, skal I formane, lade alene i sengen og slå. Hvis de så adlyder jer, skal I ikke foretage jer mere imod dem. Gud er ophøjet og stor.

  4:74) Lad dem, der vil sælge det jordiske liv for det hinsidige, kæmpe for Guds sag! Den, der kæmper for Guds sag, vil Vi give en vældig løn, uanset om han bliver dræbt, eller om han sejrer.

  5:51) I, der tror! Tag jer ikke jøder eller kristne til venner! De er hinandens venner indbyrdes. Den af jer, der slutter venskab med dem, bliver én af dem. Gud retleder ikke de folk, der handler uret.

  8:12) Jeg vil sætte en skræk i livet på dem, der er vantro. Hug dem over nakken! Hug dem over hver en finger!

  8:58) Hvis du frygter troløshed fra et folk, så bryd dit ord til dem, lige for lige. Gud elsker ikke de troløse.

  9:5) Når de fredhellige måneder er omme, skal I dræbe dem, der sætter andre ved Guds side, hvor som helst I finder dem! I skal pågribe dem, belejre dem, og ligge på lur efter dem i hvert et baghold!

  9:23) I, der tror! Tag ikke jeres fædre og brødre til venner, hvis de foretrækker vantro frem for troen!

  9:29) Bekæmp dem, som ikke tror på Gud og den yderste dag, og som ikke forbyder, hvad Gud og Hans udsending forbyder; og blandt dem, der har fået Skriften, skal I bekæmpe dem, der ikke bekender sig til den sande religion, indtil de kuet er rede til at betale skat.

  9:39) Hvis I ikke rykker ud, vil Han tildele jer en pinefuld straf og erstatte jer med et andet folk.

  9:61) (…) men de, der krænker Guds udsending, har en pinefuld straf i vente.

  9:73) Profet! Bekæmp de vantro og hyklerne! Vær skånselsløs mod dem. Deres herberg bliver Helvede. Hvilket ondt endeligt!

  9:111) Gud har købt de troendes liv og ejendom af dem mod, at de vil få Haven: De skal kæmpe for Guds sag, dræbe og selv blive dræbt (…)

  9:123) I, der tror! Bekæmp dem af de vantro, der er i nærheden af jer! Lad dem finde jer skånselsløse! I skal vide, at Gud er med de gudfrygtige!

  22:19-22) Til dem, der er vantro, vil der blive skåret klæder af ild. Skoldende hedt vand skal gydes over deres hoveder, så deres indvolde og hud smelter. Krumstave af jern venter dem. Hver gang de i deres elendighed ønsker at komme ud af den, bliver de bragt tilbage dertil: ”Smag flammernes straf!”

  29:64) Dette jordiske liv er kun adspredelse og tidsfordriv. Den hinsidige bolig er livet.

  33:26) Han fik dem af skriftens folk, der havde bistået dem, til at komme ned fra deres befæstede stillinger og satte dem en skræk i livet, idet I dræbte en del og tog en del til fange.

  33:36) Når Gud og Hans udsending har truffet beslutning om en sag, tilkommer det ingen troende mand eller kvinde frit at vælge i deres sag.

  33:50-52) Profet! Vi gør dine hustruer tilladte for dig, dem, som du har givet deres løn, de slavinder, som Gud har givet dig som bytte, de døtre af din onkel og tante på fædrene side og de døtre af din onkel og tante på mødrene side, som udvandrede med dig, samt enhver troende kvinde, hvis hun skænker sig selv til profeten, og profeten ønsker at gifte sig med hende. Dette gælder specielt for dig og ikke for de andre troende. Vi ved, hvad vi har pålagt dem angående deres hustruer og slavinder – for at du kan være frit stillet. Gud er tilgivende og barmhjertig.
  Du kan holde, hvem af dem du vil, hen og kalde, hvem du vil, til dig, og hvis du så begærer en af dem, som du har sendt bort, begår du ingen overtrædelse derved. Således vil de snarest være glade og ikke bedrøvede, tilfredse med, hvad du giver dem. Gud ved, hvad I gemmer i hjertet. Gud er vidende og langmodig.
  Det er dig ikke tilladt at tage andre kvinder herudover og heller ikke, at du skifter nogle af dine hustruer ud med dem, selvom deres skønhed behager dig, bortset fra slavinder. Gud holder øje med alt.

  33:53) Hvis I vil bede kvinderne om noget, så bed dem om det fra den anden side af et forhæng.

  33:60) Hvis hyklerne og de, der bærer sygdom i hjertet, og de, der spreder rygter i Medina, ikke holder inde, så vil Vi pudse dig på dem! Så vil de kun være dine naboer dér en kort tid endnu.

  33:66) På den dag, hvor deres ansigt vendes rundt i Ilden. De siger: ”Gid vi havde adlydt Gud og adlydt Udsendingen!”

  34:2) Hvis en kvinde og en mand bedriver utugt, skal I give dem hundrede piskeslag hver.

  47:4) Når I møder dem, der er vantro, så giv dem hug over halsen! Når I så har slået dem ned, stram da lænkerne, indtil krigen lægger sine byrder, med henblik enten på benådning eller på løskøbelse bagefter. De, der bliver dræbt for Guds sag, deres handlinger vil Han ikke lade gå tabt.

  57:11) Hvem vil give Gud et smukt lån, så Han vil betale ham det mangefold tilbage? Han har en gavmild løn i vente.

  58:4-5) I skal tro på Gud og Hans udsending. Dette er Guds bud. De vantro har en pinefuld straf i vente.
  De, der sætter sig op imod Gud og Hans udsending, bliver kuet, ligesom de, der var før dem, blev kuet.

  58:8-9) Har du ikke set dem, der har fået forbud mod at føre fortrolige samtaler indbyrdes, men som alligevel gør, hvad de har fået forbud mod, og i synd og overtrædelse og oprørskhed mod Udsendingen fører fortrolige samtaler? (…) De fortjener ikke bedre end Helvede, hvori de skal brænde. Hvilket ulykkeligt endeligt!

  60:1) I, der tror! Hvis I er draget ud for at kæmpe for Min sag og i ønsket om at være Mig til behag, så skal I ikke tage Mine og jeres fjender til venner, som I tilbyder kærlighed!

  60:11) Hvis nogle af jeres hustruer går over til de vantro, og I derpå foretager et hævntogt, så giv dem, hvis hustruer er gået bort, en andel svarende til deres udgifter.

  61:6) Da Jesus, Marias søn, sagde: ”Israels børn! Jeg er Guds udsending til jer, kommet for at bekræfte det, der var før mig, Toraen, og for at bringe det gode budskab om en udsending, der kommer efter mig, hvis navn skal være højt lovprist.”

  65:8) Hvor mangen en by trodsede ikke sin Herres og hans udsendinges befaling! Så drog Vi den eftertrykkeligt til regnskab og gav den en frygtelig straf.

  66:1) Profet! Hvorfor forbyder du dig selv, hvad Gud har tilladt dig, i ønsket om at gøre dine hustruer tilpas?

  66:5) Måske ville hans Herre, hvis han skilte sig fra jer, give ham hustruer i stedet, der var bedre end jer: Kvinder, der havde overgivet sig til Gud, troende, ydmyge, bodfærdige, tjenende og andægtige; såvel tidligere gifte kvinder som jomfruer.

  69:44-46) Havde han udspredt løse rygter om Os, så ville vi have grebet ham med den højre og skåret hans pulsåre over (…)

  111:1-5) Måtte Abu Lahabs hænder forgå! Måtte han forgå! Hans ejendom og det, som han har erhvervet sig, nytter ham intet. Han skal brænde i en flammende ild, og hans hustru, som brændebærerske, om hendes hals er der et reb af palmefibre.

 6. Af Helge Ebbe Nørager

  -

  @jenni c.

  Stadig ikke mod nok til at skrive i eget navn, når du udøser dit had.
  Ganske forståeligt, tør man spørge om du føler dig godt tilpas i dit nye land.
  Altså det land du er indvandere/gæst i nu ?.

  Du ved vel at du er en førstegenerations indvander som stjæler job, fra dit nuværende lands borger som er født og opvokset i landet.

  Omstiller du dig til deres kultur, eller sidder du blot fra udlandet og vedholdende giver udtryk for dig sorg over ikke længre at bo i Danmark ?

  Jeg kan tilgengæld oplyse det er mig en stor glæde du har besluttet dig for at forlade landet.
  Årsag..

  jenni c. skriver.

  “Unge mennesker?
  Utøya var den årlige jugendlejr af militante unge politikere og børn, de næste politikere i logen, der bliver opdrættet i ånden. Antijødisk, pro islamisk. antinorsk.”

  “Utøyajugend er ikke uskyldige børn og unge. De er aktit, militante, politikere. Mod det norske, mod jøder.
  12 af de likviderede var opstillet til kommunalvalget i september, altså valg få måneder efter attentatet.

  Stoltenberg er selv en utøyajugend.
  De er en klike, en magtfuld loge, der sørger for en magtkarriere til deres egne børn.
  Der er ikke noget uskyldigt i dem.”

  “Utøyajugend var militante aktive politikere. Antijødiske.
  Som danskeren i Norge betegner i sin kronik, Norges fremtidige ledere. Skaffet ind i magten – inddoktrinerede og klikedannede til formålet fra barnsben på arbeiderpartiets årlige jugendlejre.

  Utøya. Et gennemperfidt politisk projekt, der minder om hitlertiden.”

  Nå men måske de @jenni c, ikke er det menneske som i lang tid har givet udtryk for næsegrus beundring for massemordere, samt bor i et andet land og stjæler de indfødtes job.
  I så tilfælde undskyld.

  Uanset hvad er deres indlæg preget af had, og latterlige sammenligninger med Hitler Jugend, godt blandet med udtryk for at de støtter jøder.

  Magen til gang crap skal man lede længe efter.

  Deres brug af sammenligning med Hitler Jugend, er en fornærmelse overfor alle ofre for Hitler.
  At de vover at nedgøre alle de døde jøder, med deres latterlige perfide sammenligninger, er helt groteskt.

  Læs en historie bog, eller gør som mig tal med familie medlemmer som faktiskt har numre på armen tatoveret.

  Så måske de kunne indse det vanvid de udtrykker.

 7. Af jan henrik wegener

  -

  For at sige det rent ud: Det er ikke lige fra din kant jeg vil belæres om hvad der er lovligt og ulovligt (eller om ret og uret, om man foretrækker det). Folk som måske ser sig selv som ivrige tjenere for Fædrelandet, giver en gang imellem det indtryk at de er på nippet til at blive lidt for ivrige – rent ud sagt er på nippet til at komme ud i noget der kan straffes og må straffes.

 8. Af jenni c

  -

  Helge Ebbe Nørager, 3. september 2012 kl. 08:00

  Jeg kan altså ikke gøre for, at det er sådan, der rapporteres offentligt deroppefra.
  Det er altsammen offentliggjort i pressen. Med billederne af plakaterne, som de unge lavede med bojkot Israel.

  Muhammed er det mest brugte navn til nyfødte drengebørn i Oslo i 2010.
  Og jødehadet er problematiseret.
  Varm debat om det nye jødehad
  http://www.aftenposten.no/meninger/debatt/Het-debatt-om-det-nye-jodehatet-6823037.html

  Et problem ændrer sig ikke ved at skyde på den informerede budbringer.

 9. Af jenni c

  -

  Helge Ebbe Nørager, 3. september 2012 kl. 08:00

  Jeg skriver med mit eget navn.

 10. Af jenni c

  -

  @ Helge Ebbe Nørager,

  Siger du, at hun lyver, danskeren, der bor i NOrge, og skrev kronikken fra Norge få dage efter attentatet?

  Er det ikke tankevækkende, at ‘Arbeiderparti’, betegnes med magtstatus som ‘eliten’, og der er visse slående ligheder med et tidligere parti, som du nævner?

  ……

  http://politiken.dk/debat/kroniker/ECE1346130/en-vred-mand-mod-eliten/

  68 af fremtidens ledere likvideret på Utøya. Hvorfor nu, og hvorfor Norge?

  Anders Behring Breivik er ikke den jævne nordmand, og den jævne nordmand tyr ikke til antidemokratiske virkemidler for at blive hørt. Men hans politiske projekt udspringer i vid udstrækning af de samme bekymringer og konfliktlinjer, som eksisterer i det norske samfund i dag – på den ene side mellem sådanne personer som mig selv og mine venner i de politiske institutioner, som var mål for terroren, og på den anden side hos ’almenfolket’.

  Det undskylder på ingen måde Anders Behring Breiviks handlinger, men det kan måske være en analytisk ramme for at forstå, hvorfor disse tinge sker i Norge lige nu. Det bør også være en opfordring til eftertanke hos alle de danskere, der er bekymrede for at ende som terrormål. Den krise, der har ramt Norge, er både et udtryk for ekstremisme og ondskab, men også for en dybereliggende krise, som handler om globalisering, køn og klasse. Dette er en situation, Norge og Danmark har tilfælles.

 11. Af Vagn Qvistgaard

  -

  Den anonyme Jenni C benægter fakta:

  http://www.familiestyrelsen.dk/samliv/trossamfund/godkendelse/detraadgivendeudvalgvedrtrossamfund/

  Social- og Integrationsministeriet (Ankestyrelsen) er ikke en kontordame.

  At Jenni C læser grundloven anderledes end lovgiverne (ministriet) ændre intet.

  Det er end ikke lykkedes at forbyde Hizb ut-Tahrir, trods formandens racismedom.

  Den uhørlige sammenligning mellem et norsk partis ungdomsafdeling (alle partier har en sådan) med hitlerjugend siger en del om Jenni C.

 12. Af jenni c

  -

  Vagn Qvistgaard, 3. september 2012 kl. 11:30

  Fakta er, at det er et Grundlovstema, som kontorfolk i et ministerie ikke lave.

  Ministre er IKKE lovgivere.
  Det er kun folketinget.
  Ligesom ministre heller ikke kan give kommuner kompetance til at ekspropriere.
  Det er kun Folketinget, der kan lovligt.

  Der er ministre, der ikke engang har stemmeret, fordi de ikke er medlem af Folketinget. Kun er minister.

  Men Danmark har været i en udvikling i retning af total lovløshed, som en bananstat, og det må så bringes på plads.

  Arbeiderpartiets unge er bl.a. muhamedanere og demonstrerede jødehad på lejren.

  Har du ingen bekymring over, at Norge er islamisk om få år, og som nordmænd har uhindret adgang til Danmark og resten af Skandinavien?
  Aner du ikke, hvad det er, du lukker ind?
  Norge har ikke en Grundlov, der beskytter Norge. Desværre.
  Det kan betyde, at Danmark skal lukke grænsen til Norge, hvis ikke Norge snart får styr på sine forhold.

 13. Af Helge Ebbe Nørager

  -

  @jenni c, et guldkorn mere fra deres side.

  “Helge Ebbe Nørager, 3. september 2012 kl. 08:00

  Jeg skriver med mit eget navn.

  Skrevet af jenni c, 3. september 2012 kl. 08:35

  Tjaa at hedde c, som efternavn er vel også muligt.

  Og @jenni c, fru/frk. deres sammenblanding af begivenheder er vold, mod sandheden.

  Intet intet i verden kan forsvare massedrab på andre mennesker……Intet

  Udfra denne min påstand, er vi grundlæggende uenige, at du/de/dem fru/frk. udtrykker sympati for gerningsmand, er uklogt.

  Men igen der er to typer mennesker i verden, dem som mener at dødsstraf er ok, og dem som siger nej.

  Ofte er det Ateister som siger nej til drab af andre mennesker, og de religiøse dræber lystigt andre.

  Irak henrettede forleden 29, 3 kvinder og 26 mænd.

  Tror ikke at efterladte til dræbte soldater, som døde i Irak er stolte af at deres børn døde for at indføre masse henrettelser.

  Men verden er forunderlig og selv navne som @jenni c. er idag ægte navne.

 14. Af Carl-Erik Pedersen

  -

  Hr. Helge Nörager.
  Nu har du jo et glimrende efternavn “Nörager”, som er en landsby på Djursland, med nabobyer, som Vivild, AllingÅbro, Gjesinge, hvor jeg trådte mine barnesko, og blev oplärt i den Grundviganske läre!

  Og i min bibel har jeg ikke nogen problem med, at slå andre mennesker ihjel, når de vil slå mig ihjel!

  Jeg frydede mig i den grad, da Bin Ladin blev slået ihjel, og gör det stadigväk!

  Så mon du ikke er kommet ret langt ud på et sidespor, grundet alle menneskeretsdeklarationer?
  M.v.h.

Kommentarer er lukket.