Når indvandrere siger sandheden om forfejlet integration

Af Kasper Støvring 240

Naser Khader skriver i Berlingskes kronik i søndags om de voldelige arabere fra Vollsmose og deres apologeter:

”Det, der overrasker mig, er de mange debatindlæg fra apologeter og rollemodeller, hvor det handler om at undskylde, forsvare og bagatellisere det, der er sket. Vi er nærmest tilbage til 1990erne. Man gør atter de unge til ofre og kommer på den måde til at bagatellisere det, der er sket. Det tager fokus væk fra det egentlige problem. Det, der skete, var efter min mening et angreb på kernen af det danske velfærdssamfund. Skubber man skylden over på samfundet, skubber man ansvaret væk fra de unge.”

At man skal høre sande ord fra Khader undrer ikke. Khader var under Muhammedkrisen en af de mest konsekvente og modige forsvarere af den danske og vestlige tradition for ytringsfrihed. For det måtte han betale en høj pris: truet og forfulgt af ”sine egne”, altså muslimske indvandrere og efterkommere, der mente, at han var blevet for dansk. En slags frafalden. Venstreorienterede betragtede ham som det, der nedsættende kaldes en kokosnød: mørk udvendig, hvid indvendig.

Skønt Khader er en muslimsk indvandrer fra Syrien, talte han altså mere fornuftigt end mange etniske danskere for dansk kultur. Og han blev samtidig en af landets mest populære skikkelser – undtaget i det segment der mente, at Muhammedtegningerne var en slags hetz. Hvis man altså assimilerer sig, kan man sagtens blive dansk – og blive anerkendt for det. At assimilere sig betyder netop det: at leve i kraft af dansk kultur, normer, værdier osv. Det handler ikke om en anden etnisk baggrund, selv om den kan selvfølgelig kan besværliggøre assimilation.

To andre indvandrere, Mehmet og Mehmet, nærmere bestemt Yüksekkaya og Necef, sagde forleden i Deadline det, der skal siges om indvandring, kriminalitet og kultur – også i anledning af Vollsmose-urolighederne:

Mehmet Yüksekkaya, integrationskonsulent: ”Jeg ser det som et kulturelt fænomen, det er medbragte normer som de har taget med hjemmefra, som vi ser i Danmark. Og jeg er bange for vi kommer til at se det igen […] Den måde de handler på hvor 60 til 80 personer angriber et sygehus, det har vi set mange eksempler på i mellemøstlige lande. Hvor der hersker lovløshed, hvor der hersker stammekultur, der er klaner, der er bander […]”

Mehmet Ümit Necef, kultursociolog: ”Mehmet har en pointe her. Eksempelvis, hvorfor hører vi ikke om en flok vietnamesere eller kinesere, eller tamilere, der angriber et hospital og raserer den ned. Jeg tror det er en af forklaringerne, den kulturelle baggrund, er jeg sikker på spiller en vis rolle, ellers kunne man ikke forklare hvorfor nogle bestemte etniske grupper opfører sig på en bestemt måde, end anden måde end andre ikke-danske etniske grupper i Danmark […]

Kulturel ballast er ikke noget der forandrer sig ‘overnight’, bare fordi man befinder sig i Danmark. Forældrene kan påvirke dem. Fjernsyn kan påvirke dem. De tager til deres hjemlande i ferien, osv. osv. Altså, kultur på nogle punkter er noget som forandrer sig ret hurtigt, men på nogle andre punkter kan der være tale om træghed. Jeg mener, der er også en anden ting der spiller ind. Jeg er enig med Mehmet at kultur kan spille puds, men når man hører dem tale i medierne, så er der et bestemt aspekt der falder mig i øjnene – den der enorme fornærmethed, den følelse af, at hele verden, det danske samfund er imod dem. Og at de er ofre for det danske samfunds dårligdomme. Det danske samfund marginaliserer dem, diskriminerer dem, det danske samfund er racistisk osv. osv. Og når de har den opfattelse af det danske samfund som et fjendtligt magt, så opfører de en slags osteklokke, et parallelsamfund med deres egne regler. ” (Delvis transskribering og link til Deadline-udsendelsen)

Mehmet Necef udgiver sammen med sociologen Henning Bech snart en bog om anti-racisme blandt danskere og offermentalitet hos udlændinge. Den skal nok blive spændende, ligesom det bliver interessant at se apologeterne, det, Khader kalder halalhippierne, afsværge bogen, der bl.a. handler om det forvanskede billede, udlændinge får af Danmark. Bl.a. når de modtager undervisning her i landet. Herom har Lars Christiansen skrevet en glimrende kronik.

Der findes andre hæderlige fortalere for dansk kultur blandt indvandrere som Cherif Ayouti og Farshad Kholgi. Man kunne blot ønske, at der var flere. Det er blot lidt træls, som vi siger i Jylland, at bruge indvandrerbetegnelsen om disse folk. For de er lige så danske som etniske danskere, ja, endda mere end mange etniske danskere, bedømt på deres forsvar for dansk kultur. Og det er dem, der sætter diskussionen om forfejlet integration på plads.

 

240 kommentarer RSS

 1. Af Niels Poulsen

  -

  @Yassin C

  “Men det er jo absurd og ironisk nok temmelig udemokratisk, da tankefrihed er den allerhelligste frihedsrettighed.”

  Jeg vil ikke kalde menneskeskabte love for hellige (det er vel netop forskellen på teokrati og demokrati). Men Grundlovens § 67, som sikrer, at muslimerne kan dyrker deres tro frit i Danmark, er vigtig. (Jeg takker først og fremmest Luther for, at vi nåede så langt).

  Men samtidig synes jeg, at det er vigtigt, at de danske muslimer respekterer de værdier, som et moderne sekulariseret vestligt samfund som det danske er. Vi har desværre set forsøg på, at muslimerne forsøger at ændre det danske samfund, eksempelvis ved at ønske at forbyde kritik af islam eller ved at ønske at indføre sharia. (Det ligger lidt tilbage i tiden).

  Lige nu er der ikke så meget af den slags uvæsen, men jeg frygter, at det vender tilbage.

 2. Af niels hansen

  -

  @Niels Poulsen

  “Du viser, at du overhovedet ikke ved, hvad sekularisering betyder. Læs her og bliv klogere…”.

  Tak for henvisningen. Interessant læsning, bl.a.

  “Sekularisering i praksis

  Sekulariseringen gennemførtes i bl.a. Tyrkiet i 1920’erne og i en række stater, der blev selvstændige efter 1945, fx Indien og Indonesien. Målet var at skabe et samlingspunkt om nationen på tværs af etniske og religiøse tilhørsforhold. Sekulariseringens fortalere, fx Atatürk i Tyrkiet, Nasser i Egypten og Nehru i Indien, ønskede at modernisere landene ved bl.a. at undgå enhver form for religiøs indblanding i statens affærer, idet religionen blev betragtet som irrationel og repræsenterende fortiden. Nationen skulle være hævet over religion.”

  Som jeg skrev, kan jeg ikke forbinde sekularisering med en ‘Statskirke’. Alene udtrykket bringer mindelser om tidligere totalitære stater.

 3. Af niels hansen

  -

  @Niels Poulsen

  Nu var min kommentar om Søren Farup ikke møntet på hans personlighed, men udelukkende om hans konstante referencer til religion.

  Jeg fik det indtryk, at den slags referencer også irriterede dig.

 4. Af Kurt Dejgaard

  -

  Niels Poulsen (6. september kl. 10:22)

  Citat:
  “Det er eksempelvis sjældent, at en muslim siger ”jeg mener”. Derimod siger han eller hun ofte ”profeten Muhammed siger”. Det er det, som står i Koranen, som er vigtigt. Ikke det, som individet selv tænker eller føler.”

  Kommentar:
  Nådada! Jeg har endnu til dato til gode at høre een eneste muslim udtale sig som hvad “profeten Muhammed siger”, fremfor at udtrykke sin egen mening.

  Faktisk har jeg til gode at møde en muslim der faktisk har læst koranen! Og min omgangskreds tæller trodsalt en hundrede stykker af slagsen.

  Mon din egen består af een? Og hedder han mon Abdul Wahid Pedersen?

 5. Af Niels Poulsen

  -

  @niels hansen

  Det er naturligvis den sekulariseringprces, som de nordeuropæiske samfund begyndte i renæssancen, og som spredte sig til Nordamerika med de flygtende protestanter fra England, som jeg fokuserer på. Der er, så vidt jeg husker, fire eller fem reformatorer. Luther er den første og vigtigste (for os i hvert fald). Men Holland, Schweiz og England har også deres skikkelser.

  Den tvangsekularisering, som skete i muslimske samfund, under dannelsen af nationer i i begyndelsen og midten af det tyvende århundrede er noget andet. Det ved du også godt. Jeg tror slet ikke, at den slags sekulære nationer er efterstræbelsesværdige. Muslimer har jo større frihed i Danmark end f.eks. Tyrkiet, hvor traditionel muslimsk klædedragt er forbudt på universiteter og i det offentliges tjeneste. Det gælder jo også i Frankrig, som har forbudt burka. De danske muslimer burde være Luther og Grundlovens fædre dybt taknemmelige.

  Angående Farup:

  Jeg har ikke noget imod, at man refererer til religion. Jeg har noget imod, at man KRITIKLØST refererer til religion.

 6. Af niels hansen

  -

  @Niels Poulsen

  “Jeg er glad for, at du færdes i et sekulært muslimsk miljø, hvor muslimer tillades frimodighed og individualitet. Dog tillader jeg mig at tvivle, om det er sandt. Er det ikke et skønmaleri, du pga. dit hildede blik fremmaner?”

  Tvivl ej, for det er sandt.

  Og som Kurt Dejgaard har jeg også til gode at møde en muslim, der rent faktisk har læst Koranen.

  De eneste korancitater på debatblogge herhjemme kommer fra anti-muslimer, der bruger deres kostbare fritid på at studere bogen (på dansk?).

  Du færdes helt klart i helt andre muslimske miljøer end jeg gør.

 7. Af Birgit Hviid Lajer

  -

  I Danmark er kirken benævnt som en statskirke, fordi landet som helhed var kristent og forblevet det med også Luther. Et homogent land.

  Men – kulturen er også bygget på dette, så derfor har det intet formål at adskille stat og kirke, da det ikke er ønskeligt at få mere religion at slås med fra andre sider.

  Fremmede her i landet på ‘nøjes’ med, at de har religionsfrihed. Vi skal i hv f ikke lave landet om, så ‘andre’ bedre kan føle sig tilpas – og vi selv ikke; men med idelige slåskampe om, hvem der er størst, bedst, mest rigtig osv.

  Det vil nemlig ingen ende tage, og alle kan påstå sig danske – blot fordi de er født i landet; men ikke har taget kulturen til sig, så vi ender op med
  … ??? Slagsmål om, hvem landet tilhører.

  Senest hørte vi i de 2 udsendelser på TV om danskhed, at: “Jeg er lige så dansk som du, selv om jeg går med tørklæde mm, fordi jeg er født i Danmark – altså selv om vi i mange generationer og slægtled er danske, så skal vi ‘underminieres’ med udsagn fra folk, der stort set lige er ankommet og bare kan antage såvel som påstå, at de, fordi de har et statsborgerskab, skal opfattes som danske.

  Det er de på papiret – men ikke i virkeligheden og af mange grunde, da de knapt ses at kende kulturen i mange henseender og led.

  Medmindre – vi er parate til også at acceptere tilbagestående civilisationers opfattelser som lige så gyldige som vores for landet som helhed.

  Var der nogen der sagde sharia og khalifat? Hvis nogen kunne se sit snit til også det?

 8. Af niels hansen

  -

  @Birgit Hviid Lajer

  Hvor er det dog godt, at vi har dig til at fortælle os alle, hvad ægte danskhed er.

 9. Af niels hansen

  -

  @Niels Poulsen

  “Jeg har ikke noget imod, at man refererer til religion. Jeg har noget imod, at man KRITIKLØST refererer til religion.”

  Jeg har nu ikke set meget kritik fra Farups side af Luthers religionsopfattelse.

  Beklager, hvis det er gået min næse forbi.

 10. Af Birgit Hviid Lajer

  -

  niels hansen

  Din citeren omkring, hvad der er sekularisering holder jo ikke en meter, i heller de lande der nævnes; man kan nu engang ikke opdrage folk religiøst og så forlange en stat uden en sådan indflydelse/afsmitning.

  Det er ønsketænkning og utopi.

  I Danmark er vi blevet mere og mere sekulære i vores tankegang, og de to unge indvandrere i de 2 nævnte TV-udsendelser fra i går og i forgårs er i seksuel henseende flere hundrede år tilbage i tid i deres både opfattelse og afholdenhed.

  Man kan glimrende være et anstændigt menneske og med erfaringer, før man evt. forlover sig eller bliver gift, skulle jeg mene. Alene dét sender os nærmest århundreder tilbage.

  I DK – er det ellers kun katolske nonner, der er hyllet ind – OG vel at mærke uden makeup på hveren øjne eller læber. Så en gang dobbeltmoral her, hvor jeg ligedan har observeret flere yngre kvinder i lange klædedragter og med slør med tillige bare fødder i varmen (ja, hvad ellers!) – men med neglelak på tå-neglene! Dobbeltmoral igen.

  På en bustur for nogle måneder siden sad en dansk konvertit, en kvinde md ialt vel 3-4 børn. Et par stykker sad foran mig og pjattede, en lille pige, dansk, og en lille dreng, sikkert også dansk – men af udseende mørk.

  Jeg sad på et sæde, der var højere oppe end deres og glædede mig over de to’s pjatten, da den lille pige flere gange sagde til den lille dreng, hvor godt hun virkelig kunne lide ham.

  Pludselig udbryder den lille pige henvendt over gangen til den tilhyllede kvinde, formentlig moderen til i hv f nogle af børnene:

  “Der er en fremmed, der har set et stykke af hans hud.” Gentaget nogle gange.

  Den lille drengs havde en åbenstående skjorte på i varmen, og den gled nemt ned og lidt bagud fra nakken – helt naturligt.

  Og – det var altså så mig, der havde set noget, jeg ikke skulle se: et lille stykke af en lille drengs
  krop, vel 5 cm af det øverste af hans ryg!

  Hvor er vi henne?

 11. Af Niels Poulsen

  -

  @Kurt Dejgaard

  Som jeg sagde til Niels Hansen: “Jeg er glad for, at du færdes i et sekulært muslimsk miljø, hvor muslimer tillades frimodighed og individualitet.” Det gælder åbenbart også dig. Der er ikke noget med at bede fem gange mod Mekka dagligt og sulte sig under ramadanen. Det er, hvad den enkelte muslim føler og tænker, som er det vigtigste. Hvad Koranen foreskriver er mindre vigtigt. Det er jeg rigtig glad for at høre!

  Medlemmerne af Hizb ut-Tahrir er imidlertid gode til citater fra Koranen og er endda blevet dømt for dem.

  Jeg har også diskuteret med sådan folk på Berlingske blogs.

  Jeg kender ikke Abdul Wahid Pedersen. Jeg har kun set ham en enkelt gang på Nørrebro, hvor han gik rundt i mellemøstlige gevandter med en katolsk paters aura om sig.

  Den, der forstår at læse indenad, kan indse, at min kritik af islam er helt parallel med Martin Luthers kritik af den katolske kirke. Jeg bryder mig ikke om, at det religionens fængsel, vi kastede af os i Reformationen, vender tilbage til os i skikkelse af islam. Det er faktisk en meget vigtig pointe, som mine kritikere bør tænke lidt over.

 12. Af Birgit Hviid Lajer

  -

  Desuden er de fleste danskere medlem af fokekirken – stærkt troende eller blot såkaldt kultur-kristne.
  Så – det er landet, og vi er heldige med (hv f i praksis) en noget mindre streng religion så alene derfor skal vi ikke give køb på noget her.

 13. Af Niels Poulsen

  -

  @niels hansen, 6. september 2012 kl. 14:38

  “Jeg har nu ikke set meget kritik fra Farups side af Luthers religionsopfattelse.”

  Hvorfor skal Farup og jeg kritisere Luther? Luther satte os fri. Han igangsatte den afvikling af autoriteter, som har skabt vores moderne samfund, hvor vi lever og udtrykker os frimodigt, hvilket også kommer de danske muslimer til gode.

  At kritisere Luther er det samme som at genopbygge det åndelige fængsel, som vi levede i før Reformationen.

 14. Af Birgit Hviid Lajer

  -

  niels hansen

  Ja, ikke? Skål!:-)

 15. Af Birgit Hviid Lajer

  -

  I udsendelsen i går aftes, den sidste af de 2 tidl nævnte, så var der debat, hvor en Stine Bosse ikke lige vidste hvilken mave, hun nu skulle ligge fladt på overfor den , da Stine Bosse da ikke syntes, at der overhovedet gjorde noget, at denne unge tørklæde-klædte kvinde umodent afviste at skåle bare i et glas vand – og derfor egtl meldte sig udenfor selskabet!

  At udbringe en skål gør vi af flere grunde og ved flere lejligheder, blandt andet for at hilse på under måltidet og ikke bare sidde og bælle i sig – og for at være obs på deltagerne bordet rundt såvel som det er hyggeligt at kunne udbringe en skål ved festlige lejligheder for andre.

  Den unge kvinde morede sig bare siden – og forstod ikke en dyt, andet end sit eget. Og vel fordi der ikke var nogen af de tilstedeværende, der havde åndsnærværelse til at forklare, hvorfor og hvornår vi skåler.

  Men – heldigvis kom palæstinenseren med udsagnet: umodenhed om den unge kvindes attitude.

  Hun kan fremover risikere, at der er andre, der ikke vil invitere hende aht til andre deltagere, når hun alligevel melder sig udenfor i al sin egen selvforståede ophøjethed.

 16. Af Birgit Hviid Lajer

  -

  God aften – jeg er nødt til at smutte. Mvh BHL

 17. Af Yassin C

  -

  @ Niels Poulsen: hvad var Luthers syn på kvinder? På jøder? På homoseksuelle? Eller på straf for den sags skyld?

 18. Af Seker Gün

  -

  Niels Poulsen@

  Jeg er af muslimsk familie og må vel betegnes som en. Jeg har aldrig nogensinde hørt en eneste udtale sig på profetens vegne..
  Jeg kender heller ingen der har læst koranen, mig selv incl.

  Hvad bygger du din påstand på??

 19. Af Niels Poulsen

  -

  @Yassin C, 6. september 2012 kl. 15:11

  Jo, på nogle områder er man som moderne kristen nødt til at forholde sig kritisk til Luther.

  Men det vil være urimeligt at tvinge mig til at kritisere Luther som arkitekten for det sekulariserede samfund, hvor kirken trak sig tilbage, så borgerne kunne få lov til at realisere deres liv. For så ville jeg jo skyde mig selv i foden. Jeg er glad for min frihed. Jeg er glad for, at jeg ikke lever i Saudi-Arabien, for at vise, hvad modsætningen af et sekulariseret samfund med et reformeret trossamfund er.

  Som eksempel på, at jeg kan forholde mig kritisk over for Luther, er, at jeg er meget uenig i hans hadefulde skrifter mod jøderne.

  Nu har jeg så vist, at jeg kan forholde mig kritisk til den teolog, som har betydet mest for os kristne i Danmark.

  Kan du på samme måde forholde dig kritisk til islam, Koranen og profeten Muhammed?

  Eller kan du kun forholde dig kritisk til det danske samfund og de vesteuropæiske værdier, som det bygger på?

 20. Af niels hansen

  -

  @@Niels Poulsen

  Damned if you do and damned if you don’t!

  Du skriver: “Læs her og bliv klogere”.

  Når jeg så læser, det du henviser til og citerer fra det, skriver du: “Din citeren omkring, hvad der er sekularisering holder jo ikke en meter”.

  Kan du blive helt enig med dig selv?

 21. Af Niels Poulsen

  -

  Seker Gün@

  “Jeg er af muslimsk familie og må vel betegnes som en. Jeg har aldrig nogensinde hørt en eneste udtale sig på profetens vegne..
  Jeg kender heller ingen der har læst koranen, mig selv incl.

  Hvad bygger du din påstand på??”

  Har du aldrig hørt en muslim citere fra Koranen? Meget mystisk.

  Nu tror jeg, at du ligesom de andre debattører på tråden her, gør dig dummere end du er.

  Hvor skal jeg begynde?

  Beder du ikke fem gange hver dag? Faster du ikke under ramadanen?

  I den kristne vesteuropæiske civilisation er det fuldt ud accepteret at kræve renter, når man låner penge ud. Uden det havde vi ikke vores bankvæsen her i Vesten.

  Må du som en god muslim tage renter, hvis du låner nogle penge ud? Næh, det må du ikke. Hvorfor? Fordi Muhammed sagde, at man ikke må modtage gaver, hvis man låner en anden penge.

  Det kan godt være, at du ikke kender citaterne bag alle de forbud, du lever med som muslim, men jeg går ud fra, at den imam, du lytter til i moskeen, kender dem.

  Men hvis alt det ovenstående lyder fremmed for dig, så må du være sekulær muslim, og det er bare super med mig!

  For så er du jo ligesom Naser Khader.

 22. Af Niels Poulsen

  -

  @@niels hansen

  “Kan du blive helt enig med dig selv?”

  Det synes jeg går meget godt.

  Den lutherske reformation af det nordtyske område i renæssancen kan naturligvis ikke sammenlignes med eksempelvis Atatürks dannelse af det moderne Tyrkiet.

  Luther var en repræsentant for kirken, som reformerede kirken, så den trak sig tilbage og gav rum til en borgerlig kultur.

  Atatürk var en magthaver, som gennemtrumfede en reformation af samfundet, så det blandt andet blev forbudt at bære religiøs klædedragt, hvis man repræsenterer samfundets institutioner. Han afskaffede islam som statsreligion og havde efter sigende en del “anti-islamiske holdninger” (det betyder vist blot, at han var orienteret mod den vestlige civilisation).

  Jeg ville sådan ønske, at islam fik en reformator som Luther, som ville mindske rækkevidden af islam i den enkelte muslims liv, på samme måde som han mindskede rækkevidden af kristendommen i den enkelte kristnes liv.

  Men ligesom paven og den katolske kirke i sin tid var hunderæd for reformationen, så er vor tids imamer hunderædde for en lignende udvikling.

  Den meget hadske tale, man hører fra imamer i Mellemøsten og Nordafrika, mod den såkaldte dekadente vestlige kultur, er at ligne med den modreformation, som den katolske kirke stillede på benene, som modsvar på Luthers transformation i Nord.

 23. Af Niels Poulsen

  -

  … som modsvar på Luthers transformation af kirken i Nord, skulle der have stået.

 24. Af Erik Larsen

  -

  “yassinC”, “sekerGün”, “NielsHansen” m.fl. – hvorfor f….. rejser I dog ikke hjem?
  Hvad vil I her? Ja, jeg har jo idag set islamister med skilte der siger “Vi ønsker at overtage verdensherredømmet”!!! Tak.
  Nogenlunde normalt begavede danskere kan sikkert snart forstå, at “hjemsendelserne” skal begynde og totalt stop for de nye “nazister” = med de der altså VIl verdensherredømmet må komme nu og ikke om 10 måneder!!!!!! Men med en rød regering der opfører sig som danskerne før og under anden verdenskrig – SÅ er der nok lidt tid inden “Holger Danske vågner”! Men det er UFATTELIGT, at danskerne accepterer “Vollsmose m.m.!

 25. Af Kurt Dejgaard

  -

  Niels Poulsen(6. september kl. 14:39)

  Jamen det er helt fint med kritik af islam og jeg har det fint med din parallel til Luthers kritik af den katolske kirke.

  Bemærk her, at det var den katolske kirke Luther kritiserede, og ikke katolikker somn sådan. For Luther vidste godt at den almindelige katolik på hans tid, ikke hverken kunne læse eller forstå latin.

  Den gennemsnitlige muslim kan ikke læse arabisk. Og blandt de der kan, kender jeg ingen arabere der faktisk har læst koranen (jeg har en lille snes arabere i min professionelle omgangskreds. Nogen af dem, fastede for nyligt. Een af dem, overholder sine bønner når/hvis han kan. Ingen af dem har læst koranen).

  Det kan du saa affeje med at det bare er fordi jeg tilfældigvis “omgåes sekulariserede muslimer”. Men så har jeg det lidt anstrengt med at du på eet tidspunkt siger “Det er eksempelvis sjældent, at en muslim siger ”jeg mener”. Derimod siger han eller hun ofte ”profeten Muhammed siger”, og så efterfølgende underbygger det med “Medlemmerne af Hizb ut-Tahrir er imidlertid gode til citater fra Koranen”.

  Mener du (at vide) at Hizb ut-Tahrir er repræsentative for “den gennemsnitlige muslim”?
  Hvis det er din opfattelse, vil jeg betvivle at du selv omgåes ret mange muslimer i det hele taget. (Hizb ut-Tahrir omgåes du helt sikkert ikke, for de plejer ikke omgang med folk som dig og mig. De plejer faktisk heller ikke omgang med de muslimer jeg kender. Som for Jehovas Vidner og andre religiøse fundamentalister, plejer de udelukkende omgang med folk der er nøjagtig som dem selv)

 26. Af Erik Larsen

  -

  ER der ikke een eneste muslim/islamist der kan forklare mig Hvad DE vil – hvad de VIL i det lille land Danmark?????????????????????
  Forklar mig/os dog!

 27. Af Erik Larsen

  -

  “Kurt Dejgård” – du forstår altså ikke en dyt!
  Kan du ikke få ind i dit hovede, at de fleste danskere IKKE har nogetsomhelst tilfælles med de indvandrere som du og dine har påført os?
  De hører ikke hjemme i Skandinavien.
  De giver kun, kun, kun problemer.
  Jeg generaliserer ikke , fordi jeg kender rigtig mange rare og fornuftige indvandrere, men det står vel klart for alle , at der er bare SÅ^mange problemer uafbrudt med en stor procentdel af dem, som der overhovedet ikke er med f.eks. inder, kinesere, japanere eller europæere! Hvorfor lukker du og dine øjnene for det? Og forklar dog hvorfor de totalt anderledes tænkende – både religiøst – og totalt vil være her???

 28. Af Kurt Dejgaard

  -

  Erik Larsen (6. september kl. 16:48)

  Jeg har ikke påført hverken dig eller Danmark nogetsomhelst overhovedet!

 29. Af Troels Dalsgaard Sørensen

  -

  Erik Lassen@
  Jeg er da ked af at læse at min kone og jeg intet har til fælles. Vores søn tyder ellers på noget andet. Min pragtfulde svigetfamilie og min familie er involveret på kryds og tværs. Min familie inviterer til Jul, min svigerfamilie inviterer til Bayram, vi planlægger ferie sammen. DU har ikke forstået en dyt.

 30. Af Søren Farup

  -

  Kære alle jer, der ikke kender en muslim, der har læst koranen.

  Det er mildelst talt nedslående med disse krampagtige forsøg på at bortforklare islams betydning for enhver muslim. Enhver ærlig muslim må krympe sig ved en sådan bortforklaring af det, hans hjerte i en eller anden grad hænger ved.
  Nu vil jeg fortælle en sandfærdig beretning fra det virkelige liv – om mig og min gode arbejdskollega “Mehmet” (det hedder han ikke i virkeligheden, men jeg har ikke spurgt ham om lov til at skrive dette, så jeg vælger at gøre ham anonym).
  Historien ligger ca. 5 år tilbage i tiden, og min arbejdsgiver havde taget en ung mand i arbejde, som var kommet hertil omkring et halvt år før fra en af de palestinestiske flygtningelejre som “kvoteflygtning”. Mehmet var ca 35 år, en flot ung mand med mange kræfter og et godt hoved. Hans dansk var allerede bedre end de udlændinge der ellers var i firmaet (og i parantes bemærket, ville de muslimske af slagsen helst arbejde med mig). Mehmet og jeg arbejdede sammen i et antal måneder, og da han tog sin tro alvorligt, bad han fem gange om dagen – altid diskret. Han elskede at fortælle om sin religion, og da jeg jo vidste en del om den, og da han var mig særdeles venlig stemt – og iøvrigt elskede en god spas – havde vi, efterhånden som hans danske blev bedre og bedre, mange gode samtaler. En dag, da vi sad i bilen og spiste vores mad, fortalte jeg ham følgende: Nu skal du høre Mehmet. For nogen tid siden faldt jeg en sen aften i en udsendelse i fjernsynet om en palenstinensisk kvinde, der havde været gift med en syrisk mand, med hvem hun havde fået 3 drenge.
  Hun var blevet skilt fra denne mand – efterladende drengene hos ham – og var taget tilbage til Palestina, hvor hun havde giftet sig med en fremtrædende person fra Hamas. Med ham havde hun nu yderligere 3 drenge. Hun var ca. i 55 års alderen, talte godt engelsk, og programmet handlede om hendes fortumlede liv, som hun meget levende kunne berette om – derfor blev jeg hængende ved udsendelsen. Da så journalisten til sidst i udsendelsen spurgte hende, om hun så nu var lykkelig, svarede hun: “Nej – først når en af mine drenge er blevet martyr!”
  Ikke så længe efter var der nok en udsendelse (fransk eller canadisk) om en ung mor, der sammen med sit barn på et par år var indkvarteret i en madrassa, og som overfor journalisten ikke lagde skjul på, at hendes hele opdragelse af sit barn, der under interviewet lå og sov ved siden af hende, var, at forberede ham på at blive martyr. Da drengen til slut i udsendelsen vågnede og med sit smukke barneansigt så op på sin mor, som børn nu gør det, spurgte journalisten nok en gang, om hun virkelg kumme mene at han skulle være martyr. Hun svarede uden den mindste tøven, at det skulle han.
  Mehmet var ikke i tvivl om, hvad jeg mente om dette, men da jeg med vantro i stemmen nærmest bedende spurgte ham: Jamen – din mor ville da ikke gerne have, at du blev martyr Mehmet – ville hun? I stedet for at give mig det nemme svar – Nej, det ville hun ikke – så Mehmet blot ned for sig og sagde ingenting.

  Jeg har mistet kontakten med ham – hvilket ærgrer mig. Jeg lånte ham Skaknovelle af Stefan Zweig, både fordi han gerne ville læse noget på dansk, og fordi han kunne lide skak. Jeg håber, han har fået den læst og det ville være sjovt at høre, om han syntes om den.
  Han skulle giftes med en fra Palestina, og han sparede kraftig sammen for at kunne financiere hende og hendes families – og sin egen – rejse til Polen, hvorfra de indledende formaliteter skulle drøftes.
  Det var ikke mit indtryk, at han stadig syntes om ideen jo nærmere han kom dagen for det første møde, siden han kom til Danmark, men der var vist ingen vej tilbage.

  Søren Farup

 31. Af Seker Gün

  -

  @Erik Larsen..
  Jeg kan da godt forklare hvad jeg laver her. Danmark er mit fødeland, som jeg elsker og vil kæmpe og dø for.
  Hvorfor er du her??

 32. Af Søren Farup

  -

  I forlængelse af ovenstående indlæg, skal I heller ikke skånes for dette 2 min lange klip med Muhammed Morsi, der taler for en tusindtallig skare.
  De er ganske enige med ham i, at Profeten er den egentlige hersker!
  http://www.youtube.com/watch?v=C2FzhFL8CSk

  Søren Farup

 33. Af Balther jensen

  -

  Ja,den Danske ‘Kultur’ er sku dejlig ?

  I Danmark kan man stjale lige saa meget man vil, og hvis man bliver taget af Politiet, saa bliver man belonnet med lidt ferie i et Fangsel hvor man faar gratis kost og logi, samt, man behover ikke at betale nogen ’skat’.

  Naar man saa kommer ud af Fangslet, saa kan man bare begynde at stjale igen, samt man kan handle med ‘Stoffer’ og lave store penge, og man kan drikke sig skide fuld lige saa meget som man har lyst til.

  Ja, Danmark er sku et dejligt Land at leve i.

  Det er ikke som i Saudi Arabien, hvor de ikke giver gratis kost og logi hvis man stjaler, drikker Alkohol og salger ‘Stoffer’, men hvor man faar hugget Arme,Ben og Hovedet af.

  Paa den maade kan Tyve,Roverer og ‘Pushers’ ikke mere stjale, drikke Alkohol, eller handle med ‘Stoffer’. Samt det koster ikke samfundet noget for at holde Tyve og Roverer i Fangsel.

  Kapish!

 34. Af Niels Poulsen

  -

  @Kurt Dejgaard, 6. september 2012 kl. 16:41

  Som altid bliver debatten lidt polariseret. Og det kan da godt være, at min formulering:

  “Det er eksempelvis sjældent, at en muslim siger ”jeg mener”. Derimod siger han eller hun ofte ”profeten Muhammed siger”. Det er det, som står i Koranen, som er vigtigt. Ikke det, som individet selv tænker eller føler.”

  som jeg bliver angrebet for af flere her på tråden, er sat for hårdt op. I må ikke stirre jer blinde på den formulering. Meningen var jo, at det kan være svært for en rettroende muslim at udtrykke sit eget jeg, når der er så mange regler og forbud i den pågældendes kultur.

  Jeg synes, at den – hvad skal vi sige, afslappede? – måde, som dine muslimske kollegaer dyrker deres tro på, er helt fin. Men er det ikke netop sådan nogle muslimer, Kasper Støvring efterlyser? De har et job, og religionen fylder ikke for meget – for deres børn kommer den måske til at fylde endnu mindre?

  Næh, heldigvis er medlemmerne af Hizb ut-Tahrir ikke repræsentative for den gennemsnitlige muslim i Danmark. Men desværre er foreningen en magtfaktor i det muslimske miljø i København. De kan jo samle 1500-2000 tilhørere (hæng mig ikke op på tallet) til deres kvinde- og mandsopdelte arrangementer.

  Storebrødre som vogter over deres lillesøstres gøren og laden, rejser til hjemlandet hvor det lidt for vestlige barn skal genopdrages af den fjerne familie og gå på koranskole, tvangsægteskaber. Det kan godt være, at du aldrig har hørt om sådan noget, men det er den frygt, jeg ser i de unge muslimske pigers øjne.

  Og så er der endelig dem, der er deres eget fængsels fangevogtere. Jeg så for nylig et billede af en meget, meget tynd Sherin Khankan. Overskriften på artiklen lød noget i retning af: “At faste gør min tro inderlig”. Jeg blev meget bekymret på det stakkels menneskes vegne og tænkte på, om ramadanen mon kan forværre anoreksi.

  Her vil jeg igen lave en analogi mellem islam og katolicismen. Der er nogen, så vidt jeg husker Georg Lukács, som har tolket de kristne mystikere, såsom Teresa af Avila og Johannes af Korset, som en sidste opflammen af den “rene” tro, som Reformationen afviklede – for modreformationen var dømt til at tabe, også de katolske lande blev med tiden sekulariserede.

  Jeg ser Sherin Khankan i sammenhæng med disse inderlige mystikere. I afsky over det “syndige” liv, vi lever i Danmark vender hun sig indad og straffer sig selv i håb om at blive forenet med Gud og hans absolutte rige. Jo mere “syndige” vi bliver, jo “renere” ønsker hun selv at blive som et værn mod os.

  Nu mener du sikkert, at det er et forkasteligt angreb på Sherin Khankan, jeg her foretager. Men faktisk forstår jeg hende nok bedre end så mange andre, for jeg har selv en rem af huden og har ligesom Sherin Khankan ønsket at forkaste det verdslige liv og som en munk søge samvær med Gud. Jeg ved, at jeg som kristen lever i en falden verden, og jeg leder vedvarende efter de sprækker i tilværelsen, hvor lyset fra evigheden titter frem. Som der står på Kierkegaards grav:

  “Det er en liden Tid,
  saa har jeg vunden,
  saa er den ganske Strid
  med eet forsvunden,
  saa kan jeg hvile mig
  i Rosensale
  og uafladelig
  min Jesum tale”

  http://www.assistens.dk/kierkegd.htm

  Men så er det, at den trivelige Luther sparker mig i rumpetten, siger, at himlen må vente, og byder mig på en fadøl på nærmeste hjørne. Sådan cirka.

  Hvor vil jeg hen med den digression? Jo, at Sherin Khankan skal se og passe på sig selv. Det kan umuligt være i Guds interesse, at hun skader sig selv. Vi skal have det rart i det korte liv, Gud skænker os på denne klode.

 35. Af Carsten Jacobsen

  -

  Søren Frørup.

  Jeg tror du omgås sandheden temmeligt end del. For at sige det rent ud.

 36. Af Erik Larsen

  -

  “Søren Farup” – Du har bare så meget, så meget ret – og din oplevelse med den indvandrer der endda var og virkede som en kanon-god person – viser jo at det er kun, kun facade udadtil. Deres syge koran-regler m.m. er bare så fanatiske, at der er kun eet eneste mål, som man f.eks. også netop nu ser:
  Muslimer med skilte der endda på dansk siger:
  “Vi har kun eet eneste ønske og det er VERDENSHERREDØMMET!”!!!! (HITLER om igen – intet andet!!!) MAN SER JO HELLER ALDRIG NOGENSINDE ANDRE END F.EKS. N.kADER SIGE NOGET IMOD DENNE UHYGGELIGE TENDENS. Hvorfor holder alle muslimer i Danmark sig udefra debatten? Ja, hvorfor mon???

 37. Af Erik Larsen

  -

  “Seker Gun”: Er det en vittighed? “Dit FØDEland”???
  Hvad mener du?
  Og når du spørger – er jeg DANSKER – og har været det i 97 generationer!
  Og endda været det da der stort set kun var DANSKERE I VORES LILLE LAND, der dengang var vidunderligt, men idag er trist, farligt og uhyggeligt – kun p.g.a. een eneste ting……..

 38. Af Carsten Jacobsen

  -

  Søren Frørup – ikke omkring det, at du har set et TVprogram. For det er jeg overbevist om er tilfældet.
  Men jeg forstår ikke, hvorfor du lod det gå ud over din kollega – Mehmet.

 39. Af Carsten Jacobsen

  -

  97 generationer – uforfalsket. Det er trods alt noget nær 2000års uforfalsket blod.

  Kan det dog passe?

 40. Af niels hansen

  -

  @Carsten Jacobsen

  Det er ganske vist.

  Emil Larsen er i familie med Grauballemanden. 🙂

 41. Af Steffen Nielsen

  -

  Erik Larsen

  “Og når du spørger – er jeg DANSKER – og har været det i 97 generationer!
  Og endda været det da der stort set kun var DANSKERE I VORES LILLE LAND, der dengang var vidunderligt, men idag er trist, farligt og uhyggeligt – kun p.g.a. een eneste ting……..”

  For mig handler danskhed ikke om race.

 42. Af Seker Gün

  -

  Erik@
  Elementært, min kære Erik. Jeg er født i Danmark. Danmark er mit fødeland.
  Hvis du praler af 97 generationer ufortyndet dansk blod, vil jeg påstå du omgåes sandheden med mere end et grand salt.
  Men det er sjovt…
  Mit eget blod er vist en plumret affære. Tyrkisk, græsk, lass og en masse andet.. Men jeg er født i Danmark, Danmark er mit hjem.
  Hver morgen hilser jeg Dannebrog, med stolthed.

 43. Af Seker Gün

  -

  Niels Hansen@
  Eller en af dem der skar halsen over på ham;-)

 44. Af Søren Farup

  -

  Kære Carsten Jacobsen

  “Søren Frørup.

  Jeg tror du omgås sandheden temmeligt end del. For at sige det rent ud.

  Skrevet af Carsten Jacobsen, 6. september 2012 kl. 18:58”

  Hvorfor du tvivler om sandfærdigheden af min beretning, forstår jeg ikke. Men den er ligefuld sand, om du tror den elle ej!

  “Søren Frørup – ikke omkring det, at du har set et TVprogram. For det er jeg overbevist om er tilfældet.
  Men jeg forstår ikke, hvorfor du lod det gå ud over din kollega – Mehmet.

  Skrevet af Carsten Jacobsen, 6. september 2012 kl. 19:11”

  Hvad mener du med, at jeg lod det gå ud over Mehmet?

  Venlige hilsner

  Søren Farup

 45. Af niels hansen

  -

  @Erik Larsen

  ““yassinC”, “sekerGün”, “NielsHansen” m.fl. – hvorfor f….. rejser I dog ikke hjem?”

  Jeg bor i Kongens Lyngby, men mine aner på min fars side går tilbage til Jylland (jeg kender kun til de sidste 200 år, og har ikke undersøgt det yderligere).

  På min bornholmske mors side har jeg en slægtsbog, der viser tilbage til 1643.

  Da jeg har et sommerhus på Bornholm, rejser jeg ‘hjem’ flere gange om året.

  Og du ved med sikkerhed, at din tiptipoldemor ikke er blevet voldtaget af en spansk sørøver?

 46. Af Carsten Jacobsen

  -

  At du lader din indignation, ansporet af en TVudsendelse, gå ud over din kollega.
  Hvor er din kollegas andel, i din indigntion?
  Han er vel ikke ansvarlig for handlinger, beskrevet i en TVudsendelse?
  Det er den del jeg har lidt svært ved at forstå. At du stiller din kollega til ansvar, for noget du har set i fjernsynet…

 47. Af Carsten Jacobsen

  -

  Jeg tænker lidt, at det virker utroligt indskrænket.

 48. Af Carsten Jacobsen

  -

  Søren.
  Det svarer til, at alle kvinder du arbejder sammen med, skal stilles til ansvar for beskrivelser af svigagtige, utro og løgnagtige socialbedragere.

  Sådan hænger tingene jo ikke sammen.

 49. Af Søren Farup

  -

  Kære Carsten Jacobsen

  Når jeg taler med et menneske om ting, der betyder noget i livet, taler jeg uden bagtanker, og for at skabe klarhed – og det gør jeg uanset om mit medmenneske er muslim, kommunist, kristen, ateist etc. etc. – eller om han er min bedste ven.
  Min beretning gjorde på ingen måde skår i vores samvær, vi berørte bare ikke emnet mere.
  Jeg vil anbefale dig at gøre det samme – så ved de hvem du er!

  Venlige hilsner

  Søren Farup

 50. Af Niels Poulsen

  -

  Som Grundtvig siger i sin fædrelandssalme “Kærlighed til fædrelandet”:

  “Kærlighed til fædrelandet
  er den sande odelsret,
  kærlighed og intet andet
  elsker op en helteæt,
  kærlighed i pagt med Ånden
  den får altid overhånden.”

  I den forstand er Seker Gün fuldt ud lige så dansk som jeg, hvis jeg må være så fri.

  Se i øvrigt:

  http://www.grundtvig.dk/hvem-er-grundtvig/temaer-i-grundtvigs-forfatterskab/det-nationale.html

  Men de unge mænd, som angreb skadestuden i Odense, har endnu ikke fået dansk sindelag. Og det får de ikke ved at blive mere muslimske, som Yassin C antyder i sine kommentarer. Det gør de ved at følge med i skolen, få et arbejde, og i øvrigt respektere den måde, vi har indrettet os på her i Danmark.

Kommentarer er lukket.