Vestens forfald – samtale med historiker Henrik Jensen

Af Kasper Støvring 79

 

 

Kritikken af Vesten har længe været et gennemgående tema i kulturdebatten. Mange har bemærket, at Vestens magt i stigende grad er ved at blive svækket. I stedet ser vi, at andre vidt forskellige civilisationer er ved at genbekræfte deres distinkte kulturelle identitet, og de har succes med at gøre det. Vesten har svært ved at håndtere denne nye orden, men ikke mindst har Vesten svært ved at håndtere sine egne indre konflikter, det tiltagende forfald, der har bidraget til svækkelsen. En af kritikerne, som jeg har talt med, er historiker Henrik Jensen, lektor ved Roskilde Universitet og forfatter til bl.a. Ofrets århundrede fra 1998 og Det faderløse samfund fra 2006.

 

Henrik Jensen, hvilke symptomer ser du på forfaldet?

Forfaldet har at gøre med en udbredt offermentalitet. Den fremdrift, vi engang havde, er afløst af en tabsfølelse, en følelse af, at vi aldrig når vores mål og aldrig får det, vi gerne vil have. Baggrunden er, at individet er blevet det højeste gode, og heri ser jeg et værditab. Det er ikke længere tilstrækkeligt for os at være del af noget større. Det er hele tiden ”mig”, der er i centrum, og mig selv der skal finde meningen med alt. Ingen advokerer længere for helheden. Tag f.eks. outsourcingen af arbejdspladser. Det er kun til gavn for en lille gruppe. Ingen tænker på helheden.

 

Individualismen er en vigtig og nærmest unik vestlig værdi, der har gjort Vesten stærk. Men den er altså også en hovedårsag til Vestens forfald?

Det handler om at finde balancen mellem det, jeg kalder pligt- og rettighedskulturen, mellem fællesskabet og individualismen. I dag hersker rettighedskulturen.

 

Du har skrevet meget om vores terapeutiske kultur, hvor vi konstant ønsker at forbedre, optimere og omforme mennesket.

Coaching og kreativitet er de store plusord. Men frigørelse gennem terapi er en illusion, og det er ikke alt i mennesket, der bør frisættes. Det er dog svært at sætte sig op imod denne terapeutiske tidsånd.

 

Med dit eget udtryk lever vi i det faderløse samfund, hvor autoriteten er forsvundet. Men hvordan vil et sådant samfund hænge sammen?

At vi lever i et faderløst samfund betyder, at vertikaliteten er forsvundet, og at der er sket en nivellering. Alle er lige gode, ingen rager op over ”mig”. Men et samfund har brug for vertikalitet, f.eks. at nogen ved bedre, og det kan være forældre eller lærere. At barnet er i centrum, hvilket sådan noget som curling-børn er udtryk for, ser jeg som en nivellering, der er gået amok.

 

Vesten virker i dag svækket og er ikke længere et forbillede for andre. Asiatiske ledere ser Vesten som dekadent, og de henviser ofte til, at kriminaliteten og antallet af skilsmisser er steget betydeligt siden tresserne. Hvad skete der i tresserne?

Ungdomsoprøret var en eksplosion i forestillingen om selvrealisering. Grænseoverskridelse bliver nu noget positivt, og sådan ser vi også på det i dag. Men samfund har brug for grænser, ellers opstår der kaos. Det ironiske er, at kulturrevolutionen blev lanceret som en fællesskabsideologi, med socialismen og kommunismen, men det handlede i virkeligheden om den enkelte, og i løbet af 70erne udviklede oprøret sig til det, jeg vil kalde selvrealiseringstvang.

 

*

 

I dine bøger kredser du især om Første Verdenskrig som den begivenhed, hvor svækkelsen og tabet af fællesfølelsen for alvor satte ind.

Det var en krig, der blev igangsat af fædrene, men det var sønnerne, der blev slået ihjel i millionvis. De unge mænd ville dog gerne i krig, og heri ligger kulturkatastrofen. De kom med en internaliseret pligtkultur, hvilket de så at sige døde af. Efterfølgende var der storvask: Samtalerne mellem forældre og børn glider ikke længere så godt ved spisebordet, der opstod en generationskløft, hvor man ikke længere kunne forstå hinanden. Men krigen var i bund og grund en katalysator, der forstærkede iboende tendenser i kulturen, der rækker længere tilbage. I det nittende århundrede var samfundsstrukturen relativ stabil. Men nedenunder bevægede der sig strømninger, som kom frem i Første Verdenskrig. Låget sprang af.

 

Tidligere i historien tilegnede mennesker sig uden videre fællesskabets normer og handlede efter dem. Kan du forklare dette ”nomos”?

Nomos er mængden af normer, værdier og love, som mennesket skal tilegne sig for at være en del af samfundet. Tidligere i historien foregik det ved hjælp af opdragelsen, og det kom til syne i alt lige fra de sange, der blev sunget, til de historier, der blev fortalt. Dette nomos blev overført fra generation til generation. Det sad fast dengang, men er mere laset i dag. En af de første alvorlige svækkelser af dette nomos kom med den Franske Revolution i 1789. Her blev rettighedskulturen for alvor præsenteret i form af menneskerettighedserklæringen. Det udartede i terror og social opløsning, og i store dele af det nittende århundrede kom en konservativ modreaktion, hvor man strammede op. Det skete bl.a. i England, hvor man indførte et gentlemankodeks, en slags raffinering af manderollen, der byggede på respekt for grænser, på tilbageholdenhed og pligt. Med tiden får pligtkulturen dog alt for stor betydning, der kommer en ubalance, og vi får katastrofen med Første Verdenskrig. I 1920erne kommer individet igen meget stærkere på banen som en reaktion på den overdrevne pligtkultur. Weimartiden dyrker kunstneren, eneren, outsideren.

 

Og det er så interessant at se mellemkrigstidens fascisme som et forsøg på radikalt at vende tilbage til den gamle orden og genoprette de gamle idealer om hierarki og autoritet. Denne radikale konservatisme var også en udskejelse.

Ja, i den vestlige historie pendler samfundene mellem pligt- og rettighedskulturen. I den efterfølgende epoke ønsker man at korrigere den foregående epokes udskejelser, men man overkorrigerer så at sige. Så skal man tilbage igen. I Weimar eksperimenterede man med kunstneren som type. I 30erne kom soldaten i fokus.

 

*

 

Mange i Vesten mener ikke, at vi er svækkede. De mener, at vi er lige så stærke som altid, og at vi bør sprede liberalt demokrati og menneskerettigheder, fordi andre kulturer ønsker at annamme dem. Til trods for at undersøgelser viser, at vestlige værdier ikke nyder særlig stor opbakning i resten af verden.

Medierne er fulde af krisetegn, men alligevel mener vi, at vi er avantgarden. Vi er nået længst, og vi måler andre kulturer i forhold til vores udviklingsforløb. Kina er f.eks. dér, hvor vi var for årtier siden; men de skal nok nå hen til os, tror vi. For kineserne vil dybest set have det samme som os, og hvis de siger noget andet, mener de det i virkeligheden ikke. Og mener de det, trænger de bare til mere oplysning. Men måske har Kina lavet et short cut. Jeg tror, at vi kan imødese en stram global orden, hvor det ikke er liberalt demokrati, men derimod kampen om ressourcer, der står på dagsordenen.

 

Den engelske historiker Arnold Toynbee talte om ”udødelighedens blændværk”: Når en kultur tror, at dens værdier er evige og universelle, er det tegn på denne kulturs forestående undergang. Sådan har det været lige fra Romerriget til det Osmanniske rige. Lider Vesten af udødelighedens blændværk?

Toynbee kunne i hvert fald sige det med en vis vægt. Også i Romerrigets slutfase blev man løbet ned af indvandrede kulturer. Men romerne var overbeviste om, at deres værdier ville blive overtaget af fremmede.

 

Jeg tænker på, at man i Vesten kan iagttage en blanding af opgivelse og overmod. Vi kan ikke forhindre indvandring og parallelsamfund, men vi kan skabe demokrati i Irak den ene dag og i Afghanistan den anden.

Det er meget illusionsfyldt, men også hyklerisk. Vores politikere tror, at offentligheden gerne vil høre det. Jeg ser også tegn på, at vores eliter er gået i eksil, ligesom i Romerriget hvor de dominerende familier forsvandt ud på landet og lod skidtet falde. Også i dag sørger alle for sig selv. Eliterne optaget af et rigere og bedre liv, men der er ingen virkelig ledelse.

 

Hvad kan vi gøre for at revitalisere Vesten?

Løsningen ligger i den rette balance mellem pligt og ret. Vi skal gribe tilbage til pligtkulturen og søge at begrænse den rettighedsegoisme, som især præger velfærdssamfundet. I dag går politik ud på at købe vælgerne ved at love dem flere og flere rettigheder, men det er urealistisk. Jeg tror, at vi først skal ramme gulvet i økonomisk forstand, ellers hører vi ikke, hvad der bliver sagt. At vi ikke hele tiden skal kræve, bliver ganske vist sagt, men det bliver ikke fulgt. Når først pengene er væk, og finanskrisen har bredt sig, tror jeg, at vi kan finde tilbage til pligtkulturen. Det er nødvendigt, at der opstår en vilje til at se fællesskabets overlevelse som et vigtigt mål.

 

Hvem skal føre an i den proces?

Det er svært at vide, for det afhænger af udviklingen. Men jeg tror på familien, på forældrene, hvis de tør spille rollen som autoriteter.

 

 

Lyt til hele samtalen med Henrik Jensen i serien Den nye verdensorden på Radio24syv.dk

 

79 kommentarer RSS

 1. Af Ulf Timmermann

  -

  @Ole Smith

  Jeg ved heller ikke, hvad “de” fabler op. Min egen farfar blev indkaldt til tysk militärtjeneste i 1912, året efter at min far blev födt. Og, min farfar nåede lige hjem og vende efter overstået, ordinär värnepligt, da Den store Krig bröd ud i august 1914 – og derfor måtte tage “51 måneders myrderier”, som han skrev i sit sidste brev hjem, over middag den 11.11.1918, med. Vi har bevaret korrespondancen fra de 51 måneder, små 3.000 breve. Jeg finder intet spor af, hvad “de” fabler om.

 2. Af Allan Hansen

  -

  Der var engang et yndig (…)

  EU tanken blev Europas største skandale
  i Europas historie – det blev også den sidste!
  EU blev det største selv udslettelse våben
  siden atombomben.!
  EU blev til Europas undergang.
  Jeg har i mere end 20 år prøvet, at råbe folk op
  men, der var ingen, der forstod hvad jeg sagde.
  I dag er det for sent!!!

  Når man ikke vil høre – må man føle.

  I dag er Europa under belejring af besættelse magten islam.
  Man burde have lært af den tredje jihad på balkan i 1994.
  Den fortalte os “alle,, at islam er en verdens krig imod alle, der ikke vil underkaste sig
  “Allah,,.
  Den gang burde man have set at islam er en besættelse
  magt forklædt, som en slags “religion,,. Man skulle da havet
  lukket alle Europas grænser, og
  stoppet ALT indvandring fra den islamiske verden, og lukke
  alle moskeer og koran skoler samt sende så mange muslimer, som
  muligt tilbage til de islamiske lande.
  I dag ser vi dagligt nye borgerkrige blomster op over alt i Europa
  især frankrig og england, sverige, tyskland og Holland er under
  hårdt pres. Islam deler verden op i to meget forskellige og helt uforenelige
  lejre. Dar al-islam og Dar al-harb (fredens hus og krigens hus).

  Koranen befaler: “før krig indtil al fordærvelse og ulydigehed mod
  den guddommelige lov (sharia) er renset ud ,,,, Krig indtil sejr!
  En religion uden krig er en forkrøblet religion.
  ” Et folk, som ikke er rede til at dræbe og dø for at skabe et
  islamisk samfund, kan ikke forvente nogen støtte fra ” Allah,,.
  Det er Allah selv, som befaler mænd at føre krig for at dræbe
  indtil målet er nået dvs. islamisk overherredømme.
  Den krig stopper aldrig!!!

  Hvordan kunne det gå til? Hvordan kunne det ske?

  Nu sider jeg her og læser det sidste kapitel
  af den europæiske kulturs undergang – GLOBAL JIHAD 2012.
  Den får selv en gammel hårdkogt “islamofobiker,, som jeg
  til, at bløde igennem. Eurabia, som jeg troede vil tage mindst
  100 år er allerede en realitet og alle I, der skriver og læser på
  denne blog er (uden at i ved det eller vil vide det) den sidste
  danske generation – vores børn er blot dhimmer dvs. islams
  slaver – urene svin og hunde.

  Hvordan kunne det ske???

 3. Af Birgit Hviid Lajer

  -

  Allan Hansen – 14:08

  De skal bare gå op for folk, at der er tale om den samme gud!

  Blot forskelligt navn – forskellige former for tilbedelse og ritualer!

  Der slåses bare om, hvem der er bedst, højest, stærkest og mest rigtig!

  Gud hjælpe os, havd jeg nær sagt – hvis det ikke var for disse menneskelige udlægninger af religionerne. 🙂

 4. Af Allan Hansen

  -

  Allan Hansen – 14:08

  De skal bare gå op for folk, at der er tale om den samme gud!

  Blot forskelligt navn – forskellige former for tilbedelse og ritualer!

  Der slåses bare om, hvem der er bedst, højest, stærkest og mest rigtig!

  Gud hjælpe os, havd jeg nær sagt – hvis det ikke var for disse menneskelige udlægninger af religionerne.

  Skrevet af Birgit Hviid Lajer, 19. september 2012 kl. 15:28

  Svar: Kære Birgit.

  Det er fuldstændigt perverst, at kalde islam for en slags “religion,,
  Islam er en terrororganisation forklædt som religion.

  ” den samme gud hvad mener du med det?
  Der er ingen gud i islam man tilbeder et blodtørstig svin
  (møghammed) samt en sort sten, som røverhøvdingen
  gav navnet Allah.

  Så vidt jeg husker så taler kristendommen, om næstekærlighed
  og “du må ikke slå ihjel.

  Mens islam siger: du skal slå ihjel og hade alle ikke-muslimer.
  Kristendommen taler ikke om jordisk magt, mens islam
  taler om verdens-overherredømme.

  Kort sagt: kristendommen taler om kærlighed
  mens islam taler om had, vold, blod og terror.
  Kan du se forskellen?.
  Og så lige for en ordens skyld – jeg er ikke religiøs!!!

  Mvh Allan Hansen.

 5. Af Brian Andersen

  -

  @Allan Hansen
  du ved vel at Jesus er omtalt i Koranen som en af guds egen? Det er altså den sammen gud. Ja faktisk kan du kalde Islam endnu en retning indenfor kristendommen hvis man bliver sådan rigtig objektiv. Du har ikke forstået at Mohammed er deres profet ligesom man har Jakob og Moses i biblen.

  Dit indlæg er faktisk ret komisk. Jeg håber man lader det stå så alle kan se hvor lidt du egentlig ved om din egen kulturarv og hvordan den har påvirket Mellemøsten. Set meget groft kan man sige at Islam blev født ud af en retning fra den kristendom man fandt i området omkring år 600.

  Der er derfor intet at kæmpe om da det er den sammen gud. Ja tilbage er der bare at skrive at selv Tempelridderne indså dette og lærte at tale arabisk og leve med de lokale i fred til allersidst inden de blev angrebet i ryggen af deres egen medkristen(men det ved du vel heller ikke for du tror jo at det hele kun handler om kærlighed indenfor kristendommen).

  Læs lidt en gang i mellem og hold op med at lytte til de der wanna be Tempelridder der intet ved om vores kulturhistorie.

 6. Af PREBEN F1 JENSENH

  -

  Brian Andersen……..

  Dit indlæg vender tingene på hovedet og er rendyrket propaganda. Du er helt klart konvertit eller dhimmi, og du argumenterer med halve og kvarte sandheder.

  Hvis du ikke er agent for de rødradikale feminister eller andre som ønsker at fratage danskerne deres land, kultur og fremtid, hvad er du så?

 7. Af Allan Hansen

  -

  Hvorfor kryber vi i støvet for
  Islam? Læs Ayaan Hirsi Ali i dag på Kristeligt
  dagblad:

  Og endelig og måske vigtigst er det dyrere i menneskeliv og ressourcer at holde sig på god fod med diktatorer, mujahediner og andre tyranner end det er at gå ind i sammenstødet mellem uforsonlige værdier med åben pande og fast besluttet på at vinde. USA’s seneste sejr mod et dårligt idésystem var i kampen mod Sovjetunionen. Det var en lang og uvis kold krig, men USA vandt den. Den samme strategi skal anvendes i kampen mod radikal islam.”

  Oversat af Sara Høyrup

  Ayaan Hirsi Ali

 8. Af Balther Jensen

  -

  @ Ulf Timmerman, 19,september,2012, kl,07:51

  Ulf!

  Hvis du vil lare lidt, saa skal du lase, “Milestones” af Seyyid Qutb, udgivet af ‘Dar Al-ILM,Damascus,Syria.

  Seyyid Qutb var fodt i Egypten 1906 og hangt i Egypten 29,August,1966.

  Seyyid var stifteren af the ‘Muslim Brotherhood’, og hans bog, ‘Milestones’ er anbefalet af nu afdode Osama bin Ladin (pbuh).

 9. Af Allan Hansen

  -

  @ Brian Andersen.

  Den slags sludder, pladder, vrøvl og nonsens
  troede jeg også på – men det er 50 år siden.

  Good Luck to you.

  Keep smiling – Allan Hansen.

 10. Af John Ståhle

  -

  @ Birgit Hviid Lajer skriver: “De skal bare gå op for folk, at der er tale om den samme gud!”

  Hvilken guddom er “den samme” som hvad?

  Brahma? Odin? Amon Ra? Zeus? Eljon? Zolzhar? Ba’al?

  Den valgte guddom er for religiøse af de mange forskellige religioner “Den (eller De) Eneste Sande Guddom(me)” og alle andre guddomme er falske.

 11. Af Balther Jensen

  -

  @ Brian Andersen, 19,september,2012,kl, 21:16

  Brian !

  Du har 100% ret.

  Preben skulde begynde at lase lidt.

  Jeg vil anbefale at han laser ‘Milestones’, skrevet af Seyyid Qutb, grundlagger af Egyptens ‘Muslim Brotherhood’

  Denne bog 160 sider, er ogsaa anbefalet af afdode Osama bin Ladin (pbuh)

 12. Af John s

  -

  “Vore dages ungdom elsker luksus. Den har dårlige manerer, foragter autoritet, har ingen respekt for ældre mennesker og snakker når den skulle arbejde. De unge rejser sig ikke længere op, når ældre kommer ind i et værelse. Den modsiger sine forældre, skryder i selskaber, sluger desserten ved spisebordet, lægger benene overkors og tyranniserer lærerne.”

  Angiveligt sagt af Sokrates, men under alle omstændigheder begyndte forfaldet for MINDST 2.400 år siden.

 13. Af Balther Jensen

  -

  @ John Staale,19,september,2012,kl, 22:05

  John !

  Langt de fleste danske borgerer har kun 3 Guder som de tilbeder, og det er:

  ‘Aalborg Akvavit’, Carlsberg og Tuborg OL.

  Danskerne er en stor samling ‘Hedninge’ og Alkoholikerer.

 14. Af PREBEN F1 JENSENH

  -

  John s……

  Du prøver da vist at bagatellisere at tempoet i forfaldet for tiden er usædvanlig højt……

 15. Af Brian Andersen

  -

  @PREBEN F1 JENSENH og Allan

  Her er en lille en til jeres sjæl og hvis I ved bare en smule om hvad der står vil I vide hvem der sang denne for en små 800 år siden. Og prøv så lige at kalde mig rød igen ;o)

  Salve, Regina, mater misericordiae, vita, dulcedo et spes nostra, salve.
  Ad te clamamus, exules filii Hevae.
  Ad te suspiramus gementes et flentes in hac lacrimarum valle.
  Eia ergo, advocata nostra, illos tuos misericordes oculos ad nos converte.
  Et Jesum, benedictum fructum ventris tui, nobis post hoc exsilium ostende.
  O clemens, o pia, o dulcis Virgo Maria.
  Ora pro nobis, sancta Dei Genitrix.
  Ut digni efficiamur promissionibus Christi.

 16. Af Jørn Strand Nielsen

  -

  Spændende tankesæt, men Henrik Jensen mangler at forklare, hvorfor det så netop er Tyskland, som økonomisk klarer sig bedst.
  Fagforeningerne i Tyskland har jo modsat de danske ikke udnyttet deres magt til at presse lønningerne op i et globalt set ukonkurencedygtigt niveau.
  Og mig bekendt er tyske erhversledere fortsat ikke plaget af den “Dyremose-grådighed”, som i Danmark lægger gift for medarbejdernes løntilbageholdenhed.
  Så Henrik Jensen tankesæt er interessante, men ikke nødvendigvis relevante.

 17. Af Jørn Strand Nielsen

  -

  Henrik Jensen overser også, at Europa modsat USA har tradition for meget centralistiske styre, og som det er set under finanskrisen, har det ret glidningsløst været muligt at erstatte demokratier med teknokratier i Grækenland og Italien. Danmark er jo også under “den lige og decenrtale fernis” et udpræget centralistisk styre med ekstemt snævre rammer for individet, og har de senere år udviklet en elitær tilgang til demokratiet. F.eks. er den aktuelle krise i SF jo en strid for/imod elitær styring, d.v.s SF-elitens forsøg på at tilpasse partiet til det øvrige småfunds styrform.
  Så modsat USA er europæiske samfund som det danske såmen godt gearet til at overgå til teknokratisk statskapitalisme a la Singapoor.

 18. Af Jørn Strand Nielsen

  -

  Og hvad angår de almindelige danskere, så er “den individuelle offerrolle” også for aftagende, og ved at blive ertattet af “det nye samfund”, d.v.s. grupper af græsrødder, som i parallelsamfund selv finder løsninger på det omgivende samfunds ækonomiske krise og demokratiske degenerering. Vi befinder os i samme situation som under andelsbevægelsns spiring i midten af 1800-tallet, hvor folk heller ikke ville være “ofre” i den givne samfundsorden, men tog skeen i egen hånd. Først ækonomisk, og dernæst politisk.

 19. Af Birgit Hviid Lajer

  -

  Godt indlæg – Ulf Timmermann – 19.9. – 07:51

  Rolig nu køre Allan Hansen – 19.9. – 19:14

  Du er langt inde i en tolkning, hvad religion også kan bruges/misbruges til.

  De tre hovedreligioner, udspringer for en del af det samme ‘materiale’- har bare dannet og dermed udviklet sig forskelligt over tid. Der er uacceptable ting i f både jødedom, kristendom og islam – udsagn fra de hellige skrifter på forskellig vis, så vi i vore dage, de fleste af os spærrer øjnene op, hvis alt dette skulle tages bogstaveligt.

  Det gør det så af nogle, bruges og misbruges. Iøvrigt jeg er heller ikke religiøs.

  Men – vi taler altså om de (af de fleste opfattet som) 3 store hovedreligioner, somder tillige er mange udlægninger af, fx den kristne fra Jehovas Vidners dogmatiske til vore dages mere afslappede såkaldte kultur-relgiøse.

  Alle 3 religioner taler om en gud, og jeg mener, at det akkurat er den samme GUD, der tales om – blot med forskellige forhold og udlægninger, derfor forskellighederne – som 3 søskende, der engang ‘boede sammen’ – havde samme udgangspunkt, hjemmet, men som har oplevet forældrene (Gud er for nogle både ‘vor far’ og ‘vor mor’) forskelligt – og tillige er blevet behandlet forskelligt – omend man skulle tro, at så var der behandlet disse 3 søskende lige.

  Men – de er født i forskellig tid og efter hinanden, så derfor er der forskelle, jalousi mm – og som ved arvestridigheder, så vil alle have retten på sin side – overfor det ‘arvede’, Gud – være størst, bedst, mest elsket, vise sig renere, bedre og mere hellig end ‘de 2 andre’ – for at opnå Guds kærlighed – koste, hvad det vil!!

  Nå – jeg er tidligt oppe, da dagene her kalder på meget andet for mig.

  @John Ståhle – 19.9. – 22:05

  Med ovenstående til Allan Hansen, så ser du, at jeg taler om de 3 hoved-religioner, da det er dem vi i nutiden taler om mest, på blogge – og i forhold til hinanden og os selv.

  Men – religion/Guder må være et behov for mennesker til alle tider, denne overinstans – som jeg ser somforlængelser af forholdet til en far og en mor – og hvor vi har brug for denne ‘trøst’, som vi kender det fra barndommen, at der (for de fleste) var en far og en mor. En slags forlængelse af disse forældre, vi var afhængige af som børn.

  Religiøse/tekster i selve de helige skrifter – siger det selv med ‘vor far i himlen’ eller ‘vor mor’ – på forskellig vis.

  Så – de overhoveder, der måtte være i forskellige tider og religioner kan meget vel også siges at være sådanne ønsker og forhold. En forlængelse af forældre-autoriteten på godt og ondt.

  Måske var de lidt mere humane på Zeus tid fx – der var der da flere guder at henvende sig til – for ikke at tale om Dionysseus (dog her uden det måske promiskuøse):-).

 20. Af Birgit Hviid Lajer

  -

  Til mit indlæg lige ovenfor til Allan Hansen og Ståhle:

  Religioner og dermed guder giver også stærk angst, skyld- og skamfølelser – alt efter, hvordan vi selver opdraget, så en vedligeholdelse af forældres indpodinger i os, så det er både trøst og autoritet til at holde os i ave, alt efter opfattelse af behavior lige fra renlighed og til sex.

  Så – derefter har vi os at rette, dvs efter denne selvbestaltede overinstans, hvis man er troende og ikke har frigjort sig fra den slags også ofte og dermed fortsatte tyranni (fra en barndom)- men behovet for trøst, et sted at gå hen, nogen man mener lytter og efter individuel opfattelse mener vil en det godt!, gør, at folk har disse behov, som de ophøjer og helliggør og som værende gældende over at andet, såkaldt ‘fornuft’ og viden iøvrigt.

 21. Af PREBEN F1 JENSENH

  -

  TIDENS UDFORDRINGER OG TRUSLER, TAGER VI ALT FOR LET PÅ…….

  Skal vi nu ikke lade være med at forplumre debatten via spidsfindigheder og snak om een Gud eller mange guder. Det som er sagens kerne og hovedproblem og afgørende indhold, det er at partiernes svigt, demokratiets svækkelse, EUs fjernstyring, de åbne grænser, DRs vildledning og de rødes og de radikales forræderier og snigløb af alt og alle, HAR FORVANDLET DANMARK TIL ET LAND DER ER SVAGT OVERFOR ALLE TOTALITÆRE (MENNESKEFJENDSKE) KRÆFTER.

  Resultatet er at vi invaderes og besættes af kulturfremmede, at vores frihed, tryghed, velfærd og kultur undergraves systematisk, at skattetrykket er verdens værste, at konkurrence-evnen styrtdykker, at retssikkerheden daler mens kriminaliteten vokser og vokser, at de svage og de vanskeligt stillede får det værre og værre, at mændene er til grin i utallige tilfælde, at børnenes velfærd og fremtid bliver ringere og ringere, og mere og mere usikker, at utallige familier går i opløsning, at utallige unge har det dårligt, at hundredtusinder af danskere har mistet deres arbejde, at undervisningen er meget ringe mange steder, at befolkningen hundses og tyranniseres og plages med enorme mængder af formynderi, afgifter, gebyrer og bøder, at skandalerne, uretfærdighederne og de menneskelige tragedier myldrer frem, at hundredvis af skoler, biblioteker, busruter, hospitaler og skadestuer lukkes ned, osv., osv.

  Det danske folk er ved at blive kørt ud på det sidespor hvor endestationen hedder kaos, katastrofe og undergang.

  Hvis danskerne ikke snart forstår at der er brug for demokratiske initiativer, besegler de deres egen skæbne. Og det bliver en tung og tragisk skæbne.

  Så fat det dog.

 22. Af Balther Jensen

  -

  @ PREBEN F1 JENSENH, 20. september 2012 kl. 08:28

  Preben ! Du skriver:

  ” Det danske folk er ved at blive kørt ud på det sidespor hvor endestationen hedder kaos, katastrofe og undergang.”

  Et hvert Folk faar den Regering de fortjaner.

  Og det danske Folk fortjaner kaos, katastrofe og undergang, med den opforsel som de udviser over for andre mennesker som har en anden maade at leve paa, og en anden religion.

 23. Af Balther Jensen

  -

  @ Birgit Hviid Lajer, 20. september 2012 kl. 06:48

  Birgit !

  Der er kun en (1) Gud, som har skabt alt og alle.

  Og det er denne Gud som giver os liv, og bestemmer naar vi skal do.

  Og Denne Gud har magten over alt og alle,

  Men de Kristne og Joderne har en anden Gud, og det er ‘Guldkalven’, = Penge.

  Og det er der vi har de store problemer, og ikke nogen Religion.

 24. Af Birgit Hviid Lajer

  -

  Preben Jensen – 09:36

  Jeg forplumrer skam ikke nogen debat eller kommer med spidsfindigheder – det er ganske reeelt; men blot og desværre forstår du det ikke – og heller ikke rækkevidden af dette.

  Det handler nemlig også om emnet her, se fx Støvrings første afsnit i hans oplæg:

  Det handler om de autoriteter, som han og andre ser, såvel som du noget af, vil frempromovere noget netop tilbagestående – med disse imamer (fædrene autoriteter, om du vil), som doceres os et forfald, så vi går i panik, fordi vi har øko krise.

  Sådanne ‘autoriteter’ er uønskelige – og vi kan sagtens, fordi vi er mentalt og vidensmæssigt kommet videre og hænger ikke i en mors eller guds skørter i samme grad.

  Det er ‘dem’, der skal komme videre og fri, fremfor disse slavetilstande og -opfattelser af både mænd og kvinders liv!

  Så – det handler om at fatte det, dvs egentlig forstå det – og så kunne vi alle slappe mere af og forstå hinanden, og hvad vi ligger under for, på hver sin måde. Og -ikke mindst, hvad de vil have os til at underlægge os. De er mindst 200 år bgefter.Ellers kommer vi ikke videre.

  Og – vi mangler ikke fædre i samfundet, de yngre gør hvad de kan, og vi har en verden i DK i dag, hvor man må deles om jåbbet både udeog hjemme, pr.familie.

  Vi slider og slæber trods ale, alle – for at gøre det bedre. De unge søger mere viden til også deres børn osv.

  Alt er ikke ok, og du har sikkert læst flere af mine indlæg, så du vil kun dit – og ser ikke, hvad der også i hv f kan få os til egtl at KOMME videre – med også de radigale, der er så omklamrende for alle disse ofre’ – ikke mindst med anden etnisk baggrund!

  Mulit – du er religiøs og ikke kan lide denne viden – det ved jedg ikke; men det gælder også om at kunne afdække visse problemer, de bagvedliggende – og de mest sindssyge af dem, rent ud sagt.

  Disse autoriteter har vi ikke brug for – uanset hvilken kultur eller kulør el beskaffenhed, i f alle de 3 store hovedreligioner, der docerer tilbageståenhed og livsfjendsked, fremfor naturlighed og hvor det handler om at kunne skelne mellem, hvad der er sundt og hvad der er neurotisk – omend det kan kræve mere ekspertise osv., dvs at gennemskue og ikke bare flade og vise mod: imødegå politikere rød/blå/gul/grøn, der ikke tér sig ordentligt overfor borgerne – men tænker på eget velbefindende, popularitet og næste valg og hee den smøre.

  Og – til oplægget yderligere:

  Der er både fædrene og mødrene autoritet samfundet; men mænd, der får børn skal oppe sig – og forrige generation/er har ikke altid været for kønne, de 2 i nyere tid, hvor det gælder om også at se på sig selv og ikke bare klandre kvinderne for dit og dat.

  Så kommer vi nmelig heller ikke videre dér. Jeg ser glimrende fædre lige nær mig fx – men er godt klar over, at kvinderne er for dominerende og ødelægger det for sig selv.

  Der er grunde til alt dette – fra også en opdragelse, og kvinderne er for kontrollerende og derfor på egtl overarbejde.

  Så – PREBEN JENSEN, sorry! Det er ikke nok at påpege og skælde ud. Der skal ‘midler’ til i begge betydninger for at kunne ændre – og ikke mindst viden om, hvor og hvordan skoen trykker, både i familien og i individet som helhed – fordi afsmitningen, neuroserne og graden af et land, et folks sundhed, afspejler sig i samfundet.

  Derfor kan nogen sige, at vi fortjener de politikere, vi har. Nogen gør det udmærket – men andre ikke osv. Så – der skal måske også mere end spindoktorer til i et samfund, på Christiansborgs gange! :-)Mvh BHL

  Det var så min frokost tid – og jeg skal straks af sted; men til

  @Balther Jensen – Canada – 09:36

  Du er stadig så forpestet af din sag i DK – og smerteligt for dig,naturligvis, uanset om du har ret; men hvorfor forsøger du dig ikke videre med fx Menneskerettigheds..et el andet, som du sikkert ved om – men sagen er vel forældet.

  Du læser nok en del og tidl har jeg forstået, at du er endt op troen islam som værende bedre end de 2 andre, du nævner.

  Guldkalven – den ser vi også folk fra islam og ganske andre trosretninger hylde, det materielle – så du forherliger, hvor du ikke bør – mennesker er meget ens verden over, lige hvad penge, overlevelse angår.

  I f islam drikker og horer de også, svindler og tyranniserer hinanden, ligefrem til døde, deres egen befolkninger. Det gør vi dog ikke i DK fx.

  Jeg forstår din kvide – men stop en halv i din nedrakning. Verden er større – og vi slås og har gjort det i årtier, de mange familier også i DK.

  We do our best! – og er og har været betydeligt længere fremme i skoene end folk i f islam, i århundreder, hvad de nyder godt af: vores teknik og viden. De har bare så dundrende et mindreværd overfor storebror: Vesten – og er misundelige; men deres overhoveder mæsker sig og med deres store familier på Vestens uddannelsessteder, imens de rakker og ned og tror at vide bedre.

  Derfor UD – mest muligt med al den helliggørelse og dermed religion, der er ødelæggende og stagnerende for lande og deres folk, hvis vi vil have mere fred og ro, fordragelighed, hvor enhver passer sit i f det åndelige og alt dét der, så vil respekt og lydhørhed og handel o.a.,vi kan enes om, glide nemmere.

  Og – så lade folk om deres, lade resten ligge, som kun de selv kan ændre: Som med parforholdet – ellersskilles vejene. Det er kun den enkelte selv, der kan ændre noget.

  Sådan er det også i et samfund, hver enkelt individ tæller, hvis de får lov. Og inden for islam, så er der åbenbart mange koraner og selvcensur i også deres aviser (så hvorfor læse dem, som du foreslår?!) – omend jeg kan mene, at alle mennesker ønsker det samme, dvs børn, god familie, økonomi og mulighedfor indtjening, dvs mad på bordet – og så leve i fred og fordragelighed i en positivt udviklende atmosfære.

  Og – det er den, det er galt med – i lande i for islam og deres fortryllelse og opfattelse af Gud – og, hvad de siger, der ligefrem er en Guds mening.
  Uden at se på indholdet, tyranniet’ – og det giver i sig selv ikke gode, sunde og fredselskende mennesker.

  Så -folk med fx islam kan være ganske meget i klemme, fordi de skal hele tiden sige: Islam siger .. – hvorfor bliver de ved med alt dette, der ofte er dem selv i mod:

  Tvang og angst forstraf, bl.a.!

  Nå – Nu er det frokosttid, hvor jeg må videre i teksterne! Keep smiling! 🙂

 25. Af Maria Due

  -

  “Forfaldet har at gøre med en udbredt offermentalitet. Den fremdrift, vi engang havde, er afløst af en tabsfølelse, en følelse af, at vi aldrig når vores mål og aldrig får det, vi gerne vil have.”

  Personligt, deler jeg ikke deres offermentalitet og deres forfalds-febersyn om Aftenlandets undergang. Og i realiteten tror jeg ikke rigtigt at der er mange udenfor netop denne snævre kreds af dolkestødsmyte-tilbedere der gør!”

  Kurt Dejgaard:
  “Kom ud i det samfund i søger at beskrive uden at kende. Få jer et produktivt arbejde og begynd at bidrage positivt til det samfund der ind til videre har understøttet jer, mens alt hvad i endnu har bidraget tilbage er at svine det til.”

  Nuvel, jeg ville ikke have sagt det så hårdt, jeg sætter ofte pris på Henrik Jensens JP-klummer. Heller ikke jeg vil have lod og del i offermentaliteten, og jeg kender heldigvis mange, der heller ikke vil, og slet ikke har tid eller lyst til at dyrke den slags. Vi går faktisk rundt og er i al stilfærdighed ret taknemmelige og glade for livet, selv om alt ikke går på skinner.

  Jeg lyttede til båndet for nogle uger siden, da jeg havde set henvisninger til Støvrings “Den nye verdensorden”. Siden har det undret mig, at jeg bagefter ikke kunne huske et kvidder af, hvad det handlede om. Måske fordi jeg havde travlt med andre ting den dag, men alligevel… Kan det mon ikke hænge sammen med, at man holder op med at lytte rigtigt og i stedet lader ordene passere, når det samme gentages for ofte?

  Til gengæld kan jeg huske den tilsvarende udsendelse med Naser Khader. Jøsses, hvilken en elendighed.

  “Da jeg valgte at gå ud af politik”, sagde Khader på et tidligt tidspunkt med et prøvende tonefald, for går den, så går den, og nu er han vist på vej tilbage – ikke til de radikale, de liberale eller de konservative – men til de nationalkonservative. Det er jo ét fedt, når man kun taler om sig selv, islam og muslimer. Og det sagde Khader, skønt alle danskere, der har fulgt blot ganske lidt med i politik, ved at han røg ud med et spark og forudgående havde svært ved at finde en kreds, der overhovedet ville opstille ham. Siden er han tit og ofte blevet nævnt som en af årsagerne til De Konservatives stærke tilbagegang.

  Nu har Støvring travlt med at pifte Khader op, og han blev præsenteret som ekspert og “forsker”. Ja, ja, vi lever i en tid, hvor der i hvert fald er kraftig inflation i titlerne, og det hjemmebryg, vi efterfølgende blev præsenteret for fra den kant, havde da heller ikke noget med videnskabelighed eller forskning at gøre, skønt Khader selv påstår, at der bliver lyttet opmærksomt til ham i Washington. Så er det måske derfor, det pt. sejler, fristes jeg til at skrive, selv om jeg ved, at det ikke foregår så enfoldigt, som vi blev præsenteret for i den radioudsendelse, der ikke henvendte sig til de velorienterede lyttere.

  Khaders bidrag talte sit eget sprog om en person, der bare går rundt og snakker. Hvad sproget så end var. Det hedder stadig ikke histaaaarje, Støvring, og aht. lytterne burde intervieweren også sørge for at få oversat, når samtalepartneren taler om “ertopi” i stedet for utopi, hvis det ellers var det, Khader mente.

  Et godt dansk var det i hvert fald ikke, og det kunne man ellers med rette forvente, at man tilstræbte i en udsendelse, hvor man beklager sædernes forfald og hævder at forfægte nationalkonservative synspunkter, hvad det så end er. Det er i hvert fald ikke den klassiske konservatisme, som jeg har godt kendskab til fra privatlivet. Det er nærmere en socialdemokratisme med gesvejsninger, og det er vel derfor, offermentaliteten ligger lige for.

 26. Af John Ståhle

  -

  @ Birgit Hviid Lajer skriver: “jeg taler om de 3 hoved-religioner”

  De 3 hovedreligioner er kristendom, islam og hinduisme.

  Den jødiske religion har omkring 20 mio. tilhængere og rangerer dermed meget lavt, langt under fx buddhisme.

  @ PREBEN F1 JENSENH, skriver: “Du prøver da vist at bagatellisere at tempoet i forfaldet for tiden er usædvanlig højt……”

  Et kørende tog ser ud til at køre hurtigere, når man er tæt på det, end når man er langt fra det.

  Tilsvarende gælder begivenheder på lang afstand i tid. 30-års krigen tog i sin egen tid 30 år; når vi læser om den tog den i det højeste nogle få timer – endda kun hvis vi læser en hel bog om den og ikke blot en kort oversigtsartikel.

 27. Af Birgit Hviid Lajer

  -

  John Ståhle – 20.9. – 21:40

  Jeg taler ikke om antal af tilhøngere i f alle verdens religioner; men jeg taler om de 3, der er hovedreligioner inden for samme udgangspunkt – og inden for vores emne her.

  Udgangspunkter som Abraham, Moses, Jesus og så Muhamed som siges, at være den sidste profet, som Gud sendte os.

  Hinduisme har ingen egtl religionsstifter, er så ganske anderledes og ‘holder’ til i Indien, Pakistan, dele af Asien osv – og et helt andet system end de 3 ovenfor nævnte hovedreligioner – hørende hjemme i Vesten og Mellemøsten, de der her er uenige og slås om ’sandheden’.

  Alt det andet er i denne sammenhæng uinteressant, så prøve at forstå, hvad jeg siger og mener med: de 3 hovedreligioner.

  Og – lad så være at komme med, at der også lever hinduer i England, USA og andre lande igen! Det er heller ikke sagen her – men at vi har en undergangsstemning i vores del af verden, Europa og Vesen iøvrigt, p gr a den økonomiske krise og en for lille befolkningstilvækst også – og for store problemer med en indvandring: kulturer, der ikke passer sammen – og bedre, at hver passer sit!

 28. Af Birgit Hviid Lajer

  -

  I radioudsendelse ml Støvring og Henning Jensen, der henvises til, så har Henrik Jensen fået coaching og terapi galt i halsen – eller han ved reelt ikke noget om det, når han siger, at der skal dæmpes og hæmmes, og at man kan frigøre det kreative er i illusion, hvor han smatidig giver udtryk for, at det ikke er ‘alle egenskaber’ i ham, han kunne have lyst til blev ‘frigjort’.

  Sådan kører det (forhåbentlig) heller ikke, da coaching ikke heller er terapi – og terapi skulle gerne frigive en forståelse af noget uhensigtsmæssigt til fremme af det mere hensigtsmæssige for den enkelte.

  Fordi – man bør kunne skelne mellem sundhed i et menneske og for det, såvel som i og for et samfund dermed, og klargøre det mere neurotiske, dvs få det ud af verden: se det, forstå det – til frigivelse af noget mere hensigtsmæssig, dvs sundere adfærd for den enkelte.

  Så – Henrik Jensen mangler noget dér, og naturligvis kan man grine og more sig med, at hverandet menneske uddanner sig til coach, så enhver har sin el lign – men han synes jo heller ikke selv, at det går for godt.

  Og – så er egtl terapi på sin vis ganske andet igen, eller kan være det – alt efter hvor dybt et problem ligger, såvel som alder og udgangspunkt for den enkelte er afgørende – og dermed er varighed forskelligt.

 29. Af Birgit Hviid Lajer

  -

  Ligedan tager man i terapi højde for den enkeltes alder og hvordan livet har været forud. Så – efter alderen ca 60, så kunne det være temmelig sadistisk at begynde på ret meget, hvis der har været tale om et meget problematisk liv, grundet en for ringe barndom.

Kommentarer er lukket.