Regeringen ønsker flere integrationsproblemer

Af Kasper Støvring 219

Ok, lad os tage en rundtur i nogle af de seneste par ugers mest omdiskuterede tildragelser:

En nabo til Sandholmlejren klager over kriminelle asylansøgere, men ingen vil lytte til ham, og politiet har ingen ressourcer til at hjælpe.

Mere end hver anden tosprogede dreng i København er funktionel analfabet (og det søger eksperter så at afhjælpe med en ordentlig omgang bullshit).

På Pia Kjærsgaards Facebook-side er der adskillige kommentarer fra muslimer, der bruger de værste gloser mod hende; der er adskillige trusler, herunder mordtrusler, samt rabiat anti-semitisme. Rendyrket hate speech. Men hvornår hører vi fra Niels Erik Hansen, Zenia Stampe og resten af koret?

Gaza-demonstranter kaster sten mod politiet i indre by.

Cafeejere må betale beskyttelsespenge til indvandrerbander på Nørrebro ellers bliver deres cafeer og værtshuse smadret.

Formanden for beboerforeningen Egedalsvænge i Kokkedal går imod det muslimske flertal i bestyrelsen. Hun trues, søger krisehjælp og må nu flygte ud af beboelsen.

Jøder rådes til ikke at fremvise deres symboler i en mangfoldighedsfestival i København; reelt har Københavns Kommune opgivet integrationen.

En ung mand, et af de få forbilleder for drenge med udlændingebaggrund, bliver bestialsk myrdet. Politiet efterlyser nu en gerningsmand, der selv har udlændingebaggrund – hvilket er helt i tråd med, at indvandrerdrenge er dobbelt så kriminelle som etniske danskere. Tallet er meget højere i de ældre grupper, ifølge Danmarks Statistik. Hvis jeg må have lov at citere mig selv:

F.eks. blev næsten hver fjerde af de 20-29-årige mandlige efterkommere fundet skyldige i et eller flere forhold i 2010. For indvandrere og personer med dansk oprindelse var de tilsvarende andele 10 og 8 pct. Hertil er der for det første at sige, at der skal immervæk meget til, før man overhovedet får en dom. For det andet: Rigtig megen kriminalitet især i ghettoområder bliver overhovedet ikke anmeldt. I visse indvandrerbelastede bydele er det op mod hele 90. Der er altså et enormt mørketal. For det tredje: Samtlige ikke-vestlige grupper tæller med. Men f.eks. kinesere har det laveste kriminalitetsniveau blandt udlændinge. Så vi kan kun gisne om, hvad det reelle tal er for de efterkommere, der er mest kriminelle, dvs. dem fra Afrika og Mellemøsten.

Så er det, at man spørger: Hvordan kan det være, at regeringen lemper udlændingepolitikken på alle afgørende punkter? Søren Espersen opregner samtlige tiltag på sin blog på JP. Her blot nogle få punkter:

Pointsystemet er slettet for familiesammenføring

Asylansøgere, herunder afviste asylansøgere, får lov til at bo uden for asylcentrene efter kun et halvt år i Danmark.

Kriminelle udlændinge får nu beskyttelse imod udvisning

Pointsystemet afskaffes for permanent ophold

Statsborgerskab tildeles nu også kriminelle udlændinge

Udlændinge kan nu stemme til kommunal- og regionsrådsvalg efter tre års ophold.

Starthjælpen afskaffes.

Annullering af permanent grænsekontrol.

Svaret kan kun være: Regeringen ønsker flere integrationsproblemer. Og det får den – og vi andre – i en tid, hvor der kommer flere flygtninge og ansøgninger om familiesammenføring.

 

 

219 kommentarer RSS

 1. Af John Laursen

  -

  Steen K Thomsen

  Steen K Thomsen skriver ” I 30 år har alle med en eller anden form for ikke vestlig – baggrund skulle høre på alt det forvrøvlede angstsnak, om krumsabler, overtagelser og “dem og os”.
  Med denne tåbelige udtalelse, afslører du, Steen K Thomsen, din totale uvidenhed om islams mål, som er at opnå og overtage magten over alt og alle på hele jorden.Det burde du vide.
  Og det der med ” dem og os ” er noget vrøvl. Mennesker er forskellige,intelligente og uintelligente,tykke og tynde,kvinder og mænd,rige og fattige osv. og derfor vil der aldtid være et ” dem og os”. Selv i det mest konforme diktatur,findes “dem og os”.Det er noget fuldstændig naturligt og vil altid eksistere så længe der er mennesker til.

 2. Af Jens Bay

  -

  Allan Hansen. Det hænder at fornemmelser er rigtige.

  Jeg har det meste af min viden om Islam fra Faithfreedom.org og Alisina.org, som jeg har konsulteret en del siden 2001.
  Men Kåre Bluitgen, tja, man behøver ikke gå over åen efter vand.
  Men er han ikke lidt senere? Ham Kåre.

 3. Af Axel Eriksen

  -

  @ John Laursen!

  Du har såmænd så helt ret – men hvad hjælper viden i denne verden – når de fleste beboere i Danmark har valgt at holde sig i uvidenhed!

 4. Af Allan Hansen

  -

  @ Jens Bay

  “O ye who believe! Fight those of the disbelievers who
  are near to you, and let them find harshness in you,
  and know that Allah is with those who keep their duty”
  Qur’an, Sura 9:123

  Marco Polo (verdensomrejsende 1254-1324): ”Den militante muslim er personen, der skærer hovedet af den vantro, mens den moderate muslim holder offerets fødder”

  John Quincy Adams (amerikansk præsident): “Loven deres profet Muhammed har givet muslimerne, er at nogen form for skade påført nogen, der ikke accepterer deres lov og anerkendelse af hans goder, er overhovedet ingen synd”

  Professor Bertrand Russell (filosof): ”Essensen af Muhammed´s doktrin var vold og begær: at løfte det brutale over den spirituelle del af den menneskelige natur.

  Professor Bertrand Russell (filosof) skriver:

  ” It was the duty of the faithful to conquer as much of the world as possible for islam ……

  The Arabs, although they conquered a great part of the world in the name of a new religion, were not very religious race; the motive of their conquests was plunder and wealth rather than religion. It was only in virtue of their lack of fanaticime that a handful of warriors were able to govern, without much difficulty, vast populations of higher civillization and alien religion … There were immense numbers of slaves, largely as a result of successful wars,,.

  Kilde: History of Western Philosophy By Bertran Russell 1945.

  Alexis De Tocqueville (fransk tænker og historiker): ”Over en milliard mennesker tror på Allah, uden virkeligt at vide hvad Allah angiveligt står for, eller hvad han kræver af dem. Og den minoritet der forstår, fortsætter med at være muslimer, da de har redefineret deres moral og etik til at passe Islam´s lære, som til overflod mangler moral. De redefinerer derfor hvad der er godt og ondt, for at tilpasse deres liv til det der prædikes af Islam, i stedet for at undersøge Islam for at se om den passer ind i det gode liv. Bagvendt tænkning af en bagvendt religion”

 5. Af Allan Hansen

  -

  Den berømte Skotske filosof David Hume (1711-76) har denne skarpe kommentar:

  ”Koranen er en vild og absurd forestilling. Koncentrerer vi os om Muhammeds fortællinger, vil vi hurtig opdage, at han priser eksempler på forræderi, umenneskelighed, grusomhed, hævn og snæversyn, som er aldeles uforenelig med et civiliseret samfund”.

  ”Koranen lærer os at dræbe afgudsdyrkerne og de vantro, der afviser islam” Gholam-Reza Fada, 1980.

  Earnest Renan (fransk tænker): ”Jeg har i høj grad studeret Koranen…Jeg afsluttede dette studie med overbevisningen om, at i stort omfang har der ikke eksisteret religioner i verden så dødelige for mennesket som Muhammed´s religion”
  ” Den pædofile røverhøvding og stamme kriger Muhammed stod selv i spidsen for 77 bloddige terror angreb, mod jøder, kristen og andet godtfolk. Kilde: The truth about Muhammad – founder of the world´s most intolerant religion. Robert Spencer 2006.

  Will Durant (amerikansk historiker): ”Muslimerne er Islam´s første ofre. Mange gange har jeg på mine rejser observeret, at fanatisme kommer fra et lille antal farlige mænd, der med terror fastholder andre i praktikken af denne religion. At befri muslimen fra hans religion er den største tjeneste, man kan gøre ham”

  TROEN DER BLEV UDBREDT MED VOLD.
  Islam eller døden.

  Islam trækker det dybeste, bredeste og længste blodspor ned igennem mennesket historie.

  “Guds kærlighed er ukendt for muhamedaneren. Koranen prædiker had og forbandelse mod og over alle, især jøder og kristne, der ikke vil bekende sig til islam. Da Muhammed så, at jøder og kristne ikke omvendte sig til islam, indpodede han hadets gift, der gennem mange hundrede år ikke har mistet virkning. Med Muhammed har islam degraderet den rigtige gammel testamentlige lære om guds enhed på en forkert og umenneskelige måde. Allah er for muhamedanerne en sjælløs, ubevægelig og ubarmhjertig gud.

  En sådan gud tåler kun sit eget billede. Denne gud fordrer underkastelse og tilbedelse af alle skabninger. Han er den fuldkomne egoisme, en grusom kærlighedsløs tyran, der kun fordrer. Det lugter lidt af satan. Den sorte sten, allah, var længe før Muhammeds tid én af de 365 afguder i Kaabaen, islams hovedhelligdom. Denne ene afgud havde fortrængt de øvrige 364, men han blev ved med at være en afgud, der blev tilbedt i Kaabaen.

  Muhammed forjagede de 364 gudebilleder. Hans sten gud”allah, var den eneste gud. Ved en hedensk offerfest i Mekka trådte Muhammed frem for folkemængden, pegede på Kaabaen og råbte: La alla illa allahu (Der er ingen allah, uden at allah er ham) Allah var den øverste af de dæmoner, der blev dyrket i Kaabaen. Denne udtalelse af Muhammed blev senere ændret til La illahilla Allah (der er ingen gud uden Allah), der er islams trosbekendelse.
  Kaabaen var islams første helligdom. Den egentlige kerne i islam ligger i denne binding til allah, den øverste dæmon. De mennesker, der giver sig hen til denne ånd, bliver bundne af Satan.
  Muhamedanerne må ikke have forbindelse med hverken jøder eller kristne.

 6. Af Danielle Christoff

  -

  Disintegration:

  Sociologer og demografer beskæftiger sig også med sammensætninger af befolkninger og konsekvenserne af ændringer i sammensætningerne.

  Nu står Danmark overfor en voldsom ændring i form af massiv indvandring af folkeslag med totalt inkompatible strukturer.

  Danmarks (og Europas) situation er ikke ulig den udfordring, som det byzantinske rige stod overfor for 1000 år siden. Turkmenske nomader invaderede det langt mere civiliserede Østromerske rige. Efter flere århundreders kampe og lidelser bukkede den kristne civilisation under. Turkmenernes efterkommere, tyrkerne, vil nu gerne opvække tidligere sultaners appetit på Europa – med politiske våben og europæiske medløberes hjælp.

  Vi savner sociologiske/demografiske konsekvensanalyser af denne uhyrlige process. Vel og mærke videnskabelige og upolitiske analyser. Vi mangler saglig/faglig modvægt til de nytteløse emotionelle udladninger der dominerer udlændingedebatten. Politikerne bør ikke inddrages i et sådant projekt; de er alt for upålidelige og stemningslabile.

 7. Af Allan Hansen

  -

  @ Axel Eriksen

  Undskyld i al beskedenhed så er de store tals lov
  årsagen til, at du kan sidde og skrive dansk
  på din P.C og samtidig være på internettet.

  Desuden anvendes Determinisme, den hypotetiske deduktive metode – Eukild. (HDM).
  og den hermeneutikske analytiske metoder også inde for samfundsvidenskab.
  Så vi kan nu spørge ” hvorfor ønsker regeringen ikke at løse integrations
  problemerne? Og derefter gå frem efter de overnævnte metoder.

  Mht. til statistik så kan enhver gå på Danmarks statistik og læse
  alt det man ønsker sig. Det skal dog lige siges, at ikke alle “tal,,
  er troværdige idet man ikke véd hvilken forskning, der ligger
  til grunde for disse undersøgelser fx. Hvad har man spurgt om?
  Hvem har man spurgt? og hvorledes er spørgsmålene formuleret?
  etc. etc. jf. de overnævnte metoder.

  @ Steen Thomsen, jeg tror, at det som
  @ John Laursen tænker på, er det man i filosofi kalder
  dualisme; det, at alting har sin modsætning.
  dag/nat
  varmt/koldt
  lys/mørke
  dig/mig
  etc. etc.

  Det er altså temmelig svært, at sige præcis hvad
  en “ting,, er – uden samtidig, at sige hvad den ikke er.
  “dem og os eller os og dem,,. etc.

  Mvh. Allan Hansen

 8. Af Allan Hansen

  -

  Problemet med islam er, at ordet kærlighed ikke findes i Allah´s ordbog. I sin bog Vesten må vælge 1980. skriver Marius Baar ” Guds kærlighed er ukendt for muhamedaneren. Koranen prædiker had og forbandelse mod og over alle, især jøder og kristne, der ikke vil bekende sig til islam. Muhammedanerne må ikke have forbindelse hverken med jøder eller kristne. Da Muhammed så, at jøder og kristne ikke omvendte sig til islam, indpodede han hadets gift, der ikke gennem mange hundrede år har mistet sin virkning. Muhammed forbandede jøderne i Allahs navn,,.

  Amerikas sjette præsident John Quincy Adams har denne kommentar 1830.
  Adams on Jesus Christ and Christianity, Relative to Muhammad and Islam

  “And he [Jesus] declared, that the enjoyment of felicity in the world hereafter, would be reward of the practice of benevolence here. His whole law was resolvable into the precept of love; peace on earth – good will toward man, was the early object of his mission; and the authoritative demonstration of the immortality of man, was that, which constituted the more than earthly tribute of glory to God in the highest… The first conquest of the religion of Jesus, was over the unsocial passions of his disciples. It elevated the standard of the human character in the scale of existence…On the Christian system of morals, man is an immortal spirit, confined for a short space of time, in an earthly tabernacle. Kindness to his fellow mortals embraces the whole compass of his duties upon earth, and the whole promise of happiness to his spirit hereafter. THE ESSENCE OF THIS DOCTRINE IS, TO EXALT THE SPIRITUAL OVER THE BRUTAL PART OF HIS NATURE.” (Adam’s capital letters)….[pp. 267-268]“

  In the seventh century of the Christian era, a wandering Arab of the lineage of Hagar [i.e., Muhammad], the Egyptian, combining the powers of transcendent genius, with the preternatural energy of a fanatic, and the fraudulent spirit of an impostor, proclaimed himself as a messenger from Heaven, and spread desolation and delusion over an extensive portion of the earth. Adopting from the sublime conception of the Mosaic law, the doctrine of one omnipotent God; he connected indissolubly with it, the audacious falsehood, that he was himself his prophet and apostle. Adopting from the new Revelation of Jesus, the faith and hope of immortal life, and of future retribution, he humbled it to the dust by adapting all the rewards and sanctions of his religion to the gratification of the sexual passion. He poisoned the sources of human felicity at the fountain, by degrading the condition of the female sex, and the allowance of polygamy; and he declared undistinguishing and exterminating war, as a part of his religion, against all the rest of mankind. THE ESSENCE OF HIS DOCTRINE WAS VIOLENCE AND LUST: TO EXALT THE BRUTAL OVER THE SPIRITUAL PART OF HUMAN NATURE (Adam’s capital letters)….Between these two religions, thus contrasted in their characters, a war of twelve hundred years has already raged. The war is yet flagrant…While the merciless and dissolute dogmas of the false prophet shall furnish motives to human action, there can never be peace upon earth, and good will towards men.” [p. 269]
  “…he [Muhammad] declared undistinguishing and exterminating war, as a part of his religion, against all the rest of mankind…The precept of the Koran is, perpetual war against all who deny, that Mahomet is the prophet of God.”
  Lad mig slutte med et citat fra Dantes ( 1265-1321) Den guddommelige komedie ” Muhammed vil brande i helvedet til evig tid,,.

 9. Af Jens Bay

  -

  Hej Allan Hansen.
  Det er dog en frygtelig samling citater, du der kommer med.

  Will Durant (amerikansk historiker): ”Muslimerne er Islam´s første ofre.”
  “At befri muslimen fra hans religion er den største tjeneste, man kan gøre ham”

  Hvordan gør vi muslimen den tjeneste?

  Vi kunne følge Mulla Omar og Osama Bin Ladens gode eksempel.
  Mullaen smadrer to gigant Buddhastatuer til grus.
  Åbenbart mener han og Taleban, at smadrer man symbolet, så ødelægger man også Buddhismen.
  Han tog fejl. Men gælder det samme for Islam?

  Osama bin Laden finder de to største symboler på Kapitalismen, på Verdenshandlen og den frie Verden, på Vesten. Twin Towers, World Trade Center.
  Lad os følge Mullahens og Osamas gode eksempel!!

  Du er selv inde på at Kabaen er et vigtigt symbol i Islam. Før bolig for 365 arabiske guder, efter Mohammed bin Abdullah kun bolig for Allah.
  Alle muslimer skal bede fem gange daglig og med retning mod Mekka (Kabaen)
  Og alle muslimer skal mindst en gang i deres liv på pilgrimsrejse til Mekka, og cirkle rund om Kabaen og den Sorte Sten.

  Kabaen er ikke kun et vigtigt symbol, nej det er “Symbolet”

  Så min ide er, at fandt man en tilstrækkeligt stor hammer og slog Kabaen til grus, så falder Islam sammen på fjorten dage.
  Rationalet er at Kabaen er Allahs bolig, og kan Guden ikke engang beskytte sin egen bolig, så er ham magtesløs.

  En yderligere fordel vil være, at man befrier verden for et stykke umanerligt rædselsfuldt stykke arkitektur.

  Hvordan kan det gøres?
  En enkelt ubemandet drone, udstyret med GPS og en stor “hammer”, en bombe eller hvad ved jeg.
  Men helst på et tidspunkt, hvor pladsen rundt Kabaen ikke er fuld af mennesker.
  Jeg ser mig selv som humanist, og vil ikke opfordre til at så mennesker ihjæl.
  Ideer ja. Mennesker. Nej.

 10. Af Allan Hansen

  -

  @ Jens Bay.

  Nogle gange må man slå en handle af med Djævelen
  – for at få engelene hjem.

  “Forretningsmanden, der er blevet profeten, Mahund, er ved at grundlægge en af verdens store religioner; og han er på denne dag, sin fødselsedag, ved sit livs krise, Der er en stemme, der hvisker i hans øre: Hvad er du for en tanke? Mand-eller mus?

  Vi kender den stemme. Vi har hørt den en gang før.

  Forretningsmanden: ser ud som han burde, høj pande ørnenæse, bred over skulderne, smal over hofterne. Gennemsnits-højde, tænksom, klædt i to stykker simpelt stof, hver af dem fire alen langt, det ene dragget omkring kroppen, det andet over skulderen. Store øjne; lange vipper, ligesom en piges. Hans skridt kan synes alt for lange i forhold til hans korte ben men han er en rapfodet mand, det er en mand i form, ikke nogen blødvommet ågerkarl.

  Og ja, for nu at sige det igen, det er en mærkelig forretnings-wallah, der stikker af ud i ødemarken, op på Keglebjerget, undertiden en hel måned ad gangen, bare for at være alene.
  For at vende fornæmelser til styrke valgte whig´er toryer og sorte alle at bære de navne med stolthed, som man gav dem i foragt; på samme måde bliver bjergbestiger, profetmotiverede enegænger middelalderens børneskræmmer, Djævlens synonym Mahund.
  Ham er det. Mahund forretningsmanden, bestiger sit hede bjerg i Hijaz. Under ham skinder luftspejlingen af en by i solen.

  Byen er blevet berømt for sin løssluppenhed, som spillebule, som horrehus, som et sted fuldt af sjolfe sange og vild og støjende musik. Pilgrimmene drikke dadelpalmernes vin og går omkring på det store marked ved festen for Ibrahim. Der er spil, druk, dans og hash. Der er slaver til salg, nubiske, anatoliske, etiopiske. Der er underholdning – terninger, mavedanserinder, palmevin, hash – og affem-ryning – er forbeholdt den fjerde fjerdedel af stammen.
  Ejerne af de Skimlede Kameler, som også styrer slavehandelen. Abu Simbel ser ind i et dansetelt.

  Hvis du er for Allah, så er jeg for Al-Lat.

  Og hvis der flyder floder af blod fra de sår, hans vers forvolder, så vil de give ham næring ” En dødekult har raset i Djahilia,,.
  Den nye vantro hedder underkastelse!

  Hvad slags tanke ligner “underkastelse,,
  i dag?
  En tanke fuld af frygt.
  En tanke, der stikker af.

  Læser du da ikke de smædeskrifter, som Baal sætter op i hele byen?

  Han reciterer:
  “Sendebud, din besked har ingen interesse.
  Din monofili, din ene ene ene den kan du beholde helt alene.
  Djahlilia er den gale adresse,,.

  Publikum reagerer med hånlatter, da den upopulære huløjede profet og hans elendige tilhænger kommer ind i teltet.
  En forlegen tavshed lægger sig over disciplene: de veksler blikke, sidder uroligt. Mahund råber igen: ” I ved alle sammen, hvad der er forgået. Vi har ikke formået at omvende nogen. Folk vil ikke opgive deres guder.
  ” Har I tænkt på Lat og Uzza, og Manat, den tredje i rækken?,,
  – Efter det første vers rejser Hind sig; Djahilias Stromægtige står
  allerede meget rankt. Og med tavse øjne fremsiger Mahund: ” de er de ophøjende fugle, og sandelig er deres forbøn ønsket,,.

  …. Så brydes Gibreel og “profeten,, de er begge nøgne, de ruller rundt og rundt i hulen med det fine hvide sand, det stiger op omkring dem som et slør – som om han er ved at lære mig, gennemsøger mig
  som om det er mig, der er ved at blive prøvet.
  I en hule fem hundrede fod under Keglebjergets top brydes Mahund med ærkeenglen, slynger ham fra side til side, og jeg kan godt sige jer, at han trænger ind over det hele, hans tunge i mit øre, han næver om mine nosser, der har aldrig været noget menneske, der har haft sådan et raseri i sig, han må vide besked han må VIDE BESKED
  og jeg har ikke noget at fortælle ham, han er i dobbelt så god fysisk form som mig, og han ved fire gange så meget, mindst, det er muligt, at vi begge har lært ved at lytte meget, men der kan ikke overhovedet ikke være nogen tvivl om, at han har været en bedre lytter end mig; så vi ruller og sparker og kradser, og han har fået en hel del rifter og skrammer, mens min hud selvfølgelig bliver ved at være glat som et spædbarns, man kan ikke få en engel til at hænge fast i en luset tornebusk, man kan ikke såre ham med et klippestykke. Og de har tilskuere, rundt om på klippeblokkene sidder der djinner og afreeter
  og spøgelser af alle mulige slags og betragter slagsmålet, og oppe på himmelen hænger de tre vingede væsener og ligner hejrer eller svaner eller bare kvinder, alt efter hvordan lyset falder … Mahund gør en ende på det. Han opgiver kampen.

  Da de havde kæmpet i timevis eller ligefrem i ugevis, blev Mahund låst fast under englen, det var det, han ønskede, det var hans vilje, der opfyldte mig og gav mig styrke til at holde ham nede, for en ærkeengel kan ikke tabe den slags kampe, det ville ikke være rigtig, det er kun djævle, der kan få tæv i den slags situationer, så i samme øjeblik jeg kom ovenpå, begyndte han at græde af glæde, og så lavede han sit gamle nummer og tvang min mund op og fik stemmen, Stemmen, til at strømme ud af mig igen, han fik den til at vælte ud over sig, ligesom bræk.

  Efter afslutningen på sin brydekamp med Ærkeenglen Gibreel
  falder “profeten Mahund i sin sædvanlige, udmattede efteråbenbasringsøvn, men ved denne lejlighed genvinder han hurtigere end ellers sine sansers brug. Da han kommer til sig selv i dette høje vildnis, er der ingen i syne, ingen vingede væsener kryber sammen på klipperne, og han springer op, opfyldt af bevidstheden om, hvor påtrængende hans nye budskab er ” Det var Djævelen,,
  siger han højt til den tomme luft og gør det til sandhed ved at give det stemme.
  ” Sidste gang, var det Shaitan. ” Det er dette han har hørt, da han lyttede, at han var blevet narret, at Djævelen kom til ham i ærkeengelens skikkelse, så de vers, han lærte udenad, dem han fremsagde i digterteltet, ikke var den ægte vare, men dens djævelske modsætning, ikke guddommelige, men SATANISKE.

  Kilde: De SATANISKE vers. Salman Rushdie 1988.
  P.S I dag er der ingen, der har nosser til, at skrive en bog, som
  ” De sataniske vers!

  – Da Muhammed så at ingen kom til hans nye vantro af egen fri vilje
  da, hviskede Djævelen til ham “du skal ikke bede dem, om at komme til islam … du skal tvinge dem til, at underkaste sig den sorte sten Allah!

  Siden da har blodet flydt over alt, dag og nat.

  ” Livet er ikke det værste vi har – og om lidt – er kaffen klar,,.

 11. Af Jens Bay

  -

  @Allan Hansen.
  Kan jeg lokke dig til at forholde dig til: “…så falder Islam sammen på fjorten dage.”
  Vil det virke? eller kan bogen stå alene?

  Tak for “uddrag af de sataniske vers”
  Men jeg tror at Profeten Mahund/Mohammed tager fejl. når han siger: ” Sidste gang, var det Shaitan. ”

  Jesus fristes af Satan på en bjergtop: Alt dette kan bliver dit, blot du tilbeder.
  Bjergtop: Overjordisk

  Mohammed fristes i en grotte, klippehule, underjordisk, loves Arabia som eksklusivt muslimsk område, ja verdensherredømmet. og han tilbeder.

  Jeg er ikke særligt kristen, men jeg kan alligevel godt se forskellen i overjordisk afvisning af Satan og underjordisk underkastelse.
  Hele Koranen er dikteret af Satan. Ikke kun de tre vers.
  En forbløffende kedelig bog at læse, forøvrigt.

 12. Af Allan Hansen

  -

  @ Jens Bay:

  Koranen.

  Den syge mands bog.
  Kun for forrykte.

  Mennesket er det eneste dyr, der hader.

  Jeg har læst flere hundrede bøger i løbet af mit liv og stadige nye kommer til, men koranen er uden tvivl det mest primitive lort jeg nogensinde har læst – ja, velsagtens det mest primitive lort, der nogensinde er skrevet og man forstår da godt, at ingen vil lægge navn til denne primitive bog, som Voltaire kaldte ” en besynderlig og komplet ubegribelige bog”. Det er ikke alene vantro men vanvid. Koranen er en lang, tung, usammenhængende, selvmodsigende og dermed komplet umulig at forstå. Man forstår da godt, at folk i Vesten ikke orker at pløje sig igennem denne umulige og besynderlige bog.

  Den berømte Skotske filosof David Hume (1711-76) har denne skarpe kommentar:
  ”Koranen er en vild og absurd forestilling. Koncentrerer vi os om Muhammeds fortællinger, vil vi hurtig opdage, at han priser eksempler på forræderi, umenneskelighed, grusomhed, hævn og snæversyn, som er aldeles uforenelig med et civiliseret samfund”.

  ”Koranen lærer os at dræbe afgudsdyrkerne og de vantro, der afviser islam” Gholam-Reza Fada, 1980.

  I mit bibliotek, der som sagt tæller mange hundrede bøger finder man tre vidt forskellige koraner den ene mere afskyelig end den anden 1.) The Koran by N. J. Dawood. 1916. 2.) The holy Quran by Abdullah Yusur Ali 2000. og Koranen af A. S. Madsen 1967. Kronologien er misvisende, nogle vers er fjernet og andre har skiftet plads osv. For en nærmer kronologisk redegørelse se: Which Koran? – Ibn Warraq. Der har ned gennem tiden været mange forskellige koraner i omløb og man har kendskab til mindst otte vidt forskellige koraner, så noget kunne tyde på, at denne allah ikke selv kan huske hvad den siger fra den ene dag til den anden.

  Siden middelalderen stod teologernes arbejde med en vurdering af Koranen i vesten i stampe, fordi filosofiske strømninger siden oplysningstiden havde taget magten fra teologien. Men siden 1880 er der på den teologiske videnskabelige front for alvor sket noget indenfor Koranforskningen i den vestlige verden. Med udgangspunkt i den middelalderlige forståelse af, at islam i høj grad er afhængig af Det gamle Testamente i forkvaklet og fordrejet form.

  Anderledes forholder det sig med papyrusfund af Koranen. Disse blev ikke modtaget med lige stor glæde i alle kredse. Det viste sig for alvor efter 1972, da håndværker under restaurering af Sana´as store moske i Yemen mellem to lofter fandt en mængde pergamenter og bogrester, som var skadet af slid, ælde og insekter. Fundet vakte ikke den store interesse i den muslimske verden. Det stod dog klart, at papirdyngerne vitterlig var en såkaldt ”Korangrav”- et sidste hvile sted for Koraner. Nogle af skrifterne kan muligvis dateres til slutningen af det 7.århunderde samt til det ottende århundrede dvs. fragmenterne er de ældste Koraner, som hidtil er fundet. Det specielle var, at nogle af fragmenterne viste klare afvigelser fra den kendte Koran. Sådanne afvigelser volder den hidtidige muslimske Korantolkning vanskeligheder, idet islamisk teologi hævder, at Koranen, som den fremtræder i dag, simpelthen er den samme perfekte, tidløse og uforanderlige ord fra Allah, som den altid har været. Gerd Puin ved universitet i Saarbrücken var den første forsker, der som specialist i arabiske håndskrifter fra begyndelsen af 1980erne kastede sig over undersøgelsen og han fandt tekster skrevet som palimpsest dvs. skrifter skrevet ovenpå en ældre tekst, som er slettet for at give plads for en ny ovenpå den udviskede. Nu begyndte myndighederne i Yemen, at få kolde fødder, da man anede, at fundet reelt kunne blive en bombe under den islamiske tolkning af Koranen som en kopi af Allahs uforanderlige bog i himlen. Og man begyndte at hale i land for at hindre en videre undersøgelse. De ønsker ikke at få henledt opmærksomheden på det faktum, at der er tysker og andre, der arbejder med Koranen da den muslimske opfattelse er, at alt, hvad der er behov for at sige om Koranens historie, blev sagt for tusind år siden. Så mange muslimer tror, at alt, hvad der står i Koranen, er Allahs uforanderlige ord! De plejer at sige, at Biblens tekst viser, at dén har en historisk udvikling og ikke faldt ned fra himmelen, men Koranen har været uden for diskussion. Den eneste måde, at bryde denne mur, er at bevise, at Koranen også har en historie. Sana´a fragtmenterne vil hjælpe os med at gøre dette. Andrew Rippin, som er professor i Koranstudier og religion ved Calgarys universitet, siger: Manuskripterne fortæller, at den tidlige historie om Koranens tekst i langt højere grad er et åbent spørgsmål, end mange havde forventet: Teksten var mindre stabil og havde mindre autoritet, end der altid er blevet erklæret. Gerd Puin har i stadig stingende grad arbejdet med Koranens historiske tilblivelsesproces: ” min idé er, at Koranen er en slags cocktail tekst, der aldrig blev forstået, end ikke på Muhammeds tid” siger han. ”Mange af teksterne må være mere end hundrede år ældre end islam selv. Endog inden for den islamiske tradition er der en enorm mængde af modstridende informationer, inklusive et signifikant kristent underliggende lag, som man kan udlede en hel islamisk anti-historie af, hvis man ønsker dét”. Patricia Crone er en af de mest kritiske af disse videnskabsfolk hun har sammen med Michael Cook skrevet en række bøger hvori, der fremsættes radikale argumenter om islams oprindelse og islams historie, (” der er ingen klare beviser for, at Koranen har eksisteret i nogen form inden det sidste årti i det syvende århundrede”). Mekka var ikke det entydige islamiske helligested (” beviserne peger entydigt hen på et helligsted i det nordlige Arabien ….. Mekka var sekundært”), at idéen om Hijra, om Muhammeds og muslimernes udvandring Mekka til Medina i 622. må være sket længe efter Muhammeds død. Patricia Crone siger herom: ”Koranen er et skrift med en historie ligesom alle andre skrifter – med undtagelse af, at vi ikke kender denne historie og risikerer hylende protester, når vi studerer den. *

  Vi kan derfor starte med at fastslå, at koranen ikke har en skid med Muhammed at gøre. For det første dukker de første koraner først frem ca. 150 til 200. år efter røverhøvdingens død. For det andet, aner Muhammed ikke hvad der står i disse koraner for manden kunne hverken læse eller skrive.
  Fra den første muslimske Muhammedbiografi, skrevet ca. år 760. af Ibn Ishaq som var hofskriver for kaliffen af Bagdad, beredtes følgende: Muhammed kom som flygtning til byen Medina. Men byens digter advarede imod ham.
  Den kvindelige digter Asma sagde, at Muhammed en dag ville tage magten i byen.
  Hendes digt fik folk til at lytte: ” I uforstandige folk, tænker I da slet ikke? Tror I stadig på ham, når han først har myrdet jeres ledere, ligesom folk, der grådigt griber efter den kogende suppe? Hvor er de modige iblandt jer?”
  Koranen bygger på fjende billeder; incitamentet var og er stadig, at opretholde og retfærdiggøre allahs jihad, plyndringstogter og krig.

  På Muhammeds tid fandtes der kun fire sataniske vers – tag deres land dræb, dræb, dræb – brand deres huse dræb, dræb, dræb – dræb alle mænd – allah er stor dræb, dræb, dræb og voldtag alle kvinder og børn. Det faktum, at to tredjedele af koranen handler om en præ-islamisk tid dvs. om en tid der lå langt forud for Muhammed og, som derfor ikke en skid med Muhammed at gøre. Og i dag er de fleste da også enige om, at alt det løgn og latin, som står i koranen er noget man sener har lagt i munden på Muhammed. ”Mange udtalelser, der nu tillægges Muhammed, er påfund, som senere tiders sekter og politiske partier i egen interesse har lagt ham i munden”.
  Koranen er totalt blottet for filosofisk substans og etik. For muslimer skal jo ikke filosofere, de skal slås; ned på alle fire og parer ordre.” Den strengt ortodokse sunni-islam har aldrig budt den filosofiske tanke velkommen. Traditionalister har altid været fjendtlige indstillet over for filosofi – en fremmed videnskab, som de hævdede førte til kætteri, tvivl og total vantro”.

  I forhold til de mange skrifter, der allerede fandtes 1000. år før Muhammeds tid (fx de gamle grækere, kineser, perser og Buddha) er koranen pinlig primitiv og selvmodsigende og er stærk præet af den åndelige fattigdom, som er kendetegnende for den islamiske etos; iskolde sten-mennesker med sten-tanker.

  Der findes ikke én eneste side i denne besynderlige bog, der ikke får fornuften til at gyse. Problemet er jo, at den er skrevet af primitive tænker og derfor henvender sig til mentalt svage mennesker, og det er jo farligt, for dem findes der mange af – alt for mange. Ustandslig handler det om fjender, straf, had og vold, og ustandselig høre vi om alle dem, der skal straffes og slås ihjel og det gentages i det uendelige, og man skal ikke have læst mange timers almen psykologi for at forstå, at folk bliver syge i hovedet af, at læse i denne bog hele livet. Allahs døds kult er, som en døds spiral i selvsving. Man kalder det ligefrem for en ære, når man myrder sin egen kone og børn, kort sagt man æder hinanden. Koranens infantile, morbide og militante retorik fremkalder en dyb eksistentiel kvalme. Ingen intelligente mennesker har nogensinde konverteret til islam. Tværtimod har vi set, at de bedst begavede muslimer vender ryggen til islam – endda med den dybeste foragt, jeg har allerede nævnt flere af dem ovenfor. Koranen er skrevet på en tid, da man stadig troede, at jorden var flad, som en pandekage – og det er den stadig i den islamiske verden.

  En franskmand stod anklaget for at kalde islam for verdens dummeste religion.
  Han blev naturligvis frikendt. For uanset om manden har ret eller ej, så kan man ikke længer dømme folk for deres meninger om dette eller hint.
  I det Nordlige Indien findes en sekt, som tror at alle mennesker genfødes som rotter – og det vrimler med rotter. Er det en dum religion? Hvordan kan man rationelt vurdere hvilken religion, der er dummest?

  Det leder tankerne tilbage til Mogens Glistrup, som blev anklaget for racisme fordi han på et tv program havde sagt, at han var mere bange for muhamedanerne end for rockerne – det skriger jo til himlen; nogle er bange for mus andre er bange edderkopper, Glistrup er bange for muhamedanerne; men man kan da ikke dømme en mand for dét han frygter. For øvrigt må vi i dag erkende, at Glistrup, blandt mange andre fx Marius Baar jo fik ret, da han for 25 år siden stærkt advarede mod de omfattende problemer, som ikke kun lille Danmark men også Europa og dermed hele den vestlige verden står overfor; – problemet er islam. Dengang smed danskerne sten og maling efter Glistrup. Men Glistrup var en skarpsindig mand og han viste hvad han talte om og vi skylder ham nu alle en undskyldning bl.a.for de justitsmord, som han blev ofre for – må han hvile i med fred. Disse islam kritiker blev automatisk rubriceret som racister. Ingen har hidtil kaldt Hirsi Ali, en af verdens stærkeste islam kritiker for racist – er det fordi hun er en sort kvinde fra Afrika, som har vendt ryggen til islam? Endnu har ingen kaldt den Pakistansk fødte filosof Ibn Warraq (Derfor er jeg ikke muslim.) for racist, er det fordi han har forladt islam? Det samme gælder Irshad Manji og den Syriske-amerikanske psykolog og forfatter Wafa Sultan, som er nogle af de skrappeste islam kritiker – er det fordi de er muslimer? Begge har modtaget døds trusler for, at tale det frie ord og sige sandheden.
  Islam er jo ikke nogen race – med den største forbrydelse mod menneskeheden nogensinde!

  ”Muhammed tegningerne var det første hul i muren til vores fængsle.”
  Wafa Sultan. Deadline. DR.2 (2007.)

  Med islam, træder dét vi i dag kalder for racismen for første gang ind i verdens historien, fænomenet er kendt som dhimmi, som betyder urene undermennesker, der alle skal udryddes i allahs verden. Ikke-muslimer har reelt ikke nogen ret til noget land eller en stat i allahs verden – for allahs tåler kun sig selv! Dette forhold gør, idéhistorisk set koranen til det mest racistiske manifest denne verden endnu har set, det for Mien Kamp til at ligne en børnebog for udviklingshæmmede børn. Intet sted i verden blev Mien Kamp så populær, som den arabiske oversættelse og de fleste muslimer betragtede Hitler, som Allahs nye profet. Heil Allah.

 13. Af Jens Bay

  -

  @Allan Hansen
  Jeg er stort set enig med dig i meget af ovenstående, men jeg bad dig tage personligt stilling til mit forslag til at hjælpe muslimen af med denne skrækkelige Bog/overtro.

  Hvis to israelske drenge bygger en ikke-sporbar drone i glasfiber, med en rækkevidde på 1300 til 1400 kilometer, og den rammer midt i den grimme, sorte kube, og forvandler den til grus, vil
  Islam falde?

  Please, snak nu ikke udenom. Svar på dette ene, simple spørgsmål.

  Du skriver meget, og jeg kunne bruge dage på at kommentere det. Fx. Martin Baar. Jeg har skægt nok netop hans bog lige her. Foran mig.
  Han siger i 1980: “Koranen prædiker had og forbandelse mod og over alle, især jøder og kristne, der ikke vil bekende sig til islam. ”

  Her er jeg ikke enig med ham (og dig)
  Du kender Sharia. Ordet kender du.
  Ingen kender Sharia fuldt ud.
  Men Sharia har en regel om blodpenge. Fra ca. elevehundrede-tallet. Men stadig gældende fx i Saudi Arabien. Her sættes der værdi på forskellige grupper af mennesker:

  En muslimsk mand er 100.000 dirham værd.
  En muslimsk kvinde 50.000
  En kristen mand 50.000
  En kristen kvinde 25.000
  En vantro, en hindu eller lignende er 6.666 dirham værd, og nederst i herakiet.
  En hindu kvinde er blot 3.333 dirham værd.

  Prøv at søge på google på sharia, blood og money. så finder du det måske.
  Men det viser jo at den muslimske besættelse af Indien som førte til delingen i Pakistan og Bangladesh og Indien, må have været et helvede for især hinduer.
  Og som du selv nævner, kostede mindst 80 millioner mennesker (hinduer) livet.
  Faktisk forsøgte, ønskede de muslimske besættere at udrydde hinduer, (som de undermennesker, de anså dem for at være) men opgaven var, selv for blodtørstige muslimer, for stor, måtte de erkende.

  Så Baar har ikke ret. Muslimer har faktisk en vis respekt for kristne som bogens folk.
  Det gælder også til dels jøder, jeg har set jøder vurderet som kristne til 50.000 dirham for mænd og 25.000 for jødiske kvinder.
  I en anden version var jøderne faldet ud. Jøder skulle blot udryddes, som Mohammeds gode eksempel med Quraiza-stamme viser.

  Men ellers læser jeg dit indlæg som at Koran-kritik vil lægge Islam ned.
  Jeg tvivler. Kritikken vil være fuldt berettiget, men den vil ikke nå ud til alle 1.7 milliarder ikke-bog-læsende muslimer.
  40% af 82 millioner ægyptere har mindre end 2 dollars om dagen til at leve for, hvordan skulle de få tid og råd til at sætte sig ind i Koran-kritik?

  Nej muslimer er umulige at nå.
  Det arabiske forår afslørede at 90% af muslimerne i Ægypten ønskede Sharia indført i Ægypten.
  Og Mossi har taget det første skridt i den retning, uanset at Sharia er dybt racistisk og diskriminerende, naturligvis til fordel for muslimer. Og tag ikke fejl, Sharia er ikke kun muslimsk lovgivning, Sharia gælder for alle, også ikke-muslimer, der bor i muslimskdomineret område.

  Jeg kan ikke respektere en racistisk Gud, hverken som han forekommer i det Gamle testamente (jøderne skulle være Guds udvalgte folk, og det forjættede land) eller i Koranen (Arabien eksklusivt til muslimer – myrd eller fordriv resten)

  Myten om Abraham er heller ikke for troværdig.
  Fx siges det at Abraham levede en tid lang i Filistrenes land, og filistrene (Havfolket) kom først ca år 1200.
  Så Abraham kan ikke være kommet ca år 2000 f.Kr.
  Og jøderne stjal ganske enkelt landet fra de civiliserede Filistre/havfolk, som jo levede i 5 byer (civiliserede) Ashdod, Askalon, Gath, Ekron og Gaza. Og så svinede de dem til bagefter.

  Jeg finder store lighedspunkter mellem de to verdensreligioner Jødedom og Islam, begge udtænkt inden for den semitiske åndssfære.
  Semitisk henviser jo til sprog. Både hebraisk og arabisk er semitiske sprog, og jf Claude Levi-Stauss – Den Vilde Tanke, så er sproget også af afgørende betydning for vores verdensopfattelse.
  Hans forskningsresultater efter længere tids ophold i Mikronesien.

  Jeg vil ikke et hul i fængselsmuren, jeg vil bryde muren helt ned.

  Glistrup var en eminent skakspiller.

 14. Af Allan Hansen

  -

  @ Jens Bay.

  Det var en stor mundfuld med
  mange spørgsmål.

  Jeg vil forsøge at svarer.

  1). Det er enhver anstændig mands
  opgave, at brænde enhver døds bog.
  Så det bedste man kan gøre for en muslim
  er, at hjælpe ham/hende med at brænde
  denne afskylige bog – så de også kan blive anstændige mennesker.
  Så skal man stoppe med, at kalde islam for en slags
  religion – for det har det aldrig været!

  2). Du mener vel Marius Baar?
  Jeg tror ikke at Baar har misforstået noget!

  : ” O I troende gør ikke jøderne eller de kristne til jeres venner! dræb afguddyrkene, hvor I finder dem, gør dem til fanger, belejr dem, angrib dem fra baghold. Træffer I vantro, så hug hovedet af dem, indtil I har anrettet et stort blodbad blandt dem” (sura 5, vers 56 og sura 48).

  3). Nej, med ca. 500 millioner muslimer, der ikke kan læse og
  skrive er der langt igen – desvære!
  ( læs mit kilde materiale ovenfor 30. november Kl. 19.42).

  4). Nej, Abraham har aldrig eksisteret , det er en myte!

  5). Jeg er selv gammel skoleskak mester – men det
  er jo længe siden.

  Og så lige for en ordens skyld, jeg er ikke muslim hader
  men islamkritiker!!!
  Der er ikke noget jeg ville ønske mere end, at også
  muslimerne fik lov til frihed, herunder retten til, at forlade
  islam.

  Mvh. Allan Hansen.

 15. Af Jens Bay

  -

  @ Allan Hansen
  Naturligvis mener jeg Marius, ikke Martin Baar.

  Hjælper det at brænde bogen, andet end de bliver vrede. Og går på gaden for at forsvare deres gud, og opnår du andet end at bekræfte deres fordomme mod kristne og jøder. Nej.

  Hvordan slår du Islam ihjæl. Du kan ikke brænde 1 milliard bøger. Og der kan hurtigt trykkes nye.

  Marius Baar skrev: “Koranen prædiker had og forbandelse mod og over alle, ISÆR jøder og kristne”
  Og jeg mener at reglen om blodpenge klart viser, at Sharia vurderer kristne og jøder som mindre værd end muslimer. Ingen tvivl om det.
  Men hinduer vurderes endnu lavere.

  Jeg beskylder dig forhåbentlig intetsted for at hade muslimer. Jeg hader sandelig heller ikke muslimer. Hverken du eller jeg kan forhåbentlig kaldes Islamofober, ligeså lidt som vi kan kaldes Nazistofober, fordi vi kritiserer Hitler og Nazismen.

  Jeg vandt selv et skolemesterskab på Privatskolen, i femte klasse, såvidt jeg husker. Er det derfra jeg virker bekendt? Jeg får dig stadig ikke op på nethinden.
  Men Glistrup kunne jeg ikke slå.

  Endnu har du ikke givet din mening til kende om resultatet af at slå Kabaen til grus?
  Jeg tror det er langt mere virkningsfuldt end at brænde bøger.
  Og så er det så enkelt at gennemføre.

 16. Af Allan Hansen

  -

  @ Jens Bay.

  Mht. Kabaen så lad os bare se, at få jævnet
  dette djævlehus med jorden!
  Dette djævlehus har nu været udgangspunkt
  for alle islams dårligdomme, åndelig formørkelse
  samt had, vold, blod og terror over alt i verden.
  Hvert år bliver i hundrede vis af muslimer
  trampet ihjel ved den årlige grisefest.
  Den dag, det går op for muslimerne, at deres største problem
  er ISLAM. Det, der skiller islam fra den vestlige verden er
  begrebet frihed! – så derfor fuld frihed til alle muslimer.
  Så bliver, der fred på jorden.

  P.S: Gå på youTybe og søg Wafa Sultan.
  Jeg elsker den kvinde – Wafa Sultan, er læge
  forfatter og ex. muslim. Hun er skab og får
  min islam kritik til, at ligne en Søndagsskole.

  Mhv. Allan Hansen.

 17. Af Allan Hansen

  -

  Ups!

  Jeg mener Skarp.

 18. Af Jens Bay

  -

  @Allan Hansen

  Tak.

  Du har ikke helt den analyse af begivenheden, som jeg kunne have ønsket, men du siger “Go”, og siger ikke, at det vil være forgæves og skønne spildte kræfter.
  Ja, Jeg kender Wafa Sultan, og mange, mange andre fra din litteraturliste overnfor.
  Kender du Ali Sina.
  Iraner, nu bosidende i USA.
  Født som muslim, nu erklæret ateist.
  Med hjemmesiden Faithfreedom.org
  Husk .org ikke .com, som repræsenterer et muslimsk modstykke til Ali Sinas side.

 19. Af Allan Hansen

  -

  @ Jens Bay.

  Ja, jeg kender godt Ali Sina
  og besøger hans hjemme side
  jævnligt. Vi kan så bytte med
  min gode ven M. A Khan, som redigerer
  én af verdens største islamkritiske web
  sider. Khan er også ex. muslim og
  forfatter uddannet i USA og bor i Indien.

  Jihad-watch.org

  Mvh. Allan Hansen

Kommentarer er lukket.