Giv fredsprisen til NATO og de europæiske folk og nationalstater

Af Kasper Støvring 108

Så fik EU sin fredspris. Topledere stimler sammen for at hylde EU som et fredens projekt og giver derved projektet et illusorisk skær af folkelig legitimitet; EU’s præsident fortæller en tårevædet historie fra nazitiden, der nok skal få blødgjort mange EU-skeptikere; og bureaukraten over dem alle, Barroso, erklærer, at nationalstaten ikke længere kan garantere freden – imens de færreste bekymrer sig om, at han derved kaster Europa ud i en enorm krise, der netop risikerer at gøre en ende på freden.

Det hele klinger aldeles hult. For den fred, der har eksisteret siden Anden Verdenskrig, skyldes bestemt ikke EU. Den skyldes de europæiske folk og nationalstaterne; det er dem, der burde modtage prisen.

I bedste fald har EU hjulpet til ved at binde staterne sammen i tættere samarbejdsformer. I værste fald har EU skabt grobunden for en destabilisering, der ikke blot kaster kontinentet ud i den økonomiske krise, vi kender nu; EU er også på vej til at skabe mistillid mellem folkene og splittelse internt i staterne ved at erstatte folkestyret med et domstolsstyre.

Grunden er, at EU er et multikulturelt projekt, hvilket har det med at skabe ustabilitet. Freden i hele efterkrigstiden er bragt til veje, fordi vi har fået etnisk og kulturelt homogene nationalstater, hvor folkevalgte politikere står til direkte ansvar for deres befolkninger.

Fortidens imperiale bestræbelser er forbi, og de problemer med etniske fjendtligheder og grænsestridigheder, der tidligere kastede staterne ud i legitimitetskriser, er tilsvarende stort set overvundne. Vejen frem mod fred har i historiens løb skabt megen lidelse, heriblandt etnisk udrensning og undertrykkelse af mindretal.

Så hvorfor dog eksperimentere med stabiliteten og åbne op for en ny omgang multikulturalisme og imperialisme?

Jeg har tidligere skrevet herom, så jeg skal ikke gentage mig selv. Blot vil jeg afslutningsvis henvise til den helt oplagte pointe, som Anders Fogh Rasmussen er inde på i dag: NATO, der med muskulær styrke har været hele den sikkerhedspolitiske garant for den europæiske fred.

108 kommentarer RSS

 1. Af Finn Bjerrehave

  -

  Det er det gode ved vores Demokrati, nemlig ytringsfriheden, samt Berlingske ucencureret lægger spalteplads, til vores forskellige syn på forståelsen af regeringen EU, Israel,etc.
  Vores forskellige holdninger, opfatter nogle personer, som benzin til internt slagsmål, og det er imod ideen med bloks, samt Berlingske,s frivillige læggen spalteplads, og før vi forstår dette, bliver det kun en spalteplads for utilfredse Danskere, og det bliver jeg aldrig.
  Tak for gode plejehjem(helst Lotte)Finn Bjerrehave Vig

 2. Af Birgit Hviid Lajer

  -

  Michael Christensen – 05:27

  Du kan have ret – men nogen skal jo indstille dig, vil jeg tro, og det får mig til at tænke på, hvem der har indstillet EU til fredsprisen – eller er den modsat andre grupper her i f Nobels priser undtaget, så der er frit slag for komitéen?

  Det forrige århundredes største psykolog Sigmund Freud burde for længe siden have haft prisen for sine opdagelser og videre arbejde så langt han nu kunne nå i sin levetid – det kan nås endnu, posthumt.

  Det kunne så give psykoanalysen et løft, måske? Så mange flere kunne komme videre – specielt, og nu igen med disse skolemord, i deres stræben efter at forstå helt tidlige skader, fremfor bare at kalde dem for hjerneskader, fordi man kan se ændringer i hjernen.

  Det kan man også ved andre legemlige sygdomme, se ændringer i organismen. Og – derfor vides der stadig for lidt omkring autisme og andre af de tidlige skader såsom skizofreni, psykoserne – hvorfor de ikke kan forstå og egentlig hjælpe mennesker i disse smertefulde tilstande – andet end med medicin til i det mindste at lindre.

  Freud dannede bla mere grundlaget for, at nogle er kommet videre inden for forståelsen af menneskets psyke og hele mentale opbygning.

  Og – der er langt mere brug for fortsættelser i dette regi end nogen nærmest aner el vil vide af.

 3. Af Birgit Hviid Lajer

  -

  Mit indlæg skal forstås på den måde, at det ikke nytter at tale om potter og pander, når sådant arbejde skal kunne gøres. Det kræver indsigter udover det lige nævnte, nemlig kendskabet til det symbolsprog, de psykotiske anvender.

  Forskellen på neurotikeren og psykotikeren er, at neurotikeren drømmer i disse symboler – psykotikeren taler i dem. Og jo tidligere der kan gribes ind jo bedre chancer – som med andre sygdomme, legemlige som psykiske el psykosomatiske.

 4. Af Allan Hansen

  -

  Gavin Boby “the Mosqebuster – Brusseles 2012 — link.

  http://youtube/watch?v=JJ_NxAcucVc

 5. Af Allan Hansen

  -

  En muslimsk kvinde smiler
  efter hun har myrdet 8 kristne.

  Her:

  http://www.youtube.com/user/NowLearnAboutIslam6?annotation_id=annotation_677394&feature=iv&src_vid=JJ_NxAcucVc

 6. Af Allan Hansen

  -

  “Vold ligger i islams DNA.
  Når man ved, at der er over 140 vers i
  koranen, der handler om at slå nogen
  ihjel,,. Citat ex muslim Massoud Fouroozandeh.

 7. Af Bjørn Sørensen

  -

  @ Birgit Hviid Lajer: “Osse mange kunstnere”

  Ja da, i høj grad. Jeg har da oplevet en flok kunstnere smiske for magteliten. Nu er mange kunstnere jo ikke særligt boglige da mange af dem er ordblinde.
  Hvorfor jeg specielt nævner akademikere er det fordi de kan læse og skrive og er således i stand til at tilegne sig abstrakte begreber på egen hånd og således ikke behøver at være afhængig af andenhåndsviden og anden omtale. Fordi de kan læse er det ikke ensbetydende med at de læser og sætter sig ind i herskende ideologier. Og fordi man er akademiker er det ikke ensbetydende med at man er intellektuel. Hvis man som akademiker skiller sig for meget ud kan det være svært st få bevillinger, i det hele taget ansættelse. Derfor har mange underlagt sig politisk korrekthed og dermed tilpasset sig den gængse mening. At det kan være en spændetrøje er indlysende. Derfor kommer de virkelige fornyelser ofte fra udenfor stående enere som ikke har underlagt sig meningskontrol. Kustoder er der nok af.
  Socialismen og den radikale pladderhumanisme har længe været den herskende ideologi. Men den er ikke gennemtænkt og har mange gabende huller, den værste fejl er dog at den ikke har fattet den menneskelige dimension. Derfor er det gået så galt.
  Socialisme er glaseret affaldsideologi, som med sin umiddelbare “godhed” har betaget så mange.
  Hitler slog 30 millioner ihjel i forsøget på at nå tusindårsriget, Stalin 70 millioner og Mao endnu flere. Alligevel lykkedes deres forehavender ikke og de er alle havnet på historiens losseplads.
  At så mange har ladet sig fordreje af naive vidtløftigheder, ja det har HC Andersen beskrevet så godt i Kejserens Nye Klæder.
  For verden vil bedrages og livsløgnen trives til alle tider.

 8. Af Birgit Hviid Lajer

  -

  Bjørn Sørensen – 06:52

  Ja, der ka alt for rigeligt være såkaldt paraply over – dvs for lavt til loftet, som er lige højt el lavt for alle.

Kommentarer er lukket.