Venstreradikalisme

Af Kasper Støvring 38

For et stykke tid siden skrev jeg om den intellektuelle radikalisme, der vinder frem på både højre- og venstrefløjen, og som man gør klogt i at få indsigt i.

I de seneste ti år har højrefløjen opnået fremgang over det meste af Europa. Det gælder lande som Østrig, Ungarn, Frankrig, Italien, Belgien, Holland, Schweiz og så selvfølgelig Danmark, ja, endda i Sverige er Sverigedemokraterne nu det tredje største parti. I nogle lande har højrepartierne opnået helt op mod 30 procents tilslutning, og i flere lande har de været støttepartier for borgerlige regeringer. Andre partier, som det græske Gyldent Morgengry, synes dog at være decideret fascistiske. Man kender ikke kun højrepartierne på deres modstand mod indvandring, men også mod EU, eliten, multikulturalismen og globaliseringen i bred forstand.

Men venstrefløjen kan bestemt også være med, som jeg for nylig skrev i Weekendavisen: I Europa er der jævnligt strejker og demonstrationer i en række af de større hovedstæder. Demonstrationerne retter sig imod regeringernes nedskæringspolitik, bankerne og de multinationale selskaber. Forleden kunne man endda se en demonstrant, der anklagende viftede sit banner fra kuplen på Peterskirken i Rom. Partier på den yderste venstrefløj vinder frem, og socialismen hyldes på gaderne, ligesom i den såkaldte Occupy Wall Street-bevægelse, der i over 80 lande har ført an i protesten mod finanskrisen. Også i den intellektuelle verden forsøger brede, indflydelsesrige kredse at genopvække en gammel ideologi, man for længst troede død og begravet. Nemlig kommunismen.

Og de synes at have held med det. Store forsamlinger betaler i dyre domme for at deltage i konferencer og seminarer om ”den nye kommunisme”. Mere end tusind mennesker betalte således entrebilletter på over 1000 kroner for at deltage i en tre dage lang konference i London for et par år siden. Talrige bøger og tidsskrifter udgives af ledende intellektuelle som den slovenske filosof Slavoj Zizek, den franske eks-maoist Alain Badiou, den amerikanske litteraturprofessor Michael Hardt og den italienske marxist Toni Negri.

En femte af de ledende ”nye kommunister” er Alberto Toscano, der har oversat en række af Alain Badious værker. Toscano er sociolog på Goldsmiths i London og redaktionsmedlem af det toneangivende tidsskrift Historical Materialism. Jeg har spurgt Toscano, hvad der kendetegner den nye kommunisme:

”Som et intellektuelt fænomen har det at gøre med, hvordan man kan genopfinde og gentænke kommunismen. Med andre ord: Hvordan kan man mobilisere mennesker politisk i en kritik af kapitalismen og i en kamp for radikale lighedsprincipper? Hvordan kan man bruge kommunismen til at genopvække sociale bevægelser og politiske organisationer? Og hvordan kan man i det hele taget betjene sig af kommunismen i hverdagen? Der er både en sammenhæng, men også på visse områder en modsætning, mellem disse intellektuelle bestræbelser og de aktuelle sociale strømninger, som ganske vist til tider udgør modsætningsfyldte, men også lovende måder at udøve politisk modstand, aktivisme og protest. Jeg tænker her på det arabiske forår, på de nye bølger af studenteroprør i Chile, Puerto Rico, Californien og Europa, på Occupy-bevægelsen og talrige andre opstande i verden. Hvad disse bevægelser gør, er at formulere en radikal fornægtelse af de herskende produktionsmetoder og måder at organisere samfundet på.”

Toscano beder mig her om at huske på, at der faktisk eksisterer mange bevægelser, ja, lande omkring i verden, der stadig kalder sig selv kommunistiske. Og det har ifølge Toscano i mange tilfælde enorme konsekvenser. Man kan bare tænke på de maoistiske bevægelser i Sydasien.

Kommunisme er en ideologi, der i historiens løb har været kilde til ufattelige lidelser. Hvad er forholdet mellem kommunisme og etik?

”Man kan vel sige, at mange kommunistiske forfattere har udviklet en kommunisme, der er baseret på en slags etisk fordring. Det kommer bl.a. frem i forsøget på at skabe et retfærdigt samfund i opgør med en strukturel kapitalisme, der i sig selv er tingsliggørende og umoralsk. Det bliver så kombineret med en opfattelse af, at liberale argumenter for etik og moral ofte tjener et instrumentelt formål, nemlig at opretholde et voldeligt og skændigt socialt system. Af samme grund ser man hos kommunistiske intellektuelle som Georg Lukacs og Sartre, at de opfatter politik som en fundamentalt set tragisk aktivitet. Kommunismen kræver med andre ord en suspension af etikken – af etiske grunde. Kommunismen kritiserer dem, der ønsker at opretholde moralen for at kunne legitimere grundlæggende umoralske systemer.”

Man genfinder altså også hos Alberto Toscano den gamle subversive ide om, at den herskende moral opretholder den bestående orden og således er i de herskendes interesse. Ifølge Toscano er det da også uundgåeligt, at kommunismen får et problematisk forhold til etikken, eftersom kommunismen problematiserer liberale etiske værdier om autonomi og individualisme; den slags værdier er ganske enkelt ikke mulige at realisere for flertallet af befolkningerne under de nuværende kapitalistiske betingelser. ”Men selvfølgelig findes der også forsøg på at skabe en egentlig kommunistisk etik, der findes kantianske marxister, befrielsesteologer, osv.”

Kommunismen er blevet beskyldt for at være et nærmest religiøst dogme, og flere har beskyldt de nye kommunister for at forholde sig til kommunismen med en slags pietetsfuld ærbødighed, der slet ikke forholder sig selvkritisk. Hvad siger du til den anklage?

”Megen kommunisme har været dogmatisk. Men selvom jeg ikke tror, at man kan undvære overbevisninger og entusiasme i politik, så mener jeg, at kommunisme ikke blot er forenelig med kritik, men at kritik, altså en gennemført kritik af alt eksisterende, som Marx sagde, er en hoveddrivkraft bag kommunismen. Måske er der et alt for stort fokus på aspekter af kommunismen, som berettiger den slags kritik, du nævner. Men jeg mener, at anklagen om kommunisme som en slags politisk religion er udtryk for en tendentiøs koldkrigstænkning, der ikke er relevant i forhold til de aktuelle diskussioner om kapitalismekritik.”

 

[Læs resten af interviewet i Weekendavisen den 7. december]

38 kommentarer RSS

 1. Af niels hansen

  -

  @Kasper Støvring

  “I Europa er der jævnligt strejker og demonstrationer i en række af de større hovedstæder. Demonstrationerne retter sig imod regeringernes nedskæringspolitik, bankerne og de multinationale selskaber. ”

  Ja, og EU.

  Det er efter min mening ganske almindelige borgere, som er oprørte over, at den økonomiske nedtur har ramt så hårdt, med gæld og arbejdsløshed til følge.

  Både højreradikale og venstreradikale i Europa udnytter denne vrede til at oppiske en modstand imod regeringer og institutioner.

  Som jeg oplever det, er det indtil nu de højreradikale, der har mest ‘vind i sejlene’. Det skyldes formodentlig, at de har fundet en ‘prügelknabe’ i indvandrere, som de mener er skyld i den nuværende situation.

  Hvis ikke der er lys forude med fald i arbejdsløsheden, vil det helt sikkert også få venstreradikale på barrikaderne med krav om en større indsats fra regeringernes side .

 2. Af Ulf Timmermann

  -

  Alle kan vel forfalde til at Længes efter Skibskatastrofer og pludeselig Død. Det er noget tilbagevendende. Især hvis man ikke har kendt til andet end de seneste årtiers ørkenvandring af umodne år, disse Vestens Pax- og triumftider, må det kunne finde et vist gehør.

 3. Af jens holm

  -

  Er det her, man skal råbe ulven kommer. Og hvad er så trusselbilledet i Støvrings univers.

  Ja, en enkelt gammel, mølædt ulv fra udlandet (i Thy), som har lavet sit eget refugium, hvor der ikke er andre.

  Støvrings skræmmebillede holder ikke. Klart folk bliver sure og mere til, hvis man starter deres navn med MINUS og henviser dem til pakistansk bistandshjælp eller mindre.

  Når mængden så stiger, så bliver man en flok og handler i flok.

  Den grundlæggeden typiske borgerlige fejltagelse er, at tyrer og nedgører man folk tilstrækkeligt, så er de rolige.

  Næh, det er de ikke. man søger at finde veje. Man anerkender i samme hån mod folk ikke, at presser man folk ud fremfor at lære dem, hvordan de klarer sig med tilhørende belønning, så er man så lidt med og så mange er fjender, at en del får hang til religion og kriminalitet.

  Ligesom Ali Akbar ikke er sted, hvor der udskænkes drinks, så er der ikke tale om nogen kommunisme eller den slags.

  Der er tale om magtesløshed og frustration fra folk, der hverken lyttes til aller tales med.

  I det lys, som på den borgerlige side ofte er mørkt, kan det undre, man hjælper med at fremprovokere sådanne tilstande. Hvad er det man ønsker. I en af de varme lande koster sådanne skævvridninger langt mere end de skaldede mislykkede 12 minutter.

  Reaktionen er jo klar nok. Vi snupper da bare en polak, hvis I ikke er søde.

  Joh, jeg har da ike glemt, det er Thorne og Veste, der har magten, og også her kan klandres for en række løftebrud – av min arm.

  Målet synes at være Danmark diskret skal eroderes ned i skævvreven spareiver eller landets fremtid ligger i avisuddeling og jordbærplukning til faste lave lønninger.

  Giv polakkerne baghjul. Det er en ære at være i arbejde og fint at bo i telt. – Jo det er ud til højre og en radikalisering, der vil noget.

  Læg mærke til Corydons kranie. Er det ikke lidt blankere for tiden. Går han og pudser glorien eller hvad. Er det ike lidt som at søge at overhale Søren Espersen indenom helt ude i grøften. Det synes jeg…

 4. Af Birgit Hviid Lajer

  -

  Sikke en omgang vrøvl – denne Alberto Toscano, så hold da (selv) kommunismen udenfor, der er jo ikke meget nyt derfra – og retten til det individuelle vil alligevel en dag vise sit fjæs.

 5. Af Claus T.

  -

  Man er da ikke venstreradikal, hvis man støtter det arabiske forår eller er vred over følgerne af finanskrisen. Det kan man da have mange gode grunde til, og demonstrationer, fredelige aktioner (som flagning fra Peterskirken), plakater osv. er helt normal og lovlig brug af ytringsfriheden.
  De egentlige radikale udskejelser (som fx de nyligt pådømte brandattentater i Danmark) er da heldigvis meget sjældne, og alle tager afstand fra den slags, også fx Enhedslisten.

  Så det undrer mig en kende, at Støvring forsøger at sætte lighedstegn mellem protester mod fx ungdomsarbejdsløshed og venstreradikalisme.

  Det svarer til at kalde en almindelig DF’er for højreradikal, fordi han er imod homoægteskaber og synes, der er for mange ballademagere med indvandrerbaggrund i nabolaget.

 6. Af Kasper Støvring

  -

  Claus T.:

  Jeg tror du misforstår mit anliggende. Jeg prøver så vidt muligt at fremstille Toscanos position loyalt. Det må siges at være radikalt at revitalisere kommunismen og gøre op med det liberale demokrati. Men der ligger intet fordømmende – i sig selv – i at skrive om nogen der indtager en radikal position. Det er klart, at jeg ikke bryder mig om den, men den er interessant, og den er forskellig fra grupper som dem med brandattentater, som du nævner, der jo er deciderede kriminelle og virker ved vold, trusler etc. Hvis det er et spørgsmål om semantik kunne man kalde den slags for “ekstremisme”. Ord rummer konnotationer – og af samme grund vil ordet “højreradikalisme” være langt mere belastende at anvende end den venstreorienterede ditto.

 7. Af PREBEN F1 JENSENH

  -

  KOMMUNISMEN ER EN MENNESKEFJENDSK DØDSKULT……….

  Kommunismen er en decideret forrykt og pervers totalitær ideologi. Som ikke bliver bedre af at blive fremført af radikale rødstrømper, europater, feminister og pladderhumanister.

  Så enkelt er det faktisk.

 8. Af Birgit Hviid Lajer

  -

  Claus T – 17:27

  Ja, det er jo både venstre og højre og derimellem, der demonstrerer i nogle af de sydeuropæiske lande, fordi så mange grupper jo er ramt.

  Kasper Støvring – 20:26

  Ser du på historien, så kan både venstreradikal som højreradikal i sin udøvelse i sidste ende være ganske ens i deres slutpunkt for at nå målet.

  Samme surdej, når det kommer til stykket.

  Der er inge forskel.

 9. Af søren sørensen

  -

  Menneskelig lighed er ikke forkastelig…den er natur, efter 1 million års historie og menneskelig udvidelse..Men kunne dog ønske at de borgerlige var følgt med tiden!

  Socialisme er kommunisme? pjat,,,kommunisme var et forsøg i østen der mislykkedes bla andet via folks ikke rettigheder..Den næste mennneskelig ligheds forsøg, kommer til at foregå meget mere fornuftigt…På mandag d. 21, starter verdens undergang jo,,,se bla på nettet howtosurvive2012 med 3 w før og et c.o.m til sidst. Ved årets omrindning summer landet af ny opputunisme, der kun kan videreføres ved at smide de radikale ud, og ja S!

  En stor mængde forfalsket, kommunisme “bashing” her,,,et ord for dengang…i morgen er ordet Lighed! og den kommmer til at gavne 80% af den Danske befolkning og de 20 der ikke får flere penge, burde vise solidaritet og ikke usselhed…
  glædelig jul!

 10. Af Finn Bjerrehave

  -

  Deadline DR2, 18-12 , når EL. SOC.D de Radikale, i fælles forstand og enighed, skærer vores vældfærdssamfunds rettigheder væk, altså de såkaldte rige over 65 år som har gratis influensa vaccine, rabat på busbilletter og svømmehal,etc.
  Disse reguleringer er ovennævnte politikere enige om at fjerne, og vores vældfærdssamfund er reddet.
  Det forræderriske i ovenstående bliver økonomien, nemlig man regulerer for de personer som via skatten har betalt det hele, og giver alle rettigheder, til personer som kun har nydt, og aldrig betalt skat, og denne samfundsmodel, er nok det største had mod det skattebetalene folk.
  at så denne målgruppe altså de rige, ikke gør brug af disse tilskudsydelser, gør hele sceancen hul, samt fortæller, unge politikere ikke gider at sætte sig ind i den virkelige verden, men ønsket om at komme med et budskab er målet.
  Konklusion: De fleste mennesker, ønsker at fjerne alle rettigheder ( børnecheck-folkepension etc.) for de rige skatteborgere, som via skatten , har betalt,
  og hvilken politiker, tør forsvare de såkaldte rige mennesker.
  Tænk det er snart Jul, og alle de penge den såkaldte skattesag (Statsministerens mand skal ikke betale skat i Danmark)koster, netop så mange penge, at beløbet i stedet kunne bruges til en god jul for alle hjemløse i Danmark, og den kunne så holdes enten i Kirkerne eller Rådhusene, med mad og juletræ, og alle Danskerne kunne blive stolte, men den politiske glæde skal kun ramme kommisioner, og ikke hjemløse.
  De hjemløse på finansloven, som Afghanistan.Finn Bjerrehave Vig

 11. Af niels hansen

  -

  @Finn Bjerrehave

  Nu handler Kasper Støvring blog om venstreradikalisering, så jeg synes, at du skyder gråspurve med kanoner, når du taler om forræderi, når rød stue taler om MULIGE områder, hvor brugerbetaling kan komme på tale.

  Det vil svare til at tale om højreradikalisering og forræderi, da blå stue gav klækkelige skattelettelser til de allerrigeste danskere.

  Personligt mener jeg, at både rød og blå stue skal passe meget på, når de prøver at finde besparelser på områder, der af mange betragtes som fundamentet i vores velfærdsstat – nemlig at vi alle betaler (efter evne), men at vi også har glæde af goderne.

  Det er grunden til, at det store flertal gerne betaler en stor del af deres indtægter i skat. Det skaber en lighed, som ikke findes i de fleste andre lande.

 12. Af Ulf Timmermann

  -

  Finn Bjerrehave, du ved udmærket, at sådan er “karrene ikke forbundne”, uanset hvem, der har den politiske magt, blandt dem, der alle så gerne i Danmark vil Herrer være. Og, at de aldrig bliver det, karrene altså.

 13. Af Jørgen Christensen

  -

  Vi har jo set, hvad kommunismen indebærer og medfører, noget af det mest destruktive i dette og sidste århundrede. Det faldt med brag og tak for det.

 14. Af Erik Larsen

  -

  Kommunisme, fascisme, nazisme, og desværre “kulturradigalisme” er præcis det samme!
  Og det er noget som alle mennesker med bare en IQ over 0,001 skulle vende sig imod.
  Men i vores gamle land tænker man ikke mere.
  Man tænker ihvertfald kun på sig selv – og man stemmer ikke på de partier der ønsker grænskontrol, lukkede grænser, man stemmer ikke på de der ønsker et Danmark som før 1968 – nej, man sover og sover og oplever så at snart er det slut – og intet, intet Danmark findes mere. OK, vi der er over 50 år , ja vi er så væk – men JEG tænker på mine 6 børnebørn, der ikke vil have en chance når andre etniske tager over. KÆRE DANSKERE VÅGN DOG OP!!!!!

 15. Af Erik Larsen

  -

  Og igen “Finn Bjerehave”, “Ulf Timmerman” m.fl. – hvad ER det dog I ønsker i lille Danmark.??? Hvor ER det ulækkert at I – I ikke kan se at vi er blevet overfaldet nu i over 30 år!!!! Vågn dog op!!

 16. Af Finn Bjerrehave

  -

  Tænk i Danmark, er det blevet politisk acceptabelt, at dem der bidrager mest til fællesskabet, altså skatten, altså endda sparer op til pensionen, bliver nægtet de ydelser, som kun leveres til borgere der ikke ved hvad skat er , nemlig et solidarisk værktøj til at opfylde samfundets krav, og nu mener de Venstreradikale, at betalerne skal fratages alle rettigheder, og hvem gider snart at leve betale i vores såkaldte fædreland.
  Politikerne skal hvis der mangler penge i kassen, sætte skatten op, lade afgifterne være lave, således det ikke er grænsehandelen, som løber med vores penge.
  Dette med at sætte skatteprocenten op, tør ingen politikere, så hellere udhule vores vældfærd, som aldrig solidarisk matcher en skatteforhøjelse, men kun gør os alle mere ulige.
  Venstreradikale , bevar vældfærdsstaten, sæt skatten op.Finn Bjerrehave Vig

 17. Af Jens Hansen

  -

  Finn Bjerrehave Vig.
  Et forsøg på at bevare noget af velfærdsstaten, beskær det groteske system, der køres i dag, sæt skat og afgifter ned – så måske?

 18. Af Erik Larsen

  -

  Finn Bjerrehave, stop dog nu! Det eneste der KAN bringe danmark tilbage er 1)hjemsendelse af snylterne og de kriminelle importerede
  2) nedsættelse af skatter og afgifter
  3) øge politistyrken/militæret med de arbejdsløse
  4) skabe oplysning for personer ude i samfundet (f.eks. i Vig åbenbart) der intet forstår eller har opdaget hvad der sker i Danmark idag.
  5) Lære børn i skolerne HVAD der tidligere er historie i lille Danmark.
  os.v. o.s.v. Så nemt er det.

 19. Af søren sørensen

  -

  erik larsen eller formel 1 alias preben f1….lidt svært ved at skelne…

  Det eneste der viderføre Danmark er at folk som dig udføres….enkelt, effektivt og funktionalt…Jeg er for det!…rabiate skal aldrig få det sidste ord i Danmark!…dette efterlades til DF´s årlige grisefest i kjærsgårds luxus sommerhus på den “græske tropiske ø”.døh!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

  Erindrer i alle dokumentaren derfra fra DR? Nej altså tv2 seere har intet at tilbyde til debatten…

 20. Af PREBEN F1 JENSENH

  -

  Vi er kommet dertil at det offentlige sundhedsvæsen er blevet så ringe, at hundredvis eller tusindvis af patienter hvert år får deres helbred ødelagt eller mister livet, fordi mængden af kynisme, slendrian, sløseri og ligegladhed er blevet så enorm, at der i systematisk og organiseret omfang spilles hasard og russisk roulette med patienternes liv.

  Tilstandene nogle steder i sundhedsvæsnet er nu så groteske, “afrikanske” og skandaløse, at det nærmer sig det ubeskrivelige.

  Barbari og uhygge “på et højt plan”, kunne man kalde det.

  Og hvem som helst kan en dag komme til at lægge krop til de rædsler der foregår.

  Velfærd?? Ikke det der ligner. 🙁

 21. Af PREBEN F1 JENSENH

  -

  Hvis vi til de enorme forringelser af velfærden tillægger hvad der foregår af skatteplyndring, masseindvandring, massefyringer, massekriminalitet og meget andet slemt, er det tydeligt at regeringen/Borgen er i fuld gang med at destruere og afskaffe Danmark. Katastrofen kommer nærmere og nærmere hver dag.

 22. Af Ulf Timmermann

  -

  @Erik Larsen

  Jeg synes godt om dine forslag, tror blot at de vil række som en skrædder i helvede. Der skal meget mere til, herunder skal ikke mindst alle yankee-pudlerne udvandre til deres Guds Eget Land. Vi er nødt til at tage den derfra, tilmed.

  Så, nu har jeg besvaret dig. Mit spørgsmål til dig er: Hvorfor sætter du dine medbloggeres navne i anførselstegn? Det gør man ikke på dansk, i dansk skrift, det er udannet – og derfor udansk.

 23. Af PREBEN F1 JENSENH

  -

  Erik Larsen har jo ret i at danskernes situation er meget alvorlig, og at det er på tide at vågne op.

  På Tom Jensens blog om lighed og lige ud osv. kan man iøvrigt læse om hvordan syge danskere tilsyneladende kan blive frataget deres menneskerettigheder, liv og helbred.

  Det er godt nok grove løjer.

 24. Af Erik Larsen

  -

  Hvad fanden mener manden? “alle yankee-pudlerne……???????????????

  Jeg synes godt om dine forslag, tror blot at de vil række som en skrædder i helvede. Der skal meget mere til, herunder skal ikke mindst alle yankee-pudlerne udvandre til deres Guds Eget Land. Vi er nødt til at tage den derfra, tilmed.Skrevet af Ulf Timmermann, 20. december 2012 kl. 03:52

  Jamen, jeg ville da “udvandre hvis jeg var bare under 40 år” no doubt about it. Men jeg har altså også familie m.m. og 6 børnebørn som jeg gerne vil forsvare med næb og kløer – hvis det kommer så vidt!
  Men der findes underlige , underlige personer idag i Danmark der bestemt ikke ønsker noget godt for unge og ældre.

 25. Af Jens Hansen

  -

  Skrevet af Ulf Timmermann:
  ’Så, nu har jeg besvaret dig. Mit spørgsmål til dig er: Hvorfor sætter du dine medbloggeres navne i anførselstegn? Det gør man ikke på dansk, i dansk skrift, det er udannet – og derfor udansk’.

  Jeg ville forlange mine skolepenge tilbage; men de få år, du åbenbart frekventerede en skole, kan det vel næppe betale sig.
  Hvor må man dog give Erik Larsen, mere og mere ret!

 26. Af Christian Richardt

  -

  Det er første gang, jeg har læst noget af Støvring som giver en vis mening.

 27. Af niels hansen

  -

  @Erik Larsen

  “Hvad fanden mener manden? “alle yankee-pudlerne……???????????????”.

  Folk som f.eks. Anders Fogh Rasmussen, vores tidligere statsminister.

  Han blev også kaldt Bush’s skødehund.

  Irakkrigen var måske før din tid?

 28. Af Erik Larsen

  -

  Åh, “Niels Hansen” – skal vi nu tage Irak-krigen for din skyld endnu engang? OK: Saddam myrdede og torterede i hundredetusindvis af folk i Irak.
  Han blev heldigvis stoppet og det er der mange i Irak der er glade for kan du tro.
  At der så springer selvmordsbomber hver dag (næsten lige så tit som der er knivstik i Danmark) er jo al-quaida grupper, islamister, nogle der kommer ind fra syrien – og alle med det formål endnu engang at vælte et demokrati. Var det for svært at forstå??

 29. Af niels hansen

  -

  @Erik Larsen

  Det var nu ikke for at starte en ny diskussion om Irakkrigen, men om hvem der kritikløst fulgte Bush og Rumsfelt!

 30. Af Axel Eriksen

  -

  @ Erik Larsen!

  Du må forstå, at der er visse andre i dette land, der intet forstår!

  Hvis de ikke ved hvad, de kommunistiske regimer i det daværende Sovjetunionen og lydstaterne i Østeuropa gjorde mod deres indbyggere – så har de intet forstået!!

  Enten er de komplet uvidende – og hvis ikke – så dybt kriminelle med tilslutning til en sådan ideologi!!

 31. Af Axel Eriksen

  -

  Ja, lad os diskutere “yankee-pudler” i stedet for det relevante på denne blog: Fundamentalistiske muslimer i Danmark!

  Hvor skal vi begynde med hundene?
  Er det Putin-Schæferen eller de små søde og nuttede Pekingkesere.
  Måske er det Gravhunden. Formentlig undergravende virksomhed i tæt forbindelse med PET.

  Mulighederne er jo legio, hvis man konsekvent ikke vil beskæftige sig med blogemnet: Fundamentalistiske muslimer i Danmark!

 32. Af PREBEN F1 JENSENH

  -

  Ja, kommunismen er en ideologi for kriminelle, snyltere, galninge, falske humanister og asociale elementer, som så via valgflæsk og løgnepropaganda får uvidende og naive folk til at agere som medhjælpere og nyttige idioter.

  I de kommunistiske lande endte det altid i gangstervælde, fattigdom og massemord.

  Og i Danmark er de røde, radigale og de skabsradigale også i gang med at myrde løs på økonomien, kulturen og de svageste.

  Blot se hvordan velfærd til de såkaldt svage, altså de arbejdsløse, de syge, de ensomme, de hjemløse og børnene og de unge i hastigt stigende omfang afløses af anti-velfærd, kyniske svigt og tidlig død.

  På hospitalsområdet går det mere og mere ad helvede til, tusinder af danskere smides nu ud i økonomisk og social elendighed, og op mod 700.000 danske børn har man slået ihjel inden de nåede at se dagens lys.
  Man gad ikke hjælpe mødrene og familierne, men ville hellere gøre plads til “berigere” fra fremmede lande.

  Kommunismen er en ideologi fra helvede. Det samme gælder nazismen og islamismen, alle tre ideologier er forrykte og skaber samfundshelveder og forvandler civilisation til barbari.

 33. Af PREBEN F1 JENSENH

  -

  RABLENDE VANVITTIGE OG UFATTELIGT ONDSKABSFULDE OG BLODTØRSTIGE FORMER FOR POLITIK………

  Ja, kommunismen er en ideologi for kriminelle, snyltere, galninge, falske humanister og asociale elementer, som så via valgflæsk og løgnepropaganda får uvidende og naive folk til at agere som medhjælpere, stemmekvæg og nyttige idioter.

  I de kommunistiske lande endte det altid i gangstervælde, fattigdom og massemord.

  Og i Danmark er de røde, radigale og de skabsradigale også i gang med at myrde løs på økonomien, kulturen og de svageste.

  Blot se hvordan velfærd til de såkaldt svage, altså de arbejdsløse, de syge, de ensomme, de hjemløse og børnene og de unge i hastigt stigende omfang afløses af anti-velfærd, kyniske svigt og tidlig død.

  På hospitalsområdet går det mere og mere ad helvede til, tusinder af danskere smides nu ud i økonomisk og social elendighed, og op mod 700.000 danske børn har man slået ihjel inden de nåede at se dagens lys.
  Man gad ikke hjælpe mødrene og familierne, men ville hellere gøre plads til “berigere” fra fremmede lande.

  Kommunismen er en ideologi fra helvede. Det samme gælder nazismen og islamismen, alle tre ideologier er forrykte og skaber samfundshelveder og forvandler civilisation til barbari.

  ……………………

  (Igen ingen forbindelse til serveren, eller hvad?)

 34. Af Erik Larsen

  -

  TAK igen Preben! Du skriver ALT DET som der virkelig er problemet i Danmark. Jeg går måske lidt efter de personer der “er bestilte” og som ovenikøbet tilsyneladende er uden uddannelse , IQ, og nogen form for danskhed! Vi har kun EEN chance og det er at unge mellem 20-45 begynder at blande sig og læse , se, føle disse ting. Men HVIS de kun ønsker at sidde og drikke cafe latte og passe deres børn – ja, så går det bare videre og mere galt.

 35. Af John Nielsen

  -

  Tør man sige noget kritisk om det yderste højre? De beviste en Juli dag i Norge, at de ikke er blege for at udøve terror og dræbe børn. En arbejdsløs demonstrant (som angiveligt er kommunist jf. Støvring), som flager fra Peters Kirken, er hvis ikke i samme kategori, endsige boldgade.

  God Jul

 36. Af Axel Eriksen

  -

  @ John Nielsen!

  Åbenbart tør du godt! Sindsyge mennesker er der jo på alle fløje – det i Norge var godt nok en de helt grove – men derfor er der vel ikke frit “slag i bolledejen” for alle andre?

  Men at flage fra Peters Kirken er ganske rigtigt ikke i samme boldgade! Ganske uskyldigt!

  Rote Armè, De røde brigader i Italien, Blekingegadebanden i Danmark o.s.v., o.s.v. drev deres terrorvirksomhed konsekvent i en årrække – og hvad har fundamentalistiske muslimer gang i?

  Civil terror er vel – uanset hvorfra den kommer – et tegn på manglende evne til argumentere med ord – stakkels de og ikke mindst deres ofre!!

 37. Af John Nielsen

  -

  @ Axel, du har ret hele vejen rundt.

  Jeg finder det blot tankevækkende at vi i Norden har de samme rabiate typer på det yderste højre (Bevist en Juli dag i Norge) der i handlinger skyr til lige så perverse midler som de talibanere i Afganistan, som vores udsendte drenge og piger prøver at afvikle.

 38. Af søren sørensen

  -

  Skrevet af Axel Eriksen, 23. december 2012 kl. 14:54
  “den i norge var godt nok en af de mere grove”…gud herrebevares send lige pet rundt der! Har den nye regering endnu ikke udskifted de udugelige borgerlige der? De radikale garantere deres stadige tilstadeværese? Ja, så er det jo håbløst at få kontrol over disse rabiate tidsbomber!

Kommentarer er lukket.