Danmark, EU og friheden

Af Kasper Støvring 68

Forsvarede Dronningen i sin nytårstale Europa eller EU? Det er som bekendt to forskellige ting. At gøre det første er lige så vigtig og rigtigt, som det er forkert at gøre det andet. Udsagnet: ”[…] vi er en del af den verdensdel, som kaldes Europa, […] hele vor kultur, vor historie, vor dagligdag er præget af, at vi er en del af Europa”, kan tolkes i begge retninger, og er da også blevet det.

Men lad mig gå en lille omvej for at underbygge mit synspunkt.

I min sidste klumme i 2012 skrev jeg, at friheden i Danmark er (blevet) indskrænket på væsentlige områder:

Jøder og homoseksuelle trues og chikaneres i bestemte bydele i de større danske byer, og radikale islamister agiterer offentligt for drab på dem, der krænker de islamiske dogmer. Det islamistiske netværk udbygges hele tiden, men islamkritikere bliver derimod retsforfulgt under den vilkårlige racismeparagraf.

Friheden er altså radikalt indskrænket for bestemte grupper. Der findes ghettoer, som mange borgere af gode grunde ikke tør bevæge sig ind i. Ja, endda pressen, politiet og nødhjælpen tøver med at gøre det. Vi har fået et ekstremt opdelt samfund, præget af konfrontation, på grund af multikulturalismen. Så når den radikale Anne Mee Allerslev lovpriser mangfoldighed og multikultur, mener hun i virkeligheden islam og monokultur, altså den islamiske monokultur.

Tilsvarende tør ingen længere tegne eller offentliggøre satiriske billeder af profeten Muhammed, ja, ingen tør for så vidt sælge dem. Forleden afviste Lauritz.com at sælge et maleri af Uwe Max Jensen, der forestillede en julemand, der havde en vis lighed med profeten. Man er bange, trusler virker, friheden svækkes. Kurt Westergaard lever stadig i skjul og politibeskyttes, og han var tidligere nær blevet myrdet; det samme gør svenske Lars Vilks (for hvem der netop er oprettet en støttekomite).

Samtidig ser vi, at EU tager stadig større lunser af nationalstatens suverænitet. Det frie folkestyre er ved at forsvinde, herunder den borgerlige frihed. I stedet får vi et domstolsstyre uden demokratisk legitimitet.

Hvad gør EU så? Sikrer EU friheden?

Overhovedet ikke. Tværtimod. EU udhuler især ytringsfriheden og de borgerlige frihedsrettigheder. I september offentliggjorde EU’s udenrigspolitiske chef Catherine Ashton en fælleserklæring med islamiske lande om, at islamkritik er forkastelig. I grunden er islamkritik også strafbart, hvilket er afdækket af bl.a. CEPOS. Islamkritik er nemlig hadefuld tale. I erklæringen hedder det bl.a.:

“We condemn any advocacy of religious hatred that constitutes incitement to hostility and violence. While fully recognizing freedom of expression, we believe in the importance of respecting all prophets, regardless of which religion they belong to. The anguish of Muslims at the production of the film insulting Islam, posting of its trailer on the internet and other similar acts, is shared by all individuals and communities who refuse to allow religion to be used to fuel provocation, confrontation and extremism. We condemn any message of hatred and intolerance.”

Tidligere havde præsidenten for EU-parlamentet, Martin Schulz, sammen med benhårde islamister fordømt den omtalte Muhammedkritiske film.

Hvis frihed er en af Europas centralværdier, der bør forsvares, så er EU bestemt ikke af det gode. Det er muligt, at jeg tager fejl, men jeg håber og tror, at Majestæten talte om det bevaringsværdige ved Europa, ikke ved EU. Min formodning bestyrkes af flere gode afsnit i talen som dette, der passende kan stå som udgangsbøn:

”[…] vi [skal] passe på med ikke alene at overlade det til samfundet at klare ærterne. Vi må altid begynde med os selv, med vore nærmeste og med dem, vi møder på vor vej. Den enkelte kan betyde uendeligt meget ved en opmuntrende bemærkning, en hjælpende hånd, en hensynsfuld respekt for det andet menneske. Det har altid været vor styrke her i Danmark, at vi kender hinanden på kryds og tværs”.

68 kommentarer RSS

 1. Af TOM Jensen

  -

  Er ikke tilhænger af Hitler, da han er en af historiens største massemordere.

  Men en ting må man dog give ham.

  Han sagde ærligt til tyskerne at han ville afskaffe demokratiet, før han blev valgt til kansler.

  Ikke engang denne lille tjeneste, vil vores nuværende politikere give os.

 2. Af Allan Hansen

  -

  DEN TREDJE JIHAD.
  VERDEN TILHØRER ALLAHS KORANSOLDATER.
  Det begynder med tørklædet og ender i Auschwitz.

  ”krig er en velsignelse for verden og for ethvert land,,,
  At dræbe de vantro er den højeste opgave Allah har givet menneskeheden” Ayatollah Khomeini. 1984. Grundlæggeren af den tredje jihad.
  .
  Den tredje jihad er omhyggeligt orkestreret af den islamiske verden ned til den mindste detalje. Europas vanvittige asylpolitik (masseindvandring) og totalt mislykkede integrationsproces har vist sig, at være det mest effektive masseudslettelsesvåben siden atombomben. Dette våben har en atomisk dimension, som på sigt vil udslette den europæiske kultur, fuldstændigt og for altid! Hver dag trænger i hundredvis af allahs koransoldater ind over de europæiske grænser for at nedbryde og udslette den europæiske kultur og overtage kontrollen over det europæiske kontinent indefra. Politikere og myndigheder står fuldstændig magtesløse – for når de først er kommet ind, er det umuligt at få dem ud igen. Selv afviste asylansøger nægter at tage hjem og hvad gør man så? Ja, man tvinger de europæiske skatteborgere til at forsørge dem resten af livet. Således undergraver man den europæiske økonomi. Alle de muslimske lande nægter konsekvent at tage imod deres egne borgere, idet de ser sig selv som en del af allahs plyndringstogter og udvandring. Den europæiske lovgivning på området har vist sig at være fuldstændig ineffektiv og dermed til grin over for den islamiske invasion, en lovgivning, hvis virkning kan sammenlignes med et varmt omslag på et træben. Således har man tvunget Europa til at give opholdstilladelse til røvere, voldtægtsforbrydere og terrorister.
  En tragisk og utilgivelig dumhed.

  Islam er ikke en religion. Islam er en krig, iført religiøs forklædning, dvs. allahs krig mod menneskeheden, idet islam bygger på jordisk magt. Begrebet er kendt som Dar-al- Harb, dvs. lande og nationer, som alle skal udslettes fra allahs jord. Denne gang kommer muslimerne med kniven gemt på ryggen for med list at lokke Europas børn i baghold.
  Nu hærger, plyndrer og voldtager Muhammeds røvere og banditter igen overalt i Europa. “Vi vil vække rædsel i hjertet på dem, der er vantro …Sura. 3.151.
  Der går ikke én dag uden, at vi ser vold, terror og voldtægt overalt i Europa – Sky News, B.B.C. News, CNN, Channel 4 News, ITV News, CBS News, Tele Espana osv.

  I maj 2001 udkom en chokerende og alarmerende rapport om de faktuelle kendsgerninger om udlændingesituationen i Danmark. DANMARKS FREMTID – dit land, dit valg… bogen om landets udlændingesituation, redigeret af journalist og forfatter Ulla Dahlerup og politisk medarbejder Anders Skjødt. Det største problem, det danske folk slås med i forbindelse med udlændingepolitikken, er misinformation. Det rådes der bod på med denne bog. Den giver den historiske gennemgang og oplyser, hvad der sker i disse år. Tal, statistikker og regelsæt – for første gang i en samlet fremstilling.
  Den, er der vist ikke mange, som har læst – desværre. Antropologiske og sociologiske erfaringer samt historiske kendsgerninger har vist, at multikultur altid skaber spændinger, uoverensstemmelser, stridigheder og krig. (se Balkan, Indien, Indonesien og Spanien).
  Jeg læste et sted, at Danmark er et af de mest islamkritiske lande i verden – og det skal vi blive ved med at være og tillige være stolte af, idet Danmark er et af de få steder i verden, hvor friheden stadig tages dybt alvorligt.

  I det første kvartal af 2008. har det spanske politi sprængt tre islamiske terrorceller, som havde planlagt at myrde i hundredvis af mennesker.
  De troende (muslimer) skal ikke tage de vantro til venner. Den, der gør det, hører slet ikke Allah til.. Sura. 3.28.
  * I Storbritannien har politiet kendskab til 30 forskellige terrorgrupper, som er under konstant overvågning (ca. 2000 personer) eksperterne mener, at om blot 10 år vil dette tal være steget til ca. 300 terrorgrupper. En undersøgelse i Storbritannien har fastslået, at 54 % af den britiske befolkning ser islam som en trussel mod demokratiet og den britiske befolkning som sådan.
  Lignende forhold afspejler sig i andre europæiske nationer fx Holland, Danmark og Tyskland osv.
  (Man er gået så langt, at man ad bagdøren har indført flerkoneri, og det på trods af, at det er forbudt ifølge loven – tillige har man fundet ud af, at ca. 6000 piger
  hvert år forsvinder ud af Storbritannien for at blive gift eller myrdet i Mellemøsten). På det seneste er man gået så langt, at man på grund af pladsmangel er begyndt at lukke voldtægtsforbrydere, voldsmænd og røvere ud af fængslerne før tiden for at give plads til nogle andre voldtægtsforbrydere, voldsmænd og røvere. Volden er eksploderet overalt i Europa. Nu ser vi børn og unge myrde hinanden. Hver uge myrdes en teenager i London. Kilde: (Sky News). Rationaliteten er brudt sammen! Verden er blevet syg – sindssyg.
  *Disse terrorceller findes og i andre Europæiske lande, såsom Tyskland, Holland, Frankrig, Sverige og Danmark. For nyligt er det da også kommet frem, at indvandrerkriminaliteten udgør den største trussel mod det danske samfund. En trussel, som man i første omgang forsøgte at holde hemmelig. En af disse grupper er kendt under navnet Black Cobra, hvis leder er en palæstinensisk forbryder. Endvidere er der Blågårds Plads-gruppen, som betegnes som Danmarks mest kriminelle gruppering. Disse grupper er så hårdkogte, brutale og afstumpede, at selv rockerne løber skrigende hjem til mor. (må Glistrup hvile i fred). For bare ti år siden var indbrud juleaften et næsten ukendt fænomen. Nu er tallet støt stigende. Da jeg var barn, låste man aldrig døren om natten. Den anden store trussel er totalt stupide, enfoldige og uvidende politikere! ( Socialdemokratiet, De Radikale Venstre og SF.)

  Som bekendt var Søren Kirkegaard ikke begejstret for den demokratiske tanke for, som han sagde ” det ender jo med, at de dumme for ret – ikke fordi de nødvendigvis har ret – men fordi de er flest”.
  Disse politiske partier og de såkaldte kulturblinde naivister udgør en kæmpe trussel mod det danske demokrati og den danske kultur og på længere sigt den danske befolkning! Islam vil være det fremtidige riges stærke kraft: Al uma el Arabia. Verden vil undre sig. Den, der i dag ikke ser det, driver strudsepolitik. I Holland er etniske hollændere nu begyndt at udvandre for, som man siger:” Vores børn har ingen fremtid i dette land” Kilde: Sky News.

  ”Antikrist lagde allerede for 1300 år siden gøgeægget i den moderne teologis rede, og se, ægget er udruget, og gøgen bliver madet. Dette er gøgeægget i reden, hvoraf islam udruges. Den kaster de rigtige børn ud af reden, bliver ernæret af plejemoderen og begynder at gøre sig selvstændig og flyver ud”.
  Det skrev Marius Baar i slutningen af 70erne. Men der var ingen, der forstod, hvad han talte om! I dag har man reelt indført – jizya – dvs. den skat, som Europæiske dimmier (beskidte undermennesker) skal betale til muslimerne, idet millioner af muslimer i dag bliver forsørget af europæerne.

  Den demografiske bombe tikker hvert minut overalt i Europa, som man siger i de muslimske kredse:” Hver dag arbejder vores kvinders underliv for jeres udslettelse”. Mens Hr. og Fru. Olsen kun har ”råd” til to børn, så får Mustafa og Fatima seks børne checks hver måned. Samtidig med at Mustafa er på bistands hjælp, så nægter Fatima konsekvent at stå til rådighed for arbejdsmarkedet, for hun er jo altid gravid. Et eksempel på forskelle i tankegang om ret og rimeligt kommer til udtryk hos ganske mange voksne kvinder fra Somalia, Palæstina og Pakistan. De anser det for et overgreb at skulle ud på arbejdsmarkedet for at forsørge sig selv og sin familie. (se: kultur psykolog Kirsten Damgaard).
  Man skal ikke have gået mange timer på planteskole for at regne ud, at Europa er på vej ud i et kulturelt selvmord! Vi lever kun på lånt tid.
  Med andre ord: vi forsørger selv vores børns bødler – et sådan vanvid har man aldrig tidligere set i verdenshistorien. I de sidste årtier har vi set en voldsom stigning af voldtægter, røverier og vold, især mod jøder og homoseksuelle (Muhammeds håndværk) over alt i Europa. 6)

  Hvis I bliver dræbt, kommer I i Paradiset. Og hvis I dræber kommer I også i Paradiset, det er islams logik! (Ayatollah Khomeini).

  ”Det er vores pligt at myrde allahs fjender – vi slår ihjel for allah og vi dør for allah, for så kommer vi i paradis”. Age off terror. B.B. C 2. 6.5. 2008.

  Bag sværdet og halvmånen står satan! Hate speech!!!
  I en tale holdt i Qatar den 10.april 2006, som blev vist på TV kanalen Al-Jazeera, sagde Moammar Gaddafi følgende: ”Islam vil overtage Europa. Europa vil blive islamisk inde for få årtier. Alle mennesker skal være muslimer.” Muhammed er profet for alle folk I Skandinavien”. Klippet findes på www. Youtube.com. Den 18/12 2004 sagde den selv samme Gaddfi i et interview på Sky News følgende:” Tyrkiet vil blive den trojanske hest i den europæiske familie og bygge bro for den islamiske terror i Europa”.
  Hos DR. Peter Hammond finder man en nærmere redegørelse for islams strategi og ekspansionsmønster. ”Islam er ikke nogen religion og ej heller en kult. Islam er et komplet system. Islam har religiøse, juridiske, økonomiske, og militære komponenter. Den religiøse komponent er et dække over alle de andre komponenter”. Siger man først ja til den ene del, så” køber” man reelt hele parken. Allahs det levende helvede begynder med tørklædet og halalslagtning! Har man først accepteret disse grusomme forbrydelser; så har man åbnet porten til helvede – hadets og voldens verden, og den dermed følgende vold, kriminalitet, rovmord, røverier, massevoldtægt, etnisk udrensning og undertrykkelse, narkohandel, vold mod kvinder, afhugning af arme og ben, omskæring af små pigebørn, stening til døde, halshugning og hængning af kvinder, børn, homoseksuelle samt mange, mange andre grusomheder, som alle er komponenter af de islamiske dårligdomme; når der ikke findes rationelle love og myndigheder – men kun allah, så ender vi alle i Allahs det levende helvede. Konklusionen bliver: når man først siger ja til halalslagtning, så lister man alle de andre komponenter ind af bagdøren. Islam er ikke nogen religion, det er blot noget, man bilder folk ind, indtil muslimerne bliver mange nok til magtovertagelse.
  Islam er ikke nogen religion. Islam er et totalitært system (det ville svare til, at man kaldte kommunismen og nazismen for en slags religion). Man kan sige, at islam er 1 procent kristendom 2 procent jødedom og 97 procent had, vold, blod og terror!
  Hvor ved jeg det fra?
  Det ved jeg, fordi det afslører 1400 års historiske kendsgerninger med klar tydelighed lige fra røverhøvdingen Muhammed tid til vor tids ”Hitler” den sindssyge præsident Mahmoud Ahmadinejad i Iran, som ikke skammer sig for offentligt at agitere for udryddelsen af Israel.

  ”Hvor mange en by har vi ikke tilintetgjort, der var mere magtfulde end din by… (Sura, 47.23)

 3. Af PREBEN F1 JENSENH

  -

  Allan Hansens indlæg læses forhåbentlig af mange. (???) (Kan KS hjælpe os med et cirka-tal?)

  Danmark er kommet i en ejendommelig situation. Hvad der var utænkeligt for 5o år siden, er nu ved at være grufuld virkelighed.

  Titanic-Danmark flyder endnu, men de radikale rødfascister har travlt med at åbne bundventilerne, og travlt med at smide passagerer overbord, dog kun de ægte “gammeldanske”.

  Det gør man for at få plads til “nydanske” passagerer samt blinde passagerer. De radikale fascister er nemlig humanister til fingerspidserne.

  På daglig basis og året rundt fortæller radio- og tv-stationer om hvor lykkelige, berigede, trygge og heldige danskerne er. Og mange sluger propagandaen råt.

  Så der festes, danses og dineres stadig på det øverste dæk, og de fleste af de ombordværende er ganske bevidstløse om at de snart kan komme til at ligge i det iskolde hav der omgiver det store skib.

  Den største plyndring, det største forræderi, den største forbrydelse, den største nedtur, den værste ondskab i Danmarks-historien, er i fuld gang.

  Men 4 af 5 eller 9 af 10 har stadig ikke opdaget at det yndige, velstående og fredelige land er ved at blive forvandlet til en hæsligt DDR-stat, til et asocialt, kriseplaget og åndeligt fattigt samfund, til et voldshærget og konfliktfyldt land, hvor alle mulige rædsler og dødbringende overgreb og forbrydelser konstant ligger på lur.

  Den helt store bevidstløshed om den politiske virkelighed mv. synes at dominere den brede befolkning/ tv-seerne/ radiolytterne.

 4. Af PREBEN F1 JENSENH

  -

  DER VAR ET YNDIGT LAND………

  Allan Hansens indlæg læses forhåbentlig af mange. (???) (Kan KS hjælpe os med et cirka-tal?)

  Danmark er kommet i en ejendommelig situation. Hvad der var utænkeligt for 5o år siden, er nu ved at være grufuld virkelighed.

  Titanic-Danmark flyder endnu, men de radikale rødfascister har travlt med at åbne bundventilerne, og travlt med at smide passagerer overbord, dog kun de ægte “gammeldanske”.

  Det gør man for at få plads til “nydanske” passagerer samt blinde passagerer. De radikale fascister er nemlig humanister til fingerspidserne.

  På daglig basis og året rundt fortæller radio- og tv-stationer om hvor lykkelige, berigede, trygge og heldige danskerne er. Og mange sluger propagandaen råt.

  Så der festes, danses og dineres stadig på det øverste dæk, og de fleste af de ombordværende er ganske bevidstløse om at de snart kan komme til at ligge i det iskolde hav der omgiver det store skib.

  Den største plyndring, det største forræderi, den største forbrydelse, den største nedtur, den værste ondskab i Danmarks-historien, er i fuld gang.

  Men 4 af 5 eller 9 af 10 har stadig ikke opdaget at det yndige, velstående og fredelige land er ved at blive forvandlet til en hæsligt DDR-stat, til et asocialt, kriseplaget og åndeligt fattigt samfund, til et voldshærget og konfliktfyldt land, hvor alle mulige rædsler, dødbringende overgreb og forbrydelser konstant ligger på lur.

  Den helt store bevidstløshed om den politiske virkelighed mv. synes at dominere den brede befolkning/ tv-seerne/ radiolytterne.

  Tænk at man kan ødelægge et land som Danmark på så kort tid. Noget nykommunisme, feminisme og pladderhumanisme rørt sammen med noget radigalt og korrupt vanvid, og straks er er demokratiet, velfærden, kernefamilien, kulturen og nationalstaten/fædrelandet klar til at blive kørt ud på historiens losseplads.

  Uden folkelige protester af nogen art. Højst har der været lidt mumlen og surmuleri.

  Egentlig ret fantastisk.

 5. Af HC Hansen

  -

  Hej Kasper,

  Jeg håber, at du nyder flokken af skrigeaber på din blog….jeg mener, det er da en ualmindelig inspirerende samling indlæg, vi her nyder godt af. Dommedagsprofeter, mørkemænd, paranoide som tror at alt er en sammensværgelse eller blot mavesure mænd og kvinder som har ondt i livet – der har altid været nogle af dem, men din blog giver indtryk af, at der ikke er andre!!

  Hvor er optimismen? Brokke, brokke hele tiden. Det kommer der sgu’ ikke noget ud af. Vor herre bevares.

  I øvrigt må jeg nok skuffe dig Kasper – Dronningen talte naturligvis om EU, selvom hun med sin vanlige sans for balancen ikke kunne sige det direkte. Jeg beklager også at måtte meddele, at EU er her for at blive – din flok af skrigeaber vil ikke ændre på det. Og Gud ske lov for det. Danmark kan selvfølgelig melde sig ud og sejle ud i Atlanten sammen med de dumme englændere og se, hvor de finder nogen, som gider at høre på dem. Der bliver ikke fældet meget andet end krokodilletårer i andre EU-lande for det. Som dansker ville jeg beklage det dybt og ligesome Gerard Depardieu overveje at skifte nationalitet – men EU vil da heldigvis fortsat bestå.

  Gud bevare EU!

 6. Af PREBEN F1 JENSENH

  -

  Nå, HC.Hansen, du er åbenbart en europat der er vildt forelsket i EU, selvom det er et arrogant, totalitært, superbureaukratisk og lobbyistisk foretagende osv. Har du aldrig læst Morten Messerschmidts eller andres beskrivelser af hvad der foregår af lyssky ting i Bruxelles? Eller har du overset at de åbne grænser osv. har haft enorme og meget ubehagelige konsekvenser i mange retninger. Bl.a. udhulet demokrati, massefyringer, forringet velfærd, mere kriminalitet, større skattetryk osv. Både i Sydeuropa og Tyskland vokser antallet af fattige og hjemløse, og her i Danmark kan man direkte konstatere at det går ad H til på en lang række områder. Og forskellige medier og røde kors mener tilsyneladende at hele Europa kan ende som en krigs-zone, som følge af masseindvandring og voksende sociale problemer.

  Mener du at den voksende elendighed overalt i EU bare skal ignoreres?

 7. Af HC hansen

  -

  Nå, Preben Jensen – dit indlæg bekræfter jo, hvad jeg sagde i mit første indlæg. Det hele går ad H til, dommedag er lige om hjørnet…..der er ikke grænser for, hvor forfærdeligt vi har det, alt i mens vi lige snupper en bajer til og napper en ekstra bøf nede i Netto.

  Og det er naturligvis alle de andre’s skyld – EU,”de nålestribede”, “eliten”, “de fremmede”. Vi “etniske danskere” er naturligvis kun ofre for den store globale sammensværgelse. Vor herre bevares – det er da godt mine børns fremtid ikke lægges i hænderne på sådan en gang mørkemænd.

  Og så lige Morten Messerschmidt: Det er dog dagens spøg at fremmstille ham som en pålidelig kilde til noget som helst vedrørende EU eller “det der foregår dernede i Bruxelles”. Alle tænkende væsener ved, at han alene render rundt dernede for at sende giftpile hjemadtil over EU. Hvis man taler om et spild i EU’s bureaukrati, så kunne man starte med at sende ham hjem, for han gør jo ikke det arbejde i Europaparlamentet, som han er betalt for af skatteyderne.

 8. Af Ole Vestergaard

  -

  Som en der selv har oplevet hvor fantastisk dårligt man kan blive behandlet af sundhedssystemet, mener jeg også at der burde ske et oprør mod de måder som især de psykiatriske patienter behandles på. Det er nærmest umuligt at blive hørt som syg eller pårørende, der tages ingen individuelle hensyn, det hele kører som en pølsemaskine og noget med klip en hæl og skær en tå, og det kaos og den bedrevidende magtfuldkommenhed, ligegyldighed og kynisme der præger hele sektoren, er med til at mange sygdomsforløb ender tragisk, selvom sygdommen kunne have været overvundet med en ordentlig behandling. Alt for mange sygeplejersker og læger er meget overfladiske og handler på meget tilfældige måder, i stedet for at man følger en plan der er aftalt med både patienten og dennes familiemedlemmer. Preben Jensens skriverier om hospitalerne vil jeg godt bakke op om, for så snart man får skubbet facaderne til side, vælter skandalerne frem. Og jeg tror at PJ har ret i at der sker mange flere grimme ting og dødsfald end der burde. Dels pga. politisk forkludring og spareiver, dels på grund af at hele kulturen og holdningerne på de psykiatriske hospitaler er kommet meget langt væk fra at gøre det så godt som muligt for de syge. Man går vist mere op i kaffeslabbaras og egen bekvemmelighed end i patienternes helbredelse. Jeg har ihvertfald oplevelser med et hospital som det er meget belastende at tænke tilbage på. Vi blev svigtet næsten 100%, og det igennem flere år. Og de samme fejl og tosserier dukkede op igen og igen. Det var eet langt mareridt faktisk. Og det endte med at et ungt menneske, helt unødvendigt, fuldstændig fik ødelagt sit liv. Vi der var omkring den syge, kom til at afsky og hade det pågældende hospital. Og også vi prøvede at råbe nogle journalister op, men helt forgæves, selvom mange konkrete fejl og overgreb kunne påvises. Min tro på det system er helt væk. Man kan ikke stole på det over en dørtærskel. For de gode læger og sygeplejersker er ikke dem der har magten.

 9. Af HC hansen

  -

  Nu drejer det her sig jo ikke om sundhedssektoren. Men for at give den en lille europæisk vinkel, så skal jeg være den første til at bakke op om det synspunkt, at Danmark ikke længere har en sundhedssektor i den europæiske top. Den er blevet overhalet indenom for lang tid siden af Frankrig, Belgien og Tyskland. For eksempel: I Belgien er der ingen ventelister på behandling af kræft uanset typen.

  Nu synes de fleste på denne her blog, at alt syd for Dannevirke er noget l…, som vi ikke kan lære noget af. Det holder naturligvis ikke vand og gør os blot fattigere, dummere og mere syge. Det er dog tankevækkende, at samtidig med at vi danskere igen og igen anses for at være de mest tilfredse med os selv og vores land (selv-fede er vi), så har vi en af den laveste gennemsnitlige forventede levetid i EU….nå men, vi kan jo ikke lære en skid af andre europæiske lande, så det fejer vi ind under gulvtæppet sammen med alle de andre ting og med lidt M Messerschmidt galle om “bevarelsen af nationalstaten” som akkompagnement.

 10. Af Erik Larsen

  -

  PrebenF1Jensen: det er ikke underligt at der er få på denne blog. Jeg har forsøgt at komme med 10 indlæg -helt almindelige spørgsmål m.m. –
  Intet er bragt! Og det har stået på siden 4. januar.??? Kasper Støvring svarer mig ikke, hvorfor?

 11. Af Erik Larsen

  -

  Nå, for Søren! Nu fik jeg et indlæg igennem! – SÅ prøver jeg igen at vise alle hvad denne “søren.sørensen”. får lov til at skrive og altså kalde folk – her mig – for!!!
  Han skriver det MÅSKE fordi jeg kun, kun har skrevet om Breivik, at han var en syg, syg mand og man bestemt ikke skulle lave teaterstykker el. lign. om den person. Hos mig rangerer han som totalt yderliggående, nazist, eller ekstrem autonom, kommunist. Han var da den sidste jeg kunne være “tilhænger” af. Men tænk at han får lov til det her – “søren.sørensen”:

  LÆS HVAD HAN SKREV:

  ……….Erik larsen@
  Hvilken kritik er det lige du forestiller dig at en Anders Breivik tilhænger som dig skulle være udsat for i Berlingske? Fantasme; “vision illusoire ou situation imaginaire”?…

 12. Af Erik Larsen

  -

  Nå, for Søren! Nu fik jeg et indlæg igennem! – SÅ prøver jeg igen at vise alle hvad denne “søren.sørensen”. får lov til at skrive og altså kalde folk – her mig – for!!!
  Han skriver det MÅSKE fordi jeg kun, kun har skrevet om Bre…., at han var en syg, syg mand og man bestemt ikke skulle lave teaterstykker el. lign. om den person. Hos mig rangerer han som totalt yderliggående, type der fandtes mange af syd for grænsen i 30-40-erne, eller ekstremer måske til lige den modsatte side, hvad ved jeg. Han var da den sidste jeg kunne være “tilhænger” af. Men tænk at han får lov til det her – “søren.sørensen”:

  LÆS HVAD HAN SKREV:

  ……….Erik larsen@
  Hvilken kritik er det lige du forestiller dig at en Anders Breivik tilhænger som dig skulle være udsat for i Berlingske? Fantasme; “vision illusoire ou situation imaginaire”?…

 13. Af Kim Olsen

  -

  Erik Larsen

  Enig. Berlingske pådrager sig et stort ansvar ved at udstille et sygt menneske til moro for læserne.

 14. Af søren sørensen

  -

  Skrevet af Kim Olsen, 7. januar 2013 kl. 20:25′
  Har barnet fået sin aftensmad?

 15. Af Karl Wilders

  -

  Jeg var hjemme i Danmark nogle dage – en single aarlig raedselstur jeg underkaster mig. Hjem til utopiet, og den omvendte verden, hvor danskerne langt fra laengere er herre i eget hus.

  Dagligt fuldte jeg haarrejsende med i den danske vattede presses bidloese debat omkring diverse forhold i det danske samfund, og maatte konstatere, at det endelige samfunds ‘meltdown’ i Danmark er i fuld gang.

  Om det handlede om overfald paa Stroeget, hvor forbipasserende ved kniv fik afkraevet mobiltelefoner og kontanter, med kommentaren fra en politi-inspektoer om, at de sagesloese selv var ‘udenom det’ da de jo bare kunne lade vaere med, at gaa og ‘vifte’ med deres telefoner (????) – eller om det drejede sig om politiske indlaeg omkring hvor mange milliarder der kunne ventes, i besparelse paa dagpenge ‘cuttet’, eller den evindelige diskussion omkring hvilken timeloen man kan forvente i loen, naar foerst man har fundet et job (hvilket anyway synes en umulighed, at finde for de fleste) etc etc etc – saa hang min undergaebe til stadighed maabende…..for hvad i h…… vil man egentligt i DK?

  At man ikke fra starten fortalte muslimerne, at vil de leve i DK, saa uden saerbehandling – foeles – at ‘forkomme’ til ingenting, sammenlignet med den idioti, der til stadighed laegges for dagen i DK, hvor enhver sammenligning med omverden begraenser sig til, hvad ‘de goer’ i Sverige….. I Guder kan jeg kun sige! Svenskerne er da pt det mindste problem…..for fortsaetter man som nu hjemme, falder det danske samfund simpelthen fra hinanden.

  Uanset om Socialdemokratiet er blevet langt mere konservative, end Venstre – og specielt Fogh – nogensinde var det, saa er det nu, man skal tage et valg i Danmark og enten fortsaette ned i the Abyss, hvor fri handel og kapitalisme forsoeges styres ved hjaelp af socialisme (og tildels Sovjet-lignende Kommunistisk planoekonomi (hvilken vi kun bedst ved ikke kan overleve)) eller pragmatisk soerge for, at fri handel og specielt private industrielle initiativer faar lette vilkaar saaledes, at et nyt dansk samfund kan skabes, og vokse sig staerkt igen i fuld beskaeftigelse.

 16. Af Dennis Jensen

  -

  Kronikøren er alt for venlig overfor Hendes Majestæt, det kræver et særligt intellektuelt mod at hævde noget som helst andet end at Margrethe II for åben skærm blåstemplede Den Europæiske Føderation! Man kan så sige at det ville være politisk selvmord af hende at gøre noget som helst andet!

 17. Af Birgit Hviid Lajer

  -

  Breaking News:

  Og – vi skal åbenbart ifølge også NU med tilladelse fra Udenrigspolitisk Nævn, nu ifølge deres oplysninger, være til stede med en indsats i Mali.

  Hvornår stopper dette – og yderligere indvandring af flygtninge i EU og Danmark med, som vi ikke kan håndtere til stadighed, fordi vi ikke kan heller sige nej, tilde islamister der nødvendigvis vil komme yderligere her?

 18. Af Birgit Hviid Lajer

  -

  Jeg tror, at Støvring har forstået Majestæten ganske korrekt; men kunne vi ikke fra islamiske lande få den samme erklæring overfor os!?

  Men – vi har altså frihed til at tolke og afvise også enhver religion såvel som politiske partier hvis de bliver usmagelige og er regressive for/overfor os og i forhold til frihed.

  Vi får ikke den samme frihed i de arabiske lande fx – og ejheller gør deres befolkninger.

  Så – hvad er meningen? Selv om jeg og mange andre ikke går rundt og generer andre mennesker i hverdagen, medmindre vi bliver truet.

  Frihed kan ikke gradbøjes til misbrug af en sådan – den er helt specifik!

Kommentarer er lukket.