Sammenhængskraft i krisetider

Af Kasper Støvring 47

Nej, dette indlæg skal ikke handle om, hvordan vi danskere skal klare os igennem den økonomiske krise ved at tære på verdens største beholdning af social kapital. Det skal i stedet handle om Amerika, nærmere bestemt byen Northwood i staten North Dakota. Og om hvordan sammenhængskraft medvirkede til at genrejse et helt lokalsamfund i en veritabel krisetid.

Den 27. august 2007 blev Northwood ramt af en tornado, der smadrede så godt som hele byen: private hjem, offentlige ejendomme, brandstationen, skoler, kirker, butikkerne og så videre. Men alligevel var byen genopbygget blot to år efter takket være en enorm mobilisering af kræfter i lokalsamfundet.

Det er sammenhængskraft, der virker!

Man kan sammenligne med andre kriseramte byer, med New Orleans, der endnu ikke er genopbygget, eller den syditalienske by L’Aquila, som jeg besøgte i efteråret, der flere år efter det voldsomme jordskælv i 2009 stadig ligner en spøgelsesby.

Om sammenhængskraften i Northwood har sociologiprofessor ved University of North Dakota, Curtis Stofferahn, skrevet en artikel i det velansete tidsskrift Community Development. Hvordan kunne genopbygningen lade sig gøre på så kort tid?

Ikke overraskende, om end ganske miskendt, tilkender Stofferahn kulturen en afgørende rolle:

“That residents of Northwood utilized their cultural capital to mobilize human capital was illustrated by how they drew upon their faith, work ethic, and pride in ethnic heritage. One of the interview questions asked the respondents what values they thought had helped them in the recovery. A majority identified the residents’ strong work ethic, a willingness to get to work and get the job done, hard work and discipline, and the fact that no one was afraid to get their hands dirty.”

Northwood, ja, i det hele taget Dakotastaterne, er stærkt præget af sin befolknings etniske oprindelse i Skandinavien, og indbyggerne ser sig selv som efterkommere af især norske indvandrere, der i stor stil slog sig ned netop i Dakota. Som bekendt har de nordiske lande den stærkeste sammenhængskraft i verden, og dette viser blot, at man så at sige kan tage sit lands – sin kulturs – sammenhængskraft med sig. Det fandt Robert Putnam i øvrigt også ud af i sin banebrydende undersøgelse fra 2007 – ”E Pluribus Unum” (den vender vi tilbage til).

Solidaritet er i Northwood en kerneværdi, ja, en rodfæstet norm, ikke bare et ideal. Vi taler netop om kultur, ikke bare om abstrakte “værdier”:

”This solidarity was expressed as standing together through the disaster and recovery, drawing on the strength of their relationships, experiencing the love and compassion showered on them by people within and outside of Northwood, and caring for others, especially the vulnerable.”

Det kulturelle fællesskab kom og kommer bl.a. til udtryk i den samlende lutheranske kirke, i forskellige monumenter, hvor især de oprindelige bosættere og farmerne fremstilles.

Men hvordan foregik den nærmest mirakuløse genrejsning af det smadrede lokalsamfund? For det var ikke kun bygningerne, der blev genopbygget; man anlagde desuden parker og plantede træer, og kernen i indsatsen er selvfølgelig frivillighed.

Sammenhængskraft er noget abstrakt for mange, der af samme grund ikke interesserer sig for den. Men når det gælder, er sammenhængskraft altafgørende, ja, det er den for så vidt også i hverdagen. Men i krisesituationer bliver alt så herligt tydeligt.

Stofferahn påpeger, at det meste af lokalsamfundet var engageret i et fælles arbejde for at genoprette katastrofen. Det skete ved først at få rejst de nødvendige økonomiske ressourcer for at kunne restaurere den fysiske infrastruktur. Men den kulturelle infrastruktur var altafgørende for at mobilisere den politiske kapital, der var nødvendig for at få rejst den økonomisk kapital – som igen var nødvendig for at kunne restaurere bygninger, naturanlæg osv.

Stofferahn bruger udtrykket ”en opadgående spiral” for at henvise til det forhold, at positive effekter på ét område fremkalder positive effekter på et andet. Alt sammen til gavn for lokalsamfundet. Hans studie understreger vigtigheden af mellemmenneskelig kapacitet, altså gensidighed, og evnen til at samarbejde om at løse fælles problemer. De samfund der har den største brobyggende og sammenbindende kapital (”bridging” og ”bonding” social kapital) vil selvfølgelig klare sig bedst i en krisesituation.

Dét er forskellen på en by i North Dakota og en by i Louisiana. I den første er der flere, der hjælper andre uden at forvente at få noget til gengæld. Der er en høj grad af tillid til fremmede. Men det er den kulturelle kapital, der afgør, hvordan man klarer sig, hvordan samfundet kollektivt træder i karakter: Hvordan man forstår problemerne, træffer beslutninger, prioriterer og udpeger hvem, der gør hvad og hvornår.

Nu gør Stofferahn så det forbudte. Han taler, som tidligere Putnam, om homogeniteten som det afgørende. Også selv om det sker i forsigtige vendinger (det skal man i den akademiske verden, hvor den politisk korrekte multikulturalisme hersker). Han tvivler på, at andre samfund, der er mindre homogene end Northwood – i forhold til etnisk sammensætning (byen består for 99 procents vedkommende af ”hvide”, som det hedder på amerikansk), indkomst og religion – vil klare sig lige så godt.

Northwood er ikke et rigt lokalsamfund, men det er et ret lige samfund. Det er præget af mange mindre virksomheder og familieejede farme, hvilket angiveligt forstærker lighedsideen, der har gjort sig gældende lige fra den første bosætningsperiode.

Vi ved fra de internationale værdiundersøgelser, at særligt de nordeuropæiske protestantiske lande har stor social kapital, hvorimod f.eks. de sydeuropæiske, katolske lande og områder (bl.a. Syditalien) har en mindre beholdning.

Putnams store undersøgelse, og Stofferahns nylige bidrag, viser tilmed, at heterogene, multikulturelle områder klarer sig dårligere, også og måske især i krisetider. Der er ganske enkelt lavere social kapital: Lavere tillid, mindre engagement i fælles anliggender, færre foreninger osv. Man ”hunker down”, kryber ind i sig selv som skildpadden i sit skjold, afskærmer sig fra andre, selv fra naboerne.

Der er altså en sammenhæng mellem etnisk og kulturel homogenitet og den høje grad af tillid. At det har stærk betydning i krisetider synes at være temmelig evident.

 

 

Curtis W. Stofferahn: “Community capitals and disaster recovery: Northwood ND recovers from an EF 4 tornado”. Community Development, Volume 43, Issue 5, 2012.

47 kommentarer RSS

 1. Af Morten Lynge

  -

  Northwood: Befolkning 945 (2010)
  L’Aquila: Befolkning 73150 (2009)
  New Orleans: Befolkning 360740 (2011)

  Det har formentlig meget lidt med ‘kulturel homogenitet’ at gøre. Man hjælper dem man kender for man ved de hjælper tilbage, og i et så lille samfund kender alle mere eller mindre hinanden…

  Sammenligningen svare til at sammenligne æbler med bildæk… For at det giver videnskabelig mening må du finde en flok andre byer med en befolkning på omkring 1000 og vise at de IKKE har rejst sig på samme måde relativt til de resurser de har…

 2. Af PREBEN F 1 JENSENH

  -

  Der bliver snart brug for en dansk sammenhængskraft endnu større end den i North Dakota og Northwood.

  For også Danmark er ramt af en tornado, en politisk tornado, og ødelæggelserne og tabene af menneskeliv er enorme.

  Uvejret raser stadig, der er tilsyneladende tale om en stationær tornado.

  Vi kan kun håbe på at ikke også sammenhængskraften bliver suget op og tilintetgjort, for uden den er vi færdige.

 3. Af søren sørensen

  -

  Jeg har rejst i North Dekota/Montana/! Den er kendt for at være u-almindelig fjendtlig i USA mod alle der ikke er “red neck´s(en blandning af hvad men på Engelsk kalder White trash iblandet borgerlige meninger om lav skat og ret til våben og kvindemisbrug, tit kristen fundamentalistiske”, eller på Dansk “lav-kulturalle borgerlige”, og kun en eneste politiske tanke for øje skat, uden tanke på sammenhængs kraften eller andre mennesker, vil føle sig hjemme der! Dog er Naturen flot!. I Dakota er der kun tillid til samme “white trash, eller red necks”, I lousiana er alle der mener det godt for alle dog velkommen! Klart der er en forskel der!

  Lousiana er fattigt, Dakota forholdsvis rigt og dette er svaret til forskellen! Dog har Skandinaviske immigranter i USA ikke et gram at gøre med dette! De største skandinaviske stater i USA, Wisconsin, Minnesota, og Washington er alle kendt for at deres skandinaviske immigranter var iblandt de første der og altså har haft tid til at overtage de fleste af værdigerne..De Skandinaviske immigranter der er ikke kendt for den ellers så velkendte Skandinaviske åbenhed, men tværtimod denne “Red neck, white trash, wild frontier” type, nogen endda med penge!

  Så Sammenhængs kraften der? hænger sammen med nogen meget lave borgerlige meninger angående alt fra skat, dyremisbrug, Våbenbrug og ellers forældede borgerlige meninger fra dne vilde vestens tid! Der er ikke meget brugbart fra North Dakota! 2 år genopbygget efter en lille bitte tornado i en flække i Dakota, modsat en orkan der gjorde milloner hjemløse? Ja den borgerlige fantasi fejler ikke noget når den kommer for at mislede!

 4. Af Ole Andersen

  -

  Etnisk og kulturel homogenitet er naturligvis det altafgørende i ethvert samfund, som nærer ønske om at hæve sig fra jæger/samler-niveauet!

  Kun tåbelige radikale og andre hulkehoveder tror på løgnen om en muligheden for sammenhængskraft og loyalitet mellem forskellige religiøse, etniske og kulturelle grupper…

  Intet samfund, heller ikke det amerikanske, kan eksistere på længere sigt uden at forfalde til den laveste fællesnævner og den totale egoisme…for hvad har man fælles med de “andre”???

  Et sølle pas og bopælslandet!

  Ikke engang troen på et fædreland som samlingspunkt, for den blotte idé om et fædreland er allerede latterliggjort og kriminaliseret af denne verdens globalistiske ødelæggere!!!

  I Dakota ser vi åbenlyst, hvilke ofre medlemmerne af et homogent samfund er villige til at bringe!

  Arbejdsmoralen og den genetisk betingede medlidenhed med andre mere uheldigt stillede medborgere er noget grundlæggende for etniske skandinaver, som desværre i blandede samfund forfalder til nævnte laveste fællesnævner!!!

  Desværre går danske og skandinaviske politikere efter den dårligst mulige sammenhængskraft i vores lande, hvilket ses tydeligt i kriminalitetsstatistikker og antallet af ikke-uddannede funktionelle analfabeter blandt størsteparten af de etnisk og kulturelt fremmede tilvandrere!!!

 5. Af Frank L

  -

  @ Morten Lynge, 18. januar 2013 kl. 23:44

  Jeps. Ked af at måtte sige det, men Støvrings analyse her, ville ikke klare 1. års grundkursus i komparativ analyse.

 6. Af Kurt Dejgaard

  -

  Lokal sammenhæng genskabte Northwood, skriver Kasper Støvring.

  Reality-tjek:

  Ifølge een oversigt over genopbygningen:
  http://www.discovernorthwood.com/AnniversaryBooklet0808.pdf

  Skolen:
  “Project financing is coming from a $7.6 million insurance settlement from the North Dakota State Fire & Tornado Fund, a FEMA reimbursement currently estimated at $4 million, a $525,000 cost share from the State of North Dakota and an $787,000 cost share from local taxpayers.”

  Plejehjemmet:
  “Construction is expected to be complete in November 2008. Antonson says there is already a list of interested tenants. The nearly $700,000 project is funded by Deaconess and a USDA-backed loan.”

  Lufthavnen:
  “Typically, airport funding projects are planned two years in advance. The airport authority shifted some priorities and secured money from the Federal Aviation Administration (FAA) and the North Dakota State Department of Aeronautics. Still, there was a shortfall to fund the complete $415,000 project which includes some taxiway work. The Pembina Municipal Airport Authority offered to transfer $250,000 of its FAA entitlements to the Northwood Municipal Authority so that construction of a municipal row hangar could begin.”

  Jernbanestationen:
  “The $75,000 project is being financed by insurance proceeds, a reimbursement from FEMA and a grant from the North Dakota State Historical Society. Additional restoration funds are being sought.”

  Elforsyningen:
  “Northwood now can target its most vulnerable system points on an accelerated schedule. The $633,323 project is funded by FEMA, the State of North Dakota and the city.”

  Industri:
  (AGVISE laboratories)
  “In December 1996, a fire severely damaged AGVISE Laboratories on the edge of Northwood and taught company CEO Bob Wallace a mighty lesson: It pays to review and update your insurance annually. […]”

  Summa Summarum:
  Det økonomiske læs er blevet trukket primært af FEMA, diverse føderale organisationer forsikringsselskaber og staten.

  -Og for dem, har opgaven, byens liden størrelse taget i betragtning, været overkommelig.

 7. Af Arvid Holm

  -

  Hippie-pigen spurgte hippie-drengen: ”Elsker du mig?”
  Han svarede, som en rigtig hippie bør svare: ”Selvfølgelig skat, jeg elsker da alle mennesker!”
  Det svar var hun ikke så glad for.

  Anekdoten fokuserer på en konflikt mellem nogle ideale holdninger og virkelige følelser.
  Mange positive følelser og ord såsom kærlighed, solidaritet og sammenhængskraft bliver meningsløse, medmindre de beskriver noget afgrænset.
  Begreberne er ikke blot inkluderende – de skal nødvendigvis også ekskludere, hvis værdien og den praktiske betydning skal bevares.

  Universel kærlighed, solidaritet og sammenhængskraft får først praktisk betydning, hvis vi angribes af rumvæsener, som derved leverer den manglende afgrænsning.
  Indtil da forudsætter de skønne begreber nogle hæslige begreber som fascisme og diskrimination.

  Indbyggerne i den lille by Northwood i staten North Dakota hjalp kun hinanden.
  De demonstrerede sammenhængskraft eller gruppe-egoisme – det kommer i praksis ud på et.

 8. Af PREBEN F 1 JENSENH

  -

  VI DANSKERE SVIGTES OG MANIPULERES UAFBRUDT…….

  Ole Andersen har jo ret i at vores nuværende halv- og helrøde politikere og DR-journalistister går efter at manipulere danskerne i retning af splittelse, forvirring, afmagt og passivitet. Del og hersk. Eller mistænkeliggør alt med hetz, løgn og propaganda.

  Ja, hvad er der ikke blevet hetzet imod siden 1968? Alt fra husmødre, mænd, ligusterfascister, “racister” og dansksindede….. til fædrelandet, forsvaret, folkekirken, kernefamilien og de erhvervsdrivende….. har efter tur været udsat for tilsviningskampagner. Sidst er det de arbejdsløse der nedgøres og mistænkeliggøres. Løgn og hetz har længe været en integreret del af betonsocialisternes og rødfascisternes bestræbelser på at få omdannet Danmark til et diktatur og en kommunistisk fattiggård og galeanstalt.

  Selv det danske sprog prøver man at ødelægge. DRs journalister bruger ligge og lægge, mistænksom og mistænkelig, og mange andre udtryk (materiel/udstyr bliver til isenkram) på måder som er forkerte og ubehjælpsomme eller er en slags nysprog. Eller har de aldrig lært at tale rent? Det er tit en ynk at høre på.

  Måske vi burde bruge mere af vores tid på noget bedre end TV og computerspil? Inden fordummelsen og forråelsen får magten over os og hele landet.

  Een ting er sikker: Uden klog og fremsynet tænkning og handling ender vi danskere som de helt store tabere, og Danmark bliver klodens næste område med tyranni og umådelige mængder af vold, ulykker og lidelser.

  Demokratiet må genopbygges, ellers er det afgrunden.

 9. Af PREBEN F 1 JENSENH

  -

  Hvis man ser på hvordan de radigale og de skabsradigale (og de “konservative” mv.) misrøgter og mishandler vores land, f.eks. med import af tusindvis af asylanter, islamister, løntrykkere og kriminelle….. med hensynsløse og dybt asociale velfærdsforringelser….. med fråseri og fjolleri med hundredvis af milliarder til udanske, uvedkommende og utopiske projekter, osv……
  så er det vist ret klart, at Borgens ubegavede og anti-danske politik snart kan ende i at vi danskere bliver frataget vores land eller får græske tilstande og det der er værre.

  For den rødradikale politik kan ende i både statsbankerot, velfærdskollaps og terrorisme. For hverken fråserne, feministerne, pladderhumanisterne, islamisterne, kommunisterne, anti-danskerne eller de kriminelle ligger på den lade side.

  De undergravende og altødelæggende kliker styrkes og støttes af Borgens politik og lovgivning, så hvis det hele ikke skal ende i armod, undergang og folkemord, må de demokratisk sindede danskere meget mere på banen.

 10. Af Joshua Grimbæk

  -

  Søren Sørensens seneste hjernescanning detekterede pervasiv oikofobi af malign type. Det er desværre uhelbredeligt for distributivt intelligente.

 11. Af kasper støvring

  -

  Morten Lynge, Dejgaard, Frank L.:

  Der er naturligvis mange elementer, der indgår i et genrejsningsarbejde. Artiklen er interessant, fordi den arbejder med et case studie, der viser hvordan social kapital er afgørende for restaureringsarbejdet og fordi den tager fat på homogenitetsspørgsmålet. Det gjorde Putnam også, om end i en anden sammenhæng, og Stofferahns artikel er meget interessant i sin kobling til Putnams “opdagelser”. Der er intet i jeres indlæg, der afkræfter deres teser. En større by af samme homogene og kulturelle karakter – for homogenitet er ikke tilstrækkelgit i sig selv – vil sandsynligvis klare sig lige så godt. Stofferahn taler desuden både om “bridging” og “bonding” social kapital – altså social kapital, der gør sig gældende, også hvor folk ikke kender hinanden (Northwood fik også hjælp udefra, fra tilstødende områder). Og mht. at rejse penge, ja, så kræver det jo altså også et stort arbejde, der trækker på en kulturelt baseret social kapital.

 12. Af Sammenhængskraft « Snaphanen

  -

  […] Vi ved fra de internationale værdiundersøgelser, at særligt de nordeuropæiske protestantiske lande har stor social kapital, hvorimod f.eks. de sydeuropæiske, katolske lande og områder (bl.a. Syditalien) har en mindre beholdning. Putnams store undersøgelse, og Stofferahns nylige bidrag, viser tilmed, at heterogene, multikulturelle områder klarer sig dårligere, også og måske især i krisetider. Der er ganske enkelt lavere social kapital: Lavere tillid, mindre engagement i fælles anliggender, færre foreninger osv. Man ”hunker down”, kryber ind i sig selv som skildpadden i sit skjold, afskærmer sig fra andre, selv fra naboerne.Der er altså en sammenhæng mellem etnisk og kulturel homogenitet og den høje grad af tillid. At det har stærk betydning i krisetider synes at være temmelig evident. Kasper Støvring: Sammenhængskraft i krisetider […]

 13. Af PREBEN F 1 JENSENH

  -

  Så forstår jeg bedre hvorfor der kun er 12 kommentarer. Der er et teknisk problem så man ikke kan sætte indlæg på.

 14. Af PREBEN F 1 JENSENH

  -

  Nå, men hvor blev mit rigtige indlæg så af?? Det om at de op mod 200 MILLIARDER om året som indvandringen koster, medvirker til at svække sammenholdet.

 15. Af Kurt D

  -

  kasper støvring (19. januar kl. 17:32)

  Citat:
  “En større by af samme homogene og kulturelle karakter – for homogenitet er ikke tilstrækkelgit i sig selv – vil sandsynligvis klare sig lige så godt.”

  Kommentar:
  Og her er vi så ovre i rendyrket politisk betinget gætværk.

  Reality-tjek:
  Staten New York og New York by – velnok den by i USA som ifølge sammenhængskraftsteoretikere må have den absolut dårligste “sammenhængskraft” – har i en netop overstået en orkan som har påført langt større materielle ødelæggelser.
  Vi får se om genopbygningen kommer til at tage længere eller kortere tid en en lille flække i North Dakota.

  Jeg vil gerne allerede nu, på basis af hvordan den igangværende genopbygning skrider frem, så få uger efter, skyde på at New York (og New Jersey) kommer til at bruge mindre tid på genopbygningen end Northwood.

  Hvordan er det muligt?
  Det er det, fordi det der tæller – organisation og politisk opbakning – fungerer og fungerer ordentligt. (Og det er det der mangler i New Orleans og L’Aquila – byer som hver især er mere befolkningshomogene end New York)

  Et andet glimrende eksempel er jordskælvet i San Francisco i 1989 med sine massive ødelæggelser.
  San Francisco er en kulturel smeltedigel og genopbygningen skulle derfor have været noget nær en umulighed for “sammenhængskraftsteoretikere”. Men virkeligheden (læs: historien) dokumenterer det stik modsatte!

  Fabuleringer om andet, er varm luft og politisk dagdrømmeri, hvadenten inspiratoren hedder Putnam eller Scruton.

 16. Af kim olsen

  -

  Er det ikke mærkeligt, at uanset hvilket sted på kloden bloggene handler om, har sørensen været det og mødt “ussle” fjendtlige borgerlige.
  Som regel er det sket i følge med notabiliteter som Dalai Lama, Mick Jagger eller Sean Connery……. Ofte har han observeret UFO’er hvor han kom frem 🙂

  Jeg vil, uden at prale, tro at jeg har besøgt mindst ligeså mange lande som sørensen. Hvis man undtager myndigheder i meget muslimske lande, har jeg kun mødt venlighed og imødekommenhed. Det gælder alle de amerikanske stater jeg har besøgt uden undtagelse.

  Sammenhængskraften har ikke noget med om et land/stat er rigt eller ej.

  Sammenhængskraft har noget at gøre med, om der er et sæt veldefinerede værdier, som majoriteten bekender sig til.

  Det kan derfor ikke undre, at sammenhængskraften i Danmark er under pres: Alle værdier er til diskussion, ærligt arbejde værdsættes ikke, men er kun et objekt for udbytning. Landet er delt op i skaffere og nydere. Det er et udbredt selvhad på venstrefløjen, so har haft medvind et par år.
  Regeringen er kommet til magten ved løgne, nepotisme og løftebrud.

  Kort sagt mangler vi pejlemærker og det moralske kompas skal justeres.

  Sørensen, monstro dine dårlige oplevelser ude i verden skyldes din personlighed?

  Jeg tror det.

  sørensen, du er en klovn!

 17. Af Birgit Hviid Lajer

  -

  På det menneskelige plan hænger det også sammen med evnen til, dvs at have haft nogle gode og dynamiske forbilleder at identificere sig med, hvor man udover at have interessen lokalt også kan se nødvendigheden, såvel som man i dag vil være afhængig af også myndigheders smidighed i forhold til love og regler. Her tænker jeg på hurtigheden i en hjælp.

  Det behøver ikke at have noget med etnicitet at gøre – medmindre der er konflikter, etniske grupperinger imellem; men katastrofer og kriser kan også samle mennesker på tværs her, hvis de faktisk har haft ‘adgang til’ dynamiske og potente forbilleder i løbet af deres opvækst.

  Det er sådant ‘materiale’, alle i bund og grund er afhængige af. Også myndigheder med deres love og regler og hurtighed/smidighed.

 18. Af Axel Eriksen

  -

  @ Kim Olsen!

  Lad nu “særen særensen” – jubelidioten over alle – være i fred!

  Bare han til gengæld ville forskåne alle andre for sine hadske udgydelser.

  Måske er det rigtigt, som han hævder, at han har et “flot udseende” og et “stort bankende hjerte” for sine medmennesker – bortset naturligvis fra de, der skal tvangsdeporteres!

  Og oveni har han under navnet “Rune Jacobsen” taget en lægeuddannelse. Mon han ikke har lægekollega med speciale i psykometri, der kunne hjælpe ham.

  I øvrigt er jeg kommet frem en helt næsten sammenfaldende konklusion som din: “Han er en klovn”. Der mangler bare STOR!!!

 19. Af kim olsen

  -

  Axel Eriksen,

  Du har ret i, at man bare burde ignorere en sørensen type.

  Men jeg vil f….. ikke finde mig i at han forplumrer debatten med usande, faktuelt forkerte og hadske kommentarer.

  Normalt svarer han kun på berigtigelserne med endnu flere hadske udfald, men sådan er det jo…..

  Et godt eksempel er sørensens påstand om, at borgerlige er overrepræsenteret i statistikkerne om pædofili. Det er jo det rene skære idioti al den stund at kriminelle ikke bliver registreret efter deres politiske tilhørsforhold.

  Lad ham så bare hævde, at han sender billeder af sine politiske modstandere til Somalia. Den slags må myndighederne forholde sig til.

  God søndag 🙂

 20. Af søren sørensen

  -

  lav-kulturelle Olsen og Eriksen, kniber vist at holde hovedet oppe med realitetssans! Men er da afsindig glad for at jeg har ramt nerverne, det betyder jo at men er skyldig…Så gør mig helt varm, glad og tilfreds…Deejligt!(2 ee olsen(o med småt!) så det lyder som strandvejen!). Derudover hver blog sin diskussion om et emne…jeg går ikke mere ind i fortidige diskussioner da dette ødelægger debatten! I skulle forsøge det samme at relatere til emnet!

 21. Af Axel Eriksen

  -

  Ved nærmere eftertanke er jeg kommet frem til, at i stedet for “psykometri” (= bevidshedsopfattelse) burde jeg nok have skrevet: “psykiatri” (= lig med rablende gal)!

  Undskyld!

 22. Af Niels Poulsen

  -

  @Kurt D/Kurt Dejgaard

  Dit valg af New York som modeksempel til Kasper Støvrings tese virker ikke gennemtænkt.

  Byggeriet af et nyt World Trade Center og rejsningen af økonomiske midler til en mindepark og et museum har været en langsommelig proces. Projektet er flere gange undervejs blevet ændret, og der har været sammenstød mellem muslimer og kristne, fordi de kristne og de efterladte til ofrene for den muslimske terror følte sig krænkede over, at muslimer ønskede at bygge et muslimsk kulturcenter ikke langt fra Ground Zero. Langsommeligheden, uenighederne og sammenstødene skyldes naturligvis, at New York er et heterogent, multikulturelt bysamfund. At det alligevel lykkes, er, fordi den herskende kultur i New York og i store dele af USA stadigvæk er den angelsaksisk-protestantiske.

  http://en.wikipedia.org/wiki/White_Anglo-Saxon_Protestant

  @Morten Lynge

  Morten Lynge er af den opfattelse, at antallet af indbyggere i et samfund er et betydende parameter for indbyggernes sociale kapital. Hans tese er, at små samfund uanset kultur og homogenitet vil have en stor social kapital og en stor evne til at restituere og genopbygge sig selv.

  Nu er det svært at finde mindre bysamfund, som er multikulturelle. Jeg tror, at det mest almindelige er, at det er folk med samme kultur, som finder sammen om at etablere et mindre bysamfund. Og at der sker en homogenisering af monokulturen gennem opbygningsprocessen af samfundet.

  Dog er der eksempler i det tidligere Jugoslavien på mindre samfund, som nærmest var delt mellem to lige store kulturer, f.eks. Mostar med dens spinkle bro mellem den kristne befolkningsgruppe og den muslimske, som symbolet på det multikulturelle samfunds utopi. Behøver jeg at fortsætte?

  Men ellers kan man bruge ghettoerne, som er opstået i de nordeuropæiske samfund efter masseindvandringen begyndte i 1980’erne. I disse bysamfund har man jo sat den naturlige proces for etablering af et bysamfund ud af kraft. Her samler man på et lille areal mennesker med mange forskellige kulturer på et lille areal. Og her går det jo ad helvede til med den sociale kapital.

  I ghettoen i Kokkedal kunne man eksempelvis end ikke enes om at opstille et juletræ. For som en af de muslimske bestyrelsesmedlemmer udtrykte det: Han havde jo som muslim aldrig fejret jul. Det var ikke hans kultur. Så hvorfor i alverden skulle han stå for arrangementet? Det måtte den kristne gruppe selv stå for. Han gad ikke løfte en finger. Hans sociale kapital over for den kristne gruppe var lig nul.

  Det var kun fordi den muslimske kultur i det lille bysamfund blev banket på plads af den homogene, protestantiske landskultur, som stadig hersker i Danmark, at juletræet kom op at stå.

  Tja, hvis det er så svært at enes om noget så banalt som et juletræ, hvordan ville det så ikke gå, hvis kristne og muslimer skulle enes om at genopbygge en rigtig by som eksempelvis Northwood efter en naturkatastrofe? Kan man eksempelvis forestille sig den muslimske gruppe deltage helhjertet i genopbyggelsen den lokale kristne kirke? Næppe. Man er sig selv og sin egen kultur nærmest – og det ligegyldigt størrelsen på det bysamfund, man er indbygger i.

  Til sidst et hjertesuk: Det er trist med de forholdsvise mange indlæg, som overhovedet ikke forholder sig til Kasper Støvrings indlæg, men har alle mulige andre ærinder. Det er rigtig ærgerligt, for Kasper Støvrings gode indlæg og en efterfølgende behersket og relevant diskussion kunne faktisk være med til at flytte “sjæle” i opinionen og blandt beslutningstagere. Det handler faktisk om vores kære Danmarks fremtid, dets eksistens som et trygt sted, hvor det er rart at leve – det den endnu herskende protestantiske kultur og kulturelle homogenitet sikrer.

 23. Af PREBEN F 1 JENSENH

  -

  Den sære sørensen er da ikke gal, men bare ekstrem og radikal, og hvis han melder sig under jelveds faner, vil han sikkert få en kometagtig karriere og om et års tid blive både indenrigs- og udenrigsminister på samme tid.

  Det er jo genier som sære sørensen det hjernedøde parti samler på. Fordi partiet ikke selv evner at tænke, har det brug for ekstra og superintelligente personager som sære sørensen og lignende.

  Det gennemsnitlige IQ-tal i partiet er jo tæt på minus 273, og hvis man så kan få nogle genier med i flokken, vil gennemsnittet nok kunne hæves til lidt over det absolutte nulpunkt, de minus 273.

  Videnskabelige undersøgelser har jo påvist at ved minus 273 KAN man ikke blive dummere som menneske. Selv en flue ligger højere.

  Derfor kan det sagtens tænkes at hr. SS bliver partiets redning på længere sigt.

 24. Af PREBEN F1 JENSENH

  -

  Nå, min påvisning af at de nok tæt på omkring 200 MILLIARDER kroner der årligt bruges på indvandring og luftige/tåbelige udanske projekter……. påfører danskerne en lang række problemer, ulykker og velfærdsforringelser osv…… der igen svækker deres livsmod, handlekraft og sammenhold……. kom desværre ikke med pga. tekniske problemer med serveren.

  Men tænk lige over det. Borgen bruger tæt på eller langt over 200 MILLIARDER om året på uvedkommende, korrupte, vanvittige og landsskadelige formål.

  Er det så mærkeligt at det går ad H til med Danmark i disse år. Borgen demonstrerer jo uafbrudt og hver dag hvor ligeglad den er med danskerne.

 25. Af Allan Hansen

  -

  Den kollektive bevidsthed, er et socialistisk
  vrøvle ord!
  Socialismen andskure mennesket som grupper og ikke som individer.( det samme gælder for islam).
  Hvorimod Liberalismen opfatter mennesket, som individ og ikke som grupper,,.
  Det gør hele forskellen!
  Meget kan vi være fælles om her i livet
  men én ting vi aldrig kan have tilfælles, er bevidsthed!
  Man kan så opstille forskelige terminologier, referencerammer
  og hypoteser etc. om hvad vi har til tilfælles “kollektive,, værdig
  normer i et demokrati, og dog er der stadig tale om individuel
  bevidsthed!

  Folk læser ikke længer bøger, og da slet ikke fagbøger, som
  var en stolt tradition i mit barndomshjem.
  Aldrig har den samlede IQ i Europa været så lav, som i vores tid!
  Det giver sig udslag på alle fronter i samfundet.
  Aldrig har vi haft så ringe og ubegavet politiker, som i vores tid
  – den intellektuelle hæderlighed er gjort til skamme.
  Se ” Historien om Vestens intellektuelle forfald af den amerikanske
  filosof Allan Bloom 1987.

  Det er mig en gåde hvorfor så mange mennesker
  har så svært ved, at gennemskue terror organisationen
  islam.
  I dag er “Allahs,, evige krig flyttet ind i Europa
  og borgerkrigen, bliver mere og mere synlig for hver dag
  der går.

 26. Af Allan Hansen

  -

  Home Blogs Think Tank
  Can We Reach the End of Knowledge?
  by BIG THINK EDITORS JANUARY 19, 2013, 12:00 AM

  What’s the Big Idea?

  If Western philosophy begins with the Greek philosopher Thales, it begins with the question of whether humans can ever arrive at the dream of “knowing all there is to know.” Thales had his answer. Water held the key to understanding the universe. It was believed to be the substance from which everything that exists is derived.

  As knowledge has marched triumphantly forward ever since, scientists have continued to look for ways to simplify all knowledge with a unified theory, and grown ever-confident in our ability to develop such a theory.

 27. Af søren sørensen

  -

  Undskyld!
  Skrevet af Axel Eriksen, 20. januar 2013 kl. 14:24

  …..ah, ohh, nåhh, ihh, åhh såå, dåå ,
  Ok!

 28. Af Kurt Dejgaard

  -

  Niels Poulsen (20. januar kl. 15:35)

  Dit modargument virker ikke bare ikke gennemtænkt, men meningsløs.

  Hvad det drejer sig om, her, er Kasper Støvrings forsøg på at opstille hypoteser som skulle bevise (eller på anden vis sansynliggøre) en eller anden sammenhæng (det gør de fleste af hans blogs).

  Som det er med hypotesers holdbarhed, så afhænger den af om de kan “falsificeres” (det lidt kantede udtryk som Popper valgte).

  Og her, falder Kasper Støvrings hypoteser, hver gang. Man behøver ikke bruge 5 minutter på at fact-tjekke for at indse det.

  Og det er min anke mod Støvrings mestendels tomgangsagtige opstillinger: De skal gerne fremstå videnskablige, men der er tale om “videnskab” som vi fortrinsvis kender den fra Jehovas Vidner. D.v.s. man udvælger sine argumenter og sine eksempler efter en forlods konklussion. Derefter stopper man! For “Der er ingen grund til at spilde mere tid på det. Svaret er jo indlysende sandt!” (Og AIDS er Guds straf til afrikanerne og bøsserne for deres syndige levned. -Og ja, det sidste argument citerer jeg faktisk fra Jehovas Vidner).

  Der er ikke skyggen af hypotesekritik eller bare et minimum af objektiv reflektion bag noget af det. Og derfor er det osse så uendeligt let at pille fra hinanden.

  Det kan forekomme læseren både destruktivt og dovent at jeg ikke selv beskæftiger mig med andet på Støvrings (og adskillige andres-) blogs end at kritisere og skyde argumentationer i sænk med mine “Reality-tjeks”.

  Men sagen er bare den at nogen skal gøre det nødvendige, når Støvring ikke selv vil! Og nødvendigheden af dem, udstilles jo netop derved at man dårligt kan begynde, før hele Støvrings argumentative korthus ramler.

  Og manglen af denne mentale øvelse er ikke kun et problem for Støvring m.h.t. at ville femstå akademisk i sin tilgang.
  Det er osse et problem for ham som selverklæret konservativ tænker. For konservatismen, modsat andre politiske ideologier, er ikke en ideologi i gængs forstand, men en samtidsanalyse og en deraf afledt samfundsforståelse (i dens Burkske tilgang).
  Det giver mening at opfatte konservatisme som en hypotese over nutiden, baseret på en analyse af hvordan vi kom dertil og hvor vi er på vej hen hvis rentningen bibeholdes, og hvordan denne retning eventuelt kan eller bør justeres, hvis retningen vurderes ugunstig.
  (Modsat politiske ideologier, har konservatismen ikke egentlige mål i sigte. Det er udelukkende retningen her og nu det handler om. Derfor er konservatismen progressiv og ikke dette udviklingsresistente stivstikkeri som mange misopfatter konservatismen som synonym med).

  Og derfor: Modsat ideologier, som ikke behøver eller forudsætter noget observationsmæssigt som udgangspunkt, må man som konservativ pinedød tjekke “falsifiserbarheden” af sin opfattelse af samtiden. Falsifiserbarheden er – for at bruge et nutidigt udtryk – det nødvendige bullshit-filter for en konservativ. Det går ikke, uden.

  Slutteligt: Du påstår at “Langsommeligheden [med at genopbygge Ground Zero], uenighederne og sammenstødene skyldes naturligvis, at New York er et heterogent, multikulturelt bysamfund.” og eksemplificerer det med debatten om et muslimsk kulturcenter i nærheden.

  Sagen er bare den, at det ønsket fra nogens side om et muslimsk kulturcenter, adskillige gader væk, ikke sinkede processen med Ground Zeros genopbygning så meget som eet sekund. Ejheller har langsommeligheden det mindste med kultursammenstød at skaffe (men til gengæld en hel masse at gøre med hvordan signalværdien af det man bygger passer ind i andres legitime ønske om at Ground Zero fremstår som et værdigt mindesmærke over de dræbte. Nogen ønskede at genopbygge tvillingetårnene, men dobbelt så høje, for at markere trods. Andre (især de efterladte) ønskede at der aldrig igen blev bygget og hele grunden blev en mindepark: Begge ønsker blev fremført fra den samme kulturelle kreds).

  Og New Yorks multikulturelle karakter får heller ingen indflydelse på genopbygningen af skaderne forvoldt af den nylige Superstorm. Det har alt at gøre med organisation, på både det lokale, statslige og føderale plan. Hvad det angår, skrider arbejdet raskt fremad.
  -Lige så lidt som San Franciscos multikulturelle karakter stod det mindste i vejen for genopbygningen efter skaderne forvoldt af jordskælvet i 1989.

  Og herved, falsificeres både din og Støvrings påstand.

 29. Af Jesper Frandsen

  -

  Kære Kurt Dejgaard

  Jeg er meget glad for at læse dine gennemtænkte og velargumenterede svar til Støvrings(og andres) blogge.

  Du har fuldstændig ret. Støvring falder fuldstændig igennem i sit forsøg på at akademisere sit fortudindagede syn på kulturelle forskelligheders sameksistens. Altid kommer han frem til præcis den samme konklusion udfra en given tese, og ja, han betragter aldrig sagerne fra andre vinkler, eller anlægger sig for nogen form for selvkritik.

  Derfor glæder det mig, at du sætter lidt tid af til at falsificere(reality tjekke) hans uudtømmelige trang til at kanalisere sin snæversynede propaganda af på Berlingskes blog.

  Mvh.
  Jesper Frandsen

 30. Af Kasper Støvring

  -

  Dejgaard: Man må da i det mindste give dig, at du har høje tanker om dig selv.
  Blot dette: Det er jo ikke mig, men Stofferahn, der har lavet et videnskabeligt arbejde her. Jeg formidler det derimod. Hvis du har problemer med det, må du påvise, at jeg ikke gør det redeligt. Hvis du ikke har abonnement til tidsskriftet, kan det læses via mange databaser på universitetsbibliotekers hjemmeside.

  Ellers har Niels Poulsen fat i den lange ende igen. Også hvad angår andre læsere, der har svært ved at blive ved emnet. Gør det – ellers må jeg spamme jer (Preben Jensen, Axel Eriksen, Søren Sørensen etc.).

  Jesper Frandsen: Nu skriver jeg jo faktisk i en kommentar til nogle læsere, at der er flere elementer, der indgår i et rekonstruktionsarbejde. Men så længe der er så få, der taler om kultur og homogenitet – som er så vigtig, ja! – så bliver jeg altså nødt til at hamre det fast i gen og igen. Hvis du synes det er trættende, er du velkommen til at stå af. Men hovedsagen er jo nok bare, at du er uenig med mig – ellers ville du jo også finde Kurt Dejgaard-typerne trættende 🙂

 31. Af Erik Larsen

  -

  Kære Kasper Støvring, jeg forstår godt din frustration over de bloggere, der kun sender bestilte indlæg ind med grovheder, nærmest injurier og totalt usaglige, uvedkommende formuleringer m.m.
  Men jeg forstår ikke rigtig de navne du nævner?
  (Preben Jensen, Axel Eriksen, f.eks.??) Hvad har DE gjort, andet end de (som også jeg) er totalt frustrerede over at personer som “søren.sørensen”, “arne rud”, “Frankl” og mange flere kan skrive stort set PRÆCIST hvad de vil – se bare her f.eks. hr. Sørensens indlæg på din side:

  Undskyld!
  Skrevet af Axel Eriksen, 20. januar 2013 kl. 14:24

  …..ah, ohh, nåhh, ihh, åhh såå, dåå ,
  Ok!

  Skrevet af søren sørensen, 20. januar 2013 kl. 17:34

  Har det noget med en normal debat at gøre??
  Hvordan KAN I acceptere det på berlingske???
  (og et lille p.s.: Hvorfor accepterer i personer der skriver fiktive navne eller bare forbogstaver???
  Som det her:
  Skrevet af Sammenhængskraft « Snaphanen , 19. januar 2013 kl. 19:19

  Skulle vi ikke se at få en fornuftig form for debat?
  Det mener jeg da DU står for – jeg respekterer ihvertfald det DU skriver.

 32. Af Niels Poulsen

  -

  @Kurt Dejgaard

  ”Det kan forekomme læseren både destruktivt og dovent at jeg ikke selv beskæftiger mig med andet på Støvrings (og adskillige andres-) blogs end at kritisere og skyde argumentationer i sænk med mine “Reality-tjeks”.”

  Dovent? – Det er nok det sidste adjektiv, jeg vil sætte på dine skriverier. Du er helt klart som mig selv repræsentant for den protestantiske arbejdsmoral og modsigelseskultur. En fjern slægtning af vores kirkefader, Martin Luther, der utrætteligt tordnede mod Romerkirken.

  Imidlertid er det tydeligt, at dit udgangspunkt er det multikulturelle standpunkt (at høj kulturel diversitet i et samfund er et entydigt positivt fænomen) og en opfattelse af begrebet konservatisme, som er tilpasset dette multikulturelle standpunkt.

  Jeg tvivler på, at du har megen forstand på videnskabsteori i samfundsvidenskaberne.

  http://en.wikipedia.org/wiki/Social_research

  I mine øjne afviser du reelt sociologi som en videnskabelig disciplin, lige fra Émile Durkheims studie af de divergerende selvmordsrater i henholdsvis protestantisk og katolsk kultur og Max Webers analyse af kapitalismen som et produkt af den protestantiske kultur til Robert Putnams meget omfattende og veldokumenterede undersøgelser af sammenhængen mellem et samfunds tillidskultur og graden af samfundets kulturelle diversitet.

  Det eneste, som Kasper Støvring gør i sit indlæg, er at han loyalt refererer en amerikansk sociologiprofessors videnskabeligt godkendte artikel om, hvordan et mindre samfunds kulturelle homogenitet og omflyttede nordiske protestantiske kultur var afgørende faktorer for dets forbavsende hurtige genopbygning efter en naturkatastrofe.

  Jeg synes, at det er meget vigtigt, at sådanne undersøgelser bringes frem i lyset, så vi kan få et modspil til den for tiden herskende opfattelse, at multikultur er et positivt fænomen. Det er den ikke: Et samfund med høj kulturel diversitet er et svagt og uroligt samfund, som har dårlige forudsætninger for at takle udfordringer som eksempelvis naturkatastrofer og den efterfølgende genopbygning. Det er en skandale, at forskellige folketingsudvalg igen og igen bliver sendt på studietur til det multikulturelle Canada, vor tids fatamorgana hvad angår multikultur, for at det monokulturelle Danmark skal lade sig inspirere angående samfundsindretning og behandling af minoritetsgrupper. De skulle i stedet for sendes til Northwood for at lære om den kulturelle homogenitets afgørende betydning for samfundets effektivitet, så vi besinder os og erstatter integration med assimilation til protestantiske værdier og i øvrigt begrænser indvandringen fra ikke-vestlige lande.

  ”Og herved, falsificeres både din og Støvrings påstand.”

  Du drømmer. Naturligvis var konflikten om det muslimske kulturcenter en sten på vejen mod færdiggørelsen af det ny WTC. Naturligvis er de mange ændringer, projektet har gennemgået, udtryk for, at det multikulturelle samfund har svært ved at definere et fælles mål, mens processen er langt enklere for et monokulturelt samfund som Northwood, hvor alle har det samme værdigrundlag.

  Angående din påstand om, at de forskellige ønsker om WCT’s udformning ikke havde rod i kulturelle forskelle. Det så jeg gerne dokumenteret. Bare en lille anekdote, som handler om selve opklaringsarbejdet efter terrorangrebet, og som har gjort indtryk på mig. På et tidspunkt begyndte de indespærrede i et af de brændende tårne at springe ud fra bygningen … sandsynligvis på grund af den uudholdelige varme. Men en af dem, som sprang i døden, var efterfølgende svær at identificere, fordi hans mulige pårørende benægtede, at det kunne være ham. De var katolikker (af spansk eller mexicansk afstamning, så vidt jeg husker), og for dem er selvmord er dødssynd. Det er bare et lille eksempel på, hvordan den kulturelle diversitet kan sinke et samfunds effektivitet. Og jeg tror i høj grad, at de forskellige kulturer har haft forskellige holdninger til mindepark og museum. Både jødisk, protestantisk, katolsk, muslimsk og kinesisk kultur har jo skulle respekteres ved mindeparkens udformning. Men i USA forsøger man at nedtone den slags divergenser med forfatningspatriotisme.

  Du forkaster kultur og graden af homogenitet som en betydende parameter. I stedet for mener du, at det er graden af organisation, som er afgørende. Men graden af organisation i et samfund har da netop også noget at gøre med den herskende kultur. Den protestantiske kultur er netop karakteriseret ved sin høje organisation.

 33. Af Jørn Strand Nielsen

  -

  Kære Kasper – Din case er meget interessant, men når du drager slutninger bør du erindre, at der er tale om et lille ruralt samfund. Jeg er sikker på, at de fleste landsbyer i Danmarks ville reagere tilsvarende i en tilsvarende kritisk situation, men kæden springer jo af, når der gear’es op til samfundsniveau. For mig er et lignende sammenhold på samfundsniveau ikke set i Danmark siden Ankers regeringstid i 1970’erne. Så slutningen er jo, at vores samfund må genetableres nedefra baseret på selvsyrende lokalsamfund. Sådan er det jo, som en af dagen elitære centralister sikkert nødigt ville indrømme det.

 34. Af Jørn Strand Nielsen

  -

  “Selvsyrende” – mhnn jo såmen i det ny samfund a la Thy – men mere opdate mente jeg selvfølgelig SELVSTYRENDE.

 35. Af Kurt Dejgaard

  -

  Støvring:
  Citat: “Dejgaard: Man må da i det mindste give dig, at du har høje tanker om dig selv.”

  Kommentar:
  Ingenlunde. Jeg siger udtrykkeligt at mine bidrag forekommer både destruktive dovne, men er nødvendiggjorte af at du ikke selv gør dit hjemmearbejde.
  I wish…

  Niels Poulsen
  Citat: “Jeg synes, at det er meget vigtigt, at sådanne undersøgelser bringes frem i lyset, så vi kan få et modspil til den for tiden herskende opfattelse, at multikultur er et positivt fænomen.”

  Kommentar: Det var et offerkort. Jeg ser absolut ikke antydningen af at “multikultur er et positivt fænomen” er “tiden herskende opfattelse”. Tværtimod.

  Citat: “Du forkaster kultur og graden af homogenitet som en betydende parameter.”

  Kommentar: Nej, det gør jeg ikke. Men jeg minder om at den ikke står i vejen for den genopbygning som New York og New Jersey i øjeblikket er igang med. Ejheller stod den i vejen for genopbygningen af San Francisco i 1989.
  Og det har grunde som du og Kasper Støvring totalt ignorerer, for de passer ikke ind i jeres forlods konklussion og de betyder at jeres påstande kan falsificeres.

  Citat: “Imidlertid er det tydeligt, at dit udgangspunkt er det multikulturelle standpunkt (at høj kulturel diversitet i et samfund er et entydigt positivt fænomen) og en opfattelse af begrebet konservatisme, som er tilpasset dette multikulturelle standpunkt.”

  Kommentar: Igen, en typisk stråmand, hvor jeg forsøges skudt meninger i skoene som jeg hverken har eller kan misfortolkes som havende.
  Jeg har sagt flere gange – og det står jeg ved – at multikultur (“høj kulturel diversitet”) ikke umuliggør et fredelig og harmonisk samfund (se næste kommentar).

  Citat: “Et samfund med høj kulturel diversitet er et svagt og uroligt samfund”

  Kommentar: Og det er i den forbindelse pudsigt at blandt verdens mest urolige lande netop tæller lande med lav kulturel diversitet: Iran, Pakistan, Yemen, Peru, Mexico, Bolivia, Zimbabwe…
  Imens, er lande som Schweiz, Canada og Australien – lande med stor kulturel diversitet – blandt verdens mest stabile. (Jeg føjede gerne USA til listen, for jeg anser landet for at være yderst stabilt. Men det er blevet så fornægtet og til dels forløjet af besserwissere på den østlige side af atlanten at vi idag næppe kan blive enige om det).

  Citat: “Jeg tvivler på, at du har megen forstand på videnskabsteori i samfundsvidenskaberne.”

  Kommentar: Og nu er det så at du vil fortælle mig at Karl Popper er en despot indenfor samfundsvidenskaberne?
  Hvis ikke, behøver jeg ikke vide mere for at kunne afvise falsificerbare hypoteser…

 36. Af PREBEN F 1 JENSENH

  -

  Dejgaards kritik af Kasper Støvrings blogs er, om ikke det rene vrøvl, så udtryk for at Dejgaard befinder sig på den fløj der går ind for rød politik, masseindvandring, industriel godhed og multi-kulti.

  For Dejgaard gælder det simpelt hen om at tilbagevise eller bortforklare alt der sætter spørgsmål ved om multi-kulti nu også er så berigende som Marianne Jelved påstår.

  Og det er jo typisk for de venstreorienterede, de slår gerne knuder på sig selv for at bortforklare virkeligheden. I deres ører er sandheden altid ilde hørt.

  Det siger da sig selv, at en befolkning, hvad enten det handler om en lille eller stor by, kan have et bedre samarbejde og sammenhold, hvis der ikke er nogen indbyrdes spændinger eller modsætninger.

  Så den her diskussion har Støvring vundet 5-0.

 37. Af Kurt Dejgaard

  -

  PREBEN F 1 JENSENH

  Nonsens, men en typisk refleks mod alle der ikke afsværger diversitet som fanden værk, i selskabet af frelste:
  Den ses udtrykt som en kvasireligiøs fundamentalisme hvis kynisme ikke levner plads til virkeligheden, hvis virkeligheden objektivt demonsterer at simpletonske opstillinger ikke holder vand, og udråber enhvert andet mindre realitetsresistent standpunkt, som kætterisk, forræderisk og skadelig.

  PS. Jeg er hverken socialist eller radikal. Jeg er konservativ. Og jeg har ikke til dato sagt et kvidder som ikke er i fuld overensstemmelse og harmoni med denne min borgerlige politiske observans og analytiske ståsted.
  Det samme kan jeg sandt for dyden ikke sige om ret mange, heromkring.

 38. Af Kurt Dejgaard

  -

  Niels Poulsen (20. januar kl. 22:43)

  I dit link til Wikipedia om socialvidenskab, finder jeg grund til at referere følgende:
  http://en.wikipedia.org/wiki/Social_research

  “Guidelines for “good research”

  When social scientists speak of “good research” the guidelines refer to how the science is mentioned and understood. It does not refer to how what the results are but how they are figured. Glenn Firebaugh summarizes the principles for good research in his book Seven Rules for Social Research. The first rule is that “There should be the possibility of surprise in social research.” As Firebaugh (p. 1) elaborates: “Rule 1 is intended to warn that you don’t want to be blinded by preconceived ideas so that you fail to look for contrary evidence, or you fail to recognize contrary evidence when you do encounter it, or you recognize contrary evidence but suppress it and refuse to accept your findings for what they appear to say.”

  In addition, good research will “look for differences that make a difference” (Rule 2) and “build in reality checks” (Rule 3). Rule 4 advises researchers to replicate, that is, “to see if identical analyses yield similar results for different samples of people” (p. 90). The next two rules urge researchers to “compare like with like” (Rule 5) and to “study change” (Rule 6); these two rules are especially important when researchers want to estimate the effect of one variable on another (e.g. how much does college education actually matter for wages?). The final rule, “Let method be the servant, not the master,” reminds researchers that methods are the means, not the end, of social research; it is critical from the outset to fit the research design to the research issue, rather than the other way around.

  Udover at der står Karl Popper skrevet i meterhøje bogstaver udover dette afsnit, minder jeg om at det citerede til punkt og prikke er og altid har været min anke i alt hvad jeg nogensinde har kritiseret Kasper Støvring for. Konkret drejer det sig om Regel 1, 2, 3, 4, 5, 6 og 7 som de er omtalt i teksten og som næsten kunne være engelske oversættelser af hvad jeg på eet eller andet tidspunkt kar skrevet af kommentarer til Støvrings blogs som kritikpunkter (inklusive nærværende)

  Jeg skal være flink og takke pænt for din konkretisering af validiteten af min kritik, med linket, omend jeg føler mig ret sikker på at det ikke var med din gode vilje at det skete.

 39. Af PREBEN F 1 JENSENH

  -

  Dejgaard, er din nye taktik at hælde så mange ord ud over dine modstandere, at de kvæles under dyner eller snedriver af ord?

  Hvis du er konservativ, er det nok på samme måde som Lars Barfod der er mere skabsradikal end konservativ. Og mere på EUs side end på Danmarks side.

 40. Af Axel Eriksen

  -

  @ Mads Kastrup, 20. januar 21.56!!

  Ja, hvis du vil spamme mig skal det gøres med manèr! Under ingen omstændigheder vil jeg finde mig i at blive “sat i bås” med søren sørensen!

  Giv mig en undskyldning – eller spam mig!

 41. Af Allan Hansen

  -

  Sammenhængskraften!
  Når de døde skriver til hinanden,,,,,

  Lad os se hvordan natur lovene fungere.
  Nej, det er ikke Newtons tyngdekraft, Maxwell
  termodynamik eller Einstein relativitets-teori jeg tænker på.
  Vi husker alle, hvordan en kvart million mennesker, blev
  skyllet bort på ganske få timer. Det glemmer man aldrig.
  Her skal vi, med et lille klik med musen se hvordan
  den arabiske-tusnami på ganske få årtier
  udslettede hele den Europæiske kultur for altid.
  Indslaget er på ca. 5 minutter – hvis du er hældig
  kan du måske nå, at se det to gange, så er det hele
  forbi. Folk med svage nerver bør nok hoppe over!

  Tusnami-Demografi:

  Eurabia!

  The sad truth about Europe.

  http://www.youtube.com/watch?v=CfH_VmP1-fU

 42. Af Axel Eriksenl

  -

  Nåh, det var egentligt henvendt til Kasper Støvring!

  Men måske skal jeg alligevel sættes “i bås” med søren sørensen, der også sender sine adresser det forkerte sted hen!

  Mads – Undskyld!

 43. Af Erik Larsen

  -

  Preben F 1 Jensen, ja, selvfølgelig er Kurt Dejgård konservativ på samme måde som Barfod!
  Begge fans af Vestager og de kulturradikale. “Sådan er det jo”!
  Det havde han slet ikke behøvet at forklare os.

  Men tilbage til det Kasper S.’s artikel handler om:
  Jeg vil da tilføje, at da orkanen ramte New York, New Jersey-området i efteråret, var der kollossal opbakning over hele USA. Jeg var selv da i Los Angeles og der blev samlet ind i mega-stort omfang alle steder. Amerika er virkeligt et land der hjælper hinanden enormt.
  (Blot trist at det kan forekomme at der pludselig dukker en underlig, utilpasset ung person op der har for nem adgang til skydevåben). Men det er jo en anden sag.

 44. Af Jørn Strand Nielsen

  -

  Kasper – udviklingen på denne og alle andre blogs viser desværre, at når du skifter fra lokale til samfundsniveau, så er der ingen basal concensus til stede, der muliggør den dialog, som er kittet i et sammenhængende samfund. Folk her på blog’en skriver jo så ubehagelige ting om andre kommentarister, som de næppe ville udtrykke direkte mand til mand ude i lokalsamfundet. Gjorde de det, ville de først blive grinet overbærende ud, og vedblev de med deres grovheder, ville de blive isoleret. For sådan er dit lokalsamfund derovre vestpå jo også, d.v.s. ekskluderende uden nåde, når nogen vedvarende ikke kan overholde urbane omgangsformer.
  Iøvrigt må sammenhængen holdes ved lige, og om nogen forsøgte VKO jo bevidst at undergrave årtiers opbyggede samfundsmæssige concensus med deres ultraliberale korstog. Hvad K skulle på det tog, har jeg aldrig fattet, og det bliver vel sagtens også deres undergang. Og meget overraskende for de fleste, fortsætter den nuværende regering ad samme spor. Så svært at se hvilke partier i Folketinget, som længere har tanke for samfundssammenhængen. Ja, faktisk kan jeg af betydende parter kun få øje på Margrethe II, der altid har haft fremragende sans for den dinension. MF’erne har jo endda næppe egenerfaring og sammenhæng i deres eget liv, og kan vel så næppe forventes at skabe sammenhæng for alle os andre.
  Og skal vi være sociologi-teoretiske, så skranter Lutheranismen jo også fælt i dagens Danmark, og ændrer det sig ikke, så vil din etik jo derved også med tiden gå fløjten.
  Så kun een vej, og det er i egne, personlige relationer at forholde sig ordenligt til andre mennesker, og så sammen med andre ligesindede bygge op fra bunden igen, hvad desværre allrede er gået ud i toppen. Danmark ligner jo også socialt p.t. et landskab ramt af en tornado, så såmen bare med at komme igang med genopbygningen.

 45. Af Allan Hansen

  -

  Winston Churchill (britisk præmierminister): ”Hvor skrækkelig er de forbandelser muhammedanismen pålægger sine tilhængere! Ud over det fanatiske raseri der i et menneske er lige så farligt som hundegalskab i en hund, findes der den fatalistiske apati. Effekten er synlig i mange lande, sløve skikke, sjuskede landbrugssystemer, træge handelsmetoder, og usikkerhed omkring ejendomsret findes hvor end tilhængerne af Profeten regerer, og lever. En degraderet sensualisme der fratager livet ynde og rafinnement, foruden værdighed og hellighed. Det faktum at i muhammedansk lov tilhører enhver kvinde én eller anden mand som dennes absolutte ejendom, enten som barn, kone eller konkubine, må udsætte den endelige udryddelse af slaveriet, indtil troen på Islam er ophørt at være en stor magt blandt mennesker.
  Individuelle muslimer kan vise fortræffelige kvaliteter, men religionens indflydelse paralyserer den sociale udvikling, for de der følger den. Ingen større reaktionær kraft eksisterer i verden.
  Langt fra værende uddøende er muhammedismen en militant og konverterende tro. Den har allerede spredt sig gennem Centralafrika, udviklende frygtløse krigere ved hvert et skridt; og var det ikke fordi kristendommen fandt ly i videnskabens stærke arme, videnskaben imod hvilken den havde kæmpet forgæves, kunne Europa´s moderne civilisation falde, som civilisationen i antikkens Rom faldt”.

 46. Af Sammenhængskraft i krisetider | Kasper Støvring

  -

  […] Det er sammenhængskraft, der virker! Læs mere. […]

 47. Af Elegant Christian Louboutin Lady Peep Patent Leather Red Bottom 150mm Peep Toe Pumps Black Elegant Christian Louboutin Lady Peep Patent Leather Red Bottom 150mm Peep Toe Pumps Black

  -

  The faculty having to do with Manifeste Maintenance likewise paid surveys a MPA alumni regarding company’s training products. The consequences continuously confirm higher than average selection of alumni satisfaction. Just like, 82 percent having to do with alumni which responded the main Jan . 2010 piece of research rating the tutorial research people accepted within the MPA package due to “excellent/good,Half inch and additionally Sixty six.Three percentage point responded that your particular MPA point currently offered more creativity alternatives; that is crucial now that various alumni recently had consumer internet service careers if and when they surpassed the program. The within the termination meetings along with the graduates articles are employed in most of the School’s ongoing arranged scheduling program. This intense provider to your MPA procedure using it can be alumni leads directly to the main solid esprit p corps within this Jacuzzi.
  Elegant Christian Louboutin Lady Peep Patent Leather Red Bottom 150mm Peep Toe Pumps Black http://www.choklatshop.com/elegant-christian-louboutin-lady-peep-patent-leather-red-bottom-150mm-peep-toe-pumps-black-p-81.html

Kommentarer er lukket.