Bør Danmark følge Storbritanniens vej ud af EU?

Af Kasper Støvring 147

Her til morgen gav David Cameron de britiske vælgere muligheden for at stemme Storbritannien ud af EU. Det er en beslutning med enorme perspektiver, for det kan betyde, at andre lande kan vælge at gøre det samme. Bør Danmark følge Storbritanniens eksempel, der kan ende med en udmeldelse af EU? Det skal nok blive diskuteret meget og længe.

Jeg er selv dybt skeptisk over for EU, som jeg har skrevet i en lang række indlæg efterhånden. EU har udviklet sig i en helt forkert retning. Projektet mangler legitimitet; det underminerer nationalstatens suverænitet og de basale frihedsrettigheder, herunder ytringsfriheden; det er et multikulturelt projekt, et slags imperium, der vil medføre ustabilitet på kontinentet og i de enkelte stater, bl.a. fordi folkestyret afløses af et domstolsstyre. Afgørende forhold som indvandringspolitik bliver ikke længere en sag for de nationale parlamenter.

Vi får med andre ord en udemokratisk jurisdiktion, ikke blot et frihandelsområde og et forum for samarbejde.

Selvfølgelig vil EU-fortalerne advare imod en udmeldelse. Som Uffe Ellemann vil de tale højt og længe om, at EU skaber fred i Europa, selv om freden i virkeligheden skyldes etableringen af homogene nationalstater. Fortalerne vil bruge en række urimelige kneb, bl.a. ved at tale til borgernes frygt for en ny krig i Europa for at overbevise dem om EU’s velsignelser. Uden EU, ingen fred. Basta.

Selv en politiker som Søren Pind, der engang var en god EU-kritiker, har sat sin saglighed over styr, når han mener, at EU skaber et mageløst fremskridt, fordi man ikke behøver at vente tyve minutter for at passere grænserne mellem landene.

Jeg er modstander af EU, men betyder det så også, at jeg er imod Europa? Overhovedet ikke. Tværtimod. Jeg opfatter mig selv om en dansker, der er dybt forankret i Europa. Europas fælles arv er uhyre værdifuld. Man behøver bare at henvise til den klassiske fælleseuropæiske arv for at blive overbevist: Kristendommen, romerretten, den græske rationalitet. Jerusalem, Rom, Hellas.

Selvfølgelig er det godt, ja, nødvendigt, at samarbejde på tværs af staterne, og dette samarbejde kan da også medvirke til at binde den fredelige sameksistens i fastere former. Det er også klart, at en udmeldelse vil have store konsekvenser, også negative, bl.a. fordi vi har bundet så meget op på EU i årenes løb.

Alligevel mener jeg, at det er den rette vej at gå. Altså ud. For hvis politikerne ikke har fantasi – politisk fantasi – til at forestille sig andre overnationale former for samarbejde, ja, så kan de ganske enkelt ikke betros opgaven som folkets tjenere.

I EU-debatten glemmer man ofte, at det europæiske samarbejde netop kan lykkes, fordi vi har nationalstater, ikke på trods af det. Folkenes kollektive behov for selvbestemmelse er i vidt omfang blevet tilfredsstillet, og derfor kan borgerne nu åbne sig for et europæisk samarbejde.

Det burde bare ikke foregå i det nuværende, udemokratiske EU-regi. Det, man bør forsvare, er folkenes Europa.

147 kommentarer RSS

 1. Af PREBEN F 1 JENSENH

  -

  PS: Det er måske endda OVER halvdelen af de inddrevne skatter der anvendes til gavn for danskerne.

 2. Af PREBEN F 1 JENSENH

  -

  Øv, der skulle have stået at det måske er over halvdelen af skatterne der IKKE anvendes til gavn for danskerne.

 3. Af Karl Wilders

  -

  @John Laursen

  Du har fuldstaendig ret. Den eneste metode – ioevrigt – EUs kommunisthold kan finde paa for, at loese krisen er, at Draghi skal koebe den gamle gaeld, alt imens landene videre skaber ny gaeld…..

  Med denne metode i fuld sving, har ‘Kvajpoy’ allerede proklameret, at Euro-krisen er forbi…..go’dav du…..det holder max 5-10 aar, saa braekker lortet fra hinanden, UK er blot de foerste, der traekker sig.

 4. Af Karl Wilders

  -

  @Jan Johansen

  De Forenede Europaeiske Stater var en en ‘fix’ idee Mitterrand fik aartier tilbage. Det siges, at Helmut Kohl var en del af projektet, men i virkeligheden tror jeg, at Kohl og Tyskland fik presset EU ned over oerene for overhovedet, at faa lov til, at genforene Tyskland; – Det var saa at sige ‘dealen’; – at Mitterrand fik sit EU og Euroen, og dermed ‘et Europa’, og Tyskland blev et igen.

  Det er i denne ‘deal’ Europa haenger, for dengang vidste man naturligvist, at det var helt umuligt – saa tidligt – at skabe de egentlige Forenede Stater, saa man skabte Euroen istedet, for igennem bagdoeren, at starte et ‘Forenede Stater Light’ – om du vil – saaledes, at foerste afhaengigheds-skridt imod den endelige maalsaetning blev paabegyndt.

  At Euroen i bund og grund er ’statsloes’ som valuta, og at den havde en meget loes styringsform igennem de foerste 10 aar, var saa ikke det, der interesserede den politiske elite. Her var begejstringen stoerrer end fornuften over, at man med Euroen og diverse traktater, endeligt havde faaet revet armen om paa alle, og taget et stort skridt imod ‘et Europa’ – ioevrigt koste hvad det ville, som vi jo ser resultatet af idag.

  Hvis dette var dealen, saa er det fuldt ud forstaaeligt, at det er saa ‘let’ for UK, at gaa egne veje, da EU jo saa altid var en fransk-tysk deal.

  Problemet er saa bare, at Hollande og Merkel ikke synes, at staa sig saa godt sammen, og et EU uden UK, vil have svaert ved, at finde balance. Mere svaert, end idag, hvor man jo maa konstatere, at EU er meget ude af balance.

  De facto er ogsaa grunden til, at hovedloese EU-tilhaengere, som Uffe Ellemann, er ved, at sk.. i bukserne af skraek over UKs udtraeden af EU, da Uffe & Co naturligvist godt ved, at et saadant skridt vil vaere starten paa enden af EU. Cameron ved det ogsaa, saa hvor alle Socialisterne i EU proklamere, at EU ikke skal give indroemmelser til Cameron, vil vi nu nok se et helt andet billed, hvor Cameron – igennem Merkel – faar alle sine punkter igennem for UK, i haab om, at UK ikke forlader EU.

  Mit bud paa afstemningen i UK er, at Uffe & Co faar morgenkaffen i den gale og en kaempe overraskelse, naar 70% stemmer UK udaf EU.

 5. Af Kenneth Hansen

  -

  Danmark ud af EU? Selvfølgelig, for vi har aldrig meldt os ind! Vores medlemskab af EF skal vi holde fast i eller følge England, når de opstiller det igen.
  Til Allan: Fitna, betyder sandheden.

 6. Af Karl Wilders

  -

  @Karin Bennedsen

  Jeg taler ikke om en alene-gang for Danmark, omend jeg tror det ville hoejne den politiske ansvarlighed i Danmark ganske gevaldigt, at forlade ’sovepuden’ EU.

  Jeg taler om et EU, der i virkeligheden er et bedrag, hvor en politisk elite fik en en fix idee om, at taerske De Europaeiske Forenede Stater igennem uanset hvad befolkningerne maatte mene. Med skraemme kampagne og fuld hornmusik. Hen over oerene paa alle. ‘En’ afstemning blev det til, for herrens aar siden, hvor man stemte om et Faelledsmarked og ikke en Union, hvilken blev brugt til i godt 30 aar, at trykke den ene traktat ned over oerene paa os efter den anden – og en stats og konceptloes valuta oveni; – i et tempo ingen kunne foelge – og – til en omkostning ingen kan betale.

  Det er jo helt ligegyldigt, at EUs driftsomkostning kun ligger paa 1% af Europas GDP, naar de ulykker EU skaber, koster et beloeb ingen – samlet – i Europa kan betale. Det er jo realiteten vi maa se i oejnene. For hvor laenge gider tyskerne overhovedet punge ud – until last German standing? – naturligvis ikke.

  Denne krise-boelge i EU river alt med sig, enhver vaekst, og nu ogsaa tyskernes. Lad Frankrig fyre det sidste ‘krudt’ af nede i Mali, og ogsaa gaa bankerot – eller som EU hellere ynder, at kalde det; – ‘bede om en bail-out’ – og korthuset falder da fuldstaendigt fra hinanden. De velhavende forlader pt Frankrig i stimer, selv verdens 4 rigeste er nu skredet. Vi ved alle, at gaar kapitalen paa vore breddegrader, er et land faerdigt. Saa der er da i den grad brug for, at holde op med, at glo paa ‘the big picture’ i Europa men istedet se, at komme til arbejdsbordet, og lokalt faa loest krisen – nationalt – i hvert et europaeisk land – efter hvordan lokale forhold maatte se ud. – Naturligvist er det ikke den ’sang’ Uffe & Co vil hoere, for saa kommer EUs uduelighed jo glas klart til overfladen – at man ikke kan lovgive, og saa passer det til paa baade nord og syd Europas forhold – men nu har vi altsaa siddet, og ventet hele 3 aar paa, at klaphattene fik krisen vendt, og der er ikke sket en dyt. Tvaertimod.

  Det er jo netop ogsaa dette De Facto, Uffe er saa frustreret over, naar han gang paa gang maa erkende, at man i EU egentligt ikke kan enes om ret meget.

  Videre er det jo ogsaa saadan, at grunden til, at man ikke kan enes er – helt som Cameron siger det – fordi vi ikke er ‘et europaeisk folk’, vi er foerst og fremmest danske, svenske, britiske, tyske, graeske osv. – vor nationalitet kommer foerst, herefter Europa…..hvilket der ikke kan aendres paa, og saaledes er EU jo i princippet en doedssejler, bare af den grund.

 7. Af Karin Bennedsen

  -

  @Karl Wilders

  Ønsker danskerne at melde sig ud af EU eller ej?

  På trods af al bragesnak fra EU-modstandernes side, tror jeg ikke, at danskerne tør melde sig ud af EU og på den måde komme til at stå helt ‘alene i verden’, for vi skal ikke regne med at andre lande vil følge os – og da slet ikke UK, som ikke har interesse for andre end sig selv.

  Vi har derfor ikke andet valg end at få det bedste ud af situationen og deltage i fællesskabet med størst mulig indflydelse. Og den indflydelse får vi ikke ved at følge David Camerons indenrigspolitiske valgtaler, som måske aldrig bliver andet, end en leflen for egne partifæller.

  Som een skrev forleden (jeg husker ikke navnet): Hvis man vil være sikker på at gøre det rigtige, skal man bare lytte til DF og LA og så gøre det modsatte af dem 🙂

 8. Af albertina hansen

  -

  Sehr angenämt at HTS er i Davos og plæderer for fortsat uforandret EU deltagelse -desuden skal DK nu også betale en bankunion!!
  MEN vi danskere VIl IKKE være med længere i den union som vi på yderst udemokratisk vis er blevet presset ind i via gentagna påtvungne valg hvor såssepartiet ikke forstod at et nej er et nej voldtægt kaldes det!!

 9. Af albertina hansen

  -

  Karl Wilders: du elsker din skræmmeretorik: men DK står ikke alene -Finland of UK er begge på vej ud ligesom Sverige, Norge og Schweiz var kloge nok at aldrig gp med -vi kan takke arroganten og førstebliks blænderen Jens-Otto Krag at vi blev tvunget med!!

 10. Af Karin Bennedsen

  -

  prøve

 11. Af Karin Bennedsen

  -

  Danskerne ønsker at blive i EU, det viser en spritny meningsmåling foretaget af Rambøl for JP.

 12. Af Karl Wilders

  -

  @Albertina Hansen

  Enten forstaar du ikke dansk eller ogsaa forveksler du mig med en anden; – jeg er paa ingen maade for EU.

 13. Af Alexander Nielsen

  -

  Kære John Laursen

  Nu er jeg ikke selv vild begejstret for euroen. Grundideen er god nok. Men økonomerne er bare ikke nok integreret til at have en fælles valuta. Derudover var der lande, deriblandt Grækenland, som aldrig skulle have deltaget.
  Når du siger at der også er krise i USA har du selvfølgelig ret. Men hvem er det Obama henvender sig til i Europa: EU.

  Jeg køber ikke Karl Wilders præmis med at dansk økonomi vil være upåvirket med en udmelding. Som Karin siger, vil vi blive omringet af toldmure.
  Norge har, som vi ved en masse olie til at kompensere og dertil tror jeg faktisk at både Schweiz og Norge er en del af det indre marked.
  Tyrkiet er udviklingsmæssigt på et helt andet stadie end Norge og Schweiz. Der er stadig mange mennesker i Tyrkiet der hverken har køleskabe, fjernsyn osv.

  Jeg aner ikke hvordan vi skal komme ud af den økonomiske krise. Hvis jeg gjorde, havde man sikkert allerede løst den. Jeg kan bare konstantere at den kun kan løses på EU-niveau, ikke ikke nationalt. Grækenland kan ikke hive sig selv op af det hul de selv har gravet.
  Det kan kun være i alles interesse at undgå et statsbankerot i Grækenland såvel som i resten af Sydeuropa.

  Mvh. Alexander

 14. Af Alexander Nielsen

  -

  Kære John Laursen

  Nu er jeg ikke selv vild begejstret for euroen. Grundideen er god nok. Økonomierne er bare ikke nok integreret til at have en fælles valuta. Derudover var der lande, deriblandt Grækenland, som aldrig skulle have deltaget.
  Når du siger at der også er krise i USA har du selvfølgelig ret. Men hvem er det Obama henvender sig til i Europa: EU.

  Jeg køber ikke Karl Wilders præmis med at dansk økonomi vil være upåvirket med en udmelding. Som Karin siger, vil vi blive omringet af toldmure.
  Norge har, som vi ved en masse olie til at kompensere og dertil tror jeg faktisk at både Schweiz og Norge er en del af det indre marked.
  Tyrkiet er udviklingsmæssigt på et helt andet stadie end Norge og Schweiz. Der er stadig mange mennesker i Tyrkiet der hverken har køleskabe, fjernsyn osv.

  Jeg aner ikke hvordan vi skal komme ud af den økonomiske krise. Hvis jeg gjorde, havde man sikkert allerede løst den. Jeg kan bare konstantere at den kun kan løses på EU-niveau, ikke ikke nationalt. Grækenland kan ikke hive sig selv op af det hul de selv har gravet.
  Det kan kun være i alles interesse at undgå et statsbankerot i Grækenland såvel som i resten af Sydeuropa.

  Mvh. Alexander

 15. Af Karl Wilders

  -

  @Karin Bennedsen

  Du boer laese mit svar til dig igen.

  Det handler ikke om en ‘alene-gang’ for DK elle ej. Det handler om det bedrag EU er. Hvis du gerne vil bedrages, og se Danmark forsvinde fra landkortet ind i De Forenede Europaeiske Stater – hvilket bliver konsekvensen af Rompoys nye manifest – hvorefter du kan finde din ‘lokale’ politiker i Bruxelles og Strassbourg – saa skal du selvfoelgelig fortsaette din begejstring. Men vil man som Cameron, og andre her, at national staterne skal vaere selvstyrende, og EU skal skrues ned til et minimum af det Faelledsmarked (EF), Danmark i tidernes morgen stemte Ja til, saa kan man kun vaere imod det bedrageri, der er foretaget imod de europaeiske befolkninger, over snart 3 aartier, hvor traktater og en forfejlet valuta, er blevet trukket ned over oerene paa os, uden vor stemme.

  De lande der fik lov til, at stemme – og – stemte imod – blev saagar tromlet, indtil resultatet var tilfredsstillende nok for den politiske elite i EU til, at fortsaette deres udemokratiske bedrageri. For Rompoy, Barosso & Co er intet middel saaledes umoralsk, naar det handler om, at koere deres kommunistiske kongstanke igennem, og bygge en udemokratisk menneskefjern ‘Sovjet’ lignende planoekonomisk stat, Europa.

  Det er dette jeg anfaegter, og derfor er jeg modstander af EU. Som demokrat vil jeg ikke bedrages og dikteres! Jeg er tilhaenger af direkte demokrati.

  Og saa til din vrangforestilling, at samhandel landene imellem, ikke skulle vaere muligt, hvis ikke vi havde EU; – det er min klare overbevisning, at T2 documentet (for tiden overvejes det, at inddrage USA saaledes, at der ingen duty er imellem de to kontinenter) som jo er grundlaget for vor zero-duty samhandel i Europa aldrig forgaar. Og nu er det jo saadan, at er der geschaeft, at lave – ja – saa er virksomhederne ogsaa tilstede. Det giver sig selv, at danske virksomheder vil kunne handle med resten af Europa – og omvendt – indenfor T2 aftalen, her har politikerne lidt, at skulle have sagt, for det kommer virksomhederne selv til at bestemme – ioevrigt ogsaa i UK. Forkend ikke den private sektors magt, naar det handler om, at bibeholde markedsandele. Saa jeg ville tage et dansk udtridt af EU ganske roligt, og som Britisk statsborger, ioevrigt ligesaa – et britisk exit fra EU.

  I UK er vi 55 millioner mennesker, og lige nu koerer skraek-kampagnen i UK med enden paa vor bil-industri – men men men – jeg vil nu gerne se den tyske Automobil industri sige farvel til det britiske marked, i og med deres biler pludseligt bom-beskattes. Naturligvis vil UK blive i T2 aftalen. Merkel faar slet ikke lov til, at lade UK exit T2 aftalen, det bestemmer den tyske industri – ikke Merkel.

  For spoergsmaalet er jo, hvad der ellers er saa ‘fedt’ ved EU end den egentlige T2 (EF) aftale?

  Synes du det er fremragende, at blive reguleret til et niveau, hvor Danmark ikke kan loese egne interne problemer, men blot skal traedes i affaldsspanden af EU love, helt paa samme fod, som resten af EU landene; – saa at sige, sidde og vente paa, at DKs nummer kommer op for en bail-out!?

 16. Af Karin Bennedsen

  -

  @Karl Wilders

  Du må meget undskylde, men jeg kan slet ikke følge dig. Du lyder som en propagandist for UKIP, der jo som bekendt ikke ligefrem er inde i varmen blandt mainstream grupperne i EU, men bliver holdt udenfor ligesom DF.

  Det er fuldkommen håbløst at prøve at forholde sig til det sludder, du nu skriver, så jeg vil ikke bruge mere tid på at fortsætte debatten mellem os, medmindre du igen får lidt jordforbindelse.

 17. Af Jesper Høegh

  -

  Karl Wilders

  du har ubetinget ret – EU er PEST – en sammnsværgelse
  – de kloge – narrer de mindre kloge – dukke dejlig i davos.

  Holger og Konen siger nej til Unionen -ny kone -ny holdning – nu er han skattefar-
  så op r med ideologien,

  Schluter Unionen er stendød.

  Venstre er så indoktrineret i EU – så jeg er stået af.

  Grønlænderne var de klogeste – hurtigere ud end ind –
  Kina har gjort deres entre – alt imens regeringen skændes.

  der er kun et håb sammenbrud – afgrunden

 18. Af Jesper Høegh

  -

  Karl Wilders
  fint socialisten fra Esbjerg skrider – hun er kun chikane –

  sørgede for Don Corys mandat i Esbjerg.

 19. Af Karl Wilders

  -

  @Karin Bennedsen

  Den er for let. Du har endnu ikke forholdt dig til et eneste svar jeg har skrevet til dig, saa jeg antager din horisont raekker ikke. Der er overhovedet intet ‘flyvende’ i det jeg skriver. Det er ganske jordnaert.

  Samtidigt maa jeg konstatere, at du ingen argumenter har for, hvorfor EU er alt afgoerende.

  Jeg er hverken DF’er eller UKIP, jeg er en ganske almindelig Konservativ, der ioevrigt er tilhaenger af direkte demokrati, da jeg mener – modsat den politiske elite – at befolkningen er ‘kloge’ nok til selv at bestemme.

 20. Af Karl Wilders

  -

  Hej Jesper Hoegh

  Ja – Davos er det saedvanlige r..slikkeri, og Karin her – whatever…..

  Problemet er jo for alle tilhaengerne, at de ikke kan remse fordelene ved EU. Uffe pludrer altid loes om ‘fred’, men vor Herre bevares, vi er sgu da ikke krigeriske mere, dertil er vi alt for selvfede og forkaelede. Jeg mener, hvem gider ligge i en skyttegrav med lort til halsen i maaneder, og skyde paa naboen….vroevl….

  Saaledes, er det hele blot en klub for den politiske elite, hvor de kan sidde og ‘lege’ med kontinentet Europa, og eksperimentere med, hvor langt man kan lovgive, og hvor meget idioti man kan haelde paa, foeren lortet braekker sig.

  Egne ‘pygmae’ politikere, som Kasper saa betegnende kalder ‘dem’ paa Borgen, fatter vel kun i brudstykker, hvad der overhovedet foregaar om oerene paa dem, eller ogsaa er de blot ligeglade. Low IQ eller Apati? – who knows……

 21. Af Jørgen Villy Madsen

  -

  Alle europæere er fødte medlemmer af den europæiske nation. Dette grundvilkår kan navledyrkende, nationalt sindede/nationalistiske borgere i småstaterne ikke ændre. Denne burde alene medføre, at alle europæere brændende ønskede at medvirke til et forenet Europa.

  Det gør det store flertal naturligvis også, og derfor er de evindelige protester fra et socialt og politisk fejludviklet mindretal af EU-modstandere mere en slags tidsfordriv, der kan være ret underholdende, men for det meste er spild af tid.

  Pinligt bliver det, når voksne mennesker lufter et glødende had til det fredelige EU samtidig med at de giver udtryk for en glødende kærlighed til krigsophidseren Nato. Hvorfor har den slags mennesker stemmeret?

  De kræver folkeafstemninger, når EU foreslår udvikling og sætter nye fredelige mål – det krænker dansk suverænitet. Men når Nato kræver krigshandlinger – at Danmarks hær, flåde og luftvåben skal krænke andre landes suverænitet er der ingen krav om folkeafstemninger.

  Vore helte tiljubles når danske klyngebomber, missiler og granater bringer fred, frihed, demokrati og menneskerettigheder til Libyen, Somalia, Afghanistan og snart til Iran og mange flere, der glæder sig. Det er for sølle.

 22. Af Karl Wilders

  -

  @Joergen Villy Madsen

  Hoer nu her. Det er altsaa de samme politikere, der fungerer som politisk elite i EU, der giver Nato mandat til at bombe……

  Du faar det til at lyde, som var EU og Nato adskilte – vroevl……alle EU lande er medlem i Nato, og befolkningen har, hvad Nato angaar, givet mandat til politikerne, at styre dette medlemskab.

  Men vi har altsaa ikke givet mandat til, at Borgen skal saelge Danmark, vor kulturavl, landegraenser, eget politisk selvstyre, etc etc for laveste naevner til ‘EUs-eksperiment-fabrik’. Vi har en Grundlov, og saavidt jeg husker staar der intet skrevet om, at det er helt ‘iorden’, at overdrage Danmark til en bande ‘frauds’ i Bruxelles.

 23. Af PREBEN F 1 JENSENH

  -

  Det er tydeligt at de deltagere som krampagtigt forsvarer alt med centralisme, planøkonomi, fjernstyring og udemokratisk/ totalitær/ asocial politik, enten lider af tunnelsyn eller stor uvidenhed, er ansat i invandringsindustrien eller er tilhængere af Jelveds og Vestagers nykommunistiske parti.

  Overfor Karl Wilders, Allan Hansens og mange andres saglige argumenter og oplysninger står denne anti-danske 5. kolonne meget svagt. De har ingen argumenter, men kun floskler og postulater som modsvar.

  Og selvfølgelig ignorerer de systematisk de afsløringer af hospitalsskandaler og smuldrende velfærd, som er kommet frem her og andre steder. Den massakre der allerede er i gang på velfærden, de grusomheder de allersvageste danskere udsættes for, den mangedoblede kriminalitet og de voksende sociale problemer vil de helst fortie og glemme.

  I det hele taget lever de helst i en teoretisk tankeverden, som helst ikke skal forstyrres af virkeligheden, sandheden og de lidelser som politiske slyngler og halvhjerner påfører borgerne, familierne, børnene, de voksne og de gamle.

  At millioner af danskere har fået forringet deres økonomi, tryghed, frihed og livsglæde, at millioner af danskere vil få en katastrofal fremtid, hvis den forræderiske og totalitære politik fortsætter, interesserer ikke disse fortalere for undergravende og umenneskelig politik.

 24. Af Jørgen Villy Madsen

  -

  @ Karl Wilders
  Folkeafstemninger kræves hver gang EU fremsætter forslag til styrkelse af fred, fællesskab og samarbejde i Europa, men når USA gennem Nato kræver bidrag til et missilforsvar, eller til afløsning af det af amerikanerne elskede jerntæppe, eller aktiv krigsdeltagelse et eller andet sted i verden, der ikke adlyder USA, er der ingen krav om afstemninger.

  Ingen skal spørges, når vi vil sende et antal soldater i døden eller i invaliditet. Man henviser til en i enhver henseende forældet grundlov, hvis eneste funktion er at vedligeholde et konservativt statisk samfund, hvilket er lykkedes til perfektion. Nytænkning og forandring straffes, og alt håb lades ude, men tænk hvis vi havde en grundlov, som krævede det modsatte!

  Og endnu vildere, Wilders, tænk hvis europæerne i fællesskab vedtog en europæisk uafhængighedserklæring, og med den krævede USA’s 100 000 besættelsestropper fjernet fra europæisk jord. Den kolde krig er slut – eller er den ikke?

  Et frit selvstændigt Europa er en mulighed – med EU, hvis vi vil det. Jeg vil.

 25. Af Karl Wilders

  -

  @Joergen Villy Madsen

  Du misforstaar fuldstaendigt hovedformaalet med EU, det handler ikke om, at klippe ‘navlestrengen’ til USA. Slet ikke.

  Hvis du kender til interne forhold, er Danmark og UK, nok de to lande, der staar USA naermest diplomatisk, begge saa at sige faar de mest US-interne oploesninger. Tager du Frankrig eller Tyskland, for den sags skyld, ‘nyder’ de overhovedet ikke samme fortrolighed til amerikanerne, som vi goer det.

  Kina er godt paa vej til, at blive verdens nummer 1. Jeg bor selv i Shanghai, og lige som du, kan jeg godt se problematikken i, at Europa er USAs ‘vovse’ mange gange, men det er et valg man maa tage. Et valg jeg stadigt finder, er bedre end hvis vi gloede oest paa, og mente der var en bedre partner at finde.

  Tilbage til EU, hvor jeg stadigt mener, at spoergsmaalet staar imellem EF og EU; – Hvis nu vi tilspurgte den danske befolkning, om de ville afgive Danmark komplet til Rompoy & Co’s Forenede Europaeiske Stater – saa at sige elimenere Danmark fra verdenskortet – mener jeg, at svaret ville vaere et klart Nej. Dermed burde vi gaa udaf EU, da EU handler om netop denne maalsaetning i al dens bedrag, oejenvaskeri og sammenfletning af forhold, der kun er til for, at sloere den virkelige dagsorden; – kill national staterne. Tilspurgte vi den danske befolkning derimod, om de oensker samhandel med nul duty europaeiske lande imellem, saa ville svaret vaere et klart Ja. Og det er jo EF, og det vi i 1974 stemte ja til.

  Saa alt er jo gjort relativt. Det drejer sig om, at ‘pille’ EU fra hinanden, hvilket Cameron forsoeger paa for, at finde den rigtige maalsaetning som medlemsland. Hvad vil vi med det europaeiske samarbejde? – UK vil gerne EF men ikke EU i dets ‘Rompoy’ske konsekvens’; – De Forenede Europaeiske Stater. Samme, mener jeg danskerne, i det store hele, ogsaa taenker. Saa goodbye Rompoy og EU…..og lad os finde Danmarks maalsaetning med samarbejdet, og ikke ‘dukke dejligt’, som Jesper her paa bloggen udtrykker det, nikke til ethvert tiltag/lov, der kommer fra Bruxelles.

  ‘Pygmaerne’ paa Borgen, skal holde op med, at opfoere sig som embedsmaend, naar det handler om EU, og blot ’sparke’ enhver EU-lov ukritisk igennem. Vi skal have en lovgivning, der passer til vort land og vor beskaffenhed, og ikke en der passer til en 82 millioner tysk stat.

  Hele EUs enheds-idioti/planoekonomi, er fuldstaendigt utopi, hvilket jo ogsaa er en af grundene til, at lortet braekker i alle ender og kanter – blot en andet Sovjet – der ikke kan holde i laengden.

  Vi er medlem i EF – det har vi stemt for – vil vi ikke EU, kan man ikke tage vor T2 status fra Danmark – eller UK for den sags skyld. Det er jeg ret sikker paa, alene af den grund, at EU i disser tider overhovedet ikke har brug for mere ballade, end allerede.

 26. Af Kirsten Rasmussen

  -

  Er der nogle, der kan huske, hvordan Norge blev dømt til “direkte nedstigning til Helvede”, hvis befolkningen ikke stemte ja til EF?

  Såvidt jeg er orienteret, går det da ganske godt i Norge, gør det ikke?
  En eller anden skrev, vist nok i denne blog, at Norge er nødt til at følge EU’s forordninger, men ikke har plads ved bordet. Det skal nok passe, og…..? Hvor meget plads har Danmark, når det kommer til stykket?

  Karin Bennedsen går ud fra, at hvis Danmark melder sig ud af EU, vil danske virksomheder sporenstrengs flytte til udlandet på grund af grænsebomme (ærlig talt…) og handelsrestriktioner.
  For det første flytter virksomhederne alligevel i stor stil – hører man da. For det andet lader det da til, at Norge klarer sig på trods af de handelsrestiktioner, nationen måtte være underlagt.

  Jeg savner et “nåh ja, det er selvfølgelig rigtigt” argument for, at vi ikke skulle kunne klare os med et EF eller helt uden. Kom nu med det en eller anden – men det skal være på det lavpraktiske område og let at begribe, tak.

 27. Af Alexander Nielsen

  -

  To ord Kirsten: Schengen og Olie 🙂

 28. Af Alexander Nielsen

  -

  To ord Kirsten: Schengen og Olie….

 29. Af Alexander Nielsen

  -

  Norge er med i Schengen, så der er ingen handelsrestriktioner mellem Norge og resten af EU.
  Dertil har de en del olie, hvis indtægter fylder godt i den norske statskasse. Så det er ikke en særlig god sammenligning.

  Jeg vil vædde med at Norge før eller senere også vil blive medlem i EU. Det er bare et spørgsmål om tid.

 30. Af PREBEN F1 JENSENH

  -

  ET 100% NEGATIVT PARTI

  KS har også skrevet en kronik om at homogene stater skaber fred.

  Og det er jo rigtigt. Og dermed understreges det at den rødradikale politik fører danskerne mod konfrontation, konflikt og krigslignende tilstande. For det som Marianne Helved og Pestager tilstræber, er jo et Danmark fyldt med multi-kulti og skarpe politiske, religiøse, sociale, sproglige og kulturelle modsætninger. Altså vil de skifte vores homogene, harmoniske og fredelige kultur ud med en eksplosiv blanding af stridbare holdninger og modstridende interesser.

  Det er en politik der kan ende i folkedrab eller folkemord, den største af alle forbrydelser. Det er en ondskabens, dumhedens og dødens politik, og ikke en politik for liv, demokrati og velfærd.

  Spørgsmålet er, om ikke ødelæggelsen og aflivningen af danskerne allerede er begyndt? Ihvertfald kan tusinder af unødvendige tragedier og dødsfald allerede optælles og konstateres.

  Det er ufatteligt at der stadig er folk der støtter det radigale parti, for dets politik er rablende vanvittig og kan ende i massedød og total ødelæggelse af danskernes land og livsgrundlag.

  Vi har aldrig haft en folkeafstemning om masseindvandringen, og derfor er der tale om mandatsvig og landsforræderi, eller ihvertfald landsskadelig virksomhed af værste slags.

  Og i tidens løb er vi blevet overdænget med løgne og kvarte sandheder om indvandringen, dens omkostninger og konsekvenser.

  De nedlagte landegrænser er også til skade for det danske folks sikkerhed og interesser.

  At sige noget pænt om dræbersneglenes og bændelormenes feministiske parti, er en umulighed hvis man skal holde sig til sandheden.

 31. Af Ole Skovgaard

  -

  Nej, men Danmark bør betragte EU som det der er for mange andre af medlems landene nemlig et kæmpe stort TAG SELV BORD, og tage de vi vil have og lade resten af L….. være og så kan Van Rumpuy danse en græsk Zorba med lady AssTon lige så tosset de vil. De kan hoppe og danse…. De er nemlig Without Influence just as Baroso.

 32. Af Alexander Nielsen

  -

  Til Ole Skov

  Hvor er det dog en egoistisk holdning. EU er alt andet end et tag-selv-bord. Enten er vi med, eller så er vi ikke. Og så må vi være med til at påtage det ansvar der følger.

  I stedet for at sætte tingene på spidsen, hvor det er enten eller EU, burde vi hellere, med de folkevalgte parlamentsmedlemmer (a.k.a. direkte demokrati), præge EU’s fremadrettede udvikling.

  At være med i EU er den eneste måde hvorpå vi kan fremme vores egne nationale interesser.

  EU er en organisation i “flere hastigheder”. Nogle lande integreres hurtigere end andre, og Norge er en af de lande, der er langsom til at integrere sig.

  Men siden der ikke er nogen der har svaret på mit spørgsmål om
  hvordan man skal undgå et økonomisk kollaps UDEN et europæisk samarbejde?
  må jeg tolke det som at man hellere så at samtlige Sydeuropæiske lande, der er i problemer, gik statsbankerot.

 33. Af Ole Skovgaard

  -

  kære Alexander jeg gider ikke mere at være duks og skulle leve op til EU miljø standarder osv osv… lastbils afgifter og afgifter mig her og der mens andre lande bare får særregler og kan producere derud af og hugge vores arbejds pladser, jeg er stået af historien viser, at de andre lande tager det de kan bruge og så gider de ikke resten af l…. ja en egoistisk holdning som de øvrige lande, Lady Ass ton og Van Rompey kan danse en græsk Zorba med Willy, mens de udtaler de bevingede ord “The ICE is Smelting at the Poles”, and Who cares.

 34. Af Alexander Nielsen

  -

  Tilgiv mig
  Jeg er bare ung og naiv 🙂

 35. Af John Laursen

  -

  @ Karin Bennedsen d. 25/1 kl. 6.51

  Du ytrer følgende – ” Hvis man vil være sikker på at gøre det rigtige skal man bare lytte til DF og LA og så gøre det modsatte af dem. ”
  Du Karin Bennedsen og mange andre venstreorienterede har ingen selvstændige meninger, tanker og visioner. Det er for billigt og useriøst at jeres politik kun består i at være imod DF`s og LA`s politik.
  Hvad med om du Karin Bennedsen begyndte at tænke og mene noget selvstændigt ?
  Og behold din idiotiske skræmmekampagne for dig selv, den slags er hørt før – det er for dumt, du undervurderer danskernes intelligens.

 36. Af Erik Larsen

  -

  “John Laursen” – Hvor ER jeg enig med dig – men lad være med at ofre ord på “Karen bennedsen” – hun er en ren blandet “reinkarnation! af Vestager/Helle!!! Intet andet.
  Forget her.!
  Hun kan KUN, KUN, KUN pukke på DF og LA uafbrudt og uden afbrydelse. – OK – hun udstiller så sig selv – og det er jo fint eftersom personer med 3.klasses viden allerede HAR gennemskuet hende.

 37. Af Karin Bennedsen

  -

  @Kæreste John Laursen

  Hvis mine meninger er ligegyldige, hvorfor hidser du dig så op?

 38. Af Hulda Nielsen

  -

  Så er gammel-Uffe på banen igen med sin propagande for EU. Tænk hvis det menneske kunne indse at det har fejl inden det er for sent. Men som alle krukker går han efter vand til han går itu. Ja synd at Danmark har haft den ene tovlige statsminister efter den anden i hele min levetid.
  Tænk hvis en af jer, der plæderer så hårdt for EU skulle kunne forklare for mig hvordan EU-parlamentet fungerer i forhold til EU kommisionen -rent tekniskt altså! Nej Vel-ikke en enste af jer ved det!! I stemmer altså for noget i ikke ved en pind om, congratulations til de største idioter siden Adam og Eva!!

 39. Af Karl Wilders

  -

  @Hulda Nielsen

  Uffe var nu aldrig Statsminister…….

 40. Af Hulda Nielsen

  -

  Jeg har aldrig påstået at Uffe var statsminister, men det var vore statsministre særligt Jens-Otto Krag som skubbede danskerne ind i EU. England har givet Tyskland tørt på ihvertfald ved 2 verdenskrige, så hvorfor Uffe lige mener at England ikke kan klare sig uden ørnen er mig en gåde. Men vi har ikke alle hjernen til at lære af historien. De skarpeste knive i skuffen findes ikke på Chrstiansborg desværre

 41. Af Bergner Frederiksen

  -

  Selvfoelgelig skal Danmark foelge England ud af EU hvis dette skulle blive tilfaeldet. Vi fik aldrig den afstemning vi burde have haft, fordi Regeringen
  er helt klar over at det ville blive et rungende Nej til Unionen. Da vi i 72 valgte at gaa ind i EF
  var det for at blive mere frie og billigere varer
  sydfra. Kun Udenrigspolitik og Militaer skulle vaere faelles. Det er naesten blevet lige modsat.
  Vi mister aar efter aar mere og mere af vores frihed
  og alting steg enormt voldsomt den dag Euroen blev
  introduceret, selvom Danmark gudskelov holdt sig
  udenfor Euroen. Som Corbatchew engang udtalte da han saa hvordan EU var opbygget – Det ligner Sovjet
  og burde hedde ESU – Europas Socialistiske Union.

 42. Af Jørn Strand Nielsen

  -

  Kasper – som sædvanlig et interessant indlæg, som jeg for så vidt angår kritikken af EU som en altid tiltagende, illegitim størrelse er meget enig i. Men for at følge din egen kulturteori samt Danmarks geopolitiske historie, så bør Englands EU-afstemning blot være en demokratisk inspiraton, men bestemt ingen årsag i sig selv. For danske geopolitiske interesser ligger nu som før omkring Baltikum og Grønland, og her er det lande som Tyskland, Sverige, Polen, Rusland, Norge, USA og Canada, som er interessante partnere for Danmark, men slet ikke England.
  Danmark bør derfor sikre sig en udtrædelse i forståelse med og ikke i konfrontation med især Tyskland.
  Hvad angår nationalstaten henholdsvis EU som fredskaber, mener jeg hverken du eller Ellemann har ret. Det som sikrer freden er afbalancerede, geopolitiske koalitioner imellem flere end to enheder (stater eller regioner). Derfor funkede/funker Tjekoslovakiet og Belgien jo ikke, fordi det var/er konstelationer af to regioner/kulturer/sprog, og i begge tilfælde henholdsvis vis med Tjekiet-Slovakiet og Vlamland-Valonien som over-under dogs.
  I Schweitz funker det sandsynligvis bedre, fordi det er en konstellation af flere små delstater, og med tre kulturer/sprog, så der ikke er noget forhåndsgivet over-under dog forhold.
  EU er ingen fredskaber i sig selv, men kun igennem de lande der til enhver tid er medlemmer, og som kan afbalancere Tyskland. Når landene ved Middelhavet vedblivende har behov for finansiel støtte, holder ubalancen kun så længe Tyskland finder det rationelt af købe sig til magt ved at finansiere de gældsatte, sydlige EU-medlemmer. Og det vedbliver Tysklands borgere næppe at finde rationelt.

 43. Af Hulda Nielsen

  -

  Spørgsmålet om EU kan meget vel ende med at blive en kamp mellem politiker på den ene side og befolkningen på den anden side. Politruckerne vil så gerne til Bruxelles og få kråset smurt af alle de dejlige korruptionspenge, medens vi andre nægter at betale. Tror og håber at folket vinder i det lange løb

 44. Af PREBEN F 1 JENSENH

  -

  I BT blev det igår oplyst, at Helle T-s nu kritiseres af Torben Lund for at have fremsat en decideret stupid udtalelse vedr. EU.

  Den har nok fremkaldt kritik og hovedrysten fra Lund og mange andre, men vil nok øge Helles popularitet i Jelveds stupide parti.

  Men alle andre bør indsé at det er meget betænkeligt og farligt, med al den stupiditet der præger hele regeringsførelsen.

  Politisk stupiditet/ blindhed/ afstumpethed plejer jo at ende i store ubehageligheder for borgerne.

  Det som sænkede TITANIC, var først og fremmest stupiditet.

 45. Af Henrik Knage

  -

  Jeg tror da ikke der er et eneste tilsyneladende almindeligt menneske – der ønsker (de har altid været mærkelige)GB ud af EU. De bor på en ø hvor det altid regner – sygt folkefærd. Hvis GB har lyst til udmeldelse – så gør det. Jeg hader Englændere, især deres dødsyge film om snobber med løftede lillefingre, og barberblade i kartofler – helt igennem sygt folkefærd.
  Og så deres åndsvage nytårshatte de troede de kunne invadere Afghanistan med.

 46. Af Karl Wilders

  -

  UK har et handelsbalance-underskud til EU paa £50 milliarder, hvilket de i kraft af deres medlemskab i EU betaler £20 milliarder for.

  Resten af verden har UK plus paa handelsbalancen med…..saa hvorfor blive ved med EU?!

  UK mister saaledes intet ved, at stoppe samhandlen med EU, det er Tyskland, Italien og Frankrig der vil blive de store tabere, skulle der komme en bom-skat UK og Europa imellem.

 47. Af Lis Jeppesen

  -

  Jeg tror at vi er mange der gerne vil følge England ud af EU, det vi oplever i dag er jo slet ikke det der blev stemt om i 1972. Hvem der tuede os ørerne fulde af torne hvis vi ikke kom med i EF var de radikales Hilmer Baunsgaard og socialdemokratiets Jens Otto Krag.
  Lige siden har samtlige danske regeringer skåret små bidder af pølsen op igennem tiden for at ende hvor vi er nu.
  Nok er nok, – ja jeg tror befolkningen har fået nok –
  Når det er som nu, hvor EU har så fundamental stor indflydelse på hele vores selvbestemmelse over snart alt, er vi nødt til at gøre noget ved dette forfærdelige cirkus, .
  Hellere være herre i eget hus, koste hvad det koste vil.

  Hvad er det dog for et land vi giver videre til vores børn og børnebørn.

Kommentarer er lukket.