Når det nationale går ud, går barbariet ind

Af Kasper Støvring 172

Højrefløjen var til debat i Cafe Teatret i søndags, og oplægget var: Den højrenationale fløj er i vækst i Europa, er det godt eller skidt? Underteksten var selvfølgelig: Det er skidt. Nationalisme = chauvinisme, undertrykkelse, folkemord – sådan er ligningen i den offentlige debat. Nationalisme har, for nu at sige det kort, aldeles dårlig presse.

Mit synspunkt i debatten, som jeg gerne vil gentage her, er, at denne dårlige presse i sig selv er noget skidt. For hvis vi mister den nationale loyalitet, risikerer vi at bane vejen for langt værre ideologier. Ind træder barbariet.

Det er nemlig afgørende at bevare nationalfølelsen i vores tid. Den nationale loyalitet er ikke så varm som familiens, slægtens, stammens, klanens eller den religiøse menigheds loyalitet. Den er heller ikke lige så kold som forfatningspatriotismen. Den er ”lunken”, og netop derfor passer den så godt til den form for loyalitet, som moderne politiske fællesskaber baserer sig på: retsstatens jurisdiktion.

Den fælles nationalfølelse gør nemlig, at vi kan møde fremmede mennesker med tillid, og at vi har loyalitet over for medborgerne i retsstaten. De varme fællesskaber går under i nepotisme, de kolde kan ikke skabe samhørighed. Ingen kan forenes i den rene bekendelse til forfatningens abstrakte værdier og universelle rettigheder. Det har selv Habermas indset.

Det nationale fællesskab er ikke neutralt; det er tværtimod båret af en bestemt kultur. Også det nationale er partikulært, ikke universelt. Det er et tykt fællesskab, ikke tyndt som forfatningspatriotismens rettighedsfællesskab. Det er et dyds- og pligtfællesskab, men altså ikke så tykt og varmt som det, der baserer sig på afstamning eller religion. I det nationale fællesskab er man samlet om sproget, territoriet, traditionerne, normerne og den historie, der har formet nationen. Det er både noget subjektivt, oplevet, men også noget objektivt bestemt.

Det nationale fællesskab har for tiden stærke konkurrenter, og hvis vi giver plads til dem, risikerer vi at miste den fred og samhørighed, det har taget os adskillige år at opbygge. Konkurrenterne er især multikulturalismen og imperiet.

Faren ved multikulturalismen består i, at den opsplitter det nationale fællesskab i en række enklaver, parallelsamfund, hvor borgerne barrikaderer sig bag egne dogmer; de udvikler mistillid til fremmede og har kun loyalitet over for ”stammens” egne medlemmer, dem med samme oprindelse og religion. Vold, konflikt og polarisering bliver resultatet. Balkanisering. Og når man mister sansen for loyalitet over for det omgivende samfund, sænkes tærsklen for, hvad man kan tillade sig. Kriminalitet, bedrageri og had vokser frem. Det ser vi især i det muslimske parallelsamfund – ikke kun i Danmark.

Borgerkrigen står for enden af det multikulturelle samfund. Ikke som en lovmæssighed, men som en stor risiko, hvilket vi kan få bekræftet alene ved at se på historien. Lad os bare blive ved Europa: Europas nyere historie er historien om, hvordan etniske og kulturelle grupper har tilstræbt at grundlægge deres egne homogene nationalstater – stater hvis grænser falder sammen med nationens – uden mindretalsdominerede områder. Det er ofte sket med frygtelige midler: etnisk udrensning og folkemord.

De stater, hvor homogeniseringsprojektet ikke er lykkedes fuldt ud, er i dag svangre med konflikt: Frankrig, Belgien, Italien, Irland, Spanien og store dele af Østeuropas og især Balkans stater. Historisk er millioner af tyskere, ukrainere, polakker, ungarer, rumænere for ikke at tale om serbere, kroater og bosniere med vold og trusler blevet udrenset af hele områder.

Jeg har skrevet om dette i tidligere indlæg, men det er mig stadig en gåde, hvorfor man ikke lærer af historien og standser det vanvittige sociale og politiske eksperiment, der hedder multikulturalisme. Eksperimentet foregår i stor stil, i hvert fald i Europa og resten af Vesten. Vi har for længst fået parallelsamfund mere eller mindre uden for statens jurisdiktion. Frankrig, England, Belgien, Tyskland og Sverige er langt fremme.

Det værste ved det hele er, at ingen europæiske lande har knækket koden: Hvordan får vi vidt forskellige kulturer til at leve sammen i fred? Tværtimod synes logikken at være: Når først parallelsamfundet er konsolideret, kan det ikke fjernes igen. Vi kan ikke gøre noget. Når den nationale loyalitet er tabt eller opgivet, står vi tilbage med ren damage control. Mere politi, strengere fængselsstraffe, bedre efterretningsvæsen, flere gated communities.

Vi står over for et enormt kulturtab – men the world won’t listen! Også vores egen regering går i front med lempelser af udlændingepolitikken på alle afgørende områder – asyl, familiesammenføring, statsborgerskab, opholdstilladelse – og kommunalpolitikere anbefaler mere af samme gift: mangfoldighed, mangfoldighed, mangfoldighed…

Jeg plæderer altså for at bevare den kulturelt homogene nationalstat, hvor nationens kernekultur dominerer og kræver assimilation. Etnisk renhed? Nej, for har man en anden etnisk baggrund, kan man stadig vælge at blive en del af kulturen. Min meddebattør til mødet, Mehmet Necef, er selv et godt eksempel. Men problemet er dog, at kultur har det med at følge etnicitet, så det etniske komponent har selvfølgelig meget at sige.

Jamen, er nationalisme ikke også farlig, har historien ikke også bevist dét? Jo, som alle stærke følelser kan nationalfølelsen også misbruges. Kærlighed fremkalder også jalousimord. Men de historiske eksempler på farlig nationalisme er hyppigt eksempler på, hvordan magthavere ved hjælp af nationalistisk retorik har kunnet mobilisere folket til et helt andet mål end det at hvile i sin nationale identitet. Og her vi ved den anden trussel og fare: imperiet.

Nationalfølelse er at hvile i sit eget, imperialisme er at påtvinge andre nationer sit eget regime. Her virker nationalistisk retorik ofte overmåde effektivt. Men er de højrenationale partier, der ofte skandaliseres i Vesten, ude på at erobre andre områder og undertvinge dem? Drømmer Wilders om et Storholland, Le Pen om et Storfrankrig, Thulesen Dahl om et Stordanmark, Åkesson om et Storsverige? Nej, selvfølgelig ikke.

Den fredelige nationalfølelse som vi kender i Danmark og Vesten skaber sammenhængskraft, den er uden imperiale ambitioner. Bevar den dog!

Europa var uroligt under tiden med de store imperier – det Russiske rige, Osmannerriget, det Østrig-Ungarske monarki, Sovjetunionen og dets lydstater – indtil vi fik de homogene nationalstater. Nu vil den imperiale ambition atter gøre end ende på stabiliteten. Imperier er nemlig også multikulturelle, dvs. multinationale sammenslutninger. Den seneste gevækst hedder EU.

172 kommentarer RSS

 1. Af Allan Hansen

  -

  The Global Campaign to Stop Stoning

  Execution by stoning is still carried out in various parts of the world as a punishment for ‘adultery’, homosexuality, and fornication. This heineous act is sanctioned under the penal codes of Iran, Mauritania, North Sudan, Qatar, the UAE, and Yamen, and condoned in others through tribal or religious-based law.

  Today, at the 57th Session on the Commission on the Status of Women, an alliance of international NGOs will present The Global Campaign to Stop Stoning. The campaign calls on States where stoning still exists in law and/or in practice to abide by their international human rights obligations, banning stoning through legislative measures and holding perpetrators accountable to law. The campaign also calls on all Member States of the United Nations to heed this urgent call and explicitly denounce the practice of executions by stoning as one of the most brutal forms of violence against women.

 2. Af Kasper Støvring

  -

  Kent Andersen:

  Prøv at tænk lidt over, hvordan du henvender dig til folk, når du kræver svar. Dine indlæg er gennemsyret af arrogance, foragt og bedreviden. Det er vel ikke mærkeligt, at folk ikke har lyst til at svare?

 3. Af Thomas Lund Nielsen

  -

  Kasper Støvring:

  Dine ufrivilligt komiske artikler er fine eksempler på bedreviden.

 4. Af Rasmus Vestergaard

  -

  Enhver der har boet og arbejdet i Tyskland og Sverige og Danmark kan fortælle om væsentlige kulturforskelle.

  Selvfølgelig har kultur fra mange kanter smittet af på vor egen, mere eller mindre. Alt andet ville være mærkeligt, og det viser netop, at vi altid har været åbne for påvirkninger udefra.

  Uomtvisteligt har vi altid sat vort eget præg på den importerede kultur, og hvis vi læser aviser og læserbreve i andre lande, lad os sige Tyskland, England og Frankrig, vil vi lynhurtigt finde ud af, at den samme type mennesker himler op med de samme anklager om lukkethed, at være sig selv nok og al det andet, som vi ser her i landet. Den slags anklager er internationale.

  Jeg ville gerne skrive meget pænt om det nationale og har også en stor viden om det, men jeg tøver, fordi vi i internettes tidsalder aldrig ved, hvem vi kommer til at støtte, medmindre de melder klart og utvetydigt ud. Jeg er hverken halalfreak eller antisemitit, og jeg har øjne i hovedet og vil ikke risikere at støtte noget, som ender med at være en underafdeling af Ku Klux Klan eller en moderne version af Irgun. Forfængelighed og dumhed er altid til salg for penge, så meget ved jeg i hvert fald.

 5. Af Jørgen Villy Madsen

  -

  Jeg er nationalist, men ikke som dem, der hylder samlingen om landsbyens gadekær og højskolesangbogen. Min nation er Europa, og jeg vil hver en tid kæmpe for et forenet Europa og det, jeg har kært. Det er temmelig meget.

  Som den nationalist jeg er, ønsker jeg, at alle grænseskel og – bomme mellem europæere bliver fjernet og anbragt ved Europas grænser, hvor de skal danne et kontrolleret og effektivt værn mod de kræfter, der vil ødelægge europæisk kultur. Den eneste kultur der er værd at kæmpe for.

  Kun et samlet, frit Europa vil kunne modstå de aggressive og ødelæggende kræfter, der truer. Intet europæisk land kan alene modstå presset fra amerikansk militarisme, islamisk mission og asiatisk ekspansion.

  Der er brug for en europæisk uafhængighedserklæring underskrevet af alle europæere, der fastslår, at Europa er for europæere – kun for europæere.

  Europa kan og vil selv og vil ikke fortsat tolerere amerikanske tropper, islamiske enklaver og asiatiske aktiviteter på europæisk jord. Kun et frit Europa kan sikre et frit Danmark.

  Derfor skal alle kræfter samles i og om Europa.

 6. Af M V Jensen

  -

  Hej Jørgen Villy, – skal man tvinges ind i dit EU? – de danskere som ikke har lyst til at blive undersåtter i De Forenede Europæiske (Udemokratiske) Stater, – skal de have muligheden for at slippe – måske Vendsyssel kunne gå fri? Kunne man være frihedskæmper hvis man efter en tvangsindlemmmelse (der bliver jo ikke flere folkeafstemninger, – eller måske er det her det digitale valg kommer til nytte?). Ligesom de tyske helte, vi ser på film, som gik imod nazismen efter 1933.

 7. Af Niels Juul Hansen

  -

  @Allan Hansen

  “I den muslimske verden har det altid været en skik for muslimske børn at kaste sten efter jøder og kristne og spytte på dem.”

  Dine indlæg begynder at ligne Lars Hedegaards rablende fuldemandssnak.

 8. Af Niels Poulsen

  -

  @Jørgen Villy Madsen

  Interessant, at en repræsentant for den klassiske socialisme som du tilsyneladende har opgivet, at “internationale slår bro fra kyst til kyst”.

  Engang var det hele verden, som “sultens slavehær” ville erobre. Nu er det tilsyneladende kun Fort Europa, det gælder.

  Det er også nyt, at venstreorienterede tilsyneladende kræver assimilation af de indvandrede muslimer. Det er ellers dem, som taler varmest for tidens modeord såsom inklusion, dialog og mangfoldighed.

  Antiamerikanismen er til gengæld ren old school. Til trods for, at vi europæere står i dyb gæld til en masse unge heltemodige amerikanske mænd, bl.a. de som faldt på Normandiets kyster, for at fjerne vores egne fascistiske og nazistiske diktatorer.

 9. Af Niels Juul Hansen

  -

  @Niels Poulsen

  George Orwell forblev venstreorienteret hele sit liv.

  Bogen 1984 handler ironisk nok om det Big Brother overvågningssamfund, som vi i dag ser i UK.

  ‘Kammerat Napoleon’ er en advarsel om, at selv de bedste intentioner kan løbe løbsk, når nogen føler sig mere lige end andre – i dette tilfælde sovjetkommunismen. Det er nok en af de bedste bøger til skræk og advarsel om tolitarisme.

  *A Clockwork Orange’ var efter min mening en fremragende film, betydelig bedre end bogen.

  Den kommer ikke i nærheden af hans bedste roman, *Eathly Powers’.

  Burgess var en konservativ anarkist – og jeg tvivler på, at man kan bruge hans bøger til noget i dag.

 10. Af Morten Klodal

  -

  @ Niels Poulsen
  Jeg hader absolut ikke Danmark! Jeg har boet andre steder i verden – både øst og vest – i næsten 15 år. men i dag bor jeg under 2km fra hvor jeg voksede op som barn. Der er så mange dejlige og bekendte ting her og lige nu kunne jeg ikke forestille mig noget bedre sted at være på jorden.

  Men min erfaring er at når jeg konfronteres med nogen der hævder at tale for eller forsvare dansk nationalfølelse (eller hvad de ellers kalder det) så viser det sig ret hurtigt at dække over nogle følelser og værdier som jeg helst ser mig frabedt.

  Og du – og mange andre – må se at få ind i hovedet at der er andre måder end din at være dansk på – uden at man af den grund billiger positiv forskelsbehandling af indvandrere, større indvandring, blødsødenhed overfor æresdrab, eller hvad det ellers måtte være.

 11. Af Kirsten Connor

  -

  To compare D-mark with Canada is interesting. Canada is ‘young’ and one of the largest countries in the world, – first or second largest, – with a population of around 40 mill. people. The founding nationalities are english and french, and the constitution mainly addressing that fact.Also, early influx of chinese people and eastern and western europeans laid the groundwork for the population, formed the culture and coherence. Building the country was done by all these nationalities pulling together, – contributing to the wealth and welfare of the population. Only in the last few years have Canada seen a new influx of some proportion from Somalie and other muslim countries. These new immigrants are settling in the large urban centres and to a large extend not noticed in rural areas. Crime and unlawfull activities are being noticed in ghettos in the big cities and idleness of these new immigrants are beginning cause concerns.
  Canada can obsorbe these new troublesome immigrants because of the size of the land and because of the type of government. Politically as well with only, three political parties,and none of them with the rabid socialistic agenda as the danish parties.
  I regret to read how the Danish people have changed to a thinking that is totally foreign to a 75 year old Dane, who has yearned for and loved the “old” country for 52 years. Good luck,my faedreland.

 12. Af Erik Larsen

  -

  “Morten Klodal” – hvis du kan læse engelsk, skulle du måske lige læse dette gode indlæg fra “Kirsten Connor” – uden at jeg tror at din “røde mening” ændrer sig ret så meget.
  Du har lov til at have din mening – that’s OK.
  Klart at DU “frasiger dig nationale danske følelser”!
  Sådan er det som dit “formodentlige idol” – Vestager siger!

 13. Af Niels Juul

  -

  Dear Kirsten Connor,

  “These new immigrants are settling in the large urban centres and to a large extend not noticed in rural areas”.

  I think that you are confusing refugees with immigrants.

  This mistake often occurs in Denmark, too.

  Best regards,

 14. Af Erik Larsen

  -

  “J.Villy Madsen” – din begavelse er vi vist mange, der ikke sætter særlig højt!
  Et forenet Europa! Jesus, – med Berlosconi, de franske amatører, Spanien og Grækenland – er du helt fra forstanden?
  Og dit hjernedøde, syge had til USA hvor du siger : “Vi vil ikke acceptere amerikanske tropper”!!!!!!!! Har vi nogle på Ærø eller Bornholm?? Undskyld jeg siger, det men du MÅ være syg i dit hovede, når du kan angribe USA – for hvad der foregår i Europa p.t.! (Rose dem for at vi slap af med Hitler , kan du jo ikke finde på,nej, nej, nej.) Det er GROTESK at der findes danskere som dig, – kunne godt tænke mig at høre om hvor du bor og din alder?

 15. Af Niels Poulsen

  -

  @Niels Juul Hansen

  Du siger, at du har læst Orwell og Burgess, men på samme måde, som Filip spørger den etiopiske hofmand, som læser Esajas’ Bog, vil jeg spørger dig: ”Forstår du også det, du læser?” (ApG 8,30).

  Det virker ikke sådan.

  Orwell, Burgess og Stangerups bedrift var at afklæde deres samtids utopier, så de fremstod som det, de er inden for tidens og rummets udstrækning, vores faldne verden: nemlig dystopien.

  I fiktionen findes utopien (Platon, Moore og Marx). Men det er min påstand, at i virkeligheden findes kun dystopien. Virkeligheden forvandler de “gode” menneskers utopi til et mareridt.

  Vi har før diskuteret din fejlopfattelse af Orwell. Jeg opfatter ham som en dybt konservativ forfatter. Hvordan har konservativt sindede som jeg og Per Stig Møller ellers kunnet være så optaget af ham? Jeg tror, at det hænger sammen med, at du ikke forstår, hvad det vil sige at være konservativ. Som konservativ kan man også blive dybt indigneret over samfundets svagestes fattigdom og lidelse: Det var det, som drev Orwell i begyndelsen af hans forfatterskab, før han blev en uforsonlig kritiker af kommunismen og socialismen i øst. Som han selv udtrykte det:

  “Up to 1930 I did not on the whole look upon myself as a Socialist. In fact I had as yet no clearly defined political views. I became pro-Socialist more out of disgust with the way the poorer section of the industrial workers were oppressed and neglected than out of any theoretical admiration for a planned society.”

  I den forstand er vi blandt konservative mange, der er socialister!

  Orwell havde, som jeg ser det, ingen socialistisk vision eller utopi. Hvad han derimod havde, var en forestilling om et tabt paradis, et pastoralt England, som mange engelske digtere lige siden Chaucer og Shakespeare har haft det, det man kalder for Merry England.

  en.wikipedia.org/wiki/Merry_England

  (Marker link og søg på Google).

  Det kommer til udtryk i flere af Orwells romaner, navnlig i ”Coming up for Air”, som for mig at se er ærkekonservativ i sin følelse af, at fortiden var bedre, men også i dystopien ”1984”, hvor Merry England optræder som en art drømmesekvenser, som et flugtsted, et Neverland, for de elskende, Winston og Julia, så vidt jeg husker. Paradiset ligger bag os, ikke foran os, som socialisterne og de liberale tror. Vi lever i realiternes verden. Det er de konservatives erkendelse.

  Jeg vil opfordre dig til at læse lidt mere om den konservative side af Orwell. Her er lidt læsestof fra den konservative encyklopædi, Conservapedia:

  conservapedia.com/George_Orwell

  conservapedia.com/1984

  (Marker links og søg på Google).

  Hvis jeg skal være meget ærlig vil jeg placere Orwell som en mellemting mellem en blå socialdemokrat (Labour Party) og en rød konservativ, hvilket jeg selv også er – på gode dage – – –

  I øvrigt var Orwells sidste gerning at angive alle sine venstreorienterede venner til de engelske myndigheder. Han havde ført nøje protokol over dem. Han var rædselsslagen for, at England skulle ende som Sovjetunionen. Sådan dør en sand patriot og en sand konservativ. Æret være hans minde.

  en.wikipedia.org/wiki/Orwell’s_list

  (Marker link og søg på Google).

 16. Af Niels Poulsen

  -

  Det sidste link angående Orwells liste over sine venstreorienterede venner virkede vist ikke. Så jeg prøver en gang til:

  http://en.wikipedia.org/wiki/Orwell%27s_list

 17. Af Niels Poulsen

  -

  Med “Moore” mente jeg Sir Thomas More, ophavsmanden til Utopia. Og med “flugtsted” mente jeg “tilflugtssted”. Men ellers passer ordene vist en fredag aften.

 18. Af Peter Jensen

  -

  Den vildledning og fordummelse af danskerne som DR og visse medier har stået for, har været en gigantisk “succés”.

  Tænke sig, vi har fået en politisk højborg hvis samlede politik stort set kun går ud på 1: at udplyndre danskerne så grundigt som overhovedet muligt, 2: at forringe danskernes levevilkår, 3: at afskaffe nationalstaten og folkestyret, 4: at sende arbejdspladserne ud af landet eller overlade dem til indrejsende fra andre lande, 5: at omdanne Danmark til et land fyldt med kulturelle, religiøse, politiske og sociale modsætninger, 6: at nedskære, nedlukke og fjerne/ udslette infrastrukturen, velfærden, sundhedsvæsnet og en lang række rettigheder og traditioner, 7: at fylde borgerne med propaganda der mistænkeliggør, angriber og undergraver familieværdierne og individets frihed, tryghed og muligheder.

  Og alligevel er en stor del af befolkningen passive og ubekymrede tilskuere til landets rutchetur ned ad skråplanet. En nedtur der allerede har påført over halvdelen af borgerne en lang række alvorlige ulemper eller ulykker.

  Velfærden er raslet nedad i flere år. Og utallige danskeres private økonomi er blevet alvorligt forringet. Plus at ingen familie længere kan føle sig sikre i deres eget hjem eller på gade og vej, eftersom antallet af indbrud, hjemmerøverier, skyderier og knivstikkerier mv. nærmest er eksploderet.

  Sammenholdt med de enorme forringelser på sundhedsområdet, der nu har placeret Danmark som et bundland på en international rangliste, kan enhver regne ud at velfærdsstaten er ved at bryde sammen under sin egen vægt, eller rettere sagt under vægten af højborgens dumheder, overgreb og forræderier.

  Det hele kan sagtens ende med voldsomme og blodige omvæltninger, eller med krigslignende tilstande.

  Derfor er partiernes samlede politik en march mod fattigdom, retsløshed, vold og barbari. Slutspillet kan blive massedød og folkemord.

  Derfor er det en moralsk falliterklæring fra visse debat-deltageres side, at de hele tiden forsøger at bortforklare truslerne mod Danmarks nutid og fremtid.

 19. Af peter kocsis

  -

  Bjarne Munk Christensen

  “Hele Balkan-områdets problem skyldes den kendsgerning, at tyrkerne er MUSLIMER og dermed uegnet til at leve sammen med andre folkeslag med en anden trosretning”

  WOW imponerende analyse. Christensen er ikke engang klar over, at tyrkerne blev jaget ud af Balkan for 100 år siden…
  Så ifølge Christensen skyldes det tyrkerne, at den kritstne land Serbien for ikke så lang tid siden startede krig mod det kristne land Kroatien…

 20. Af Niels Juul Hansen

  -

  @Niels Poulsen

  “The Spanish war and other events in 1936-37 turned the scale and thereafter I knew where I stood. Every line of serious work that I have written since 1936 has been written, directly or indirectly, against totalitarianism and for democratic socialism, as I understand it. It seems to me nonsense, in a period like our own, to think that one can avoid writing of such subjects. Everyone writes of them in one guise or another. It is simply a question of which side one takes and what approach one follows. And the more one is conscious of one’s political bias, the more chance one has of acting politically without sacrificing one’s aesthetic and intellectual integrity.”

  George Orwell, 1946

  Bortset fra det, så mener jeg ikke, at forfatteres politiske ståsted er af stor betydning.

  Mange af mine favoritforfattere var borgerlige konservative. 🙂

 21. Af Arvid Holm

  -

  En undersøgelse viste for nyligt, at 79% af danskerne frygter et større samkvem med den muslimske verden.
  Undersøgelsen er siden fjernet fra nettet, men her er et link til en debat mellem de radikale om undersøgelsen.

  http://www.radikale.net/lars-lund/indlaeg/2008/01/22/79-af-danskerne-bange-for-islam

  I overensstemmelse hermed har ikke alene Danmark men alle europæiske lande opstillet begrænsninger for indvandringen.
  Alle lande fravælger fri indvandring som farlig og belastende for nationen.

  Følgelig er det et ekstremt synspunkt, hvis man mangler national-egoistiske betænkeligheder ved et større samkvem med den muslimske verden.
  Nationalisme er altså normalt hos flertallet, medens anti-nationalisme er for ekstremister.

 22. Af Peter Jensen

  -

  Det var næppe alle tyrkere eller lignende der blev jaget ud af Balkan for 100 år siden, og ihvertfald kom de siden tilbage, i form af albanere m.fl. som strømmede ind i kristne områder og siden overtog dem med magt. (terror, guerillakrig og krig) Bare spørg om Serbien har mistet store områder i de sidste 25 år.

 23. Af Allan Hansen

  -

  EN KULTUREL FORBRYDELSE

  “Det er historiens sande opgave at fremstille hændelserne, såvel som de beslutninger, der fremkaldte dem, og derpå lade den enkelte – efter evne – frit skønne om deres betydning og deres lære. Francis Bacon (1561-1626) .

  Kosovos historie er én vor tids største tragedier. Kosovo var kristent område længe før islams kommen, og Kosovo er således en gammel by i Serbien.
  Meget snart vil Kosovo-albanerne erklære Kosovo området uafhængigt af Serbien, skønt dette er i modstrid med såvel FN´s charter som Helsinki-aftalen (1975), som garanterer starternes eksisterende grænser. Separatismen, som ellers ikke har været genstand for international opbakning, blev i dette tilfælde støttet af det internationale samfund, hvilket kulminerede med NATO´s krig mod Serbien i 1999. Da den officielle begrundelse for Natos krig var serbernes overtrædelse af Kosovo-albanernes menneskerettigheder, er det en oplagt sag at undersøge, hvordan menneskerettighederne blev ført ud i livet efter, at Kosovo blev sat under FN´s administration. Ifølge den nylig udkomne Human Rights Watch rapport for 2007 er menneskerettighedernes situation i Kosovo meget dyster. Det drejer sig om en klart defineret situation, hvor den ene part (Kosovos albanske muslimer) angriber, og den anden part (serber især) er ofre.
  Det blev helt grotesk, da Clinton, som ikke har nogen indsigt og viden om de historiske kendsgerninger på Balkan, satte amerikanske bombefly ind mod Serbien. Her gik amerikanerne allahs ærinde – med masseudryddelse af alle ikke-muslimer. To år senere blev amerikanerne måske også lidt klogere?

  Resultatet af NATO´s krig mod serberne og den efterfølgende FN administration af Kosovo har ført til Kosovo-albanernes etniske udrensning af serberne, og en kulturel forbrydelse af store dimensioner. Delvis eller fuldstændig ødelæggelse af ca. 150 kristne kirker og kloster, hvoraf fem befinder sig på Unescos liste over verdens kulturarv. Kosovo er i en historisk sammenhæng grænselandet mellem islam og kristendommen i Europa som et område, der siden 1200-tallet har haft stor betydning for det ortodokse Serbien.
  Se: Broen over Drina. Som i 1961 tildelte forfatteren Ivo Andric, en Nobelpris.
  Mange vil af pragmatiske grunde argumentere for, at denne provins i Serbien først kan rejse sig af støvet, når forbindelsen til den serbiske fjende er brudt. Men det vil være en meget farlig vej at betræde at lade Kosovo blive en ny selvstændig terrornation i Europa. Den 19/3 2004 fordriver muslimerne ca. 1000 serber fra Præstina og brænder deres huse ned. 39 døde – akkurat som på røverhøvdingens Muhammeds tid. Den største skandale i denne sammenhæng er, at Vesten selv medvirkede til at nedkæmpe kristendommen på Balkan – som jo ellers er allahs job. En anden skandale var, at EU fuldstændigt, betingelsesløst og ukritisk har underkastet sig en fælles konsensus, som anerkender Kosovo som en ny selvstændig terrornation i Europa uden at spørge den europæiske befolkning, om deres mening i denne sag – ud fra den devise, at den slags ”sager” har folket ikke forstand på. ( se. Kosovo. Monica Papazu 2008.)

  Men Kosovos ”død” bliver også vores egen død! Man kan således sige, at vi er vidner til vores egen begravelse. Med Kosovo in mente ser vi i bakspejlet et uhyggeligt varsel for de øvrige europæiske nationer og de mange uundgåelige konflikter med islam, som Europa vil møde i de kommende årtier. De, der ikke har lært af de tidligere historiske fejltagelser – er nødvendigvis dømt til at gentage disse fejltagelser.” Europ´s new jihadist statelet? The Washington times. 19/2. 2008. – We are all Serbers now! Det skal vi senere vende tilbage til i kap.

  Inden vi slutte dette kapitel, skal vi se på de kristne kopteres tragiske historie, som verdenssamfundet aldrig taler om.
  I Ægypten lever 18 millioner kristne koptere i ”koncentrationslejre” under de kummerligste forhold, man kan forstille sig. (Det er mere end den skandinaviske befolkning tilsammen). Kopterne har ingen stemmeret og er dermed sat fuldstændig udenfor den politiske indflydelse. De kan ikke arbejde ude for koncentrationslejrene. De kan ikke købe fast ejendom. De må ikke bygge kirker. Men frem for alt – ikke at omvende muslimer til kristendommen.
  Det er strengt forbudt at filme i disse områder, idet de ægyptiske myndigheder ikke ønsker disse billeder offentliggjort for verdenssamfundet. – Var der nogen, der sagde racisme? Fænomenet kaldes islam. Som bekendt var Ægypten et kristent land ca. 500 år, før den første muslim så verden.
  Der findes et videoklip på youtube.com om de kristne kopteres tragedie.

 24. Af Jørgen Villy Madsen

  -

  @ Erik Larsen, Niels Poulsen m.fl.
  Jeg har det rigtig godt med, at typer som jer sætter spørgsmålstegn ved min begavelse og mine holdninger. I dokumenterer på eksemplarisk vis igen og igen, at I ikke er de skarpeste knive i skuffen for at sige det mildt, og så længe I bliver ved, er jeg sikker på at have sagt en sandhed.
  Fortsæt i jeres sædvanlige plørede stil, og jeg vil fortsat være jer dybt taknemmelig.

 25. Af Allan Hansen

  -

  Albanien blev erobret af tyrkerne i 1467.
  Den oprindelige befolkning var bønder, håndværker og fisker
  uden våben, så de blev hurtig løbet over ende.
  Fra Albanien spredtes den blodige jihad sig ud over resten af
  Balkan. Med jihad menes der plyndringstogter, massemassakrer,
  massevoldtægt og børeneslaver.
  Det var den krig, der kulminerede med borgenkrigen
  i 1992, Kosovo etc. etc,
  I1396 måtte Vallakiet (Rumænien) og 1513 Moldau anerkende den
  tyrkiske sultan overhøjhed.
  Først i 1877 lykkes det, at få sat tyrkerne på
  porten, da havde de hærget, plyndret og voldtaget
  på Balkan igennem flere hundrede år.
  Man fik dog aldrig smit tyrkerne ud af Albanien
  de er der stadigvæk i dag.

 26. Af Allan Hansen

  -

  Patos er til bage på parnasset!
  I sidste uge skulle verdens dummeste mand Uffe E. Jensen
  gøre sig klog på en krig, som han ikke ved en skid om!

  Måske vi lige skulle møde en af Hr. Jensen´s nazi venner.
  På dette video klip ser vi Alija Izetbegovic, der var SS officer
  på Balkan “dem vi svigtede den gang” skriver Jensen.

  http://www.youtube.com/watch?v=-HQP_az3v6Q&feature=related&skipcontrinter=1

  Det var sådan en mand Jensen og hans håndlanger var med til, at bringe
  til magten. Han blev præsident – altså ikke Jensen men Izetbegovic.

  Må jeg forslå, at man genindføre hofnarene her kunne Jensen måske
  gøre lidt gavn, med den store samling næser, som han blev tildelt
  – betalt af skatteborgerne – naturligvis!

 27. Af R. Vestergaard

  -

  Så længe vi har Allan Hansen som overvældende flittig hofnar for DF og Ellemann-Jensen som pauseklovn for sit eget parti, hvad det så end er, har vi alt rigeligt med narreri og endda med både politisk, aldersmæssig og etnisk fordeling, men ikke geografisk. Hvad dårskaber angår fører hovedstadsregionen som altid klart.

 28. Af John Laursen

  -

  @ helge olsen d.7/3 kl. 16

  Det er sørgeligt at læse din kommentar, for den afslører din historiske uvidenhed om nationalisme og indvandringer til Danmark.
  Din kommentar rummer faktuelle fejl, som når du skriver at nationalismen opstod omkring 1775 – det gjorde den ikke, for nationalismen har eksisteret lige så længe som folkeslag med en fælles identitet har eksisteret og det har de gjort i meget lang tid før 1775.
  Så skriver du at kartoffeltyskerne levede i et parallelsamfund – det gjorde de ikke, de levede i det danske samfund, under dansk lov og ret,på egne gårde hvor de levede af at dyrke kartofler. De blev fuldstændigt assimilerede.
  Det samme gælder Herrnhutterne og Hugonotterne og roepolakkerne.
  Disse gruppers indvandring var ikke en permanent, løbende indvandring som i dag, men stoppede efter at et bestemt godkendt antal var indvandret legalt. Disse indvandringsgrupper var ikke kulturfremmede eller kulturfjendske,derfor kunne de assimileres.
  I øvrigt er natmænd ikke en indvandrergruppe til Danmark men straffede og uønskede personer og tatere var hvad vi i dag ville kalde illegale flygtninge eller omrejsende nomader.

 29. Af Allan Hansen

  -

  DEN OMVENDTE VERDEN.

  Gregers Dirckinck-Holmfeld, Journalist 1986:

  “Tænk på, hvad vi kan lære af muslimerne.
  Jeg synes, at vi skal lade verdens flygtninge vælte ind over
  vore grænser og lappe al deres kultur i os,,.

  Gholam-Reza Fada, 1980:

  ” Koranen lærer os at dræbe afgudsdyrkkere og
  de vantro, der afviser islam,,.

  Arne Notkin,journalist, 1989:

  “Udlændinge og indvandrere er ikke
  mere kriminelle end dansker generelt,,.

  Sheik Abdulla Goshah, 1970:

  “Det står en muslim frit for at bryde en hver aftale
  med ikke-muslimer,,,.

  Kirsten Lee, De Radikale, 1990:

  ” Det er overvurderet, hvor attraktiv Danmark
  er for flygtninge. Vores sprog og klima afholder
  mange fra at søge hertil,,.

  Jamahir F. Abdallah, 1997:

  “Dansker er slaver af druk. At muslimerne får flere børn
  end danskerne, at det sociale system udnyttet osv. kan I kun takke
  jer selv for. Den kloge narre den mindre kloge,,.

  Ritt Bjerregaard, Socialdemokraterne, 1991:

  ” Men faktum er jo, at indvandrere og flygtninge er med
  til at berige den danske kultur,,.

  Sultanhussein Tabandeh, 1980:

  ” Hvis en muslim dræber en ikke-muslim, må
  han ikke idømmes dødsstraf, for hans udviklingsstade
  er højere end den dræbtes,,.

  Anker Jørgensen, Socialdemokraterne, 1991:

  ” Jeg er også ked af den tendens til, at mange danskere
  tror, at Danmarks økonomiske problemer er udlændingenes skyld.
  De fremmede har reelt ingen som helst indflydelse på Danmarks
  økonomi,,.

  Ayatolla Muhammed Guilavi, 1983:

  ” At dræbe en hykler, der nægter at omvende sig
  er mere værd end 1.000 bønner,,.

  Jytte Hilden, Socialdemokraterne, 1996:

  ” Den islamiske verden er blevet en mangfoldig
  del af vores hverdag med spændende butikker og
  smilende folk. Uden denne påvirkning ville Danmark være
  farveløs,,.

  Sheik Abdullah Goshan:

  ” Af og til er det en pligt at lyve, der som
  sandheden fører til ubehagelige resultater,,.

  Keld Holm, biskop, 1998:

  ” Spørgsmålet er, om man overhovedet
  kan tale om kriminalitet i forbindelse med etniske minoriteter,,.

  Ayatollah Khomeini, 1984:

  ” At dræbe de vantro er den højeste opgave, Allah
  har givet menneskeheden,,.

  Mimi Jacobsen, Centrumdemokraterne, 1992:

  ” Danskerne er racister og fremmedhadere,,.

  Ayatollah Khomeini, 1979:

  ” Madrester efter svind og hunde
  og ikke-muslimske mænd og kvinder er urene,,.

 30. Af John Laursen

  -

  @ Allan Hansen

  Du skal have tak for dine mange saglige og oplysende kommentarer.

 31. Af Arne von Kappelgaard

  -

  Visse politikere ynder at sige, at vi altid har haft indvandring til Danmark. Sådanne udtalelser viser, at de fleste ”politiske ringvrag” ikke ved, hvad de snakker om, eller også er de så udspekulere, at de på falske præmisser, prøver at legitimisere den folkevandring af muslimer, som gennem de sidste 30 år har søgt til Danmark. Man mærker tydeligt hensigten. Man kunne f.eks. ty til historikeren Georg Nellemann (født 1930) som i sin afhandling for Nationalmuseet med titlen ”Polske landarbejdere i Danmark og deres efterkommere” i sit forord skriver: ”Danmark har ikke haft mange minoriteter eller indvandrere.”
  Til oplysning for vores tilsyneladende uvidende politikere, kan jeg oplyse om, at der i 1870 kun boede under 1.100 fremmede i Danmark! Se Hans Kornø Rasmussens’s bog ”Den danske stamme”, side 88.
  Vi modtog i 1516 / 1521 ca.200 arbejdssomme hollandske familier ( bønder), der slog sig ned i Store Magleby på Amager.
  De udgjorde ca.800 individer. Endvidere har vi haft sigøjnere og tatere, deres antal er umuligt at opgøre, men det har været et fåtal.
  Vi modtog ca.500 forfulgte franske huguenotter (fortrinsvis håndværkere) i 1600-tallet, vi gav ly til jøder i Glückstadt (1622) i Fredericia, Fåborg og København (1678), samt til de forfulgte ”brødre” og ”søstre” ( Herrnhutter) i Brødremenigheden i Christiansfeld (1773) og de såkaldte ”Kartoffel-tyskere” i Jylland (1759/60), og i 1808 fik vi ”besøg” af ca.18.000 af Napoleons spanske hjælpetropper, hvoraf kun en meget lille del blev i landet, og ikke var til noget besvær og byrde, og ej heller gjorde sig utilbens. Ved industrialiseringen fra omkrig ca.1850 til 1901 kom der også et stort kontingent svenskere, men de gled ligesom de foregående strømme, hurtigt ind i den danske rytme, og fandt sig til rette.

  Seneste eksempler er polakkerne (sæsonarbejdere ved roeoptagning ca.1893-1914) på Lolland, russiske og baltiske jøder i 1905-06, og ungarerne i 1956.
  For at sætte det lidt i perspektiv, de forfulgte huguenotter udgjorde ca.800 personer, så kom der 7.-8.000 jøder fordelt over mere end 250 år og roe-polakkerne udgjorde ca.14.000 personer over ca.60 år. Sammenlign så det med hvad der de sidste 30 år er kommet til Danmark, vel at mærke fra en kulturkreds der er os aldeles fremmed.

  De er utilfredse og kulturfremmede for den såkaldte ”almindelige” dansker, men en ”berigelse” for den venstreorienterede kultur radikale fra godhedsindustrien. Alle pessimistiske forudanelser har desværre holdt stik, muslimer er uintegrerbare i vestlige samfund. De vil ganske simpelt ikke, så enkelt er det. Godhedsindustriens apostle behøver ikke at omskrive deres (muslimernes) uvillighed og høje kriminalitet med en masse plusord, den ”almindelige” dansker har luret dem.

  Der er dog et lille ”men” med hensyn til de hollandske familier. Deres ankomst gjorde, at man eksproprierede de daværende danske bønder og sendte dem til Hundested, hvad stednavnene i
  omegnen stadig den dag i dag vidner om, f.eks. Ullerup, Tømmerup, Amager Huse. De hollandske familier lå ikke nogen til byrde, men de fik en masse privilegier ved ankomsten, hvor de levede deres eget hollandske isolerede liv i Danmark, bl.a. under deres egen lovgivning, et system der fungerede i samfulde 350 år. Der er mange paralleller til nutidens tusindtallige skarer af utilfredse muslimer, der sætter en ære i at ligge samfundet til byrde og bare suge af offentlige midler.
  Men de ovennævnte befolkningsgrupper, der de sidste 500 år er kommet til Danmark, skabte ikke parallelsamfund, men giftede sig med de lokale danskere, de blev assimileret og krævede ikke konstant ind. I modsætning til muslimerne fik de hænderne op af lommen og armene ud fra kroppen og blev et vigtigt bidrag til det danske samfund. De var med til at bygge det velfærdssamfund og demokrati op, som vi har i dag, og som muslimerne så gerne vil erstatte med tyranni og sharia lovgivning.
  ”Alle” disse arbejdsomme mennesker, der kom til os gennem de sidste 500 år, kom ikke i 100.000 vis, og til forskel fra muslimerne gled de stille og roligt ind i det danske samfund og gav ikke anledning til nævneværdige problemer, således som dem, vi kæmper med i dag. Det er da også tankevækkende, at de alle kom fra det kristne Europa med de værdinormer, det nu engang indebærer. De var flittige og arbejdsomme og lå ingen til last. Muslimerne er lig med ufred, knyttede næver, aggressivitet, trusler, råben og skrigen, kræve-og offermentalitet, ufordragelighed og krigslignende tilstande. De ligger altid i splid med deres omgivelser. De ligger på lur for at destabilisere vores vestlige samfundsstruktur på ægte gøgeungemaner. Har man set fred og frihed, fordragelighed og demokrati hvor muslimerne råder? NEJ.

  Et fjeld kan sprænges og tvinges kan en elv, men aldrig kan et folk forgå, der ikke vil det selv.

 32. Af Erik Larsen

  -

  Må jeg anbefale alle der bare overvejer at debattere med “Jørgen Villy Madsen” – at “Google” hans navn! Han er sandelig aktiv på venstrefløjen (yderligt) f.eks. i Politiken m.m.
  Og denne person tillader sig at kalde danskere for “ikke de skarpeste knive i skuffen”. En af de mest typiske “femtekolonne folk i debatterne”.

 33. Af Allan Hansen

  -

  @ John Laursen.

  Tak og i lige måde!

  Eller som man siger
  på jysk – å så li´over do.

  Lev Vel.

  – Allan Hansen.

 34. Af Allan Hansen

  -

  Jeg har aldrig lagt skjul på min dybe foragt
  for præster, politiker, bankfolk og andre
  plattenslager.

  Og for det ikke skal være løgn
  er jeg også “racist,, jeg kan ikke fordrage
  Socialdemokrater, De radigale “svensker,
  den kommunistiske ingenhjerne-liste og det nazistiske
  SF, som støtter terrororganisationer i Mellemøsten.

 35. Af Birgit Hviid Lajer

  -

  Erik Larsen – 7. marts – 18:56

  Jamen, jeg siger det samme, at de skal lære landet og vores hisstorie og Europas ditto at kende, fordi ellers kan de ikke finde sig til rette i landet. Der er ingen modsigelse i de to ting, jeg siger, som du nævner.

  Nej, der er nogen, der er mindre interesseret og måske slet ikke, andre igen skal hjælpes – fordi der trods alt er nogle, der ikke vil være ignoranter på den måde, for dem selv og deres børn.

  Men – vi er nødt til at forlange, at de sørger for at deltage i samfundet, og det er nogle af forudsætningerne for ikke at gøre det sværere for sig selv.

  Det gælder over hele kloden, hvor der er indvandrig – ikke ku i DK, og da bedre hvis folk kunne tage til et naboland i st f nordpå, fordi ‘nissen’ nemt kan følge med ved for stor indvandring af mennesker med fra mange andre kulturer omend samme religion, fx islam, hvor der er flere forskellie retninger, der slås indbyrdes, som kristne og katolikker o.a i f kristendom. Der er store forskelle, hvor de måske nok kan holde fred indbyrdes her til lands.

  Også for jøder, der er kommet til Israel i nyere tid.
  Der er ligedan store forskelle, fordi de kommer fra forskellige lande – men blot har en religion tilfælles,møåske dyrkes den forskellige, så en religion er ikke nødvendigvis helt det samme, fordi der er forskellige retninger og forskellige tilgange til en sådan, dogmatiske, reformerte osv.

  MEN – jo flere med samme og anden kultur/religion end den danske, jo mindre finder de efterhånden måske, at de behøver at gøre!!! Thats af problem!!!
  Fordi indvndringen med islam – omend forskellige retninger – er meget stor i forhold til landet og iøvrigt i Eruopa i nyere tid og på ganske kort tid.

  Nylig hørte jeg, at man var så glad for, at der var kommet 100 nye indvandrere i Øst-Jylland, så gav det arbejde tilforskelligt, vist også byggeri, og man forventede endnu 400 i løbet af kort tid!!!

  Jeg ved ikke, om der er nogen, der dér har hovedet under armen!!! Og ikke ser problemet, også økonomisk på andre leder og i det hele taget for landet som helhed – og det fortærskede ord ’sammenhængskraft’.

  Der må sættes hårdere ind overfor de lande, folk må flygte fra. Vi kan ikke blive ved – og det er synd for de mennesker, det går ud over. Mange ville gerne kunne være blevet i deres eget land og kultur.
  Så ikke nemt for nogen parter, hvor vi er nødt til at sætte en grænse for at forsvare os selv og den indvandring, vi har til dato!!!

  Jeg når ikke mere – jeg skal faktisk skynde mig – men var lige ultrakort inde på Støvrings forrige.
  Men tak for din henvendelse til mig her.Mvh BHL

  PS! Jeg kan godt forstå den enkelte indvandrer..men det er antallat nu og fortsættelsen med denne stigning, der er problematisk. Det kræver langt mere end godt er for nogen af os og tærer på kræfterne og ressourcerne til sådant arbejde, hvor folk kommer fra ganske fremmede kulturer, hvor vi taler forskellige ’sprog’ om vilkår og ideer osv.

  Det vil tage generationer, hvis ikke indvandringen tager så megen overhånd, at VI (med EU) selv netop bliver en eksotisk foreteelse som Amerikas indianere!

  Vi bliver alle nødt til at indse dette, hvis vi ikke splitter os selv ad i Europa, hvorfor vi må forlange indvandring til lande, der er mere egnede for disse mennesker.

  Jeg mener, at vi ER nået dertil, hvis vi fortsat skal kunne administrere og forstå det fornuftigt!BHL

 36. Af Birgit Hviid Lajer

  -

  Erik Larsen – 7. marts – 18:56

  Jamen, jeg siger det samme, at de skal lære landet og vores hisstorie og Europas ditto at kende, fordi ellers kan de ikke finde sig til rette i landet. Der er ingen modsigelse i de to ting, jeg siger, som du nævner.

  Nej, der er nogen, der er mindre interesseret og måske slet ikke, andre igen skal hjælpes – fordi der trods alt er nogle, der ikke vil være ignoranter på den måde, for dem selv og deres børn.

  Men – vi er nødt til at forlange, at de sørger for at deltage i samfundet, og det er nogle af forudsætningerne for ikke at gøre det sværere for sig selv.

  Det gælder over hele kloden, hvor der er indvandrig – ikke ku i DK, og da bedre hvis folk kunne tage til et naboland i st f nordpå, fordi ‘nissen’ nemt kan følge med ved for stor indvandring af mennesker med fra mange andre kulturer omend samme religion, fx islam, hvor der er flere forskellie retninger, der slås indbyrdes, som kristne og katolikker o.a i f kristendom. Der er store forskelle, hvor de måske nok kan holde fred indbyrdes her til lands.

  Også for jøder, der er kommet til Israel i nyere tid.
  Der er ligedan store forskelle, fordi de kommer fra forskellige lande – men blot har en religion tilfælles,møåske dyrkes den forskellige, så en religion er ikke nødvendigvis helt det samme, fordi der er forskellige retninger og forskellige tilgange til en sådan, dogmatiske, reformerte osv.

  Jeg når ikke mere – jeg skal faktisk skynde mig – men var lige ultrakort inde på Støvrings forrige.
  Men tak for din henvendelse til mig her. Og så var dette nær ikke blevet sendt, ser jeg nu – men her er de så. Pokkers, at jeg hver gang skal skrive navn og adresse mm – for hvert indlæg. Nå .. – Mvh BHL

 37. Af Allan Hansen

  -

  @ BHL.

  Du behøver ikke at skrive dit navn
  hver gang. Du skal bolt dobbelt klikke
  i hvert felt. Så skulle den ged være omskåret!

  Lev Vel.

 38. Af peter kocsis

  -

  “Det var næppe alle tyrkere eller lignende der blev jaget ud af Balkan for 100 år siden, og ihvertfald kom de siden tilbage, i form af albanere m.fl. som strømmede ind i kristne områder og siden overtog dem med magt. (terror, guerillakrig og krig) Bare spørg om Serbien har mistet store områder i de sidste 25 år.

  Skrevet af Peter Jensen”

  De eneste tyrkere der er tilbage i Balkan er en minoritet i Bulgarien på ca 600000 mand (ca 9%) samt en i Grækenland på ca 10000 mand ( ca 1% )- Hvad du mener med ” og lignende” forstår jeg ikke.
  Albanerne har intet med tyrkere at gøre.

  At Serbien har mistet områder skyldes udelukkende, at landet efter Jugoslaviens opløsning blev smittet af en ondartet agressiv nationalistisk ideologi ,hvorefter president Milosevic, for at skabe monstrummet “Storserbien”,startede 4 krige ,nemlig mod Kroatien, Slovenien, Bosnien og Kosovo, og dernæst fortjent tabte dem alle.

 39. Af peter kocsis

  -

  Allan Hansen fortsætter at spamme sine fuldstændigt idiotiske indlæg.

  ” Kosovo er således en gammel by i Serbien.”

  SUK.

  “I Ægypten lever 18 millioner kristne koptere i ”koncentrationslejre” under de kummerligste forhold, man kan forstille sig. ”

  LØGN langt de fleste koptere tilhører den velstående middelklasse og deres gennemsnitsindkomst er langt større en den muslimske befolkningsgruppes.

  “Kopterne har ingen stemmeret og er dermed sat fuldstændig udenfor den politiske indflydelse”

  LØGN

  .” De kan ikke arbejde ude for koncentrationslejrene. ”

  LØGN

  De kan ikke købe fast ejendom.

  LØGN

  De må ikke bygge kirker.

  LØGN

  “Men frem for alt – ikke at omvende muslimer til kristendommen.”

  og omvendt:

  Wiki:

  The Coptic community, however, takes pains to prevent conversions from Christianity to Islam due to the ease with which Christians can often become Muslim.[70]

  “Det er strengt forbudt at filme i disse områder, idet de ægyptiske myndigheder ikke ønsker disse billeder offentliggjort for verdenssamfundet”

  LØGN

  og pudsigt nok udelader Hansen, riddrlig som han er, at fortælle, at så godt som alle koptiske kvinder er underlagt den modbydelige kristne skik TVANGSOMSKÅRING.

 40. Af Peter Jensen

  -

  Det er ihvertfald ikke løgn at tusinder og atter tusinder af fredelige kristne er blevet myrdet af religiøse fanatikere, i de senere år.

  Derimod er det vist en tvivlsom sandhed tæt på ren løgn, at det er de kristne der går ind for den børnemishandling som Kocsis antyder.

 41. Af Tiltagende fornuft | Hodjanernes Blog

  -

  […] Forleden havde Kasper Støvring en kronik i Berlingske omkring “Når det nationale går ud, går barbariet ind“. […]

 42. Af S. Jensen

  -

  ENIG – fremragende indlæg i debatten!

 43. Af Allan Hansen

  -

  “At Serbien har mistet områder skyldes udelukkende, at landet efter Jugoslaviens opløsning blev smittet af en ondartet agressiv nationalistisk ideologi ,hvorefter president Milosevic, for at skabe monstrummet “Storserbien”,startede 4 krige ,nemlig mod Kroatien, Slovenien, Bosnien og Kosovo, og dernæst fortjent tabte dem alle.

  Skrevet af peter kocsis, 9. marts 2013 kl. 22:27

  SVAR:

  Endnu et klokke klart eksempel på Peters sædvanlige
  sludder, pladder, vrøvl og nonsens!
  Peter har aldrig læst en historie bog, men henter sine citater
  på Week end sex, Se & Hør og andre kulørte dammeblade.

  Peters muslimske nazi ven (se ovenfor), sender ham
  denne hilsen:

  Præsident Alia Iztebegovic,1990:

  ” Der kan aldrig være fred mellem den islamske tro
  og ikke-muslimske samfund. Historien kender ingen
  islamisk bevægelse, der ikke samtidig var en politisk
  bevægelse. Det er fordi, islam er en tro, men også
  et moralkodeks, en tigenes orden, en style, et miljø.
  Det er kort sagt livens helhed,,.

  P.S: Nu har allahs sataniske svin og hunde
  igen begået den daglige terror:

  Muslimer har sat ild til kristne bygninger
  AF TESS TONSGAARD HEIDEMANN
  Over hundrede huse, tilhørende kristne, blev antændt på grund af profet-blasfemi.
  En ung kristen skulle angiveligt have udtalt sig nedsættende om profeten Mohammed, og det har fået konsekvenser.

  Lørdag den 9. marts 2013 demonstrerede over 3.000 muslimer i den pakistanske by Lahore mod den 28-årige Sawan Masihs ytringer.

  Det skriver flere udenlandske medier.

  Flygtede allerede fredag

  Sawan Masih blev fredag pågrebet af politiet, efter at en af hans venner havde klaget over blasfemiske udtalelser.

  Mange kristne, som udgør 1,6 procent af Pakistans befolkning, flygtede tilsyneladende allerede fra deres hjem fredag aften i frygt for reaktionerne på de nedsættende ord, som blev udtalt af den 28-årige onsdag.

  Lørdag morgen begyndte demonstrationerne, er der blev sat ild til både kristne huse, møbler og køretøjer.

  Ild i huse, butikker og kirker

  Ifølge lederen af redningsaktionen står over 160 huse, 18 butikker og to kirker i flammer, skriver det norske nyhedsbureau NTB, og mange kristne efterspørger nu bedre beskyttelse.

  Ingen skulle være blevet dræbt under optøjerne, men 20 politimænd har fået mindre skader.

  “Magthaverne har fejlet”

  Den pakistanske minister Rana Sanaullah Khan har udtalt, at dem, som står bag de voldelige angreb, ikke vil blive skånet, og at der hverken er en moralsk, lovlig eller religiøs grund til handlingerne.

  Zohra Yusuf fra den uafhængige menneskerettighedsorganisation i Pakistan er dog ikke tilfreds med magthavernes håndtering af optøjerne.

  “De har fejlet totalt i at beskytte en minoritet under angreb,” siger hun til en lokal tv-station.

  Kilde: J.P.

 44. Af Erik Larsen

  -

  Bliv endelig ved mr. “kocsis” – DU er jo i sig selv en stor , stor LØGN!
  Du vil jo kun een eneste ting: Ændre det danske samfund til DIT!!!!!
  INTET ANDET. Alle der har læst bare eet indlæg fra dig ved det. Bliv dog endelig ved! Tak.
  Du hjælper os der er demokrater og danske til igen at komme tilbage og få landet op og stå.
  Du TROR vel ikke inderst inde at nogle bare OVERVEJER at tro på alle dine “henvisninger, postulater m.m.”? No way – du er afsløret for år tilbage.

 45. Af Erik Larsen

  -

  “BREAKING NEWS”: Somaliere (unge) fra Århus, anholdt for at hygge sig i “terroristcamp” i Somalia i 3-4 måneder, mens understøttelse fra die dumme dänen!!
  Mon ikke der er mange flere end dette enkelte eksempel, men det tror “kocsissen” jo nok ikke, slet ikke.
  SEND NU ALLE SOMALIERE HJEM – nuuuu OG LAD DEM BLIVE DER I DERES “TERROR-CAMPS i Somalia og luk så vores “tag-selv-bord”.

 46. Af R. Vestergaard

  -

  Set herfra har nykonservatismen ikke nogen lang levetid foran sig i den form, som bl.a. Niels Poulsen giver den. Den er pæn og blodløs, men slatten uden livskraft som en velkonserveret pebermø, der har opgivet at stifte bekendtskab med syndefaldet og koncentrerer sig om at have rene hænder. Troen og kærligheden er tam, og håb er der ikke noget af.

  Hvem tiltrækkes af det perspektiv? Drømmen om et tabt paradis, der aldrig har eksisteret og som ødelægger sansen for nuets muligheder og velsignelser, som de trods findes for de fleste af os. Livsmod hører i høj grad sammen med evnen til at glæde sig over det, man har, i stedet for at drømme om det, man ikke har.

  I min ungdom var utopier noget, man gjorde grin med. Utopier fandtes dengang og stadig kun på venstresiden, og man har ikke forstået begrebet borgerlighed, hvis man ikke har forstået det.

  Til det borgerlige hører blandt andet en livsnær pragmatisme og overlevelsesvilje og -evne, og er man liberal, kan håbet række helt ind i det himmelblå, men det har stadig væk intet med utopier at gøre. Det handler om livskraft.

  Dystopi-begrebet har vundet om sig på bloggene, men er lige så uvirkeligt som utopier. I begge tilfælde mangler vi en ”normal” at sammenligne med, og den vil vi aldrig kunne blive enige om.

 47. Af Erik Larsen

  -

  “R.Vestergaard” – sorry, søg en psykolog!
  Sikken en gang rablende uforståeligt vrøvl du skriver. Forklar dig – please til almindelige veluddannede mennesker.

 48. Af Niels Poulsen

  -

  @R. Vestergaard (kl. 15:32)

  Jeg må blankt afvise fremstillingen af konservatismen versus liberalismen i dit indlæg.

  Jeg skrev i det indlæg, du refererer til, ca.:

  ”Paradiset (= utopien) ligger bag os, ikke foran os, som socialisterne og de liberale tror. Vi lever i realiteternes verden. Det er de konservatives erkendelse.”

  Det mener jeg bestemt holder vand, hvis man ser på den aktuelle virkelighed.

  Lad os tage det multikulturelle og overstatslige projekt EU, hvis endemål uden forbehold kan betegnes som en utopi.

  Konservative har for nylig vedtaget en mere EU-kritisk linje. Afskaffelse af de fire forbehold er ikke mere med i partiprogrammet.

  Den konservativt ledede regering i Storbritannien ønsker en folkeafstemning om medlemskabet og er i øvrigt begyndt at orientere sig mod de nye økonomier i øst. Og senest i dag har jeg læst, at den britiske indenrigsminister har åbnet op for muligheden af, at Storbritannien forlader den europæiske menneskerettighedskonvention. (Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol er godt nok ikke en institution under EU, som der står i artiklen, men er alligevel blevet trukket ind i en bredere debat om Storbritanniens engagement i det europæiske fællesskab. Hele dette overstatslige samarbejde har udviklet sig til en forstyrrelse af den nationale suverænitet).

  http://www.dr.dk/Nyheder/Udland/2013/03/09/0309231957.htm

  Og hvor står så Venstre, Danmarks liberale parti, angående denne europæiske utopi? Joh, Venstre ønsker, at Danmark skal være blandt kernelandene i EU.

  dr.dk/Nyheder/Politik/2012/12/12/12124256.htm

  (Marker link og søg på Google).

  Hvem er det egentlig, der repræsenterer ”en livsnær pragmatisme” her? De liberale, som tilsyneladende ikke kan få EU nok. Eller de konservative, som vil have et løsere samarbejde eller i sidste ende helt ud af det utopiske projekt?

  Mens de konservative i deres pragmatiske tilgang til verdens udfordringer er på vej bort fra det utopiske projekt EU, står de liberale stille, forvandlede til saltstøtter ved synet af utopiens forlis.

 49. Af Rasmus Vestergaard

  -

  Erik Larsen, tak for endnu et eksempel på, at du og andre anser Støvrings blog for et af jeres særlige anti-muslimdomæner. Jeg skal holde mig borte, så at det hele bliver rødt og handler om muslimer.

  Du forstod åbenbart Niels Poulsens indlæg om Thomas Mores Utopia og om dystopi, som jeg kommenterede. Jeg har altid befundet mig langt fra socialisme og tror hverken på afskaffelsen af den private ejendomsret eller på indførelse af total lighed. For mig er der desuden stor forskel på den ene side bagstræberi og stase og på den anden konservatisme, og jeg er ikke dum nok til at blande socialisme sammen med empati, hensynsfuldhed og godhed.

 50. Af Rasmus Vestergaard

  -

  Der er noget, du har misforstået, Niels Poulsen. Jeg er konservativ og har altid været det. Den røde konservatisme, du skriver om, er noget nyt og efter min mening ikke ægte konservatisme, og det er det nuværende konservative folkeparti heller ikke, det er alt for lummerrødt for ikke at skrive luderrosa. Jeg er pt. partiløs, DK har intet konservativt parti.

Kommentarer er lukket.