Folk og dragedukker

Af Kasper Støvring 101

Det er ikke manglende forståelse for demokratiet, det er heller ikke fattigdom eller flygtningebaggrunden, der forklarer, hvorfor indvandrere og efterkommere med baggrund i Afrika og Mellemøsten er dårligt integrerede i det danske samfund. Det skyldes kultur, som jeg skrev i fredagens Perspektiv i polemik med filosofiprofessor Ole Thyssen og Politiken-debattøren Brian Esbensen. Interesserede kan også se Debatten fra sidste torsdag, hvor jeg fremførte lignende synspunkter.

Sagen i Egedalsvænge viser, at islamiseringen af det danske samfund er i fuld gang og foregår helt i overensstemmelse med demokratiske principper, og sagen om Yahya Hassan har kastet lys på det forhold, at visse grupper, især fra Afrika og Mellemøsten, er overrepræsenterede i relation til bl.a. kriminalitet og afhængighed af offentlige ydelser – også når der korrigeres for sociale og økonomiske forhold. Danmarks Statistik dokumenterer det hvert år i deres rapporter om indvandrere og efterkommere i Danmark.

Fattigdom er altså ikke forklaringen. Ligger årsagen så i deres flygtningebaggrund? Nej, for udlændinge med baggrund i Vietnam og Sri Lanka klarer sig faktisk relativt godt i samfundet, selv om de også har flygtningebaggrund. En kultur, der betoner flid, selvdisciplin og personlig ansvarlighed vil bedre kunne integreres i det danske samfund. Endelig er velfærdsstaten heller ikke løsningen, men en del af problemet. Den cementerer parallelsamfundene.

Alt dette skrev jeg om i min klumme, men jeg siger det gerne en gang til. Og uddyber. Lad os tage nogle hyppigt gentagne spørgsmål og indvendinger.

Hvis vi generaliserer ift. muslimer og blander islamister sammen med almindelige muslimer, så risikerer vi at være uretfærdige over for en stor gruppe, fastholde dem i parallelsamfund og skubbe dem over i radikalisering, lyder en udbredt tanke.

Men det giver snarere mening at sige, at muslimer segregerer sig selv. Årsagen er den enkle, at identitet betyder meget for dem, bl.a. fordi lovreligionen er en del af muslimsk kultur. Det skaber ganske enkelt en stærkere “etos”, der effektivt er i stand til at modgå vestliggørelse. Man er stolt af at være muslim, henter grundlæggende ideer om ære og skam i denne identitet. Identitet betyder, om ikke alt, så dog det meste.

Støder vi selv muslimerne fra os? Nej, tænk på at en muslim under Muhammedkrisen kunne blive Danmarks mest populære politiker, nemlig den nu bogaktuelle Naser Khader. Han valgte nemlig dengang som nu kompromisløst at støtte kerneværdier i den danske kultur. Det samme ser vi med den tidligere imam Ahmed Akkari. Vi elsker dem, der elsker vores land og kultur. Vi er åbne for andre. Mit budskab er, at det skal vi fastholde, men vi skal være bedre til at stå fast på det, der er vores eget. Vores svaghed og dekadence er i øvrigt en del af forklaringen på, at så mange muslimer ikke vil være en del af vores kultur, altså virkelig vil være del af kulturen, ikke kun bekende sig til de samme abstrakte værdier som demokrati og rettigheder.

Det er vigtigt for mig at understrege, at netop fordi vi har at gøre med kultur, så kan udlændinge blive en del af “os”, hvis de er villige til at assimilere sig. Vores kultur er åben, og man kan altid vælge at blive en del af det danske vi. Voluntarisme, kaldes det, eller med Grundtvig:

Til et Folk de alle høre

Som sig regne selv dertil,

Har for Modersmaalet Øre,

Har for Fædrelandet Ild;

Resten selv som Dragedukker,

Sig fra Folket udelukker,

Lyse selv sig ud af Æt,

Nægte selv sig Indfødsret.

At være en del af det danske folk, at dele den danske kultur, har bl.a. at gøre med kærlighed til landet, dets sprog og traditioner. Jeg siger ikke, at det er nemt at blive kulturelt integreret, det er netop ofte et eksistentielt dilemma. Akkari har f.eks. foretaget en lang og stenet vandring, som jeg beskrev i en kronik sammen med Mads Holger.

Dragedukkerne er dem, der lyser sig selv ud af æt. For nu igen at bruge Grundtvigs herlige ord, men jo altså de ord, der ikke citeres så ofte som den første del af verslinjerne. Men begge dele hører med.

Der er dermed et ”os”, danskerne, og et ”dem”, dragedukkerne. Men, kunne man spørge, er det ikke en kunstig skelnen, for flertallet af muslimer har dansk statsborgerskab, og de omfatter som befolkningsgruppe mange lande og kulturelle forskelligheder. Indfører man igen ikke en generalisering, som er kunstig og grov?

Her må man svare, at statsborgerskab desværre er blevet et ligegyldigt parameter for en persons tilhørsforhold. Vi giver som bekendt også statsborgerskab til modstandere af vores samfundsorden som fx medlemmer af Hizb ut-Tahrir. Identiteten som statsborger har desuden at gøre med det politiske og retslige tilhørsforhold, med den demokratiske orden. Men eksemplet med Egedalsvænge viser netop, at man ikke er integreret i dette samfund, blot fordi man er statsborger og bekender sig til forfatningens abstrakte principper. Som statsborger kan du sagtens, som det sker i Kokkedal, islamisere hele områder med det formål at bekæmpe danske livsformer og vinde kampen om territoriet.

Det, det hele handler om, er selvfølgelig kultur: Deler du samme normer, lever du efter samme skikke, er din adfærd den samme. Sådan nogenlunde. Der er selvfølgelig plads til nuancer. Vi tænker alle i gruppetilhørsforhold. Kollektiv identitetsdannelse er simpelthen noget meget elementært, både når vi tænker på os selv, og når vi tænker om andre. Kun i rodløse eliter kan sådan noget som flydende, hybrid identitet lader sig gøre i teorien. “Vi shopper alle rundt i kulturernes bazar”, som det hedder med et frygteligt, konsumpræget turistudtryk. Den, der mener det, har netop kun forbrugerens tilgang til kultur.

Jeg anvender ikke dem og os-terminologien for at adskille, men for at beskrive det, der allerede er adskilt. Hvis vi ikke er realistiske, kan vi intet håb gøre om at løse problemerne med parallelsamfund. Vi skal ikke “inkludere” i den politisk korrekte, bløde forståelse af ordet, som politikerne bruger, når de f.eks. aktivt støtter stormoskeer støttet af islamistiske regimer og uden – som Anne Mee Allerslev gjorde klart i Debatten – på nogen som helst måde at sikre, at der ikke foregår islamisering i disse moskeer.

Det er altså stadig fornødent at opfordre til, at vi, danskerne, støtter de frafaldne, og motiverer andre til at assimilere sig; vi skal tale godt om vores egen kultur, vise styrke som et folk og dermed være et godt forbillede. Også for dragedukkerne.

101 kommentarer RSS

 1. Af PREBEN F 1 JENSENH

  -

  Kære Casper Støvring……..

  Alt hvad du skriver er rigtigt. Og det er soleklart for enhver med mere end fem brikker at flytte med, at når kulturfremmede vælter ind i det lille land, i hundredtusindvis, så ender det med en gigantisk katastrofe. Såsom en stats- og samfunds-fallit og en borgerkrig. Det er kun regeringen, med statsminister Margrethe Vestager og vicestatsminister Helle T-S i spidsen, der ikke kan forstå det. Eller de er bare ligeglade og iskolde? Efter os syndfloden.

  Før i tiden var S modstandere af kommunismen. Nu har de et varmt samarbejde med dem, blot fordi kommunisterne siden 1989/90 har forklædt sig som humanister, verdensfrelsere og klima-reddere.

  Et af radikales sidste udspil, at tvangslukke selv velfungerende kirker, samtidig med at man vil have stormoskeer opført, viser hvor ekstreme og rabiate de er.

  Regeringen har sat turbo på masseindvandringen, tilsyneladende skal Danmark helst afskaffes hurtigst muligt.

  Det trækker op til undergang og rædselsfulde tilstande. Ja, sidstnævte er her allerede adskellige steder og på mange områder.

 2. Af jan mølgaard

  -

  Det er så sandt som det er skrevet. Mange, deriblandt politikere, lider af den forestilling, at et samfund sagtens kan bestå af forskellige kulturer, når blot alle respekterer demokratiet. Men det er ikke demokratiet, men det kulturelle fællesskab, som bærer et samfund. Demokratiet er en biting, som kun giver mening i homogene stater.

  Og som du også er inde på: Er der nogen der skelner mellem “dem og os”, er det muslimer – således at forstå, at de – mildt sagt – foretrækker egne normer frem for vore.

 3. Af Kim Olsen

  -

  Fuldstændig korrekt.

  De som er veltilpassede og integrerede har ofte ikke givet afkald på deres religion.

  De har blot vedkendt sig vores kulturelle fællesskab.

  De som lige om lidt indtager bloggen og råber “racisme” ad blogholder kan således ikke påberåbe sig, at bloggen er udtryk for en nedladende holdning til en bestemt religion. Ærgerligt for dem, for det har været mantraet i mange år….

 4. Af Jens Hansen

  -

  Støvring skriver:
  “Alt dette skrev jeg om i min klumme, men jeg siger det gerne en gang til. Og uddyber.”

  Mange tak Støvring.
  Nu har du jo sådan gentaget dig selv i årevis.
  Først i Jyllands Posten. Og nu i denne avis.
  Så hvorfor ikke endnu engang?

  Det er nok muligt, at nogle indvandrere og efterkommere er dårligt integrerede i det danske samfund.
  Det skyldes nok ikke den forståelse som du udviser.
  Dit indædte muslimhad, Støvring, overgås nok kun af Morten Uhrskov og Jalving.
  Dine Brothers in arms fra JP. Ud i det fremmedfjendske.

  Støvring forfalder til savlende nationalisme.
  Han skriver: “Vi elsker dem, der elsker vores land og kultur.”
  Føj for pokker.
  Skal tilflyttere underkaste sig højrefløjens “værdier” for at Støvring kan elske dem.

  Det må han jo mene når han skriver:
  “vi skal tale godt om vores egen kultur, vise styrke som et folk og dermed være et godt forbillede.”

  Er den yderste højrefløj som Støvring tilhører et godt forbillede for nogen?

  Næppe.
  Støvring står for intolerance, muslimhad, indskrænkethed og den særlige danske kombination af storhedsvanvid og mindreværdskomplekser.

 5. Af Kevin Mikkelsen

  -

  Perfekt beskrivelse af tingenes orden og tilstand.

  Kultur har altid været og vil altid være det bærende element i et folk.

  Statsborgerskab, landegrænser, styreformer osv. er afledte størrelser af den kultur et givent folkeslag deler og dermed definerer.

  Som alle andre idealistisk funderede teoretiske systemer risikerer det multikulturelle projekt at knække sammen under egen vægt og medføre stor lidelse og sorg for dem der udsættes for dets følger – hvilket sjovt nok aldrig er dem der har opfundet og indført galskaben.

 6. Af PREBEN F 1 JENSENH

  -

  OGSÅ DANMARK KAN ENDE SOM EN FEJLSLAGEN STAT ELLER EN SLYNGELSTAT………

  Som alle voksne og fornuftige danskere véd, så har kommunister og andre totalitære iværksat millioner og atter millioner af mord, på sagesløse og harmløse mennesker.

  Nu er de også i gang med en folkemords-politik i Danmark. En overdrivelse? Nej, slet ikke. Hør blot her:

  De røde dræbersnegle, de velnærede dværgbændelorme og de hjerneløse bænkebidere har, i samarbejde med EU, nedlagt og afskaffet Danmarks landegrænser. Det vælter nu ind med asylanter, indvandrere, sociale klienter og evighedsturister. Hertil kommer løntrykkere, kriminelle, illegale og andre, der alle på den ene eller den anden måde, bliver en belastning for skatteborgerne og samfundet, hvis ikke en trussel.

  De radikale og deres medløbere har spredt budskabet ud over hele verden: bare kom til Danmark og bliv forsørget. Godheds- og invandringsindustrien kører på højeste omdrejninger. Især efter at regeringen har øget indstrømningen.

  De kulturfremmede ankommer i hundredtusindvis. Og de grænser der nu er åbne som ladeporte, betyder også at våben, giftstoffer, handlede kvinder, farlige dyrearter, giftige planter og særdeles farlige sygdomme (der smitter gennem luften) nu strømmer ind i vores lille land, i mængder der aldrig før er set.

  Det er de landsskadelige nomenklatura-kliker naturligvis ligeglade med. Men vi mere almindelige danskere kan ikke være ligeglade, for det er os der bliver ofre for den hovedløse og samvittighedsløse politik.

  Skattetrykket stiger og stiger, kriminaliteten vokser og vokser, velfærden udhules mere og mere, og sundheds- og hospitalsvæsnet er allerede forringet i katastrofal grad. Vi er på vej mod spanske tilstande, eller noget endnu værre, gangstervælde eller en borgerkrig. (forudsagt af pollertiken og en ny bog)

  Som mit netværk og jeg længe har oplyst om, har forrykt og nykommunistisk politik allerede sendt tusinder af danskere i døden, eller har påført dem frygtelige lidelser og tab, og værre bliver det.

  Et fremmedindtog, en invasion, en ny besættelse foregår i disse dage, måneder og år. En besættelse orkestret af rødradikale quislinger, der ikke skyr noget middel for at få det danske folk sendt ud i kulden og mørket.

  De mange, mange tragiske og farlige konsekvenser af regeringens og borgens utopiske og hensynsløse vanvid, vil vi søge at beskrive, i det omfang vores indlæg ikke spærres eller slettes.

 7. Af søren sørensen

  -

  Fuldstændigt forkert præmis@

  1. Støvring lever nu også af offentlige ydelser godt nok er høje som en politikers men er samme…

  Vi kan vist godt konkludere at religion er involveret i en vestlig sekulær og ureligiøs stat som Danmark med lo% troende overfor et stigende religiøs og islamiseret Nordafrika og middeløsten..Sri Lanka og Vietnam er buddhister og det er altså en mere humanistisk religion som guider til positiv livsudføjelser (Dalai Lama bruger meget energi på at få indført ide´rene i Buddhismen hos alle og ikke nødvendigtvis dens religion modsat andre religioner!)og modsat kristendommen, Islam,Jødedommen, Scientology og alle de andre sekter..
  Religion er kulturen til alt “ondt”, konfrontation og Danmark skulle til at indføre en religions test ved grænsen og statsborgerskabets bedømmelse hvor kun ateister eller ikke praktiserende budhister kom ind. Det vil automatisk skabe et samfund i lighed og en kultur i harmoni i værdier..

  Derudover ser jeg ikke noget ønskeligt i at fremmede med statsborgerskab nødvendigvis skulle være for juletræs dans og stegt flæsk med persillesovs..Men folk flytter ikke til Danmark fordi de elsker Grundtvig eller H.C Andersen eller det Danske klima..Men for økonomiske muligheder. En stram indvandring er nu påkrævet for at få ryddet op i den hele million uden muligheder nu og vi kan ikke blive ved med at tage flygtninge mv. ind før en oprydning her med nye muligheder for dem og samfundet som helhed, så vil et mere harmonisk udkom også komme naturligt og færre konfrontation. At det nu igen er borgerliges hade objekt nr. 1 muslimerne og ikke de kristne, jøder, Scientologist, østeuropæiske lønpressere, vestlige lønpressere og jobtagere viser jo blot en helt latterlig borgerlig kultur kamp mod en enkelt stamme Islam! De skal alle med i kampen der før helheden ses. En borgerlig kulturkamp mod Islam er jo stemme baseret og om lidt er kaffen klar med valg til kommunerne og Danskere stemmer endnu engang med frygt af Islam uden helhedsindtryk..

 8. Af Maria Due

  -

  Tusind tak, Kasper Støvring, jeg er igen enig med dig, og du har gjort det virkelig godt. Også i diskussionen med Katrine Winkel Holm i Aarhus, hvor det var en fryd at høre dig (for mit vedkommende på video).

  Du har hele min støtte til dit “kulturprojekt”, for det er der, hunden ligger begravet. Og det er derfor politikernes “ingeniørkunst” som mangfoldighedsmiksere er gået så rivende galt og er godt på vej til at ødelægge alt for meget i et førhen trygt lille land med en forholdsvis tryg befolkning.

  Lad os afskaffe udtrykket integration. Det er meningsløst, fordi enhver kan lægge i det, hvad de har lyst til. Præcis som med de i disse år meningsløse udtryk racisme og nationalisme.

  For slet ikke så mange år siden havde disse ord et indhold, som vi alle kunne forholde os til, og de fleste af os tog kraftigt afstand fra, men sådan er det ikke mere, og at gøre dine argumenter vedr. kultur til nationalisme er at misbruge sproget.

  Ifølge min fremmedordbog fra Gyldendal betyder ordet nationalisme “overdreven nationalfølelse forbundet med had til el. undervurdering af andre nationer”. Dette er det modsatte af, hvad du fx talte om i Aarhus, hvor du netop plæderede for, at at det ikke giver mening at udnævne vore værdier til universelle, og herregud hvor er jeg enig i det, og hvor morede mig herligt over dit kropssprog, da du talte om Putin og Obama.

  Det er mere end ti år siden, at jeg sendte et læserbrev til et af landets store dagblade og kritiserede Poul Nyrup Rasmussens verbale udskejelser vedr. det påståede universelle. For hvis man har været ude i verden, så ved man, at det ikke holder en meter, og det gør det forøvrigt knap nok her i Skandinavien i øjeblikket.

  Endnu en gang tusind tak, og måtte mange flere begribe, hvor væsentligt dit budskab er. Jeg ved det, for jeg har forsvaret det under voldsom kritik, og det er nu tyve år siden og kostede om ikke blod så massevis af modgang og sågar tårer. Det var dengang en inspiration og også en vis trøst, at familiemedlemmer havde været ude i det samme i 1700-tallet, da man kun talte dansk med sin hund.

  Dansk Identitetshistorie, der udkom på det tidspunkt redigeret af Ole Feldbæk, var også en god støtte, og i det hele taget udkom der en del valid europæisk litteratur om emnet i de år, hvilket selvfølgelig ikke var spor tilfældigt.

 9. Af søren sørensen

  -

  MHT det værdipolitiske borgerlige spind i Støvrings indlæg er det vær at påpege at DF og VK indførte over dobbelt så mange indvandrer til landet under deres lo år end gjorde Nyrup´s regering under samme tidsmæssige længde.

  Altså er det værdipolitiske i indvandre debatten rent borgerligt spind for der var “ingen stram indvandringspolitik”, kun ligegyldige grænsebomme og andre populistiske tiltag for at vinde lav kulturelle stemmer over uden idé om det reelle sket. Borgerlige er et lønmodtager fjende der og er kun interesseret i etniske frygt stemmer, manipulation af sandheden og billig arbejdskraft. Der mangler vist lidt helhedsvision for landets ve og vel der! Lad os se på indvandrerstrømmen om 2 år, om den er steget eller faldet sammenlagt over for VKO´s tidslomme.

  Men må sige at det er en kovendning når borgerlige påstår at de imod indvandrere og ophøjer alt til en kulturkamp men ikke en økonomi og menneskerettigheds kamp der som den burde være..Det er kujonens losseplads denne “kulturkamp og assimilering af tilflytterer” og bliver aldrig succesfuld. Der skal andre boller på suppen, gensidig respekt, færre religiøse indvandrer, ingen fradrag til religiøse organisationer-såsom Scientology og færre religøs kulturkamp generelt..For de meste rabiate i indvandrer debatten er de religiøse på alle fløje..

 10. Af Axel Artke

  -

  Teknisk set har muslimerne ret til at benytte demokratiet til at “ausradiere” danskerne i Egedalsvænge ved hjælp af flertal (hvad vi nok skal få at føle i større stil siden hen!), men de forstår ikke, at demokrati og fællesskab hænger sammen i Danmark. Her i landet giver vi på demokratisk vis mindretallet plads ved bordet, når der skal træffes beslutninger. Der indgås kompromisser, så fællesskabet bevares. Frihed for Loke såvel som for Thor!

  I islamisk optik forholder det sig ganske anderledes. Her er det sådan, at “the winner takes all”, og det ville være et tegn på svaghed, hvis flertallet gav mindretallet nogen som helst indflydelse. Det drejer sig om at manifestere styrke og for enhver pris undgå at tabe ansigt/ære. Desuden er demokrati jo i arg modstrid med Koranens bud, så der er ingen grund til at lege dansker.

  Denne indstilling til dansk levevis og demokratisk kultur gør det forståeligt, men bestemt ikke acceptabelt, at muslimer i og omkring samtlige 40 ghettoer forsøger at udbrede islamisk dominans – gerne ved hjælp af bilafbrændinger, personoverfald, stenkast mod politi og brandvæsen, institutionsødelæggelser og fordrivelser af danskere.

  Der er kun ét at gøre: Stå fast på dansk kultur, levevis og tradition (også i det offentlige rum) og bekæmp islamisterne med alle midler! I disse kommunalvalgstider kan man endvidere passende spørge kandidaterne, hvordan de stiller sig til den snigende islamisering.

 11. Af Thomas K. Rasmussen

  -

  Og nu har jeg lige set i TV-Nyhederne at Hizb-ut-Tahrir fraråder folk at stemme til valget!

  Vi har nu har 40 ghettoer i lille Danmark og konsekvenserne af den røde løftebrudsregering landsskadelige udlændingepolitik begynder nu at vise sig.

  I sidste måned læste vi at 2 somaliere fra Vollsmose kun havde fået hhv. 15 måneder og 24 måneder for at slå en 59-årig mand til lirekassemand så han i dag er lam og invalid!! Snart kan de overfalde et nyt uskyldigt offer og de uduelige politikere ser bare til!

  Og et par dage senere kunne vi læse at den berygtede Fis-Fis som efter endt afsoning af straf af Højesteret blev dømt til udvisning af Danmark for bestandig – og som har begået et hav af voldsforbrydelser, afpresning, salg af hash m.m. – har fået sin sag taget op af Menneskerettighedskommissionen fordi en smart forsvarsadvokat ved navn Michael Juul Henriksen på den måde kan få snablerne i de offentlige kasser!! Det eneste argument for at tage denne Fis-Fis’ sag op er at han har 8 børn!! Sikke en rollemodel og hvilken gang tagen “fis” på det danske samfund! Og Fis-Fis og hans familie koster skatteyderne i Odense Kommuneover 4 mio. kr. om året!!!

  Vores lille lands sammenhængskraft og økonomi er ved at blive ødelagt hvilket vi kan “takke” De Radikale, S, SF og Enhedslisten for! Stakkels efterkommere!

 12. Af Niels Juul Hansen

  -

  @Maria Due

  “Lad os afskaffe udtrykket integration. Det er meningsløst, fordi enhver kan lægge i det, hvad de har lyst til. Præcis som med de i disse år meningsløse udtryk racisme og nationalisme.

  For slet ikke så mange år siden havde disse ord et indhold, som vi alle kunne forholde os til, og de fleste af os tog kraftigt afstand fra, men sådan er det ikke mere, og at gøre dine argumenter vedr. kultur til nationalisme er at misbruge sproget.

  Ifølge min fremmedordbog fra Gyldendal betyder ordet nationalisme “overdreven nationalfølelse forbundet med had til el. undervurdering af andre nationer”.

  Du kan da ikke afskaffe eller afskrive ord, bare fordi de ikke passer ind i din forestillingsverden.

  Så¨må du anvende ord og udtryk, som bedre beskriver dine holdninger.

  Skal man virkelig afskaffe ordet integration, bare fordi du og Støvring går ind for assimilation?

  Helt seriøst.

 13. Af Niels Juul Hansen

  -

  @Axel Artke

  “Her i landet giver vi på demokratisk vis mindretallet plads ved bordet, når der skal træffes beslutninger.”

  Følger du overhovedet ikke med i kommunalpolitik?

 14. Af Kim Olsen

  -

  Niels Juul,

  Du har en god pointe: Her i landet giver vi mindretallet plads. Vi respekterer, at ikke alle er ens.

  Hvis blot indvandrere fra den muslimske kulturkreds ville tilslutte sig disse simple værdier, hvad en uforholdsmæssig stor gruppe er modvillige til, ville meget være nået.

  Ifølge etniske danskere i Mjølnerparken, ifølge bøsser som bliver forfulgt i nattelivet, ifølge ofrene for æres vold- og drab, for nu blot at nævne et par grupper, er det her filmen knækker.

  Så langt kan vi vel blive enige?

 15. Af søren sørensen

  -

  Skrevet af Niels Juul Hansen, 7. november 2013 kl. 17:51

  Folk i SV KBH skal da selvfølgelig ikke undertrykkes pga af grimhed?! Kommunal politik (er) tager ikke hensyn til minoriteter i farverne nej! Men flytter til en borgerlig kommune for at spare 1% i skat, få bedre skoler og frasorterer uønsket beboer via bolig priser uden at tage sit samfundsansvar alvorligt og overlader dette til røde kommuner som Ishøj(hvor kriminaliteten forresten har været stærkt faldende under den siddende regering og S kommunen der!)..Gentofte har landets bedste offentlige biblioteker, Undersøg det selv. Jeg bruger det. Den kommunale udligning er mangelfuld, uretfærdig og politisk farvet via den udemokratiske metode kaldt penge!….

  KO@

  Filmen knækker der hvor men ikke ser bøsse haderne i det karseklippet borgerlige lavkulturalle DF segment, der gerne overfalder muslimer for en “Dansk nationalistisk” dagsorden, overfalder sagesløse borger når muligheden er der for økonomisk berigelse, hader kvinder og aldrig har læst en bog..Men dem der kun ser den islamistiske ditto? der falder tråden af!

  så langt kan vi vel blive enig?

 16. Af Thomas K. Rasmussen

  -

  Det er glædeligt at den røde løftebrudsregering og revolutionspartiet Enhedslisten har lavet en ny kontanthjælpsreform pr. 01.01.14 som bevirker at alle bistandsklienterne og andre arbejdssky elementer ikke længere kan drive den af på sofaen dagen lang men skal yde noget for deres høje ydelser! Måske man så kan håbe at bistandsklienten Søren Sørensen bliver aktiveret og får en kost i hånden!

  Jeg er træt af nassere som gør sig umulige for at undgå at bidrage til det velfærdssamfund som de selv er storforbrugere af!

 17. Af Kim Olsen

  -

  sørensen,

  Jeg gider ikke lege med dig i dag.

 18. Af Maria Due

  -

  Niels Juul Hansen.

  Det er ikke mig, der har ændret ordenes betydning. Jeg retter mig blot efter det, jeg har lært og kan læse i mine opslagsbøger.

  Jeg har allerede citeret, hvordan min fremmedordbog definerer nationalisme. Om racisme siger den: ”troen på visse racers overlegenhed og medfødte ret til at herske”. Det det er efter min mening et negativt begreb, som jeg tager stærkt afstand fra.

  Det ligger i sagens natur, at når jeg så uforbeholdent roser Kasper Støvring, er det fordi jeg deler hans syn på, at det er kulturforskelle og ikke racer, der kan skabe indvandringsproblemer. Den synsvinkel er efter min mening et sesam for forståelsen – for nu at bruge et velkendt arabisk trylleord.

  Det er nemt at finde eksempler på, hvordan tidligere let forståelige ord er blevet forsøgt udvandet og omdefineret i den politiske korrektheds navn. Det førte for eksempel for nogle år siden til en strid mellem den danske juraprofessor Mads Bryde Andersen og lederen af Center for Observation af Racisme og Fremmedhad Beate Winkler om begrebet racisme, hvor frau Winklers forståelse af ordet var politisk skævvredet og uendelig gummiagtigt, mens juraprofessoren efterspurgte en stringent deffiniton (og tak for det).

  Den danske ordbog i såkaldt moderne sprog på nettet lider af disse omskrivnings skavanker, men mon ikke vi kan gå ud fra, at det kun er midlertidigt, for man mærker jo i den grad de tidstypiske politiske hensigter og bliver ikke alene forstemt men også opmærksom på, hvordan der åbnes en ladeport for sproglig manipulation. Det er imidlertid ikke det danske sprognævns opgave at bidrage til rød politik endsige at rette ind efter laveste fællesnævner.

  Den danske ordbog på nettet har to definitioner på racisme, og begge er forvrøvlede og dårligere end min fremmedordbogs:

  ” 1. diskrimination eller fjendtlig holdning over for grupper af mennesker pga. deres etniske baggrund og fremmedartede udseende, kultur m.m. Sprogbrug kendt fra ca. 1965”

  Hvad står ”m.m.” mon for i denne mangelfulde definition? Det ser ud, som om der gives frit spil.

  ”2. forestilling om at mennesker kan inddeles i racer med bestemte fysiologiske, mentale og sociale særtræk der gør nogle racer overlegne eller underlegne i forhold til andre”

  For lidt over ti år siden bragte JP en kronik, hvor en forsker udbredte sig om, at der ikke eksisterer forskellige racer. Det fremgik, at når nogen bilder sig ind, at de kan kende forskel på en zulukriger, en kineser og dronning Elizabeth, er det ren indbildning. Det er vanskeligt ikke at få det indtryk, at ordbogen til en vis grad er præget af samme politisk formørkede opfattelse eller finder tanken om, at der findes forskellige racer, upassende. Og er denne fornægtelse ikke i sig selv diskriminerende?

  Den kan i al fald være dødelig, for den førte til en masse tys tys om, at nogle indvandrere af racemæssige grunde ikke tåler bestemte slags medicin, og det har kostet liv, så man gjorde ikke folk en tjeneste ved at fornægte deres race.

  Vedr. begrebet nationalisme holder ordbogen på en nymodens dødssejler, der også har fået en underlig tilføjelse:

  ”stærk eller overdreven nationalfølelse, ofte forbundet med en nedvurdering eller diskrimination af andre nationer eller med et ønske om politisk selvstændighed”

  Min fremmedordbog og jeg er som sagt fuldstændig enig i, at nationalisme er et negativt ord, der spiller på det overdrevne og eventuelt også på en nedvurdering af andre nationer. Men ordbogen på nettet tilføjer en ulogisk flertydighed, hvor ønsker om politisk selvstændighed slås i samme hartkorn, skønt de da både kan være legitime og positive, medmindre man har kapituleret fuldstændig til en overnational myndighed.

  N.B. at på blogge som Uriasposten m.fl. er nationalisme et udpræget positivt begreb, hvilket skaber ikke så få misforståelser, for hvad de mener er vel bare fædrelandskærlighed. Det håber jeg i det mindste.

 19. Af Bent Hansen

  -

  Filmen er ved at knække for hele det danske folk, for det går mod meget triste, voldsomme og dramatiske tilstande, overalt i Danmark.

  Også vi er på vej mod forhold som i England, Norge og Sverige, hvor islamisterne allerede har påbegyndt en slags guerilla-krig mod de oprindelige befolkninger. Biler og huse brændes af, røvere og indbrudstyve hærger overalt, kvinder overfaldes, mænd overfaldes, og terror-anslag forsøges eller gennemføres.

  Når vi nu skal til valg, gælder det om at få så mange nye ansigter ind som muligt. De gamle politikere har spillet fallit, og bør ikke belønnes med genvalg. Stem på nye partier og nye navne, når det gælder de partier der har holdt os groft for nar i årevis. Og stem da slet, slet ikke på de radiGALE.

  At vi holdes for nar stort set hele tiden, er der endnu et eksempel på i dagens aviser. Det viser sig at de såkaldte super-sygehuse hele tiden har været en gang fup og humbug fra VKO’s side. Et bedrag der nu videreføres af S, SF og R.

  Superhospitalerne bliver en slags discount-ting, de bliver uden køkkener, vigtigt udstyr spares væk, antallet af sengepladser bliver kraftigt reduceret, selvom patienttallet ventes at stige, moderne materiel (strålekanoner mv.) til kræftbehandling bliver ikke indkøbt osv.

  I forvejen får de syge og de pårørende meget længere til hospitalerne, så millioner af timer, kroner og kilometer vil blive anvendt på ekstra transport.

  Det nuværende politiske lag synes ramt af en slags kollektiv hjernebetændelse, der ødelægger alle de overordnede hjernefunktioner, så det eneste man efterhånden kan finde ud af, er at pisse på borgerne.

  Lad os for Guds skyld få de gamle pampere og matroner stemt ud, så friske kræfter kan komme ind. Men husk, de skal være mindst 30 og have erhvervserfaring.

 20. Af Bent Hansen

  -

  Læs på den korte avis om 140 påsatte brande alene i Albertslund.

 21. Af søren sørensen

  -

  Skrevet af Thomas K. Rasmussen, 7. november 2013 kl. 19:57

  “Måske man så kan håbe at bistandsklienten Søren Sørensen bliver aktiveret og får en kost i hånden!”,

  Personligt tilbereder jeg selv min kost, køber den MV..Måske skal du ha hjælp der af en feminin undertrykket? Der er forskellige madlavning´s kurser for enlige,frådende, borgerlige mænd over en vis alder derude uden “nak en borgerlig”..Se DR.. mod!
  Hvorfor beholder du dog ikke din DF kultur med Islam angreb men stod bag indførelsen af dobbelt så mange under jeres lo år end nyrup´s nede på værtshuset med ligesindet bodega nydere?

  Frk. Hvide men i virkeligheden sorte Due@

  “Den danske ordbog på nettet har to definitioner på racisme, og begge er forvrøvlede og dårligere end min fremmedordbogs:”

  ”2. forestilling om at mennesker kan inddeles i racer med bestemte fysiologiske, mentale og sociale særtræk der gør nogle racer overlegne eller underlegne i forhold til andre”

  Hvor storkene yngler og kragerne vender…Den er en “dårligere” fremstilling tilkendegivet! Faktisk er den fascistisk sort!

  Frk. Due fortsætter…

  “Det er vanskeligt ikke at få det indtryk, at ordbogen til en vis grad er præget af samme politisk formørkede opfattelse eller finder tanken om, at der findes forskellige racer, upassende. Og er denne fornægtelse ikke i sig selv diskriminerende?”,

  Dette er hvad kaldes et ja eller nej spørgsmål..Men er et nej spørgsmål…

  Du finder forskellige racer upassende, men ikke fred med det! Men jo det er diskriminerende at antyde at racer via kultur/viden/uddannelse/geografi/øko geografi/vejr geografi/kultur/viden/uddannelse geografi
  opvækstbetingelser/MV ikke kommer med forskellige baggrunde for kapitalistisk success..Inklusive Danske elitære eller u-elitære muligheder som fuldstændigt under det nuværende “borgerlige” system fungerer ligeledes diskriminerende…

  Afrikaner har ikke en genetik meget anderledes end din..Du er en afrikaner frk. hvide due, fuldstændig som alle os andre..Løb væk fra dit ansvar hvis du ønsker, men dine muligheder kom via dine forfædres emigration hertil for ca. 4o.ooo år siden..MM de var Tyskere efter anden verdenskrig og så altså ca. for 39800 år siden..

  At Uriasposten skulle stå for fædrelandskærlighed siger vist det nødvendig Frk. Sorte Due…Den står for den formørkede og dit elskede uafbrudte nævnte Jyllands Posten..Berlingske er altså yderst fornuftig i sammenligning også er det hele altså langt ude!

 22. Af søren sørensen

  -

  sørensen,
  Jeg gider ikke lege med dig i dag.
  Skrevet af Kim Olsen, 7. november 2013 kl. 19:58

  Knæfaldet er accepteret..

 23. Af Jesper Lund

  -

  “At være en del af det danske folk, at dele den danske kultur, har bl.a. at gøre med kærlighed til landet, dets sprog og traditioner….”

  Det er et ret diffust krav at stille til indvandrere, især de muslimske. Det fremgår jo også af Kasper Støvrings indlæg at et eneste han kræver af de muslimske indvandrere, er, at de opgiver deres tro. Han er da fuldstændig ligeglad med om de derefter bestræber sig på at være en del af det danske folk, dele den danske kultur, have kærlighed til landet, dets sprog og traditioner.

 24. Af Jørn Strand Nielsen

  -

  Støvring, du overspringer det faktum, at vores grundlov ligesom almindelige love er åben for afstemning, blot med et krav om en større majoritet for at ændre den. Det er derfor logisk også legalt at argumentere for ændring af den, hvad enten det er fundamentalistiske muslimske nydanskere, som argumenterer for et shari-reguleret samfund, eller fundamentalistiske gammeldanske cafe latte radikale borgere, som argumenterer for at uddrive folkekirken af grundloven, for i stedet at skabe et asexistisk, menneskerettigsbekendende, republikansk samfund.
  Den ene fundamentalistiske retning vil f.eks. tildække kvinder, for at vi mænd ikke må se på dem, og den anden ved lov gøre det strafbart at se på dem på en måde, som var de biologiske kvinder.
  For den kultur, som du og jeg helhjertet er en del af, er begge disse fundamentalistiske grupper jo “dragehoveder”, og det har de så i flg. den grundlov, som du og jeg holder af, jo så også bare ret til.
  Jeg har opholdt mig en hel del år af mit liv i muslimske samfund, og også der f.eks. mødt og talt med moderne, intelligente mennesker i Ramallah, som var tilhængere af i højere grad via Hamas at sharia-regulere deres samfund. Ikke af religiøse årsager, men fordi sharia’ens moralske opstramning for dem var tiltrængt efter mange års ineffektivt og korrupt Fatah-styre.
  Og hvad er forskellen egentlig på bundlinien af ikke at måtte kunne se kvinder” og ikke at måtte se på kvinder? Eller ikke at måtte drikke alkohol, fordi Muhammed sagde det, eller ikke at måtte drikke alkohol fordi det i flg. de radikale cafe latter ikke kun er usundt for dem selv, men også for os andre. De radikale cafe latter vil jo også med deres strøm af evidente, kvalitetssikrede argumenter gøre Danmark til et forbudsland, hvor vi andre hverken må ryge eller drikke eller se på damer. Og som Sabro meget fornuftigt udtrykker det, “hvad skal jeg der?”. Burde du derfor ikke være mere urolig over udnævnelsen af en cafe latte radikal, nylig hindu, til minister for en kristen folkekirke, eller at samme gruppe hetzer vores kongefamilie i forsøget på at afskaffe monarkiet?
  Dit indlæg henstår jo racistisk, når du ikke omtaler andre grundlovskritiske grupper som “dragehoveder”, der oven i købet i et langt større antal er langt mere fremme i skoene, end den boligforeningsbestyrelse, som ikke længere vil anskaffe et juletræ i et eller andet lille kvarter, som ingen andre end beboerne selv ved hvor ligger.

 25. Af Jesper Lund

  -

  @Maria Due

  “Du har hele min støtte til dit “kulturprojekt”, for det er der, hunden ligger begravet.”

  Kasper Støvrings “kulturprojekt” er dømt til at mislykkedes. Det skyldes at ingen vil være i stand til at finde ud af hvad indholdet af et sådant kulturprojekt skulle være og hvordan det skulle kunne føres ud i livet.

 26. Af Jesper Lund

  -

  @Jørn Strand Nielsen

  “…eller fundamentalistiske gammeldanske cafe latte radikale borgere, som argumenterer for at uddrive folkekirken af grundloven…”

  Jeg går ind for at uddrive folkekirken af grundloven, republik og adfærdsregulerende lovgivning med henblik på at højne befolkningens sundhed. Men… jeg drikker ikke cafe latte og stemmer ikke på R. Jeg foretrækker en øl fra kassen.

 27. Af søren sørensen

  -

  Skrevet af Jørn Strand Nielsen, 7. november 2013 kl. 22:17

  Du havet mange rigtig mange gode pointer der, dog husk lidt mellemrum engang imellem for effekt..Borgerlige har fuld forståelse derom via reklame..MV.

  Dog uenig med rigtig mange ting også, men kan fandme ikke finde dem igen..

  Husk mellemrum en gang imellem eller vejrtrækning om du foretrækker..For effekt hvis ikke andet, ligesom andre borgerlige og kapitalist inspireret medie specialister…Udseende vinder i en kapitalistisk verden!

 28. Af Niels Juul Hansen

  -

  @Jesper Lund

  “Kasper Støvrings “kulturprojekt” er dømt til at mislykkedes. Det skyldes at ingen vil være i stand til at finde ud af hvad indholdet af et sådant kulturprojekt skulle være og hvordan det skulle kunne føres ud i livet.”

  Tror du ikke at Zenia Stampe og Pia Kjærsgaard i fællesskab kan få dette projekt på skinner – eventuelt med lidt hjælp fra Kasper Støvring og Carsten Jensen?

 29. Af Bent Hansen

  -

  Jo, når man tænker på hvor kloge og dygtige vores politikere er, skal det hele jo nok komme på skinner hen ad vejen. Ikke bare i vores eget land, men i hele verden.

  Nu er regeringen og den radikale Chr. Friis Bach f.eks. gået i gang med at redde Pakistan, der har ca. 230 millioner indbyggere. Dem vil Bach og Helle/Vestager nu forære 550 millioner danske kroner. Så de kan få sig noget ligestilling, kønsforskning og “demokrati”.

  De vil også redde Somalia, Congo, Burkina Faso, Sydafrika, Zimbabwe, Burundi, Ætiopien, Kenya, Marokko, Kina og Indien samt Brasilien, plus Polen, Rumænien, Bulgarien og yderligere nogle stykker.

  Det koster milliarder og atter milliarder. Men det er ikke noget problem. Man forringer bare velfærden tilsvarende, og øger skattetrykket og mængden af brugerbetaling, gebyrer og bøder.

  Så når der ikke længere er en skole, en købmand eller en bager i nærheden, når ens kære ikke kan blive indlagt fordi sengepladser er blevet sparet væk, når der ikke længere er penge nok til huslejen, grundskylden eller lys og varme, så man må flytte, så skal man huske at glæde sig over alt det gode som Chr. Friis Bach fra R gør for Pakistan og Afrika osv., samt for indvandrerne.

  Danskerne er der ikke længere råd til at behandle ordentligt, mener regeringen. Og de har jo ret. Når man sender masser af millioner og milliarder af kroner afsted til fjerne lande, så kan der jo ikke også være penge til velfærd, køkkener og patient-ernæring.

  Er de radikale sindssyge? Nej, slet ikke, iflg. dem selv.

 30. Af Bent Hansen

  -

  Læs også højt oppe i denne spalte, og se Den korte avis. (350.000 besøg i sidste måned.)

 31. Af Jesper Lund

  -

  @Niels Juul Hansen

  Jeg kan se, at du forstår hvad jeg mener.

  Det kan selvfølgelig være at Pia Kjærsgaard og Kasper Støvring går sammen om et kulturforbudsprojekt, f.eks. forbud mod moskébyggeri og forbud mod at bære det muslimske tørklæde. Dette eventuelt suppleret med tvangsfodring af muslimer med svinekød.

  Det er altså lettere at angribe en anden kultur end at styrke sin egen kultur.

 32. Af Jens Hansen

  -

  Jesper Lund, 8. november 2013 kl. 01:12

  Som Støvring skriver:
  “Vi elsker dem, der elsker vores land og kultur.”

  Men hvad nu hvis man ikke er særligt interesseret i at blive elsket af Støvring og Pia Kjærsgård. Og deres ligesindede.
  Det er der faktisk også mange etniske danskere som ikke er.
  Og som heller ikke deler “værdier” med de natonalkonservative og den yderste højrefløj.

  Her rækker tvangsfodring med frikadeller nok ikke.

 33. Af søren sørensen

  -

  Det er altså lettere at angribe en anden kultur end at styrke sin egen kultur.

  Skrevet af Jesper Lund, 8. november 2013 kl. 01:12

  Dette må siges at være sandt, og dens dybere værdi ligger selvfølgelige i at “eksemplet leder”..Ikke deraf sagt at religiøse ikke forvolder samfundsmæssige problemer i DK, blot at de bliver borgerligt medie “voldtaget” i Danmark for en populistisk ende som mål hvis de tilhører Islam mens de kristne ,scientology, sekter mv. går frie..

  De er alle et alen, hvornår fatter den Danske befolkning dette, og relatere til det udfra deres livs forståelse? For er jo kun ca. 10% troende på den ende eller anden Gud i Danmark!

 34. Af Jens Hansen

  -

  “Det er altså lettere at angribe en anden kultur end at styrke sin egen kultur.
  Skrevet af Jesper Lund, 8. november 2013 kl. 01:12”
  Skrevet af søren sørensen, 8. november 2013 kl. 01:58

  Korrekt.
  Og den såkaldte “værdikamp”, startet af de bizarre og nederdræktige personer Fogh og Pia Kjærsgård, viser at Danmark er et land med store problemer.
  Havde det danske samfund været kulturelt sundt, så havde vi nok undgået bloggere som Sennels, Støvring Jalving og Morten Uhrskov.
  Denne evige og kvalvende svælgen i den danske højrefløj påståede værdier er et sygdomstegn.

  Men Støvrings ækle indlæg er dog et højdepunkt.

 35. Af Jens Hansen

  -

  “Men Støvrings ækle indlæg er dog et højdepunkt.”
  Skrevet af Jens Hansen, 8. november 2013 kl. 02:37

  En fejl.
  Der skulle naturligvis have stået:
  Men Støvrings ækle indlæg er dog et lavpunkt.

  I henhold til Støvring, så skal muslimer elske os etniske danskere, højrefløjens såkaldte værdier og ikke mindst elske vores land.
  Som vestjyde kunne man måske mene, at en smule mindre kunne gøre det.

  Men hvorfor er det egentlig kun muslimer som skal elske os?
  Hvorfor ikke alle andre som besøger Danmark?
  Dette nævner støvring ikke noget om.

 36. Af Arvid Holm

  -

  Islam er ikke sekulær – religionen accepterer ikke frivilligt en underordnet status overfor statsmagten.

  Familiegrupper/klaner i den islamiske kultur har samme attitude.
  Man underordner sig kun det omgivende samfunds normer i det omfang, der gennemtvinges.
  Solidariteten internt i gruppen er meget stærk – udadtil kan solidariteten være meget tæt på nul – og grupperne gennemtvinger denne fascistiske attitude, der styrker gruppen – frafald accepteres ikke.

  Tilhængerne af multikultur understøtter sammenrotningen, når muslimerne på trods af ovenstående tildeles en rolle som uskyldige ofre for en ydre fjendes urimelige forfølgelse.

  I det danske samfund kan forskellige varianter af en lignende sammenrotnings-attitude genfindes hos Jehovas Vidner, de autonome, rockere og fodbold-hooligans.

  Når attituden bliver militant konfronterende hos stærke grupper som i de islamiske lande, er en retsstat ikke længere mulig.
  Politistaten bliver nødvendig for at sikre basale samfundsfunktioner, når de aggressive grupper konkurrerer med statsmagten om kontrollen.

  Den islamiske kultur må altid konfrontere et sekulært retssamfund.

 37. Af Kurt Dejgaard

  -

  Ja, naturligvis må “vi” generalisere over muslimer.

  For hvor var alle Kasper Støvrings skrivebordsargumenter henne, hvis muslimer ikke er een sammenflydende grå masse, og undtagelsrne så få at vi kender hverenkelt ved navn?

  Det er derfor Kasper Støvrings “analyser” er så dræbende kedelige og forudsigelige: Først skrives konklussionen, og så selekteres sirligt de argumenter ud der skal bakke dem op og resten, ignoreres.
  Studentikost. (Og ukonservativt).

 38. Af Jens Hansen

  -

  “Først skrives konklussionen, og så selekteres sirligt de argumenter ud der skal bakke dem op og resten, ignoreres.
  Studentikost. (Og ukonservativt).”
  Skrevet af Kurt Dejgaard, 8. november 2013 kl. 05:32

  Og gennemført uhæderligt.
  Men det har jo været Støvrings stil igennem mange år.
  Først på Jyllands Posten.
  Og nu i denne avis.
  Undertegnede troede egentlig, at han forlod JP for at genvinde sin troværdighed.
  Men det var så ikke tilfældet.

 39. Af Arvid Holm

  -

  Enhedslisten er et revolutionært parti, der uden småligt hensyn til midlerne tilstræber et helt anderledes samfund, der skal bygges på ruinerne af det nuværende.
  Når Enhedslistens sympatisører forsvarer den voksende tilstedeværelse af islamisk kultur, tyder det derfor på, at også de vurderer udviklingen som samfundsskadelig.

 40. Af Jørn Strand Nielsen

  -

  Støvring, jeg manglede lige en bemærkning i min kommenar igår, og en kommentar, som jeg kan se også andre her på bloggen har. Nemlig, at det er bedre at styrke/tilpasse vores egen kultur, så den er levedygtig, end blot lidt landsbyracistisk harcellere over DEM fra nabolandsbyen.
  En key indicator for at vores egen kultur jo ikke er levedygtig, er fødselstallet. Danmark er atter i en situation, hvor fødselstallet ikke længere sikrer et voksende endog blot et konstant befolkningstal. Dette er inklusive de nydanskere, som jo ellers nok efter din mening bidrager rigeligt med nyfødte, så altså værre for den gammeldanske befolkning. En kultur, hvor unge mennesker ikke har lyst til at danne par, etablere sig, og forplante sig, er efter min mening en syg kultur. Når de radikale cafe latter lykkes at ændre grundloven, vil kvinderne jo så nok overlade det til mændene selv at føde bør, hvis de har lyst til sådanne, og det skal jo så nok fedt hjælpe på fødselstallet. OK, sat på spidsen, men det er dit blogindlæg jo også.

 41. Af Jesper Høegh

  -

  DANSKERNES KULTUR

  er/bliver dagligt mast under Fode af ikke mindre en 3
  radikale med indvandrer baggrund –

  Mie der kræver Stormoskè til hendes 50 tusinde indvandere
  i København – hun blev tildelt jobbet af Manuen – der lukker vores Kirker – grundstammen i vores kultur -den tredie Nadeem MF radikal -med daglig taletid på DR –
  tilretteviser Danskerne om deres -arbejds-og skatteforhold-iværksætteri.

  Vores fornemste opgave har altid været – Børn-Syge-Ældres
  Ve og Vel – er nu totalt lagt i Zenia Stampes hænder –
  optrådte på slap line i Debatten g.d.

  Støvring det er skønne spildte kræfter – vi er fortabte
  – manifestet – fra Hutterne – den dag vi er mange nok –
  er blevet virkelighed.

 42. Af Tom Romdal

  -

  Måske er Støvring rent faktisk ved at blive klogere, det kan jo ske for selv de mest forhærdede at de ender med at se anderledes på tingene.

  For en gangs skyld skriver Støvring ikke at muslimer generelt tager afstand fra vestlig kultur (som da han skrev at i danske muslimske hjem var der ingen fladskærme(!), fordi det var imod muslimsk “kultur” lmao).

  For en gangs skyld skriver han ikke at man ikke kan være både muslim og dansker med liv og sjæl.

 43. Af Ulf Timmermann

  -

  Vi havde befundet os nøjagtig der, hvor vi befinder os idag m.h.t. varetagelsen af “dansk kultur”, også uden indvandringen. Det ved enhver, der ikke er offer for den seneste (selv)karakteristik af Danmark: Videns- og Oplysningssamfundet.

  Det skyldes mange ting, blandt andet amerikaniseringen af Danmark, vores tilbedelse af og knæfald for en fremmed kultur, et andet land end vores eget, men utvilsomt også et paradoks, som Bertrand Russell har påpeget:

  “We are faced with the paradoxical fact that education has become one of the chief obstacles to intelligence and freedom of thought”.

 44. Af Maria Due

  -

  Den svenske socialdemokrat Mona Sahlin citeres ofte for et af højdepunkterne i den behagesyge lavkultur, som denne blog også har tiltrukket repræsentanter for. Sahlin udtalte nemlig en gang, at i Sverige findes der ingen kultur undtagen sådan lidt ved midsommertid, og derfor er det herligt, at indvandrere bringer kultur til Sverige. Citatet bringes ofte sammen med et fotografi, hvor hun har tilsløret sig og andægtigt besøger en moské.

  Et andet af de skandinaviske højdepunkter i behagesyge – denne gang fra Norge, hvor selvpiskningen nu har nået et sadomasochistisk niveau (bare myrd os, og vi forsørger dig under luksuriøse forhold resten af dit liv), kommer til udtryk i en ny bog skrevet af to journalister, der har været udsat for hjemmerøveri og finder, at de har fortjent det. Røverne var nogle stakkels indvandrere, der under røveriet fortalte de bagbundne journalister, at de simpelthen var nødt til at begå røverier for at overleve. Dette svarer nu ikke til beretningerne om det nærmest løsagtige norske velfærdssamfunds gavebod til hele verden.

  I Danmark har vi tdc til at bringe budskaberne videre, og derfra udflyder en strøm af reklamer med fotografier af idealiserede kunder. De kvindelige er typisk lækre sorte damer eller som minimum mulatter og har fat i den lille sorte plastikkasse, som folk i en bestemt aldersgruppe hele tiden har i hånden og ikke kan leve uden. Den har for længst udkonkurreret kærligheden mellem to og handler om kærligheden til egoet, der uafladeligt fordrer at blive bekræftet for at føle sig levende.

  tdc-kvinderne snor sig vellystigt med plastickasserne, mens bl.a. en leverpostejfarvet blegfimset hvid mand med imamskæg, det hele hænger, oplyses at dele internetforbindelse med hende. Det ser umiddelbart ikke sandsynligt ud, men han tager sig måske af det praktiske. Snart iføres han vel hvid natkjole og lille hæklet hat med tdc-logo.

  Marlboromanden ser vi ikke mere noget til, det er tdc-manden (evt. lykkeligt leende med blebarn) eller en overtrænet afrikaner i hvid undetrøje, der dominerer danske reklamer. Og så Anders Samuelsen, selvfølgelig, men han har nu sådan nogle smukke øjne, så meget kan tilgives.

  Nuvel, kun en tåbe bruger tdc, og vi andre sletter hurtigt, når vi igen modtager en e-mail om, at der er opstået en fejl hos tdc, så at vi er kommet til at betale vores regning to gange og får penge tilbage, hvis vi lige opgiver vores kontonummer. Det lader vi parrene med de små kasser om.

  Hermed anbefales en god introduktion til Kasper Støvrings kulturbegreb, som han forklarede enkelt og morsomt under et møde i Aarhus, hvor debatmodstanderen var Katrine Winkel Holm. Videoen kan fx findes på sappho.dk, og emnet er ytringsfrihed og universalisme.

 45. Af Bent Hansen

  -

  Er det ikke vrøvl og udenomssnak, at diskutere om vores egen kultur er “stærk” eller “svag”. Sagen er jo den enkle, at hvis de underfrankerede damer fra R og S får deres vilje hele vejen igennem, så ryger Danmark ned i fattigdommens, gangstervældets og borgerkrigens afgrund, og millioner af danskere ender i helvedes forgård, eller i helvede selv. Og een ting er sikker, et jordisk helvede er absolut ingen rar oplevelse, men er noget med uudholdelige smerter og rædsler.

  Så spørgsmålet er i grunden blot dette: Vil vi acceptere at Vestager, Helle, Jelved, Stampe, Sofie, Astrid, og hvad disse kortsynede eller super-kyniske typer ellers hedder, vil vi tillade at de ødelægger vores land og fremtid?

  Deres politik er en forrykt og ekstrem politik, en selvmordspolitik på alle danskeres vegne. En politik der er uden grænser hvad de skadelige, vanvittige, grufulde og katastrofale konsekvenser angår.

  Enhver hæderlig dansker bør fremover forbyde sig selv at stemme på R eller S. Og enhver som kan se at vi er på ondskabens og katastrofens vej, bør advare andre mod disse feministers landsskadelige og menneskefjendske virksomhed.

 46. Af Jørn Strand Nielsen

  -

  De cafe latte radikale er jo traditionelt godt repræsenteret på vores universiteter, og det må vel een af dem, som gennem evident og kvalitetssikret forskning er nået frem til den konklusion, at alle vores små øer bør nedlægges. Bare sådan!

  Tidligere havde disse radikale fundamentalister en lignende tanke om, at gøre hele det sydfynske ø-hav til et område, hvor ingen virksomhed måtte drives, bortset fra hvidtning af de bindingsværkhuse, hvor de københavnske cafe latter elsker at henlægge deres sommerferie, så de hver dag efter deres daglige indtag af 1,5 liter mineralvand og 1 kg marinerede gulerødder kan sende fotos og memoer ud på Facebook om deres møde med de indfødte øboer.

  Jeg kan kun undre mig over, hvorfor alle vi andre almindelige danskere, som da heldigvis stadig er langt i overtal, fortsat finder os i denne københavnske, radikale elites totalt ødelæggende mainstreaming af det danske samfund.

 47. Af Jesper Lund

  -

  @Jørn Strand Nielsen

  “Tidligere havde disse radikale fundamentalister en lignende tanke om, at gøre hele det sydfynske ø-hav til et område, hvor ingen virksomhed måtte drives,…”

  Har du en reference, hvor radikale giver udtryk for en sådan tanke?

 48. Af Birgit Hviid Lajer

  -

  Generelt

  Racer i forhold til mennesket eksisterer ikke, vi er indrettet på lige vis i alle forhold, hvad legeme indvendig og udvendig angår – dog kan vi have forskellige fremtrædelsesformer, og det er ganske andet. Altså forskellige former på øjne og varierende øjenfarve, hudfarve, højde, størrelse på hænder og krop/kropsdele i øvrigt, hvor også geografi/klima jo kan spille ind.

  Kultur og klima afhænger ligedan af, hvor i verden vi lever. og hvordan tingene har udviklet sig lige dér. Lige fra også klædedragt, hår/frisurer, mad, tænkemåde, viden, muligheder for føde, for transport, for typer af arbejde, for teknologi el ikke osv.

  Vi, mennesket, er kun denne ene art.

 49. Af Birgit Hviid Lajer

  -

  Som jeg skrev under Støvrings klumme om emnet, som han refererer til, så siges vi at tale om ‘dem og os’, hvor der ofte glemmes, at der ligedan tales fra den anden side om ‘os og dem’.

  Det er unødvendigt, selv om ting kan tage tid – men man kan glimrende tilføje et el andet fra en anden kultur uden at miste sin identitet; men begavet se, at der er samfund, der er kommet videre på godt og ondt, og at de nordiske og vestlige samfund HAR gennemlevet, hvad nogle af vore indvandrere har til gode – at slippe alt det totalitære, hvor også overtro influerer

  Og tillige se, hvor miséren kommer fra og rette skytset dér, deres oprindelige hjemlande, hvor de åbenbart ikke har kunnet opholde sig længere. Og – det er således ikke os!

  Hvad angår en moské, så er tiden ikke moden efter min opfattelse, såvel som der er alt for mange etniske forskelle iblandt indvandrere, så det er utopi at tro, at alle skal kunne samles dér, disse 50.000 samt de yderligere 200.000 – 250.000, der er herboende i landet pt.

  Det er ganske urealistisk – omend jeg gerne kunne unde folk et egentligt hus; men så er der så mange andre minoriterer end den muslimske, der skulle tilgodeses.

  Der er grunde til, at vi har en engelsk kirke, en svensk kirke, en græsk katolsk og en romersk katolsk kirke og flere såkaldt kristne kirker med forskellig obeservans inden for den kristne tro, hvor i hv f flere har deres eget hus, unitarerne fx

  At ligne en stormoské med Vor Frue Kirke i København, som siges at være landets ‘hovedkirke’ af en slags, så er den indrettet til den lutheransk-protestantiske tro og ikke andre varianter af kristendommen, hvorfor det er det rene sludder – og ikke ønskeligt, alene af den grund!

  Landet her er kristent, videreudviklet sig og reformeret sig fra katoliscismen og dens strengere dogmer. Og – som Mee Allerslev har udtrykt det, at jøderne har haft en synagoge her langt tidligere i et forrigt århundrede (husker ikke lige tallet i det 18. årh), så var det et ganske lille antal – og ikke disse omkring vel 300.000 muslimer, nogle siger 500.000, fra vidt forskellige lande med vidt forskellige også sæder og skikke samt religiøse behov og specifikke i en religions udøvelse af troen.

  Det vil skabe kaos og etniske konflikter og anker om yderligere moskéer til de forskellige grupperinger og rundt omkring i landet også.

  Mange muslimer kan allerede tage på ferie i deres hjemlande, så kan de besøge moskéer det, og mange forhold viser overfor os en aggressivitet, vi ikke hverken vil finde os i el have implementeret yderligere i vort samfund.

  Vi er ikke interesseret i at have alle Mellemøstens dårligdomme inden for dørene, fordi det er i sidste ende kun parterne selv og på de konkrete steder, der kan blive enige, og det skal vi ikke her i landet levere yderligere til, disse gruppers forskellige skismaer, hvor vi står som måbende tilskuere.

  At antallet af muslimer er stort, nogle endda med dobbelt statsborgerskab, gør også, at en del af dem står med et ben i hver lejr, hvorfor det er utopi at tro andet end at det måske er et fåtal, der kan og egentlig VIL lade sig integrere.

  Det sidste er der mange også mentale, psykologiske årsager til – bla angsten for straf, hvis man ikke adlyder denne konkrete guddoms dyrkelse (omend ingen ved, som i også den kristne tro) om en sådan egtl eksisterer – men blot er et opdragelsesmiddel, som tillige kan holde flere i uvidenhed, hvor de slet ikke tilegner sig nyere viden på mange felter, som den vestlige verden har udviklet sammen med diverse andre landvindinger i f lægevidenskab, det psykologiske mmm – og ganske andet end teknologi og know how på anden vis, som ‘man’ ikke er ueffen til at ville eje og benytte sig af.

  Også store BMV’er for nogens vedkommende – omend økonomien el uddannelsen ikke kan tjene et sådant formål. Mindreværd bliver til merværd, der ikke er dækning for, og hvor de enkelte ved dette og hader de bedre stillede, ganske som rig mod fattig almindeligvis kan have det sådan i forhold til hinanden, også her i landet.

  Og – her kommer så mindreværdet og misundelsen ind tillige med hadet, hvis det ikke i forvejen er til stede, fordi alt vestligt er af det onde. Lærdom fra hjemlandet, evt kun forældrenes, hvis man er født her – men en videreførelse af en kultur, der på flere leder er tilbagestående.

  Det kan resultere i en selvhævdelse på bekostning af andre mennesker og hele samfund. Alt efter temperament og psyke i øvrigt.

  Og – der er ikke noget i vejen med at ville komme til penge; men forudsætningerne skal være dér først. Det kræver uddannelse for de fleste, hvorfor det ikke kommer flyvende ind ad døren, såvel som talent – men spildes tiden på tro og ‘trofasthed’ mod helt andre steder og standarder, hvor det ikke blot er en privat sag, hvad det burde være i meget høj grad, så spildes også chancer og dermed muligheder.

  Og – så har vi uvæsenet og balladen. Trangen til mere end blot selvhævdelse – men også kriminalitet på anden vis.

  Vi er kommet videre – og har sluppet de værste totalitære og autoritære dogmer og påbud nedover vore ’syndige hoveder’.

  Vi gider det ganske enkelt ikke, kun i en meget moderat form. Så kan det måske lykkes.

  Men – skal man have andre til at både tænke for sig og indrette hele tilværelsen, så der skal leves efter en el anden bog, så er man både som enkelt-individ og som samfund ilde stedt, vil jeg mene.

  Det er ganske enkelt tvang, indført for den enkelte via forskellige tvangssystemer i forhold til renlighed, spise, samlivsforhold og meget andet, diverse regler og ritualers påbud om hvornår og hvordan!

  Den slags stiller ofte det enkelte menneske fjernt fra sig selv, en karikatur af dette – uanset hvilken totalitaritet, der nedfældes over dets hoved og forlanges opretholdt samt opfyldt, uanset hvor tåbeligt et el andet kan synes.

  Det er med til at holde samfunds udvikling tilbage og til skade for mennesker, der må leve med analfabetisme, større uvidenhed end nødvendigt, også om andre lande mm, samt ikke mindst i fattigdom, hvor vi gladelig poster milliarder videre til sådanne samfund, fx i Afrika.

  God weekend – Mvh BHL

 50. Af Birgit Hviid Lajer

  -

  PS. Og jo egentlig urimeligt, at vi skulle finde det godtgjort at skulle implementere, hvad nogle indvandrere ikke selv kan slippe el se deres ulykke i, siden de har måttet flygte!!

  Vi har et homogent og veludviklet samfund i Danmark, og vi har ikke ‘tradition’ for, at nogen skal flygte – vi har en demokratisk indretning med konkrete strukturer, kanaler, som vi forsøger at gøre endnu bedre.

  Vi har heller ikke ‘tradition’ for, medmindre der er tale om syge mennesker, at nogen bliver forfulgt og trues på livet el ligefrem blive såret el dræbt.

  Ligedan – besøger vi andre lande, samfund, så stikker vi en finger i jorden og ser, hvor vi er henne.

  Og – det er et urimeligt forlangede, at vi ligefrem skal implementere visse dele af en religion, der må ses at kunne være decideret ødelæggende for enkelt-individer og for samfund, de selv kommer fra. Mvh BHL

Kommentarer er lukket.