Folk og dragedukker

Af Kasper Støvring 101

Det er ikke manglende forståelse for demokratiet, det er heller ikke fattigdom eller flygtningebaggrunden, der forklarer, hvorfor indvandrere og efterkommere med baggrund i Afrika og Mellemøsten er dårligt integrerede i det danske samfund. Det skyldes kultur, som jeg skrev i fredagens Perspektiv i polemik med filosofiprofessor Ole Thyssen og Politiken-debattøren Brian Esbensen. Interesserede kan også se Debatten fra sidste torsdag, hvor jeg fremførte lignende synspunkter.

Sagen i Egedalsvænge viser, at islamiseringen af det danske samfund er i fuld gang og foregår helt i overensstemmelse med demokratiske principper, og sagen om Yahya Hassan har kastet lys på det forhold, at visse grupper, især fra Afrika og Mellemøsten, er overrepræsenterede i relation til bl.a. kriminalitet og afhængighed af offentlige ydelser – også når der korrigeres for sociale og økonomiske forhold. Danmarks Statistik dokumenterer det hvert år i deres rapporter om indvandrere og efterkommere i Danmark.

Fattigdom er altså ikke forklaringen. Ligger årsagen så i deres flygtningebaggrund? Nej, for udlændinge med baggrund i Vietnam og Sri Lanka klarer sig faktisk relativt godt i samfundet, selv om de også har flygtningebaggrund. En kultur, der betoner flid, selvdisciplin og personlig ansvarlighed vil bedre kunne integreres i det danske samfund. Endelig er velfærdsstaten heller ikke løsningen, men en del af problemet. Den cementerer parallelsamfundene.

Alt dette skrev jeg om i min klumme, men jeg siger det gerne en gang til. Og uddyber. Lad os tage nogle hyppigt gentagne spørgsmål og indvendinger.

Hvis vi generaliserer ift. muslimer og blander islamister sammen med almindelige muslimer, så risikerer vi at være uretfærdige over for en stor gruppe, fastholde dem i parallelsamfund og skubbe dem over i radikalisering, lyder en udbredt tanke.

Men det giver snarere mening at sige, at muslimer segregerer sig selv. Årsagen er den enkle, at identitet betyder meget for dem, bl.a. fordi lovreligionen er en del af muslimsk kultur. Det skaber ganske enkelt en stærkere “etos”, der effektivt er i stand til at modgå vestliggørelse. Man er stolt af at være muslim, henter grundlæggende ideer om ære og skam i denne identitet. Identitet betyder, om ikke alt, så dog det meste.

Støder vi selv muslimerne fra os? Nej, tænk på at en muslim under Muhammedkrisen kunne blive Danmarks mest populære politiker, nemlig den nu bogaktuelle Naser Khader. Han valgte nemlig dengang som nu kompromisløst at støtte kerneværdier i den danske kultur. Det samme ser vi med den tidligere imam Ahmed Akkari. Vi elsker dem, der elsker vores land og kultur. Vi er åbne for andre. Mit budskab er, at det skal vi fastholde, men vi skal være bedre til at stå fast på det, der er vores eget. Vores svaghed og dekadence er i øvrigt en del af forklaringen på, at så mange muslimer ikke vil være en del af vores kultur, altså virkelig vil være del af kulturen, ikke kun bekende sig til de samme abstrakte værdier som demokrati og rettigheder.

Det er vigtigt for mig at understrege, at netop fordi vi har at gøre med kultur, så kan udlændinge blive en del af “os”, hvis de er villige til at assimilere sig. Vores kultur er åben, og man kan altid vælge at blive en del af det danske vi. Voluntarisme, kaldes det, eller med Grundtvig:

Til et Folk de alle høre

Som sig regne selv dertil,

Har for Modersmaalet Øre,

Har for Fædrelandet Ild;

Resten selv som Dragedukker,

Sig fra Folket udelukker,

Lyse selv sig ud af Æt,

Nægte selv sig Indfødsret.

At være en del af det danske folk, at dele den danske kultur, har bl.a. at gøre med kærlighed til landet, dets sprog og traditioner. Jeg siger ikke, at det er nemt at blive kulturelt integreret, det er netop ofte et eksistentielt dilemma. Akkari har f.eks. foretaget en lang og stenet vandring, som jeg beskrev i en kronik sammen med Mads Holger.

Dragedukkerne er dem, der lyser sig selv ud af æt. For nu igen at bruge Grundtvigs herlige ord, men jo altså de ord, der ikke citeres så ofte som den første del af verslinjerne. Men begge dele hører med.

Der er dermed et ”os”, danskerne, og et ”dem”, dragedukkerne. Men, kunne man spørge, er det ikke en kunstig skelnen, for flertallet af muslimer har dansk statsborgerskab, og de omfatter som befolkningsgruppe mange lande og kulturelle forskelligheder. Indfører man igen ikke en generalisering, som er kunstig og grov?

Her må man svare, at statsborgerskab desværre er blevet et ligegyldigt parameter for en persons tilhørsforhold. Vi giver som bekendt også statsborgerskab til modstandere af vores samfundsorden som fx medlemmer af Hizb ut-Tahrir. Identiteten som statsborger har desuden at gøre med det politiske og retslige tilhørsforhold, med den demokratiske orden. Men eksemplet med Egedalsvænge viser netop, at man ikke er integreret i dette samfund, blot fordi man er statsborger og bekender sig til forfatningens abstrakte principper. Som statsborger kan du sagtens, som det sker i Kokkedal, islamisere hele områder med det formål at bekæmpe danske livsformer og vinde kampen om territoriet.

Det, det hele handler om, er selvfølgelig kultur: Deler du samme normer, lever du efter samme skikke, er din adfærd den samme. Sådan nogenlunde. Der er selvfølgelig plads til nuancer. Vi tænker alle i gruppetilhørsforhold. Kollektiv identitetsdannelse er simpelthen noget meget elementært, både når vi tænker på os selv, og når vi tænker om andre. Kun i rodløse eliter kan sådan noget som flydende, hybrid identitet lader sig gøre i teorien. “Vi shopper alle rundt i kulturernes bazar”, som det hedder med et frygteligt, konsumpræget turistudtryk. Den, der mener det, har netop kun forbrugerens tilgang til kultur.

Jeg anvender ikke dem og os-terminologien for at adskille, men for at beskrive det, der allerede er adskilt. Hvis vi ikke er realistiske, kan vi intet håb gøre om at løse problemerne med parallelsamfund. Vi skal ikke “inkludere” i den politisk korrekte, bløde forståelse af ordet, som politikerne bruger, når de f.eks. aktivt støtter stormoskeer støttet af islamistiske regimer og uden – som Anne Mee Allerslev gjorde klart i Debatten – på nogen som helst måde at sikre, at der ikke foregår islamisering i disse moskeer.

Det er altså stadig fornødent at opfordre til, at vi, danskerne, støtter de frafaldne, og motiverer andre til at assimilere sig; vi skal tale godt om vores egen kultur, vise styrke som et folk og dermed være et godt forbillede. Også for dragedukkerne.

101 kommentarer RSS

 1. Af Niels Juul Hansen

  -

  @Maria Due

  “Marlboromanden ser vi ikke mere noget til…”.

  Jeg tror, at han døde af lungekræft.

  Correct me if I’m wrong.

 2. Af P Christensen

  -

  Hvor stor mon glæden ved DK havde været blandt
  muslimer hvis de sociale kasser var permanent
  lukket fra starten ?
  Nogen med interesse i at bidrage
  positivt eller at klare sig selv var kommet herop.
  Andre med interesse i at udbrede deres tro, var formentlig også kommet.
  Men hovedparten havde aldrig indfundet sig.

 3. Af Henning Svendsen

  -

  Vi er aber som bare går med slips og højhælet sko og kikker vi rundt i verden kan vi tydelig se slægtskabet mellem aberne i træet og dem nede på jorden og disse forskellige stammer går kun i seng med deres egne, hvorfor naturen har skabt dem sådan det ved kun skaberen for disse aber er jo rasister!-ja engang var rasister nogen der ikke ville blande blod men den politiske korrekthed er gået helt amok og ordbøger er nu blevet et straffe katalog hvor domstole kan slå op og finde skyts til de mest uhyrlige anklager.

 4. Af Niels Juul Hansen

  -

  @Jesper Høegh

  “Vores fornemste opgave har altid været – Børn-Syge-Ældres
  Ve og Vel – er nu totalt lagt i Zenia Stampes hænder –
  optrådte på slap line i Debatten g.d.”.

  Jeg så også¨debatten igår, og selv om jeg ikke selv er radikal, så hører det med til den historie du fortæller, at Zenia Stampe på ingen måde vil lade det gå ud over den personlige pleje. Det hun forsøgte at forklare var, at ældre med meget store formuer godt selv kunne betale for rengøring – istedet for at efterlade millioner til deres børn, som beder deres gamle forældre om at bruge pengene på sig selv istedet for at efterlade store arve.

  DF vil gerne bruge mange flere milliarder end alle andre partier på de ældre, men de har stadig tilgode at forklare, hvorfor de så peger på Lars Løkke som statsminister, når Venstre går ind for nulvækst. Det hænger ikke sammen.

  Den gåde kan du måske løse.

 5. Af Niels Juul Hansen

  -

  @Henning Svendsen

  “Vi er aber som bare går med slips og højhælet sko…”.

  Hvorfor går du med højhælede sko?

 6. Af Maria Due

  -

  Niels Juul Hansen, måske, men han var dejlig at se på, og en krop oppumpet af steroider og fikset med implantater og andet holder nok heller ikke længe.

  Birgit Hviid Lajer, god weekend også til dig.

  Jeg ønskede blot at understrege det væsentlige i at blive enige om begrebernes indhold, så at vi i det mindste taler og skriver om det samme. Det mislykkedes, og det er typisk for den danske debat.

  Det har vist sig uhensigtsmæssigt, at vi klamrer os til religion i debatten, for religion er så beskyttet så beskyttet, selv når der er tale om urimeligheder. På den måde taber vi nogle værdifulde muligheder på gulvet og kommer stadig længere ud i kviksandet. Lad os i stedet koncentrere os om kultur, for det ser ud til at være en mere håndterlig størrelse, skønt religion indgår også i det begreb.

  Jeg er nødt til at korrigere dig, der hersker ikke tvivl om, at racer findes, og at der ift. medicin kan konstateres nogle divergerende reaktionsmønstre, der for mennesker af nogle racer kan være fatale. Det er fx i dag almindelig lægeviden, at man ikke bør give en ellers meget brugt europæisk hjertemedicin til folk af negroid race, da mange kan dø af den.

  medicin.dk/Specielleemner/Emner/315604
  infolink2003.elbo.dk/apotekerforeningen/dokumenter/doc/8746.pdf

 7. Af Jesper Høegh

  -

  Birgit Hviid Lajer

  dine indlæg er ofte mindre romaner – men d.d. Hatten af
  for dine romaner – flot belyst – set gennem alle sprækker.

  Prøv at se deadline fra g.d. Krasnik vs det muslimske Trossamfund – utroligt hvad der er eksisterende i Danmark

 8. Af K. Larsen

  -

  Forleden spurgte Wikipedia i Danmark, om personlig støtte til opretholdelse, af deres informations service.
  Læser man om Vantro i deres indlæg, er det svært at forstå regeringen, der giver aviser støtte, når de allerede har nok fra deres eget.

  Her copy and paste: (læs at der i det private, ikke er interresse for statsstøtte !)

  Fra en religiøs synsvinkel er en vantro en person, som har en religiøst forkert opfattelse, dvs. et religiøst synspunkt, der væsentligt adskiller sig fra eller direkte modsiger pågældende religions dogmatik. For kristendommen har dette f.eks. traditionelt drejet sig om et menneske, der ikke anerkender Jesus’ guddommelighed, eller som ikke er blevet døbt. [1][2] I moderne tider er betegnelsen vantro dog ved at glide lidt ud af daglig sprogbrug; således skelner kristendommen snarere mellem ikke-kristne, der er mennesker med en anden religion end den kristne, og ikke-troende, der er mennesker der ikke bekender sig til nogen religion (ateisme).
  Ifølge Koranen er jøder og kristne ikke-vantro, men hører til kategorien “Bogens folk” eller “Skriftens folk”, dvs. folkeslag som tror på den ene almægtige Gud, og som Gud har åbenbaret sig for. De vantro er bl.a. polyteister, buddhister og hinduer. Profeten Muhammad betegnede jøder og kristne som “dhimma” folk, dvs. beskyttede folk. I Koranen (29,47) hedder det: “Og strides ikke med Skriftens folk undtagen med det bedste og skønneste (argument)… Og sig (til dem): Vi tror på det, som er blevet åbenbaret os og åbenbaret jer, og vores Gud og jeres Gud er een og samme, og vi har underkastet os Ham”.

 9. Af Jørn Strand Nielsen

  -

  Kære Jesper Lund.
  Denne blog handler jo om kulturelle grupper og deres modsætninger, hvor jeg da opfatter den “radikale cafe latte gruppe” som noget bredere, end blot RV. Gruppen omfatter jo da også dele af SD og ikke mindst SF.
  Men når du nu selv stikker næsen frem angående RV’s andel i Nationalpark Det Sydfynske Øhav, så var RV faktisk ganske meget medansvarlige for projektforslaget, som ellers ikke var med i den Konservative Miljøministers udspil i 2002. Og forslaget blev senere i 2012 kun stoppet p.g.a meget stor folkelig modstand blandt lodsejerne i området (90%)samt manglende tilslutning fra V-kommunen Langeland og K-kommunen Ærø, og dermed de langt største øer i øhavet. Kun “de dansende SD borgmestre” i Svendborg, Faaborg-Midtfyn og Assens stod lokalt bag forslaget.

  Det var især RV’s daværende miljøordfører, Johannes Poulsen, som var så opsat, og som åbenbart modsat generationer af mere kendte RV’er slet ikke havde rod nok i det sydfynske folk til at forudsige den store modstand, eller måske som det nu er fat med RV, bare gav folket fingeren.

  Jeg fandt til anskueliggørelse af Johannes Poulsens ihærdige andel i øhavs-forslaget nedenstående klip fra Facebook:

  I dag klipper statsministeren snoren til Danmarks første nationalpark i de statsejede arealer syd for Hanstholm. Set med radikale øjne er det kun en spæd begyndelse til en meget mere storstilet udfoldelse af langt flere naturarealer i Danmark.
  22-aug-2008

  “Nationalparken i Thy, som bliver åbnet i dag, er fin. Men sammen med de næste fire nationalparker, som er udpeget, skal vi snarest muligt sætte navn på yderligere fem-seks nationalparker, hvoraf den ene skal være i et dansk havområde. Gode bud er Roskilde-Lejre, Møn, Søhøjlandet, Det Sydfynske Øhav og Lille Vildmose,” siger Johs. Poulsen, Radikale Venstres miljøordfører.

  Nationalparkerne skal indgå i en samlet plan for en fordobling af naturarealerne i Danmark. Og Radikale Venstre er klar til at sætte penge bag visionen om at skabe mere natur i Danmark.

  “Vi møder op til finanslovsforhandlingerne med et ønske om et trecifret millionbeløb til at skabe mere natur i Danmark. Regeringens ambitioner er fortsat for små i forhold til opgavens omfang. Derfor hjælper vi gerne miljøminister Troels Lund Poulsen (V) med at sætte handling bag sine ord om mere natur i Danmark,” siger Johs. Poulsen.

 10. Af Jørn Strand Nielsen

  -

  Og Jesper Lund, hvad angår min vurdering af øhavs-forslagets konsekvenser for fortsat erhvervsdrift på øerne, så skyldtes lodsejernes store modstand jo, at de ikke ville opgive et meningsfuldt liv med skov- og landbrug for en tilværelse som parkbestyrere på egen jord med ret til offentlig subsidieret salg af husflidsarbejder på øernes moler til tyske sejlere.
  Til din orientering kæmper øerne – og faktisk på det seneste med nogen succes – for at tiltrække og fastholde erhvervsdrivende børnefamilier, og har derfor mest af alt ikke brug for, at nogen iblandt dem, motiveret af offentlig nationalparkkompensation i stedet med deres familie søger en anden tilværelse inde på fastlandet. I givet fald sammen med skolelæreren, brugsuddeleren, præsten og færgebesætningen, der jo så heller ikke længere har noget at ernære sig ved på øen.
  De gamle helweger må da rotere i deres grave over RV’s ihærdige deltagelse i et så bogstavelig talt ødelæggende øhavs-forslag.

 11. Af Bent Hansen

  -

  Thomas K. Rasmussen, skriver ovenfor den 7.november kl. 17.04, om en enkelt udenlandsk familie der koster danskerne FIRE MILLIONER om året.

  Men drejer det sig om en DANSK families velfærd, kan systemet ofte være parat til at smadre hele familien, for at spare 15-25.ooo kr.

  Og en dansker kan heller ikke få 130.000 skattefri koner til at starte på en frisk, sådan som en asylant eller indvandrer kan. Og en dansk familie kan heller ikke få de ca. 300.000 kr. en familie fra Afrika eller Mellemøsten kan få.

  Og en hjemløs dansker får ikke en ny bolig foræret, hvorimod en indvandrer som regel lynhurtigt får en fin og dyr lejlighed stillet til rådighed, helt gratis, helt skattefrit.

  I bogen “Terror-fabrikken” (om en stormoske i London) beskrives det hvordan englænderne (bl.a. pga. EU-regler) må nøjes med en smålig og ussel hjælp fra deres egen regering, hvis de kommer ud i en social nødsituation. Muslimerne, imamerne og islamisterne derimod, forkæles, favoriseres og forgyldes på alle mulige måder.

  Englænderne rammes også af tusindvis af overfald, røverier, voldtægter, bande-udskejelser, mord og påsatte brande. Hertil har der været en række blodige terror-aktioner og bombesprængninger.

  Også i Norge og Sverige blomstrer den røde, radikale og politisk korrekte galskab.

  Men vores egne politikere er da langt klogere og meget mere fornuftige, ikke sandt?

 12. Af søren sørensen

  -

  Maria Due@

  Foretrækker at flytte det rigtige problem religion væk fra hendes og Støvrings undskyldning-kultur..Men kan ikke klandre hende, hvis men hører Guds stemme når pennen føres, ryger det saglige og alt bliver en kulturkamp for hvilken religion er bedst..Før men indser at problemet i muslimers og Danskers interne forhold er relateret til religion og Økonomi og at kultur er kujonens losseplads uden værdi, kommer men ikke videre…

 13. Af K. Larsen

  -

  Medens vi er ved Nationalparker, er der et spørgsmål om at overholde EU´s kvoter om CO2 udledning.

  H.T. Desværre kan vi ikke bringe udledningen ned i Kbh. som lovet. Til gængæld betaler vi en bøde SOM LOVET !

  Har vi et Globalt miljø, der skal diskuteres af politisk indflydelse, eller kan vi stole på videnskaben ? Citat USA´s president Obama !

  Obama og undergrunden i Floridas tropiske klima, mener at en afgørelse om Bilernes ødelæggende effekt ved udledling af Gasser, ikke skal have nedskrivning om støtte, til bilfabrifakation til følge !

  Når det kommer til Regnskovens ødelæggelse, er der et spørgsmål FN klarer til fulde !

  Send Soldater til Kina, der får en potensforlænger fra Stødtænder, der er slagtet fra de Elefanter i Afrika, uden hvis hjælp gendannelse af træer ikke er mulig.

 14. Af John Laursen

  -

  @ Maria Due d. 7/11 kl. 15.16 og kl. 20.16

  Du skriver ” Ifølge min fremmedordbog fra Gyldendal betyder ordet nationalisme ” overdreven nationalfølelse forbundet med had til el. undervurdering af andre nationer ”

  ” Min fremmedordbog og jeg er som sagt fuldstændig enig i, at nationalisme er et negativt ord, der spiller på det overdrevne og eventuelt også på en nedvurdering af andre nationer. ”

  National betyder ifølge din ordbog: fædrelandsk, patriotisk og Patriotisk betyder: fædrelandskærlig og Patriotisme betyder: fædrelandskærlighed.
  Så du kan ikke adskille det nationale,nationalistiske og det patriotisk fædrelandskærlige.
  Hvorfor i alverden skulle overdreven nationalisme være ensbetydende med had til og undervurdering af andre nationer.Noget sådant er ikke på forhånd givet men opstår i en given situation som feks. en krig.

  I hver eneste ordbog du slår op i, er definitionen på nationalisme forskellig fra de andre. Så den rette definition er den som hver enkelt læser vælger/synes er den rigtige, som du selv gør det. En ting er definitionerne enige om og det er ikke at belaste nationalisme med raceteorier og en racelære.
  Det er kotume i visse miljøer at sætte lighedstegn mellem nationalisme og racisme men det kan man naturligvis ikke gøre. Raceteorier og racelære finder man hos nationalsocialismen og det er udfra den at nutidens negative definition af nationalisme stammer.
  Det er en klar fejl af definitionsskriverne som tydeligvis er multikulturalister som ønsker at nedgøre det nationalpatriotiske.

  Det nationale og det patriotiske er forbundet og er en forsvarsforanstaltning når mennesker med fælles sprog,kultur,historie,traditioner og interesser, trues på deres liv og eksistens.Gode eksempler på det er vore egne patrioters kamp mod den tyske besættelse af Danmark og russernes national-patriotiske kamp mod den tyske invasion, i ” Den store fædrelandskrig ”

  Det er helt afgørende for forståelsen af nationalismen at man kan skelne mellem nationalisme og nationalsocialisme.

  Hvad angår Egedalsvænge,racisme m.m. så er mennesket jo indrettet sådan at det ikke kan lide alle mennesker. Hvem kan lide voldsforbrydere, mordere,røvere, tyranner,storsnudede,frastødende mennesker,folk som truer etc. Men man kan jo ikke sige at fordi man ikke kan lide sådanne mennesker, så er man racist. Det er normalt og helt legitimt ikke at kunne lide alle og enhver. Det samme gælder med folkegrupper – nogle kan ikke lide svenskere, fordi de er stilige og tilknappede og bedrevidende, mange bryder sig ikke om muslimer på grund af deres opførsel og fordi de følger en intolerant ideologi – Kristne og jøder myrdes for tiden i muslimske lande. Jeg husker tydeligt en kommentar i b.dk fra en muslim som skrev at uanset om i(danskerne) kan lide det eller ej så vil islam komme til at herske over Danmark. Overfor sådan en udtalelse stilles danskerne overfor et eksistentielt valg – enten at blive islamhåndlanger eller kæmpe imod. Et tilsvarende valg fik danskerne i 1940. Bliv håndlanger for nazismen eller kæmp mod nazismen.

 15. Af Jesper Lund

  -

  @Jørn Strand Nielsen

  Tak for dine lange redegørelse. ‘Nationalpark Det Sydfynske Øhav’ er dog ansøgt af de tre S-borgmester fra Assens, Faaborg-Midtfyn hhv. Svendborg Kommune. Det fremgår af ‘www. nationalparksydfyn. dk/ pdf/ Ansgning_miljminister.pdf’. Ansøgningen nævner endda at der er lokal opbakning til nationalparken og at “Den gennemførte borgerinddragelse er den mest omfattende af sin art i Danmark. En ekstern evaluering af processen konkluderer ”På sin vis kan man hævde at Nationalpark Det Sydfynske Øhav fremstår som et state-of-the-art-eksempel på moderneborgerinddragelse i forhold til nationalparker i Danmark”.”

  Har den københavnske “radikale cafe latte gruppe” et medansvar for foreslag ‘Nationalpark Det Sydfynske Øhav’? Det har jeg svært ved at se? Det må være borgerne i de tre kommuner. Det er jo dem, der har valgt styret i kommunerne.

 16. Af Helge Nørager

  -

  Tåbelige blog skribenter, som tror at de kan skjule sig gennem flere navne, små forandringer i navne.

  Glemmer at syntaksfejl, stavefejl, samt sytematisk analyse af deres teksters indhold, afsender tidspunkt, osv.

  Gør at alle som kan tænke selv ved det er dobbelt mennesker.

  Meget ofte mennesker som ellers altid afslutter tekster på EB´s nationen, med stem på
  Danskernes Parti………..

  Sørgeligt men sandt er at det vinder frem, men deres internet trolle, her skal ikke tro, vi/mig/os/andre ikke både er ved at dø af grin, samt gemmer deres skrifter.

  Ganske som alt andet er en analyse af data en god ting, og mange som kalder sig det ene og det andet, samt mig en klaphat, glemmer at data gemmes, at tekstanalyse er en gammel kunst.

  Klaphatte som ikke tør skrive i eget navn.

 17. Af Bent Hansen

  -

  Debatten her er, som mange andre steder, alt for teoretisk, akademisk eller verdensfjern.

  For det hele er jo ret enkelt: S er endt som et totalt asocialt og usolidarisk parti ledet af en uduelig, ubegavet, feministisk og folkefjendsk top.

  Og så har S helt glemt at være et anti-kommunistisk og fædrelandskærligt parti, ligesom man er begyndt at jagte de svage i stedet for at hjælpe dem.

  Og siden 2011 har man allieret sig med et nykommunistisk, rødfascistisk eller rødnazistisk parti der uafbrudt angriber den danske økonomi, velfærd og kultur, ved at bruge astronomiske milliard-beløb på indvandring og fjerne lande, ved at invitere hundredtusindvis af kulturfremmede ind i vores lille land, og ved at kaste sig i støvet for alt hvad der kommer fra den udemokratiske union.

  Og ser man på de såkaldte reformer vedr. dagpenge, efterløn, sygepenge, boligsikring, indskudslån, sundhed, skadestuer, afgifter, gebyrer, bøder, boligopvarmning, grundskyld, digitalisering, retssikkerhed, indvandring, uddeling af statsborgerskaber osv., så er der udelukkende tale om forringelser, set fra langt de fleste danskeres synspunkt.

  Og så er der den evige løgn og fortielse omkring det forhold, at krisen først og fremmest skyldes det vanvittige og særdeles tåbelige fråseri med skatteborgernes penge, til alle mulige formål som er danskerne uvedkommende, og som kun gavner særinteresser, godhedsindustrien og helt specielle små grupper.

  Af det S-parti der engang var arbejdernes parti, et folkeligt og nationalt parti, et parti der stod for civiliseret behandling af de svage, de gamle, de arbejdsløse, de hjemløse, de syge og de uheldige, af det parti er der INTET tilbage.

  Tværtimod er S blevet transformeret til et “akademisk” parti der har det hele i munden, som taler med to tunger, og som over en bred front nedbryder og snigløber de værdier det engang stod for.

  S er i løbet af de sidste 35-40 år sunket ned til at være et direkte udemokratisk, ufolkeligt og landsskadeligt parti.

  En både intellektuel og moralsk deroute af dimensioner, det er den socialdemokratiske historie siden halvfjerdserne.

  Det næste kan blive at de trækker hele Danmark med i faldet.

 18. Af Maria Due

  -

  Ja, Helge Nørager, og tilfældet vil, at også jeg netop har siddet og skrevet om tekstanalyse uden forudgående at have læst dit indlæg.

  Historikeren Henrik Jensen skrev for nylig, at tidligere kom normerne oppefra, men at de i dag kommer nedefra. Det er også en af forklaringerne på, at ordet nationalisme er blevet et pendulord. Med det resultatet, at kommunikationen bliver dårlig.

  Det er ikke min skyld, John Laursen, jeg holder jo bare fast ved det, jeg har lært, og som mine omgivelser også bruger. Men vi må vel se i øjnene, at nogen har sejret ad helvede til, og at vi lige så godt kan klappe i.

  Mere om den sag. Dan Ritto, har afløst Lars Hedegaards som redaktør på sappho.dk, og jeg har funderet over, hvilken baggrund denne kandidat for De Konservative til kommunevalget i landets næststørste by har, for som århusianer vil jeg gerne vide, hvor folk har deres erfaringer og kompetancer fra, så at vi kan vurdere, hvor meget gennemslagskraft de har. Men Ritto er tavs, og nu har jeg selv fundet noget på hans blog i afsnittet om at være en konservativ hippie:

  ”To personer sidder ved et bord. Den ene spørger den anden: ’Hvad laver du så?’. ’Jeg er bogholder’, lyder svaret. Hvortil den første kommenterer: ’Det var ikke det jeg mente. Jeg mente: Hvad gør du for at redde verden?’ Så enkelt kan det siges. Personligt er jeg både træt af og bekymret over hvor meget mange mennesker definerer sig selv via de krumspring de gør sig for at tjene til dagen og vejen. Som om det skulle være noget særligt! For sandheden er jo, hvis vi skal være helt ærlige, at langt de fleste mennesker arbejder i det jeg kalder ’luderjobs’.

  Luderjobs, forstået på den måde at man har sit arbejde fordi man har brug for pengene – og uden sentimentale følelser vil kunne droppe det den dag det er økonomisk muligt. For de fleste af os er den ikke længere end det. Tag ikke fejl: Vi er alle nødvendige for at samfundet kan hænge sammen. Men det er sjældent derfor vi går på arbejde. De fleste af os gør det, fordi bankrådgiveren kender vores telefonnummer. Selv har jeg det som den første i historien ovenfor. ’Hvad gør du for at redde verden?’. Personligt vurderer jeg andre menneskers eventuelle placering i mit liv ud fra svaret på spørgsmål som ’hvad tænder dig? ”

  Set med mine øjne er de gode borgerlige og konservative idealer fuldstændig fraværende i den historie, dette er arbejdsmanden, der står og hænger over skovlen, mens han filosoferer. Dan Ritto er næsten 50 år, og hvad har han levet af, hvor er respekten for arbejdet, denne protestantiske dyd, som tidligere var så karakteristisk for det konservative menneske? Er den gået af mode?

  Hvad det nationale angår, må jeg nok også hellere holde min mund efter dette, men for en snes år siden skrev jeg: Ifølge sociologen A. D. Smiths ”The Ethnic Origins of Nations” har nationerne etniske rødder. De er unikke som et resultat af historiske eksperimenter og definerer og diffensierer sig selv vha. myter, minder, symboler og værdier. Disse kan omdefineres og bruges i nye sammenhænge, så at nationer kan opfattes både som gamle og nye opfindelser og vidnesbyrd om kontinuitet. Men altså også som forskelstænkning. Herom siger historikeren Eric Hobsbawm kort og godt i ”The Age of Capital”, at det er et paradoks, at nationalismen ved at udforme sin egen nation skaber modnationalisme hos dem, der bliver tvunget til at vælge mellem assimilation og underordning.

  Jeg har en svaghed for Hobsbawm, som var den første historiker, der klart meldte ud, at han var kommunist, og han har ret. Vi kan nemt blive fanget i det beskrevne paradoks, og selv om jeg håber, at det udvikler sig anderledes, finder jeg det mest sandsynligt, at Danmark ender som et territorium befolket af forskellige folk, hvoraf danskerne kun udgør et, og en overnational myndighed bestemmer det hele. Hvis vi end ikke kan finde ud af at tale det samme sprog, og blot er optaget af at kværne hinanden ned og ”redde verden”, tegner det ikke godt.

  Jeg er ganske enig i, at man ikke bliver dansker, blot fordi man får et dansk statsborgerskab, og jeg vil ikke finde mig i at blive kaldt gammeldansker i modsætning til nydanskere. Der er danskere, og så er der andre folk med andre fremherskende sædvaner og moralske indstillinger – dvs. anden ethos.

  Jeg bryder mig fx heller ikke om Naser Khaders beskrivelse af sig selv som en kulturkristen muslim, det er for krampagtigt et forsøg på at kæde kristendom og islam sammen, men meningen er sikkert god nok. Forskellene manifesterer sig jævnligt i Khaders nye bog, selv når han utvivlsomt lægger vægt på det modsatte. Jeg hører til dem, der gætter på, at han har gjort brug af en ghostwriter med kulturkristen baggrund, som har sammenstykket og omformet noget, som han selv har skrevet og desuden føjet andet til. Det viser sig i glimt, synes jeg, at Khader ikke kan slippe noget totalitært, og man støder ind i selvmodsigelser, hvor han skriver smukt om kristendommen men alligevel hele tiden ender med at vælge islam uden at begrunde det i andet end barndommen og en tabt arabisk storhed for tusind år siden, som nok ikke var af det omfang, han forestiller sig. Det er alt sammen forståeligt.

  Det er også symptomatisk, at Khader ønsker at belære danskerne om deres manglende kristendomsforståelse, men overser at det er det mere formelle, vi ikke har styr på. Det mest interessante i Khaders bog er nok den danske læsers erkendelse af, at han slet, slet ikke når ned til de dybere lag, som er blevet en del af nationaliteten og ligger gemt i mange nuancer bl.a. i sproget og nogle typiske reaktionsmønstre og problemløsningsteknikker, som han ikke selv gør brug af.

  Bogens lix er højere end i Khaders andre bøger, og sprogtonen er også langt mere stilsikker. Men ikke konstant, og helt galt går det side 188, hvor det påstås, at islam betyder FRED. Det er det eneste ord i bogen, der er skrevet med versaler og virker som en besværgelse. Hvorfor er der ingen anmeldere, der har nævnt det? Jeg tror ikke, at man kan smyge sin oprindelige nationalitet af sig, den vil uanset hvor godt, man falder til i et nyt land, følge en hele livet, når man er udvandret så sent, som Naser Khader gjorde og mange andre både før og siden.

  I Henrik Gade Jensens JP-kronik forleden skriver han om kristendommen, som vi danskere har i ”systemet”, hvad enten vi vil være ved det eller ej. Det er rigtigt, og jeg tror også, at vi har bevaret noget, der er ældre fra før kristen nordisk kultur. I det hele taget mærker man sit eget danske særpræg, når man bor i udlandet. Jeg følte mig atypisk dansk, da jeg flyttede til udlandet første gang, men jeg opdagede, at jeg havde en dyrebar og typisk dansk ballast med mig, som var så god at have, at jeg siden har været taknemmelig for den. Den kom mange steder fra, det er en folkelig arv, som mange til deres forbløffelse får øje på, når de er ude. Dette være skrevet uden forherligelse af det danske på andres bekostning, jeg holder meget af alle de lande, jeg har boet i og har fundet ”perler” alle steder .

 19. Af Bent Hansen

  -

  Er der ikke nogen der har distanceret sig fra både danskheden og kristendommen, når man nu længe har myrdet løs på børn, psykisk syge, fysisk syge, svage, udstødte og gamle.

  Hvad er der tilbage af respekt for mennesker, når man på alle mulige måder umyndiggør dem, hundser med dem og tager livet af dem?

  Siden 1968 har ateismen, nihilismen, kommunismen, dumheden og ondskaben bare vokset sig større og større. Er det ikke sådan det er?

 20. Af Hans Pilfinger

  -

  Klaphatte som ikke tør skrive i eget navn.
  Skrevet af Helge Nørager

  Men det tør Helge godt 😉

 21. Af Birgit Hviid Lajer

  -

  Maria Due – 19:33

  Desværre, hvad folk kan tåle og ikke tåle af medicin ændrer ikke billedet, det sker også individuelt blandt os selv, hvad vi kan tåle el ikke.

  Det ændrer ikke på, at mennesket udseendemæssigt, om end forskellige fremtrædelsesformer, mørk lys mm, samt indretningen af os er ens, hjerte, nyrer, lunger etc. sidder på samme måde, hjernens indretning.

  Vi er kun én art, når denne skal beskrives. Det handler heller ikke om, at vi verden over tåler forskellig spise, forarbejdet, mindre forarbejdet el slet ikke – se til buskmænd evt. og deres. Jeg husker det ikke lige.

  Vi er ens, vi drømmer ‘ens’ – men individuelt forskelligt, og fordi en buskmand/-kvinde evt. aldrig har set en cykel el sne i deres liv og derfor ikke drømmer om dette fx, så ændrer det ikke ved, at vi mennesker er meget ens.

  Det er det, man kalder en (eklatant) fejltænkning, hvem end der har ‘fundet på’ en sådan antagelse! Intet mindre! Mvh BHL 🙂

  Tænk – hvis en større gruppe af mennesker ikke kunne tåle et bestemt stk stof på kroppen, så ville vi antage, at de var af en anden race. Og – der er sikkert spiser og drikke, vi europæere heller ikke lige tåler, hvis vi forsøgte os i de mindre udviklede samfund, de endnu helt primitive.

  Noget i den retning. Mvh BHL

 22. Af Henning Svendsen

  -

  Hvor får de kræfterne disse idealister-Mandela Fidel Castro Jimmy Carter, også under hjemlige himmelstrøg har vi dem ja selv på en skide blok i en skide avis kommer de ned og er iblandt os se bare Dejgård det forlyder han har en intelligent kvotient på 170,en sådan person er der selvfølgelig bud efter overalt-Spin doctor-tænketanke-DR-ja han kan vælge og vrage blandt professorater men han går ikke efter et stort salær og fin titel, men lever stille og rolig og bruger sin energi i humanismens navn Det samme gør Jens Hansen, to af hverdagens helte som aviserne aldrig skriver om.

 23. Af Birgit Hviid Lajer

  -

  Generelt

  Uanset hvad – så er et konkret land, der kommes til af såvel flygtninge, indvandrere og alm emigranter, og landet, højt udviklet og civiliseret, bør ganske enkelt bare respekteres, selv om der er religionsfrihed.

  Det sidste indebærer ikke, at vi langsomt skal afgive land på grund af dårlig og aggressiv opførsel, hele byområder samt finde os i diverse skyderier og knivoverfald, hvor der er steder vi ikke selv kan komme mere og i sikkerhed, fordi vi har fået grupper af mennesker, der vil andet, kalder os vantro og vil ændre, hvis de kunne – hele butikken!

  Derfor er tiden ikke inden, og slet ikke til nogen såkaldt endog stor-moské, så vi kan få endnu et område ‘besat’ af mellemøstlig tankegang og handling, såvel som vi får en slags Bagdad herop, hvor de kriges på livet løs, hvor andre med islam slet ikke vil kunne komme heller.

  Det er nemlig scenariet og ikke denne ønsketænkning, hvor det kunne være vidunderligt, hvis folk havde en helt anden mentalitet, de fleste af disse, vil jeg tro, og dette med at føle sig inkluderet, ha, ha – for nogle måske, men ellers en storslået vittighed, fordi mange slet ikke er interesseret i andet end deres eget – og de regner med måske, at det arbejder tiden så for, for dem.

  Ikke noget venligt imod os, og folk med samme tro og på den måde baggrund vil være til fals for at holde sammen i tykt og tyndt, så det vitterligt vil el kan blive ‘os og dem’, fra deres side – hvor det så nødvendigvis også vil blive ‘dem og os’.

  Det ødelægger det tillige for de af de fremmede, der vil os – og hvor vi gerne vil dem; men ‘ekskluderes’ af nok de mange fra disse grupper.

  De ændrer ikke en tøddel og færdes som i deres hjemlande iblandt os, af mange og sikkert svære også psykologiske årsager, fordi det ikke er nemt at slippe en religion, påduttet, fordi en sådan med skyld, skam, pligt og tro osv har krammet på ethvert menneske.

  Og- det jeg siger handler ikke om islam; men det er den religion, vi nævner, fordi det er den størst repræsenterede pt blandt os, hvor det vil handle om enhver religion/egtl religiøs, der er puttet ind fra barnsben hos den enkelte.

  Nå – og så er der dømt weekend her, for alvor :-). BHL

 24. Af kim Olsen

  -

  Henning Svendsen,

  Hvor har du dog ret. Det er svært, at være geni i en købstad 🙂

 25. Af Birgit Hviid Lajer

  -

  Jesper Høegh – 8. nov. 20:02

  Tak for ordene, og så er det endog ikke gennem alle sprækker – men lidt af det jo, og jeg har også set Krasnik og en sympatisk roligt formulerende muslim, vistnok tidl formand for et muslimsk råd.

  Så kan man forstå, hvad der siges og får ikke hjernen slået ud som når folk råber ad hinanden, fx hos Clement, der i forvejen er hurtigt snakkende – men skærper dette for mig at se lidt mere i disse debatter.

  Ja, du kan kalde mit for romnaer – men indimellem bliver jeg også præsenteret for romaner at svare på!

  Det er dog ikke en undskyldning; men så slipper jeg selv for flere indldæg, også fordi det nok bedst kan forstås, hvad jeg vil sige med et indlæg, når det er lidt samlet på den måde.

  Også – fordi jeg kan gætte mig til, at der vil kunne komme mange spørgsmål, om hvad så med dit el dat, som jeg så forsøger at tage nogen højde for, så ting ikke bliver ‘revet for meget i stykker’ af en melding herfra.

  Men – da også fordi jeg er vant til at sætte mig mere el mindre ind i en del områder, af det menneskelige jo. 🙂

  Jeg kunne da også bare skrive 2 konklusioner – men det giver ingen forståelse, vil jeg tro, medmindre man er af samme konklusioner. Og – det giver ingen debat heller, som jeg alligevel ikke nu kan afse tid til, ha, ha .. så slutter med dette for weekenden, da jeg slet ikke kan nå heller at læse hverken henvisninger fra Støvrings hånd el blogindlæg, korte såvel som lange.

  Men – ellers er mit liv en hel roman, som en sagde til mig nylig (hendes for mig at se ikke mindre) – men hun udtrykte det således: Du er jo en roman. Det var i en ganske privat sammenhæng, så ja .. ja, tid til en bog af en slags – men en journalist måtte gerne lægge vejen forbi og skrive for mig .. men jeg er desværre ikke kendt! 🙂

  Men jeg har hørt det før – men er da selv vidende om dette; men altid rart med andres viden, kunnen og bedømmelse, hvor det er vel ment.

  Halleluja .. og god weekend herfra. BHL

 26. Af Jørn Strand Nielsen

  -

  @ Jesper Lund

  Jeg skrev faktisk i min redegørelse til dig, at det var borgmestrene for de tre sydfynske kommuner, du også omtaler, der ansøgte om oprettelse af Nationalpark Sydfynske Øhav. At jeg i farten kalder dem “de dansende borgmestre” er en helt anden historie, som du må få en anden gang. Iøvrigt et lige så stort misbrug af offentlige midler, men lad nu den ligge nu.

  Når kommuner ansøger om oprettelse af nationalparker, er det jo ikke for CO2-regnskabets skyld, men fordi kommunen kan opnå statslige bevillinger. Og som du kan se af min citering af Johannes Poulsen, var det jo bl.a. hans tilsagn om øget bevillingsstøtte til oprettelse af flere nationalparker (inkl. den i ø-havet udenfor mit vindue), som gav “de dansende borgmestre” blod på tanden. Så min redegørelse er faktisk korrekt.

 27. Af Birgit Hviid Lajer

  -

  Jesper Høegh – fortsat ..

  Et indlæg samlet og underbygget indimellem, det siger nok mest, fremfor bare påstande om, at du er en ‘idiot’ – jeg er det i hvert fald og slet ikke el bare noget, der kommer i nærheden .. 🙂 BHL

 28. Af Birgit Hviid Lajer

  -

  Generelt

  Vi bør nok tænke på, at selv hvis katolicismen lagde sin klamme hånd nedover os, vores tidl ståsted i Danmark. Altså et andet kristens ståsted!

  Men også andre religioner el mere filosofisk grundede retninger uden en egentlig guddom foroven.

  Det gider vi ganske enkelt ikke, vi, de fleste af os, ønsker at leve som frie og ansvarlige mennesker, hvor viden sammen med de bedste vurderinger, der ikke har til hensigt at undertrykke individet og dets frie vilje, så længe det ikke ytrer sig i form af dominans af andre.

  Det har en del af vore præster sikkert også erkendt i vore dage.

  Desværre har religiøse el politiske ‘opdragelses’-former desværre denne tilbøjelighed, så det sætter sig i menneskets såkaldte programmering
  på godt og mindre heldigt, endog decideret ondt og skadeligt, og svært at komme af med for den enkelte, som tidl nævnt, selv om det kan ses at være direkte hæmmende for vedkommendes videre udvikling og hele livsudfoldelse.

  Så holdes der fast, især hvis man ikke har andet at ty til. Så kan enhver anskuelse faktisk tage fanatismen i hånd som mærkbar ledsager.

  Den FRIE VILJE har det svært – for nogle næppe så frit eksisterende, så de kan sætte ind selv. Den slags skal der ofte arbejdes med, hvor den kun er svagt eksisterende hos et menneske, der næppe aner en rækkevidde af en sådan hos sig selv, fordi alt er ‘tilrettelagt’ af fx nævnte form for opdragelse.

  En del ses også næppe at ane, hvad de skulle mene – det kan være bare om en film el andet. Så slemt kan det ytre sig for nogen, at de ikke aner, hvad de skal mene. Nok om det. 🙂 BHL

 29. Af Jens Hansen

  -

  “Vi er aber som bare går med slips og højhælet sko” Skrevet af Henning Svendsen, 8. november 2013 kl. 18:58

  Jamen Henning Svendsen.
  Der er vel ingen som tvinger dig til at gå med slips og højhælede sko?

 30. Af Bent Hansen

  -

  Nu fik damerne ovenfor vist kørt debatten ud på et sidespor. Og fred være med det. Det er da ok.

  Men hvad med at komme tilbage til, at Danmark er på vej ned ad slidsken? Bl.a. pga. socialakrobaternes totale nedtur. Som beskrevet højere oppe.

  Vi danskere er ved at gå planken ud. Og nede i det kolde vand venter giftige gobler, hajer, igler og blæksprutter. Bør det ikke debatteres?

 31. Af K. Larsen

  -

  Muslimer har i århundreder myrdet og forfulgt Kristne og Jøder.

  Nedenstående er bevis for at Muhamedanere, ikke følger deres Religion. Spørgsmålet er så hvorfor de skal respekteres, og have indflydelse i samfundsbeslutninger.
  Bliver de ikke ignoreret, støtter den danske lovgivning Islams hetz mod Kristne, Jøder
  og Demokrati.

  #
  Ifølge Koranen er jøder og kristne ikke-vantro, men hører til kategorien “Bogens folk” eller “Skriftens folk”, dvs. folkeslag som tror på den ene almægtige Gud, og som Gud har åbenbaret sig for.

  Profeten Muhammad betegnede jøder og kristne som “dhimma” folk, dvs. beskyttede folk. I Koranen (29,47) hedder det:
  “Og strides ikke med Skriftens folk undtagen med det bedste og skønneste (argument)… Og sig (til dem):
  Vi tror på det, som er blevet åbenbaret os og åbenbaret jer, og vores Gud og jeres Gud er een og samme, og vi har underkastet os Ham”.#

 32. Af Jesper Høegh

  -

  Birgit Hviid Lajer

  mindste kravet fra min side er – ordentlige tiltaleformer –
  vil aldrig kalde andre ukendte mennesker for Idioter – den type placerer sig under lavmålet.

  Jeg mener ikke en blogs der er beregnet til kommentarer –
  det skal være korte meningsudvekslinger – hvem har tid/orker
  lange søforklainger.

  Men igen du virker velfunderet udi det du belyser og godt
  sprogbrug.

  Jeg vil dog droppe Berlingske nu- er rimeligt pikeret over deres fortsatte med sjofling af Lars Løkke.

 33. Af Niels Juul Hansen

  -

  @Jesper Høegh

  “Jeg vil dog droppe Berlingske nu- er rimeligt pikeret over deres fortsatte med sjofling af Lars Løkke.”

  Ikke kun Berlingske.

  Du må vist tage en pause fra samtlige danske medier. 🙂

 34. Af Jens Hansen

  -

  “Jeg vil dog droppe Berlingske nu- er rimeligt pikeret over deres fortsatte med sjofling af Lars Løkke.”
  Skrevet af Jesper Høegh, 9. november 2013 kl. 13:01

  Hvorfor det?
  Samtlige medier har sjoflet Helle Thorning i tre år.
  Her har du da ikke holdt pause.

 35. Af Birgit Hviid Lajer

  -

  Jesper Høegh – 13:01

  Tak igen – men det med ‘idiot’ var ikke møntet på nogen bestemt, og altså heller ikke dig. Det var bare sådan generelt udtrykt, og ordet sig i sig selv ikke noget som helst om nogen ting, så derfor fladpandet. Nok derfor, jeg brugte det i ’sagens tjeneste’. 🙂

  Lad dog være med at droppe Berlingske p gr a Løkke. Jeg har så ikke lige fulgt med, og det kan sikkert blive for meget – for da TV rullede med sagen og Qvurtrup, så tænkte jeg. Herre Jemini, hvem kan ikke i øjeblikket huske forkert af årstal både skat og løsere indbetalinger, om det nu var i 2012 el 2013. Alt er jo tilsyneladende opgivet. Så Løkke er jo ikke større idiot, hr. Qvortrup, når alt også står på tryk fra manden selv, hans advokat og revisor.

  Og – Løkke svarer jo også, at det var som han lige huskede det.

  Men – sent ude har Løkke været og dermed lidt selv skyld i ‘løkken’ om hans hals pt. – om end den ikke strammer, endnu? Og – hvis mere, så symptomatisk for ham, og det er ikke så godt for et lands leder at udvise et sådant egtl karaktertræk.

  Vi får se – men ofte er politikere usmageligt ude med riven for at få magten. Så – vi skal se til, at der ikke sker ‘overbebyrdning’ af den enkelte, dvs forfølgelse! Vigtigt jo!

  Så – derfor skal man ikke blive så sur igen; men gå på med krum hals da. Og jeg finder da, at med Lisbeth Knudsen, så kan kritik gå fint igennem dér og blive taget seriøst.

  Nå – jeg var lige inde andetsteds, mens mine frikadeller stegte, så lige dette med nu. Mvh BHL

 36. Af søren sørensen

  -

  Klaphatte som ikke tør skrive i eget navn.

  Skrevet af Helge Nørager, 8. november 2013 kl. 23:39

  Som sædvanligt tager dit blodtryk en drejning når Islam/religions debatten er emnet..Og du relaterer overhovedet ikke til emnet men går over i personangreb. Men kan ikke tage dig seriøs i emenet overhovedet.

  Så vidt jeg erindre var du muslimsk gift og måske endda selv muslim og er imod alle der raser mod religion og dens umenneskelighed, konfrontation og krige..”Sameksistens” er muligvis noget du står inde for “no rager mig”?, men du tillader ingen meninger om folk der ikke deler dit verdenssyn her og går direkte over i person angreb uden at relaterer til emnet. Er useriøst og lavt!

  “eg vil dog droppe Berlingske nu- er rimeligt pikeret over deres fortsatte med sjofling af Lars Løkke.”,
  Skrevet af Jesper Høegh, 9. november 2013 kl. 13:01

  Hjælp er på vej, det borgerlige forspring er nu nede på 52% og venstre har tabt mange mandater. Det kommer som en overraskelse at ikke flertallet er for at luxus nydere i V skal betales deraf af staten og at bilag af landets rigeste skal være iorden…Men det er da et håbefuldt peg i den rigtige retning..

 37. Af Hans Hansen

  -

  Det har ikke en pind at gøre med muslimer. Islamisten er ganske enkelt den muslimske version af nazisten.

  Man har grød i hovedet hvis man ikke forlængst har fattet det. Der er et par debatører her med grød i hovedet. Man er mere dum end ketchup hvis man forsvarer sådan nogle.

 38. Af søren sørensen

  -

  Hans Hansen@

  Som bekendt var det de borgerlige der var nazister!..Men de religiøse, uanset religion er udover lederne blot får til slagtning, et lam er endnu bedre og tages bedst i opstarten i folkeskolen i de første trin før fornuften sætter ind…Alle religiøse, uanset overtro, er ikke brugbare for det Danske samfund som helhed men en negativ, konfronterende enhed..

  Religion er ejernes “folkets opium”….

 39. Af PREBEN F 1 JENSENH

  -

  Efter min opfattelse er både Nørager, søren sørensen, Arne Rud m.fl. kun med for at sabotere debatten. Læsere skal spilde tid på at lede efter fornuftige indlæg der er druknet i spam fra disse typer.

  At få en meningsfuld debat er svært, så længe avisen fortsætter sin besynderlige politik med at spammere frit kan oversvømme alle blogs med ævl, mens seriøse indlæg om højaktuelle emner slettes den ene gang efter den anden.

  Og Hans Hansen har jo ret, man har grød i hovedet hvis man ikke har forstået at Danmark er et truet land, og danskerne et truet folk.

  M/S Danmark er et synkende skib. Der er huller i skroget, og dem der styrer og er på broen, er lige så uduelige som dem der sænkede Titanic.

  SOS og alle mand til pumperne, er hvad der er brug for.

  Spammerne er støjsendere som ønsker at skibet skal synke, og trække alle med ned i dybet.

 40. Af PREBEN F 1 JENSENH

  -

  Efter min opfattelse er både Nørager, søren sørensen, Arne Rud m.fl. kun med for at sabotere debatten. Læsere skal spilde tid på at lede efter fornuftige indlæg der er druknet i spam fra disse typer.

  At få en meningsfuld debat er svært, så længe avisen fortsætter sin besynderlige politik med at spammere frit kan oversvømme alle blogs med ævl, mens seriøse indlæg om højaktuelle emner slettes den ene gang efter den anden.

  Og Hans Hansen har jo ret, man har grød i hovedet hvis man ikke har forstået at Danmark er et truet land, og danskerne et truet folk.

  M/S Danmark er et synkende skib. Der er huller i skroget, og dem der styrer og er på broen, er lige så uduelige som dem der sænkede Titanic.

  SOS og alle mand til pumperne, er hvad der er brug for.

  Spammerne er støjsendere som ønsker at skibet skal synke, og trække alle med ned i dybet.

  vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv

  (gentagen kommentar?? inden man har trykket på send??)

 41. Af K. Larsen

  -

  Anne M. Allerslev, om Islamisering i Moskeér !

  Har AMA forstået, at Islam selv er hykleriske, når de forlader en forståelse, hvilket følgende udsagn er et bevis for:

  Profeten Muhammad betegnede jøder og kristne som “dhimma” folk, dvs. beskyttede folk. I Koranen (29,47) hedder det: “Og strides ikke med Skriftens folk undtagen med det bedste og skønneste (argument)… Og sig (til dem): Vi tror på det, som er blevet åbenbaret os og åbenbaret jer, og vores Gud og jeres Gud er een og samme, og vi har underkastet os Ham”.

 42. Af Finn Bjerrehave

  -

  Egedalsvænge er et demokrati i forfald, og netop de andre byder ind og overtager vores dovenskab, og nu piver vi.
  Ganske enkelt: Demokrati er den daglige kamp, og kun ihærdighed og engagement giver succes, og i Egedalsvænge har dovenskaben sejret.
  Nu vores daglige demokratifølgeton, Lars Lykke mangler bilag, Helles mand ønsker heller ikke den væmmelige Danske skat, og Danskheden er igen overhaler udefra, og hvis vi ikke kan passe bedre på vores samfund, hvad fortjener vi så????????????
  Demokrati er ligeværd. Finn Vig

 43. Af Henning Svendsen

  -

  Det giver ikke mening at udnævne vores værdier til universelle!-nej det gør det ikke for universelle skulle gerne stile højere, vi har et lummert demokrati og domstolen beskytter ikke vores grundlov vi har en slap straffelov og hvordan behandler vi vores miljø og har vi nogen dyreværnlove dertil kommer alle de anklager fra Preben F1 ja hvad er det for værdier som andre lande sukker efter? Hvis det derimod drejer sig om menneskerettigheder så kunne vesten samle en snes stykker stille dem op i rangfølge og gøre dem universelle at de så ikke får lov at virke i store dele af verden det gør dem vel ikke mindre universelle men mon ikke FN ville stritte imod der vil jo nemlig ske det at de ville kollidere med en masse konventioner som Danmark har bundet sig til.Vi vil således aldrig få universelle rettigheder men i stedet fasisme i lange baner.

 44. Af Birgit Hviid Lajer

  -

  Maria Due

  Dit link nr 2, den 8. nv. 19:33, udtrykker jo netop, hvad jeg fortæller, så du er jo 99,9 % forkert på den, ifølge dette link.

  Dit link nr. 1, viser ikke noget, jo et tlf at ringe til – og det når jeg ikke.

  Så – der er tale om folkeslag, forskellige folkeslag, hvor nogle har blandet sig med andre igen.

  Ikke racer.

 45. Af Birgit Hviid Lajer

  -

  Finn Bjerrehave – 19:15

  I Egedalsvænge er der ikke tale om dovenskab – men om, at der bore mere end 80% indvandrere mod tidligere ca. 10-11%! Det gør forskellen – og de indvandrede ser ingen skrupler overfor at underkende både land og befolkning, de resterende etnisk danske i boligbebyggelsen, hvor ejendomsselskabet dog har meldt ud nylig, at sådan er reglerne ikke.

  Der skal tages hensyn til et mindretal. Og der er nu som tidl handlet omgående, også fra borgmesteren i kommunen.

  Generelt i Dk er vi ikke mistroiske – men har tillid til folk; men det er så i dag i visse sammenhænge utopisk at tro, at vi kan have det i forhold til nogle af de fremmede, hvilket ødelægger det for dem selv.

 46. Af Birgit Hviid Lajer

  -

  Preben Jensen/Bent Hansen

  Det, der undrer mig, er:

  At du taler om så mange forhold, hvor rigtig mange civile må være involveret forvejen og vel har klaget.

  Det kan vel næppe gå henover hovederne på heller lokal-politikere, hvor også og især ‘de røde’ vil få rent ud sagt røde ører, når forholdene svigter og ikke bliver rettet op – og der må tillige allerede være utallige retssager om erstatninger, ligesom der fx er foreningen Sind.

  Det er jo vanskeligt for andre at kende til og agere på sådanne individuelle sager, hvor man ikke er involveret el måske kender den egn, du skriver om.

  Du er vel næppe den eneste, der ved om – så burde du jo agere lokalt såvel som på de steder el overfor de mennesker, som du åbenbart kender så udmærket til? Mvh BHL

 47. Af carsten jensen

  -

  Kasper, du har bare saa meget ret! Men,men, men som flere igennem tiderne har sagt: Mere naive og dummere mennesker end danskere findes nok ikke / in the world! Vi bliver ved indtil landet er der ikke mere / kun et islamisk samfund. Flot. De unge danskere er bare saa dumme at de jo ligefrem VIL det!!

 48. Af Niels Juul Hansen

  -

  @carsten jensen

  “Mere naive og dummere mennesker end danskere findes nok ikke”.

  Kan du ikke nøjes med at tale for dig selv?

 49. Af Hans Hansen

  -

  K. Larsen, 10. november 2013 kl. 18:09

  “Har Anne M. Allerslev (radikale venstre) forstået, at Islam selv er hykleriske”.

  Nej det har hun ikke. Hun tror at fordi imamer er medlem af det radikale venstre, så er de demokrater. Der eksistere ingen demokratiske imamer.

  De er alle islamister i begrebets ordrette betydning, tilhængere af sharia og islam som en hel politisk pakke.

  Anne M. Allerslev har dog forstået, at der findes islamister, men den fulde konsekvens er ikke trængt ind bag hendes teoretiske facade.

  Anne M. Allerslev har som de fleste politikere ingen erhvervserfaring, og derfor kun begrænset føling med befolkningen. Radikale venstre er særdeles elitære. De har forlængest forladt hedengangne Hørups pragmatiske tanker, og består nu mest af politiske teoretikere.

  Det forværres af radikales argumentresistente og enorme stædighed. RV er idag ligeså forvirrede som hidtil, men den nye generation af radikale, har nu også mistet den pragmatisme, der før gjorde det muligt, at fremføre argumenter til diskussion.

  Det skal dog nævnes, at der stadig findes enkelte fornuftige radikale. Jeg har selv haft fornøjelsen.

 50. Af Frederik Bülow

  -

  Efter Skånes overgang til svenskerne i 1658 blev alle skåninger svenskere. Men de havde stadig deres egen kultur, egen kirke og eget sprog. Det fik svenskerne hurtigt ændret på ved deres uniformitetsproces. Man indsatte svenske præster, fjernede den danske skole, den danske bibel, de danske sange og danske privilegier. Nu sker det samme for dansker i Danmark. Område for område bliver tabt til en fremmed kultur, og vi mister dagligt vores privilegier og kultur. Skole bibringer ikke eleverne en forståelse af dansk kultur, børnehaverne serverer ikke dansk mad, og der bliver bygget moskeer og kirker rives ned.

Kommentarer er lukket.