Kristendom, frihed og udvikling. Et svar til den liberale økonom Christian Bjørnskov

Af Kasper Støvring 171

I slutningen af sidste år skrev den liberale økonom Christian Bjørnskov en kronik i Jyllands-Posten under overskriften ”Religion blokerer for udvikling”, hvor han kritiserede ”konservative intellektuelle” som Mads Holger og mig selv. Det hed bl.a.:

”Det påstås fra deres side, at den kristne religion er et vigtigt element i at forstå, hvorfor Danmark er blevet rigt, demokratisk og kulturelt sammenhængende. Holger og Støvrings problem er dog, at de dermed helt ignorerer de senere års videnskabelige indsigter, hvor religion og religiøsitet nærmere synes en potentielt farlig byrde end en positiv kraft.”

Protestantiske lande har ellers en meget høj grad af tillid og er demokratisk velfungerende, men det holder ikke stik at tilskrive det religionen, mener altså økonomiprofessoren:

”Uanset hvad folk tror på – kristendom, islam, hinduisme eller andet – underminerer stærk tro den mellemmenneskelige tillid.” Og videre hedder det: ”[…] det er ikke islam som sådan, der reducerer tilliden. Det er blot det forhold, at muslimer i gennemsnit er stærkere troende end andre. Havde de troet lige stærkt på kristendom, ville deres tillid have lidt lige så meget.”

Bjørnskovs kronik har fremkaldt et replik fra sognepræsten Henrik Gade Jensen med den sigende overskrift ”Religion bestemmer alt” (Bjørnskovs duplik kan læses her). Gade Jensen skriver bl.a.:

”Det interessante og relevante er, at der er forskel på tro og religioner. Der er tro og overtro, ligesom kristendom, kommunisme, islam og hinduisme er vidt forskellige tanke- og trosmåder. Det er intetsigende at kategorisere dem sammen. Det er som at sælge elastik i metermål. Når Bjørnskov skriver: ‘Det er ikke islam som sådan, der reducerer tilliden blot det forhold, at muslimer i gennemsnit er stærkere troende end andre’, så vælger han at se bort fra indholdet og kun måle og sammenligne og statistisk behandle tro og religion ud fra intensitet. Der er masser af religion, der blokerer for udvikling. Og der er religion, der stimulerer udvikling, vækst og kapitalisme.”

En sådan religion er naturligvis kristendommen, særligt den protestantiske. Også Jyllands-Postens blogger Rune Selsing skrev et indlæg imod Bjørnskov og kritiserede særligt Bjørnskovs metode.

Der er ikke meget, jeg ikke kan skrive under på i de to indlæg mod Bjørnskov, men vil ikke gå nærmere ind på deres anliggender her. Derimod vil jeg svare med at skrive lidt om den franske forfatter Alexis de Tocquevilles fremragende storværk Demokrati i Amerika, som jeg havde fornøjelsen af at anmelde her i avisen. Nærmere beset vil jeg uddybe Tocquevilles syn på kristendommens betydning for demokratiet, som jeg ikke kom ind på i min – ellers fyldige – anmeldelse.

Ikke mindst troen, religionen, dvs. den anglo-protestantiske kristendom, er en integreret del af den amerikanske frihedskultur, som Tocqueville skrev om, og som siden blev realiseret i Europa. Selv om Tocqueville er tilbageholden med at præcisere denne variant af kristendommen, fremgår den tydeligt af hans eksempler.

Han sammenligner f.eks. ”anglo-amerikanerne” i Staterne med spanierne i de sydamerikanske kolonier og med indbyggerne i Mexico. Kun anglo-amerikanerne har været i stand til at skabe og opretholde demokratiet. Ikke fordi Spanierne mangler naturlige, fysiske ressourcer, heller ikke fordi, at man ikke havde en demokratisk forfatning i Mexico, for det havde man. Nej, netop fordi sæder er vigtigere for demokratiet end de fysiske omstændigheder og lovene, som Tocqueville understreger. Det gælder ikke mindst religionen.

Det minder lidt om Samuel Huntingtons argument mere end hundrede år senere. Huntington skrev i bogen Who are we?, at hvis det ikke var de anglo-protestantiske pilgrimme, der havde bosat sig i New England, men derimod de spanske katolikker, så var USA ikke blevet USA, men derimod Mexico. Det er kulturen, herunder religionen, der former et land.

Skulle man som læser være i tvivl om, hvor betydningsfulde sæderne er, og hvor forskellige de kan være, og hvordan helt andre sæder skaber helt andre, ikke-demokratiske samfund, gør Tocqueville os den tjeneste at anskueliggøre sit anliggende ved – allerede i 1840 – at sammenligne med netop islam.

Den sammenligning er ikke kun relevant i den aktuelle debat om demokrati i den arabiske verden. Den er også relevant, fordi selv højtuddannede forskere som Christian Bjørnskov har det med at slå alle religioner sammen som lige hæmmende for demokratisk og økonomisk udvikling. Tocqueville skriver i sit værks andet bind følgende om forskellen mellem islam og kristendom:

”Muhammed bragte ikke blot nogle religiøse doktriner ned fra himmelen og placerede dem i Koranen, men også nogle politiske læresætninger, civile love og straffelove samt videnskabelige teorier. Evangeliet taler derimod kun om forholdet mellem mennesket og Gud og menneskene imellem. Derudover lærer de[t] ikke noget og forpligter ikke folk til at tro noget. Dette er mellem tusinde andre grunde i sig selv tilstrækkeligt til at vise, at den første af disse to religioner ikke ville kunne herske særligt længe i oplysningens og demokratiets tidsalder, mens den anden er bestemt til at herske i disse århundreder som i alle de andre.”

Trosforhold er emnet i adskillige afsnit i bogen. Synspunkterne er, at kristendommen holder mennesket fast, så det ikke skrider ud i hedonisme og lystopfyldelse uden moralske bindinger; den forpligter mennesket på højere mål end sin egen navle, og den begrunder dyderne, så mennesket kan agere i et forpligtende fællesskabsliv.

”Det er despotiet, som kan undvære troen, men ikke friheden”, som Tocqueville skriver, og fortsætter: ”Hvordan kan samfundet undgå at gå til grunde, hvis det moralske bånd ikke strammes, samtidig med at det politiske bånd slappes? Hvad skal man gøre med et folk, der er sin egen herre, hvis det ikke er underlagt Gud?”

Det er klare ord, og da Tocqueville ofte går for at være netop liberal, bør man som liberal økonom også lægge sig ordene på sinde.

I min sidste avisklumme i 2013 skrev jeg om kristendommens betydning, dvs. den kulturelle betydning for det danske samfund. Det er, skrev jeg, den kristne etik, der binder vores land sammen, selv om landets kirker kun er fyldte ved juletid. Som Luther gang på gang understregede, bør du aldrig handle imod din samvittighed. I kortform siger denne etik: Du er selv ansvarlig for dine handlinger, og når du fejler, er det din egen skyld. Du må søge tilgivelse herfor og prøve at forbedre dig.

At denne etik både fremmer tillid, frihed og velstand, synes jeg er indlysende. Men det er selvfølgelig vanskelig at behandle den slags statistisk, også selv om man er professor i økonomi.

171 kommentarer RSS

 1. Af søren sørensen

  -

  AF KO – 17. JANUAR 2014 20:30

  “Få dog et liv menneske.”,

  Ville gerne gengive komplimentet…Men du er jo ikke et menneske?

 2. Af Thomas Søndergaard

  -

  Hej Kasper,

  Lad os et øjeblik antage at at kristendommen er mere fremmende for frihed, demokrati og udvikling end andre religioner. Hvad så nu? Skal vi så vælge at tro på Jesus fordi det virker samfundsfremmende og fredskabende? Det er en ny form for missionering du har gang i her, det må jeg give dig. Tro ikke på Herren fordi du tror på ham, men gør det for samfundets bedste.

  Hvis det nu kunne påvises at det var mere effektivt at tro på påskeharen, var du så klar til at skifte? Nej, det tænkte jeg nok.

  Problemet er at du er et relativt rationelt menneske, og du ved godt at Gud, Hesus og biblen ikke holder vand som andet end nogle gode røverhistorier, så du prøver at forsvarer din position ud fra en anden vinkel. En svag vinkel, men det er nok den bedste du har.

  Religion er er fængsel. En mental tyngdebrønd. Jeg håber du kan finde kraften til at slippe fri.

  Vh Thomas

 3. Af PREBEN F1 JENSENH J

  -

  Nogle ateister boltrer sig her på blokken. De har en stærk og religiøs tro på at ALT er kommet af ingenting og nogle tilfældigheder. Og de er stolte af at tro på ingenting. De mener at det er et bevis på at de er rationelle og intelligente.

  De kan godt have ret i at der er ting i kristendommen der strider mod sund fornuft og almindelig sandsynlighedsberegning. Men man kan jo også tage det lidt afslappet og betragte kristendommen og det nye testamente som en menneskelig og symbolsk fortælling.

  Som udtrykker at universet er gåden over alle gåder. Universet er så fyldt med undere og sære sammentræf, og er så majestætisk i al sin ubegribelige storhed og vælde, at den der ikke forstår at universet ikke “bare” er et spørgsmål om atomer og teknologi samt ligegyldigheder og tilfældige tilfældigheder osv., nok ikke har forstået ret meget..

  Den moderne videnskab fortolkes af ateisterne og kommunisterne som et bevis på at der ikke er nogen højere og styrende kraft, eller guddommelig kraft og overmenneskelig intelligens bag det hele.

  Men jo dybere man ved videnskabens hjælp trænger ned i universets mysterier, jo tydeligere bliver det at der MÅ være en plan bagved det hele. Det kunne jeg fortælle om længe, men hvorfor bruge en masse tid på blogs der redigeres så dårligt, og hvor man ikke kan få oplyst hvad der er af læsere udover den lille håndfuld der skriver ind. Og om lidt kan teksten her jo være gemt af vejen under “forældede” indlæg.

  At bruge sin fritid på at skrive for søren sørensen og arne rud og lignende, er jo decideret tidsspilde.

  Men ateismen er under alle omstændigheder ikke andet end en tro på tomhed og ingenting, og er vel egentlig en art desperat fortvivlelse (eller en primitiv og overfladisk form for tænkning?) der baner vej for kynisme og kommunisme og politisk storhedsvanvid m.m.

  Det som ateisterne påstår, er usandsynligt og er nok også en stor “røverhistorie”.

  (Ihvertfald viste det sig med tiden, at Kina- og Sovjet- og DDR- kommunisternes pralerier om at de havde videnskaben i ryggen, ikke var andet end løgn og bedrag)

 4. Af PREBEN F1 JENSENH J

  -

  Rettet udgave:

  Nogle ateister boltrer sig her på bloggen. De har en stærk og religiøs tro på at ALT er kommet af ingenting og nogle tilfældigheder. Og de er stolte af at tro på ingenting. De mener at det er et bevis på at de er rationelle og intelligente.

  De kan godt have ret i at der er ting i kristendommen der strider mod sund fornuft og almindelig sandsynlighedsberegning. Men man kan jo også tage det lidt afslappet og betragte kristendommen og det nye testamente som en menneskelig og symbolsk fortælling.

  Som udtrykker at universet er gåden over alle gåder. Universet er så fyldt med undere og sære sammentræf, og er så majestætisk i al sin ubegribelige storhed og vælde, at den der ikke forstår at universet ikke “bare” er et spørgsmål om atomer og teknologi samt ligegyldigheder og tilfældige tilfældigheder osv., nok ikke har forstået ret meget..

  Den moderne videnskab fortolkes af ateisterne og kommunisterne som et bevis på at der ikke er nogen højere og styrende kraft, eller guddommelig kraft og overmenneskelig intelligens, bag det hele.

  Men jo dybere man ved videnskabens hjælp trænger ned i universets mysterier, jo tydeligere bliver det at der MÅ være en plan bagved det hele. Det kunne jeg fortælle om længe, men hvorfor bruge en masse tid på blogs der redigeres så dårligt, og hvor man ikke kan få oplyst hvad der er af læsere, udover den lille håndfuld der skriver ind. Og om lidt kan teksten her jo være gemt af vejen under “forældede” indlæg.

  At bruge sin fritid på at skrive for søren sørensen og arne rud og lignende, er jo decideret tidsspilde.

  Men ateismen er under alle omstændigheder ikke andet end en tro på tomhed og ingenting, og er vel egentlig en art desperat fortvivlelse (eller en primitiv og overfladisk form for tænkning?) der baner vej for kynisme og kommunisme og politisk storhedsvanvid m.m.

  Det som ateisterne påstår, er usandsynligt og er nok også en stor “røverhistorie”.

  (Ihvertfald viste det sig med tiden, at Kina- og Sovjet- og DDR- kommunisternes pralerier om at de havde videnskaben i ryggen, ikke var andet end løgn og bedrag)

 5. Af Bjørn Sørensen

  -

  @ Hans Hansen
  “psykopat. Det er der jo mange religiøse der er”
  Mener du virkeligt at religiøse sådan over en kam er psykopater, at folk med kristne moralbegreber sådan i al almindelighed er sindslidende, folk som netop har moralske anfægtelser kan karakteriseres som psykopater, er en generalisering som ikke har hold i virkeligheden.
  Korrumperet, er at være fordærvet og bestikkelig.
  Når man tager ansvaret fra folk bliver de ansvarsløse, er en erkendelse som kristendommen længe har forkyndt, en menneskelig erfaring som er fundamentet i den kristne morallære.
  Fundamentet i velfærdssamfundet er at staten har overtaget det moralske ansvar, og har dermed gjort befolkningen ansvarsløs.
  Er det så svært at forstå hvorfor ansvarsløsheden florerer, og mange tager let på ens eget moralske ansvar.
  At velfærdssamfundet således har fremmet ansvarsløsheden skal man da være blind for ikke at kunne se.
  I 70-erne oplevede jeg på Kanibalen hvordan “avantgarden” af drønnerter og fallerede studenter udvekslede måder og ideer om hvordan man udnyttede velfærdssystemet længe før slamberten Dovne Robert førte sig frem.
  De er måske ekstreme eksempler, men når 855,000 i den arbejdsduelige alder i dag er offentligt forsørget og man officielt siger at ca. 150.000 er arbejdsløse.
  Er de 700.000 så alle sammen invalider til trods for at kun ca. 250.000 er blevet tilkendt førtidspension.
  Der har længe, dvs de sidste 30 år, har der været skrevet om at det ikke kan betale sig at arbejde hvis man er ufaglært og er på understøttelse, fordi det ikke kan betale sig.
  Mange af de jobs som de kunne udføre er blevet udflaget fordi understøttelsen var et bedre. end hvad deres indsats var værd.
  Når mange udnytter velfærdssamfundets understøttelsordninger fordi det ikke kan “betale” sig at arbejde, så mener jeg at folk er blevet fordærvet, korrumperet, af velfærdssamfundets gavmildhed.
  Så når 60% af befolkningen er afhængig af offentlig forsørgelse og således er nydere, er det så svært at forstå hvorfor mange finder måder at udnytte systemet på.
  Er det fordi folk er korrupte, eller er et bare rettigheder, som kan udnyttes efter behag.
  Vores økonomi tillader ikke længere denne løssluppenhed, så hvis vi vil have en fornuftig fremtid, skal der der andre boller på suppen.

 6. Af Helge Ebbe Nørager Nørager

  -

  Øhhh tak for kaffe Preben, sikken en gang had mod ateister.

  Bare fordi jeg ikke tror på en røverhistorie, som har skabt ulykker over alt, religion, er jeg åbenbart dum og har ikke gennemtænkt tingene.

  Jeg kan så til din trøst oplyse dig Preben, samt andre religiøse galninge, at i er stjernestøv, solen er skabt af stjernestøv.

  Af jord er du kommet og til jord skal du blive, er mere sandt end du åbenbart fatter.

  Alt hvad du er, alle dine molekyler, dine DNA, dine RNA, dine grundstoffer, kan ikke forgå, de vil blive genbrugt, i en anden tid på et andet sted.

  Når solen om 4 milliader år brænder både Mekur, Venus, og Jorden væk, som en rød kæmpe, før den springer alt væk som en nova.

  Så fortæl mig hvor gud er.

  Vi er alle stjernestøv, fred være med alle.

  Jeg ønsker jer alle et langt og lykkeligt liv.

  May you prosper and boldy go where noone has been.

  Vi er alle stjernestøv.

 7. Af søren sørensen

  -

  Formel 1…
  MHT. din rettet udgave, så er det sjovt at den ikke er rettet…Åbenbart mener du som betalt støjsendere fra 36o grader, snapsehanen og de andre lave medier at antal af læsere af din storhed er et påkrævet scenarium…Lad mig oplyse dig/belære dig,,,,

  Få læsere avisere længere….Især dem der ikke fornyer sig og det er jo 85% af de Danske statsbetalte borgerlige medier..Så gå gerne tilbage til snapsehanen, din tid er spildt her…

  AF BS – 18. JANUAR 2014 3:46

  Læs mit svar til dig før angående din tirader her , i forældet kommentare- således at industrien kan få frit orde til kun at relatere til den sidste kritiske mening og glemme de væsentlige lige som dig…

  Socialismen via liste ø ville hurtig give større ytringsfrihed i DK!

 8. Af Helge Ebbe Nørager Nørager

  -

  Øhhh Preben i alt dit had, er der en ting som undre mig, men jeg er dum som en gulvbrædde med knaster.

  Du glemte i dine hadske indlæg mod ateister at koble det sammen med kvindehad.

  Hvilket ellers er det særkende nr. 1. kvindehad.

  Det er lidt nyt at du/de/dem Preben er blevet religiøs.

  Så du lyset fornylig ?

  Hvilken kirke taler du i tunger i ?.

  Eller er du blot sååååen mest til et besøg ved jul ?.
  Og ellers blot en som aldrig fatter budskab. ?

  De fleste kristne tror det er et tag selvbord, med hvad som de tror på.
  F.eks hvis nogen tror på Vor Herre Jesus Christus, tror de også på Satan.

  Jeg er uddannet FDF leder, kan på rygmarv alle bønner, trosbekendelse osv, jeg døbt,konfirmeret, og stadig medlem af folkekirken.
  Det er min simple pligt som Dansker.

  At jeg ikke tror på gud, gør det mig ond ?.

  Tror jeg personligt gør mere end de fleste for at ondskab skal spredes, men det er ikke djævlen, det er den politik som samfundet fører, samt mangel på vilje ved enkelt personer, de har givet op.
  Den/dem som samler dem op og forsøger at give dem en mening, et formål, behøver ikke være religiøse.
  Det som er essens, et skridt af gangen, en time af gangen.

  Jeg behøver ikke gud, for hvis gud har ønsket det som sker på jord er han en pædofil sadistisk lystmorder en skide krigsforbryder.
  Hvis gud er, glæder jeg mig til om kort tid at pisse det lort til, og så blive sendt til helvede hvor alle mennesker er.

 9. Af Svend Petersen

  -

  Du skal tro, Ikke vide.

  Pludselig giver alting mening. Denne ignorance, den manglende evne til at forstå nuancer, udvikling og humanisme. Ideen om det absolute og forkastelsen af relativisme.

  Der er intet i verden der er farlige end en fanatisk troende.
  At kristne som Kasper støvring, præsterne fra Df, Sørine Godtfrdsen m.flg. så mener at de kan nuancerer, en lille smule bedre end muslimer, gør dem kun endnu farligere

  Du skal tro ikke vide. (Det er også det vi på alm dansk kalder uvidenhed).

 10. Af Torben Caroc

  -

  Jeg forstår de’ Toqueville derhen at et folk har tre muligheder:

  – at følge en despots ledelse
  – at følge en religions anvisninger
  – at gå til grunde i kaos

 11. Af Kim Olsen

  -

  Sven Petersen

  “Der er intet i verden der er farlige end en fanatisk troende.
  At kristne som Kasper støvring, præsterne fra Df, Sørine Godtfrdsen m.flg. så mener at de kan nuancerer, en lille smule bedre end muslimer, gør dem kun endnu farligere”

  Jo Petersen, der er faktisk fænomener, som er farligere end fanatisk troende. Jeg nævner i flæng: Tørke, jordskælv, vulkanudbrud, sygdom, meteornedslag og stupide bloggere 🙂 Kommunister er sådan set også ret farlige hvis vi ser historisk på fænomenet.

  Nu må du bestemme dig. Indenfor samme sætning formår du, at modsige dig selv. Hvem er farligst? Fanatisk troende, eller dem som har et nuanceret syn på tro?

  Hvad er det, som efter din mening gør Støvring og Sørine Godtfredsen farlige. Sådan helt konkret? At du personligt ikke kan lide dem, er næppe nok til objektivt set at karakterisere dem som farlige.

 12. Af Thomas Søndergaard

  -

  Forhold jer nu til blogindlægget! Som jeg læser det, mener Kasper Støvring at kristendommen objektivt set er en bedre religion end andre da den fører gode ting med sig, eksempelvis demokrati.

  Mit svar er fint! Hvad skal jeg bruge det til? Jeg kan jo ikke vælge at tro på en samling røverhistorier bare fordi det er godt for os! Sådan fungerer en rationel hjerne bare ikke!

  Vh Thomas

 13. Af Kim Olsen

  -

  Thomas

  Du bestemmer da selv hvad du vil tro eller ikke tro på. Sådan er det i et frit demokratisk samfund.

  Faktum er dog, at kristendom er mere foreneligt med demokrati end visse andre religioner. Kristendom har den gode egenskab, at den formår at tilpasse sig ændringer i et demokratisk styret samfund.

  Eksempler på det modsatte findes i rigt mål i den arabiske verden.

 14. Af Thomas Søndergaard

  -

  Kim

  Det er ikke mit ærinde at bestride at kristendommen har bedre egenskaber som religion end andre religioner. Jeg vil gerne vide hvad Kasper og I andre mener vi skal bruge det til?

  Vh Thomas

 15. Af Kim Olsen

  -

  Thomas,

  Hvad man vil bruge den viden til, er vel op til den enkelte.

  Personligt mener jeg, at det er godt at have i baghovedet, når det i diskussionen anføres, at den ene religion såmænd kan være ligeså god som den anden, og at vi i mangfoldighedens navn skal ligestille alle religioner, eller i samme mangfoldigheds navn skal afskrive kristendommen som statsreligion (hvilket virker selvmodsigende).

  Men enhver er salig i sin tro, også dem som ifølge dem selv ikke tror. Den frihed har vi også herhjemme.

 16. Af søren sørensen

  -

  AF THOMAS SØNDERGAARD – 18. JANUAR 2014 10:36

  Hvad KO og KS ønsker vi skal bruge indlægget til er som opium for folket(LIlleør er ude i forkyndning og missions stillinger åbne, i sit indlæg og de køre tandem her..) og samtidig tjene stemmer på muslimsk indvandrer frygt…At Anders Breivik kom fra denne kristenfundamentalistiske, DF/ekstrem højredrejet akse og er den eneste terrorist endnu på skandinavisk jord med 78 døde børn på sit kristne ansvar der har begået terrorisme fortæller da tydeligt hvor faren ligger?

  Nemlig i denne højredrejet, nykristne fundamentalisme brugt. AB var ifølge ham selv “et godt kristen menneske”….

 17. Af Hans Hansen

  -

  SØREN SØRENSEN – 18. JANUAR 2014 11:53

  Glimrende du vil prøve din viden af Sørensen. Desværre udviser du begrænset opfattelsesevne, og det skyldes formentlig, at du nægter at forholde dig tilstrækkeligt til virkeligheden.

  Det viser du igen igen, ved ikke at være i stand til at skelne mellem hvem du taler med og om. Der kan være flere forklaringer jeg ikke vil nævne, men det går ud over dit forhold til den virkelighed du fortolker.

  Det er så udelukkende dit problem, at du lærer meget langsomt, men det taler til din fordel, at du tilsyneladende har forstået, at religion og politik ikke hører sammen.

 18. Af Niels Juul h

  -

  @KIM OLSEN

  “Faktum er dog, at kristendom er mere foreneligt med demokrati end visse andre religioner. Kristendom har den gode egenskab, at den formår at tilpasse sig ændringer i et demokratisk styret samfund.

  Kistendommen har, for at overleve, tilpasset sig alle former statsstyre – enevælde, kommunisme, nazisme, ja selv demokratiske styreformer.

  Jeg mener ikke at den kristne kirke gik forrest i indførelsen af demokrati, kvinders stemmeret og retten til skilsmisse etc.

  Kan du fremhæve områder, hvor den kristne kirke (eller andre religioner) har været ‘foregangsmænd’ for demokratiet?

 19. Af Kim Olsen

  -

  Niels Juul

  “Kan du fremhæve områder, hvor den kristne kirke (eller andre religioner) har været ‘foregangsmænd’ for demokratiet?”

  Næh. Jeg har blot skrevet, at kristendom i højere grad end visse andre religioner er forenelig med demokratiet når det er etableret.

  Er du uenig?

 20. Af Niels Juul Hansen

  -

  @Kasper Støvring

  Du citerer følgende i dit indlæg:

  “Og der er religion, der stimulerer udvikling, vækst og kapitalisme.””

  Underforstået kristendommen.

  Jeg er helt enig. Kapitalister har alle dage henvist til kristendommen, hver gang de bliver beskyldt for egeninteresse, grådighed og udnyttelse af mennesker.

  Du har stadig ikke forklaret, hvad du mener om de fundamentalistiske, protestantiske evangelister på den yderste højrefløj i USA. Det synes jeg er mere relevant end at henvise til Tocquevilles.

 21. Af Kim Olsen

  -

  At kristendommen har tilpasset sig kommunisme, er nok en sandhed med modifikationer.

  Kristendommen har formået at bestå på trods af kommunismen og andre diktaturer.

  Lech Walesa brugte ofte den katolske kirke i sin kamp for et mere menneskeligt samfund i Polen.

  Desmond Tutu var vist nok præst, og brugte kirken (den kristne) i sin kamp mod apartheid.

  Jeg mener, men kan naturligvis tage fejl, at den kristne kirke havde svære kår i f.eks. Sovjetunionen.

  Er jeg helt forkert på den Niels Juul?

 22. Af Niels Juul Hansen

  -

  @KIM OLSEN

  Er du uenig?

  Næh, men hvem har dog brug for en efterslæbende religion, der blot tilpasser sig den til enhver tid herskende klasse?

  Jeg går ud fra, at det du mener er, at kristendommen er ganske uskadelig.

  Det har den nu ikke altid været, hverken herhjemme eller ude i den store verden.

  Jeg er heller ikke imponeret over de fundamentalistiske protestanter i USA i dag.

 23. Af søren sørensen

  -

  AF HANS HANSEN – 18. JANUAR 2014 12:14

  Du skal vist snart til at nedtrappe læsningen af 360 grader og snapsehanen mv. hvis du vel beholde blot en vis saglig og faglig forståelse af tings forhold?

  Hvem jeg taler til “eller om”,,,sådanne normer af bagvaskelse mv. er jeg udover. …Men venlighed er ligesom religion overvurderet og beholder folk på dit stadie med ligefrem men ikke saglig funderet kritik eller emne relevance… Den forlanger ukritisk rygklapning til gengæld…

  Virkeligheden, eller status quo/middelmådigheden om du vil som du tilhører, er skam også overvurderet! Visioner og bevægelse ligger i drømmen med aktion…..

 24. Af Hans Hansen

  -

  KIM OLSEN – 18. JANUAR 2014 10:50

  “Men enhver er salig i sin tro, også dem som ifølge dem selv ikke tror. Den frihed har vi også herhjemme.”

  Jeg tror at der er mange religiøse, der lider under religionens obsession (tvangstanker), at de har det af helvede til, og derfor forsøger at kompensere, at finde en mening. De ved ikke, at løsningen i findes i dem selv, at den aldrig bliver organisatorisk, og at den er fundamentalt anderledes end de tror. At de leder alle andre steder end lige foran næsen.

  Jeg må også formode, at nogle bare ikke har kapaciteten.

 25. Af Kim Olsen

  -

  Næh såmænd Niels Juul…

  Jeg sympatisererede heller ikke med RAF eller Blekingegadebanden.

  Det fik mig dog ikke til at fælde en dom over alle kommunister.

  Jeg mener, at have givet et par eksempler på, at kirken ikke altid er efterslæbende og til enhver tid tilpasser sig den herskende klasse.

  De kristne som levede i katakomberne vil muligvis også være lettere uenige med dig, men det ligger jo langt tilbage…

 26. Af Kim Olsen

  -

  Hans Hansen

  Læs søren sørensens indlæg. Her kan man tale om tvangstanker i en sådan grad, at det har svækket intellektet. Og han er ikke engang religiøs 🙂

  Folk kan tro eller ikke tro, det må de da selv om!

 27. Af Hans Hansen

  -

  SØREN SØRENSEN – 18. JANUAR 2014 12:35

  “Du skal vist snart til at nedtrappe læsningen af 360 grader og snapsehanen mv. hvis du vel beholde blot en vis saglig og faglig forståelse af tings forhold?”

  Se nu gør du det igen Sørensen. Jeg læser ikke det du nu fortæller. Prøv at indse, at den eneste du skader ved ikke at åbne ind til dig selv, er dig selv.

  Jeg har ikke behov for at læse disse ting.

  Havde du fulgt med i tidligere skriverier, så ville du opdage, at jeg har læst vigtigere ting hele livet, og at det, sammen med selvtænkning, forlængst har medført, at jeg har forkastet både religion, socialisme og al anden antidemokratisme, samt at jeg forholder mig altid kritisk til demokratiets repræsentanter.

 28. Af Niels Juul h

  -

  @KIM OLSEN

  “De kristne som levede i katakomberne vil muligvis også være lettere uenige med dig, men det ligger jo langt tilbage…”

  Her ramte du plet.

  Her var mennesker, som var villige til at kæmpe for deres tro – også selv om det betød døden.

  Et sjældent syn i siden.

 29. Af Hans Hansen

  -

  Kim

  “Læs søren sørensens indlæg. Her kan man tale om tvangstanker i en sådan grad, at det har svækket intellektet. Og han er ikke engang religiøs :)”

  Jo. Ateisme er ingen garanti for noget, andet end non religious perception.

 30. Af søren sørensen

  -

  AF HANS HANSEN – 18. JANUAR 2014 12:53
  SØREN SØRENSEN – 18. JANUAR 2014 12:35

  “Du skal vist snart til at nedtrappe læsningen af 360 grader og snapsehanen mv. hvis du vel beholde blot en vis saglig og faglig forståelse af tings forhold?”

  Socialismen er skam demokratisk og ikke “anti-demokratisk”…Det er fascismen derimod. Hver udgydelse så godt du kommer med er falsk..Dit vrøvl flyver højere end himmelbjerget..At religion nu også er anti-demokratisk? Ikke som den funker i Danmark, men at den har ønsket derom er nok rigtig nok…Det har fascister jo også!
  Socialister derimod er demokratiske og vælges via folkets forståelse og interesser..

  KO@

  Hvis du en dag skulle ha saglig argumentative tager vi den derfra..Indtil da, vil du nok ha bedst af et lille klap på hovedet af en “venlig” medløber, spørg din sengekammerat i debatten Axel Eriksen om han vil deltage!..Muligvis et stort et af slagsen..

  Hilsen liden tue

 31. Af Hans Hansen

  -

  Sørensen

  Nu er det hverken op til dig eller mig at afgøre, hvordan socialisme opfattes af andre. Ligesom med religion er det andre der afgør det.

  Så hvis du har en demokratisk opfattelse af socialisme, så er det naturligvis din ret. Bare vær opmærksom på, at andre socialister kan, og vil have anden opfattelse, her iblandt Max, Engels og Lenin.

  De var alle notoriske antidemokrater. Er det dine politisk teoretiske “gurus”, så konflikter de med din opfattelse.

  Men nok om det Sørensen. Jeg vil ikke bruge mere tid på noget, du selv burde kunne regne ud og læse dig til.

 32. Af søren sørensen

  -

  AF HANS HANSEN – 18. JANUAR 2014 13:25

  “Nu er det hverken op til dig eller mig at afgøre, hvordan socialisme opfattes af andre. Ligesom med religion er det andre der afgør det.”,

  Socialismen er skam demokratisk…Det er forskellen på den og kommunismen som vi så i Rusland,Kina og Nordkorea..Den er i modernet tid vel kun eksisterende i latin Amerika i Venezuela,Bolivia og Equador..Drejer sig ikke om din fantasi verden mht fakta og historie forfalskning..Hitler, Franco og den musselmalet spaghetti spiser var dog ikke glade for frihed til folket som socialister er..De følger demokratiets spilleregler….

  At andre afgør sandheden end mig , altså dig, er for fascistisk inspireret for mig..Der er ting men ikke kan ændre, såsom at socialismen er demokratisk og fascismen er anti-demokratisk..

  Det liberale demokrati, drejer sig om at eje partierne og medierne og kontrollere meningers dannelse og folkets muligheder for repræsentation. At den Danske stat bruger 85% af mediestøtten på borgerlige,sorte medier er en skamplet uden lige i røvrandning af folket..Kun Socialismen vil give ordentlig folkerepræsentation.
  “Demokratiet” for ejerne og de rige ..

  “We have seen above, that the first step in the revolution by the working class is to raise the proletariat to the position of ruling class to win the battle of democracy.”_
  Marx

  “The oppressed are allowed once every few years to decide which particular representatives of the oppressing class shall represent and repress them in parliament.”
  Lenin The State and Revolution (1917)

  “As, therefore, the state is only a transitional institution which is used in the struggle, in the revolution, to hold down one’s adversaries by force, it is sheer nonsense to talk of a ‘free people’s state’; so long as the proletariat still needs the state, it does not need it in the interests of freedom but in order to hold down its adversaries, and as soon as it becomes possible to speak of freedom the state as such ceases to exist”
  Engel

 33. Af Maria Due

  -

  Måske husker jeg forkert, men var det ikke Christian Bjørnskov, der for nogle år siden skrev en JP-kronik om en tværfaglig forskning vedr. tillid og en eventuel indflydelse fra vikingetiden?

  Det kan jeg vende tilbage til, men foreløbig poster jeg et indspark, som jeg meget apropos har hentet hos document.no. Det er et citat af Machiavelli, og originalen er fra den tid, hvor reformationen var på trapperne i Danmark. Christian Skaug, der har fundet det frem, skriver ofte læseværdige artikler. Han er naturvidenskabsmand og arbejder i Italien.

  “Soft power

  Christian Skaug
  17.01.2014 kl. 23.45

  Når jeg tenker over hva det kommer av at folk i gammel tid elsket friheten høyere enn i dag, tror jeg det er av samme grunn som nå gjør menneskene mindre sterke. Og den ligger etter min mening i forskjellen mellom den antikke og den nåtidige oppdragelsen, som igjen kan føres tilbake til forskjellen mellom vår religion og de gamles. For selv om vår religion har vist oss sannheten og den rette vei, får den oss til å legge mindre vekt på verdslig heder. Den har forherliget de ydmyke og innadvendte mer enn de handlekraftige. Den ser det høyeste gode i ydmykheten, selvfornektelsen og forakten for verdslige ting, mens den antikke så det i tapperheten, i fysisk kraft og i alle de egenskapene som gjør menneskene sterke. Når vår religion krever at du besitter indre styrke, betyr det at du skal være i stand til å bære lidelser, snarere enn å handle kraftfullt og energisk. Denne måten å leve på synes altså å ha gjort verden svak og til et bytte for ryggesløse personer som sorgløst kan regjere over den, fordi de har innsett at det store flertall av menneskene for å komme til paradiset heller finner seg i overgrep enn å hevne dem. Selv om det derfor ser ut til at verden er blitt kvinneliggjort og himmelen har mistet sin kraft, så skyldes det uten tvil først og fremst feigheten hos de menneskene som har utlagt vår religion med dådløsheten og ikke med handlekraften for øye. For hvis de tenkte over at den tillater oss å lovprise og forsvare fedrelandet, ville de innse at den i virkelig,heten ønsker at vi skal elske og ære det, og oppdra oss slik at vi kan forsvare det.”

  Niccolò Machiavelli
  Fra Discorsi – bok II, kapittel II (1531)

 34. Af Birgit Hviid Lajer

  -

  Socialisme er kun (og påstået) demokratisk ‘i munden’ – indtil de har opnået en slags ensretning.
  Den er som kommunisme, konservatisme, nationalsocialisme en kollektivisering af individet i sidste ende, dvs der bliver sat loft over udskejelserne. Dvs – det progressive er til at overse.

  Det er det også i Støvrings oplæg – denne ensretning af individet med denne faderfigur øverst, hvor Jesus er føreren som Guds søn, som andre masse-konstellationer. Så – kan der nemlig indføres straffe med en antagelse af en Gud foroven, fremfor at konstatere (fordi det anses for at være for svært), at vi er sammensat af atomer, der forgår, Vi har disse fortællinger og eventyr – og ingen kan jo ret beset såkaldt bevise noget som helst.

  Jeg siger dette sidste, fordi religionen i også DK har været underlagt disse opdragelses-begreber i fx konservatismen, hvor individet blev undertrykt både følelsesmæssigt og seksuelt, hvorfor vi har fået disse mange både nervøse og perverse forhold i mennesket og udenfor dette. Denne undertrykkelse ansås for at være fin og tjente kapitalismen, hvor man ikke så andet end en sådan nødvendighed, så snart man også opdagede barndommen, og hvor følelserne kom frem – straks skulle de skoles til skade for individet.

  Vi har alle hørt om kæft, trit og retning. Og – det livsfornægtende har i hv f igennem tiderne været kendetegnet for den kristne moral og religion, hvor der ikke stilles spørgsmålstegn omkring moral, og om det ikke blot er falske forestilling iblandt, så der er ingen tiltro til mennesket – og det tror da pokker, når man starter med et konkret samfundsskema, der sættes ned over hovedet på det enkelte menneske. At – Sådan er det at være lige her!

  >Hvem siger, at vi har gjort det særligt pragtfuldt, når vi ser alle de skavanker, samfundet lider af – videreført via det enkelte menneske og dets formåen på godt og ondt, dvs ofte reducerede liv, fordi der ikke er tilladt erfaringer i den målestok, der kan udvikle et samfund.

  Helhedsskolen er af værste ikke-individualistiske skuffe – ensretning, via den nuværende regerings opfattelse af mennesker, applauderet af et erhvervsliv, som ofte er konservativt – af bare angst for fremtiden. Noget er der om snakken – men det gøres ikke ved at stramme garnet – for barnet som det synges i en vis julesalme: Så kvæler du jo barnet.

  Liberalismen har sikkert også sin del – men uden den havde vi næppe haft frie fagforeninger, fri foreningsdannelse, fri tale og tænken osv.

  Det liberale bliver både udstillet og forvansket – alt er ikke lige gyldigt eller ligegyldigt i f liberalismen, hvor det også i sidste ende tjener almenvellet og fællesskabet, også som en nødvendighed; men hvor det er tilladt at have et indre liv, være individualist, og ikke kun det ydre som den rene mekanik, diktat og dermed undertrykkelse.

  Alt det gamle gods kan sagtens tages op – men ikke upudset, for så ses det ikke i en nutidig sammenhæng, hvor en del må være forældet og ikke blot til evig gentagelse.

  Der bør læses langt mere om, hvad liberalisme er .. før man udstøder sådanne domme for at fremme egne formål.

  Der er i f det kapitalistiske system – og derfor også inden for liberalismen – tale om en slags tvang af ydre karakter, hvorfor den fri vilje er så som så – men individuelt for det enkelte menneske, om el hvor meget. Det er såkaldt Over-jeg’et, der har bestemt denne frihedsgrad, om den er reel el kan være det, hvilket vil sige fra den enkelte families værdier til samfundets, dvs det tilladelige.

  Der er sat stakit op og dermed ramme, hvor en kristendom slet, slet ikke indeholder, hvad der er at vide om mennesket – men hvor det stadig kan trynes, hvorfor der er stor forskel på menneskets bevidste, dets rationale, og så dets ubevidste, dvs drifterne, der skal holdes i ave (jeg taler om deres sunde og ikke neurotiske udfoldelse, hvor det sidste bliver resultatet, fordi de sunde udtryk fra barnets side ikke rigtig kendes el accepteres), hvor de ikke kan ses at ‘overholde’ samfundets love – og alle skal lide af såkaldt høfligheds-betændelse, denne ofte som en i den enkelte iboende som også denne falske beskedenhed er kendetegnet ved.

  Ingen naturlighed for mennesket – ingen frihed – ingen el meget lidt fri vilje, om end ‘man’ tror noget sådant. Vi er programmeret i hoved og bagdel til det ene el det andet, hvor der så gøres såkaldt ‘progressive’ oprør for en stund at se, indtil den enkelte falder til patten, dvs genoptager det fædrene ophavs forudsatte, som mødrene tidl har måttet applaudere i stor stil – og ellers, hvis det ‘progressive’ kan beholdes, så har vi set det i visse ynkelige former, fordi der her ofte også er for ringe kendskab til mennesket og dermed til sig selv på sin vis.

  Vi kan have det hele i munden – og ikke se en dyt, gennemskue skidtet af den ene el anden art, fordi det stadig ikke er udbredt at kende forskel på skidt og kanel i videre betydning, dvs kende forskel sundhed og neurose.

  Tro på mennesket, tro på barnet – både i familien og på institutionerne, lær det bedre at kende, dets ytringer, fremfor at slå hårdt ned på det, vi ikke kender el forstår – selvom vi må iagttage, at børn meget tidligt allerede er såkaldt neurotiserede.

  Oplysning ..Oplysning.. Oplysning.. Synd, at modstanden er så stor over for viden om os selv.

  Vi klarer os jo ..eller gør vi?

  Det er i sidste ende opfattelsen af subjektet til hver en tid i ethvert samfund.

  Og – så kan det godt være med nutidens øjne, at en kristendom kan se uskadelig ud ..om end den også har gode budskaber og kan bygge på menneskelige erfaringer – men så langt fra alle – og slet ikke, hvad vi skal gøre ved, at De 10 Bud ikke kan overholdes. Det forstås ikke – men doceres i skræmmekampagner om straf, død og ødelæggelse, Helvedes pinsler osv.

  Det værste er så, ifølge udlægningen af Koranen, citeret fra Toqueville, af Støvring – at, skal vi tro muslimer el nogle af disse i hv f, så kan intet ændres .Alt ligger fast med en gud foroven – også live og videnskaber nedlagt her – altså ingen udvikling, hvor det dog er lykkedes os danske at komme fri af en katolicisme med dens stærke frustrationer i forh til det seksuelle og flere perversioner, de knapt aner, hvad de skal stille op med; men jeg er ligefrem bange for, at såkaldt ‘normale’ mennesker ikke søger disse embeder – så længe det ikke er tilladt præster at have et sex- og kærlighedsliv. Dårligere respekt for det enkelte menneske kender jeg næsten ikke, denne undertrykkelse også af det følelser – denne afvisning. Utroligt.

  Her har kristendommen været mere forudseende – men ikke uden skavanker for det enkelte menneske med al mulig salvelsesfuldhed til evig salighed, hvis du bare..så ka’ jeg li’ dig – ellers er du dømt ude.

  Det ser vi her – stor set alt liberalt er dømt ude – om end der i vore dage også må kunne ses liberale elementer i både socialisme og konservatisme.

  Det er farligt med så totalitær en opfattelse af ‘godt og skidt’.

  Jeg har skrevet dette, fordi det er s´gu for dårligt med også nogle af disse hengemte ‘gamle drenge’ – vi må se på også nutiden og vores erfaringer her, dvs virkeligheden nu! Og – helst komme videre end, om vi nu er New-English el Mexicanere .

  Toqueville citeres her for:

  “Det er despotiet, som kan undvære troen, men ikke friheden”.

  Det nytter jo ikke, da tro kan være det rene despoti, som politik ligedan kan udøves.

  Og – jeg forstår godt hans bekymring over det næste udsagn citeret:

  “Hvordan kan samfundet undgå at gå til grunde, hvis det moralske bånd ikke strammes, samtidig med at det politiske bånd slappes.”

  Dvs – han må antage, at mennesket nærmest er umoralsk. Det kan naturligvis være et definitionsspørgsmål af mere filosofisk end måske psykologisk karakter, hvis folket er ved at dø af sult og må stjæle for at overleve – jeg tænker på England og i industrialiseringens og i kapitalismens første dage, indtil strukturerne i samfundet var mere i orden og etablerede, så folk ikke bare tog fra land til by for at blive både uselvstændige og siden lønmodtagere, hvor også kvinder og børn i de aller-fattigste lag måtte arbejde for ikke at dø af slut – om end han nødvendigvis også har tænkt på de kapitalejere, der udnyttede situationen på forskellig vis og ligefrem udbyttede mennesker.

  Men et ord, et begreb, skal altid defineres – og jeg ved så ikke, om Toqueville har tænkt på religion og dermed tro her – el om han har tænkt i et samfunds love.

  Men – det er Overjeg’et, der bestemmer farten, det familiære og det samfundsmæssige, som giver sin store afsmitning for hvert enkelt menneske og dermed samfundet – og hvor den enkelte er i klemme med sit eget jeg og i forh til dette Over’jeg, som tillige udgør den enkeltes samvittigheden (hvis nogen har spekuleret over, hvad samvittighed er for en størrelse).

  Og – der findes mange, der har dårlig samvittighed, de blot ‘praktiserer det almene’ for nu at bruge Kierkegaards ord om dette – el bare tænker i de baner. Og – meget andet kan der haves dårlig samvittighed over, hvis det føres ud i livet- og uden grund.

  Derfor er moral ikke bare moral – det er tit også såkaldt falsk moral og decideret ‘overtaget’ fra generation til generation.

  Når desværre ikke debat

  – men jeg er frustreret over både snæversyn og uvidenhed, fordi det er formuleret så ligefrem intolerant. Mvh BHL

 35. Af Arvid Holm

  -

  Når et individ og dets overbevisninger opfattes som en samlet, uadskillelig enhed, der tilsammen udgør menneskets identitet, bliver overbevisningerne urokkelige.

  Modstridende overbevisninger og deres tilhængere bliver uacceptable, for de kan jo ikke være rigtige mennesker, når de mangler de overbevisninger, som kræves for en sådan identitet.
  Hensynet til dem og tilliden til dem bliver af samme grund begrænset.

  Gælder denne opfattelse og den resulterende attitude så kun for nogle typer af overbevisninger, eller er de i en eller anden grad generelle, så folk bliver mindre fleksible og får sværere ved at tilpasse sig ny viden og ændrede situationer, når de har så stærke overbevisninger, at de føles uadskillelige fra menneskets identitet?

  Christian Bjørnskov har nok noget at hænge sin hat på, hvis den nye viden og de nye situationer er i modstrid med en stærk overbevisning eller dennes indflydelse på individet?
  Og det vil formentlig ofte være tilfældet?

  Stærkt troende mennesker er svære at danse med?

 36. Af søren sørensen

  -

  AF BIRGIT HVIID LAJER – 18. JANUAR 2014 16:03
  “Socialisme er kun (og påstået) demokratisk ‘i munden’ – indtil de har opnået en slags ensretning.”,

  “Ensretningen” i Socialismen drejer sig kun om kapitalisme med måde og nåde og fornuftig deling af værdierne og er ikke en total ensretning men en fornuftigere indretning end den nuværende med større fred og borger medejerskab af samfundet…..Dansk socialisme ville ikke fratage individet magt og personlig frihed over for den nuværende kapitalisme men udvide denne.

  “Liberalismen har sikkert også sin del – men uden den havde vi næppe haft frie fagforeninger, fri foreningsdannelse, fri tale og tænken osv.”,

  Det er på trods af liberalismen at vi har disse ting….Kapitalister har ingen interesse i ordentlige lønmodtager forhold tværtimod..Siger mig læser du ikke hvad liberalister og kapitalister skriver i B? De ønsker at frasortere kritikken, udelukke alle de ikke er enig med, slette kommentare af politiske modstandere men beholde rygklapperne(som Støvring gjorde i forrige blog hans!). De ønsker ingen fagforening, at ejer medierne og tankerne(som de jo gør!).” Fri tale”, Gud herrebevares….Er en fjende at kulturkristne konservative liberalister og co..

  “liberalismen, hvor det også i sidste ende tjener almenvellet og fællesskabet, også som en nødvendighed; men hvor det er tilladt at have et indre liv, være individualist”,

  …..Liberalister ønsker kun frihed for dem selv og individualist hos dem selv..Socialismen derimod ønsker dette for resten af folket også…Margareth Thatcher/Ronald Reagan er udmærket eksempler på sådanne og Yuppi tiden skal ikke tilbage..Fjenden for dem er almenvellet og fælleskabet!

  “Tro på barnet”,

  LIgesom min hund kan det at tigge være intensivt der…En sund skepsis er påkrævet mht interesser og mht liberalismens “naturlige menneskelige udføjelse af egoisme” og den skal under kontrol…Ellers sidder vi og åbner matador mix for hinanden dagen lang..

 37. Af Birgit Hviid Lajer

  -

  Jeg taler ikke om det neurotiske menneske – hvor man har i sinde at dominere og hæmme andre , uanset overbevisning, i vel at mærke en sund udfoldelse, ikke en neurotisk, hvilket igen vil sige denne dominans af mennesket.

  Jeg har tilstrækkeligt omkring 1980 fx erfaret visse af disse forhold på Kbh Uni, AU – udover at jeg i 1968 tog yderligere stilling til visse ting – uden at det havde dir forbindelse med det, vi kalder ´68′ – men med invasionen af Tjekkoslovakiet. Forud havde Ungarn 1956 præget mit syn på visse ting, såvel som læsning omkring 1917-revolutionen i Rusland. Så – jeg var da ikke interesseret i teorier, der var rødere end noget rødt i DK på den tid, måske undtaget nogle ganske få mennesker i f disse små grupper af venstreorienterede miljøer.

  Spektret rundt, fra højre til venstre og derimellem, kan ofte ses at være lige gode om det – men der er højere til loftet, hvor det individuelle og sunde kan nyde fremme og ikke skal kues i en el anden bestemt retning for sit liv ved at få trukket en el anden ‘god-hjertet- isme’ ned over sin personlighed.

  Det har nemlig intet med frihed at gøre – og det er et sådant ’samfunds-skema’ vi bliver syge af, fordi vi må fortrænge selv vore sundeste tendenser. Og – desværre forsvinder friheden samtidig, hvorfor vi har en meget ringe del af frihed i os i vores såkaldte programmering, undersøges det ubevidste nøjere. Her kan menneskers såkaldte programmering ses – og forstås, hvad der er gået galt og hvorfor.

  Ergo – vi har kun en nøje tildelt form for frihed, den etablerede tanke om dette – og det er ikke nødvendigvis frihed i egtl forstand, fordi det er indpodet i mennesket fra opdragelsen, hvad det skal tro, mene, tænke og gøre – alt efter miljø og evt. oprør imod et sådant.

  Det er meget vanskeligt at fritstille mennesker, og de tror, at de er det. De ved ofte blot ikke bedre og befinder sig udmærket, så længe noget giver dem tryghed, noget er vedtaget at være det rigtige osv.

  Vi kan jo så spekulere over, om vi har gjort det godt nok! Når vi ser de problemer, samfundet lider med og under? Mennesker lider med og under fysisk og psykisk? Det er ikke medfødte egenskaber – de er blevet hæmmer og forstyrret og ofte fortrængt; men vi gør vores bedste – og det ændrer sig nok ikke en tøddel.

  Og – denne opdragelse, el afretning, nogle udsættes for, den gør, at ud skal de ofte mange ophobede aggressioner, lige fra mobning blandt børn og voksne til de mange krige, vi ser verden over. – el tingene vendes indad og sætter sig som depressioner el anden sygdom. Uden at ret mange forstår, hvor skidtet kommer fra!

  Mvh BHL – jeg får ikke mere tid her; men dette, når jeg har tilladt mig at skrive så langt; men det meste sagt før og debatteret i flere år andre steder på b.dk, net-avis, hvor emner af lign karakter har været taget op til debat.

  Og – der sker ikke så meget alligevel, andet end at enhver stadig og til hver en tid vil være og blive/forblive salig i sin tro. Det er en individuel opgave at tage på sig, hvis noget vitterligt skulle kunne ændres. Det kan et kollektiv næppe gøre – medmindre nogen tør ændre ved dogmer og andet tilbageskuende tankegods, som kunne være mindre livsfornægtende fx Kristendommen forsøger jo visse steder at forny sig – men er afhængig af stort set det samme alligevel, som jeg kan fornemme dette.

  Derfor – religion og tro er for voksne, ikke for børn, der slet ikke er udviklet til sådanne abstraktioner og har rigeligt i at lære sig selv at kende og udvikle sig sundt ud fra deres driftsliv og ikke ud fra diverse uforståelige skarpretter-briller i sødmefuld spaghetti-sovs, så det nemmere ryger ned.

  Og – hedonisme misbruges også her – det er meget andet end fx det sanselige, som det oftest forbindes med, og jeg vil tro også her hos Støvring i hans oplæg. Det er for indsnævret en forståelse af dette begreb, og som det oftest bruges – og imod mennesket selv, for jo lykkeligere vi kan føle os i fryd og harmoni med os selv og omgivelserne, jo bedre – og det indebærer også denne såkaldte åndelighed, som altså her skal forstås enøjet som en gud. Altså en tro – det er ganske meget mere og andet. Og – ligefrem også frakendes liberale ..de er bare ..ja, læs selv diverse oplæg og indlæg, der henvises til i f det sidste halve års tid i forskellige dagblade.

  Kirke og militær siges – og ikke uden grund, når vi ser ned igennem historien, kan være og har været og er visse steder i verden i dag lige så arge som pøbelen selv, der gør oprør! Alt efter, hvordan den slags styres. Et militær er vi nødt til at have, desværre. Rent forsvarsmæssigt – fordi mennesket har denne neurotiske trang til at ville invadere og bestemme over andre – end sig selv!
  Mvh BHL

 38. Af Maria Due

  -

  .youtube.com/watch?v=63ETrAKS0bw

  Christian Bjørnskov på en tankevækkende og politisk ukorrekt video om integration og etnisk diversitets betydning for samfundets sammenhængskraft.

  Det fremgår, at hvis vi tillægger gensidig tillid og alle de fordele, der er ved den, stor betydning, må det næste trin blive en konklusion, der siger, at alle kulturer ikke er lige “gode”. Under sit foredrag i Aarhus i efteråret. var Støvring inde på samme emne.

  Der findes en anden Bjørnskov YouTube-video om “lykke”, hvor forskellen på mænds og kvinders præferencer bl.a. trækkes frem. Den er også politisk ukorrekt. Og morsom! Her mangler jeg blot en definition af begrebet lykke i den nævnte sammenhæng.

  Det fremgår, at under samme omstændigheder, har man på venstresiden større tendens til at føle ulykke end blandt os til højre. Vi dyrker sjældent den kollektive ulykkelighed. 🙂 Derfor virker vi så irriterende.

 39. Af søren sørensen

  -

  SKREVET AF KASPER STØVRING – 2. JANUAR 2014 21:23
  (Dramatiske tal bag vold og røverier begået af udlændinge)

  “Jens Hansen: Hverken Axel Eriksen eller Kim Olsen har skrevet i falske navne. Det har du derimod, og jeg har allerede sagt, at jeg ikke ønsker dig her på bloggen af samme grund.”,,

  AF KASPER STØVRING – 3. JANUAR 2014 12:32
  “Ole Olesen/Jens Olavsen: Du skriver under flere flaske navne og er hermed udelukket fra debatten….”
  (Dramatiske tal bag vold og røverier begået af udlændinge)

  Ole(birk) olesen , muligvis spidskandidaten for liberal alliance? Og var jo en af mine spidskandiater for misbrug af mit navn! for misbrug af ytringsfriheden..Danske forening …DF og DF mv…Selvom jeg kan spise 3 kg møg om året uden at græde, gælder det dog ikke når ytringsfriheden bliver brugt selektivt..

  Men at du først nævner og relatere til spørgsmålene dig stillet derom i flere uger, når din blog er endelig død og frasorteret fra B fortæller jo alt nødvendigt at vide!

  ..Et tæt sammenløb med vennerne KO og AE uden tvivl der først bad om at få deres navne renset d. 3 januar, 3 dage efter din blogs offentlige død og offentlige indsigt…..Selv om de og dig var blevet bedt om at gøre dette i flere uger før …

  Undskylder det sene svar, men efter bloggen var “død” i B var jeg ikke klar over at diskussionen var fortsat i det usynlige, ufarlige univers uden borger indsigt! Hvor du -kasper støvring-ønsket endelig at deltage efter din udførelse af selektiv ytringsfrihed ift “friend og foe” uden tvivl en borgerlig kristenfundamentalistisk liberal børnesygdom uden hjælp for!

  Støvring besvaret jo først indlægget efter en højreekstremist som i skikkelse af Axel Eriksen forlangelse og ikke efter de mange før af JH og SS over flere uger der ønsket retfærdighed der! og først efter at debatten var blevet usynlig..Desværre tog jeg til Somalia tidlig d. 1 januar og gik klip af resten.

  Støvring, synes at det er ussel at du først viderebringer denne information efter at din blog var død og folk ikke kunne se din selektive udøvelse af ytringsfriheden efter i flere uger at blive bedt om at rette op på uretfærdigheden om hvem der skrev i mit og Jens Hansens navn….Takker delingsfører Axel Eriksen for at påpege min manglende information og han skal herved være erklæret uskyldig i denne omgang men som sagt er KO og AE ikke bevidst uskyldig over alle de andre mange kommentarer skrevet i mit navn de sidste par år….Især KO!

  Derfor vil det blive et yderst mikroskopisk tak til Støvring for at du endelige gjorde det rigtige og oplyste om misbruget efter din blog var død i offentligheden.
  Men et mikroskopisk tak er dog alligevel en værdi som kan måles på speciel vægte ved Niels Bohr instituttet…..

 40. Af Kim Olsen

  -

  søren sørensen

  I Danmark skal man ikke være “bevist uskyldig” .

  Man er faktisk uskyldig indtil man er bevist skyldig og du har ikke fremlagt noget, som underbygger dine tåbelige beskyldninger.

  Hvorfor i alverden skulle jeg dog skrive i dit navn? For det første kan jeg ikke reproducere alle dine stave- og sproglige fejl. For det andet kan jeg til enhver tid tvære dig ud i en almindelig diskussion.

  Tag dig sammen dit ordblinde skvat og forhold dig til virkeligheden!

 41. Af Niels Poulsen

  -

  Der er da ingen tvivl om, at den borgerlig-liberale Christian Bjørnskov er et frisk pust i den offentlige debat her til lands. Han er en slags Bjørn Lomborg 2.0. Begge ønsker de at udstrække metoderne fra deres eget begrænsede felt til andre områder. I tilfældet Christian Bjørnskov er det de statistiske metoder, som skal agere sværd for den åndløse liberalismes evangelium.

  Men desværre for Bjørnskov kommer han et årti for sent.

  For det står efterhånden klart, at den åndløse liberalisme og aggressive ateisme, som Bjørnskov repræsenterer, toppede i 00’erne.

  Her, hvor vi nærmer os midten af 10’erne er både den åndløse liberalisme og aggressive ateisme i krise.

  Det betyder dog ikke, at konservatismen og kristendommen står styrket. Men det er absolut et muligt fremtidsscenarium, at vi nu efter modernitetens, den åndløse liberalisme og aggressive ateismes afblomstring står foran en revitalisering af vores kulturs oprindelige værdier: kapitalisme med et medfølende hjerte for samfundets svageste og en lys og åben form for kristendom.

  I øvrigt synes jeg, at Kasper Støvrings strategi i debatten med nutidens åndløse liberalister er god: Påpeg, at de er i uoverensstemmelse med deres egne borgerlig-liberale forbilleder, de borgerlig-liberale ikoner. Nu har vi foreløbelig fået demonstreret, at Adam Smith og Alexis de Tocqueville begge var kulturkonservative. Tocquevilles ideal er ikke nutidens åndsløse liberales sekulære demokrati. Men et demokrati, som bygger på kristne, måske ligefrem engelsk-amerikansk-protestantiske værdier. Ligeledes har Støvring tidligere demonstreret, at Friedrich Hayek repræsenterede det kulturrelative ståsted, hvilket også må komme bag på nutidens borgerlig-liberale, som i 00’erne var korsriddere (uden kors) for det liberale demokratis verdensomspændende udbredelse.

  Nej, der er intet i vejen med at være borgerlig-liberal, blot det sker ud fra et kulturkonservativt fundament.

 42. Af søren sørensen

  -

  AF NIELS POULSEN – 18. JANUAR 2014 22:15

  “kapitalisme med et medfølende hjerte for samfundets svageste og en lys og åben form for kristendom.”

  Du tager her vidensamfundets død for givet og for tidligt!..Kapitalisme er anti-humanistisk som er kristendommen selv dog uden tvivl er den kapitalistisk ejer repræsentant som du hentyder til!… Tvivler dog på at du overhovedet selv tror på noget at dit eget kultur konservative ,kristne, kapitalist dagsorden, men blot forsøger at beholde nok i stadiet der—frygt betaler sig!…Men som Friedrich Nietzsche sagde ..

  “After coming into contact with a religious man I always feel I must wash my hands”.

  “Faith: not wanting to know what is true.”

  Christianity was from the beginning, essentially and fundamentally, life’s nausea and disgust with life, merely concealed behind, masked by, dressed up as, faith in “another” or “better” life.

 43. Af PREBEN F1 JENSENH JENSENH

  -

  Når der er så mange ateister i dagens Danmark, er det nok en medvirkende årsag at Chr.borg, folkeskolen og DR mv. i flere årtier har arbejdet på at gøre danskerne/ ungdommen så uvidende som muligt. Hvorfor de er blevet fyldt med ligegyldigheder og med ateistisk, racistisk, feministisk, nykommunistisk og pladderhumanistisk propaganda. Plus enorme mængder af ævl om velfærd, lykke, ligestilling, ” berigelse” og co2-trusler osv.

  Den røde hjernevask har været en stor, stor “succés”.

 44. Af Maria Due

  -

  “After coming into contact with a religious man I always feel I must wash my hands”.

  Du har ellers meget tilfælles med Niels Poulsen. 🙂

  Nuvel, i øjeblikket er det den sædvanlige hanekamp for at positionere sig og klatre op ad stigen. Noget egentligt samarbejde til landets tarv er der ikke tale om. Tværtimod.

  De Konservative var med deres knæfald for De Radikale sandsynligvis skyld i, at de borgerlige tabte sidste valg, og at det i disse år vælter ind over grænserne med mennesker, som vi aldrig får assimileret og skal forsørge.

  I Aarhus opførte De Konservative sig som idioter under kommunalvalget, men det ved “Niels Poulsen” jo, hvis han altså ønsker at vide det .Marc Perera har stadig ikke forstået den store tilbagegang, han er rasende og ser absolut ingen fejl i den førte politik, der bl.a. gik ud på at ældre ikke skal behandles ens men efter indkomst, og at vanskelige muslimske skolebørn skal busses rundt til velfungerende skoler, hvor lærerne, forældrene og børnene helst er fri for dem. Helt efter socialistisk og radikalt mønster.

 45. Af Niels Juul Hansen

  -

  @MARIA DUE

  “De Konservative var med deres knæfald for De Radikale sandsynligvis skyld i, at de borgerlige tabte sidste valg…..”

  Var det ikke Løkke og Venstre, der friede til Vestager?

  JyllandsPosten 14.9.2011:
  “Venstre har ikke lavet kolbøtte, siger Kristian Jensen om Lars Løkkes invitation til samarbejde med Radikale.
  For blot to dage siden advarede Venstres næstformand Kristian Jensen Venstre-vælgere mod De Radikale.

  Nu frier Lars Løkke Rasmussen til Margrethe Vestager ved at indbyde De Radikale til et samarbejde efter valget.

  Men Kristian Jensen forsvarer den politiske kolbøtte.

  – Det er godt, hvis vi kan fortsætte reformkursen hen over den politiske midte sammen med De Radikale”

 46. Af Niels Juul Hansen

  -

  @NIELS POULSEN

  “Det betyder dog ikke, at konservatismen og kristendommen står styrket.”

  Det har du helt ret i, når vi taler om Danmark. Blå stue er ikke konservativ, men nærmere socialliberal , og den ønsker ingen forringelser af af velfærden.

  Kapitalismen er også stendød. Vi har en forholdsvis sund kombination af de frie markedskræfter og statskontrol og styring.

  Støvring mener at kristendommen fremmer kapitalismen. Hvis vi taler om de fundamentalistiske, protestantiske evangelister i USA, så har han utvivlsomt ret, men at det på nogen måde skulle være ønskværdigt, har jeg svært ved at forstå.

  Hvis vi glemmer økonomien et øjeblik, og fokuserer på værdipolitikken, så er der kun et parti i blå stue, der går ind for de nationalkonservative tanker – og det er Dansk Folkeparti.

  Et parti, der socialpolitisk ligger meget tæt på Enhedslisten (så længe det drejer sig om etnisk danskere).

  Det fremgår af et interview med Politiken i dag, at Støvring ikke er tilhænger af Dansk Folkeparti, så der er ingen tvivl om, at det må være svært for nationalkonservative, som hylder kapitalismen, at finde et politisk ståsted herhjemme.

 47. Af Hans Hansen

  -

  SØREN SØRENSEN – 18. JANUAR 2014 14:00

  “Socialismen er skam demokratisk…Det er forskellen på den og kommunismen som vi så i Rusland,Kina og Nordkorea”

  Nej Sørensen. Kommunismen har aldrig eksisteret som andet end et navn. Disse lande du nævner, har aldrig haft andet end socialisme.

  Kommunisme betyder: Det statsløse samfund, og blev til fra teorier om urkommunisme, fra dengang der kun eksisterede stammesamfund.

  Sovjet, Kina og Nordkorea, har således aldrig været statsløse, men helt modsat statscentraliserede, og derfor kalder de sig undertiden socialiststater.

  Læser du litteratur om Engels, Max og Lenin, så finder du beskrevet at, og læs nu efter Sørensen, at socialismen var vejen til kommunismen. De tre herrer var godt klar over, at det var umuligt at blive statsløse, at det endnu var en utopi, så de grundlage tanken om statscentraliseret socialisme og kaldte det kommunisme, der bygger på ideen om, at fordi kapitalismen aldrig frivilligt ville overgive magten, så måtte proletariatet nødvendigvis med vold og militær overtage magten.

  De tre herrer viste godt, på trods af andre uenigheder, at indførte man valg, så var der betydelig risiko for at de ville tabe, og derfor blev man enige med sig selv, at styreformen skulle være en ET-PARTI-KULTUR. Det er det nogle kalder feudalisme, andre diktatur, men fælles for dem alle er politisk et-parti-kultur.

  Principielt er socialismen “et-parti-kultur” af samme støbning som religiøse diktaturer, især Islam og Nazi’s kristne version. For Islams vedkommende er det et fast præsteskab, der ikke kan folkevælges, ayatollaherne, som har den øverste diktatoriske myndighed, og under dem deres præsident kandidater der er udvalgt af disse ayatollaher under Islams fem søjler.

  Det er rigtigt, som du nævner, at den Skandinaviske socialistiske officielle model er demokratisk, iøvrigt også den visse af kommunisterne, men næsten ingen af dem findes i praksis.

  Hverken socialdemokratiet eller Socialistisk Folkeparti er socialister. De har valgt prioriteret social politik indenfor kapitalismens rammer. Tilbage står Enhedslistens yderste venstrefløj, de gamle Venstre Socialister, EL iøvrigt fornyligt har opløst, hvor nogle var tilhængere af voldelig magtovertagelse og andre imod.

  I forbindelse med Socialdemokraterne, så er det vist de færreste der oplever dem specielt sociale. De har lige vedtaget uhyrlige forringelser på bistandsområdet. SF følger med som det tynde øl, mens de såkaldte socialliberale Radikale Venstre svinger taktstokken, og de er kun socialliberale af selvudnævnelse, ikke i ført politik. Dog finder man nogle der er uenige i deres officielle linje.

  Socialismen er, ifølge ophavsmændende, vejen til den statsløse kommunismen i en statscentraliseret udgave. I virkelighedens verden er socialismen på vej mod kapitalisme, ganske som det allerede er sket i Danmark, som det sker i Kina, og nogle sydamerikanske lande. De har indset, at bliver de ikke kapitalister, så går de fallit.

  I mangel af bedre Sørensen, prøv at søge med sætningen: “HVILKE LANDE ER SOCIALISTISKE”. Du vil finde tilstrækkelige informationer.

 48. Af Hans Hansen

  -

  Jeg glemte helt at nævne Stalin og Trotskij.

  Tesen om socialisme i et land blev fremsat for første gang af Josef Stalin i en artikel i december 1924, Oktober og kammerat Trotskijs teori om den permanente revolution. Stalin gør sig her til talsmand for det han mener er den sande leninistiske tese om muligheden for at opbygge socialismen i et land. Og dette til trods for at han selv blot nogle måneder tidligere havde understreget det modsatte. Stalin undlader i artiklen helt at nævne, at hovedbestandelen i Leo Trotskijs teori om den permanente revolution gjaldt den borgerlige revolutions mulighed i et tilbagestående land for at gå direkte over i den proletariske fase, som det var sket i Rusland i 1917.

 49. Af Jens Hansen

  -

  Af Uffe Staulund – 17. januar 2014 16:11

  “Jens Hansen kom med nogle forklaringer på hvorfor det er en berigelse for Danmark med den ghetto opførsel som muslimerne udviser.”

  Uffe Staulund.
  Nu kunne du jo som en start anføre, hvor jeg har skrevet det, som du citerer mig for.
  Det ville nok være det mest hæderlige.
  Ellers er en dialog jo ligesom lidt spild af vores tid. Eller i mindste min.
  Jeg vil ikke bruge tid på at besvare stråmænd.

 50. Af henning svendsen

  -

  Har kristendommen skabt vesten eller er det omvendt?-kirken med de sortklædte kan vi godt holde helt udenfor med den ved roret var vi stadig på stenalder stadiet–så derfor må det være vesten som har skabt vores kristendom nærmere bestemt Amerika her var intet præstestyre og landflygtige fra Europa fik inspiration fra den sorte befolkning som har et afslappet forhold til gudsdyrkelse og nærmest gør grin med Jesus og det samme afslappede forhold har vi hos den Almindelige dansker og befriet fra religionens spændetrøje så kan vi bruge vores kreative evner til noget fornuftigt og skabe fremskridt på alle områder.

Kommentarer er lukket.