Professor Marlene Winds politiserende forsvar for EU

Af Kasper Støvring 175

I Politiken den 16. februar går professor Marlene Wind i rette med min kritik af EU, som den bl.a. kommer til udtryk i min nye bog Fortællingen om fredens Europa. Jeg vil anbefale, at man læser hendes indlæg. Det er meget afslørende.

I modsætning til Wind og andre EU-debattører har jeg ingen privatøkonomiske interesser, politiske ambitioner eller andre karrieremæssige aktier i EU-foretagendet. Jeg er borger og taler på vegne af en bred, folkelig EU-skepsis og er som borger bekymret for den udvikling, EU-projektet har taget.

Den bekymring synes jeg, at EU-fortalerne skal tage alvorligt – og det gør Wind da også i form af en reaktion, der er typisk for hende og mange andre EU-fortalere. Med slet skjult arrogance anser hun mig for uvidende, bagstræberisk og det, der er værre. Så lad mig svare på blot nogle få af hendes kritikpunkter og begynde med det sidste:

Wind antyder, at jeg ønsker en ren etnisk nationalstat. Man ser næsten borgerkrigen for sig. Men nej, som jeg skriver på side 50 i min bog, så plæderer jeg for kulturel homogenitet. Og det er noget andet, alene fordi kultur ikke er et skæbnebegreb: Man kan frit vælge at tilpasse sig et lands nationale kultur uanset etnisk baggrund. Og som jeg har skrevet udførligt om i min bog Sammenhængskraft fra 2010, er kulturelt homogene nationalstater afgørende for at sikre sammenhængskraften indadtil og løse f.eks. grænsestridigheder udadtil. Altså alt det som EU risikerer at sætte over styr med undermineringen af nationalstaten.

Hvad angår det bagstræberiske, skriver Wind, at jeg ønsker en tilbagevenden til en slags Morten Korchsk nationalstatsidyl, ja, endda en slags helstat. Men helstaten er netop det, jeg opponerer imod, ligesom jeg modsætter mig andre typer multikulturelle og multinationale jurisdiktioner. Ligesom det imperiale EU. Her må jeg også minde om, at nationalstatsprojektet er bestemt ikke fortid, tværtimod. Antallet af nationalstater er på verdensplan mere end fordoblet i efterkrigstiden. Nationsprojektet – hver nation sin egen stat – er ganske enkelt en af de stærkeste drivkræfter i moderniteten. Det er ikke bare dumt, men også farlig at undertrykke denne strømning. Når nationsprojektet er gennemført, og et folk har sluttet fred med sig selv og sine naboer, kan man åbne sig for et mellemstatsligt samarbejde, som – NB! – er både prisværdigt og nødvendigt.

Endelig til det med det uvidende. Wind skriver, at jeg ikke forstår, at EU er et meget ”beskedent” foretagende. Altså: En institution, hvori der hældes milliarder af kroner; hvorfra der er udgået mere end 60.000 love; som definerer hovedparten af vores lovgivning; og som arbejder aktivt på at erstatte det nationale folkestyre med et domstolsstyre; ja, hvor utopisme og social ingeniørkunst trives i den helt store stil – en sådan institution er altså ”beskeden”?

Gid det var så vel. Men det er det desværre ikke.

Så lad mit slutte af med at afvise en håndfuld af Winds andre kritikpunkter. Den finansielle krise er ikke den vigtigste. Nej, krisen drejer sig om selve EU’s eksistensgrundlag. De vigtigste organer – Kommission og Domstol – er ikke-demokratiske organer. Det er ikke ”os”, altså befolkningerne, der presser på for mere regulering, men en EU-begejstret elite uden kontakt med folket (jf. skeptikernes fremmarch overalt i Europa). EU’s juridiske grundlag er ikke ”gennemsigtigt”, men bygger derimod på uforståelige traktater og en babelsk sprogforvirring. Borgerrettigheder sikres ikke i imperier, men i demokratiske retsstater som de moderne vestlige nationalstater, og så er det ikke EU’s bløde magt, der har sikret fred i f.eks. Østeuropa. Det var især NATO og USA’s hårde magt. Endelig: Jeg vil ikke nødvendigvis have Danmark ud af EU. I hele mit sidste kapitel overvejer jeg andre muligheder.

Det er da fantastisk så langt, Marlene Wind vil gå for at forsvare EU-projektet. Upartisk og neutral forsker? Ikke det, der ligner. Hun er for længst kendt for at bruge sin ekspertstatus på at politisere, på at agere EU-agitator.

 

[Ps, dele af dette indlæg er blevet bragt i dagens Politiken].

 

 

 

 

 

 

 

 

 

175 kommentarer RSS

 1. Af søren sørensen

  -

  Nationalstaterne – naturligvis ved man intet om den virkelighed – når man kun frekventerer
  Bageren i Lyngby – hvor islamisk had mod DF er dagsordenen..
  Jesper Høegh

  Deler skam ikke dit rabiate islam had, men dog en indvandrer bekymring om antallet der for fremtidige sikring af den Danske velfærdsmodel. Især Østeuropæer efter den fatale VKO tid, der foretræk hvide lønpressere fra en kristen religion over for muslimer der kom her og bliver her(Østeuropæer plejer jo at returnere med fortjenesten de har kostet de “etniske danske statsborgere,både etniske og indvandrer altså, Modsat muslimer som jo bliver i landet, En fatal fejltagelse at frasortere den ene over for den anden her! Bedre at fortjenesten forblev i landet!) og er jo skyldige her. De mere ind fordoblet indvandrer antallet under DF´s ligegyldighed under deres lo år end gjorde Nyrups under sit lo år! DF fik jo ikke et gram af deres politik indført under VKO og var jo heller ikke meningen nogensinde da de blev opfundet af de liberale kræfter.

  Sælger de også brød i bageren i Lyngby? Er godt nok 20 km med løb med hunden men skal overveje det!

  AF HANS NIELSEN – 21. FEBRUAR 2014 16:34

  “Kan du ikke forske lidt i Marlene Winds adfærd, når hun skal kommentere Schweizernes nej til “MASSEINDVANDRING”. Hun kan jo slet ikke styre sin FORAGT for Schweizerne.”

  Alle Schweizer har fortjent hele Danmarks hån. Det er det mest foragtelige land i Europa og lever af stjåldne skatter og nazi guld. Der er faktisk intet mere foragtelige land i verden end Schweitz udover muligvis USA. Disse 2 har forresten også OECD rigeste 1% af befolkningen med Schweiz 36%, USA 34% og tredjepladsen tilhører Danmark med ussele 33% mener jeg af alle værdierne i et land!

 2. Af Anders Thornvig Sørensen

  -

  Så vidt jeg forstår, er Danmark ikke med i den overnationale rets- og asylpolitik. Der kan stadig godt være overlapning alligevel, som folk har været inde på her. Men på sin vis er jeg ikke berettiget til at have nogen mening om EU’s indvandringspolitik som dansker, så længe Danmark ikke deltager fuldt ud.

  Immervæk – Hvis man ville lave systemet om, uden at renationalisere indvandringspolitikken, kunne det måske gøres ved at tage beslutningerne fra Kommissionen og lægge dem over i et fællesudvalg mellem EU-parlamentet og medlemslandene i Ministerrådet. På den måde kunne vælgerne sige ja eller nej til mere indvandring, dels gennem de nationale valg, dels gennem valgene til Europaparlamentet.

  Ellers var renationalisering en anden mulighed. Men EU-domstolen vil aldrig acceptere det, politikerne vil end ikke tage ordet i deres mund, og muligvis er det heller ikke nogen god idé rent funktionelt-teknisk betragtet, så det er jo lige meget hvad jeg selv personligt mener.

 3. Af søren sørensen

  -

  AF ANDERS THORNVIG SØRENSEN – 21. FEBRUAR 2014 20:45

  På den ene eller anden måde drejer spørgsmålet sig ihvertfald om at få selvbestemmelse på området og ikke at skulle følge EU´s gøren og laden her. Det bedste ville være en udmeldelse. Jeg tror på små stater før store, men en alliance er en form eller anden er nok nødvendigt under en vis form for ikke at blive nedtromlet af USA eller Kina eller Rusland som jo er de 3 mønsterbrydere for en verden uden konfrontation..

 4. Af Anders Thornvig Sørensen

  -

  Jeg er for mit vedkommende mere EU-venlig. Men det skyldes måske til dels, at jeg bevidst – og efterhånden rutinemæssigt – lukker af, hver gang en person, der har været nævnt mange gange i denne tråd (og det er hverken Støvring eller Messerschmidt), udbreder sit budskab i medierne. Tak for denne gang og med venlig hilsen.

 5. Af peter kocsis

  -

  Niels b Larsen

  “Næh. Jeg mener at politikere, som hverken har indsigt i danske forhold eller større interesse i dem (98% af Europaparlamentets medlemmer) skal holde snuden for sig selv.”

  Du mener altså at Europaparlamentet skal give DK særstatus og fritage dem fra alle de EU regler Dk selv 100% friviligt har accepteret ved at melde sig ind i EU ,eller hvad er det du vrøvler op om ?

  “Metoch-dommen var en 100% politisk dom, som intet har med hverken retfærdighed, sund fornuft eller regelret jura at gøre.”

  Du plaprer løs fuldstændigt idiotisk. Du aner ikke en disse om hvad Metock dommen er for noget. Dokumenter, at den så meget som med et komma falder udenfor de jura regler som DK med sin undérskrift har tilsluttet sig 100% ,og som er affattet længe før dommen.

  “At en person som Store A ikke udvises regelret, men kun betinget er en rent politisk dikteret afgørelse da politikerne er skrækslagne for at komme i konflikt med de på Borgen hellige menneskerettigheder.”

  Dk har underskrevet nogle internationalt gældende konventioner . du mener åbenbart at DK skal blive en slyngelstat som vilkårligt skal bryder internationalt begåede aftaler? skal regeringer i DK også vilkårligt begynde at arrestere eller skyde deres politiske modstandere eller hvad er du ude på?

  “Og den måde §266b er udformet på er rent politisk vedtaget for at opdrage befolkningen til at se lyset på rette EUske måde.”

  du ønsker altså at antisemitisk hadesnak skal være legalt?

  “Ingen politiker i Europa kunne drømme om for alvor at lytte til befolkningen i EU-spørgsmål.”

  Nej og slet ikke i Ukraine.

  .”Nu skal du ikke gøre dig dummere end du er, vel? EU har været ude med trusler. EU har standset samarbejdet i Cern.”

  Eu har ikke truet nogetsomhelst, kun realisisk advaret imod de negative følger det vil få for Sweitz ensidigt at bryde bilaterale aftaler med guilloutine klausul.

  “EU har standset samarbejdet i Cern.”

  dokumenter det.

 6. Af peter kocsis

  -

  Snarup Hansen

  “Metock-dommen var netop at “tage sagen derfra”, og en afgørelse ER ALLEREDE truffet. Den er nu blevet virkelighed. DEN VIRKER! EU-kommissionen har klart dekreteret, at skatteyderne skal finansiere offentlig forsørgelse af ukvalificerede tilvandrere. Der er ikke mere at komme efter. Borgerne har intetsomhelst at skulle have sagt. Hverken den danske eller den tyske regering tør anfægte dette påbud.”

  Du plaprer op på idiotisk vis. Dú aner intet om hvad Metock dommen er. Den har intetsomhelst at gøre med hvem der skal offentlig forsørge ukvalificerede indvandrere.

 7. Af Niels B. Larsen

  -

  Kocsis: “Du mener altså at Europaparlamentet skal give DK særstatus og fritage dem fra alle de EU regler Dk selv 100% friviligt har accepteret ved at melde sig ind i EU ,eller hvad er det du vrøvler op om ?”

  Nej. Jeg mener at vore politikere bør komme til fornuft og give os en afstemning for eller imod EU. Det vil sandsynligvis betyde en udmeldelse af skidtet.

  Kocsis: “Du plaprer løs fuldstændigt idiotisk. Du aner ikke en disse om hvad Metock dommen er for noget. Dokumenter, at den så meget som med et komma falder udenfor de jura regler som DK med sin undérskrift har tilsluttet sig 100% ,og som er affattet længe før dommen.”

  Metock-sagen, der blev afgjort ved EF-Domstolen den 25. juli 2008, handlede om fire EU-borgere, der ikke havde irsk statsborgerskab, men arbejdede midlertidigt i Irland, og derfor viste sig at have ret til familiesammenføring med deres fire afrikanske ægtefæller Metock, Ikogho, Chinedu og Igboanusi, ifølge EU’s opholdsdirektiv. De irske udlændingemyndigheder afslog i første omgang deres ansøgninger med henvisning til, at ægtefællerne ikke tidligere havde haft lovligt ophold i EU, men da de fire par anlagde sag mod myndighederne ved EF-Domstolen, fik de samlet medhold i Metock-dommen. Dommen præciserer, hvordan dele af opholdsdirektivet skal fortolkes. En komplet vanvittig afgørelse, da den giver folk, som er i et EU-land MIDLERTIDIGT ret til at blive og endog slæbe hele deres familie til landet til forsørgelse på landets indfødtes regning.

  Kocsis: “Dk har underskrevet nogle internationalt gældende konventioner . du mener åbenbart at DK skal blive en slyngelstat som vilkårligt skal bryder internationalt begåede aftaler?”

  Nej. Jeg synes vore politikere skal opsige sådanne vanvittige konventioner, som giver forhærdede udenlandske forbrydere ret til at fortsætte “karrieren” nærmest uhindret. Danske borgeres sikkerhed er vigtigere her i landet end en forbryders velbefindende – eller burde være det.

  Kocsis: “du ønsker altså at antisemitisk hadesnak skal være legalt?”

  Jeg ønsker, at vi har fuld ytringsfrihed og kun er ansvarlig overfor injurielovgivningen.

  Kocsis: “EU har standset samarbejdet i Cern.”

  Læs din avis.

 8. Af søren sørensen

  -

  “AF ANDERS THORNVIG SØRENSEN – 21. FEBRUAR 2014 21:27
  Jeg er for mit vedkommende mere EU-venlig. Men det skyldes måske til dels, at jeg bevidst – og efterhånden rutinemæssigt – lukker af, hver gang en person, der har været nævnt mange gange i denne tråd (og det er hverken Støvring eller Messerschmidt), udbreder sit budskab i medierne. Tak for denne gang og med venlig hilsen.”

  Dit knæfald er modtaget og accepteret! Ví er kun så store som vores mindste medborgere,og vores største i ego tilhører aldrig scenen her som ordentlige Danske medborger!

 9. Af søren sørensen

  -

  AF Peter Kocis

  “Du mener altså at Europaparlamentet skal give DK særstatus og fritage dem fra alle de EU regler Dk selv 100% friviligt har accepteret ved at melde sig ind i EU ,eller hvad er det du vrøvler op om ?”, af pk

  Selvfølgelig skal EU da det. Danmark hvis det ønsker at redde sin fremtidige velfærdsdebat har ikke råd til at følge alle de EU regler, især de mest negative vedtaget under VKO tiden…

  “Metoch-dommen var en 100% politisk dom, som intet har med hverken retfærdighed, sund fornuft eller regelret jura at gøre.” af pk

  Selvfølgelig har Danmark ikke råd til at følge EU lovgivning her og der om familiesammenførelser fordi andre EU lande ønsker at fjerne deres borgere til DK eller andre Afrikanske lande. Danmark har ikke råd til at bevare sin velfærdsstat hvis vi bliver ved med at importere nye arbejder mens arbejderpladserne i stadigt stigende grad bliver udliciteret til Kina mv.. Fjenden her er selvfølgelige den grådige borgerlige blok og ingen anden. Når men fjerner denne grådelige borgerlige blok får men et land der giver interesser,udannelse mv. til de massive antal af indvandrer nu frasorteret muligheder i DK. Indvandrer tjener på en stram indvandring, som gør samfundet som helhed!..Længere er den ikke!

  “Dk har underskrevet nogle internationalt gældende konventioner . du mener åbenbart at DK skal blive en slyngelstat som vilkårligt skal bryder internationalt begåede aftaler? skal regeringer i DK også vilkårligt begynde at arrestere eller skyde deres politiske modstandere eller hvad er du ude på?”
  PK, du gør venstrefløjen mere ondt end godt men..

  Her har jeg vist et oplagt tidspunkt at hentyde til at Kasper Støvring ikke frasortere min ytringsfrihed under denne debat..Han mener jo at han har noget at tjene her! Sådan er det jo med borgerlige betalte, om det så er udlicitering eller EU!

  De fleste af landets borgere er rene idioter som ikke forstår tings sammenhæng! alliancer og ytringsfrihed hva støvring? æblevælling med kirsebær!,Nært beslægtet åbenbart de to første dog,også sidste?

  Må i alt ærbødighed indrømme at Niels B Larsen den dømte racist udøver vandt debatten her..Men uden tvivl ville vi være mindre enige mht hans racisme dom..

  Lad os ikke misbruge de Danske indvandrers interesse er mit motto…

 10. Af georg christensen

  -

  Jeg har altid været med i EU sammenholdet (folket´s) sammenhold, nu sætter jeg barer en slutstreg, og for mit vedkommende betyder det, den “røde” linie, er overskredet, forlængst og U`acceptabelt, overskredet.

  Helt ærlig, selv om jeg føler mig som halv tysker og halv dansker, har jeg fået nok af både danskerens som tyskerens selvforherligheders modelbeskrivelser.
  Jeg er simpelthen blevet træt af både mine egne danske, som nine tyske politiske “tosserier”.

  Hvis “EUROFOLKET”, ønskes oprettet bør der sendes nye “muligheder” på banen.ikke længere: En flok slavearbejdere, som sendes fra land til land, men med opretning af arbejdsmuligheder i landene hvor “LIVET” enkeltindividet er hjemmehørende. Det var min tilgang til og troen på “EU unionen”.
  En tilgang, som ikke lykkedes, og derfor bør “nykonstrueres” eller bare opgives.

  NB: Europafolket kan let klare sig selv, hvis bare “magtbegærlige” politikere blev smidt udenbords.

 11. Af peter kocsis

  -

  Niels B larsen

  “Metock-sagen, der blev afgjort ved EF-Domstolen den 25. juli 2008, handlede om fire EU-borgere, der ikke havde irsk statsborgerskab, men arbejdede midlertidigt i Irland, og derfor viste sig at have ret til familiesammenføring med deres fire afrikanske ægtefæller Metock, Ikogho, Chinedu og Igboanusi, ifølge EU’s opholdsdirektiv. De irske udlændingemyndigheder afslog i første omgang deres ansøgninger med henvisning til, at ægtefællerne ikke tidligere havde haft lovligt ophold i EU, men da de fire par anlagde sag mod myndighederne ved EF-Domstolen, fik de samlet medhold i Metock-dommen. Dommen præciserer, hvordan dele af opholdsdirektivet skal fortolkes”

  Men denne dom som du overfor på idiotisk vis karakteriserede som: “Metoch-dommen var en 100% politisk dom, som intet har med hverken retfærdighed, sund fornuft eller regelret jura at gøre.” er 100% i overenstemmelse med den opholdsdirektiv, som både DK og Irland samt samtlige andre EU lande 100% frivilligt har underskrevet og dommen cementerer . bare yderligere hvad tidligere domme har fastslået som retspraksis ifølge opholdsdirektivet.
  :
  EU’s opholdsdirektiv beskriver EU-borgernes rettigheder til at indrejse og bosætte sig i andre EU-lande end deres eget. [4] Denne ret gælder både for EU-borgerne selv og for deres nærmeste familiemedlemmer, hvis disse familiemedlemmer enten ledsager eller slutter sig til EU-borgeren i det pågældende land. Hvad angår familiemedlemmer gælder retten til indrejse og ophold, uanset om familiemedlemmet selv er EU-borger eller er borger i et tredjeland. EU-reglerne på dette område gælder for alle statsborgere fra de 27 EU-lande samt Schweiz og de tre EØS-lande Norge, Island og Liechtenstein.
  Opholdsdirektivet beskriver kun EU-borgernes og deres familiemedlemmers rettigheder, så længe de opholder sig i andre EU-lande end deres eget. EU-domstolen har imidlertid i flere kendelser fastslået, at det ville begrænse den fri bevægelighed, hvis en EU-borger ikke kunne være sikker på at have mulighed for også at tage sin familie med sig tilbage til sit eget land. Den seneste af disse er Eind-dommen fra december 2007 [5]

  “En komplet vanvittig afgørelse, da den giver folk, som er i et EU-land MIDLERTIDIGT ret til at blive og endog slæbe hele deres familie til landet til forsørgelse på landets indfødtes regning.”

  1) de kan ikke slæbe HELE deres familie med, kun ægtefælle og børn
  2) dommen gælder ikke for FOLK der midlertidigt er i et EU land. men kun EU borgere der har lovligt ophold i et andet EU land.
  3) Dommen siger ikke et ord om hvem der skal eller ikke skal forsørge familien .

  kort sagt det viser sig her i klartekst, at du ikke har forstået et klap af Metock dommen og det havde jo heller ingen forventet.

 12. Af Erik La rsen

  -

  Bedste argument MOD EU er jo at “Kocsissen” går IND for EU!
  Mere behøves der ikke at sige – andet end at han ikke har sympati for gamle Danmark.

 13. Af Niels B. Larsen

  -

  @ Erik La rsen

  Og med dine ord ihu lader vi Kocsis hyle videre. Alene.

 14. Af peter kocsis

  -

  Niels B Larsen

  “Og med dine ord ihu lader vi Kocsis hyle videre. Alene.”

  om med fare får at du yderligere bliver oplyst om din fuldstændige uvidenhed om hvad du plaprer op om…

 15. Af Hans Hansen

  -

  PETER KOCSIS – 22. FEBRUAR 2014 19:33

  Kocsis. Du er jo som erklæret tilhænger af islamisme, under mistanke for ikke at forstå demokrati og foremålet med demokratiet. Hvad forventer du?

  Når EU tillader import af islamister, altså fanatisk religiøst betingede antidemokrater, i modsætning til demokratiske muslimer, så får du selvfølgeligt alle de tæsk der tilfalder dine rygstykker og EU’s politik, ganske som den officielle kulturelle islamisme.

  Hvis jeg mod forventning har uret i at du ikke er islamist, altså tilhænger af sharia, kalifat og hadith, så vær så venlig af afkræfte beskyldningen.

  Det har du hidtil nægtet, så jeg spørger igen. Er du tilhænger af sharia Kocsis?

  Det er ik’ noget svært spørgsmål selvom det formentligt er svært for dig at svare på.

  Marlene Wind, professoren uden professoral forstand, er også i dette spørgsmål blot en nyttig idiot.

 16. Af søren sørensen

  -

  Hans Hansen@

  Som erklæret tilhænger af nazismen som du er, skal vi vel mere oprigtigt spørge os selv hvorfor DF står for både Danske forening og Dansk folkeparti? Og hvorfor du har planer om at stemme der? Det er jo bevist at Danske forenings medlemmer ved folketingsvalg stemmer på Dansk folkeparti indtil videre ihvertfald da de jo opstiller som parti nu! Måske stemmer du så der tilsidst så, altså Danske forening, en afløber af nazimen der stadig flager med flaget der?

 17. Af Hans Hansen

  -

  Ja, der vollidiot SS anhänger spamer auf. Armer kerl hat nichts anderes zu tun.

  Heil Stalin, SS ûber alles

 18. Af søren sørensen

  -

  Hans Hansen@

  Som erklæret demokratisk socialist er der lidt vej til fascismen hvor du er!….Men du stemmer uden tvivl på DF og det har racister gjort i lang tid. Racister er jo fascister også!

  Jeg er for en stram indvandring for bevarelse af den Danske velfærdsmodel og fordi den gavner også de invandrer der er kommet og frasorteret. Der er nok at tage af her allerede.

  Jakob holdt er de sidste år gået ind og studeret Ku klux klan og er kommet til rigtige mange gode konklusioner. Bla. at de sorte som de angriber og stadig brænder af her og der i sydstaterne brænder deres broderfolk af, da de begge er er fattige, de ene “white trash”, de andre “black trash” og at fjendskabet er uproduktivt da deres fælles fjende er den Amerikanske oligar ejer. Også der stemmer disse fattige ku klux klan medlemmer-som de for 90% vedkommende består af-borgerligt. De er jo den direkte DF equivalent..Stemmer på et parti der ikke repræsentere dem, men kan vindes over blot via racisme..

 19. Af peter kocsis

  -

  Hans Hansen

  ” Er du tilhænger af sharia Kocsis?”

  ja, jeg er ikke.

 20. Af Hans Hansen

  -

  PETER KOCSIS – 23. FEBRUAR 2014 19:19
  Hans Hansen

  ” Er du tilhænger af sharia Kocsis?”

  ja, jeg er ikke.

  ———

  Og den får så lov at så alene …

 21. Af søren sørensen

  -

  Hans Hansen@

  Er du tilhænger af raceadskillelse?

 22. Af Hans Hansen

  -

  SØREN SØRENSEN – 25. FEBRUAR 2014 14:02

  Er du tilhænger af raceadskillelse?

  —-

  Naturligvis ikke din eventyrlige klaphat. Der findes kun en menneskerace. Sådan noget ved du selvfølgelige heller ikke noget om.

  Sig mig engang. Har din kommunale kontaktperson kontaktet din læge for at få ændret dine doseringer af risperidon og quetiapin?

 23. Af søren sørensen

  -

  ” Der findes kun en menneskerace”
  AF HH@

  Husk på at ikke alt du læser i “mein kamf” er sandt! En sundt Dansk sjæl er født med skepsis ift autoritære regimerer. Religion, er for 90% af Danskerne det reneste polymyk..Derom samler den Danske nationale union sig, udenom K. Størring og lilleør altså. Danmark er et ateistisk samfund og skal bygge sin storhed på dette!

  Din altså?

  “Sig mig engang. Har din kommunale kontaktperson kontaktet din læge for at få ændret dine doseringer af risperidon og quetiapin?”
  AF HH regntøj der mener at kunne ser gennem tåge@

  Du lyder som en expert ift doser af psykologiske doseringer? Ønsker ikke at gøre mig selv expert der, og overlader ydmygt området til din expertise og knowhow via personlig indsigt!
  Uden tvivl dog, blev fagert humanisme/ordentlige køns forhold dig forbigået…Sådan er det jo med landets laveste mænd. De føler sig forbigået, og føler det skal gå udover kvinderne…Håber PET holder øje med dig!

  Men alle mennesker er kun så store som deres laveste medmenneske., sådan er det,var det og bliver det!

  Opdag det via Gud, socialismen, din egen storhed, eller et andet menneskes ligeledes mindsthed(og derved muligvis din egen følelse af storhed, men lær det!!)..Alle har vi vores minimum, men vi skal støtte op om dette minimum af medmenneskelighed.

 24. Af hans andersen

  -

  Den kære Malene Wind fik jo et professorat opretter og betalt med EU midler så der er da ikke noget at sige til at EU propagandaen vælter ud af hende, det er jo hvad hun bliver betalt for.

  At en hr . Kocsis gør sig klog på muslimer er morsomt han ved ikke engang at de alle skal betale zakat hvis de ikke vil betragtes som frafaldne med den risiko det medfører.

  Der er ikke noget at sige til at der aldrig mangler imamer da sådanne er berettiget til at opkræve zakat som der hverken er regnskabs-eller skattepligt for.

 25. Af Hovedtaler: Kasper Støvring | Mosbjerg Folkefest

  -

  […] så forskellige emner som: Enkebrænding og andre særheder Schweiz og det folkelige oprør mod EU Professor Marlene Winds politiserende forsvar for EU Vesten forstår ikke Putins civilisationskamp Den gode anmeldelse Kasper Støvrings synspunkt er at […]

Kommentarer er lukket.