Professor Marlene Winds politiserende forsvar for EU

Af Kasper Støvring 175

I Politiken den 16. februar går professor Marlene Wind i rette med min kritik af EU, som den bl.a. kommer til udtryk i min nye bog Fortællingen om fredens Europa. Jeg vil anbefale, at man læser hendes indlæg. Det er meget afslørende.

I modsætning til Wind og andre EU-debattører har jeg ingen privatøkonomiske interesser, politiske ambitioner eller andre karrieremæssige aktier i EU-foretagendet. Jeg er borger og taler på vegne af en bred, folkelig EU-skepsis og er som borger bekymret for den udvikling, EU-projektet har taget.

Den bekymring synes jeg, at EU-fortalerne skal tage alvorligt – og det gør Wind da også i form af en reaktion, der er typisk for hende og mange andre EU-fortalere. Med slet skjult arrogance anser hun mig for uvidende, bagstræberisk og det, der er værre. Så lad mig svare på blot nogle få af hendes kritikpunkter og begynde med det sidste:

Wind antyder, at jeg ønsker en ren etnisk nationalstat. Man ser næsten borgerkrigen for sig. Men nej, som jeg skriver på side 50 i min bog, så plæderer jeg for kulturel homogenitet. Og det er noget andet, alene fordi kultur ikke er et skæbnebegreb: Man kan frit vælge at tilpasse sig et lands nationale kultur uanset etnisk baggrund. Og som jeg har skrevet udførligt om i min bog Sammenhængskraft fra 2010, er kulturelt homogene nationalstater afgørende for at sikre sammenhængskraften indadtil og løse f.eks. grænsestridigheder udadtil. Altså alt det som EU risikerer at sætte over styr med undermineringen af nationalstaten.

Hvad angår det bagstræberiske, skriver Wind, at jeg ønsker en tilbagevenden til en slags Morten Korchsk nationalstatsidyl, ja, endda en slags helstat. Men helstaten er netop det, jeg opponerer imod, ligesom jeg modsætter mig andre typer multikulturelle og multinationale jurisdiktioner. Ligesom det imperiale EU. Her må jeg også minde om, at nationalstatsprojektet er bestemt ikke fortid, tværtimod. Antallet af nationalstater er på verdensplan mere end fordoblet i efterkrigstiden. Nationsprojektet – hver nation sin egen stat – er ganske enkelt en af de stærkeste drivkræfter i moderniteten. Det er ikke bare dumt, men også farlig at undertrykke denne strømning. Når nationsprojektet er gennemført, og et folk har sluttet fred med sig selv og sine naboer, kan man åbne sig for et mellemstatsligt samarbejde, som – NB! – er både prisværdigt og nødvendigt.

Endelig til det med det uvidende. Wind skriver, at jeg ikke forstår, at EU er et meget ”beskedent” foretagende. Altså: En institution, hvori der hældes milliarder af kroner; hvorfra der er udgået mere end 60.000 love; som definerer hovedparten af vores lovgivning; og som arbejder aktivt på at erstatte det nationale folkestyre med et domstolsstyre; ja, hvor utopisme og social ingeniørkunst trives i den helt store stil – en sådan institution er altså ”beskeden”?

Gid det var så vel. Men det er det desværre ikke.

Så lad mit slutte af med at afvise en håndfuld af Winds andre kritikpunkter. Den finansielle krise er ikke den vigtigste. Nej, krisen drejer sig om selve EU’s eksistensgrundlag. De vigtigste organer – Kommission og Domstol – er ikke-demokratiske organer. Det er ikke ”os”, altså befolkningerne, der presser på for mere regulering, men en EU-begejstret elite uden kontakt med folket (jf. skeptikernes fremmarch overalt i Europa). EU’s juridiske grundlag er ikke ”gennemsigtigt”, men bygger derimod på uforståelige traktater og en babelsk sprogforvirring. Borgerrettigheder sikres ikke i imperier, men i demokratiske retsstater som de moderne vestlige nationalstater, og så er det ikke EU’s bløde magt, der har sikret fred i f.eks. Østeuropa. Det var især NATO og USA’s hårde magt. Endelig: Jeg vil ikke nødvendigvis have Danmark ud af EU. I hele mit sidste kapitel overvejer jeg andre muligheder.

Det er da fantastisk så langt, Marlene Wind vil gå for at forsvare EU-projektet. Upartisk og neutral forsker? Ikke det, der ligner. Hun er for længst kendt for at bruge sin ekspertstatus på at politisere, på at agere EU-agitator.

 

[Ps, dele af dette indlæg er blevet bragt i dagens Politiken].

 

 

 

 

 

 

 

 

 

175 kommentarer RSS

 1. Af PREBEN F1 JENSENH J

  -

  Hvis man har ordet i sin magt, kan man få selv det værste vanvid til at lyde vældig rigtigt, ihvertfald på overfladen. Og mange gennemskuer ikke retorikken umiddelbart.

  Det er Mao, Stalin, Hitler og Ceaucesko fire eksempler på.

  Det lyder flot med Marlenes titler, men er sandheden ikke nærmere at hun bare er endnu et eksempel……………… ud af hundreder………………… på en politiserende kvinder der er fuld af ord, men som ikke fortæller os sandheden? Men nøjes med at sige hvad EU gerne vil høre.

  Hvis man hænger sig meget i formaliteter, kan man godt mene at EU er et demokratisk foretagende. Men det er det jo ikke. Det fremgår af mange ting. Først af de mange manglende afstemninger. Den almindelige europæer har jo INGEN indflydelse. Om så alle trehundrede millioner europæere var helt enige om een bestemt ting, så kunne kommissærerne bare ignorere dem. Og udstede et direktiv der overtrumfede befolkningerne i de 27-29 lande.

  Det næste er at unionen en stor del af tiden handler imod landenes og borgernes interesser. Fri bevægelighed for millioner og atter millioner af afrikanske og arabiske asylanter og evighedsturister, for løntrykkere og for kriminelle, skaber enorme problemer overalt i Europa. Overalt giver disse folkevandringer anledning til utryghed, nedskæringer, arbejdsløshed, skilsmisser, familietragedier, hjemløshed og sygdomsproblemer. Plus mangedoblet kriminalitet.

  Og i strid med en række løfter, blander unionen sig nu i alle mulige små og lokale ting, som bureaukraterne langt væk, 1000 km, ikke har forstand på. Alt for tit er de som hunde i et spil kegler.

  Der var nogle der allerede i 1972 forudså hvad unionen nemt kunne udvikle sig til. De har fået ret hele vejen indtil nu.

  Kunne blive ved meget længere, men det her ryger vel ret hurtigt ind under “forældede” indlæg.

 2. Af PREBEN F1 JENSENH J

  -

  Nå, kan se at Niels Juul Hansen fra Lyngby nu har ændret sit navn endnu en gang. Har “Juul” været til grin så mange gange, at navnet ligesom er slidt op?

 3. Af PREBEN F1 JENSENH J

  -

  PS: Er det ikke ret tydeligt, at de uhyggelige græske og spanske tilstande er ved at brede sig nordpå? Og i Paris, London, Malmø, Stockholm og Oslo osv………………. og mange steder i det lille yndige land……………… går det også hårdt for sig.

  Blot læs Den korte, Snaphanen, Uriasposten og 180 grader.

 4. Af Hans Hansen

  -

  Preben

  “Det lyder flot med Marlenes titler, men er sandheden ikke nærmere at hun bare er endnu et eksempel……………… ud af hundreder………………… på en politiserende kvinder der er fuld af ord, men som ikke fortæller os sandheden? Men nøjes med at sige hvad EU gerne vil høre.”

  ———-

  Marlene Wind kan ikke fortælle en sandhed hun ikke kender. Hun kan forsøge sig med at lade som om hun kender den, hun kan bilde sig ind hun kender fremtiden, og ikke mindre end sandheden, men EU er blot et ideologisk eksperimentelt projekt.

  Men ingen ved hvordan verden ændrer sig, og EU har ikke løst eksistentielle problemer, før man begiver sig ud i nye EU eksperimenter.

  Det er Marlene Wind’s næsten helt religiøse tro på EU begrundet som fredens projekt. Befolkningerne i EU vil ikke have mere krig, og det vil de heller ikke hvad angår Iraq, Afghanistan, Syrien, Afrika, Ukraine osv, og de vil heller ikke have mere socialbelastende indvandring.

  Det er lidt som at høre Uffe Elleman …

  EU handler om penge. Hvem skal betale, og hvem skal beriges ikke bekriges.

 5. Af Hans Hansen

  -

  PREBEN F1 JENSENH J – 20. FEBRUAR 2014 3:02
  Nå, kan se at Niels Juul Hansen fra Lyngby nu har ændret sit navn endnu en gang. Har “Juul” været til grin så mange gange, at navnet ligesom er slidt op?

  ———

  Nej. Niels Juul Hansen er en ganske fornuftig herre. Man kan være uenig med ham, som man kan med alle andre, men der er ikke tale om at han har gjort sig til grin.

  Et godt råd Preben, eller i det mindste et råd. Prøv at skrue lidt ned for charmen …

 6. Af ERik Carlsen

  -

  MONEY FOR NOTHING AND FUCK THE PEOPLE FOR FREE
  Kasper S. Har helt ret I, at EU er et totalt UFOLKELIGT project, der kun bygger på elitens samt Kapitalens opfattelse af, hvad der er godt for folket I de forskellige lande. Den demokratiske samt politiske control med de politiske beslutninger flyttes langt væk fra Folket, således at de nyttige idioter, folket ikke skal forstå hvad der virkelig foregår, samt hvad der besluttes af den Europæiske elite. Bare tænk på hvilken fatastiske SKATTEFRIE lønninger de ansatten indtjener ved, at lave ingenting, eller beslutten ingenting, der tjener det arbejdende folks interesser. Men kun tjener Bureaukratiets samt kapitalens interesser. Den Historiske idee, Lighed, Frihed og Broderskab, er en vittighed I det Bureaukratiske samt ufolkelige EU.
  EC Shade

 7. Af Niels B. Larsen

  -

  Kocsis: “Medlemmerne af kommisionen bliver udpeget af demokratisk valgte regeringer og skal godkendes af det demokratisk valgte EU – parlament. Mere demokratisk kan det faktisk ikke blive.”

  Danskerne har 16 stemmer ud af over 750. Det kalder du “demokrati”?

  Og før du nu sammenligner med USA, så er der en langt stærkere indbygget koncensus om mål og midler derovre end landene imellem i Europa.

  Domstolen afsiger politiske domme uden at domstolen har det fjerneste skær af demokratisk islæt – i modsætning til hjemlige domstole, som ikke tager politiske hensyn (officielt; nogen vil mene at de er stærkt politisk farvede i visse udvisningssager og §266b-sager).

  Der er absolut intet demokratisk i den EUske konstruktion – og endnu mindre i dens udførelse.

  Der er derimod stærkt diktatoriske træk, senest demonstreret overfor Schweiz, hvor EU forsøger at få en demokratisk folkeafstemnings resultat forkastet.

 8. Af Niels Juul Hansen

  -

  @TORBEN SNARUP HANSEN

  Tak for dit svar (selv om det ikke besvarede alle mine spørgsmål).

  Mener du, at vi på grund af de fejltagelser du nævner skal forlade EU og ophøre samarbejdet – eller prøve at forbedre forholdene indefra?

  @PREBEN F1 JENSENH J

  Nej, jeg prøver ikke på at skjule mit navn. Det er Berlingskes besynderligt designede navnebokse, der er skyld i navneforvirring, når man som jeg kan være for hurtig på ‘aftrækkeren’. Men jeg er da umådelig stolt over, at du alligevel ‘gennemskuede, at det var mig – og huskede at orientere alle andre debattører.

  Godt gået, Preben!

 9. Af Niels B. Larsen

  -

  @ Niels Juul Hansen

  Det er en umulig opgave at ændre på EU. Politikerne vil ikke – og de lytter ikke til befolkningerne på det område.

  Der er kun én vej frem: modstand!

 10. Af Anders Thornvig Sørensen

  -

  USA er en nation og kan ikke sammenlignes med EU. Hvis man lavede en nordamerikansk parallel til EU, ville det svare det, at Canada, USA og Mexico gik sammen i en union med institutioner ligesom EU’s. Det forsøger man af gode grunde ikke at gøre i Nordamerika, og denne omstændighed burde måske give Tænketanken lidt at tænke over her i Europa.

 11. Af Niels Juul Hansen

  -

  @HANS HANSEN

  Tak! 🙂

  “Det er Marlene Wind’s næsten helt religiøse tro på EU begrundet som fredens projekt. !”

  Det er hun nu ikke ene om.

  EU var fra begyndelsen en vigtig aftale mellem Tyskland og Frankrig, der havde kæmpet imod hinanden i to ødelæggende verdenskrige – der begge startede her i Nordeuropa.

  Nobels fredskomité i Norge valgte at give prisen til EU(tanken).

  Norge som har valgt at stå udenfor EU.

  Personligt var jeg modstander i både 1972 og 1992.

  Da vi så gik til EU i 1993 og sagde, at vi kun ville være med, hvis de accepterede vores forbehold, mente jeg sammen med et flertal af danskere (57% imod 43%) at vi skulle deltage i unionen.

  Jeg mener ikke, at vi nu skal forlade EU, men at vi tværtimod skal blive og kæmpe for de mange forbedringer, der er påkrævet.

 12. Af Torben Snarup Hansen

  -

  @ Niels Juul Hansen:

  Handler det om, at EU-kommissionen begår fejltagelser”? Egentlig ikke. Kommissærerne lever i deres egen ideologiske verden. De beruser sig i egne skåltaler, hensigtserklæringer og oratoriske præstationer og ønsker ikke at tjene Europas befolkninger ved at lytte, undersøge og analysere de forskellige problemer. Tværtimod skaber de selv problemerne. Det gør alle statslige myndigheder i stigende grad – eksempelvis Obamas hærværk i USA og tidligere det sovjetiske vanvid. Jo færre sanktionsmidler, vælgerne har, desto tåbeligere og mere destruktivt optræder politikerne.

 13. Af Niels Juul Hansen

  -

  @NIELS B. LARSEN

  “Der er kun én vej frem: modstand!”

  Enig, selvfølgelig skal vi kæmpe for det vi tror på og imod det vi ikke ønsker – både i EU og herhjemme. Det er så ikke altid det samme vi tror på – og ofte træffer politikerne valg, som vi er uenige i.

  Det betyder som regel kompromisser, som kan være svære at forsvare.

  Bare spørg regeringen, som dagligt bliver ‘punket’ for at føre borgerlig politik. Tidligere var det den borgerlige regeringring, der blev kritiseret for at give køb på deres borgerlige politik og i stedet føre ren socialdemokratisk politik med den største offentlige sektor nogensinde.

 14. Af Niels Juul Hansen

  -

  @TORBEN SNARUP HANSEN

  “De beruser sig i egne skåltaler, hensigtserklæringer og oratoriske præstationer ….”.

  Hvis der er noget pingerne i Bruxelles IKKE har lykkedes med, så er det da oratoriske præstationer.

  Tværtimod.

  De har netop IKKE evnet at kommunikere med befolkningerne i EU.

 15. Af Niels B. Larsen

  -

  Niels Juul Hansen: “De (pingerne i EU) har netop IKKE evnet at kommunikere med befolkningerne i EU.”

  Nej. For de forsøger ikke, da de anser befolkningerne(s meninger) for at være inderligt ligegyldige.

  De taler med landenes politikere – hen over hovedet på befolkningerne.

  Helt bevidst.

  Derfor er der brug for et oprør mod såvel pingerne som politikerne.

 16. Af Niels Juul Hansen

  -

  @NIELS B. LARSEN

  “De taler med landenes politikere – hen over hovedet på befolkningerne.”

  Ja, lidt ligesom regeringen, der sidder og aftaler en hel finanslov med V og K uden at ringe til dig for at høre din mening. Eller kommunalbestyrelser, der sidder og laver rævekager udenom borgerne.

  Den største fordel ved (det repræsentative) demokrati er, at din stemme tæller lige så meget som alle andres, så du kan stemme de politikere ud, der ikke er værd at samle på (med mindre der er andre, der gerne vil beholde dem).

  ” Sånt är livet”, som dejlige. Anita Lindblom sang.

 17. Af Birgit Hviid Lajer

  -

  Det handler dybest set om for eller imod EU; ingen kan overskue el gennemskue et sådant projekt – men Anders Thornvig Sørensen kommer i og for sig med et udmærket billede på situationen i sin sammenligning med en sammensmeltning af Canada, USA og Mexico, hvilket ville være både uden for rækkevidde – men også ude på utopiens overdrev.

  Der er for store forskelle fra nord til syd og fra øst til vest i Europa, forstået på den måde: befolkningerne er på intet punkt el sted ’smeltet sammen’ i nogen form for forståelse. De er alle mere el mindre nationale i mere end deres udgangspunkt.

  Det handler jo egentlig om, at vi ikke ligefrem vil bo sammen med nogen nabo eller genbo, fordi selv dér er ‘kulturen’ anderledes end inden for egne døre – uanset hvor flinke de ellers er. En snak over hækken kan glimrende udgøre et godt forhold.

  Det er udmærket med samarbejde – men ikke ‘integration i hinanden’. Det er kun det selskabelige EU med dets ‘befolkning’ dér’ med såkaldte repræsentanter fra de forskellige lande og diverse kindkys. Vigtigt – men det gør ikke et egentligt samlet EU, altså oplagt for en føderation.

  Og – andetsteds melder Anders Thornvig ud omkring dette med en klar grænse til dele af præsteskabet og andre, der lægger mest vægt på det kristne. Ikke – fordi det ikke er vores baggrund og vigtigt; men fordi der er mange af os alm vælgere, der er ganske pragmatiske i forholdet og med en stemme imod – og af mange andre grunde. Nogle af mine har jeg nævnt.

  Men der er samtidig store forskelle på hele Europa, fordi en stor del også er katolikker. Alene det ..

  Så – egentlig farligt, hvis alt skal stå i disse tegn, de religiøse, fordi mangt og meget samtidig er langt videre i både viden og tolkninger, og hvor det bliver disse, der har tilranet sig meddelelsesfriheden i langt højere grad end antal af alm mennesker, som også skal tage stilling.

  Sådanne polariseringer er farlige, så vi alle kan blive slået i hartkorn med enkeltes offentlige udtalelser, hvorfor nuancerne ikke ses – som med forholdet til indvandring. Det er i orden med vores kulturelle baggrund – men ikke en decideret religiøs fanfare i alles navn, så ingen kan åbne munden for el imod uden at blive taget til indtægt for de mere ‘toneangivende’, der melder ud.

  Det er folk for forskellige til – uanset politisk tilhørsforhold el intet.

  Men – svært, fordi der er gået også ‘politiske kasser’ i enhver tænkning, som nogle gerne vil have puttet folk ind i – ellers kan visse ikke forstå nærmest noget som helst!!

 18. Af Niels Juul Hansen

  -

  @ BIRGIT HVIID LAJER

  “– ellers kan visse ikke forstå nærmest noget som helst!!”

  Taler du på egne vegne?

 19. Af Birgit Hviid Lajer

  -

  Støvring selv har talt om det kristne som bagtæppet i Europa – men han glemmer, at sydover, så er der mange kræfter, der gerne vil have mere og langt mere af den slags – end de fleste af os her nordpå egtl er interesseret – også i forhold til snakke om indvandring!

  Den slags er faktisk både for opslidende og egentlig irrelevant i de nordiske lande – men bliver hevet frem igen og igen, fordi vi skal åbenbart godtgøre vores ståsteder og udvikling i forhold til meget rent tilbagestående. Det er en katolicisme også i mine øjne.

  Religion el ej bør efter min opfattelse stadig være mest mulig en privat-sag. Ikke et problem for snart sagt alle, hvis den ene el anden gruppe dit el dat, så er fanden løs i Laksegade, hvor vi må fastholde det stade, vi er nået til i udvikling, i Danmark. Det er ikke ligegyldigt. Skik følge el land fly, hvis man vil lave om på virkeligheden i forhold til at ville få indført tilbagestående og primitive tiltag, vi allerede har fraveget af helt relevante årsager. Kort sagt udvikle sig med tiden – ikke imod dens indsigter.

 20. Af Jens Hansen

  -

  Støvring skriver:
  “I modsætning til Wind og andre EU-debattører har jeg ingen privatøkonomiske interesser, politiske ambitioner eller andre karrieremæssige aktier i EU-foretagendet.”

  Sikkert ikke Støvring.
  Dette ville nok også være i modstrid med din Højre nationalistiske overbevisning.

  Nu er det jo ikke sådan, at man ikke kan gå på kompromis med sine overbevisninger.
  Hvis privatøkonomiske interesser, politiske ambitioner eller andre karrieremæssige ambitioner fremmes.

  Det ses jo ofte på højrefløjen.
  F.eks. I DF.

  EU har skabt fred i Europa i halvtreds år Støvring.
  I modsætning til højre nationalismen.
  Det må du leve med.

 21. Af Torben Snarup Hansen

  -

  @ Jens Hansen.

  Citat: “EU har skabt fred i Europa i halvtreds år …” I 1950’erne blev tyske og franske politikere enige om Kul- og Stålunionen. Hensigten var at hindre endnu en krig mellem de to state ved at oprette en fælles myndighed, der skulle kontrollere den tunge industri. Om dette så faktisk har afværget en krig er uvist. Men det er en overdrivelse at påstå, at EF / EU – dannet på grundlag af Rom-traktaten i 1957 – har været fredsbevarende, for slet ikke at tale om fredsskabende. Det forudsætter jo, at medlemslandene har været tæt på at komme i slåskamp, men så alligevel er blevet standset af de søde kommissærer. Tom skåltalesnak!

  Citat n. 2: “I modsætning til højrenationalismen …” Hvad betyder ordet? Er der også venstrenationalisme og centrumnationalisme? Anklager du Støvring for nationalisme? Skelner du ikke mellem patriotisme og national identitet på den ene side og nationalisme på den anden?

 22. Af Birgit Hviid Lajer

  -

  Niels Juul Hansen – 10:12

  Dit spørgsmål kan forstås på 2 måder – og jeg har her udtalt mig ud fra visse observationer igennem en vis del år på fx også Berlingske blogge, hvilket du også må have registreret!

 23. Af Uffe Staulund

  -

  @ Jens Hansen,

  Her er en let modificeret udgave af dit indlæg den 20. feb.

  I modsætning til Wind og andre EU-debattører har jeg ingen privatøkonomiske interesser, politiske ambitioner eller andre karrierenæssige aktier i EU-foretagendet.”

  Det er helt sikkert Støvring.

  Dette ville nok også være i modstrid med min venstreorienterede overbevisning.
  Nu er det jo ikke sådan, at man ikke kan gå på kompromis med sine overbevisninger.
  Hvis privatøkonomiske interesser, politiske ambitioner eller andre karrierenæssige ambitioner fremmes.
  Det ses jo ofte på venstrefløjen. F.eks. I S, SF, EL og 6. junibevægelsen.

  EU har skabt fred i Europa i halvtreds år Støvring, lige bortset fra Syd-Tyrol, Baskerlandet og Jugoslavien samt nu Ukraine.

  Det må vi leve med.

 24. Af Niels Juul Hansen

  -

  @TORBEN SNARUP HANSEN

  Det er muligt, at jeg har overset noget i dine indlæg, men jeg mener ikke, at jeg har fået svar på, hvad du mener, at danskerne skal gøre, for at undgå de problemer, du beskriver.

  1. Blive i EU og forsøge at påvirke beslutningerne?.

  2. Melde os ud af EU?

  Udmeldelse kan kun ske gennem det danske folketing og en efterfølgende folkeafstemning, og.der er kun et parti, som ønsker dansk udmeldelse – Enhedslisten.

  Hvis du stemmer på et af de andre partier i folketinget, så kan du være sikker på fortsat dansk medlemsskab (Peter Skaarup og Pia Kjærsgaard har sagt, at de ønsker Danmark i EU – selv om de prøver at fiske stemmer blandt danske EU-modstandere

  Hvad er din anbefaling?

 25. Af Niels Juul Hansen

  -

  @UFFE STAULUND

  Jeg var ikke bekendt med at ex.Jugoslavien under borgerkrigen med den etniske´udrensning var medlem af EU. Ej heller at Ukraine er bare tæt på medlemskab.

  Så hvad var din pointe?

 26. Af søren sø rensen

  -

  Niels Juul Hansen@
  Det er helt korrekt at der kun er et eneste parti der tilbyder ud af EU og en garantering af Danske lønmodtager forhold, ordentlige fagforeninger mv og ønsker færre økonomiske indvandrer fra østlandende mv., for at bevare den Danske model således at folk ikke arbejder under vilkår. En mand blev taget i forgårs med at arbejde 6 måneder, 12 timer om dagen for 3000 Euro eller 22.ooo kr. i alt for de 6 måneders arbejde..Der ser du liberalisternes drøm om EU….Så godt som ingen bliver taget med bukserne nede..Men sidste år under Skats SF ledelse blev der lavet fornuftige undersøgelser bla. på byggepladser landet over. De fandt ud af op til en tredjedel var urepræsenteret ,underbetalt fremmedarbejder der jo er med til at ødelægge den Danske model.

  Borgerlige som Niels B. Larsen der mener at EU er eneste tanke værd at ha udover indvandrere og som jo tilhører hinanden disse 2 har skam politisk repræsentation allerede i Danmark ved Liste Ø. De får ingen hos DF som mere end fordoblet indvandringen til DK under deres lo år med VKO end gjorde Nyrup under sit og har stemt for flere EU forslag end noget andet parti.

  EU kritiske borgerlige, få jeres indflydelse i den næste regering. Stem på liste Ø!

  (allerede sendt???)
  f 1,@

  Skriver du i dit andet ligeledes sendt indlæg. Jo har lagt mærke til at du altid sender 2 indlæg af samme afsted og hentyder til en fejl om gentagelser altid hvis påpeget. Her påpeger du dog selv fejlen i dit andet indsatte indlæg i forvejen.
  Vi takker dig, så slipper vi for at påpege at du altid sender 2 ligeledes indlæg afsted med vilje!

 27. Af Tom Bryder

  -

  De ovenforstående insinuante angreb på Marlene Wind meninger om EU fortjener ikke nærmere kommentarer. Wind er en af de mest kyndige på EU politik-området i Danmark, og at angribe hende for at hun har et professorat i emnet, er en pjattet måde at latterliggøre sig selv på, hvilket man kan se af de tidligere kommentarer. Vis hende den respekt hun fortjener for sin substantielle sagkyndighed.
  Tom Bryder
  professor emeritus og forhenværende rådgiver til Cellule de prospective i EU

 28. Af PREBEN F1 JENSEN J

  -

  Mon ikke oprøret i Kiev er et resultat af at demokratiet har spillet fallit derovre? Folk er blevet så dødtrætte af uduelige politikere, at vreden og frustrationen er kogt over.

  Hvad hjælper det at nogen er demokratisk valgt, hvis de viser sig at være hyklere, svindlere og politiske gangstere?

  Det er jo livsfarligt at demonstrere i Kiev, og alligevel er titusinder på gaderne for at slippe af med regeringen og præsidenten. Der må være tale om et gennem lang tid opsparet raseri.

  Også en vis Adolf kom til magten ad demokratisk vej, via løgn og tomme løfter. Manden var snedig og “intelligent”, men skør og ond, og blev som bekendt en katastrofe for Tyskland og hele Europa.

  De billeder fra Kiev man kan se hos Ber lingeren og Den korte, er voldsomme. Det der sker, ligner ikke bare en protest, men et bredt og folkeligt oprør mod lang tids magtmisbrug, undertrykkelse og korruption.

  Snigskytter skyder fra tagene mod demonstranterne. Det kan en regering ikke tillade uden at afsløre sig selv som tyrannisk og forbryderisk. Nu besvares vold så med vold, logisk nok.

  Lad os håbe at de kievske tilstande ikke breder sig til resten af Europa, pga. den undertrykkelse, tyrannisering og nedværdigelse som hundredvis af millioner af europæere også er udsat for. Lad os håbe at politikerne kommer til besindelse inden det er for sent.

  Men det gør de jo nok ikke. EU er et nykommunistisk projekt, og kommunister plejer (ligesom nazister og andre totalitære) at fremture til den bitre ende.

  Som kan blive meget bitter, og bestå i at Europas civilisation, fred og velstand bryder sammen og afløses af idioti, barbari, blodige konflikter, massedød og fattigdom.

 29. Af Jens Hansen

  -

  Af Niels Juul Hansen – 20. februar 2014 12:44
  “UFFE STAULUND
  Jeg var ikke bekendt med at ex.Jugoslavien under borgerkrigen med den etniske´udrensning var medlem af EU. Ej heller at Ukraine er bare tæt på medlemskab.
  Så hvad var din pointe?

  Jeg kan heller ikke følge Uffe Staulund.

  Hvad angår SydTyrol Uffe Staulund.
  Så er det forbigået min opmærksomhed, at der skulle have været krig i dette område..

 30. Af Niels Juul Hansen

  -

  @JENS HANSEN

  “Hvad angår SydTyrol Uffe Staulund.
  Så er det forbigået min opmærksomhed, at der skulle have været krig i dette område..”

  Nej, jeg ved heller ikke. hvilke lande dette område eller de spanske baskere er gået i krig imod.

  Deres egne lande formodentlig?

 31. Af Finn Bjerrehave

  -

  Tænk hvis Marlene Wind var politiker, med en Professors viden, så var EL-SF-DF-LA- og måske C lukket land, netop der er kun 2 partier i Folketinget som må udvise begejstring for det fælles EU, og personligt aner vi ikke om Marlenes kryds på stemmesedlen hverken til EU eller Folketinget, og tak for det.
  EU er i Danmark en rød klud, og hvorfor skal alle gode kræfter konstant i nu efter 42 års medlemsskab, det ligger nok i folkesjælen, ligesom 46% mener at man skal angive sort arbejde.
  Vores fremmeste EU modstander Jens Peter Bonde, har smidt håndklædet i den såkaldte ring og udtalt: EU er for vores bedste, og jeg støtter EU 100% fremover, jeg er nemlig blevet klogere, og så blev alle modstanderne tavse, sammen med Journalisterne.
  Hvilke konsparitionsteorier som Kasper Støvring , udtrykt i Deadline, mener Kul&Stålunionens fædre har som fundament, kunne netop bedre rummes i den unge Union, men ikke med 28 forskellige medlemslande, der hører nok den onde sjæl op.
  Modvirk alt som er uspiseligt fra EU, med konstruktiv dialog, og måske en større tilfredshed, men jeg som EU,s fædre, sover roligt om natten.
  Tænk et kunststykke at få EU,s 28 medlemslande til at finde politiske løsninger konstant, hvor vi i Danmark sidst har oplevet et SF, som når beslutninger i folketingsgruppen skal godkendes, så revner partiet, og så umodne er vi Danskere måske i politik.
  Tænk hvis Frederik D6 i 1813 efter statsbankerotten ikke havde indført gratis skoleundervisning til alle Danskere, så havde det aldrig sket, netop denne handling ville aldrig politisk havde skabt enighed, og netop de rigtige valg, skal skabe det stabile EU.
  EU domstolen er som alle andre Domstole ikke folkevalgt, netop ideen med at holde Dommere ude af det politiske landskab.Finn Vig

 32. Af PREBEN F1 JENSENH J

  -

  Hvis man støtter en politisk union, som har travlt med at forvandle Europa til en multi-etnisk heksekedel, ved at ensrette nationalstaterne og slette deres grænser……………… ved at nedtromle deres demokratier og nationale kulturværdier………………… og ved at nedbryde især de mindre landes velfærd og deres borgeres tryghed og sikkerhed (overfor sygdom, sociale ulykker og kriminalitet)………………….. så mangler man måske viden og overblik, eller man har ladet sig besnakke af propaganda-stationerne.

  Eller man har fået et EU-kødben at gnave på?

 33. Af PREBEN F1 JENSENH J

  -

  Hvis man støtter en politisk union, som har travlt med at forvandle Europa til en multi-etnisk heksekedel, ved at ensrette nationalstaterne og slette deres grænser……………… ved at nedtromle deres demokratier og nationale kulturværdier………………… og ved at nedbryde især de mindre landes velfærd og deres borgeres tryghed og sikkerhed (overfor sygdom, sociale ulykker og kriminalitet)………………….. så mangler man måske viden og overblik, eller man har ladet sig besnakke af propaganda-stationerne.

  Eller man har fået et EU-kødben at gnave på?

  ……………………………………

  (hvordan kan indlæg sendes to gange, uden der er klikket på send?) (intet er at se herfra, andet end “gentagen kommentar”)

  (hvorfor ryger

 34. Af Anders Thornvig Sørensen

  -

  Argumentet for, at intenst europæisk samarbejde – i bred forstand – tjener fredens sag, kan koges ned til følgende to punkter.
  1) Historisk: I 1920’erne havde både Tyskland og Frankrig demokrati, men de to lande hadede og mistroede hinanden, som ret resultat af 1. verdenskrig. Derfor var der intet økonomisk samarbejde mellem Tyskland og Frankrig da den økonomiske verdenskrise satte ind i 1929. Og uden internationalt økonomisk samarbejde kunne det unge og svage tyske demokrati ikke overleve verdenskrisen. Demokratiet i Tyskland gik under i 1933 da Hitler fik magten, og det demokratiet i Frankrig gik under i 1940, da Hitler og hans tyske hær besatte landet.
  Derfor skal demokratierne samarbejde om økonomien, i stedet for at skiftes til at losse problemerne over på hinanden. Ellers risikerer man, at generalerne tager over og løser problemerne på deres egen måde.
  2) Det er umuligt at trække de nationale grænser sådan, at nationalitetskonflikter undgås. Danmark har et tysk mindretal og omvendt, det kan ikke være anderledes. Men når nationalstaterne i Europa lukker grænserne for hinanden, betyder det, at befolkningerne i de nationale mindretal ikke længere kan få fysisk kontakt med deres venner og slægtninge på den anden side af grænsen. Det skaber vrede og eksistentiel angst hos mindretallene, og derfor virker lukkede nationale grænser skærpende på nationalitetskonflikter. Hvorimod et europæisk samarbejde med åbne grænser mellem deltagerlandene virker dæmpende på nationalitetskonflikter inden for landene, såvel som mellem dem.

  Al den udmærkede snak om kulturel homogenitet kan nemlig ikke bortforklare den kendsgerning, at Europa syd for Kongeåen er et etnisk kludetæppe, når man kigger på grænseregionerne. Sydtyrol og Baskerlandet har været nævnt, og de er udmærkede eksempler på det. Der kunne nævnes mange andre tilfælde af samme slags.

  Danmark har en klar, overordnet sikkerhedspolitisk interesse i at undgå krig i Europa, og derfor har Danmark en klar interesse i et stærkt og bredt samarbejde mellem de europæiske lande. Vi kan selv hjælpe samarbejdet på vej ved at deltage i det, eller vi kan læne os tilbage og lade de andre gøre arbejdet for os. Hvis vores indflydelse er begrænset og omkostningerne ved at deltage er relativt høje, kan den sidste mulighed – at holde os afventende på sidelinjen – godt være den bedste for os.

 35. Af Hans Hansen

  -

  TOM BRYDER – 20. FEBRUAR 2014 13:50
  De ovenforstående insinuante angreb på Marlene Wind meninger om EU fortjener ikke nærmere kommentarer. Wind er en af de mest kyndige på EU politik-området i Danmark, og at angribe hende for at hun har et professorat i emnet, er en pjattet måde at latterliggøre sig selv på, hvilket man kan se af de tidligere kommentarer. Vis hende den respekt hun fortjener for sin substantielle sagkyndighed.

  ——–

  Jeg tror godt de fleste kender Marlene Wind’s titler. Jeg mener ikke der er tale om egentlig disrespekt, blot simpel uenighed. Argumenterne er allerede fremført, der i blandt EF’s begyndelse til EU i dag.

  Bundlinjen er, at udover at EU ikke overholder det demokratiske grundprincip, der i al sin enkelthed handler om at lade befolkningerne træffe afgørelserne. Det er jo ikke noget nyt, men ikke desto mindre kendetegnende for repræsentation.

  Hvis man opfatter folkestyre, som et absolut nødvendigt og uigenkaldeligt next step i den demokratiske udvikling, så er EU at opfatte som et elitært projekt. Som allerede nævnt, så kan man begrunde den helt overordnede EU modstand med at befolkningerne føler sig overhørt.

  Det er helt almindelig forståelse, at overhøres nogen, specielt flertallet, i en organisation, så er det i sig selv begrundelse for modstand, der udspringer af den manglende folkelige indflydelse.

  Det er kort sagt hvad Marlene Wind ikke forstår, eller i det mindste hvad hun vælger at misbegrunde. Så kan hendes titel for den sags skyld være dronning af Saba. At overhøre eller ikke forstå grundprincippet i demokratiet, er at miskreditere selve folkestyrets fundament.

  Det formoder jeg hun gør netop fordi hun er professor. En elitær der mener at hun er klogere end andre, men hvor står der skrevet, at en professor ikke kan tage fejl? Hvor står der skrevet, at en politiker, en hærfører, en diktator, en erhvervsleder, en skopudser ikke kan tage fejl?

  Tanken bag folkestyret er netop opstået for at undgå at gentage historisk brolagte elitæres fejltagelser.

  Det er klart, at hvis man aldrig har tænkt tanken, at styreformerne stadig kunne tænkes at lade tilbage i udvikling, så kan man heller ikke tage højde for det ganske velkendte princip om at lade folkestyret, og med folkestyret mener jeg ikke repræsentanter, deltage i beslutningsprocessen, alene for at undgå den modstand der er uundgåelig følge af tilsidesættelse af befolkningsflertal.

  Hvem blandt elitære udtrykker behovet for bogstaveligt folkestyre? Det er der ikke ret mange der gør, og forklaringen kunne begrundes med den elitæres halve totalitære oplevelse. Jeg har titlen. Jeg er den kloge …

 36. Af søren sørensen

  -

  AF ANDERS THORNVIG SØRENSEN – 20. FEBRUAR 2014 15:27

  “Derfor skal demokratierne samarbejde om økonomien, i stedet for at skiftes til at losse problemerne over på hinanden. Ellers risikerer man, at generalerne tager over og løser problemerne på deres egen måde.”,

  “history will teach us everything”. Det er ikke saglig at forvente krig imellem England,tyskland,Frankrig og andre vest europæiske nationer idag, tværtimod er der ingen chance for at Generalerne kommer tilbage..Dog kan det samme ikke siges om Balkan og muligvis nogen af østlandende og der har din pointe værdi. Men kunne da fortsætte projektet EU så længe at alt ret til bestemmelse på det økonomiske områder gik tilbage til nationalstaterne! Så kunne Danmark selv afgøre og bestemmer mht SU af udenlandske og udenlandkse optag på uddannelsesinstitutionerne over for Danske mv. Polske arbejdere der arbejder under vilkår osv. Under disse forhold kan EU da godt fortsætter som en slags Europæisk FN! De 800 milliarder der årligt går til korruption i EU system. Sådan vel ca. noget nær 2 tredjedel af den Spanske økonomi kan skam bruges yderst fornuftig til andre ting.

  ” Det er umuligt at trække de nationale grænser sådan, at nationalitetskonflikter undgås. Danmark har et tysk mindretal og omvendt,”,

  Der er ikke en der kæmper for at Tyskere i DK ikke skal ha lov at besøge slægtninge i Tyskland og vice versus eller i andre EU lande..Useriøst EU propaganda! Der kommer ikke krig i vesteuropa og vist der gør mellem Ukraine og Rumænien fx skal de ha hjælp. Projektet EU gavner de ejende mere end de fejende og dem der arbejder for de ejende mod de fejende..Sänt är fakta!. Ta ikke fejl!

 37. Af Bjarne Munk Christensen

  -

  EU = EUROPAS UNDERGANG!
  – at forsøge at argumentere med den såkaldte “professor Marlene Wind svarer nogenlunde til at have forsøgt at argumenterer imod Dr. Joseph Goebbels – propagandaminister for det 3. rige. – om nazismens berettigelse.

  – kun MASSIVE JUBELIDIOTER har endnu ikke fattet, at hele projektet går ud på.:

  -at omdanne Europa til en multietnisk heksekedel, hvilket, utvivlsomt, skaber omfattende borgerkrige og ødelæggelse af de europæiske nationalstater,
  – at EU – efter den seneste fordømmelse af den demokratiske afstemning i IKKE-
  EU-landet Schweiz klart viser de diktatoriske tilbøjeligheder som er EU-monstret
  sande ansigt.
  -at det, vi lige nu ser i Ukraine også bliver en realitet i de europæiske hovedsæder,
  når sandheden, endelig går op for befolkningerne -nemlig at EU er den Trojanske hest, der er godt i gang med at ødelægge hele fundamentet for europæisk kultur, religion (kristendommen, naturligvis ) og ikke mindst de europæiske folks hele historiske baggrund og særegenheder.
  – at nord-Europa skal( og allerede betaler ) betaler til de syd-europæiske lande, der ikke gider betale skat (Grækenland ) er gennemsyret af korruption og mafia ( Italien ) samt flere andre ( Portugal og Spanien ), der ikke ar tradition for hårdt og koncentreret arbejde er grotesk og komplet uacceptabelt.
  – at de nord-europæiskes landes, møjsommeligt igennem flere generationer opbyggede velfærdssystemer, er under systematisk nedbrydning via importen af bulgarske, rumænsk, polsk arbejdskraft og lign. der iflg. EU-monstret har ret til at nasse på vore velfærdsydelser. Iflg. kommissær Vivianne Reading er det kun vores problem – ikke velfærdsturisterne.
  – at masse-importen af – især muslimer i den grad “dræner de offentlige kasser i uhørt grad” (EU har jo lavet en aftale med de arabiske lande om at aftage deres
  fødselsoverskud ).
  – at vor nationen er under hastig nedbrydning – det ses, dagligt – bl.a ved.:

  – lukning af hospitaler
  -lukning af skoler og andre børneinstitutioner
  – lukning af biblioteker
  – lukning af politistationer
  – lukning af brandstationer
  – lukning af posthuse
  – lukning af plejehjem
  – lukning af institutioner for psykisk syge
  – samt meget mere

  for at kunne finansiere det “multikulturelle helvede” skabt via EU’s vanvittige, diktatoriske ( HUSK SENEST Schweiz )
  Ja – velkomme til helvede, der bliver en realitet for hele Europa indenfor 10-15 år, med mindre vi får bekæmpet EU-monstret.
  PS.: hvordan kan det lade sig gøre – at en dansker, hjemløs, får lov at dø i en ussel baggård bag ved en Seven-eleven butik når såvel politi og ambulance rekvireres..?
  Men- de gad ikke ulejlige sig med at komme…ikke sandt?
  Ganske utænkeligt for blot 10 år siden og viser en sand menneske foragt og ligegyldighed eller måske noget helt andet..?- hvem mon er ansvarlig for denne udvikling..??
  TÆNK!

 38. Af Niels Juul Hansen

  -

  @HANS HANSEN

  Hvad er det helt konkret, du gerne vil have til afstemning herhjemme?

  Dansk medlemskab af EU – igen?

  Genforhandling af vort medlemskab? (hvilke punkter skal konkret til genforhandling – det er ikke sikkert, at eu-modstanderne alle har de samme ønsker m.h.t. til en genforhandling)

 39. Af Niels Juul Hansen

  -

  @BJARNE MUNK CHRISTENSEN

  “- at forsøge at argumentere med den såkaldte “professor Marlene Wind svarer nogenlunde til at have forsøgt at argumenterer imod Dr. Joseph Goebbels – propagandaminister for det 3. rige. – om nazismens berettigelse.”

  Hvorfor sørger du ikke for, at Danmark melder sig ud af EU?

  Der er INGEN,. der stopper dig, hvis du har et demokratsk flertal bag dig.

  Det går jeg ud fra, at du mener, at du har – apropos din perfide henvisning.

 40. Af Niels B. Larsen

  -

  @ Niels Juul Hansen

  Det ville være ønskeligt med en afstemning om, hvem der bestemmer her i landet.

  Politikerne eller befolkningen.

  Der er nemlig ikke koncensus mellem de to grupper på ret mange områder – og slet ikke i relation til EU.

  Befolkningen bør give politikerne et mistillidsvotum.

  Hvorfor tror du, at den lovede afstemning om den seneste traktat ikke kom?

 41. Af Michael Hansen

  -

  Det er træls at man hver gang der er skrevet et ærligt og oplysende indlæg, skal se det efterfulgt af Niels Juuls monotone banaliteter og ubegavede eller udspekulerede spørgsmål, eller af søren sørensens , arne ruds og jens hansens udsøgte og usammenhængende tåbeligheder.

  Igennem lang tid har muslim-konvertitten Niels JH fyldt debatterne med Rasmus-modsat pjat, mens Jens Hansen, erklæret kommunist, har generet de fleste blogdeltagere med mærkelige og grundløse beskyldninger. Og Sørensen og Rud har så suppleret med kommentarer fra Fjollerup og omegn.

  Hvornår vil man begynde at redigere debatterne en smule?

 42. Af Jens Hansen

  -

  Af Michael Hansen – 20. februar 2014 17:20
  “Det er træls at man hver gang der er skrevet et ærligt og oplysende indlæg, skal se det efterfulgt af Niels Juuls monotone banaliteter og ubegavede eller udspekulerede spørgsmål, eller af søren sørensens , arne ruds og jens hansens udsøgte og usammenhængende tåbeligheder.
  Igennem lang tid har muslim-konvertitten Niels JH fyldt debatterne med Rasmus-modsat pjat, mens Jens Hansen, erklæret kommunist, har generet de fleste blogdeltagere med mærkelige og grundløse beskyldninger. Og Sørensen og Rud har så suppleret med kommentarer fra Fjollerup og omegn. ”

  Henvend dig direkte til Kasper Støvring Michael Hansen.
  For at ligge ekstra vægt på din henvendelse:
  Så skriv:
  Ærbødigst:
  Michael Hansen/Erik Larsen/ PREBEN F1 JENSENH J
  Så han kun behøver at svare en person.

 43. Af Uffe Staulund

  -

  @ Niels Juul Hansen, 20. feb. kl. 12:44

  Nej Jugoslavien var dengang ikke medlem af EU, men NATO brugte enorme ressourcer på at klare problemerne. Ukraine er pt. uden for EU, og de kommer nok ikke med, det vil dine venner i Kreml ikke tillade. I min opremsning om brændpunkter glemte jeg Cypern, hvor Danmark har brugt hundrede af millioner på at have soldater i gennem en menneske alder.
  Min pointer er: Jens Hansen sidder i sin genbrugs container og skræpper om at EU har sikret fred i Europa de sidste 50 år, og det er ikke rigtigt.

  Vi har ikke fred i Danmark, de ghettoer som er beboet af de kultur berigende folk, er jo ikke ligefrem, beroligende for Danmarks urbefolkning = de der var her før 1968.

  Hovedparten af kultur beriderne arbejder ordentligt og følger de danske love, derfor skal de og selvfølgelig have dansk medborgerskab.

  @ Anders Thornvig Sørensen,

  Tak for en god og systematisk gennemgang af tingenes tilstand.

  Nogle af dine argumenter må jeg gå imod.

  Det punkt 1. Det historiske perspektiv skal meget længere tilbage. Sikkert tilbage til reformationen eller måske til Romeriet.

  At man skal arbejde sammen om økonomi og frihandel er fornuftigt, men man skal sikre at hver land i kludetæppet har sin suverænitet, og ikke som nu hvor EU parlamentet og EU domstolen tromler enkelt staterne ned.

  Det er sikkert lettere ”Syd for Alperne”, hvor man har en anden tilgang til etik.

  Punkt 2.
  Grænser vil altid være uretfærdigt for de, som kommer til at bo på den ”forkerte” side. For de på den forkerte side er der to muligheder. Accepter eller flyt.

  Med hensyn til at besøge sine slægtninge på den anden side af grænsen, er det ikke et problem i Europa efter muren faldt. I visse diktaturstater er det stadig.

  I Europa har det siden 1961, hvor jeg begyndte at rejse, ikke været et problem at komme rundt i det dengang såkaldte Vesteuropa. Man skulle blot have et gyldigt pas.

  Når man skulle på den anden side af jerntæppet, så var det mere kompliceret, såfremt man ikke var blacklistet af KGB.

  Med hensyn til interne lokale konflikter, så tror jeg ikke på din argumentation. Så ville EU domstolen have forbudt EL.

  Med hensyn til at undgå krig, så har Danmark hidtil undgået krig i Danmark (bortset for ungdomshuset og ghetto uroen).

  Danmark har valgt at føre sine krige i Jugoslavien, Irak, Afghanistan og Libyen.

  Det er fint med mig, men det koster for danske skatteydere forøgende grønne afgifter og boligskatter.

 44. Af Erik La rsen

  -

  “Kære Berlingske,
  KAN I ikke se at vi er under børnehave-niveau?
  Af Michael Hansen
  – 20. februar 2014 17:20
  Det er træls at man hver gang der er skrevet et ærligt og oplysende indlæg, skal se det efterfulgt af Niels Juuls monotone banaliteter og ubegavede eller udspekulerede spørgsmål, eller af søren sørensens , arne ruds og jens hansens udsøgte og usammenhængende tåbeligheder.

  Igennem lang tid har muslim-konvertitten Niels JH fyldt debatterne med Rasmus-modsat pjat, mens Jens Hansen, erklæret kommunist, har generet de fleste blogdeltagere med mærkelige og grundløse beskyldninger. Og Sørensen og Rud har så suppleret med kommentarer fra Fjollerup og omegn.

  Hvornår vil man begynde at redigere debatterne en smule?”

  Michael Hansen har jo bare så ret, SÅ ret!
  Lad dog folk komme med deres mening om den aktuelle artikel, men når de begynder at komme med børnehavehistorier (som I jo kan checke) at forskellige personer de ikke kan lide (der er selvfølgelig mange) skulle bruge flere navne – så stopper festen. Det er SÅ børnehaveagtigt, at man tror det er løgn.
  KAN I dog ikke forstå at det er ekstremt autonome, konvertitter (som nogen skriver, hvad ved jeg), sabotører m.m. der ødelægger , BESTILT al, al, form for normal debat. Bare du siger at du vil hjælpe de syge, de svage, og danskerne, SÅ BLIVER DU KALDT RASCIST , ´JA, ENDDA NAZIST! Kære b.dk. I accepterer det åbenbart, men det er uforståeligt.
  Lige p.t. bliver jeg tilsyneladende f.eks. kaldt både “Michael Hansen”, Preben Jensen m.m. – Hvordan kan I TILLADE disse tåbeligheder, rent bortset fra at jeg er enig med de nævnte og nok ville være endnu mere vred hvis de kaldte mig NJH, SS, Kocsis, ARud, m.fl. Men Vågn nu op og stop disse sabotører – de er jo intet andet.

 45. Af søren sørensen

  -

  Af Michael Hansen – 20. februar 2014 17:20
  “Det er træls at man hver gang der er skrevet et ærligt og oplysende indlæg”,

  Nu har du jo kun skrevet et enkelt indlæg? “Hver gang”? Det var jo ligesom -formel 2- Da du skrev (allerede sendt???) mht din brug af altid 2 indlæg, som du skrev i det andet indlæg!

  Henvend dig direkte til Kasper Støvring Michael Hansen.
  For at ligge ekstra vægt på din henvendelse:
  Så skriv:
  Ærbødigst:
  Michael Hansen/Erik Larsen/ PREBEN F1 JENSENH J
  Så han kun behøver at svare en person.
  AF JENS HANSEN – 20. FEBRUAR 2014 18:04

  Dr Jekyll and Mr Hyde er da velkommen til at skrive i mange navne og udgaver. Muligvis vil Støvring også besvare hver eneste, “gentaget indlæg af spørgsmål”, da der er for kostbart at smide en af de 2-4 Dr. Jekyll og Mr. Hyde ud. Betaling foregår via antal af indlæg..

  Men takker f3 her for et godt indlæg. Det er yderst morsomt at se besværet ved at holde fokus på de forskellige personligheder..Også kan vi glæde os F4 nedenunder..

 46. Af Niels Juul Hansen

  -

  @UFFE STAULUND

  “Ukraine er pt. uden for EU, og de kommer nok ikke med, det vil dine venner i Kreml ikke tillade. ”

  Jeg har aldrig nogensinde haft venner i Kreml, hverken under kommunisterne eller Putin (tidligere KGB-chef) – og jeg har overhovedet ingen sympati for det korrupte styre i Ukraine.

  Kan du ikke nøjes med at forholde dig til det jeg skriver, i stedet for at lade fantasien løbe af med dig!

 47. Af Finn Bjerrehave

  -

  Måske skal alle EU modstanderne , tage til Ukraine og hjælpe styret mod det væmmelige EU, og husk at tage Morten Messersmith med.
  EU er stadig frihed.Finn Vig

 48. Af Uffe Staulund

  -

  @ Niels Juul Hansen,

  Undskyld for at beskylde dig for at have venner i Kreml. Det har du sikkert ikke, men dine synspunkter er lidt Kreml eller DDR agtige.
  Hvis ikke så lad os drage noget længere end syd for Alperne.

  Nyd din aften.

 49. Af Jens Hansen

  -

  Uffe Staulund
  Undskyld for at beskylde dig for at have venner i det tidligere Nazi Tyskland.
  Det har du sikkert ikke, men dine synspunkter er lidt Berlin eller Nazityskland agtige.
  Hvis ikke, så lad os drage noget længere end syd for Hamburg.

  Nyd din aften.

 50. Af Hans Hansen

  -

  NIELS JUUL HANSEN – 20. FEBRUAR 2014 16:20

  Hvad er det helt konkret, du gerne vil have til afstemning herhjemme?

  Dansk medlemskab af EU – igen?

  ———-

  Jeg ser gerne at politikerne og eksempelvis Marlene Wind respektere og forstår modstanden af EU. Begrundelserne for modstanden. Jeg har allerede begrundet hvorfor jeg mener modstandens eksistens. Jeg har også begrundet hvor jeg mener Marlene Wind tager fejl.

  Jeg er ikke modstander af EU som sådan. Kun modstander af EU’s manglende vilje til egentligt folkestyre. At man indfører folkeafstemninger om EU politiske spørgsmål, der rækker ud over afgivelse af suverænitet. At folkestyret skal indføres, ikke kun i EU, men også nationalt.

  Jeg har sådan set sagt det samme mange gange Niels.

  Jeg er udmærket klar over, at folkestyre endnu ikke er realistisk. Jeg mangler blot at høre de elitæres forståelse og accept af nødvendigheden af, at overlade beslutningerne til befolkningerne på sigt.

  Det er dog et politisk filosofisk spørgsmål, der kunne tænkes tænkt af en professor, men nej. Marlene Wind’s visioner er ganske elementære. De rækker ikke ud over traditionel gammeldags konservativ elitær folkestyre repræsentation.

  Politikerne er til for befolkningerne. Det er ikke befolkningerne der er til for politikerne. Principielt kunne befolkningerne undvære politikerne, men politikerne kan aldrig undvære befolkningerne.

  Politik er befolkningens domæne. Politikerne har den kun til låns …

Kommentarer er lukket.