Professor Marlene Winds politiserende forsvar for EU

Af Kasper Støvring 175

I Politiken den 16. februar går professor Marlene Wind i rette med min kritik af EU, som den bl.a. kommer til udtryk i min nye bog Fortællingen om fredens Europa. Jeg vil anbefale, at man læser hendes indlæg. Det er meget afslørende.

I modsætning til Wind og andre EU-debattører har jeg ingen privatøkonomiske interesser, politiske ambitioner eller andre karrieremæssige aktier i EU-foretagendet. Jeg er borger og taler på vegne af en bred, folkelig EU-skepsis og er som borger bekymret for den udvikling, EU-projektet har taget.

Den bekymring synes jeg, at EU-fortalerne skal tage alvorligt – og det gør Wind da også i form af en reaktion, der er typisk for hende og mange andre EU-fortalere. Med slet skjult arrogance anser hun mig for uvidende, bagstræberisk og det, der er værre. Så lad mig svare på blot nogle få af hendes kritikpunkter og begynde med det sidste:

Wind antyder, at jeg ønsker en ren etnisk nationalstat. Man ser næsten borgerkrigen for sig. Men nej, som jeg skriver på side 50 i min bog, så plæderer jeg for kulturel homogenitet. Og det er noget andet, alene fordi kultur ikke er et skæbnebegreb: Man kan frit vælge at tilpasse sig et lands nationale kultur uanset etnisk baggrund. Og som jeg har skrevet udførligt om i min bog Sammenhængskraft fra 2010, er kulturelt homogene nationalstater afgørende for at sikre sammenhængskraften indadtil og løse f.eks. grænsestridigheder udadtil. Altså alt det som EU risikerer at sætte over styr med undermineringen af nationalstaten.

Hvad angår det bagstræberiske, skriver Wind, at jeg ønsker en tilbagevenden til en slags Morten Korchsk nationalstatsidyl, ja, endda en slags helstat. Men helstaten er netop det, jeg opponerer imod, ligesom jeg modsætter mig andre typer multikulturelle og multinationale jurisdiktioner. Ligesom det imperiale EU. Her må jeg også minde om, at nationalstatsprojektet er bestemt ikke fortid, tværtimod. Antallet af nationalstater er på verdensplan mere end fordoblet i efterkrigstiden. Nationsprojektet – hver nation sin egen stat – er ganske enkelt en af de stærkeste drivkræfter i moderniteten. Det er ikke bare dumt, men også farlig at undertrykke denne strømning. Når nationsprojektet er gennemført, og et folk har sluttet fred med sig selv og sine naboer, kan man åbne sig for et mellemstatsligt samarbejde, som – NB! – er både prisværdigt og nødvendigt.

Endelig til det med det uvidende. Wind skriver, at jeg ikke forstår, at EU er et meget ”beskedent” foretagende. Altså: En institution, hvori der hældes milliarder af kroner; hvorfra der er udgået mere end 60.000 love; som definerer hovedparten af vores lovgivning; og som arbejder aktivt på at erstatte det nationale folkestyre med et domstolsstyre; ja, hvor utopisme og social ingeniørkunst trives i den helt store stil – en sådan institution er altså ”beskeden”?

Gid det var så vel. Men det er det desværre ikke.

Så lad mit slutte af med at afvise en håndfuld af Winds andre kritikpunkter. Den finansielle krise er ikke den vigtigste. Nej, krisen drejer sig om selve EU’s eksistensgrundlag. De vigtigste organer – Kommission og Domstol – er ikke-demokratiske organer. Det er ikke ”os”, altså befolkningerne, der presser på for mere regulering, men en EU-begejstret elite uden kontakt med folket (jf. skeptikernes fremmarch overalt i Europa). EU’s juridiske grundlag er ikke ”gennemsigtigt”, men bygger derimod på uforståelige traktater og en babelsk sprogforvirring. Borgerrettigheder sikres ikke i imperier, men i demokratiske retsstater som de moderne vestlige nationalstater, og så er det ikke EU’s bløde magt, der har sikret fred i f.eks. Østeuropa. Det var især NATO og USA’s hårde magt. Endelig: Jeg vil ikke nødvendigvis have Danmark ud af EU. I hele mit sidste kapitel overvejer jeg andre muligheder.

Det er da fantastisk så langt, Marlene Wind vil gå for at forsvare EU-projektet. Upartisk og neutral forsker? Ikke det, der ligner. Hun er for længst kendt for at bruge sin ekspertstatus på at politisere, på at agere EU-agitator.

 

[Ps, dele af dette indlæg er blevet bragt i dagens Politiken].

 

 

 

 

 

 

 

 

 

175 kommentarer RSS

 1. Af Anders Thornvig Sørensen

  -

  @Uffe

  Det er jo nok sagens kerne: at de historiske erfaringer og konkrete problemer, som lå lige for hånden og dannede baggrund for EF-samarbejdet tilbage omkring 1960, måske nok ikke længere har helt den samme aktualitet længere, nu et halvt århundrede senere.

  Allerede omkring den tyske genforening og Maastricht-traktaten var der en snigende fornemmelse af, at politikerne i virkeligheden ikke vidste, hvordan de skulle forholde sig til den nye europæiske virkelighed. I mangel af bedre, og fordi mange af politikerne var af en ældre generation som havde oplevet krigen 1939-45 på egen krop og stadig orienterede sig efter denne erfaring, fortsatte de videre i det velkendte spor med monetær union, osv. Og mens krigen rasede i Bosnien, hyggede politikerne sig trygt og mageligt i Bruxelles med institutionelle strategiplaner.

  Det gælder sådan set for hele EU’s filosofi og især retsfilosofien omkring EU-domstolen. Princippet om, at afgivet suverænitet ikke kan tages tilbage, stammer også fra 1950’erne og 1960’erne. Dengang var EF-samarbejdet mere begrænset i omfang, og frygten for at samarbejdet kunne gå helt tabt, hvis man brød magien og gik baglæns med det igen, blev næret af krigsoplevelserne som kun lå få år tilbage i tid. Situationen er en anden i dag – de to verdenskrige er meget længere borte i tid, og EU-samarbejdet er blev så omfattende nu, at smertegrænsen for suverænitetsafgivelse er ved at være nået for mange mennesker. Der er også opstået en masse økonomisk-teknisk samarbejde på verdensplan, uden om EU, som ikke fandtes eksisterede tilbage i 1950’erne, hvorved EF/EU føles mindre uundværligt eller epokegørende i dag, end tilfældet var dengang.

  Det er så nogenlunde synspunkterne sat op imod hinanden. Egentlig skriver jeg ikke dette for at reklame for den ene eller anden sag, men fordi jeg tiltrækkes af diskussioner og debatter som er åbne uden at være retningsløse … jeg håber, at folk kan bruge det til noget.

 2. Af søren sørensen

  -

  AF UFFE STA(lin./SSI) LUND – 20. FEBRUAR 2014 18:44

  “Undskyld for at beskylde dig for at have venner i Kreml. Det har du sikkert ikke, men dine synspunkter er lidt Kreml eller DDR agtige.”

  ….Venner i “The Führerbunker” tæller altså også som imaginære venner, men DF også her og der kaldt Danske forening er jo god nok som en imitation….Selvom de også er lidt imaginære såsom de beskyldte imaginære venner af NJH. Men virkelighed og fantasi blander du jo som sædvanligt godt sammen i en pærevælling..

 3. Af Niels Juul Hansen

  -

  ,@HANS HANSEN

  Så er vi ikke helt uenige.

  Jeg har i en tidligere debat argumenteret imod folkeafstemninger baseret på ofte skiftende ‘folkestemninger’, men i samme forbindelse sagt, at jeg godt kan se en mening med at lade vigtige emner blive afgjort efter nogle måneders seriøs debat og efterfølgende afstemning. Personligt synes jeg, 1 (max. 2) afstemninger om året ville være rimeligt.

  Og så er jeg også enig med dig i, at der ofte er stor afstand imellem politikere/eksperter og befolkningen. Dette især i forbindelse med EU. ‘Eliten’ (jeg hader det ord) glemmer simpelthen den første og vigtigste regel i al kommunikation.:

  “Det er den, der afsender et budskab, der er ansvarlig for at budskabet går igennem uden støj. Ikke modtageren. Det er desværre ikke gået op for mange politikere og eksperter, som derfor bliver betragtet som bedrevidende og arrogante.

  På den anden side har vi så de mange populistiske politikere, der skal læse sidste meningsmåling før de har en holdning til noget.

  Begge fløje er med til at skabe den politikerlede og ‘elitemodvilje’, som de mange debatter giver udtryk for.

 4. Af Hans Hansen

  -

  Nationalsozialismus überlegene menschlichkeit, kann niemals von weniger begabten, ohne die fähigkeit andere, als die demokraten, nazis rufen zu verstehen.

  Es ist die rede von sozialismus und öffentlichen verführer Stalin als alles andere als ein gegner des nationalsozialismus. Volks eigenen Dänischen Volkspartei.

  Heil Stalin, sozialismus bewahrt !!!

  Beklager mit franske. Formentligt lidt rustent. Sarkasme forekommer …

 5. Af Hans Hansen

  -

  NIELS JUUL HANSEN – 20. FEBRUAR 2014 19:30

  Så er vi ikke helt uenige.

  ———

  Det tror jeg heller ikke. Jeg tror mere det er et spørgsmål om kommunikation.

 6. Af søren sørensen

  -

  Personligt synes jeg, 1 (max. 2) afstemninger om året ville være rimeligt.

  AF NJH

  Ja, nedbring demokratiet til et minimum! Nej tak! Bedre med f’ørste år afstemninger om..
  1.EU,Nej tak
  2.Dong og den fælles undergrund på statens fortjeneste og ikke et par borgerlige storkapitalisters lommer ,Nej tak
  3. Frimurer i den udøvende og øvende magt,inklusiv folketinget og militæret nej tak.
  4. Nemidé mv., på Guldmand saks hænder eller Danske hænder..Danske hænder ja tak.
  5. kontanthjælpens nedbringelse til SU niveau, ja eller nej tak?

  Folket ville vinde i alle Fem.

  Næste år femten nye..

  Og derefter muligvis en årlig? Modsat NJH sætter jeg dog ikke tal på lønmodtager misbrug. Dette overlader jeg til socialdemokrater!

 7. Af Kasper Støvring

  -

  Tom Bryder, Niels Juul Hansen og andre:

  Jeg mener heller ikke, at Marlene Wind er inkompetent, tværtimod – det er jo derfor, at jeg kritiserer hende for at politisere.

  Altså, enten er hun inkompetent eller også politiserer hun. Hvis hun var inkompetent, så tror hun selv på den bærende præmis i sit eget indlæg, nemlig at alternativet til EU er en helstat. Men det er jo latterligt, for kompetente politologer ved jo udmærket godt, at nationalstater kan samarbejde på utallige måder.. Selvfølgelig; der er mange modeller, mange fleksible måder et samarbejde kunne fungere på, adskillige forbehold, der kunne tænkes med etc., etc.

  Det skriver hun netop intet om, selv om hun ved det. Det handler kun om at afvise mig med en henvisning til helstaten og Morten Korch, altså en politisering: det er hende alt om at gøre at forsvare EU og ikke overveje andre modeller.

 8. Af Jesper Høegh

  -

  Naturligvis var det en god ide 1972 med europæiske handelsaftaler – få lande .
  Hvordan så aftalen ud
  Jens Otto Krag underskrev – vidste han nok . Allerede i firserne er der flere der er skeptiske –
  det animerer Schlûter – til udtalelsen – Unionen er stendød – .
  I halvfemserne endelig en afstemning for folket – der udløser gadekampe – 4 forbehold – Jelved
  truer -..En flok Politikere – ingen nævnt – ingen glemt — alle har været tilpas uvidende til hvad EF
  samarbejdet ville udvikle sig til – .
  ————————————————–
  Alle taler nu med en mund – vi overholder internationale konventioner .
  Befolkningerne er ofrene – gidsler – ,
  __________________________________________

  I Danmark har vi et par tusinde professorer – nogen med de korrekte politiske holdninger –
  Eksperter i hundredvis – de optræder jævnligt glad og gerne i alle medier – stærkt repræsenteret
  i DR – for at overbevise befolkningen om – hvad de skal tænke -mene – synes og tro. politisk.

  ____________________________
  Nok er mere end nok på et tidspunkt – .

 9. Af Niels Juul Hansen

  -

  @KASPER STØVRING

  “Det skriver hun netop intet om, selv om hun ved det. “.

  Jeg mener, som jeg også har skrevet tidligere, at det er umuligt at diskutere EU uden at politisere – både for professorer og ph.d.’ere.

  Jeg er overbevist om, at der er meget du og jeg kan blive enige om, men på en debatblog vil jeg dog til enhver tid fremhæve de områder, hvor vi er uenige.

  Det er jo ikke en ‘roseklub’. 🙂

 10. Af peter kocsis

  -

  Snarup Hansen

  “@ Kocsis: Jeg foreslår, at du og professor Wind rejser til Mitrovica og ser hvor skønt det går for Kosovos etniske minoritet – serberne. EU-kommissionen har udsendt floromvundne erklæringer, men den barske virkelighed er, at de albanske politikere fortsætter den etniske udrensning, som har stået på i over 50 år, og som NATO hjalp dem med at praktisere for 15 år siden.”

  Wiki:
  1999.Kosovo:
  During the conflict, roughly a million ethnic Albanians fled or were forcefully driven from Kosovo. Altogether, more than 11,000 deaths have been reported to Carla Del Ponte by her prosecutors.[95] Some 3,000 people are still missing, of which 2,500 are Albanian, 400 Serbs and 100 Roma.[96]

  DVS den ” etniske fordrivelse af serberne i Kosovo” bestod i, at serberne fordrev en million albanere sammestedfra.. og mydede mere end 11000.

  Mitrovica
  10,447I 1991 var der i Mitrovica 10,698 serbere, i 1998 10,447 så det går da rigtigt gódt med serbrene i MItrovica seldom det er ufortjent.

  “Dernæst kan I flyve til Lampedusa, Ceuta og Melilla og opleve den afrikanske folkevandring på nært hold”

  Eu kan da ikke gøre for at et par fattige afrikanere søger til Europa.

  “så er der jo også et par sigøjnerlejre i Frankrig og Italien.”

  Nå ja dem der overlevede holocust skal ifølge dig åbenbart igen gasses?

  “Men ingen kommissær fejer op efter et tyveri af en dansk turists tegnebog i toget mellem La Spezia og Genova, ”

  Jeg harr virkerlig medlidenhed med dig. Det er selvfølgeligt også Eu’s skyld at din tegnebog er hugget. Jeg kan betro dig, at min tegnebog også er blevet hugget engang, ovenikøbet i bus nr 5 på Nørrebrogade, uden at jeg af den grund ønsker at Eu skal nedlægges og alle romaer gasses.

 11. Af Anders Thornvig Sørensen

  -

  Den nationalkonservative antitese til EU er naturligvis ikke helstaten, men den danske nationalstat efter 1864. Den kan enhver sige sig selv. Magen til et spøgelse af en stråmand har jeg sjældent set. Helstaten var ganske vist konservativ, men den var bestemt ikke national, den var tværtimod multinational. Det ligger i hele Kasper Støvrings argumentation om kulturel homogenitet, at han afviser helstaten som en levedygtig konstruktion. Hvilket er historisk korrekt: den var ikke levedygtig, men blev kun holdt kunstigt i eksistens gennem stormagternes pression. I samtiden blev denne såkaldte “europæiske nødvendighed” i vittighedstegningerne symboliseret med en napoleonshat.

  Noget som de færreste husker i dag er, helstaten i 1850’erne var genstand for en forfatningskamp i Danmark. Konservative danske politikere med Preussen og Rusland i ryggen forsøgte at bruge helstaten som et reaktionært værktøj til at indskrænke demokratiet og parlamentarismen i Danmark. Ejderpolitikken, som førte til den tabte krig 1863-64, var ikke kun udtryk for en dansk nationalisme. Den skyldtes også, at folk ville have en afgørelse efter 10 års evindeligt politisk tovtrækkeri om Danmarks forfatning og demokrati.

  At Kasper Støvring netop ikke vil gøre som zaren og Hapsburgerne og bygge et konservativt Europa over helstatsmodellen, finder jeg kun prisværdigt. At jeg så slet ikke ser de europæiske nationalstater 1815-1945 som værende nær så kulturelt homogene som Kasper Støvring mener er tilfældet, er en anden sag.

 12. Af peter kocsis

  -

  Niels B Larsen

  “Danskerne har 16 stemmer ud af over 750. Det kalder du “demokrati”?”

  Du mener åbenbart ,at des mindre landene er, des flere stemmer skal de have, ja det er demokrati så hatten passer.

  “Domstolen afsiger politiske domme uden at domstolen har det fjerneste skær af demokratisk islæt – i modsætning til hjemlige domstole, som ikke tager politiske hensyn ”

  1)Du bedes dokumentere dit idiotiske pladder om at domstolen afsiger ” politiske domme”
  2) Du tror åbenbart ligesom Støvring at danske domstoie bliver valgt hver 4 år. Eller hvad er det du vrøvler om ?

  “(officielt; nogen vil mene at de er stærkt politisk farvede i visse udvisningssager og §266b-sager).”

  Du bedes dokumentere at danske domstole dømmer politisk i visse udvisningssager og §266b-sager.

  “Der er absolut intet demokratisk i den EUske konstruktion – og endnu mindre i dens udførelse.”

  EU er en 100% demokratisk konstruktion, alle dets medlemsnationer er 100% frivilligt indstiftet af 100% demokratisk valgte politikere., som det igen står 100% frit for igen at forlade EU, idet øjeblik man vil.

  “Der er derimod stærkt diktatoriske træk, senest demonstreret overfor Schweiz, hvor EU forsøger at få en demokratisk folkeafstemnings resultat forkastet.”

  Du bedes dokumentere at eu forsøger at få resultatet forkastet. Det er tværtimod Schweitz, der ensidigt og stupidt har opsagt bilaterale aftaler med EU, aftaler forsynet med en guillotinekkausul. Forøvrigt venter vi med så med spænding på hvornår mønsterdemokratiet Schweiz laver en af deres berømte folkeafstemninger, denne gang om at forbyde deres banker at agere som skraldespand for alle massemorderiske diktatorers hemmelige konti.

 13. Af peter kocsis

  -

  støvring manipulerer som sædvanligt groft i sit rererat af Winds indlæg:

  “Hvad angår det bagstræberiske, skriver Wind, at jeg ønsker en tilbagevenden til en slags Morten Korchsk nationalstatsidyl, ja, endda en slags helstat. Men helstaten er netop det, jeg opponerer imod, ligesom jeg modsætter mig andre typer multikulturelle og multinationale jurisdiktioner. ”

  imidlertid skriver Wind :

  “50 procent af briternes eksport går nemlig til EU. Konservative fantaster har derfor nu foreslået at genindføre det britiske imperium som alternativ til det europæiske marked.

  Støvring fortæller os desværre meget lidt om, hvad det er for et samfund, han ønsker sig, og hvem det er, der skal betale prisen, hvis Danmark skal vende tilbage til dengang, Poul Reichhardt kørte halm ind fra marken.

  Måske Støvring også mener, at Danmark burde genindføre helstaten og de tidligere kolonier, hvis Danmark vender EU ryggen? Nå nej, så ryger den homogene nationalstat jo.”

  Dvs Wind skriver udtrykkelig at Støvring netop er forhindret i at optere for helstaten på grund af sin fiksering på den homogene nationalstat.

 14. Af PREBEN F1 JENSENH J

  -

  I dag kl. 16.15 er der et meget læseværdigt indlæg som skarpt og klart fortæller hvad der er galt med EU. Et indlæg hvor B. M. Christensen skærer ud i pap og bøjer i neonrør, hvorfor EU er et utroværdigt og faretruende fænomen.

  Hvis en stor passagerdamper er på vej over atlanterhavet, og nogle styrmænd så blev taget på fersk gerning i at have skruet bundpropperne af, så vandet vælter ind…………………………så skulle man vel være meget naiv, eller direkte dum, hvis man troede på forklaringer om at det kun var for sjov, eller kun fordi skibet så kunne komme til at sejle bedre og på en mere berigende måde.

  EUs magthavere har trukket Europas bundpropper op, og millioner af kulturfremmede vælter ind og er ved at oversvømme vores verdensdel med problemer

  Kan man bare den lille tabel, kan man også regne ud at vi danskere snart kan ende som vor tids indianere eller jøder. Ja, vi er jo allerede retsløse “untermenchen” i vores eget land, på adskellige punkter. ( Bl.a er danskernes indfødsret, borgerrettigheder og menneskerettigheder nu afskaffet langt hen ad vejen )

  Ja, den politiske ledelse af vores land er så ekstremt inkompetent, at det danske folk risikerer at blive kørt ud på et sidespor. Det spor hvor endestationen hedder kaos, borgerkrig og undergang.

  Men læs nu kl. 16.15, selvom det er lidt besværligt efter at avisen fandt på det med “ældre” indlæg. Og se også Den korte og Snaphanen eller Urias.

 15. Af Anders Thornvig Sørensen

  -

  Anerkendt – det var ikke en stråmand, men blot et spøgelse. Men at helstaten ikke var levedygtig i 1864, er ikke noget argument for, at nationalstaten heller ikke er det i 2014. Hvad ved jeg – måske er det blot mig som for vild i skoven af udråbstegn.

 16. Af PREBEN F1 JENSENH J

  -

  Rettet udgave………………….

  I dag kl. 16.15 er der et meget læseværdigt indlæg som skarpt og klart fortæller hvad der er galt med EU. Et indlæg hvor B. M. Christensen skærer ud i pap og bøjer i neonrør, hvorfor EU er et utroværdigt og faretruende fænomen.

  Hvis en stor passagerdamper var på vej over atlanterhavet, og nogle styrmænd så blev taget på fersk gerning i at have skruet bundpropperne af, så vandet væltede ind…………………………så skulle man vel være meget naiv, eller direkte dum, hvis man troede på forklaringer om at det kun var for sjov, eller kun fordi skibet så kunne komme til at sejle bedre og på en mere berigende måde.

  EUs magthavere har trukket Europas bundpropper op, og millioner af kulturfremmede vælter ind og er ved at oversvømme vores verdensdel med problemer

  Kan man bare den lille tabel, kan man også regne ud at vi danskere snart kan ende som vor tids indianere eller jøder. Ja, vi er jo allerede retsløse “untermenchen” i vores eget land, på adskellige punkter. ( Bl.a er danskernes indfødsret, borgerrettigheder og menneskerettigheder nu afskaffet langt hen ad vejen, via diskrimination mv. til fordel for asylanter og “turister”.

  At tingene fungerer utrolig dårligt mange steder i vores velfærds-, rets- og sundheds-system, bringer Metro-Expres i dag to eksempler på. En 16-årig dreng blev glemt efter indlæggelse på Århus kommunehospital, og døde. Og ingen erstatning. En 21-årig ung mand omkom efter gentagne lægefejl fordelt over 12 dage. Igen ingen erstatning.

  Fra andre kilder kunne berettes om talrige andre tragedier der illustrerer hvor ringe velfærden osv. fungerer, bla. pga. politikernes kyniske og ligeglade holdninger til deres egne landsmænd. (man vil gerne bruge masser af milliarder på indvandring og Afrika osv…………………….. men er ligeglad med at forholdene for hundredtusindvis af danskere bliver værre og værre)

  Og netop idag har regeringen så vedtaget endnu et æselspark til bilisterne, i form af flere og fordoblede parkerings-bøder.

  Ja, den politiske ledelse af vores land er så ekstremt inkompetent, at det danske folk risikerer at blive kørt ud på et sidespor. Det spor hvor endestationen hedder udbredt elendighed, kaos, borgerkrig og undergang.

  Men læs nu kl. 16.15, selvom det er lidt besværligt efter at avisen fandt på det med “ældre” indlæg. Og se også Den korte og Snaphanen eller Urias.

 17. Af PREBEN F1 JENSENH J

  -

  Indlægget kl. 22.41 MANGLER FLERE AFSNIT, læs derfor hellere den rettede udgave 23.27 der tydelige fortæller om hvordan demokratiet og velfærden SMULDRER.

 18. Af Niels B. Larsen

  -

  @ peter kocsis: “Du mener åbenbart ,at des mindre landene er, des flere stemmer skal de have, ja det er demokrati så hatten passer.”

  Næh. Jeg mener at politikere, som hverken har indsigt i danske forhold eller større interesse i dem (98% af Europaparlamentets medlemmer) skal holde snuden for sig selv.

  Metoch-dommen var en 100% politisk dom, som intet har med hverken retfærdighed, sund fornuft eller regelret jura at gøre.

  Jeg tror ikke, at danske dommere vælges. Til gengæld politiserer de ikke (ret meget).

  At en person som Store A ikke udvises regelret, men kun betinget er en rent politisk dikteret afgørelse da politikerne er skrækslagne for at komme i konflikt med de på Borgen hellige menneskerettigheder.

  Og den måde §266b er udformet på er rent politisk vedtaget for at opdrage befolkningen til at se lyset på rette EUske måde.

  Ingen politiker i Europa kunne drømme om for alvor at lytte til befolkningen i EU-spørgsmål.

  Kocsis: “Du bedes dokumentere at eu forsøger at få resultatet forkastet.”

  Nu skal du ikke gøre dig dummere end du er, vel? EU har været ude med trusler. EU har standset samarbejdet i Cern.

 19. Af PREBEN F1 JENSENH J

  -

  Kocsis mener at det var “ensidigt” og stupidt” af Schweitz at opsige aftaler om fri indrejse for hvemsomhelst ind i det lille bjergland.

  Ja, tænke sig at befolkningen dernede er så ensidig og stupid, at den ikke ønsker at blive overrendt og oversvømmet af kulturfremmede, løndumpere og kriminelle.

  Bør vi ikke flyve Jelved derned og kaste hende ud med en lille faldskærm, så hun hurtigst muligt kan dale ned og forklare bjergfolket om “berigelse”!

 20. Af Erik Carlsen

  -

  MONEY FOR NOTHING AND FUCK THE PEOPLE FOR FREE
  EU er et totalt ufolkeligt project, der kun bygger på elitens opfattelse af demokratiet. EU taler hele tiden om menneskerettighederne I andre lande men vil ikke se overtrædelserne i medlems landene. I DK mister den danske mand hver eneneste dag retten til, at se sine egne børn efter skilsmissen i de STATSFACISTISKE STATSAMTER. Dette er en klar overtrædelse om princippet LIGHED for loven, samt FN´S BØRNEKONVENTIONEN, der fatsholder princippet om, at alle børn har RET TIL DERES FORÆLDRE. Dette FN princip overtrædes hver eneste dag i DE DANSKE STATSFACISTISKE STATSAMTER, uden at hverken danske politiker, eller EU har tænk sig, at gøre noget ved dette. EU taler KUN om demokratie og menneskrettigheder i andre lande.
  DET ER LETTERE AT SE SPLINTEN I DIN BRODERS ØJE END BJÆLKEN I DIT EGET.
  EC Shade

 21. Af søren sørensen

  -

  Der er ingen tvivl om at EU projektet med 800 milliarder i korruption sidste år, eller hvad nær 2/3 af den totale Spanske økonomi er et kuldsejlet projekt..Jo flere politikere der skal dele jo værre bliver det ikke bare omkostningerne men også elitære love mod folket! Fordelene for DK ved at forlade EU er store økonomisk og mht fremtidig selvstændighed og et selvtænkende folk der gør ting på sin måde over for sine interesser og gør det som normalt næsten altid bedre end de fleste andre EU lande…Udover at det garanter ordentlige lønforhold på arbejdspladserne for Danskere og fjerne meget af de negative EU bidrag der er kommet.

  Som vidst ved den sidste private aktør målling bedt om af borgerlige, stemmer 45% imod at forlade EU mens 16% ikke ved. Altså uden tvivl er de 16% overvejende negative og vil uden tvivl i sit store flertal stemme imod EU “if put to the test!” så der altså blev et flertal imod EU. Der er jo en grund til at politikerne ikke tør give folket stemmeret her! Udover at målingerne her også er gjort af firmaer mv.,der ønsker et positiv outlook, beordret af politikere der ønsker ligeledes. Er jeg skeptisk mht til at 3oo mennesker i nærheden af politikens hus kan besvare for hele landet? Ja!

  Danmark betalte i 2007, 2.363 millioner Euro til EU’s budget. Danmark modtog 1.449 millioner Euro i bidrag og har dermed et nettounderskud på 914 millioner Euro.

  “Danske virksomheder vil kunne tage EU-patenter ligesom andre europæiske og amerikanske virksomheder vil kunne, ligegyldigt om vi er med eller ej. Den eneste forskel er, at de så også skal tage et dansk patent derudover, siger Enhedslistens EU-ordfører, Nikolaj Villumsen.

  Partiet anbefaler derfor danskerne at stemme nej ved folkeafstemningen 25. maj 2014.

  Både fagbevægelsen og erhvervslivet støtter en fælles patentdomstol, der skal gøre det muligt at sende én ansøgning og få patent i 25 lande.

  – Den skræmmekampagne køber jeg ikke, siger han og fortsætter:

  – Dansk tilslutning til EU-patentdomstolen vil føre til pres på små og mellemstore virksomheder fra store koncerner og patentadvokater, særligt fordi man mister muligheden for at gå til danske domstole, hvis vi går med.”
  Enhedslisten

  “På listen over nationaliteter, der tjener mindst, hører otte ud af ti til i Østeuropa. Og hvad er EU’s svar? Forbud mod vores strejkeret og retssager mod fagforeninger, der kæmper for bedre arbejdsvilkår via lovlige konflikter og blokader mod Østeuropæiske firmaer.

  Forleden startede jeg på en ny byggeplads, som er et klasseeksempel på, hvad EU-støttet lønpres fra Østeuropa betyder for sammenhold og solidaritet blandt danske arbejdere. Mig og min makker blev antaget i et 16 mand stort sjak, der var i gang med at montere facadeplader på et seks etagers betonbyggeri.

  Vi stod i en stærk forhandlingsposition. Firmaet havde valgt en dårlig rockwoolløsning og stod nu med en stram deadline, der var svær at overholde. De krævede derfor en høj produktion og overarbejde, men ville ikke betale en tilsvarende hyre.

  Halvdelen af sjakket var strejfere uden fast firmatilknytning, ligesom mig og min makker. Vi stod fast på principperne og forlangte en rimelig løn for det igangværende arbejde.

  Den anden halvdel af sjakket var tættere tilknyttet firmaet og var enige i vores krav, men var nok mindre stålsatte. De ved, at hvis de bliver fyret, står der tusinder af østarbejdere i kø for at tage deres job til 60-90 kr. i timen.”
  politiken

  I sidste uge blev en mand i hellerup taget der havet betalt en rumæner 22.000 for 6 måneders arbejde, 12 timer dagligt..Metroexpress

  Hvis Socialdemokraterne er i tvivl om, hvorfor en tredjedel af danskerne ikke vil være en del af EU, kan de skæve til nye tal fra Arbejdsbevægelsens Erhvervsråd: 9.500 kroner om måneden for en bulgarer, 13.500 for en rumæner og 14.200 for en ukrainer. Sådan lyder den gennemsnitlige månedsløn for arbejdere, der arbejder en kortere periode i Danmark.

  På listen over nationaliteter, der tjener mindst, hører otte ud af ti til i Østeuropa. Og hvad er EU’s svar? Forbud mod vores strejkeret og retssager mod fagforeninger, der kæmper for bedre arbejdsvilkår via lovlige konflikter og blokader mod Østeuropæiske firmaer.

  LÆS OGSÅEU bremser hård sparepolitik: Store eurolande får pusterum

  Forleden startede jeg på en ny byggeplads, som er et klasseeksempel på, hvad EU-støttet lønpres fra Østeuropa betyder for sammenhold og solidaritet blandt danske arbejdere. Mig og min makker blev antaget i et 16 mand stort sjak, der var i gang med at montere facadeplader på et seks etagers betonbyggeri.

  Vi stod i en stærk forhandlingsposition. Firmaet havde valgt en dårlig rockwoolløsning og stod nu med en stram deadline, der var svær at overholde. De krævede derfor en høj produktion og overarbejde, men ville ikke betale en tilsvarende hyre.

  Halvdelen af sjakket var strejfere uden fast firmatilknytning, ligesom mig og min makker. Vi stod fast på principperne og forlangte en rimelig løn for det igangværende arbejde.

  Den anden halvdel af sjakket var tættere tilknyttet firmaet og var enige i vores krav, men var nok mindre stålsatte. De ved, at hvis de bliver fyret, står der tusinder af østarbejdere i kø for at tage deres job til 60-90 kr. i timen.

 22. Af PREBEN F1 JENSENH J

  -

  HAR DANSKERNES MENNESKERETTIGHEDER EN CHANCE FOR AT BESTÅ I ET TOTALITÆRT EUROPA……..?

  Erik Carlsen………………

  Det er godt at du bliver ved med at fortælle om hvor pilrådden den danske familie- og skilsmisse politik den er. For den er kommunistisk, barbarisk og fuldstændig uden fornuft og hensyntagen. Utallige mænd og børn er blevet tromlet ned af familie- og skilsmisse-bureaukratierne, som styres og domineres af totalitært tænkende eller hjernedøde feminister, der først og fremmest skal have afløb for deres foragt for mændene og kernefamilierne.

  Det er fantastisk som danskerne er blevet narret og manipuleret siden 1968. Tykke lag af hykleri, løgn og fortielse har skjult hvad der virkelig foregår af brutalitet, idioti og uretfærdighed på en lang række samfundsområder. Så du har min og flere andres fulde opbakning til at prøve at få sandheden frem om den bureaukratiske og juridiske undertrykkelse, udnyttelse og mishandling af tusinder af børn og forældre.

  Vores demokrati har længe været nødlidende pga. nykommunisme og fjernstyring fra Bruxelles, og det har nok været medvirkende til at familiepolitikken er kørt helt af sporet, plus at danskernes menneskerettigheder ikke længere tages alvorligt af politikerne.

 23. Af Niels Juul Hansen

  -

  @SØREN SØRENSEN

  Du får svar som du spørger – især i noget så følelsesladet som international samarbejde og afgivelse af suverænitet.

  Den forhadte ‘elite’ (Dansk Arbejdsgiverforeinng, Dansk Industri, Dansk Landbrug og de store fagforeninger) har spillet kortene utrolig dårligt, og de mange tilhængerpartier har også kommunikeret elendigt. Eliten skal ikke forsøge at gøre EU-modstanderne dummere end de er. Det vil give bagslag – og Enhedslisten og Dansk Folkeparti vil altid stå klar til at tage imod de ‘forsmåede’ med kyshånd.

  Det kendte citat, “Hell hath no fury like a woman scorned!” kan godt overføres til reaktionen fra de mange EU-modstandere, eller Svend Aukens mere prosariske “Først pisser de på os, og så siger de, at vi lugter”

  ‘Elitens’ arrogance vil naturligvis skabe vrede i ‘folkedybet’.

  Det bør en professor kunne forstå.

 24. Af søren sørensen

  -

  Niels Juul Hansen@

  Din retorik om at der ikke er flertal imod EU kan vi-som vist i mållinger her og dem jeg gav dig over hos UEJ kan vi godt feje af banen. Du burde aflevere alle dine skolekebabs tilbage til dine forældre..

  “Den forhadte ‘elite’ (Dansk Arbejdsgiverforeinng, Dansk Industri, Dansk Landbrug og de store fagforeninger) har spillet kortene utrolig dårligt, og de mange tilhængerpartier har også kommunikeret elendigt. Eliten skal ikke forsøge at gøre EU-modstanderne dummere end de er. Det vil give bagslag – og Enhedslisten og Dansk Folkeparti vil altid stå klar til at tage imod de ‘forsmåede’ med kyshånd.”,

  Få af dem du nævner her er EU kritiske da de er “industri ejet” alle sammen inklusive de fleste fagforeninger..Fagforeningerne har fejlet slemt de seneste år med deres EU positivitet som påpeget mange gange af Enhedslisten! Hvad er det lige præcis du mener at de skulle have kommunikeret bedre om? Undskyld, som marketingsexpert her som du er og i EU spørgsmålet, mener du selvfølgelig at de skulle have “overbevist” bedre! Ja, manipulering af sandheden er en dyd uden modifikationer..

  Så afgjort gavner EU ikke -90% af Danskerne i længden desværre er der jo som vist stadigvæk kun en forholdsvis lille majoritets del som det er gået op for. Folketinget tør ikke give folket stemmeret her fordi de ved at deres mållinger ikke holder vand og de vil tabe..

  Tak for kampen og det var tidligt du måtte give op, selv med en god lille målling der lyder som god reklame men skal nærlæses engang til!

 25. Af Niels Juul Hansen

  -

  @SØREN SØRENSEN

  “Din retorik om at der ikke er flertal imod EU kan vi-som vist i mållinger her og dem jeg gav dig over hos UEJ kan vi godt feje af banen.”.

  Når meningsmålingerne viser at 39% af danskerne vil ud af EU – og ikke, det ‘overvejende store flertal’ .som du påstod – så kan jeg da godt forstå at du vil feje den diskussion af banen. Eller som en tidligere dansk politiker sagde: “Hvis det er fakta så benægter a fakta”.

  “Hvad er det lige præcis du mener at de skulle have kommunikeret bedre om? ”

  Hvis du læser mit indlæg, så skriver jeg IKKE hvad den ‘elite’ skulle have kommunikeret bedre, men derimod hvordan. Disse magtfulde erhvervsledere, fagforeningsledere og politikere skulle ikke have talt ned til modstanderne som om de ikke havde sat sig ind i de økonomiske og miljømæssige fordele ved medlemskab. Tonen er ofte nedladende og bedrevidende.

  Det er faktisk det Støvrings blog handler om. Han er blevet ‘tøsefornærmet’ over Winds arrogance – og han løber derfor over til Dansk Folkeparti og deres tilhængere, som kan trøste ham.

 26. Af søren sørensen

  -

  AF NIELS JUUL HANSEN – 21. FEBRUAR 2014 11:13

  Når meningsmålingerne viser at 39% af danskerne vil ud af EU – og ikke, det ‘overvejende store flertal’ .som du påstod – så kan jeg da godt forstå at du vil feje den diskussion af banen. Eller som en tidligere dansk politiker sagde: “Hvis det er fakta så benægter a fakta”.

  I den “industri målling” nær politikens hus, var 16% i tvivl. Disse 16% ville overvejende ved et valg ende med at stemme Nej. Uden tvivl vil de 39%(som jo er en industri målling også som alle de andre!) være i flertal alligevel da skeptiker vil forblive skeptiker..Derudover ligger beviset selvfølgelig over at hvis folketinget var så sikker på sin sag, hvor 90% af medlemmerne der er jo industrikøbt af de ejende så var valget udskrevet engang for alle..De tør ikke, ved godt hvilken vej vinden blæser.._At udregne tager lidt mere end at regne. Aflever dine skolekebabs tilbage til dine forældre..

  “Hvad er det lige præcis du mener at de skulle have kommunikeret bedre om? ”

  “Hvis du læser mit indlæg, så skriver jeg IKKE hvad den ‘elite’ skulle have kommunikeret bedre, men derimod hvordan. ”

  …Vi er enig i at de ikke kunne have kommunikeret noget bedre for EU gavner ikke flertallet, blot manipulere bedre for deres dagsorden.

  “Disse magtfulde erhvervsledere, fagforeningsledere og politikere skulle ikke have talt ned til modstanderne som om de ikke havde sat sig ind i de økonomiske og miljømæssige fordele ved medlemskab. Tonen er ofte nedladende og bedrevidende.”

  Folk er skam ikke alle lige dumme i Danmark. Godt klar over at du lever af at sælge til “der dumme danen”, men vejen er lagt og flere får øjnene op for hvor negativt EU er i længden og i fremtiden for DK! Uden EU ville vi stadig få fordelene ved at være i EU, der vil ikke laves meget om. Vi vil få højere standarder inde for det meste da EU tit tvinger os til at sænke vores til EU niveau. At være en rollemodel er bedre end at være et “homogenisering” gennemsnit. Ikke alt er marketing, noget drejer sig om hvad er godt eller dårligt fx mht interesser! Jeg får da tanken at du som gift med en indvandrer og indvandrer børn føler så meget for EU projektet og dets frie grænser og at denne er din største bekymring?

  Indvandrer der er statsborgere i Danmark og til stor del frasorteret muligheder idag ville ha gavn af en udmeldning af EU som ville de etniske ditto og som ville velfærden i fremtiden i DK..Udover at vi spare en milliard eller 2 og altså kan ha højere standarder inde for alt fra fødevare til miljø. Det er ikke sådan i EU at men har lov til at føre højere standarder end dette gennemsnit, målet er alle ned på gennemsnittet således at industrien har frit spil.

 27. Af Jesper Høegh

  -

  Søren Sørensen

  du har ret i en del af dine betragtninger vedrørende målinger om EU medlemsskab –
  der er ingen eksisterende målinger – idet befolkningerne ikke siden 1972 har stemt om
  medlemsskabet.

  Vi der før hen var tilhængere er blevet mere end skeptiske overfor den magt EU har fået over
  Nationalstaterne – naturligvis ved man intet om den virkelighed – når man kun frekventerer
  Bageren i Lyngby – hvor islamisk had mod DF er dagsordenen..

 28. Af Niels Juul Hansen

  -

  @JESPER HØEGH

  “Vi der før hen var tilhængere er blevet mere end skeptiske…….”

  Jeg var førhen modstander, og er stadig skeptisk.

  Sådan er vi så forskellige

 29. Af Torben Snarup Hansen

  -

  Wind-professoren siges jo at være så klog så klog på EU, at andre bør tie, når hun afsender sine budskaber.

  Men denne nyhed om EU’s sprog- og tankepoliti kommer altså ikke fra den føderative madame.

  http://www.dailymail.co.uk/news/article-2560406/Bankrupt-No-say-EU-language-police-debt-adjusted-Brussels-tries-remove-stigma-going-bust.html

  Bankrupt? No, say EU language police, it’s ‘debt adjusted’, as Brussels tries to remove the stigma of going bust

  By GLEN OWEN

  PUBLISHED: 01:06 GMT, 16 February 2014 | UPDATED: 14:41 GMT, 20 February 2014

  The EU is trying to erase ‘bankruptcy’ from the English language and replace it with the term ‘debt adjustment’.
  A drive by Brussels to remove the ‘stigma’ of going bust would include a ban on the word, which has been in use in Britain since the mid-16th Century.

 30. Af Anders Thornvig Sørensen

  -

  I Marlene Winds indlæg i Politiken fornemmer jeg en ægte vrede. Jeg har selv følt forargelse, og den kan muligvis være af samme årsag, hvilket jeg vil forklare.

  Kasper Støvring og mange EU-modstandere respektive EU-skeptikere føler dyb uvilje mod EU som system. Men det er ét niveau at anskue tingene på.

  Når jeg læser forskellige indlæg fra Kasper Støvring og ligesindede, møder jeg nedsættende udtryk som “godtfolket” i Bruxelles. Mellem linjerne læser jeg en tydelig indikation af, at alle disse mennesker som gruppe betragtet på det nærmeste har begået kollektivt karakterselvmord alene derved, at de arbejder i EU-systemet. Undtagen lige når de som den dygtige jurist fra Københavns Universitet bruger hele deres tid, ikke på normalt parlamentarisk eller embedsmæssigt arbejde, men på at fremgrave og blotlægge fejl og mangler i EU-systemet.

  Marlene Wind nævner EU-domstolens indførelse af ligeløn mellem kønnene i Danmark. Jeg går også ind for ligeløn, og jeg har mange andre kæpheste, som jeg ikke skal remse op her, men hvor jeg kan slå fast, at jeg har ligesindede som arbejder for den samme sag i og igennem EU-systemet. Man kan diskutere, om den overnationale strategi er den rigtige i det lange løb, men jeg er i hvert fald lutter forståelse og anerkendelse for de gode hensigter og den arbejdsmængde, som de pågældende folk lægger i sagen. De kan forsvare sig med, at nu er EU der altså, og så kan man enten arbejde gennem EU eller give sine politiske modstandere i den konkrete sag eneret på at bruge EU til deres egen fordel.

  Og derfor støder det mig, når Kasper Støvring affejer dem som “godtfolk” (underforstået: hyklere og opportunister) og herved indirekte giver fingeren til de mennesker, som de rent faktisk arbejder for at give en bedre og mere retfærdig tilværelse. Det er to niveauer, systemet og den enkelte aktive politiker / embedsmand / dommer, som herved bliver blandet sammen.

  Det skaber en enormt bitter debat. Marlene Wind er nødvendigvis ikke vred over, at Kasper Støvring m.fl. ikke kan se visdommen i EU og nationalstatens ophør. Det kan være, at hun i stedet er vred over, at de er så ubetinget og enøjet EU-fjendtlige, at de over en kam samtidig moralsk fordømmer, ikke kun EU, men alle de mennesker som pragmatisk vælger at arbejde gennem EU-systemet for konkrete sager.

 31. Af Torben Snarup Hansen

  -

  @Anders Thornvig Sørensen: Hvorfor forholder du dig ikke til det faktum, at EU-kommissionen ødelægger hverdagen for millioner af mennesker med vanvittige dekreter og ordninger? Godkender du nedbrydningen af velfærdssystemerne, når EU-landene tvinges til at forsørge ukvalificerede tilvandrere fra Balkan, Afrika og Nærorienten? Hvorfor tager du ikke fat på skandaler som Metock-dommen og den “hellige fri bevægelighed” (“sacred” er det ord, Kommissionen selv bruger) og ophævelsen af grænsekontrol? Lige præcis her findes den vigtigste årsag til udbredt fordømmelse af EU-tyranniet.

 32. Af Jens Hansen

  -

  Af Niels Juul Hansen – 21. februar 2014 11:13
  “Hvis du læser mit indlæg, så skriver jeg IKKE hvad den ‘elite’ skulle have kommunikeret
  Det er faktisk det Støvrings blog handler om. Han er blevet ‘tøsefornærmet’ over Winds arrogance – og han løber derfor over til Dansk Folkeparti og deres tilhængere, som kan trøste ham.”

  Undertegnede betragter ikke Wind som værende arrogant.
  Hun er en vidende og yderst intelligent kvinde.
  Hvilken borgerlig blogger med respekt for sig selv ville så ikke blive tøsefornærmet?

  Det er vel derfor, at bloggerne på denne avis som oftest optræder tøsefornærmede.
  Og deres rygklappere ligeså.
  At bloggerne lefler for Dansk Folkeparti og deres tilhængere er vel, hvad man kan forvente.

  De formoder vel, at de ca. 15-18 procent af vælgerne som formodes at stemme for ekstremist og populist partiet DF, vil blive afgørende for en VKO regering.

 33. Af Erik La rsen

  -

  Hvergang man klikker ind på Berlingske.dk – så ser man Mads Kastrups perfide angreb på Pia Kjærsgård! ER det bestilt arbejde? LK er jo ikke specielt borgerlig/demokrat m.m.
  På den anden side kan jeg næsten kun takke jer for det i manipulerer med. For alle danskere med en IQ bare over ooooo,1 kan da forstå og se at hetzen mod et dansk parti kan ikke være værre. Tænk, hun forsvarer en giraf og Kastrup går til angreb!!!
  Mere ulækkert kan det ikke blive.

 34. Af Anders Thornvig Sørensen

  -

  Selvfølgelig er arbejdskraftens fri bevægelighed et helligt princip i EU. Den er en af de friheder, som blev fastslået i Romtraktaten i 1957, og som danskerne stemte ja til i 1972.

  Er der ikke tale om reel arbejdskraft, men blot velfærdsshopperi, må man tage sagen dérfra. Hold niveauerne adskilt, siger jeg, og hold op med at gøre nar ad folk bare fordi de arbejder i EU-systemet.

 35. Af Erik La rsen

  -

  “At bloggerne lefler for Dansk Folkeparti og deres tilhængere er vel, hvad man kan forvente”——–Det her siger “Jens Hansen”, “Hassad amin”, “Kocsis”, “Jens Ha nsen”
  “Arne rut”, “sørensørensen” eller hvad han nu kalder sig, når han ikke er smidt ud fra almindelige debatter. Tænk, hvad den mand ville have været under sidste verdenskrig! I hvert fald én af dem vore frihedskæmpere ville jagte!
  HELDIGVIS er der ikke ret mange med hans syge meninger. Men, men, men, danskerne er ikke lige som ham, de “sover” og registrerer slet ikke at sabotører som “Jens Hansen” hvad han naturligvis ikke hedder – er så aktive som de er! Præcis som nazister var under Hitler. Hvis alle – ALLE danskere så disse blogs og den fare der jo er ved at der er personer som ……………… nej, jeg gider ikke nævne dem- alle ved det – alle kan se det – så tror jeg heldigvis at næste valg ville give RENT FLERTAL TIL V OG DF. Rent bortset fra at V nok skal finde en helt, helt anden person en Løkke til at køre jobbet. Men den mest ærlige og fornuftige politiker i dag er Thulesen-Dahl, – så lad ham blive STATSMINISTER og lad venstre være støtteparti. Give it a chance! Og lad os så komme ud af EU.

 36. Af Torben Snarup Hansen

  -

  @ Anders Thornvig Sørensen: “Er der ikke tale om reel arbejdskraft, men blot velfærdsshopperi, må man tage sagen dérfra.”

  “Tage den derfra”? Det er jo en intetsigende floskuløs afværgemanøvre! Metock-dommen var netop at “tage sagen derfra”, og en afgørelse ER ALLEREDE truffet. Den er nu blevet virkelighed. DEN VIRKER! EU-kommissionen har klart dekreteret, at skatteyderne skal finansiere offentlig forsørgelse af ukvalificerede tilvandrere. Der er ikke mere at komme efter. Borgerne har intetsomhelst at skulle have sagt. Hverken den danske eller den tyske regering tør anfægte dette påbud.

  EU viser i sig disse sager at være en destruktivt og skadelig tyranni. Hvorfor vil du smyge dig uden om dette vanvid?

 37. Af Anders Thornvig Sørensen

  -

  Jeg er ikke ekspert på den konkrete sag, og derfor hverken kan eller vil jeg tage stilling til den. Sæt for min skyld gerne hele EU-medlemskabet til folkeafstemning i Danmark, hvis det er dét vi snakker om.

 38. Af Niels B. Larsen

  -

  @ Niels Juul Hansen – 20. februar 2014 21:41

  Naturligvis kan man – også fr. Wind – skrive neutralt/sagligt om EU, hvis det er, hvad man vil.

  Det er bare helt evident ikke fr. Winds ærinde. Det er at sætte EU på en pedestal, hvor det ikke har det fjerneste at gøre, realistisk set. Samt at nedgøre/håne alle, som ikke ser samme lys i skidtet, som hun selv gør.

  Og det gør hende til en demagog, en propagandist – og sætter et stort spørgsmålstegn ved hendes forsknings faglighed.

  @ peter kocsis – 20. februar 2014 22:07

  Der er næppe nogen, som ønsker romaerne gasset.

  Men vi er en del, som helst så dem – specielt familien i Helsingør – udvist.

 39. Af Hans Nielsen

  -

  Du har fuldkommen ret Støvring!!

  Marlene Wind udtalte sig i forbindelse med indførelsen af grænsekontrollen at VKO appellerer til:

  “DEN LAVESTE FÆLLESNÆVNER OG INDRE SVINEHUND”

  Ak ja, sådan taler en såkaldt “neutral ekspert”.

  Tråden her, har fået fint besøg af en professor fra KU ved navn Tom Bryder.

  Tom Bryder mener, at vi skal yde Marlene Wind respekt for hendes store “viden”.

  I forbindelse med Irakeres ulovlige besættelse af Brorsons Kirken, blev der holdt en masse støttekoncerter for Irakerne.

  Her spurgte 24 TIMER Tom Bryder om, hvorfor der blev holdt så mange støttekoncerter. Hertil svarede “eksperten” Tom Bryder:

  ” Folk skammer sig virkelig over, at Danmarks politik er så fremmedfjendsk”, mener Tom Bryder, der er forsker i politisk adfærd ved Københavns Universitet.

  Kære Tom Bryder.

  DU “politiserer” jo nøjagtig som din veninde Marlene Wind.

  Hvis man kan nedennævnte floskler:

  “FREMMEDFJENDSK”

  “INDRE SVINEHUND”

  “LAVESTE FÆLLESNÆVNER”

  Så er man godt rustet, hvis man vil have en professortitel ved KU og kalde sig ekspert, og hedder Marlene Wind og Tom Bryder!!

 40. Af Erik La rsen

  -

  Kære Jesper Høegh,
  Er altid meget enig med dig og dine indlæg.
  Ligesom jeg selv er du også kun med få indlæg – og gider ikke gå i debat med personer hvis navne jeg ikke gider nævne. (Alle kender dem).
  Morsomt, at du skriver at ham andre kalder “konvertitten” fra Lyngby, skulle være bager? Jesus, godt jeg ikke køber the-birkes eller “wienerbrot” hos ham!
  Men han må have RIGTIG god tid i bagerforretningen, med alle de anti-danske input som han fabrikerer.

 41. Af Erik La rsen

  -

  Og “Hans Nielsen” – ja, de opfører sig som RENE LANDSFORÆDDERE – OG ER DET FORMODENTLIG OGSÅ!
  I hvert fald MÅ de være så dumme at de ikke forstår hvad de forårsager.
  Andet end at de VED at de hytter sig selv – som “rene værnemagere” – og sikrer deres leveår og ski… på danskere, børn, børnebørn og dansk fremtid – “fremtid”, som de er direkte sabotører mod skulle ende godt!
  Man kan spørge: Hvorfor ER de sådan? Fordi de er børn af 68ér generationen og er fuldstændig indoktrinerede.

 42. Af Hans Nielsen

  -

  @ Hr. Professor emeritus Tom Bryder

  Jeg kan se på KUs hjemmeside, at du forsker i politisk adfærd.

  Kan du ikke forske lidt i Marlene Winds adfærd, når hun skal kommentere Schweizernes nej til “MASSEINDVANDRING”. Hun kan jo slet ikke styre sin FORAGT for Schweizerne. Det er som om hendes våde drøm om det multikulturelle paradis i EU falder sammen. Og det er bestemt ikke noget kønt syn for åben skærm!!

  Kan du ikke give Marlene Wind enetimer i psykologi (som du også forsker i) , så hun er rustet til EU-valget i maj.. Hun risikerer jo et nervesammenbrud for åben skærm, når nu Morten Messerschmidt gør rent bord og gør DF til landets største parti ved EU-valget

 43. Af Torben Snarup Hansen

  -

  @ Anders Thornvig Sørensen.

  “Jeg er ikke ekspert på den konkrete sag, og derfor hverken kan eller vil jeg tage stilling til den. Sæt for min skyld gerne hele EU-medlemskabet til folkeafstemning i Danmark, hvis det er dét vi snakker om.”

  Hvorfor skriver du det? Det er jo ikke en akademisk diskussion. Lige pludselig skal det handle om ekspertise. Men der er ikke noget specielt listigt eller kompliceret ved sagen, som er almen viden fra pressen.

  Kommissionen vil bestemme stort og småt. Slovakiske mønter må ikke vise et lille kors, og alle de nationale regeringer tvinges til at betale enorme summer til forsørgelse af ukvalificerede tilvandrere. Det er ikke raketvidenskab. Hvorfor kan du ikke blot tage stilling til det? Er det uoverskueligt at acceptere eller afvise velfærdshoppere (som du selv formulerer det) ?

  Og hvorfor skal man så umiddelbart efter enten acceptere eller afvise EU-medlemskabet? Der kunne måske tænkes andre løsninger. Men som det er i dag, er det tydeligt, at Barroso og co. i deres magtrus ikke kan holde måde og ikke fatter, at de mister legitimitet. Kommissionen ønsker ikke at udøve “consensual government”. Men det gør vælgerne – jvf. opinionsundersøgelser. Derfor ender det som en gentagelse af Titanics undergang.

 44. Af Niels B. Larsen

  -

  @ Hans Nielsen – 21. februar 2014 16:08

  De to personager beviser jo blot, at det at have en fin titel/god intelligens ikke nødvendigvis er ensbetydende med at være fornuftig, klog eller indsigtsfuld.

 45. Af Anders Thornvig Sørensen

  -

  Forbuddet mod kors på de slovakiske mønter forstår jeg heller ikke. Ved folkeafstemninger om euroen hedder det altid, at landene beholder deres nationale symbol på den ene side af mønten. Så det vel være rimeligt, at landene selv bestemmer over deres nationale symbol. Men jeg har ikke nærlæst Maastricht-traktatens detaljer på det punkt, og det kan godt være, at der et sted står, at EU skal censurere de nationale symboler på mønten. Men så synes jeg godt, at politikerne lige kunne tage at nævne det, når de sender dansk deltagelse i euroen til afstemning med anbefaling til vælgerne om at godkende det. Og det har politikerne mig bekendt ikke nævnt – formentlig er de ikke engang klare over det.

  Sådan er der rigtig mange ting i EU, og det er kun rimeligt, naturligt og forventeligt, at det fremkalder konstant debat. Velfærdsshopperi, madsminke, krumme bananer, lakridspiber og diverse andet. Jeg kan ikke have en kvalificeret mening om det alt sammen, det er simpelthen uoverkommeligt – i hvert fald for mig. Jeg har mine egne interesseområder, som jeg skal spare læserne for.

  Hvad jeg anker mod er, at man omtaler folk nedværdigende, bare fordi de arbejder aktivt som embedsmænd eller politikere i Bruxelles. Den logiske konsekvens ville være at blive hjemme på sofaen i protest mod EU, når vi skal vælge nye medlemmer til EU-parlamentet. Men Morten Messerschmidt har netop opfordret vælgerne til at møde frem og stemme, for demokratiets skyld, og det synes jeg han fortjener ros for.

  Så duer det da ikke, at vi udsender folk til at repræsentere Danmark i Bruxelles, hvorefter vores eneste støtte til dem hjemmefra bliver at tale konstant nedværdigende om dem som gruppe betragtet. Hvis de andre lande bemærker det, hvad tænker de så ikke? Skal det være på den måde, er det bedre at vi ikke sender nogen repræsentanter til EU men i stedet melder os helt ud af systemet, for så gør vi i det mindste ikke nar ad os selv som nation.

 46. Af Hans Nielsen

  -

  @ Niels B. Larsen kl. 17:07

  Enig!

  Desværre er det dig og mig der skal betale gildet for at disse to “personager” kan kalde sig “Eksperter”!!

 47. Af Anders Thornvig Sørensen

  -

  Nu hvor vi er ved mønten, kan jeg nævne, at der lige har været ført en sag ved den tyske forbundsdomstol om Euro-centralbankens forskellige handlinger og politiske udtalelser, herunder dens åbenlyst fremsatte trusler / løfter om at gøre dette eller hint. Jeg har læst om det i tyske aviser, især i FAZ, men jeg er ikke økonom eller finansekspert. Jeg har forstået så meget, at den tyske forbundsdomstol var plaget af uenighed mellem dommerne, og at den muligvis inderst inde helst havde ønsket at give klagerne ret – men til sidst endte med at sende sagen videre til EU-domstolen med henvisning til, at euroen hører under dennes kompetence, nu hvor Tyskland har afgivet sin suverænitet på området.

  Det er ikke ualmindeligt for højesteretter, at de gemmer sig bag teknikaliteter eller sender sorteper videre til anden adresse, når de kommer i politisk dobbeltild.

  Som sagt, jeg kan ikke have nogen kvalificeret mening om det. Men begivenhederne siden Maastricht-traktatens indgåelse i 1992 har gjort et stort indtryk på mig, og jeg er absolut ikke den person i verden der ivrer mest for at Danmark skal ind i euroen hurtigst muligt. Blot så vi får det på det rene – jeg er ikke nogen proselyt for den fløj af politik og akademika. Men når danske repræsentanter i Bruxelles arbejder aktivt for at forhindre vold mod uskyldige mennesker i Europa, skal man ikke gøre nar ad dem, bare fordi de gør det fra Bruxelles af.

 48. Af Torben Snarup Hansen

  -

  @ Anders Thornvig Sørensen.

  Selvfølgelig er det forkasteligt – og fjollet – at rakke ned på personer, blot fordi de arbejder for EU i bruxelles. Det er derimod helt relevant at observere – og advare – mod en stribe initiativer fra EU-kommissionen.

  Et eksempel: Kommissær Cecilia Malmström fordømmer den spanske regering, fordi Civilgarden har benyttet gummikugler til at fordrive illegale indvandrere fra en bølgebryder ved Ceuta – på grænsen til Marokko. Kommissæren henviser til en folkeretlig bestemmelse om “non-refoulement” – ikke-tilbagesendelse. Asylsøgere i Ceuta, Melilla og på Lampedusa bør ifølge EU ikke sendes tilbage, da deres liv måske er i fare i oprindelseslandet. Læs her om sagen: http://www.elmundo.es/espana/2014/02/18/53038f8de2704e7b118b4578.html

  Men det er livsfarligt at opholde sig i det meste af Afrika. Det er ikke raketvidenskab at indse, at tilstrømningen af folk herfra og fra den arabiske verden med garanti vil fortsætte og blive endnu mere omfattende. Allerede i dag har den medført kriminalitet og VOLD i EU-landene. Kommissonen kræver således mere MERE VOLD mod Europas oprindelige befolkninger. Men det får du aldrig professor Wind til at indrømme

 49. Af Torben Snarup Hansen

  -

  @ Anders Thornvig Sørensen.

  Problemet er ikke konjunkturelt, men strukturelt. De, der ikke læser spansk, men tysk, kan klikke på Frankf. Allgemeiner:

  http://www.faz.net/aktuell/politik/europaeische-union/nach-lampedusa-katastrophe-eu-haelt-an-ihrer-einwanderungspolitik-fest-12694877.html

  http://www.faz.net/aktuell/politik/europaeische-union/eu-grenzschutzagentur-dramatischer-anstieg-illegaler-einwanderung-12810381.html

 50. Af Jesper Høegh

  -

  Hold nu op – hvis det var så ligetil – som professorerne og andre eksperter – giver udtryk for – behøvede de ikke at bruge deres kostbare tid til at belære alle os nulliteter.
  AT DE er velbevandret udi EU`s virke – selvklart – det er deres job.
  Det bliver så en envejs kommunikation – fordi mange af os orker ikke at følge EU`s daglige formynderiske tiltag – overfor nationalstaterne .Der skræppes op om – Portugal-Spanien-
  Italien -Grækenland tæt på bankerot -Storfyrste Merkel tager over – selfie låner 44 milliarder ud
  osv.osv.
  Alt dette beretter Professorerne ikke om – de hegler os igennem med alle fordelene – men ulemperne ikke lyd vi hører.

  Men vi mærker ulemperne dagligt.

  Selfie er pt på banen med – vi skal ha` Euroen – vi er klar med soldater til Afrika – .

  Nej det må stå klart for enhver – en hård opbremsning nu.

  Politikernes alt overskyggende problemer nu og – Ukraine -Syrien -Afrika –

  Solceller – Zorning – ude på kanten.

Kommentarer er lukket.