EU’s afmagt og manglende forståelse. Om Ukraines splittelse og Ruslands geopolitik

Af Kasper Støvring 53

I min nye bog Fortællingen om fredens Europa skriver jeg, at freden og stabiliteten i efterkrigstidens Europa især skyldes grundlæggelsen af homogene nationalstater. Naturligvis har andre faktorer været medbestemmende – som NATO og et tættere samarbejde mellem staterne i det europæiske fællesskab. Det er imidlertid noget andet end det overstatslige EU, der ligefrem truer freden. Det var bl.a. emnet i en længere maildebat med Jens Rohde i gårsdagens Berlingske.

Jeg er blevet stærkt kritiseret for min tese om homogenitet. Men til alt ”held” oplever vi nu en dramatisk konflikt omkring Ukraine, som på væsentlige måder bekræfter min tese. Ukraine er nemlig et land, der er dybt splittet imellem to kulturer og etniske fælleskaber. I den vestlige del af landet orienterer man sig mod Vesten, og i den østlige (herunder Krim) orienterer man sig mod Øst, mod Rusland, der også viser vilje til at forsvare sine interesserer i denne del. Der findes en del litteratur herom, så alene af den grund er det forstemmende, at man ikke har overvejet, hvilke problemer der opstår i et land uden homogenitet.

”Man” vil her sige EU, der som sædvanlig tror, at alle ønsker at blive en del af Europa og vores ”universelle” værdier. Derfor har man som EU’s ”høje repræsentant” for EU’s fælles udenrigspolitik Catherine Ashton opført sig som en elefant i en glasbutik, totalt blottet for kendskab til Ukraines historie, kultur og etniske befolkningssammensætning. Nogle har talt om, at EU aktivt har medvirket til et militærkup. Så langt vil jeg ikke selv gå, men det er klart, at dømmekraften har svigtet.

Derfor er det også problematisk, når så mange har forsvaret EU’s indsats og knyttet forhåbninger hertil, lige fra David Trads til konservative som Rasmus Jarlov. Hvis man ikke forstår Ukraines særlige situation, bidrager man i værste fald til, at krisen eskalerer. Endelig – og det er den yderligere pointe med dette indlæg – er EU slet ikke gearet til at løse den slags konflikter, vi for tiden ser ift. Ukraine.

Inden jeg går videre, må jeg gøre nogle forhold klart: Jeg sympatiserer med den pro-vestlige del af Ukraine, jeg mener at Putins fremfærd er problematisk, og jeg mener, at der er godt, at Vesten står sammen, at der er forpligtende institutioner for vestligt samarbejde.

Men det er pudsigt, at to af mine bærende teser i min bog, der altså er kritiseret af en række anmeldere og kommentatorer, bliver bekræftet i disse timer. For det første tesen om homogenitet som afgørende for stabilitet. For det andet tesen om, at EU står afmægtig og uforstående over for konflikter, der har at gøre med klassisk magtpolitik, med geopolitik.

Jeg har skrevet et kapitel om EU’s forhold til Rusland i min bog, som jeg her i det følgende vil bringe et uddrag fra. I min bog skriver jeg bl.a. følgende:

EU er et projekt, der inkarnerer ideen om historiens afslutning: at blød magt vil erstatte hård magt, at handel vil sikre freden, at menneskerettigheder vil blive universaliseret i en ny verdensorden, hvor EU vil spille en hovedrolle. EU er ganske enkelt skabt ud af den ædle bestræbelse på at overskride den klassiske magtpolitik og føre verden ind i en ny international orden baseret på universelle love og retfærdige institutioner.

Den postmoderne, postnationale ånd, der besjæler EU, er selvfølgelig formet af nationalismens rædsler i det tyvende århundrede. Heraf kommer floskler som ”aldrig mere krig”, ”fredens Europa” og den slags. EU’s middel til at skabe varig fred er at overskride nationalstaten og dermed det magtbegær, der er knyttet til en verdensorden bestående af suveræne stater.

EU satser på, at handel og velstand vil gøre en ende på krige; geopolitik erstattes af geoøkonomi. Følgelig har de europæiske stater siden Murens fald skåret kraftigt ned på deres forsvarsudgifter i den tro, at blød magt i den nye verdensorden endegyldigt vil triumfere over den gamle, hårde magt.

Bestræbelsen på at erstatte den gammeldags geopolitiske rivalisering med en geo-økonomisk model er slået fejl. Som den 92-årige historiker Walter Laqueur har sagt, vil en postmoderne union som EU stå magtesløs over for stater som Rusland og Kina, der fører klassisk magtpolitik. Se mit interview med Laqueur: Sådan er det bare, og ingen velmenende formaninger kan lave om på det.

Et af de lande, der tydeligst viste og stadig viser betydningen af disse seismiske begivenheder, er EU’s store nabo mod øst: Rusland. Rusland indtog i 00erne rollen som en genfødt politisk stormagt, der under Putins ledelse lagde demokratiseringsprocessen fra 1990’erne bag sig. EU og Rusland er geografisk set naboer, men geopolitisk lever de i forskellige århundreder, som den amerikanske sikkerhedsekspert Robert Kagan har skrevet i bogen The Return of History and the End of Dreams fra 2008.

EU lever i det 21. århundrede, Rusland i det 19. Hvor 1990’erne er Ruslands mareridt, tiden hvor landet følte sig ydmyget af Vesten, er 1930’erne EU’s mareridt, hvor nationalstater kæmpede indbyrdes og siden udløste verdenskrigen.

Det interessante er, at den russiske elite i politik og økonomi er anti-vestlig og i stigende grad orienterer sin primære strategiske interesse mod Kina og Asien. EU anses nemlig som en partner, der er præget, ikke kun af recession og økonomisk krise, men også af politisk uenighed om den strategiske retning. EU har simpelthen svært ved at omstille sit idealistiske projekt til en verden præget af geopolitiske stridigheder. EU kan ikke længere håndtere de sikkerhedspolitiske udfordringer og synes selv at være løbet over ende af historien.

Udvidelsen skabte nemlig problemer med stormagten Rusland. Problemerne kunne håndteres, da Rusland stadig var svagt, fattigt og kæmpede med indre problemer. Men i 00erne oplevede Rusland en genrejsning og revitaliserede sin stormagtstatus ved at dominere i landets traditionelle interessesfære, det vestlige Eurasien.

Det har kastet EU ud i en gammel type konflikt, en geopolitisk konfrontation, som det ikke bryder sig om, ja, som det slet ikke er gearet til. I kraft af sine postmoderne idealer lever EU nemlig paradoksalt nok i fortiden, og i takt med at EU viser enorme svagheder, er Rusland i færd med at sondere de øvrige strategiske interesseområder.

Efter Murens fald troede mange, ikke blot Bush senior, at ikke-vestlige lande ville blive som i Vesten, men da 1990’erne var slut, styrtede denne drøm i grus. Storpolitik og dermed geopolitik vendte tilbage. Det var helt tydeligt under Putins ledelse, hvor Rusland voksede sig stærkt, både økonomisk og militært, og gav Putin en høj grad af popularitet, som man ikke skal undervurdere.

Det genrejste Rusland begyndte netop at konkurrere med EU og USA om indflydelse i den vestlige del af Eurasien, især Ukraine, Georgien og Moldova, og Ruslands ambitioner om igen at blive en stormagt voksede samtidig med, at demokratiseringsprocessen svandt ind.

Dér står vi så i dag: med et postnationalt EU, der tror på blød magt, over for et nationalistisk Rusland, der praktiserer den gamle, hårde magtpolitik. Ruslands identitet som nation er skabt af et opgør med den fejlslagne postnationale politik i 1990’erne. EU ønsker at ophæve nationalstaterne for at lægge den geopolitiske magtrivalisering bag sig; Rusland ønsker derimod at restaurere nationalstaten. Når Putin meget vel kan få held med at fortsætte sin traditionelle politik, skyldes det, at betydningsfulde lag i den russiske befolkning i høj grad ønsker det. De så jo, hvordan Putin genrejste landet under sin første regeringsperiode.

I takt med at Putin centraliserede magten i 00’erne, blev landet præget af stormagtsambitioner i udenrigspolitikken – akkurat som i gamle dage. Rusland vil næppe blive en supermagt igen, men mindre kan også gøre det. Militært har landet øget udgifterne, og Rusland er nu det land i verden, der bruger flest penge på forsvaret bortset fra USA og Kina.

Dertil kommer, at landet har ført krig i Tjetjenien og haft tropper i Georgien og Moldova [og nu altså også Ukraine]. Rusland har med andre ord længe opretholdt en identitet som en traditionel magt fra det 19. århundrede – og det passer igen dårligt med det syn på den globale orden, som præger det postmoderne, postnationale EU, der med sin tro på blød magt slet ikke er i stand til at håndtere geopolitiske konflikter.

Vil man læse mere om modsætningen mellem EU’s postnationale imperium og den russiske restaurering af nationalstaten, vil jeg bl.a. anbefale politologen Ivan Krastevs artikel ”Russia vs. Europe” på Opendemocracy, september 2007.

 

 

 

53 kommentarer RSS

 1. Af Søren Revser

  -

  Alt sammen ligegyldige betragtninger i en verden der udelukkende er drevet af korruption og økonomisk kriminalitet.
  Om det så er Vestligt, Østligt eller noget helt andet spiller absolut ingen rolle. Det er magthaverne mod befolkningen overalt.

  Og sådan har det egentlig altid været. Vi lever pt. blot i en periode hvor det kortvarigt lod sig skjule; men ikke længere.

 2. Af Søren Poulsen

  -

  Egentlig godt gået Kasper!
  Blot savner jeg lidt selvkritik, for når du skriver at Rusland qua sin magtpolitik befinder sig i det nittende århundrede, mens “vi” Vesten befinder sig i det tyvende århundrede er der jo tale om en implicit vurdering. Hvem bryder sig om at være gammeldags? Men hvad er det lige for en politik som “vi” fører i Afghanistan og Iraq? Hvad er det for en politik mange af “os” gerne så ført i Syrien? Hvem befinder sig i et nittende århundrede?
  Du kalder Putins adfærd for dybt problematisk og taler samtidig om geopolitik, uden nærmere at definere hvad du mener. Amerikanske tidsskrifter har anderledes realitiske udgangspunkter, for de udtaler direkte, at området i en radius af 1.000 omkring Bagdad er nøglen til verdensherredømmet – ja, de skriver verdensherredømmet! Jeg troede selv det var noget der hørte det nittende århundrede til -men forlad lige internettet et øjeblik og se på et kort!
  Såfremt den amatørgtige vestlige politik i Ukraine var lykkedes ville landet på sigt være blevet EU medlem og senere en del af Nato. Det ville for Rusland have betydet, at Vesten var ubehagelig tæt ved de små men olierige stater i Kaukasus, der så på sigt også kunne forvente EU medlemsskab og dæknig af Nato. Det ville gå imod vitale russiske interesser!
  Det er det Putin, med ensstemmig opbakning, reagerer imod og når man ser på den overordnede betydning må man sige, at han reagerer lempeligt

 3. Af Simon Falck

  -

  Amerikanerne har forsøgt at ødelægge verden i årtier og får intetsteds nær den samme kritik som Rusland. Man skulle tro, det var Rusland, som havde militær over hele verden og invaderer lande til højre og venstre – som USA har gjort!

  Her er en kendsgerning: de østlige Ukraine har et langt historiske bånd til Rusland,
  Der er russiske ,mange rusiskse statsborgere i landet, for ikke at nævne den russiske flådebase, der har været der i 200 år!
  Det er alle nationers pligt at beskytte deres borgere og interesser ; USA ville gøre præcis det samme ved at indsætte tropper!

  Hykleriet og dobbeltmoralen overrasker mig, når det kommer til bashing af Rusland.

 4. Af Tom Romdal

  -

  Endnu en gang må man gentage: det er Rusland som har tabt Ukraine, og EU som har vundet. Putins drømme om en økonomisk union med Ukraine ligger i ruiner, hvem vil være i union med en militant diktator? Han kan lave union med Uzbekistan og Krim, der er ingen andre som synes han er dejlig.

  Støvring skriver: “”Man” vil her sige EU, der som sædvanlig tror, at alle ønsker at blive en del af Europa og vores ”universelle” værdier. ”

  Vi er da ligeglade med om de vil det, men det vil de altså. De er rede til at dø for at komme over til os og med i EU. Er det vores skyld? Ja fordi EU er så stor og indlysende en succes, og Rusland er en ynkeligt militariseret kolos på lerfødder.

 5. Af Kurt Dejgaard

  -

  Det kan forekomme omsonst at bidrage til en “debat” hvor konklussionen sædvanen tro er skrevet på forhånd.
  Blot vil jeg minde om at Ukaine blot er een af mange tidligere Soviet republikker som lider same skæbne. -Og lider den fordi Rusland spiller med musklerne. Mange (inklusive Støvring) vil gøre det til en etnisk konflikt for at kunne klamre sig til deres halmstrå om nationalstaternes homogenitet.
  De glemmer bevidst at de eneste tidligere Soviet republikker hvor det rent faktisk går godt, ikke er mere homogene end Ukraine. De 3 republikker som har kunnet bryde den deprimerende trend blandt alle de andre som de anfangsvist delte skæbnefællesskab, er de tre baltiske lande.

  Og hvorfor har de kunnet bryde trenden?
  Tjaeh, de har helt tilfældigvis een ting til fælles: De er medlemmer af EU.

  Og der – lige der – falder Støvrings tese til jorden med et brag.
  Men det vil han ikke erkende og ignorerer det.

  Så tilbage, står det sædvanlige: Forhåndskonklussioner om en “virkelighed” som er en skrivebordskonstruktion, kreeret til lejligheden. -En meget ukonservativ måde at anskue virkeligheden på…

 6. Af Tom Romdal

  -

  Støvring skriver “EU viser enorme svagheder” og “i takt med at EU viser enorme svagheder, er Rusland i færd med at sondere de øvrige strategiske interesseområder” og “et postnationalt EU, der tror på blød magt, over for et nationalistisk Rusland, der praktiserer den gamle, hårde magtpolitik”.

  Og hvordan synes du så selv det går med den kamp Støvring? Hvornår var det nu lige at Ukraine var med i EU? Nånej det var aldrig. Og hvornår var det at Estland Letland og Litauen var med i Sovjetunionen? Det er sq ikke længe siden faktisk. Er de så på vej tilbage til Rusland? Harharharhar. Det eneste som der foregår er at flere og flere lande vil tilnærme sig EU. Er det 30 medlemmer der er nu? 32? Jeg kan ikke huske det.

 7. Af Bjarne Munk Christensen

  -

  K.S: – flot – flot indlæg og helt korrekt.
  -Ukraine er et splittet land ca. 50/50 med etniske russere kontra ukrainere.. De ledende EU folk er – naturligvis – historiske analfabeter – så de gør mere skade en gavn. Det bedste ville være, landet blev delt imellem den russisk orienterede og vestlig orienterede befolkningsdele.
  Nato skal “holde nallerne væk” og det gør de nok også eftersom hele EU er gennemsyret af den feminiserede, lallesvage “blød magt politik samt ikke mindst total historieløshed.
  Vesten har solgt sig selv til det multikulturelle vanvid og vi kan få brug for hr. Putin om 10-15 år, når hele Europa drukner i borgerkrige forårsaget af den vanvittige muslimske indvandring, der – uvilkårligt – vil gå galt – helt GALT!

 8. Af Maria Due

  -

  “EU lever i det 21. århundrede, Rusland i det 19.”

  Mener du virkelig det, Kasper Støvring?

  Og så er der det med geografien. Man kan ligefrem få på fornemmelsen, at du ligesom Per Nyholm mener, at russerne er asiater, men det er vel en misforståelse?. Nyholm mener også, at tyrkerne i Lilleasien er europæere, og sådan jongleres der i disse dage rundt med de geografiske begreber.

  “Eurasien er betegnelsen på den sammenhængende landmasse Asien og Europa, som dominerer den østlige og nordlige halvklode, og kan anses være et superkontinent, en del af superkontinentet Afrika-Eurasien. Arealet er omkring 54 millioner km².” (Wikipedia)

  I øvrigt synes jeg, at du klarede dig bedst i ordduellen med Jens Rohde, men jeg vil til enhver tid hævde, at Rusland er et europæisk land og har en fremtrædende plads i europæisk historie..

  Rusland er en af Østersøstaterne, som tidligere var Nordeuropas Mare Nostrum, og Danmark har da jævnligt haft tætte forbindelser til Rusland. Man støder ikke så sjældent på oplysninger om danske officerer, der har været i russisk tjeneste, en af dem var fx general Claude du Plat, der faldt i 1864. Vi kommer ikke til Asien, når vi sejler ind i bunden af Østersøen, Skt. Petersburg er i høj grad europæisk og russisk litteratur ligeså.

  En gammel russisk talemåde kalder Kiev for alle russiske byers moder, og allerede i vikingetiden havde nordeuropæerne tætte forbindelser til denne del af det, der i dag er Ukraine, fordi det var den vej man rejste, når man ville ned til landene ved Middelhavet. De etniske skel mellem ukrainere og russere findes ganske rigtigt, men det er at overdrive kulturforskellene, hvis man fremhæver ukrainerne som europæere og udnævner russerne til at være asiater eller noget i den retning.

 9. Af Maria Due

  -

  Rettelse: “Rusland er en af Østersøstaterne omkring Nordeuropas Mare Nostrum”

 10. Af Hans Nielsen

  -

  Citat fra maildebatten mellem Støvring og Rohde. Rohde skriver:

  ” Der er muligt, at et forpligtende samarbejde tager noget formelt suverænitet fra et land. Men det tilfører os omvendt en hel del indflydelse, fordi vi har mulighed for at pulje vores interesser og stemmer.”

  Ja, Jens Rohde, vi har såmænd bare afgivet ca. 75% af vores suverænitet til EU. Og så kan du, Jens Rohde, “pulje” dine “interesser” og “stemmer” nok så meget. Kendsgerningerne er, at EU bestemmer hovedparten af lovgivningen herhjemme. Så kan vi selv fluekneppe om de sidste 25%.

  Vi ved jo godt at du er supereuropærer, men jeg tror der er mange liberale vælgere der har fået nok af din og Venstres EU-liderlighed.

  Nå, men heldigvis skal vi snart til EU-valg. og desværre Jens Rohde, tror jeg, at enten dit eller Morten Løkkegårds mandat ryger.

  Det bliver ganske enkelt “MESSEREN” der snupper et mandat fra jer og endnu et mandat fra Socialdemokraterne.

  Morten Messerschmidt gør ganske enkelt DF til landets største parti ved EU-valget!!

  Det bliver “MESSEREN” mod “rosset”, som Hans Engel siger.

 11. Af Henning Svendsen

  -

  EU er et “fredens projekt”-se bare de baltiske lande hvor en blandet befolkning lever i fred side om side og den ene halvdel er endda “besættere ” som ingen har inviteret.–nej som i resten af EU så er der kun fred ved fronten istedet foregår “krigen” på gader og vej med slagvåben knive og
  knojern
  Det er dog ikke så slemt i de baltiske lande de har trods alt den samme gud men falder EU sammen under sin egen vægt så vil det Russiske mindretal være jaget vildt og Rusland vil blande sig igen -så den bedste garanti for fred det er en homogen befolkning. med eller uden EU.

 12. Af Hans Nielsen

  -

  @ Bjarne Munk Christensen kl. 15:33

  “..Når Europa drukner i borgerkrige forårsaget af den vanvittige muslimske indvandring..”

  Du har bestemt en pointe!

  Lad os tage et eksempel fra vores eget lille land:

  I Slagelse er nogle psykisk syge brugere FORDREVET fra Deres værested af muslimske voldspsykopater.

  Ovennævnte episode siger alt om det “multikulturelle paradis” som EU pådutter os.

  @Kære Jens Rohde.

  Ovennævnte konflikt er forsøgt løst af Venstre. Først henvendte de psykisk syge sig til Eivind Vesselbo på Christianborg. Vesselbo var meget fortørnet over at det kunne ske i dagens Danmark, men henviste brugerne til kommunen.

  Så skulle man tro, at alt var i sin skønneste orden, da Slagelse netop har fået en ung håbefuld Venstremand som borgmester, ved navn Sten Knuth.

  Værestedet ligger i det berygtede kvarter Motalavej, hvor røverier og brandstiftelser hører til dagens orden.

  I forbindelse med urolighederne i januar har den nye borgmester været på Motalavej. Her havde borgmesteren møde med den lokale imam og fædregruppen. Borgmesteren sagde efter mødet:

  “At han følte sig tryg ved at fædregruppen og imamen nu vil gå ind i sagen og tale med de unge.” Sådan taler en ung Venstreløve der har lagt sig på bedetæppet for at tækkes islam – ynkeligt!!

  Borgmesteren vil ikke hjælpe de FORDREVNE psykisk syge med et nyt værested og mener, at De skal vende tilbage til Motalavej. De psykisk syge brugere tør ikke at vende tilbage af frygt for disse “kulturberigende” muslimer.

  Som du kan se, Jens Rohde, dine partifæller kan ikke løse sagen. Kan DU??

  Til sidst dette retoriske spørgsmål:

  Kunne Putin løse problemet?? Ville Putin lade muslimske voldspsykopater FORDRIVE psykisk syge brugere fra Deres værested?

  Nå, men det er ikke kun i Slagelse at der er problemer.

  Flere etniske Danskere og jøder bliver fordrevet fra deres bopæl af muslimer. Prøv selv at Google

  Er ovenstående et fredens projekt og kulturelt mangfoldighed når det er bedst, Jens Rohde?

 13. Af PREBEN F1 JENSENH J

  -

  Hvis mange ukrainere gerne vil ind i EU kan det måske være pga. naivitet eller uvidenhed. Eller de har lidt så meget under deres egne politikeres korruption og uduelighed, at de nærmest er villige til at prøve hvadsomhelst, i håb om at det nok ikke kan være værre end det de allerede er udsat for.

  Men hvis både Ukraine, Tyrkiet og store dele af Afrika, Asien og Mellemøsten får fri indrejse til EU, kan det ende med et Europa i flammer, som i 1914-18 og 1939-45 og igen for få år siden i Østeuropa.

  EU ER VED AT UDVIKLE SIG TIL EN USTYRLIG KOLOS, SOM TROMLER ALT OG ALLE, og som efterhånden ingen kan styre på fornuftig vis. EU- bureaukraterne evner det ihvertfald ikke, selvom Helle, Vestager og Jelved osv. tidlig og silde præker om hvor dejligt og berigende det er med planøkonomi, masseindvandring, fjernstyring af landene samt afskaffede landegrænser.

  Men for de millioner af almindelige borgere er der ikke noget dejligt ved at deres demokratier, velfærd og sikkerhed er ved at blive udskiftet med pampervælde, undertrykkelse, kæmpekriminalitet, stor arbejdsløshed og utallige sociale ulykker.

 14. Af PREBEN F1 JENSENH J

  -

  Hvis mange ukrainere gerne vil ind i EU kan det måske være pga. naivitet eller uvidenhed. Eller de har lidt så meget under deres egne politikeres korruption og uduelighed, at de nærmest er villige til at prøve hvadsomhelst, i håb om at det nok ikke kan være værre end det de allerede er udsat for.

  Men hvis både Ukraine, Tyrkiet og store dele af Afrika, Asien og Mellemøsten får fri indrejse til EU, kan det ende med et Europa i flammer, som i 1914-18 og 1939-45 og igen for få år siden i Østeuropa.

  EU ER VED AT UDVIKLE SIG TIL EN USTYRLIG KOLOS, SOM TROMLER ALT OG ALLE, og som efterhånden ingen kan styre på fornuftig vis. EU- bureaukraterne evner det ihvertfald ikke, selvom Helle, Vestager og Jelved osv. tidlig og silde præker om hvor dejligt og berigende det er med planøkonomi, masseindvandring, fjernstyring af landene samt afskaffede landegrænser.

  Men for de millioner af almindelige borgere er der ikke noget dejligt ved at deres demokratier, velfærd og sikkerhed er ved at blive udskiftet med pampervælde, undertrykkelse, kæmpekriminalitet, stor arbejdsløshed og utallige sociale ulykker.

  ……………….

  (sendte, men intet kom på i 1. omgang)

 15. Af PREBEN F1 JENSENH J

  -

  Se også Den korte, Snaphanen og Uriasposten ang. video-film med optagelser af terror, vold og mord i gaderne, og påsatte brande m.m. Eller læs nogle aviser og bøger om den uhyggelige udvikling der er i gang, og som er en trussel mod alle danskere.

 16. Af Niels B. Larsen

  -

  Støvring: “Derfor har man som EU’s ”høje repræsentant” for EU’s fælles udenrigspolitik Catherine Ashton opført sig som en elefant i en glasbutik, totalt blottet for kendskab til Ukraines historie, kultur og etniske befolkningssammensætning. Nogle har talt om, at EU aktivt har medvirket til et militærkup. Så langt vil jeg ikke selv gå, men det er klart, at dømmekraften har svigtet.”

  Jeg er fuldstændig enig. EU bærer i alt væsentligt skylden for at det er kommet så vidt, som det er. Og dermed falder EUs tese om projektet som et fredens projekt til jorden med et brag.

  EU-politikerne har udvist en himmelråbende stupiditet og naivitet ved at trampe rundt i den russiske baghave uden så meget som at skænke det en tanke, at flådebasen på Krim er russisk hjerteblod og en livsnødvendighed for landet.

  Man har lov at håbe, at EU-toppen tænker grundigt over, hvorfor det er gået som det er – og at den indser egen skyld.

  Støvring: “Inden jeg går videre, må jeg gøre nogle forhold klart: Jeg sympatiserer med den pro-vestlige del af Ukraine, jeg mener at Putins fremfærd er problematisk, og jeg mener, at der er godt, at Vesten står sammen, at der er forpligtende institutioner for vestligt samarbejde.”

  Vi har vel alle sympati for Vestukraine. Vi har bare reelt set ikke noget at have sympatien i.

  Det bedste ville være at parterne – Vestukraine, Østukrine og Rusland – blev enige om at opdele Ukrine i 2 eller flere stater. EU skal holde mund og nalder for sig selv!

  Huntingtons (og Støvrings) tese er bevist på skumleste vis.

  Godt at EU-toppen endnu ikke har fået ranet en militærstyrke til sig – det kunne have været katastrofalt i den nuværende situation…

  Til Rohdes “Det er muligt, at et forpligtende samarbejde tager noget formelt suverænitet fra et land. Men det tilfører os omvendt en hel del indflydelse, fordi vi har mulighed for at pulje vores interesser og stemmer” er blot at sige, at det nok var bedre med mindre indflydelse og større selvstændighed. Ikke mindst til selv at bestemme, hvem der skal have snabelen i de offentlige kasser og del i det danske arbejde.

 17. Af B. Lund

  -

  Vi lever i interessante tider, Putin overtræder nu de garantier som Rusland sammen med bl.a. U.K. har givet Ukraine om dettes territoriale integritet dengang i 1990’erne, da USSRs atomvåben blev overdraget til Rusland. Putin overtræder nu groft betingelserne. Derved har Ukraine vel ikke blot retten; men måske også pligten til at bevæbne sig i selvforsvar. EU og NATO, ja.. Læs nuclear weapons and Ukraine på wiki.

 18. Af Gert Hansen

  -

  Jeg er enig med Kasper Støvring.

  EU har selv troet på den ‘bløde magt’. Ja, gør det vel stadig, om end man må håbe, at der er nogle i EU toppen der begynder at tænke i andre baner.

  Mark Leonard skrev i 2005 bogen ‘why europe will run the 21st century’, der lovpriser EUs bløde magt, og at ‘Europe is spreading its values from Albania to Zambia’. Der var måske ikke grund til at tro meget andet for ni år siden. Men den seneste sag med Kenya og dets homolovgivning, og den kenyanske præsidents besked til europæernes kritik, at de bare kan skrubbe af med deres bistandspenge, mere end antyder, at det vist ikke går så godt med ’spreading of values’, som man tror i EU.

  Kineserne og russerne gider heller ikke længere at høre på europæiske formaninger, og Putins og Kenyas handlinger nu, er et godt eksempel på med hvilken hastighed Vesten, og ikke mindst Europa, i disse år taber international prestige. Man kan begræde udviklingen, hvis man synes, men det ændrer den ikke.

 19. Af peter kocsis

  -

  Støvring
  Støvring mener at den nuværende situation i Ukraine er bevis for hans tese om at:
  ” at homogenitet som afgørende for stabilitet.”

  Srøvring har endnu ikke forstået, at Ukraine er angrebet udefra en fremmed nation, og det er den fremmede nation der har skabt krisen og ikke Ukraines påståede manglende homogenitet . Russerne bruger kun mindretallet i Ukraine ,som ingen har krummet et hår på, som undskyldning for angrebet fuldstændigt ligsom Hitler brugte mindretallet i Sudeterland. Situationen er også 100% lig med angrebet på Georgien, hvor russerne ikke engang kunne komme med en truet russisk mindretal som undskyldning.

 20. Af Irina Laura Andersen

  -

  Jeg er enig med Bjarne Munk Christensen og med Preben F1 Jensen J. Jeg venter med håb på det bedste til Ukraine.

 21. Af Jan Petersen

  -

  Netop begrebet “homogenitet” er vel også det største problem af alle i EU regi. Her føler suveræne stater og tidligere homogene befolkningsgrupper sig også løbet over ende i den moderne udgave af at “tvangsassimilere” individer på tværs af kulturelle, etniske, religiøse og andre basale holdepunkter i tilværelsen.

  Tvang har aldrig virket, og kommer aldrig til at virke. Bedste par eksempler i nyere tid er vel Hitlers 1000 års rige, det tidligere Sovjetunionen og “kludetæppet på Balkan” – Jugoslavien.

  Hvorfor lærer vi aldrig noget af fortidens fejltagelser …. ?

 22. Af Niels Juul Hansen

  -

  @GERT HANSEN

  “Men den seneste sag med Kenya og dets homolovgivning, og den kenyanske præsidents besked til europæernes kritik, at de bare kan skrubbe af med deres bistandspenge, mere end antyder, at det vist ikke går så godt med ‘spreading of values’, som man tror i EU.”

  Jeg formoder, at du tænker på Uganda – og du har ret i, at regeringschefen ikke virker imponeret over, at mange lande vil standse den direkte støtte til landets regering. Danmark vil fortsat støtte NGO’er for at sikre, at de forfulgte ikke føler sig total isolerede. Dert kan være at præsidenten skifter holdning, hvis det viser sig, at der er homoseksuelle i hans egen familie.

  Det var iøvrigt kristne, amerikanske evangelister, der for en del år siden var med til at starte den bestialske heksejagt, som John Kerry sammenligner med 30’ernes jødeforfølgelse..

 23. Af Niels Juul Hansen

  -

  @JAN PETERSEN

  “Her føler suveræne stater og tidligere homogene befolkningsgrupper sig også løbet over ende i den moderne udgave af at “tvangsassimilere” individer på tværs af kulturelle, etniske, religiøse og andre basale holdepunkter i tilværelsen.”

  ”Tvangsassimilation’ er vist kun noget DF’ere drømmer om. Normalt taler både blå og rød stue om ‘integration’ – og det er noget helt andet.

 24. Af Hans Nielsen

  -

  Kære Kasper Støvring.

  Åbenbart er maildebatten mellem dig og Jens Rohde fjernet fra dit oplæg. Er der en grund til det??

 25. Af henning svendsen

  -

  Peter Kocsik -hvad er det for et vrøvlevers han kommer med og så modsiger han endda sig selv–hvad drikker manden.???

 26. Af PREBEN F1 JENSENH J

  -

  Ja, i forhold til Rusland og Ukraine er der kun afmagt fra EUs side.

  Men når det gælder lille Danmark, kan EU gøre hvad det vil, for den danske regering lægger sig jo fladt ned hver gang en EU-bureaukrat eller kontorist ringer eller sender et brev. Det kan man læse mere om under på Tom Jensens og Mads Holgers blogs..

 27. Af Axel Eriksen

  -

  @ Niels Juul Hansen!

  I DK føler etniske danskere, at der mere er en bevægelse mod, at de skal “assimileres” med indvandrernes vaner og normer – end der er en reel integrationspolitik!

  Derfor er integrationen nu slået fejl i 30 år!

 28. Af søren sørensen

  -

  AF AXEL ERIKSEN – 3. MARTS 2014 11:28

  “I DK føler etniske danskere, at der mere er en bevægelse mod, at de skal “assimileres” med indvandrernes vaner og normer – end der er en reel integrationspolitik!”

  Ingen normale Danskere er da så svage som du giver udløb for her, og føler at de skal drikke tyrkisk kaffe hverdag hvis de ikke bryder sig om at spise kaffe bønner! Men det er korrekt at der et fåtal der ser muslimer på hvert et gadehjørne “armed to the teeth with kaffebønner and ready to kaffebønne you”…Spørgsmålet om indvandrinen er af økonomisk art og ikke et spørgsmål om hudfarve og spisevaner som både dig og Niels Juul Hansen tror. I et et alen af tosser der, i 2!!

  Kun Enhedslisten har som bekendt en EU politik der ønsker at give folket et valg derom og derved ordentlige lønmodtagere forhold via færre social dumpning og muligheder til statsborgere af både indvandret og etnisk karrakter..DF har stemt for flere EU forslag end noget andet partei i tinget og gør altid det stik modsatte af hvad de går til valg på…

  I kryds til EU, husk socialisme i liste Ø. Patentdomstolen er også en tabersag da udenlandske firmaer ved at skulle tage et Dansk patent ville gavne Dansk export og arbejdspladser mens Danmark stadig blot skulle tage et EU patent..Så husk nej der!

 29. Af søren sørensen

  -

  att mads holger, hvorfor har du fjernet min server igen?

  Jeg tror ikke på, at der er mennesker herhjemme, der mener, at den russiske mentalitet kan sammenlignes med vores.

  Rusland har altid været en totalitær stat, hvor statsmagten styrede alt. De har aldrig oplevet den demokratiske udvikling, som vi i Vesten har.
  Niels Juul Hansen……………..

  De havet skam konger, zar mv. i Rusland ligesom vi havet og den Russiske elite der talte også Fransk i lange tider som det Danske kongehus gjorde, undskyld gør! Rusland er en del af den Europæiske kultur og har kun i nyere historisk tid være mere “totalitær” end vesten! En “totalitær” mentalitet er ikke svær at komme af med efter 20 år i kapitalismen. Blot er kapitalismen i Rusland af en så ekstrem karakter..(De er blandt verdens 4 største slavenationer fx. med en halv million handlede kvinder og moderne slaver)…

  Uden tvivl er håbet for Rusland ikke at vesten lukker sig imod dem, tværtimod..De fleste Russere er efterhånden rigtig trætte af Putin også. Det er en vestlig løgn at han er så populær som han er! Valg i Rusland er også købte i Rusland nu..Putin skal nok bæres ud før han går! Vesten burde overveje denne mulighed for de sagesløse russeres skyld. Meget kunne være undgået hvis samme var sket med Hr. Hitler!

 30. Af P Christensen

  -

  Det mest interessante i sagen om børnepenge, bliver jo at Danmark bliver nødt til at have dansk personale placeret i modtagernes hjemlande
  til at administere alle disse danske udbetalinger, og herunder ikke mindst modtagernes danske skatteligning. Betalt af modtagernes hjemlande naturligvis.

 31. Af Jørn Strand Nielsen

  -

  @ Kasper Støvring

  Meget forklaringsdygtig og befriende analyse – befriende for Uffe Ellermanns og meningsfællers helt ubegrundede og meget konfliktskabende EU- og NATO-fiskeri i Ukraines oprørte vande. Men jeg forstår af samme grund ikke den tilkendegivelse, at du er på Ukraines provestlige side. Den tilkendegivelse hænger helt løsrevet, og kan jo netop ikke sluttes fra din analyse. Udfra dit sædvanlige værdi-kulturelle approach har ingen kultur vel på forhånd mere værdi end andre, og mig bekendt har samfundsgrupperne i det østlige Ukraine da i bedste demokratiske forstand respekteret en demokratisk præsident, mens det jo er de vestligt orienterede Kiev-borgere, som ved gadens parlament har afsat deres præsident. Ikke derved for at forsvare beskydningen af demonstranterne, men ligesom man vel ikke kan tiltro Nyrup, at han i sin tid beordrede beskydning med skarpt af demonstranter på Nørrebro, behøver man vel ikke forlods at antage, at den Ukrainske præsident har gjort det. Som i Danmark var det vel sandsynligvis selvbestaltede politi- og sikkerhedsfolk, som tog sagen i egen hånd, og i det mindste kunne man vel fra EU have foreslået en uvildig undersøgelse af sagen, i stedet for passivt at se til, at en demokratisk valgt præsident i et naboland kuppes ud. Det er jo i øvrigt også i Vest Ukraine, at der er etableret nationale, paramilitære grupper, der nu huserer rundt i Østukraine med stor risiko for civilbefolkningen – Jugoslavien in mente. Hvad angår Ruslands indsættelse af militær på Krim, er det vel også rineligt at indrømme Rusland en reel interesse på Krim, hvor 60% af befolkningen er etniske russere, ligesom Rusland har en af sine største flådebaser der. Også her er det netop i år relevant at have Danmarks håndtering af Slesvig-Holsten hang til selvstændighed in mente under 3-årskrigen, herunder negligeringen af de mange etniske tyske i den sydlige del af Slesvig og hele Holsten.

 32. Af Finn Larsen

  -

  Søren Revser har 100% ret.

  Glem alt det kultur- og værdi ævl. Det er blot et redskab i korrupte magthaveres værktøjskasse.

  Sagen er at en magthaver viste sig at være en lidt værre tyv end folket kunne klare. Nu er den helt store tyv blevet nervøs og et andet og mere kontant redskab trækkes op ad værktøjskassen.

 33. Af Niels Juul Hansen

  -

  @AXEL ERIKSEN

  “I DK føler etniske danskere, at der mere er en bevægelse mod, at de skal “assimileres” med indvandrernes vaner og normer – end der er en reel integrationspolitik!”

  Den må du gerne forklare.

  Hvad nøjagtig forhindrer dig i at leve i henhold til den kultur, du selv ønsker – og hvem er det, der forhindrer dig?

 34. Af Erik La rsen

  -

  Kasper S. – Tak for et fornuftigt og godt indlæg!
  Og ja, Rusland befinder sig i dag ca. i 1905 – tallet.
  Mens vi andre er nået til 2014!
  Og Putin er nok en af de værste ledere der har været siden Lenin/Stalin m.fl.
  Han skulle lige have vinter-OL overstået inden han begyndte sit angreb på Ukraine!
  EU ER nok det værste der nogensinde er sket Europa.
  Og der kan IKKE herske tvivl om at DK er det land i verden, hvor man snorksover mest og aldrig kan rejse sig fra DR-Tv-stolen og gå i “action”. Nej, man siger, eller tænker åbenbart – “hvad kan vi gøre”, “sådan er det jo” som vestagerdrengen siger! o.s.v. Men OK, der er “spirende ” tegn på at Holger Danske er – ER – ved at vågne.
  Mens Thorning, m.fl. og selv Løkke dummer sig og dummer sig vokser DF til snart Danmarks største – fornuftige parti. Flot! Næste gang stemmer jeg på dem!

 35. Af Finn larsen

  -

  Fint Erik Larsen

  Stem du på DF. Det eneste der kan afslutte denne bevægelse er sådan set at de får magt. Det ved Thulesen Dahl og det ved de andre partier efterhånden også godt.
  At overvære en eller anden DF minister overbringe EU kommisionen det budskab, at DK ikke har i sinde at overholde EU’s love og forordninger men stadig forventer at eksportere sine varer ureguleret inden for EU. Det bliver en fest !!

  Lad Thulesen Dahl få så mange stemmer at han på ingen måde kan undslå sig et regeringsansvar.

 36. Af søren sørensen

  -

  AF FINN LARSEN – 3. MARTS 2014 18:49
  “Fint Erik Larsen
  Stem du på DF. Det eneste der kan afslutte denne bevægelse er sådan set at de får magt. Det ved Thulesen Dahl og det ved de andre partier efterhånden også god”

  Problemet her er at DF som partei har stemt for flere EU forslag end noget andet. Ligesom at de ifølge undersøgelser af VKO tiden stod for “en stram indvandring” lykkedes det dem at indbringe over dobbelte så mange lønpressere under deres lo år end det gjorde Nyrup under sit lo år..De fik i et par år sat en indvandrer barnebrud regel op som betød at de i et par år flyttet til Malmø og i sidste måned af VKO levetiden da alt var givetvis tabt ifølge meningsmålingerne en enkelt grænsebom bemandet af 2 mænd og 1 kvinde!

  DF har jo røvrandt dem der stemmer på dem i 20 plus nu og gjort det stik modsatte af hvad de er gået til valg på.

  Her er beviset…….

  “21.03.2011

  Der kommer dobbelt så mange udlændinge til Danmark nu, som da Poul Nyrup Rasmussen var statsminister. Men i befolkningens øjne er der strammet op og lukket af. Medierne og Dansk Folkeparti bærer en stor del af ansvaret for vrangbilledet.

  Af Thomas Damgaard Sørensen

  Det seneste årti har budt på en heftig diskussion af, om Danmark var et land med lukkede grænser. Undersøgelser viser, at befolkningen mener, det er svært at komme hertil. Nye tal fra Udlændingeservice modbeviser dog det billede. Faktisk kommer der cirka dobbelt så mange udlændinge til Danmark nu som ved regeringsskiftet i 2001.

  Men hvorfor tror flertallet så, at der er strammet op? Mediernes store fokus på værdipolitik, især udlændingepolitik samt Dansk Folkepartis markante udmeldinger på området er en stor del af svaret.

  Man kan tale for og imod, om der er sket stramninger. Generelt får flere opholdstilladelse, men antallet som får det via asyl eller familiesammenføring er faldet. I 2001 kom 36.354 udlændinge til Danmark. I 2008, som markerer den foreløbige top, krydsede 69.277 grænsen.

  Flere, men andre udlændinge kommer til Danmark
  Antallet af opholdstilladelser som følge af asyl eller familiesammenføring er i samme periode faldet fra 17.213 til 5.860. Omvendt kom langt flere for at arbejde eller studere. 2010-tallene indeholder endnu kun de første 11 måneder, men det forventes at cirka 60.000 fremmede kom til Danmark sidste år, og at sammensætningen ligner den fra 2008.

  Især tre forhold kan forklare udviklingen.

  Da den borgerlige regering kom til, blev der ændret på asyl og familiesammenføringsreglerne, blandt andet med 24-årsreglen, hvilket samlet set reducerede antallet til en tredjedel fra 2001 til 2004, hvorefter det har ligget stabilt.

  Til gengæld er mange flere kommet for at arbejde eller studere. Fra 2001 til 2008 steg tallet fra 19.141 til 63.417. Det skyldes blandt andet, at flere østeuropæere kan komme hertil via EU-regler efter udvidelserne i 2004 og 2007. Desuden er der også kommet en række kinesere og indere.

  Endelig ramte finanskrisen i 2008 også Danmark. Det betød færre jobs, og dermed færre arbejdsopholdstilladelser i 2009.

  Kigger man på geografien, er der sket et skift i, hvor udlændingene kommer fra. Generelt kommer der flere europæere. I 2004 var 52 procent af de nytilkomne fra Europa, mens tallet i 2009 var 56 procent.

  Udlændingene uden fra Europa tæller flere indere, kinesere og filippinere. Procentuelt kommer der færre nye borgere med muslimsk baggrund til Danmark, antalsmæssigt har der dog været en svag vækst.

  Samlet set tegner der sig altså et billede af stigende vestlig indvandring, hvilket igen hænger sammen med regeringen og Dansk Folkepartis overbevisning om, at tilkomne fra nabolandene er lettere at integrere på arbejdsmarkedet.

  Danmark får brug for arbejdskraft
  Prognoserne fra Danmarks Statistik viser en markant ændring i demografien i de kommende år. Hver gang fem forlader arbejdsmarkedet, vil der kun komme fire ind. Danmark får altså brug for arbejdskraft, og set i det lys giver den ændrede tilstrømning mening.

  Men en række Gallup- og Rambøll-undersøgelser viser at 93-95 procent af befolkningen har et billede af at udlændingereglerne er strammere. Og 63-75 procent mener, at der er strammet tilpas eller for meget op.

  Men hvorfor er der sådan et misforhold mellem, at der kommer næsten dobbelt så mange til Danmark, og at befolkningen mener, at der er strammet op?

  Den amerikanske politolog Danny Hayes har forsket i issue ownership ? emneejerskab, og hvordan medierne dækker de forskellige politiske emner. Issue ownership dækker over, hvordan et parti nøje vælger sine mærkesager, og derefter profilerer dem, så de nærmest får patent på dem.

  Hayes når frem til det resultat, at medierne har en tendens til at give mere taletid til det parti, som har et givent område som mærkesag, frem for til partier der ikke har det som kerneområde. Har man derfor først sat sig på et område, får man oftest en god medieplatform at udbrede sit synspunkt fra.

  Dansk Folkeparti styrer udlændingedebatten
  Dansk Folkeparti har fra partiets start satset på udlændingepolitik og opnået ejerskab over området. Målsætningen er at begrænse antallet af fremmede som kommer til landet. Efter regeringsskiftet i 2001 har de ved 18 lejligheder kunnet fortælle vælgerne, at de har fået trumfet stramninger igennem.

  Budskabet er til at forstå. Og ofte har partiets ledere kunnet forklare det i danskernes foretrukne medie, fjernsynet, i forbindelse med finanslovsforhandlingerne, hvilket har givet maksimal eksponering.

  Og det har virket. Optællinger af hvilke emner, der er på mediernes dagsorden, viser, at udlændingespørgsmålet ligger højt. Ved valget i 2001 handlede godt 40 procent af alle historier om udlændinge, mens det sidenhen har været cirka hver fjerde.

  I samme periode har vælgerne også fundet udlændingepolitikken vigtig. Men det er kun hver fjerde til hver sjette vælger, der har opfattet spørgsmålet som det vigtigste.

  Medierne forstærker tendensen
  Medierne har altså fokuseret mere på udlændingespørgsmålet en vælgerne ønsker. Dermed har de givet Dansk Folkepartis vigtigste mærkesag vind i sejlene. Men kan man så ændre på det? Svaret er både ja og nej.

  En ændring er allerede i gang. De seneste tal viser, at udlændingespørgsmålet interesserer befolkningen og medierne stadigt mindre. Nu er det vigtigste i stedet økonomien og statens budget – om der er råd til efterløn og pension. Denne udvikling har man i øvrigt set tidligere. Historisk set har økonomiske kriser kunnet overtrumfe alt, mens værdipolitikken vinder frem, når der er højkonjunktur.

  Pia Kjærsgaard og co. vil dog næppe opgive udlændingedagsordenen. Senest har partiet omtalt beskæftigelsesfrekvensen blandt indvandrere som et sted, hvor man kan finde flere hænder og sparre sociale ydelser.

  Men medierne har også en opgave i at fortælle, hvordan tilstrømningen til Danmark rent faktisk udvikler sig. Og det synes ikke umuligt. For udlændingeservice oplyser tallene i de fire grupper, som vises i illustrationen. Og selv om det går hurtigt i fjernsynet, bør det i høj grad være muligt at præsentere den faktiske udvikling med en overskuelig grafik og en forklarende speak.

  Kilde: Udlændingeservice. Tallene for 2010 dækker kun over de første 11 måneder. De endelige tal vil derfor være cirka 1/12 højere.

  Thomas Damgaard Sørensen er bachelor i Medievidenskab og Journalistik og stud.cand.public ved Syddansk Universitet. Han har det seneste halve år beskæftiget sig med velfærds- og socialpolitik i EU.”

 37. Af Erik La rsen

  -

  at kommentere manden fra plejehjemmet med pc, gider man jo dårligt, men han bliver jo ved med at skrive at DF “importerede” flere “kulturberigere” end Løftebryder-Nyrup gjorde!!!! MORSOMT – men hvordan skulle DF kunne gøre det med kun 12% stemmer???? Kan Enhedslisten f.eks. stoppe indvandring med f.eks. det samme antal stemmer? Nej, me n manden er – undskyld bindegal! Han bliver ved, ved, ved med det vrøvl. Forstår ikke at hvis DF havde 51% stemmer, så kom der ikke én mere “kulturberiger” ind og hjemsendelsen ville begynde.
  Og “Finn Larsen” – ja, det bliver en fest – når vi kommer ud af EU – som 80% danskere i dag (mindst) ønsker! Jeg lover dig, at landet bliver Danmark igen! Vågn dog op! Eller tag ned og gem dig i kælderen på Kronborg.

 38. Af PREBEN F1 JENSENH J

  -

  Der er nu op mod en million indvandrere i Danmark, og hver dag er nye tusinder på vej mod Danmark. De kommer fra over 50 lande.

  Indvandringen koster nu mindst 100 milliarder kr. om året.

  En invasion, en masseindvandring, en ny besættelse er i gang. Og rundt om i Danmark er fordrivelsen af danskerne allerede i gang.

  Se også Den korte avis, Snaphanen og Uriasposten mv.

 39. Af søren sørensen

  -

  AF ERIK LA RSEN – 3. MARTS 2014 21:38

  Hvorfor dog dette usmagelige hak i dit navn, flyttemand “larsen”?

  Jamen lær dog at læse mand!

  Ikke blot mellem linier, som jo ville være det bedste, men også fakta, DST statistikker mv. Undersøg altså før du postulerere et forsvar som ingen værdi har overhovedet ift fakta, det skete eller om du foretrækker historien..Slå evt Danmarks historien op mellem 2001-2011?

  ” Forstår ikke at hvis DF havde 51% stemmer, så kom der ikke én mere “kulturberiger” ind og hjemsendelsen ville begynde.”,

  Du forstår ikke meget EL mht plutokratiet! DF blev opfundet for at vildlede ofre som dig over i liberalistisk flok hvor der ingen repræsentation har. Du tilhører ikke top 3% og jeg er ikke itvivl derom…..

  EL er forresten samme bogstaver som enhedslisten og elektricitet!..Hvorfor lever du så ikke op til EL? Hvad DF selvfølgelig burde forstå er at liste Ø via deres modstand mod EU og for ordentlige Danske lønmodtagere forhold, er eneste allieret her på nogen som helst måde men DF er jo ikke allieret her blot opfundet af liberal alliance og K!

  Og at så længe DF står i blå blok står de for det direkte modsatte af noget som helst som repræsentere deres vælgere interesserer..

 40. Af PREBEN F1 JENSENH J

  -

  Ja, se Snaphanen, Uriasposten og Den korte ang. terror, vold og mord i gaderne, i flere og flere byer og landsbyer mv.

 41. Af Niels Juul Hansen

  -

  @ERIK LA LA LARSEN

  DF’ere har i mange år kaldt indvandrere for “kulturberigere” i anførselstegn.

  Det er een ting man i hvert fald ikke skal beskylde DF’ere for at være.

  Kulturberigere – uden anførselstegn.

 42. Af Maria Due

  -

  Hvis man går ind for, at enhver kultur udvikler sig i sin egen ret, er det et alvorligt brist i logikken at påstå, at nogle kulturer lever i det 21. århundrede og andre i andre århundreder. Det giver simpelthen ikke mening.
  .
  I øvrigt mener jeg som historikeren Henrik Jensen, at dansk kultur har undergået en forandring, så at normerne ikke mere hentes “oppefra” men “nedefra”. Sproget ligeså. Nogen mener, at det er “de rigtige menneskers” normer og sprog, der har vundet over “de rige svins”, for de skal ikke tro, at de er noget, men i alle tilfælde er der tale om en proletariseringsproces, og en sådan har Rusland gennemgået sideløbende blot i hastigere tempo og med stor succes.

  Jeg kan sagtens argumentere for, at russerne er foran os i kulturel udvikling. Vi er for længst på et lignende spor og har allerede socialistiske diktatorer i Bruxelles. Forskellen mellem russerne og os er den, at vi ikke er blevet omvendt vha. en revolution men ved en snigende proces, og målet er stadig en fuldstændig nivellering,.

 43. Af Niels B. Larsen

  -

  @ Niels Juul Hansen: “Hvad nøjagtig forhindrer dig i at leve i henhold til den kultur, du selv ønsker – og hvem er det, der forhindrer dig?”

  Stil du det spørgsmål i diverse ghettoer. Så får du klart svar.

 44. Af Finn Bjerrehave

  -

  EU forstår det hele, nemlig Janakovitz som var valgt til Præsident i Ukraine, blev ulovligt afsat, søgte hjælp hos Rusland, og Putin spillede med musklerne på Krim, uden at løsne et skud, og
  alle kloge hoveder i Danmark afskrev øjeblikkeligt Krim, undtagen Putin som er klar over handel med EU, er fremtiden, men solidaritet med Ukraines folkevalgte Præsident, hører med til tilværelsen.
  Vi har stadig ikke hørt et ord, fra den nye indsatte Præsident i Kiev , og hvad er meningen.
  Politik er at stikke fingeren i jorden.Finn Vig

 45. Af Niels Juul Hansen

  -

  @NIELS B. LARSEN

  Du tænker vel ikke på Kokkedal og juletræer? Så er det godt nok et langt sidespring fra debatten.

  Mig bekendt var der ingen, der forhindrede nogen i at stille et juletræ op, hvis de havde lyst til det.

 46. Af Axel Eriksen

  -

  @ Niels Juul Hansen!

  Jeg tror snarere, at Niels B. Larsen og jeg tænker på andet end et juletræ i Kokkedal . Det var en provokation – men ikke særligt velvalgt af det muslimske flertal!

  Det jeg tænker på er, at nu må danske børn ikke spise frikadeller, flæskesteg eller andet fremstillet af svinekød! Hvorfor? Danmarks nationalspiser igennem århundreder!
  Hvorfor må danskere ikke komme i danske svømmehaller samtidig med muslimske kvinder – er de noget specielt?
  Hvorfor accepteres det, at muslimske kvinder går helt indhyllede, når der ellers er hætteforbud?
  Hvorfor accepteres det i vidt omfang, at muslimer har “besat” visse boligområder – også kaldt ghettoer – og behersker dem – hverken politi eller brandvæsen tør komme der.
  Hvorfor er der dog ikke en effektiv eftersøgning af angiveligt 60-70 personer med tilhørsforhold til Vollsmose, der stormede Odense Universitetshospital?

  Man kunne blive ved – det hjælper intet!

  “Sådan er det jo”, har den nuværende ypperstpræstinde udtalt!

 47. Af Hans Nielsen

  -

  @ Niels Juul Hansen “Kulturberigelse” er et ord der for ca. 20 år siden primært er blevet brugt af venstrefløjen for at legalisere indvandringen fra Mellemøsten. Birthe Weiss, Mimi Jacobsen og Mogens Lykketoft mente ligefrem, at vi kunne lære noget af muslimerne og flere andre kendisser fra venstrefløjen mente det samme .

  I dag må vi så konstatere, at den “kulturberigelse” vi var blevet lovet af venstrefløjen er ikke eksisterende.

  Her er nogle eksempler på hvad “kulturberigelsen” fra muslimerne har bidraget med af overrepræsentation på div. områder:

  Kontanthjælp
  Førtidspension
  Specialundervisning
  Vold
  No-go Zoner
  gaderøverier
  krisecentre
  fængsler
  Fortsæt selv listen, jeg orker sgu ikke!

  Bemærk venligst, at ordet “kulturberigelse” ikke bliver brugt af venstrefløjen i dag, men primært af “højrefløjen”. Og helt ærligt, Niels Juul Hansen, der er sgu ikke meget “kulturberigelse” i ovennævnte eksempler. Derfor skriver “højrefløjen” KULTURBERIGELSE i anførselstegn. Hvis vi kunne, skulle vi sende hele “kulturberigelsen” retur, “kulturberigelsen” er importeret under falsk varebetegnelse!

  “Hvem er det der forhindrer dig i at leve i den kultur du selv ønsker??

  Spørg de psykisk syge brugere af værestedet på Motalavej i Slagelse,

  Brugerne er blevet fordrevet fra deres værested af muslimske voldspsykopater, De er blevet kald Danskersvin, røvet, truet og på andre måder chikaneret.
  Kort sagt: De psykisk syge er blevet “kulturberiget”!!

 48. Af søren sørensen

  -

  AF HANS NIELSEN – 4. MARTS 2014 19:40

  “@ Niels Juul Hansen “Kulturberigelse” er et ord der for ca. 20 år siden primært er blevet brugt af venstrefløjen for at legalisere indvandringen fra Mellemøsten. Birthe Weiss, Mimi Jacobsen og Mogens Lykketoft mente ligefrem, at vi kunne lære noget af muslimerne og flere andre kendisser fra venstrefløjen mente det samme .”

  Men må skuffe HH men der er mere at lære fra fremmede kulture ends ens egen. Sådan er livet nu engang! Men kunne blot have overvejet om det ikke var mere ansvarligt at ha bragt flere varierende kulturere indtil landet? Danmark og Islam er begge opbygget på 1500 års konfrontation og har lært at regne mv. af hinanden. Endda udregne!

  Et kvote system som det de Engelsketalende lande altid har brugt var Danmarks store fejltagelse..Især når den geografiske historie erindres..De indfører kvoter af indvandrere fra hele verden(USA har selvfølgelige en massiv mexicansk og sydamerikansk indvandring, men de officielle kilder deler ud i kvoter til hele verden som i “green cards” lotterier mv..). Danmark skulle afgjort ha fulgt samme fremgangsmåde!

  Problemet er at de stadigvæk ikke har indført det og forstået det! Der er ingen konfrontation i mange forskellige kulturere og nationaliteter. De er nemmere at indlemme end en “kristen mod Islam konfrontation” som vi lever under….Udover problemerne med at bevare Dansk velfærd via social løn dumpning via nye EU lande!..Der er ikke brug for flere indvandrere til DK af nogen art. Danmark kunne muligvis udvide deres tagelse af flygtninge fra ussle 5oo til 5ooo fx om året men skære de økonomiske flygtninge ned fra 60.000 til min 20.000!

  Flygtninge bliver jo og investere og betaler til DK mens de andre kommer og går med rigdommen…

 49. Af Jacob Schønberg

  -

  Kasper Støvring er langt fra virkeligheden i de tidligere Sovjetlande og især langt fra virkeligheden i Ukraine. 1 Der er ikke nogen opskrift på hvordan en “socialistisk” stat overfører sine virksomheder til ansvarligt privat ejerskab. det betyder at de få bemægtiger sig selskaberne og produktionen. Alle kan se at nogen bliver vældig velhavende , det er derimod ofte tvivlsomt om de der tælfældigvis bliver ejere også er dem der skaber den bedste virksomhed , nogen belåner så meget som muligt , tager pengene og køber et slot på Krim. dem der ikke har den mulighed prøver så at skabe så store problemer for virksomheden som overhovdet muligt for at profitere på at få problemerne til at forsvinde. >Dem der så ikke har den mulighed, ja de er så sure over dette. 2 Som jeg ser det er problemet en slags post -sovjet mentalitet. mere en 70 år med Sovjet – Lening – Stalin osv osv har præget mentaliteten dybt (det ville være mærkeligt andet) det betyder bl a at der er meget langt imellem dem der ønsker at skabe en stor kapitalistisk virksomhed.. Dvs at der skabes alt alt for få nye arbejdspladser. EU har svært ved at skelne imellem økonomisk vækst og job-vækst. I Ukraine er det jobvæksten der slet ikke finder sted. De gamle virksomheder er ikke dygtige til at omstille sig. dvs at de laver gammeldags produkter på ineffektive måder. dvs at produkterne kun kan sælges til de gamle kunder i “sovjet” dvs at store områder i ukraine er helt afhængige af deres export til Rusland. Så når Rusland siger at ved en aftale med EU så får i en 20 % særtold så bliver folk meget meget bange. der er ikke ret meget sikkerhedsnet hvis du bliver arbejdsløs. Så det handler slet ikke om sprog og oprindelsesland men derimod om at få midler nok til mad og varme. Hvis du tjener ca 30 kr om dagen og ikke har et sikkerhedsnet og desuden har familie der døde under den store hunger da stalin tog alle fødevarer fra Ukraine så er det helt naturligt hvis du bliver angst , og det er baggrunden for det der sker ikke at det tilfældigvis er Russere eller Rumænere eller andre. med venlig hilsen Jacob Schønberg

 50. Af Erik La rsen

  -

  Ja, igen Niels Juul Hansen er præcis som sørensørensen udenfor al pædagogisk rækkevidde., så Hans Nielsen du har så utroligt meget ret. Og læs mit indlæg på Søren Pinds blog – hvor jeg lister de ting som han ønsker at jeg skal forklare – OG, OG,OG – intet svar tilbage fra ham – ingen kommentarer til de ting han altid spørger om og ønsker at vi andre skal svare på. Han KAN simpelthen ikke forklare alle de falske løgne som hans venner på den røde fløj disker op med HVER ENESTE DAG.

Kommentarer er lukket.