Vesten forstår ikke Putins civilisationskamp

Af Kasper Støvring 70

Forstår vi i Vesten overhovedet Putin? Noget kunne tyde på, at vi ikke gør det. EU opfører sig som en elefant i Ukraines glashus og baner vejen for et statskup i Ukraine; andre anerkender ikke, at Ukraine er et dybt splittet land, hvilket er emnet i denne udmærkede kronik; atter andre håner Putin som en slags diktator eller nazist, som Hillary Clinton kom for skade at bemærke ; Søren Pind mener, at Vesten skal sætte hårdt mod hårdt; og nogle gør nar ad teologen Iben Tranholm, når hun anser Putin som et forbillede og taler om, at Putin ønsker at genrejse Rusland med åndelige, kristne værdier, vendt imod Vestens forfald.

Men det er jo lige netop, hvad Putin ønsker – og hvad også russerne i høj grad synes at beundre ham for (Peter Hitchens mener nogenlunde det samme).

Jeg deler ikke Tranholms ønsker, men hendes analyse er korrekt; hendes synspunkter er som regel  provokerende, skarpe og ganske radikale, og netop derfor er de interessante at læse. Hun ser det, de fleste vesterlændinge ikke kan se, fordi de har travlt med at projicere deres egne værdier over på russerne og bedømme Putin med deres egne moraliserende normer.

Tranholms ideer bakkes på mange måder op af en analyse af en af de bedste Ruslandsanalytikere, Ivan Krastev, i en ny artikel i Foreign Affairs. Her skriver Krastev følgende:

“[…] Putin has come to view himself as a last bastion of order and traditional values. He is convinced that liberalism is contagious and that Western mores and institutions present a real danger to Russian society and the Russian state. He surely dreams of the pre-1914 days, when Russia was autocratic but accepted, revolutions were not tolerated, and Russia could be part of Europe while preserving its distinctive culture and traditions.”

Jeg mener, at Putins styre er dybt problematisk, og jeg ville ikke ønske at være borger i Rusland. Men jeg er jo også forankret i Vesten, ikke i den ortodokse-slaviske civilisation, som Rusland er kernestaten i. Og der er overhovedet ingen tvivl om, at Ruslands fremfærd i Ukraine – angrebet på Ukraines nationale suverænitet og territoriale integritet – bør fordømmes.

Men igen: forstår vi overhovedet Putin? Ellemann har skrevet en udmærket blog, hvor han er inde på det forhold, at Putin virker som en statsmand, der lever i en anden verden, i et andet århundrede, som Tysklands kansler Merkel har udtalt (og som også var emnet i mit seneste blogindlæg).

Også det forhold kaster Krastevs artikel lys over. Anledningen er den aktuelle krise, som ifølge Krastev udgør den største trussel mod selve den europæiske orden i de sidste 50 år. Resultatet kan nemlig blive fremkomsten af et imperialt Rusland og en fejlslagen stat midt i Europa. Ruslands handlinger skal imidlertid ses som et forsøg på at inddæmme Vesten og modvirke vestliggørelsen af den slavisk-ortodokse civilisation.

Jeg kommer tilbage til Krastevs artikel. Men først lidt om forklaringen på Putins popularitet i dette perspektiv.

Som jeg har skrevet i tidligere indlæg, kan Putins nye Rusland kan meget vel blive det gamle Rusland: En selvbevidst stormagt der udtrykker stolthed over sin status. Bevidstheden om fornyet magt styrkede i 00erne den russiske nationalisme, og den er blevet ledsaget af vrede over den ydmygelse, landet oplevede ifølge mange russere i løbet af 1990erne.

Opbakningen bag Putin er stor. En undersøgelse fra PEW fra maj 2012 viste, at 72 procent af russerne bakkede op om Putin. Noget sådant var utænkeligt i 1990’erne. En kommentator skrev i 1996: ”At leve under autokrati, eller endda at være en autokrat, virker reaktionært, uciviliseret, smagløst, ikke helt comme il faut, med ét ord: ’uncool’.” (Citeret efter Georg Sørensen: A Liberal World Order in Crisis”). Det kan man så sammenligne med, at Putin blev valgt til årets mand i Time Magazine i 2007.

Efter den kolde krig triumferede Vesten, og de tidligere østeuropæiske lande blev EU-medlemmer som et vidnesbyrd om EU-projektets succes. Men vestliggørelsen blev af mange russere opfattet som en fremmed ordning, der blev påtvunget Rusland på et tidspunkt, hvor landet var svagt, og den russiske revanchisme over for Vesten, der fandt sted i løbet af den genrejste storhedsperiode i 00erne, skyldtes i høj grad oplevelsen af netop ydmygelsen i 1990erne.

Stater kan som bekendt ligesom mennesker være besjælet af vrede, stolthed og ære. Ruslands tilpasningspolitik efter Murens fald blev med andre ord ikke opfattet som oplyst og kløgtig statsledelse; vestliggørelsen blev tværtimod opfattet som en fremmed orden, sejrherrerne efter den kolde krig påtvang en svag russisk stat. Som flere russiske kommentatorer, heriblandt Dmitri Trenin – som jeg ligesom Krastev anser for en af de allermest vidende om Rusland – har peget på, anså mange russere Ruslands tilpasning til Vesten i 1990erne som en ren overgivelse. (Se bl.a. Dmitri Trenin: ”Russia Leaves the West” i Foreign Affairs 85 nr 4, juli/august 2006).

Det samme gælder accepten af NATO-udvidelsen, tilbagetrækningen af tropper fra de tidligere Sovjetrepublikker, anerkendelsen af Ukraines, Georgiens og de baltiske landes uafhængighed, accepten af den europæiske indflydelse på Centraleuropa, Kaukasus og Centralasien.

Ivan Krastev skriver i sin nye artikel i samme magasin, at Ruslands brug af militære styrker på Krim er en ”game changer”; der var nemlig mange andre valgmuligheder. Putin er grebet af vrede, og han ønsker at påvirke Ukraine i østlig retning ved at forskyde landets magtcentrum. Og han kan, som Ellemann er inde på, slippe af sted med det, fordi Vesten er svækket.

Pointen er her, at Putin er i gang med at forlade alle bestræbelserne på at gøre Rusland til en europæisk nation, der er anerkendt af andre vestlige lande. Han anser det for langt mere værdifuldt, at Rusland udgør kernestaten i en unik civilisation, den ortodokse. For at opnår det, handler han ”irrationelt”, ud fra passioner: Han er villig til at se stort på de enorme økonomiske tab, der er forbundet med den udvikling. Ære, stolthed betyder mere. Putin er kort sagt motiveret af ideer.

Krimkrisen handler om at modstå de – ifølge Putin – vestlige ideer om globale retsnormer og den orden, som har hersket i Europa efter den kolde krig. Kan Vesten modstå dette?, spørger Krastev:

”Whatever the answers, it will be hard to counter Putin. He has refused to play by Western rules. He seems not to fear political isolation; he invites it. He seems not worry about the closing of borders; he hopes for it. His foreign policy amounts to a deep rejection of modern Western values and an attempt to draw a clear line between Russia’s world and Europe’s. For Putin, Crimea is likely just the beginning.”

 

 

70 kommentarer RSS

 1. Af Niels Juul Hansen

  -

  @Kasper Støvring

  ” Ruslands handlinger skal imidlertid ses som et forsøg på at inddæmme Vesten og modvirke vestliggørelsen af den slavisk-ortodokse civilisation.”..

  Jeg mener, at ovenstående er essensen af dit ‘forsvar’ for Putin., men jeg mener også at det er essensen af de fleste af dine mange blogs om Vesten og Danmark..

  Correct me if I’m wrong.

  Der er mange ‘nyrige’ i Rusland, men stadig en stor ludfattig befolkningsgruppe. Denne gruppe kan han ikke tilfredsstille med forbedrede økonomiske forhold. Det har hans øgede militærbudget været for stort til.

  Derimod har han været dygtig til at iscenesætte sig selv som landets frelser (tidligere KGB-chef, nu genfødt kristen!). Han har gennem de statslige TV’kanaler forhindret russerne i at få et nuanceret billede af verden, men han har derimod – gennem diverse stunts, som vi i Vesten betragter som pinlige og latterlige,opbygget et image som den magtfulde alfaderlige ‘Zar’.

  Denne appel til nationalisme kombineret med det nye fjendebillede er en stærk vodkacocktail, men spørgmålet er, hvor længe rusen holder – og hvornår realiteternes tømmermænd indfinder sig.

 2. Af PREBEN F1 JENSENH J

  -

  Det er jo rigtigt at Europa efterhånden bor i et glashus, men alligevel kaster med sten.

  For Europa er jo blevet et dekadent og åndeligt formørket område, ihvertfald politisk set. Og det er jo nok til at hele den europæiske etik, kultur og civilisation kan blive bragt til fald.

  Flertallet af politikerne og journalisterne og en del af forfatterne er gået over til nykommunismen eller rødfascismen, og hvor russernes flertal i dag er anti-kommunister, efter at de gennem årtier har erfaret hvordan kommunisterne optrådte som tyranner der perverterede alt………………………… og gjorde statsterror, folkefordrivelser og massemord til politisk korrekt politik……………….. så er det jo her i vesten kommet på mode at bagatellisere de kommunistiske og totalitære rædsler i Sovjet-unionen, Kina, Cambodia, Rumænien samt dele af Afrika, Asien og Mellemøsten. Man taler ti eller tyve gange tiere om de nazistiske forbrydelser end om de kommunistiske forbrydelser.

  Og vi har fået en regering hvor in-kompetence, nykommunisme og totalitær ideologi skinner tydeligt igennem…………………………… noget der giver sig udslag i udpræget kynisk, landsskadelig og borgerfjendsk lovgivning.

  Der er helt afgjort brug for at vi danskere begynder at forsvare vores kultur og eksistens. Propaganda-fordummelsen, ondskaben og barbariet vil komme tilbage, hvis Europa ikke kommer ind på en ny og bedre kurs.

  Den næste europæiske katastrofe kan blive større end 1. og 2. verdenskrig tilsammen, og rædslerne og blodbadene kan blive endnu større.

  Her i Danmark lægges der iøvrigt også op til katastrofale og blodige tilstande, ja, de er allerede begyndt mange steder. Hovedansvaret for denne uhyggelige og folkefjendske udvikling bæres af de politikere og medier der synes at have “glemt” at uden sandhed, uden moral og uden fremsynet tænkning, kan enhver fred og civilisation hurtigt synke i grus.

  Som George Clooney siger………..: det er rarest hvis man ikke skal leve i en bundrådden verden hele tiden.

 3. Af Søren Poulsen

  -

  Det er – som sædvanligt(?) – fine betragtninger Kasper. Alligevel sider jeg tilbage med den fornemmelse, at du selv “falder i” med hensyn til projecering af vestlige værdier?
  Hvordan kan Putins styre være “dybt problematisk”? Han blev valgt med mere end 60% af de afgivne stemmer, i et valg hvor omkring 70% af de stemmeberettigede deltog, eller sagt på anden vis (0,60 x 0,70=) 42% af de stemmeberettigede støtter ham. En amerikansk præsident har sædvanligvis opbakning fra omkring 20% af de stemmeberettigede og ingen omtaler det som problematisk?
  Og så citatet om at Putin lever i et andet århundrede? Dette er jo et åbenlyst forsøg på at udgrænse ham, for der menes jo et tidligere århundrede og hvem bryder sig om at blive kaldt gammeldags? Kasper, at citere Uffe Elleman burde være under din værdighed!
  Og så er der den nuværende vestlige tradition med at henføre alt til etnicitet, historiske begivenheder og “følelser”? Du skriver “Stater kan som bekendt ligesom mennesker være besjælet af vrede, stolthed og ære” Det kan du vist godt selv se er galt? Statens repræsentanter – ikke staten – kan have den slags følelser, men det er næppe relevant her.
  Se nu lige på et almindeligt kort. Såfremt Ukraine kom i EU og senere Nato, ville Rusland være reduceret til en andenrangs magt i Sortehavet, for kysten fra Odessa til Kerch-strædet ville komme under EU-kontrol. Muligheden for optagelse af de små, men olierige kaukasiske stater i EU og Nato ville være stærkt forbedret – navnlig for Georgiens vedkommende, der jo også har kystlinie til Sortehavet – og det er lige præcis hvad Centraleuropa (læs Tyskland) ønsker. Det har Putin hindret med et genialt træk. Genialt fordi – og det har Putin og hans rådgivere givet vidst – USA intet vil foretage sig, det “uheldige” notat fra den britiske udenrigsminister viser, at de heller intet vil gøre og hvem er der så tilbage? Tyskerne netop – klogeligt -meddelt, at de ikke bryder sig om alt for skrappe sanktioner
  Martin Lidegaard – der jo ikke just er noget stort lys – kan så fortsætte med at gøre sig selv til grin

 4. Af Bjarne Munk Christensen

  -

  @ K.S: – interessant analyse!
  – men, måske bliver det nye Rusland den sidste bastion mod islamiseringen af Europa, hvorfor vi må og skal støtte Putin imod et EU, der, bevidst, arbejder mod at ødelægge de gamle europæiske nationalstater ved en ekstrem muslimsk indvandring, der, uundgåeligt vil ødelægge Vesten og de europæiske kulturer og folkeslag indenfor de næste 10 – 15 år. Dette kan ikke gentages tit nok.
  -Fattigdom, elendighed og armod kommer til at ramme de vestlige lande, der, allerede nu, ikke er i stand til at opretholde militære styrker af blot et nogenlunde rimeligt omfang.
  – EU-politikerne er købt og betalt af de arabiske oliesheiker – det står mere og mere klart.
  – NATOS samlede kampvognsstyrker (inkl. USA’s ) andrager ca. 8.000 imod russernes mindst 15.500 ( plus ca. 50.000 i gemt reserve – som altid ) og Ruslands flystyrker andrager ca. 7.000 kampfly , hvilket også er flere end hele NATOs. Læg dertil Kinas militære styrker, der overgår Ruslands – Kina har jo netop, for ganske nylig, udtrykt stor forståelse for Putins seneste tiltag….ikke sandt?
  -m.h.t. taktiske og strategiske atomvåben har “geniet” – HUSSEIN Obama jo sørget for, at dette, sidste forsvarsvåben for vesten – jo også er kraftigt reduceret ( se mine tidligere indlæg – OBAMA er en farlig mand for vesten I – II og III der klart beskriver dette scenario ) alt imedens stater som Pakistan, Inden og ikke mindst Kina opruster kraftigt ved bl.a. udvidelse af deres atomvåbenlagre.
  – alt taget i betragtning står vesten ekstremt svagt og undergraves, samtidigt, dagligt af virkelighedsfjerne, super naive og direkte tåbelige politikere uden den rigeste historiske viden, der har åbnet vestens grænser for massiv muslimsk indvandring ( = den Trojanske hest )
  – Det kan kun ende grueligt galt og det gør det, utvivlsomt, også.
  Dette er hr. Putin fuldstændig klar over, og eftersom han, naturligvis, ikke ønsker at Rusland gør selvmord, sammen med de lalle-svage vestlige nationer, reagerer han som han gør – kald det storhedsvanvid eller hvad man nu vil, men manden er væsentligt mere klog og fremadskuende end vore stupide politikere.
  Al ære og respekt for det.
  PS:: – I øvrigt -Englænderne mente også ( som USA og resten af tåberne i vesten ), at de havde en super professionel, stående,hær i 1940, som de så sendte til Frankrig ( ekspeditionskorpset = ca. 330.000 mand )for at støtte den franske hær. Da tyskerne, så endelig, angreb Frankrig d. 10.Maj 1940, klarede denne “professionelle engelske hær ” sig “hele” ca. 1 mdr. hvorefter den – i en ynkelig forfatning ( efter tabet af alle kampvogne, feltkanoner, en stor del af luftvåbenet – alle lastbiler, ammunitionsvogn samt meget mere ), blev evakueret fra Dunkirk ( med kun rustne geværer tilbage måtte de vade ud til skibene) – totalt udmanøvreret af en VÆRNEPLIGTIG tysk hær, der tromlede den franske ( ca. 5 millioner mand ) ligeså, så Frankrig måtte kapitulere efter kun ca. 35 dage til en undertallig tysk hær med et mindre antal kampvogne, et mindre antal feltkanoner, et mindre antal fly samt ikke mindst et mindre antal soldater, men særdeles veluddannede almindelige VÆRNEPLIGTIGE ( 2 år )med en særdeles høj kampmoral.
  Hvad fortæller det mon om såkaldte professionelle, stående hære og vestens stupide indstilling til samme….??
  Dette, blot for at anskueliggøre vestens umulige og svage stilling LIGE NU og i fremtiden – intet har politikerne lært af historien – absolut intet, men måske har hr. Putin det..??

 5. Af Ole Skovgaard

  -

  I sidste ende er de økonomiske interesser simpelthen for store og især afhængigheden af en stabil russisk gas forsyning for stor til at EU kan blive enige om noget som helst, andet end at mennesker der tænker på sin fremtidige karriere i systemet (Thorning) eks kan tone frem på News med formaninger om hvad man burde. Ja bølgerne går højt nu, men når de har lagt er det hele en storm i et glas vand og hvorfor skulle vi ikke osse bare holde det til det.

  Russerne fører ikke krig på Krim de har ikke besat Krim, de har sikret deres Baser på Krim og deres Sorte havs flåde, hvilket jo ifølge Vesten er dybt besynderligt at Russerne gør det i et land der er på randen af Anarki. Bortset fra at alle vestlige politikere der jo mener at det bare en kamp i landet mellem det GODE og det ONDE. Og det GODE skal bare have lov til at vinde så bliver alt jo godt. Jeg lever osse efter KIS princippet hjemme hos mig, Keep It Simple, jeg har kun en stol og et bord og ingen lys, når det bliver mørkt tænder jeg for TV´et det lyser lejligheden op.

 6. Af Flemming Hansen

  -

  Lige inden urolighederne i Kiev startede, påbegyndte jeg genlæsning af Samuael Phillip Huntingtons “The Clash of Civlizations” i Peter Mollerups glimrende oversættelse. Forfatteren skrev bogen i 1996 og døde vist i 2008. Når man læser kapitlet “Kenestater, concentriske cirkler og civilisationernes orden” får man en sær fornemmelse af, at forfatteren har aflagt besøg i fremtiden. Han har jo nok blot været en indsigtsfuld mand.
  Det synes jeg da også Kasper Støvring er.

 7. Af Niels B. Larsen

  -

  Niels Juul Hansen: “Han har gennem de statslige TV’kanaler forhindret russerne i at få et nuanceret billede af verden”

  Man kan omvendt også mene, at han har beskyttet sin kultur mod uønsket påvirkning udefra, hvilket er helt legitimt og noget som EU med fordel kunne kopiere ved at undlade indvandring fra fremmede kulturer udover hvad der måtte være gavnligt set fra et økonomisk synspunkt.

  Niels Juul Hansen: “…men han har derimod – gennem diverse stunts, som vi i Vesten betragter som pinlige og latterlige,opbygget et image som den magtfulde alfaderlige ‘Zar’.”

  Jeg vil tro at Obama er ret misundelig. For det er, hvad alle toppolitikere har våde drømme om at gøre: at blive opfattet som ‘manden m/k over alle mænd m/k’. Der er ingen tvivl om at mange russere er taknemlige over hans modstand mod vestlig indflydelse – her i resten af Europa er der vist også flertal mod eksempelvis muslimsk kulturs indflydelse.

  Niels Juul Hansen: “Denne appel til nationalisme kombineret med det nye fjendebillede er en stærk vodkacocktail, men spørgmålet er, hvor længe rusen holder – og hvornår realiteternes tømmermænd indfinder sig.”

  Nationalisme er den lim, som holder (især store) samfund sammen. Vi kunne godt bruge lidt mere af det her i landet – som modvægt til pseudodemokratiet uden nosser i Brüssel. Og nationalisme er betydeligt bedre end sit rygte.

  Ingen vil vist beskylde mig for at have større sympati for Putin eller hans styre, men med tanke på afstemningen i Sønderjylland i 1920 kan jeg kun bifalde den kommende afstemning på Krim. Krim er trods alt gammelt russisk område gennem flere hundrede år og godt betalt i russisk blod i 1854-56 og 1942-44.

 8. Af Niels Juul Hansen

  -

  @BJARNE MUNK CHRISTENSEN

  Man kan undre sig over, at russerne hopper på Putins stunts og misinformationer , men at han lykkes med her i Danmark er ganske uforståeligt.. Han har naturligvis mange års erfaring gennem sit arbejde i KGB, som også fik held til at misinformere naive danskere under den kolde krig, men skulle vi ikke været blevet bare en lille smule klogere?.

 9. Af Thomas Borgsmidt

  -

  Jeg véd det ikke rigtigt!

  På den ene side set er Putin fuld af løgn. Det skulle umiddelbart betyde, at han er utilregnelig og ikke til at træffe en aftale med. Det er sådan set også rigtigt.

  På den anden side er Rusland og Putin så forudsigelig, så det gør ondt. Hele opførslen i Ukraine er simpelt hen en afskrift af det russiske feltreglement. Man véd, hvad der sker næste dag – man kan sætte dato og klokkeslæt på alt. Alle pressemeddelelser er redigeret på forhånd.

  Det gør, at man skal forholde sig til, hvad Putin gør og ikke, hvad han siger. Det gør man så! Altså man er nød til at spille spillet og selv være tilregnelig.
  F.eks. Nu sender USA 6 F-15 Eagle – med lufttankning – til midlertidig stationering i de baltiske lande. Det træk var så forudsigeligt, at man sidste efterår kunne have sat serienumre på de deltagende fly.
  Har verdensfreden været i fare? Næhh…. reelt ikke.

  Jeg tror ikke man får noget ud af at filosofere så meget over personer.

  Det, der er sket i Ukraine er, at forskellige flokke røverbaroner har forsøgt at spille EU og Rusland og USA ud mod hinanden. Ud over at skaffe en masse ballade, råben og skrigen, så er det ikke lykkedes. Hvorfor ikke?
  Fordi magtstrukturerne EU, Rusland og USA ikke bryder sig om at nogen blander sig i deres hobbyer.
  Der er sket en forstyrrelse, som har forplantet sig næsten naturlovsmæssigt gennem systemet. Hvis Land og Folk havde eksisteret endnu, så havde man kunnet skrive hele avisen ord for ord.

 10. Af Niels Juul Hansen

  -

  @NIELS B. LARSEN

  Som jeg skrev for flere dage siden, så kan Vesten glemme alt om, at russerne vil opgive at bevare kontrollen med Krim.. Det kommer aldrig til at ske.

 11. Af Preben Jensen

  -

  Hvis der er nogen der er tilhænger af totalitær politik og Europas omdannelse til et område domineret af kulturfremmede, er det Nils Juul Hansen. Så hvordan kan han efterlyse at folk skal blive klogere? Bliver NJH nogensinde selv klogere?

 12. Af Maria Due

  -

  Nå, så vendte Kasper Støvring 180 grader., fordi det kristne og nationale kom på bordet.

  For snart en uge siden skrev jeg på Uffe Ellemanns blog, at den kendte amerikanske diplomat George Kennan allerede tidligt under Den kolde krig gjorde opmærksom på, at Vesten ikke forstår russerne, fordi Vesten ikke forstår, at russerne har en lang tradition for at betragte Vesten som aggressorer.

  Det ville Kennans landsmænd ikke vide af den gang, og det vil de stadig væk ikke. Hillary Clintons Hitler-bemærkning viser det og er toppen af dumhed.

 13. Af Carsten Hansen

  -

  Enig i analysen. Når det gælder Rusland og russerne, giver det mening at tale om en anden kultur. Det bliver nok ikke i vor levetid, at Rusland bliver et demokrati i vestlig forståelse, end mindre kulturelt i vestlig forstand. Det er landet og dets befolkning simpelthen for ortodoks til.

  Rusland er økonomisk svag, men militært stærk nok til at gennemtvinge sine interesser med magt eller trussel om umiddelbar anvendelse af magt. Meget russisk.

  Vesten er økonomisk stærk, men militært svag i den forstand at man er tilbageholdende med at bevæge sig ud i militære engagementer, med mindre resultatet er givet på forhånd. Meget vestligt. Det forstår Putin at udnytte. Selv om Vesten kunne banke Rusland militært, ville den aldrig kunne vinde landet, jævnfør Napoleon, Hitler og andre, som måtte have forsøgt gennem tiderne. Det er det simpelthen for stort og for fremmedartet til.

  Under de omstændigheder kan Vesten kun håbe på, at dens økonomiske magt vinder på længere sigt. Indtil da er det Putin, som bestemmer takten i sin forhave.

  Og det giver lige så lidt mening at tale om “det ukrainske folk” som at tale om det irakiske folk, for i Ukraine orienterer regionerne sig forskelligt. Det lyder kynisk og er ikke comme il faut, men en opdeling af territoriet langs etniske skillelinier ville løse mange problemer. Det har f.eks. Danmark gode erfaringer med (Slesvig, 1920).

 14. Af Maria Due

  -

  Russerne har i fler hundrede år betragtet sig selv som værende i en forsvarsposition til Vesten, og det kan man dårligt fortænke dem i, når man fx overvejer, hvad Hitlers Operation Barbarossa og vores botanisering i deres baghave har budt og stadig byder dem. De befinder sig stadig i en stor fædrelandskrig.

  Russerne har ellers lige afholdt en flot olympiade, hvor alverden og især dens kendisser stimlede til. Det betød mere end prestige for russerne selv, det var også en venlig udstrakt hånd, og alligevel havde Vesten travlt med at fordømme (det sædvanlige om homoseksuelle) og ligeledes travlt med Ukraine. Der blev trampet på den udstrakte hånd.

  Dette har intet med kristendom at gøre men meget medrussernes n ære, en nødvendig bastion på Krim og hånlig aggressiv opførsel fra Vestens side.

 15. Af Bjørn Danh

  -

  Og slet ikke din side-kammerat Uf-fy, hehe.
  Har nu flere gange slettet mine indlæg med fakta om vestens myrderier, fej og tøsedreng som han er.
  Det ER nu engang ikke jeres yndlings,fjender som myrder løs, men jer selv.
  Er sandheden ilde hørt?
  Strammer skyklapperne?
  ER der virkeligt ingen I de danske medier, der tør anerkende, at det er jer selv, vesten, der er massemordere?

 16. Af Bjørn Danh

  -

  Og igen i dag myrdede Nato, med deres terror-droner, 5 afghanere.
  Totalt u-interessant for Berlingske?
  Siden Putin sendte sine “fredsbevarende” styrker ind på Krim, ingen dødsfald i Ukraine!
  Det er vel ik’ så tosset?
  Lær det nu: Der ER ingen forskel på folk!
  Race, religion eller politisk tilhørsforhold.
  Ondskab grådighed og magtbegærlighed findes overalt.
  Sådan er det nu engang med mennesker.
  Desværre lærer mennesket intet, men gentager sine fejltagelser.

 17. Af Bjarne Munk Christensen

  -

  @ Nes Jul Hansen –
  lige for en god ordens skyld – so ung var jeg tjenestegørende som officer-r ved et dansk KAMPVOGNSREGIMENT og er absolut ikke HVERKEN KOMMUNIST, RØD-FASCIST RADIGAL eller andet suspekt- derimod er jeg REALIST, hvilket , som bekendt, er noget ganske andet.
  Er, i øvrigt, helt enig med Maria Due og Preben F1 Jensen samt ligesindede, der ,for længst, har “set skriften på vægen”.
  Den gamle MAOIST, der kalder sig EU-formand i Bruxelles og hans medløbere er godt i gang med at ødelægge hele Europa og det er vi mange – rigtigt mange, der vil gøre alt for at forhindre. USA er blevet økonomisk svag, afhængigt af Kina og godt på vej “ned ad slisken og, i øvrigt, overtaget af feminiserede, lalle-svage politikere, ligesom Europa, der jo tilbeder det multikulturelle “paradis”.
  Som ung havde jeg aldrig troet, at vi skulle komme i denne situation, at vi skulle forsvare russisk politik, men verden, forandre sig – desværre.og ikke til det bedre………ikke sandt?

 18. Af peter kocsis

  -

  Støvring:

  “at Putin ønsker at genrejse Rusland med åndelige, kristne værdier, vendt imod Vestens forfald.”

  Ja, det er den mafiøse, korrupte massemorder og diktator lige den rette til.

 19. Af peter kocsis

  -

  Støvrinjg

  “Han anser det for langt mere værdifuldt, at Rusland udgør kernestaten i en unik civilisation, den ortodokse.”

  Pladder. Hvorfor forsøger han så at lave en Eurasisk union med muslimske lande som Kazakstan etc?

 20. Af Bjane Munk Christensen

  -

  – beklager alle slå-fejlene, men er p.t. i langtidseksil på Gran Canaria og har problemer med internettet, der jævnligt, falder ud.
  – derfor…..!

 21. Af Torben Snarup Hansen

  -

  Citat: “Russerne har i fler hundrede år betragtet sig selv som værende i en forsvarsposition til Vesten, og det kan man dårligt fortænke dem i, når man fx overvejer, hvad Hitlers Operation Barbarossa og vores botanisering i deres baghave har budt og stadig byder dem. De befinder sig stadig i en stor fædrelandskrig.”

  Korrekt. Når man som kritisk vesterlænding borer videre og vil diskutere 300 års russisk aggression til alle sider, bliver russerne sædvanligvis – både under og efter kommunismen – sure, eller også gider de ikke tale om emnet. Det er lidt trættende ALTID at høre om Hitlers overfald, som en forstandig regering i Moskva kunne have undgået eller i værste fald forebygget eller afværget i kampens første fase. Men denne ulykke skal retfærdiggøre den efterfølgende imperialisme, der fladmaste bl.a. det Polen, som faktisk var anledning til selve verdenskrigens udbrud i 1939. Russerne – og stadig en mængde vestlige venstrefløjsere – vil kun FØLE. Det er der selvfølgelig grund til, når talen falder på tyskernes uhyrligheder på østfronten. Men gennem årtier benægtede det officielle Sovjet og alle eftersnakkerne, at Katyn-massakren blev foretaget af sovjetiske bødler, som også skød alle estlændinge med telefon.

  Tilbage står, at et halvt århundredes kommunistisk tyranni medførte en gigantisk ødelæggelse af Rusland selv og alle de andre undertrykte nationer. Da en dansk landmand få år efter Sovjets implosion i 1991 og Baltikums befrielse opbyggede et nyerhvervet landbrug i Letland, kommenterede han: “Jeg ansætter ikke lokale folk, der er over 30 år!”

  Det hedder “vlast”, og det er den dybere årsag til drukkenskab, død og dumhed, som i dag hærger underklassen. Det problem behøver Putin ikke tage sig af. Dette anskueliggør Støvring udmærket.

 22. Af Kurt Dejgaard

  -

  Citat:
  “EU opfører sig som en elefant i Ukraines glashus og baner vejen for et statskup i Ukraine”?

  Kommentar:
  Se, det er jo en påstand der vil noget!
  Den, gad jeg godt se bare en lille smule argumentation for,

 23. Af Torben Snarup Hansen

  -

  Citat: “Forstår vi i Vesten overhovedet Putin?”

  – Ja, det er der heldigvis mange, der gør! Støvring citerer selv nogle klarttænkende, informerede iagttagere.

  Der ville det være ønskeligt at udskifte “Vesten” med “Vestens politikere – især EU-kommissærerne”. Disse naive kynikere er IKKE Vesten. De er IKKE Europa. De er i færd med at ødelægge Europa.

 24. Af Anders Thornvig Sørensen

  -

  Kasper Støvring selv har bekendt sig som troende kristen, det har han gjort fuldstændig klart i et interview med Kristeligt Dagblad fra 19. november 2012. Han gjorde det også klart, at han bekender sig til den klassiske protestantisme med en stærk individualisering af troen, og at han mener, at kristendommen som religion skal acceptere hård kritik, om det så måtte være i grovkornet satirisk form.

  Når jeg læser det nævne interview sammen med, at Kasper Støvring faktisk lægger afstand til Iben Thranholms synspunkter i denne blog (hvor det skal nævnes at hun er katolik, ikke protestant), når jeg frem til, at han – forsigtigt, indirekte og delvist – distancerer sig fra den gammelkristne protestantiske højrefløj i Danmark. Det kan være svært for ham at gøre det: kritisere sine egne trosfæller. Især når han samtidig deler nationalkonservative og EU-kritiske synspunkter med selvsamme trosfæller. Det er menneskeligt fuldstændig forståeligt.

  Samtidig overtager han Iben Thranholms analyse af østeuropæiske forhold, og han gør sig selv til Djævelens Advokat omkring den nuværende politiske krise i området. Hvilket er fint, for selv Djævelen har krav på en advokat i et oplyst samfund. Vel at mærke en duelig advokat, hvilket også er tilfældet her. Ved en overfladisk læsning kan det forveksles med en moralsk solidarisering fra Kasper Støvrings side, men det er der altså netop ikke tale om. Jeg har selv tidligere haft min tvivl på det punkt, men nu synes jeg at Kasper Støvring har fået gjort sagen ret klar, hvilket er befriende.

  Det er i øvrigt korrekt, som Maria Due indirekte antyder, at Rusland, England og EU-modstandere i Centraleuropa og Norden har en fælles strukturel interesse i at modarbejde overstatsliggørelsen af EU-samarbejdet. Rusland og England har begge gjort den historiske erfaring, at et politisk forenet Centraleuropa er ensbetydende med invasionsfare (Napoleon, Hitler), og det præger naturligvis mentaliteten. Det er ingen tilfældighed, at Stalin konsekvent – gennem sin indflydelse i de store franske og italienske kommunistpartier – modarbejdede vesteuropæisk føderation i “De Seks” omkring 1952, indirekte bistået af den engelske regering. Ligesom det heller ikke kommer af intet, at Sovjetunionen først anerkendte EF i midten af 1980’erne. Rusland og England er ærefulde medlemmer af det kulturhistoriske Europa, men de ønsker ikke at være medlemmer af det politiske Europa. I modsætning til for eksempel Frankrig, Tyskland, Italien og Polen m.fl., som gerne tager hele pakken. Spørgsmålet er så, hvad vi vil, respektive ikke vil, i forhold til EU, her i Danmark og i Norden.

 25. Af P Christensen

  -

  EU er indbegrebet af megalomani.

 26. Af Erik La rsen

  -

  Ét må man medgive Putin – og det er at han (udover at leve i et tidligere århundrede) forsøger at beskytte sit land mod f.eks. de “kulturberigere” , som danske og EU-politikere lader få frit løb over frie grænser mange steder – ikke mindst i Danmark.
  Vores politikere (og en NJH) forstår ikke et “kuk” af at den danske befolkning IKKE ønsker åbne grænser, IKKE ønsker os underlagt EU længere! Forstå det dog og lad os få den folkeafstemning om disse ting. Det kunne man i Schweiz og i dag er England også ved at sige “nok er nok”.
  Bemærkelsesværdigt er det at der i EU findes lande som f.eks. Ungarn og Tjekkiet.
  (har været der flere gange), som ikke modtager muslimer, kriminelle, somaler, rumæner m.m. De ønsker ikke indvandrere der kun vil have ydelser og intet selv yder. Det KAN altså lade sig gøre at sige fra!

 27. Af Maria Due

  -

  “Rusland og England er ærefulde medlemmer af det kulturhistoriske Europa”, skrev Anders Thornvig Sørensen, og hjertelig tak for de ord.

  At jeg er meget anglofil har aldrig været en hemmelighed, men jeg har faktisk også altid syntes, at det var højst ulykkeligt, at vi kom på kant med russerne. Vi har desværre i den senere tid kunnet læse en masse vrøvl om, at Rusland ikke hører til i den europæiske familie, hvilket i nogens terminologi efterhånden udelukkende betyder EU-landene med vasaller såsom fx Norge, der bortset fra medlemskab slesk underkaster sig Bruxelles og fra starten har haft en meget stor lobby der..

  Per Nyholm skrev endda forleden i sin JP-klumme, at Ukraine er grænseland til Asien, og ud af det europæiske kulturlandskab røg Fjodor Dostojevskij, Tolstojs “Anna Karenina”, som jeg diskret græd mig igennem, da jeg var teenager og endda læste Mikhail Sjolokhov,”Stille flyder Don”, der også stod i mine forældres reoler. og var en arv fra min farfar. Borte med blæsten Tjajkovskijs 1812 Ouverture, Bolsjov ballettens “Svanesøen” , Fabergé’s påskeæg og alt det uvurderlige som disse begavede kunstnere og deres ligeledes beåndede russiske kolleger har præsteret. Glemt, glemt er kejserinde Katherina,, som var en af Europas mest oplyste herskere og i korrespondance med mange ligesindede europæere samt meget, meget mere.

  Dette er nu alt sammen blevet til asiatisk kultur, hvis man altså tager sig af Per Nyholms idiosynkrasier, og det mener man i Bruxelles, at vi skal, for han er blandt den snes udvalgte “intellektuelle”, der med et stort budget i ryggen (vores skattepenge) er sat til at skrive “fortællingen om Europa”, der skal blive et propagandaskrift, der får os til at føle os som europæere og elske EU. Samme Per Nyholm, som aldrig bliver træt af at understrege, hvor dannet og vidende, han selv mener at være.

  Magen til vrøvl! Vi ved godt, at vi er europæere, og vi behøver ikke ikke politisk understøttede indpiskere til at fortælle os det eller til at bestemme, hvad vi skal holde af eller ikke.

 28. Af Preben F1 Jensen J

  -

  PS: Se også Jacob Ms blogs…………….

 29. Af Søren Revser

  -

  Men er der noget Vesten er god til, så er det jo, at fjerne fokus fra vore egne korrupte og kriminelle magthavere.

 30. Af Niels B. Larsen

  -

  @ Maria Due

  Jeg studsede også lidt over at Per Nyholm fraskrev sig Rusland som europæisk nation.

  På den anden side er jeg vant til så meget øregas fra den personages side at jeg blot trækker på skulderen af hans næsvisheder, platheder, lommefilosofi og generelle besserwissen.

  Manden kigger vist for dybt i saften fra de røde druer…

  I øvrigt: hvis en europæer er en EU-borger i Brüssels tegn – så er jeg ikke europæer og bliver det aldrig!

  Barroso står for mig som forræderen over dem alle. Han svigter ikke blot et land, men et helt kontinent.

 31. Af Jan Eversen

  -

  Er Putin og Viktor Janukovitj folkevalgte?
  Er de to fascister Barroso og Van Rompuy folkevalgte? Eller Martin Lidegaard fra landsforræderpartiet, for den sags skyld?
  Nuff said.

 32. Af Søren Revser

  -

  Glem Krim. Vi har selv et hav af korrupte politiker som skal i fængsel på livstid.

 33. Af Daniel C. Thompson

  -

  Det er fint at prøve at forstå folk. Men Putin er bare ikke et særligt interessant individ. Han er en krigerisk, morderisk, homofobisk macho-klovn.

  Han gør verden til et dårligere sted for en hel masse mennesker.

  Der er mere spændende mennesker i verden, som rent faktisk prøver at forbedre den.

 34. Af B. Lund

  -

  Jeg ved ikke helt, hvorfor Putin skal udråbes til en åndelig genrejser af en slavisk-ortodoks civilisation. Det mener jeg bestemt ikke han har vist sig at være. Tværtom, alle lande som burde føle sig som medlemmer af denne civilisation, bortset fra Rusland og Hviderusland , løber i retning af Vesten.

  Rusland er splittet i sin selvopfattelse.

  Ukraine derimod er vil snart være lige så lidt splittet som Rumænien, selvom man er ortodoks, anser man sig for at være en del af Europa og dermed Vesten. En vestlig civilisation som består af den katolske, ortodokse og protestantiske kristenhed.

  Den splittelse har S. Huntington beskrevet i sin tese.
  Huntington er usikker på om der er en latinamerikansk, en ortodoks og vestlig civilisation, eller om der er en, tredelt civilisation, bestående af alle tre dele. Han hælder dog mest til den første version.

  Pusjkin skrev i 1831: “Hvem vil vinde i den ulige strid, den hovmodige polak eller den tro russer. Vil de slaviske floder udmunde i det russiske hav, eller vil havet udtørres. Det er spørgsmålet”. Dengang var den russiske elite delt mellem liberale, som så mod Europa og slavofile, som ville have en egen civilisation.

  De liberale er dog kraftigt på tilbagetog i selve Rusland. Putin er dog ikke at opfatte som slavofil eller ortodoks fortaler. Putin er fortaler for en euroasiatisk union, en genskabelse af Sovjetunionen i nye klæder, hvor den der ikke adlyder Rusland kommer under den russiske knut. Så kan de lære det.

  Putin er ingen nationalkonservativ helt, som vil frelse Europa.
  Putin har ikke lukket Rusland af for den invasion af muslimer og kinesere som strømmer til landet i disse år. Hvis han havde agt, så havde han magten til det. Rusland risikerer at få ikkerussisk flertal indenfor få årtier.

  Hvis der måtte være en slavisk-ortodoks civilisation, så er Putin ikke genrejseren, men ødelæggeren, ikke Messias, men antikrist. En civilisation består ikke blot af en kernemagt, den består også af yderområder. Alle ortodokse yderområder taber Putin, han har ingen forståelse for kultur, han er nekulturny, han skyder Serbien, Cypern, Grækenland, Moldova og nu Ukraine fra sig. Putin skader Rusland og de som elsker dette lands historie, kultur og omdømme i denne verden.

 35. Af Torben Snarup Hansen

  -

  “Hvis der måtte være en slavisk-ortodoks civilisation…..”

  Det er der så ikke!

  Bemærk i øvrigt, at 1800-tallets finkultur i Rusland – Dostojevskij og Tjajkovskij – fremkom 100 år efter Peter d. Stores meget bevidste, omfattende åbning mod Vesten. Der har aldrig været noget alternativt til “zapadnikernes” program. Kloge tyrkere som Kemal Atatürk havde også fattet det: “Der er kun én civilisation – den vestlige” sagde denne officer.

  Globalisering betyder vestliggørelse. Kina er det bedste bevis.

 36. Af PREBEN F1 JENSENH J

  -

  EUROPAS OG VORES EGEN FRED OG CIVILISATION ER I OVERHÆNGENDE FARE……………..

  Hvis Vesten ikke forstår hvad civilisations-kamp er for noget, skyldes det nok at Vestens røde muldvarpe, med salami-metoder og utallige halve og kvarte sandheder……….. har nedbrudt egen civilisation et langt stykke hen ad vejen.

  Her i Danmark begyndte det allerede i 1960-68, med hetz mod mænd, husmødre og familier, mod forsvaret, folkekirken og nationalstaten. En hetz der gik videre og videre og blev grovere og grovere, og blev til beskyldninger om racisme, indre svinehunde og nazisme, overfor dem som godt kunne forstå at lille Danmark ikke kunne………… og ikke kan………….. være socialkontor og forsørgelsesanstalt for hele verden……….. uden at ødelægge sig selv.

  De røde, de radikale, socialdemokraterne og socialisterne gik videre. Hetzen blev nu også til mistænkeliggørelse og nedrakning af mændene og familierne, der blev kaldt undertrykkende. Man skrev og talte meget om mandschauvinister, onde patriarker (familiefædre), tabermænd, svage mænd, mandehørm, primitive, egoistiske og uforstående mænd…………….. og familien og hjemmet blev udråbt som en hindring for fremskridt og udvikling. Mens velfærdsstaten blev udråbt som en åbenbaring, vores allesammens gode, kærlige og kloge mor og far, som meget bedre end den gammeldags familie kunne sørge for at vi alle fik det godt.

  Kvindehysteri, kvindehørm, kvinde-egoisme, kvinde-blindhed og kvinders primitive holdninger var der aldrig noget om i de store kampagner, der skulle ensrette danskernes tænkning. Nej, selv de mest rabiate og underfrankerede rødstrømper, ligestillings-fanatikere og kvindekamps kampkvinder blev stort set aldrig kritiseret, men blev af medierne fremstillet som søde piger og velmenende, humane heltinder.

  (I dag er hetzen pakket mere ind og er blevet “blødere”, men den er stadig med i DR og andre steder)

  Hvad har vi danskere fået ud af at de røde kvinder fik lov til at tage føringen. Ja, vi har fået det ud af det at velfærdsstaten er blevet et tusindhovedet uhyre, et formynderisk kontrolmonster, et samfund hvor familierne presses, udnyttes, forulempes, undergraves, splittes og tyranniseres, et samfund hvor hundredtusinder af danskere er marginaliseret, et land hvor demokratiet og velfærden og nationalstaten er på vej i graven,

  et land hvor en fordrivelse af danskere allerede er begyndt adskellige steder på Sjælland, i Jylland og på Fyn…………………… et land hvor kriminaliteten er ved at tage overhånd, (tyverier, indbrud, overfald, røverier, brandstiftelser og voldtægter overalt) et samfund hvor flere og flere arbejdspladser ryger til udlandet eller overtages af udlændinge, og et samfund hvor statslig vanrøgt af arbejdsløse, syge, børn, unge og gamle breder sig……………….. og først og sidst et samfund hvor almindelige mænd og kvinder nedværdiges, tyranniseres, udplyndres og presses ud i elendighed, i tusinder og atter tusinder af tilfælde.

  Den nuværende regering er kronen på værket indtil nu. Dens kommunisme, pladderhumanisme, feminisme og massive in-kompetence, har resulteret i en syndflod af overgreb på befolkningen. Løftebrud, mandatsvig, landsskadelig virksomhed, økonomisk forfølgelse af bilister, husejere, pensionister og erhvervsdrivende…………….. samt en lang række af skøre og underbegavede “reformer”, det er hvad regeringen har budt befolkningen.

  Og selvom regeringen fremstiller sig selv som social og humanistisk samt demokratisk sindet, har den opført sig koldt og kynisk overfor de arbejdsløse, de fraskilte, de syge og de hjemløse, ligesom den foretrækker fjernstyring fremfor folkelig og lokal medbestemmelse.

  Og selvom skatte- og bødetrykket stiger og stiger, bliver velfærden og sundhedsvæsnet ringere og ringere. Fordi hundredvis af milliarder af kroner bruges på udanske formål.

  Hele vejen igennem har den som godhed og næstekærlighed forklædte feminisme og kommunisme undergravet og svækket vores civilisation, med utallige ulykker til følge. Og fremtiden kan blive en katastrofe af et helt ufatteligt omfang……….. nemlig Danmarks, Nordens og hele Europas undergang i kaos og kriminalitet, i sygdom og magtmisbrug…………………….. i et mylder af “græske” og ” spanske” tilstande………….. plus et kludetæppe af konflikter med vold, terror, gadekampe og borgerkrige, ud over hele vores kontinent.

  Det er ikke just civilisation de røde står for. Snarere er det endeløs dumhed, ondskab i lange baner, og barbari i uendelige rækker.

 37. Af Anders Thornvig Sørensen

  -

  Mads Holgers nylige blog om øst og vest, med hans link til radiodebatten 24-7 om samme emne, var en del af baggrunden for mit indlæg. Det var ret interessant og tankevækkende at læse og lytte til, god formidling. Jeg afholder mig helst fra at inddrage 3. personer i debatten ved navns nævnelse, når de ikke selv har meldt sig på banen i forvejen. Men da nu Kasper Støvring refererer til Iben Thranholm, synes jeg godt, at jeg kan nævne hende også. Hun deltog også i Mads Holgers radioprogram, hvor hun redegjorde nærmere for sine synspunkter. Jeg skal ikke polemisere mod hende på dette sted. Folk kan selv lytte til programmet og læse hendes essays i Kristeligt Dagblad og Information. Men jeg kan følge hende så langt, at det absolut er en god og prisværdig ting, at den russiske stat i de senere år har givet store beløb til en genrejsning af de kirkebygninger, som kommunisterne sprængte væk, rev ned eller på anden måde vandaliserede. Det fortjener sammenligning med genopbygningen af den ødelagte, berømte kirkebygning i Dresden. Jeg selv betragter det dels som en kulturhistorisk genopretning, dels som en ret og rimelig erstatning til kirken for den historiske uret som kommunisterne påførte den. Enhver kan tænke sig til, hvordan troende kristne må føle omkring det, uanset hvordan man selv har det med religion.

  Jeg giver også gerne Iben Thranholm den indrømmelse, at kirkerne (både katolske og ortodokse) i Østeuropa i mange tilfælde virker – eller potentielt kan virke – som socialt stabiliserende elementer i samfundet. Til religiøsiteten i kirkerne i Østeuropa er der knyttet en social og normmæssig kultur omkring familien som bærende enhed i samfundet, som i en vesteuropæisk sammenhæng ville virke arkaisk, men som har gavnlige virkninger i den helt anderledes østeuropæiske kontekst. Kommunistimperiets fald var også et gigantisk samfundssammenbrud. De økonomiske og sociale omstændigheder er sådan i Østeuropa, at socialt isolerede individer dårligt nok kan overleve fysisk, når vinterkulden eller sommerheden melder sig. Derfor er folk nødt til at danne grupper, og hvis der skal findes alternativer til den traditionelle familie og slægten som éns sociale netværk og adfærdsmæssige reference, er der ikke ret mange andre muligheder tilbage end at søge ind i dén type familier som går under navnet organiseret sort økonomi. Dén type familie, som jævnligt sender sine medlemmer på ’dannelsesrejse’ til det rige Vesteuropa med besked om ikke at vende tomhændet tilbage. De lande i Østeuropa, hvor kommunisterne havde mest succes med at nedbryde alle civile strukturer i samfundet, herunder kirken, er også – meget generelt set – de lande som er hårdest ramt af bandeuvæsen.

  Det er nogle af grundene til, at man ikke uden videre kan projektere den igangværende interne værdipolitiske kamp i Vesteuropa uændret over på Østeuropa. Iben Thranholm laver den modsatte manøvre, som er præcis lige så fejlagtig: hun projekterer Østeuropa værdipolitisk over på Vesten. Hun er uden tvivl enormt vidende om katolsk teologi og historie. I Mads Holgers radioudsendelse får hun eksempelvis dateret kirkeskismaet mellem katolikker og ortodokse væsentligt mere præcist og korrekt end den sædvanlige kliché om at det skete i år 1054. Det skete som en detalje i en bisætning uden nærmere overvejelser – den slags ting ved hun simpelthen. Sådan noget aftvinger respekt. Men den bagudskuende form for katolicisme som hun forbinder sig med, er ikke længere hovedstrømningen i de katolske lande i Vesten. Dengang Jeltsin inviterede liberale vestlige økonomer ind til at rode med privatiseringer, skrev Bent Jensen en profetisk advarende kronik om, at Rusland ikke er Latinamerika. Vi ser nu i disse år, at Latinamerika heller ikke er Rusland, uanset hvor meget katolske traditionalister end beklager det.

  Propagandakrigen kører i øjeblikket i højeste gear på alle sider, og folk har nerverne uden på tøjet. Det ville være nemt at tage alle de negative ting man kan finde om modparten og putte hele baduljen ned i den samme sorte gryde. Men i længden virker det bare selvbedragerisk. Den indeværende storpolitiske krise ligger på et helt andet plan end vores egne interne værdipolitiske hønsegårdskampe, og jeg finder det rimeligt at betragte tingene adskilt fra hinanden.

 38. Af Erik Carlsen

  -

  ROLL ON
  En fantastisk god blog Kasper.
  Du har helt ret I at Mr. Putin vil holde Rusland og den Russiske Ortodokse Kultur ude fra den Vestlige dekadente forfald kultur. Her er alt ligegyldigt og uden betydning. Her er der ingen normer og regler om noget som helst efterhånden. Du behøver ikke engang, at gå på arbejde mere. Tag hele livet på Bistanden ligesom Dovne Robert, er ikke noget problem. Kvinderne behøver heller ikke mere en mand, hvis de gerne vil have børn. Her er den Danske Stat klar som doner, så kvinderne slipper for at slås med en mand om retten til børnene bagefter. Den danske taber mand der får et barn, vil så opdage at han alligevel ikke får retten til at se sit barn efter skilsmissen I DE STATSFACISTSIKE STATSAMTER. Her vil den danske TABER mand miste retten til at se sine børn, ligesom alle de andre taber mænd har gjort før ham.
  I mellemtiden råber alle de vestlige ledere op om diskrimination I Rusland imod forskellige minoritets grupper.. Men I DE STATSFACISTISKE DANSKE STATSAMTER , siider hver enste dag en dansk mand og for at vide, at han ikke mere vil få ret til at se sine egne børn.
  Dette kalder de vestlige ledere for demokratie og ligestilling.. Det er lettere at se splinter I din broders øje, end bjælken I dit eget.
  EC Shade.

 39. Af Bjorn Danh

  -

  Det ser nu alligevel ud til, at Obama forstår Putin, og må bide I det sure æble.
  Hmmmm, mumler han, måske har diplomatiet alligevel en chance i Ukraine.
  (Generelt synes jeg Obama er en god leder af USA. Frygter for verdensfreden, hvis en war-republikan vælges som næste chief).
  Stakkels sure Uffe. På knæ for Putin, haha. Griner af Ruslands økonomi. Grin du bare af Carlsberg og Novo, m.fl. næste uge, tøsedreng!
  Men, virkeligt synd at demokratiet måtte spille fallit blandt Ukraine’s blandede folk.
  Bedste ønsker for dem alle…

 40. Af Bjørn Danh

  -

  Kære Erik Carlsen.

  (Uden for emne, sorry)

  Det ser ud til, at du har været ude for en ubehaglig oplevelse. Jeg har prøvet det same.
  Er nu ved at skrive en bog om de androgyne monsteres sammensværvelse.
  Fik taget min søn fra mig, efter vi havde været ugnetligt sammen alene i et år.
  Overso’en i retten udtalte i retten,
  da jeg henviste til mere end 100 siders positive udtalelser fra div institutioner:
  “I do not give a fuck about your evidence”!
  Jeg vil få min hævn, kun et spørgsmål om tid.

 41. Af Jan Petersen

  -

  Gode gamle “venner” …. The US Military Industriel Complex” har vel bare et arsenal af nye våben, de skal ha’ afprøvet live ….. så hvad er mest nærliggende? I hvert fald noget langt væk fra US, så Ukraine/Putin lyder sgu ok! Iøvrigt er det forbandet lang tid siden US krigsmaskinen rullede penge ind, så lagrene af “gammelt krigs skrammel” må være enorme. Så, hvad siger penge logikken ….. skrotte lortet og tabe penge, eller i det mindste se om det virker? Og hvis det virker, er der nye fede kontrakter forude 🙂

  Intet nyt under solen, desværre 🙁

  ,

 42. Af Jens Hansen

  -

  Vesten forstår ikke Putins civilisationskamp
  Skriver Støvring.

  Uden for Vesten er der en del som ikke forstår USA`s og Vestens civilisationskamp.

  Siden Anden Verdenskrig har USA og Vesten støttet fascister, diktatorer, mordere, narkobaroner og terrorister i lande som:
  Afghanistan, Albanien, Argentina, Brasilien, Cambodia, Chile, Kina, Colombia, Cuba, El Salvador, Ghana, Grækenland, Haiti, Guatemala, Honduras, Indonesien, Iran, Israel, Irak, Korea, Laos, Libyen, Meksiko, Myanmar, Nicaragua, Pakistan, Saudi-Arabien, Panama, Philippinerne, Syrien, Uruguay, Jugoslavien, Zaire.

  Det er en civilisationskamp som vil noget.

 43. Af Jan Jørgensen

  -

  Der er mange fortolkninger at Putins handlinger….
  Jeg mener at der i mange russere er et trauma i det faktum at en stor del af landets borgere, etniske russere, som kom til at bo udenfor selve Rusland.
  Jeg tror ikke man skal se på det sådan, at det har med imperiedrømme at gøre, at Putin handler, som han gør.
  Jeg tror det handler om, han ser sin chance til at få nogle af borgerne “hjem” igen.
  Hvis vi ser på konflikten i Kosovo, så handler den jo om at der efter 2.-verdenskrig er fundet en indvandring sted af albanere, som dokumenterbart har fortrængt serbere bl.a. gennem repression mod serbere. Denne “konflikt” blev faktisk debatteret under Tito, men gemt af vejen, idet det store fælles socialistiske projekt med at forene folkene vejede tungest.
  Nu er realiteten at man kan gøre hævd på andre landes områder ved at indvandre i dem.
  Putin handler måske klodset og illegitimt i forhold til folkeret, men faktum er, vi ikke VED, om der er et flertal for at Krim vil være en del af Rusland.

  Lad os gøre et tankeeksperiment: Hvis Danmark fortsat handler som politiske “hjerneblødninger”, som de Radikale og Socialdemokraterne i dag, så ender VI som underlagt i EU uden indflydelse, OG vi ender med at en eventuel afstemning om at bryde og få folketinget tilbage som øverste lovgivende magt sådan, at en korrupt italiensk kommissær skal godkende en sådan afstemning.

  Før vi konkluderer alt for skråsikkert, så skal vi lige overveje, om vi ikke selv er på vej ind i et politisk morads, som det Krim nu befinder sig i.

  Helle Thornings motiver er at sælge ud af danske interesser som selvstændig nation, da hun skal gøre sig til og byde ind på en toppost i EU.

  Befolkningen på Krim skal selv bestemme, hvor de vil se deres fremtid. Det skal være uden pres fra Putin.

  I Danmark skal vi passe på vi ikke ender som et vedhæng, et evigt mindretal blandt langt større interessere, hvor vores stemme ikke høres.
  Det er naivt at tro, vi kan have indflydelse, hvis vore mandat er forsvundet ind i et stort flertal, hvor vi reelt aldrig bliver spurgt.

  Skal vi have værnemagten til at sikre Danmarks grænser?

  Skal vi betale skat til EU for at få tyske soldater til at bemande vores radarstationer, bemande kaserner, mod at vi sender et symbolsk antal soldater til Frankrig eller Bayern?

  Skal danske skatteydere betale PENSION, BISTANDSHJÆLP og andre sociale ydelser til andre landes befolkninger som en slags fælles europæisk enighed?

  Det, som Krims befolkning oplever, det er et scenarie, som snart bliver aktuelt for os i Danmark.

  Hvorfor?

  Fordi politik er blevet til magtkorruption og til et spørgsmål om den enkelte politikers karriere, og ikke til et spørgsmål om at varetage landets tarv.

  Hvad kan vi lære af Krimkonflikten?

  Vi kan lære at vi skal stemme DF fordi vi er ved at udvande vores demokrati, vi er ved at optage befolkningsgrupper for hvem overførsel og egen vinding er det essentielle, og ikke
  den sociale kontrakt mellem mennesker, hvor vi skal værne om hinanden og fællesskabets bedste.

 44. Af PREBEN F1 JENSENH J

  -

  Både Bjørn Danh og Erik Carlsen fortæller om skilsmisse-systemet, som er en slags organiseret bureaukratisk ondskab mod børn og mænd. Nok fordi hele familiepolitikken er gennemsyret af kommunisme og feminisme. Uretfærdighederne og tåbelighederne hagler ned over uskyldige og sagesløse mennesker.

  Men mændene har altså også snorksovet i årevis, mens rødstrømperne havde travlt. Mere herom en anden gang.

  Se også ovenfor kl. 02.01….!!

 45. Af Erik La rsen

  -

  2000 % enig Jan Jørgensen!!! Godt skrevet!

 46. Af Carsten Hansen

  -

  @ Jan Jørgensen: Jeg har boet 8½ år i Kosovo, og det er ikke rigtigt, hvad du oplyser om befolkningssammensætningen i Kosovo, før og nu.

  Der har i langt over et århundrede været albansk flertal i Kosovo & Metohija, bortset fra serbiske enklaver her og der, og så nord for Ibar-floden. Faktisk er serberne selv skyld i misèren, fordi de efter Berliner-kongressen i 1878 fordrev en masse albanere fra det sydlige Serbien, omkring Nish, Leshkovac og Vranje, som derefter bosatte sig i Kosovo. Det andet er en serbisk myte/propaganda. Tito forsøgte med serbisk kolonisation af Kosmet, men den mislykkedes.

  I øvrigt er det vammelt at være vidne til, hvordan Dansk Folkepartis populistiske, usammenhængende og økonomisk uunderbyggede politik ophøjes til Den Sande Tro. Man føler sig hensat til Glistrups tidlige popularitet, hvor al debat på forhånd var umuliggjort, allerede fordi hans ideer/ideosynkrasier ikke stod til diskussion. Der var – og er – nærmest tale om en religiøs vækkelse, og den slags, som tror de har patent på sandheden, skal man vogte sig for, lærte allerede mine bedsteforældre mig imod.

 47. Af Krim-Parlament für Anschluss an Russland | - PRESSESCHAU -

  -

  […] http://kulturkamp.blogs.berlingske.dk/2014/03/06/vesten-forstar-ikke-putins-civilisationskamp/ […]

 48. Af Niels B. Larsen

  -

  @ Jan Jørgensen

  Jeg er helt enig i, at Putin ser det som en chance for at få nogle af sine landsmænd “hjem til riget”. Man kan være uenig i hans metode, men ikke hans ønske.

  Der går en rød tråd til vor egen 1920-afstemning i Sønderjylland og med den i baghovedet vil det være dobbeltmoralsk at forkaste resultatet aKrimafstemningen, hvis den går de høje herrer i Vesten og Ukraine imod.

  Som du skriver skræmmer sporene i Kosovo i en grad så vore KlågeÅger kun udi egen bevidsthed – læs: politikerne – burde sætte en stopper for indvandring fra den 3. verden og i særdeleshed af kulturfjendtlige muslimer.

  Men det er fru Schmidt bestemt ikke interesseret i. Hun skal ikke gøre sig utilbens overfor sit elskede EU – så hellere ofre danske interesser på karrierestigen.

  Det ville tjene vore politikere at se lidt længere end deres egne næsetip – noget de har yderst svært ved, har man på fornemmelsen – og lægge deres tyrkertro på at alle andre ønsker vore værdier i form af menneskerettigheder og demokrati presset ned over hovedet.

  Det er der tydelige tegn på, at de fleste udenfor den vestlige kulturkreds bestemt IKKE ønsker. Det være sig i Asien, Afrika eller Mellemøsten. Tendensen de steder er, at den ene diktator afløser den anden. Og det er ikke vores opgave at lege moralister overfor alt og alle.

  Ligeledes må man håbe, at Merkel får held til at sætte hælene i overfor EU og at al tale om at udlændinge skal have del i andre landes sociale goder forstummer. Det er helt uhørt, at eksempelvis en polak skal have danske børnepenge blot fordi han tilfældigvis arbejder her i landet. Han har selv valgt det og er han utilfreds med kun at få lønnen og betale skatten er han yderst velkommen til at rejse hjem igen – for egen regning.

  Jeg er egentlig venstremand, men fremover stemmer jeg på DF. Menneskerettighedsvanviddet, asylvanviddet og EU-vanviddet er ganske enkelt gået for vidt.

  @ Carsten Hansen

  Det er for så vidt ligegyldigt, hvor længe indvandringen fra Albanien til Kosovo har fundet sted. Fakta er at de oprindelige beboere er blevet rendt over ende – og at det samme vil ske her i landet, hvis ikke folket rejser sig og siger stop så det kan høres!

  Og det er ligegyldigt, hvad folk udenfor landet mener om DF. Skal landet bevares på danske hænder skal DF til magten. Det er det eneste parti, som kæmper for danskernes interesser!

 49. Af Carsten Hansen

  -

  @ Niels B. Larsen: De oprindelige beboere i Kosovo har boet der i årtusinder, mens serberne “først” indvandrede i den mørke middelalder (5.-7. århundrede). Så hvem var det, som rendte hvem over ende først?

  Hvis man i øvrigt forfølger den hvem-kom-først eller hvem-var-det-som-begyndte tråd i optrevlingen af mange af verdens konflikter, f.eks. den jødisk/palæstinensiske, ender man hver gang ved Kain og Abel. På et eller andet tidspunkt må man viske tavlen ren og begynde på en frisk for at komme videre.

 50. Af Niels B. Larsen

  -

  @ Carsten Hansen

  Folkeslags hukommelse er næppe tilbage til det 5-7 århundrede og nærmest uciviliseret tid, så den køber jeg ikke.

  I nyere tid har serberne beboet Kosovo og er blevet fortrængt af invaderende albanere. Med det resultat at albanerne helt har overtaget området.

  Noget vore politikere burde fundere meget dybt over inden de sælger hele deres sjæl til det fallerede multi-kulti.

Kommentarer er lukket.