Da en franskmand kom til Danmark og talte om assimilation, homogenitet og nationalfølelse

Af Kasper Støvring 152

Frankrig er i oprør, for det højrenationale parti Front National er stormet frem ved de seneste kommunalvalg, og til EP-valget til maj står partiet også til massiv fremgang. Nu er det godt nok lidt af en tilsnigelse at sige, at det skyldes Front National, at Frankrig er i oprør; nej, Frankrig er i oprør, og derfor har Front National fået fremgang. Folket gør oprør mod den elite, der selv er oprørt over, at befolkningen kan finde på at stemme på Front National.

Hvad oprøres den franske befolkning over? Over massiv indvandring, der har medført kolossale omkostninger i form af vold, kriminalitet og parallelle samfund i en grad, vi slet ikke kender til i Danmark. Så slemt står det til, at politikere har fået stor opbakning til deres forslag om militær indgriben i byen Marseilles, der går for at være Europas farligste by. Her udgør andelen af nordafrikanske indvandrere og deres efterkommere en endog meget stor del af indbyggerne. Har man lyst til at få et indtryk af tilstandene i Frankrigs ”sensitive zoner”, kan man læse Theodore Dalrymples essay om ”barbarerne ved Paris’ porte”, der godt nok er nogle år gammel. Men udviklingen er eskaleret siden da.

Alain Finkielkraut om problemet med ”white flight”

Forleden gæstede den franske filosof Alain Finkielkraut Danmark, og det var artige sager, han havde at fortælle danskerne. Han blev da også interviewet i stort set samtlige aviser, i bl.a. Berlingske, i Politiken, i Kristeligt Dagblad og i Information samt Deadline.

Det er da interessant, synes jeg, at en højtuddannet fransk intellektuel, andengenerationsindvandrer med jødisk baggrund, hvis far sad i nazisternes koncentrationslejr – det er da interessant, at en sådan mand kommer til Danmark for at forsvare det forbudte: assimilation, homogenitet og nationalfølelse. Så her følger en rekapitulering af de forskellige interviews og mine kommentarer dertil, inden jeg afslutningsvis vender mig mod mit eget anliggende.

Finkielkraut er aktuel med en ny bog, der på dansk lyder ”Den forbandede identitet”, hvor han behandler den ødelæggende virkning af indvandring på Vestens nationer, især Frankrig, og den manglende vilje blandt eliterne til at gøre noget ved problemet. Der er opstået en ”territorial separatisme”, hvor ordet parallelsamfund nærmest er en eufemisme. Der foregår ”white flight” i stor stil: De oprindelige, etniske franskmænd flygter fra hele områder, der er ”som tabte for republikken”, kun bestående af især afrikanere og arabere. Når disse begår overfald og bilafbrændinger, hedder det konsekvent i medierne, at ”unge” står bag, selv om det, med Finkielkrauts ord, ”stort set altid er arabiske, afrikanske, muslimske unge mænd”. Eufemismen og fortrængningen har kronede dage.

Den nye type indvandring

For ikke at stigmatisere en hel befolkningsgruppe fortier og omskriver man. Men den voksende separatisme vil ifølge Finkielkraut føre til voldsomme konfrontationer. Der findes i dag flere moskeer end kirker i mange områder, og man kunne føje til, at der er tale om en veritabel befolkningsudskiftning i visse områder, ja, lande. Ser vi på Sverige, er der en tilvækst på over 800.000 ikke-vestlige borgere i Sverige i perioden 2000-2013, imens er andelen af oprindelige, etniske svenskere faldet med over 100.000. Og ingen har, bemærker Finkielkraut, spurgt befolkningerne om de ønsker indvandringen og EU, derfor er Europa ved at blive et ”indvandrerkontinent”.

Integrationskrisen kommer nu af, at den nye indvandring ”både kvantitativt og kvalitativt er anderledes end de foregående bølger. Det er en ikke-europæisk indvandring, og en del af indvandrerne nægter at følge spillets regler.” De er i flertal, hvor de bor, så hvorfor skulle de tilpasse sig?, som Finkielkraut spørger og henviser til de franske jihadister, som vi også ser herhjemme. Alene på mit gamle gymnasium, Langkær ved Tilst i Århus, er der fem hjemvendte Syrien-jihadister. Det er svært at se, hvordan man skal undervise den slags elever i Grundtvig, danske frihedstraditioner og protestantisk kristendom!

Problemerne er altså enorme. Men alligevel fortsætter den franske regering ligesom den danske med at lempe udlændingepolitikken. Og så beklager man sig og undres over fremgangen for Front National og Dansk Folkeparti…

”Identitetssvækkelsens svimmelhed”

En anden pointe, Finkielkraut fremfører, er den, at alle identiteter har borgerret i Frankrig – bare ikke de oprindelige franskmænds. Da Finkielkraut i en tv-debat anvendte udtrykket ”franskmændenes rødder”, klagede to medlemmer af socialistpartiet til det franske tv-nævn. ”Når man kommer fra Frankrig, skal man gemme sig. Det er det unævnelige folk”, som Finkielkraut siger og fortsætter: ”Hvis jeg kom til Danmark, ville jeg ikke forstå, hvis man sagde til mig, at en somalisk flygtning, der lige havde fået dansk pas, var lige så dansk som Karen Blixen eller Søren Kierkegaard.”

Det er omvurdering af alle værdier: Det opfattes som racisme at fastholde en fransk identitet, imens eliten opfordrer alle andre til at fremhæve deres og giver særbehandling til minoritetskulturerne på skoler og i svømmehaller, ja, herhjemme har vi set en mangfoldighedsfestival i København, men jo altså som bekendt uden jøder.

Hvad er årsagen? Ifølge Finkielkraut er man bange for den partikulære, romantiske ide om national identitet, for den fører, siger man, til nazisme. Omvendt har oplysningstidens universalisme ført til kolonialisme, hvor man ”missionerer for en universel civilisation”. Således får man en ”dobbelt kritik af identitet og universalisme”. Traumerne har ført til ”identitetssvækkelsens svimmelhed”, hvorefter europæisk identitet i dag består i at ”stille sig til disposition for alle mulige andre”.

Det er denne uhyrlige blanding af selvfornægtelse og åbenhed over for fremmede, der fører til kaos og opsplitning. Den multikulturalistiske antiracisme virker modsat sine egne mål. Man har, ifølge Finkielkraut, miskrediteret den gamle ide om assimilation, der gjorde det muligt for andre, heriblandt Finkielkraut selv, der altså er af polsk-jødisk herkomst, at blive en del af Frankrig og nyde landets goder. ”Man tilbød mig en arv, som var den franske kulturs og civilisations arv”.

Det er denne arv, som indvandrere i dag afviser. Og det er nyt og foruroligende. I stedet for assimilation sætter man inklusion, hvor alle kulturer gøres lige gode. Det betyder, at indvandrere ikke føler, at de har forpligtelser over for deres nye land; det er alene Frankrig, der skylder dem noget, med Finkielkrauts træffende ord. Det fører ikke til berigelse og forsoning, men til nag og had til værtslandet. Og det bestyrkes altså af den officielle politik.

Eliternes svigt

Finkielkraut mener ikke, at udviklingen er irreversibel. Den kan vendes, hvis der er en politisk vilje til det, og det forudsætter igen en sondring mellem dem og os. Det er grundlaget for det politiske. Men her svigter eliterne med deres åbne grænser, fri indvandring og abstrakte værdier som tolerance. Samtidig lukker de sig inde i deres egne velhaverghettoer og lader underklassen undgælde for deres idealer – imens man altså rakker ned på den og kalder den racistisk.

Finkielkraut bruger ikke blot ordet assimilation, men også ordet homogenitet bruges positivt. Det er klart. Den kulturelle homogenitet går tabt, fordi indvandrere kommer fra ikke-vestlige lande, og fordi denne indvandring ikke ledsages af assimilation. Man skal turde kræve tilpasning, for ”visse ting er ikke til forhandling”, heriblandt sekularisme og ligestilling mellem kønnene. Herhjemme har senest Ahmed Akkari i sin bog vist, hvordan der føres aktiv kamp mod den vestlige kultur i blandt andet de muslimske friskoler.

Eliten er kort sagt ikke lydhør over for folket, der for en stor dels vedkommende føler sig som minoritet i eget land. Kun højrefløjen tager disse bekymringer alvorligt. Men ”befolkningerne har krav på at få besked”. For eliten er der principielt ikke noget problem med masseindvandring, hvilket har at gøre med elitens bekendelse til universalismen, ”vi deler alle samme værdier”, siger man.

Men for Finkielkraut er vi ”mennesker rundet af en kultur, vi kommer et sted fra.” Finkielkraut opponerer her imod den tyske sociolog Ulrick Becks ide om Europa som kosmopolitisk. Nej, ”Europa er noget særligt”. I samme boldgade hører også Finkielkrauts anerkendelse af Samuel Huntingtons tese om, at store konflikter vil blive båret frem af kulturelle forskelle: ”Den ser ud til at være mest rigtig”.

Opgøret med universalismen

I min seneste bog ”Fortællingen om fredens Europa” henviser jeg til den tyske tænker Karl Heinz Bohrer, der et sted taler om, at EU vil forene det uforenelige (de nationale kulturer). Bohrer sammenligner EU’s integrationsproces med moderniseringsprocessen i Tyskland, hvor man jævnede de gamle bycentre med jorden for at give plads til grimme, funktionelle, strømlinede, atmosfæreforladte højhuse.

Med det billede vil han vise forskellen på EU’s universelle kosmopolitisme og den nationale partikularisme. Der er atmosfære i de gamle kulturnationer, som Europas fædrelande udgør. Når man vandrer rundt i byerne, kan man ”indånde atmosfæren”, som vi siger, og dermed mener vi jo, at man kan fornemme historien og et lands gamle historie. For nationer er mere end nogle værdier som demokrati og menneskerettigheder, de er også kultur, ånd og sanselighed. Alt det, som EU-teknokraterne ikke har sans for.

Da Finkielkraut blev interviewet i Deadline, gik han også imod den udbredte opfattelse, at danskhed er indbegrebet af abstrakte værdier som demokrati og menneskerettigheder, som studieværten Martin Krasnik fremførte. Her svarede Finkielkraut befriende: Danskhed er meget mere, det er også Karen Blixen, Hammershøi, landskabet. Det danske er netop også – og især – noget æstetisk, sanseligt, en særlig ånd og kultur. Lige netop dér adskiller Danmark sig fra andre lande, f.eks. Frankrig. Identitet forudsætter forskel. Som han sad dér i DR’s Deadline inkarnerede Finkielkraut nærmest alt det, han talte om: Der er forskelle på danskere og franskmænd, og vi kunne umiddelbart se det på Finkielkrauts sprogbrug, hans gestik, temperamentet, dannelseshorisonten.

Som jeg skrev i min seneste Perspektivklumme, er det nationale noget anskueligt. Når jeg rejser rundt i Danmark, bliver jeg ofte opstemt af grunde, jeg ikke altid umiddelbart kan forklare. Det gælder bl.a., når jeg ser bygninger som friskoler, højskoler, idrætshaller, forsamlingshuse og de gamle andelsmejerier. Hvorfor gør disse bygninger mig i godt humør? Fordi de vidner om et bestemt folk med en bestemt historie, om danskere der frit har forenet sig i civile bevægelser og samarbejdet om at skabe fælles goder, som også senere generationer har nydt godt af. Disse bygninger er kort sagt symboler på sammenhængskraft.

Kulturens betydning

At fastholde en kernekultur, at tale om assimilation og homogenitet, ses ifølge Finkielkraut altså som udslag af racisme og islamofobi. Risikoen er, at vi ender med at blive et post-nationalt land. ”Det ønsker jeg ikke, som Finkielkraut har udtalt, og han advarer imod at ”skære vores rødder over og lade en hypermoralsk tankegang ødelægge Europa.”

Europas eliter opfatter nationalstaterne som historieløse konstruktioner og glemmer kulturens betydning. Holocaust er her igen den absolutte forbrydelse, ud fra hvilken alt vurderes. Tolerance er blevet hovedværdien, som fortolkes som åbenhed over for alt udefrakommende, og den åbenhed er ifølge Finkielkraut blandet op med en økonomisme, der tror at kunne løse Europas demografiske problem – at europæere ikke føder nok børn – med masseindvandring.

Denne blanding af moralisme og økonomiske er yderst beklagelig, mener Finkielkraut, og de, der opponerer imod den, stempels som ”populister”. Men ”man skal passe på med den terminologi. Schweizerne blev kaldt de værste ting, fordi de ville genindføre kvoter for indvandringen. Hvis modstand imod økonomisme er populisme, så er jeg populist.”

Her i Berlingske blev Finkielkraut stillet et par spørgsmål, som han giver nogle klare svar på. Det første må provokere visse liberale, det andet visse centrum-venstreorienterede. Det første lød: Den demografiske udvikling betyder, at vi i Europa bliver ældre og ældre, og der kommer til at være massiv mangel på arbejdskraft – vi har simpelthen brug for indvandring? Herpå svarede Finkielkraut:

”Ja, sådan tænker man mange steder i de europæiske eliter. Men det er helt galt syn på mennesker. Man siger jo, at man bare kan erstatte de manglende børn med andre udefrakommende – som om mennesker alene var arbejdskraft og forbrugere, som om de ingen identitet, ingen kultur, ingen sjæl havde. Men sådan er det jo ikke. Og et splittet samfund med borgerkrigsagtige opstande vil heller ikke klare sig godt i den økonomiske konkurrence.”

Det andet spørgsmål lød: Indvandring er et gammelt historisk faktum i Europa – mange af os, inklusive De selv, har indvandrerbaggrund – hvad er forskellen fra før til nu? Her var svaret også eksemplarisk, så lad mig afslutte med det i fuld længde:

”Forskellen er, at jeg er taknemmelig for Frankrig. Mine forældre var ikke franske patrioter, og det havde de heller ikke grund til, for min far blev deporteret til Auschwitz fra Frankrig – det glemte han selvfølgelig aldrig. Men på trods af det sendte de mig i fransk skole, og de ville have mig til at lykkes, jeg var under stort pres, de diskuterede ikke jødeforfølgelserne eller fornærmede mine lærere. De sagde aldrig, at jeg havde en ret til at få en eksamen, de sagde, at hvis jeg dumpede, var det min egen skyld, ikke systemets skyld, så lad være med at dumpe, gør dit bedste. Men mange indvandrere har i dag ingen taknemmelighed, og hvis der er nogen, der skylder nogen noget, er det Frankrig, der skylder dem noget – på grund af kolonialismen. Og det er uacceptabelt. Når man bor i et land, holder man af det – særligt når man har muligheden for at bo et andet sted.”

Afslutning om den partikulære nationalfølelse

Min Perspektivklumme handlede om danskhed, bl.a. foranlediget af Finkielkrauts betragtninger, og jeg vil på dette ydmyge sted gerne gentage nogle passager herfra. I klummen pegede jeg på, at det nationale er noget konkret og ofte helt håndgribeligt. Det er glæden ved foreningslivet, sproget, litteraturen og kunsten, men også ved det danske flag, det bølgende korn på markerne, en bestemt klang i landskabet, de hvide kirker på bakkerne, lyset, havet, skovene, de mange øer. Vi har kærlighed til vores modersmål og fædreland.

Problemet er, at dette elementære træk ved det nationale ofte går tabt i de offentlige debatter om f.eks. udlændinge og EU. Selve præmissen for debatten er fremmed for det nationale. For politiske debatter er netop værdidebatter, og når danskhed identificeres med værdier som demokrati og rettigheder, ja, så har vi overhovedet ikke sagt noget væsentligt om det nationale. For disse værdier er universelle, ikke partikulære, altså ikke udtryk for noget særegent dansk.

Dette fokus på værdier er ganske vist vigtigt, men det medfører også fejlslutninger. Kan man holde af sit eget land og dets værdier uden at anse dem for verdens bedste? Eller sagt på anden måde: Kan man anse sit eget for verdens bedste samtidig med, at man anerkender, at andre folkeslag også ser sådan på deres?

Ja, det både kan og bør man – selv om mange fejlagtigt slutter det modsatte. Danmark er det bedste land for danskerne, men ikke nødvendigvis for andre. Vi holder af vores eget, fordi det er vores eget, ikke fordi det objektivt er det bedste. Danmark er ikke et universelt forbillede, og danske værdier er ikke nogle, som alle andre efterstræber.

Grundtvig udtrykker det meget godt i sangen ”Langt højere bjerge.” Andre nationer har højere bakker, klogere mennesker og større bedrifter, men ”dansken har hjemme, hvor bøgene gro.” Og at føle sig hjemme, det er sagen! Som Thurø-præsten Thomas Aallmann har formuleret det: Vi holder ikke af Danmark, fordi det er et yndigt land, Danmark er derimod et yndigt land, fordi vi holder af det. Fædrelandskærlighed er ikke bestemt af objektive kendsgerninger, men af subjektive følelser.

Netop afdøde Jesper Langballe sagde engang: Vi elsker ikke vores forældre på grund af deres ”værdier.” Nej, vi elsker dem, fordi de er vores, fordi de har sørget for os. Vi er opdraget i deres billede. Vi elsker heller ikke vores børn, fordi vi mener, at de objektivt er bedre, eventuelt klogere og smukkere end andre børn, men fordi de er vores. Og på samme måde har andre forældre det jo med deres børn. Ja, vi anser det nærmest for umoralsk, hvis forældre elsker andre børn højere end deres egne, fordi andre børn objektivt er klogere og smukkere. Med vores børn er det som med vores land: De er unikke, og vi elsker dem på godt og ondt med alle deres fejl og mangler.

Sådan forholder det sig i det mindste med alle levedygtige nationer. Det er derfor, at der er grundlæggelsesmyter: For at retfærdiggøre særlige bånd til vores egne. Man holder af sit fædreland og ønsker at bevare det, fordi man føler, at det er godt. Hvis man ikke føler sig hjemme i sit land, så er man fremmedgjort – og det er der desværre også nogen, der er. Så er man ligeglad med sit land, forenes ikke med sine medborgere, eller man opgiver at være politiker – tjener for sit folk – og deponerer i stedet landets selvbestemmelse i EU.

 

152 kommentarer RSS

 1. Af Preben Jensen

  -

  En lille liste over aktuelle og relevante bøger er stadig ikke kommet på efter 5-7 timer?

 2. Af Stefan nielsen

  -

  Vedr artiklens påstand om at Marseille skulle være Europas farligste by. Det er meget forenklet at påstå det. Jeg kommer der meget ofte, også udenfor de bedste kvarterer, og jeg har aldrig haft problemer. Jeg var der senest i søndags og det var stille og roligt. Marseilles areal er dobbelt så stort som Paris’ og nogle få steder i byen skal man holde sig fra. Kort sagt mindst 90% af byen er sikker. Og byen er absolut et besøg værd.

 3. Af Preben Jensen

  -

  Nå, denne gang virkede serveren, så jeg prøver igen med forslag til læsning:

  Clash of Civilisations. Er oversat til dansk.

  Det faderløse samfund, af Henrik Jensen. Peoples Press.

  McMafia, en bog om internationale forbryderorganisationer. Gyldendal.

  I skyggen af terror. Egmont.

  Bombefabrikken. Om en moske i London.

  Kommunismens sorte bog. Eller bøger om masse morderen Lenin.

  Bøger om hvordan propaganda blev brugt til at hjernevaske og fordumme tyskerne i trediverne. (f.eks. bogen “Forbrydelse og dumhed”)

  Sundhedsvæsnets storhed og fald, af professor og overlæge Niels Høiby.

  “Dødbringende medicin og organiseret kriminalitet”.

  Eutanasi-programmet i Tyskland. Om masse mord på patienter.

  Kammerat Napoleon, Fagre nye verden og “1984”.

  Bøger om intellektuelle og om verdenshistorien af Paul Johnson.

  Parkinsons lov.

  Bøger af lektor Steen Steensen.

  Bøger der fortæller om udviklingen i DK fra 1950 eller 1968 og til i dag.

  Alle nævnte bøger bidrager til at kaste lys over Europas og Danmarks situation her i 2014.

 4. Af Preben Jensen

  -

  Læs også Snaphanen, Den korte og 180 grader.

 5. Af Søren Revser

  -

  Thomas Aallmann har ikke ret!

  Danskerne er et af verdens mest selvovervurderende og griske folkefærd overhovedet. Yndigheden er pillet noget så godt og grundigt af Danmark de sidste 14 år, hvor Dansken på skammeligste vis er blevet udstillet lige nøjagtig så grisk og skammelig som han er.

 6. Af peter kocsis

  -

  NIELS POULSEN –
  “Der er tale om varer med et udmærket salg, som supermarkedet – muligvis efter henvendelse fra muslimske interesseorganisationer – laver om til “one size fits all”-erstatningsprodukter for at maksimere omsætningen”

  1)du bedes dokumentere at grisesandwich var et” udmærket salg” .
  2) du bedes dokumentere at det var en henvendelse fra muslimske interesseorganisationer der bevirkede skiftet.
  3) Du bedes dokumentere hvorfor disse muslimske intresseorganisationer lige netop byttede grisesandwichet ud i lige netop denne forretningskæde?
  3) Hvordan kan et produkt som du påstår er en salgsucces- grisesandwich, som 5 millioner danskere i princippet kan købe, i et kapitalistisk butikskæde blive byttet ud med et helt andet produkt nemlig kalkun , som det slet ikke er sikkert at at nogen vil købe, ud over 300000 muslimer, for udelukkende for at tækkes disse?
  4) Hvis du mener at dansk kultur bliver defineret ud fra madvaner, så må makaroniens/risens indførelse i stedet for det gode gamle danske kartofler være noget der minder dig om 1864 ?

 7. Af Preben Jensen

  -

  Uhrskov-Jensen fortæller om nutidens voldshærgede Frankrig. Se jp.

 8. Af Niels Poulsen

  -

  @Peter Kocsis

  “Hvis du mener at dansk kultur bliver defineret ud fra madvaner …”

  Ja, selvfølgelig bliver dansk kultur defineret ud fra madkultur. Ikke kun ud fra det. Men mad og madvaner er en del af dansk kultur.

  Som Kasper Støvring er inde på i sit indlæg handler det at være dansk om sansninger, og ikke abstrakte begreber. Og smagssansen er en ud af de fem (eller seks!) sanser, mennesket har.

  De erstatningsprodukter, industrien fremstiller for også at få muslimerne som kunder, er med til at fremmedgøre de etniske danskere i deres eget fædreland. Kalkunbacon smager af H. til. Der er tale om en kulinarisk forringelse.

  Men som sagt er det kun et lille eksempel på, at danske virksomheder, kapitalismen og det frie marked desværre er medvirkende til at erstatte danske værdier med muslimske.

  Andre eksempler er:

  1. De danske virksomheder, der satte eksporten til muslimske lande højere end den for vor kultur så grundlæggende ret til at ytre os frit.

  2. Diverse interesseorganisationer for danske virksomheder har løbende kritiseret den danske debat om udlændinge og multikultur, idet de mener, at den skræmmer udlændinge fra at søge job i Danmark.

  3. De samme organisationer kritiserer også løbende EU-debatten og de politiske partier for at være for negativ. Senest har Jørn Neergaard Larsen, formand for DA, kritiseret debatten om velfærdsturisme.

  Dvs. at store dele af det danske erhvervsliv langt hen ad vejen støtter opløsningen af den homogene nationalstat og nedbrydningen af danske værdier. De er ikke det sorte mulds frænde, for de sætter det røde guld højere end det at kende sig selv og sin Gud, for nu at parafrasere Grundtvig.

 9. Af Walter Steffen Nielsen

  -

  Peter Kocsis

  “Når zionisterne kan flage provokerende med deresflag, må palæstinesere vel også?”

  Jøderne (ikke zionisterne) blev bedt om at holde lav profil. Det gjorde palæstinenserne ikke. En væsentlig forskel.

 10. Af peter kocsis

  -

  NIELS POULSEN
  “Ja, selvfølgelig bliver dansk kultur defineret ud fra madkultur. Ikke kun ud fra det. Men mad og madvaner er en del af dansk kultur.”

  Hvad med bananer appelsiner og ananas?
  Hvad med wienerpølser/brød?
  Hvad med gullash?
  Hvad med chilli con carne og osso buco?
  Hvad med risotto?
  Hvad med burgers?Hvad med pizza? Hvad me spagettehi?
  hvad med franske kartofler?
  Det må da være katastrofalt for dig at bladre i enhver kogebog?
  kartofler er ikke engang danske ….

 11. Af peter kocsis

  -

  WALTER STEFFEN NIELSEN

  “Jøderne (ikke zionisterne) blev bedt om at holde lav profil. Det gjorde palæstinenserne ikke. En væsentlig forskel.”

  Ja forskellen på bødler( zionisterne ) og deres ofre ( palæstineserne)

 12. Af Helge Nørager Nørager

  -

  Alt er i konstant forandring.
  Før Harald Blåtands, genistreg diplomatisk med kyllinge stenen, var de ASA tro sikre på Odin og Thor.
  Men den praktiske ateist Harald, indså at lade “Dansken”, kristne ville forhindre den tyske kejsers invasion af Danmark.
  Så blev vi kristne………………………

  Den dag når de muslimske særlige krav til mad, love, kvinder, husdyr ja alt understøttes af en trussel om besættelse, ja så skifter vi sikkert alle religion igen.
  Harald Blåtand blev født som ASA tro, og døde som kristen.

  Det samme kan ske igen, vi bliver født som kristne og dør som muslimer, pga. tvang.

  Ganske som de skete for de ASA tro.

  Det eneste som i verden er helt sikkert er at, alt levende dør en dag, samt alt er i konstant forandring.
  Hvad et menneske skal tro på, bestemmes af andre.
  Hvad et menneske tror på bestemmes af mennesket.

  God påske alle.

 13. Af Walter Steffen Nielsen

  -

  Peter Kocsis

  ““Jøderne (ikke zionisterne) blev bedt om at holde lav profil. Det gjorde palæstinenserne ikke. En væsentlig forskel.”

  Ja forskellen på bødler( zionisterne ) og deres ofre ( palæstineserne)”

  Den diskussion hører vist ikke hjemme under denne blog. Jeg svarede dig på din om omtale af arrangementet, der fandt sted i Rantzausgade, hvor jøderne blev bedt om at holde lav profil.

 14. Af Walter Steffen Nielsen

  -

  Peter Kocsis

  ““Ja, selvfølgelig bliver dansk kultur defineret ud fra madkultur. Ikke kun ud fra det. Men mad og madvaner er en del af dansk kultur.”

  Hvad med bananer appelsiner og ananas?
  Hvad med wienerpølser/brød?
  Hvad med gullash?
  Hvad med chilli con carne og osso buco?
  Hvad med risotto?
  Hvad med burgers?Hvad med pizza? Hvad me spagettehi?
  hvad med franske kartofler?
  Det må da være katastrofalt for dig at bladre i enhver kogebog?
  kartofler er ikke engang danske ….”

  Denne latterlige smøre fra andre Erasmus Montanus-typer har jeg lagt øre til for ca 25 år siden. At noget ikke skulle være dansk, hvis der er optaget elementer fra andre lande, er det rene sludder og vrøvl. Dansk kultur i det væsentlige en delelement af en vestlig kultur. Lige nu er det nordiske blevet meget in, også hvad angår mad. Ud fra din logik er der så ingen forskel på dansk og f.eks. italiensk kultur. Du vil måske mene, at ingen af os er danskere, da vi med stor sandlighed ikke kan føre vores slægtslinie tilbage til Gorm Den Gamle. Den har jeg skam også hørt fra en eller anden Erasmus Montanus.

 15. Af Preben Jensen

  -

  Ja, konvertitter er vel kun med for at afspore debatten, i en situation hvor Danmark rasler ned ad brættet, og oveni er truet af international kriminalitet og terrorisme.

 16. Af Niels Poulsen

  -

  @Peter Kocsis

  Dansk kultur er netop åben over for påvirkning fra fremmede kulturer – vi indoptager gerne madretter fra hele jorden – men vi giver dem altid et dansk twist. Modsat den muslimske kultur som med haram-begrebet (denne i et protestantisk land næsten blasfemiske tankegang, at noget skulle være urent) som netop siger nej til mangfoldigheden.

  @Helge Nørager

  “Før Harald Blåtands, genistreg diplomatisk med kyllinge stenen, var de ASA tro sikre på Odin og Thor.”

  Nej. Ifølge Grundtvig var der i den hedenske oldnordiske kultur en længsel efter kristendommens komme. Hvide Krist stilnede Frejas (Danmarks) tårer.

  “Det eneste som i verden er helt sikkert er at (…) alt er i konstant forandring.”

  Det er en selvmodsigelse. For hvis alt er i konstant forandring, så er sandhedsværdien af dit udsagn også i konstant forandring, og dermed er det ikke sandt, at alt ikke i konstant forandring.

  Og hvis du ser på historien, så er det svært at bevare pessimismen. Ja, der har været mørke perioder med tyranni, og hvor den vestlige civilisation var på vej i en forkert retning – som det er tilfældet nu – men det er indtil videre altid endt med, at det gode sejrede over det onde. Det må vi, som endnu ikke er helt modløse, vedblive med at tro på.

 17. Af Niels Poulsen

  -

  “… og dermed er det ikke sandt, at alt er i konstant forandring.”

  Skulle der have stået.

 18. Af hans andersen

  -

  @Peter Kocsis

  Som jeg sagde til en jøde engang det palæstinensiske problem bliver ikke løst før jøderne tager ved lære af tyrkerne, ved at behandle palæstinenserne ligesom tyrkerne behandlede armenierne løses problemet automatisk 🙂

 19. Af Birger Nielsen

  -

  Besynderligt, at fremhæve mad som en væsentlig faktor, al den stund at danskere med stor fornøjelse går efter de billigste, mest elendige produkter, som kan opspores.

  Kvalitetsbevidsthed er for mange en fjern by i Rusland.

  Men for hvem er den store indvandring egentlig mest populær?

  Mon ikke der er mange producenter som tænker, at det er da smartere at få billig arbejdskraft til landet, i stedet for at outsource eller etablere produktionsfaciliteter i udlandet.

  Det liberalistiske tankegods er det mest nationalfjendtlige, for det gør mennesker til produktionsentiteter og bekymrer sig ikke – som omtalt i artiklen – om følelsen af tilhør.

 20. Af Niels Poulsen

  -

  @Birger Nielsen

  “Besynderligt, at fremhæve mad som en væsentlig faktor, al den stund at danskere med stor fornøjelse går efter de billigste, mest elendige produkter, som kan opspores. Kvalitetsbevidsthed er for mange en fjern by i Rusland.”

  Er det ikke en af de selvhadende myter om danskerne, som nogle få iblandt os (de kulturradikale) er så gode til at holde kunstigt i live?

  Hvad handler eksempelvis denne påsketid om, andet end at danskerne mødes med venner og familie over veldækkede borde? Den moderne dansker er i den grad et sansende og nydende menneske. At han eller hun så måske ikke er en gourmet på samme måde som franskmændene og italienerne, er noget andet, og måske netop også noget specielt dansk: Vi er folkelige – ikke elitære.

  Men som sagt, maden og madvanerne er kun en brik af den danske nationale identitet. At emnet kommer til at fylde så uforholdvis meget her, skyldes alene Kocsis fremturen.

 21. Af Jesper Høegh

  -

  H

  HvORFOR bad man ikke Palæstinenserne om at holde lav profil
  ved deres HEILERIER Januar 2009 på Rådhuspladsen i København????????

  Hvorfor sidder der mange Palæstinsere i danske Fængsler –

  det stryger Jødehaderen let og behændigt udenom.

  Vi har fået en Islamisk kultur på Halsen der er blevet toneangivende –
  prøver at negligere den – men udeladesiggørlig – som en virus der aldrig kan helbredes.

 22. Af Lonny F ischèr- korrespondent

  -

  Stefan Nielsen ! Ja, helt sikkert ! –Faktisk er København “en hel del farligere” ! Efter mørket `s frembrud ! —Hvis ikke der var saadan “en slatten regering ” ! I DK.– Saa ville de faa “smidt alle de sorte ud af klappen ” ! Det bliver de i Frankrig ! —Hvor Le Front National ! Slaar i bordet ! Og siger “vi vil ikke finde os i dem ! “

 23. Af Aage Petersen

  -

  Vorherre bevare os – på en Langfredag!? Tja, måske holder de ikke Langfredag i USA.

 24. Af Lonny F ischèr- korrespondent

  -

  Att. Hr Poulsen ! —Det er faktisk ikke helt rigtigt ! At Erhvervslivet “en generale” hylder multikulturalismen ! —Kun Arla ! gik fuldstændig i panik under tegnings-krisen ! –De var rædde for, at araberne ikke længere ville købe deres produkter ! De skulle have indset “at danskerne kom til, at foragte dem ! ” —Europa, er hvor de fremtidige danske varer ! skal afsættes til ! Incl. B & O ! —Vi er trods alt en del, der i den grad er kommet til, at foragte “alt, hvad der har med “muslimisme ” ! at gøre ! Og afskyr tvungen raceblanding ! —Prøv bare at se, hvor mange stemmer DF. faar ! –Der er ikke andre partier, der vil gøre “det bedste for ærkedanskerne ” udover dem !

 25. Af Preben Jensen

  -

  Kritikken burde hagle ned over de radikale, og over regeringens asociale angreb på borgerne med nedskæringer, lukninger, udsalg af DONG og NETS, tvangsdigitalisering og DET ANSIGTSLØSE SAMFUND plus stærkt forøget indvandring, løndumping og kriminalitet. Men mange journalister har fredet de røde.

  Så hører jeg tit fra folk i Sønderjylland, at politikerne har nedgraderet Sønderjylland til at være et udkantområde man gerne må ignorere. Man har f.eks. centraliseret og har nedlagt en række kontorer og arbejdspladser som er flyttet til Fyn, Midtjylland og København, med det resultat at sønderjyderne påføres en masse tidsspilde og en masse besvær. Hvor folk fra f.eks. Als, Sønderborg og Tønder osv. skal køre i timevis for at nå frem til kontorer pokker i vold, hvor der før var de samme kontorer i Sønderborg. (det kan være noget med skat, motor og andet, hvor en borger er nødt til at få ordnet en sag) (det er da en uforskammet behandling af borgerne i en provins)

 26. Af Birger Nielsen

  -

  @Niels Poulsen

  Jeg kan berolige dig med, at jeg absolut ikke er selvhader.

  Jeg er stolt af at Danmark har bevæget sig væk fra et feudalt samfundssystem, til at være et system som bærer befolkningen gennem livet, uden at falde i en ubegribelig dyb afgrund, uden de selv har haft en grund til at komme i denne situation.

  Du siger du er kulturradikal – hvad består det i?

 27. Af Niels Poulsen

  -

  @Birger Nielsen

  Prøv at læse igen. Jeg siger ikke, at jeg er kulturradikal. Det er nok det sidste, jeg ønsker at være. Jeg anstrenger mig altid for at tale pænt om Danmark, dansk kultur og den almindelige dansker, som jeg sætter meget højt.

 28. Af Birger Nielsen

  -

  “Er det ikke en af de selvhadende myter om danskerne, som nogle få iblandt os (de kulturradikale) er så gode til at holde kunstigt i live?Nå jah – det er vel til diskussion.”

  God fornøjelse med din fremtid!

 29. Af Niels Poulsen

  -

  @Lonny Fischèr

  “Kun Arla ! gik fuldstændig i panik under tegnings-krisen !”

  Nej, det var tale om flere store virksomheder og prominente personer i erhvervslivet:

  Den daværende formand for DI, Hans Skov Kristensen, Novo Nordisk, Grundfos og Cowi.

  Du kan genopfriske din hukommelse her:

  http://www.business.dk/oekonomi/joergen-huno-genaabner-muhammed-debat

  Jeg er ked af at sige det: Men erhvervslivet, kapitalismen og det frie marked, hvor højt man som borgerlig end elsker disse, har ikke nødvendigvis indbygget nogen moral. Det så vi også under Besættelsen, hvor danske virksomheder tjente mange penge på at handle med Nazityskland, hvilket givetvis har været med til at forlænge krigen og lidelserne.

  Og ellers mener jeg i mine tidligere indlæg at have redegjort i tilstrækkelig grad for, hvordan danske virksomheder er med til at udskifte danske værdier med muslimske, ved at tilpasse varerne til de muslimske særkrav, for i sidste ende at få en større profit.

 30. Af Birger Nielsen

  -

  “hvordan danske virksomheder er med til at udskifte danske værdier med muslimske, ved at tilpasse varerne til de muslimske særkrav, for i sidste ende at få en større profit.”

  Synes du selv det virker velbegrundet – kan du dokumentere denne påstand om muslimer – eller er jeg bare en antikulturelradikal?

 31. Af r. vangkilde

  -

  Er Støvring uden sin egen kvalitet!
  Bliv nu mere konkret, og ikke denne overflade populisme af blandede bolsjer, ELLER er Støvring skræmt af nærdemokratiet i egen univers. Vi kan jo alle forske i litteraturen og beskrive historien , eller kan nationalismen overleve på den globale scene.

 32. Af Niels Poulsen

  -

  @Birger Nielsen (kl. 13.47)

  Du har fået det med det kulturradikale galt i halsen. Det var dig, der påstod, at danskerne ikke har kvalitetsbevidsthed, hvad angår mad og drikke. Jeg siger, at det er en myte, og at den muligvis er skabt og hersker blandt det kulturradikale segment i Danmark, som ynder at tale nedsættende om Danmark og danskerne. Jeg tager som borgerligt konservativ skarpt afstand fra dette kulturradikale segment. Nu magter jeg ikke at skære det mere ud i pap.

  Hvad angår citatet

  “hvordan danske virksomheder er med til at udskifte danske værdier med muslimske, ved at tilpasse varerne til de muslimske særkrav, for i sidste ende at få en større profit.”

  beskriver det blot det, at et frit marked naturligvis indstiller sig efter en ny magtfuld kundegruppe. Der er der leveret masser af eksempler på i kommentatorsporet.

  Men jeg synes som sagt, at det er problematisk. Der findes faktisk sekulære muslimer, som godt kan lide en rød pølse af svinekød eller lignende. Så jeg kan ikke forstå, at danske virksomheder tilpasser produkterne efter de rettroende muslimer. Men som sagt: Markedet er frit: Hvad det ene firma tøver med at gøre, det gør et andet.

 33. Af Birger Nielsen

  -

  Omkring danskernes kvalitetsbevidsthed, kan du søge information om hvilke crap-ware de køber. Det burde ikke være svært selv for dig, men sikkert svært acceptabelt, hvis man lever sit liv for at støtte virksomheder.

  Det frie marked – altså lige udtaget muslimer?

 34. Af Preben Jensen

  -

  Er det ikke sådan at vareudbudet og kvaliteten forringes løbende? Før i tiden kunne man få isvafler med ægte flødeis og flødeskum, nu er det som regel noget uægte stads selvom reklamerne påstår at de stadig er “gammeldaws”. Så er der jordbær-marmelade stort set uden jordbær, og sodavand fulde af syntetiske smagsstoffer. Tekno-biler og trælegetøj, er afløst af kedelig plastic. I ” kinesisk” legetøj (ofte produceret i Nordkorea selvom der står “made in China) er der tit stoffer der kan skade børnene. For et par år siden var der fine honningkager med creme hos Aldi, nu er de væk. Og Toms chokoladefrøer fandtes i tre versioner, den der smagte bedst efter manges mening, er nu væk, den med lidt syrlig appelsinsmag. Anton Bergs chokoladeæsker mangler noget med mandler, valnødder og ananas mv. Og man kunne blive ved. (også servicen er generelt blevet ringere)(og i discount-butikkerne er der jo slet ingen) (I Føtex blev en kunde snydt for ombytning af en computer der viste sig at være defekt)

  Det har vel noget med bøde- og skattetrykket at gøre. Flere og flere danskere har en stram økonomi eller nærmest ingen, hvorfor de kun går efter det mest nødvendige og det billigste af det billigste. Noget som også har været med til at lukke butikker, som jo nu står tomme tusindvis.

 35. Af Lonny F ischèr

  -

  @ Niels Poulsen ! Det er forfærdeligt !—-Saa maa jeg virkelig have misforstaaet noget ! –Især, hvad du skriver om “at handle med nasisterne ! Det dæmrer noget ! Naar jeg tænker paa : At den danske regering samarbejdede med “besættelsesmagten ” ! Det er jo saa længe siden ! –Men maaske er der “typer! ” Som stadigvæk er ligeglade med “værdighed! ” –Og, hvor graadigheden er det gennemgaaende ! —Vi har jo lige talt om, at “fornærethed ! ” Er et psykopatisk karaktèrtræk ! —Hvilket vi vist har stiftet bekendskab med de fleste af os andre ! –Som ser “generøsitet ” ! som et fornemt karaktertræk ! —Nu er ikke alle jyder psykopater ! Heldigvis ! Men Fornærethed ! hos jyder er ret karakteristisk ! Ikke sandt ! ?

 36. Af Preben Jensen

  -

  PS: Portionerne bliver jo også mindre og mindre, og vægten og udløbsdatoen mv. skrives ofte med meget lille skrift, og bagpå.

  Og så er der diverse føde- og drikkevarer der er forfalskede. Det fortælles der om i bogen McMAFIA fra Gyldendal, der beretter om hvor omfattende og farlig den internationale kriminalitet er blevet.

 37. Af Lonny F ischèr- korrespondent

  -

  Det er faktisk forf. Finkielkrauts bog ! Det hele handler om (nu oversat til dansk) ! Og ikke saa meget om : Jøder ! —Men masseinvandring af muslimer ! –Saa læs venligst hele Støvrings tekst ! —Det er meget alvorligt, hvad politikerne udsætter danskerne for ! De har jo deres “paa det tørre” !

 38. Af Anders Thornvig Sørensen

  -

  Som dansker er jeg på ingen måde stolt over det assortiment, man finder i supermarkederne. Jeg bebrejder dem det ikke, for kunderne går konsekvent efter det billigste.

  Fejlen ligger i, at skatte-og afgiftstrykket er for højt. Jetsettet i Folketinget interesserer sig kun for sænkninger i topskatten og lignende. Men den almindelige jævne dansker mærker meget mere momstrykket på tøj og mad. Den økonomiske margin, der ellers ville have været for at betale ekstra for god kvalitet, er på forhånd spist op af afgifter.

  Desuden er danskerne flokdyr, som så mange andre folkeslag. Det er ildeset, hvis man skiller sig ud ved at være finere end de andre. Vi trækker desværre hinanden ned, i stedet for op, her i Danmark. Se bare det sproglige forfald, hvor flade engelske udtryk glider ind og fortrænger det levende, historierige og underfundige dansk. Andre nationer bliver groft ydmyget i disse år, men de bærer det med værdighed, helt ned i den enkelte persons beklædning, talesprog og gangart.

 39. Af peter kocsis

  -

  F NIELS POULSEN
  “Dansk kultur er netop åben over for påvirkning fra fremmede kulturer ”

  Men du er ikke engang åben for at en supermarked kan erstatte danske svin med danske kalkuner.
  i det hele taget er din fixering netop på svin som en grundlæggende dansk værdi komisk, når man ser hvilken fuldstændigt uspiselige , ulækre ogdirekte subdhedsskadelige produkter gyllebaronerne producerer.

  ” Modsat den muslimske kultur som med haram-begrebet (denne i et protestantisk land næsten blasfemiske tankegang, at noget skulle være urent) ”

  Siden hvornår er du begyndt at spise heste-hunde -katte eller rotte kød? God appetit! Danmark har ligesåmange tabuer som Islam ,det er bare ikke bevidst formuleret.

  WALTER STEFFEN NIELSEN
  ” At noget ikke skulle være dansk, hvis der er optaget elementer fra andre lande, er det rene sludder og vrøvl.”

  NIELS POULSEN
  “Dansk kultur er netop åben over for påvirkning fra fremmede kulturer ”

  Vi er her 100% enige. Danmark har nu også optaget elementer fra Islam, f eks halal kød, og derfor er I dele af Islam nu blevet en del af dansk kultur.

 40. Af Erik L arsen

  -

  Kasper – hvad foregår der? jeg har nu sendt 2 indlæg, der ROSER dig og ingen kommer på? Har du eller b.dk indført rød censur???????

 41. Af Erik L arsen

  -

  Men den nok mest UDANSKE “MUSLIMFAN” mr. Kocsis – HAN får spalteplads i massevis! – Jamen Danmark ER tabt.
  Men Kasper – igen har jeg rost dit gode indspark – men fik ikke lov!
  Måske laver jeg mit indlæg igen, men man skal jo også have tid til disse debatter, når man ovenikøbet, af én person som man endda roser ikke kan skrive til.??

 42. Af Ole Skovgaard

  -

  Ja Hva faen er meningen plejehjems bloggeren Erik larsen kommer ikke på, det er jo en knægtelse ytringsfriheden lige til en sag om undertrykte mindre tal i StrassBourgh. Send endnu en sag derned de har for lidt at lave.

 43. Af Walter Steffen Nielsen

  -

  Peter Kocsis

  “Vi er her 100% enige. Danmark har nu også optaget elementer fra Islam, f eks halal kød, og derfor er I dele af Islam nu blevet en del af dansk kultur.”

  Og mor Nille er en sten.

 44. Af Walter Steffen Nielsen

  -

  Peter Kocsis.

  Er den sociale kontrol og sharia-elementer i ghettoer også en del af dansk kultur?

 45. Af peter kocsis

  -

  F WALTER STEFFEN NIELSEN
  “Er den sociale kontrol og sharia-elementer i ghettoer også en del af dansk kultur?”

  selvfølgelig ikke- men eftersom næsten alt fjerkræ i butikker i DK er halalslagtet og det sælges i millionvis, er halal kød blevet en fuldstændigt integreret del af dansk kultur ligeså meget som kaffe, som jo også er et produkt der stammer fra arabiske lande.

 46. Af Walter Steffen Nielsen

  -

  Peter Kocsis.
  Jeg har ikke hørt nogle danskere sige: “I aften skal vi hygge os med en lækker veltilberedt halal-kylling” Halal er ikke blevet tilvalgt som en positiv kvalitet til at højne vore kulinariske oplevelser.

 47. Af Walter Steffen Nielsen

  -

  Peter Kocsis.

  Ud fra din opfattelse af dansk kultur (som du egentlig ikke mener findes), hvorfor er sharia så ikke en del vores kultur? Den findes jo inden for vore grænser. Så pr definition må det så være en del af dansk kultur.

 48. Af hans andersen

  -

  hver gang der bliver solgt en halal kylling går der penge til islamisk terrorisme 🙂

 49. Af Hans Nielsen

  -

  Må jeg anbefale:

  GRÅSTEN FJERKRÆ

  Deres kyllinger er ikke inficeret af Allahs forbandelser, og du støtter heller ikke voldspsykopaterne hos Islamisk Trossamfund – kyllingerne smager himmelsk.

Kommentarer er lukket.