De demokratiske revolutioner er blevet en tragedie

Af Kasper Støvring 38

 

Magasinet Ræson har i lyset af den fatale udvikling i bl.a. Irak og Syrien interviewet en række danske toppolitikere om situationen i Mellemøsten. Venstres Søren Pind mener, at Syrien står som ”en gravskrift over den passive og ledelsesløse udenrigspolitik”, altså Vestens udenrigspolitik, og han mener, at Vesten skal sætte ind med flere militære angreb, samt at Vesten forlod Irak for tidligt. Venstres høg er også fortaler for levering af flere våben til oprørerne. Han er ukuelig optimist: ”Mellemøsten er i gang med en lang række revolutioner, der kommer forskelligt ud, men som ad – mange – år vil medføre en form for demokratisk udvikling.”

 

Forhenværende udenrigsminister Lene Espersen mener tilsvarende, at Vesten er for vægelsindet og sløv. Mere aktivisme, altså. På spørgsmålet: ”Vil næsten enhver form for vestlig militær indgriben i Irak og/eller Syrien forværre situationen?” – svarer Espersen genialt: ”Nej – vesten [sic] er altid bedre end islamister”, og derfor bør vi, dvs. Vesten, ”fortsat arbejde for demokratisering.”

 

Endelig udtaler Holger K. Nielsen fra SF følgende: ”Ingen revolutioner foregår efter en ret linie [sic] og der vil komme demokrati i Mellemøsten[,] men det er ikke nu. Selvfølgelig er vi nødt til at alliere os med ikke-demokrater som vi også gør i mange andre sammenhænge.”

 

Her kommer mit eget bud på, hvorfor de demokratiske revolutioner er endt i en tragedie – og det er baseret på en ganske anden tilgang end Pinds, Espersen og Nielsens liberale og universalistiske tilgang, der ikke har forståelse for kulturens betydning og dermed heller ikke for mulighederne for liberalt demokrati.

 

Først et tilbageblik. Da det såkaldte Arabiske Forår brød ud, troede mange, at araberne nu – ikke om mange år – ville blive som os, mere eller mindre. Det var jo det, demonstranterne sagde på Tahrir-pladsen i Egypten. Eller rettere: Det var det, de unge og veluddannede sekularister sagde – på engelsk – til de vestlige journalister. Men man tog fejl.

 

I den arabiske verden medførte demokrati og regimeskifte islamisme, for det var, hvad et overvældende flertal af befolkningen ville have. Venstres daværende udenrigsordfører Michael Aastrup-Jensen kunne ellers forsikre os om, at ”99.99 procent” af de libyske oprørere var liberale.

 

Nu er Abdel al-Sisi så blevet Egyptens nye populære præsident, for han er kendt for at være en særdeles brutal general (den styrtede diktator Mubarak var ganske fredsommelig i sammenligning), og al-Sisi ved nok, hvordan man skaber ro, orden og forudsigelighed. Den slags er i et kaotisk land som bekendt langt vigtigere end frihed.

 

Selv blandt den meget lille ”vestligt orienterede” gruppe, ønskede man ikke liberale værdier som i Vesten. Godt nok ønskede man mere selvbestemmelse, men lighed mellem kønnene, f.eks.? Nej tak. Weekendavisens Pernille Bramming har skrevet nogle ganske interessant artikler om de unge ”liberale” egyptere.

 

Heri ligger ikke nogen fordømmelse fra min side. Jeg vil gerne have en anden pointe frem, nemlig den, at Vesten er narcissistisk; vi forstår ”de andre” gennem os selv og projicerer vores værdier over på dem. Når de bruger Facebook, tror vi, at de også ønsker liberalt demokrati. De ønsker måske nok frihed, i hvert fald frihed fra undertrykkelse, men ikke den kultur, der i Vesten har ført til liberale værdier. Det har bl.a. den norske skribent Bjørn Stærk skrevet om.

 

Vesten har med sin universalisme af og til meget aktivt og direkte understøttet regimeskift og demokratiske revolutioner i den arabiske verden. Måske – men kun måske – er vi ved at lære, at revolutioner i lande uden en demokratisk kultur meget ofte får katastrofale konsekvenser.

 

Vi har fået borgerkrige og massive flygtninge- og indvandrerstrømme, der truer Vesten, tusindvis af mennesker lander hver uge i Sydeuropa; der foregår drab og udrensning af kristne mindretal og islamisering af hele regionen; Iran er blevet styrket; jihadister vender tilbage fra Syrien til Vesten, forråede, traumatiserede, radikaliserede og potentielt volds- og terrorparate. Efterretningstjenesten herhjemme advarer endda officielt om denne alvorlige trussel.

 

Jeg er large. Det vil være fint, hvis araberne får, hvad de vil have, så længe de kan leve i fred med sig selv og med os i Vesten. Demokrati er helt på sin plads, også selv om det ikke er liberalt. Men som det er nu, har ingen fået det bedre. Indførelse af demokrati før befolkningen er moden til det, bliver en tragedie.

 

Espersen og Pind diskuterer Irak i Ræson, så lad os kigge lidt mere på dét tilfælde og igen begynde med et tilbageblik.

 

I forbindelse med Irak-krigen troede mange, at når vestlige styrker fjernede despoten, ville irakerne blive taknemmelige og omfavne det liberale demokrati. De liberale værdier er jo universelle – med Bushs ord, som jeg skrev om I denne klumme: ”I believe that millions in the Middle East plead in silence for their liberty. I believe that given the chance, they will embrace the most honorable form of government ever devised by man.”

 

Sådan gik det som bekendt ikke. I stedet fik vi også her en blodig borgerkrig mellem etniske klaner, vi fik et fornyet had til Vesten (”besættelsesmagten”), og vi brugte enorme ressourcer på krigen, der fatalt har svækket Vesten udenrigspolitisk. Man forstår på Pind, at han altså vil ofre endnu flere vestlige soldater og ressourcer for at give irakerne en styreform, de ikke vil have.

 

Ydermere ser det ud til, at Irak kan blive det nye Syrien, eftersom den stærkt islamistiske ISIS-gruppe har opnået kontrol med visse dele af landet og myrder løs på soldater og civile. I tidsskriftet The National Interest har Robert Merry skrevet om denne tragiske udvikling og meget bedre end Pind og Espersen argumenteret for, hvorfor vi ikke bør støtte demokratiske revolutioner i den arabiske verden.

 

“What are the lessons from all this? That American exceptionalism isn’t a strong foundation for American foreign policy, particularly in the culturally estranged Middle East. That it’s a fool’s mission to seek the spread of democracy there through the overthrow of dictators. That Islamist fundamentalism is a strong and widespread current of sentiment running through Middle Eastern society, and it is stimulated in part by Western intrusion into those lands. That Middle Eastern dictatorships aren’t necessarily intrinsic enemies of the West, whereas radical Islamist regimes represent far more dangerous threats. That balance of power considerations—as, for example, between Iraq and Iran—should never be dismissed or ignored.”

 

Nej, vi kan ikke lave de andre om – og skal heller ikke prøve på det. I Vesten opfører man sig, som om resten af verden var en blank tavle, man kan skrive hvad som helst på. Dertil kommer den vestlige skyldfølelse, Messiaskomplekset og forestillingen om den hvide mands byrde. Vi kan gøre verden til et bedre sted, ja, vi har i grunden pligt til det.

 

Men andre må selv finde ud af, hvilken vej de ønsker at gå. Vesten bør naturligvis afstå fra at støtte korrupte regeringer og afstå fra med magt at fremme vestlige værdier. I stedet bør vi tænke realistisk og sikre vores egne interesser, anerkende andre folkeslags ret til selvbestemmelse og acceptere deres behov for at leve ud fra den kultur, de nu engang synes er bedst (forudsat at anerkendelsen er gensidig).

 

Vi glemmer nogle gange, at det, vi opfatter som moralsk universalisme, opfatter andre som kynisk imperialisme. Og fordi vi sjældent forstår ikke-vestlige kulturer, risikerer vi med vores indgriben at gøre det hele meget værre. Ifølge loven om utilsigtede negative konsekvenser, igen og igen.

 

 

38 kommentarer RSS

 1. Af Peder Pedersen

  -

  Det er en dejlig dag i dag, Facebook er nede.

  Bliv endelig ved, med at blive nede byld.

 2. Af Tom Romdal

  -

  Må man i al stilfærdighed gøre opmærksom på, at Vesten netop ikke har løftet en finger for at afjælpe situationen, vi har blot set passivt til mens 150.000 er blevet dræbt i Syrien, og det syriske vanvid nu truer med at vælte den skrøbelige irakiske stat ned i ragnarok.

  Intet har vi gjort, så Støvring må jo være stolt af os.

  Jeg synes derimod vi skulle have bidraget til at stoppe slagterierne, med en flyforbudszone i Syrien helt tilbage i 2011 og evt mere drastiske midler. Så havde verden stået i en langt bedre situation i dag.

  I stedet vil Støvring meget gerne have at det er de arabiske revolutiner, og de som har udtrykt sympati for dem, som er skyld i at hundredtusinder af mennesker er bevet dræbt. Men det er jo løgn. I de lande hvor diktatorerne blev væltede, Tunesien, Libyen, Egypten, Yemen, der er der netop ikke dræbt hundredtusinder af mennesker, det er der dermod i Syrien – og nu løber det så over i Irak med uvisse konsekvenser.

  Synes Støvring reelt at det går bedre i Syrien, hvor diktatoren ikke er blevet væltet, end i Tunesien, hvor han blev væltet? Det har jeg dog svært ved at tro.

  Hvis nogen er narcissistisk så er det da vist Støvring, hvis man mener at det er vores skyld at muslimer slagter muslimer i Syrien. Det eneste vi har skyld for er at vi ikke har prøvet at gribe ind.

 3. Af kasper støvring

  -

  Tom Romdal, jeg mener ikke, at Vesten er skyld i alle problemerne, langt fra. Jeg sondrer mellem aktiv og passiv støtte og omtaler kritisk vores skyldsbevidsthed, hvormed vi fejlagtig tror, at vi er skyld i alverdens problemer. MEN vi har altså både aktivt (Irak, Libyen) og passivt medvirket til at destabilisere hele regionen, så vi nu får alle disse tragiske forhold. Du skal ikke sammenligne Syrien med Tunesien, men Syrien før og efter borgerkrigen og Irak før og efter interventionen i 2003, og Egypten før og efter Mubaraks fald. Og jeg behøver ikke at sige, at tilstandene var gode før, vel? At sige” bedre” er tilstrækkeligt. Et flyveforbud ville sikkert løse problemerne på kort sigt, men næppe på lang sigt. Det ville styrke oprørerne, dvs. give de særdeles brutale islamister et langt bedre overtag, end de har nu.

 4. Af jens holm

  -

  Næh, Tom Romdal.

  Synes ikke Støvring giver os skylden; men han påpeger, som visse andre, der jo bliver tyret gang på, at Vores udgangspunkt er Vores egen referenceramme, og denne i en række henseender er komplet uduelig, som vi frejdigt benytter den.

  Er den så ikke nok konstruerer man da bare i alt fra kuvøser til giftgas.

  Øh VI – er altså ikke mig…

  Jeg er så en af dem, der mener, man med eksemplets magt skal vise, hvad vi mener er bedre, hvorefter de SELV kan vælge til eller fra.

  Mange har snart brugt den med, at er man ikke for, så er man imod. Jeg tager lige et eksempel netop fra den muslimsk dels katolske verden, nemlig deres variant af menneskerettigheder.

  Den er blevet tyret og hånet og tyret og hånet. Men ser man i det store perspektiv, så er det et kæmpeskridt sammenlignet med, hvad man ellers har i de egne…

  Samme sag med demokrati. Vi har mange folk her, som i sig selv tror demokrati legitimerer næsten alt. Det er de samme som tror CO2 kvoter har noget energiproduktion at gøre. Nej, det er ej. Der er tale om fordelingsnøgler, hvor man har valgt, hvad som har forrang. Og så er det sådan set ligegyldigt om det er mennesker gjort til ting eller man skal fælde en masse regnskov for at fyre med piller i stedet form kul på Studstrup værket.

  Det er den overordnede referenceramme som er ramt af en række helt forkvaklede ismer brygget i en kælder eller grøft med tilsvarende melodi i duer ikke. Deres bibeltro starter med: Og der blev mørkt, og det værner vi om.

  Hvem er det der vil demokrati i de egne, som vi skal hjælpe. Hvem er det, som ikke vil slås.

  Kunne man slå en gul streg evt. i selvpromoveringens navn i fx Syrien og Irak, hvor slåsserne så boede på nordsiden og slapperne i syd. Ved ikke 1 X 2.

 5. Af Kevin Mikkelsen

  -

  Undskyld dette er OT men … blev Henrik Day Poulsens blog fra igår vedr den nye stormoské fjernet af Berlingske?!

  Nogen der kan svare på det – evt. blogejeren her?

  Det da vist første gang at man ser Berlingske censurere deres egne bloggere eller hvad er det der sker?!

 6. Af Preben Jensen

  -

  Ja, når politikere der intet har lært af historien, fører sig frem med voldsomme midler, så skal det jo ende i katastrofer.

  Bombekrigen mod Serbien var en fejl. Indblandingen i Ukraine var nok også en fejl. Krigen mod Afghanistan burde have været begrænset til få måneder, så terroristerne havde fået en lærestreg. Krigen mod Irak var en stor fejl. Bombekrigen mod Libyen var også en stor fejl, som Europa kan komme til at betale dyrt for. Og det var nok klogt at USA undlod at bombe i hvepsereden Syrien. Og hvad den morderiske muslimske bevægelse ISIS angår, så er den jo først og fremmest Iraks eget problem, selvom man kan sige, at uden Irak- krigen, var ISIS-problemet nok aldrig opstået. Her er situationen dog så speciel, at det kan være nødvendigt med grundige overvejelser og militær indgriben?

  Men gang på gang har det jo vist sig at angrebskrige som regel skaber flere problemer og ulykker, end der var i forvejen. Men det blæser mange politikere på.

  Erfaringerne viser også at masseindvandring nærmest altid ender i elendighed og rædsel for den oprindelige befolkning. Det er der også mange der ignorerer.

 7. Af Niels Poulsen

  -

  @Kevin Mikkelsen

  Det er en and. Henrik Day Poulsens kommentar er stadigvæk tilgængelig på Berlingske Tidendes netavis. Men du kan ikke forlange, at det flere dage i træk skal befinde sig på forsiden, blot fordi det falder i din smag.

  http://www.b.dk/kommentarer/skammens-dag

 8. Af nik omok

  -

  Demokrati ?? det findes engang her hos os : fordi goldman sachs styrer .. og ingen tør at sige noget længere af frygt for at blive genstand for en “undersøgelse”.

 9. Af Niels Poulsen

  -

  Den realistiske tilgang til udenrigspolitikken, som Kasper Støvring længe har forsøgt at opdrage os til, er efterhånden ved at brede sig. Måske burde man være lidt skeptisk, når det kommer fra en kulturradikal, men så vidt jeg kan se, så giver Politikens chefredaktør, Bo Lidegaard, udtryk for de samme holdninger som Støvring.

  http://politiken.dk/debat/profiler/lidegaard/ECE2316351/nemesis-kommer-i-niqab/

  (Hvis man er tilhænger af en aktivistisk dansk udenrigspolitik, kan man misbruge det mod Støvring: Han deler synspunkter med forsvareren af P. Munch, Scavenius og den radikale udenrigspolitik i mellemkrigstiden og under besættelsen).

  Støvring taler om Messiaskomplekset. Og det er et farligt kompleks at have, når man ikke er Gud. For så begår man ifølge de gamle grækere hybris. Lidegaard skriver:

  “Nemesis er grækernes betegnelse for gudernes straf for menneskenes hybris. Den lektie, skæbnen giver den, som tror sig i gudens sted.

  Det er den straf, der nu med fuld styrke rammer den vestlige verden, der siden 2001 har forsøgt at kvæle den internationale terrorisme de steder, hvor vi mente, dette onde groede.

  Vi bildte os ind, at demokratiske og frie samfund ville opstå der, hvor vi fjernede korrupte og brutale regimer. Og vi forstod ikke, at resultatet ikke blev større frihed, men mere kaos, og at det kaos nærede de kræfter, vi allermest opfatter som onde.”

 10. Af Ulf Timmermann

  -

  At stille de spørgsmål til 3-kløveret Søren Pind, Lene Espersen og Holger K. Nielsen svarer til at spørge en præst – i al fald over i Jylland – ved en jobsamtale, om han tror på Gud. Svaret er naturligvis givet på forhånd. Det er så vigtig en del, ydermere, af de tre nævntes selvforståelse som vestlige politikere, at de ville føle, at de skrumpede ind til ingenting, hvis de ikke bekræftede deres tro på Den hvide Mands/Kvindes Byrde.

  Det er iøvrigt ikke kun dem, der i “modtager-landene”, opfatter deres bestræbelser som udtryk for “kynisk imperialisme”. Eksempelvis deler jeg opfattelsen.

 11. Af Ulf Timmermann

  -

  Det sagt: Hvis ikke alle er lige som os, os i Vesten, er vi åh så alene; føler os utrygge selv i vores samtalekøkkener; vi har dette afgrundsdybe behov for at blive “bekræftet”; i den forstand har vores “værdier” ingen indre værdi, kun en ydre.

 12. Af Hans Hansen

  -

  Korrekt at Danske politikere blæser på befolkningens anti-aktivisme. Søren Pind er blandt de eneste, der har dristet sig til at udtale sig på fora, hvor det er muligt at respondere.

  Blot hjælper det ikke noget, med “glasøjne” så store som møllesten, at deklarere sin mening uden formuleret som spørgsmål, når han jo netop ikke kan se skoven for bar træer. Noget lignende kunne man henvende til rødhætten Telle Horning og Uffe Ellemann’s stolte næser (set nedfra), men sidstnævnte er jo heller ikke længere helt klar …

  Javel, befolkningen har en “stor mund” og store tænder, og politikerne små ører, men det er fordi de bedre kan spise dem …

 13. Af Søren Revser

  -

  Hvem interesserer det mon, hvad Søren Pind og Lene Espersen mener om noget som helst?

 14. Af Birgit Hviid Lajer

  -

  Hvis det ikke var fordi vi hele tiden med indvandringen blev blandet ind I diverse mellemøstlige scenarier, så ville det kunne siges, at vi bare skulle blande os uden om.
  Jeg er godt klar over, at der også kan være andre interesser I forh til krige, som så får en anden årsag end dende egentlige af sådanne.

  Men – er folk meget ulige socialt, politisk og måske også religiøst, mangler egentlige strukturer og udvikling I deres samfund til et egentligt demokrati, så sker det heller ikke. Det har været en process hos og I Norden iøvrigt og I enkelte andre lande såsom Nederlandene .. også I Rusland blev det forsøgt – men gik ikke I 1905
  I Tyskland blev det også tidl forsøgt, og hvad var resultatet – en stærk mand påkaldte sig opmærksomhed og blev ønsket, Hitler ..diktatur I stedet – og aner man ikke I de forskellige lande, hvad det drejer sig om, så er deres selvforståelse og mentalitet så autirotær I sig selv, at de kun kan gå hen og gøre det same.

  De aner ikke, hvad vi taler om – men jeg føler ingen skyld, det er deres egne kulturer, der tillage har magthavere, der holder befolkningen I fattigdom og uvidenhed, fortsætter, hvor andre slap, selv om der skiftes styre – så er det bare evt. en modpart, det nu går ud over osv.

  Har ‘man’ ikke været I vestlig berøring og IKKE er magthaver der har helt andre interesser end deres folk, bare de selv kan rage til sig, leve I luxus osv. – så er de ligeglade – også selv ojm folk flygter, og åbner de munden, så fængsles, torturers og evt. dræbes de.

  Espersen, Pind og deres krigs-tilbøjelighed hjælper ikke, fordi der bliver slået lidt flere ‘uegnede’ til demokrati ihjel. Det er mentaliteten og den sociale nød der først og fremmest skal løsnes op for, fordi man kan ikke sige til en fugl I bur: Flyv du bare ud – den flyver ligeså hurtigt ind igen fordi den ikke kender andet, og når en autoritær religion star øverst med en gud I spidsen, så er det vanskeligt med også store menneskemængder.

  De aner ikke, hvad vi snakker om med vores frihed, hvordan det er, og hvad den betyder – de kender kun fuglen I buret, derforhar vi så store vanskeligheder med netop islamisk indvandring, selv om folk er flygtet fra ‘buret’, dets totalitære opfattelser med straffe og forfølgelse, myrderier og trusler – også mod Vesten I sin helhed.

  Det er ikke os der skal integreres, vi og vore forfædre er ikke kommet sovende til landet her og vi gider snart ikke disse mellemøstlige traumer mere. Mange ønsker at sige stop for yderligere og hjem med de, der ville passe bedre I en af deres egne kulturer, der ligner det, de gerne vil leve efter.

  Så kan vi leve I fred side om side, driv samhandel og inspirere til yderligere udvikling, hvis ønskes I de lande ..og lad os I fred med vores. Så tror jeg, at alle vil være bedst stillet, fremfor at mase sig ind her og I Europa og tro at kunne lege Dronningen af Saba og Gud over alle og enhver med retten troende på sin side.

  Hvis man er ynder af khalifat-lignende tilstande, så drag af sted – også de etnisk danske, der er så forhippet på alt dette ..og troende, at de er så gode af sig – uden at de ser en pløk af det hele.

  Og – så lad de blive, der vil det godt I en naturlig forståelse og i frihed og respekt med os andre, for landet og dets befolkning som helhed!

  Quatar med sin enestående velstand, verdens rigeste land siges det – hurra, så kanflere fluer slåsmed ét smæk, bade rigelighed med penge, der er så attråværdigt for indvandrere og så mere af egen kultur. Det må da være det rigtige nu, fremfor denne imperialisme, disse tiltag hos os!

  Kaper Støvrng er forkert på den, det er ikke imperialisme at ville tilbyde andre mennesker, hvad frihed er. Det kan det aldrig blive fordi frihed kan kun erhverves indefra det enkelte menneske, så der er ingenimport – kun ‘know how’ for dem, der vil; frihed kan ikke påtvinges som ufrihed kan det.

  Fordi mennesker kan ikke agere frit, hvis de er ufrit opdraget, totalitært – ikke uden store sværdslag og stor skyld og angst for straf – alene af tanken på ‘ham foroven’ – det er nok for nogle I den fatning ..så derfor har vi balladen her om værdier, såkaldte ..straf, tortur, umenneskelighed ,myrderier allehånde forbud og undertrykkelse – det er ikke værdier. Derfor er vi imod – det kan højst have færdi for nogle, der I forvejen udnytter deres magt til eget vellevned og syge trang til magt over andre.

 15. Af Birgit Hviid Lajer

  -

  Jeg tror iøvrigt, at vi skal lade være med at slå os selv, piske os selv i selvbebrejdelser over, at vi kan ønske frihed for andre end os selv.

  Der findes nærmest ikke større gode i verden, hvis vi vil udvikle, forstå og fremme det bedste I mennesket, hvor frihed forstås som dette ikke at forhindre social velfærd og retssikkerhed for den enkelte, hvilket inbefatter mulighed for uddannelse.

  Det Nasser de melleøstlige lande på, vores know how og andet, og så kan de holde folk need, bilde dem ind, at de er mægtige og allerbedst af alle, Allah er med dem i enhver henseende, så skide da være med ‘de vantro’ og deres værdier og evt. tro og andet værdifuldt for mennesket. Sådant må der gerne bandes på og til:

  Vi er de formastelige, der tror, at vores værdier som frihed, respect for den enkelte og dennes ret og sikkerhed imod overgreb fra både andre mennesker og stat, retten til at ytre sig osv. – Nej, det er vi ikke, vi tog bare fejl. Busch med vilje eller ..? uklogskab..det må historien fortælle,, nogle I Irak var trods alt glade for, at Sadam faldt – men at de så ikke kan finde ud af at samarbejde .. det er altså ikke os, der har etableret deres land og mentalitet osv. – men at man I USA og England ikke har haft større evt.ekspertise inde over en stå stor og omfattende handling som en krig er, og hvor man tillage ødelægger en del af den tidligere struktur, der trods alt kunne bruges, det er ikke I orden jo. Og – man kan da glimrende have siddet gode år og vejledninger overhørig, Busch kunne jo heller ikke vente på yderligere rapporter, for tænk hvis Sadam ikke havde disse masseødelæggelsesvåben, så ville han vel føle nederlag og vi var sluppet for krig, og så kunne irakerne selv en dag få krabaten sat af.

 16. Af Birgit Hviid Lajer

  -

  Det er snarere en tragedie, at revolutionerne faktisk lykkedes – men at demokratiet ikke havde grobund nok! Det er den egentlige tragdie for millioner af mennesker, der stadig må finde sig I at tyrannerne stadig tager over, hver gang man lige slap for en af dem.

  Vi skal I hv f ikke klandres for at komme med en god idé – verdens bedste, så vi ikke yderligere skal strammes ind her p gr a en indvandring med for stor en del af såkaldt utilpassede fx unge mennesker.

  Frihed er ikke alene en god ídé eller I det hele taget en idé – det er ikke et påhit, det er en reel ting envirkelighed for alt for så mennesker, når vi jorden over. Derfor har vi virkelig noget at skulle beskytte og gerne hjælpe andre til I forh til, hvordan det er og med evt. viden og struktur, hvor det ønskes – ellers kan det nemlig ikke lade sig gøre.

  Frihed kan ikke importeres I den forstand, den skal der arbejdes for, hvilket kræver et stort stykke også psykisk arbejde, hvilket kan tage generationer, fordi underne har det med via opdragelsen at gå igen og igen som de spøgelser, der tros på.

 17. Af Hans Hansen

  -

  BIRGIT HVIID LAJER – 19. JUNI 2014 16:39
  Jeg tror iøvrigt, at vi skal lade være med at slå os selv, piske os selv i selvbebrejdelser over, at vi kan ønske frihed for andre end os selv.

  ———

  Joh da. Er der noget mere uintelligent end (religiøs) flagellants? Får man ikke tæv af andre, så kan tosserne passende tæve sig selv …

 18. Af Finn Bjerrehave

  -

  Det krigsliderlige Danmark, støtter oprørene i Syrien, og Isis er blandt dem vi støtter, og nu er blevet Iraks fjende i selvfølgelig Irak, og vores to bens bukser revner, og hvad gør vi nu.
  Vi elsker krig endda uden FN, og derfor skal Helle ikke til EU, nemlig ingen krigsliderlige politikere i Fredens eU, og Tony Blair, skal også holde nallerne væk, nemlig vi ønsker fred og samarbejde, uden F16 og indsatsstyrker.
  Ethvert land har det styre det fortjener, se til Vietnam , som efter både Frankrig og USA mente noget andet , og landet er blevet en turist nation, og tak for det.
  De arabiske lande, hvor kun en Diktator, kan holde Shia fra Sunni ( Saudiarabien fra Iran) og dette mønster er brudt i det såkaldte demokratiets navn, og alt er gået fra diktatur til elendighed, og kan ånden komme tilbage i flasken?
  Demokrati er konstant pres på politikere.Finn Vig

 19. Af Thomas K. Rasmussen

  -

  Og så blev digteren Yahya Hassan nægtet adgang til den nye moske i dag og buet ud. Så meget for den muslimske tolerance!! Hvor er mange danskere dog naive og følger ikke med i hvad der sker i vores 40 ghettoer og i Syrien og Irak m.fl. hvor en flok mørkemænd vil indføre sharia! Det er jo vanvittigt at forsvare en totalitær og kvinde undertrykkende ideologi som islam som går ind for æresdrab, tvangsægteskaber og giftemål med 9-årige piger – altså pædofoli! Og at sygdommen har bredt sig til vores breddegrader oplever vi jo dagligt!

 20. Af Birgit Hviid Lajer

  -

  Hans Hansen – 16:47

  Vi skal i hv f ikke rende rundt som én stor undskyldning for os selv, fordi der kommer nogle vildfarne svende til landet – og ønske os andet end vores frihed mm – og stadig forbedre dette som vort stadige udgangspunkt udgangspunkt.

  Så må andre anstrenge sig og forstå, at der også er ligheder – og hvorfor der er forskelle, hvor vi søger forståelse, indsigt og viden og ikke bare denne ’slåen andre i jorden’, hvor de menes at formaste sig. Den slags er vi rent ud sagt vokset fra, hvis det skal siges Ganske blidt og mildt, så det kan forstås.

  Man skal nemlig gøre sig ekstra umage, når man træder ind på andres domæne og gerne vil vinde indpas og optages i dette samfund og ikke tro, at man er berettiget til at spille hverken overdommer el andet for os. Det finder vi så aldeles glimrende selv ud af, fordi vi er nået det længere med gode vibrationer mellem stat og samfund, dvs befolkningen, vor vi taler sammen på godt og mindre godt – men hvor vi trods alt søger frem til de bedste løsninger for nærværende og så fremdeles.

  Hvor vi har ret til at klage og blive respekteret, og hvis ikke så anke over dårlig behandling. Det er frihed og retfærd for mennesker, hvor ingen skal tro sig som guder over andre med hverken tro/politik el andet besværligt tankegods, hvorend i verden, når/ hvor det kun skal tjene andres mulighed for ydmygelse af mennesker, til at holde mennesker nede og i nærmest fangenskab, både kvinder og mænd, på forskellig vis og tillage indoktrinere alt imens befolkninger holdes i reel uvidenhed – især slemt for de, der endikke i vore dage kan læse og skrive.

  Så – skulle netop vi, et af de aller-frieste samfund i verden med ro og orden spille op til at skulle forsvare os i den forstand, forklare os ligedan – dvs udover hvad rimeligt er? Take it or leave it – vi har helt andre forudsætninger for selv at styre tingene og er ikke interesseret i tilbageskridt – men fremskridt for mennesker, så er der gode ideer dér, så er vi parate til at lytte. Ellers .. Glem det! Og – løs problemerne i jeres hjemlande. Vi hverken kan eller skal – men gerne inspirere rundt om i verden, som vi allerede er blevet bedt om, såvel som vi selv altid har taget imod impulser og er blevet inspireret, som samfund el individuelt via rejser og kontakter, så ..jegmener at vi skal ikke blive ved med at stille op og vaske vores tanker, hensigter og indretningen af samfundet rent i andres øjne.

  De må selv lære at se og kende friheden, som vi i hv f tildels og langt mere har og kan administrere end andre samfund, så jeg ser ingen grund til denne ind imellem underdanige og selvopgivende rolle i vise debatindlæg.

  Det er ikke os, der skal bekæmpes – men forhold i deres egne hjemlande, så de kan være dér. Det er jo et naturligt ønske for langt defleste mennesker, at høre til og helst, hvor de er vokset op. Det er såre forståeligt og menneskeligt.

  Og – er det ikke tilfældet, så lad i det mindset være med at involvere os, hvis det alligevel kun er hjemlandet forhold, der dur – men vi har vores, så..ja, take it or leave it el bidrag med fremskridt, ikke tilbagestående bidrag, vi længst selv har forvundet og afskrevet, netop for at komme videre og i fred og fordragelighed.

 21. Af Kurt Dejgaard

  -

  Hele Kasper Støvrings opstilling, bygger på den forfejlede antagelse at det civile flertal VIL den fundamentalisme som de få – med maskingevær i hånd – gennemtvinger, for øjeblikket.

  Er der noget somhelst der tyder på at det skulle være tilfældet?
  Ikke hvis man anskuer flygtningestrømmene væk fra de områder som besættes af fundamentalistiske varyler.

  Men den sandhed skulle nok nødigt komme i vejen for en behændig og politisk betinget konklussion…

 22. Af Preben Jensen

  -

  Demokrati kræver jo deltagelse af en oplyst befolkning der går ind for folkelig medbestemmelse. Ellers vil det jo aldrig fungere ordentligt.

  Så for at være en oplyst borger må man jo skaffe sig viden. Derfor kan læsning af aviser og samfunds-kritiske bøger anbefales.

  Hvis flertallet af danskerne vidste hvad der foregår af idioti, ondskab og forræderi bag kulisserne, ville de ikke være så sløve og ligeglade som de er. For hvis først vores samfund kæntrer eller falder fra hinanden, så vil millioner af danskere ryge ud i kulden og mørket.

  Det er jo allerede begyndt. Regeringen pisser jo på danskerne i et omfang der mere er frækhed og rå fascisme end demokrati. Og fattigdommen breder sig hastigt. Tusinder af danskere er endt på gaden i al slags vejr……….. pensionister må sulte hvis de vil have råd til husleje, tandlæge, transport eller medicin………… patienter skal selv tage mad og sengetøj med på hospitalet, (hvis det er der endnu?), arbejdsløse kan fratages deres eksistensgrundlag og overlades til at blive forsørget af venner og bekendte, og den ene velfærdsordning efter den anden afskaffes eller forringes.

  Men det kan selvfølgelig ikke være anderledes, når regeringen og dens medløbere mener at danskerne skal redde, belære og finansiere Afrika, Asien og Mellemøsten og forsørge hele verden mv., noget der foreløbig koster omkring 200 MILLIARDER kroner om året.

  Så fremover vil græske og engelske tilstande også komme til at hærge Danmark.

  Læsning af Den korte avis kan (også) anbefales, især hvis man sorterer det underlødige pjat og snask fra, som er begyndt at fylde en del. Det er noget af det samme med Snaphanen, Uriasposten og 180 grader.

 23. Af Preben Jensen

  -

  PS: At regeringen er begyndt at udskifte kirkerne med moskeer, og danskerne med meget bedre mennesker fra fjerne lande, kan man jo egentlig godt forstå. En befolkning der ikke forstår at værdsætte Helles og Vestagers gyldne løfter, smarte tasker og højhælede sko……. og som er utaknemmelige selvom de får lov til fuldt ud at betale for den store indvandrings- og godheds-fest og hvad dertil hører………. det er da et folk eller en befolkning der ikke fortjener andet end at blive smidt ud på lossepladsen.

  Det er jo dér rosset hører hjemme.

 24. Af Jan Petersen

  -

  Hvis det ellers er tilladt at henvise til en youtube video, så er her en, hvor Hillary Clinton indrømmer …… ja, USA/CIA opfandt Mujahedin, som blev til Al Qaeda og nu ISIS. Det er de “freedom fighters”, der blev anvendt til at destabilisere store dele af Mellemøsten, og stadig bruges til at splitte resten af regionen plus dele af Afrika.

  Hvad formålet egentlig er politisk, står lidt hen i det uvisse. Men følger man istedet en holdbar gylden regel ….. follow the money …… er forklaringen måske mere enkel. Først at skabe terror og derefter “bekæmpe terror” er mega big business. Jeg så et tal fornylig, hvor det blev opgjort, at siden 9/11-2001, har det kostet de amerikanske skatteydere 5 billioner dollar at være engageret i Mellemøsten. Det er 5 med 12 nuller efter …… se videoen her:

  http://www.youtube.com/watch?v=NsZg_maF0ow

 25. Af Rudi Hansen

  -

  Sjovt at læse de her blogs hos Tanten: Man opdager at Dansken og nordeuropæeren opfandt demokrati og al civilisation… Man skulle tro, at Ebbe Køvedal Reich var genopstået… Og jeg som troede, at grækerne havde opfundet demokrati. Og at de store civilisationer i øvrigt var araberne, egypterne, kineserne, aztekerne, inkaerne… I Nordeuropa har vi opfundet holocaust, slaveskibe, som har medvirket til at lægge grobund for vores rigdom, en kapitalisme, som ødelægger fundamentet for al liv på jorden. Nej demokratiske værdier er fælles for alle, og det er jo det smukke ved den europæiske utopi, at vi inviterer alle inden for. Men i en verden, hvor de 84 rigeste ifølge Oxfam har samme rigdom som 3 mia. fattige er der ikke demokrati. Men de velbjærgede i de vestlige lande tror, at de kan spejle sig i en lille middelklasse i de fattige lande. Da gadesælgeren Mohamed Bouazizi satte ild til sig selv og udløste det arabiske oprør, handlede det ikke om ret til Facebook og tweeter, men om økonomiske og sociale rettigheder. De arabiske befolkninger ønsker som andre frihed og demokrati, men for den tredje verden er det nok så afgørende, at de vestlige lande deler deres velfærd, som plyndring af den fattige verden i høj grad har lagt grundlag for. Demokrati handler om lige adgang til magt og derfor også om ligelig fordeling af ressourcer og rigdom

 26. Af Jan Nielsen

  -

  Endelig et fornuftigt menneske der ved hvad han taler om, Kasper Støvring, men han er også en person der har sat sig ind i sagerne, og har forståelse for Mellemøstens kultur, økonomi og politiske forhold. Bare vores vestlige politikkere havde gået i samme skole, så ville de ikke i nødvendigvis ødelægge alt de stikker deres næse i.
  Hvordan kan nogen overhovedet tro, at et område hvor 70% af befolkningen er analfabeter i en sådan grad at de i bedste fald kun kan skrive deres navn, kan udvikle demokrati overnight.
  I den forbindelse er det ikke nok at pege på vores krigs gale politikkere, nej vores presse spiller også en altafgørende rollemed deres “tutlihud” overskrifter og infantile begreber som “Det arabiske forår”.
  Der har aldrig været noget arabisk forår, kun dyb ulykke som hård frost kan forårsage.
  Vi taler om nationer der langt ind i det 20. århundrede var stammesamfund den viden om nationale grænser. Den stærke beherskede den svage, og de eneste man skyldte respekt var familien og derefter sin stamme, naboerne hadede man og det havde man altid gjort. De nye nationalstater der opstod efter 1. verdenskrig og kolonimagternes tilbagetrækning, blev kun holdt sammen af stærke mænd og deres regimer.
  Sandt nok dette tillod ikke befolkningerne at udtale kritik. Men en ting forstod disse stærke ledere, og det var at fylde befolkningens maver og skabe ro og sikkerhed i folkets dagligdag..
  Samtidig oplevede befolkningerne at deres levestandard stille og roligt udviklede sig. Spørger man den egyptiske befolkning, så vil 90% udtale at livet var markant bedre i tiden under Hosni Mubarak end idag.
  Mine egyptiske venner, der alle er veluddannede fra internationale universiteter har igen og igen gennem de seneste 3,5 år spurgt mig, ” I taler så meget om demokrati, men hvad er det egentlig?” , og hvad har jeg kunne svare? Jeg oplever at danskerne har meget svært ved at forstå det begreb som demokrati er.
  Er der virkelig nogen der kan tro at et enkelt valg er det samme som demokrati?
  Hvad med alle de institutioner som skal beskytte demokratiet imod magthaverene efter at de ved hjælp af valghandlinger der i alle retsstater ville være erklæret ugyldige på grund af valgsvindel?
  Egypterne var heldige, de havde en dommerstand, der turde hævde deres selvstændighed fra den mand der havde stjålet folkets revoution, Morsi
  En dommerstand personaliseret ved dommerne i højesteret igen og igen dømte præsidentens handlinger forfatningsstridige. Da de efter valgkommisionen havde erklæret parlamentsvalget for ulovligt på grund af valgsvindel og givet præsidenten påbud om at foretage et nyvalg. Et påbud præsidenten valgte at overhøre. Højesteret gik ind og dømte parlamentet ulovligt. da samme præsident via dekreter satte sig selv over landets forfatning var de der igen.
  Egypterne var også heldige at de havde en presse, der havde format til at skrive og tale om præsidentens uduelighed og alle hans lovovertrædelser. Med fare for at blive fængslet, myrdet og retsforfulgt kæmpede de Egyptens sag.
  Egypterne var også heldige at der var en mand som Al- Asissi, hærchefen der var blevet indsat af selv samme præsident, som han afsatte, da befolkningen havde fået nok af det islamistiske regime som præsidenten og hans bagland, Det Muslimske Broderskab”, var godt på vej til at omdanne Egypten til.
  Egypterne elsker Al-Asissi, og betragter ham som manden der reddede Egypten og egentlig resten af verden for et styre der ville føre landet tilbage til den mørke middelalder.
  Personlig tror og håber jeg på Al-Asissi, jeg har levet en stor del af mit liv i Egypten. Min kone er Egypter, min datter er Egypter, og sammen med 90% af Egyptens befolkning knytter vi alt vores håb for fremtiden til Al- Assisi.
  Egypten har nu fået en forfatning, der langt fra er perfekt, men som alle såvel muslimer som landets 20% kristne kan leve med.
  De har fået en præsident som de af egen fri vilje har valgt ind. Sidst men ikke mindst egypterne har vist deres præsident at de har modet og viljen til at gå til Tahir Pladsen i millionvis, hvis han ikke lever op til deres håb og forventninger.
  Så kære danske politikkere, presse og såkaldt lærde. hvis I virkelig vil egypternes bedste så bak op om den proces der er godt igang og glem alt om demokrati som vi forstår det. Rom blev ikke bygget på en dag,
  Her er det så tiden til at vende tilbage til det spørgsmål som alle mine veluddannede egyptiske venner har stillet mig igennem de seneste tre år “Hvad er demokrati”.
  Og her kunne vi i Danmark hjælpe såvel dem som resten af verdens befolkninger der ikke lever i demokratier.
  Hvis vores politikkere stiller de smarte bomber, de er så glade for tilbage i depoterne og lader vores F16 stå i hangarene. lader vores soldater blive hjemme hvor de hører til, så kunne vi spare milioner der kunne bruges til at oprette et institut på et af vores universiteter der kunne tilbyde en kandidatuddannelse i hvordan man opbygger et demokrati. Give scolarship til unge fra relevante lande til at komme til Danmark og studere demokratiet og hvordan politiske modstandere respekterer hinanden. Lad de unge mennesker komme i praktik i vores politiske partier, og efterfølgende lade dem rejse hjem som byggesten til deres egne demokratier. Hvem ved måske kunne dette en dag give Danmark Nobels Fredspris.

 27. Af Preben Jensen

  -

  Mon ikke det snarere er det schweitziske demokrati der bør være forbillede for andre lande. Det danske demokrati er jo hverken ægte, oplyst eller direkte, men nærmere et fjernstyret og manipuleret skin- og papnæse demokrati…………………. ( eller en billig teater-kulisse hvor man året rundt opfører stykkerne “Kunsten at virke klog og troværdig, selvom man er en svagt begavet løgnhals” og “Så let er det at være god og gavmild for andres penge” )

  Lad det være fastslået med syv-tommer søm…….. det danske folkestyre er ikke længere et velfungerende demokrati, men noget der ligner en parodi eller en illusion. Fortsætter den nuværende udvikling, ender det med “1984” og DDR-tilstande samt rendyrket diktatur, plyndring og undertrykkelse. Eller vi får endnu en europæisk storkatastrofe i form af en art borgerkrig værre end 1. og 2. verdenskrig tilsammen.

  Vores “demokrati” har nu frembragt regeringer og partier der foragter vælgerne og borgerne, og styrer og lovgiver i skarp modstrid med danskernes vitale interesser.

  For hver dag bliver situationen værre. Den er allerede meget alvorlig.

 28. Af Preben Jensen

  -

  Danskerne er et uhyre nøjsomt folkfærd. Et mere nøjsomt, tålmodigt, godtroende, beskedent og selvudslettende folk skal man vist lede længe efter.

  Nærmere forklaring følger senere, evt. på Mads Kastrups blog eller anden blog.

 29. Af Preben Jensen

  -

  PS: Det er lidt pudsigt at R og S vil indføre demokrati og velfærd i fjerne lande, samtidig med at de vil afskaffe demokratiet og velfærden i deres eget land.

  Hvis man vil vide mere om behandlingen af kræft-patienter, kan man læse Den korte avis. På andre net-aviser kan man høre om de ekstremistiske svenske feminister…………….. og om terroriserede/ kvæstede/ myrdede passagerer på Høje Taastrup station. Eet af landets mange uro-centre (der er over to hundrede)

 30. Af Jens Cini

  -

  Jan Nielsen -Du skriver, at Danmark skulle give scholarship til unge så de kunne komme og studere demokrati. Allerede her er du ude på et meget naivt. Demokrati, Stat er begreber som er værdi som er værdineutrale om som blot afspejler det civilsamfund det er i og sundhedstilstanden af det. Alexis De Tocqueville skrev; “Kulturen er moderen og institutionerne dens børn”. Den arabiske verden er klan samfund hvor tillid og altruism er indenfor klanen- det er også det man kalder et lav-tillidssamfund. Man vil sikkert ikke kunne få staten som institution til at virke i en sådan kultur. Demokrati i nordeuropa blev beskrevet i den romeriske historiker Tacitus hvordan germaner holdt demokratiske forsamling. I sagaen om Asger fra 9-århundrede beskrives “Ding” (demokrati) ved en Birka på øen Bjørk i Sverige lignede forsamlinger er beskrevet i Danmark. På Island kom Altinget i 930 ved søen Thingvellr som holdt møder 10.uger om året hvor 36-klan chefer eller tingsmen mødes som valgte en lovtilforordnet. Der blev lavet love, udpeget dommere, truffet beslutninger og i 1130 kom der flertalstyre. Der var også decentrale demokratiske forsamlinger dette foresatte til Norges overtagelse i 1264. Nordisk demokrati lægger historisk vægt på lokal demokrati. Hver svensk provins havde deres “Ding” (lokal demokrati) ligesom Islands farting på 12 regioner . Danmark havde 3 landlings og Norge deres Løgting. På Island havde bønderne et system kaldet hieppar forsamling grundlagt i 9-århunderet. Selvom under enevældet havde disse forsmalinger magt og Kalmar unionen blev forkastet af dem. Menneskerettigheder er som professor i Juridisk historie , Samuel Moyn har påvist er en erstatning for socialitiske utopier kom ind i Dansk lov i 90erne hvor vores juridistiktion skulle være hele verden. Historisk set fik Danmark borgerrettigheder under Erik Glipping i 1282 ,Sverige i 1319 og den skandinaviske invasion af England lagde nok grunden til Magna Carta. De ting har nok rødder i en ældre kultur ( og famileværdier) ( S.Lindal, “Early Democratic Traditions” in E.Allerdt; Nordic democracy: Ideas,issues and institutions, København 1981) Selv under enevældet var der i de skandinaviske lande lokaldemokrati. Så det er alt en over 1000.år historie med famileværdier og civilsamfund dine ægyptiske venner skal lære at overfører til ægypten.

 31. Af Ulf Timmermann

  -

  Med en lille omskrivning af Tacitus: ”Vi har (hjemme hos os selv) skabt en Ørken – og vi kalder den ”Frihed””. Mennesker, et helt samfund, i total opløsning anskuet ud fra enhver betydning af begrebet ”dannelse” og intellektuel ædruelighed.

  Hvordan det her med skyldsbevidsthed, selvplageri, selvhad – kært barn har mange navne – kommer ind i billedet, ved jeg ikke. Der er blot tale om fortærskede og nedslidte klicheer, intet begavet menneske burde række ud efter, og jeg tror heller ikke, at trekløveret, Søren Pind, Lene Espersen og Holger K. Nielsen lider af det.

  Heller ikke ”offer-rollen” kan bruges til noget som helst – konstruktivt. Er det ikke på tide at komme videre i stedet for at klamre sig til en sidste rest af en forældet forestillings- og begrebsverden?

 32. Af Preben Jensen

  -

  Vi har jo også haft en slags langstrakt demokratisk revolution herhjemme, ved at der er kommet masser af politiserende kvinder ind i partierne, bureaukratierne og hele “systemet”. Men har det gavnet familierne, mændene og børnene ? Har det gavnet de almindelige ikke-politiske kvinder ? Har det givet vores land en bedre økonomi, en bedre velfærd, et styrket demokrati, et bedre fungerende samfund? Har det givet borgerne øget personlig frihed, trivsel og tryghed/ sikkerhed ? Har skolevæsnet, sundhedsvæsnet, skattesystemet, retsvæsnet eller infrastrukturen fået et kvalitetsmæssigt løft? Eller er Danmarks og hele Europas situation forværret? Og hvad med fremtidsudsigterne?

  Der er ihvertfald dem som mener at vi nu står med en kultur og civilisation der er blevet alvorligt svækket pga. radikal og ekstrem feminisme og pladderhumanisme. Ja, vi er vel kommet ud i så svag en position, at fremtiden kan blive en grum og rædselsfuld overlevelseskamp.

 33. Af Preben Jensen

  -

  Se også under Støvrings “De bliver jo som os”……………

 34. Af Birgit Hviid Lajer

  -

  Rudi Hansen – 21:35

  Du glemmer lige de forskellige regimer, hvor folket holdes nede I fattigdom også mentalt, fordi de ikke lærer at læse og skrive, kan orientere sig og uddanne sig – og jeg ser nok Vesten igenne tiderne har gjort fejl – men jeg ser ikke, at Vesten skal tage hele slæbet og diktatorer rundt omkring bare kan fortsætte deres slette indflydelser.

  Jeg ser ikke, at vi er skyldige I folks brutale mentalitet, hvor den hersker og slår også civilbefolkninger ihjel – og med vilje!

 35. Af Birgit Hviid Lajer

  -

  Ulf Timmermann – 4:12

  Måske ikke de 3, du nævner – og dog Søren Pind vil hellere end gerne løse problemerne med endnu mere krig og i mellemøsten i sin nogengange salvelsesfulde tale på sine blogge, hvor jeg mener, at det er om at indkredse og minimere balladen og bekæmpe den dér – med humanitær hjælp fra os fx; men det er i debatterne her på Berlingske, at det ofe ses, at nu er det for sent osv. – hvor jeg et par gange har meldt ud om, at vi kan køre os selv ind I den tro, fremfor at være langt mere bevidste om, at det fx ikke er os, der skal integreres som var vi ‘de fremmede’.

  Men – der er langt til egtl ‘dannelse og intellektuel ædruelighed’, som du beskriver – det hele skal gå så stærkt, alt og alle skal hele tiden ses, høres og kommenteres, før sagerne er på plads el endog sket. Det er en hån imod os selv, og det kommer til at svie – og jeg har tænkt, at al denne forsømmelse og nu forsøg på genopretning af folkeskolen kan hænge sammen med en dårlig samvittighed fra fx HelleThorning, når hun nu har sendt sine egne – I hv f den ene – på en privatskole – men straks skal man rane børn og familiers frihed til sig i en socialistisk tænkt udgave.

 36. Af Henrik Albeck

  -

  Helt absurd at vi ikke-muslimer blander os i muslimernes måde at leve på.
  For min skyld må arabere/muslimer myrde hinanden ligeså meget de lyster.
  Bortset fra kortvarig smerte tror de jo alle at de bliver martyrer og kommer i himlen.
  Hvis bare vores dårligt begavede politikere ville holde os og vores kulturkreds helt udenfor bl.a. Med et totalt indvandringsstop af disse erobrere.
  Det er misforstået “godhed” og helt selvdestruktivt.
  Jeg bliver dårlig bare ved tanken om at 9 procent af Danmarks befolkning stemmer på et selvdestruktivt parti som Det radikale venstre!
  Hvor skal vi danskere flugte hen for at undgå et fremtidigt ragnarok for vores børn?
  Japan eller Kina ?

 37. Af Jan Petersen

  -

  Bliv bare en anelse klogere på verden:

  http://www.alternet.org/world/35-countries-where-us-has-supported-fascists-druglords-and-terrorists?page=0%2C7

 38. Af Søren Revser

  -

  Det mest groteske er jo, at det er pseudodemokratier som forsøger at udbrede tanken om demokrati!

Kommentarer er lukket.