Vesten er unik, ikke universel

Af Kasper Støvring 46

 

I sidste uge skrev jeg et par kritiske indlæg om universalisme. Hvorfor er den liberale universalisme ikke blot forkert, men også farlig?

 

For det første fordi den tilskynder til indvandring af mennesker, der ikke vil eller kan blive en del af vores kultur. Vi har derfor fået parallelsamfund, islamisering og kraftig stigning af brutal kriminalitet, herunder typer af kriminalitet vi aldrig har set før.

 

For det andet fordi den understøtter revolutioner i lande uden nogen som helst liberaldemokratisk kultur. Det har været katastrofalt, ikke kun for disse lande, men også for Vesten.

 

For det tredje fordi vi i Vesten ikke kan forsvare os selv, hvis vi anser vores kultur for universel i stedet for unik. Herom i det følgende, hvor jeg gentager nogle af mine pointer fra min seneste Perspektivklumme og supplerer med nogle yderligere betragtninger.

 

Vestens klassiske arv

 

Det var den amerikanske politolog Samuel Huntington, der engang skrev, at Vesten er unik, ikke universel. Med det mente han, at Vestens kultur var præget af den klassiske arv fra Jerusalem, Rom og Athen, dvs. kristendom, retsstat og rationalitet. Naturligvis findes enkelte af disse elementer også i andre kulturer, men kombinationen af dem er unik for Vesten. Det har skabt nogle liberale værdier, heriblandt individualisme og sekularisme, som man ganske vist også finder i ikke-vestlige kulturer, men som slet ikke tilkendes samme afgørende betydning.

 

Imidlertid tror mange i Vesten, at den vestlige kultur er universel. Selvfølgelig vil der altid være enkelte liberale individer i andre kulturer. Men det afgørende er at forstå, hvad flertallet ønsker, for det er flertallet, der former den kernekultur, som bestemmer et lands normer og institutioner. Og ikke sjældent er ikke-vestlige kulturer også anti-vestlige.

 

En russer om Vesten

 

Det kan nogle gange være oplysende at se på Vesten fra andres synspunkt. Lad os tage Rusland som eksempel. Vi fordømmer Ruslands præsident Putin for hans fremfærd i Ukraine, for den manglende ytringsfrihed og lovene imod homoseksualitet. Men Putin har enorm folkelig opbakning blandt russerne.

 

Vi glemmer, at russisk-ortodoks kultur på afgørende måder er autoritær, endda anti-vestlig. Information bragte forleden et interessant interview med den populære russiske politiker Vitalij Milonov. Her vender han sig imod det, han ser som krisetegn i Vesten, bl.a. afkristningen, og beretter om en samtale, han havde med en dansk soldat, der var udstationeret i Kosovo:

 

”’Jeg spurgte ham – hvad laver du her? Hvem forsvarer du? Du forsvarer jo ikke dit hus, din familie eller din kirke, men en kosovoalbansk præsident som – endda ifølge en europæisk rapport – er blevet rig på at handle med menneskeorganer og narko. Tag dit kors og dit flag af. Dannebrog har jo dybe kristne rødder, sagde jeg til ham’ […] Milonov mener, at Vesten har ’ofret’ Kosovo til muslimerne, lige som man også tidligere i historien har gjort det med de sydeuropæiske, kristenortodokse territorier.”

 

Occidenten og Orienten

 

Det er let at finde eksempler på enorme kulturforskelle mellem Vesten og Resten. På verdensplan udgør Vestens liberale værdier undtagelsen, ikke reglen, ja, vi er faktisk ekstremistiske i vores dyrkelse af frihed. Andre ønsker ikke nødvendigvis at blive som os.  Og der er ikke noget, der tyder på, at det bare skyldes, at andre er undertrykte eller tager fejl.

 

Når jeg underviser internationale studerende på universitetet, er det slående, at studerende fra Asien altid undrer sig over og tager afstand fra de danske studerende, der opfattes som ugidelige; danskerne bruger alt for megen tid på at drikke øl med vennerne, med at feste eller ”slappe af” (”hygge” udgør en stadig kilde til undren).

 

Deri ligger en del af forklaringen på, at Vesten ikke er universel. Det er nemlig ikke bare tilfældet, at andre ikke ønsker at leve som os, nej, faktisk foragter de os på mange måder. At muslimer opfatter Vesten som dekadent, ugudelig og æreløs er ganske velkendt, og når de indvandrer til Vesten, er det for at få del i vores materielle goder, ikke vores frihedskultur.

 

Dette handler ikke om, hvad jeg synes, men om hvordan andre ser på os, uanset hvor ”korrekt” dette billede er af os. Som vi har et billede af Orienten, har de andre et billede af Occidenten, negativt præget af hedonisme, alkoholisme, pornoficering, og måske kan vi ikke helt fortænke dem i at danne sig dette billede af os. ”Sex, drugs and rock’n’roll” er for længst blevet mainstream langt ind i vores kultur og for så vidt ”hyldet” i form af de mange subversive, modkulturelle bevægelser, der ikke længere er perifere, men netop, ja, mainstream.

 

Vestlig ekstremisme

 

Lad os bare tage nogle eksempler på den ekstreme vestlige kultur fra den seneste tid. Regeringen har vedtaget en aftale om juridisk kønsskifte, så en mand nu kan være en ”person med en livmoder”. En ”skægget dame” har vundet Melodi Grand Prix, en af vores ledende kirkelige repræsentanter, biskop Kjeld Holm, har modtaget en pris, ikke for forkyndelse og kristen mission, men for at være fortaler for homoseksuelle. Det amerikanske popidol Miley Cyrus tilbedes af skrigende teenagere for sit dekadente freakshow, i den københavnske Distortion-festival går ungdommen amok i obskøn adfærd, druk og hærgen, gaderne flyder med affald, og der stinker af urin overalt. En stormoske med støtte fra et islamisk diktatur fejres osv.

 

Alt dette blev af mange hyldet som indbegrebet af en frisindet, liberal kultur på samme tidspunkt, som andre mindedes D-dag for 70-år siden. Hvordan forklarer vi det for en veteran, der dengang satte livet ind for at sikre vores frihed? Og hvordan mon man i ikke-vestlige kulturer ser på os?

 

Multikulturelt kaos

 

Misforstå mig ikke: Jeg er rodfæstet i Vesten med dens frihedskultur og kan hånden på hjertet ikke sige mig fri for at have deltaget i tilsvarende udskejelser. Min pointe er en anden end den unuancerede fordømmelse; pointen er, at mennesker i ikke-vestlige kulturer kan have gode grunde til at afvise Vesten. Hvis man tror, at Vesten er et paradis for andre, så viser det noget om, hvor indskrænket man er. Og hvis vi tror, at vi bliver beundret for vores multikulturalisme – sådan som vi beundrer os selv for den – så kan man godt tro om. Andre ser det ikke som en styrke, men som en svaghed.

 

Hvor Vesten bliver mere og mere multikulturel og kaotisk, bliver Resten mere homogen. Araberne forstår sig selv i religiøse termer, islamisering vinder frem og ledsages af udrensning af kristne mindretal. Selv et tidligere sekulært land som Tyrkiet er ved at revitalisere sin gamle osmanniske identitet som kernestaten i den muslimske verden. Kineserne forstår sig selv i etniske termer. Dette enorme og magtfulde land er meget homogent; befolkningen består af 93 procent Han-kinesere, der aktivt forsvarer deres kultur i etniske termer. Og Japan har stort set ingen indvandring.

 

Også hvad angår multikulturalisme er Vesten ekstrem. Vi støtter islamistiske stormoskeer og afgiver gerne national suverænitet til et EU, der har som målsætning at indlemme Tyrkiet. Og sådan kunne man blive ved. Var der nogen, der sagde, at de liberale værdier var selvunderminerende?

 

Overmod og defaitisme

 

Man kan ikke forsvare sig selv, hvis man ikke anser sig selv for partikulær, unik. En besynderlig cocktail af selvovervurdering og defaitisme, overmod og overgivelse, har alt for længe kendetegnet Vesten. Det er på tide, at vi får orden i vores eget hus. Det indebærer ikke isolation, men et samarbejde med andre kulturer på grundlag af fælles berøringspunkter, sådan som man kan læse i denne kronik om Kina.

 

Hvis vi formår at genbekræfte vores egen kulturs unikke karakter, så kan vi måske opnå anerkendelse, styrke og magt, der gør det muligt for os at leve i gensidig fred med andre kulturer. Vi har kun os selv, ingen andre vil hjælpe os. Vesten er ikke det forjættede land, men ”a night’s shelter in the wilderness”, som Arnold Toynbee skrev.

 

Vesten er unik.

 

 

46 kommentarer RSS

 1. Af Ulf Timmermann

  -

  Den bliver ikke bedre af at blive gentaget, denne underliggende selvhyldest.

 2. Af r. vangkilde

  -

  ER NATIONALISMEN EN SOVEPUDE! – hvor fællesskabet vil forsørge mig.

  Vi har mistet vores selvforsørgelse, og den åndelige tro på selvværet , der er drivkraften i familie og slægt igennem opdragelsen, ELLER universal drivkraft igennem kvalitet og frihed
  hos den enkelte med ret til , at være optimal ELLER, som i sportens verden, hvor det handler
  om ,at vinde, bedst, først, stærkest, klogest, og rig som kan være mange ting intellekt, kunst,
  kultur, oplevelser ELLER at være på vej/undervejs til nye mål, selv livet og kroppen er under
  forandring i vores korte liv.
  Er det rigtigt at Danmark er verden lykkeligste mennesker, det spørger mine kinesiske venner mig om hver dag! Nej siger jeg det er Kina , som både har en stærk nationalisme, og
  en stærk liberalisme, hvor selvforsørgelse og opdragelse, disciplin , hård arbejde og nærmest
  nul skat må vær lykken, men også religions frihed.

 3. Af Birgit Hviid Lajer

  -

  Vesten kan være unik – og også have universelle værdier, i høj grad. Sådant bliver blot el er ødelagt for alt for mange, når vi taler om en frihed, hvor vi ikke dominerer el ønsker at underlægges os aned med facistiske metoder af den ene el anden art.

  Det er også den slag vi er oppe imod, autoritære, totalitære, dvs usunde systemer, stater, hvor menneskene godt ved, at den er gal, hvor de ønsker demokrati – men ikke har diverse viden og struktuer til at få det indført – til en kort sagt mere human tilværelse for alle.

 4. Af nik omok

  -

  Ja.. verden fatter ikke vi kan berige dem med lidt holocaust teknologi.

 5. Af Preben Jensen

  -

  Også Danmark er et unikt land, med unikke mennesker og en unik radio.

  I denne radio (DR P1) har der lige for lidt siden været to unikke intellektuelle, en Bang Iversen og en biskop fra Kbhvn. der “oplyste” at vi skal holde op med at problematisere islamismen, for den er komplet harmløs………….. i stedet skal vi glæde os over mangfoldigheden og de nye smukke stormoskeer og bla-bla-bla.

  I vores lille land har vi også et par unikke partier, R og S, som slet ikke kan få indvandring nok.

  Men hvis indvandringen fortsætter, vil det unikke danske velfærdsland nok krakkellere og forsvinde og blive til et ganske almindeligt uro-område hærget af konflikter, undertrykkelse, plyndring, fattigdom, sygdom og elendighed.

  Se også Holgers og Gotfredsens blogs!!

 6. Af Jesper Lund

  -

  I Sudan er den 20-årige mor til tre, Intisar Sharif Abdallah, blev løsladt 3. juli. Hun var ellers blevet dømt til døden ved stening for utroskab, da hendes ægteskab med en kristen mand ikke anerkendes i Sudan.

  Det var bl.a. pres fra den vestlige organisation Amnesty International, som bidrog til hendes løsladelse.

  Kasper Støvring, mener du virkelig at Amnesty International blander sig utidigt i et ikke-vestligt lands kultur, når de kæmper for frigivelse af denne mor og herved ikke anerkender Sudans kultur?

 7. Af Bjarne Munk Christensen

  -

  -En flot og helt igennem korrekt analyse.

  – den såkaldte vestlige verden ( Europa + USA + Canada + Australien-/New Zealand +div. små øer )
  udgør i alt mindre end 1 milliard mennesker ud af snart 7 milliarder.
  – at tro, at multi-kultur er vejen fremad er direkte livstruende for de vestlige samfund
  – at tro, at vestens krise først og fremmest er af økonomisk karakter er katastrofalt – det er det
  mindste problem.
  – Kina, Rusland og Indien bliver fremtidens vindere – alle er de nationer, der sætter deres egne
  nationale værdier, kultur og historiske baggrund i højsædet i modsætning til vesten, der
  arbejder, målrettet, på at nedbryde nationalstaternes suverænitet og dermed borgernes
  eneste værn i mod fascistoide undergravende organisationer som EU’s grænseløse overgreb i
  form af massiv indvandring fra lande og kulturer, der kun bidrager med massive udgifter til
  sociale foranstaltninger, fremtidige borgerkrige, ufred, og det uundgåelige ragnarok.
  Det hedder også dyrkelse af det MASSSIVE VANVID!

 8. Af Thomas Nielsen

  -

  Kulturer degenererer og dør når kun de ydre tegn på kulturens grundværdier er tilbage. Det er det, vi er vidne til i disse år: Den frihed som oprindelig var resultatet af en indædt frihedskamp hvor mennesker kastede diktaturets åg af sig med livet som indsats, den frihed er i dag degenereret til grænseløshed og hæmningsløshed i et alt-er-lige-gyldigt multi-kulti sammensurium af overfladisk forbrug og misbrug. I dette vakuum spirer så ufriheden frem igen, de fundamentalistiske religiøse og politiske mørkemænd får ilt til deres drømme om påny at binde mennesker på hånd og mund.
  Lige om lidt er friheden borte, for lige så lidt som den kommer af sig selv, lige så lidt kan den opretholde sig selv uden kamp. Og tilskuerne til denne Untergang des Abendlandes er det store flertal af danske politikere som helt ureflekteret hylder alle varianter af menneskelig adfærd, som var det hele lige godt og lige sandt og lige rigtigt. Måske fordi det hele i virkeligheden er ligegyldigt for dem, ja for os? Og hvis det er tilfældet, så fortjener vi heller ikke friheden.
  Det er nu, vi skal beslutte os hvis vi vil noget andet.

 9. Af Tom Romdal

  -

  “Hvor Vesten bliver mere og mere multikulturel og kaotisk, bliver Resten mere homogen”

  Det er ikke rigtigt. Alle de asiatiske tigre, Vietnam, Indonesien, Malaysia, Singapore etc, er proppede med kinesere og/eller indere. Der er kinesere og indere i hele Afrika. Sydafrika og Sydamerika, som går mod stærkt øget velstand, er et stort kaos af kulturer. Rusland e et imperium, ikke en nationalstat, og russere er i øvrigt spredt ud over alle de omgivende lande.

 10. Af Kevin Mikkelsen

  -

  Multikulturalisme er som en dødelig virus der inficerer alt omkring sig og tilsidst slår værten og sig selv ihjel som begreb.

  Multikulti er desværre lige så farlig i virkeligheden som den er ulogisk og stupid i sin teoretiske definition eller mangel på samme.

  For overhovedet at opstå kræves det sjovt nok at der først eksisterer en masse homogene kulturer forankret i et homogene samfund som regel organiseret i nationalstater.
  Ideen er så at der primært gennem indvandring opstår flere kulturer som sidestilles med den oprindelige kultur.

  Men i en verden, eller et afgrænset område som EU, hvor alle nationer bliver multikulturelle vil der enten ikke længere eksistere et begreb som multikultur da alle kulturer nu bliver blandede og indeholder alle kulturer (eller potentielt kan gøre det) og dermed ens. Eller også så opstår der et nyt sæt homogene kulturer forankret i homogene samfund som regel organiseret i nationalstater med hver deres “nye” kultur der så igen venter på at der kommer en stor indvandring af nye kulturer der så omformes til en ny unik kultur set i forhold til de andre kulturer udenfor nationens grænser…und so weiter.

  Med andre ord – multikulti er enten en overgangsfase i en nation hvor flere kulturer blandes til en ny unik kultur og dermed ikke længere kan defineres som multikultur, eller også en komplet afvikling af begrebet kultur som definerende for noget kultur i forhold til noget andet kultur (altså ikke noget med fransk eller tysk kultur osv.) erstattet af en generisk enhedskultur indenfor f.eks. en række stater.

  I begge tilfælde er resultatet ikke noget der kan kaldes multikultur og processen, hvad enten det går den ene eller anden vej, vil medsikkerhed forvandle, for better or worse, eller helt udslette, den oprindelige kultur.

  Denne imaginære målsætning er da også ligeså idiotisk som Homo Sovieticus i sin tid og det kan derfor næppe undre nogen at den komplet historieløse politiske “kulturradikale” elite både drømmer og aktivt arbejder for dette utopiske mål.

 11. Af P Jensen

  -

  Lad os nu ikke gøre det mere indviklet end det er.

  Hvis vi går ud fra at de røde dræbersnegles og de velnærede bændelormes parti sammen med S, SF og EL er det genopstandne DKP forklædt som humanister og verdensfrelsere, er det så ikke som om brikkerne falder på plads? Og hvis dette genoplivede Franken-Stein monster samarbejder med en totalt korrumperet godheds- og indvandrings-industri, ser vi så ikke en udvikling som er nøjagtig den man må forvente når et land styres af betonhoveder og nyttige idioter?

  Kommunister er jo kendt for at være nogle totalt hjerteløse og hensynsløse flokdyr. Når det handler om den enkelte menige kommunist kan der godt være noget godt og velmenende over vedkommende, men de kommunistiske bevægelser ender ALTID med at være ledet af hårdkogte rødfascister eller brutale forbrydere.

  Det vil man ikke være i tvivl om hvis man har læst Kommunismens sorte Bog, eller “Gulag Ø-havet”, der omhandler Lenins og Stalins rædselsvælde. Og man kan så supplere med at læse om de sorte fascister og ISIS/ISIL / Boko Haram typer i diverse bøger, f.eks. i Antony Beevors bog om 2. verdenskrig, eller i bøger om Stormoskeer i London, der blev arnesteder for terror.

  Både SF, S og El har tuttenuttede kvinder som front- og kransekage figurer, men det skal man ikke lade sig narre af. De holder sig på ingen måde tilbage når det gælder om at snigløbe og undergrave Danmark og danskernes fremtid.

  I R er frontkvinderne Vestager og Jelved måske knap så tuttenuttede, men til gengæld er deres krig mod danskheden, familietraditionerne, undervisningen, folkestyret, velfærden og borgernes frihed og tryghed osv. båret af en slags religiøs og fanatisk hensynsløshed, der ikke skåner nogen, da slet ikke de almindelige fem millioner danskere.

  Det er sådan set meget enkelt. S og R er gået sammen om at forvandle Danmark til et DDR-agtigt land fyldt med græske tilstande, hospitals-skandaler og kriminalitet m.m. Om få år vil Danmark være bananstat, fattiggård, galeanstalt og slagmark hvis kursen ikke lægges om.

  Det er DET vi skal tage stilling til. Demokratiske initiativer er det eneste der kan forhindre Danmark i at ryge ud på historiens losseplads.

 12. Af Søren Revser

  -

  Hvad er ligheden mellem en typisk Dansker og en utilpasset Muslim?

  De vil begge gerne leve på klods, og helst af andre menneskers penge; men de vil ikke betale hverken renter eller afdrag.

 13. Af Jesper Lund

  -

  @Kasper Støvring

  Hvad mener du om Amnesty Internationals arbejde? Blander de sig utidigt i andre landes kulturer – herunder i ikke-vestlige landes? AI prøver jo at få lande til at efterleve nogle universelle værdier.

 14. Af Preben Jensen

  -

  PS: Vil anbefale at man går ind på Gotfredsens blog og læser et enkelt eksempel på hvilken ondskab eller uhyrligheder man som dansker kan blive udsat for fra “systemets” side, efter at det og velfærdsstaten er holdt op med at med at være til for borgernes skyld. Nu er det jo befolkningen der er til for statens og nomenklaturaens skyld. Læs evt. også Winters, Holgers og Lilleørs blogs, eller Den korte avis hvis du er interesseret i hvad politikerne med radikal, nykommunistisk og folkefjendsk politik er ved at gøre ved dig, din familie og dit land.

 15. Af dan bøndergaard

  -

  Kære Kasper Støvring

  Du skriver bla: “hvis vi formår at genbekræfte vores egen kulturs unikke karakter, så kan vi måske opnå anerkendelse, styrke og magt, der gør det muligt for os at leve i gensidig fred med andre kulturer”.

  Helt enig.

  Det er når, du blander det unikke og det universelle, det går galt.
  Du skriver: “Imidlertid tror mange i Vesten, at den vestlige kultur er universel”

  Nej! vi er udmærket klar over, at Vestens kultur er unik ( godt og ondt), mens menneskerettighederne er universelle. Og det er noget helt helt andet 🙂

 16. Af Jan Petersen

  -

  Ja, Vesten er unik, men idag desværre også universel. Det er den blevet takket være en mængde FN-konventioner, som vi i Vesten uden videre blot ratificerer, men som store dele af den øvrige verden (ikke mindst Mellemøsten) blot blæser på.

  Globaliseringen er den turbo “godhedindustrien” har fået som ekstra lejetøj til at sikre, at toget kører uden ophold til endestationen ….. som formentlig er ragnarok 🙁

 17. Af Preben Jensen

  -

  Man kan godt undre sig over så langsomt det går i diverse partier med at opfatte og erkende at vi driver mere og mere i retning af en katastrofe der vil sende fattigdom, retsløshed, død og elendighed ind i hundredtusindvis af danske hjem.

  Velfærdsstaten er Vestager, Jelved, Helle og Corleone i fuld gang med at lægge i ruiner……… flere og flere folk fra ISIS/ ISIL i Syrien, og nok også fra Boko Haram og andre fanatiske sekter kommer nu ind i Danmark………… på de radikales bud nedlægges danske kirker mens moskeer skyder op….. mere og mere udmarves landets økonomi af vanvittige pengeforsendelser ud af landet……. utallige millioner og milliarder er hvad R og S bruger på rablende projekter i Afrika og Mellemøsten osv., projekter der ikke fører til nogetsomhelst godt, undtagen for visse korrupte kliker.

  Regeringen vil også have alle danskerne anbragt i en spændetrøje af formynderi, tvangsdigitalisering, skatteplyndring, afmagt, angiveri/ stikkeri, regler, forbud og overvågning ……………… og de syge, de arbejdsløse, de hjemløse, de forældreløse tvangsfjernede børn og kriminalitetens ofre har man kun kynisme og ligegyldighed til overs for…………….

  plus at alle mulige overgreb, ubehageligheder, forringelser og tåbeligheder hagler ned over boligejerne, lønmodtagerne, bilisterne, lærerne, eleverne, forældrene, lægerne, patienterne, de små og mellemstore virksomheder osv. Hele vognmandsbranchen er man ved at ruinere. Og de gamle får en bundsjofel behandling en del steder, fordi der skal spares penge. Hele landet er snart een stor spareøvelse når det gælder velfærd.

  Når man ser hvor danskerne i stigende omfang marginaliseres og diskrimineres, og på hvordan kriminaliteten og løndumpingen breder sig, og hvordan terror-truslen vokser og vokser, burde det være let at forstå at de rødradikale og skabsradikale fører danskerne væk fra det yndige land/ samfund og ud ad en vej der ender i blodige konflikter, uoprettelige ulykker og nationens ødelæggelse eller udslettelse.

  Vi har nu en regering hvor S har flertallet, og alligevel føres en politik som driver tusindvis af danskere fra hus og hjem. Mere asocialt kan det jo næsten ikke blive. Og oveni er der så 200 andre skandaler plus en masse løgnepropaganda.

  Men hos V og K ser det jo heller ikke kønt ud. Og DF er måske også ved at være et slapt og selvoptaget parti? Hvorfor i alverden starter danskerne ikke en demokrati-bevægelse som dem der skaffede Schweitz et ægte og direkte folkestyre, og fik kommunismen bremset og demokratiet sat på skinner i Tjekkoslovakiet…….?!!!

  Se under Gotfredsens blog ang. brutal og afstumpet behandling af patienter og pårørende. Og læs den korte avis.

 18. Af Preben Jensen

  -

  PS: På Winters blog er der også kommentarer til det mere og mere feministiske samfund der er begyndt at nedværdige mændene, presse familierne og pine børnene….. og som har slæbt så megen rød pladderhumanisme ind i dansk og europæisk politik, at hele den europæiske civilisation og selvforsvarsevne er blevet alvorligt svækket.

 19. Af Jan Petersen

  -

  @ Preben Jensen og andre

  Prøv at læse UN Agenda 21. Det er den drejebog verdens ledere (ikke mindst i Vesten) kører efter. Slutresultatet hedder One World Government. Ikke så underligt der lige pt er så stor opmærksomhed på, HVEM der skal sidde i EU’s politbureau. Det er der (i Europa) magten ligger. Allerede idag er nationale parlamenter rene gummistempler for meget af den lovgivning, de implementerer. Beslutningerne er taget andet sted i form at internationale bindende konventioner. Så i fremtiden vil Folketinget blot være et karriereforum for kommende danske bureaukrater i diverse internationale magtbaser.

  That’s the future …… like it 🙂 ….. or not 🙁

 20. Af Jens Cini

  -

  @Dan Bøndergård

  Du skrev, at vestens værdier ikke er universelle -men det var menneskerettigheder. Sikke noget Vrøvl. Hvis du så den dokumentar på DR2 her til aften der hed “U.N .me” Ville de se flere muslimer der afviste dette. Et FN der ikke greb ind i Rwanda og Dafur pga. den 3.verdens representanter i FN. Alene det, at have individaulime som er i menneskerrettigheder fortæller det er en vestlig opfattelse. I asiatiske og muslimske kulturer er individet underlagt kollektivet -for slet ikke, at tale om kvinderne. Jeg fatter ikke du kan skrive sådan noget vrøvl. Menneskerettighederne er næsten en kopi af den amerikanske forfatning -så det er vestligt og troen på dem er også en tro på, at den vestlige værdier er universelle.

 21. Af Preben Jensen

  -

  Der er jo også DR udsendelser som bringer nyttige oplysninger. F.eks har der her til morgen været noget om de tossede EU-regler der tillader såkaldt cabotage-kørsel, dvs. at øst- og syd-europæiske lastbiler kan køre rundt i Danmark hvor chaufførerne arbejder på en timeløn langt, langt under det danske løn-niveau. Resultatet er voksende arbejdsløshed blandt danske chauffører. Andre EU-regler har presset mange danske håndværkere ud af deres job. (og nu afskaffer regeringen så den fradrags- ordning der indtil nu har været til stor gavn for mange snedkere, tømrere, smede, murere og andre håndværkere og små firmaer)(sabotage-kørslerne og den dermed forbundne løn-dumping er det meget vanskeligt/ næsten umuligt at forhindre eller kontrollere, bl.a. pga. de nedlagte grænser) (Men DI er godt tilfreds)

  Man havde så også en kvinde i studiet der indirekte propaganderede for at man skulle have respekt for fjenden, for taliban, for islamister og vel dermed også for andre ekstremister? ( ISIS, Boko Haram? ) Desuden havde hun nogle typiske verdensfjerne kvindesynspunkter på diverse problemer.

  Der var også lige noget om mangel på boliger til indvandrere fra især Syrien der nu vælter ind i vores land i tusindvis. Nu indkvarteres de i Tårnby kommune og andre kommuner på campingpladser. Men indvandrere har jo større rettigheder mht. til at få en bolig end de hjemløse danskere, så det varer næppe længe før asylanterne får tildelt huse som danskere er blevet drevet ud af via verdens højeste skattetryk og tvangsauktioner.

  Så var der også lige noget om de såkaldte “hadforbrydelser” hvor politiet skal samarbejde med muslimer og bøsser/ lesbiske.

  Forandringens vind blæser sandelig hen over Danmark.

  I 1913 var optimismen stor i Europa, men året efter udbrød den store krig hvor rædslerne overgik enhver fantasi, og nogle år senere stod Europa igen i flammer. Igen og igen var der politikere som opførte sig som idioter eller forbrydere af værste slags, og millioner og atter millioner af uskyldige og harmløse mennesker blev som bekendt ofre for deres tåbeligheder og ondskab.

  Skal alle disse rædsler nu vende tilbage pga. den kortsynede radikale feminisme og røde pladderhumanisme der nu gennemsyrer dansk og europæisk politik?

  Her går det godt fru kammerherreinde.

  (se også under Gotfredsens blog og andre blogs ang. forbryderisk behandling af danske patienter og pårørende. Eller se den korte avis)

 22. Af Jakob Schmidt-Rasmussen

  -

  Dan Bøndergaard skriver sympatisk nok:

  “Nej! vi er udmærket klar over, at Vestens kultur er unik ( godt og ondt), mens menneskerettighederne er universelle. Og det er noget helt helt andet :-)”

  Ja, det tror de fleste, men det er desværre ikke rigtigt.

  For FN har givet de muslimske lande ret, til at give det muslimske lovsystem, sharia, forrang for menneskerettighederne!

  Stort set alle muslimske lande har underskrevet “Cairoerklæringen om menneskerettigheder i islam”, som sætter sharia over menneskerettighederne.

  FN har accepteret Cairoerklæringen, selvom sharia systematisk krænker kvinders og ikkemuslimers basale menneskerettigheder.

  Kampen for at udbrede de universelle menneskerettighederne er altså også en kamp mod islamismen – og især mod fundamentalistiske fortolkninger af sharia.

 23. Af Kasper Støvring

  -

  Jesper Lund: Jeg ser ikke noget forkasteligt i Amnestys arbejde, tværtimod er det da glimrende, at de har kunnet appellere om frifindelse og (tilsyneladende) få medhold. Som jeg ser det, appellerer de netop, dvs. fredeligt henviser de til værdier, der på et eller andet niveau allerede gør sig gældende i Sudan (ellers ville de næppe få succes) og det kan man godt kalde en form for universel minimalmoral.

 24. Af Jesper Lund

  -

  @Kasper Støvring

  Nu er den sudanesiske kvinde igen blevet fængslet. Amnesty International kæmper videre for at få hende løsladt.

  På AIs hjemmeside under “Hvad gør vi” står der “Vi dokumenterer og aktionerer mod alvorlige krænkelser af menneskerettighederne verden over.”. Dvs. AI anvender menneskerettighederne som universelle værdier, som de mener, alle lande skal overholde.

  Det er da glædeligt, hvis du opfatter menneskerettighederne som “universel minimalmoral”. Så er vi nemlig enige.

 25. Af Jens Cini

  -

  Amnesty International er et sort set rent vestligt foretagende med nogle afstikkere til Latinamerika. Forskeren Stephen Hopgood har skrevet om Amnesti og siger det har rødder i en kristen (skyldkultur). Amnesti har aldrig haft nogen succes i Japan og er aldrig kommet over 500.medlemmer i landet. Japan har stadigvæk dødsstraf som støttes i befolkningen og der er ingen ødelæggelse af landet med 3.verdens import.

  Professor i juridisk historie Samuel Moyn har i hans bog/forskning; “The Last Utopia -Human right in history” påvist at vi kalder menneskerettiger idag er noget meget nyt. I Den amerikanske og Franske revolution var rettighederne man talte om “Indenfor staten og individet i det” ikke hele verden. I 1948 deklarationen var der ikke nogle der tog det alvorligt -landene havde stadigvæk kolonier og Sydafrika undeskrev det uden nærmere alvor bag det. Der var ingen juridiske fakulteter og det samme med advokatsamfund som skrev om menneskerettigheder i fra 40erne frem til 70 erne. Det er Carter administrationen som satser på det som noget nyt. Amnesti får Nobels fredspris i samme periode. Herfra vokser det. Iflg. S.Moyn og det er 2.kræfter som driver det frem. 1) De af-konloniseret lande viser sig mere brutale end de vestlige kolonisatorer og man leder efter noget -en moral -som kan være ledetråd til en bedre 3.verden. dvs. på et mental plan fastholder et mål for den 3.verden kan blive som os. 2) Moyn skriver også, at flere i 70erne som troede på socialistiske Utopier blev klar over omfanget af overgreb der lå bag disse og disse ledte efter en ny Utopi som en erstatning- dette blev menneskerettighederne. I Europa kulminere dette med oprettelse af den europæiske menneskerettighedsdomstol i 90 erne som de-facto gør juridisktionen global. Europa og vesten har århundred gamle traditioner for borgerrettigheder som er en relation mellem borgeren og staten indenfor en stat. Med menneskerettigheder bliver målet mennesker udenfor staten og tænkningen for dette går tilbage til 70erne og ikke længere. Europas politikere kalder nu dette 70 er fænomen for Europæiske værdier. Det er snare en snigende revitionisme og revolution som ingen folkelig opbakning har som er blevet cementeret gennem jura. Borgerrettigheder var oprindeligt til for, at beskytte borgere mod et overgreb fra staten og magtmennesker. Der var ingen der tænke på, at rettighedsbevæglelser også er magt bevægelser og borger (og de europæiske samfund)også skulle beskyttes mod evt.overgreb fra dem. Idag har de kuppet sig til magten og ingen stiller sp. til disse utopister og den juridiske junta bag dem.

 26. Af Niels Poulsen

  -

  @Jesper Lund

  Du misforstår (med vilje?) Kasper Støvring.

  Man kan da godt indgå i en åben dialog med andre mennesker uden partout at skulle påtvinge dem ens værdisæt. Uden at jeg kender de nærmere omstændigheder, så er det vel det, Amnesty har gjort i Sudan. Man opnår i hvert fald intet i en forhandlingssituation, hvis man begynder med at fortælle, at ens værdier ikke alene er bedre end modpartens, men også er universelle.

  I øvrigt støtter dit eksempel kun Støvrings tolkning af udviklingen i verden i disse år: Sudan, et afrikansk land påvirket af muslimske værdier, værner om sin kulturelle homogenitet. Modsat de vestlige lande, hvor de kristne værdier er under afvikling, og hvor samfundene bliver mere og mere heterogene og polariserede.

  Hvis man i øvrigt vil læse det stik modsatte synspunkt af Støvrings, så er her et link til Rune Lykkebergs artikel i anledning af, at det er 25 år siden, at Francis Fukuyama erklærede historien for slut:

  http://politiken.dk/kultur/ECE2316016/historien-er-slut/

  Ifølge Lykkegaard havde Fukuyama ret: Historien er slut. Vesten har vundet. Det liberale demokrati har sejret.

  Lykkegaards argumentation? At autoritære ledere kalder sig selv for demokrater og holder demokratiske (skin)valg. Folkeafstemningen på Krim om selvstændighed og genvalget af Assad som præsident i Syrien for nylig er altså udtryk for, at Vesten og dets værdisæt har vundet worldwide!

  Man kan muligvis undskylde Lykkeberg med, at han som mange andre universalister har en meget naiv tilgang til virkeligheden. Det er, som om de bliver rørt over deres egen godhed, og at det farver deres virkelighedsforståelse.

  Men hvis jeg skal være ærlig, så har jeg sjældent læst noget så intellektuelt uhæderligt som Lykkebergs essay.

 27. Af S. Jensen

  -

  Støvrings partikularisme passer forbavsende godt sammen med nationalisme. Vestens ideer er nu engang spredt til andre dele af verden, selvom S. og ligesindede ikke kan lide det. Indvandringen fra fattige lande i mellemøsten skyldtes nok langt mere krige og flygtningestrømme end disse flyvske ideer om liberal universalisme. Mht revolutioner så spredte de sig jo også i Europa i 1848 uden at det umiddelbart førte til moderne demokrati, men det var et lille skridt mod det. Ville Danmark have været demokratisk idag uden de franske revolutioner? Svært at sige, men det er virkelig svært på så kort tid at sige om det arabiske forår har været en fiasko.

  Erasmus Montanus i en krigerisk udgave må konstateres at have fået reelt liv i Kasper Støvring. Vesten har brug for forsvar ifølge vores Rasmus. Vesten er rigt endnu. Det er ikke nemt at komme ind fra mange ikke vestlige lande. Her ser vi et intellektuelt forsvar for grænsebomme og værdikamp uden der på noge tidspunkt er en konkret forholden sig til den verden vi faktisk lever i.

 28. Af jens Cini

  -

  @S. Jensen

  Du hævder, at Danmark ikke ville et demokrati uden den franske revolution. De første historiske beskrivelser af demokrati i skandinavien går tilbage til omkring år 900 og frem med Tingsteder, Alting og tingsmænd. Dansker fik rettigheder sikret ikke af den franske revolution -men Erik Glippings jyske lov fra 1282 og svenskerne en tilsvarende i 1319. Det er rigtigt, at der har været enevælde i landene men på lokalt niveau var der demokratiske forsamlinger. Det var de danske og svenske tingsforsamlinger, der gik imod Kalmarunionen. 2WW krig blev vundet af nationalisterne. I Rusland hedder det den store fædrelandskrig -ikke den store menneskerettighedskrig! De kulturradikale var tilstede under 2.verdenkrig -de samarbejde med besættelsen -i fiktionen findes, der radikale modstandsfolk som i Matador- men det er fiktion. Kommunisterne gik ind i modstadsbevægelsen i 1941 da Hitler og Stalin gik i krig. Derfor var der heller ikke tillid til folk som Mogens Fogh efter krigen hos andre modstandsfolk da folk som ham så Danmark som en del af en kommunistisk pagt- og ikke et frit land. For nogle modstandfolk var krigen national for andre ideologisk (kommunistisk) Og Mht. grænsebomme som blev Europas grænser jo ikke opført fordi man ikke ville påvirkes af noget -men fordi man ville bestemme af hvad, i hvilket omfang og på vores betingelser. For en kulturradikal relativist er dette meget reaktionært. Jeg tager det som en hædersbetegnelse.

 29. Af Bjørn Sørensen

  -

  “I 1913 var optimismen stor i Europa, men året efter udbrød den store krig hvor rædslerne overgik enhver fantasi, og nogle år senere stod Europa igen i flammer. Igen og igen var der politikere som opførte sig som idioter eller forbrydere af værste slags, og millioner og atter millioner af uskyldige og harmløse mennesker blev som bekendt ofre for deres tåbeligheder og ondskab.”

  Og ikke nok med det man ødelage magtstrukturen i østeuropa, balkan og mellemøsten.
  Netop de områder hvor problemerne er idag.
  Der er dem der mener at man ikke skulle have ladet det Habsurgske og det Ottomanske imperie kollapse, for magtstrukturen i de områder er stadigvæk uafklaret og årsag til megen uro.
  Tager vi Ukraine har det været et “ingenmansland” som aldrig har været selstændigt men underlagt nabolandene de sidste 1000 år.

  Vestens, og især EU, NATO og USA’s indblanding i Balkan og nu Ukraine’s viser blot at ingen fatter problematikken eller evner og da slet ikke har råd til hvad der skal til. Så området vil forsætte med at være årsag til stridigheder.

  Så hvorfor laller vesten derud af uden mål og med, og den ledende elite er forgabt i pladderhumanisme uden et moralsk kompas.

  Hvorfor er uddannelsessektoren og offentlige ansatte i vesten blevet gennemsyret af pladderhumanisme og venstreorienterede drømmerier?

  Jeg hører til dem der mener det er en konsekvens af det ansvarløse samfund som velfærdssamfundet har skabt.

  At velfærdssamfundet synger på sidste vers er ved at være indlysende, hvilket afspejles i at regeringen langsom er ved afvikle det fordi vi kan ikke som samfund overleve med udgifterne til den selvskabte massearbejdsløshed og overbeskæftigelse i det offentlige.
  At den reelle arbejdsløshed nærmer sig de 50% af arbejdsstyrken er en kostbar affære som vi ikke kan blive ved med at holde i live ved brandbeskatning af befolkningen.

  Udvandringen af velkvalificerede er et tegn på at vores samfundsmodel ikke vil være holdbar i længden.

 30. Af Preben Jensen

  -

  Enig med Bjørn Sørensen. Vil bare tilføje at EUs ambitioner om at udvide med Ukraine, Tyrkiet, Albanien og Nordafrika mv. lyder som opskriften på den europæiske civilisations komplette ødelæggelse.

  Freden i Europa er nu truet igen, fordi politikerne intet har lært af historien, og fordi EU ikke kender til mådehold, men mere og mere fører sig frem som et nyt romerrige eller en ny og grænseløs sovjetisk union. Og masseindvandringen af millioner og atter millioner af islamister og andre kulturfremmede evighedsturister har man åbenbart ikke tænkt sig at forhindre.

  To-tre gange har Europa rejst sig fra asken. Men det som nu er i gang, kan sagtens ende i borgerkrige og et undergangs-ragnarok som europæerne ALDRIG vil komme over. Det kan blive den definitive undergang hvor vores civilisation forsvinder og afløses af 1000 års mørke og barbari.

 31. Af Jesper Lund

  -

  @Niels Poulsen

  “…Sudan, et afrikansk land påvirket af muslimske værdier, værner om sin kulturelle homogenitet…”

  Prøv at foretage en simpel søgning på Internettet med ordet “Sudan”. Der vil du støde på udtryk/udsagn som “Darfor-konflikten”,””etnisk udrensning og folkedrab”, “Løsrivelse af sydsudan” og “Bortset fra perioden 1972-1982, har landet været hærget af borgerkrig siden den gang, og Sudan har den ret kedelige rekord at have haft krig i længst tid på det afrikanske kontinent.”.

  Sudan kan ikke betegnes som et land med kun een kultur – en homogen islamisk kultur -, som du hævder.

 32. Af Henrik Permin

  -

  Når det drejer sig om at betragte sin kultur som “universel” skal vi nok indkredse landekredsen endnu mere, nemlig til de angelsaksisk dominerede lande i snæver forstand: USA og UK. Amerikanerne støtter sig vel langt hen ad vejen til selvstændighedsdeklarationen fra 1776, mens UK jo nok tænker på sit gamle globale imperium. Både USA og Europa har jo derudover repræsentanter for andre kulturer (latinske, germanske, slaviske m.m.), som vel ikke er helt så selvforherligende som angelsakserne – i hvert fald ikke som model for alle andre kulturer. .

 33. Af Niels Poulsen

  -

  @Jesper Lund

  Det synes jeg er ordkløveri. Hvad jeg mente var, at udviklingen i landet følger den samme homogeniseringsproces som i mange andre ikke-vestlige lande, den homogeniseringsproces, som Støvring beskriver som, at befolkningen “forstår sig selv i religiøse termer, islamisering vinder frem og ledsages af udrensning af kristne mindretal.”

  Du kan da ikke påstå, at Sudan med dets sharia-lov omfavner multikultur på samme naive og næsten selvskadende måde som vi i Vesten. Jeg kan i hvert fald ikke forestille mig noget mere monokulturelt end et samfund baseret på sharia.

  Og så til den rituelle afstandstagen, som man altid skal igennem, hver gang man omtaler de autoritære alternativer til liberalt demokrati på en måde, som kan tolkes rosende: Nej, jeg går ikke ind for etnisk og religiøs udrensning. Det er ikke noget, jeg ønsker skal ske i den vestlige verden. Men som det pluralistisk menneske jeg er, ønsker jeg at give verdens ikke-vestlige kulturer autonomi til at vælge deres egne styreformer (hvilket de forresten nok selv skal sørge for).

  I øvrigt sker der i de multikulturelle samfund i Vesten en mild form for etnisk og religiøs udrensning, det man kan kalde for en naturlig segregation. De oprindelige danskere flytter bort fra de områder, hvor indvandrerne kommer i overtal. Det ender næppe med borgerkrig som i Sudan. Men det betyder en uheldig opsplitning af den danske nation. Mennesker, som på nuværende tidspunkt ikke kan se det, er ikke værd at diskutere med. For der må være tale om virkelighedsbenægtende ideologer, som vil gå i deres grav som virkelighedsbenægtende ideologer.

  Den multikulturelle ideologi, som er en del af det kompleks, som universalismen og liberalismen udgør, har det samme grundproblem som den hedengangne kommunisme: Mange folk synes, at det på papiret er nogle smukke tanker, men i praksis tager de afstand fra dem. Den menneskelige natur vil ikke, som den “smukke” ideologi vil.

 34. Af Bjørn Sørensen

  -

  “To-tre gange har Europa rejst sig fra asken. Men det som nu er i gang, kan sagtens ende i borgerkrige og et undergangs-ragnarok som europæerne ALDRIG vil komme over. Det kan blive den definitive undergang hvor vores civilisation forsvinder og afløses af 1000 års mørke og barbari.”

  Ja Preben Jensen jeg er enig i din pessimisme.

  Sidst vi havde den store udvandring fra Europa var det de fattige masser som søgte en ny tilværelse i det fremmede.
  Men nu er det de veluddannede som forlader den synkende skude, og det er en meget farlig udvikling, for det moderne teknologiske samfund kan ikke fungere uden de veluddannede teknikere.
  Selv Tyskland, som ellers klarer sig godt for tiden kan ikke udnytte sit fulde eksportpotentiel fordi man mangler 1.3 mio veluddannde, hvorfor man mister store eksportindtægter.

  I bogen “Slauching toward Gomorrah: Modern Liberalism and American Decline” beskriver Robert Bork det åndelige og moralske forfald som især udspringer fra de amerikanske universiteter og som gennemsyrer, uddannelsesinstitutioner, Hollywood, pressen og den offentlige sektor.

  Noget tilsvarende foregår her i lidenlund.

 35. Af Jesper Lund

  -

  @Niels Poulsen

  “Men som det pluralistisk menneske jeg er, ønsker jeg at give verdens ikke-vestlige kulturer autonomi til at vælge deres egne styreformer…”

  Og det du være bedøvende lige glad med om f.eks. Sudans styre beslutter sig for at henrette landets homoseksuelle. Det er jo dig, som er kulturrelativist, dvs. går ind for multikultur. Jeg er derimod universalist, når det drejer sig overholdelse af menneskerettighederne, dvs. at jeg mener at ingen samfundskulturer i verden har ret at forfølge homoseksuelle. Heller ikke ret til at udsætte deres samfundsmedlemmer for tortur. Jeg er tilhænger af kristendommens missionsbefaling med den ændring, at det er menneskerettighederne, som skal udbredes.

 36. Af Jesper Lund

  -

  @Niels Poulsen
  Selvom jeg er ateist, så er spørgsmålet om jeg alligevel ikke er mere kristen end du er 🙂

 37. Af Erik Larsen

  -

  At danskere er så totalt dumme, at de simpelthen ikke endnu har FATTET , at vi er på vej – hurtigt – mod en overtagelse af muslimer/islamister er jo grotesk.
  ALT – ligefra fødselstal, imamer, moskeer, ghettoer, vold, og meget, meget mere viser jo alle beviser på, at det snart er slut – HVIS IKKE DANSKERNE NU SIGER “NOK ER NOK” og totalt lukker grænser m.m. –

 38. Af Jens Cini

  -

  Jeg er igang med at læse den britiske forsker Stephen Hopgoods bog ;”The Endtimes of human rights”. Her slås det fast med 7-tommer søm, at troen på menneskerettigheder er rent vestligt. Det er ikke et produkt som er vokset i en relation mellem borger og statsmagten- som borgerrettighederne. Men er fra 1870 erne og frem. Startede med det moderistske opbrud med kristendommen som så bliver sekulær. Røde kors har således rødder i en kristen Calvinist tradition( er i Geneve) og kvækerne (som Mellemfolkeligt udspringer af ) er også aktive. Hele ideen er den samme som med kristendommen -en monolitisk verden hvor eller er som vesten men hvor deres religioner og kulturer, der så er blevet tømt for indhold. Der er store relationer mellem den Calvinisme og Folkeforbundet som senere bliver til FN. Hele projektet har stort set lidt skibsbrud i hele verden. Så det sidste område hvor disse sekulære kristne kan redde deres “ofre” er i den vestlige verden. Men, der tror jeg også de er på vej ud i problemer. Den overgang der 1870 med modernismen fra kristendom til humanisme er godt beskrevet, at man føler at aviser som Politiken og Information er missionsaviser og Rune Engelbrekt -Larsen er en Missionær som ser djævlen alle vegne. Sverige idag må være en gentagelse af deres kristne anti-alkoholsvæglese. Europa og Iran burde blive venner -her er 2.kulturer hvor en teokratisk bevægelse har sat sig på magten. Iranerne har vist det i mange år -europæerne er ved at være klar over det. Sekularisering af Europa kan sikkert blive smertefuld.

 39. Af Niels Poulsen

  -

  @Jesper Lund

  “Jeg er tilhænger af kristendommens missionsbefaling med den ændring, at det er menneskerettighederne, som skal udbredes.”

  Lidt forsinket vil jeg ønske dig held og lykke med det liberale demokrati og de universelle menneskerettigheders korstog mod de vantro. Lad det nu ikke blive et blodbad som fortidens religionskrige.

  Jeg tvivler mildt sagt på, at “Gott ist mit uns.”.

  Hvis der er en Gud, forekommer det mig, at han må ønske folkeslagenes mangfoldighed fremfor den golde ensretning, som Vestens for tiden amoralske ledere repræsenterer.

 40. Af Hans Hansen

  -

  DAN BØNDERGAARD – 24. JUNI 2014 21:47

  “Nej! vi er udmærket klar over, at Vestens kultur er unik ( godt og ondt), mens menneskerettighederne er universelle. Og det er noget helt helt andet 🙂 ”

  ————

  Som flere også udtrykker, så er det forkert at menneskerettighederne er universelle (episteme). Konkret er de et rodet mix af samtidskompromisser, der som alle andre love skal tilpasses nationernes behov. Derfor er de valgfrie konventioner, alt efter hvad nationalstaternes politikere har vedtaget.

  Problemer med konventionerne opstår, når disse politiske vedtagelser ikke har et folkeligt mandat, og når de er vedtaget over nationale love. DVS når landenes politikere vedtager dem hen over hovederne på befolkningerne, uden at tage hensyn til de faktiske politiske omstændigheder. Det sker når konventionerne ikke afspejler et bestemt lands omstændigheder.

  Ingen love er universelle. Indbildt episteme eksistere kun i religiøs og ideologisk konservatisme, med andre ord, stationær politisk stilstand. Alle love, og uden undtagelse, skal kunne dynamisk indrettes efter omstændighederne for ikke at skade.

  Håndtere man menneskerettighederne som universelle, begår man samme velkendte fejl som alle religioner, alle ideologier, og alle forstenede tankesæt har gjort igennem tiden, at tro man har fundet de visses sten, at man har politisk episteme. Det er en illusion, og menneskerettighederne ingen undtagelse.

  Helt generelt. Alt hvad der ikke tilpasser sig virkeligheden ender med at uddø. Alt uden undtagelse. Denne udtagelse er derimod uforanderlig universel (episteme), til forskel fra eksempelvis menneskerettighederne. Ganske banalt egentlig …

 41. Af Hans Hansen

  -

  Niels Poulsen

  Hvis der er en Gud, forekommer det mig, at han må ønske folkeslagenes mangfoldighed fremfor den golde ensretning, som Vestens for tiden amoralske ledere repræsenterer.

  ————-

  Bemærkningen forekommer amfibolisk. Ikke at vestens ledere ikke kan være amoralske, forvirrede, lavintelligente, såvel som både de og andres kan være direkte dysfunktionelle, især ortodokse religiøse. Jeg er som sådan ikke uenig.

  Jeg forstår blot ikke meningen, hvis der er nogen anden end sarkasme. Mener du at vestens ledere er amoralske, fordi de ikke tillader folkeslagenes guddommelige mangfoldighed, så bliver jeg nødt til at spørge, om du overhovedet lægger mærke til hvad der sker?

  Hvilken guddommelig mangfoldighed? Hvilke religioner taler om andet end vantro? Islam eksempelvis? Nogle påstår således, men virkeligheden taler sit tydelig sprog. Islam er politisk sindsyg. Ateismen gør det for så vidt også; Alle religiøse er vantro …

  Politikerne er vel ganske åbenlyst igang med at indføre multikulturisme. “Sind sie nicht”, for nu at blive i dit Tyske?

  Summen er blot en noget amfibolisk bemærkning, måske ligefrem indistinkt.

 42. Af Jesper Lund

  -

  Jens Cini

  Hvad synes du selv om menneskerettighederne? Hvilke punkter i menneskerettighederne mener du er urimelige?

 43. Af Niels Poulsen

  -

  @Hans Hansen

  “… så bliver jeg nødt til at spørge, om du overhovedet lægger mærke til hvad der sker?”

  Jeg kan ikke få øje på andet end, at Vesten leger politibetjent overalt på kloden, fast besluttet på at alle jordens nationer skal indrettes efter vestligt forbillede. Den mindste afvigelse fra demokrati og menneskerettigheder påtales. Der interveneres og sanktioneres. Man kan måske hævde, at vi ikke blander os i kulturen. Men det passer jo ikke. Vesten tvinger med sit krav om demokrati og menneskerettigheder ikke-vestlige kulturer til at ændre sig. Det gælder eksempelvis synet på kønsroller og seksualitet. Det mener jeg ikke, at vi kan tillade os.

  Her er det nok vigtigt at gøre opmærksom på, at jeg skelner mellem hjemme og ude. Vi danskere kan ikke bestemme, hvordan eksempelvis en muslim skal leve i et muslimsk land. Men hvis han kommer til Danmark for at leve og arbejde, så mener jeg, at vi er i vores gode ret til at kræve, at han lever i overensstemmelse med vores værdier. Dette dobbelte perspektiv kan koges ned til: Multikultur ude, monokultur hjemme. Hvis vi fulgte det maksime, så tror jeg vi fik en fredelig verden.

  “Hvilken guddommelig mangfoldighed?”

  Kasper Støvring citerer det velkendte udsagn om, at Vestens kultur er et konglomerat af den oldgræske kultur, romerrigets kultur og den jødiske kultur. (Vores oldnordisk kultur tildeles i denne verdensfortolkning ikke nogen plads, hvilket man godt kan grunde lidt over).

  Jeg mener, at i hvert fald de to elementer i denne tredobbelte arv taler for en religiøs og kulturel mangfoldig verden, og at Vesten på denne måde modsiger sin egen arv.

  Først den jødiske arv:

  Myten om Babelstårnet: Da Gud følte sig truet af menneskene, valgte han at forvirre dem, så de fik forskellige sprog og dermed forskellige kulturer. Ud fra denne myte må Gud siges at gå ind for kulturel diversitet.

  Den oldgræske arv:

  Det er forestillingen om sofrosyne, mådehold, om at kende sin plads i verden, om at vælge den gyldne middelvej mellem ekstremerne.

  Det synes jeg ikke, at de vestlige ledere gør i disse år. De er ekstreme i deres imperialistiske ambition om at udbrede vestlige værdier til resten af verden. Det er udtryk for overmod, og overmod, eller hybris, bliver straffet med nemesis. De græske myter har mange eksempler på herskere, som ikke kendte deres plads i verden, og som derfor blev straffet af guderne.

  Til sidst er der den romerske arv. Og så bliver det lidt problematisk for mig. For repræsenterer nutidens vestlige politikere netop ikke det romerske imperiums værdier, såsom et stærkt lovfundament som romerretten, pax romana og globalisering?

  Der er nogle, der hævder, at romerne ikke blandede sig i “barbarernes” lokale skikke, som vi i Vesten nu til dags gør. De nøjedes med at opkræve skat. Det var deres genistreg, hævder man.

  Jeg tillader mig at tvivle. Romerne opførte sig grusomt over for de kulturer, de underlagde sig, f.eks. i Palæstina. Jeg tror, at det er grunden til de tidlige kristnes mørke forestilling om, at verdens undergang er nær. Når mennesket bliver undertrykt, når livet bliver for grumt, så længes mennesket efter udfrielse. Og sådan tror jeg, at mange mennesker i de ikke-vestlige kulturer tænker i dag. Hvis de ikke må leve efter de sæder og skikke, som er dem kære. Hvis de skal leve under Vestens åg, være som fremmede i deres egne lande. Hvis det hele bliver for sort. Ja, så længes man efter enden. Det tror jeg er psykologien bag de hellige krigere og selvmordsbomberne.

  Det er det, jeg ikke forstår, at så mange i denne diskussion ikke forstår. At lige så glade, som vi danskere er for vores kultur, lige så glade er muslimerne, kineserne, afrikanerne, russerne osv. for deres. De vil være herre i eget hus, ligesom vi vil være herre i eget hus. Blev vi alle det, blev verden muligvis mere fredeligt og harmonisk …

 44. Af Jesper Lund

  -

  @NIELS POULSEN – 29. JUNI 2014 14:34

  “…Vesten tvinger med sit krav om demokrati og menneskerettigheder ikke-vestlige kulturer til at ændre sig.”

  Helt konkret, hvilke ikke-vestlige kulturer er blevet tvunget af Vesten til at indføre demokrati og følge menneskerettighederne?

 45. Af Niels Poulsen

  -

  @Jesper Lund

  Vesten forsøger eksempelvis at ændre afrikanernes traditionelle syn på homoseksualitet. Danmark bruger U-landsstøtten som våben: Danmark ændrer bistand efter Ugandas nye homolov.

  http://nyhederne.tv2.dk/udland/2014-02-24-danmark-%C3%A6ndrer-bistand-efter-ugandas-nye-homolov

  Prøv at læse følgende citat fra artiklen:

  “Den nye skrappe lov mod homoseksualitet er ikke noget særkende for Uganda. Afrika er det kontinent, hvor forbud mod homoseksualitet er mest udbredt. Ifølge en rapport fra Amnesty International har 38 afrikanske lande lovgivning, der forbyder homoseksualitet, og flere lande har strammet lovgivningen indenfor de seneste år. I mange afrikanske lande betragtes homoseksualitet som et levn fra kolonitiden og et eksempel på skadelig, vestlig indflydelse.”

  Jeg gentager sidste sætning:

  “I mange afrikanske lande betragtes homoseksualitet som et levn fra kolonitiden og et eksempel på skadelig, vestlig indflydelse.”

  Og nu bruger Danmark U-landsstøtten som våben. Nogle røster i Danmark ville helt indstille bistanden. Regeringen nøjedes med at omlægge støtten, så den fremover kanaliseres udenom den ugandiske stat og direkte til civile organisationer i landet.

  Det er da et voldsomt forsøg fra Vestens side på at ændre den oprindelige afrikanske kultur.

  Der er mange andre eksempler: Har du helt glemt Vestens to krige for at indføre demokrati i Afghanistan og Irak? Det var ikke den oprindelige grund i Afghanistan. Men det blev det. Der blev også bygget pigeskoler. I et land med nogle helt andre kønsroller. Igen et vestlig forsøg på at ændre den oprindelige kultur.

  Der er også de såkaldte Københavnskriterier:

  For at kunne blive medlem af EU, skal et land “have stabile institutioner, der sikrer demokrati, retsstat, menneskerettigheder og respekt for og beskyttelse af mindretal.”

  Det er muligvis fornuftigt nok. Men det kan også opfattes som en imperial bestræbelse på at forme verden efter vestligt forbillede. Den afgående formand for EU-Kommissionen, Barroso, sagde i sin tale, da EU fik Nobels fredspris, at EU er en fælles stæben efter en kosmopolitisk orden.

 46. Af Jesper Lund

  -

  @Niels Poulsen

  “Vesten forsøger eksempelvis at ændre afrikanernes traditionelle syn på homoseksualitet.”

  Det er ikke alle afrikanere, som går ind for forbud mod homoseksualitet – i hvert fald ikke de homoseksuelle afrikanere. Hvorfor skulle Vesten ikke støtte de homoseksuelle afrikanere i deres kamp for at være som de er? Du kan selvfølgelig hævde, at et stort flertal af afrikanere går ind for forbud mod homoseksualitet og Vesten må acceptere dette flertal. Men du er jo modstander af at Vesten tvinger ikke-vestlige lande til demokrati, så hvorfor skulle Vesten selv følge et demokratisk princip om at lade et flertal bestemme, når det drejer sig om homoseksualitet?

  Et tilsvarende argumentation kan jeg anvende vedr. Afghanistan, Irak og et land, som søger optagelse i EU, nemlig at der også er folk i de respektive lande, som ønsker mere demokrati.

Kommentarer er lukket.