Danskhed og kristendom

Af Kasper Støvring 55

I sidste uge udgav Jon Gissel en bog om kulturkampen mellem konservative og radikale i slutningen af 1800-tallet. Jeg anmeldte bogen her i avisen og skrev om det forhold, at radikalismen med Georg Brandes i front vandt denne kulturkamp med det resultat, at vi fik et tyvende århundrede præget af kulturradikalisme, socialisme og kommunisme – alle sammen positioner, der har været, om ikke fjendtligt, så dog kritisk stemte over for konservatisme, kristendom og nation. Af samme grund står modernisme, multikulturalisme og universalisme stærkt i den danske offentlighed. Sådan har det i hvert fald været længe.

 

I dag er vi derfor alle radikale, i hvert fald moderne, sådan mere eller mindre. Men konservatismen vil ud af det moderne, og det vil sige ud af det radikale frigørelsesprojekt, der afvikler traditioner, lægger kristendommen for had og tror på historisk fremskridt i en stadig bejaelse af det nye. Men uden nation og kristendom mangler vi et fælles værdigrundlag, mener Gissel, og jeg er langt hen ad vejen enig.

 

Især en bestemt drejning internt i konservatismen forekommer væsentlig – og jeg vil her knytte nogle supplerende kommentarer til min oprindelige anmeldelse. Efter 1900 blev konservatismen nationaliseret, som Gissel skriver, og derefter spillede kristendommen en langt mindre rolle, hvilket har varet helt frem til i dag, ifølge Gissel, hvis jeg ikke læser ham helt forkert.

 

Nationaliseringen skete under påvirkning af grundtvigiansk tankegods. Denne splittelse ses mellem historikerne Vilhelm la Cour og Johannes Steenstrup. Den sidste anså kristendommen som det vigtigste, akkurat ligesom Jon Gissel selv: Uden kristendom havner vi i materialisme, og vi risikerer at forgude nationen med katastrofale følger, sådan som det skete i mellemkrigstidens nazisme.

 

Gissel citerer Edmund Burke for udsagnet om, at hvis Gud mangler, vil tomrummet blive fyldt ud med ateisme, overtro og fanatisme. ”If you will not have God (and He is a jealous God), you should pay your respects to Hitler or Stalin”, kunne man sige med T.S. Eliots ord.

 

Jeg kan sagtens se tendensen – at konservatismen blev nationaliseret efter år 1900 – men det er nu ikke helt rigtigt, at den har varet frem til vores egen tid, i hvert fald er der markante undtagelser. For den måske mest betydningsfulde konservative skribent i efterkrigstiden, Søren Krarup, forsvarede eksplicit kristendommen før det nationale. Det nationale skulle holdes på plads af kristendommen for ikke at blive en slags religionserstatning. Med titlen på en af Krarups bøger: Kristendom og danskhed. I den rækkefølge.

 

De teologisk orienterede konservative forsvarede først og fremmest kristendommen, fordi den blev anset som livets mening og frihedens grundlag. Gissel er enig og har for nylig formuleret sit synspunkt i Berlingskes kronik, der også rummer en høflig polemik mod undertegnede.

 

Som jeg også skrev i min anmeldelse, er jeg dog ikke kritisk over for kristendommen, tværtimod, men jeg ser ikke nogen nødvendig forbindelse mellem kristendom og konservatisme. Og det er jeg ganske rigtig ikke ene om. Flere af dagens konservative røster er ikke kritiske over for kristendommen, men betoner snarere det nationales betydning i kampen mod kulturradikalismen (i bred forstand). Det gælder bl.a. Morten Uhrskov, Søren Hviid Pedersen og Eva Selsing, bare for at nævne nogle stykker.

 

Jeg tror, at det bl.a. har at gøre med følgende: Taget bogstavelig har kristendommen på mange – men ikke alle – måder større affinitet til radikalisme (som sådan) end til konservatisme. Her tænker jeg på, at kristendommen overskrider det nationale og er universalistisk: Den skal udbredes til alverdens folkeslag gennem missionsbefalingen. Kristendommen er også antiautoritær og systemkritisk, i hvert fald over for verdslige magter. Og mange af de centrale dogmer strider direkte imod konservatismen. Det gælder f.eks. inkarnationen, der så at sige nulstiller historien og traditionerne, for Kristus gør jo alt nyt og forkynder, at alt er forandret.

 

Men det gælder også sådan noget som det familieopløsende (det er vigtigere at følge Jesus end familien) og det utopiske (Gudsrigets nærhed) osv. Ja, jeg ved godt, at det netop ikke er en politisk utopi, men kristendommen kan bruges sådan, bl.a. derfor har revolutionære gennem historien haft forkærlighed for Kristi radikale budskab. Og det er vel ikke helt forkert at sige, at mange af folkekirkens præster har baggrund i Socialistisk Folkeparti – ”SF-præsterne” – og et nyere forskningsområde betoner bl.a. kristendommens indflydelse på etableringen af velfærdsstaten.

 

Der er ingen tvivl om, at kristendommen udgør en meget væsentlig del af dansk kultur, og derfor bør konservatismen naturligvis også være positivt stemt over for kristendommen, selv om kristendommen altså ikke altid er det over for konservatismen. Men måske skulle man til at tale om, at det nationale skal holde det kristne på plads, så SF-præsterne ikke skejer ud i verdensforbedrende universalisme og (selv)godhed.

 

Vi husker også, hvordan danske præster deltog i indvielsen af den nye stormoske i København, og vi husker ikke mindst, hvordan George Bush talte om ”a missionary zeal”, der gik ud på at skabe revolution Irak.

 

Den slags går ikke godt, dét er også en slags vildfaren idealitet, med Jakob Knudsens ord. Så måske danskhed og kristendom – i dén rækkefølge?

 

I min anmeldelse skrev jeg, at den aktuelle debat internt mellem konservative (og internt i borgerligheden mellem liberale og konservative), som altså kan føres tilbage til 1800-tallet, viser noget meget perspektivrigt om vores tid: For første gang i nyere Danmarkshistorie er det ikke interessant for de konservative at diskutere med radikalismen. Stadig nødvendigt – for radikalismen har endnu et godt tag i eliten – men ikke interessant.

 

 

 

Ps, Man kan i forbindelse med SF-kristnes aktivisme se denne debat mellem Niels Westy og Margrethe Auken om fattigdomsflygtninge fra Afrika. Underliggende ser vi det hyppigt genkommende kristne motiv: Vi skal tage imod alle, der har brug for vores hjælp, fordi det er en barmhjertighedsgestus (i stedet for at skabe tålelige forhold i flygtningenes hjemlande og i øvrigt fordele flygtningene blandt en lang række lande, ikke kun europæiske og kristne lande).

55 kommentarer RSS

 1. Af Preben Jensen

  -

  Danskheden og kristendommen og alle vores værdier har det svært, bl.a. fordi DR i udsendelse efter udsendelse latterliggør og mistænkeliggør vores kulturarv. Det nationale, det folkelige, demokratiet og alt i samfundet der er positivt….. hetzes med jævne mellemrum.

  Også menneskene hetzes. Enten er de dovne socialbedragere, eller de udgør en ældrebyrde, eller de betaler ikke deres skat med glæde, eller de er nogle liguster-fascister og hustyranner….. eller nogle indskrænkede husmødre der selv vil passe børnene. Eller de er nogle racister hvis de er modstandere af at Danmark islamiseres og omdannes til et nyt Irak. Og hvis de er kristne, betvivles deres intelligens.

  Men erfaringen viser at gudløse regimer altid ender i ondskab, terror, løgn og gangstervælde.

  Og meget af den røde videnskab der var den højeste sandhed i Sovjet-unionen, blev sidenhen afsløret som svindel og fejlberegninger.

  Afkristnes Danmark ved brug af ateistisk og kommunistisk propaganda, vil det få tragiske følger for de allerfleste danskere.

 2. Af Maria Due

  -

  “For den måske mest betydningsfulde konservative skribent i efterkrigstiden, Søren Krarup,…”

  Sådan opfatter jeg ikke Søren Krarup, selv om jeg . hvad enten jeg er enig med ham eller ej, værdsætter hans aldrig lunkne engagement. Krarup er ikke kunstner men en utrættelig debattør med et kristent og nationalt sigte.

  For mig rager Martin A. Hansen tårnhøjt op over alle efterkrigstidens forfatter, fordi han var en sublim og indtrængende kunstner, der formåede at få det kristne, det nationale og historien til at gå op i en højere helhed, som altid var meget værdsat i min grundtvigianske familie. Om de var konservative eller liberale spillede ingen rolle.

  (Gad vide, hvad Martin A. Hansen ville have sagt til, at hans elskede Stevns klint nu er kommet på UNESCOs Verdensarvsliste, når nogen siger Stevns, tænker jeg altid på ham)

  konservativestudenter.dk/2013/mah/

 3. Af Thomas Jørgensen

  -

  I modsætning til så mange andre ideologier er konservatismen evolutionær og ikke hæftet op på et bestemt utopisk samfund – ej heller lighed eller ulighed – og da slet ikke hvilken tro der måtte være den rigtige.

  Hvor det var umuligt for kommunismen at blive klogere bør en ægte konservativ altid være parat til at tage små skridt i en hvilken som helst retning så længe denne retning fungererer. Hermed kommer konservatismen til at være mere beslægtet med videnskab end med ideologisk overtro som fascisme og kommunisme.

  Ægte konservatisme har ingen absolutter og er dermed den ideologi eller mangel på samme der bedst burde betegne fremtiden og troen på fremtiden. Hvis vi tager fornuftige beslutninger ud fra de små skridts erfaringsgrundlag skaber vi netop ægte optimisme – det er kun jubeloptimister der vil kaste os ud i store omvæltninger og tror det går godt.

  Desværre er konservatismen her i landet blevet voldtaget af højrehellige og anti-kristne, vi står derfor overfor en ørkenvandring af dimensioner idet disse kræfter skaber strukturer der ikke er sunde – hvor løsningen er mere usund udvikling – se blot opførelsen af nye kontorbygninger på trods af overkapacitet.

 4. Af Birgit Hviid Lajer

  -

  Preben Jensen – fascistiske, nazistiske, kommunistiske lande igennem historien – også med kristne baggrunde – de har nu ikke holdt sig tilbage I forh til onskab, terror, løng og ganstervælde – og kunne jeg tilføje corruption.

  Og – I Guds eget land har der såmænd også I USA’s historie været tendeser til fascisme, såvel som nogle kristne igenem tiderne med fx en Franco I Spanien røg langt ud af den tangent, så kristendommen er ikke nødvendigvis ‘en forløser’ her for, at en natinalisme ikke kører af den slags spor.

  Kristendommen kan som bekendt el bli’r som bekendt udlagt forskelligt – også alt efter hvilken af slagsen og I hvilket land. Det er menneskene her der bestemmer udførelsen og meningen med denne.

  Og – en tro er ikke nødvendigvis sund, den er indskrænkende, som den kristne har været – for at holde folk I ave, selv på deres mest personlige punkter som menneske. Den er bydende, dømmende og fordømmende, den er kontrollerende og gør el har gjort mange mennesker angste med dens mange påbud og dogmatiske fremfærd. Den er el kan være decideret livsfornægtende – den vil indrullere menesker også fjernt fra deres egen personlighed – læs den ældre danske litteratur om alle disse kvababbelser, sådant også kan medføre. Desværre.
  Og – ingen tillid til menneske selv og en god og forstandig, dvs hensyntagende opdragelse af børn – de senere voksne.

  folk ved blot ikke altid, hvor problemet kommer fra, så skidtet kan få lov til at vokse – og kristendommen har haft en stor skyld I mange af vore kvababelser – også for nutiden. Det føres nemlig ofte videre fra generation til generation, så mennesker blliver fremmede for sig selv, styres af kræfter udefra, de så kan ylde og underkaste sig – fremfor en indre string og fortrolighed med sit eget sind, ødelagt igennem en barndom, fordi voksne ikke altid har vidst bedre – og tidligere skulle børn ligefrem være så voksne og før tid.

  Barndommen og kendskabet til denne er af forholdsvis nyere dato – såvel som det for godt og vel en generation’s tid siden var den egentlige første ‘teenage-alder’, der nærmest oplevedes så anderledes igen end alle foregående generationers mulighed for en mere fri ungdom.

  Det glemmes, ses eller forstås ikke. Den, kristendommen, er måske for det meste mere light I vore dage, mere kulturkristen ..det ved jeg ikke, nok forskelligt – alt efter hvor man kommer fra he ri landet. – og stadig; men som en bekendt en dag sagde til mig: Vi er ikke så langt fra vore forfædre ..’ – det er nok rigtigt set; men de yngre generationer aner måske ikke uråd, hvor vise hæmmende instanser egtl kan komme el være kommet fra.

  Det plejer som bekendt ikke at være godt ikke at se ‘tyren’ i øjnene, hvis man vil bedre noget el ligefrem overleve – uanser hvilken en af slagsen, der netop kan ophobe fx aggressioner i folk, så de netop vil slås, dvs kriges.

  Selv i demokratier i vor forstand kan der dukke fascistiske tilbøjeligheder op – vi har heller ikke fuldtud demokrati. Heller ikke på et kristent grundlag, som med sin autoritet kan blive en fremmedgørelse for livet for den enkelte., hvor så uvidenhed, selv i vore dage, kan have selve grundlaget og dermed udvikle diktaturer.

  Den kendte psykoanalytiker Wilhelm Reich udtrykte blandt mange andre ting dette:

  “Kun når Gud og naturlov er identiske, kan videnskaben og religionen komme til forståelse.”

  Det er ganske enkelt menneskets naturlige livsprocesser, og dets mentale struktur, der mangler kendskab, videre udbredt I hvert fald; man har som han også skriver det igennem og før nazitiden været bange for det levende i mennesket, dette er blevet undertrykt – og vi har fået, ytrer han et sted videre et ‘moralistisk hykleri’ som ‘med andre ord ikke bekæmpes med andre former for tvangs-moral, men kun gennem kendskab til den seksuelle proces’ naturlov. Naturlig moralsk adfærd forudsætter frihed for den naturlige livsproces. Omvendt går tvangsmoral og syelig seksualitet hånd i hånd.”

  først forstod han som læge ikke rigtig hvad han så I denne periode I Tyskland, Berlin. Det fandt han og andre så ud af siden.

  Mange slags autoriteter og alskens også religiøs dogmatik har ødelagt det for mennesker – og gør det stadig, fordi man har vedtaget nogle love og regler, der er decideret menneskefjendske, hvorfor dette kan vare til evig tid, hvis der ikke ændres også verden over ikke mindst.

  Hvad skal vi ellers med viden, hvis vi kke burger den til noget – og ikke ser årsagerne til demange menneskelige lidelser, og I det nære de mange brudte forhold, de mange lidelser, der påfører børn, fordi vi ofte heller ikke vil vide af, omend vi ønsker det bedste for dem.

  Vi forholdes en del, kommer ikke ud af stedet – men skal høre den same surdej I en ny udgave – men ingen reel udvikliing og bedringer for mennesket. Desværre.

 5. Af Kurt Dejgaard

  -

  Citat:
  “I sidste uge udgav Jon Gissel en bog om kulturkampen mellem konservative og radikale i slutningen af 1800-tallet. Jeg anmeldte bogen her i avisen og skrev om det forhold, at radikalismen med Georg Brandes i front vandt denne kulturkamp med det resultat, at vi fik et tyvende århundrede præget af kulturradikalisme, socialisme og kommunisme”

  Kommentar:
  Du fredsens kineser, hvad Georg Brandes ikke er skyld i, på verdensplan!…

 6. Af Erik Larsen

  -

  Læs den korte avis som skriver at det bare myldrer med øst-europæere der overfalder, røver , stjæler og meget mere alle steder i Danmark. De MYLDRER ind over de TOTALT ÅBNE GRÆNSER – OG DE KOMMER UAFBRUDT!!!! Alligevel er der ikke 80% de r stemmer på et parti som DF, der kun, og kun ønsker mega-kontrol og totalt stop for disse skrækkelige ting vI danskere kommer ud for!!! VÅGN DOG OP!

 7. Af Svend Petersen

  -

  Nu er det sådan, at tæve konen har været et tradition i 1000 år i Danmark. Man kan på den baggrund konstaterer, at det at tæve konen er en del af den danske kulturarv. Det er ikke ens betydende med at vi skal blive ved med at være idioter og tæve kone.

  Hvor herre bevares en gang vrøvl Kasper. Fordi man har været idioter i 1000 år, behøver man ikke være idiot de næste 1000 år.

  Al magt til kulturradikalismen.

 8. Af Preben Jensen

  -

  Birgit Hviid Lajer………

  Mig bekendt var det ikke kirken der var den drivende kraft bag de udskejelser du nævner, men helt andre kræfter, så jeg tror det er en fejl at stille det op som om kommunisme, fascisme, islamisme, nazisme og kristendom nærmest er een stor pærevælling. Det er det slet ikke.

 9. Af dan bøndergaard

  -

  Tak for de fine betragtninger 🙂

  Men vi mennesker behøver hverken gud, fanden eller kristendom, vi kan nøjes med lidt tankevirksomhed og almindelig refleksion – fx Emmanuel Kant:

  hvadhvisnuALLEtogsigdenfrihedatgøresomjeg?
  hvordanviljegsåSELVisidsteendeværestillet?

 10. Af Maria Due

  -

  Nuvel, jeg bruger nok ordet skribent i en langt bredere forstand end Støvring tænkte på, nemlig synonymt med forfatter. Min fremmedordbog fra Gyldendal giver mig ret til at gøre det, men det er muligvis noget gammeldags.

  Desværre er der mange af de ord, som jeg bruger hyppigt, der er ved at få ny betydning eller er på vej ud af retskrivningsordbogen; gode gedigne ord der giver plads for flade slangudtryk.

 11. Af Preben Jensen

  -

  Nå, nu er både Red Barnet, Røde Kors, S og R samt godheds- og indvandringsindustrien og DR mv. fortalere for endnu mere indvandring, selvom det meget nemt kan ende med kolossale nedskæringer og forringelser overalt…. plus boligmangel/ overbefolkning…. voldsomme økonomiske og sociale problemer…. samt ustyrlig kriminalitet og terror.

  Danskerne er snart færdige som gårdsangere, hvis dette korrupte, feministiske og pladderhumanistiske vanvid får lov til at fortsætte. Er der overhovedet noget tilbage af danskheden og vores kultur og velfærd om ti-femten år?

 12. Af Jan Petersen

  -

  Der er åbenbart stærke kræfter, der bevidst ønsker af smadre den kristne kultur, demokratiske levevis og velfærdmodel. Det er ikke meget oppe i mainstream medier i det hele taget, men følger man alternative medier på nettet, har “demokratiseringen” af Mellemøsten èn fællesnævner ….. myrd og brænd ALT hvad der er kristent!

  Interessant nok var samtlige af de stater, man har smadret i Mellemøsten, faktisk stater hvor forskellige religioner fungerede sammen. Modsat f.eks Saudi Arabien (ren Islam og Sharia lov) som er gået fri af “frihedbølgen”. Pudsigt nok kom også 15 af de 19 flykaprere (9/11) fra Saudi Arabien. Gu’ ved om der alligevel er en rød tråd at følge?

  Al Qaeda blev oprindelig opfundet af USA/CIA (under navnet Muja Hedin) til at smide det tidligere Sovjetunionen ud af Afghanistan. Det gjorde de med stor succes. Senere har USA/NATO benyttet de samme “frihedkæmpere” i forbindelse med det Arabiske forår. Også stor succes ….. de har myrdet kristne og anderledes tænkende (incl andre muslimer) i tusindvis.

  Måske blev navnet Al Qaeda lidt for kompromitterende, så nu er det rebranded til ISIS/ISIL, med stadig den samme hær af terrorister og massemordere. Så tilbage til “den røde tråd”. Hvem har egentlig mest ud af det Mellemøstlige kaos …… kristne eller islamister? Og HVEM trækker egentlig i den “røde tråd” og styrer marionetterne?

 13. Af Hans Hansen

  -

  Danmark skal melde sig ud af de konventioner, der forhindrer danskerne i selv at bestemme deres love.

  Det er ikke danskerne der har vedtaget FN og EU konventionerne eller deres ordlyd, det er danske og EU politikere på befolkningernes vegne. Det har de gjort uden at forstå konsekvenserne, og dermed uden at være i stand til at fortælle sandheden.

  Den er at indvandring fra lande uden for EU, løber EU landende over ende. Virkningen bliver de stik modsatte af hvad EU og FN tilhængerne fremfører, at EU er fredens projekt. Har man ikke hjernevindinger nok til at forstå, at den stadig stigende indvandring medfører instabilitet og dermed følgende overdreven nationalisme, så er man bare dummere end man har lov til at være.

  Det hjælper ikke noget at alle Margretherne, alle Ellemannerne, alle Helvegerne, samtlige EU professorer og Socialdemokrater sidder med deres elitære hoveder begravet i bøger, love og konventioner, når de ikke kan få øje på virkeligheden. Den er ikke beskrevet i FN konventionerne, der naturligt nok har positive virkninger for nogle lande, men negative for andre. Kort sagt, for det er umuligt at redegøre uddybende her.

  I det store hele, så har politikerne kørt sig selv ud på sidespor ved ikke at (ville) forstå, at demokratiet ikke tilhører dem, men befolkningerne. Det er EU befolkningerne der tjener pengene og betaler regningerne, idet mindste i de EU lande der har effektive kulturer, og dermed også regningerne for politikernes manglende realitetsfornemmelse.

  Man kan ikke presse nogen til fred, eller trække fred ned over hovederne på nogen, hverken her eller andre steder. Fred er noget befolkninger selv vælger, når befolkningerne kan se en mening. Hvis de kan se mening med ufred, så bliver der ufred. Politikere er altid årsag til ufred, har altid været det, og især når de ikke er i stand til at løse de opgaver befolkningerne forventer af dem.

  Hvis ikke selv samme politikere er i stand til at hjemsende indvandrene i Italien, på grund af FN og EU konventionerne, og de derefter spredes ud over resten af EU, så kommer der helt sikkert nye bølger af indvandrere. Derefter bliver det kun et spørgsmål om tid før der går “Medusa” i EU befolkningerne.

  Skylden er og forbliver politikernes …

 14. Af Nik Omok

  -

  Tænk at der stadig er nogen som tror på at skaberen (hvis der er sådan een) er en slags menneske der sender bøger til sin robotter (os) og bliver sur hvis robotterne (åbenbart med konstruktionsfejl) ikke makker ret. Jeg må kunne tjene penge på den slags.

 15. Af Maria Due

  -

  Selv om jeg personligt kommer til at stå udenfor den kamp, kan jeg ikke forestille mig andet, end at SF-kristendommen indenfor overskuelig fremtid vil støde sammen med det nationale og stå til at tabe. Fordi det nationale vil blive koblet sammen med nødvendige egeninteresser.

  Der mangler ikke eksempler på sådanne udviklinger, og på den anden side har vi så nogle kristne med politiske sympatier, hvor det fascistiske stikker sit ækle fjæs frem. Dem vil vi sikkert også få flere af, ligesom en almindelig forvirring vil brede sig blandt folk.

  Efter valget til EU-parlamentet er der for eksempel opstået det ganske interessante fænomen, at Morten Messerschmidts EU-strategi har fået DF-politikerne til i væsentlig grad at absentere sig fra de mange og meget synlige vælgere, der dagligt tegner DF i den folkelige debat. For disse vælgere er Marine le Pen, Geert Wilders og Vlaams Belangs politikere helte, der går arm i arm med “Messern”, som på sin side har haft travlt med at lægge afstand til dem, så at de bl.a. af den grund har mistet den indflydelse, som de ellers havde udsigt til,hvis der havde kunnet etableres en stærk politisk gruppe med de mange DF-stemmer som støtte.

  I øvrigt finder jeg, at Morten Messerschmidt har handlet dygtigt og klogt, men om denne konservatisme kan klare sig imod “folkedybet”, som han selv er blevet båret på hænder af, er jeg ikke endnu ikke sikker på. Det kræver i hvert fald en stor ændring i tænkemåden hos den enkelte DF’er, der er langt mere socialdemokrat end klassisk konservativ.

 16. Af Preben Jensen

  -

  Jan Petersen skriver: “Der er åbenbart stærke kræfter der bevidst ønsker at smadre den kristne kultur, demokratiske levevis og velfærdsmodel”.

  Og det er jo rigtigt.

  Man kan så supplere med at disse kræfter også ønsker at smadre danskernes familieliv og private økonomi samt helbred og retssikkerhed. Både privatlivet, familiernes trivsel, folkesundheden/ hospitalsvæsnet og hjemmets fred er jo under nedbrydning.

  Men de “stærke” kræfter støttes jo så også af mange “svage” kræfter, f.eks. tåbelige eller korrupte enkeltpersoner. Der via visse medier fylder lyttere og seere mv. med kortsynet plidder-pladder, følelsesporno , halve sandheder samt radigale og feministiske vrøvlerier.

  Sammenfattende ser det ud til at ondsindede , agressive og anti-danske kræfter har allieret sig med en hær af ignoranter og sinker (eller korrupte ) fra godheds- og indvandringsindustrien.

  Meningen er tilsyneladende at overtale og manipulere danskerne til at begå en slags kollektivt selvmord, ved at acceptere eller være passive overfor den salami-taktik som hver eneste dag skærer skiver af Danmarks frihed, velfærd og sikkerhed mv.

 17. Af dan bøndergaard

  -

  Tak for de fine betragtninger 🙂

  Men vi mennesker behøver hverken gud, fanden eller kristendom, vi kan nøjes med lidt tankevirksomhed og almindelig refleksion – fx Emmanuel Kant:

  hvadhvisnuALLEtogsigdenfrihedatgøresomjeg?
  hvordanviljegsåSELVisidsteendeværestillet?

  … og ift. til denne tråd:
  er det så også slut med de unødvendige og “never ending” projektioner, hvor det altid er de andres skyld …

  – som Goethe skriver:
  hvis alle fejer for egen dør, vil verden være ren 🙂

 18. Af Jesper Lund

  -

  Det har været og vil stadig være spændende at følge den nationale kamp om kristendommen i Danmark. Spørgsmålet er imidlertid om det ikke er denne kamp, som til sidst vil tage livet af kristendommen i Danmark. Kristendommen kan jo ikke blive opfattet som noget, vi danskere har tilfælles, hvis kristendommen bliver genstand for politisering.

 19. Af Jan Petersen

  -

  Jeg undrede mig tidligere over, hvordan Nazisterne kunne få jøder og andre “uønskede” til at stille op i kolonner og vade direkte i døden …. uden modstand. Og, det hele effektueret via lov og legitim national ret, sanktioneret af en folkevalgt bande af kriminelle og forbrydere.

  Gentager historien sig bare, men med nye aktører og ofrer på banen? En del tyder på, at tesen om næstekærlighed endnu engang lider et fatalt nederlag i den universelle kamp om …. det gode versus det onde ….. men denne gang sanktioneret af FN-konventioner 🙁

 20. Af Bjarne Munk Christense

  -

  – Du ville freden men nu får du krigen i stedet!!

  citat af Winston Churchill til Neville Chamberlain få måneder før udbruddet af 2 verdenskrig.

  I dag har vi, så, den situation af den elitære elite i EU anført af bl.a. vor egen statsminister i dag stemmer Jean P. Juncker ind som ny formand. Manden er fuldstændig vanvittig, ekstrem arrogant og fræk og har som hovedmål, totalt at nedlægge de europæiske nationer, deres historie og religion. Kun den engelske premierminister,Cameron, har set katastrofen i øjnene og kæmper forbitret i mod – vi er, således, vidne til en slags gentagelse af 1940, hvor briterne også stod alene i mod det fascistiske Tyskland – historien gentager sig altså, ikke helt på samme måde, men noget derhenad.
  I dag er vi vidne til et høj forræderi af verdenshistoriske dimensioner – et forræderi i mod de europæiske befolkninger i form af en grænseløs og helt vanvittig indvandring af mennesker fra den 3. verden ( orkestret fra EU i Bruxelles ), der, utvivlsomt, vil ødelægge de europæiske nationers økonomier og dermed livsgrundlag, uanset hvor meget politikerne taler om fremtidige opsving, der aldrig ville kunne “bære” de astronomiske sociale udgifter, som denne vanvittige indvandring medfører.
  Vor egen statsminister støtter VARMT J.P. Juncker …!

  Ligesom i Frankrig, hvor dronning Marie Antoinette udtalte de berømte ord
  citat/
  Hvis befolkningen sulter, hvorfor spiser de så ikke bare kager…?

  Magtarrogancen i Bruxelles er lige så stupid, ignorant og forræderisk som den franske elites, dengang, og de endte, som bekendt, deres dage foran en folkedomstol.
  Nu vælger man så en ny EU formand, der håner, nedgøre, og ignorere de netop overståede valg til EU parlamentet, der klart udviste en særdeles stor skepsis – EU taler meget om demokrati, men er de første til at tilsidesætte begrebet. Det efterladet de europæiske befolkninger med kun et alternativ – den væbnede kamp som i sin tid mod nazismen og kommunismen.
  Det skal gå helt galt, før den ekstremt arrogante politiske klasse fatter, at befolkningerne IKKE acceptere nedlæggelse af deres nationalstater – intet har de lært af historien – absolut INTET….
  ikke sandt?
  PS.: Så sent som i går oplevede man i DR2s Debatten, hvordan netop politikere, som man skulle tro værnede om DK, klart undsagde sig Grundloven ( som de har underskrevet på tro og love at ville overholde og respektere ) frejdigt hævdede at denne jo må tilsidesætte frem for det glorværdige store EU-projekt.
  PPS.: lad os alle støtte op omkring Mr. David Camerons tapre kamp imod nutidens fascisme ( camoufleret i form af Europaterne i pæne jakkesæt og spadser dragter ) , tyrani og forræderi overfor Europa.

 21. Af Birgit Hviid Lajer

  -

  Preben Jensen – 26.6. – 22:18

  Den, kirke, var måske ikke den mest drivende kraft – men dog drivende, særligt medvirkende, og jeg stillet der ikke op som en pærevælling. Det er din opfattelse.

  Men – nu brugte jeg faktisk 45 min på et længere indlæg, jeg forlod min maskine et øjeblik – og kommentarfeltet var stadig på – men tomt, sådan helt af sig selv??? Hvor der blot stod 6 tegn øverst til venstre .. mærkeligt..måske kan jeg vende tilbage.

 22. Af Bjarne Munk Christensen

  -

  rettelse – slåfejl

  1) -der skal, naturligvis stå

  …det efterladeR..osv
  samt
  ikke acceptereR

  beklager

 23. Af Ulf Timmermann

  -

  Hvad der under mig – og næsten får mig til at udbryde det samme, som salig Langballe altid indledte et modangreb med: ”Det er noget fuldstændigt sludder, hvad du der sidder og siger”, men her altså vedr. oplægget – det undrer mig, altså, ud over, hvad allerede Kurt Dejgaard har gjort opmærksom på (jeg ville virkelig have læst noget af Georg Brandes, hvis det forholdt sig sådan!) – er, altså, at der i det her oplæg ikke skelnes mellem kritik af Kristendommen – og kritik af Kirken som institution og kritik af Kirkens ”mænd” og dermed indirekte af selveste ”statsmagten”. Hvordan går sådan noget til, hvordan kan det lade sig gøre? Med mindre man springer alt andet over og blot er en historieløs, historisk revisionist eller historisk fusker? Så kan det godt lade sig gøre. Snildt endda.

  Som sagt, har aldrig læst noget af Georg Brandes, kender ham kun fra og igennem Henrik Pontoppidan, inklusiv Pontoppidans morsomme skildring af ham i ”Lykke-Per” og deres indbyrdes korrespondance, som også overlevede, at Pontoppidan var ude med riven efter ham i ”Lykke-Per”.

  I samme ”Lykke-Per” karakteriserede Pontoppidan, i det mindste per stedfortræder, danskerne som ”tykblodede Præste- og Degnesønner.” Og satte deres antal til 2 mio. For i 1918 at sætte tallet op til 3 mio. Gad vide, hvad han ville have sat tallet til idag?

  Maria Due, du værdsætter Martin A. Hansen højt. Da jeg var ung og åd det ene forfatterskab efter det andet, gik jeg også igang med Martin A. Hansen, uden forhåndsviden, forudanelse – uhildet altså. Blot fordi der stod et eksemplar i mit barndomshjem – i udkants-Danmark af ”Løgneren” med den fantastiske forsideillustration af ”fortabte hænder”. Men, holdt kun til ”Løgneren”, ”Jonathans Rejse” og ”Lykkelige Kristoffer” og gik så i stå. Det var som at falde fra Himle ned i forhold til at læse, en kaldt ”mandig forfatter”, som Pontoppidan – eller Johannes V. Jensen, han nu på anden vis. Han mest som den store, usentimentale og dog så forelskede, i Danmark, sprogfornyer, sammen med andre fra hans egn, nogenlunde, og af samme slægtled. All gone.

 24. Af Birgit Hviid Lajer

  -

  Sådan nogenlunde skrev jeg:

  Se DRDeadline med Martin Krasnik i går med den engelske imam Choudary, pakistansk oprindelse ..fatalt ..og så skrev jeg om at passé på med at blande religion og kristendom – omend de hver for sig, når der er tale om det nationale også kan kamme over i netop facisme ..og at vi ikke skal blive ved med at acceptere, at vi skal forsvare os, forsvare os og forsvare os for den levevis vi har..fordi det kan netop føre til sådanne stramninger.

  Giv de andre, der vil andet fra hjemland dit og dat: et såkaldt ‘hold-kæft-bolsje’ – forstået på den måde, at vi ikke skal lade os friste af deres retorik; men hvile i os selv, tage vores forholdsregler måske endnu mere – og ikke skulle forklare, forklare, forklare og alligevel ikke blive forstået fordi andre har en anden baggrund og flere en ganske anden dagsorden – end vi selv. Dette forklarings-dilemma er et forsvar, og vi skal ikke forsvare os i en sådan grad, fordi andre ikke forstår, vil forstå, ikke må (religion) forstå andet end eget, de er kommet fra, hvor de gerne vil ommøblere under de festlige forhold, vi betaler for i forh til en indvandring.

  Danskhed? Udmærket, at vi hver i sær måske formulerer det for os selv og måske gerne højt indbyrdes, når folk forskellige steder rundt omkring passer deres, nyder deres interesser og samlet påforskellig vis i landet- fordi sådan er landet jo med hver og en af os i forvejen – og vi mangler jo ikke bevidsthed om dette i vore dage i den store stil i hv f, så svar på det, der kræver oplysning for at fungere her og velmenende spørgsmål for at kunne leve her med os. Færdig.

  Vi skal ikke blive ved med at stå på den anden ende og betale gildet, som ingen er interesseret i andet end for egen vindings skyld, dvs helst nedlæggelse af os og landet med dets viden og indretning.

  Herre i eget hus, som det hedder – og ud med dem, der vil ommøblere under deres festlige deltagelse i også vores økonomi udover landområde: muligheder for uddannelse og job, lejligheder og anden hjælp.

  Denne imam på DR i går aftes udtalte, at havde der været et land med khalifatet indført, så var han taget dertil – kunne det være el blive hans ‘hold-kæft-bolsje’ at tage til Pakistan el Afghanistan, hvor Taliban huserer – det er jo det rendyrkede khalifat – og Qatar el Saudi-Arabien,

  der nu!!! Oplyst på TVNews, vist i går, financierer ISIS!!!

  Er det 5 forkølede kommunalpolitikere i København, der har haft magt til Ganske alene at få indrulleret en sådan ‘hør’ her i landet, som jeg på et par blogge nylig har kaldt med sukønne ord, når man må kalde en spade for en spade!?

  Krasnik var på en hard prøve – men jeg ønskede, at han havde haft nærværelse nok i disse hurtige replikskift, til at afsløre el afdække et udsagn som, at imamen personligt ikke opfordrede nogen til at tage af sted på jihad ..hvor Krasnik forsøgte et par gange – men måske burde have formuleret det mere på den måde, så manden, altså imamen, selv forstod og ikke sådan kunne krybe udenom, at det ligger jo implicit i hans islam, som åbenbart er den sande, denne verdensherre-mentalitet, at alle mennesker er ens og bør mene og leve efter det samme.
  Det erikke en kritik af Krasnik, der også personligt forsøgtes at blive spændt for en vogn her.

  Denne forståelse, at man skal gå i krig, hvorend islams mennesker anfægtes. Det er ærefuldt, og man bliver matyr. Ja, hvordan skal de måske ellers kunne rekruttere, hvis ikke paradis ventede – ikke her på jord, men efter døden! Og – det selv om det er disse totalitære systemer, der kæmpes for – så ingen udvikling egentlig kan ske for mennesker, der er allerede fastsat enhver til i livet, som ikke kan ændres, fordi sådan har deres religions mænd ment for dissse vel 1500 år siden. Så Taliban er mit bud, der får folk dårligt lov til at lære at læse og skrive – så det er mit storladne bud til imamen, så de grimme vesterlændinge ikke kan ødelægge hans hverdag i England.

  Når – jeg personligt påpeger noget inden for en religion, så er det ikke at forstå som imod ethvert ord andre menesker mener – men hvis der er vilkår, der hæmmer og ødelægger det for mennesker, så er vi nødt til at se på det. Fx med kristendommen, hvor vrede ikke er velset. Det bliver man syg af, fysisk eller mentalt hvis man ikke kommer af med sin vrede – og helst på rette tid oa. Og – hvad omskærelse af mænd angår, så er det fordi et sådant indgreb ses at kunne være grundlaget for et kastrationskompleks for manden.

  Jeg mener, hvad skal vi ellers med viden til.

  Joh, hvad teknik angår, så indhøstes det bravt af diverse totalitære stater – ligedan knowhow til deres, visses i hv f, personlige behov, hvor denne imam i går meddelte, at man sørger for menneskers behov og ellers ..ja så denne mildt sagt dogmatiske form for islam, hvor vi så en del af en håndsafhugning og denne menneskemængde, der stod rundt om – som i gl dage i DK, da man endnu halshuggede folk og hvor imamen plæderede, at manden selv bad om det, han ønskede denne straf.

  Ja tak, den er han indoktrineret til og for skams skyld så melder han ud for måske ikke yderligere fra også menneskemængde, så det i hv f bliver overstået, dette pinefulde for manden. Sådan skal det være – også i Danmark, så hvem siger ikke at vi ikke en dag har Islamborg i st f Christiansborg. Det var en del af dennes udmeldinger.

  Hvis folk fra egne lande, disse islamiske ønsker at sende hjælp via jihad, så kan vi ikke gøre noget ved det – men vi har ret og pligt at sørge for også vores unge her i landet, at de ikke hopper på alt muligt, netop p gr a deres ungdom og ofte naivitet el søgen efter accept el følelse af magt osv., hvor det kan skade dem på sind og krop – og i helt andre dele af verden, hvor netop, og det kom tydeligt frem i går med imam Choudary, at hans beklagelse over manglende frihed for islam ikke forstås, fordi han ikke ser dens intolerance og ligefrem syge adfærd, nu med ISIS og forhold i Syrien, hvor folk åbenbart både voldtages og lemlæstes ligedan ..for med ISIS i hv f helt åbenbart fortalt os via medierne at kunne indføre et khalifat med totalitær og ensretning i tanke og handling samt levevis med også vurka og stening af kvinder, som vi fik det fortalt i går.

  Det er decideret sygt. Og syge samfund og deres oprettelse hverken anerkender el kan vi gå med til en stiftelse af. Verden og menneske kommer aldrig videre, hvis
  der ikke sker en gevaldig opvågning i forhold til tro, overtro, magi, besværgelser, begrebsdannelser her om en overordnet instans, vi skal frygte og ære – verden ovees i forskellige former disse begrebs-tiltag, så folk kan arte sig, føle sig skyldige i snart sagt hvadsomhelst osv.

  Den slags skal vi til livs, og derfor er folk også mere sekulære i dag, så vi ikke selv skal sidde som et fortidigt levn fra gamle dage, så vi kunne være berettiget til at indgå i en bog som “The Golden Bough” af Sir James Frazer, en tanke jeg i anden anledning fik i sidste uge, fordi kristendommen også har disse magier – nadveren og andet gammelt i sig. Dette via vin og brød at optage Jesu legeme og blod. Måske ikke den store skade ..men vi er nødt til at se ting i øjnene i det hele taget, hvis vi vil udvikle for at kunne ændre til det bedre for mennesker, og her er vil mere tilfals for lægevidenskab, piller, end den mere mentale el psykiske del af affæren: dette at være menneske – OG med forskelligheder, startende med kønnet.

  “The golden bough” udkom første gang i 1922, og i omtalen af bogen, står der på bagsiden af denne:

  “…
  Remarkable for its vast assembly of facts and its charm of presentation, it offers the thesis that man progresses from magic through religious belief to scientific thougth. It discusses fertility rites, human sacrifice, the dying god, the scapegoat and many other symbols and practices which have influenced a whole generation af 20th century writers, including D.H. Lawrence, Ezra Pound and T.S. Eliot.”

 25. Af Birgit Hviid Lajer

  -

  Første linje skal forstås, at jeg faktisk brugte 45 på et indlæg, der røg ud af min computer, ved ikke, hvordan det kan lade sig gøre, da jeg kort forlod den og kommentarfeltet var åbent stadig – men der stod så øverst til venstre kun 6 bogstaver uden sammenhæng til bare ét ord??? Bare det – da mit lille indlæg åbenbart ikke kom om denne skade ..:-) Mvh BHL

 26. Af Birgit Hviid Lajer

  -

  Preben Jensen – 26. juni – 22:18

  Jeg ser også nu, at mit korte indlæg heller ikke kom på, hvor jeg ded, at dét sendte jeg i stedet, da mit lange ikke var i mit kommentatorspor mere, som lige forklarer!

  Det finder jeg mærkeligt, men det lød sådan circa.

  Kirken var måske ikke hoved-virkende med en start – men det at den virkede i den slags tjeneser gør den medskyldig og ikke ’stueren’ Og – det at nævne disse ting – af dig opfattet som i en pærevælling – det er ikke tilfældet. Det er kun din opfattelse af situationen, mit indlæg da.

 27. Af Birgit Hviid Lajer

  -

  Nu ved jeg ikke, hvor tit Kasper Støvring har behov for at gå til og fra denne blog – men det er særdeles forstyrende, da jeg lige laede et kort indlæg til, fordi det tidl dd ikke var kommet på til Preben Jensen, hvorfor jeg lige skrev et nyt, idet jeg fik 2 senere på dd. Det er forstyrrende for en debat – og det er tidskrlvende, hvad det i forvejen er at debattere på blogge, så er det nødvendigt med disse STOP, så indlæg, mit første i denne blog, faktisk af mig så se som nr 2, lige efter Prebens Jensen, som kom med første indlæg. De andre kan glimrende være skrevet før mit indlæg – men så har de også været STOPPET – det er forstyrrende, fordi disse kunne også meget vel give en afsmitning i et debatsvar – i hv f en mulighed?

  Det er faktisk drøbende for debater – det sker også på andre blogge – og decideret hæmmende, fordi det kræver langt mere energy og tager tid for andet, vi bloggere har at gøre med udenfor et debat-univers, vores private gøremål.

 28. Af Birgit Hviid Lajer

  -

  Kasper Støvring – det er således at forstå, at man ikke kan blive hængende for at se og huske, om ens indlæg nu også er kommet på, hvor man så i heldigste fald kommer igen næste dag; men det kræver faktisk for meget tid, selv om jeg personlig for det meste kommer igen dagen efter – men det forsinker og forstyrrer altså også en blog-debat alligevel. 🙂

  Og – nu skal jeg huske, at jeg skrev hele 3 små indlæg efter mit det lange og så en gentagelse af et, fordi ellers vil første linje ikke kunne forstås,så ..ikke så godt jo. Mvh BHL

 29. Af Preben Jensen

  -

  Ja, Europa-parlamentet er jo mest til pynt, og dets magt er meget begrænset af regler fastsat af de totalitære.

  Det var det samme i Sovjet-unionen hvor man under Stalin havde et parlament/ folketing….. så alle kunne se at sovjet-samfundet var demokratisk. Tilmed havde man en forfatning propfuld af menneskerettigheder.

  Det hjalp bare ingenting. For da kommunisterne iværksatte den store statsterror, statens krig mod alt og alle, blev alt med demokrati og rettigheder bare ignoreret, og domstolene fik at vide ovenfra hvordan de skulle dømme.

  Hvem var Stalin og hans medforbrydere så efter? Jamen det var faktisk ALLE. Selv de fredeligste og uskyldigste og mest harmløse, lovlydige, flittige, dygtige og loyale borgere blev forfulgt, udplyndret, tortureret og myrdet. Millioner og atter millioner blev indfanget og dræbt. Det hjalp ikke at være passiv og uskyldig. Selv utallige trofaste og nidkære kommunister blev massemyrdet af partiet. INGEN kunne vide sig sikker. Selv ikke de mest højtstående kommunister. Og Stalin selv blev muligvis også myrdet til sidst med gift.

  På overfladen så det hele pænt ud, selv da massemyrderierne var på det højeste. Men et ægte demokrati er mere end kulisser, skåltaler, propagandabrøl og skuespil for galleriet.

  Hykleri, bedrag og løgn blev i Sovjet udviklet til en slags kunstarter. Men et gangstervælde af allerværste slags, var hvad der var tale om. Læs selv “Kommunismens sorte bog” eller “Gulag Ø-havet”.

  I Sovjet kunne bønder blive myrdet for at være bønder. Byboere kunne blive myrdet for at have været på en bestemt gade på et bestemt tidspunkt. Talløse er eksemplerne på falske anklager og drab uden årsag. Eller folk blev arresteret for at have spist en smule korn- eller brødrester, efter at staten havde beslaglagt både høsten og hvad der var i husene af mad. De arresterede endte så i grusomme lejre hvor de frøs eller sultede ihjel eller de blev tortureret til døde. Der var tale om et rendyrket og sadistisk terror-regime. Men folkets værste fjende, overmorderen Stalin og hans lige så lystmorderiske ministre, blev i propagandaen skildret som ægte humanister.

  Så når den klassiske kommunisme nu er afløst af nykommunisme, feminisme, radikal pladderhumanisme og massive former for hykleri, er der grund til at passe på og tage sig i agt.

  Vi danskere har ikke længere råd til at være naive eller uvidende, for så ender Danmark som et helvede af et samfund. Som et virkeligt mareridt man ikke kan vågne af.

 30. Af Preben Jensen

  -

  Birgit Lajer……………

  I de sidste 200 år har den kristne kirke da været en klart modererende og civiliserende faktor, så når du taler om en ikke-stueren kirke lyder det som om du hænger fast i en fjern fortid og diverse misforståelser.

  Og det var ihvertfald ikke den kristne kirke der stod bagved udskejelserne og massemyrderierne i Rusland, Tyskland, Cambodia, Kina, Nordkorea, Rumænien, Albanien og i en masse lande i Afrika, Mellemøsten og Fjernøsten etc. Det var kommunisterne, nazisterne, fascisterne og islamisterne.

  Kort sagt, totalitære og kriminelle bevægelser.

 31. Af P Christensen

  -

  Jeg ville foreslå at man kunne bruge fodboldlandsholdet i stedet for gud.
  Men de hører jo heller ikke folkets bønner.

  Religion er grundlæggende selvbedrag og udtryk for tankemæssig udskydelse af det faktum
  at vi alle kun er her kort tid.

  Problemet med religion er dog, når det anvendes som påskud for
  negativ adfærd og manipulation overfor andre.

  Havde alle mennesker lidt selvstændig tankevirksomhed i stedet for religion,
  var menneskeheden nået et stort skridt videre.

 32. Af Erik Larsen

  -

  “Birgit Hviid Layer” du VRØVLER UAFBRUDT! Stakkels dig.
  Du forstår efter min og andres mening INTET! INTET af hvad der foregår i DK i dag.
  Du er IKKE en person der tænker på børn, børnebørn m.m. og fremtiden for stakkels Danmark.

 33. Af Anders Thornvig Sørensen

  -

  @ Maria Due, 27. juni 2014 9:16

  Jeg tror, man bedst kan se partimanøvrerne i Europaparlamentet i en lidt større helhed.

  Jeg har kigget lidt på valgresultaterne fra EP-valgene i 2009 og 2014. De fire politiske grupper, som støtter et stærkt overnationalt EU, er de konservative, socialdemokraterne, de liberale og de grønne.

  Valgresultaterne, nogle nøgletal:

  2009:
  Europaparlamentet totalt: 736 mandater
  Konservative: 221
  Socialdemokrater: 191
  Liberale: 67
  Grønne: 50
  Ialt: 529 = 72%

  2014:
  Europaparlamentet totalt: 751 mandater
  Konservative: 264
  Socialdemokrater: 161
  Liberale: 83
  Grønne: 53
  Ialt: 561 = 75%

  Dvs. tilhængerne af et stærkt overnationalt EU har faktisk forøget deres andel af Europaparlamentets fra 72% til 75% ved valget den 25. maj i år.

  Alligevel hører man atter og atter historien om, at EP-valget var et “jordskred” i retning af EU-skepsis. Sågar i ledere i store danske aviser skal man se denne påstand gentaget i det uendelige som om den var en simpel kendsgerning.

  Dét bliver så brugt som argument for, at man skulle have lyttet til den britiske statsminister Cameron i hans modstand mod Juncker som EU-kommissionens næste formand. Cameron allierede sig med den britiske skandalepresse mod Juncker i noget, der lignende en rendyrket personhetz. Utrolig mange uskyldige mennesker i Storbritannien har fået deres liv ødelagt, når skandalejournalisterne skulle lave profit på at bagvaske dem offentligt med løgnehistorier. Cameron er endda blevet sammenlignet med Churchill. Men aldrig nogensinde nedlod Churchill sig til at gøre fælles sag med den slags folk.

  Det er rigtigt, at EU-skeptikerne fik gode valg i Storbritannien og Frankrig i 2014. Men EU-skeptikerne fik gennemgående dårlige valg i Syd-, Mellem- og Østeuropa.

  Når fremgangen for EU-skeptikerne i Storbritannien og Frankrig alligevel tillægges så stor betydning i dansk presse, er nok fordi, at man dybest set ikke regner syd- og østeuropæerne for at være nær så betydningsfulde som os selv. Det er så selvbedragerisk og stupidt, at det ligger på grænsen til det politisk-økonomisk selvmorderiske. Og det leder direkte tilbage til retorikken om de polske ‘græshoppesværme’, eller hvad man nu ellers kalder dem. Skændige, beskidte ordvalg som udelukkende falder tilbage på afsenderen.

 34. Af Preben Jensen

  -

  PS: Læs lige VIDNER TIL VANVID af Fjordmann (Snaphanen) (ang. nutidens masseindvandring til Danmark, Norge og Sverige)

 35. Af Maria Due

  -

  Ulf Timmermann

  Også jeg mener, at der bør skelnes meget mere mellem på den ene side kristendommen og på den anden kirkens mænd og kvinder. Endeløst kævl og ballade i Vorherre Jesu navn er ikke noget nyt. Det er i øvrigt min erfaring fra skoletiden, at det altid var præstesønner, der var de mest fulde til festerne. Det er heller ikke ualmindeligt, at præstebørn bliver skuespillere. (Det var ondt skrevet, Maria! ).

  Men når præster har de rette evner, kan de gøre meget godt, og trøst er der altid behov for. Jeg har dog ikke været i kirken siden den juleaften, hvor der blev causeret over, at jomfru Maria var iført den samme slags tøj som kvinderne i nutidens Palæstina. Da den nye præst havde svælget i det, så han pludselig forskrækket ud, måske havde han alligevel lagt mærke til uroen på kirkebænkene.

  “Løgneren” har jeg aldrig kunnet fordrage, da hovedpersonen er prototypen på et radikalt dansk skvat, der svigter alt og alle. Han var et af flere værker i Martin A. Hansens personlige forsøg på at nå komme overens med krigstidens oplevelser. Det er især novellesamlingerne, jeg har syntes om. Hansen var faktisk med i frihedskampen, skønt han var syg og overanstrengt. Skolelærer om dagen og forfatter og frihedskæmper om natten.

  Så du læste ikke meget Brandes, og jeg kan forsikre dig, at jeg heller ikke læste en linje mere, end jeg følte mig pisket til. Hans “Hovedstrømninger i det 19. århundredes litteratur” blev betragtet som det værste af det værste, der kunne overgå en til studentereksamen, og gæt hvem der trak det emne. Det gik nu ualmindelig godt, for jeg havde forudgående ræsonneret som så, at det ville aflaste mig at vide, at jeg i det mindste havde nået at få sat mig ind i dét emne. Havde jeg trukket “Lykke Per” var det ikke gået godt, for den havde jeg ikke nået at få læst, for det måtte være nok med én dannelsesroman om en mand, der klovnede rundt. Jacob Paludans “Jørgen Stein” markerede grænsen. Til gengæld elskede jeg J.P. Jacobsens “Fru Marie Grubbe” og har stadig en lang fristil liggende om den. Begejstret og nænsomt kommenteret af min lærer. Vi burde sikkert have været mere opmærksomme på, hvor taktfulde, vore lærere også kunne være. Nutidens lefleri og politiseren kendte vi heldigvis ikke til.

  Jeg kan sagtens forstå, at du foretrak Johs. V, Jensen og Pontoppidan. Johs. V’s digte har en ubesværet lethed over sig, som kun formår at præstere. På den måde ligner de Knut Hamsuns.

 36. Af poul clausen

  -

  P.Jensen…….Rigtig godt skrevet d.26.

  M.Due……..Sören Krarup er vor pt. allervigtigste forfatter.

  Thank god ,,,,,for at han har et kämpe forfatterskab, vi kan öse af.

  Läs fra det.

 37. Af Nanna Tidogtendens

  -

  “Der er ingen tvivl om, at kristendommen udgør en meget væsentlig del af dansk kultur”

  – Ja, men desværre ikke altid på nogen særlig positiv måde. Fx kompromitterer en del præster sig selv ved at medvirke som talere ved hekseafbrændinger, hvorved de viser, at de ikke har lært noget de sidste 300 år. For nogle år siden var der en præst, der selv røg på bålet. Det viste sig – til alt held – at være en dukke…

 38. Af Maria Due

  -

  Mit seneste indlæg er forsvundet eller i et spamfilter.

 39. Af Erik Larsen

  -

  Kan kun sige om og om igen (ikke fordi det åbenbart hjælper) men at danskerne nok har den aller-aller -laveste IQ i Europa. De slagter jo sig selv! Skal vi bare være en del af tyskere, franskmænd (Gud bevare os), italienere, spanioler, grækere m.fl. – for slet ikke at tale om øst-europæere, rumænere m.fl.?????????????????+
  MON ikke vi snart skal finde et parti (f.eks. DF) som vi kan STOLE på og som vil det bedste for DANSKERE? Men det er nok svært med de forkælede caf’e latté unge, der får det hele foræret og SLET, SLET IKKE TROR AT Danmark er i fare!!!
  Sov godt! Var jeg 35 år, så rejste jeg om tre timer, væk!!

 40. Af Maria Due

  -

  Anders Thornvig Sørensen.

  Jeg synes ikke, at man kan skære det så hårdt ud.
  For det første er der utvivlsomt sket nogle ret store skred indenfor de partier, du nævner. Det, de står for i dag, er ikke helt det samme som i 2009, og i Bruxelles er man klar over, at man ikke længere kan negligere kritikken, og at der er ting, som nødvendigvis bør ændres. Man forsøgte sig med den latterlige fortællingen om Europa, der blev et stort flop. Dels velsagtens fordi det blev grebet så talentløst an, og dels fordi man ikke skal smide den slags i hovedet på folk, når der fra mange sider fremsættes berettiget kritik. I en sådan situation skal man tage kritikken seriøst, men hvor meget eller hvor lidt, det bliver til, er ikke godt at vide.

  For det andet er det cirka en fjerdedel af vælgerne, som er meget utilfredse. Det er immervæk mange, og det går ikke stille for sig. Nogen af dem vil helt ud af EU, hvorimod et parti som DF har indset, at det er en dum idé. Sådan sker der skred i både den ene og den anden retning, og jeg tror, at det vil fortsætte i de kommende år.

  Men meget afhænger af det pres, som vi er udsat for fra omverdenens side, og mon ikke kritikken vil vokse til det desperate, hvis ikke man får lukket af? Noget må ske, og der er da heldigvis allerede blevet overvundet nogle tabuer.

 41. Af Maria Due

  -

  Ulf Timmermann.

  Mit svar til dig forsvandt i den blå luft, og jeg prøver igen.

  Det faldt mig naturligt at nævne Martin A. Hansen som en kristen efterkrigsforfatter, da han jo kæmpede hårdt med krigens eftervirkninger, både de moralske og sin afkræftede fysik. Han nævnes gerne som et eksempel på et stort talent, der delvis gik tabt, fordi han sled sig op. Som skolelærer om dagen og forfatter og frihedskæmper om natten. Det havde han ikke helbred til.

  Det er Martin A. Hansens noveller, jeg har læst med glæde, hovedpersonen i “Løgneren” har jeg aldrig kunnet fordrage, han svigter jo til alle sider og foretrækker at dyrke sin manglende handlekraft og at forblive ulykkelig på den gode gamle, trygge måde. Det er et sundhedstegn, at du foretrak Johs.. V. Jensen og Henrik Pontoppidan. For få år siden læste jeg alle Johs. V.’s digte, og de minder mig om Knut Hamsuns, der også danser ubesværet og elegant hen over papiret og ikke er tynget af skyld og synd.

  Hvad Brandes angår, trak jeg hans “Hovedstrømninger i det 19. århundrede” til studentereksamen, hvor det regnedes for det værste emne overhovedet. Et klart dumpeemne, ligesom Slesvig og Holstens historie. 🙂 Det blev en stor succes, og jeg er stadig stolt over det. Derimod nåede jeg ikke at få læst Lykke-Per, for efter Paludans “Jørgen Stein”, synes jeg, at det måtte være nok med romaner om mænds tumlen omkring. I stedet kastede jeg mig over I.P. Jacobsens “Fru Marie Grubbe” og har stadig den stil, jeg skrev om den bog. Hastigt efterfulgt af Sigrid Undsets “Kristin Lavrendsdatter”, som de fleste borgerlige piger i Skandinavien læste i det 20. århundrede. Jeg var allerede forlovet med en nordmand (trønder) og havde stærkt på fornemmelsen, at jeg var på vej ud i nogle af de samme problemer som Kristin samlede på med vidtåbne øjne. (Sigrid Undset og Jørgen Pontoppidan tilhørte samme slægt som overtegnede). Men aldrig, aldrig vilke jeg drage på pilgrimstur over Dovre og kaste mig foran alteret og bede om tilgivelse, ingen bodsgang til Maria, lovede jeg mig selv. Skulle der fejles, måtte det ske med format og uden underkastelse eller alt for synlig græmmelse. Som Marie Grubbe egenhændigt skrev i sit forsvarsskrift, da hun lå i skilmisseforhandlinger og blev slæbt for retten i Viborg: “Hvo Ære vil vinde, bør Ære at vove.”

 42. Af Anders Thornvig Sørensen

  -

  @ Maria Due, 28. juni 2014 19:15

  Du har naturligvis ret i, at procenttallene over partigrupper i Europaparlamentet kun giver en tilnærmelsesvis beskrivelse af den politiske situation. De fire store grupper jeg nævner her, er brede politiske familier med mange indbyrdes forskelle mellem medlemmerne. Et enkelt eksempel: Den konservative gruppe i Europaparlamentet omfatter også det bayerske CSU, som i 2014-valgkampen hoppede med på den EU-kritiske vogn – og fik én over snuden fra vælgerne for det.

  Da den konservative EP-gruppe i sin tid udpegede sin spidskandidat til EU-kommissionens formandspost, vandt Juncker over Barnier fra Frankrig. Derfor havde jeg oprindelig forventet, at Frankrig og Storbritannien i fællesskab ville sætte Barnier igennem som EU-kommissionens formand, i stedet for Juncker: franskmændene fordi Barnier er fransker, briterne fordi Barnier er konservativ og ikke-ideologisk tilhænger af økonomisk europæisk samarbejde. Men så skete der det efter EP-valget den 25. maj. at den konservative EP-gruppe lagde sig fuldstændig fast på at bevare Juncker som spidskandidat, med støtte fra den socialdemokratiske EP-gruppe. Derefter gik de tyske socialdemokrater og konservative i samlet flok til den tyske kansler Merkel og krævede, at hun skulle støtte Juncker. Hvilket hun ellers ikke var vild med – jeg gætter på, at hun hellere end gerne ville have haft Barnier i stedet. Men når alle partierne i hendes tyske koalitionsregering var enige om at støtte Juncker, kunne hun ikke gøre andet som CDU-leder end at tilslutte sig dem.

  Nu kan de britiske EU-skeptikere nemt affejes som et rent internt britisk problem, som resten af Europa ikke skal spilde tid og kræfter på. Helt så enkelt er det ikke med de franske EU-skeptikere, som også fik et godt EP-valg den 25. maj. Vælgerne i Frankrig er dødtrætte af den socialistiske præsident Hollande og hans centrum-venstre koalitionsregering. Hollande kunne nu have valgt at føje EU-skeptikerne. Men han har i stedet besluttet at satse på en uddybning af det finanspolitiske samarbejde med Tyskland, med den forståelse at der skal være større fleksibilitet og hensyntagen til euro-medlemslande som har høj arbejdsløshed.

  Det er en skelsættende begivenhed, at det nu er EU-parlamentet som vælger EU-kommissionens formand, uden at det længere behøver enstemmig godkendelse fra medlemslandene. Det viser, at EU lytter til kritikken omkring det demokratiske underskud. Ingen kan herefter længere påstå, at EU-parlamentet er en ligegyldig størrelse. Nu bestemmer vælgerne selv, om EU-kommissionens formand skal være liberalist, socialist, konservativ eller økologist. Det viser også, at EU er andet og mere end et økonomisk-rationalistisk samarbejde mellem stater og nationale regeringer. Den partipolitiske og ideologisk-føderale dimension på tværs af landegrænser er lige så vigtig som den altid har været.

  I øvrigt skal jeg ikke kritisere Cameron yderligere. Mange af hans ønsker og indvendinger omkring EU og det indre marked er berettigede nok i sig selv. Cameron led nederlag ved valget af Juncker, men Cameron spiller efter reglerne og accepterede det. Til gengæld fik Cameron opfyldt sit ønske om, at EU-medlemslandene, som noget nyt, giver den nyvalgte EU-kommissionsformand et arbejdsprogram. Det kan aldrig blive noget bundet mandat eller håndfæstning for EU-kommissionen, og ordlyden blev også lidt vag, når man skulle have både Hollande og Cameron og alle de andre giraffer og elefanter med i den samme båd, men det har alligevel noget at sige for de næste fem år.

 43. Af Bjarne Munk Christensen

  -

  Som nævnt i mit tidligere indlæg er valget af europaten Jean-Claude Juncker det samme som at kaste benzin på et brændende bål. Manden er fanatisk tilhænger af nedlæggelsen af de europæiske nationalstater, helt ud i den yderste konsekvens.
  Såvel den franske ( især ) samt den britiske premierminister udtalte klart og tydeligt, efter det netop overståede EU-valg, at der nu måtte “andre boller på suppen”, idet EU bliver nødt til at tage denne kritik alvorligt og imødekomme alle de vælgere i England, Frankrig, Holland, Ungarn, Danmark samt flere andre lande, der mener EU er gået langt over stregen i dets bestræbelser på at nedlægge de europæiske nationalstater og omskabe Europa til en stor flygtningelejr for bekvemmelighedsflygtninge, lykkeriddere, platugler, østeuropæiske tyvebander samt andet af verdens bærme, der efterhånden belaster de europæiske landes økonomier i en så massiv grad, at et kommende opsving ikke kan opveje den kendsgerning, at Europas økonomier – i bedste fald – står på stand by.
  Som bekendt har et budget en indtægtsside og en udgiftsside og hvis udgiftssiden konstant vokser i ekstrem grad, ja så er det stort set ligegyldigt om BNP stiger.
  Det hedder også, på godt dansk
  Princippet om den bundløse spand…!!
  – når man lukker for hanen er der lige lidt tilbage i spanden….ikke sandt?
  Normalt begavede ser klart kendsgerningerne i øjnene, nemlig
  at:
  – arbejdsløsheden IKKE falder ( trods flere regeringers “kunstspring” for, kunstigt, at få den til at se
  ud som om den falder ) – kun ganske små krusninger i enkelt lande ændrer ikke total billedet.
  – de enkelte landes underskud – f.eks. et kerneland som Frankrig ikke falder, men, tværtimod
  VOKSER konstant.
  – flere lande er på randen af deflation, hvis ikke allerede indtruffet
  – højt uddannede kan ikke få de jobs, som de vitterligt er uddannet til – f.eks. må mange
  akademikere tage til takke med ufaglærte, basale småjobs som tallerkenvaskere m.v.
  – udflytningen af arbejdspladser til Kina, Indien og andre lande fortsætter, uhæmmet.

  – alt dette og meget mere til trods for politikernes kæmpeløgn om konstant uddannelse og mere uddannelse, hvis eneste formål er at holde de unge længst muligt væk fra arbejdsmarkedet og dermed arbejdsløshedsstatistikkerne.
  EU er en massiv katastrofe for Europa og løgnen om, at EU har været fredsskabende er endnu større – det har NATO, derimod – og primært NATO været.
  Alt-i-alt står Europa i den selvskabte plage at dette engang for ikke så længe siden verdens stærkeste militærmagt ( England – Tyskland og Frankrig tilsammen var – i 1940 – ubetinget både USA, Sovjet Kina og alle andre langt overlegne – nu er de massivt underlegne og har ikke råd til at opretholde de mest basale militær udgifter ) Yderligere, har man importeret over 50 millioner muslimer, der aldrig kommer til at bidrage med et plus resultat for staterne ( f.eks. står de såkaldte flygtninge og indvandrer fra 3. verdens lande ALENE i DK for hele 40% af de totale sociale udgifter, men udgør mindre end 10% af befolkningen – lidt endnu ), i heldigst fald – i værste fald vil de komme til, indenfor 10-15 år, at forårsage borgerkrige i en hidtil uset europæisk skala, der, utvivlsomt, bliver Europas undergang – derfor er EU = Europas Undergang .
  PS.: Frau Merkel forsøger med penge det samme som Hitler forsøgte med våben – det vil også komme til at gå galt – helt galt!

 44. Af Hans Hansen

  -

  ERIK LARSEN – 28. JUNI 2014 16:35
  Kan kun sige om og om igen (ikke fordi det åbenbart hjælper) men at danskerne nok har den aller-aller -laveste IQ i Europa. De slagter jo sig selv!

  ————

  Bestemt ikke. Du mener vel de ansvarlige politikere? De er ikke synonyme med befolkningen. De fleste “halv-hjerner” er politikere. Flere kommentatorer er bestemt ikke repræsentative for befolkningen.

  Lad os blot tale ud af posen. Det er politikerne der ikke aner hvad de laver. Nærmere bestemt politikere fra Radikale Venstre SF, EL og socialdemokraterne IHT konteksten, I andre forbindelser er det Venstre og Konservative.

  For at blive ved emnet, og i forbindelse med seneste sager, hvem har gjort mere i nælderne end Morten Bødskov og Zenia Stampe, plus naturligvis Lars Løkke? Kun et par enkelte eksempler:

  Bødskov. “Vi finder islamister beklagelige, men vi kan ikke gøre noget IHT grundloven”. Jeg nødlyver for folketinget, når det passer mig.

  Stampe: “Islam er et moralsk kompas”. “Grundloven diskriminere islam IHT folkekirkens tilknytning til staten”. “Grundloven tillader kongen at overtage magten”.

  Løkke: “Jeg har fremlagt alle bilag”.

  Thorning: “Der kommer en god løsning imorgen”, og Søren Pind: “Lad os gå i krig i Syrien”, og Lene Espersen: “Nu holder jeg ferie. USA’s udenrigsminister kan rende mig”.

  Kan man være mere blæst?

  Det er ikke befolkningen der er idioter. Det er politikerne. Derfor er det ikke befolkningen der slagter landet, og ikke befolkningen der har denne lave IQ, or whatever it is.

  Det er de sædvanlige politiske tåber i folketinget der står for balladen. Travlt som de har, med deres egne fedtede sager. De har jo ingen erhvervserfaring, og kan ikke bruges til meget andet end politik. Desværre for befolkningen. Mange så dem gerne elsewhere, og en dag kommer de der også.

  Indtil da, så skal politikerne have alle de tæv over rygstykkerne de fortjener. Handler de i overensstemmelse med god fortjeneste, så kommer det naturligvis til udtryk. Ret skal dog være ret. Det ser blot ikke altid for kønt ud, men glem ikke, at Danmark trods alt stadig er blandt de bedre lande på flere områder, selvom det er gået ned af bakke i forhold til andre steder.

  Det er i høj grad befolkningens fortjeneste. De tøver nemlig ikke med at flagellere politikerne, når de opfører sig idiotisk. Det gør de jævnligt, og de opgiver ikke nemt. Det kan kun skyldes lav intelligens.

 45. Af John Laursen

  -

  HANS HANSEN

  Hvis det nu er befolkningen der har en høj IQ og politikerne der har en lav IQ, hvorfor stemte befolkningen med sin høje IQ så hovedsageligt på politikere med en lav IQ fra Radikale Venstre, SF, EL, Socialdemokraterne, ” de ansvarlige politikere ” ( ved valget i 2011 )? Det er da ikke særligt intelligent – for der findes/fandtes jo også politikere med en høj IQ som befolkningen kan/kunne stemme på.
  Eller er det sådan at IQ ikke spiller nogen rolle men derimod god eller rådden moral?

 46. Af Orla Svendsen

  -

  Jeg har dog ikke kritisk at sige over for konservatismen. For da kommunisterne iværksatte den store statsterror, statens krig mod alt og alle andre langt overlegne – nu er EU-parlamentet som vælger EU- kommissionens formandspost, vandt Juncker over Barnier fra Frankrig. Virkningen bliver de stik modsatte af hvad EU og det kom tydeligt frem i går oplevede man i DR2s Debatten, hvordan skal de måske ellers kunne rekruttere, hvis ikke allerede indtruffet – højt uddannede kan ikke presse nogen til fred, eller trække fred ned over hovederne på nogen særlig positiv måde. Problemet med religion er dog, når der fra mange sider fremsættes berettiget kritik.

 47. Af Maria Due

  -

  Anders Thornvig Sørensen.

  Du har fulgt bedre med, end jeg har, og hvis du læser JP’s leder d.d. vil du se, at man også der lægger vægt på, at de nye medlemmer af EU bør mere “til fadet”.

  Som tidligere skrevet, glæder det mig, at Polen er begyndt at hævde sig, og jeg ser i det hele taget gerne, at de små og nye kommer til at spille en mere fremtrædende rolle. Så får vi se, om de store gamle er så demokratiske, som de selv giver udtryk for.

 48. Af Anders Thornvig Sørensen

  -

  Maria Due.

  Det er rigtigt, og jeg tror, at det vil ske. Overgangsperioderne for de østeuropæiske lande er efterhånden ved at løbe ud, så de bliver fulde medlemmer af EU, og i den mellemliggende årrække har de været ret loyale over for samarbejdet. Det bør få konsekvenser for sammensætningen af ledelsen.

  Folk i Danmark taler så meget om østeuropæernes manglende demokratiske erfaring. Faktum er, at Polen historisk set er et af de lande i Europa, som har den stærkeste tradition siden middelalderen for demokrati, retsstat, personlig frihed og religionsfrihed. Det samme gælder langt hen ad vejen også for Ungarn.

  Omkring præsident Hollande i Frankrig, så skal hans eurofilt prægede reaktion på Front Nationals sejr ved EP-valget den 25. maj nok ses i forbindelse med de franske socialisters historie med EU.

  De sidste 20-30 år har det været et dogme og en tradition for de franske socialister, at national enegang i monetær og finansiel politik ikke fungerer. Det er den lære, som de drog af erfaringerne fra omkring 1983. Siden da har det været et fast punkt på de franske socialisters valgprogrammer, at der skal oprettes en overnational europæisk finanspolitik. Parallelt med det lægger de franske socialister vægt på deres langsigtede samarbejde med de tyske socialdemokrater. Præsident Hollande ville få sit eget parti imod sig, hvis han ligesom Cameron forsøgte at komme EU-skeptikerne i møde efter EP-valget den 25. maj.

  Når Morten Messerschmidt nu søger over i retning af de britiske konservative, vender han herved samtidig ryggen til de mere yderliggående EU-skeptikere på højrefløjen. Det er en vigtig medårsag til, at de sidstnævnte ikke kan finde medlemmer nok til at danne en anerkendt selvstændig gruppe i Europaparlamentet. Med kun 1/4 af EP’s medlemmer efter valget den 25. maj har EU-skeptikerne i forvejen kun en relativt lille margin at operere inden for. De franske Front national er ikke kræsne i valget af gruppefæller, men deres hollandske forbundsfæller omkring Wilders satte foden i over for de mest ekstreme kandidater, med det resultat at de alliancen ikke kunne finde medlemmer nok til at danne en EP-gruppe.

 49. Af Erik Larsen

  -

  kære, kære Hans Hansen, hvor ER det dog rigtigt det du skriver! JA, det er de vanvittige politikere, der har fundet deres “levebrød” og kun tænker på sig selv – og ikke på NOGEN danskere!!!
  Men, men, men – glemmer du ikke at DANSKERNE altså har valgt dem IND?? – Ergo, eller altså må danskere have en “dumme-dänen intelligens” , der siger spar-to til alt!
  Og, vi er helt, helt enige. Og læs, hvor mange andre debattører, der blot “ævler” og egentlig forsvarer levebrødspolitikerne. (Måske er mange af dem der efterhånden gider at skrive kommentarer, “politiske aspiranter”, eller familiemedlemmer af den sammenspiste gruppe? – WHO knows?

 50. Af Erik Larsen

  -

  Kasper, hvad foregår der? Det er bare SÅ frustrerende, at man skriver et indlæg og du bringer det ikke. – Hvorfor??? skriv dog, hvad det er du finder der ikke “tolereres” af dig! Er det ikke bare det mindste man kan bede om?

Kommentarer er lukket.