Interventionen i Irak og vores sikkerhedspolitiske interesse

Af Kasper Støvring 86

 

At islamister i terrorgruppen Islamisk Stat med stor succes har hærget, voldtaget og myrdet sig vej igennem et enormt område i Syrien og Irak, har været almen viden i længere tid. Halshugninger af mænd, kvinder og børn, tortur, levende begravelser, voldtægter og kidnapning af kvinder, der siden sælges som slaver, er der rig dokumentation for, hvis man kan klare mosten, det gælder både billeder og videoer.

 

Senest har dokumentaren ”The Islamic State” bragt vidnesbyrd om gruppen. En af de hellige krigere i filmen kommer fra Belgien og har medbragt sin søn, som han oplærer til jihad eller selvmordsangreb. Hvad stiller vi op med alle de jihadister, der drager af sted fra Vesten til at kæmpe for IS? Eller rettere: Hvad gør vi, når de tusindtallige krigere vender tilbage? Ja, hvad gør vi med de islamister, der allerede er her – for de er her jo. I Holland har man givet op, herhjemme vil regeringen belønne dem med statsborgerskab og undtage dem for PET’s sikkerhedstjek. For som Karen Hækkerup siger: Det vil være enormt befordrende for deres følelse af at være dansk. Og hvorfor fordømmer ingen ledende muslimske organisationer Islamisk Stat?

 

I dag bekendtgjorde præsident Obama, at USA igen vil intervenere i Irak, og USA får følgeskab af andre vestlige lande, herunder Danmark.

 

Er en ny intervention berettiget? Ja, det kan man godt argumentere for, og det til trods for, at jeg er og har været særdeles kritisk over for interventionen i Irak og Libyen og støtten til det arabiske forår, herunder fjernelsen af Mubarak og bekæmpelsen af Syriens Assad. Det meste af dette har været udtryk for en helt ubegribelig dumhed, som flertallet af vores politikere og eksperter har gjort sig skyldig i. Revolutioner risikerer at frigøre hidtil bundne energier med katastrofalt resultat, for kræfterne kan meget vel sættes i barbariets tjeneste, og anarki viser sig ofte at være værre end diktatur. Det er konservatismes børnelærdom.

 

En intervention rettet mod Islamisk Stat kan være berettiget i fald en del betingelser er opfyldte. Først de strategiske, som man kan læse om her, hvis mål er at undgå, at der skabes mere had mod Vesten. Dvs. at det skal fortrinsvis være lokale aktører, der udkæmper kampene. Vi kan også intervenere humanitært, blot vi husker, at humanitære interventioner risikerer at skabe utilsigtede negative konsekvenser.

 

Hvis vi imidlertid holder os til vores nationale interesse, som bør styre interventionen, er det afgørende at forstå, at IS er en meget farlig organisation, der direkte truer Vesten. Desuden destabiliserer IS hele Mellemøsten, og gruppen råder både over olie og militær, der gør det ikke helt usandsynligt, at gruppen kan overvinde hele, eller dog det meste af Irak og Syrien.

 

Taktikken med at bevæbne kurderne har vist sig god, det næste skridt vil være at støtte op om kurdernes ønske om egen selvstændig stat. Kurderne er en velfungerede nation, der lang hen ad vejen sympatiserer med Vesten. Kurdistan er et homogent område, så også her vil det kunne skabe stabilitet, hvis nationen får sin egen stat eller dog udvidet selvstyre – især i et område præget af imperiets streger i sandet, der har skabt et kludetæppe, hvorpå de forskellige etniske grupper vader med blodige støvler. I Mellemøsten bekræftes Niall Fergusons tese om kilden til barbari: foreningen af etnisk diversitet, økonomisk uro og opløsning af imperier.

 

Hvis Vesten skal undgå at gentage sine dumheder og skabe grobunden for det barbari, vi ser nu, skal man nøje tænke over følgende: Den helt store trussel på verdensplan og i de vestlige lande er islamismen. Uden sammenligning. Truslen fra IS kaldes større end truslen fra Al Qaeda. Derfor bør interventionen ikke styres af drømme om demokratispredning eller nation building. Det handler om sikkerhed, den nationale interesse: At knuse islamismen, dvs. Islamisk Stat.

 

En måde at kæmpe denne kamp ville være at alliere sig med tidligere – og på mange punkter også nuværende – fjender. Det indebærer et strategisk samarbejde med Syriens Assad, det iranske styre og Rusland. Alle parter har nemlig en interesse i at svække den sunnimuslimske radikalisme, hvilket er argumentet i bl.a. denne artikel fra The National Interest.

 

Det medfører så også, at Vesten hurtigst mulig skal løse konflikten med Rusland om Ukraine. Ukraine er en splittet stat, der bør opdeles i to, eventuelt kunne man løse opdelingen ved at give udstrakt selvtyre til den østlige, russisk-vendte del. Ukraine har ingen stor strategisk betydning for Vesten, og det er dumt at lægge sig ud med Rusland, som ikke behøver at være vores fjende. Man må håbe, at der kan forhandles en løsning på plads, som f.eks. kunne indebære, at Rusland accepter en pro-vestlig regering i Kiev, imens Vesten accepter selvstyre i den østlige del af Ukraine og opgiver bestræbelsen på at indlemme Ukraine i NATO.

 

Alt dette er usikkert, som det jo altid er i forbindelse med geopolitik og magtkampe i den arabiske verden. Det er heller ikke klart, hvad der skal til for at knuse IS. Men vi skal huske på, at vi i Vesten er medskyldige i at have svækket den relative orden, der engang herskede i regionen, magtbalancen, den statslige orden (jf. Colin Powells ”pottery barn rule”: Hvis du smadrer krukken, har du også ansvaret for at hjælpe med til at klinke skårene).

 

Men vi kan i Vesten ikke redde araberne fra dem selv. Og vi har heller ingen moralsk pligt til at gøre det. Vi kan og bør dog beskytte vores egne og bekæmpe barbariet, hvor det er muligt.

 

86 kommentarer RSS

 1. Af Preben Jensen

  -

  Man er nok meget venlig hvis man betegner Vestager, Jelved og Stampe som naive. For hvis man studerer regeringens politik siden 2011, så er den ikke naiv, men familiefjendsk, totalitær og rødnazistisk.

 2. Af Niels B. Larsen

  -

  Kasper Støvring: “Som jeg skriver, anser jeg diverse vestlige interventioner som ikke bare fejltagelser, men som uberettiget former for imperialisme. Arabere må som alle andre selv organisere deres samfund, men når Vesten er truet, har vi “ret” til at forsvare os, og når andre folkeslag massakreres, har vi også “ret” til at hjælpe dem. Men igen: du og dine må for min skyld leve, som I vil, og jeg håber, at I kan og vil leve i fred med jer selv og jeres omverden.”

  Enig, omend jeg ikke har større illusioner om fredelig sameksistens med islam hverken på kort eller langt sigt.

  Faktisk ville jeg foretrække, at islam blev totalt isoleret fra den vestligt civiliserede del af verden, omend det er utopi så længe der er olie i muslimske områder.

  Men muslimerne skal da have fuld ret til fortsat at ødelægge sig selv og deres lande. Blot bør de afholde sig fra at ødelægge tilværelsen for os andre. Og så længe de insisterer på at gøre det, må vi omvendt også have ret til at nedkæmpe de af muslimerne, som opfører sig som rendyrkede barbarer, in casu ISIS. “Islamisk Stat bør naturligvis rykkes op med rode.

  Og så bør vi opsige alle konventioner, som forhindrer os i at sende uønskede udlændinge ud af landet – uden at skulle begrunde hvorfor. Det er derfor glædeligt, at Venstre (og visse britiske politikere) ikke længere er helt afvisende overfor konventionsopsigelse.

  Vi bør nægte at modtage flere muslimer som indvandrere, familiesammenførte eller flygtninge. De udgør en potentiel sikkerhedsrisiko.

 3. Af Nik Omok

  -

  Armaggedon nærmer sig. Mennesket er simpelthen for tåbeligt. Tillykke til krigsmagerne. Jeg håber i stiller op.

 4. Af Niels Peter Lemche

  -

  Hans Hansen skriver bl.a.:
  ”Tariq Mahmood, der formentlig er Pakistaner, skal derimod være velkommen til at tage til Irak og blive der. Intet forhindrer ham, og samtlige i Danmark, inklusiv demokratiske muslimer, bortset fra Radikale Venstre, ønsker hellere at se hans hæl end hans tå.”
  Det er ikke så dum en idé endda. Jeg har tidligere henvist til en vittighed, der udtrykker det paradoksale i muslimernes holdning her i Europa og i den vestlige verden i det hele taget:

  “Hvor har muslimer det skidt? I de muslimske lande. Alle menneskerettigheder tilsidesættes på det groveste. Hvor har de det trygt og godt? I vesten, i Danmark, Sverige, Norge osv. Men hvad drømmer de om? At vesten bliver muslimsk, så de kan blive lige så ulykkelige som deres nuværende trosfæller i de muslimske lande.”

  Dog, det fungerer egentlig godt i flere muslimske lande som Tyrkiet og Indonesien. Selv Iran har udviklet sig til at blive rimelig fornuftig. Så måske er det ikke religionen, der er problemet, men den arabiske frustration over at have mistet sin egen identitet, som man så søger at erstatte med en vanvittig voldsideologi ikke særlig forskellig som den, der måtte nedkæmpes i vor verden for halvfjerds år siden, en dødskult uden lige.

  En amerikansk ven, Jim, skrev dette på sin blog i går:
  Is #ISIS A Mutation of Sunni Islam, or The True Nature of Sunni Islam?
  I don’t know. I can’t tell. All I see are the most horrific acts scarcely being denounced by the majority of Muslims. So I don’t know if the minority are opposed and the majority are in favor of the sickening acts of #ISIS or if their behavior is an aberration. But if so, why aren’t the Muslims of the West rejecting and denouncing and calling for a full scale war against them?
  I don’t understand silence. Silence is acceptance. Silence is approval. And I don’t understand how anyone, anywhere can profess faith in or even belief in God and act like #ISIS acts. If that brand of Islam is in any respect the ‘true faith’ then the ‘true faith’ needs to be purged from the planet.
  I wish I had some Muslim friends that I could ask about these things. Here, in the hinterlands, the most foreign religious group is the Methodists.
  Muslim folk, please tell me, is #ISIS the real Islam?

  Har han (han er fra Tennessee) ikke ret: Var det ikke på tide, at de lokale muslimske samfund meldte ud om, hvor de står? Den, der tier, samtykker, som Jim skriver, Var det ikke på tide, at de lokale muslimske samfund meldte ud og fortalte os, hvad de mener om nu for tiden ISIS? Det er da ikke for meget at forlange. Man kan sige, at Tariq Mahmoud har gjort det. Han skulle nok tage en enkeltbillet til Mosul og slås for sin sag. Men man kan ikke bare deportere muslimer, man ikke kan lide. Hvis de har dansk indfødsret, er de beskyttede af grundloven og kan ikke udvises kollektivt. Det kræver i hvert tilfælde en prøvning ved domstolene. Dem, der er så bange for vores samfund, kunne passende sætte sig ind i reglerne for det danske retssamfund, før de udtaler sig.

 5. Af Carl-Erik Pedersen

  -

  Ja Kasper Støvring, der skal sandelig gøres noget ved den situation vore politikere har bragt Danmark i ved uhæmmet muslimsk indvandring!

  Til at begynde med kunde man jo få politikerne smidt ud af folketinget!
  Derefter få opsagt de forældede menneskeretskonventioner vi har skrevet under på,
  og selvfølgelig få oprettet en effektiv grænsekontrol, så vi kan bestemme hvem der kommer ind i Danmark!

  Vi skal også yde både militær og humanistisk støtte til bekæmpelse af IS i Irak!

  Danmark burde vurdere hvad vi vil acceptere af tilflyttede muslimer i Danmark. Vi har i alt for høj grad været for tolerante. Det burde være selvklart, at en tilflyttet muslimsk familie integrerer sig i det samfund de har bedt om, at blive en del af!
  Hvis integrering ikke kan opnås efter en hvis tid, bør familien returneres til deres hjemland!

  I Tyskland er man ved, at lave en lov for EU medborgere, der kommer fra andre EU lande, hvor borgerne hjemsendes hvis de ikke har fået et arbejde inden udløbet af 6 måneder!
  Dette er simpelt hen for at begrænse social turisme!

  Vores arbejdsløse der ryger, og er røget ud af arbejdsløsheds er sætnings systemet kan takke vor flygtning og indvandrings politik for deres situation, da der ikke findes penge til dem da de er brugt på flygtninge og indvandrer!

  Hvad jeg siger i dette indlæg, kan ikke gentages ofte nok, og vi må simpelt hen af med de uduelige politikere der styrer vort land!!!!!
  M.v.h.

 6. Af Finn Bjerrehave

  -

  Desværre, Vesten har rod i alle Arabiske konflikter, hvor vi først kan starte med Iran, hvor Vesten glemte at støtte Khomeni, måske med tanken på billigere Iransk olie, som heller ikke kom til virkelighed.
  Irak blev overfaldet af USA GB DK. mv på et falsk grundlag, nemlig masseødelæggelsesvåben, netop produceret under streng embargo, og alle E-tjenester,s fallit, men resultatet blev måske fordi Bremer og Bush blev enige om at Iraks væbnede styrker og Politi, skulle fjernes, og nye soldater og Politi skulle uddannes, og resultatet blev, soldaterne og deres Officerer, stak af når en underlegen Islamisk gruppe som hed ISIS, netop forladt Syrien, prøvede lykken i det forarmede Irak, og først de Kristne og Kurderne, betalte den højeste pris, og nu er Vesten bekymret, og Mærsk får problemer i Irakiske oliefelter, og Sunni og Shia, fortsætter kampen om magten.
  Libyen hvor vi efter at have omfavnet Gadaffy, bidrog til hans fald, med de flotte F 16 jagere og smarte bomber, der er landet nu overlade til rivaliserende militsgrupper, og den lovede olie som tak for F-16 fly, er desværre også udeblevet, men vores flygtningeaftale med Gadaffy, er også røget på lossepladsen, og tusinder af flygtninge til EU, blev resultatet.
  Det Arabiske forår, hvor Ægypten er gået fra pest til kolera, har kun bevist at uden en stærk leder, bliver landene en slagmark for Sunni og Shia, og det kan ikke stoppes.
  IS kan stoppes hvis Vesten ønsker dette, nemlig fødekæden til IS skal lukkes, og tilbage er der kun soldater uden ammunation og brændstof til deres køretøjer, enkelt og måske ikke interessant.
  Krig giver penge til det militæreindustrielle kompleks.Finn Vig

 7. Af Finn Bjerrehave

  -

  Obs. en slagfejl: hvor Vesten glemte at støtte Khomeni,skulle have lydt. hvor Vesten glemte at støtte Shahen mod Khomeni. Finn Vig

 8. Af Hans V. Madsen

  -

  Så FN’s “Responsibility to act” er død? Vi kan sikkert ikke Arabiske krigere, men vi kan redde børnene og må da i det mindste gøre et forsøg?

 9. Af Peter P

  -

  Kære Kasper

  Vladimir Putin er i gang med en voldsom militær oprustning. Hans 2020-plan går efter en markant forøgelse af Ruslands militære kapabilitet. Denne bruges allerede til at understøtte hans russisk-nationalistiske og ekspansive politik, som kører på fuld kraft i Tetjenien, Georgien, Ukraine, Moldavien og Kurillerne (lille ø-gruppe i Stillehavet).

  En del af denne plan er en oprustning af flådestyrkerne i Sortehavet (hvor Rusland jo netop har stjålet Ukraines Sortehavsflåde), Østersøen og det arktiske område. I de to sidstnævnte områder vil Danmark møde disse nye, militære kapabiliteter i løbet af de følgende år – det sker allerede nu (langt flere krænkelser af luftrum i Østersø-området end for få år siden). Denne tendens vil tiltage, efterhånden som Rusland genvinder sin militære styrke og derved kan matche det åbenlyse behov for øget national selvhævdelse.

  Hvad betyder dette for Danmark? Det kommer helt an på vores håndtering af et mere regionalt aktivistisk Rusland, men hvis vi fortsætter med at give efter, så vil Rusland tage det, vi ikke holder fast i.

  Lad mig give et eksempel:
  Hvis vi ikke viser Rusland, at Østersøen er og skal forblive med at være et åbent handelsområde for nuværende (og fremtidige) EU- og NATO-lande, så vil Rusland arbejde på at møve sig ind. Og til forskel fra Ukraine, så er der de facto relativt store mindretal i de baltiske lande, som ser sig selv som russere. Konsekvensen af Ruslands indblanden i disse lande vil derfor være uroligheder og usikkerhed – hvilket vil medføre færre investeringer og mindre samhandel med Danmark. resultatet vil umiddelbart blive mindre indtjening for danske firmaer. Men hvad værre er: Vi risikerer destabiliserede allierede i den østlige del af Østersøen. Det samme kan blive realiteten i dele af Polen og andre, tidligere Warsawa-pagt lande.

  Og inden du nu afviser ovenstående som et urealistisk skrækscenarie, så vil jeg minde dig om, at Rusland allerede har anvendt denne form for destabilisering adskillige gange – med en vis succes. Metoden har også været forsøgt anvendt mod de baltiske lande (både anstiftelse af politisk uro og cyberwarfare-angreb på IT-infrastruktur), dog uden afgørende succes.

  Synes du virkelig, at vi skal køre appeasement-politik over for Vladimir Putin? Hvis ja, så er vi klart uenige. Det ville svare til ’30ernes vildledte “realistiske” politikere, som mente, at Hitler skulle anvendes til at bekæmpe den kommunistiske trussel. Dårlig idé – man skulle have bekæmpet både nazismen og kommunismen med politiske midler og ført en troværdig militær afskrækkelseskampagne over for Tyskland.

  I dag er vi ganske rigtigt truet af en meget aggressiv islamisme. Denne skal bekæmpes med alle midler, i særdeleshed også militære. Men når det er sagt, så skal en af de væsentligste karakteristika for denne islamisme også medregnes: Den støttes af et absolut fåtal af muslimer. Hvorfor? Bl.a. fordi volden fra den primært rammer muslimer. Islamister har slået hundredetusindvis af muslimer ihjel og hele pointen i islamismen er da også at standse moderniseringen af de muslimske lande. De vil “tilbage til rødderne”, dvs. oprette et kalifat, styret af sharia. Dette skal så udbredes over hele verden.

  Over for denne utopiske tanke står så millioner af muslimers ønske om mere velstand og politisk frihed – og selvfølgelig et fravær af religiøst betinget vold.

  Derfor ser jeg ikke islamismen som “Nu kommer alle muslimerne væltende op til os her i Danmark for at indføre sharia og sparke os ud!”. Nej – dette er en ideologi for de få, men særdeles voldelige. De ender med at tabe, fordi de værdier, som langt hovedparten af verdens muslimer stræber efter, ikke kan opnås ved islamisme.

  Indtil det sker, skal vi bekæmpe både islamismen og det selvhævdende og nationalistiske Rusland, som nu viser sine sande hensigter. Islamismen skal bekæmpes med politiske og militære midler – Rusland med politiske midler, herunder en forøgelse af vores egen militære kapabilitet, for derved at opnå en troværdig afskrækkelse.

 10. Af Preben Jensen

  -

  Hvis EU ikke havde blandet sig i Ukraines indre anliggender, så var der nok ikke opstået den splittelse der nu har resulteret i borgerkrig.

  Og hvorfor genoplive den kolde krig. Det havde da været bedre at søge venskab og forsoning med russerne. Mange af dem er jo sympatiske og civiliserede, og det er da direkte dumt at mase sig ind i deres baghave. Plus at Ukraine i EU ville blive årsag til endnu mere løndumping og endnu flere problemer for europæerne.

  Hvorfor skal EU blive ved med at ekspandere? Nu taler man også om at få Tyrkiet og Nordafrka mv. indlemmet i “fællesskabet”.

  Konfrontationspolitik kan ende i krig, derfor er det på tide at holde op med at genere Rusland, verdens største land der råder over tusindvis af atomraketter. Lad os nu koncentrere os om at få ordnede forhold i Nordirak hvor fanatikere, gangstere og morderbander dominerer dagliglivet

  Iøvrigt er Ukraine gammelt russisk land og den voldsomme bombning af byerne i Østukraine er en stor overreaktion. Den ukrainske regering burde have søgt en diplomatisk løsning. Nu omkommer tusindvis af civile på grund af den meget agressive krigsførelse.

 11. Af Niels Poulsen

  -

  @Peter P

  Du kunne med fordel læse følgende kronik om en realistisk ruslandsstrategi fra dansk side:

  http://politiken.dk/debat/kroniken/ECE2369770/danmark-har-brug-for-en-ruslandsstrategi/

  Blot et enkelt citat:

  “… denne konflikt (Ukraine-konflikten, red.) angår jo ikke specielt Danmark. For det første foregår den i russisk interessesfære, og for det andet har vi den fælles med en række lande i EU og Nato. At begynde at overveje afstanden fra Kaliningrad til Bornholm, ligger ude på paranoiaens overdrev. Putin har faktisk kendskab til Nato’s artikel 5 (alliancesolidariteten).”

 12. Af Preben Jensen

  -

  PS: Peter P…..

  Det har vist sig mange gange i historiens løb, at bittesmå minoriteter kan presse store majoriteter til at adlyde via trusler. Så du er måske noget for optimistisk, selvom du vel nok kan have ret i at flertallet ikke ønsker strid og krig.

 13. Af Peter P

  -

  @Niels Poulsen

  Hermed læst.

  However, nu er indsigelser mod den førte russiske politik i Ukraine vel ikke bare et udtryk for “dansk demokratisk småstatsperspektiv” – det er i stedet et udtryk for en afvisning af den ekspansion, som den russiske politik med sikkerhed vil medføre, såfremt den accepteres.

  Når jeg (og sikkert også andre – men i modsætning til kronikørerne vil jeg ikke pille i andres motiver og evt. manglende strategier) er imod den russiske politik over for naboerne, så er det fordi jeg anser denne politik for at være en trussel imod Danmark. Og lad nu være med straks at nedgøre denne begrundelse med “paranoia” eller lignende. Det punkt har vi forladt for længst: Rusland gennemfører en massiv oprustning og har til stadighed flere kampagner kørende samtidig over for et antal nabo-stater.

  Rusland vil naturligvis ikke udarbejde angrebsplaner mod dansk territorier for nærværende – vi er ikke i samme situation, som vi var i perioden 1950 – 1989. Men mindre kan gøre det. En stadig destabilisering af de baltiske lande, politisk ustabilitet og usikkerhed i Østeuropa og et pres i det arktiske område vil også medføre forringelser for Danmark.

  Med kronikørernes tilgang bliver jeg efterladt med en tvivl om, hvor vi skal trække grænsen. Det er tydeligvist ikke ved Georgien eller Ukraine – sikkert heller ikke Moldavien (de er jo “russisk interessesfære”!). Hvor er det så? Skal vi efterlade de baltiske lande ude på grenen og save den over ved at tie stille? Skal vi undlade med at reagere, såfremt Putin fremturer over for Finland? Hans særlige rådgiver har jo allerede været i gang dér. Vores tøven vil blive taget med i overvejelserne hos både politikere og erhversfolk – vil det være fornuftigt at investere i den østlige del af Østersøen, hvis Danmark og andre NATO-lande ikke står sammen over for Rusland?

  Derudover er der en anden overvejelse, som kronikørerne haster henover: Hvis den europæiske del af NATO vælger en appeasement-politik over for Rusland, vil USA så overhovedet føle sig forpligtet til at hjælpe os, når vi har brug for det? Og her tænker jeg ikke på, at USA ikke opfylder sine artikel 5-forpligtelser – her tænker jeg på, at USA ikke hjælper med at afvise alle de andre tiltag, Rusland kan tænkes at anvende over for sine naboer. Husk på: USA har klart understreget ønsket om at flytte sit strategisk fokus til Stillehavet. En udvist manglende vilje og evne af de europæiske lande til at ville forsvare egne interesse i Europa kunne formindske den amerikanske vilje til at hjælpe os. Dette vil ikke være i Danmarks interesse.

  Så hvis kronikørernes svar på den russiske udfordring er, at vi (Danmark) skal tie stille omkring forhold i Europa for at få de bedst mulige betingelser for forhandlinger i det arktiske område, så synes jeg ikke, de helt har forstået hverken situationens alvor eller Danmarks rolle i f.t. vores alliancepartnere.

 14. Af Erik Larsen

  -

  Ja, hvis de unge danskere (der desværre intet fatter- de har jo heller ikke fået viden om det i den røde skole eller TV) – forstod hvad der p.t. er i gang, så KUNNE det vel være at de trods alt vågnede og bare PRØVEDE at forstå, hvad der om ikke mange år vil ske med deres “trygge-cafè-latte” liv, som vil blive smadret af totalt religiøst ønsker om et “verdensherredømme”. Og hvor, – HVOR er det desværre lettere at erobre/overtage et land end i lille Danmark, der snorksover hos Holger Danske i kælderen på Kronborg?
  Muligvis vil de der overtager Danmark /Europa rejse en mindestøtte over nogle af de landsforrædere (jeg nævner ikke navne – alle ved det) – der er skyld i hvad der er sket herhjemme, men jeg tror ikke de voldelige , religiøse overhovedet til den tid gider tænke over/analysere , hvorfor de så let kom til magten – og HVEM der hjalp dem hele vejen.
  “En jyde, en fynbo, en sjællander m.m. bliver historie som de “nye” hurtigt udvisker!
  (Underligt i øvrigt, at danskerne ikke har kunnet finde et “frihedskæmperparti”, der vil forsvare og – eller at der ER et parti, der vil foreslå man begynder en retssag mod forræderne).

 15. Af henning svendsen

  -

  AT en flok banditter hærger i muslimske lande det kan da aldrig blive et sikkerheds problem for vesten-lad dem have deres kulturelle aktiviteter i fred-olieboring i Antarktis burde er mere alvorlig og burde tage al vores opmærksomhed-både Grønland og Rusland skal overvåges med alle tilgængelige Satteliter-og selvfølgelig skal Ukraine være selvstændig har nogen en anden mening så må de samtidig være tilhænger af EU og Preben er da vistnok modstander -det mener jeg at han har skrevet et par gange eller tre

 16. Af B Nielsen

  -

  Desværre kan vi ikke vende ryggen til, hvad der foregår i den islamiske verden.

  Hvis det lykkes IS at opbygge et stærkt styre, vil deres næste træk være at gå løs på Europa.
  En af deres ledere har allerede udtrykt, at erobringen af Rom er deres fremtidige mål.

  Det var jo heller ikke for sjov, at vi greb ind i Afghanistan. Forinden var etableret et styre i det land, der uddannede hellige krigere til at drage til Vesten og udøve terror.

  Verden er blevet så lille, at hvad der sker i fjerne egne alt for hurtigt kan få direkte indflydelse på vor dagligdag.

  At islamister selv fra Danmark drager ned og lader sig rekruttere i IS, må få det til at løbe koldt ned ad ryggen på de fleste.

  Dertil kommer, at man kan have svært ved ikke at føle sympati med de fredelige samfund i Iraq, der nu forfølges og lemlæstes og myrdes af de fanatiske islamister.

  Så derfor, det er til den grad af betydning for os, hvad der sker i Iraq.

 17. Af Jan Petersen

  -

  De helt kolde nøgterne fakta er vel, at Vesten har sat sig selv op i et hjørne via et hav af konventioner, der gør dem total handlingslammet i forhold til “u-konventionelle” krigere a la IS. Man kan, mig bekendt, IKKE LOVLIGT erklære krig mod en bande fritgående “halal slagtere”, men KUN mod en anden suveræn stat. Så selv eventuelle drone angreb vil I PRINCIPPET være i strid med folkeretten.

  Til gengæld vil det være helt i overensstemmelse med FN-Flygtningekonventionen, hvis selv samme “halal slagtere” booker en asyl-rejse til f.eks Danmark …… så er de beskyttet og økonomisk underholdt resten af deres dage.

  PS: Det hjælper gevaldig, hvis man på forhånd er politisk skizofren for at forstå “logikken”.

 18. Af Preben Jensen

  -

  Der er en massse gøgl og vulgært pjat på den korte avis, men ind i mellem er der også artikler og film som afslører meget om ondskaben i Nordirak, og om R og S regeringens nærmest totale uduelighed.

  Iøvrigt kan man diverse steder læse om at ISIS nu også er begyndt at vinde indpas i Nordeuropa og Skandinavien.

 19. Af Preben Jensen

  -

  PS: Snaphanen viser en rystende film om Islamisk stat i Nordirak set indefra!!! Side 3 eller 4 ca.

 20. Af georg christensen

  -

  Intervention i Iraq har vi for længst prøvet, det samme i Afghanistan og kostede mange “lejesvende” LIVET, til ingen verdens nytte. Det var i grunden kun en demonstration af magtbegærdet´s grådighed.

  Den manglende indgriben i syrien konfligten giver nu bagslag.

  Nu sendes så billeder af halshugninger af enkeltindivider ud i verdens pressen, uden samtidig at vise, hvilke ødelæggelser granater med anonymiteter forårsager på uskyldige LIV.

  Den såkaldte selvudnævnte vestlige verdens magtbegærlighed bør med øjeblikkelig virkning ophøre. Så “GLOBALISERINGS” processen endelig kan komme til virkning.

  Russerne gør hvad de kan, medens Europæernes politikere stadig kun tænker hver for sig at nyde deres egenkærlige selvforståelse..

  Europa trænger til en ny “traktat”, hvor “ENKELT INDIVIDET” sættes i forgrunden og sammen slagter “GULDKALVEN”.

  NB: Dette udsagn betyder ikke længere det samme i dag som i fortiden, men “REVOLUTIONEN”, står alligevel for døren. Europas politikere bør tage “det europæiske sammenhold” alvorligt, et sammenhold som kun giver mening, hvis Russerne og Tyrkerne vil være med. Et lille problem, som let kan løses med ordene : Vi giver lidt, I , giver lidt, samlet får vi i fællesskab det hele.
  .

 21. Af Hans Hansen

  -

  NIELS PETER LEMCHE – 20. AUGUST 2014 10:20

  Muslimerne har det skidt hovedsageligt fordi deres religion er politisk retrovert. Der er ikke en forklaring, men mange. Der er tale om islamiske former for diktatur, der altid igennem tiden medfører korruption.

  Igen. Det er problemer de selv må løse. Der er bare ingen grund til at tro, at de med deres primitive politiske forståelse, bliver i stand til det de næste mange dekader.

  Derfor gør man klogest fra vestlig side, specielt fra Dansk, at skelne mellem indvandrere med udviklet politisk forståelse, og de politisk-religiøse retroverse. De er pr. definition og tradition ultra konservative.

  Det er logik for “burhøns”, har intet med verdens konfliktsituationer at gøre, og er udelukkende af indenrigspolitisk økonomisk og social interesse.

  Befolkningen vil ikke have anti-demokrater til landet, derfor heller ikke islamister, og man vil absolut ikke betale for deres tilstedeværelse. Det indebærer krigsaktivisme, hvor politikerne nægter at forstå, at Danskerne generelt finder dem uegnet til at varetage befolkningens interesser.

  Det er danskerne, og dermed skatteyderne, der skal betale for politikernes tåbeligheder. Af samme årsag er det et demokratisk problem.

  Man vil IKKE fra politisk hold, tage befolkningens synspunkter for gode varer. Hvad er så konklusionen på det?

  Spørg eksempelvis de fantasiløse tilhængere af det endnu uudviklede repræsentative demokrati. Du skal blot forvente, at de ikke er overbevisende selvstændigt tænkende, lidt ligesom islamister, og andre med langsommelig flegmatisk retrover tankegang.

 22. Af Preben Jensen

  -

  “Den svenske nedsmeltning”, “Tavshed om Sverige”, ISIS staten set indefra, Isis er her allerede, kan man læse om på nettet. (jp, den korte, snaphanen, 180 grader mv.)

  Danmarks og velfærdsstatens nedsmeltning, kan man læse om på disse blogs.

  Alt i alt tegnes billedet af fascistisk vanvid og en snigende storkatastrofe.

 23. Af Jan Petersen

  -

  Bortset fra det, så er mord på helt tilfældige og uskyldige, anno 2014, vel bare en fortsættelse på det gamle romerske imperies politiske tese …… “del og hersk og giv folket brød og cirkus” …… og selv det mest livagtige pc spil kan da ikke hamle op med mord IRL til aftensmaden, så længe bøffen, der ædes, bare ikke er blodrød ….. !

 24. Af Niels Peter Lemche

  -

  Til Hans Hansen,

  Det ville være rart uden disse stupide generaliseringer. Som jeg har skrevet flere gange på det sidste, er der velfungerende muslimske lande. Religiøs fanatisme er ikke noget, muslimer har patent på. I dag er den hurtigst voksende form for religion — bortset fra ateisme — den fundamentalistiske amerikanske lutheranisme. De er normalt fredelige; men amerikanerne er bevæbnet til tænderne, så det kan gå gruelig galt, hvis holdningen ændrer sig. Militante israelere — jøder — er ikke mindre farlige. Tænk at brænde en dreng som hævn for mord på jøder!

  Problemerne er især koncentreret i Mellemøsten, hos araberne, og til dels i Nordafrika, stadig hos araberne og i et vist omfang berberne. Man skulle kunne gå ind og kortlægge, hvad der skaber disse problemer. Det har i høj grad at gøre med en macho kultur, hvor ingen mand af betydning vil give efter for nogen anden, og et patron-klient system, hvor mindre end 1 % af befolkningen er patroner (ledere, om man vil), resten er klienter hos én fra dette øverste lag. Derfor kan et par stenrige sheiker fra Qatar så at sige købe en bevægelse som ISIS til sine egne formål. Andre køber fodboldklubber (således PSG) eller bestikker sig til at få lov til at arrangere verdensmesterskaber (Qatar 2022).

  Men er det meget forskelligt fra Europa før den franske revolution? Kongerne og fyrsterne var uindskrænkede herskere over deres undersåtter og førte blodige krige — undertiden religiøst begrundede. Nationer eksisterede ikke endnu, almindelige mennesker var fyrstens klienter, nærmest ejendom, landene var fyrsternes private ejendom. Danmark afgav aldrig Skåne, Halland og Blekinge til Sverige; men den danske konge afgav dele af sine besiddelser til sin svenske kollega. Da nationalismen kom med romantikken, blev det til at nationen Danmark havde afgivet landskaberne til nationen Sverige. Og det er den overbevisning, vi er vokset op med og lærte i skolen.

  Mht. muslimernes syn på de kristne, så finder ISIS og lignende galningebevægelser ikke støtte i Koranen. Jeg gik den igennem for at finde opmuntringer til at myrde løs blandt anderledes troende. Kristne og jøder tilhører ligesom muslimerne “bogens folk” og er beskyttede. Tag Sura 2:62 som eksempel (i Ellen Wulffs fremragende oversættelse): “De, der tror, og de, der er jøder, kristne og sabier; de, der tror på Gud og den yderste dag og handler ret, de vil få deres løn hos deres Herre. De skal ikke være bange og bliver ikke bedrøvede.”

  Da islam kom til Orienten, mente mange af de lokale, at dette var ægte kristendom, og ikke den græske version med treenighed og hvad ved jeg. Islam har nogle fornemme rødder; men man kunne ønske, at også Mellemøstens arabere ville prøve at finde tilbage hertil.

  Shariaen skaber problemer, og de gale imamer, der fortolker den. Det er her man skal sætte ind først. Der står i Det Gamle Testamente en masse om at stene folk og lemlæste mennesker; men det følger vi dog ikke længere.

 25. Af Kasper Støvring

  -

  Peter P. (efternavn også, tak): Udmærkede betragtninger du gør dig. Jeg mener dog, at vi i Vesten mangler et korrektiv til forståelsen af Ukrainekrisen, der f.eks. kan leveres af den realistiske skole, som jeg har skrevet om her: http://kulturkamp.blogs.berlingske.dk/2014/08/21/vestens-fejltagelser-i-ukrainekonflikten/

 26. Af Nik Omok

  -

  Iagtagelse: Jo mere vi har bombet jo mere rabiate er de blevet.

 27. Af John Laursen

  -

  @ Bjarne Knudsen d. 20/8 kl. 0.17

  Du skriver : ” _ og på vejen ned vil vi formentlig opleve højreekstremistiske kræfter tage sagen i egne hænder !!! Og hvor er vi så henne kære politikere? Lad det ikke ske !!! “.

  Denne udtalelse som du her kommer med er farvet af at du er venstreorienteret og den er det rene sludder og vrøvl som du muligvis selv vil kunne indse hvis du tænker dig om.
  Frihedskæmperne under Danmarks besættelse 1940 – 45 tog sagen i egne hænder fordi politikernes samarbejdspolitik med besættelsesmagten, under landsforræderen scavenius`s ledelse ikke kunne sætte grænser. Var scavenius`s politik blevet ført fuldt igennem havde det været ensbetydende med Danmarks indlemmelse i det stortyske rige.

  Frihedskæmpernes motivation for at tage sagen i egne hænder var Patriotisme ( Fædrelandskærlighed ) og som det er blevet udtrykt af Frihedskæmperen Jørgen Kieler: ” Når politikerne ikke kunne sætte grænser, så måtte vi andre gøre det “.

  Du må forstå at Frihedskæmperne som tog sagen i egne hænder, ikke var højreekstremister men Patrioter bortset fra kommunistiske partimedlemmer som var tvunget ud i det illegale arbejde af Hitlers og scavenius`s antikomintern-pagt. De patriotiske frihedskæmpere valgte selv kampen og illegaliteten, kommunisterne var tvunget ud i det. Det er et spørgsmål om kommunisterne havde valgt kampen hvis Scavenius ikke havde tilsluttet Danmark til antikomintern-pagten som gjorde kommunister til jaget vildt i Danmark.

  I dag gør det ondt i hjertet på fædrelandskærlige danskere at se på at Danmark bliver ødelagt af den nye besættelsesmagt som er hjulpet til magten af landsforrædere.

 28. Af Axel Eriksen

  -

  Eller måske: Jo, mere rabiate, de er blevet – måske derfor har de fået flere bomber!

 29. Af Hans Hansen

  -

  NIELS PETER LEMCHE – 21. AUGUST 2014 10:31
  Til Hans Hansen,

  Det ville være rart uden disse stupide generaliseringer. Som jeg har skrevet flere gange på det sidste, er der velfungerende muslimske lande. Religiøs fanatisme er ikke noget, muslimer har patent på.

  ———-

  Nej det ved jeg godt, jeg er ateist, så hvorfor skulle jeg ikke mene, at islamister ikke har patent på fanatisme. Jeg er da udmærket klar over at der findes fanatikere alle vegne, og derfor også blandt andre teister medregnet ateister.

  Du læser jo ikke hvad jeg skriver Niels Peter Lemche. Eller også forstår du ikke hvad du læser. Jeg skriver udtrykkeligt islamister. Ikke muslimer, så hvor ser du generaliseringen?

  Islamisme er blandt flere salafisme, wahabisme og tilsvarende politisk militaristisk islam. Muslimer er ikke alle tilhængere af sådan noget, ganske som ikke alle jøder er zionister, ikke alle kristne tillægger mosesbøgerne betydning, og ikke alle ateister er tilhængere af socialisme.

  Hvorfor skal det skæres i i pap Niels Peter Lemche? Hvorfor læser du ikke bare hvad der skrives?

  Nu gentager jeg igen helt til din ære. Læs det i fuldstændig bogstavelig mening:

  “Derfor gør man klogest fra vestlig side, specielt fra Dansk, at skelne mellem indvandrere med udviklet politisk forståelse, og de politisk-religiøse retroverse. De er pr. definition og tradition ultra konservative.”

 30. Af John Laursen

  -

  Hvad er grunden til at de såkaldt ” fredelige muslimer ” ikke gør front mod is? Hvorfor er de såkaldt ” fredelige muslimer ” tavse om is? Er det ikke sandt at de som tier, samtykker? Har de såkaldt ” fredelige muslimer ” overhovedet taget stilling til is og dens gerninger?
  Er de såkaldt ” fredelige muslimer ” fredelige eller livegne? Har de overhovedet en selvstændig mening om noget som helst?

 31. Af Rasmus Vestergaaard

  -

  “Problemerne er især koncentreret i Mellemøsten, hos araberne, og til dels i Nordafrika, stadig hos araberne og i et vist omfang berberne”, mener Niels Peter Lemche,

  Hvordan kan du dog skrive det? Du har glemt Pakistan, hvor de studeren, selv på naturvidenskabelige institutte, er tæt på at insistere på, at jorden er flad. Derom har pakistanske professorer for længe siden udtalt sig .

  Indonesien er ikke så fredelig, som medierne fremstiller det, og det samme gælder Malaysia. Så er der den stadige uro i Thailand, på Filippinerne og i Kina, for nu at blive i Østasien. I Afrika er bl.a, Mali og Nigeria tikkende bomber.

 32. Af Rasmus Vestergaaard

  -

  Jeg glemte, at det også bestandigt murrer i Indien, selv om det i sin tid kostede omkring en million menneskeliv, at landet blev delt op, så at Pakistan blev oprettet. Pakistan = De renes land.

 33. Af Ulf Timmermann

  -

  Ung må verden endnu være. Og, det er et mægtigt Jubilæumsår, det her. Har selv især hæftet mig ved 1814, 1864 og 1914.

 34. Af Soren Sorensen

  -

  Et fornuftigt indlaag og svar til hans hansen af Niels Peter lemche.

  Fundamentalister mangler jo relativismens sunde overblik og det store, hele billed.

 35. Af Soooren Soooorensen

  -

  Et fornuftigt indlaag og svar til hans hansen af Niels Peter lemche.

  Fundamentalister mangler jo relativismens sunde overblik og det store, hele billed.

 36. Af Ti teser om Rusland og det illiberale demokrati | Kulturkamp

  -

  […] kræfter er bestemt ikke uproblematisk og har naturligvis sine egne risici. Det har jeg skrevet om her. Alliancen med Rusland, Syrien og Iran er emnet i denne artikel fra The National […]

Kommentarer er lukket.