Det semi-totalitære Sverige

Af Kasper Støvring 61

På søndag går svenskerne til valg i det, der efterhånden må betegnes som et semi-totalitært land, et land med totalitære træk. Det kan være meget sjovt at gøre grin med svenskernes politiske korrekthed, når de forbyder rullegardiner med Pippi Langstrømpe, Haribo-lakridser, Tintin-tegneserier, børnebøger, teaterstykker og meget mere med henvisning til, at disse ting er ”racistiske”. Men når man går så vidt som til at fængsle en kunstner, Dan Park, for at gøre brug af sin ytringsfrihed, melder alvoren sig for alvor.

 

Den totalitære tendens bliver nu tydelig for de fleste. Og når jeg taler om det totalitære, mener jeg både stat og borgere, for mange svenskere synes at være blevet socialiseret ind i et system, så de selv har fået et totalitært sindelag.

 

Der er naturligvis flere forklaringer på svenskernes totalitære knægtelse af ytringsfriheden. Her kommer ét bud på en hovedforklaring. Det har at gøre med homogenitet og sammenhængskraft, og de to ting hører intimt sammen. Når man deler kultur, har man let ved at identificere sig med hinanden, tillid kan vokse frem, og samarbejde omkring fælles mål og løsning af problemer bliver meget lettere.

 

I en homogen tillidskultur har borgerne let ved at løse deres konflikter i civilsamfundet. ”Det finder vi ud af”, siger man. Det gælder et land som Danmark.

 

I et mere kulturelt opsplittet land uden den samme grad af civil sammenhængskraft træder domstolene ind for at løse konflikter. ”See you in court!”, siger man her. Det gælder et land som USA.

 

I et stærkt opsplittet, multikulturelt land uden tillid mellem grupperne, er man bange for hadsk tale, fordi grupperne så kan mobiliseres til at udøve fjendtlige handlinger mod hinanden. Derfor indskrænker man ytringsfriheden radikalt. Det gælder et autokratisk, totalitært land som Singapore.

 

Det forstemmende ved Sverige er nu, at man er ved at omdanne det homogene land til et multikulturelt land. Man er blevet så bange for, at grupperne – dvs. i praksis ofte muslimer – skal tage anstød af frie ytringer, at man nu helt vil forbyde disse ytringer. Man er med andre ord på vej over i det totalitære.

 

Mere multikulturalisme = mindre sammenhængskraft = mere totalitarisme. Og tillidsniveauet i Sverige er på vej ned, især i de mest mangfoldige områder.

 

I anledning af det forestående valg kommer her yderligere en række uhyggelige ting om det ekstreme Sverige, du altid gerne har villet vide, men har været for bange til at spørge om.

 

Sveriges statsminister Fredrik Reinfeldt udtalte forleden: ”Vi får ikke råd til så meget andet end indvandring.” Det er da ærlig snak. Ingen velfærdsforbedring, for udgifterne til udlændinge snupper det hele.  I Danmark ville det udsagn være det samme som at underskrive sin egen dødsdom som politiker; i Sverige siger man det i en valgkamp – for at genvinde magten! Reinfeldts bemærkning blev ledsaget af buddet om, at ”vi skal åbne vores hjerter” for udlændinge, Sverige skal være en ”humanitær stormagt”.

 

Udtalelsen kom efter, at Migrationsværket bad om 48 milliarder ekstra de næste fire år. Ifølge økonomen Jan Tullberg koster udlændinge 125 milliarder om året, omkring 250 milliarder svenske kroner om året, hvis man medregner de svenskere, der presses ud af arbejdsmarkedet. Det er da også en sjat. Tjoh, men med tiden vil de mange udlændinge blive en gevinst, siger man så. Det vil næppe ske i et komplekst videnssamfund som det svenske. Ikke-vestlige indvandrere og efterkommeres erhvervsfrekvens ligger milevidt fra hinanden.

 

I Sverige forventer man 340.000 flygtninge over de nærmeste år, og de vil højst sandsynligt få opholdstilladelse og siden statsborgerskab. Danske politikere er bekymrede, og det bør de også være, ikke kun for velfærdsturisme, men også fordi de mange uintegrerede udlændinge fra Mellemøsten og Afrika udgør en betydelig sikkerhedsrisiko. Den svenske sikkerhedstjeneste har allerede afsløret to terrorplaner inden for de seneste par år.

 

Den enorme indvandring medfører, at der foregår en veritabel befolkningsudskiftning i Sverige. I perioden 2000-2013 er gruppen af borgere med anden baggrund end svensk vokset med mere end 875.000, og andelen af etniske svenskere er i samme periode faldet med mere end 113.000. Tallene kan variere alt efter, hvordan man opgør; men der er ingen tvivl om, at Sverige ændres demografisk, og ”demography is destiny”, som man siger på amerikansk.

 

Én ting er de økonomiske aspekter af denne udskiftning, noget andet er kriminaliteten. Morten Uhrskov har i årevis studeret Sverige netop på disse parametre, og han skriver i sine blogindlæg på bl.a. JP, at for alle ”typer kriminalitet har udenlandsk fødte en overkriminalitet på 150 procent, altså to en halv gange mere end indenlandsk fødte. For ’mishandling af ubekendt mand’ er overkriminaliteten på 300 procent og for voldtægt på 400 procent.” I Den Korte Avis har Uhrskov uddybet:

 

”Alligevel rystes man, når man ved, at der i Danmark anmeldes i omegnen af 500 voldtægter om året, mens tallet i Sverige sidste år lå på godt 6.500. Mørketallet, mener svenske eksperter på området, er på mellem fem og ti gange det tal. Alene overfaldsvoldtægterne tegner sig for mere end 1.000 om året, nemlig i snit tre om dagen. I Danmark anmeldes der omkring 17.000 tilfælde af vold. I Sverige ligger tallet i disse år på ca. 110.000. Der er noget, der er gået helt galt hinsidan.”

 

I dagens Weekendavisen anmeldes en bog af Lars Åberg, der beretter om svenske krisecentre, der er fyldt med kvinder, der er ofre for vold. Gerningsmændene er i langt de fleste tilfælde fra Afrika og Mellemøsten, men eftersom man ikke må sige den slags i Sverige, har man vanskeligt ved at løse problemerne, og kvinderne lider derfor dobbelt.

 

Systemets dissidenter, modstanderne mod de totalitære tendenser, lever også risikabelt. I december sidste år blev en sverigedemokrat udsat for et bombeattentat, og andre sverigedemokrater har været udsat for vold og intimidering, herunder partileder Jimmie Åkesson, ligesom partiet må optræde offentligt under fuld politibeskyttelse. I det hele taget er den anti-demokratiske organisering talstærk i Sverige, også på den radikale højrefløj udøves der vold.

 

En svensk officer advarede i 2008 om en kommende borgerkrig i Sverige, hvor tal peger på, at der sandsynligvis begås et mord i døgnet; i landet er der årligt i øvrigt 1,5 millioner anmeldte forbrydelser.

 

Tilbage til det totalitære og anti-demokratiske, i hvert fald anti-liberale Sverige.

 

Én ting er, at Sverigedemokraterne tidligere er blevet nægtet adgang til den afsluttende partilederdebat på trods af, at meningsmålinger viste, at de havde over de fire procent af stemmerne, der er spærregrænsen i Sverige. Sverigedemokraterne har også haft mere end vanskeligt ved at få optaget annoncer i dagspressen. Den svenske presse er overhovedet ikke pluralistisk; tværtimod, den er del af det semitotalitære svenske system.

 

Hvad med søndagens valg? Skal vi ikke bare nøjes med at sige, at selve valghandlingen, afstemningsmetoden, er særdeles kritisabel. Den er nemlig ikke hemmelig, den er ”lidt for åben”, som det hedder i Berlingskes afdækning forleden.

 

Tak for kaffe og held og lykke, siger jeg bare. Fremtiden bliver, skal vi sige: interessant i vores ”broderland”.

 

 

61 kommentarer RSS

 1. Af Hans Hansen

  -

  Fascisme er sin egen form for anti-demokrati, oprettet af og defineret af Mussolini, med lidt andre holdninger end nazismen. Eksempelvis er fascismen ikke præget af samme jødehad som nazismen, stalinismen og islamismen.

  Udover anti-demokratismen, som de alle fire har tilfælles, så adskiller de sig på flere punkter. Mens både islamismen og nazismen begge er udprægede ideologisk racistiske, så er fascisterne ikke samme interessere i jødehad. Stalinisterne er som bekendt ikke religiøse, hvilket helt afviger fra de tre andre typer.

  Fascisme bruges af de såkaldte anti-fascister som et bredt dækkende begreb. De to af grupperingerne, undtaget islamisterne og stalinisterne, kaldes for fascister. Blandt anti-fascisternes yderste fløje, finder man visse tilhængere af stalinisme. Man kan også finde islamister blandt anti-fascisterne.

  Fascisme er derfor i dag et udvandet begreb. En slags almindelig vedtaget sproglig fællesbetegnelse for samtlige typer af anti-demokrater. Fordi der er tydelig uenighed imellem disse grupperinger, og fordi koalitionerne mellem dem, er særdeles upålidelige af samme årsag anti-demokratismen repræsenterer, så kan det ikke undre, at deres sammenstød altid ender voldeligt. Dette faktum indgår naturligvis i enhver strategisk overvejelse.

  Anti-fascisterne er derfor infiltreret af de altid totalitære anti-demokrater, dvs fascister i begrebets nyere betydning, selvom de hævder deres målsætning er den modsatte. Sådan vil det altid være når mennesker grupperer sig.

  De semi-totalitære, dvs tilhængere af repræsentativt demokrati, har helt modsat de totalitære, fabrikeret et aftalesystem for at imødegå den historisk beviselige vold, der altid følger et magtskifte. Det betyder ikke, at tilhængerne ikke kan have totalitære holdninger, kun at de respekterer demokratiets aftalesystem.

  Der er således også blandt demokrater (semi-demokrater), folk der forsvarer fascisterne, enten dem på anti-fascisternes side, eller de fuldt erklærede anti-demokrater, eksempelvis islamisterne. Deres forklaringer divergerer, men har dog nogle fællestræk. Grundlæggende skyldes det formentlig personlig forvirring der gør dem, og dermed deres argumentation inkonsistent.

  Det viser sig eksempelvis ved deres ofte manglende sammenhæng i argumentationen, og ved at de forsøger at give udtryk for intellektuel overlegenhed. Man henviser således ofte til historiske begivenheder, der intet, eller meget lidt har med emnet at gøre. Man kunne kalde dem semi-intellektuelle, finder man intellektualitet vigtig. Nogle skriver bøger, hvor man med mere eller mindre held, beskriver egne holdninger.

  I bund og grund er det meget enkelt, og ikke spor intellektuelt. Har man evnen til at se egen og andres mentale tilstand? Hvor nemt kan man snydes, hvor god er man til tillid, og til hvilket niveau har man udviklet sin empati? Forstår man eksempelvis, at enhver vurdering af andre, ALTID og nødvendigvis som udgangspunkt, skal være individuel og kontinuerlig? Er man overhovedet i stand til at vurdere andre succesfuldt?

  Kan man se en anti-demokrat ved mødet, og hvad vil det sige at være semi-totalitær?

 2. Af Niels Peter Lemche

  -

  og så blevalt sludderet her dementeret af dagens valgresultat. Der var ikke megen konformitet i det resultat, og ingen snak om, at svenskerne er indoktrineret til at følge en qvasititalitær stat.

 3. Af John Laursen

  -

  Hans Hansen

  Du beskriver glimrende hvad der er sket i Sverige, når du skriver _ ” Svenskerne har i moderne tid, taget denne semi-totalitære styreform til nye højder. Ikke fordi de kalder sig humanister, men fordi de ikke ønsker at delagtiggøre befolkningen i beslutningsprocessen. ” Enig med dig.

 4. Af Preben Jensen

  -

  Valgresultatet er måske lidt tvivlsomt. Hvis det ikke havde været for en masse løgne- og hetzkampagner, eller “forsvundne” stemmesedler mv…….. så havde SD nok fået en del flere stemmer.

 5. Af Per Bengtsson

  -

  Det är intressant att läsa här hur väl ni danskar är insatta i situationen i Sverige. Mycket mer än de ignoranta svenskar som har invändningar mot artikeln och kommentarerna här i kommentarsfältet.
  Sverige är dock (ännu) inte en totalitär stat i ordets vanliga bemärkelse – det liknar mer en enorm religiös sekt, där 80% av invånarna är aningslösa följare av en teokratisk maktelit av politiker och journalister som förvridit befolkningens verklighetsuppfattning totalt.
  Trots att Sverige står inför den största utmaningen i modern tid med en flyktinganstormning till landet vars like ingen sett sedan andra världskriget, är det ingen i de etablerade partierna eller media som tar upp frågan hur man ska klara detta. Förutom ekonomin, är det t.ex. alla bostäder som snabbt måste byggas då det redan råder bostadsbrist snart överallt i landet, hur skolan ska ordnas när det råder skriande lärarbrist och nästan inga vill bli lärare längre pga skolorna fungerar så dåligt, hur sjukvården skall ordnas när det redan saknas massor med sjuksköterskor och många börjar fly till våra grannländer pga omöjliga arbetsförhållanden.
  Nej, det enda majoriteten av svenskarna tycker är ett problem, är att ett parti som vill ha i stort sett samma flyktingpolitik som de generösare länderna i Europa, och vars program i övrigt sammanfaller mycket med de borgerliga och socialdemokraterna, att detta parti får 13% i valet.
  Det verkar som om man tror att om man bara fördömer och vuxenmobbar SD tillräckligt hårt, så löser sig allt.
  Jag förstår att ni tycker att Sverige drabbats av total masspsykos, för det är vi många som tycker även här.

 6. Af Preben Jensen

  -

  Per Bengtsson…….

  Dine argumenter og din beskrivelse af den svenske massepsykose rammer lige i plet. Skriv endelig her en anden gang. Det kan måske medvirke til at den tilsvarende danske massepsykose aftager en smule. 🙂

 7. Af Den svenske illusion om det plastiske menneskemateriale | Kulturkamp

  -

  […] har det så med Sverige at gøre? Som jeg skrev i mit seneste indlæg, er Sverige på vej til at blive et totalitært land. Endnu et symptom på denne udvikling er, at […]

 8. Af Jørn D.

  -

  Det “koster en krig” !

  Jeg har altid haft en svaghed for Sverige og svenskerne
  efter
  at have arbejdet som ingeniør for svenske firmaer fra Stockholm
  men særlig Bofors Elektronik i Karlskoga var “kanon” !
  idet
  medarbejdere og ledere i selv krigsindustrien, syntes at være
  gode humoristiske mennesker !
  og
  nogle af ingeniørerne vidste mere om Danmarks historien, end
  en gennemsnitlig dansker
  og
  da min kære afdøde moder dengang fortalte om, at Nostradamus har
  forudsagt borgerkrig i Skandinavien i 2032 !

  sagde jeg: “at vi slår Sverige i fodbold betyder vel ikke krig”
  men
  så gik det helt galt ( som RV i DK ) med de svenske politikere, der
  på udemokratisk vis totalt “kørte den svenske befolkning over” !
  alene
  for at følge opfordringen fra Amerikanske jødiske organisationer
  om, at i et “multi kulti kaos” mindskes antisemitismen !
  ja
  i Sverige er ligefrem for over 10 år siden oprettet et statsstøttet
  institut of Jewish Lerning med navnet Paidaia, med Barbara Lerner
  Spectre som leder (se på YouTube), med ovennævnte formål !

  for at “helbrede” Europa for antisemitisme, importerer Europas
  jødiske partier ( i Danmark præsenteret ved gammel T. parti de radikale ),
  de største antisemitter, nemlig muslimer til Europa ?
  men
  hvorfor skal det egentlig gå ud over hele Europa / verden, at jøderne
  i 5000 år ikke har vundet en popularitets konkurrence !
  ja
  set udefra ville det give en bedre og fredeligere verden hvis jøderne,
  i stedet fik styr på deres egne zionister.
  men
  som grundlæggeren af jødiske Levi udtalte:
  “Der er intet som en krig eller konflikt, der fremmer omsætningen”!
  og
  der er de svenske politikere vist enige og er totalt gået i
  altødelæggende politisk korrekt synagogal selvsving !
  men
  Der er to parter – den svenske regering og det uskyldige svenske folk !
  ja
  Den svenske regering ”lefler” for det jødiske mindretal i Sverige
  og
  den svenske befolkning ”raser” over ”fremmed importen” !
  ligesom
  under anden verdenskrig hvor de svenske politikere leflede for nazisterne

  måske derfor kalder svenske politikere – i bondeanger – idag alle, der
  er kritisk overfor multi kulti kaos – for nazister !
  og
  viser dermed deres hykleriske anti-demokratiske indstilling !
  men
  Sverigedemokraterne vil blive flere og flere
  og
  ydermere lyder det hult, når den kommende svenske socialdemokratiske
  statsminister udtaler:
  “hvort land er for lille til konflikter” !
  men
  hvorfor så ( som RV i Danmark ) “importere” 52 forskellige befolknings grupper,
  i ghettoerne, når blot 2 etniske grupper i deres hjemlande ikke kan
  udstå hinanden og forårsager dødelige konflikter !
  ja
  det bliver i hvert tilfælde, for den almindelige svenske skatteyder, den
  mest dyrekøbte – af kapitalen ønskede – “billige arbejdskraft reserve”

  måske får Nostradamus ret i sin forudsigelse om borgerkrig i Skandinavien !

  ironi.mus

 9. Af Søren Sørensen

  -

  Ja jøderne begår utroligt meget ondt i denne verden.. Alliancen med den borgerlige industri er total der..fyldt med chefredaktører derfra mv fra den lille semitiske stamme af 6000 i dk..

 10. Af Nils-Eric Hennix

  -

  I min bok DEMOKRATI socialistisk eller frihetlig? Skrev jag år 2002 följande inledning;
  ” Demokratin i Sverige har förvandlats från en styrelseform till en socialistisk överideologi vars “värdegemenskap” inte endast dikterar medborgarnas levnadsförhållanden från vaggan till graven, utan som även gör anspråk på att styra folkets tankar och känslor. Demokratin är nu ett totalitärt politiskt system, mer omfattande och finmaskigt än i många diktaturer, och lika oförsonlig mot oliktänkare som en dogmatisk religion.”

  Då värderade nästan alla svenskar demokratin högre än Gud fader själv. Nu efter 12 år är det troligen en miljon svenskar som tvingas inse att vi faktisk har en totalitär demokrati.
  Statsminister Fredrik Reinfeldt, blivande statsminister Stefan Löfvén och samtliga företrädare för de övriga riksdagspartierna (utom SD) deklarerade efter valresultatet att de ska göra allt för att Sverigedemokraternas väljare inte ska få något politiskt inflytande trots att SD fick 780.000 röster i riksdagsvalet.

  Demokratins främsta företrädare ogiltigförklarar alltså 780.000 valsedlar eftersom dessa röstar för en begränsning av massinvandringen till Sverige. (Sverige tar emot mer än 100.000 invandrare om året).
  Detta säger allt om svensk demokrati. Den svenska demokratin har blivit synnerligen odemokratisk. Om man inte är positiv till en ohämmad och okontrollerad massinvandring så har man inte längre kvar sina medborgerliga rättigheter och man betraktas som en ondskefull, egoistisk och kriminell person som det är tillåtet att bespotta, förolämpa, hänga ut i pressen och förnedra på olika sätt.
  Att offentligt visa sin avsky mot sverigedemokrater och nationalister genom att håna dem, störa deras möten, angripa dem fysiskt och förstöra deras sociala liv, anses som en merit av etablissemanget och öppnar dörrar till bättre karriärer speciellt inom media, politik pch offentlig förvaltning. De som deltar i häxjakten på folk som är oroliga för Sveriges framtid, och därför vill begränsa massinvandringen, anses vara speciellt goda demokrater och när de begått brott i samband med häxjakten så anser politiker, journalister och resten i det styrande etablissemanget att “ändamålet helgar medlen”. De skadar ju massinvandringsmotståndarna för ett gott syfte!

  Denna totalitära demokrati som endast accepterar medborgare som önskar massinvandring och som placerar ca en miljon oliktänkande medborgare i ett politiskt utanförskap har brutit mot grundlagens yttrandefrihetsparagrafer och mot demokratins grundprincip om alla medborgares politiska rättigheter.

  När nu, efter valet, var tionde väljare fick veta att den parlamentariska demokratin i praktiken ogiltigförklarat hans/hennes röst och med alla medel ska motarbeta deras rättmätiga politiska inflytande, så kommer en stark misstro och ett växande hat att riktas mot den svenska demokratin.
  Denna kollektiva frustration kommer att få konsekvenser. Sannolikt drabbas etablissemanget av politiska attentat, aggressiva antidemokratiska rörelser får fäste och framför allt så kommer medborgarnas lojalitet mot staten att kraftigt decimeras.

  För min egen del så tänker jag inte längre rösta och vara en marionett* i det falskspel som benämns “parlamentarisk demokrati”.

  Nils-Eric Hennix
  hennix111@gmail.com

 11. Af John Laursen

  -

  Nils-Eric Hennix d. 18/9 kl. 12.48

  Fremragende indlæg du her skriver. Tak
  Det forekommer mig de mennesker som ogiltigförklarar 780.000 svenskeres stemmeafgivning er for feje/fega til at se masseindvandringsproblemet i øjnene og løse det.

Kommentarer er lukket.