Det semi-totalitære Sverige

Af Kasper Støvring 61

På søndag går svenskerne til valg i det, der efterhånden må betegnes som et semi-totalitært land, et land med totalitære træk. Det kan være meget sjovt at gøre grin med svenskernes politiske korrekthed, når de forbyder rullegardiner med Pippi Langstrømpe, Haribo-lakridser, Tintin-tegneserier, børnebøger, teaterstykker og meget mere med henvisning til, at disse ting er ”racistiske”. Men når man går så vidt som til at fængsle en kunstner, Dan Park, for at gøre brug af sin ytringsfrihed, melder alvoren sig for alvor.

 

Den totalitære tendens bliver nu tydelig for de fleste. Og når jeg taler om det totalitære, mener jeg både stat og borgere, for mange svenskere synes at være blevet socialiseret ind i et system, så de selv har fået et totalitært sindelag.

 

Der er naturligvis flere forklaringer på svenskernes totalitære knægtelse af ytringsfriheden. Her kommer ét bud på en hovedforklaring. Det har at gøre med homogenitet og sammenhængskraft, og de to ting hører intimt sammen. Når man deler kultur, har man let ved at identificere sig med hinanden, tillid kan vokse frem, og samarbejde omkring fælles mål og løsning af problemer bliver meget lettere.

 

I en homogen tillidskultur har borgerne let ved at løse deres konflikter i civilsamfundet. ”Det finder vi ud af”, siger man. Det gælder et land som Danmark.

 

I et mere kulturelt opsplittet land uden den samme grad af civil sammenhængskraft træder domstolene ind for at løse konflikter. ”See you in court!”, siger man her. Det gælder et land som USA.

 

I et stærkt opsplittet, multikulturelt land uden tillid mellem grupperne, er man bange for hadsk tale, fordi grupperne så kan mobiliseres til at udøve fjendtlige handlinger mod hinanden. Derfor indskrænker man ytringsfriheden radikalt. Det gælder et autokratisk, totalitært land som Singapore.

 

Det forstemmende ved Sverige er nu, at man er ved at omdanne det homogene land til et multikulturelt land. Man er blevet så bange for, at grupperne – dvs. i praksis ofte muslimer – skal tage anstød af frie ytringer, at man nu helt vil forbyde disse ytringer. Man er med andre ord på vej over i det totalitære.

 

Mere multikulturalisme = mindre sammenhængskraft = mere totalitarisme. Og tillidsniveauet i Sverige er på vej ned, især i de mest mangfoldige områder.

 

I anledning af det forestående valg kommer her yderligere en række uhyggelige ting om det ekstreme Sverige, du altid gerne har villet vide, men har været for bange til at spørge om.

 

Sveriges statsminister Fredrik Reinfeldt udtalte forleden: ”Vi får ikke råd til så meget andet end indvandring.” Det er da ærlig snak. Ingen velfærdsforbedring, for udgifterne til udlændinge snupper det hele.  I Danmark ville det udsagn være det samme som at underskrive sin egen dødsdom som politiker; i Sverige siger man det i en valgkamp – for at genvinde magten! Reinfeldts bemærkning blev ledsaget af buddet om, at ”vi skal åbne vores hjerter” for udlændinge, Sverige skal være en ”humanitær stormagt”.

 

Udtalelsen kom efter, at Migrationsværket bad om 48 milliarder ekstra de næste fire år. Ifølge økonomen Jan Tullberg koster udlændinge 125 milliarder om året, omkring 250 milliarder svenske kroner om året, hvis man medregner de svenskere, der presses ud af arbejdsmarkedet. Det er da også en sjat. Tjoh, men med tiden vil de mange udlændinge blive en gevinst, siger man så. Det vil næppe ske i et komplekst videnssamfund som det svenske. Ikke-vestlige indvandrere og efterkommeres erhvervsfrekvens ligger milevidt fra hinanden.

 

I Sverige forventer man 340.000 flygtninge over de nærmeste år, og de vil højst sandsynligt få opholdstilladelse og siden statsborgerskab. Danske politikere er bekymrede, og det bør de også være, ikke kun for velfærdsturisme, men også fordi de mange uintegrerede udlændinge fra Mellemøsten og Afrika udgør en betydelig sikkerhedsrisiko. Den svenske sikkerhedstjeneste har allerede afsløret to terrorplaner inden for de seneste par år.

 

Den enorme indvandring medfører, at der foregår en veritabel befolkningsudskiftning i Sverige. I perioden 2000-2013 er gruppen af borgere med anden baggrund end svensk vokset med mere end 875.000, og andelen af etniske svenskere er i samme periode faldet med mere end 113.000. Tallene kan variere alt efter, hvordan man opgør; men der er ingen tvivl om, at Sverige ændres demografisk, og ”demography is destiny”, som man siger på amerikansk.

 

Én ting er de økonomiske aspekter af denne udskiftning, noget andet er kriminaliteten. Morten Uhrskov har i årevis studeret Sverige netop på disse parametre, og han skriver i sine blogindlæg på bl.a. JP, at for alle ”typer kriminalitet har udenlandsk fødte en overkriminalitet på 150 procent, altså to en halv gange mere end indenlandsk fødte. For ’mishandling af ubekendt mand’ er overkriminaliteten på 300 procent og for voldtægt på 400 procent.” I Den Korte Avis har Uhrskov uddybet:

 

”Alligevel rystes man, når man ved, at der i Danmark anmeldes i omegnen af 500 voldtægter om året, mens tallet i Sverige sidste år lå på godt 6.500. Mørketallet, mener svenske eksperter på området, er på mellem fem og ti gange det tal. Alene overfaldsvoldtægterne tegner sig for mere end 1.000 om året, nemlig i snit tre om dagen. I Danmark anmeldes der omkring 17.000 tilfælde af vold. I Sverige ligger tallet i disse år på ca. 110.000. Der er noget, der er gået helt galt hinsidan.”

 

I dagens Weekendavisen anmeldes en bog af Lars Åberg, der beretter om svenske krisecentre, der er fyldt med kvinder, der er ofre for vold. Gerningsmændene er i langt de fleste tilfælde fra Afrika og Mellemøsten, men eftersom man ikke må sige den slags i Sverige, har man vanskeligt ved at løse problemerne, og kvinderne lider derfor dobbelt.

 

Systemets dissidenter, modstanderne mod de totalitære tendenser, lever også risikabelt. I december sidste år blev en sverigedemokrat udsat for et bombeattentat, og andre sverigedemokrater har været udsat for vold og intimidering, herunder partileder Jimmie Åkesson, ligesom partiet må optræde offentligt under fuld politibeskyttelse. I det hele taget er den anti-demokratiske organisering talstærk i Sverige, også på den radikale højrefløj udøves der vold.

 

En svensk officer advarede i 2008 om en kommende borgerkrig i Sverige, hvor tal peger på, at der sandsynligvis begås et mord i døgnet; i landet er der årligt i øvrigt 1,5 millioner anmeldte forbrydelser.

 

Tilbage til det totalitære og anti-demokratiske, i hvert fald anti-liberale Sverige.

 

Én ting er, at Sverigedemokraterne tidligere er blevet nægtet adgang til den afsluttende partilederdebat på trods af, at meningsmålinger viste, at de havde over de fire procent af stemmerne, der er spærregrænsen i Sverige. Sverigedemokraterne har også haft mere end vanskeligt ved at få optaget annoncer i dagspressen. Den svenske presse er overhovedet ikke pluralistisk; tværtimod, den er del af det semitotalitære svenske system.

 

Hvad med søndagens valg? Skal vi ikke bare nøjes med at sige, at selve valghandlingen, afstemningsmetoden, er særdeles kritisabel. Den er nemlig ikke hemmelig, den er ”lidt for åben”, som det hedder i Berlingskes afdækning forleden.

 

Tak for kaffe og held og lykke, siger jeg bare. Fremtiden bliver, skal vi sige: interessant i vores ”broderland”.

 

 

61 kommentarer RSS

 1. Af Jørgen F.

  -

  Svensk censur musik anno 2014:

  Har du set min …,
  min søde fine lille ….
  Har du set … ……
  ja h.n hedder faktisk sånr.
  Har du set min villa,
  min Ville ………. – villa.
  Og nu vil du vide,
  hvorfor villaen hedder sån’.

 2. Af En svensk befolkningsudskiftning « Snaphanen

  -

  […] Danske skribenter er ikke ‘besatte’ af Sverige, som Sydsvenskan skriver nedenfor fordi de ikke kan lide, hvad de danskerne skriver. De er ret velinformerede, og de taler frit fra leveren. Når jeg får Weekendavisens Frede Vestergaard, en af de førende Sverigeskendere gennem mange år, vil jeg også lægge den her. Den konservative tænker Kasper Støvring skriver med versalerne om Sverige i dag i Det semi-totalitære Sverige. […]

 3. Af Jens Cini

  -

  Sverige viser også en anden udvikling som vi ser i resten af vesten. Oprindeligt var frihedhedsrettigheder noget som var et forhold mellem magthaveren og borgeren indenfor en stat. Sådan har det historisk været i vestlige lande i flere århundred.

  Men man overså en et ting. At folk som går ind for rettigheder og retfærdighed også er magtmennesker. Dette “hul” er vi ikke beskyttet imod og det er det som er blevet fyldt ud.

  Med opkomsten af menneskerettighederne fra midt 70erne og frem blev historiske vestlige retsstater forvandlet til “retfærdighedsstater”. Retten var nu ikke borger indenfor en stat -men manglen på retfærdighed udenfor staten -i pricippet resten af verden. (Den udvikling er beskrevet i professor i juridisk historie på Harvard Samuel Moyn i; “The Last Utopia-Human Rights in History)
  Så på mange måder er historiske retsstater blevet erobret af nogle revolutionære retfærdighedsbevægelser som har hele verden som mål.
  Vi blev ikke beskyttet mod deres magtovertagelse og vi blev heller ikke spurgt. Hvor borgerrettighederne gav legitimitet til staten og styrkede dem -vil menneskerettighederne af-legitimende og på sigt underminerede den. Det er stor statsmandskunst vi er genstand for i disse år! Politikerne i Europa vil imøde en revolte. De har selv bedt om det med deres idealisme og ignorance.

 4. Af Krister Meyersahm

  -

  Ja, hvad blev der af de stolte folkehjemsbyggere?

  Nå, svenskerne må gøre som de vil men det er da trist, at statsministeren kynisk kalkulerer med, at de mange flygtninge vil blive en stor gevinst for Sverige – en indtægtskilde! Man må da håbe han får ret for ellers må svenskerne slave i generationer for at få føde på bordet.

  Humanitær stormagt vil han opnå at blive, med sit Sverige-byggeri – usympatisk er det, for folk skal naturligvis hjem til fædrelandet og gøre nytte dér, når og hvis der bliver ro igen. Svenskerne bør kunne klare sig selv uden, at udnytte flygtninges arbejdskraft.

 5. Af Henrik Knage

  -

  Skarp analyse – der behøves ikke yderligere kommentarer, andet end svenskernes valg er beskæmmende for det øvrige Norden!

 6. Af Erik Larsen

  -

  ENIG, det er forfærdeligt, hvad der foregår i Sverige. Landet som jeg som ældre mest havde noget “imod” fordi de altid slog os i fodbold!
  Men i dag er Sverige også en fare mod os danskere, da Øresundsbroen – efter hvad jeg har læst overfører ufatteligt mange fremmede (uden kontrol) – asylansøgere m.m.
  Egentlig er det utroligt ,at Sverige “graver deres egen grav” hurtigere end vi gør!
  Men det er slemt og det bliver slemmere 100% sikkert.
  Vi MÅ have mere kontrol ved Øresundsbroen og togene m.m.
  Lad svenskerne køre deres “løb” , som de gjorde under sidste verdenskrig , hvor det maksimale de gjorde mod nazisterne , var at tage imod nogle få danske jøder – det var alt. Og det er og var præcis deres mentalitet og holdning.

 7. Af Preben Jensen

  -

  Både i Sverige og Danmark er der opstået en dyb afgrund mellem de regerende og de regerede. Både svenskerne og danskerne er nu reduceret til at være 3. klasses borgere i deres egne lande. De betragtes ikke som andet end stemmekvæg og malkekvæg af mange af politikerne og journalisterne. Menneskerettighederne gælder kun for udlændinge, den oprindelige befolkning er mere eller mindre restløs på mange områder.

  Man fylder begge lande med økonomiske, kulturelle, sociale, politiske og religiøse modsætninger og konflikter, og de interne spændinger øges konstant.

  De førende i destabiliseringen af vore lande er netop de politiserende kvinder som er præget af røde, “humanistiske” og paranoide tvangstanker, hvorfor deres politik mest går ud på at redde hele verden, og gerne på deres eget lands bekostning.

  Rødfeministernes radigale “visioner” risikerer at ende i statsbankerot og borgerkrig. Kortsynede, landsskadelige og inkompetente politikere som dem der har samlet sig i R, S, SF og EL bør vælgerne stritte ud ved næste valg.

 8. Af Henrik S

  -

  Kasper
  Tallene taler deres klare sprog. Godt beskrevet!

  Godt man ikke er svensker , men de vil det jo selv , så lad dem dø i synden!

  Vi danskere må bare vise rettidig omhu og ikke give nogen øllebrøds barmhjertighed når svenskerne beder om solidaritet og hjælp , men huske på deres hovmodige korrekthed overfor almindelig sund fornuft.

 9. Af Bjarne Munk Christensen

  -

  De omtalte 340.000 såkaldte indvandrere ( bekvemmelighedsflygtninge – som oftest unge mænd deserteret fra militærtjeneste i deres hjemland ) er jo kun “toppen af isbjerget” ( fortroppen )når de skal have familiesammenføring når vi nemt op på 8 – 900.000,der alle skal have boliger, arbejde m.v. – selv en massiv jubelidiot kan se, at det umuligt kan lade sig gennemføre i et land, der i forvejen har svært ved at skaffe jobs og boliger nok til den nuværende befolkning ( økonomien er for nedadgående nu og den svenske arbejdsløshed er voksende ) – derfor smides de gamle svenskere nu ud af plejehjemmene og stuves sammen på sovesale og lignend 3die. rangs boliger- massivt vanvid.
  Hvis svenskerne absolut vil begå økonomisk selvmord så lad dem endelig gøre det – imedens må vi så tage vore forholdsregler, således at alle deres bekvemmelighedsflygtninge kan standses
  ved broen inden de ( når vanviddet i Sverige endeligt bryder sammen ) strømmer over til os som en kæmpe græshoppesværm…………………….ikke sandt??
  PS. de 340.00 er KUN de næste 4 år – hvad mon der så efterfølgende sker mon..- gæt selv..?

 10. Af hans jensen

  -

  Meget af det Støvring skriver er faktamæssigt helt forkert. At SD skulle have været udsat for bombeattentat er ren løgn, eftersom det var et attentat, de selv havde iscenesat i bedste Hitler stil. Ikke at jeg mener at svensk invandrer politik er den rigtige, men Sverige er helt anderledes end Danmark -et stort land med få indbyggere. Desværre flokkes dog indvandrerne og flygtningene i storbyerne. Jeg har boet mange år i Sverige og kan berolige jer danskere med at svenskerne har det aldeles udmærket. De er ofte sportige friluftsmennesker med hjertet på det rette sted. De brokker sig ikke over lidt småproblemer, de gamle og ældre får den pleje de behøver, skolerne fungerer nogenlunde -men ikke lige så godt som de finske. Sundhedsvæsenet ligger nogle år foran Danmark, specielt hvad angår digitalisering,

 11. Af Jens Cini

  -

  Hans Jensen
  Der er utroligt meget materiale om Sverige og de omkostninger indvandringen har for landet. Den kurdisk-Iranske økonom Tino Sanandaji har på hans blog gennemhullet flere officielle undersøgelser for manipulation se. http://www.tino.us .Det er sikkert så alle andre forhold hvor information ikke kommer for en bredere offentlighed. Tilbage i 90erne skrev en professor i antropologi en kronik om multikultur i Afrika og dens konsekvenser for Sverige. Hun blev truet med fyring.

 12. Af Preben Jensen

  -

  Vi véd fra masser af lande, og fra tiden 1914-18 og 1939-45 at når demokratier og civilisationer bryder sammen, er døden og ondskaben de store vindere. Der er simpelthen ingen grænser for hvad fladpandede og uduelige politikere (og journalister) kan påføre en befolkning af idioti, elendighed og lidelser, hvis befolkningerne er sat uden for indflydelse.

  I Sverige er der nu på samme tid flere forbrydelser igang mod befolkningen. Den er (1) udsat for en invasion og besættelse af kulturfremmede. Der er allerede tæt på et par millioner indvandrere, og nu kommer der så 350.000 til 500.000 oveni plus nok mindst en million yderligere via indvandring af slægtninge, venner og bekendte, fætre og kusiner, onkler og tanter osv. Inden for overskuelig tid kan der være 5-7 millioner asylanter der alle skal have penge, boliger, jobs og forsørgelse, hospitalshjælp, politi-bistand og andet.

  (2) Så er der al den kriminalitet som den svenske regering har importeret, direkte eller indirekte. Hundredtusinder af svenskere er ofre for indbrud, overfald og påsatte brande osv.

  (3) Der er sket enorme forringelser af den svenske velfærd. (4 ) Som i Danmark har et voldsomt skattetryk skabt arbejdsløshed. (5) Nye sygdomme og hospitalsskandaler er begyndt at plage svenskerne.

  Noget tyder på at den politiske top i Sverige vil gøre alt for at sabotere demokratiet, dels via hetz, dels ved beluring af vælgerne, dels ved at ignorere Sverigesdemokraterne. Men nu må vi jo se hvad søndagen bringer.

  Det står endnu ikke helt så slemt til her i Danmark, men velfærdsstaten er begyndt at bryde sammen, og det samme er økonomien, retssikkerheden, familiemønstret og sundhedssystemet. Danmark er snart een stor spareøvelse, skatterne stiger, mængden af tvang og ufrhed stiger, kriminaliteten og nye sygdomme er en trussel mod alle, og tusinder af patienter og pårørende sjofles af systemet. Hvis vi ikke genopbygger demokratiet og får bedre politikere på banen, vil Danmark indhente Sverige og være et katastrofe-område om få år. Men inden vi når frem til kaos og ragnarok, vil talrige danskere allerede være røget ud i kulden og mørket.

  Både i Sveriges og Danmarks tilfælde kan man tale om en slags tidsindstillet folkemord. Masseindvandringen er en kæmpebombe under begge lande (ja, faktisk under hele Europa). Og hertil kommer så nedbrydningen af infrastrukturen hvor skoler, hospitaler og kaserner omdannes til asylcentre, hvor kirker lukkes og erstattes af moskeer, og hvor arbejdspladser flyttes til udlandet pga. brandbeskatning og bureaukrati.

  Regeringen er håbløs, og det begynder at se sort ud, men radio og tv påstår at det nu går fremad, og at danskerne er verdens lykkeligste folk.

 13. Af Preben Jensen

  -

  I Sverige er der folk som synes at det ikke længere giver mening at deltage i den offentlige debat, fordi der er alt for megen censur. Og her på de forskellige blogs er der også ved at være så meget bøvl, censur, forsinkelser og “forsvindinger” efter at det nye filter er kommet i gang, at der er alt for megen tidsspilde. Giver det stadig mening at deltage….?

 14. Af John Klausen

  -

  Det er en dybt bekymrende udvikling. Sveriges uansvarlige asylpolitik truer på sigt ikke alene landets egen stabilitet, men også nabolandenes. Danmark kan jo ikke forbyde syriske flygtninge med svensk pas indrejse i Danmark og dermed adgang til tagselvbordet med sociale ydelser. Derfor vil Danmark på sigt komme til at bære en del af den økonomiske og kulturelle byrde af det enorme antal syrere, Sverige har budt og vil byde velkommen.

  Vores politikiere må i hast få revideret vores nordiske samarbejde ang. den nordiske pasunion der blev etableret 1. juli 1954, igen en aftale / konvention fra en svunden tid.

  Vi skal have grænsekontrol, og alle skal som f.eks vores storebror USA have taget fingeraftryk,iris scaning samt DNA ved ind rejse !

  Demokrati ….i Sverige………

  Sverige: Her kan alle se hvad du stemmer 27082001

  http://ekstrabladet.dk/nationen/article4146558.ece

  Der er ikke gode tider” i sigte.

  Nok nærmere, en ny Europæisk storkrig, hvis der ikke gribes til HANDLING af vores NYE regering, efter den nuværende historisk upopulære amatøragtige landsskadelige regering er smidt i pisserenden

 15. Af John Klausen

  -

  Sencur er stigende i Danmark. “Vi er blevet kuppet, indenfra !”

  Vi kan se AT MIN 25 % af alle der kommer og råber “asyl,mig HA”, bliver taget for lovovertrædelser inden for ganske kort tid.

  Hvis vi sammenholder disse tal med, ordensmagtens øvrige opklarings kvoter…..

  Jamen , så er “de” ca. 80% lovbrydere ALLE sammen.

  Godt vi stadig, i Danmark har folk, der kan se “problemet” og meget lidt cencur /som dog stadig er stigende), modsat Sverigestan, som er lige lukt på vej mod afgrunden.

  Seneste tal om “Deres ” kriminelle aktiviteter

  Tyskland http://www.bmi.bund.de/SharedDocs/Downloads/DE/Nachrichten/Pressemitteilungen/2014/06/PKS2013.pdf?__blob=publicationFile

  Schweiz: http://www.bfs.admin.ch/bfs/portal/de/index/themen/19/03/02/key/01.html

  Søg selv andre lande, det er dog samme billede overalt.

  NÆSTEN ALLE Muslimer ønsker SHARIA lov.

 16. Af Preben Jensen

  -

  Det virker mærkeligt at Berl. pludselig indfører censur og forsinkelser. Pga. nye ejere?

 17. Af Per Christensen

  -

  I en periode af mit liv har jeg boet og arbejdet i Sverige i 7,5 aar. Der er mange omraader hvorpaa Sverige fungerer bedre og mere effektivt end Danmark. Man er generelt dygtige til at organisere ting og sager saa det bliver fornuftigt og effektivt. Paa min arbejdsplads var man dygtige til at skabe holdaand og udfoere holdarbejde – jeg fornemmede at det er noget man generelt er gode til i Sverige.
  Dog oplevede jeg ogsaa blandt svenskerne:
  1. En naermest hellig overbevisning om at Sverige og Sveriges ‘model’ er klart bedre end andre landes og verden skal reddes af Sverige.
  2. En naesten blind tro paa at systemet tager aldrig fejl og det ikke er noget problem at registre samkoeres.
  3. En angst for at diskutere emner og meninger offentligt eller i grupper, som ikke passer med den “officielle og rigtige” holdning.
  4. En tendens til at tie ihjael ting som ikke er ‘passende’ eller ikke stemmer med den “ideelle svenske model”.
  Jeg blev traet af disse ting i laengden og ville ikke at mine boern skulle vokse op i et saadant system og miljoe – saa vi flyttede vaek (dog ikke til DK, som har sine egne store problemer…!).

 18. Af Jesper Lund

  -

  @Kasper Støvring

  Dit indlæg omhandler bl.a. hvilket problem, som det store antal syriske flygtninge, Sverige planlægger at modtage, vil være for Sverige og for Danmark. Du nævner ikke med et ord baggrunden for det store antal flygtninge. Heller ikke, hvem der skulle være mere egnet til at modtage disse flygtninge, hvis Sverige ikke skulle gøre dette.

  Simple opslag på internettet giver tal hvor mange flygtninge, der er i verden, hvor de opholder sig og hvilke lande, der flygtes fra/til. Disse tal viser at fleste flygtninge befinder sig i i eget land eller i et naboland.

  Har du et foreslag til en rimelig fordeling af de flygtninge, der desværre findes i verden pga. en konfliktfyldt verden?

 19. Af Hans Hansen

  -

  Spørger man muslimerne selv, om de ønsker sharia lovgivning, så ser den danske statistik sådan ud:

  ”Den danske lovgivning [bør] i højere grad afspejle Sharia-lovgivningen”

  Ja/Enig/Delvist enig => 11%

  Nej/Delvist uenig/uenig => 77%

  Ved ikke => 12%

  Kilde. Cepos for Danmarks Statistik

  http://www.cepos.dk/fileadmin/user_upload/dokumenter/Muslimske_indvandrere_og_efterkommeres_holdning_til_frihedsrettigheder.pdf

  Jeg kender ikke de Svenske tal.

 20. Af Niels Jensen

  -

  I Sverige åbner de deres hjerter og endnu værre deres (slunke?) tegnebog for en massiv flygtninge-indvandrerstrøm. Det må de da selv om, tænker nogle måske. Nej, det må de ikke selv om, for det bliver også Danmarks problem. Vi har faktisk en historisk begrundet bekymring om og interesse for Skaane, Halland og Blegind. Øresundsbroen er jo historisk set ikke en grænsebro mellem Danmark og Sverige. Den ligger midt i Danmark, så vi er i aller højeste grad involveret i den svenske stats ambitioner om “åbenhjertighed”.

 21. Af Hans Hansen

  -

  Jesper Lund

  “Har du et foreslag til en rimelig fordeling af de flygtninge, der desværre findes i verden pga. en konfliktfyldt verden?”

  ——–

  Først og fremmest at udskille islamisterne fra opholdstilladelse. Sortere de politiske islamister fra allerede fra starten. Derudover ændre betingelserne for udvisning og forbyde islamistisk politisk organisering.

  Ændrede krav IHT kriminalitet, og ændrede protokoller IHT socialbelastning, vil formentlig yderligere være et befolkningskrav, således at omkostningerne vendes til indkomst, eller som minimum at hjælpen bliver omkostnings neutralt.

  Det må anses som forudsætninger, før der kan blive tale om befolknings accept af anderledes fordeling af nyankomne. Man vil gerne hjælpe, men man vil ikke være til grin for sin ulejlighed.

 22. Af Hans Hansen

  -

  Jesper Lund

  “Har du et foreslag til en rimelig fordeling af de flygtninge, der desværre findes i verden pga. en konfliktfyldt verden?”

  Først og fremmest at udskille islamisterne fra opholdstilladelse. Sortere de politiske islamister fra allerede fra starten. Derudover ændre betingelserne for udvisning og forbyde islamistisk politisk organisering.

  Ændrede krav IHT kriminalitet, og ændrede protokoller IHT socialbelastning, vil formentlig yderligere være et befolkningskrav, således at omkostningerne vendes til indkomst, eller som minimum at hjælpen bliver omkostnings neutralt.

  Det må anses som forudsætninger, før der kan blive tale om befolknings accept af anderledes fordeling af nyankomne. Man vil gerne hjælpe, men man vil ikke være til grin for sin ulejlighed.

 23. Af Bjarne Munk Christensen

  -

  – M.h.t. det bizarre flygtningevanvid i Sverige og de enorme omkostninger, det medfører for samfundet ser vi nu også en begyndelse her i DK, hvor kvinder nu bliver tvunget til indlæggelse på “mande stuer”- noget der ville være utænkeligt selv for 100 år siden.
  – De nye såkaldte “super-hospitaler” UDEN køkkener står klar om “KUN” ca. 10 år – imedens har man nedlagt alle de andre, tidligere velfungerende hospitaler, som der jo ikke er brug for…….ikke sandt?
  – Dette er kun en ganske “spæd begyndelse” men – helt sikkert – “skriften på væggen”.
  PS:: “næste skridt” på “vejen” bliver nok feltlazaretter..??
  TÆNK!

 24. Af Preben Jensen

  -

  MÅSKE DET ER BEDRE AT VÆRE FREMSYNET END DØVBLIND…….??!!!!!

  De døvblinde forstår ikke at Sverige og Danmark er to lande hvor befolkningerne forrådes og bedrages, og at konsekvenserne kan blive helt enorme og meget uhyggelige. Måske det er på tide at vågne op og sige fra overfor de radigale, de skabsradigale og de øvrige forklædte kommunister…………….

  Det er barbarernes indtogsmarch der spilles i baggrunden, men regeringen er ligeglad, og feministerne og pladderhumanisterne er ligeglade, og hjælper hellere end gerne med at nedlægge Danmark.

  Ødelæggelsen af familier, mænd og børn, og hele vores kultur og infrastruktur, fred og sikkerhed skrider planmæssigt fremad under regeringens “ledelse” der er alt andet end fremsynet, dansksindet og menneskevenlig. Aldrig før er danskerne blevet behandlet med en sådan iskold nedladenhed og magtarrogance.

  Alle erfaringer viser at det er knald i låget at lade et demokrati smuldre og forvitre og at forære fædrelandet væk til fremmede magter, men vores historieløse politikere ignorerer alle historiske kendsgerninger, selv de blodigste og frygteligste.

  Se også ovenfor, eller læs Antony Beevors bog om 2. verdenskrig, eller Alexander Solsjenitssyns store værk om rædslerne i Sovjet-unionen. (og så er der den korte og snaphanen om ISIS/ IS )

 25. Af Niels Peter Lemche

  -

  Tja, Hans Hansens statistik ovenfor sagde vist, hvad der skulle siges: 11% muslimer i DK for en tilnærmelse af dansk lovgivning til Sharia, 77% imod. Undskyld, hvad har I gang i?

  At en væsentlig del af den igangværende flygtningestrøm fra Mellemøsten består af kristne, der render for deres liv, det skulle vel ikke kræve megen intelligens for at forstå. Det er ikke sjovt at få halsen skåret over, selv ikke i Mellemøsten. Israel er vældig god til at integrere de kristne flygtninge — venter en større portion fra Jordan — så skulle vi ikke skamme os, hvis vi begynder at stille spørgsmål til, at de skal kunne komme her, til et sådan kristent land?

  Hørte heldigvis en god udsendelse i P1 forleden morgen om alt det her. Der er altså andre stemmer her i landet end de mange her, der mere eller mindre er ekkoer af hinanden og vel knyttet til den samme baggrundsorganisation.

  Og så endelig Sverige: Glem for det første Skåne, Halland og Blekinge som dele af Danmark. Det er de lige så lidt som Sydslesvig og Holstein. Man koketterer med den danske baggrund, som man først fornylig har fået genopfrisket (og her er virkelig et kritikpunkt af Sverige, den påtvungne glemsel af alt om Danmark efter Skånske Kriget), men at tro at de vil overføres til afgiftshelvedet i Danmark …. glem det!

  For ældre er det interessant at vide, at Sverige nys blev kåret internationalt som det bedste land i verden at blive gammel i.

  Så alt vrøvlet med, at nysvenskerne vil strømme over broen for at skære halsen over på danskerne er let at afsløre. Hvad skulle de dog det for? Det er jo for tiden snarere således, at danske ballademagere strømmer over broen for at sætte gang i den i Malmö.

 26. Af Jens Cini

  -

  Jesper Lund
  Hvad angår fordelingen af flygninge er svaret enkelt. De skal være i leje i nærområdet hvis de skal have hjælp.
  Flygninge konventionen blev underkrevet i en anden tid. Dengang var 3.5mio mennesker i både Danmark og Syrien. idag er der 5.mio i Danmark og 23.mio i Syrien.
  Hvis jeg tegner en forskring -dækker den ikke ved uansvarlig adfærd -den erstatter ikke ting som jeg ikke har mistet.
  Flytningepolitikken idag hvor folk kommer til vesten bygger på en logik hvor ustabilitet s.fla uansvarlig adfærd dækkes (ustabilitet pga. demografi) og man får erstattet noget med noget man ikke har mistet. 3.verdens flygtningene får en markant fremgang i leveforhold end deres oprinelige samfund kunne give hvis det var fredligt og stabilit. Der er ingen logik i dette. Vi skal ikke være bundet af nogle 70.årige idealer som har vist sig, at være igennemtænke og naive.

 27. Af Anders Lundström

  -

  I all den denna danska upprördhet, låt mig bara försöka informera om en liten detalj som är självklar i Sverige, men som tycks vara okänd i Danmark. Sedan 70-talet finns en stor befolkning av mellanöstern-kristna i Sverige. De bor på flera olika platser i Sverige, men den största gruppen finns i Södertälje. När regeringarna i Irak och Syrien nu inte längre kan beskydda de kristna befolkningarna, så måste de fly. Vad är då mer naturligt än att fly till de länder där det redan finns väl integrerade mellanöstern-kristna och dit kristna är välkomna. Detta händer just nu och är en förklaring till varför Sverige (och Tyskland) tar emot kristna flyktingar i stor skala från just dessa länder.

 28. Af Johan Kalson

  -

  För mig som bor i sverige – är Sverige ett exempel på homogen tillitskultur. Kulturen är väl så homogen att det provocerar danskarna? Att däremot beskriva Sverige som ett land som glidit i sär på det vis som görs i den här artikeln – är ett tydligt tecken på att skribenten inte bemödat sig att förstå Sverige. Det finns gott om problem i Sverige och de kan säkert vara svåra på många vis. Men den här artikeln var inget exempel på visdom.

  Diskussionen om kriminalitet är svår. Statistik är knepig. Min bild är att folk anmäler betydligt mer nu än tidigare. Våldtäkter, som tas upp, är ett begrepp som har en betydligt vidare tolkning i sverige än på andra håll. Kriminaliteten har faktiskt gått ned över tid i landet. Det upplevs inte vara något stort problem. Tilliten till det offentligasamhället har vuxit och är hög och stabil. Politik lockar och folk tycker om att debattera och engagera sig.

  Så till sist. Vi har valhemlighet också i Sverige. Givetvis.

 29. Af Rotherham City Council « Snaphanen

  -

  […] legitim indvandringskritik, men her gik de længere, end de burde. Det er totalitarisme light, som Kasper Støvring skrev i går. De skubber grænsen meter for meter. SD må politianmelde Ekots chef Anne Lagercrantz på […]

 30. Af Niels B. Larsen

  -

  Sverige og svenskerne er velkomne til at fortsætte det kulturelle selvmord.

  Men vi bør minere broen og bygge kanonbåde, så vi kan holde både svenskere og “nysvenskere” på deres egen side af vandet.

  Vi har problemer nok med udlændinge i forvejen.

 31. Af Søren Sørensen

  -

  Vågne lagde naturligvis mærke til farven af regeringen-blå-i Sverige.

  Der som her, er og var det den borgerlige regering der mere end fordoblet indvandringen til dk..kun billigere au-pair slaver og underbetalte udlændinge og derved frasorteret statsborgere interesserer.

  Liste ø kun interesserer sig for emnet via fagforeninger og ordentlige løn som har fejlet fatalistisk .

 32. Af John Laursen

  -

  d. 13/9 kl. 8.35 skriver Hans Hansen følgende : ” Spørger man muslimerne selv, om de ønsker sharia lovgivning, så ser den danske statistik sådan ud :

  ” Den danske lovgivning ( bør ) i højere grad afspejle sharia-lovgivningen ”
  Ja/Enig/Delvist enig => 11 %
  Nej/Delvist uenig/uenig => 77 %
  Ved ikke => 12 %
  Kilde. Cepos for Danmarks Statistik
  Jeg kender ikke de svenske tal ”

  Der kan ikke være tale om statistik men om en meningsmåling. Hvor mange muslimer er blevet spurgt ? Hvor lang tid strakte meningsmålingen sig over ?

  Der er stor forskel på statistik og en meningsmåling. Man kan lave pålidelig statistik over f.eks. antallet af indregistrerede motorkøretøjer i Danmark for en bestemt periode, antallet af dømte for færdselsovertrædelser i en bestemt periode, antallet af indsatte i landets fængsler i en bestemt periode.
  Hvad meningsmålinger angår så er pålideligheden af dem ringe. Menneskers meninger og holdninger til dit og dat er meget ofte situations og tidsbestemt og afhængig af hvem der spørger.
  Svarene i ovennævnte meningsundersøgelse ville sandsynligvis have været helt anderledes hvis det havde været muslimernes imam der havde udspurgt dem og ikke en person fra Cepos.
  Når der er tale om menneskers meninger og holdninger som de bliver udspurgt om kan svarene fra mennesker uden klare meninger og holdninger være tidsbestemt, så de i morgen eller i næste uge mener det stik modsatte af hvad de svarede på det tidspunkt de blev spurgt.

  At fæste lid til Cepos såkaldte ” statistik ” som Hans Hansen viderebringer her, vil være topmål af dumhed.

 33. Af Preben Jensen

  -

  Der er nogen som forsøger at tegne rosenrøde billeder af Sverige og Danmark. Iflg. dem er de to lande vældig idylliske og alt er fint og godt og i verdensklasse.

  Ja, er man ignorant kan man jo se bort fra alt, så længe man selv er velbjerget. Men ellers taler tallene og kendsgerningerne jo et tydeligt sprog om to lande som er ved at blive ødelagte ovenfra og indefra. Råddenskaben breder sig overalt, og millioner af borgeres økonomi og velfærd angribes og undergraves.

  Desværre betyder det nye primitive og vilkårlige blogfilter at det snart ikke længere giver mening at deltage i disse debatter. Alt for mange grundige analyser “forsvinder” bare.

 34. Af Leif Knudsen

  -

  “Semi”? Nej. Sverige er et fuldt udviklet fascistisk samfund, det røde af slagsen. Man har samme undertrykkelse af anderledes tænkende som i hedengangne DDR, hvor statens paroler blev håndhævet håndfast og hver frivillige gadebøller sørgede for at lukke munden på dem, der ikke fulgte statens paroler.

  Hvem husker ikke, at det svenske postvæsen nægtede at dele post ud, som indeholdt ikke-politisk-korrekt materiale. Mennesker, der udtrykker bare mild kritik ved systemets paroler bliver udsat for berufsberbot og fyret fra deres arbejde. Almindelige mennesker, som vil udrykke deres mening, som ikke passer til parolerne bliver konsekvent afvist af de stats-tro medier.

  Sverige er et fuldbyrdet rød-fascistisk samfund og er med sine midler uskelneligt fra DDR.

 35. Af “Mångkulturalismen leder till ett totalitärt samhälle” « Avpixlat

  -

  […] Kasper Stövrings mycket klarsynta text kan läsas i sin helhet HÄR. […]

 36. Af Frank Lassen

  -

  Østrig blev udelukket fra det (selverklærede!) gode selskab ifm. Jörg Haider – Sverige kan fængsle en kunstner og destruere hans kunst uden nogen reagerer 🙁
  Det er DYBT beskæmmende og jeg mener Danmark skal reagere over for det svenske kalifat på samme måde som vi reagerer på andre overgreb på ytringsfriheden/menneskerettighederne. Havde Dan Park været muslim, så havde verden stået på tæerne af hinanden for at fordømme Sverige.

  Grænsekontrollen mod Sverige skal genindføres – og i høj grad intensiveres, og så skal de smides ud af Nordisk Råd.

 37. Af Bjarne Munk Christensen

  -

  Niels Peter Lemche

  ….Sverige er kåret til at være det bedste land at blive gammel i
  citat/slut

  – sig mig er du blevet komplet vanvittig, eller blot radiGAL….?? – Jeg har selv
  familie Sverige og kender flere svenskere særdeles godt – dit postulat er
  DECIDERET USANDT og ren PROPAGANDA!
  – fakta er, at de gamle, etniske svenskere smides ud af plejehjemmene og stuves
  sammen i sovesalsagtige boliger, fordi de “kulturberigende indvandrer” skal
  have de svenske plejehjem grundet manglede lejligheder.

  Det hedder også MASSIV RASCISME imod landets egen befolkning !!

  – en stat, hvor man

  – ikke længere kan afgive sin stemme uden “sidemanden” kan få at vide, hvad
  man stemmer på
  – ikke længere frit kan udtrykke sin kunst uden at blive arresteret og fængslet
  – ikke længere kan tillade sig at læse Tin-Tin og sy “Pipi-langstrømpe gardiner” – de
  er “ukorrekte”
  – ikke længere kan udtrykke en politisk indstilling imod “systemets meninger”
  uden sanktioner
  – ikke længere kan få optaget en annonce i aviserne, hvis ikke “politisk korrekt”
  – ikke længere kan bibeholde sit job, hvis man ikke er “politisk ren” ( læs –
  Berufsverbot )
  – ikke længere kan afgive sin stemme på et politisk parti uden at møde massiv
  fordømmelse af den “politiske elite”, der direkte fordømmer en sådan “anløben,
  suspekt person”
  – ikke længere kan påregne at leve i et land, der varetager dets eget folks
  interesser

  ER EN RENDYRKET DIKTATURSTAT!

  hverken mere eller mindre og nok så mange udenoms forklaringer kan ALDRIG ændre denne
  modbydelige kendsgerning !!
  citat af Winston Churchill/

  “Engang i fremtiden vil de SANDE fascister betegne sig selv som ANTI-fascister”!!
  citat/slut

  og hvem mon Niels Peter Lemche er de SANDE fascister i Sverige i dag..?
  Landet Sverige eksisterer ikke mere – i stedet er vi vidne til skabelsen af en ren GALEANSTALT
  samt en “politisk korrekt diktatur” – uden sidestykke i hele verdenshistorien – især, fordi man aldrig tidligere i verdenshistorien har set et folk, der i den grad lader sig hjernevaske til at fordømme og sjofle ALLE tidligere svenske generationers enorme slid og slæb, under store afsavn, og med store ofre for at skabe et homogent og trygt samfund at leve i – alt det er nu ødelagt for AL FREMTID!
  Foragt og væmmelse er ikke ord, der er tilstrækkelig dækkende.

 38. Af Preben Jensen

  -

  Ja, det begynder at se ud som om Sverige allerede er noget af et forræderisk og fascistisk/ rødnazistisk diktatur.

  Måske det er indvandringsindustrien, nykommunisterne og pladderhumanisterne der har korrumperet landet og afskaffet demokratiet? Mon det nye svenske parti bliver offer for valgsvindel? Det gør det jo nok.

  “Feministisk initiativ” er tydeligvis en sekt der mest består af lesbiske eller mandshadende feminister der er gået helt fra forstanden, men de bakkes op af mange uvidende og sindsforvirrede politiserende kvinder, så sektens indflydelse på svensk politik bliver nok ikke helt ubetydelig.

  Sverige er et land på vej ned, vi må håbe at Danmark ikke bliver trukket med i faldet.

  For også Danmark begynder at ligne det skæve tårn i Pisa, med den forskel at fundamentet er begyndt at slå revner, og med den forskel at Danmark ligesom Sverige læner sig ud over en afgrund der er bundløs.

 39. Af Preben Jensen

  -

  PS: Også i Danmark er regeringen begyndt at fordrive danskerne fra deres boliger, med velfærdsforringelser, afgifter, grundskyld, nye stramme regler, åger og grov incasso…….. hvorefter boligerne foræres til eller udlejes til indvandrere.

  Kulturberigerne har RET til en bolig. Danskerne har kun ret til at skaffe penge nok eller blive hjemløse.

 40. Af John Laursen

  -

  Leif Knudsen skriver d. 13/9 kl. 22.12 : ” Sverige er et fuldbyrdet rød-fascistisk samfund og er med sine midler u-skelneligt fra DDR “. og det har han fuldstændig ret i.
  Herhjemme står det også skidt til. Her har venstrefløjs-partierne gjort sig til mæcen og velgører for den del af ungdommen som er menneskeligt og moralsk ødelagt og som udgør samfundets bærme.

 41. Af Daniel Åstrand

  -

  Jag ser att några apologeter för dagens Sverige har försöka att påvisa att allt är som det ska vara.
  Själv är jag svensk och jag kan erkänna att det ligger mycket i vad Kasper skriver. Det har skett en skrämmande utveckling bara de senaste 4 åren. Sedan Sverigedemokraterna kom in i riksdagen har hela samhällsdiskussionen blivit nästan frireligiös. Alla förväntas ta avstånd från “det onda” och öppet visa sin avsky mot rasism Sverigedemokraterna (tidningar försöker banka in budskapet att dessa är identiska). Rasism är det enda som diskuteras. Det som var okej innan 2010 är nu helt VERBOTEN. Artiklar på internet från 2009 om hur tiggare kan vara organiserade får nu tillägg att “i dagsläget verkar det inte vara så”.
  En Pippi Långstrump-gardin med ett originalmotiv, där Pippi fläktas av två mörhyade barn, anklagas för rasism och gardinen dras in.
  Jag kan bara jämföra det med den hysteri som fanns på 1600-talet över häxor.

  Vi har kvällstidningar som i samarbete med kriminella vänsterextremister går igenom databaser över människor som kommenterat anonymt på sidor och hänger ut dem. I första hand hänger man ut Sverigedemokratiska politiker, i andra hand privatpersoner som innehar högre positioner (plus en pensionär).
  Vi har public service som påstår att Sverigedemokraternas partiledare är “spelmissbrukare” två dagar innan valet för att påverka valet. De säger inte vilka källor de har, men det är ändå 100% säkert att de som lämnat materialet till SR har begått ett brott mot sekretess.

  Tyvärr så tror jag att det kommer att bli betydligt värre innan det kan bli bättre.
  Sverige kommer dock aldrig att bli som det en gång var.

 42. Af Daniel Åstrand

  -

  Till Anders Lundström – den stora majoriteten av flyktingar från mellanöstern är muslimer. Samtidigt som kristna faktiskt kan få avslag på sin asylansökan så kan ALLA som har syriskt medborgarskap komma till Sverige och få permanent uppehållstillstånd.

  Till Johan Kalson – Graden av tillit minskar i Sverige. Om du upplever Sverige som en homogen tillitskultur så betyder det att du bor på ett segregerat ställe där andelen invandrare är låg.
  Du kan testa att bo i Malmö eller Södertälje så får du uppleva en annan form av homogenitet – arabiskt med spridda inslag av svenskar.

  För bara ett par decennier sedan var begreppet “gruppvåldtäkt” i princip okänd. Detta har, med några enstaka undantag, aldrig förekommit i nordiska kulturer. Det är därför alla som är kritiska mot den svenska invandringspolitiken, alltifrån rena nazister till de som slentrianmässigt kallas för “rasister” fastän de inte har något mot invandrare i sig utan bara ogillar vissa inslag i vissa kulturer.
  Kriminaliteten påstås ha gått ner efter att definitionerna ändrats. Dessutom har vissa brottskategorier som tidigare var vanliga i princip försvunnit.
  Och jo, kriminalitet upplevs av många som ett problem, vare sig det är unga invandrarkillar som rånar en på mobilen eller östeuropéer/svenska knarkare som gör inbrott i ens bostad.
  De som upplever landet som säkert är de som lever segregerat i sina trygga medelklassreservat.

  Valhemlighet har vi än så länge i Sverige. Så länge Researchgruppen/Expressen eller kanske Public Service inte bryter mot den och hänger ut alla som “röstat på rasisterna”. Jag kan föreställa mig denna löpsedel i Expressen_ “Dessa har röstat på SD i din kommun – fullständig information över de människor som valde rasismen”

  Så till sist. Vi har valhemlighet också i Sverige. Givetvis.

 43. Af Annette Olesen

  -

  @ Daniel Åstrand

  Tak fordi du opponerer mod de indlæg fra andre svenskere her i debatten. Jeg følger særdeles godt med i forholdene i Sverige (og har familie i Sverige) og kan kun give dig (og Støvring) ret – det ryster mig, at der overhovedet er nogen som kan forsvare hvad der sker i Sverige i dag.

 44. Af Hans Hansen

  -

  John Laursen

  “Der kan ikke være tale om statistik men om en meningsmåling. Hvor mange muslimer er blevet spurgt ? Hvor lang tid strakte meningsmålingen sig over ?”

  Ja det er statistik over en meningsmåling. Forudsætningerne i statistikken er nævnt i overensstemmelse med de statistiske regler sammen med tidspunktet (2009).

  Det er korrekt, at tallene udmærket kan have ændret sig siden. Derfor er statistikken heller ikke nøjagtig, blot estimeret, men man kan i sagens natur ikke komme sådanne oplysninger nærmere. Det gælder for samtlige statistikker over meningsmålinger, og er derfor ikke noget at være overrasket over.

  Eftersom statistikken (uagtet du muligvis ikke tror det er statistik) også handler om nyankomne og efterkommeres holdning til frihedsrettigheder, så giver den indtryk af hvorfra indvandrere har deres oprindelseslande, og deres politiske holdning til visse andre frihedsrettigheder.

  Det er bemærkelsværdigt at konstatere, at ca halvdelen af samtlige muslimer mener religionskritik burde forbydes, og at eksempelvis homoseksualitet er en synd. Jeg er ikke homoseksuel, men det forhindrer mig ikke i at mene, at sådanne holdninger diskvalificere asylansøgere og øvrig indvandrere.

  Derfor er der grund til at formode, at procentangivelsen (ca 11% sharia tilhængere), er potentielt højere. Hvor mange muslimer ville skifte holdning, hvis indførsel af sharia kom på tale i Danmark?

  Sagen er blot, at kritik af politikernes politik som semi-totalitært er begrundet. Naturligvis er både danske og svenske politikere semi-totalitære. Det står ganske tydeligt allerede i grundloven formuleret som; “Indskrænket monarkisk”, der på nudansk helt enkelt betyder “begrænset diktatorisk”, eller mere almindeligt formuleret; ” repræsentativ demokratisk.

  Med andre ord er der slet ingen tvivl om politikernes semi-totalitæritet. Det er formentlig årsagen til samme politikeres upopularitet, eftersom man fra politisk hold ønsker at rådføre sig med befolkningen.

  Svenskerne har i modene tid, taget denne semi-totalitære styreform til nye højder. Ikke fordi de kalder sig humanister, men fordi de ikke ønsker at delagtiggøre befolkningen i beslutningsprocessen.

 45. Af Niels Peter Lemche

  -

  Aner Bjarne Munk Christensen overhovedet, hvad fascisme er for noget? Sådan rent teknisk?

  Man smider om sig med ord som nazist, fascist, diktatur og hvad ved jeg. Aner man overhovedet, hvad disse ord egentlig betyder?

  Tag nazist, egentlig nationalsocialist. Ud fra DFs program er DF vist et nationalsocialistisk parti. DF er nationalistisk, herom ingen tvivl, og betragter sig vist også som et socialt part. Sætter man de to ting sammen, får man nationalsocialt, eller nationalsocialistisk (leg med ord). Det betyder ikke automatisk, at vi taler om den tyske version heraf i NSDAP, og jødehadet mangler fuldstændigt. Søren Espersen er normalt den første på barrikaderne, når Israel kritiseres. Så ærlig talt skulle man være lidt mere præcis med anvendelsen af disse ord.

  Churchill citatet kan være godt nok; men hvad er sammenhængen? Handler det om Hitlertyskland eller om ostemader?

  Talen om svenskerne og alderdomsforsorgen stammer fra en avisomtale, der er en eller to måneder gammel. Jeg har ledt efter den, men desværre ikke fundet den endnu.

  Men vil du have ammunition for en mere detaljeret begrundelse af dine synspunkter — tiltrængt — så skulle du interessere dig for den svenske pensionsordning. Den forekommer danskere med deres faste og aftalte pensioner helt vanvittig. Rigsdagen afsætter hvert år et beløb til pensionerne. Beløbet kan varieres opad eller nedad efter “nationalt” behov.

 46. Af Bjarne Munk Christensen

  -

  Niels Peter Lemche

  – tak for “tippet” m.h.t. den svenske pensionsordning – “dykker ned i det” – vi snakkes

  PS.: m.h.t. DF er partiet blot et dansk parti, der ønsker at bevare DK for danskerne, eftersom det jo er DANSKERNES LAND og INGEN andres – et land med egen historie, eget folk, egen folkekirke, egen kultur samt meget mere.
  Mere end absurd, at det, overhovedet, skulle være nødvendigt at forklare- / forsvare.
  “Logik for pedalhøns” ville ca. 6/7 af verdens samlede befolkning udtale – eneste undtagelser ville være.: USA-/ Canada – / Australien ( kun delvist ) – samt den vestlige del af Europa ( Schweiz dog undtaget ), der har kapituleret til begrebet “multi-kulti-paradiset”.
  PS: retfærdigvis skal tilføjes, at det jo så, absolut, ikke er ALLE i de ovenfor nævnte, vestlige, lande, der lader sig “kue” af den “politisk korrekte elite”.

 47. Af Niels Peter Lemche

  -

  Bjarne, når du taler om Schweiz skulle du lige se lidt på det schweiziske fodboldslanshold. Der er muligvis én etnisk schweizer på det.

 48. Af Søren Sørensen

  -

  Niels Peter lemche@

  Helt korrekt mht DF’s nære forhold til df -danske forening- for ikke at forvirre. Blind støtte til Israel. Partiet er jo opfundet af liberalisterne og jøder sidder stadig på en så massiv mængde magt via medier, penge og ikke mindst politisk i USA..

  I Danmark blev en diskussion om at jøder kun reportere om Israel i Danmark og sidder og har siddet på så massivt mange chefredaktør poster i landets aviser set udfra at de kun udgør 6000 forvandlet til en debat af flere blog skribenter til “kan jøder ikke reportere sagligt og det er racisme”…pjat!

  Sverige ender nok med at få det sidste grin..kun ud af eu betyder i længden mulighed for demokrati og ikke plutokrati nu..der bliver ikke nogen stram indvandring der gavner landet hverken under en rød eller blå regering så egentligtalt er diskussionen nytteløs..

  Emnet interessere jo også kun via frygt så folket stemmer på DF og borgerlige kan vinde ved at vildlede lige som under sidste og gøre det stik modsatte..de er sgu ikke for kloge? DF’s vælgere det er ,ikk e ledelsen naturligvis!

 49. Af The Doctor

  -

  Wow, the uneducated racists really came out of the woodwork on this one (good work on exposing them)!

  @Kasper, You have a few valid points, but over all your analysis is quite flawed, you base it on what you have seen from your side of the bacon curtain. Why don’t you do the uneducated masses a favour, contact a swede on the other side of the bridge, go and have a cup of coffee with this person, and ask them about all these things, instead of drawing up mindless assumptions that in most of your mentioned cases hit some poor bystander in the face instead of hitting the target.

  And if that would be too “extreme” then I would suggest that you go to http://www.sr.se and listen to a radio program called “Konflikt”, in that program they almost write your article for you, and they discuss all those “issues” you say are repressed by the semi-totalitarian Swedish state!

  Yours Truly,
  The Doctor

 50. Af Analys från ett grannland | Häxanmexan

  -

  […] Kasper Stövring författare Danmark […]

Kommentarer er lukket.