Søren Krarup om den demokratiske terapi

Af Kasper Støvring 59

Når Sverige engang i den nærmeste fremtid bryder sammen og bliver en af denne verdens fejlslagne stater, kunne Danmark passende indgå i en koalition af frie stater og invadere Sverige, afsætte regeringen og indsætte Søren Krarup som guvernør! For om noget har Sverige manglet en stridsmand af Krarups karakter og format.

 

At i hvert fald den offentlige debat i Danmark har nydt godt af Krarups virke i over halvtreds år nu, kan man forvisse sig om ved at læse i historikeren Mikael Jalvings nye, glimrende bog om Krarup. Bogen har fortjent fået gode anmeldelser, bl.a. af Claes Kastholm her i avisen, og i Politiken har Rune Lykkeberg anmeldt bogen, hvor også undertegnede har bidraget med nogle synspunkter på forfatterskabet.

 

Jeg mener, at Søren Krarup vel nok er den mest betydningsfulde konservative skribent i efterkrigstiden. Forfatterskabet udfolder en meget konsekvent kritik af både marxisme, menneskerettighedsdyrkelse, EU og liberal udlændingepolitik og er et lige så konsekvent forsvar for det nationale og luthersk kirstendom. Krarups engagement i Dansk Folkeparti var også succesfuldt – forbløffende nok, for hans bøger rummer også en kras kritik af den velfærdsstat, som partiet forsvarer.

 

Krarups bedste bog er Demokratisme fra 1968, som endda blev udgivet i maj måned det år, altså hvor 68-oprøret var på sit højeste. Den er en både bidende satirisk og intellektuelt skarp udlevering af det elitære, kulturradikale formynderi. Ikke mindst rummer den en kritik af det terapeutiske projekt, som i nogen grad er blevet realiseret her til lands og i høj grad er realiseret i Sverige.

 

I Sverige messer eliten konstant ”demokrati” for at legitimere, at man ikke vil have med Sverigedemokraterne at gøre, ja, med dissidenter overhovedet. Og netop denne type demokratisme er, hvad Krarups bog handler om. Jeg har tidligere skrevet herom i en række bøger, men jeg vil gerne på dette ydmyge sted rekapitulere, hvad der ligger i Krarups kritik af den statslige terapi.

 

Demokratiet er for terapeuterne ikke blot et neutralt parlamentarisk program. Det er noget mere substantielt, nemlig en livsform. At være demokrat er ikke blot at afgive sin stemme ved folketingsvalg, men at have en særlig holdning og indstilling, ja, det er en ideel sindstilstand. Demokrati er et potent værdiladet begreb, der ikke blot skal praktiseres i stemmelokalet, men også i sjælelivet – som Krarup skriver i det nedenstående citat.

 

Demokratiet bygger i denne forstand på særlige progressive værdier som fremskridtsvenlighed, åbenhed og fordomsfrihed. Er man diagnosticeret som bagudskuende, indadvendt og forudindtaget, skal man følgelig laves om. Derfor må demokratiets egentlige virkeliggørelse bero på terapi. Staten, og det vil sige eliten, skal med andre ord tage borgerne under behandling og opdrage dem, så de kan blive gode demokrater.

 

Det siger sig selv, at dét indebærer en risiko for, at man antaster individers ret til at være, som de er. Det er i hvert fald ikke frisind.

 

I Demokratisme kritiserer Krarup den kulturradikale forestilling om, at demokratiets virkeliggørelse kalder på en omfattende kulturpolitik. Demokratiet skal være en totalitet, og heri demonstreres kulturradikalismens negative afhængighed af nazismens kulturpolitik.

 

Den abstrakte moralske retorik om demokrati, rettigheder og det almene vel, som demokratismens filosoffer betjener sig af, afsløres af Krarup som det rene hykleri og dækker over – eller røber netop – en ideologisk retfærdiggørelse af politiske særinteresser. Tilsvarende er kulturradikalismens erklærede humane mål blot en taktisk tilsløring af viljen til magt, der i sidste ende skal legitimere potentielle overgreb på det enkelte individ.

 

Krarups bog er en original og gennemtænkt kritik af radikal politik, filosofi, teologi og pædagogik, som den er kommet til udtryk her til lands. I bogen skriver Krarup et kapitel om ”moralisten” Poul Henningsen, der har omdefineret demokratiet fra et parlamentarisk og praktisk program til en livsanskuelse, og her hedder det:

 

”Hvad der i forfatningskampen var et krav om borgerlig myndighed og politisk medbestemmelsesret, er i de sidste menneskealdre blevet et spørgsmål om en kvalificeret menneskelig holdning. At være demokratisk er i dag at være på en bestemt måde. Demokratiet har forbundet sig med en række værdibegreber, af hvilke de vigtigste hedder harmoni, tolerance, åbenhed, fordomsfrihed, menneskelighed, og konsekvensen er, at demokrati i sig selv er blevet værdibegrebet. Det skal praktiseres i skolen, på arbejdspladsen, i familielivet og tillige – hvad der er den logiske nødvendighed – i det menneskelige sjæleliv, hvorfor demokratiets virkeliggørelse må kædes sammen med en demokratisk terapi.”

 

Forudsætningen for at drive systematisk terapi er at formulere en værdinorm, og demokratismens værdinorm hedder ifølge Søren Krarup ”troen på mennesket som et i sig selv godt, harmonisk og socialt væsen.” Som konservativ kan Søren Krarup naturligvis ikke acceptere denne antropologi. Troen på mennesket som et godt væsen skriver sig fra videnskabelige, psykologiske og sociologiske undersøgelser, men er som sådanne kun postulater om menneskets væsen, en slags metafysik, og derfor må demokratiet blive et religiøst fænomen – demokratisme.

 

Men dermed er vejen banet for en gentagelse af middelalderens kætterjagt, som Søren Krarup anfører: Når man mener at kende menneskets bestemmelse, ser man sig også berettiget til at behandle afvigerne til at blive, som de bør være i overensstemmelse med demokratismens filosofi. Dette overgreb på individet opfattes af demokratismens fortalere som en barmhjertighedsgerning, og de behandledes protester udstiller blot, at de har et stort behov for at blive behandlet!

 

Hermed en beskeden opfordring til danskere og svenskere: Læs Jalvings bog om Krarup, læs Demokratisme, ja, læs Krarups forfatterskab.

 

Og så ikke mere om Sverige i denne omgang!

 

 

59 kommentarer RSS

 1. Af Frank Andreasen

  -

  Kære Støvring

  Normalt har jeg en vis respekt for dine skriverier og synspunkter, men nu hopper kæden da helt af.

  Krarup er lige så meget “clockwork orange” som BZere, jihadister og andre forskruede elementer.

  Man græmmes

 2. Af Preben Jensen

  -

  Det er vist Frank Andreasen selv der er en rød og forskruet blodappelsin, for Krarup har da altid være på danskernes side, og har tilført debatterne en masse sund fornuft i tidens løb.

  Desværre har han mest talt for døve ører. De politisk korrekte, de radikale dræbersnegle, de korrupte pladderhumanister, de nykommunistiske kliker og de feministiske fanatikere hørte ikke efter, og den øvrige befolkning havde som regel mest travlt med at se TV, eller man var blevet skræmt ned i et musehul af racisme-propagandaen.

  Nu ender det nok med at når Sverige synker ned i multi-kulti sumpen, så følger Danmark med ned få måneder senere.

 3. Af Preben Jensen

  -

  Det er vist Frank Andreasen selv der er en rød og forskruet blodappelsin, for Krarup har da altid været på danskernes side, og har tilført debatterne en masse sund fornuft i tidens løb.

  Desværre har han mest talt for døve ører. De politisk korrekte, de radikale dræbersnegle, de korrupte pladderhumanister, de nykommunistiske kliker og de feministiske fanatikere hørte ikke efter, og den øvrige befolkning havde som regel mest travlt med at se TV, eller man var blevet skræmt ned i et musehul af racisme-propagandaen.

  Nu ender det nok med at når Sverige synker ned i multi-kulti sumpen, så følger Danmark med ned få måneder senere.

  Bortset fra det er det jo fuldstændig latterligt at Reinfelt kunne proklamere at han og partiet stod for storladen humanisme, når realiteten og sandheden er at hans og partiets landsskadelige politik er ved at føre millioner af svenskere ud i elendighed. Reinfelt er ikke humanist, er ikke borgerlig, men en skabsradikal sjuft.

 4. Af r. vangkilde

  -

  VIS FRYGTEN ! – er blevet Søren Krarups adelsmærke i den konservative/DF identitet.
  ELLER, – kun en tåbe frygter ikke Søren Krarup, når demokratiet indeholder fjendesyn og frygt,
  og succes er stor fra de mange medløber af pragmatismen. Dog uden nye fremskridt på
  værdikontoen med et skridt frem og to tilbage, når præsten og politikeren blander kortene.

 5. Af Hvorfor ingen forstår Sverige « Snaphanen

  -

  […] Se også Kasper Støvring Søren Krarup om den demokratiske terapi […]

 6. Af Elisabeth Lindhardt

  -

  “Når Sverige engang i den nærmeste fremtid bryder sammen..” Allerede efter dette vanvittige udsagn er det med et kæmpe forbehold, at jeg læser videre. Og ganske rigtigt, vi får hele turen omkring de “kulturradikale”, Poul Henningsen og “Staten”. De mange påstande med tilhørende argumenter Støvring leverer, er de sædvanlige, vi hører fra DF eller Tidehverv, nemlig at eliten er “ond” for at bruge et andet yndlingsord fra den kant, et noget barnligt begreb i denne sammenhæng. Sjovt nok er ordet ‘elite’ i Wikipedia et udpræget plusord som bruges til at beskrive de bedste eller dygtigste i en bestemt gruppe. Men ikke hos Støvring og DF. Puha, hvor er det slemt – Støvring har selv bidraget til bogen om Krarup, får vi at vide, så måske har han ikke haft nok afstand til værket til at kunne skrive en fornuftig blog. Kom igen, Støvring.

 7. Af Anders Kirkegaard Jakobsen

  -

  ” Er man diagnosticeret som bagudskuende, indadvendt og forudindtaget, skal man følgelig laves om. Derfor må demokratiets egentlige virkeliggørelse bero på terapi. Staten, og det vil sige eliten, skal med andre ord tage borgerne under behandling og opdrage dem, så de kan blive gode demokrater.
  Det siger sig selv, at dét indebærer en risiko for, at man antaster individers ret til at være, som de er. Det er i hvert fald ikke frisind”.

  Fejende flot formuleret.

  Herboende danske muslimer skal selvfølgelig heller ikke anfægtes deres ret til at være, som de er.

  Hvis det for Støvring er essensen af den der Krarup bog, ja så har vi virkeligt meget at lære.

  Et demokrati, som Støvring formulere det, er netop IKKE at formgive den enkelte ud fra ens egne idealer.

  Her vil rigtigt mange humanistisk demokratisk indstillede mennesker være enige.

  Vi er ikke alle ens og skal aldrig være det. Dette gælder også danske muslimer, som vi selvfølgelig skal acceptere og ikke prøve at “formgive”.

  Tusind tak Støvring

 8. Af Anders Kirkegaard Jakobsen

  -

  Øh. Og hvad kan svenskerne lære af det.

  At de skal acceptere at alle mennesker nu engang er, som de er?

  Men er det ikke det, de gør?

  Hvad er pointen i Støvring indlæg?

 9. Af Henrik Knage

  -

  Den hænger lige i skabet!

  Demokratiet som det er i dag, er groft skrevet “Strukturel Adfærdsregulering Af Individet”, og har ca. lige så meget med frihed at gøre, som “markedernes fri bevægelighed”. Det lyder godt bevare os, og har masser af værdi, men har intet med frihed, eller demokrati at gøre.

  Derimod menneskelig trældom, begået af “eliten”, til ære for eliten og ene og alene for at styrke eliten – i forhold til Folket!

  Det er samtidig en bevidstløs påstand, at danskerne skulle være Verdens lykkeligste folk, med mindre lykke er identisk med dumhed 🙂

 10. Af Preben Jensen

  -

  Elisabeth Lindhart mener forhåbentlig ikke, at de politiske “eliter” i Danmark og Sverige består af de dygtigste og de bedste……… i den klassiske betydning. Men det er da muligt at det er de “dygtigste” til at lyve og hykle og de “bedste” til at dele valgflæsk ud, der er kommet til tops?

  “Eliterne” i tredivernes Tyskland, i Sovjet-unionen og i Pol Pots Cambodia bestod nok nærmest af samfundets bærme og bundfald. Og onde var de vist, rigtig onde og modbydelige endda. Ja, det var vel egentlig en slags djævle og uhyrer forklædt som mennesker?

 11. Af Preben Jensen

  -

  “Når Sverige bryder sammen”.

  Man skal nok ikke som Elisabeth forstå det sådan at den svenske geografi pludselig smuldrer væk. Det som vil ske er antagelig at den svenske fred, tryghed, velstand og velfærd bryder sammen. Og det er noget som kan blive ligeså slemt for svenskerne som et voldsomt jordskælv, en stor oversvømmelse eller en rigtig grim epidemi af meget agressive og resistente bakterier der har specialiseret i at smitte gennem luften og i at fremkalde store smertefulde bylder.

  Een ting er sikker, politisk råddenskab kan forpeste tilværelsen for millioner af mennesker.

 12. Af Søren Sørensen

  -

  “Forfatterskab af Krarup”.

  Er dette ikke lige lovligt meget brug af fri fantasi..godt klar over at hver mand og hund der har fået printet er par ord kalder sig dette men for mig indebærer ordet nødvendigheden af en vis form for kvalitet i det skrevne..

  Støvring siger videre bla

  “;forfatterskabet rummer en konsekvent kritik af marxisme og menneskerettigheder dyrkelse”

  Forstår ikke hvorfor det er positivt at være imod menneskerettigheder..Den må HDP via analyse på vegne af DF og skribenten vist hellere IKKE forklare..

  Marxisme ordets brug er forældet koldkrigssnak..socialisme er ordet og en kapitalisme med måde,nåde og involvering og medejerskab af alle. I dk ejer -80% kun 15% af værdierne får du det op på 60% ville det se kønnere ud og være retfærdigt..

  Hvorfor skal DF proletar vælgere eje endnu mindre i fremtiden blot Forde de ikke forstår partiets liberalistiske ånd? At det fordoblet immigrationen under deres 10 år ved magten? Eller har stemt for flere eu lovforslag end andre?
  Altså gjort det stik modsatte i de 3 ting de vandt på..

  De er vel totalitære stalinister? Ønsker ikke menneskerettigheder mv og vi bliver jo hvad vi spiser..

 13. Af Preben Jensen

  -

  Søren Sørensen, du lyder hele tiden som et ekko af DRs og tv-kanalernes budskaber. Tænker du nogensinde selv?

  Derudover kan det oplyses at det tyske demokrati og borgernes retssikkerhed i trediverne brød sammen på få dage. Det kan altså pludselig gå lynhurtigt.

  Lige nu propaganderer en kvinde i DR for at bøsser, lesbiske og pædofile skal have flere rettigheder, og får også Italien bagtalt hen ad vejen. Kvinden fordømmer at nogen mener at børn har ret til både en far og mor. DRs mål synes at være familiefjendske og børnefjendske Sodoma og Gomorra tilstande.

 14. Af Tom Romdal

  -

  Væk mig når den sidste svovlspydende DF-imam er forsvundet ud af det politiske billedfelt.

 15. Af Bjarne Munk Christensen

  -

  Elisabeth Lindhardt

  – Når Sverige bryder samen………..osv!

  – det behøver du overhovedet ikke at være i tvivl om, for det kommer til at ske
  indenfor de næste max. 10 år – sig mig engang er du ansat i Godhedsindustrien eller blot radiGAL..???
  Hvordan tror du, en nation, hvor der allerede er “godt gang i arbejdsløsheden” ( de “rigtige tal” forsøges desperat skjult for befolkningen, men vi andre har kendskab til dem ) overhovedet kan skaffe børneinstitutioner, skoler og ikke mindst jobs til 340.000 “bekvemmelighedsindvandrer” og “fup-flygtninge” ( fortroppen er oftest unge mænd, der er flygtet for militær indkaldelse i mod ISIS ) – når de skal have familiesammenføringer løber nemt op i 8 – 900.000 mennesker..?
  Og så taler vi kun om de næste 4 år..? Hvordan tror du, det så ser ud om kun 8 år..??
  Vi er vidne til verdenshistoriens STØRSTE forrædderi imod det svenske folk, dets historie, religion, kultur og hele europæiske fundament – det går HELT galt – stol trygt på det, og når det går helt galt kommer også DK også til at lide derunder – vi bliver, simpelthen, invaderet af græshoppe sværme af “flygtninge” der alle skal forsørges på LIVSTID samt meget mere.
  Derfor skal vi tage vore forholdsregler NU og opsige ALLE int. aftaler med Sverige inden det er for sent.

 16. Af Frank Andreasen

  -

  Er der en ting som mørkemænd som Krarup hader, er det folk der ikke er mørkerædde.

  Frygt og dommmedagsprofetier er nemlig argumentet og brændstoffet.

  Er det ikke træls, for jer at være Misse Møhge-rædde for alting?

 17. Af Bjarne Munk Christensen

  -

  Elisabeth Lindhardt

  citat/

  -………………….at eliten er ond…osv.

  – helt korrekt EL – den såkaldte elite er OND i en udstrækning, der overgår selv de vildeste fantasier – ond i den forstand, at den, hæmningsløst, nedvurderer og tilsviner det land og den kultur, der har har frembragt dem selv og deres afkom – dette er UHØRT i hele verdenshistorien og , naturligvis, kun fremherskende i den DEGENEREREDE vestlige verden = ca. 1/7 af verdens samlede befolkning – resten, de normale, kunne aldrig, i deres vildeste fantasi drømme om at tilsvine deres egne lande, civilisation, kultur, religion og hele baggrund….!
  Der bliver en uhørt, høj pris at betale herfor – stol trygt på det.

 18. Af Kurt Dejgaard

  -

  Citat:
  “Når Sverige engang i den nærmeste fremtid bryder sammen og bliver en af denne verdens fejlslagne stater, kunne Danmark passende indgå i en koalition af frie stater og invadere Sverige, afsætte regeringen og indsætte Søren Krarup som guvernør! For om noget har Sverige manglet en stridsmand af Krarups karakter og format.”

  Kommentar:
  Aspirin skulle virke febernedsættende. Jeg foreslår en håndfuld, en god nats søvn og ring til lægen imorgen tidligt, hvis det ikke er blevet bedre.

 19. Af Ulf Timmermann

  -

  Synes Søren Krarup har gjort det godt. Det håber jeg, han vil blive ved med. Tak for “splinten”. At han “endte” hos DF generer ikke mig, rummer blandt andet det herlige paradoks, at – det har jeg engang læst mig til – at dem, der stemmer på partiet, er de mindst “flittige kirkegængere”. For “i gamle dage” var paradokser anerkendt som simple iagttagelses-konstateringer af verden, ingik endog i mundheld i almindelig dagligtale.

 20. Af Preben Jensen

  -

  Hvis man ikke tror på at en ubegrænset og grufuld ondskab kan slippes løs på millioner af sagesløse borgere, bør man læse “Gulag Ø-havet” og “Kommunismens sorte bog”. Også Fukijama- og Tjernobyl katastroferne og mange andre katastrofer vidner om at i lande hvor der ikke er et ægte, direkte og ærligt oplyst demokrati, kan en befolkning hurtigt og pludseligt havne i utrolige rædsler.

 21. Af Søren Sørensen

  -

  “For hans forfatterskab rummer også en vis kras kritik af velfærdsstAten”

  Er korrekt at partiet blev opfundet af liberalisterne for at stjæle pengene fra. De sagesløse DF medlemmer der ikke forstår ret meget mht tings sammensætning..problemet er ikke så meget deres dårlige regne kvaliteter men vigtigere de manglende udregne fakuliteter også kaldt konspirationsteorier i liberalistiske munde..

  Biblen er en god læremester derom og mange eksperter deri propaganda kommer derfra..faktisk er det jo aldeles komisk at de fleste blogskriver i b Lilleør, pind, Støvring,, sørine m.fl tilhøre det bette danske kristne mindretal med utallige særstillinger- de troende.. Men får snart ideen at vi bor i et religiøs helvede der ønsker at udkonkurrere saudi Arabiens ..Nu medtæller jeg ikke muslimer som jo aldrig har haft enten en skribent eller ordlyd i b og udgør vel 5% novelleelskere af kristne ialt..er jo synd for folket at det religiøse politi/parti DF får så meget indflydelse.. Ved næste valg skal de 2 grupper kristne blogskrivere og præster vel ha en stor lønforhøjelse ? Storslået paladser bygges til Guds komme Ala pantheon i Rom!

 22. Af Ulf Timmermann

  -

  Preben, jeg har læst et sted, at der er en tid til hver ting under himlen, men sgu´ da aldrig, at piveri skulle være iblandt dem. Kunne slå den nøjagtige formulering op, men vil tro, at det her rækker.

 23. Af Elisabeth Lindhardt

  -

  Mod DF – segmentets mørkemænd kan man intet stille op.
  Dommedagsprofetier i svulstigt og manipulerende sprog sendes ud i en lind strøm fra Preben Jensen og Bjarne Munch Christensen. Endnu et yndlingsord fra den kant , “godhedsindustríen”, hvor man vender et positivt ord ‘god’ til noget negativt. Til BMC kan jeg oplyse, at jeg er tolk og oversætter. Mener du også, at den branche er en del af din “godhedsindustri”? Hvad laver du selv?

 24. Af sune høgh

  -

  Att. Støvring

  Man skal godt nok lede længe efter en mere unuanceret kanonisering af en mand, end den du her kolportere. Krarups demokratiske sindelag og sans for flertydighed kan ligge på et meget lille sted, og at han kolerisk insisterende bliver ved med at ytre sin fanatisme, giver ham altså ikke ret.
  Indrømmet, der er mange problemer og udfordringer her til lands og ikke mindre ude i den store verden, men Krarup er hverken medicinen eller på anden vis midlet til at løse disse – til dette behøves mennesker med en bredere horisont og et større vid. Noget du så åbenlyst ikke har øje for i din helt grænseløse idyllisering.

 25. Af Karin Bennedsen

  -

  Kasper Støvring skriver:

  ” Når man mener at kende menneskets bestemmelse, ser man sig også berettiget til at behandle afvigerne til at blive, som de bør være i overensstemmelse med demokratismens filosofi. Dette overgreb på individet opfattes af demokratismens fortalere som en barmhjertighedsgerning, og de behandledes protester udstiller blot, at de har et stort behov for at blive behandlet!”

  Og det er skrevet om en mand, Søren Krarup, der med pisk og økonomisk forarmelse forsøgte at tvinge muslimer til at assimilere sig ind i den danske kultur.

  Søren Krarup, denne landsbypræst, der måske så sig selv som sin tids Kaj Munk, fik sit livs kald, da han sammen med andre stærkt yderligtgående nationalkonservative samledes om Den Danske Forening som en reaktion imod den muslimske indvandring og endte, som en logisk følge heraf, med en politisk post i Dansk Folkeparti, der dog, det må siges til DF’s fordel, krævede Krarup, Langballe og Espersens afsked med DDF.

  Lige som Kaj Munk er Søren Karup heller ikke demokrat, men snarere tilhænger af den stærke mand, der uden slinger i valsen styrer staten i en bestemt retning.

  Man kunne håbe, at Søren Krarup, lige som Kaj Munk, når til den erkendelse, at nationalkonservatismens totalitære sti ikke fører til noget godt. Den brede middelvej er bedst for de fleste mennesker – og demokratiet.

 26. Af Mikkel Madsen

  -

  Her må jeg godt nok indrømme, at jeg ikke er helt enig med dig, Kasper Støvring.

  Man kan sagtens have en snæver vinkel på “demokrati” som en simpel måde at organisere et lands styre på, karakteriseret ved intet andet end et valg hver x’ende år. Lad os bare kalde det et ” neutralt parlamentarisk program”, som du skriver. Der kan både Putin, Maliki og Erdogan være med – og det er netop faren ved den tilgangsvinkel.

  Uden at vi skal helt over i den Hal Kochske samtaleterapi, så kræver reelt demokrati altså en stærkere rodfæstning end den blotte eksistens af parlamentsvalg. Det synes jeg, at virkeligheden viser med ret stor tydelighed. Det kræver i en eller anden grad et demokratisk sindelag, hvor man bl.a. er villig til at lytte til modstandernes argumenter og hvor man (som tabende minoritet ved at valg) har en høj grad af sikkerhed for at modparten OGSÅ overholder demokratiske spilleregler, og OGSÅ udskriver valg igen.

 27. Af Preben Jensen

  -

  Mod ignoranterne, de argumentresistente, de døvblinde, de fanatiske feministfascister og de røde betonhoveder med skyklapper kan man intet stille op, er det ikke nærmere sådan det er, Timmermann Elisabeth, Karin, Sune og S. Sørensen……?

 28. Af Preben Jensen

  -

  Tæller man op, er modstanderne af ægte demokrati og danskheden vist i overtal her. Eller er det godhedsindustrien, verdensfrelserne og enhedslisten der er rykket ud…?

 29. Af Kirsten Rasmussen

  -

  Mon ikke det er sådan, at de mennesker, der er medlem af eller stemmer på De Radikale eller Enhedslisten føler, de er hvert fald lidt bedre mennesker – eller har en højere moral – end alle andre (særlig end de, der stemmer på DF). Det er vel også kun så menneskeligt, at man godt kunne tænke sig, at alle andre bliver lige så gode som en selv synes, man er.

  Problemet med den indstilling er, at man glemmer, at nogle gange er det, der er godt for nogen eller noget, i virkeligheden skidt for nogle andre eller noget andet. Som f.eks. i Sverige, hvor eliten vælger at tilgodese flygtninge, hvilket formentlig sker på bekostning af hensynet til de etniske svenskere og landets ve og vel på længere sigt.

  Man kan ikke bare sige, at god er god og ond er ond. Nogle gange skal man være ond for at være god. Udover at det er svært, har det også omkostninger. Mon ikke Søren Krarup har erfaret det.

 30. Af Jesper Høegh

  -

  Typisk for Socialdemokrarisk retorik – nedladende bemærkninger når argumenterne er en mangelvare – Landsbypræsten er elsket af hele menigheden – til behagelig orientering – det er vel ikke lige det man erfarer om Soccerne pt.slet ikke i Esbjerg.

  De fleste kommentarer – i denne blog – angriber Søren Krarup – hvorfor det – fordi de mangler indsigt i den virkelige verden – .

  Ja vi har vanvittige dyre Stats Tolketjenester – til benefice for masseindvandringen – så Tolkenes Klientel er Indvandere – der naturligvis skaber medynk – for oversættelse af alle de mere eller mindre sandfærdige historier.

  Sandheden er Søren Krarup har – intellektet – har skrevet læseværdige bøger -ved hvad der rører sig i DK som Kritikerne bør læse-

 31. Af Karin Bennedsen

  -

  Fantastisk, Kirsten Rasmussen, ifølge dig tilhører 87% af Sveriges befolkning altså eliten, idet de har stemt på partier, der går ind for en liberal flygtninge- og indvandringspolitik.

  Til gengæld tilhører de 13%, der har stemt på SD så altså underklassen. Det er der sikkert heller ikke noget elitært ved.

 32. Af Bjørn Sørensen

  -

  At Søren Krarup er sin generations mest klarsynede debattør fatter drømmerne og idealisterne ikke et kvæk af, fordi de aldrig er blevet voksne. Ak ja salige er de enfoldige.
  At enfoldigheden er så udbredt blandt venstrefløjen bunder i at de ikke har erfaring fra den virkelige verden og lever en beskyttet tilværelse uden ansvarlighed.

  Så når Krarup skriver om virkelighedens verden bliver de svage uvidende sjæle skræmt af den barske virkelighed som han skriver om. For deres lille pusse-nusseverden som de forestiller sig eksisterer ikke. At livsløjnen er så udbredt forklarer hvorfor idealisterne og drømmerne ikke lykkes med deres forehavender, fordi de ikke vil forstå den menneskelige natur.

 33. Af Henrik Knage

  -

  Massepsykosen er menneskets værste fjende, spørg Hitler.

  Svenskeren har lært menneskene, at den menneskelige psyke er en moduler – bar størrelse der kan formes i alle retninger. Retninger der nødvendigvis ikke er gavnligt for mennesket som sådan, men ene og alene stadfæster den kendsgerning, at mennesket er det farligste dyr på Jorden.

  En egentlig transformation til noget bedre, kan kun ske via erkendelse, og denne erkendelse er ikke sket endnu. Derfor ser vi nu mange eksempler på, at enkeltpersoner/ organisationer foretager eks. halshugninger, som egentlig hører fortiden til, men som nogle alligevel føler sig draget af, nemlig faget bøddel.

  I middelalderen var bøddel et fag, som tømrer er det i dag; men hvorfor faget bøddel pludselig bliver “moderne” igen er jo et godt spørgsmål, eller helt enkelt!

  Engang sagde man, at kunne man ikke blive andet her i Verden, kunne man altid blive lærer.

  Nu er det vist således, at kan man ikke blive andet her i Verden, kan man altid blive bøddel – i mangel af bedre.

 34. Af Bjarne Munk Christensen

  -

  Elisabeth Lindhardt

  – til din orientering har jeg – senest – fungeret som eksportsalgschef ligesom jeg tidligere har været udstationeret nogle år i Fjerneøsten som laison officer (shippingbranchen) i et større tysk-/japansk firma og endvidere fungeret som filialchef-/salgschef i DK (stor international kontormøbelkæde ) i en årrække.
  Også officer-R (pansertropperne) og netop nu dybt LYKKELIG efterlønsmodtager efter mere end 40 års aktiv virke på det PRIVATE arbejdsmarked. Militær- og verdenshistoriehistorie som speciale ( mere end 50 års erfaring ) – giver, ligeledes, en fantastisk indsigt i “massiv politisk jubelidioti” – ja,- kan ligefrem undervise i det om ønskelig..??
  Gøres, der, iøvrigt, ikke flittigt brug af tolke indenfor Godhedsindustrien….? Nåh.. men der findes jo også tolke andre steder………………………ikke sandt?
  PS.: og lige for en god ordens skyld – man behøver ikke, nødvendigvis, at være et “kældermenneske” for at indse, at Søren Krarup og andre har været særdeles klar synet og forudset, hvor dette land – nu snarere en ren GALEANSTALT – bevæger sig hen imod.
  PPS:. hvad var de nu lige,der skete i Australien så sent som i går og hvad mon, der med GARANTI, kommer til at ske løbende, fra nu af, – i mange af de vestlige “multi-kulti-lande” fremover forårsaget af “massiv politisk jubelidioti”??
  Hvilken dåbsgave at give de fremtidige generationer…….ikke sandt?

 35. Af Eva Madsen

  -

  Søren Krarup er simpel hen en kapacitet – – en ENER , hvis lige vi sikkert ikke vil få at se i medierne , tv og folketinget igen, hvis profetier og advarsler som de snakkende klasser har ignoreret – -og resultatet – nu står Danmark i suppedasen – med muslimske indvandrere der koster over 100 milliarder om året, og en ukontrolleret indvandring i mega klassen.

  Vi står også med et overbefolket Danmark ,hvor omkring 1 million Danskere og udlændinge IKKE er i stand til at forsørge sig selv.

  Vi står med et EU der vil illuminere nationalstaterne og knægte ytringsfriheden, selvbestemmelsen og den personlige frihed.

  Vi står uden grænsekontrol fordi de uduelige politikere har meldt os ind i Schengen samarbejdet, nu har vi problemer med menneskesmuglere, østeuropæiske tyvebander , illegale indvandrere og diverse kriminalitet som frit flyder over grænserne.

  Jeg tror ikke, at vi kan få vores politikere til at opsige flygtninge konventionen og alle de andre godhedskontrakter som gør os handlingslammede.

  Politikerne og den herskende og snakkende klasse bor i sikre og behagelige områder og de vil hellere være anset blandt andre politikere i FN og EU. De oplever ikke problemer i deres hverdag, og de vil ikke ødelægge deres karriere ved at gå op mod de vedtagne normer for godhed.

  De vil også få alle der arbejder med flygtninge og indvandrere på nakken Udlændingestyrelsen , Dansk Flygtningehjælp og Røde kors beskæftiger en hærskare af pædagoger og psykologer og tolke og SSP medarbejdere osv. osv. og de er alle sammen afhængig af en stadig strøm af nytilkomne som skal hjælpes.

  Hvis tilstrømningen stopper så ryger jobbene. Det er ligesom et slagteri, det lukker hvis der ikke kommer nye forsyninger af grise .

  Situationen i Danmark virker håbløs – for hver gang regeringen bliver præsenteret for et problem, er standard svaret = ja det vil vi undersøge , nedsætte en kommission eller kigge på .

  Selvom vi får en ny regering – og det med de partier der findes for nuværende i folketinget – vil situationen være ligeså håbløs.

  Da vi mangler er et NYT parti i Danmark – -der vil sætte Danskerne i centrum- -og ikke som nu – – kun udlændingene.

 36. Af Bjarne Munk Christensen

  -

  Eva Madsen
  – godt indlæg – helt enig – kan ikke siges bedre.

 37. Af John Laursen

  -

  Preben Jensen d. 18/9 kl. 10.43

  _ ” Tæller man op, er modstanderne af ægte demokrati og danskheden vist i overtal her. ”

  Preben, det er sandsynligt at modstandere af ægte demokrati og danskheden, ikke er danskere.

 38. Af Birthe Pedersem

  -

  Er også HELT enig med Eva Madsen.
  de snakker og snakker ingenting sker der… vi SPARE os selv fattige

 39. Af Søren Sørensen

  -

  Bjørn Sørensen

  Nietzche i sin moral lære om god og ond snakker om det noble-adelige ejende- som tager monopol på det gode og korrekte..Idag overført til alle partier S- nordpå. Han siger at det tyske ord schlecht(ond)kommer fra schlicht (“plain”, kan ikke huske det dk ord der) via adelens/de ejernes bedømmelse af lønmodtager altså en anti-theis’s til “det noble borgerlige menneske”!.

  Krarup mener da vist selv at tilhøre dette segment? Folkets interesser tilhører DF liberalismen nationalkonservatisme ikke..synd for deres vælgere at de forstå så lidt..

  Er skam for en stram indvandring mv og flere ting som DF påstår at repræsentere men de gør og har gjort det stik modsatte..blev tilbudt 25.000 dollars idag for at hjælpe et syrisk ægtepar til dk i Tyrkiet da jeg nævnte Sverige og de 340.000 faldt kæben..næh Danmark ville de til..

  Leflende lønpressere indførelse og udførelsen af arbejdspladser og for eu som du står for er hvad men er garanteret under DF/borgerlig ledelse.

 40. Af Preben Jensen

  -

  Ja, Eva Madsen, Bjarne Munk, Bjørn Sørensen, Kirsten Rasmussen og Jesper Høegh m.fl. forstår Danmarks situation, mens andre ikke fatter et kvæk af det hele.

  Men hvad hjælper det at forklare situationen på disse blogs, hvor der antagelig ikke er specielt mange læsere, og hvor man heller ikke kan få lov til at forklare og analysere tingene til bunds og med konkrete eksempler……

  Der er brug for et debatforum uden ideologiske eller “korrekte” begrænsninger, der er brug for et nyt parti, og en demokrati-bevægelse bør også på banen.

  Sandheden er at danskerne er et meget truet folk, deres livsgrundlag og frihed/ sikkerhed/ tryghed smuldrer hastigt, og fra regeringens side får de ingen hjælp til at forhindre at TITANIC-DANMARK synker, tværtimod.

  I Slovakiet fik et nyt parti en kæmpestor opbakning på bare tre mdr. iflg. en avis.
  Det samme burde i princippet kunne lade sig gøre her. Bl.a. ved hjælp af internettet, annoncer og bøger samt mund til øre metoden.

  Og for Vaclav Havels bevægelse lykkedes det at få en fredelig overgang fra kommunistisk diktatur til demokrati, hvorved en borgerkrig blev afværget.

 41. Af Erik Larsen

  -

  Iflg. en “Elisabeth Lindhardt” er man “mørkemænd”, hvis man holder af Danmark og forsøger at forsvare at Danmark forbliver dansk for vores børn og børnebørn!!!!
  Iflg. den samme , særdeles “udanske” person er man også helt skør, hvis man mener at Sverige er på vej endnu hurtigere lige nu mod afgrunden = med fallit og overtagelse af andre religioner!! – Jamen, jamen, jamen – ligger hun hjemme på sofaen og læser ugeblade – eller hvad? Hun følger jo enten ikke med i hvad der virkelig sker ude i verden, i Europa, og i Norden, eller også er hun måske på den radigale side , der jo ønsker “ændringen”, som de gjorde under nazisternes indtog i Danmark. Hvor ER det dog uhyggeligt, at vi stadig har personer der nærmest virker som rene anti-danskere – ja, et endnu værre ord, som man nok kender.

 42. Af Erik Larsen

  -

  Og – Eva Madsen – helt enig, jeg har lige været i Tyskland – og deres grænser mod øst og også mod Holland m.m. er der stor grænsekontrol ved. Men IKKE I DANMARK.
  Vores politikere snorksover og finder sig i det. Danskerne snorksover endnu mere, fordi de har jo valgt de politikere der for 80% vedkommende snorksover ligeså meget – eller ikke ønsker at trække sig ud af Schengen og EU-aftalerne!
  Tiden går og går og snart er det hele 1000% for sent.
  (I øvrigt – god artikel af dig Kasper – og Søren Krarup kan man mene om hvad man vil, men dansker ER han i hvert fald .

 43. Af Henrik Hansen

  -

  Nu ligger sosserne og de Radigale som de har redt –og desværre ligger alle vi andre også meget ilde til: vi risikerer at få halsen skåret over nær som helst af en af de jihadister, som er ovenfor nævnte tosse partiers kælegrise.

 44. Af helena hansen

  -

  Jeg er ofte i Sverige og der er rigtigt mange som er urolige for Sveriges fremtid: mange akademikere stemte på SD. Det var da også moderaterne som tabte flest stemmer till SD

 45. Af helena Hansen

  -

  de snakkende klasser -ny benævnelse for mig -den skal jeg huske -mega fedt. De Radigale er værst — masser med snak og ingen hjernevirksomhed at tale om-

 46. Af Frank Andreasen

  -

  Att Jensen

  At høre dit jammer når et af dine indlæg ikke fluks ryger igennem, minder om en halvanden årig vræle over at have tabt sutten.

  Det er ret enerverende og umodent.

  Bilder du dig da ind, at kun du bliver fanget?

  De fleste andre, tager det med ophøjet ro, men i den selvcentrik der også lyser ud af dine indlæg, skal du absolut jamre.

  Der hvor jeg kommer fra – kalder vi sådan een en jammerlab

 47. Af Preben Jensen

  -

  Der er mange fornuftige kommentarer den her gang. Det er da opmuntrende. 🙂 ( Forhåbentlig kommer mit svar til EM og BMC på i morgen )

 48. Af Kasper Støvring

  -

  Vestergaard og andre: Det er ikke mig, der blokerer indlæg, men systemet (ikke “Systemet Politiken”), indtil jeg tillader dem. Det er lidt træls, for nogle gange er jeg først ved pc efter en del timer.

  Stoltz: Jeg har ikke bidraget til Jalvings bog, men til andre bøger om bl.a. Krarup.
  Den første del af mit indlæg var i øvrigt skrevet med et glimt i øjet, håber de fleste kan se det.

 49. Af Preben Jensen

  -

  Nå, så fik vi det bekræftet, og tak for det. Avisen har sat et nyt robot filter på som er så primitivt, at det svarer til hvis en spøgelsesabe, orangutang eller en papegøje blev sat til at rangordne litteratur efter lødighed og aktualitet. Det er jo fuldstændig plim bimmelim. F.eks. blev et længere indlæg om ateisme, kristendom og kommunisme fjernet fra Gotfredsens blog om ateisme og kristendom mv. En times arbejde spildt. Og igen og igen skades og afspores debatten af dette filters fjollede måde at fungere på. Hvad i alverden er meningen?

 50. Af Ulf Timmermann

  -

  Sørine er ikke nogen robot, Preben. Ikke at jeg ikke selv tager visse forbehold over for disse hersens kvinder, her i nytids morgenrøde, men her er du altså gået over stregen.

Kommentarer er lukket.