Katedral og bedehus. Lidt om dansk og svensk debatkultur

Af Kasper Støvring 23

Der er afgrundsdyb forskel på dansk og svensk debatkultur. Prøv at sammenlign Debatten i aftes med denne debat om samme emne på svensk tv.

Bloggeren Mikael Jalving, der bl.a. sammen med Naser Khader, Søren Espersen, Søren K. Villemoes og Pelle Dragsted leverede en glimrende indsats i Debatten, har også deltaget i den svenske debatudsendelse, som han har kaldt en katedral af humanisme: At træde ind i tv-studiet er som at træde ind i en katedral. Men metaforen er forkert. En katedral er en storslået bygning, der slår iagttageren med beundring og vækker ærefrygt for dens rummelighed, der vibrerer med hellig lidenskab.

Svensk debat er snarere et lavloftet, iltfattigt lille bedehus af ”humanitarisme” – en falsk og sekterisk humanisme, der kun har plads til den fromme menighed af frelste. Her er indgangsbønnen altid ”jeg er god, de andre er onde”, og på selvbekræftende vis formår den humanitære menighed altid at forsikre sig om sin egen godhed. Det sker ved hjælp af eksorcisme og andre ritualer, der tæmmer de vildfarne, uddriver ondskaben og lukker enhver form for betydningsfuld dissens.

Betingelsen for, at katedralen kan være rummelig og levende, er, at der virkelig findes en transcendens, der kan lede lidenskaben ud mod absolutte mål; lidenskaben i den svenske debat er en vildfaren idealitet, med Jakob Knudsens ord. Derfor bliver moralismen så vred, indestængt og farisæisk.

Således forvandles debat til en monoton messen over få enslydende trosoverbevisninger: demokrati, åbenhed, tolerance, medmenneskelighed, ja, fortsæt selv rækken af tomme plusord. For hvad betyder disse ord? Ja, det er der ingen, der rigtig ved – og det er også lige præcis meningen. Utopier, også sekulære utopier som den svenske utopi om Sverige som en ”humanitær stormagt” – med fhv. statsminister Reinfeldts udtryk – skal jo helst være tomme kar, der kan rumme de troendes drømme, tømte bægre, hvori de kan lægge deres idealer.

I aftes fik vi, på dansk tv, derimod en karsk og levende og frimodig debat mellem debattører delt efter anskuelser.

 

[Teksten er opdateret].

23 kommentarer RSS

 1. Af Mads Jensen

  -

  Hvornår har Kasper Støvring sidst været i et bedehus? Tror ikke, at det nødvendigvis er helt så slemt, som det kommer til at lyde her 🙂

 2. Af Preben Jensen

  -

  Enig, godheds-eliten i Sverige er repræsentanter for en pivfalsk og gennemhyklerisk “humanisme”, som, når man lægger den under luppen, viser sig at være en art hjerneløs utopi eller koldt beregnet støtte til en korrupt godheds- og indvandringsindustri som dyrker egne snævre og egoistiske interesser på det svenske folks bekostning.

  Sveriges verdensfrelseri og politiske godhed nærmer sig noget med fascisme og organiseret forræderi overfor den oprindelige befolkning, svenskerne, som i dagens Sverige lider under stigende skattetryk, store velfærdsforringelser, voksende arbejdsløshed, boligmangel, og sidst, men ikke mindst, under en mangedoblet kriminalitet. (tusindvis af påsatte brande, tusindvis af voldtægter, tusindvis af indbrud og hjemmerøverier osv.)

  (se også Snaphanen, Den korte, Uriasposten og andre netaviser)

 3. Af Preben Jensen

  -

  PS: I Sverige indskrænkes ytringsfriheden med masser af hetz og cenxsur. Men er der ikke tendenser herhjemme i samme retning?

 4. Af Katedral og bedehus. Om dansk og svensk debatkultur « Snaphanen

  -

  […] Således forvandles debat til en monoton messen over få enslydende trosoverbevisninger: demokrati, åbenhed, tolerance, medmenneskelighed, ja, fortsæt selv rækken af tomme plusord. For hvad betyder disse ord? Ja, det er der ingen, der rigtig ved – og det er også lige præcis meningen. Utopier, også sekulære utopier som den svenske utopi om Sverige som en ”humanitær stormagt” – med fhv. statsminister Reinfeldts udtryk – skal jo helst være tomme kar, der kan rumme de troendes drømme, tømte bægre, hvori de kan lægge deres idealer. I aftes fik vi, på dansk tv, derimod en karsk og levende og frimodig debat mellem debattører delt efter anskuelser. Kasper Støvring i Berlingske […]

 5. Af Jørgen Bruhn

  -

  Der er afgjort problemer i den svenske debatkultur, men det bør måske ikke overskygge det faktum at Sverige som nation, modsat både Danmark og Norge, som ellers er tilstrækkeligt rige lande til at påtage sig en reel byrde i forhold til verdens flygtningeproblemer, sætter en stolthed i at være en”humanitær stormagt”. “Humanitær stormagt” er således ingen tom floskel, slet ikke: med udtrykket menes bl.a. at Sverige skal være et fristed for forfulgte, også selv om der kommer mange forfulgte. Sverige gjorde det efter krigen på Balkan, og man ser den nuværende situation som en lignende udfordring. Mange, mange svenskere er stolte over dette – men mange er også bekymrede over den sociale udvikling i Sverige, som dog ikke generelt kædes sammen med integrationsproblemer, i hvert fald langt fra udelukkende. Min oplevelse, og jeg har boet i Sverige i nogle år, er at kun et fåtal i Sverige er så kritiske i indvandringsspørgsmålet, som nogle af de danske Sverige-kommentatorer, også dem som utaler sig i denne tråd.
  Med venlig hilsen Jørgen Bruhn

 6. Af Henrik Knage

  -

  Det er nemlig rigtigt. Debatten i aftes var rigtig god og indeholdt en del “Guldkorn” til forståelse af flygtninge – problemet – om ikke i en nøddeskal, så blev undertegnede en lille smule mere oplyst end i forgårs – og det er godt.

  På et tidspunkt blev der sagt, mener af Søren Espersen, at de forsøg på at stemme sig en form for demokratier i Mellemøsten, som har lugtet lidt af frie valg, er altid endt med, at befolkningen har valgt “fængslet” igen.

  Eksemplet Egypten hvor “Det Muslimske Broderskab” fik vist nok 75 % af stemmerne.

  Der kan siges meget om svenskerne og frie valg, men der er vist noget de ikke helt har fat i.

  Så vidt vides er det tilladt i Sverige, at en muslimsk mand til en analfabetisk muslimsk kone, eller familier kontakt til analfabeten, at gå med ind i stemmeboksen, og sætte krydset for analfabeten, og således “hjælpe” et kryds på rette vej.

  Tag manden med i stemmeboksen – det skal nok hjælpe.

  Men har jo lov til at tænke på de øvrige 25 % der stemte på nogen andre i Egypten. Var de enker, ældre kvinder ingen mand gad følges med osv. ?

  Så længe der ikke er frie valg, skal der nok ikke forventes de helt store demokratiske revolutioner i Mellemøsten, eller i Sverige desværre.

 7. Af Søren Sørensen

  -

  Tråden faldt da det kom til den med at indtræde i en katedral..religiøse tænker ikke selv og mm det er michelangelo mv. Er der generelt blot noget splash af malling der forestiller en baby, ham som 33 år .12 af hans venner og hans mor..altså røvkedeligt mestendels..

  350.000 Syrier med 125.000 af dem i Malmø er ikke positivt for DK men hvad er det lige Espersen og DF har tilført DK? Mestendels en hadefuld religiøs inspireret retorik der kunne sende IS i skammekrogen. Ikke meget gavn af den model, tværtimod.

 8. Af Hans Hansen

  -

  Vi kender svenskernes elitisme. Det gør skåningene også. De øvrige svenskere gør ikke, netop på grund af deres politikeres semi-totalitarisme, men før eller senere opdager de, at politikerne løber om hjørner med dem.

  Det bliver ikke en morsom opvågning, bortset fra alle dem der vrider sig af grin.

 9. Af Henrik Knage

  -

  Her skrives der en seriøst til et seriøst indlæg, og så bliver kommentaren fanget i et useriøst filter. Det svarer lidt til den Højesteretsdom alias “Jensen´s” Bøfhus, at hvis man brænder inde med 120.000 seje uspiselige bøffer, så laver men bare en systue i navnet “Jensen´s Systue” og sælger kødkjoler, af Lady Gaga for at det danske folk egentlig kan se hvor dumme de i realiteten er.

 10. Af Søren Sørensen

  -

  Sverige er hele verdens rollemodel. Forstår ikke hvorfor alle disse borgerlige vil slå USA på alle dets lave samfundsmæssige forhold.? Gå efter at vinde over den modstander hvor der er noget at vinde for samfundet Sverige!

  Men dog korrekt at Sverige nok er lige så elitær dom Tyskland..men de er dog langt længere nede af rangstien mht hvor top 1% og top 10% ejer mest-. 34 og 67% i DK. Verdens 3 højeste i den udviklet verden efter 1svejts 2 USA.
  Hvad med at måle humanistisk en dag? Langt mere end danskernes foretrukne lallende barometer “lykke” hvis målinger her og ude sponseres af Danmarks turistråd..

 11. Af Arvid Holm

  -

  Særligt i Sverige har individer af tydelig udenlandsk herkomst fået status som de hellige køer i Indien.
  Denne status etableres og forsvares i væsentlig grad uden hensyn til individets rettigheder.

  Tilfældige personer anklager, dømmer og straffer.
  Offeret anses ikke for uskyldig, til det modsatte er bevist.
  Straffen kan være uberettiget eller helt ude af proportion med “forbrydelsen”.
  Et uovervejet ord eller blot forkert kropssprog kan resultere i social og faglig udstødelse eller fysiske overgreb.

  Under sådanne omstændigheder kan falske anklager heller ikke udelukkes.
  Det bliver i det hele taget farligt at opholde sig i nærheden af beskyttede mindretal, når de forsvares af nidkære selvtægtsfolk, som markerer sig positivt hos deres egne, når de massakrerer en formodet “forbryder”.

 12. Af Kirsten Rasmussen

  -

  Det her har ikke en pind med svensk debatkultur at gøre – svenskerne har jeg opgivet….

  Men altså, der foregår nu en vis knægtelse af ytringsfriheden i DR2 Debatten. Nærmere bestemt fra Clement Kjærsgaards side – han er skrækkelig slem til at afbryde. Selv om der er visse debattører – særlig blandt politikerne – der kværner løs som en grammofonplade, når de får ordet (og de skal selvfølgelig afbrydes), så var Clement slem i torsdags, hvor der var hvert fald et par gange, hvor han stillede et spørgsmål, og den, han stillede spørgsmålet til, fik kun lov at svare et eller to utilstrækkelige ord, så var vedkommende afbrudt igen.

  Min kritik er dog ikke ensbetydende med, at jeg ikke synes godt om Debatten – Clement Kjærsgaard gør et fremragende og sikkert krævende stykke arbejde. Tillige er han ind imellem ganske sjov, og når debattørerne driller ham lidt, kan politisk debat foruden at være interessant også være rigtig god undholdning.

 13. Af Axel Artke

  -

  Sverige lider af en tvangstanke, der går ud på at ville redde verden. Det medfører, at man vil ofre menneskene (svenskerne) for at frelse menneskeheden (alle andre). Det koster svenskerne uhyre summer, men man bliver selvfølgelig heller ikke en “humanistisk stormagt” uden svære ofre.

  I den forhenværende statsminister Fredrik Reinfeldts version vil den ustyrlige indvandring styrke Sverige “på langt sigt”. På kort sigt skal svenskerne tåle stigende afsavn. Ingen ved dog, hvor når det lovede Nirvana indtræffer, og hvis man anlægger en fornuftsbetragtning på den nuværende udvikling, opstår lyksalighedstilstanden aldrig.

  Men her kommer woodoo ind i billedet. I primitive kulturer skal befolkningen også bringe ofre for at stille guderne tilfreds, så de sender regn og andet godt. Hvis regnen alligevel ude-bliver, udlægger præsteskabet det derhen, at ofrene ikke har været tilstrækkeligt store. Altså må der endnu flere (op)ofringer til.

  En sådan woodoo-tænkning vil svenskerne få at mærke, efterhånden som indvandringspro-blemerne stiger. Når problemerne omsider ikke længere kan benægtes, vil præsteskabet (den politiske og kulturelle elite) forklare dem som et resultat af utilstrækkelig integrationsindsats. Ergo må der ofres endnu flere penge og kræfter på integrationsarbejdet. Endnu flere milliarder vil blive tilført Migrationsverket. De mange flere penge til integration vil selvfølgelig tiltrække endnu flere asylsøgere og dermed skabe endnu flere problemer – samt føre til krav om endnu større ofre af svenskerne. Og sådan vil det fortsætte, indtil Sverige ikke længere udgør en økonomisk/velfærdsmæssig magnet på alverdens asylsøgere. Så har Sverige sejrrigt ført kampen om at være en humanitær stormagt til ende – dvs. til Sveriges ende.

  I Danmark har vi da heldigvis ikke noget woodoo-præsteskab, der påstår, at vore problemer med indvandrere og asylsøgere skyldes utilstrækkelig integrationsindsats, og som derfor kræver endnu flere milliarder brugt på den galej.
  Eller har vi???

 14. Af Henrik Jensen

  -

  De er sure sagde ræven: den sad med fødderne i vand.
  Nej -spøg til side for i kampen mellem Danmark og Sverige har Danmark sørgeligt nok tabt for mange år siden. Sverige ligger omkring 15 år foran DK hvad videnskab og forskning angår -noget som er svært at hente ind. At så finde en eller anden undskyldning -som svenskernes invandringspolitik -for at slippe for at erkende dette faktum -det er det som man i psykologien kalder en forsvarsmekanisme i dette tilfælde repression.
  Citerer fra Wikipedia: These processes that manipulate, deny, or distort reality may include the following: repression, or the burying of a painful feeling or thought from one’s awareness even though it may resurface in a symbolic form;[4] identification, incorporating an object or thought into oneself;[7] and rationalization, the justification of one’s behavior and motivations by substituting “good” acceptable reasons for the motivations.[4][8] Generally, repression is considered the basis for other defense mechanisms.[4]

 15. Af Henrik S

  -

  Henrik Jensen
  Du tager godt nok munden fuld , hva ?!
  Sverige ligger 15 år forud for Danmark hvad videnskab og forskning angår , skriver du.
  For det første er 15år ingenting når det drejer sig om videnskab og forskning.
  For det andet er det noget vrøvl at tale generelt om videnskab og forskning.
  Forklar venligst hvad det er for en forskning og videnskab du helt specifikt tænker på hvor Sverige skulle ligge foran Danmark.
  (referencer til Wiki er ikke brugbart som bevis for noget som helst.)
  Hvad vil du egentlig med dit indlæg.
  Vil du bevise at indvandring giver mere videnskab og forskning ?
  Det er bevist gennem mange undersøgelser , at befolkningen bliver fattigere og dummere , specielt pga mellemøstlig og afrikansk indvandring.

 16. Af Søren Sørensen

  -

  Henrik S

  “15 år er ingenting mht. Til forskning”

  Du stemmer ikke på DF?

 17. Af Hans Nielsen

  -

  @ Axel Artke kl. 14:41

  Fremragende indlæg – TAK!!

 18. Af Henrik S

  -

  Søren Sørensen
  Jo , som alle danskere der bekymre sig om Danmarks fremtid , stemmer jeg naturligvis enten på DF eller LA.
  Hvad har det med videnskab at gøre ?vh

 19. Af Svenne Svennesson

  -

  Läs avpixlat punkt info om du önskar att läse icke-statsregulerade nyheten från Sverige. Du vill förvånas.

 20. Af Søren Sørensen

  -

  Henrik s

  Er faktisk ingen så dumme som i dit videnskabspostulat der stemmer på LA. De er blot totale egoister. Kan kun være DF’er der er så dumme..

 21. Af Olav Bakken

  -

  En honnør til Støvring.
  Fra Norge har også vi observert utviklingen i Sverige. Den har vært dramatisk den siste mannsalderen. Men allerede på tidlig 60-tall var det mange som mente at Sverige med sitt “folkhem” var i ferd med å kjøre i grøfta. De siste årene har det blitt ekstra ille da enhver form for spørsmål eller kritikk av innvandringen har blitt møtt med påstand om rasisme. Allerede under det årlige politiske møtet (Almedalen) i fjor sommer sto Reinfeldt frem og fortalte om sin åpenhet og raushet overfor alt og alle. Imidlertid var det noen han ikke skulle snakke med, eller overhodet å ha noe med å gjøre; Sverigedemokatene. Altså et politisk parti valgt inn i den svenske riksdagen! Ved høstens valg ble Reinfeldt kastet av det svenske folket og som kan være glade for at de er kvitt denne mannen fra svensk politikk – forhåpentligvis for alltid.

  Den svenske pressen rapporterer hjem fra Norge de mest idiotiske påstandene og løgnene. Et forsøk på å gjøre oppmerksom på feilene og propagandaen – blir møtt taushet. Propagandaen i den svenske pressen ligner til forveksling propagandaen til Goebbels; gjenta løgnene til de blir en sannhet.
  Hvor mange som skal bli drept og lemlestet på gatene i de svenske byene før noen tar affære er uvisst. Trist for Sverige.

 22. Af Henrik S

  -

  Søren Sørensen
  Ja der var jeg godt nok dum!
  Jeg vidste på forhånd at jeg ikke skulle svare dig , alligevel gjorde jeg det – tåbeligt , men godt man stadig kan blive klogere.

 23. Af Hans Hansen

  -

  Naturligvis medfører et enormt antal indvandrere, aldrig kontrolleret for islamisk politik, samtidig et stort antal islamister blandt dem.

  Det kan ethvert fjols vel regne ud. Problemet er blot, at der ingen fjolser er blandt humanisterne, så de opdagede det aldrig.

Kommentarer er lukket.