De Konservative, udlændingekriminalitet og retspolitikken

Af Kasper Støvring 70

I fredagens Perspektiv skælder jeg De Konservative ud, fordi partiet ikke vil føre en realistisk udlændingepolitik og bakke op om Venstres diskriminationspolitik. Det er nødvendigt af økonomiske grunde – udgifterne til indvandrere er nemlig eksploderet, som det hedder i denne artikel fra Berlingske.

 

Men det er også nødvendigt, fordi man sagtens kan være både selvforsøgende og lovlydig og samtidig arbejde på at islamisere Danmark. Sager om foreninger i Kokkedal og Brøndby viser det, ligesom sagen om opbakningen til Islamisk Stat i bl.a. Grimhøjmoskeen viser det samme. Hvorfor interesserer man sig ikke mere for moskeerne? Stort set ingen repræsentanter for moskeerne tager afstand fra Islamisk Stat – en organisation, der begår de uhyrligste forbrydelser; senest kan en afhopper fra IS fortælle, at ikke-muslimske piger ned til ni år voldtages systematisk. Forbilledet og legitimeringen hentes direkte hos profeten, der jo ægtede Aisha, da hun var ni år gammel.

 

Så der er store mangler i De Konservatives udspil. Men der har også været gode udmeldinger fra formand Søren Pape. Det gælder bl.a. bekæmpelsen af kriminalitet. Alligevel har partiet også på det punkt et godt råd nødigt.

 

Lad mig indlede med et eksempel, som Pape selv har fremført: Opstramning af retspolitikken hvad angår indbrud. Det er fint at arbejde for en højere strafferamme. Men hvis man ikke får øget grænsekontrol, hvis politiet bruger ressourcerne forkert, bl.a. ved at prioritere fartbøder, og hvis det stadig kun er ganske få procent af indbruddene, der opklares, ja, så hjælper initiativet ikke meget.

 

Det er stadig langt mere sandsynligt, at en rumænsk tyvebande får en fartbøde, når de kører bort med tyvekosterne fra et indbrud – end at banden anholdes for deres grove forbrydelse, som det jo er at trænge ind i menneskers private hjem. Nej, politiet skal bruge deres ressourcer anderledes og også gerne tildeles flere ressourcer akkurat ligesom Efterretningstjenesten bør have flere ressourcer.

 

Nu vi er ved politiet: Forleden blev ordensmagten angrebet af indvandrerbanden Black Army i Odense, der dermed fik vist, hvem der har overtaget: Politiet blev ganske enkelt ydmyget. At indvandrerbander er ved at få magten på gader og stræder i de større byer, kan man læse om i denne artikel fra Den Korte Avis.

 

Dermed er temaet anslået. Den farlige kriminalitet har især med udlændinge at gøre. Forhenværende drabschef Ove Dahl har i sin seneste bog skrevet, at der optræder et udenlandsk klingende navn i 95 procent af alle sager om grov, personfarlig kriminalitet; Danmarks Statistik har længe dokumenteret, at personer med udlændingebaggrund er massivt overrepræsenterede i forhold til kriminalitet; over halvdelen af alle voldtægter begås af udlændinge; der er årligt over 1000 gaderøverier alene i København – et nærmest ukendt fænomen for ti år siden – og studerer man en tilfældig, aktuel politirapport vil man straks se tendensen bekræftet: Røveri og tyveri begås hyppigst af udlændinge.

 

Endelig kan asylansøgere også være med: Asylansøgeres kriminalitet er femdoblet på syv år, som Berlingske kunne skrive for nylig.

 

Synes man nu, at statistik er lidt abstrakt, så kommer her en beretning fra min egen by, Sorø. Der er så godt som ingen kriminalitet, der er værd at tale om her i smørhullet – altså bort set fra den, der fortrinsvis har med udlændinge at gøre: indbrud og voldtægt. I sommers blev en ung kvinde voldtaget af en afghaner, der heldigvis fik en udvisningsdom, og for tiden efterlyses tre arabere, der er mistænkt for at overfalde en 16-årig pige; de rev bl.a. trøjen af hende, imens hun kom gående på et fortov en aften i sidste uge. Et af de dystre perspektiver her: Det er nu for alvor vores børn, der er begyndt at undgælde for den fejlslagne indvandrings- og integrationspolitik.

 

Vi bliver nødt til at gøre os denne sammenhæng mellem grov kriminalitet og udlændinge klart. Selvfølgelig, selvfølgelig, er der mange udlændinge, der ikke kun er lovlydige, men også velintegrerede. Men hvis vi ikke for alvor – dvs. hvis ikke vores politikere, herunder De Konservative – indser sammenhængen og reagerer på den, vil vi og de ikke kunne løse problemet med den farlige kriminalitet.

 

Hvad kan der gøres? Her kommer nogle bud på en strammere retspolitik, ganske kortfattet:

 

Asyltilstrømningen skal inddæmmes, voldsstraffene skal forhøjes, der skal indføres minimumsstraffe, der skal være bedre tilsyn med ungdomsforbrydere (dvs. fængselsstraf), og der skal vedtages en afskaffelse af den kriminelle lavalder. Der bør være nul-tolerance for kriminalitet (det gælder indbrud, vold, hærværk, tyveri m.m.) efter New York-modellen (”Broken Windows”-strategien). Der skal indføres strengere straffe for hadforbrydelser, jf. den voksende og rå antisemitisme, og vi skal retsforfølge hjemvendte Syrienjihadister (ja, allerhelst tage statsborgerskabet fra dem, når de er rejst, så de ikke kan vende tilbage). Der bør være flere hjemsendelser og udvisninger for grov kriminalitet, og kan det ikke lade sig gøre pga. visse konventioner, ja, så må vi opsige dem, som også den britiske indenrigsminister har foreslået.

 

Til trods for, hvad vi hører, er lige præcis den alvorlige, personfarlige kriminalitet ikke faldet. Det skriver bl.a. en forhenværende afdelingsleder på døgninstitution for kriminelle unge: Fra 2011 til 2013 er der sket en markant stigning i røverier begået af unge: 13 pct. på Fyn, 16 pct. i Århus og ikke mindst 22 pct. i København.

Det kan man så supplere med oplysninger om et enormt mørketal. 7 ud af 10 voldssager, f.eks., anmeldes slet ikke. Og masser af voldssager optræder slet ikke i Politiets statistikker:

 

“Jeg både tror og ved, at der er mange sager, der burde være journalført som for eksempel gaderøverier, voldssager eller sædelighedssager, som man i stedet journaliserer som en ‘undersøgelse’. Det betyder, at sagen ikke optræder i politiets statistik, siger Johan Kofod, der er fællestillidsmand i efterforskningsenheden i Københavns Politi.”

 

Alle disse forslag til en strammere retspolitik bør naturligvis suppleres med forebyggende tiltag af forskellig art. Men det er bydende nødvendigt at være meget skrappere. Jeg har allerede opgivet venstrefløjen, når det handler om at bekæmpe kriminaliteten. Jeg har kun tiltro til de borgerlige partier og endnu også til De Konservative.

 

70 kommentarer RSS

 1. Af Jesper Høegh

  -

  Ja mindst 50% af DK s befolkning er bedre uddannede – Hans Hansen

  – derfor må vi kræve af de kommede Folketings Politikere – er bedre
  velfunderede udi hele spektret – Erhvervsliv -Arbejdsmarkedet -Økonomi –
  Globalisering osv.

 2. Af Niels B. Larsen

  -

  @ Abdel Khaleq

  Kan vi ikke indgå en aftale?

  Den vestlige verden forpligter sig til at holde fingrene fra muslimske lande – og de muslimske lande accepterer at vi returnerer samtlige tilvandrede muslimer og undlader at sende flere.

  Det vil være win-win – ikke mindst for den vestlige verden.

 3. Af Hans Kristensen

  -

  @Abdel Khaleq

  HØØØRT!!!!! -Og lad os komme i gang med det samme. Det er det eneste der duer

 4. Af Henning Svendsen

  -

  Selvfølgelig er kriminaliten faldende men ikke med de kriminelles gode vilje Opsætning af overvågnings kamera startede under Fogh og vi husker hele den røde del af folketinget -de løb skrigende ud af bygningen og i spidsen for denne flok der så vi et mærkelig syn -nemlig en såkaldt Conservativ justitsminister hun mente at denne overvågning var i strid med menneskerettigheder.?
  Men se bare de røde nu tager de hele æren.
  Men Danmark er stadig et eldorado for alskens ulovligheder og kriminalitet godt hjulpet af en molboagtig lovgivning..

 5. Af Søren Sørensen

  -

  Henning Svendsen

  Ja, kun den borgerlige berigelseskriminalitet af andres folks penge er stigende via skatte og afgifts svindel, ansættelse af udenlandske lønpressere uden papire mv.

  Kunne men utopisk forestille sig at regeringen strammet op der også? Gav straffe ift. Samfundsomkostninger der mv.

 6. Af Preben Jensen

  -

  Der er lige nu flere gode indlæg under “ældre kommentarer”. Hvad angår indvandringen tyder noget på at der kan være over en kvart MILLION indvandrere EKSTRA, inden året 2016 er omme. Det giver EKSTRA UDGIFTER i størrelsesordenen 50-80 MILLIARDER kroner ekstra, altså EKSTRA. Hvor vil regeringen skaffe de penge?

 7. Af Finn Bjerrehave

  -

  Hitler havde Jøderne som prygelknabe, mit Konservative parti har de såkaldte sydeuropæiske tyveknægte , og Politiet kommer kun hvis indbruddet vurderes til over 100.000 kr og hvad er meningen.
  Danmarks statistik fortæller kriminaliteten er faldet til et lavpunkt, Per Larsen fortæller kriminaliteten i Tingbjerg er fortid, og mit Konservative parti opfører sig som en Elefant i en glasbutik, og savner en ny politik, men partiet kan ikke rokke sig ud af stgedet.
  Kriminalitet, højere straffe / bøder, samt nedsættelse af topskatten, finanseret af bøder, det er den eneste politik mit gamle parti kan levere, og partiet nærmer sig dødsdansen.
  Netop hjemvendt fra Tyskland, og læser på Rigsdagen i Berlin: Det Tyske Folk, nemlig en politik for hele folket, og ikke imod folket, og projektet er klar til anskuelse, nemlig ingen rådne bananer, forfaldne huse / bygninger, samt ingen huller i vejene, altså en politik der rammer hele folket, der skal mit Konservative parti finde O2 (ilt) til fortsat eksistens.
  Jeg krydser fingre Finn Vig

 8. Af Hans Hansen

  -

  Abdel Khaleq

  Ha ha, og hvem har så givet dig rettigheden til at handle på muslimske landes vegne?

  Se det lidt på den måde, at der på et tidspunkt vil blive indført regler, der kan sende indvandrere uden integrationsevne tilbage, og at teknologien før eller siden vil gøre vesten uafhængig af mellemøstlig olie.

 9. Af georg christensen

  -

  Når vi nu igen snakker “Dansk retspolitisk” forbehold, i forhold til EU, ville det være rart også at få indgående kendskab til hvilke områder dette forbehold er gældende,
  Er det overhovedet tilstrækkeligt defineret, eller har vores politikere allerede udlevet og overført en del af Dansk “LOV og RET” til EU systemet, uden ret til folkelig protest`?.

  NB: Giver det overhovedet en mening, at stemme om “det Danske lov og rets systems forbehold ?. Er alt i grunden allerede udleveret uden at folket har fået fyldestgørende oplysning herom?. Hvis svaret er “JA”. Bør en ny folkeafstemning handle om ” udmeldelse eller forbliven i EU unionen.

 10. Af Hans Hansen

  -

  Støvring

  Du skal formentlig være forsigtig med tiltro til konservatives realisme. Men som du skriver “endnu”, så er du formentlig i tvivl. Min er forlængst væk, og Pape har ikke rigtig bidraget med andet end øget indvandring for økonomiens skyld. I betragtning af omkostningerne ved indvandringen, der langt overstiger indtjeningen, så er det vel rimeligt at spørge om rimeligheden ved den teoretiske logik.

  Der er flere ting i forbindelse med konservative, der ligesom ikke giver mening. Under VK regeringen med Lene Espersen som Justitsminister, forøgede man de offentlige omkostninger i forbindelse med højere strafudmåling, men man glemte at tænke resocialisering. Under hele VK perioden forblev den statiske tilbagevendelsesprocent til fængslerne på omkring 30. Der skete ligesom ikke rigtig andet, end man forøgede strafudmålingen og dermed offentlige omkostninger i den forbindelse.

  Konservative har problemer med at forstå innovative initiativer, når disse handler om andet end snævre interesser. Konservative på landsplan mangler den anden halvdel der forudsætter socialforståelse. Jeg ved godt det ikke helt er tilfældet for Frederiksbergs konservative, men på landsbasis har de ikke udvist tilstrækkeligt politisk overblik.

  Blot som eksempel. Lene Espersen var som bekendt justitsminister. Tilsyneladende forstod hun ikke grundlovens bestemmelser, da hun deklarerede at hun offentligt ville forbyde muslimske tørklæder. Jeg bryder mig ikke om de der religiøse symboler, men som justitsminister så skal man fame kende lovene. Jeg kunne sige det samme om Morten Bødskov.

  Pape snakker sort, eller rettere, han lader erhvervsorganisationerne snakke sort på egne vegne. Spørgsmålet er så om Pape slet ikke har nogle visioner, eller han blot gentager de konservative tilsyneladende rimelige snævre konservative interesser.

  Tror Pape eksempelvis, at man løser indvandrere problemerne ved at fortsætte gamle tankerækker, så tager han grundigt fejl. Det er ikke lykkedes førhen, så hvorfor skulle det lykkes nu? Det er jo det Pape siger, når han vil indføre endnu 150.000 indvandrere, uden tydeligt at gøre op med med årsagerne til socialbelastningen. Resultatet bliver en social deroute hvis ikke man ændrer på årsagerne.

  Pape skal ud med noget det flytter brikker. Der kommer ikke flere konservative tilhængere af at fortsætte i samme gænge som forgængerne.

 11. Af Preben Jensen

  -

  Hvor blev politiko kronikken “Efter os syndfloden” af???

 12. Af Hans Hansen

  -

  George Christensen

  Grundlovens §20, blev indført ved grundlovsændringen i 1953. Ligeledes er §42, såvel som paragrafferne (bl.a. §2 og §3) der fastslår magtfordelingen, og dermed erklærer, at Danmark således er et begrænset diktatur (Indskrænket monarkisk).

  §56 har noget med sagen at gøre, fordi denne “gummi-paragraf” fastslår, at politikerne ikke er forpligtet overfor deres vælgere. Den har mange andre konkrete konsekvenser.

  Vedrørende forfatningskommissionen, der var nedsat allerede i 1946, var man bevidst om, at det var nødvendigt med en grundlovsmæssig hjemmel for dansk deltagelse i internationale samarbejdsformer. Derfor blev §56 oprettet i 1953.

  Med internationalt samarbejde var det først og fremmest FN, man havde i tankerne, og man var helt bevidst om, at skulle FN kunne fungere, var det nødvendigt at bringe ofre i form af delvis opgivelse af suverænitet. FN måtte som mellemfolkeligt organ nødvendigvis udstyres med bemyndigelse.

  Det er med henvisning til FN, at især Radikale Venstre og Socialdemokraterne intet har foretaget sig i forbindelse med selektiv indvandringspolitik.

  §20 blev igen relevant i forbindelse med EU. Igen bliver spørgsmålet relevant om at bringe ofre i form at afgivelse af suverænitet. Man skal være klar over, at der helt konkret er tale om ofring af selvbestemmelse hvis man opgiver retsforbeholdet …

  Eftersom de fleste efterhånden er klar over, at der i forhold til EU er tale om fra starten planlagt føderal suverænitetsoverdragelse, med mange af politikernes forsøg på at fortie denne realitet, så er behovet for det folkelige mandat endnu vigtigere end tidligere.

  Afgivelse kan medføre afgivelse af, eller dele af, folkestyret, dvs at man juridisk fjerner befolkningen længere væk fra beslutningsprocessen, end selve demokratiets (folkestyret) betydning. Det afhænger af hvordan EU udvikler sig fremover. Det skal man forstå, at ingen endnu kan sige med sikkerhed. Derimod kan man sige på nuværende tidspunkt, at EU’s parlamentarikere, såvel som Folketingpolitikerne, ikke er forpligtet overfor deres vælgere, og i visse henseender ikke engang er folkevalgte.

  Her vil jeg gerne tillade mig, at nævne forskellen fra tidligere, hvor argumentet ganske rigtigt var, at folkeafstemninger kunne anses for mindre hensigtsmæssige, men at den digitale tidsalder nu er ved at evolutionere de tekniske forudsætninger for udvidet brug af folkeafstemninger.

  Det fuldstændig op til befolkningen, i hvilken retning folkestyret skal udvikle sig på vegne af fremtidens generationer. Skal man nærme sig folkestyret eller fjerne sig fra folkestyret.

  Hav i mente, at elistiske retro-tænkere altid ønsker at bevare deres magt.

 13. Af Hans Hansen

  -

  “Når vi nu igen snakker “Dansk retspolitisk” forbehold, i forhold til EU, ville det være rart også at få indgående kendskab til hvilke områder dette forbehold er gældende,
  Er det overhovedet tilstrækkeligt defineret, eller har vores politikere allerede udlevet og overført en del af Dansk “LOV og RET” til EU systemet, uden ret til folkelig protest`?”

  Det kunstigt “intelligente” filter, er desværre for retarderet til længere tekniske lov forklaringer.

 14. Af Finn Bjerrehave

  -

  Hej Kasper Støvring, hvad går galt, når jeg som en af de ældste trofaste Konservative vælgere analyserer mit parties politiske ståsted i dagens Danmark, og dermed bliver afvist, jeg som vælger er netop den person som politisk er blevet mest snydt, nemlig DF har fjernet ånden i det Konservative follkeparti, hvor populismen er blevet dagens politik, nemlig modsat de radikales politik, hvor partiet er ligeglad med populisme, og står fast på egen politik/holdninger Etc.
  Hellere død end holde kæft.Finn Bjerrehave Vig

 15. Af Hans Hansen

  -

  Prøv at høre. Befolkningen gider ikke høre på mere forvrøvlet ævl om populisme.

  Slå begrebet op siden du ikke forstår betydningen.

 16. Af Søren Sørensen

  -

  Hans Hansen

  For at hjælpe dig mht tydningen af ordet “populisme” er det Sådanset blot som i dine egne DF kommentare. Du kan gå retur og læse hvilken som helst af dem og begrebet vil stå lysende klart for dig!

  Danmarks 2 populistiske partier DF og R ud af Politiken..

  Vig for populisme selv under kong hans.

 17. Af Helena Hansen

  -

  28-årig irakier myrder 40-årig kvinde i Kvissel ved Frederikshavn for 2 dage siden. Tak til HTS og Margarete Vestager fra sossetosserne og de radigale for deres medhjælp til dette dåd. Tack och bock -som svenskerne siger.

 18. Af Søren Sørensen

  -

  Helene Hansen

  Det er den 15 årige datter der også og formentlig i fælleskab. Politiet har anholdt begge men kun sigtet pigen..Usmageligt din selektive udgave af fakta før de overhovedet er kendt. Til et 13 tal i DF populisme men…

 19. Af hr j christensen

  -

  De røde politikere og de konservative

  går rundt med et fjernt løgsagligt blik i øjnene som de stærkt religiøse som ønsker at rede verden.

  Men det er en ond handling mod de lavere klasser i samfundet som skal klare integrationsproblemerne de får trukket ned over hovedet.

 20. Af Afstumpet gadevold | Kulturkamp

  -

  […] jeg tidligere har skrevet (i linket er der yderligere […]

Kommentarer er lukket.