Civilisationen er skrøbelig

Af Kasper Støvring 41

Der er et citat af Toynbee, der altid har fascineret mig. Det lyder:

 

”Hvis vi ser på disse universelle stater, ikke som fremmede iagttagere, men med deres borgeres egne øjne, så opdager vi, at borgerne ikke blot ønsker, at deres jordiske goder skal bestå for evigt, men at de rent faktisk er overbeviste om, at deres goder og institutioner er sikrede i al evighed. Dette er endda tilfældet i tider, hvor det er åbenlyst for enhver udenforstående iagttager, at denne selvsamme universelle stat befinder sig i sine sidste krampetrækninger. Hvorfor, kunne man spørge, er disse borgere tilbøjelige til, på trods af tilsyneladende åbenlyse kendsgerninger, at opfatte disse stater, ikke som et ly for natten i vildmarken, men som selve det forjættede land, målet for al menneskelige stræben?”

 

I citatet fra ”A Study of History” siger Toynbee, at borgerne i ”universelle stater” – imperier og civilisationer – er ramt af blindhed. De ser ikke, at det tager meget lang tid og kræver meget hårdt arbejde at skabe goder som velstand og frihed, og at disse goder netop ikke er sikrede i al evighed: De kan hurtig gå tabt. De ser heller ikke, at andre folkeslag ikke nødvendigvis ønsker disse goder; goderne er ikke universelle. Det er det menneskelige vilkår, som det træder frem for historikeren: Vi er alene i en verden, der både er forgængelig og usikker; der er ingen andre, der vil hjælpe os. Vores stater og civilisationer kan bedst betragtes som ”ly for natten i vildmarken”.

 

Disse mennesker, der tror på deres værdiers evige beståen og på deres universalisme, lider af det, Toynbee kalder ”udødelighedens blændværk”. De tror, at de har nået historiens afslutning. Det skræmmende er, at når denne tro bliver almindelig, er det et tegn på civilisationens forestående undergang. Karakteristisk for disse civilisationer er, ifølge Toynbee, at de igen og igen stamper imod dødens brod, men med tiden vil de nedbrydes. Sådan gik det med Romerriget, det Osmanniske rige, Sovjet og alle andre hedengangne imperier.

 

I citatet kan vi naturligvis også spejle vores egen vestlige civilisation. Bedst som vi efter Murens fald troede, at vi havde sejret endegyldig, kom alle forfaldsfænomenerne rullende: Den økonomiske krise, der skyldes, at vi har levet over evne (den er en gældskrise). Der er opstået et forfald i arbejdsetikken; vi gider ikke rigtig arbejde og gøre os umage, vi vil hellere underholdes og slappe af i oplevelsessamfundets behagelige og fordummende trivialkultur. Og hvad angår viljen og værre: evnen til at uddanne os, har vi for længst fået baghjul af især den asiatiske civilisation (hvor man for øvrigt også arbejder meget mere, end vi gør). Ikke mindst er en rådvildhed gået os i blodet i mødet med islamismen, og vi har tilladt en multikulturalisme, der hastigt er på vej til at nedbryde vores goder, og som stiller os ansigt til ansigt med den store terror og den daglige, lille terror i form af overfald, voldtægter, gaderøverier, anslag mod et magtesløst politi, stenkast mod ambulancer, trusler og anslag mod ytringsfriheden. Alt sammen fænomener vi ikke havde troet mulige for bare ti år siden.

 

Hovmod står for fald, som det hedder i de gamle myter. Civilisationen er skrøbelig, og det manifesterer sig i selvovervurdering, i mangel på realisme og selvbesindelse, i manglende villighed til at forsvare sig selv, i tab af selvtillid.

 

Det trives ironisk nok sammen med troen på egen udødelighed, der igen skyldes en bestemt forståelse af det historiske forløb, nemlig ideen om historien som en lineær proces, en fremadskridende bevægelse mod et slutmål, som er det liberale demokrati. Den station, vi nu har nået. Men det er, hvis præmissen om at Vesten er i forfald, en forkert forståelse. Hvordan forløber historien? Jeg har netop læst Niall Fergusons store bog ”Civilisation” og vil senere anmelde den her i avisen. Her gør Ferguson ikke blot op med den lineære forståelse, men også med den cykliske. Det er almindeligt at betragte civilisationer som cykliske organismer, der gradvis, langsomt og med nødvendighed gennemgår stadier af modning, blomstring og forfald for siden at uddø.

 

Men det er mere rigtigt, skriver Ferguson, at forstå historien på en måde, der i højere grad betoner uforudsigelighed, pludselighed og acceleration. Civilisationer er særdeles komplekse størrelser, hvis udvikling det er umuligt at forudberegne. Ifølge Ferguson er historien en proces, hvor ændringer kan ske meget hurtigt. I nogle tidsperioder sker der næsten intet, men så kan der nærmest øjeblikkeligt igangsættes en proces, hvor der sker fuldstændig afgørende ting på bare ganske få år.

 

Den gode nyhed er, at Vesten således kan genrejses – Fergusons bog er et opgør med fatalismen, med troen på historisk nødvendighed. Den dårlige er, at det lynhurtig kan være slut. Det britiske imperium faldt sammen allerede 12 år efter sejren i Anden Verdenskrig, og Sovjet faldt sammen nærmest uden forvarsler og på et tidspunkt, hvor langt de fleste opfattede Sovjet som en supermagt. Lad os bare tage en bunke andre eksempler, som Ferguson opregner: Romerriget brød sammen i løbet af en generation på grund af indtrængende barbarer tidligt i det femte århundrede; Inkaernes rige blev smadret i løbet af ti år, ligesom overgangen fra ligevægt til anarki i Mingdynastiet midt i 1600-tallet også kun tog et årti; så sent som i 1908 syntes Osmannerriget at kunne gennemløbe en vellykket restaurering, men i 1922 var det forsvundet i tidens malstrøm; Japans imperium nåede sin største territoriale udstrækning i 1942, men i 1945 var det også væk. Og endelig, emnet for Fergusons bog – den vestlige civilisation: Omkring år 1500 havde ingen troet det muligt, at Vesten ville dominere Resten de næste 500 år. Men det skete som bekendt.

 

Så Vesten kan genrejses. Men hvad skal der til?, som jeg blev spurgt forleden. Vores velfærdssamfund kan ikke bære den manglende arbejdsetik, og vi ved jo godt, at kinesiske skolebørn er både klogere og mere kreative end vores egne. Vi har oplevet terrorangreb på Vesten, drab på Theo van Gogh og senere den engelske soldat Lee Rigby og herhjemme: Muhammedkrise og attentatforsøg på Lars Hedegaard, et flertal af muslimer i Vesten er islamister og støtter Islamisk Stat. Osv.

 

Realistisk set skal der nok desværre meget mere til at genrejse Vesten end disse – i det store billede – små dråber og skvulp. Hvad angår modstanden fra og mod islamismen er faren, at der pludseligt sker noget meget voldsomt, og det vil kunne sprede sig hurtigt og over store afstande (Danmark bliver næppe det første sted, hvor den egentlige reaktion indtræffer). Ferguson taler om en ”elastisk” tid for at anskueliggøre det forhold, at vi kan have lange perioder uden mange afgørende hændelser og andre kortere perioder fyldte med afgørende hændelser. Den tyske digter Botho Strauss talte om at leve i en tid uden ”forvarsler”. Men det er jo derfor, at man må fastholde arbejdet for, at dette ikke sker, at det parlamentariske arbejde er nyttigt. Og de rette tolkninger skal være på plads, når begivenhederne indtræffer.

 

Fremtiden er allerede begyndt. For få uger siden gik tusindvis af tyske højreradikale i protest mod islamisme. Det udartede til vold og konfrontation med venstreradikale. Det kunne tyde på, at ekstremismernes tidsalder på ny er indledt.

 

Vi er i den sene time, hvad angår genrejsning af den vestlige civilisation. Ingen kan være tjent med borgerkrigslignende tilstande, den molekylære og endogene proces, som Enzensberger kalder den: ”Borgerkrigen kommer ikke udefra, den er ikke et virus, der er slæbt ind, men en endogen proces. Det er altid et mindretal, som starter den; sandsynligvis skal blot én ud af hundrede have viljen til den for at gøre ethvert civiliseret samliv umuligt.”

 

 

41 kommentarer RSS

 1. Af Jan Petersen

  -

  Løsningen på EU’s problemer er sådan set meget enkel. Genindfør grænsekontrol, ophæv FN-flygtningekonventionen og KUN folk med visum har adgang. Og lad så ellers Mellemøsten, Afrika og andre rådne dele af verden løse deres egne problemer.

 2. Af Hans Hansen

  -

  Ja civilsationen står i kontrast til den tredje verdens korrupte lande. The World is a ghetto …

  De er alle religiøse eller socialistiske. Korrupte ud over al dokumenteret beviselighed.

  transparency.org/cpi2013

  Men selvom man fodrer tåberne med oplysninger, så er del længere væk fra pædagogisk rækkevidde, end selv en tåbe på en galeanstalt. Ha’ en go’ dag.

 3. Af Hans Hansen

  -

  Ja civilsationen står i kontrast til den tredje verdens korrupte lande. The World is a ghetto … De er alle religiøse eller socialistiske. Korrupte ud over al dokumenteret beviselighed.

  Søg på “Corruption Perceptions Index 2013”

 4. Af Preben Jensen

  -

  Et fremragende oplæg, og Støvring har ret i det hele. Men ikke mange vil tage ved lære af historiske erfaringer, og ikke mange læser med her. Men tingene bør siges og lægges frem, i håb om at sandhederne og advarslerne vil sprede sig som ringe i vandet.

  Danmark har længe udviklet sig i retning af et kulturelt selvmord. Både demokratiet, velfærdssystemet, retsstaten, privatlivet, familietraditionerne og den personlige sundhed, økonomi, frihed og tryghed er under angreb.

  Men politikernes flertal fortsætter lystigt med at undergrave det danske folks livsgrundlag, sikkerhed og fremtid. Men hvorfor gør de det? Det er faktisk temmelig mystisk.

  Det er forlængst almindelig viden at kommunisme og totalitær idéologi fører til tvang, tyranni, fattigdom og gangstervælde. Hvorfor har kommunismen så stadig mange tilhængere? Og det er en gammel erfaring at masseindvandring altid ender i katastrofe for den oprindelige befolkning. Hvorfor fremturer regeringen så med at lade indvandrere strømme ind?

  I 1914 gik Europa i løbet af få dage fra at være et fredeligt og kultiveret område til at være et rædslernes område hvor millioner af uskyldige blev slagtet i en meningsløs krig. Og i 1939 udbrød 1. september en krig der ødelagde tilværelsen for mindst 200 millioner mennesker.

  Fra fred til krig, fra tryghed til enorme omvæltninger behøver der kun være en enkelt dag eller uge.

  Nu er der en mindre intern krig i Ukraine, men den kan brede sig, hvis diplomatiet og fornuften kobles endnu mere fra, end det allerede har været tilfældet.

  Nogen spørger om der stadig er et Danmark om 100 år. Det er en naiv måde at spørge på, for det Danmark der er danskernes land, det Danmark som vi kender, holder af og har brug for, kan være en saga blot allerede om fem eller ti år.

  I områder i Syrien, Nordirak og Afrika hvor der har været fredeligt i mange årtier, foregår der nu terror, tortur og massemord, og kristne i hundredtusindvis nedslagtes af blodtørstige barbarer.

  Det er forbløffende at regeringen ignorerer alt hvad der indkommer af oplysninger om de stadig værre tilstande i de lande der hærges af uroligheder og massedød.

  Det er jo let at forudse at der er en voksende risiko for at Danmark bliver klodens næste katastrofeområde. .

 5. Af Preben Jensen

  -

  indlæg hænger i filtret

 6. Af Torben Snarup Hansen

  -

  Citat: ” … vi gider ikke rigtig arbejde og gøre os umage …”

  Klap lige hesten, Kasper! Det gælder muligvis til en vis grad i segmentet af skodforskere, konsulenter og konferenceklovne. Men stadigvæk står masser af flittige folk op kl. 5.30 på hverdage og kører på arbejde, hvor de tilbringer 55 timer om ugen.

  Overlever den vestlige civilisation? Det ønsker bl.a. en stribe islamiske agenturer plus Eventyrlisten og Saul Alinskys disciple ikke. Men det må anses som muligt, at denne ønskedrøm ikke opfyldes. Johann W. von Goethe formulerede opskriften på overlevelse: “Nur der verdient sich Freiheit wie das Leben, der täglich sie erobern muß!” (Faust, Der Tragödie zweiter Teil – Kapitel 60).

 7. Af Anders Madsen

  -

  “vi gider ikke rigtig arbejde og gøre os umage, vi vil hellere underholdes og slappe af i oplevelsessamfundets behagelige og fordummende trivialkultur. Og hvad angår viljen og værre: evnen til at uddanne os, har vi for længst fået baghjul af især den asiatiske civilisation (hvor man for øvrigt også arbejder meget mere, end vi gør).”

  ___

  Japan har haft 25 års stagnation efter en boligboble.

  Sydkorea ligger sammen med Japan højt på listen over lande med selvmord og hvor er livskvaliteten i at terpe lektier i hele børnenes fritid,

  At arbejde for at arbejde er måske et mål for en skribent der ikke går ned med arbejdslitage og kan være heldig hvis de får tilkendt en førtidspension.

  For nogen er det nedgangstider. Man læser hvordan UK mulige udmeldelse af EU bliver den endelige deroute for den tidligere kolonimagt og det er så måske også på tide.

 8. Af Hvorfor nedskæres ytrings- friheden igen og igen?

  -

  tekst hænger stadig?

 9. Af poul boie pedersen

  -

  Om man nu er enig i alle Støvrings betragtninger eller ej, er det fuldstændig korrekt, at en kultur hænger løst som en lavine, hvis dens borgere glemmer de afgørende strukturer, der holder den på plads.
  Vi har f.eks. i en lang periode set praktiske argumenter og frygt diktere flere og flere demonteringer af individets retsstilling overfor staten. Således repræsenterer terrorlovene, der blev til af frygt, det største attentat mod borgerens retsstilling, vi måske overhovedet har oplevet siden grundlovens indførelse, og den helt absurde overvågning, man i dag tillader sig overfor alle og på tværs af landegrænser, ligger milevidt uden for de idealer om privatlivets fred, som var en del af demokratiets frihedsidealer.
  Det er som om at i troen på; ” at borgerne ikke blot ønsker, at deres jordiske goder skal bestå for evigt, men at de rent faktisk er overbeviste om, at deres goder og institutioner er sikrede i al evighed” glemmer man fuldstændigt det faktum, at alt det vi opfatter som rettigheder, bygger på love, der kan fjernes i morgen. Denne ærbødighed overfor loves definerende og strategiske betydning er i dag, mere end længe, glemt af kortsigtede demagogiske politiske hensyn, og denne undergravende udvikling er kun mulig, når borgerne sælger ud af samfundets etiske og politiske fundamenter for ussel mammon, lidt kuvøseplads og en portion behagelighed. Dertil glemmer vi, at vi i vores hyldest til den markedsøkonomiske frihed lader nogens frihed bygge på andres trældom, og at en magtforskydning i verden kan vende op og ned på disse forhold. Vores eneste chance for
  en mere varig stabilitet er, at de fleste kan tilslutte sig og se interessen i fælles mål, fordi de reelt er i fælles interesse. Skal dette indfries, skal der både udvikles et nyt økonomisk system og en international orden, der bygger på ægte velvilje. Desværre bliver det næppe klimaet eller en meteor fra rummet, der besegler menneskehedens skæbne, men snarere den manglende gode vilje til at skabe et bæredygtigt politisk koncept for verdens styrelse. Kan vi ikke finde ud af det, vil sindssyge magthavere formentligt fortsat trække os ned i konflikternes uendelige sump og slutteligt vores egen selvdestruktion.

 10. Af Arvid Holm

  -

  Fællesskaber defineres af deres normer, der forsvares med intolerance overfor normbrydere.

  Den moderne vestlige civilisation praktiserer tolerance overfor andre civilisationer som norm.
  Den eksterne tolerance forsvares med intern intolerance overfor de eksternt intolerante.
  De eksternt intolerante er normbrydere.
  Men det er de fremmede også, da deres anderledes civilisation er defineret af andre normer.
  Medmindre de praktiserer tolerance overfor den vestlige civilisation.
  Deres civilisation skal ligesom den vestlige praktisere tolerance overfor andre civilisationer som norm.

  Men de normer, der er forskellige i de to civilisationer, kan ikke håndhæves uden intolerance overfor den anden civilisation.
  De ikke-fælles normer må derfor opgives, så kun de fælles normer er tilbage for begge civilisationer.
  De to fællesskaber er så sammensmeltet til eet, der er mangelfuldt defineret af de få fælles normer.

  Men alle de ikke-fælles normer er ikke overflødige, så det nye fællesskab kan fungere uden dem.
  Hvordan behandler ægtemanden sin kone, når hun hverken er ligestillet eller ikke-ligestillet?
  Kan man opdrage børn uden fysisk afstraffelse, når man disciplinerer dem med tæsk?
  Demokratiske flertalsbeslutninger kan være i modstrid med normen i een af civilisationerne?

  Eksternt intolerance er altså uundgåelig ved sameksistens mellem flere civilisationer.
  Dermed er ekstern intolerance i virkeligheden lige så meget norm som ekstern tolerance.
  Så den uundgåelige norm bekæmpes med intern intolerance for at forsvare den tilvalgte norm.

  Civilisationen er ikke usårlig.

 11. Af Ulf Timmermann

  -

  Kan ikke forestille mig, hvordan kultur og civilisation ret længe kan holde til det stormløb af kommercielle interesser (verdensbilleder/virkelighedsopfattelser, som de skaber via annoncering og underholdningsindustrien) – og som for Danmarks vedkommende blev sluppet løs ved overgangen fra vores “det borgerlige demokrati” til “det liberale demokrati”. Alene den undergravning af al kultur og civilisation. Samt disse “værdikampe”, der er eskaleret i kølvandet heraf og som vægtes højere end værdiskabelse.

 12. Af Jørn Strand Nielsen

  -

  @Kasper, det er et fremragende indlæg, som jeg er meget enig i. Har nylig på andet debatindlæg her på B-Debat om “1864” i en kommentar sammenlignet samme proces med “bølgen” på et fodboldstadion, men det vil jeg så ikke gentage her. Så bare tak for indlægget.

 13. Af Thomas K. Rasmussen

  -

  Ekstremisme er et symptom på at nogle mennesker føler at politikerne har svigtet og at sammenhængskraften i et samfund er truet! Og politikerne er i den grad ved at svigte det danske folk med deres uansvarlige udlændingepolitik hvor man laver knæfald for en masse utidssvarende konventioner!

  I Radioavisen i sidste uge kunne man høre at rigtigt mange af disse såkaldte flygtninge får asyl herhjemme selv om de ikke er politisk forfulgte! Og dagen efter kunne man høre at der kørte Arriva-busser direkte fra Flensburg til Sønderborg med hundredvis af flygtninge uden at politiet checkede dem – men politiet har vel mere travlt med fartbøder etc. så de kan få tjent nogle fede bonusser til deres chefer! Dette Flygtningenævn er totalt værdiløst for hvordan skal nogle danske embedsmænd kunne afklare hvordan forholdene er i et givent land for disse fattigdomsflygtninge som via menneskesmuglere ofte kommer hertil af rent økonomiske grunde? Dansk flygtningepolitik er helt ude af kontrol under den samfundsundergravene røde løftebrudsregering som hele 31 gange har slækket på VKO’s stramme opholdsregler! Det er da ikke naturligt at såkaldte flygtninge rejser flere tusind km fra et kontinent til et andet for at få asyl! Ingen tvivl om at de økonomiske overvejelser spiller ind for disse mennesker som får positiv særbehandling og kommer foran de etniske danskere i både boligkøen og hvad angår sociale ydelser!

  Fakta er at lille Danmark iflg .regeringen selv har 40 ghettoer og at der skyder asylcentre op overalt – selv på små øer som Langeland, Samsø, Bornholm og Ærø og i små byer som f.eks. Sønderborg! Og mærkeligt nok er de fleste af disse såkaldte flygtninge mænd som ikke har rygrad nok til at blive og forsvare deres land!! Befolkningen kan man ikke snyde – selv ikke useriøse journalister!

  Den røde løftebrudsregering og skatteålen Helle Thorning er ved at udskifte den etniske danske befolkning med uintegrerbare muslimske personer som tager alle deres konflikter og middelalderlige syn med til Danmark og som bliver en evig social udgift for det danske samfund? Nu skal den røde løftebrudsregering ud at finde 4,5 mia. kr. mere p.a. til de ekstra fattigdomsflygtninge som menneskesmuglere har smuglet til lille Danmark! Vi har rigeligt med bistandsklienter herhjemme fra venstrefløjen i forvejen! De mennesker i den arbejdsdygtige alder som har et arbejde og bidrager til vores samfund er nu i mindretal herhjemme! Hvorfor tage rige arabiske lande som f.eks. Saudi Arabien, Qatar, Kuwait m.fl. sig ikke af muslimske flygtninge som passer bedre til deres kultur? Og hvorfor får danskerne ikke en folkeafstemning om hvorvidt vi vil have lille Danmark plastret til med asylcentre overalt? I Schweiz havde man sidste år en folkeafstemning om dette emne og befolkningen sagde klart nej til flere flygtninge!

  I øvrigt er det patetisk at læse at flere borgmestre udtaler at de gerne vil have asylcentre da det skaber lokale arbejdspladser!!! Det er da lige som at pisse i bukserne! Ren Ebberød Bank! Og hvem får mon regningen? Hvis vi skal følge disse gale og uansvarlige borgmestres besynderlige logik så skal man jo bare importere 1 mio. flere flygtninge! Og i sidste uge kunne man læse at den tidligere varmemester – og nuværende minister Carsten Hansen – glædesstålende fortalte at han nu vil give flere mia. kr. til “udsatte” grupper i de nu 40 ghettoer vi har herhjemme! Keine hexerei – iflg. den røde løftebrudsregerings logik skal man bare importere en masse bistandsklienter til lille Danmark da det vil give arbejdspladser! Og godheds- og indvandringsindustrien jubler – selv om de er med til at ødelægge vores økonomi og sammenhængkraft!

 14. Af Jan Poulsen

  -

  Er enig i mange af KS betragtninger. Bemærkelsesværdigt er det, at KS ikke har et ondt ord om EU. Det plejer ellers altid at være normen i hans skriverier.
  Her tales om Vesten som en enhed, og Asien som en enhed, hvilket er helt korrekt, idet der er store kulturelle forskelle.

  For mit vedkommende er et stærkt EU i samarbejde med USA, Canada, Australien m.fl. en forudsætning for, at vi kan bevare/forsvare vores kultur. Kun ved at samarbejde kan vi løse nogle af de mange trusler/udfordringer vi står overfor f.eks. islamismen, grænseoverskridende kriminalitet, klima/energi problemer osv.

  Vi skal desuden erkende, at vores vestlige form for demokrati, ikke kan og skal udbredes til andre dele af verden.

  M.v.h. Jan Poulsen

 15. Af Niels B. Larsen

  -

  Jeg er 100% enig med Jan Petersens: “Løsningen på EU’s problemer er sådan set meget enkel. Genindfør grænsekontrol, ophæv FN-flygtningekonventionen og KUN folk med visum har adgang. Og lad så ellers Mellemøsten, Afrika og andre rådne dele af verden løse deres egne problemer.”

  Andre verdensdeles problemer er KUN vore problemer i det omfang, at de DIREKTE påvirker os. Det gør begivenheder som den syriske borgerkrig ikke, idet vi kunne – og bør – forhindre flygtninge derfra i at nå vore kyster.

  Vi har ikke andet ansvar overfor fremmede mennesker end vi selv vil påtage os og så længe vi har nødlidende danskere er det vores pligt først og fremmest at sørge for deres ve og vel.

  Og så til Søvrings Toynbee-citat: det er ikke borgerne, som er slået med blindhed; det er politikerne og diverse do-good’ers. De er det til gengæld i en grad, så deres tilbedelse af diverse konventioner har antaget en form, som kun kan opfattes som dyb religiøsitet.

  Til disse af nyreligiøsitet fordummedes information skal oplyses, at der intet universelt er over disse konventioner, ligesom de hverken er gudgivne eller eviggyldige. De er såmænd blot udformet af mennesker og kan til enhver tid opsiges eller ændres af andre mennesker.

  Og de bør hurtigst muligt opsiges for Flygtningekonventionens vedkommende og ændres for Menneskerettighedserklæringens vedkommende.

  Flygtningekonventionen bør opsiges, så vi kan undlade at modtage mennesker fra fjerne og anderledes kultur- og religionsområder, da de udvander, undergraver og forfalsker vor egen kultur og er medvirkende til at den religiøsitet, vi netop til fælles gavn og glæde havde fået kørt på møddingen, atter stikker sit grimme fjæs frem.

  Menneskerettighedserklæringen bør ændres, så den kun gælder for mennesker i lande, hvor befolkningsflertallene rent faktisk er enige i dens indhold. Det er flertallet helt evident ikke i lande under islamisk styre, da Koranen og Menneskerettighedserklæringen er modpoler.

  Det er på høje tid, at vore politikere vågner op og indser, at de med deres politik medvirker til at ødelægge vore vestlige demokratier med deres overdrevne godhed og naivitet.

 16. Af Niels Juul Hansen

  -

  Det der slår mig mest, når jeg læser Kasper Støvrings og rygklapperes helt utroligt angstfyldte indlæg om deres frygt for Danmarks cicvilisation,, er at de overhovedet ikke fortæller os. hvad de mener er kendetegnet ved denne protestantistiske, højrenationale civilisation.

  Mobning?. Stress.? Materialisme? Cuirlingbørn? Miljø’svineri?TV-underholdning (Vild med dans’/’X-Factor’? Ludomani? Lykkepiller og sprut?

  Personligt går jeg ind for et inkluderende og fordomsfrit foreningsliv og en inkluderende og fordomsfri folkeskole.

  Ikke Støvrings og rygklapperes frygtsomme grøftegraveri med ‘dem og os’..

 17. Af Preben Jensen

  -

  Det som HURTIGST kan ødelægge Danmark og Europa, er ignorante og uduelige politikere, som der efterhåndende er alt for mange af. Hvorfor valg- og opstillings-systemet bør reformeres. Er meget enig med Niels Larsen ovenfor, men at håbe på at R og S politikerne osv. nogensinde vil vågne op, er nok et håb der er dømt til at blive skuffet. Nej, der er brug for en UDSKIFTNING af politikerne, så politikerbørn, skoletøser, feminister, pladderhumanister, barbiedukker, playboys, pampere, betonhoveder og korrupte hyklere afløses af mere modne, vidende, ærlige og dansksindede typer.

  Enten får vi denne udskiftning, eller Danmark går helt rabundus.

 18. Af S Rasmussen

  -

  Kæmp for alt hvad du har kært………

  »Du må blive forbandet. Han vil forbande dig i det evige liv, guds fjende. Du vil blive tortureret og komme i helvede. Din herre vil ikke kunne redde dig. Hans skæbne er ligesom din,« lød oversættelsen af Mansours Facebook-besked til Storm i retten.

  Kan vi ikke blive enige om at vi ikke ønsker det Islamistiske lort i Brønshøj eller andre steder i et civiliseret samfund. Tingbjerg? Nørrebro? Odense? Århus? Ålborg?

  Ud med det lort. Vi betaler skattekroner til det lort. Vi holder hånden over det lort.

  Jeg anklager vores demokrati for at vi brødføder og finder os i at huse lort. LORT. –

  nu må partierne inkl. EL fandeme tage jer sammen. UD MED DET LORT.

  Er vores demokrat bange for de aber? Vi skal se og hører på de aber og betale skattekroner til det lort.

  Nazismen, kommunismen, maoismen, DDR havde fjernet det lort med magt. Er det det der skal til for at få fjernet det muslimske/islamistiske lort fra vores samfund?

 19. Af dan bøndergaard

  -

  Kære Kasper Støvring

  lige et par korrektioner:

  “og den daglige, lille terror i form af overfald, voldtægter, gaderøverier, anslag mod et magtesløst politi, stenkast mod ambulancer, trusler og anslag mod ytringsfriheden”

  Kriminaliteten i Danmark er kraftigt faldende 🙂

  “et flertal af muslimer i Vesten er islamister og støtter Islamisk Stat.”

  Et flertal af muslimer i Vesten er IKKE islamister og støtter IKKE Islamisk stat 🙂

 20. Af Preben Jensen

  -

  Dan Bøndergaard har nok hørt i DR- radioen at “kriminaliteten er faldende”. Den påstand er blevet udsendt med korte mellemrum de sidste fem-syv år. DB har ikke gennemskuet at det er en vildledende propaganda-påstand. Og hans opfattelse af den islamistiske trussel er ligeså naiv, ligeså præget af uvidenhed.

  Bortset fra det er det jo ret fantastisk at vi nu har en regering som systematisk diskriminerer, undertrykker, plyndrer og svigter sit eget folk, og istedet bruger al sin opmærksomhed og velvilje på kulturfremmede indvandrere/asylanter. Det er da en næsten utrolig opførsel. er det ikke?

 21. Af Niels B. Larsen

  -

  @ Dan Bøndergaard

  Undersøgelser i såvel Tyskland som England har peget på, at over halvdelen af de derværende muslimer ønsker sharia indført som en del af retsgrundlaget og op mod 70% af muslimerne ønsker at islam spiller en ledende rolle i samfundslivet.

  Det tyder så absolut på, at selvom de ikke er rabiate, så er de i det mindste en del fanatiske.

 22. Af Preben Jensen

  -

  Hvis vi ønsker at bevare vores civilisation, bør vi nok begynde at bruge noget mere opmærksomhed på ytringsfriheden. Alt for tit er den blevet undertrykt med hetzkampagner, politisk korrekthed og anden “korrekthed”. Vi bør tage de store sko på, og støtte alt med saglig og kritisk debat. Avisen bør f.eks. trække sit debat-filter tilbage, og bør oprette debat-striber hvor folk kan debattere hvadsomhelst efter eget valg. Også private bør sætte initiativer i gang, uden fjæs-bog tvang og lignende.
  Dagligt kan man jo konstatere at islamister, radigale og andre totalitære fører sig frem på nettet, og derfor er der brug for en så stærk modvægt som muligt. Eftersom hverken fred, demokrati eller civilisation er en selvfølge.

 23. Af Ulf Timmermann

  -

  Preben, du har ingen principper, du påkalder dig ytringsfriheden, men dit eneste princip er dig selv. Hvor tit har du ikke krævet, at de-og-de blev udelukket fra at deltage på disse blogge? Synes selv det står rimeligt slemt til på bloggene i forvejen, så mit forslag til en løsning på ytringsfrihedsprincippet, i det her regi er, at alle indlæg, der ikke kommer på, offentliggøres alligevel – linket til dem kunne bære overskriften “Papirkurven” eksempelvis. Lad os tage den derfra! Enig?

 24. Af Preben Jensen

  -

  Ulf Timmermann…….

  Vi er slet ikke enige. Du postulerer en masse der ikke har noget med virkeligheden eller sandheden at gøre. Du har aldrig kritiseret de bloggere der er fra Enhedslisten, de Radigale, S eller godhedsindustrien mv. Hvorfor ikke?

 25. Af Ulf Timmermann

  -

  Sådan tror jeg nu ikke, de selv opfatter det, Preben. Kvinderne heller ikke, skønt jeg ved det, de kommer ikke fra nogen steder, de er der bare. Men altså, skruer min foragt på mestendels, hvor jeg kan komme til det, ellers gør jeg det ikke, er helst fri! 🙂

 26. Af Preben Jensen

  -

  Læs noget højaktuelt om hvor skrøbelig vores fred og civilisation er: Læs Henrik Gade Jensens korte artikel om: DANMARK I FRIT FALD MOD AFGRUNDEN. (jp)……. og se kommentarerne!!

 27. Af S Rasmussen

  -

  Jeg sidder og ser på folketingets spørgetime.

  Hvordan kan et normalt fungerende uddannet dansk folk holde hånden under nuværende regering?

  Er vi selv ude om det lort der sker i vores samfund?

  Helle, pernille og hende den lille tykke fra SF er retorisk morsomme i al deres vrøvl. Men de smadre vores samfund. Det er dit og dine børns problem.

  Nuværende halal regering har du selv været med til at stemme ind.

  Ingen respekt herfra.

  min bare røv som den gamle patriark ytrede…. i vil savne os når vi ikke er mere….. så må i selv rydde op i det muslimske lortet..

 28. Af Ulf Timmermann

  -

  S Rasmussen (endnu en “skjuler”), vi havde befundet os selv nøjagtig der, hvor vi står nu, også uden fællesnævneren “muslimer”. Magen til selektiv venden det blinde øje til. Har faktisk aldrig kendt til magen i min levetid, selvom den så sandelig har budt på lidt af hvert.

 29. Af Niels Peter Lemche

  -

  Gode KS,

  det lyder som et dårligt resumé af Oswald Spengler, Der Untergang des Abenlandes, hvis første bind udkom i 1922. Toynbee med hans metahistorie gør det ikke meget bedre. Jeg er lige ved at sige, at i stedet for at fordybe sig i Toynbees fantasier skulle du læse Carl Grimberg — men også kun ligeved. Spengler skrev i øvrigt i lyset af Den 1. Verdenskrig, og inden den 2. Verdenskrig blev aktuel.

  Nu er der gået hundrede år, og vi er her endnu. Undergangen tager vist lang tid. Men som jeg husker en tegning af nogle senantikke romere, der ligger til bords: Gudskelov, at vi lever i en dekadencetid.

  Til tågehornet her, som mener, at man bare skal lade omverden passe sig selv, er at sige, at det har man også tidligere eksempler på. Det var nok en af grundene til det Vestromerske Riges undergang. Omverdenen og vi hænger sammen, så det handler måske mest om at forvandle repræsentanterne for omverdenen hos os til “os”. I øvrigt tyder alt på, at terrorismen er et større problem i omverdenen end hos os. For fyrre år siden var terrororganisationer som Rore Armee Fraktion, Brigada Rossa, o.l. vel egentlig et større og meget voldsomt problem for os end dagens terrorisme, og da vi har så lidt af det (uden at sige, at vi ikke har noget), så må der vist være grunde hertil, andre end disse billige generaliseringer, som denne blog igen er fuld af. Og så en stor ros til PET for at have kontrol hermed.

  Det er klart, at Europa er “træt”. Tre verdenskrige i løbet af ét århundrede, to varme og en kold, det er hård kost. Så meget mere utroligt, at Europa stadig er med, og det er det: Prøv at se på EUs “national”-produkt sammenholdt med andre stormagters! Der er åbenbart nogle kræfter i denne gamle verden, som KS måske skulle få øjnene op for. Den største fare for opløsning af vor verden er dem, der vil opløse EU. Tredive år, og så vil man igen se de tyske hære på vej hen over de nordfranske sletter.

 30. Af Hans Nielsen

  -

  Københavns Politi har lavet en analyse af gaderøverierne i København.

  “Citat fra analysen:

  “Hyppigst forekommende gerningsmænd til gaderøverier er en ung mand mellem 14 og 20 år af anden etnisk oprindelse end dansk, og at gerningsmændene ofte optræder i mindre grupper på mellem tre og fem personer.”

  I søndags blev en 97-årig dame med rollator udsat for et groft røveri. Gerningsmændene beskrives som tre personer med “tyrkisk udseende” iflg. politiet.

  Iflg politiet kan de være op til fem personer ved et gaderøveri. Ser vi her en lille “forbedring” af “kulturberigelsen”? I søndags var de “kun” tre personer om det modbydelige gaderøveri. At de “kun” var tre skyldes måske, at det var en 97-årig dame med rollator?

 31. Af Kasper Støvring

  -

  Anders Madsen, ja, det er uden tvivl for mange meget sjovere at slappe af og blive underholdt end at arbejde – og vi taler ikke om invalidepensionister – men det er bare ikke kulturunderstøttende.

  Torben Snarup, rigtig mange, langt de fleste, arbejder og gør en rigtig god indsats. Men generelt og faktuelt, sakker Vesten langt bag ud i forhold til det, Ferguson kalder rivalerne. Og det er et problem. Især fordi det er arbejdsetikken, der holder sammen på et samfund i ustabile tider.

  Dan Bøndergaard. Nej, den grove kriminalitet er stigende, der er et stort mørketal og politiet rapporterer slet ikke alt. Jeg har skrevet om det her : http://kulturkamp.blogs.berlingske.dk/2014/10/06/de-konservative-udlaendingekriminalitet-og-retspolitikken/

  Desuden viser de to undersøgelser – plus den fra ICM i Newsweek – at flertallet af muslimer i Vesten er islamister (Koopmans undersøgelse) og støtter IS. Det kan der så være mange grunde til.

  Lemche: Jeg kan godt lide Spengler og Toynbee, men korrigerer dem faktisk i indlægget, fordi historien ikke (kun) er langsomt strømmende, cyklisk og deterministisk. Jeg henviser til Fergusons ideer om uforudsigelighed, pludselighed og hastighed. Men se lige dig selv: Uden EU havner vi i Tysklands undertvingelse. Det er næppe sandt, for nu at sige det mildt.

 32. Af Rikke Nielsen

  -

  Preben Jensen, hvad ytringsfrihed angår er avisen en privat organisation, og de har ikke pligt til at trykke noget som helst af det vi skriver, men de strækker sig langt for at vise deres gode vilje.

 33. Af Niels Peter Lemche

  -

  Gode KS,

  den fik du ikke helt fat i. Jeg taler ikke om Tysklands undertvingelse af andre; jeg taler om den uheldbredelige europæiske mani for at slås, stammekrige, som amerikanerne siger. Jeg indledte engang en forelæsning på Bar Ilan med at sige, at vi danskere har kæmpet mange flere krige med svenskerne end israelerne med araberne.

  EU blev skabt af den unge generation af politikere, der overlevede den anden verdenskrig. Faktisk var allerede Speer involveret i diskussioner under krigen med franske politikere. Selv han, Hitlers udvalgte, forstod klart, at det måtte være slut med denne mani for vold. Kohl og Mitterand hånd i hånd ved Verdun i 1986 siger det meste. Er det situationen før EU, man vil tilbage til? For Danmark var det lektion, som kom med 1864 (vel, egentlig allerede i 1807); men har man forstået en brik?

 34. Af Hans Hansen

  -

  Har man overhovedet forstået en brik?

  Forståelse er altid fragmentereret, når forståelse er indblandet potentiel udvikling og fremtid. Sagen er imidlertid den, at politikerne ager udfra ideologiske visioner mere end faktuelle omstændigheder. Det medfører at politikeres svaghed ofte viser sig ved manglende evner til at forholde sig til faktuelle omstændigheder. Disse overses begrundet med; “vores mål, vores visioner”.

  Af samme grund skaber politikere serier af nye problemer, ofte mere end at løse eksisterende, og af samme grund reklamerer de IHT ideologisk tro og vedtagelser, mere end at informere IHT viden og faktualitet. Derfor er politikere opfattet generelt upålidelige.

  Fælles for de fleste politikere er, at de ikke er indstillet på at lade befolkningsflertal være afgørende for beslutninger, og det er særdeles gældende for EU, hvor man benytter enstemmighedsprincippet, men også i national politik hvor flertalsafgørelser er repræsentative og bestemt ikke direkte. I disse situationer er det politikerne har beslutningsprocessen, men hvor national politik dog er tættere på befolkningen. Derfor kan nationalpolitik også nemmere tage hensyn til nære politiske emner.

  Det kan siges på flere måder, og opleves både meget tydeligt og forskelligt. Under en demokratisk (folkestyre) kontekst, handler det IKKE om befolkningerne, men om politikerne selv, specielt deres politiske karriere muligheder, så i dette lys har “man” ikke forstået en brik.

  Man kan ikke tvinge en befolkning til noget, men man kan forføre dem. Helt aktuelt er det tilfældet i EU spørgsmål, hvor man forsøger at bilde befolkningen ind, at man ikke kan håndhæve international retspolitik, med mindre landet ophæver retsforbeholdet.

  Det er så meget løgn, at det konkret er politisk forførelse. Imidlertid er det uklart, hvad en ophævelse medfører, men ikke en opretholdelse af retsforbeholdet. En ophævelse af retsforbeholdet vil naturligvis ikke medføre civilsationens fald, men givetvis at demokratiet fjernes længere væk fra befolkningen end den allerede er i forvejen. Det står fuldstændigt klart.

  Hvad er det så hvad befolkningen ønsker? At lade EU bestemme føderalt over nærdemokratiet, og i hvor stor en grad? Er danske politikere dygtige nok, eller er EU politikerne dygtigere? Der er eksempler på begge dele, men man er nødt til at forstå, at med EU føderalt bestemmende, så fjernes danskerne endnu mere fra deres egen selvbestemmelse.

  EU kan meget vel tænkes, at forårsage sin egen modsatte intention, at styrke både højre- og venstreorienteret ekstremisme, fordi man yderligere fjerner befolkningerne fra beslutningsprocessen, eksempelvis ved at tillade ekstremistiske religiøse adgang til europa.

 35. Af Preben Jensen

  -

  Det ser ud til at flere og flere forstår at Europa og Danmark/Sverige er på katastrofekurs. Adskellige tænksomme typer, fra Gade Jensen, Uhrskov, Jalving og Henrik Jensen (bl.a. bogen DET FADERLØSE SAMFUND) til ” Groft Sagt” skribenterne, er inde på at det går helt ad Pommern til!! Følger man godt med rundt omkring i medierne, og sorterer det uvæsentlige fra, får man et klart billede af et Danmark i en gærings- og opløsningsprocés der er meget ildevarslende. Og regeringen gør INTET for at rette op på tingenes skæve gang eller amokløb, tværtimod.

  TITANIC-DANMARK vil måske endda kæntre og synke inden det når at ramme isbjerget, for nogle har tilsyneladende anrettet pyromanbål og har løsnet bundventilerne. Det bliver spændende om det lykkes at hindre det totale forlis…?

 36. Af Niels B. Larsen

  -

  @ Niels Peter Lemche

  Det er muligt, at eliten kan være tilfreds med den nuværende EU-konstruktion, da den arbejder unde ledelse af og for eliten.

  Almindelige mennesker kan bestemt ikke, som det fremgår af seneste valg til Europaparlamentet: modstandere og skeptikere vandt frem i stort set samtlige lande, men fejlkonstruktionen vælger alligevel den mest EU-liderlige person, man kan finde som kommissionsformand og sk*der dermed højt og flot på befolkningernes betænkeligheder.

  Det samme skete her i landet, hvor man som kommissær med stor omhu udvalgte den absolut mest EU-liderlige politiker, som kunne findes.

  Det har intet med demokrati at gøre, men meget med hovenhed, arrogance og ligegyldighed overfor befolkningerne.

  Jo mere EU, desto mindre demokrati og desto mere undertrykkelse.

  Et eksempel er Ukraine, hvor EU-systemet tilsyneladende er klar til at smide milliarder ud på at højne levestandarden. Har man spurgt de betalende befolkninger, om de er enige? Det er trods alt deres penge, som politikerne så letsindigt smider ud på noget, som ikke vedrører de EU’ske befolkninger.

 37. Af dan bøndergaard

  -

  Kære Kasper Støvring

  OK, der foreligger så virkelig divergerende opfattelser ift. kriminalitet og kriminalitetstatistik. Ungdomskriminaliteten er om ikke andet i kraftigt fald 🙂

  Mht. muslimer og IS må vi se på metoden i de undersøgelser, der refereres til, og inddrage nogle af de mange andre, der bl.a. viser muslimernes demokratiske sindelag. At forestille sig flertallet af muslimer sympatisere med IS, det rækker mine julegaver simpelthen ikke til 🙂

 38. Af kurt Rosenstrøm

  -

  Sådan fungerer det i Danmark..

  I Danmark har politikere og den herskende kulturelite længe abonneret på den humanistiske forestilling om, at det multikulturelle samfund bør erstatte den nationale enhedskultur. Med udgangspunkt i Oplysningstidens idealer har denne elite påtvunget befolkningen en ideologi, der har haft katastrofale konsekvenser for den nationale identitet – ikke mindst set i lyset af den massive muslimske indvandring.

  Denne multikulturelle udvikling har skabt en slags godhedsideologi, som tyrannisk udøver den sociale funktion at gøre befolkningen til gode mennesker, men som i virkeligheden har som sit mål at banke befolkningen på plads.

  Politikerne og kultureliten arbejder systematisk med at få kontrol over bevidstheden om den multikulturelle udvikling ved at gøre disse tanker politisk korrekte. Overalt i samfundet påvirker eliten gennem skrift og tale befolkningen for at sikre kontrol over sindene. Et massivt pres, hvor det nationale, flaget, danskheden og synet på historien bliver mistænkeliggjort i enhver sammenhæng.
  Humanismens elendighed. Bogens 12 essays er en afsløring af denne ideologiske forførelse af den danske befolkning.

  Fra min bog – meget ukorrekt. udgivet 2013

 39. Af Niels B. Larsen

  -

  @ Dan Bøndergaard

  Hvilket specifikt muslimsk demokratisk sindelag mener du at kunne påpege?

  Det har helt undgået min opmærksomhed, at et sådant skulle eksistere.

  Hvis du nu læser Koranen vil du hurtigt indse, at IS udlever bogens indhold til punkt og prikke.

  Og jeg har ikke set belæg for, at muslimernes flertal skulle være uenigt i det indhold. Har du?

 40. Af Førmoderne passioner i hjertet af vores moderne byer | Kulturkamp

  -

  […] uundgåelig vil bryde fuldt ud. Men vi kommer næppe af med atavismen. Som jeg skrev i mit seneste indlæg, kan udviklingen med ét pludselig accelereres, og vi bør huske, at det, der var utænkelig for […]

 41. Af georg christensen

  -

  Den såkaldte vestlige verdens selvopløsnings proces er for længst i gang, og vil u værgeligt kollapse før eller senere.

  Grunden er ganske enkel: Alle kæmper for sig selv og mod hinanden. Hvordan kan det ske, er også ganske enkelt at besvare: Fordi beslutninger foretages i lukkede rum, hvor “åbenhed” er destruktiv, i magt begærdets “LIVS” foragt.

Kommentarer er lukket.