Bøger om Første Verdenskrig og etnisk diversitet som årsag til volden i det tyvende århundrede

Af Kasper Støvring 30

I år er det 100 år siden, Første Verdenskrig blev indledt, og det har selvfølgelig kastet en masse bøger af sig. Mange er blevet omtalt, men en del er ikke sluppet igennem avisernes nåleøje. Det gælder bl.a. Adam Paulsens spændende bog Overvindelsen af Første Verdenskrig, om en række tyske intellektuelles, bl.a. Thomas Manns og Oswald Spenglers, forsøg på at fortolke det tyvende århundredes dynamikker i lyset af national orienteringskrise, og det gælder også tidsskriftet Slagmark, hvis seneste nummer også omhandler Første Verdenskrig med særlig fokus på kulturelle og litterære strømninger.

 

Henrik Jensens KRIGEN

 

I løbet af året anmeldte jeg Henrik Jensens fremragende KRIGEN her i avisen, der har nogenlunde samme anliggende: at lodde stemningen i kulturlivet. Jeg skal ikke gentage Jensens pointer her, men blot fremhæve et par perspektiver. Verdenskrigen er den begivenhed, som vi stadig ikke er kommet over. Den er det store traume, der har omkalfatret, eller dog forrykket, vestlig kultur og med Jensens udtryk fra en senere bog skabt ”det faderløse samfund”. Vesten er svækket, men samtidig tror vi endnu, at vores værdier er universelle, at alle vil efterfølge Vesten, og at Vesten kan dominere verden. Det er et mærkeligt paradoks, som Jensen kunne have skrevet mere om. Det gør han ikke, men man tilgiver ham.

 

Jensen skriver derimod meget andet godt. Det kan være svært for os helt at forstå i dag, men beruset af krigsbegejstring kunne selv liberale føle sig i pagt med folket og nære glødende patriotisme dengang i 1914. Den gamle tyske filosof Hegel mente som bekendt, at ethvert folk havde brug for at føre krige en gang imellem for at revitalisere de heroiske dyder, der var nødvendige for at opretholde ethvert samfund. Jensen citerer ikke Hegel, men meningen er den samme: Man gik i krig for højere idealer, blot vendte man hjem fra slagmarken som traumatiserede ofre. Og det var altså ikke blot soldaterne, men hele kulturen, der fik et traume. Det er måske derfor, der findes så stor interesse for Første Verdenskrig forstået som dén skel-sættende begivenhed i vestlig kultur siden den sorte død i middelalderen. Med krigen blev der sat skel mellem før og nu på en højst dramatisk måde. Intet var længere det samme.

 

En af de gode ting ved Jensens bog er, når han pludselig slår om i nutid og ”zoomer ind” på livet i skyttegraven. Dertil kommer, at bogen øser af markante citater af digteren Ernst Jünger og andre højreradikale, i det hele taget har Henrik Jensen en veludviklet sans for de symbolske niveauer, f.eks. når han skriver om englænderens forbindelse med havet og tyskerens med skoven. Det kan virke inferiørt, måske endda patetisk, for visse faghistorikere. Men mentalitetshistorie er nu engang Jensens anliggende, og det anliggende forløser han uovertruffent. Det giver ekstra mening for Henrik Jensen at bruge kunsten som vidnesbyrd, når nu hans perspektiv i denne bog er mentalitet, stemning og kultur.

 

Niall Fergusons The War of the World

 

Det andet perspektiv, jeg vil pege på, er det forhold, at nationalstaterne langsomt kunne vokse frem efter Verdenskrigen, om end fødselsprocessen var hård: Krige, folkemord og voldsomme etniske konflikter gik forud. Man savner i Jensens bog et perspektiv på imperier og etnisk diversitet som en af forklaringerne på urolighederne og krigene i første halvdel af det tyvende århundrede. Problemet var, at mange mennesker levede i etniske og kulturelle kludetæpper, hvilket medfødte fjendtligheder, for man kunne ikke komme fri af hinanden. Det er noget, som bl.a. den berømte britiske historiker Niall Ferguson har skrevet om i sit store værk The War of the World. Og dette er just emnet idet følgende. Det er ikke en ny bog, den er fra 2007, men 100-års-markeringen er en god anledning (og anledninger er, hvad vi bloggere hele tiden leder efter).

 

Niall Ferguson tilskriver i The War of the World barbariet, den ekstreme vold, i det tyvende århundrede sameksistensen af de tre E-er: ”Economic volatility”, ”collapse of empire” og ”ethnic diversity”. Hvor ser vi det aktuelt? Såmænd i den arabiske verden. Det er en forklaring på voldshandlinger, der ikke giver islam den afgørende betydning. Men man kan sige, at islam er det fyrige brændstof, der får motoren – sameksistensen af de tre E’er – til at arbejde smidigt. Hvis nogen skulle være i tvivl, om ”vi” også kan være leveringsdygtige i vold, kan man bare se på det orgie af folkemord, etnisk udrensning og chauvinisme, der prægede Europa i første del af det tyvende århundrede, som jeg her fortrinsvis vil holde mig til.

 

Lad os se lidt nærmere på Fergusons bog. Omkring år 1900 kunne man rejse vidt omkring i den vestlige del af Europa uden at møde andre folkeslag, der afveg kulturelt fra majoritetsbefolkningen. Hvad angår udseende, sprog, klæder og religion var folk nogenlunde ens. Men det var anderledes i Central- og Østeuropa. Især i de tre årtier efter Første Verdenskrig forårsagede den etniske diversitet katastrofer. Fire dynastier – Habsburgerne, Hohenzollerne, Osmannerne og Romanov-dynastiet – dominerede før krigen, men efter 1918 blev nationalstaterne enten etableret eller genskabt, og så tog volden til. Især Tjekkoslovakiet, Polen, Rumænien og Jugoslavien var multietniske samfund med en relativ lille majoritetsgruppe. Minoriteterne blev her behandlet som andenrangsborgere.

 

Også økonomisk ustabilitet prægede perioden efter Første Verdenskrig, det så man på børserne, og der var lav vækst og recession mange steder. Men man glemmer, at også opsving kan bidrage til ustabilitet især i multietniske samfund, hvor minoriteter dominerer markedet, som bl.a. armeniere i Tyrkiet eller jøder i Central- og Østeuropa.

 

Endelig medvirkede også opløsningen af imperierne til voldshandlinger. Det sker utrolig sjældent, at svækkelse af imperier forløber fredeligt. I første halvdel af århundredet ledte f.eks. svækkelsen af det Osmanniske imperium til folkemordet på armenierne, tilsvarende førte sammenbruddet af det Østrig-Ungarske monarki og Russiske rige til ekstrem vold.

 

Fremtiden?

 

Hvad siger Ferguson om fremtiden? De områder, hvor der tidligere var konflikter i Europa, vil næppe være centrum for nye konflikter, netop fordi den etniske udrensning helt frem til årene umiddelbart efter Anden Verdenskrig var ganske effektiv (om end jo ekstrem voldelig). Europa er faktisk blevet ganske homogent og dermed fredelig, som Ferguson skriver. Derimod viser Mellemøsten tegn på kaos, der kan blive særdeles langvarigt, fordi grænserne ikke følger de etniske skillelinjer. Kræfterne er sluppet fri, og nu som dengang myrder man dem, der ikke er som en selv. Klaner, stammer og religiøse grupper kæmper med hinanden og begår de grusomste overgreb.

 

For egen regning vil jeg sige: Med afviklingen af nationalstaten til fordel for EU er vi ved at opbygge et nyt imperium, og med en stadig stor tilstrømning af indvandrere er vi ved at omdanne vores homogene samfund til multikulturelle samfund, dertil kommer jo så den økonomiske krise. Etnisk og kulturel diversitet, imperiedannelse og medfølgende sammenbrud samt økonomisk ustabilitet. Hvorfor lader vi det ske?

 

 

30 kommentarer RSS

 1. Af B. Lund

  -

  Jo større afstanden bliver til den store krig, desto klarere bliver erkendelsen af, at den var en skelsættende begivenhed i verdens historie. Erkendelsen er dog mest dybfølt i den konservativt tænkende del af vores civilisation. Men at sætte første verdenskrig over reformationen, trediveårskrigen og oplysningstidens 3 revolutioner og napoleonskrigene eller 1848 i Europa synes mig at være en overvurdering. Uden restaurationen efter napoleonskrigenes excesser og den dermed forbundne undertrykkelse af sprog- og minoritetsgrupper var det ikke kommet til nationalliberalismen og 1848. For de socialisterne og de generelt venstreorienterede vil jeg vove den påstand, at den franske revolution er det afgørende punkt og første verdenskrig med den russiske revolution blot gennembrudet. Jeg ser frem til at læse bøgerne, tak for anmeldelserne.

 2. Af Jesper Lund

  -

  “Hvorfor lader vi det ske?”

  Ligesom Sørine Gotfredsen i hendes indlæg “Naivitet og ansvarlighed” nævner Kasper Støvring ikke med et eneste ord, hvad han mener, der skal ske med de flygtninge, som han ønsker at Danmark og hele den øvrige kristne vestlige verden ikke skal modtage.

  Mange siger at “flygtninge skal hjælpes i nærområdet”. Det er jo en ganske gratis holdning. Det er det samme som at sige: “Jeg er fuldstændig ligeglade med jeres skæbne.”

 3. Af Søren Revser

  -

  Nogen påstår, at det eneste man kan lære af historien er, at vi intet har lært.

  Det mener jeg ikke er sandt. Politikere har til perfektion lært hvorledes man undertrykker og røvrender befolkninger i en uendelighed.

  Selv i dag, render tosse Jenser rundt og skyder uskyldige mennesker flere tusinde kilometer hjemmefra, blot fordi nogen dybt korrupte politikere fortæller dem, at det er det rigtige at gøre.

 4. Af Anders Kirkegaard Jakobsen

  -

  “Den etniske udrensning helt frem til årene umiddelbart efter Anden Verdenskrig var ganske effektiv”, derfor (?) er “Europa faktisk blevet ganske homogent og dermed fredelig”.

  God jul Kasper Støvring.

 5. Af soren sorensen

  -

  Anders Kirkegaard Jakobsen@

  Ja maa aarlig indromme at ogsaa lille mig er imod etniske udrensninger af den ekstreme hojrefloj..

  Julen og det nye aar er jo tiden til at dromme om fremtiden og reflektere over tiden der gik… Og Stovring viser her blot sin..God jul ogsaa fra lille mig til Stovring..

 6. Af Jesper Lund Lund

  -

  “Hvorfor lader vi det ske?”

  Ligesom Sørine Gotfredsen i hendes indlæg “Naivitet og ansvarlighed” nævner Kasper Støvring ikke med et eneste ord, hvad han mener, der skal ske med de flygtninge, som han ønsker at Danmark og hele den øvrige kristne vestlige verden ikke skal modtage.

  Mange siger at “flygtninge skal hjælpes i nærområdet”. Det er jo en ganske gratis holdning. Det er det samme som at sige: “Jeg er ligeglade med jeres skæbne.”

 7. Af Jens Ellekær

  -

  Kære Anders Kirkegaard Jakobsen.

  Du citerer to af Kasper Støvrings udsagn og sætter spørgsmåltegn ved det adverbium, hvormed du knytter dem sammen. Det forstå jeg således, at du drager Støvrings argument om sammenhængen mellem etnisk homogenitet og statslig fredsommelighed i tvivl.

  Polen er formentlig et af de bedste eksempler på en sådan sammenhæng. Da den polske stat blev genskabt i 1918 havde territoriet for den tidligere polske republik i mere end hundrede år været genstand for stridigheder. Da kampene om grænserne for det ny statsterritorium i 1922 var afsluttede, rummede Polen store etniske minoriteter af tyskere, ukrainere, hviderussere og jøder. Der var tillige en konfessionel mangfoldighed bestående af katolikker, som udgjorde majoriteten, protestanter, unerede, ortodokse og – igen – jøder.

  Frem til elimineringen af den polske stat efter det tysk-sovjetiske angreb i 1939 diskriminerede den polsk-katolske majoritet mod minoriteterne. Besættelsen – først den tysk-sovjetiske og derefter den tyske – udløste en sandt blodbad: polakker mod jøder, polakker og ukrainere mod hinanden, og tyskere mod alle de øvrige. I kølvandet på den sovjetiske erobring af Polen fortsatte konflikterne; nu med polakkerne mod tyskerne og sovjetrusserne mod alle de øvrige.

  Resultatet af krigen blev, at Sovjetunionen annekterede den østlige del af Førkrigspolen og fordrev polakkerne derfra, og at polakkerne annekterede den østlige del af Tyskland og fordrev tyskerne derfra. Under krigen myrdede tyskerne størsteparten af de polske jøder, og efter krigen fordrev polakkerne de resterende.

  Som følge af denne serie af – til dels særdeles blodige – udrensninger fremstår Polen i dag som en såvel etnisk som konfessionel meget homogen stat. Polen fretræder tillige som en meget fredelig stat, der ikke udgør nogen trussel mod sine naboer. Internt er Polen ligeledes særdeles fredelig og har – hvis man ser bort fra de regeredes konfrontationer med de regerende i Folkerepublikken Polen – været det, siden de sidste etniske opgør fandt sted i efterdønningerne fra krigen. De sidste etniske udskejselser fandt sted i 1968, hvorunder de få resterende jøder forlod Polen.

  I korthed, så har den polske historie gennem godt tohundrede år bevæget sig fra en lang periode med oprør mod de magter, som havde delt det gamle statsterritorium, over grænsekrige ved etableringen af den ny stat, diskrimination mod minoriteter, blodige etniske konflikter og udrensninger til en tilstand af yderst fredsommelighed.

  Polen udgør frem for nogen stat et eksempel, der støtter Støvrings argument. Men prøv i øvrigt at kaste et blik på det etnisk homogene Danmark og dets historie i grænseområderne i Sydsverige og Nordtyskland.

  Også en god jul til dig, Anders Kirkegaard Jakobsen

 8. Af Bjarne Munk Christensen

  -

  – Et godt og forstandigt indlæg af KS!

  – Ja, hvorfor lader vi det nu ske ….?
  – Der er, unægtelig, tale om en total mangel og forståelse for selv de mest
  elementære historiske kendsgerninger og den der ikke lærer af historien kommer
  til at genopleve den – ikke helt på samme måde men noget “derhen ad”.
  – Europa havde alle mulighederne efter 2. verdenskrig, men har idag tabt det hele
  på gulvet, igen.
  – Hvornår lærer befolkningerne af vælge de rigtige politikere, der vil varetager
  deres interesser og ikke alle mulige andres enside dyrke deres egne fallerede
  “luftkasteller” samt mageløse “fantasifostre”..?
  PS:: i 2007 var DK = nr. 11 i verden målt på BNP
  i 2014 er DK = nr. 20 i verden målt på BNP
  Hovedårsag = import af indvandrer-/flygtninge – jo flere om “lagkagen” desto
  mindre bliver hvert stykke.

 9. Af P Jensen

  -

  Hvorfor lader vi det ske? Måske pga. den røde og systematiske fordummelse af befolkningen som har fundet sted siden 1968? En vildledning og fordummelse så grundig og “vellykket” at borgerne nu sløvt og passivt ser til , mens politikerne ødelægger deres land og fremtid.

 10. Af Helge Nørager

  -

  “Af P Jensen
  – 20. december 2014 22:09

  Hvorfor lader vi det ske? Måske pga. den røde og systematiske fordummelse af befolkningen som har fundet sted siden 1968? En vildledning og fordummelse så grundig og “vellykket” at borgerne nu sløvt og passivt ser til , mens politikerne ødelægger deres land og fremtid.”

  Gik du ud af skolen i 1968, eller begyndte du ohhh vores alle orakel med mange navne ?

  Eller er du hjemmeskole barn som ikke har lært dit eget navn ?
  Et menneske som tror at hvis man råber højt bliver man hørt ?
  Et kært barn har mange navne, men preben det er ikke dig.

 11. Af Helge Nørager

  -

  Hvorfor lader vi det ske? Måske pga. den blå og systematiske fordummelse af befolkningen som har fundet sted siden 1968? En vildledning og fordummelse så grundig og “vellykket” at borgerne nu sløvt og passivt ser til , mens politikerne ødelægger deres land og fremtid.

 12. Af Helge Nørager

  -

  Filter er underligt hvilket alle udgaver af preben osv, kan genkende.
  Lidt meget morsomt, hahahhahahah
  Men essens indlæg er enten forsinkede eller bringes ikke.
  Så der er jeg lidt enig med vrummm vrummm, det er for dårligt.
  Men sådan er der så meget, og solen står op imorgen.
  Godt solhverv alle,
  mvh Helge

 13. Af Jan Petersen

  -

  Ja det er jo lidt paradoksalt idag at stille ligningen op …… at vejen til evig fred og lykke er at knytte ét stort kludetæppe, i form af EU, af total modsatrettede racer, kulturer og religioner. Når historiske erfaringer viser, at kludetæpper knyttet af total modsatrettede racer, kulturer og religioner er den helt sikre vej til opløsning og blodbad.

  Så ikke meget nyt under solen ……. desværre!

 14. Af Jens h

  -

  Der er desværre lidt skøjteløber over Støvrings indlæg.

  I Vesteuropa hjalp det meget, vi jagede folk til USA, Canada, Australien , Palæstina og Nord- og Sydfrika.

  Det hjalp også statsmagterne tyrede minoriteterne i de fleste lande.

  Og lad mig venligt påpege en række lande fik fri forfatninger i 1848 efter fulgt af 1864 med Vores Estrup – og undtagelsestilstand. Dernæst var der ikke ro i Europa med de ny natinalstater, for mange af dem havde store mindretal, som i første omgang efter 1918 blev trykket. Tager Spanien og Grækenland som eksempler.

  Og første verdenskrig vakte virkelig begejstring mange steder. Den ville rense luften. Men gjorde den det. Med tanke på 2`den mener jeg mest nej.

  Jeg kommer snarere til at tænke på Philipinerne, der skulle være selvstændige i 1948 efter en række oprør af Philipinerne.. De med den stat udgjorde ca halvdelen af befolkningen, men beherskede kun 1/3 af riget. På 1/3 af det kommende rige kunne man komme, gå og handle frit, nåpr amn absolut ikke blandede sig. På den sidste 1/3 blev man mødt af alt fra bue og pil til geværild.

  Så det var amerikanernes opgave at lære det ny riges herskere at bekæmpe øh inkludere resten ved oplæring af politi/indenrigstropper. Halvdelen af befolkningen var altså direkte imod andre herskere end dem selv.

  Lidt sådan ser jeg Europa. Der mangler det filter, at Europa var ødelagt og masser af mennesker hverken havde mad eller bolig, hvorfor der ikke var tid til at spekulere i forskelligheder. Folkevandringer tilbage til lande, masser hverken var født eller opvokset i er samme sag. Gjorde man, fik man en over nakken med eller uden eugenik. Oveni kom så fraspaltning af store minoriteter af halvtyske, halvungarske og svineriet med fx Makedonien, hvor der ikke boede en eneste serber(Ja, det er så Østeuropa, men man kunne da tage Nordirland og Elsass-Loraine).

  Det er vel sådan mange ser muslimer her og længere væk – ren foragt.

 15. Af Thomas Jensen

  -

  Citat Kasper Støvring: “Med afviklingen af nationalstaten til fordel for EU er vi ved at opbygge et nyt imperium…”

  Vi kunne jo sagtens gøre som Japan under det sidste shogunat (var det Tokugawa?) og forbyde samhandel med udlandet og kontakt med udlændinge. Vi kunne lukke for internettet og afbryde enhver telefonisk kontakt med omverdenen. Vi kunne også sætte samtlige udenlandske statsborgere og “ikke etniske danskere” på porten. Vi kunne skrive en lov, der automatisk fratog enhver dansker sit statsborgerskab hvis hans holdninger blev lidt for anderledes.

  Så siger Kasper Støvrings teorier jo, at Danmark for evig tid vil bestå som et lykkeligt lille Morten Korch samfund med en befolkning af glade, tykke bønder og bondekoner. Hurra for det.

  Problemet er blot, at globaliseringen sker, hvad enten Kasper Støvring vil det eller ej. Vi er nødt til at forholde os til, at verden bliver mindre. At tanker, ideer og religion udveksles over store afstande på et splitsekund. Vi er også nødt til at forholde os til, at der findes folk derude i den skræmmende virkelighed, der ikke vil lade os isolere os selv og venligst undlade fremover at have nogen kontakt,

  Ethvert samfund, der gennem tiden har lukket sig om sig selv er gledet bagud i udviklingen, og på et eller andet tidspunkt bukket under. Hvis vi vil overleve kræver det fortsat, at vi udveksler tanker og ideer med omverdenen. Vi har ganske enkelt ikke råd til at være selvtilstrækkelige. At Kasper Støvrings model for virkeligheden fortæller os noget andet, siger måske mere om hans model end det gør om den verden vi bor i.

  Derudover er det jo interessant, at arkæologiske undersøgelser viser, at kulturel udveksling ALTID har foregået. Herhjemme har Danmark og danskerne altid været præget af kulturelle påvirkninger udefra (og til tider også kraftigt påvirket den anden vej). Danmark er jo den dag i dag et multietnisk samfund, idet rigsfællesskabet inkluderer både Danmark, Færøerne og Grønland. Ideen om en statisk kulturel identitet, som noget selvstændigt, der er opstået ud af ingenting og ikke påvirkes udefra er noget juks.

  Med hensyn til EU skaber EU ikke globaliseringen. EU er til gengæld vores bedste bud på at kunne håndtere den og bevare en stærk dansk identitet i et stærkt Europa. At basere vores samfundsmodel på en vision om et Morten Korch samfund er i hvert fald ikke langtidsholdbart.

  .

 16. Af Niels Juul Hansen

  -

  @Jan Petersen

  “total modsatrettede racer…….”.

  Den kræver vist nærmere forklaring

  Hvad tænker du med, Jan Petersen?.

 17. Af Gert Hansen

  -

  ‘Hvorfor lader vi det ske?’

  Fordi mennesket er som det er.

  Fordi menneskets hjerne ikke (altid) fungerer rationelt, hvilket Kasper Støvring med sit spørgsmål, i en glimrende artikel, åbenbart forudsætter at den gør. Ellers ville K.S. næppe spørge derom, på trods af at vi hver dag er videner til, at det ikke er tilfældet.

  Mennesket som biologisk individ er udsat for en løbende evolution, som alle andre levende væsener, og det indbefatter i sagens natur også dets hjerne. Individerne kan udvise enten altruisme eller grusomhed, og gør det, og grusomhed er faktisk almindelig i dyreverdenen, hvorimod altruisme kun forekommer ved yngelpleje eller forsvar for yngel.

  Nogle mennesker vil så stille det meningsløse spørgsmål – hvad er meningen? Som svar på det spørgsmål, for mennesket kræver et svar, har menneskeheden i årtusinder frembragt diverse religiøse forklaringer, uden at det forklarer noget som helst, men nok stiller mange mennesker tilfredse, da de ikke tåler at erkende det meningsløse i deres eksistens og tilværelse.

  Mennesket har udryddet mangfoldige andre dyreracer, enten for sjov eller i konkurrence med dem, ved brug af sin hjerne, og gør det stadig – tigre, næsehorn og elefanter er de næste der står for tur. Hvem kan udelukke, når man ser på verdens skæve gang, at det selv bliver et offer derfor?

 18. Af Jesper Lund

  -

  Jens Ellekær

  Når nu den etniske udrensninger bidrager til at skabe fred, så lad få nogle flere udrensninger rundt omkring i verden! Vi kunne ligefrem støtte dem.

 19. Af Bjarne Munk Christensen

  -

  Thomas Jensen!

  – vi kunne osv……….ligesom Japan under det sidste shogunat…….osv.
  Ja,- et rigtigt god eksempel – jeg har selv haft fornøjelsen at bo og arbejde i dette
  helt fantastiske land , der jo, som bekendt,er verdens 3.die største økonomi hovedsageligt baseret på en kæmpe EKSPORT.
  Det er er, imidlertid, IKKE baseret på multikulturelt idioti, men derimod på absolut HOMOGENITET, hvilket er et klart bevis på, at “globalisering” ganske udmærket kan foregå UDEN

  – masseimport af tilbagestående fremmed kulturer
  – knæfald for fascistoide “ismer” forklædt som religion
  – ned gradering af landets egen kultur, historie og 1000 årige religion
  – stiltiende accept af nedbrydning af egne etiske og moralske principper
  – et kraftigt faldende BNP ( alene de sidste 7 år ) forårsaget af indvandring
  – involvering i krige i præ-middelalderlige, primitive diktaturstater
  – stærkt stigende kriminalitet forårsaget,hovedsageligt, af udenlandske bander
  – ødelæggelse af,et engang, verdens bedste hospitals system
  – en generel degenerering af alle samfunds skabte institutioner

  Et andet eksempel på et stort land med en absolut HOMOGEN befolkning med stor succes, uden massiv import af multi-kulti-idioti, er Kina og jeg kan nævne mange flere om ønskelig..?
  Joh,……..sandelig man kan sagtens udvikle og opretholde ganske moderne samfund med stor succes UDEN stupid “globalisering” ( læs = komplet destruktion og ødelæggelse af landets egen kultur, historie, sammenhængs kraft, religion og HOMOGENITET) – spørg bare japanerne, kineserne og ALLE de andre normalt begavede befolkninger ude i verden.

 20. Af Bjarne Munk Christensen

  -

  – symptomatisk for det forløjede multi-kulti-samfund er den konsekvente fornægtelse af nøgterne kendsgerninger
  – har netop set en politidirektør i dansk tv fornægte og forklejene den absolutte kendsgerning, at flere områder i DK nu er befængt med selvbestaltet Sharia-politi, skønt flere af de større udenlandske dagblade beretter om samme fænomen i støre tyske ( for nylig er tilfældet Wuppertal beskrevet ) og franske byer-
  – ligesom Københavns Overborgmesters fornægtelse af de katastrofale tilstande i
  Tingbjerg og, tidligere, ligeså i “Bellahøj-husene”
  – ligeledes idag, i dansk TV, hvor ekstrabladets chefredaktør også måtte forsvare sine indlæg om den tiltagne fascistiske trussel fra selv-bestaltede Sharia-zoner i DK
  – de kunne jo være farligt at beskrive sådanne tilstande var reaktionen fra studieværten, politidirektørens og de “andre med sammensvornes” side
  – det er decideret kvalmende og smager af “politisk korrekt” bestillingsarbejde
  Hvis det danske folk ikke snart besinder sig ender dette samfund og resten af Europa i en værre tilstand end under den nazistiske besættelse – klar logik for “pedalhøns”…………………………………………………………………………………ikke sandt?
  Hvorfor tillader vi det og hvorfor tillader vi en decideret landsskadelig “elite” at
  føre befolkningen “bag lyset”..? ..??

 21. Af Niels Juul Hansen

  -

  @Kasper Støvring

  Hvis der er noget, vi burde have lært af både første og anden verdenskrig, så er det hvor skrøbelige selv de mest ‘kultiverede’ nationer er, når når befolkningerne bliver bombarderet med nationalistisk og religiøs propaganda.

  Den slags hører vi heldigvis kun lidt til fra EU i Bruxelles.

 22. Af Niels Juul Hansen

  -

  @Kasper Støvring

  forts.

  Mange jøder frygtede i mellemkrigstiden ikke nazisterne i begyndelsen. De var jo i den grad en del af den tyske kultur, og de følte sig også særdeles velintegrerede.

  Det forhindrede ikke holocaust – når først et stort flertal etniske tyske nationalister fik det, som de ville have det.

 23. Af Thomas H Jensen

  -

  Citat Bjarne Munk Christensen: “… Politidirektør … fornægte og forklejene den absolutte kendsgerning, at flere områder i DK nu er befængt med selvbestaltet Sharia-politi”

  Sådan noget sharia politi findes nemlig, for det har Bjarne læst om på Urias Posten.

  Hvad ved en dansk politidirektør også om den slags? Han er sikkert skabsmuslim.

 24. Af Karsten Kristensen

  -

  På samtlige blogs er der nu en redigering som fjerner masser af seriøse indlæg, hvorfor debatterne bliver mere og mere tandløse og ligegyldige. Og debattører fra venstrefløjen har tilsyneladende fortrinsret til at sætte kommentarer på. Det kan være med til at skære ned på demokratiet og kan i længden øge mængden af vold ganske betydeligt.

 25. Af Finn Bjerrehave

  -

  winston Churchill, har også skrevet om ww1, og bortset fra menneskets utålmodighed, er alliancer, det frygteligeste våben.
  Først utålmodighed, Østrig var enormt sure på Serberne, og truede med krig, hvis ikke et antal indrømmelser blev underskrevet.
  Det umulige skete, nemlig Serberne underskrev og sendte brevet tilbage til Østrigs Kejser, og nu kom utålmodigheden på prøve, nemlig Østrigs Kejser mente brevet var 4 timer forsinket, og Østrig Ungarn, erklærede krig mod Serbien (som de senere tabte).
  Tysklands Kejser, holdt en dejlig ferie i Norge, og ventede ingen problemer, så langt så godt.
  Østrigs krig startede, og nu måtte Tyskland opruste, nemlig de havde en forsvarsalliance med Østrig, og resten kender vi alt for godt.
  Vi Danmark har en alliance med USA, kaldet Nato, endda en forsvarsalliance, der har holdt freden hjemme siden start, men Nato var ikke tilfreds med kun at være en forsvarsalliance, de fine våben skulle bruges, og tiden med AFR, har gjort Europa usikker, samt Russerne vrede, delt Ukraine i 3, og startet en smertefuld økonomisk krig mod EU, og hvordan kan fred og samarbejde igen vindes.
  Ikke med missilskjold.Finn Vig

 26. Af Bjarne Munk Christensen

  -

  Thomas H. Jensen!

  Nej, – jeg må skuffe dig – jeg har ikke læst om Sharia-poltiet i Den Korte Avis ( skønt en særdeles lødig og modig avis, der tør, hvor de andre tiert ) men derimod i FLERE STORE TYSKE AVISER, eftersom jeg af og til opholder mig i Tyskland og derfor følger med i tyskernes dagligdag.
  – Det samme gør sig gældende for store, lødige franske aviser, der beskriver samme scenario. Ja, faktisk er vi nogle, der OGSÅ læser udenlandske aviser………………………………………………………………………ganske uhyggeligt, ikke sandt??
  Antager derfor, at du også er fanatisk Holacaust-BENÆGTER ..??- vi andre, normalt begavede, har for længst gennemskuet det modbydelige og degenererede Muti-kulti-samfund og alle dets medløbere.
  – Om den pågældende politidirektør ligefrem er “skabsmuslim” tør jeg ikke sige, med – givet er det – at han , efter min helt klare opfattelse, er POLITISK udnævnt og varetager den “politiske korrekte elites” forløjede samfunds syn – logik for pedalhøns.
  PS.: Vidste du, iøvrigt, at politiet i Østjyllands kreds har indført muslimske bederum for muslimske politifolk i tjenesten – vi må derfor forlange, at der også indføres Buddistiske og Hinduistiske specielt indrettede bederum, eftersom selve politiet jo ikke er RASCISTISK indstillet – nej vel, forhåbentlig ikke..?- det skal nok gå godt alt sammen……….ikke sandt?

 27. Af Ulf Timmermann

  -

  Pudderparyk-snak, værre end “Information”; der blev dræbt 20. mio. i “Den store Krig”, så vidt jeg husker tallet, heraf ca. 5.000 dansksindede. Så vidt jeg husker tallet. “Sometimes the silence can be like the thunder”.

 28. Af John Laursen

  -

  @ Thomas Jensen d. 21/12 kl. 03.18

  Du skriver : ” Så siger Kasper Støvrings teorier jo, at Danmark for tid og evighed vil bestå som et lille lykkeligt Morten Korch samfund af glade, tykke bønder og bondekoner. ”

  Til det er der at sige at du ikke har fattet en brik af det hele. At tale om et lykkeligt Morten Korch samfund er tåbeligt ud over alle grænser. Morten Korch skrev ganske underholdende romaner og noveller men de er ikke udtryk for en samfundsmodel men ren underholdning.

  Du skriver også om ” globalisering ” og med udtrykket ” globalisering forstås ofte en overordnet samfundsudvikling med udveksling af penge, varer, ideer, informationer og mennesker hen over landegrænserne men de nævnte udvekslinger har altid fundet sted – intet nyt i det. Det er en fejltolkning af de teknologiske fremskridt at tro de udover praktiske lettelser for menneskene i hverdagen også skulle ophæve de enkelte samfunds og kulturers modsætninger.
  En overordnet samfundsudvikling dikteret af overstatslige konstruktioner såsom FN og EU er et demokratisk problem og de afspejler de enkelte samfunds svage eller manglende ledelse, fører til social dumping, ensretning uden hensyn til virkeligheden og realiteterne og selvdestruktiv masseindvandring.

  Et samfund er et menneskeligt, identitetspræget, sprogligt og historisk fællesskab og har intet med Morten Korch`s litterære produktion at gøre og står i modsætning til de overstatslige konstruktioner, FN og EU som netop ikke er samfund.
  Et modeudtryk i tiden er ” Det internationale samfund “. ” Det internationale samfund ” er et ikke eksisterende samfund, et Fata Morgana.

 29. Af John Laursen

  -

  Bjarne Munk Christensen d. 21/12 kl. 17.27

  Fremragende indlæg. Enig.

 30. Af John Laursen

  -

  @ KASPER STØVRING

  Kan det tænkes at du får tid her i juledagene til at efterse blogfilteret?

Kommentarer er lukket.