De kommende generationer vil stå til højre

Af Kasper Støvring 26

De konservative folketingskandidater Rasmus Jarlov, Pernille Vermund og Mads Holger har alle meldt stærkt ud efter terrorangrebet. En stram og kulturelt diskriminerende sortering ved grænsen, øget brug af repatriering og nultolerance overfor ikke-statsborgere, som begår kriminalitet, har været nogle af budskaberne. Det er godt for De Konservative. Partiet kan måske reddes af de yngre kræfter.

 

Det får mig til at stille spørgsmålet: Er de yngre generationer, der vil præge fremtidens Europa, i det hele taget anderledes og mere konservative, ja, mere højreorienterede? Det tror jeg. Jeg bygger min spådom på tre ting:

 

1: Multikulturalismen vil i fremtiden forværres. Vi vil se meget mere vold og mere terror. Flere bander vil vise uhørt brutalitet, og flere islamister vil søge martyriet. Det vil fremkalde en modreaktion blandt de unge vesterlændinge, og de vil anse os, men især vores forældregeneration, 68’erne, som en ubegribelig svag og kujonagtig generation. Hvilket den da også var med al dens gratis pacifisme, lejrbålsromantik, tomme idealisme og flade materialisme. De kommende generationer vil måske i højere grad definere sig selv i etniske termer, og det kan i så fald gå hen og blive temmelig voldsomt.

 

Kristendommen vil imidlertid også blive styrket. Men der vil også ske kollisioner her, og der vil måske opstå nye former og alliancer. Vi vil derfor se en spænding mellem dem, der bekender sig til det etniske, altså en slags vitalistisk-hedensk og martialsk bevægelse, og så en kristen, der i nogen grad enten står i modsætning hertil eller korrigerer den.

 

2: Utopier om nationalstatens uddøen vil visne bort, og EU vil ikke kunne holde. Man vil i stedet besinde sig på nationalstaten som ramme om folkestyret, kulturen og sammenhængskraften. I det hele taget vil drømmen om en fredelig verdensorden byggende på handel, udbredelse af liberale værdier og menneskerettigheder blive afløst af en realisme og besindelse. Det er her afgørende, at staterne skal stå sammen i Europa, men ikke i den destruktive, nuværende EU-form.

 

3: Universalismen – at andre vil blive som os, og at vi har moralsk pligt til at hjælpe dem på vej – vil blive opgivet i takt med, at de andre store civilisationer vil følge deres egen kurs og efterlade Vesten som det, den er: noget partikulært, en unik kultur. De kommende generationer vil indse, at Vesten er alene i verden. Man vil da heller ikke have hverken ressourcer til eller lyst til at præge hele verden. Jeg tror også, at flere vil se med beundring hen mod andre civilisationer og deres evne til at overleve og skabe samhørighed (på deres betingelser). I denne nye verdensorden skal man ikke så meget frygte et sammenstød mellem Vesten og fx Rusland og Kina, fordi disse, sammenlignet med islam, er relativt rationelle aktører. Måske kunne man mere frygte Vestens reaktion: en hegemon på vej ned, og som er uforberedt på nedturen, kan reagere irrationelt og aggressivt. Det er bl.a. Martin Jacques opfattelse ift. Kina, og Vesten er jo heller ikke uden skyld ift. krisen med Rusland.

 

Hvor ser vi de første faser af denne udvikling, dette skred, hvad er de seismiske varsler?

 

For det første synes de unge at stemme anderledes, mere til højre. Det ses mange steder, især i Frankrig, hvor Front National, allerede inden terroren i denne uge, var det største parti blandt de helt unge.

 

For det andet er idedebatten levende på højrefløjen, venstrefløjens er derimod døende. I medierne vil venstrefløjen stadig dominere en tid lang og på universiteterne ligeså, fordi man rekrutterer sine egne. Men der vil gradvis ske en udfasning. Nye tænketanke, bøger, tidsskrifter og forskning vil vinde indpas.

 

For det tredje vinder mere aktivistiske bevægelser frem på højrefløjen. Et eksempel er Generation Identitaire i Frankrig. I gruppens manifest ser man billeder af unge, veluddannede mænd og kvinder med et stålsat blik sige bl.a. følgende:

 

“Our generation are the victims of the May ‘68’ers who wanted to liberate themselves from tradition, from knowledge and authority in education. But they only accomplished to liberate themselves from their responsibilities […] We discovered that we have roots, ancestry and therefore a future. Our heritage is our land, our blood, our identity. We are the heirs to our own future […] Don’t you understand what this means? We will not back down, we will not give in. We are sick and tired of your cowardice. You are from the years of post-war prosperity, retirement benefits, S.O.S Racism and “diversity”, sexual liberation and a bag of rice from Bernard Kouchner […] You won’t buy us with a condescending look, a state-paid job of misery and a pat on the shoulder. We don’t need your youth-policies. Youth IS our policy … You are of yesterday, we are of tomorrow.”

 

Man bør altid forholde sig skeptisk til udenomsparlamentarismen, men det er vanskeligt at bebrejde de unge, når nu politikerne ikke vil tage affære. Politikere har skaffet os problemerne på halsen, nu må vi så tage den derfra.

 

Det værste er et andet perspektiv: Vi har i historien set, at europæerne kan reagere uhyre voldsomt. Folkemord, etnisk udrensning og chauvinisme er som bekendt ikke et fremmed fænomen her. Det frygtelige ville være, hvis det kom dertil. Derfor er det vores generations og de ældre generation opgave at forhindre, at det kommer dertil. Det sker ved at tage problemerne i opløbet. Men det skal ske nu.

 

Fremtiden byder på en mere truende verden. Vores børn vil spørge os: ”Hvordan kunne I lade det ske?” Vi vil måske få svært ved at acceptere deres løsninger – og få svært ved at forhindre dem.

 

 

 

 

 

26 kommentarer RSS

 1. Af Niels Poulsen

  -

  “Universalismen – at andre vil blive som om …”

  om -> os

 2. Af Søren Revser

  -

  Og vi husker lige på, at al den løgn og propaganda de unge mennesker næres af kolporteres af… Ja gæt hvem?
  Netop – Medierne!

  Hvilken form for terrorisme er mon mest effektiv?

 3. Af Niels B. Larsen

  -

  “De konservative folketingskandidater Rasmus Jarlov, Pernille Vermund og Mads Holger har alle meldt stærkt ud efter terrorangrebet. En stram og kulturelt diskriminerende sortering ved grænsen, øget brug af repatriering og nultolerance overfor ikke-statsborgere, som begår kriminalitet, har været nogle af budskaberne.”

  Det ville være glædeligt, hvis denne linie kunne vinde indpas i de konservatives rækker. Alt for længe har partiet gået for lud og koldt vand med lunkne budskaber, som hverken ville det ene eller det andet. Der er brug for, at politikerne i langt højere grad ser på rent danske interesser fremfor at lefle for de anti-europæiske kræfter i EU, ved Menneskerettighedsdomstolen og hos hovedparten af de europæiske politikere.

  Og mest af alt er der brug for et langt mere realistisk syn på islam og den fare, den muslimske tilvandring udgør – senest visualiseret ved begivenhederne i Frankrig.

  Vi så og hørte en begyndende realisme hos flertallet af partilederne under den nylige partilederdebat. Men der er stadig meget forblommet tale og ingen af lederne satte sand etikette på terrorens ophav.

  Der er ingen tvivl om, at den yngre generation ikke i samme omfang som tidligere ligger under for de venstreorienteredes falske tale om solidaritet med alt og alle. Solidaritet standser ved grænsen; ikke sådan at forstå, at vi ikke skal hjælpe andre. Vi skal blot ikke gøre det med hovedet i sækken og for vore eller andres blå øjnes skyld. Og vi skal målrette hjælpen til dem, som deler anskuelse med os ud fra en betragtning om, at da vi alligevel ikke kan hjælpe alle kan vi lige så godt hjælpe folk, som kunne tænkes at ville returnere gestussen i påkommende tilfælde.

  Ligeledes tror jeg ikke, at ungdommen bider på mht. multikulturalismen. Sikkert gerne det multietniske, men mon ikke de unge, som er opvokset med bevidstheden om, at multikulturalismen medfører evindelige sammenstød af mere eller mindre alvorlig art, vil gøre deres for at fremme et monokulturelt samfund? Lige børn leger nu engang bedst.

  Når man tænker efter har 68-generationen fejlet i stort set alt, hvad den har bedrevet af samfundsændrende karakter. Folkeskolen er kørt sønder i lighedskonformitet og ligegyldighed overfor basal viden og historiefremstillingen er forfalsket af benhårde marxistiske kræfter i misforstået humanisme og falsk idealisme.

  At kristendommen (desværre?) vil blive styrket er der nok heller ikke tvivl om. Aktion (islam) nærmest råber på reaktion (kristendom), selvom man nok burde betegne islam som reaktionen. Beklageligvis er det et skridt tilbage at vi nu atter skal forholde os til religion i det daglige. Men det har politikerne jo valgt for os gennem den vanvittige indvandringspolitik, de har ført siden 1983.

  Vi ser jo allerede en begyndelse til nationalstaternes kommen til ære og værdighed igen. Englænderne viser vejen; de kræver genforhandling af Lissabontraktaten, og når frau Merkel siger nej til det, så er der en vis sandsynlighed for at englænderne siger farvel til EU. Schweizerne slår sig i tøjret og kræver færre indvandrere – også et tegn på, at de vil kæmpe for nationalstaten. Europaparlamentsvalget kan kun beskrives som en katastrofe for unionstanken, da 1/3 af de europæiske vælgere stemte for mindre union og mere selvstændighed.

  Universalismen vil gå i sig selv af flere årsager. For det første er der ikke mange vesterlændinge, som tror på projektet og endnu færre, som vil betale til det. For det andet har Vesten ikke længere råd til at yde massiv støtte både her og der. For det tredie er lande som Brasilien, Kina, Argentina, Rusland, Indien og mange andre bedøvende ligeglade med hovedparten af de værdier vi her i Vesten så inderligt gerne vil belemre dem med. Endog i en grad, så de bliver åbent bekæmpet.

  Vi må indse, at vestlig kultur hører til i Vesten og at alle andre vil blæse på vore værdier. Og vi må først og fremmest få vore politikere til at fatte, at vi ikke har patent på hverken den ene eller den anden politisk betonede sandhed. En sådan findes ganske enkelt ikke. Hver civilisation (kulturkreds) har sit helt egne sæt af værdier og de kan – for den kulturkreds – være lige så rigtige, gode og acceptable som vore værdier er for os.

  Og vi har hverken pligt eller ret til at ville ændre deres individuelle opfattelser. At ville det er udtryk for nykolonialisme og gammelimperialisme!

  I stedet for at ville ændre på andre burde vi forsvare vor kultur og civilisation med næb og kløer – og lade andre kulturer følge deres vej til saligheden!

 4. Af E rik Larsen

  -

  Kære Kasper,
  Jeg ville håbe at din overskrift blev til virkelighed for mine 6 børnebørn, men sorry jeg tror ikke det vil ske. Jeg synes at du glemmer indoktrineringen i skolerne, de venstre journalistiske aviser og TV m.m. SAMT at vi altså allerede har terrorgrupper, terrorceller, imamer der intet andet gør end at opfordre ….. o.s.v. o.s.v.
  Fremtiden ser absolut ikke lys ud.

 5. Af Jesper Lund

  -

  Den er sørgelig at stærkt højreorienterede kræfter i europa er blevet styrket pga. terrorangrebet. Et paradoks, når det er et venstreorienteret satireblad, som blev angrebet.

 6. Af Bjarne Munk Christensen

  -

  – Et flot indlæg fra KS, der klart beskriver vestens dilemma med lalle-svage politikere ( efterkommerne af 68 flipperne ), der har solgt ud af vestens historie,
  kultur, religion og hele strukturelle sammenhæng.
  – Jeg tror, desværre, at det er for sent, skønt KS visioner er særdeles fornuftige, men
  med ca. 60 millioner muslimer i Europa ud af ca. 500 millioner er de vestlige politikere for svage og skræmte til at tage det nødvendige oprør, der skal være NU – ellers er det uigenkaldeligt for sent.
  -Følgelig kommer vi til at se flere og terrorangreb i hele Vesteuropa indtil det økonomiske system bryder sammen under vægten af de enorme udgifter, der vil blive en ubetinget nødvendighed for blot at forsøge at “holde skansen” samt de ekstreme store udgifter der allerede nu ødsles bort på ikke integrerbare indvandrer, der ikke magter at begå sig i vestlige samfund ( ca. 50% er ude af arbejdsmarkedet og kommer aldrig ind på et – i forvejen – hårdt presset arbejdsmarked ).
  -De store virksomheder vil flytte til USA eller andre steder, hvor regeringer vil være i stand til at garantere et vist niveau af sikkerhed og ro.
  – Der vil vokse en egentlige modstandsbevægelser ( allerede under opbygning ) op i Europa,men disse vil komme til at kæmpe på to fronter – nemlig mod islamisterne samt ikke mindst imod de politiske partier ( dvs. langt størstedelen af partierne), der er skyld i hele vanviddet, fordi de ansvarlige politikere ved, at de vil blive stillet til ansvar af de europæiske befolkninger og, følgelig, vil de forsat gøre alt for at opretholde “facaden” og kæmpeløgnen om, at globaliseringen kræver og forudsætter et multi-kulti-samfund. Vi ved, hvordan rotter reagerer når de er trængt op i en krog.
  -Kampen vil, derfor, ødelægge hele Europa for al fremtid og andre homogene kulturer så som Rusland, Kina, Japan m.fl. vil blive de dominerende magter i verden
  Alle fornuftige mennesker med en fornuftig økonomisk baggrund i reserve, der ønsker en fremtid for deres børn, vil forsøge at komme væk fra undergangs ramt, borgerkrigs hærget Europa samt, ikke mindst, folk, der disponerer over formuer.
  -USA vil – i højere grad – begynde at koncentrere sig om samhandel med Mellem- & Sydamerika ( ca. 1 milliard mennesker ), der er under hastig økonomisk udvikling i disse år. Brasilien råder over ALLE nødvendige råstoffer og store oliereserver udenfor kysten. USA selv har “opfundet” skiferolien, hvilket, heldigvis, gør nationen uafhængig af de fascistoide araberstater. Hvis jeg var amerikansk præsident ville valget ikke være svært at træffe – et totalt kaotisk, borgerkrigs hærget og falleret Europa eller hele Sydamerika?
  Sandheden er ganske enkelt, at samtlige 16 amerikanske efterretningstjenester, ALLEREDE i 2004 forudså dette scenario ( bl.a. beskrevet i de største internationale Thailandske aviser ), og reelt har afskrevet Europa – hvorfor skulle de da ikke også gøre det, når de europæiske jubelidioter allerede er blevet hjulpet “ud af suppedasen” 2 gange.
  Al politisk spilfægteri, siden da, mellem USA og Europa er, føgelig, rent “spil for galleriet” .
  EU ender ligesom Napoleon og Hitlers forsøg på “at samle” Europa – nemlig i et massivt holacaust, dog med den ene kæmpeforskel at denne gang, er der absolut ingen undskyldninger for vanviddet, idet befolkningerne jo praler af at skulle være verdens mest veluddannede og oplyste.
  Hykleriet er ekstremt og vil kulminerer imorgen i Paris når vi ser de ansvarlige politikere gå “sørgemarch” igennem byen – “sørgemarch” for de dræbte mennesker og den kultur, som de groft har forrådt. Deres udåd og skyld er kvalmende.
  Citat af Jesus Kristus henvendt til Judas

  “Inden hanen har galet 3 gange i morgen har DU forrådt mig”!

  ……………og hvem er det nu lige, der har forrådt alle de europæiske folk….?

  PS.: – lad os bede til at KS fremtidsvisioner realiseres…………………ikke sandt??

 7. Af Niels B. Larsen

  -

  @ Jesper Lund – 10. januar 2015 16:55

  Hvis det – hvad jeg tvivler på – kun er de stærkt højreorienterede kræfter i Europa der er blevet styrket pga. terrorangrebet så kunne det måske skyldes, at de venstre- og midterorienterede kræfter har en forvrænget opfattelse af den virkelighed, europæerne oplever?

  Eksempler: Lidegaardbrødrene og hele det radikale slæng.

 8. Af Jan Petersen

  -

  Dem af de kommende generationer, jeg har stiftet bekendtskab med, er total historieløse. Så hvor deres stemme placeres, er vel op til likes på facebook !

 9. Af E rik Larsen

  -

  Hvor HAR du ret Jan Petersen. De unge ved intet, de er indoktrinerede af skolen, lærerne, og TV, venstrejournalisterne, 68-generationen m.m. De sidder uafbrudt kun og ser X-factor, smartphone, ipod, tablet m.m. – de aner intet om hvad der foregår – og deres forældre er utroligt nok endnu mere håbløse. Der er totalt – tag-selv-bord for de der ønsker at ændre det danske samfund. Jeg har barnebørn der skælder mig ud for at jeg bare siger ordet muslim!!!

 10. Af Daniel Thompson

  -

  Det beviser vel egentlig bare at der er en del unge samt konservative politikere, som ikke tænker særligt klart. En kæmpe militærmagt bliver angrebet af tre galninge, og straks varsles der lovændringer og Vestens snarlige undergang.

  Ærligt talt. Sikke en flok opportunister/bangebukse.

 11. Af P Jensen

  -

  Det kan være at KS får ret i sine spådomme. Det kan man håbe. Men det kan også tænkes at udviklingen kommer helt ud af kontrol pga. tåbelighed og politikeres magtarrogante fejltagelser og fumlerier. F.eks. er udviklingen i Irak/Syrien, Iran, Ukraine, Afrika, Mellemøsten og Europa mv. ikke ufarlig, eftersom der alle steder er konflikter og spændinger, ligesom der er risiko for anskaffelse af endnu flere atombombebærende raketter og andre helvedesmaskiner.

  Bortset fra det, bør Bjarne Munks indlæg vel frigives hvis ellers B. eller KS har nogle idealer mht. demokrati og ytringsfrihed?

 12. Af Bjarne Munk Christensen

  -

  Tak for støtten P Jensen – det forbandede filter er rendyrket censur

  – en hovedårsag kan, måske være, at det er en kendsgerning, at samtlige 16 amerikanske efterretningstjenester – allerede i 2004 – samstemmende erklærede i deres rapporter til den amerikanske ledelse, at Europa var fortabt til islamismen.
  Bl.a. beskrevet på forsiderne af de mest anerkendte, internationale thailandske aviser ( bør læses og nydes på stranden ) samt andre steder – følgelig har USA for længst afskrevet Europa og denne “hemmelige” kendsgerning skal jo helst skjules for folket – det der foregår p.t. er kun “skuespil for folket” – USAs interesser, fremover ligger i Sydamerika ( især Brasilien med store råstof- og olie forekomster ) samt Asien ( Japan & Syd Korea, Australien samt delvist Indien) – jubelidioterne i Europa, som man har reddet 2 gange, er ikke mere værd at spilde tid på – det fortjener de jo heller ikke……………….ikke sandt?
  PS.: for ganske nylig blev det omtalt i nogle aviser- bagerst naturligvis, at amerikanerne har ganske travlt med at NEDLÆGGE deres store baser i Europa p.t. til fordel for flytning til Syd-øst Asien og Australien.
  PS:: kan anbefale en tur til Japan, hvor jeg har boet og arbejdet i min ungdom – en særdeles moderne og intelligent HOMOGEN nation dejligt befriet for “multi-kulti-idioti”.

 13. Af frank Andreasen

  -

  Kære KS

  Det havde nu klædt en akademiker som dig, at bygge noget mere substans bag dine postulater.

  Efter at have set op- og nedture for stort set samtlige europæiske politiske bevægelser i de seneste 100 år, minder din analyse mest af alt om gætværk.

  Eller skulle jeg være venlig og sige “lønligt håb”`?

 14. Af Jan Petersen

  -

  Jeg savner nu i det hele taget de unge i den politiske debat. De er tilsyneladende ikke-eksisterende. Er alle unge bare lullet ind i SU og curling-forældre, der ordner alt for dem …… inklusive pengetræer og det politiske? Tilsyneladende er de her blogs kun repræsenteret af folk omkring de 40-50 årige og ældre. Det er faktisk ret uhyggeligt!

  De unge får sgu noget af en voldsom opvågning, når “de gamle” stiller træskoene!

 15. Af Peter Andersen

  -

  Selvfølgelig bliver kommende generationer mere højreorienterede. Venstrefløjen er nemlig løbet totalt tør for idéer. De kommende år vil blive meget mere konfliktprægede, ikke alene pga. en helt forfejlet indvandring men også pga. vestens hensygnende dominans og den tredje verdens kollaps. Hvad skal de kommende generationer dog stille op med det? Gå i fakkeltog og synge sange?
  Vi har formået at overlevere en vestlig verden i total opløsning, hvis højeste idealer er en ny Appel eller Samsung-ting og en drøm om stjernestatus. Det finder de unge nok ud af var en umådelig dum idé. De skal lige pludselig til at skabe indhold i de tomme samtalekøkkener og passe deres arbejde i skarp konkurrence med folk, som har meget mere på spil.
  Alt det gøgl som 68’erne kunne tillade sig at spilde deres tid på, er en saga blot, samtidig med, at dagligdagen vil være præget af langt større segregering, de forskellige kulture imellem – ikke mindst muslimernes. Hvad forestiller man sig så de vil gøre? Blive mere inkluderende, kærlige og universalistiske i deres tilgang til tingene? Næppe i et sådant miljø. De vil nok snarer trække mere sammen og sætte spørgsmålstegn ved hele dette forfejlede projekt, de allerede nu kan tyde konturerne af, i vished om at de såkaldt “ansvarlige” ihvertfald ikke havde svarene.

 16. Af P Christensen

  -

  Også politk er relativt. Møske synes nogle at befinde sig langt ude til højre, fordi observatøren befinder sig langt ude til venstre.
  Relativiteten gælder eks.vis også partiernes placering af deres enkelte (under)politikker.
  Hvad angår venstrefløjen ligger den som den har redt: skidt. Den har forlængst opgivet rollen “arbejderfløj” , men ligger stadigt længere til højre i arbejdsmarkedsspørgsmål. Der er intet for en lønmodtagervælger at blive fristet af. Samtidigt har venstrefløjens “global-humanisme” (pladderhumanisme) betydet stadigt større byrder for danske lønmodtagere, det være sig herunder socialt og økonomisk. Samtidigt har venstrefløjen svigtet markant i værdipolitikken.

 17. Af Niels B. Larsen

  -

  Det lysner, folkens:

  “Tre fremtrædende forskere i befolkningsudvikling fra Danmark, Storbritannien og Holland forudser voldsomme flygtningestrømme til Europa i fremtiden og opfordrer EU-landene til at gå forrest for at få ændret FN’s Flygtningekonvention.”

  jyllands-posten.dk/international/europa/ECE7350521/Forskere-advarer-om-pres-fra-flygtninge/

  —–

  Nu skal vi blot have 90 af medlemmerne i Tinget til at indse denne indlysende sandhed.

 18. Af Niels Andersen

  -

  Integration betyder, at vi kristne og demokratiske danskere skal finde et fælles grundlag for at leve sammen med muslimer. Men ønsker den etniske danske befolkning at leve under et sådan fælles grundlag? Skal vi finde et fælles grundlag med en total fremmed religion, som lever efter et middelalderligt samfundssyn uden demokrati?

  Svaret er NEJ. Hovedparten af den etniske befolkning ønsker det ikke. Vi ønsker ikke at se på moskeer og høre imaner kalde til bøn, se tilslørede kvinder, kønsopdelt samfund m.m..

  Derfor skal vi have stoppet indvandringen af særligt muslimske flygtninge. Og der skal ikke ske integration. Fremmede som tager ophold i vores land, må skik følge eller land fly.

 19. Af Jørgen Villy Madsen

  -

  Nogle af de unge i de kommende generationer vil gå i stå til højre, men andre unge vil gå til venstre og avancere forbi det mest stillestående segment i samfundet – de konservative.

  D e unge venstreorienterede vil tage føringer, mens de højreorienterede som altid fortvivlet med alle midler vil kæmpe imod. Det bliver en hård kamp, for selv om de venstreorienterede unge er flest, har de højreorienterede unge arvet pengene, magten og voldsmonopolet.

  Jeg har ikke fantasi til at forestille mig, at en ungdom igen kan manipuleres til at acceptere en arv af den art, og hvorfor skulle den det? Den vil kun opnå det værst tænkelige af alle samfund – nationalstaten og den dertil hørende totale ensretning.

  Vi har set det så mange gange. Det kan ikke ske igen.
  .

 20. Af P Jensen

  -

  Det er jo rigtigt hvad Peter Andersen og Niels Andersen skriver ovenfor. Men den sørgelige sandhed er at vores demokrati og danske kultur er på vej mod afskaffelse, sammen med vores nationalstat/folkehjem og velstand/velfærd. Bl.a. strammes der mere og mere op, så man dårligt nok kan få lov til at fremføre saglig kritik af lyssky tilstande i samfundet. Både friheden, velfærden og den demokratiske debat er truet, både indefra og udefra. Den tiltagende c en s ur er en stor trussel mod folkestyret. Danmark minder mere og mere om Titanic.

 21. Af T Hansen

  -

  De kloger forlader allerede nu Danmark. Top 10 fra f.eks. CBS finder job i udlandet INDEN de er færdige med studierne.

  For os almindelige mennesker ses udlandet også som den aktuelle fremtid.

  En kandidatgrad og xx års erfaring indenfor det private erhvervsliv er særdeles attraktiv for udenlandske arbejdsgivere.

  Because of the above then I’ll go to back The US this spring and check out the possibilities there. I simply don’t want to ruin the future for my family and myself working to support people who the politicians think deserve the outcome of my efforts.

  Socialisme has never been the right path for the qualified.

 22. Af Bjarne Munk Christensen

  -

  T Hansen og P Jensen

  meget enige i jeres kommentarer – mine er åbenbart ikke stuerene nok til at blive offentliggjort på denne blog – måske fordi de indeholder oplysninger som “folket”
  og især det politisk korrekte segment ikke tåler at høre..?

 23. Af Niels Juul Hansen

  -

  @Kasper Støvring

  Overskriften til din blog skulle nok have heddet:

  “Indvandring og flygtninge giver højrefløjen vind i sejlene”.

  Jeg tror, du har ret i, at vi i den vestlige verden vil se en højredrejning fremover, men jeg tror ikke på, at det har noget som helst med religion og tro at gøre.

  Vi har i de seneste årtier set en større fokusering på den enkelte. Det kommer bl.a. til udtryk på facebook, hvor mange – især unge – har travlt med at fortælle alle, hvad de går og laver og viser billeder af, hvad de sidder og spiser og drikker.

  Det er blevet til en egoistisk ‘mig-mig’ kultur, hvor venstreorienterede interesserede sig mere for fællesskabet og solidaritet.

  Unge har ofte været tiltrukket af yderligtgående politiske partier. I Europa har vi længe haft en stor ungdomsarbejdsløshed, og mange unge føler ikke, at de etablerede regeringspartier har været i stand til at løse dette problem.

  Det giver vind i sejlene til de partier, der fortæller de unge, hvem der er syndebukkene (Merkel, EU og muslimerne).

 24. Af Henrik Løve

  -

  Kasper Støvring citat: “Fremtiden byder på en mere truende verden. Vores børn vil spørge os: ”Hvordan kunne I lade det ske?” ”

  Det er vigtigt at præcisere hvem “os” og “I” er. Formentlig menes med “os”, den store flok af almindelige danskere. Svaret vil da være:

  Fordi ingen i Eliterne gad spørge “os” om vores mening, da Eliterne lukkede portene fra Helvedet i mellemøsten op for fri indvandring til EU. Eliternes vigtigste begrundelse er et påstået behov for hindring af nedgang i befolkningstallet – den nedgang som dog på sigt er en forudsætning for planetens overlevelse. Jo flere mennesker på denne jord, desto hårdere blive kampen om resourcerne. Så banal en observation, men alligevel ignoreret af Eliterne, som enten er komplet stupide eller har deres egen skjulte dagsorden.

  Lad Eliterne selv mærke virkningerne af deres egen idioti – først da sker der noget!

 25. Af Niels Juul Hansen

  -

  Apropos de mange blogs om ytringsfrihed, så virker det en smule tragikomisk, at netop Berlingske blog /blogejere udøver kraftig censur overfor debattører, der ikke deler bladets/blogejernes holdninger.

  Her skal lyde en stor tak til Kasper Støvring, der er en af de få blogejer, der ikke har problemer med at diskutere disse alvorlige emner – også med modstandere.

  Flot, Kasper!

 26. Af Monokultur » Forår for højre?

  -

  […] nok havde Casper Støvring ugen forinden (10. januar) givet 3 grunde til at han mente at fremtiden tilhørte højredrejningen. […]

Kommentarer er lukket.