Fjenden

Af Kasper Støvring 108

I forgårs satte Frankrig sit militær ind for at yde borgerne beskyttelse efter terrorangrebet. Dette drastiske tiltag vidner om omfanget af den krise, som ikke blot Frankrig, men hele Vesten befinder sig i. I Vesten ser vi nu, at et lands egen hær mobiliseres på landets eget territorium for at beskytte landets egne borgere, der er truet af en fjende, der befinder sig midt i landet. Især jøder, højrefløjspolitikere, tegnere og journalister får beskyttelse.

 

Når man anvender militæret, tilkendegiver man, at man er i krig, og anvender man militæret på eget territorium, kalder man det gerne borgerkrig. Der er naturligvis ikke borgerkrig i Frankrig, selv om det er de ildevarslende associationer, man får. Der hersker en særdeles spændt stemning, understreget af gårsdagens anti-terroraktion i Belgien, og PET’s vurdering af risikoen for terror i Danmark er stadig høj. Har man behov for at blive kureret for sin optimisme, kan man i Politiken læse vurderingen fra lederen af Europol:

 

”Antallet af personer, efterretningstjenesterne bør holde øje med, er så højt, at det ifølge Europollederen er »ekstremt vanskeligt« for sikkerhedstjenesterne at følge dem alle. »Det er den smertefulde sandhed, angrebene i Paris har illustreret«, advarer han. […] MI5-chefen frygter, at terroristerne er ved at vinde over efterretningstjenesterne, der på grund af den teknologiske udvikling og stramme regler har svært ved at følge med i deres kommunikation og terrorforberedelser.”

 

Tragedien i Frankrig har igen mindet os om, at fjenden står midt i den vestlige civilisation. Vi, dvs. vores politikere, har selv lukket islamisterne ind, og vi må nu bøde for det. Vi kan overvinde fjenden, men det kræver, at vi ved, at det overhovedet er en fjende, vi står over for. Og det lyder ikke som om, at vores politikere for alvor ved det. Ellers ville de for længst have taget affære, i stedet for som regeringen at bekæmpe tilhængere af Islamisk Stat med pjecer og kurser. Regeringen har her svigtet fatalt.

 

Men oppositionens politikere er generelt ikke meget bedre, i hvert fald ikke, når det handler om at forstå, hvad en fjende er. Lektor Ulla Nørtoft Thomsen skrev forleden på FB følgende kloge ord:

 

”Alle vore politikere er universalistiske kulturliberale, og derfor er der ingen af dem, der kan have fjender. De kan kun have ideologiske modstandere (som man kan tale med), kriminelle grupperinger (som man kan afrette) eller galninge/syge (som man kan helbrede). Fjenden kan kun begribes som uvidende, uartig eller syg. Den snorlige linje af enslydende partiledere i går [partilederdebatten på DR den 8/1] illustrerede, at vi intet kan forvente fra den kant. Udover tårer og lys og taler.”

 

Fjenden er den, der hader vores kultur, selv om – eller måske netop fordi – vedkommende er ganske fortrolig med den. Islamisterne er voksede op i vores egen baghave; de er ikke dumme, og de tror på deres sag, har en egen ethos. De ønsker ikke at være en del af vores ”værdier”, og problemet er ikke, at de ikke er integreret i vores ”demokrati”. Alt det skrev jeg om i min seneste Perspektivklumme få dage inden terrorangrebet. Demokratiet er nemlig i sig selv ikke særlig attraktivt. Det er det kun for os, fordi vi allerede tilhører en bestemt kultur. Det gør flertallet af muslimer ikke ifølge den store WZB-undersøgelse. Dermed naturligvis ikke sagt, at alle muslimer er radikale islamister, dvs. med vold og politiske midler ønsker at omstyrte det liberale demokrati.

 

Som den tyske jurist Carl Schmitt skrev: ”Fjenden er netop den anden, den fremmede, og det er tilstrækkeligt, at han i en særlig intensiv forstand er noget eksistentielt andet og fremmed, således at det i ekstreme tilfælde er muligt at have konflikter med ham; konflikter, der hverken kan afgøres af en på forhånd aftalt generel norm eller ved en kendelse fra en ’udenforstående’ og dermed ’upartisk’ tredjepart.”

 

Fjenden er ikke altid moralsk korrumperet, tværtimod er der meget i hans virke, man kan beundre og samtidig være villig til at nedkæmpe ham. Det er dybe kulturforskelle, der sætter fjendskabet, som jeg skrev i en kronik  her i avisen under Muhammedkrisen i 2006. Men fordi vores politikere og de fleste af vores meningsdannere er liberale universalister, har de en tendens til at udvise en blindhed over for liberalismens og universalismens karakter af ideologi: Liberalister ser slet ikke sig selv som ideologer, fordi deres værdier antages at være forankret i selve det menneskelige samfunds væsen. At være anti-liberal er på en måde at lide af falsk bevidsthed, at være uoplyst, syg eller kriminel.

 

Når vi i disse år ser en stigende reaktualisering af en række ikke-liberale tænkere – som bl.a. Carl Schmitt – har det at gøre med, at de har et kynisk blik for det indskrænkede i den liberale tænkning, der ikke formår at medreflektere det psykologiske niveau i kulturelle bevægelser. Først og fremmest har disse tænkere blik for thymos: kampen for at hævde sig i forhold til andre, den passionerede vilje til at yde fremragende præstationer for derved at bekræfte sin enestående menneskelighed over for andre.

 

Islamister er stolte og vrede, og de er ofte villige til at dø for deres sag. Jeg har skrevet om alt dette før, men finder grund til at gentage det igen i lyset af sidste uges tragedie. Islamisterne, vores fjender, er grebet af den thymotiske længsel efter ”hårdhed og tyngde”, efter ”skæbne”, som bl.a. de tyske forfattere Rüdiger Safranski og Botho Strauss har skrevet om.

 

Få andre har skrevet så indgående om thymos som netop Botho Strauss i sit berømte essay ”Tiltagende bukkesang” fra 1993. Strauss’ anliggende er først og fremmest kulturkritisk: Vesteuropas moderne liberale samfund er åndelig set dårligt forberedt på trængselstider, når de indre og ydre trusler mod sikkerheden og stabiliteten stiger.

 

Kulturer, der er opflammede af en stærkere trang til at hævde sig selv, vil være overlegne i en konfliktsituation. For de vil forsage materiel bekvemmelighed og ikke udtømme kræfterne i selvkritik og selvhad; de vil tværtimod være rede til at risikere deres liv for agtelsens skyld og bringe ”blodofre” for deres morallove. De, der ikke hylder økonomismen som eneste drivkraft, vil altså vise større styrke – en opfattelse, der også lå implicit i en artikel om Vestens eftergivenhed i mødet med islam, som Strauss publicerede under Muhammedkrisen i magasinet Der Spiegel.

 

Jeg tror ikke, at Strauss har helt ret; det liberale demokrati har faktisk i sig gemt en enorm styrke, den skal bare findes frem. Her kan man tænke på overvindelsen af fascismen og nazismen i mellemkrigstiden, kommunismen i efterkrigstiden og venstreradikalismen i 70’erne. Den islamistiske trussel er imidlertid langt værre end den trussel, venstreradikale diskede op med i 70’erne. Især når vi tænker på, hvor mange støtter Islamisk Stat har i Europa blandt muslimerne, og hvor mange, der lever i kulturelt anderledes parallelsamfund. Det er mange millioner muslimer. Langt hovedparten, må man formode, er fredelige borgere, der ikke aktivt bekæmper vores liberale samfundsmodel, og som altså ikke kan defineres som fjender – om end nok som modstandere.

 

108 kommentarer RSS

 1. Af P Jensen

  -

  Det fremgår med lysende klarhed, at politikernes og mediernes flertal har svigtet deres egne lande og befolkninger, ved i årevis at have ført en kortsynet og fuldstændig tåbelig, udemokratisk og hensynsløs politik mht. masseindvandringen og de afskaffede landegrænser. Slutresultatet af den pladderhumanistiske, magtarrogante og døvblinde politik kan nemt blive kaos, fattigdom, tyranni, gangstervælde, borgerkrig og millioner og atter millioner af tragedier.

 2. Af mikael bruus

  -

  Til sådan en gang fjendebillede, er der vel ikke andet at sige end:

  as-salamu alaykum og shabbat shalom

 3. Af Svend petersen

  -

  @ Kasper Støvring

  Skylder du ikke lige at fortælle, at de omtalte terrorister er nationalister.
  Ifgl. samme Europol som du henviser til begås 98% af alt terrorisme i EU er nationalister.

  Det ville være smukt når man nu vælger at male fjendebilleder op at de har hold i virkeligheden,

  Europol opgørelse over udført terror i EU viser netop, at det er partier som DF og andre nationalistiske galningen som er fjenden for demokratiet, og ikke enkle fanatiske muslimer

 4. Af Finn Bjerrehave

  -

  Måske skal vi prøve at forstå Israel noget bedre, de lever nemlig dagligt med Muslimer som ikke vil assimileres i vores materielle samfund, men støtter sig kun til tiden med Muhammed, altså uden materilisme, og brudfladen er uden broforbindelse.
  Islam er i fuld kontrast til vores Industrisamfund, hvor modsætningen er vores opfindelser, som sætter Islam i dårligt lys, nemlig ingen opfindelser der gavnem mennesker handel Etc.
  Muslimer har altså kun deres profet Muhammed som efter sin ældre hustru døde, giftede sig med en 8 årig pige ( Niebuhr instituttet) hvilket ikke er forenligt med vores menneskerettighedder. Kvinder i den Muslimske verden skal helst gemmes bort, samt føde mange børn, hvor vi ønsker at udstille vores kvinder, og ikke misbruge dem til fødemaskiner. Heldigvis fandt de kristne Olie i den Muslimske verden, og dermed reddede denne kultur for udryddelse, og selv om hverdagen er reddet , er det som at presse en bold under vand, den popper konstant op, med konflikter og ordet Kalifat, bliver almindeligt.
  Selvfølgelig er disse Muslimer gode mennesker, de skulle bare fastholde deres bosted i deres Muslimske lande og endda Kalifatet i Qatar Saudi Arabien mv., kunne tilfredsstille deres primitive livsform, kontra vores jagt på materilisme.
  Lige religioner , ja tak. Finn Vig

 5. Af Jens Hansen

  -

  I de sidste 50 år er millioner af muslimer blevet myrdet, fordi deres respektive lande ikke tjente det amerikanske imperiums interesser på rette vis, eller bare var i vejen.
  Det kunne være ofre i Indonesien, Irak, Afghanistan, Algeriet, Pakistan, Iran, Yemen, Syrien, Libanon, Libyen, Egypten.
  USA allierede sig med de mest gruopvækkende monstre af tyrraner, smed milliarder af dollars efter dem, gav dem militær træning, som det var tilfældet i eksempelvis Afghanistan med mujahedinerne under Sovejunionens besættelse af landet.
  Et land som Saudi-Arabien, som avlede 15 af 19 hijackere fra 11/9, og er anstifter af terrorisme, er vestens nære allierede. De fik lov til, uden den mindste omtale i vestlige massemedier, at halshugge 10 mennesker samme dag,
  James Foley, blev halshugget af ISIS for åben skærm.Vi ved nok, hvem der fik mest bevågenhed.

  I de sidste 15 år har Danmark og Frankrig deltaget aktivt i USA`s forbrydelser.
  Derfor terroren i Europa.
  Vesten er moralsk korrumperet.

 6. Af Thomas H Jensen

  -

  Lad os så bringe følgende kommentarer:

  Citat Kasper Støvring: “I Vesten ser vi nu, at et lands egen hær mobiliseres på landets eget territorium for at beskytte landets egne borgere, der er truet af en fjende, der befinder sig midt i landet. Især jøder, højrefløjspolitikere, tegnere og journalister får beskyttelse.”

  Det er dog sjovt, at de over 50 rapporterede trusler og angreb mod moskeer og islamiske foreninger siden terrorangrebet overhovedet ikke nævnes af Kasper Støvring. Men de der muslimer er jo netop skurkene i Kaspers fortælling, så måske det er derfor de ikke nævnes?

  Citat Kasper Støvring: “Når man anvender militæret, tilkendegiver man, at man er i krig, og anvender man militæret på eget territorium, kalder man det gerne borgerkrig.”

  Det er jeg meget ked af at høre. Specielt hvis det er de associationer Kasper Støvring får, når hærens mandskabsvogne assisterer som ambulancer efter kraftigt snefald på Bornholm, eller når søværnets skibe til dagligt udøver farvandsovervågning i de danske farvande.

  Citat Kasper Støvring: “Den islamistiske trussel er imidlertid langt værre end den trussel, venstreradikale diskede op med i 70’erne. Især når vi tænker på, hvor mange støtter Islamisk Stat har i Europa blandt muslimerne,”

  Her linker Kasper Støvring til en “undersøgelse” han tidligere er blevet tvunget til at indrømme er særdeles tvivlsom (for nu at sige det mildt). Blandt andet fordi den er bestilt af et russisk Putin kontrolleret medie, og blandt andet fordi ca 5 mio etniske franskmænd skulle støtte Islamisk Stat, hvis man altså skulle tro “undersøgelsen”. Kære Kasper: Hvorfor “dokumenterer” du dine påstande med en undersøgelse du ved er noget bras? Kunne du ikke finde bedre?

  Jeg vil gerne opfordre til, at Berlinskes bloggere holder er sagligt og FAGLIGT niveau, der fremmer en god debat. Hvis den ene eller den anden skribent ikke formår eller ønsker dette, vil jeg opfordre dem til at finde et af de medier, der ikke ser så skarpt på troværdigheden, når det højere mål er for øje.

  Det her er simpelthen for ringe.

 7. Af Niels Juul Hansen

  -

  @Kasper Støvring

  “Jeg tror ikke, at Strauss har helt ret; det liberale demokrati har faktisk i sig gemt en enorm styrke, den skal bare findes frem. ”

  Det så vi klart, da millioner stod samlet om at tage afstand fra ekstremister.

  Kommer der ikke snart et indlæg fra dig om de ekstremistiske nationalister i Europa.

  Bare til en afveksling.

 8. Af Niels B. Larsen

  -

  Spørgsmålet er vel, om ikke det er vore egne politikere, som er hovedfjenden?

  Det er dem, der via implementeringen af diverse tåbelige konventioner og nægtelsen af at luge ud i de forældede konventioner, skaber problemerne ved at tillade kulturfjender udefra at bosætte sig i vor midte.

 9. Af Hans Hansen

  -

  Thomas H J

  Hvad er det du ikke forstår? Hvad mener du med at dette her er for ringe?
  Er du for eller imod politikernes accept af ophold til salafister? Er du for eller imod politikernes indvandringspolitik, hvor man jo nægter ikke at frasorteres muslimske salafister og wahabister allerede ankomsten til landet?

  Er din kommentar et forsvar for de utallige og gentagne fejl Radikale Venstre, Enhedslisten, Socialistisk Folkeparti, og Socialdemokraterne m.f. har begået IHT indvandringspolitisk salafistisk forsvar og accept?

  Kort sagt, tager du afstand til salafisterne og wabisternes tilstedeværelse her i Danmark, dvs politik der har medført accept af disse antidemokratiske muslimers tilstedeværelse? Ja eller nej …

  Pas nu på med hvad du siger, for ellers hælder jeg dokumenterede udtalelser fra samme ud over spalterne …

 10. Af Jens Hansen

  -

  I de sidste 50 år er millioner af muslimer blevet myrdet, fordi deres respektive lande ikke tjente det amerikanske imperiums interesser på rette vis, eller bare var i vejen.
  Det kunne være ofre i Indonesien, Irak, Afghanistan, Algeriet, Pakistan, Iran, Yemen, Syrien, Libanon, Libyen, Egypten.
  USA allierede sig med de mest gruopvækkende monstre af tyrraner, smed milliarder af dollars efter dem, gav dem militær træning, som det var tilfældet i eksempelvis Afghanistan med mujahedinerne under Sovejunionens besættelse af landet.
  Et land som Saudi-Arabien, som avlede 15 af 19 hijackere fra 11/9, og er anstifter af terrorisme, er vestens nære allierede. De fik lov til, uden den mindste omtale i vestlige massemedier, at halshugge 10 mennesker samme dag,
  James Foley, blev halshugget af ISIS for åben skærm.Vi ved nok, hvem der fik mest bevågenhed.

  I de sidste 15 år har lande som Danmark og Frankrig deltaget aktivt i USA`s forbrydelser.
  Derfor terroren i Europa.
  Vesten er moralsk korrumperet.

 11. Af Torben Snarup Hansen

  -

  Svend Petersen mener, at “98% af alt terrorisme i EU er nationalister.”

  Men Europol omtaler separatisme – især ETA i Spanien. Desuden handler det om det om opgør mellem det stalinistiske PKK (“Kurdistans Arbejderparti”) og dets modstandere. For Grækenlands vedkommende er det voldelige venstreekstremister.

  Læs her:
  https://www.europol.europa.eu/content/te-sat-2014-european-union-terrorism-situation-and-trend-report-2014

 12. Af Hans Hansen

  -

  “Kommer der ikke snart et indlæg fra dig om de ekstremistiske nationalister i Europa”

  Disse muslimske salafister er jo muslimske højreradikale ekstremistiske nationalister NJH …

  Væksten af de traditionelle europæiske ekstremistiske nationalister, skyldes netop vores tåbelige, især venstreorienterede, politikeres misforståede lalleglade humanisme. Når så jihadisterne stikker deres grimme fjæs frem, så vokser højrefløjen.

  Det er jo ufatteligt at i ikke forstår årsag og virkning … Hvad i iklemme 😉

 13. Af Søren Revser

  -

  Det er bestemt på høje tid, at vore politikere kommer under skærpet opsyn. Pt. producerer de problemer i et tempo der ligger langt højere end det er muligt for selv den bedste vilje at løse.

  At lade det fortsætte, er vejen direkte ned i helvede.

  Man får let den tanke, at magteliten faktisk ønsker en 3. Verdenskrig, for at få ryddet op i de ekstreme problemer de selv har skabt ved dels uduelighed, men i særdeleshed gennem skruppelløs grådighed. Vi har jo set det hele før, skal vi huske på.

  Det finansielle system Er brudt fuldstændig sammen og fungerer overhovedet ikke længere. Det vidner 0 rente politikken og centralbankernes åbenlyse rådvildhed meget tydeligt om.

  Inden længe vil vi høre propaganda ad libitum som fortæller os om alle de ulykker der vil ramle ned over os, hvis vi ikke accepterer et nyt pengesystem, som med et trylleslag eliminerer gælden på ekstrem bekostning af alle de som har forsøgt at opføre sig økonomisk ansvarligt.

  Det Pressen(af mig endnu helt uforståelige grunde) ikke vil fortælle os er, at det naturligvis igen igen er pøblen der bliver ruineret, mens eliten bliver sågar endnu rigere end de er nu.

  Hvad har man mon bildt Journalister ind. At de er hævet over magtelitens skruppelløshed?

  Fjenden er helt klart vore egne politikere og finansmafiaen sammen med en Presse som tydeligvis er købt og betalt, samtidigt med den ikke har forstået alvoren til trods for historiens utallige eksempler på hvad det er der foregår lige nu..

 14. Af Helge Nørager

  -

  Guds eget land, kaldes det, og hjemsted for kristen terrorisme.
  Lad mig uddybe.
  Abort, er et stridsspørgsmål den dag i dag i USA.
  Igennem de sidste ca 30 år og op til i dag, har kristne terrorister, systematisk.
  Forfulgt abortlæger, sygeplejesker og andre ansatte på abort klinker.
  Hadetale, blev til brandattentater så bomber og nedskydninger af læger og sygeplejesker.
  Systematisk i gennem de sidste ca 30 år har de kristne terrorister med mord og bomber effektivt fået skræmt eller dræbt alle som arbejder med frivillig abort ud af mange delstater i USA.
  Lovgivninger er ændret for at stille disse abort kristne mordere og bombemænd tilfredse, og resultat er ikke udeblevet.
  I dag rejser mange ud af deres delstat for at få læge hjælp i tilfælde af selv livstruende behov for abort.
  Længe leve kristen terror for abort, den virkede der er ingen læger i mange delstater som tør udføre abort.
  Så terror virker og i Gud eget land har den været effektiv, ca 100 millioner borgere lever i de delstater jeg omtaler.

  Men den form for terror før ikke samme eksponering selv om den er effektiv og påvirker mange millioner kvinders helbred.

  Men igen det er mig som er dum.

 15. Af Per Iversen

  -

  Søren har lige fået en kommentar fjernet. Så meget for ytringsfrihed.

 16. Af Erik Larsen

  -

  Tænk, at der i 2015 findes “danskere” (bl.a. her på bloggen) der stadig intet har lært eller forstår.
  Den gale mand i 30-40’erne med overskægget syd for grænsen var nazist og ville have jøderne udryddet. Forstår I det?
  I dag er det muslimer/islamister der går efter jøderne – det er vel samme “nazisme”, ikke?
  De der elsker Koranen går så endnu videre – de tager “vantro” med i puljen sammen med utro kvinder, homo’er o.s.v.
  Det er uforståeligt at vi har personer i Danmark der ikke kan se hvad der i DAG er faren og hvad der i DAG er nazisme/fascisme og fanatisk religion-tilbedelse.

 17. Af r. vangkilde

  -

  FJENDEN, er en del af demokratiet, som et modsætningsforhold imellem politikere, som er i
  opposition til hinanden, hvor udtrykkene ofte bliver populistiske , eks. når Justitsministeren
  og Søren Pind skændes om ordet “landsforræderi” eller når ytringsfriheden er jo gratis, at bruge imellem fjender der vil udtrykke autoritet. Eller når nationalister hader fremmede, så
  er det et udtryk for, at fremhæve egen identitet med frygt og had. ELLER modsat kan vi ikke
  bekæmpe fjender med åbne ytringer i brugen blasfemi og sarkasme, hvor er selvkritikken.

  Men når fjenden, terroristen, jihad , ekstremisten optræder iblandt os, som den anonyme
  person eller gruppe der helliger målet, så har” KRIGEN” ændret karakter, vi kan ikke længer
  forsvare os på traditionel vis med militær isenkram , hvor to parter står over for hinanden,
  eller når danske soldater skal bekæmpe terrorisme i Arabien , så er vestens demokrati uden
  selvkritik ELLER, kan vi lære af andre lande f.eks. Kina om moral, beskyttelse og forsvar af
  nationens eksterne rettigheder, men samtidig have intern liberal handlefrihed

 18. Af P Christensen

  -

  “Terroren er i Europa pga Vestens aggresivitet”
  Naturligvis. Og Jorden er flak.
  Det er fx. aggressivt at bekæmpe taleban, al quada, isis og tilsvarende små rare tilbagelænede guttermænd.
  Men selvom vi vantro er onde, er vore velfærdsydelser da heller ikke så tossede for de vrede udefra.
  Disse ydelser er heldigvis ikke nævnt i koranen som værende haram, så nazislamisterne kan bare forsyne sig, godt hjulpet af naivisterne i dansk politik.

 19. Af svend petersen

  -

  @Torben Snarup Hansen
  Jeg er glad for at du kunne bringe linket. Jeg ved så ikke om du er i stand til at læse

  I 2014 blev en (1) person dræbt af religiøs inspireret terror, om det så er islamisk, protestantisk/katolsk eller hindu melder rapporten intet om eller om det er en muslim der er slået ihjel i et angreb på en moske . (Det kunne jo også meget vel være foregået i Nordirland)

  Men det korte og lange i denne sammenhæng, er at muslimerne ikke kan være fjende ang. terrorisme i Europa. @Kasper Støvring

  Dernæst vedrørende separatisterne, er det jo lokal nationalister, så om de er højre eller venstreorienteret er fuldstændigt ligegyldig. nationalisme er nationalisme.

  Vedr. den venstreorienteret kategori, har man ikke adskilt, anarkister fra alm. venstreorienteret, så de tal er jo stort set ubrugelige i denne sammenhæng. I det at anarkister i princippet kan være både højre og venstreorienteret.

  Konklusionen må derfor være at nationalisterne er lagt den største samlet fjende til de Europæiske demokratier end noget andet.

 20. Af soeren soerensen

  -

  “Men fordi vores politikere og de fleste af vores meningsdannere er liberale universalister, har de en tendens til at udvise en blindhed over for liberalismens og universalismens karakter af ideologi: Liberalister ser slet ikke sig selv som ideologer, fordi deres værdier antages at være forankret i selve det menneskelige samfunds væsen. At være anti-liberal er på en måde at lide af falsk bevidsthed, at være uoplyst, syg eller kriminel.”

  Ja hvordan bruger men ordet liberale og paa hvilke sprog Dansk eller Engelsk? LIberalismen eller selvgodhedsindustrien har da naesten alt meningsdannelse i Danmark hvor 90% af medierrne er borgerlige industrirepraesentanter?..Kun DR er et frit medie i 2015 der tillader kritik. At vaere anti-liberal idag er blot at vaere for universale goder som information og ytringsfrihed og og mindre fattigdom i landet DK hvor top 10% ejer 67% af alle Danske vaerdier.

  Kritikken som vi saa ligger i roed blok. De doede paa charles Hebdo var socialister der kritiseret religion, I norge via DF’eren Breiviks haand var de saa godt som alle etniske Norske roede boern kritisk mod saavel Islam som kristendommen som Breivik kom fra. Han var jo en liberalist kristenfundamentalist-tilfaeldigvis akkurat som Stoevring selv. I DK har vi haft massiv daekning paa et mand der hedder Lars Hedegaard-som er joede-og inviteret et postbud til kaffe en gang for at diskuttere ytringsfrihed. Han er kun interesseret i islam kritik ikke joede eller kristendoms kritik som er et alen alle.
  Du burde lade vaerd med AT MALE FANDEN PAA VAEGGEN stoevring mht den roede 70’er socialist fare i 2015..Der doede blot et par liberalist politikere dengang saa vaere er det altsaa heller ikke.Breivik alene draebte paa et par timer flere end alle doede fra liberalisters kontinuerligt tilbagevenden til fortiden og 70’ernes faatallige doede i Vesten.

  Faren ligger foerst og fremmest i de kristenfundamentalistiske/islamistiske haender i Europa og verden. Men kunne blot oenske at de udkaempet kampen internt og ikke blande os andre sammen i deres interne opgoer.Lad jer moede oppe i nordgroenland allesammen..Start militaer traeningen Stovring og tag selv ansvar istedet for at faa andre til at lave kampen for dig i din liberalist tegnebog.

  .Gudherrebevares.

 21. Af Niels B. Larsen

  -

  @ Jens Hansen – 16. januar 2015 14:25: “Vesten er moralsk korrumperet”

  Ja. Det er den tydeligvis i dine øjne, men du glemmer at moral er ikke noget entydigt definerbart.

  Eksempelvis anser jeg din foretrukne politiske retning for at være moralsk korrumperet.

  Så hvem af os har ret? 🙂

  Derimod er der ingen tvivl om, at såvel Gamle Testamente og Koranen er moralsk korrumperede. Det fremgår tydeligt af indholdet i begge skrifter, som er særdeles umoralsk og lidet medmenneskelig, overbærende eller tilgivende overfor anderledes tænkende.

  Nye Testamente er til forskel moralsk sundt.

  @ Søren Revser

  Jeg tvivler på, at det er nok at sætte politikerne under skærpet opsyn.

  Vi bør skifte dem alle ud – og så sætte de nye under skærpet opsyn, så vi på forhånd kan forhindre dem i at gøre skade.

  —–

  “Terroren er i Europa pga Vestens aggresivitet”

  Nå-da-da? Så vidt mig bekendt var det terroristerne, som den 11. september 2001 erklærede den vestlige verden krig. Når man bliver angrebet har man ret til selvforsvar – og fjenden bestemmer ikke hvordan eller hvor det skal sættes ind.

 22. Af Jens Hansen

  -

  Af Erik Larsen – 16. januar 2015 15:39
  “Det er uforståeligt at vi har personer i Danmark der ikke kan se hvad der i DAG er faren og hvad der i DAG er nazisme/fascisme og fanatisk religion-tilbedelse.”

  Før Anden Verdenskrig så højrefløjen ingen fare i nazismen. De omfavnede den.
  Det vil de gøre igen en anden god gang.
  Højrefløjen bliver aldrig klogere.

 23. Af Torben Snarup Hansen

  -

  “I 2014 blev en (1) person dræbt af religiøs inspireret terror …”

  Her er noget gået galt. Alene i Frankrig og Belgien blev flere jøder myrdet i 2014 – plus tilfældige fodgængere i julemåneden – b.a. i Dijon og Nantes. Ritualmorderne kom fra en bestemt religion, og den, der gætter hinduisme, rammer ved siden af!

  På udenlandsk hedder den slags “Verharmlosung”. Idyllisering, manipulering, svindel.

  Stadig flere jøder forlader både Frankrig og Sverige. Hvorfor mon? På grund af ekstreme nationalister?

 24. Af Hans Hansen

  -

  Den er længere endnu Svend Petersen.
  De vestlige demokrater er nemlig ikke mere demokratiske end at de politisk varetages af demokratisk begrænsede demokrater (dvs politikerne). Man indførte aldrig folkestyre, kun repræsentation, og disse politikere tror de er så forbandet kloge, at de ikke behøver at lytte til befolkningerne.

  Det er politikerne bare ikke. Politikerne er langt LANGT dummere end de selvfølgelig tør indrømme. jeg spørger igen: Hvad laver muslimske salafister her i landet? Hvem har bestemt at salafister, wahabister, for ikke at glemme kriminelle sigøjnere med flere, skal tildeles ophold og indfødselsret?

  Det er jo helt hul i hovedet … Typisk politikere. Et eksempel:
  Forhenværende justitsminister, og nu officielt udnævnte socialdemokratiske løgnhals Morten Bødskov siger, citat:
  “Det er uheldigt med salafisterne, men FN konventionerne forhindrer os i at udvise dem”.

  Okay. Bødskov kan godt finde nødløgn-paragraffer i straffeloven, men han forstår dem ikke, og han vil ikke indrømme at det bl.a. er politikerne der ratificerede selv samme konventioner han påstår gjorde ham selv handlingslammet.

  Det er så dumt at det skriger til himlen … Prøv at høre. Politikerne har jord i hovedet.

 25. Af Rikke Nielsen

  -

  Når jeg læser en artikel som denne, er min umiddelbare personlige reaktion, at Kasper Støvring, og personer som Kasper Støvring, søger en fjende, og fjenden bliver så italesat som alle muslimer.

  Det finder jeg dybt bekymrende. Hvorfor skal vi absolut italesætte muslimer som “fjenden”! VIL vi absolut gerne lægge op til en (borger-)krig, og hvorfor har vi behov for denne krig?

 26. Af Jens Hansen

  -

  Af Erik Larsen – 16. januar 2015 15:39
  “Det er uforståeligt at vi har personer i Danmark der ikke kan se hvad der i DAG er faren og hvad der i DAG er nazisme/fascisme og fanatisk religion-tilbedelse.”

  Før Anden Verdenskrig så højrefløjen ingen fare i nazismen. De omfavnede den.
  Det vil de nok gøre igen en anden god gang.
  Højrefløjen bliver aldrig klogere.

 27. Af Jens Hansen

  -

  Af Niels B. Larsen – 16. januar 2015 16:21
  “Nå-da-da? Så vidt mig bekendt var det terroristerne, som den 11. september 2001 erklærede den vestlige verden krig. Når man bliver angrebet har man ret til selvforsvar – og fjenden bestemmer ikke hvordan eller hvor det skal sættes ind.”

  USA havde allerede millioner af menneskeliv på samvittigheden før den 11.september 2001.
  I den muslimske verden.

 28. Af Hans Hansen

  -

  Der er du igen Rikke 😉
  Du forstår stadig (r)ikke. Det er ikke muslimerne, men salafisterne blandt dem der er en fjende.

  Befolkningsflertallet er IKKE interesseret i krig blandt befolkningen. Der er konsensus for at Danmark IKKE skal være krigsaktivistisk. Samme billede tegner sig overalt i både Europa og USA. Befolkningerne vil ikke i krig …

  Det er politikerne der ønsker krig … ikke flertallet blandt befolkningerne. Det er også politikerne, og tro mig, i høj grad også venstreorienterede politikere.

  Problemet er jo, at det er politikerne der har tilladt ophold til ekstremistiske muslimske salafister. Befolkningerne vil IKKE se dem her.

  Hold da op hvor du, med flere, mangler logisk sammenhængsforståelse. Det er jeres argumentresistens, der er selveste årsagen til at befolkningerne i stigende grad forlader etablerede partier. I er jo uden for “pædagogisk” rækkevidde.

  Langt hen af vejen skete lidt det samme i optakten til anden verdenskrig. Politikerne “sked” på befolkningernes advarsler, og reaktionen blev den velkendte national socialisme. Det er allerede ganske udbredt i f.eks. Grækenland.

  Problemet er jeres og især venstrefløjens, men så sandelig også højrefløjens, argumentresistens. I nægter at forstå simpel årsag og virkning, og i har ikke forstået nødvendigheden af at indføre rigtig demokratisk folkestyre.

  Folk vil ikke finde sig i muslimske salafister i deres lande. Fat det dog …

 29. Af Per Iversen

  -

  Schweiz har just meldt ud, at de ikke længere ønsker at modtage ECB’s lokumspapir, selvom ECB fortsat kalder det penge. Tankevækkende ikke sandt?

 30. Af Niels B. Larsen

  -

  @ Jens Hansen – 16. januar 2015 17:30

  “USA havde allerede millioner af menneskeliv på samvittigheden før den 11.september 2001.
  I den muslimske verden.”

  Hvor?

  Irak var en FN-aktion og dødstallet var næppe over 100.000.

  Du lyver igen stærkere end en hest kan rende.

  Men det ligger jo til jer venstresnoede…

 31. Af Niels B. Larsen

  -

  @ Per Iversen – 16. januar 2015 18:34

  Det forstår man jo kun alt for godt.

  Euroen er og bliver en skodvaluta. Lidt ligesom EU-unionen er en skodunion.

 32. Af Kasper Støvring: Fjenden « Snaphanen

  -

  […] ”Antallet af personer, efterretningstjenesterne bør holde øje med, er så højt, at det ifølge Europollederen er »ekstremt vanskeligt« for sikkerhedstjenesterne at følge dem alle. »Det er den smertefulde sandhed, angrebene i Paris har illustreret«, advarer han. […] MI5-chefen frygter, at terroristerne er ved at vinde over efterretningstjenesterne, der på grund af den teknologiske udvikling og stramme regler har svært ved at følge med i deres kommunikation og terrorforberedelser.”……. Berlingske Kulturkamp […]

 33. Af B. Lund

  -

  Tidens konservatisme er nationalt orienteret i hele Vesten, det er de tysksprogedes konservative, før syndfloden, der trækkes frem. Den gamle tyske Sonderweg, som også var de russiske panslavisters forbillede for en særlig russisk eller ortodoks civilisation.

  Hvor blev Edmund Burke af?
  Var han egentlig ikke blot antirevolutionær når det kom til stykket?

  Eller er konservatisme et par bukser, som har brug for to ben, et engelsk, et tysk …?

 34. Af Preben F Jensen

  -

  Enhver kan jo selv konstatere at der på denne blogtråd og andre blogtråde er en del bloggere som enten udgår fra de radikale eller indvandringsindustrien, eller som skriver om ting de overhovedet ikke forstår. For selvfølgelig er det helt vanvittigt at politikernes og journalisternes flertal i årevis har accepteret landegrænsernes nedlæggelse, og som har importeret kulturfremmede som ikke kan forsørge sig selv, og som har en religion/ideologi der er udemokratisk/totalitær og som er konfliktsøgende i forhold til jøder og Vestens kulturelle værdier.

  Men vanviddet har måske sammenhæng med at kommunister historisk set, ofte har haft nogle skøre idéer om at samfund skal ødelægges og brydes ned, inden de kan bygges op til “det ideelle og perfekte” rødtotalitære samfund. Når hertil lægges den skrigende mangel på intelligens og fornuft som mere og mere præger en lang række partier, som følge af demokratiernes og valgsystemernes forfald mv., er der grund til at frygte at Europa og Danmark er på vej ind i en total deroute.

  Vi danskere må ved det kommende valg udskifte så mange politikere som muligt, og dertil sige klart og tydeligt NEJ til yderligere indvandring.

 35. Af Preben F Jensen

  -

  Rettet udgave:

  Enhver kan jo selv konstatere at der på denne blogtråd og andre blogtråde er en del bloggere som enten udgår fra de radikale eller indvandringsindustrien, eller som skriver om ting de overhovedet ikke forstår. For selvfølgelig er det helt vanvittigt at politikernes og journalisternes flertal i årevis har accepteret landegrænsernes nedlæggelse, og at de har støttet importen af utallige kulturfremmede som ikke kan forsørge sig selv, og som har en religion/ideologi der er udemokratisk/totalitær og som er konfliktsøgende i forhold til jøder og Vestens kulturelle værdier.

  Men vanviddet har måske sammenhæng med at kommunister historisk set, ofte har haft nogle skøre idéer om at samfund skal ødelægges og brydes ned, inden de kan bygges op til “det ideelle og perfekte” rødtotalitære samfund. (demonstreret af bl.a. Pol Pot og de røde khemerer) Når hertil lægges den skrigende mangel på intelligens og fornuft som mere og mere præger en lang række europæiske og danske partier, som følge af sammenspiste kliker og demokratiernes og valgsystemernes forfald mv…….. er der grund til at frygte at Europa og Danmark er på vej ind i en total deroute.

  Vi danskere må ved det kommende valg udskifte så mange politikere som muligt, og dertil sige klart og tydeligt NEJ til pladderhumanisme og yderligere indvandring.

  PS: Det er jo helt horribelt at R og S hemmeligholder indvandringens omkostninger.
  Men når asylantfamilier tildeles over 450.000 kr om året, og når milliarder og atter milliarder af kroner flyttes fra sundhedsvæsnet og velfærdsområderne over til indvandring og “integration”, kan man jo tænke sit og drage sine egne konklusioner.

 36. Af georg christensen

  -

  Når et samfund “fællesskab” begynder at betragte sit eget grundlag, det enkelte Individ, som potentielle “terroister” , er samfundet på vej mod selvudslettelse,

  En selvudslettelse, som kun samfundets demokratisk valgte ledere er skyldige i, lige så meget som diktatorene i diktator styrede samfund. Det vil der ingen forskel være på, så længe “enevældens magtbegærd” virker også i demokratisk styrede samfund, som også med mangel på ” viden om ” , ikke får viden om, hvad der foregår., og alt for ofte kun får begrundelsen “samfundssikkerheden” centralstyres på “uvidenhed” om magtens lukkethed.

  NB: Fjenden er i grunden let at finde. Det er os selv i vores mistillid til hinanden.

 37. Af Jan Petersen

  -

  Iøvrigt som apropos til overskriften “Fjenden” ……. så er det uendelig nemt at finde ud af, hvem fjenden (eller fjenderne) er, hvis man selv gider google lidt på nettet. Det er man nødt til, idet oplysningerne IKKE bringes på mainstream news, men KUN optræder på alternative nyhedmedier.

  Disse oplysninger udlægges så ofte af magthaverne som “konspirationteorier”, hvilket nogle også uden tvivl er. Men der er det så op til en selv, at forsøge at skille “snot fra skæg”. Imidlertid er visse “konspirationteorier” så fyldt med overbevisende fakta, at de ikke længere blot kan udlægges som en “konspirationteori”, men må tages som det de reelt er, nemlig PURE FACTS!

  Dette gælder f.eks “drejebogen 9/11-2001” til al det terror, vi også ser idag. Det er allerede bevist, at 2 fly IKKE kunne jævne de 2 twin towers med jorden, samt en tredie 47 høj etager bygning, som ikke blev ramt af noget fly. Det hele kunne kun lade sig gøre via en “kontrolleret” nedrivning, som var umulig for de 19 flykaprere at foranstalte. Altså var “andre” impliceret i terror showet.

  Disse “andre” (bla Saudi Arabien og Israel) kender man også. Men hele sandheden omkring 9/11 er formentlig så uhyrlig, at ingen (undertegne inklusive) rigtig har lyst til at vide af den. Men, i det øjeblik en stor fed løgn og ren bedrageri udlægges som en sandhed, er det vel ret umuligt for menigmand i det hele taget at finde ud af …… hvad er egentlig op og ned på de “nyheder” (vinklet og redigeret propaganda), jeg tæppebombes med 24/7/365 ?

 38. Af Jens Hansen

  -

  Michel Onfray, filosof har i Jyllands Posten skrevet en udmærket kronik.
  Hvor han klart belyser at terroren i Europa skyldes USA og Vestens uhyggelige forbrydelser i de muslimske lande.
  Han belyser naturligvis især Frankrigs forbrydelser.
  Godt at der fortsat er mennesker tilbage som tør skrive sandheden.

 39. Af Jens Hansen

  -

  The Independent skriver:
  “Laila Bint Abdul Muttalib Basim, a Burmese woman who resided in Saudi Arabia, was executed by sword on Monday after being dragged through the street and held down by four police officers.
  A video showed how it took three blows to complete the execution, while the woman screamed “I did not kill. I did not kill.”

  Dette land samarbejder Vesten med.
  Enhver kritik af denne slyngelstat undgås omhyggeligt.
  Ligesom enhver kritik af Israel undgås.
  Imens Vesten ødelægger de lande et efter et som ikke har underlagt sig Vesten.

 40. Af helena Hansen

  -

  Medier og Politikere er helt forgabt i deres socialistske religion, som behøver en ny underklasse at “tage sig af” og malke på stemmer. Den internationale socialisme i EU har dysset al tale om islamisme ned. Når muslimerne i Danmark voldtager, knivstikker og begår anden kriminalitet sættes der aldrig navn på i massemedier, At muslimer skriver trusselsbreve til jøder og optræder truende, er også noget som vi aldrig hører om fra media eller politikere STORT FØJ!!
  Gennem denne undfaldende holdning støtterpolitikere samt journalister islamismen og det er også dem vi kan takke for den muslimske masseindvandring i EU.
  Danske politikere er kun interesserede i at mele deres egen kage nemlig have mulighed for at få et fedt EU job -os danskere har de ofret.

 41. Af Preben F Jensen

  -

  Der er jo givet en logisk og naturlig forklaring på hvorfor de to tårne styrtede sammen. Varmen fra brændende flybrændstof blødgjorde bærende stålsøjler. Desuden var det ikke første gang at islamister angreb bygningerne. Det er sandt at der er noget mystik med en bygning mere som kollapsede, men det kan der også være en naturlig forklaring på, byggesjusk, vibrationer, forsikringssvindel mv.

  Så er Georg C. inde på at de enkelte individer og borgere ikke bør udsættes for en generel statslig mistænkeliggørelse. Det kan der være noget om. Men noget som længe har været i gang, er mistænkeliggørelsen og undergravningen af samfundets grundlæggende enhed, kernefamilien. Staten/regeringen er så at sige gået til angreb på forældrene og børnene, familiedannelsen, familiesammenholdet og hjemmets fred. Det førende parti i hetzen mod familierne og familieværdierne er naturligvis det radikale parti.

  Så er der en tredje ting som bør bekymre alle tænkende danskere. Danmark er nu een stor spareøvelse. Infrastrukturen i hele provinsen udenfor København er udsat for alle mulige nedskæringer og forringelser. Også i København foregår der omfattende forringelser. Regeringen har ikke længere styr på indvandrings-udgifterne, hvorfor den hæmningsløst sparer, nedlukker og forringer alle mulige arter af infrastruktur og velfærd mv. Forsvaret er nu så reduceret, at det nationale forsvar stort set er væk. Regimenter afskaffes, kaserner omdannes til indvandringscentre, hospitaler ligeså……. skoler, biblioteker, busruter, dagpenge, ambulancer, brandværn, politi og meget mere spares væk. Osv. (der bruges dog stadigvæk mange milliarder på unødvendige, vanvittige og udanske formål, såsom tåbelige TV-udsendelser, museumskældre, byers prestige-projekter, pengegaver til diktaturstater i Afrika osv.)

 42. Af Helge Nørager

  -

  Efter det første chok har lagt sig over mordene i Paris, melder tømmermændene sig.

  Lad mig starte med at skrive, fred være med alle ofre for terror alle steder, jeg personligt mener ikke at vold eller terror er et brugbart middel i nogen politiske kamp eller religiøs sammenhæng.

  Paven har meldt klart ud, at det ikke kan accepteres at lave grin med religion, og dem som gør det kan forvente at få tæsk.
  Har bragt kildelink.

  Tyrkiets præsident Erdogan, er altid god for en ekstrem bemærkning, og den kom i Fredags.
  “This is not called freedom. This equates to wreaking terror by intervening in the freedom space of others. We should be aware of this. There is no limitless freedom,”
  “They may be atheists. If they are, they will respect what is sacred to me,”
  “If they do not, it means it is a provocation, which is punishable by laws. What they do is incite hatred, racism,”
  Sammenhæng kan læse her.
  “http://www.aljazeera.com/news/middleeast/2015/01/erdogan-lashes-out-at-charlie-hebdo-magazine-201511616465336139.html”

  Med andre ord Charile Hedbo udøver terror…………………………….

  Så vi er temmelig alene i den protestantiske del af verden, der er ikke mange som mener at det er ok at gøre grin med religion.

  Og husk vi er altså allierede med Tyrkiet, og Katolikker er der mange af i Europa.

 43. Af P Jensen

  -

  PS: Noget der også er foruroligende, er at mange medier forsøger at skjule hvad der foregår. Et indlæg på Lilleørs blog der gav en oversigt over Danmarks situation, og sagligt fortalte om den omfattende nedrivning og destruktion af velfærdsstaten, infrastrukturen og vi danskeres tryghed, indfødsret, privatliv, borger- og menneskerettigheder mv………. blev slettet efter et kvarter eller en halv time. Ytringsfriheden og demokratiet respekteres ikke og sandheden er ilde hørt. Eller hvad?

 44. Af Helge Nørager

  -

  Den største bruger/indkøber af reklamer i den Danske media verden er dadadda Danske Spil, skarpt forfulgt af et rejserejsebureau, og 3 telefon selskaber.

  Så det der bruges flest reklamepenge på er “Vind i Lotto”…..Læs eneste chance for næsten alle, om at få et bedre liv.
  Det at skabe en millionformue selv er nedgjort og dumt og umuligt for mange pga arbejdsløshed, nej vind det i lotto eller på en “morskabsautomat” , læs enarmet tyveknægt.
  Nr 2 er flygt fra virkeligheden med en ferie.
  Nr 3,4 og 5. Ring til nogen du kender.

  Jeg ser disse tal som en indikator for at samfundet er totalt gak gak, at “Vind i Lotto”, er det som reklameres mest for er helt utroligt, og jeg synes det er tankevækkende og kan forklare Preben, hvorfor din lange liste over emner som bør tages op ikke rigtigt vækker interesse.
  Der er mere opmærksomhed om denne uges lottotal.

 45. Af Jan Petersen

  -

  @ HELGE NØRAGER – 17. JANUAR 2015 8:34

  Jeg har desværre ikke på fornemmelsen, at ret mange her er særlig stærke ud i det “engelske sprog” …… ellers havde de nok luret “lunten” for længe siden 🙂

 46. Af Helge Nørager

  -

  Jeg er så gammel at jeg har en real eksamen som basis, i den tid, havde alle engelsk fra 5 klasse og fra 7/1 real engelsk var obligatorisk men niveaudelt og da ingen kunne forlade skolen før 9, tidligst, fik alle minimum 4 års undervisning i engelsk.
  Google translate og ordbøger er opfundet samt jeg tror mange og andre i deres videre uddannelser i livet eller arbejde har arbejdet med engelsk.
  Så jeg lider af den opfattelse at alle på min alder kan engelsk stort set ligeså godt som dansk 🙂

  Men skal gerne give mine oversættelser af citater.
  “This is not called freedom. This equates to wreaking terror by intervening in the freedom space of others. We should be aware of this. There is no limitless freedom,”
  Dette skal ikke kaldes frihed, det kan sammenlignes med at udøve terror, gennem påvirkning/indflydelse af andres personlige rum. Dette bør vi tænke på. Der er ikke ytringsfrihed uden grænser.

  “They may be atheists. If they are, they will respect what is sacred to me,”
  De kan være ateister, hvis de er, vil de respektere hvad som er helligt for mig.

  “If they do not, it means it is a provocation, which is punishable by laws. What they do is incite hatred, racism,”
  Hvis de ikke gør, betyder det en provokation, som er strafbar efter loven. Hvad de gør er at provokere had og racisme.

  Oversættelse er min og ikke google translate.

 47. Af Jan Petersen

  -

  @ HELGE NØRAGER – 17. JANUAR 2015 9:03

  Det var nu ikke just dig, jeg mente, men det kommer vel også som en overraskelse 🙂

 48. Af Niels B. Larsen

  -

  Den tyrkiske tosse burde overveje, om ikke al hans islamævl er en provokation overfor ikke-muslimer.

  Og hvis han nu tænkte dybt over det, ville han måske kunne foranlediges til at lukke munden. 🙁

  Jeg er bedøvende ligeglad med pædofilprofeten, hans ævlebog og muslimernes krænkethed.

 49. Af Helge Nørager

  -

  Overskrift på bloggen er “Fjenden”

  Jeg har personligt i mange år måtte kæmpe med at fjenden er mig først og fremmest mig selv.
  Mit raseri, som ofte er ugennemtænkt og rammer budbringer i stedet for sagen.
  Det fremmer ikke udveksling af meninger der kan danne grundlag for en fælles løsningsmodel.

  Jeg er ofte meget enig i de problemer som beskrives af Preben, faktisk skræmmende enig, også over det ansvar som VK har for mange af problemer, også i at siddende regering rammer de svage grupper hårdt.
  Andre årsag og virknings kæder er jeg direkte uenige i, jeg er ikke af den overbevisning at socialister og kommunister er ondskaben selv, ej heller ser jeg lige stillingen og kvinder i politik som et problem.

  Jeg har den politisk ukorrekte grundholdning at der findes r…vhul..r af alle religioner, hudfarver, racer, politiske meninger, nationaliteter, osv.
  De findes i alle udgaver i alle kultur sammenhænge og tider, mennesker som er onde.
  Jeg mener også at der findes flest gode mennesker af alle racer, religioner osv som ønsker et godt liv, et bedre liv for deres børn, og ellers blot vil nyde tilværelsen.
  Men det bliver altid ødelagt af førstnævnte gruppe.

  Men hvis spørgsmålet om hvem fjenden er, må svaret for mig være mig selv og mine forventninger til andre, forventninger som er mine, og ikke altid de andres.
  Og misforståelser opstår.

  Jeg er nødt til lære, at kunne tale om det vi/jeg/andre/dem er enige om, og derfra finde fælles løsninger.
  Men at stigmatisere alle som ikke lige er politisk helt enige med sammenligninger om ondskab eller dumhed, gør det vanskeligt at svare igen med andet end samme had, for mig.
  Jeg ved det er forkert af mig, for det skaber ingen løsninger, men jeg er ikke perfekt, jeg er et produkt af mine oplevelser, ganske som andre er det af deres.

 50. Af Jan Petersen

  -

  @ HELGE NØRAGER – 17. JANUAR 2015 9:36

  Søg professionel hjælp, måske er der stadig håb 🙂

Kommentarer er lukket.