Fjenden

Af Kasper Støvring 108

I forgårs satte Frankrig sit militær ind for at yde borgerne beskyttelse efter terrorangrebet. Dette drastiske tiltag vidner om omfanget af den krise, som ikke blot Frankrig, men hele Vesten befinder sig i. I Vesten ser vi nu, at et lands egen hær mobiliseres på landets eget territorium for at beskytte landets egne borgere, der er truet af en fjende, der befinder sig midt i landet. Især jøder, højrefløjspolitikere, tegnere og journalister får beskyttelse.

 

Når man anvender militæret, tilkendegiver man, at man er i krig, og anvender man militæret på eget territorium, kalder man det gerne borgerkrig. Der er naturligvis ikke borgerkrig i Frankrig, selv om det er de ildevarslende associationer, man får. Der hersker en særdeles spændt stemning, understreget af gårsdagens anti-terroraktion i Belgien, og PET’s vurdering af risikoen for terror i Danmark er stadig høj. Har man behov for at blive kureret for sin optimisme, kan man i Politiken læse vurderingen fra lederen af Europol:

 

”Antallet af personer, efterretningstjenesterne bør holde øje med, er så højt, at det ifølge Europollederen er »ekstremt vanskeligt« for sikkerhedstjenesterne at følge dem alle. »Det er den smertefulde sandhed, angrebene i Paris har illustreret«, advarer han. […] MI5-chefen frygter, at terroristerne er ved at vinde over efterretningstjenesterne, der på grund af den teknologiske udvikling og stramme regler har svært ved at følge med i deres kommunikation og terrorforberedelser.”

 

Tragedien i Frankrig har igen mindet os om, at fjenden står midt i den vestlige civilisation. Vi, dvs. vores politikere, har selv lukket islamisterne ind, og vi må nu bøde for det. Vi kan overvinde fjenden, men det kræver, at vi ved, at det overhovedet er en fjende, vi står over for. Og det lyder ikke som om, at vores politikere for alvor ved det. Ellers ville de for længst have taget affære, i stedet for som regeringen at bekæmpe tilhængere af Islamisk Stat med pjecer og kurser. Regeringen har her svigtet fatalt.

 

Men oppositionens politikere er generelt ikke meget bedre, i hvert fald ikke, når det handler om at forstå, hvad en fjende er. Lektor Ulla Nørtoft Thomsen skrev forleden på FB følgende kloge ord:

 

”Alle vore politikere er universalistiske kulturliberale, og derfor er der ingen af dem, der kan have fjender. De kan kun have ideologiske modstandere (som man kan tale med), kriminelle grupperinger (som man kan afrette) eller galninge/syge (som man kan helbrede). Fjenden kan kun begribes som uvidende, uartig eller syg. Den snorlige linje af enslydende partiledere i går [partilederdebatten på DR den 8/1] illustrerede, at vi intet kan forvente fra den kant. Udover tårer og lys og taler.”

 

Fjenden er den, der hader vores kultur, selv om – eller måske netop fordi – vedkommende er ganske fortrolig med den. Islamisterne er voksede op i vores egen baghave; de er ikke dumme, og de tror på deres sag, har en egen ethos. De ønsker ikke at være en del af vores ”værdier”, og problemet er ikke, at de ikke er integreret i vores ”demokrati”. Alt det skrev jeg om i min seneste Perspektivklumme få dage inden terrorangrebet. Demokratiet er nemlig i sig selv ikke særlig attraktivt. Det er det kun for os, fordi vi allerede tilhører en bestemt kultur. Det gør flertallet af muslimer ikke ifølge den store WZB-undersøgelse. Dermed naturligvis ikke sagt, at alle muslimer er radikale islamister, dvs. med vold og politiske midler ønsker at omstyrte det liberale demokrati.

 

Som den tyske jurist Carl Schmitt skrev: ”Fjenden er netop den anden, den fremmede, og det er tilstrækkeligt, at han i en særlig intensiv forstand er noget eksistentielt andet og fremmed, således at det i ekstreme tilfælde er muligt at have konflikter med ham; konflikter, der hverken kan afgøres af en på forhånd aftalt generel norm eller ved en kendelse fra en ’udenforstående’ og dermed ’upartisk’ tredjepart.”

 

Fjenden er ikke altid moralsk korrumperet, tværtimod er der meget i hans virke, man kan beundre og samtidig være villig til at nedkæmpe ham. Det er dybe kulturforskelle, der sætter fjendskabet, som jeg skrev i en kronik  her i avisen under Muhammedkrisen i 2006. Men fordi vores politikere og de fleste af vores meningsdannere er liberale universalister, har de en tendens til at udvise en blindhed over for liberalismens og universalismens karakter af ideologi: Liberalister ser slet ikke sig selv som ideologer, fordi deres værdier antages at være forankret i selve det menneskelige samfunds væsen. At være anti-liberal er på en måde at lide af falsk bevidsthed, at være uoplyst, syg eller kriminel.

 

Når vi i disse år ser en stigende reaktualisering af en række ikke-liberale tænkere – som bl.a. Carl Schmitt – har det at gøre med, at de har et kynisk blik for det indskrænkede i den liberale tænkning, der ikke formår at medreflektere det psykologiske niveau i kulturelle bevægelser. Først og fremmest har disse tænkere blik for thymos: kampen for at hævde sig i forhold til andre, den passionerede vilje til at yde fremragende præstationer for derved at bekræfte sin enestående menneskelighed over for andre.

 

Islamister er stolte og vrede, og de er ofte villige til at dø for deres sag. Jeg har skrevet om alt dette før, men finder grund til at gentage det igen i lyset af sidste uges tragedie. Islamisterne, vores fjender, er grebet af den thymotiske længsel efter ”hårdhed og tyngde”, efter ”skæbne”, som bl.a. de tyske forfattere Rüdiger Safranski og Botho Strauss har skrevet om.

 

Få andre har skrevet så indgående om thymos som netop Botho Strauss i sit berømte essay ”Tiltagende bukkesang” fra 1993. Strauss’ anliggende er først og fremmest kulturkritisk: Vesteuropas moderne liberale samfund er åndelig set dårligt forberedt på trængselstider, når de indre og ydre trusler mod sikkerheden og stabiliteten stiger.

 

Kulturer, der er opflammede af en stærkere trang til at hævde sig selv, vil være overlegne i en konfliktsituation. For de vil forsage materiel bekvemmelighed og ikke udtømme kræfterne i selvkritik og selvhad; de vil tværtimod være rede til at risikere deres liv for agtelsens skyld og bringe ”blodofre” for deres morallove. De, der ikke hylder økonomismen som eneste drivkraft, vil altså vise større styrke – en opfattelse, der også lå implicit i en artikel om Vestens eftergivenhed i mødet med islam, som Strauss publicerede under Muhammedkrisen i magasinet Der Spiegel.

 

Jeg tror ikke, at Strauss har helt ret; det liberale demokrati har faktisk i sig gemt en enorm styrke, den skal bare findes frem. Her kan man tænke på overvindelsen af fascismen og nazismen i mellemkrigstiden, kommunismen i efterkrigstiden og venstreradikalismen i 70’erne. Den islamistiske trussel er imidlertid langt værre end den trussel, venstreradikale diskede op med i 70’erne. Især når vi tænker på, hvor mange støtter Islamisk Stat har i Europa blandt muslimerne, og hvor mange, der lever i kulturelt anderledes parallelsamfund. Det er mange millioner muslimer. Langt hovedparten, må man formode, er fredelige borgere, der ikke aktivt bekæmper vores liberale samfundsmodel, og som altså ikke kan defineres som fjender – om end nok som modstandere.

 

108 kommentarer RSS

 1. Af Mogens Rasmussen

  -

  Hvor svært kan det være? Hvis man har problemer vil man normalt først forsøge at minimere disse inden man kan løse dem alle optimalt. Hvis den muslimske indvandring procentvis giver store problemer ville man normalt starte med at minimere tilstrømningen. Politikerne og mange danskere er desværre af den opfattelse at det er “værten” og ikke gæsterne som er problemet. Man må håbe, at det kommende valg virkelig får renset ud, så man får det Danmark tilbage som man kendte, før den ikke vestlige indvandring tog overhånd. Er selv indvandrer i et Europæisk land, hvor vi er over 40 procent uden større problemer, måske fordi der ikke gøres forskel og at alle selvfølgelig tilpasser sig landets kultur og normer. Der er særdeles få muslimer, måske fordi der ikke er særrettigheder og at man selv skal forsørge sig og sine. Løsningen er derfor lige for minimer problemet.

 2. Af Ulf Timmermann

  -

  “Enhver er sin egen værste fjende”, det er da et velkendt mundheld, en velkendt iagttagelse, og her udtrykt som selverkendelse, som jo som bekendt er størst af alt. Så jeg vil ikke sende dig i behandling, Helge Nørager, og hvis mundheldet ikke kendes fra andre kulturer, hvad det jo nok gør, men hvis altså, vil jeg erklære dig for et sundt og rask medlem af vores kulturkreds og ved din selverkendelses fulde brug. Størst af alt, som sagt.

 3. Af Bjarne Munk Christensen

  -

  Ja – fjenden har mange “ansigter” – taag nu,f.ek.s præsident Obamas sidste kommentar under besøget i Frankrig

  “Europas har et problem og må gøre mere for at integrere muslimer”
  citat/slut

  ‘Nej, præsident Obama – hele verden har et MASSIVT problem med muslimer. Er USA præsident ikke klar over, at integration er 100% indvandrernes EGET ANSVAR……….? Er præsidenten ikke klar over, at hans eget lands “integrationsprogram” – helt indtil beg. af 1960erne bestod i, om indvandrerne “kunne klare at løbe op af trapperne på Ellis Island”?
  USAs “integrationsprogram for indvandrer, i dag, består af et ganske kort lynkursus i amerikanske værdier og lov samt MAX. 12 mdrs. “STARTYDELSE”..?
  Måske kunne Europa lære noget, skønt dette nok ikke har været baggrunden for præsidentens udtalelser….?
  Anyway, er det decideret kvalmende at skulle belæres af en amerikansk præsident, der
  er set “optrådt” i muslimsk mundering, som 16 årig ( som bekendt var faderen muslim )..?
  Hvis det nu havde været i Hitler-jugend uniform, mon han så, også, havde været præsident i dag..?
  Alt-i-alt må man konkludere, at USA’s egen præsident ikke VIL forstå årsagerne til den verdens omspændende konflikt med muslimer, lige så lidt som størstedelen af vore egne politikere – lykkeligt at han har mindre end 2 år tilbage af hans periode.
  Om muligt se også mine tidligere indlæg fra 2012 om “Obama er en farlig mand for vesten”
  hvis ikke strøget “fra arkivet”.

 4. Af Bjarne Munk Christensen

  -

  rettelse-
  …………skulle naturligvis stå……………… Europas befolkninger
  be3klager

 5. Af Henrik Petersen

  -

  Personligt har jeg intet mod muslimer, omend jeg opfatter størsteparten af dem som særdeles uintelligente. Og det må de for min skyld gerne være, blot de er det i deres egne hjemlande ~ failed states.

  Så ud med muslimerne fra Danmark, Sverige (nå nej, Sverige elsker muslimer, men broen må væk!), Tyskland, England, Frankrig osv. og såmænd også fra det sydlige Thailand, hvor de udøver terror og problemer.

  Kom frisk, Rikke og andre venstrefløjstilhængere: Vis mig ét eneste land med en anden hovedkultur end islam, hvor muslimer ikke volder problemer eller medfører terror og vold. Jeg venter spændt, men holder ikke vejret imens.

 6. Af Ulf Timmermann

  -

  Du er en venlig mand, Henrik Petersen. Det hedder, Henrik Petersen altså, virkelig mange i forvejen.

 7. Af Henrik Petersen

  -

  Ja Ulf Timmermann. Ifølge Danmarks Statistik er der 42.775 danske mænd med navnet Henrik Petersen. Jens Jensen er dog mere udbredt.

  Og præcist hvad var det, du gerne ville debattere med mig? Jeg er venlig og modtagelig og debatterer gerne. Men kan af gode grunde ikke svare på samtlige Henrik Petersens vegne.

  Jeg tror dog, mine opfattelser fremgår relativt klart af mine indlæg.

 8. Af Hans Jensen

  -

  De fleste ateister er krænkede. Alle religioner, der operer med paradis og helvede, henviser altid eksplicit og implicit ateisterne til “helvede” – også selv om ateisterne måtte være menneskevenlige, kærlige og altruistiske. Ateisterne har intetsteds en lokalitet af karakter som de religiøses “helvede”, hvor de henviser afvigere fra ateismen til. Ateisterne kender ikke til ritualer og tabuer, hvor udeladelser og forglemmelser koster en enkeltbillet til et “helvede. Alle mennesker er født som ateister og ingen vil dræbe dem hvis de konverterer til religion. Ateister pådutter ikke andre skyld og skam for nedarvede.,reelle eller indbildte forbrydelser eller overtrædelser. Hvis ateister endelig har en tro på noget som helst, er det den menneskelige fornuft; på trods af alle de religiøses forunderlige påhit.
  Pave Frans og de evigt forurettede imamer kan gå hjem og tænke sig om én gang til.

 9. Af Niels B. Larsen

  -

  “Pave Frans og de evigt forurettede imamer kan gå hjem og tænke sig om én gang til.”

  Jeg ville foretrække, at de pænt bad om undskyldning for deres løgne og hvad de har medført af menneskelig lidelse… 🙁

 10. Af Birgit Hviid Lajer

  -

  Vi må håbe, at moderate muslimer ser den perverterede udlægning om islam som også deres værste fjende, at de selv er udsatte som vi bliver det .. og at Saudi-Arabien må vågne op i forhold til også den mest sadistisk-perverterede afstraffelse af en blogger. Den er ren fascisme, utåleligt for vor del af verden, der har udviklet sig langt i den humanistiske retning og indsigt i, hvad det vil sige at være menneske.

  Fy for Pokker – nogen skal jo sige det – også USA bør påpege sådant.

  Jeg hørte i går Amanpour på CNN i Frankrig interviewe ‘Rector’ som det hed for den større muslimske menighed dér – han fortalte, at der var 4 former for islam, hvor kun de to var acceptable – en modig mand, så det ud til med hans kritik.

 11. Af Niels Poulsen

  -

  @Hans Jensen

  “Hvis ateister endelig har en tro på noget som helst, er det den menneskelige fornuft …”

  Så har du eller I samme tro som Maximilien de Robespierre. Han indrettede et tempel for fornuften.

  I øvrigt er det ham, som har opfundet fænomenet terror. Under hans regime blev der henrettet over 20.000 mennesker.

  Det kan man kalde for fornuftens perversion.

  Troende eller ikke troende: Mennesket er ikke et fuldkomment væsen.

 12. Af John Laursen

  -

  Niels B. Larsen kl. 17. 07

  Vel talt.

 13. Af Jørn Kjær

  -

  @ Bjarne Munk Christensen.

  Er du ikke klar over, at Obama er skabsmuslim. Hans far var muslim – så hvorfor skulle Obama ikke være præget at netop faderens holdninger og religion. Det er jo det, der præger og former muslimer i vor del af verden – så hvorfor ikke hans. Han tør bare ikke vise det, for så bliver han slået ihjel. Og selv om muslimerne bliver flasket op med demokrati og ytringsfrihed fra det omgivende samfund i de vestlige lande, de befinder sig i – så er det altid faderens/onklernes/fætrenes påvirkning, der har størst indflydelse på de unge. Se bare hvad der er sket de sidste par uger – og det bliver værre endnu – fordi politikerne/myndighederne/de multikulturelle apologeter ikke tør tage slagsmålet om, hvordan man skal/bør opføre sig og tåle i et vestligt land – og derfor har vi allerede tabt kampen – desværre.

 14. Af Helge Nørager

  -

  “Vi er ikke i krig i folkeretslig forstand”

  Siger vores justits minister i aften i tv2 news.

  Så mine spørgsmål tidligere på week-end er besvaret, vi er ikke i krig………………..

  I folkeretslig forstand……………….

  Det er dem som dræbes af vores bomber kastet af helt i 10 kilo meters højde, uden risko, uden at se skader og de døde.

  Vi er et sølle land-, som ikke tør sige at vi er i krig.

 15. Af Helge Nørager

  -

  Og hvis vi ikke er i krig i folkeretslig forstand,

  I hvilken forstand er vi så i krig i. ?

 16. Af Jens Nielsen

  -

  Af Helge Nørager – 17. januar 2015 19:49
  “Og hvis vi ikke er i krig i folkeretslig forstand,”

  Har justitsministeren også udtalt det?
  Som må Danmark jo igen deltage i en krig som strider imod folkeretten.
  De ansvarlige må ligesom Fogh sendes til en krigsforbryderdomstol.

 17. Af Hans Jensen

  -

  Niels B. Larsen kl. 17.07
  Ateisternes opfattelse af religiøse udsagn som løgne er deres direkte adgangsbillet til “helvede”. De religiøses maniske eneret på sandheden er jo deres livs- og magtgrundlag.

  De største religioner mener at kontraception er djævelens værk, på trods af at verdens overlevelse afhænger af en kraftig og varig reduktion af antallet af mennesker.

  Hvoraf kan udledes, at religioner er selvdestruktive i form af en i praksis total ligegyldighed overfor menneskehedens fælles overlevelse og at den sidste udvej til reduktion af jordens befolkning bliver verdenskrigen.

  Skal jorden reddes på sigt, bliver det derfor nødvendigt at forbyde alle religioner eller at fratage dem alle sammen nogen som helst verdslig indflydelse af enhver art.

  Det bliver ikke den s(m)arte pave Frans eller de ømskindede imamer, der frelser menneskeheden med deres endimensionale dogmatiske snæversyn; det bliver såmænd nok endnu engang ateisterne, der alene bruger common sense som vejledning.

 18. Af P Jensen

  -

  Da vores politikere ville slå et slag for folkesundheden, blev de enige om at forbyde køb af 10 styks cigaretpakker. Så nu kan man kun købe 20 styks pakker. Har det mindsket cigaretforbruget? Næppe, mon det ikke nærmere har øget det?

  Mange politikere, måske flertallet?, er så underfrankerede, infantile og indskrænkede, at det resulterer i politiske klovnerier på stribe. Mængden af dumheder og lovsjusk er nærmest uendelig. Hvis disse politikere optrådte som klovne og dummepetere i cirkus, ville man sikkert betragte dem som store humorister og geniale komikere, som man gerne betalte for at komme ind at se.

  Men når de ikke er kommet på den rette hylde, men optræder i den politiske arena, er det ikke sjovt længere, men tåkrummende pinligt. Så er deres vanvittige gags og løjer nærmest som en græsk tragedie. Og mens de optræder og er vældig glade for sig selv, er tilskuerne ikke nær så glade, for de har opdaget at trods de skyhøje billetpriser er det en elendig forestilling. Der er intet at grine af, der er iskoldt i rummet, og de stole man sidder på er fulde af splinter og spidse rustne søm.

  Og vil man forlade forestillingen, viser det sig at man skal betale dobbelt entre for at komme ud.

  Efter min og andres mening burde flertallet af politikerne tvangsoverflyttes til cirkus Benneweis.

 19. Af soeren soerensen

  -

  Har hoert at jeg har faaet en kommentar igennem i Stoevring og sandelig om det ikke er sandt. Lad os proeve om ytringsfriheden er holdende eller var en engangsforteelse..

  AF JAN PETERSEN – 17. JANUAR 2015 8:50

  Ja Engelsk er en svaerd stoerelse for et vist ikke laesende politisk segment kaldt kristenfundamentalistisk og DF’ere ..De foretraekker kun at laese i en enkel bog hvor alt staar sort paa hvidt, ingen nuancer og ingen laese imellem linier eller humor blot en stor maengde sorte ord der tages bogstavlig…Livet er jo blot en forberedelse for doeden alligevel?

  Et farlig folkefaerd naar men ikke er istand til at kommunikere paa deres niveau hvor forstaaelsen kommer fra BT og deres sidste indlaeg om et DK faerdselsuheld!..og hvor”Facetious” kommentarere ikke eksistere for dem i deres “forstaaelse univerlisme” af sikker sandhed fra religion og alle spoergsmaal debatteres udfra egen tegnebog. universal sandheder er haarde noeder at knaekke men, men maa og skal forsoege..DF mere end fordoblet indvandrerantallet til DK under sidste vko regering end det set under Nyrup pr. aar. Et niveau nogenlunde beholdt.

  Godt at hoere at endnu en socialist har faaet ytringsfrihed i berlingske Jan med Engelsk og alt den udlandsviden om fremmed kulture vi kan bidrage med.

 20. Af Preben F Jensen

  -

  Næsten halvdelen af danskerne regner nu med at terroren vil komme til Danmark i år, iflg. MX-avisen. I Sverige er den allerede begyndt, i form af afbrænding af tusindvis af skoler og børnehaver. I form af overfald på tusindvis af kvinder. I form af titusindvis af afbrændte biler mv. I form af indbrud, røverier, skyderier og eksplosioner i Malmø og Gøteborg osv. De svenske medier skjuler dog det meste af hvad der foregår. For svenskerne skal jo helst ikke gøres utrygge. Det ville jo være synd for dem.

  Også i Danmark stiger kriminaliteten, selvom den officielt falder. Selv i Frankrig med de 17 mord og hundredvis af andre voldsforbrydelser på to dage, går “man” ind for at alt nok skal ordne sig og snart blive godt igen. Men læs selv på Urias, Snap og den korte. Husk at bladre lidt.

  (Der er meget andet end terror at bekymre sig om, men på diverse blogs udelukkes mange indlæg der handler om hvad regeringen og “systemet” ellers har gang i over for borgerne. (udover at importere tusindvis af islamister) Man vil nok skåne os for stress fremkaldt af for megen viden om hvad der er ved at ske med os og vores land.)

 21. Af P Jensen

  -

  Kommentar 23.41 hænger

 22. Af Hans Hansen

  -

  Kasper Støvring plejer at være glad for litteratur, så måske vil en gammel udtalelse fra Karen Blixens finde sin plads:

  »Mon der vel nogensinde har været noget som dette Tredje Rige? Af de foreteelser, som jeg i mit liv personligt har kendt til, er den, der kommer det nærmest, Islam, den muhamedanske verden og verdensanskuelse« (Breve fra et Land i Krig, 1940).

  Men, men, men. Mange af bagmændende er i dag uden for rækkevidde idag: Abu Laban og Tøger Seidenfaden er døde, Raed Hlayhel er taget tilbage til Libanon, hvor han fortsætter “kampen mod Danmark”, mens Uffe Ellemann-Jensen er udenfor rækkevidde, fordi han er Uffe Ellemann-Jensen.

  Uffe Ellemann er virkelig en slem gammel tåbe …

 23. Af Jan Petersen

  -

  @ JØRN KJÆR – 17. JANUAR 2015 18:04

  Ja, hvad angår ….. Harrison J Bounel alias Barry Soetoro alias Barack H Obama alias Barack Obama alias Barack Hussein Obama …… er det noget svært af finde ud af, hvilket alias der mon egentlig er præsident Obama! Eller det konstruerede PDF-dokument der skulle give sig ud for at være en “ægte” fødselsattest. Mon fremtiden (når hemmelig stemplede dokumenter bliver åbnet) vil vise, at han egentlig var et af de største svindelnumre i nyere tid?

 24. Af Helge Nørager

  -

  Det er dog utroligt at så mange tror at problemer kan sendes ud af landet eller i cirkus.

  What the f….ck bilder nogen sig ind i helvede ind at tro at et velfungerende eksempel på frisind og frie tanker igennem mange menneske aldre som cirkus Benneweis.

  Skal aftage hvad P.Jensen ikke kan lide, mage til arrogance, og mangel på viden.

  Kære Eli, fred være med dig.

 25. Af Helge Nørager

  -

  Eli tilgiv preben, og preben drop dit forsøg på at være morsom på cirkus bekostning.
  Igen spreder du had uden viden.

 26. Af Hans Hansen

  -

  “Er du ikke klar over, at Obama er skabsmuslim.”

  Sikke noget sludder. Et glimrende eksempel på grinagtig konspiration. Helt på månen. Selv John McCain er ikke så tåbelig. Er det en joke?

 27. Af Hans Hansen

  -

  Karen Blixen:

  “Mon der vel nogensinde har været noget som dette Tredje Rige? Af de foreteelser, som jeg i mit liv personligt har kendt til, er den, der kommer det nærmest, Islam, den muhamedanske verden og verdensanskuelse” (Breve fra et Land i Krig, 1940).

 28. Af Niels B. Larsen

  -

  @ Hans Hansen – 17. januar 2015 23:47

  Hvad der ikke fremgår af din kommentar er, at Karen Blixen bestemt ikke var nogen beundrer af hverken nazismen eller islam.

  Man bør ikke i en ordentlig debat nævne en vis Ellemann, som på sine gamle dage har svigtet alt, hvad der bør støttes. Til fordel for det, som bør bekæmpes.

  Ingen ved vel med sikkerhed, hvilken religion den amerikanske præsident følger. Men det er helt klart, at han forvalter sit job særdeles dårligt og ikke i Vestens interesse.

  På den anden side gælder det jo flertallet af den vestlige verdens politikere, som i dén grad svigter egne befolkningers ve og vel til fordel for tåbelige, forældede og decideret skadelige konventioner. De savner ganske enkelt indsigt, mod og forståelse for situationen og tør ikke opsige disse konventioner, men vil hellere se deres samfund gå til grunde i malplaceret og forfejlet multikulturalisme, som genererer vold og social uro.

 29. Af Jens Hansen

  -

  Nu er næsten alle muslimer jo moderate.
  Bortset fra i de lande som USA og Danmark samarbejder med. Saudi Arabien og Qatar.
  USA´s samarbejde med de undertrykkende tyraner i Saudi Arabien medførte angrebet på World Trade Center.
  De lande hvor der stort set kun var moderate muslimer gik vi i krig imod. Iraq, Libyen, Syrien.
  Og krigene er en stor succes.
  Vi får skabt lige så ekstreme forhold i disse lande som i Saudi Arabien og Qatar.
  Og endnu bedre.
  Vi får skabt terrorister nok til at holde vores politi og militær beskæftiget i de næste årtier.
  Nu har Danmark så involveret sig i en ny krig i Iraq.
  Denne involvering kan man ikke laste Lidegaard for. Eftersom Danmarks udenrigspolitik jo som bekendt styres fra USA.
  Danmark bomber nu igen fra mange kilometers højde.
  Og rammer efter sigende også en gang imellem “IS krigere”.
  Som vi må forstå ellers ville løbe rundt med selvmordbomber i København.
  USA og Danmark skabte IS på grund af den forbryderiske krig som startede i 2003.
  Gad vide hvad de skaber i denne krig?
  I krigen i Iraq fra 2003 fik USA og Danmark ca. en million dræbte på samvittigheden.
  Millioner blev flygtninge.
  Især Sunni muslimer.
  Man kan faktisk undre sig over at der ikke er flere terrorister end der er. Men det kan vi jo være glade for.
  Men man må sige at forbryderiske krige kombineret med forhånelse og latterliggørelse af muslimernes religion giver fremragende resultater.
  Det skaber et utroligt had til Vesten med medfølgende terror.
  Sunni muslimerne i Iraq havde indtil den forrige Iraq krig været iblandt de moderate muslimer.

 30. Af Bjarne Munk Christensen

  -

  Niels B. Larsens kommentarer er, desværre, fuldt i overensstemmelse med sandheden. De etniske europæiske folk må erkende, at de, i fremtiden, kommer til at kæmpe på “to fronter” – i særdeleshed imod deres egne politikere ( de fleste af dem ), der er fuldt ansvarlige for importen af 50 – 60 millioner muslimer til Europa og, dermed, skabt hele fundamentet for borgerkrige, der kommer til at præge fremtiden. Derfor yderst patetisk at se omtalte hykle i “fredsmarcher” p.t..
  Eftersom de – på et tidspunkt – vil blive stillet til regnskab af befolkningerne ( når der har været tilstrækkeligt mange terrorangreb og borgerkrigsagtige tilstande vil herske ) vil de fortsætte deres løgne, vildledelse, misbrug af gamle konventioner ( skabt i en hel anden tid og beregnet på helt andre forhold ) samt bevidste propaganda i tv-og radio medierne, så længe som muligt, og betegne os andre som islamofober, nazister, panikmagere m.v. – det gamle “trick” som både kommunister og nazister brugte med stor succes.

  Aldrig i verdenshistorien har der været så mange advarsler –
  Aldrig i verdenshistorien har så mange politikere forrådt deres egne lande og folk –
  Aldrig i verdenshistorien har befolkninger, der burde være særdeles oplyste lade sig vildlede –
  Aldrig i verdenshistorien har en højt udviklet kultur finansieret sin egen undergang –
  Aldrig i verdenshistorien har så mange haft så mange at takke for massivt landsforræderi –
  Aldrig i verdenshistorien har så mange ladet “stå til” i al for lang tid –
  Aldrig i verdenshistorien har så mange negligeret den verdenshistorie, de burde kende –
  Aldrig i verdenshistorien har man “været vidne” til en sådant massiv stupiditet og vanvid!

  “Der er to ting i denne verden, der er uendelige – universet og menneskets dumhed og, ved nærmere eftertanke, er jeg ikke sikker på at universet er uendeligt”!

  citat af Albert Einstein.

 31. Af Ulf Timmermann

  -

  Synes det er aldeles på sin plads, at Jens Hansen ridser (en del af) baggrundstæppet op – inden “vi” yderligere segner af selvforherligelse og selvfedme og andet, vi er bedst til. Og lidt i forlængelse heraf: Den startede jo med, indvandringen til Vest-Europa, at de store og større tidligere koloni-magter som England og Frankrig først og fremmest, men også Holland, og de sydlige som Spanien og Portugal, fortsat – ved at have tidligere subjekter gående frit omkring i deres lande, ja vel ligefrem opfordrede til en vis indvandring som en anden nådigherre – ligesom herigennem ville understrege over for hele verden, og egne befolkninger, deres forgangne koloniherre-magt og -vælde.

  U.S.A. er naturligvis en helt anden snak i denne sammenhæng: Grundlagt på historiens største røveri af land – også i vores nye historie – og tilmed på historiens største og længstvarende folkedrab, som henslæbte sig over mindst 100 år, og som fortsat pågår i dybden. Og dette folkemord har U.S.A. – i modsætning til, hvad tyskerne gjorde efter 2. verdenskrig – besunget i 999 kommercielle underholdningsfilm i form af Hollywood produktioner.

 32. Af Niels B. Larsen

  -

  Der er mange ting i denne verden, som er usikre, men at den vestlige verdens politikere gennem de seneste 30-40 år massivt har svigtet deres egne befolkninger og den vestlige verdens interesser massivt kan der ikke herske den mindste tvivl om.

  De vestlige politikere har svigtet deres befolkninger ved at tillade en import af vildt fremmede mennesker med helt andre idealer og værdier end de idealer og værdier, som de vestlige befolkninger bakker solidt op bagved. Værdier som demokrati, ytringsfrihed, selvbestemmelsesret, frihed, sikkerhed, tryghed, retfærdighed og retssikkerhed.

  Og selv her efter de seneste anslag mod sikkerheden i vore samfund fortsætter politikerne hændervridende og famlende kursen med at svigte ikke blot deres indfødte befolkningsgrupper, men i lige så høj grad den sunde del af de mange millioner, som gennem 40 år har slået sig ned i vor midte.

  Svigtet gør sig gældende ved, at politikerne som altid går udenom den varme grød og fortfarende nægter at sætte korrekt adresse på årsagen til den muslimske terror. Den adresse er islam, som den fremgår af Koranen og de mange hadith’er. Den islam, som ifølge mange imamer og den tyrkiske præsident er den eneste islam. Den islam, som er meget lig Det gamle Testamente i sit krav om blodofre, hævn og terror. Den islam som i lighed med Det gamle Testamentes troende overvejende frembringer fredelige og civiliserede troende muslimer, men også den islam som i lighed med Det gamle Testamente også er i stand til at frembringe frådende sindsyge sataner, som ikke undslår sig for at myrde i flæng blandt andre muslimer og/eller ikke-muslimer i troens navn. Islam frembringer blot forholdsvis flere af disse sataner end andre religioner.

  Svigtet viser sig i forhold til demokratiet ved, at politikerne helt uden på mindste måde at spørge deres befolkninger har indført en række internationale konventioner, som hver for sig er glimrende, humane og velovervejede i deres sigte, man som i samlet flok medfører en lang række utilsigtede dårligdomme.

  Flygtningekonventionen, som blev skabt efter 2. Verdenskrig med baggrund i de store flygtningeproblemer primært i Europa, er stærkt forældet og decideret skadelig for den vestlige verden. For det første er konventionen blevet udvandet gennem årene i en pladderhumanistisk retning, som gør det yderst vanskeligt at afvise selv åbenlyst ubegrundede henvendelser om asyl. For det andet gøres flygtninge alt overvejende til indvandrere i stedet for, som konventionens sigte var, at sørge for repatriering, når forholdene tillader det. Uanset hvor lang tid, det så end måtte tage. For det tredie tillades det som oftest flygtninge at sende bud efter deres nærmeste familie, som derfor også omplantes fra det kendte miljø (dette sker som følge af Menneskerettighedserklæringens bud om retten til et familieliv, hvilket er helt malplaceret i en flygtningesituation). For det fjerde var det absolut ikke konventionens ophavsmænds intention, at konventionen skulle bruges til at yde asyl til mennesker fra fremmede kontinenter med helt andre livsindstillinger, kulturer og religioner end de stedlige. Tværtimod var sigtet at søge frembragt homogene samfund i størst muligt omfang.

  Menneskerettighedskonventionen misbruges på det groveste ved at forhindre udvise af mennesker som den helsingørske Roma-familie, som på enhver måde har misbrugt den danske gæstfrihed og sociale system. Og ved at forhindre udvisning af selv de groveste forbrydere af udenlandsk herkomst. Hvad er vigtigst? De stedlige befolkningers ve og vel eller en forhærdet forbryders skæbne? Jeg ved godt, hvem jeg ville beskytte og hvem jeg ville give blank Fanden i. Men at gøre det rette viger politikere og domstole tilbage for på grund af en masse flommefyldte ord på en lap papir. Det er at fratage borgerne deres selvbestemmelsesret som det også er blevet gjort i indvandrerspørgsmålet, hvor politikerne i ét og alt har skaltet og valtet, som de selv (og konventionerne) ville.

  At nogle politikere uden at tænke konsekvenserne igennem har kunnet tiltræde en konvention som Statsløsekonventionen må hilses af ren hovedrysten. På grund af den fadæse er vi nødsaget til at give personer, som PET har erklæret farlige for vort samfund, statsborgerskab. Hvad tænker politikerne dog på?

  Måske det ville være berettiget, at politikerne, som i tide og utide taler om demokrati, lod demokratiet komme til orde ved eksempelvis at sætte den slags konventioner til folkeafstemning før de blev tiltrådt? Hvorfor har vi ellers demokrati – hvis vi da har det?
  Ytringsfriheden hyldes i skåltale efter skåltale, men når tegnere myrdes i koldt blod fordi de har brugt deres ytringsfrihed, så lyder det fra politikere, elitære, meningsdannere, redaktører og andre “demokratiforsvarere” hændervridende: “Vi har ytringsfrihed, men…”. Det “men” er helt og uden undtagelse utilstedeligt og det viser, at de pågældende så absolut IKKE vil forsvare ytringsfriheden, men er parat til at bøje nakken for bagstræberiet og barbariet. Og de svigter dermed ikke blot deres indfødte medborgere, men så sandelig også det overvældende flertal af “nymedborgerne”, som er fredelige og civiliserede.

  De samme grupper svigter også deres medborgere, nye og gamle, når de ikke vil forbyde samfundsomstyrtende bevægelser som Hizb ut-Tahrir, ikke vil lukke moskeer som Grimhøjmoskeen og ikke vil udvise dens rabiate imamer. Og de svigter, når de tillader syrienkrigerne at vende tilbage til Europa i stedet for at fratage dem pas og evt. statsborgerskab. De mennesker er farlige, de er rabiate og de kan IKKE afradikaliseres – under alle omstændigheder er de for farlige at lege med, når vi har bundnaive politikere som Lidegaardtypen.

  På grund af den ulyksalige indvandring, hvor intet forsøg er blevet gjort for at sikre, at terrorister, rabiate og andre uønskede blev siet fra, er vores frihed stump for stump blevet frataget os i sikkerhedens navn. Hvor længe skal det vare ved? Og hvorfor viger politikerne hændervridende tilbage for at gøre det rigtige: standse al indvandring fra Mellemøsten og Afrika, som er de områder, hvorfra de uønskede kommer? I det mindste burde der standses op indtil de nuværende indvandrere og efterkommere er blevet til europæere af mere end blot navn. Ikke blot friheden, men også trygheden og sikkerheden er sat overstyr af politikerne på grund af deres svigt i denne sag.

  Retfærdigheden er sat over styr i sager henhørende under §266 b, hvor for det første udtalelser som “danske kvinder er alle ludere” går upåagtet hen, mens den samme udtalelse blot vendt mod kvinder med en anden etnisk baggrund end europæisk med sikkerhed ville føre til domfældelse og for det andet alle groft racistiske udtalelser fra eksempelvis muslimsk side mod etniske danskere ikke påtales. Det er bestemt ikke befordrende for retssikkerheden eller lovenes og domstolenes omdømme.

 33. Af Ulf Timmermann

  -

  Det er aldeles på sin plads, synes jeg, at Jens Hansen ridser (en del af) baggrundstæppet op – inden “vi” yderligere segner af selvforherligelse og selvfedme og andet, vi er bedst til. Og lidt i forlængelse heraf: Den startede jo med, indvandringen til Vest-Europa, at de store og større tidligere koloni-magter som England og Frankrig først og fremmest, men også Holland, og de sydlige som Spanien og Portugal, fortsat – ved at have tidligere subjekter gående frit omkring i deres lande, ja vel ligefrem opfordrede til en vis indvandring som en anden nådigherre – ligesom herigennem ville understrege over for hele verden, og egne befolkninger, deres forgangne koloniherre-magt og -vælde.

  U.S.A. er naturligvis en helt anden snak i denne sammenhæng: Grundlagt på historiens største røveri af land – også i vores nye historie – og tilmed på historiens største og længstvarende folkedrab, som henslæbte sig over mindst 100 år, og som fortsat pågår i dybden. Og dette folkemord har U.S.A. – i modsætning til, hvad tyskerne gjorde efter 2. verdenskrig – besunget i 999 kommercielle underholdningsfilm i form af Hollywood produktioner.

 34. Af Jørn Strand Nielsen

  -

  “Langt hovedparten, må man formode, er fredelige borgere, der ikke aktivt bekæmper vores liberale samfundsmodel, og som altså ikke kan defineres som fjender – om end nok som modstandere.”

  Støvring – man må ikke kun formode, at hovedparten af herboende muslimer er fredelige borgere, da vores domstole og fængsler jo ellers nu skulle have beskæftige sig med omkring 100.000 herboende muslimer dømt for vold.. Du anvender begrebet “hovedparten”, men jeg har fraregnet muslimske småbørn, som jeg antager du i alt fald endnu ikke henregner til voldspersoner. Disse omkring 100.000 herboende muslimer antager du først meget venligt ikke er vores fjender, men konkluderer så i næste sætning uden nogen sanddruelig begrundelse, at samme omkring 100.000 er modstandere af vores liberal-økonomiske demokrati. Din begrundelse for en sådan modstand er ikke sanddruelig, fordi du alene henviser til et essay af en tysk – i øvrigt kendt som ekstremt højreorienteret – som en art sandhedsvidne. Nuvel, du refererer også til en efterretningschef, som hævder, at der sandsynligvis er flere voldelige muslimer, end hans stakkels budgetfattige efterretningsvirksomhed har mandskab til at få øje på. Eller med andre ord derved, at de omkring 100.000 herboende voldelige muslimer sikkert har travlt med at udøve vold, når vores politi har travlt med at udskrive fartbøder eller ekskortere kronprinsen over stormfulde højder, hvorfor ingen opdager omfanget af deres voldsudøvelse. Ja som det gælder isbjerget, så må de 90% under vandet jo så logisk være voldelige, når man kan se dem. Eller hur?

  Når man læser indlæg fra vores pladderhumane front af samme skuffe forvandles dine omkring 100.000 modstandere af vores liberal-økonomiske demokrati til 90.000 samfundsstøtter, og 10.000, som bare er modstandere, fordi vi ikke har magtet at tilbyde nogle for dem tilfredsstillende integrationstilbud.

  Et sted imellem disse lige lidt ædrueligt poler findes mere sandsynligt den reelle tilstand, men ingen politikere eller meningsdannere synes af politiske grunde at ville erkende dette, hvorfor vi da heller ikke kommer videre med at finde løsninger i proportion med problemets størrelse, og dermed mere sandsynligt løsninger til skade for demokratiet, og dermed også alle vi fredelige gammel-danske. Som med Sodoma og Gomorra spises vi af med mere politi eller fortsat åbne sluser.

  Som eksempler på mere real løsninger uden underminering af det demokrati vi kender, kunne jeg foreslå,
  – at ophæve dansk accept af samtidig borgerret i et fremmed land, da der med retten til at nyde vores samfunds goder også må følge forpligtelsen et liv i samme fuldt ud. Hvis man vil et liv i Danmark, lever man ikke med sit ene ben, hverken i Tyrkiet eller i Israel. Så styrker man kun loyal overofr den danske nationalstat, og er man utilfreds dermed, bør naturligvis ens danske borgerret annulleres.
  – at man udvider antallet af værnepligtige, så alle ny-danske som gammel-danske kan mødes og være fælles om at tjene deres eneste land
  -at man udvider antallet af lærerpladser efter gammel ordning, så ny-danske såvel som gammel-danske tilbydes og er forpligtet til at påbegynde enten en faglig eller videregående uddannelse efter afsluttet militærtjeneste. Dropper de ud af en sådan uddannelse, er de naturligvis ikke berettiget til nogen kontanthjælp.
  – at man begynder at behandle ny-danske 100% som os gammel-danske. D.v.s. hverken nedsatte offentlige ydelser eller nogen som helst positiv favorisering eller særlig hensyntagen.
  – at man både for ny-danske og gammel-danske børn i den skolepligtige alder begynder at håndhæve en sådan, som den lovbestemt pligt det faktisk. Det er IKKE forældres ret at bestemme, om deres børn hver morgen skal møde op og deltage i certificeret folkeskoleundervisning. Hvis forældre modsætter sig, bør børnene sikres deres skolegang og forældrene naturligvis straffes, hvis de hindre en sådan.
  – Etc.

  Nu for jeg nok en på hatten af folk på begge poler, men det for så være.

 35. Af Preben F Jensen

  -

  Det er fint at der kommer nogle sandheder frem på denne blog og enkelte andre blogs, men alt i alt er det umuligt at forstå avisens måde at redigere på. Konkret og præcis kritik af regeringens økonomiske og (a)sociale “reformer” og af hvad der foregår i visse bureaukratier, på enkelte hospitaler og rundt om i velfærds-systemet, er ikke velkommen og udelukkes nærmest systematisk. Måske pga. radikale elementer som finder kritik af regeringen ubekvem? Men uden kritik og ytringsfrihed halter demokratiet jo!! Hvorfor indskrænke og spærre for noget som i længden kunne være til alles gavn? Også journalisternes! Tror avisen at seriøse bloggere orker at fortsætte, hvis deres indlæg udelukkes igen og igen? Jeg har i hvertfald tænkt mig at stoppe helt, hvis det bliver ved på den her måde. Nogle af mine venner har allerede droppet enhver deltagelse. (Og alle undrer de sig over at debattører der fylder spalterne med forvirret nonsens, kan brede sig alt det de vil)

  Bortset fra det, er det jo rigtigt som nogen har skrevet under “ældre” kommentarer, og ovenfor, at det ender som I Sverige, Frankrig og England, hvis masseindvandringen fortsætter. I disse tre lande er millioner af borgere allerede ofre for enorme nedskæringer og forringelser, for mangedoblet kriminalitet og for massefyringer, nye sociale problemer og nye sygdomme mv.

  Det er meget underligt at journalistisk venstreparti har så travlt med at save i den gren de selv sidder på, og i alle andre grene. I lande hvor civilisationen brød sammen, var journalisterne ofte blandt de første ofre. Tusinder af journalister er endt med at blive fængslet, tortureret, hængt eller skudt i lande hvor demokratiet og samfundsordenen kollapsede. Bare se til Mexico, Tyrkiet og Rusland osv. Dertil kommer at også journalister kan få brug for at familiepolitikken og sundhedsvæsnet fungerer ordentligt, osv. Så hvorfor bliver “man” ved med at lefle for radikale og andre kortsynede og landsskadelige politikere?

  I Sverige og dele af både nord- og sydeuropa hersker der forfærdelige tilstande mange steder, og truslerne mod alle borgere i EU vokser og vokser. Er det ikke på tide at styrke ytringsfriheden og demokratiet, fremfor at udhule begge dele?!!

 36. Af Preben F Jensen

  -

  PS: Tænke sig at i denne tid hvor hjemløse danskere kan fryse ihjel på gader og i baggårde, hvor mange syge må nøjes med en tredjeklasses behandling, hvor arbejdsløse og folkepensionister må hutle sig igennem, og hvor skoler, hospitaler og skadestuer og meget mere beskæres eller lukkes, er regeringen meget ivrig efter at bruge op mod 100 MILLIARDER kroner på en Fehmern tunnel som er et rent luksusprojekt. Man bruger 175 millioner på en enkelt plat TV-udsendelse med en skægget dame, 300 millioner på en historieforvanskende film, 650 millioner på to luksus kælderrum til to museer, og hundredvis og tusindvis af millioner på by-fester, fjollerier og andre vidtløftige og unødvendige formål, og oveni adskellige ekstra MILLIARDER på ekstra indvandring mv.

  Et rablende vanvid er ved at blive sluppet løs på os alle.

 37. Af Er ik Larsen

  -

  Rigtigt Preben Jensen! Men det er jo ligegyldigt hvad fornuftige mennesker, der GIDER deltage i en debat siger. Intet hjælper, intet virker. Unge mennesker snorksover og ved ikke hvad der i virkeligheden er sket i Danmark siden 1968. Det er forfærdeligt. Der burde være enten en million personer i generalstrejke eller /og et krav om folkeafstemninger m.m. Når man har betalt topskat og arbejdet i over 45 år så er det en skandale, at man intet andet end skatter/afgifter/løgne m.m. får af politikerne uafbrudt. ALT bliver dårligere hele tiden , behandling af syge, ældre – værre og værre. Politi: Hvem er det? Dem der sidder i fartkontrolvogne eller hur?
  (300 har fået 3 års løn fremover for at sige deres job op!!!!!!!!!!!!!!) Læs aviserne om det.
  De unge tror bare “at det hele går nok” – men det gørdet ikke! Vi gamle (undskyld ældre) der har erfaring kan se hvilken vej det går og meget, meget stærkt.

 38. Af Annie Larsen

  -

  Hvad foregår der Kasper Støvring – du er da ikke demokratisk. Jeg kan ikke få eet eneste indlæg ind hos dig, så nu må min kone da prøve. Er vi selv os enige – under ren ce-n-sur???

 39. Af Clean Words for the Money | Things to Remember, Things to Cherish

  -

  […] From here – with a hat tip to Kim. […]

 40. Af Niels B. Larsen

  -

  I forlængelse af mit indlæg 18. januar 2015 13:20:

  Hvad bør der gøres for at rette op på denne uholdbare situation?

  For det første bør Flygtningekonventionen suspenderes med henblik på genforhandling og en sådan genforhandling bør munde ud i, at det tillades de enkelte lande at modsætte sig modtagelse af flygtninge fra andre kulturkredse og/eller religioner end landets egne fremherskede kultur/religion, ligesom landene selv suverænt kan fastlægge en øvre grænse for modtagelse af flygtninge fra andre regioner af verden.

  For det andet bør familiesammenføring høre til undtagelsen i forbindelse med opnåelse af asyl. Flygtninge skal som hovedregel ikke optages i det samfund, de er flygtet til, men skal hjemsendes, når forholdene tillader det.

  For det tredie bør Menneskerettighedserklæringen ændres, så et land ubetinget kan udvise uønskede personer, som har begået kriminalitet i deres opholdsland. Uanset om personen har opnået statsborgerskab i opholdslandet eller ej. Sikkerheden for lovlydige borgere skal veje langt tungere end kriminelle personers sikkerhed og øvrige forhold.

  For det fjerde skal al indvandring fra muslimske og afrikanske områder indstilles indtil de allerede ankomne er fuldt integrerede i deres nye samfund. Familiesammenførelser bør ligeledes indstilles i den periode.

  For det femte bør et lands befolkning have mulighed for suverænt at beslutte hvem, hvorfra og hvor mange indvandrere, der ønskes optaget i samfundet.

  For det sjette bør Statsløsekonventionen opsiges eller i det mindste ændres, så et land ikke ubetinget skal give statsløse statsborgerskab, men kunne nægte med hensyn til eksempelvis statens sikkerhed.

  For det syvende skal det gøres langt mere muligt at fratage tildelte statsborgerskaber i forbindelse med eksempelvis terror eller anden kriminalitet.

  For det ottende skal det gøres muligt at tvangsopløse foreninger, som undsiger demokratiet, eksempelvis Hizb ut-Tahrir og lignende anti-parlamentariske sammenslutninger.

  For det niende skal samfundet stå større vagt om de i landet gængse værdier, herunder nægtelse af at efterkomme krav om halalvarer, specielle åbningstider kun for muslimer/kvinder, bederum etc., da sådanne tiltag modvirker integrationesbestræbelserne og medvirker til at skabe modsætninger i befolkningen og dannelse af parallelsamfund.

  For det tiende bør det forbydes at skilte med sin religion i det offentlige rum.

 41. Af Preben F Jensen

  -

  Det er jo allerede muligt at blæse Jelveds snak om “på kant med konventionerne” en lang march. Det er jo allerede muligt at blæse MR en lang march. Det gør man jo allerede når det er danskernes MR det handler om. Det er jo allerede muligt at tage politiske beslutninger der forsvarer det danske folks økonomi, rettigheder, landområder , byer, velfærd, kultur, fred og sikkerhed…….. problemet er bare at tre fjerdedele af politikerne og vælgerne sover eller snorksover, eller er ligeglade. Konventionerne er mest fup og en dårlig undskyldning for at lade Titanic-Danmark synke.

 42. Af Jan Petersen

  -

  @ SOEREN SOERENSEN – 17. JANUAR 2015 21:30

  Jeg har lidt svært ved at se, hvad der egentlig er hoved eller hale i dine udgydelser. Men du skal da have tak for, at du læser, hvad jeg skriver, og oven i købet kommentere det. Bliv endelig ved med det søde, måske kan du også lære noget 🙂

 43. Af Carl-Erik Pedersen

  -

  Hvad dælen nøler i efter? Danmark, og Europa?

  Vort demokrati, og frie livsstil, bliver angrebet fra alle sider, af islamister, som vore politikere har tilladt, at invadere Danmark, og Europa!
  Der er en aldrig tidlige set volds kriminalitet, udøvet af indvandrede muslimer!

  Så selvfølgelig er vi i krig for, at bevare vor civilisation, og demokrati, som hen af vejen skal overlades til vore børn, og børnebørn! Hvilket burde være vigtigere end tosse god menneskerets konventioners politik!

  Ergo, når man er i krig, gælder det ens egen overlevelse, og så bekæmper man FJENDEN med alle midler! (Alle midler gælder, når ens eksistens er truet). Dette er selvforsvar!

  Så se dog for satan at vågn op! (Gælder især vore politikere)!
  M.v.h.

 44. Af Jan Petersen

  -

  Jeg ved heller ikke lige, hvad der egentlig skete med mordet på 10 tegneserieartister i Paris. Men se det her klip af det “formodede terrorist mord” på politibetjenten, og døm selv, om han mon blev ramt i hovedet af en rigtig kugle, eller var det bare løs krudt, der blev affyret? Jeg mener ……. selv i en cartoon-movie viser man da, at hovedet bliver sprængt og blod fiser i alle retninger. Men tilsyneladende ikke i den “virkelige verden”, der slipper de døde helt uskadt …… hovedet intakt og ingen blod !

  Jeg ved ikke, hvad betjenten døde af, MEN i hvert fald IKKE det her skud!, Ved iøvrigt heller ikke, HVEM der egentlig stod bag Charlie Hebdo “farcen”, men det er så op til medierne at fortælle ….. HVIS de ellers tør !

  Men se det her klip, bare google “www.youtube.com/watch?v=CresQ6gy8aA”

 45. Af Carl-Erik Pedersen

  -

  Med hensyn til, at undgå radikalisering af muslimer i Danmark, vil det være et effektiv middel, at følge eksemplet fra Schweitz, hvor man simpelt hen har forbud mod moskeer!
  M.v.h.

 46. Af René Hansen

  -

  Helge Nørager
  (…)I hvilken forstand er vi så i krig i. ?
  Vi er i krig pga. uforstand!

 47. Af Carl-Erik Pedersen

  -

  Jeg ved ikke hvad vore politikere fabler om, når de ikke vedkender, at vi er i krig!

  Vi bomber IS tropper i Iraq, hvis vi ikke var i krig mod dem, ville det være en kriminel handling, som kan stille Danmark for den internationale krigsforbryder domstol!

  Ergo vi er i krig!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
  M.v.h.

 48. Af John Laursen

  -

  Jan Petersen kl. 7. 20

  Det står da nagelfast at betjenten døde af et pludseligt hjerteslag, tror man ikke på det så må man jo læse dødsattest/ obduktionsrapport, hvis man ellers kan komme til det og det er uden for diskussion at det var Fætter Højben der stod bag 11/9 2001, se Walt Disney.

 49. Af Eri k Larsen

  -

  Ligegyldigt HVAD man skriver til Tom Jensen, så kommer det ikke på.
  Vi har altså en leder på b.dk. der går imod almindelig ytringsfrihed.
  Han accepterer – navne jeg ikke skal nævne her – men alle kender dem – personer der kun og kun sabo-terer debatten.
  Men skriver du et indlæg der ikke er “rødt” – så kommer du ikke med i debatten.
  Sådan er det. Og fortælle og gøre opmærksom på at udviste griner af DK og kører over broen straks efter at de er udvist – uha, nej det må jeg da ikke fortælle.
  Vi er meget, meget tæt på at have en ce n sur i DK der er langt værre end i gamle østlande m.m. Vi oplever så at vi har en befolkning i dag der demonstrerer mod terroristerne i f.eks. Frankrig, men samtidig kommer der en ligeså stor indvandrergruppe endda med unge danskere der demonstrerer FOR disse mordere – ihvertald IMOD en fransk avis. Ufatteligt.

 50. Af Erik Larsen

  -

  Kasper – hvad sker der dog- du er jo ikke ærlig. Du sletter jo også indlæg, der endda er på lidt af din side????

Kommentarer er lukket.