Hvorfor støtter flertallet af Europas muslimer Islamisk Stat?

Af Kasper Støvring 126

 

DR P3 sendte i sidste uge deres reportere til Fisketorvet for at opklare, om unge muslimer i virkeligheden udviste dårlig opførsel. For vi kan vel alle blive enige om, at Inger Støjberg fremførte vildt overdrevne generaliseringer, som studieværten sagde. Hvad reporterne hørte, var ikke blot en indrømmelse af dårlig adfærd, men også støtte til Islamisk Stat. Beflippet blev der straks stillet om til studiet, hvor værterne skyndte sig at sætte et stykke musik på. ”Mugged by reality”, som man siger på engelsk. Politisk korrekthed er sjov, især når den går helt gal.

 

Anledningen i det følgende indlæg er derimod ikke morsom. Højst sandsynligt støttes islamisk stat af flertallet af muslimer i Vesten. Alene i den forløbne uge har vi kunnet læse, at jihadister strømmer fra Europa til Syrien, imamer har advaret om, at mange unge muslimer tiltrækkes af ekstreme miljøer, og en ny chokerende rapport fra FN har dokumenteret, at Islamisk Stat bl.a. korsfæster børn.

 

”Medlemmer af Islamisk Stat sælger kidnappede irakiske børn som sexslaver, de dræber unge ved at halshugge, korsfæste dem eller begrave dem levende […]”.

 

 

Flertallet støtter IS

 

Det følgende bliver langt, men det er også et meget alvorligt emne. Flertallet af Europas muslimer støtter altså Islamisk Stat. Jamen, gør de da det? Ja, det tyder det på, hvis man læser de to store omdebatterede undersøgelser, der uafhængigt af hinanden er lavet om emnet. Nemlig undersøgelsen fra ICM, bragt i Newsweek sidste sommer og undersøgelsen fra Populus, der blev bragt i The Times i efteråret. (Se note 1).

 

Faktisk viser undersøgelserne, at man må regne med et massivt flertal. I Frankrig støtter f.eks. 16 procent af HELE befolkningen IS (27 procent af franskmænd mellem 18-24 år støtter Islamisk Stat), ifølge ICM, og i Storbritannien er det 5 procent, og hver syvende af de yngre, igen af hele befolkningen (ifølge Populus, ifølge ICM er det 7 procent af briterne). Man regner med, at muslimer udgør maksimalt 10 procent af den samlede franske befolkning og omkring 5 procent af den britiske.

 

Her er data fra undersøgelsen fra ICM (se tabel 2). Data fra Populus er kun tilgængelige, hvis man logger ind på artiklen fra The Times. Her har man i alt spurgt 2067 personer, fordelt ligeligt mellem mænd og kvinder (ICM har spurgt 3007 personer). I begge undersøgelser spørger man, hvor vidt man støtter eller sympatiserer med IS (”are you favourable?”).

 

Som jeg skrev i et tidligere indlæg om ICM’s undersøgelse, er det næsten utænkeligt, at ret mange andre end muslimer støtter IS, og bemærk at der altså i undersøgelsen ikke står noget om, at det er 27 procent af muslimerne, der støtter IS, men 27 procent af ALLE franskmænd (i den aldersgruppe). Hvis det kun var 27 procent af muslimerne, ville det være forståeligt, men stadig meget uhyggeligt. Det vil altså være rimeligt at sige, at stort set alle eller i hvert fald flertallet af muslimer i Frankrig støtter IS. Og at den muslimske andel af befolkningen mellem 18 og 24 år er hele 27 procent eller deromkring. Det siger noget – meget radikalt – om den demografiske udvikling.

 

Det samlede antal respondenter ligger inden for det acceptable, når man laver den slags undersøgelser. Endelig: Når 7 procent af borgerne i England, 2 procent i Tyskland og 16 procent af borgerne i Frankrig støtter IS (ifølge ICM), så er der faktuelt tale om millioner af IS-støtter. Hvis altså vi skal tro på undersøgelsen med de begrænsninger, den slags undersøgelser altid rummer. Herom senere.

 

Hvorfor er tallene relevante?

 

Hvorfor er tallene relevante? For det første fordi hjemvendte IS-jihadister udgør en umiddelbar terrortrussel. Lederen af Europol har udtalt, at der nu er så mange potentielle terrorister, at man ikke har ressourcer til at overvåge dem alle. I forrige uge lancerede regeringen deres anti-radikaliseringsplan, som er relevant i en tid, hvor Danmark ligger næsthøjest blandt de lande i Europa, der rummer flest IS-jihadister per indbygger. Men desværre indeholder regeringens plan hverken noget om indrejseforbud eller udvisning af jihadister.

 

Det er alt for ringe. Det er ikke mærkeligt, at en meningsmåling for nylig viste, at hele 13 procent af befolkningen ville overveje at stemme på et parti til højre for Dansk Folkeparti.

 

For det andet er det meget svært for efterretningstjenesterne at efterforske IS-jihadister i de muslimske miljøer, hvis et flertal af almindelige muslimer sympatiserer med IS. Det bliver uhyggelig svært for efterretningstjenesten at opklare og forhindre terrorangreb, når nu flertallet – eller meget forsigtigt: et meget stort mindretal – blandt muslimer i Vesten sympatiserer med IS.

 

For det tredje er tallene endnu en skamstøtte over en udlændingepolitik, der har fejlet totalt. Det er endda mildt sagt. Jeg sad for et par år siden på en internetcafe i Rom, og her undrede jeg mig over, at unge arabisk udseende mænd – vel omkring flertallet af de tilstedeværende – sad og så videoer med Osama bin Laden og hvervevideoer fra Al Qaeda med henrettelser og alt, hvad der nu en gang hører med i den pakke. Det hele foregik helt åbenlyst. Tallet forklarer det meget godt.

 

For det fjerde siger undersøgelserne noget interessant om muslimers loyalitet, kultur og grundlæggende værdier. Også selv om de har levet i Vesten i flere generationer. Det vil jeg omtale mere udførligt i slutningen af dette indlæg.

 

 

Reaktioner på undersøgelserne

 

Den første reaktion, som har præget mange, der har forholdt – eller rettere: ikke har forholdt – sig til undersøgelserne, har bestået i en blank afvisning af undersøgelsernes resultater. De lyder nemlig ikke troværdige eller sandsynlige. Og det må man da give dem ret i. Problemet er bare, at undersøgelserne er fuldstændig valide, så valide som den slags spørgeundersøgelser nu engang kan være. Og faktisk bakkes de op, dvs. sandsynliggøres, af den store undersøgelse fra WZB om islamisk fundamentalisme i Europa.

Denne undersøgelse fra WZB er lavet af bl.a. den anerkendte forsker Ruud Koopman, og den viser f.eks., at 65 procent af europæiske muslimer anser religiøse love for vigtigere end sekulære. Alene af den grund skal man være meget varsom med forlods at afvise, at flertallet af vestlige muslimer støtter IS. Man kan jo udmærket støtte Islamisk Stat uden at bifalde (alle) organisationens metoder. Fundamentalisme er et vigtig parameter, fordi det hænger sammen med afvisning af vestlige frihedsværdier, med fremmedgørelse, radikalisering og vold.

 

Andre oplysninger synes også at bakke op om tallet. Politiken skrev forleden om det massive had til fransk kultur, der trives blandt franske muslimer. Og når selv Politiken skriver om den slags, så ved man, at den er helt gal.

Den Korte Avis bragte også for nylig en artikel om IS’ store indflydelse i Sverige, og senest har man her i avisen kunnet læse, at flere franske eks-soldater nu kæmper for IS.

 

Men lad os se køligt på undersøgelserne.

 

 

Er undersøgelserne valide?

 

Jeg tror også, at tallet er for højt, men jeg tror også, at tallet ER rigtig højt, sandsynligvis gælder støtten altså flertallet af muslimer. Der er nogle faktorer, som kan være med til at forklare det høje tal: Man skal tænke på, hvornår undersøgelsen fra ICM blev lavet, og det blev den, før der for alvor begyndte at indløbe beretningerne om IS’s rædsler; dengang, sidste sommer, var fokus mest på Assad-styrets rædsler, hvilket kunne give enorm sympati til alle regimets modstandere, også dem, vi nu har lært er værre end Assad-styret. Det kunne vel også give sympati til IS blandt ikke-muslimer. Men imod dette taler, at The Times nogen tid, altså i efteråret, efter fandt nogenlunde det samme tal.

 

Andre kritiserer, at ICM har lavet sin undersøgelse for et russisk medie og dømmer derfor tallene upålidelige. Men det er rettelig den anerkendte britiske forskningsinstitution ICM, der har lavet undersøgelsen, der bør tjekkes. Gør man det, opdager man, at ICM i mange år har lavet undersøgelser for bl.a. The Guardian og BBC, der ikke ligefrem går for at være ”islamofobiske” eller pro-Putin-medier.

 

ICM er altså en etableret og anerkendt forskningsinstitution, og man må antage, at den overhovedet ikke er blevet presset eller manipuleret eller bestukket. Den er altså ganske pålidelig, der er intet forstemmende ved den. Og hvorfor skulle ICM løbe risikoen for at skandalisere sig selv og sit gode ry som anerkendt institution? I sin artikel får Newsweek endda deres korrespondent til at bakke op om undersøgelsen.

 

Så er der kritikere, der mener, at ingen anden (pålidelig) meningsmålingsinstitut har lavet en tilsvarende undersøgelse. Men det har det britiske Populus jo altså gjort. Og den undersøgelse viser jo nogenlunde det samme som ICM.

 

Så kan man spørge til undersøgelsens design. (Se note 2). En interessant artikel i Washington Post beskæftiger sig med dette spørgsmål. Her hedder det:

“There’s little doubt that there is a disturbing amount of support for Islamic State and other extremist groups in Europe and beyond. There are estimated to be thousands of foreigners fighting for various extremist groups in Syria and Iraq, and the Islamic States’ has been able to make an impact right at the very heart of European capitals. There’s clearly a depressing, disturbing level of alienation among many Western Islamic communities […] ICM Research hasn’t provided a lot of detail about the methodology in their press release, but they were able to offer some more to The Post. Our resident pollster, Scott Clement, says that while the methodology isn’t perfect (the survey was largely conducted with calls over land lines, meaning that cellphone-reliant adults could be undersampled), it wasn’t terrible either.”

 

Altså, undersøgelsen kunne være bedre, men den er ok. Designet er gyldigt. WP afviser ikke undersøgelsen fra ICM, men korrigerer den, hvilket jeg også mener, at man skal. Mit anliggende er netop at pege på, at truslen er større, end vi tror. Vi hører konstant, at islamister og/eller fundamentalister blandt europæiske muslimer er et mindretal. Det er jeg slet ikke så sikker på. Når det gælder islam, har medier og universiteter alt for længe været fyldt med fordrejninger, fortielser, forglemmelser, falske forsikringer og futile forhåbninger, hvis ikke ligefrem fusk.

 

 

Andre indvendinger

 

Så er der spørgsmålet om, hvorfor 16 procent af franskmændene støtter IS, når den muslimske befolkning kun udgør maksimalt 10 procent, sandsynligvis er andelen lavere. I Frankrig opgør man som bekendt ikke borgerne efter religiøst tilhørsforhold pga. republikkens sekulære karakter, så man må altså forsøge at finde ud af andelen af muslimer på anden vis, hvilket kan give et skævt billede: Der kan altså opholde sig langt flere muslimer i Frankrig, end man tror (troede).

 

Men det kan som sagt heller ikke udelukkes, at ikke-muslimer også støtter IS. Der kan jo netop ligge mange ting i dette: Støtte til IS kan ses som en støtte til en frihedskamp mod Vesten, imod imperialisme, imod Assad-regimet osv.

 

Så er der kritikere af undersøgelserne, der mener, at man slet ikke kan sige noget om, hvor mange muslimer, der støtter IS, for det spørgsmål har man ikke stillet muslimerne. Men det er udtryk for indskrænket videnskabssyn, ja, datafetichisme, altid at kræve tal og empirisk materiale, før man kan godtage noget. Man kan og bør også bruge sin sunde fornuft og sin øvrige viden om forholdene. Så når 16 procent af den franske befolkning støtter IS og muslimer maksimalt udgør 10 procent, er det fair at udlede, at flertallet støtter IS. Selv om vi selvfølgelig ikke ved det med 100 procent sikkerhed.

 

Som en læser skrev i en debat: ”Man kan ikke vide det – såvel som man ikke, uden data, kan vide, hvorvidt modstanden mod blodtransfusioner blandt Jehovas Vidner er større end hos befolkningen som helhed. Men hvis man benytter et sådan vidensbegreb, er der lige pludselig forfærdelig mange ting, vi ikke kan siges at vide.”

 

Man kan så søge tilflugt i pindehuggeri, prøve at finde alle mulige hår i suppen, mulige fejl, manglende præcision osv. i undersøgelserne. Man skal så bare vide, at man dermed kritiserer en undersøgelsespraksis i veletablerede og anerkendte forskningscentre; hvis der var mangler og fejl i undersøgelserne, så ville ICM og Populus jo lave et andet forskningsdesign eller bede aviserne, f.eks. The Times, om at tage forbehold, hvilket de ikke har gjort.

 

Som sagt bør undersøgelserne ikke stå alene, det er derfor, jeg mener, at de kan korrigeres. Men sandheden er, at ingen har leveret en afgørende kritik af netop disse undersøgelsers validitet, ej heller ved institutionernes forskningsetik. Mange kritikere har derimod tilkendegivet, at de ikke bryder sig om resultaterne. Det er ikke overraskende. Mange forskere, som jeg har diskuteret islam med igennem årene, virker bange for at se realiteterne i øjnene, og de gør, hvad de kan, for at skærme resten af befolkningen mod grimme resultater. Og vi er jo også, gang på gang, blevet overraskede over tal vedrørende muslimer, vi i udgangspunktet slet ikke kunne tro på.

 

Faktisk kan man berettiget spørge: Hvorfor skriver ingen medier mere om disse undersøgelser. I Danmark har mig bekendt kun Morten Uhrskov skrevet om undersøgelsen fra The Times i Den Korte Avis. Et lyspunkt er dog, at Københavns Kommune nu har besluttet sig for at undersøge opbakningen til fundamentalisme blandt kommunens borgere. Det var da også på tide.

 

 

Hvad menes der med ”støtte”?

 

Der er med andre ord ikke belæg for en blank afvisning af undersøgelserne, om end der er belæg for et korrektiv. Og det har bl.a. at gøre med det hermeneutiske spørgsmål: Hvad menes der med ”støtte” til IS (”having favorable feelings”)? Jeg vil her forsøge at give nogle bud ud fra den tanke, at det næsten er ubærligt, hvis der ikke er gode forklaringer som alternativ til det åbenlyse: At flertallet af muslimer i Europa støtter en af de mest grusomme terrororganisationer i historien.

 

Lad os lige forinden dvæle lidt mere ved dette. Med IS har vi at gøre med en organisation, der myrder tusindvis af mennesker på den mest bestialske måde, heriblandt uskyldige, de kidnapper kvinder og små piger og holder dem som sexslaver, de drøfter alvorlig talt, om man må voldtage 9-årige piger, de smider homoseksuelle ud fra høje bygninger, og bedst som man troede, at det ikke kunne blive værre, kan afhoppere berette om, hvordan IS udtager organer fra levende gidsler, heriblandt børn, for at sælge organerne videre.

 

 

Der skal immervæk noget til for at udtale sin støtte til en organisation af den kaliber, også selv om man måtte tage en masse forbehold. Villigheden til at bruge vold er tidligere blevet dokumenteret som ret stor, her og her.

 

Lad os antage, at “støtte” til IS, betyder støtte til et kalifat (det følger jo af den udbredte fundamentalisme blandt Europas muslimer, jf. WZB) eller støtte til “muslimsk frihedskamp” imod Vestens imperialisme, imod shiadominans i Irak og mod Assad-regimet. Men ikke støtte til terror. Så virker det mere sandsynligt og måske er en del ikke-muslimer også med på den.

 

Radikalisme, ekstremisme og fundamentalisme trives i midten af vores vestlige samfund, og det er der flere grunde til. Det formildende ved alle disse undersøgelser er imidlertid, at støtte til IS ikke nødvendigvis indebærer, at man vil begå handlinger. De unge vil måske bare prale, og jo tættere man kommer på krigen, jo mindre positiv kan man tænkes at blive. Det alarmerende er her, at især de unge muslimer er mest positivt indstillede over for IS. Integrationen, hvis man da overhovedet kan tale om en sådan, går altså den forkerte vej.

 

For at citere fra The Times: “Overall, 14 per cent of under-25s and 12 per cent of 25 to 34-year-olds gave Islamic State a score of between six and ten, implying a degree of sympathy.”

 

Hvor præcist er det så at skrive, at “flertallet” af muslimer støtter IS? Faktisk er langt hovedparten af støtterne at finde blandt de ”yngre” (dem op til 45 år, ifølge Populus). Men denne gruppe er også størst, og bliver stadig større på grund af den demografiske udvikling.

 

Endelig vil jeg henvise til artiklen fra Washington Post, der forklarer nogle ting angående, hvad respondenterne muligvis tænker på, når de svarer, som også kan sandsynliggøre resultaterne i ICM-undersøgelsen.

 

Og her er, hvad de hidkaldte eksperter i The Times udtaler om Populus-undersøgelsen:

 

“Experts said that the young people who admire Isis would probably include a small but significant number of non-Muslims disillusioned with the government and its foreign policy, as well as a core of Islamists.

 

Jonathan Githens-Mazer, associate professor in Arab and Islamic Studies at the University of Exeter, said that the sympathy for Isis came at the crest of a digital revolution that had “changed everything”. Many under-35s had a deeply ingrained scepticism of Westminster and the media, turning instead to blogs promoting dissident and “anti-political” ideas, he said. “There’s a big trend here, which is what happens to the state — and does the state matter any more? It fits in with British scepticism about the EU.”

 

The 18 to 35-year-olds were the group most likely to view Britain and the US unfavourably. The poll showed that one in eight under-35s has a degree of goodwill towards Hamas and Hezbollah.

 

Clive Field, director of the British Religion in Numbers project at the University of Manchester, said of the poll: “It does go some way toward explaining why we have actually got five British citizens going away looking for jihad every week and we have got at least 500 over there already.”

 

Dr Field said that while the poll could be a rogue result it hinted at an “admiration” for the aggression with which Isis embraced its insurgency rather than support for its aims and methods.

 

Marat Shterin, senior lecturer in sociology of religion at King’s College London, said that it was important not to “give Isis a gift by being unnecessarily alarmist”. There are at least three explanations for the apparent expression of sympathy for Islamic State by some younger respondents, he believes, including ignorance of Isis and its politics, distrust of broadcasters and the press, and rebelliousness or annoyance towards the “establishment”.

 

Dr Shterin said: “I do not expect most of those who expressed a degree of ‘support’ for Isis really agree with its ideology and politics.’”

 

 

Det er naturligt for muslimer at støtte sharia og kalifatet

 

Det er altså muligt at afdramatisere tallene. For min part er jeg villig til at være moderat, og det er jeg, når jeg nøjes med at tale om flertallet, og det kan for så vidt også være et lille flertal (en radikal udlægning ville sige, at det er samtlige muslimer, der støtter IS).

 

Jeg er ikke ude på at dæmonisere muslimer. Jeg mener, at det er naturligt, at muslimer bekender sig til deres kultur og religion, og at de er villige til at kæmpe for den. Som jeg skrev i min sidste Perspektivklumme, skal vi huske, at Islam er en af menneskehedens store kulturer, der bygger på en religion, der i hundredvis af år har givet mening til milliarder af menneskers liv. Islam tilfredsstiller dybe behov hos mennesker. Den giver mennesket en fast plads i tilværelsen og anviser højere målsætninger end individets egen navle. Islam fokuserer på værdier som familien, slægten, på love og regler, på autoritet, vertikalitet, hierarki, disciplin, orden og lydighed, der taler til de fleste mennesker.

 

Det er der endda delvis noget beundringsværdigt i. Men det skal bare ikke ske i Vesten. Jeg skrev før nytår et indlæg lige før angrebet på Charlie Hebdo, om hvorfor det liberale demokrati ikke appellerer til (sandsynligvis) flertallet af muslimer.

Afsluttende opsummering

 

Man skal aldrig blæse tal op, det er rigeligt at bekymre sig over det, vi med (stor) sikkerhed allerede ved. Men hvis vi ser på organer med troværdighed, fx Newsweek, så ikke bare viderebringer de undersøgelsen fra ICM, men får også deres egne journalister til at bekræfte den (endda uden at undres over tallene).

 

Antal og udsnittet af befolkningen, der er adspurgt i undersøgelserne, er også valdigt og repræsentativt. Dertil kommer andre oplysninger, der også, om ikke støtter, så dog sandsynliggør, at der er tale om en meget stor gruppe sympatisører. Her tjener bl.a. Koopmans undersøgelse, der viser, at et stort flertal af muslimer i europæiske lande går ind for sharia (og op til 75 procent kan på andre måder defineres som fundamentalistiske).

 

Hvis nogen af jer læsere er faldet over beviser eller stærke indikatorer på, at undersøgelserne ikke står til troende, så vil jeg meget gerne vide det. Ellers god debat – husk at holde den saglig.

 

Præciserende noter tilføjet den 13. februar:

 

 

Note 1:

Vi ved ikke med sikkerhed, om flertallet af Europas muslimer støtter IS. Derfor udtrykker jeg en del forbehold i mit følgende indlæg (jf. ord som “tyder på”, ”synes”, ”rimelig”, ”sandsynligvis” osv.) og korrigerer undersøgelserne. Undersøgelserne kan man næsten ikke tro på – men man kan heller ikke afvise dem. Det er netop derfor, jeg skriver om dem: De trænger sig på, og man må søge efter alle mulige forklaringer på de forskellige data, når nu man ikke kan afvise dem (om end nok korrigere dem). Undersøgelserne dækker heller ikke hele Europa, men kun Frankrig, Tyskland og Storbritannien. Når jeg skriver ”Europas muslimer” skyldes det, at det forekommer rimeligt at generalisere. Danmark har f.eks. næstflest jihadister målt per indbygger efter Belgien (men begge lande er ikke med i undersøgelserne). Hvad menes der så med ”Islamisk Stat”? Det behøver ikke at være organisationen IS, der støttes, men kan være styreformen, altså kalifatet. Helt enkelt kan uvidenhed om IS og misinformation også delvist forklare tallene. Andre undersøgelser taler så imod de to, jeg behandler her, og det er kun forståeligt, hvorfor man ikke bør vælge en stærk tolkning (samtlige muslimer støtter utvivlsomt IS), heller ikke den svage (kun et meget lille mindretal støtter IS), men den moderate (et flertal af muslimer i Europa støtter IS). Endelig er det også muligt, at vi skal medregne langt flere ikke-muslimer blandt potentielle IS-støtter, end jeg gør her. Mere om alt dette i det følgende.

 

Note 2:

På grund af undersøgelsernes design (gradueringer i svarmulighederne) er der en relativ stor statistisk usikkerhed i tallene. Det, vi mere præcist kan sige, er, at vi med relativ stor statistisk sikkerhed ved, at f.eks. 3 procent af franskmændene støtter IS, og at 31 procent ikke gør det. Det efterlader os så med 69 procent af hele befolkningen, der ligger i grænseområdet, om hvem vi altså kun med relativ stor statistisk usikkerhed ved, at de enten sympatiserer delvist med IS eller ikke sympatiserer delvist med IS – eller om hvem vi ved, at de ikke ved, hvad de skal mene om en af de mest grusomme og/eller anti-liberale (islamistiske, anti-vestlige) organisationer og/eller styreformer, vi har set i nyere historie. Det er altså (stadig) ret alvorligt. Med andre ord: Det forbløffende – vinklet på denne måde – ligger i, at ikke mere end 31 procent ubetinget er imod IS. Men det er altså kun en mulig vinkling. Alle de procenter, som der er behæftet stor usikkerhed omkring, kunne have været undgået ved, at ICM og Populus havde lavet et andet forskningsdesign, hvilket de – som anerkendte institutioner med rigtig mange års erfaring – altså ikke har gjort. De har ikke engang bedt The Times og Newsweek (også anerkendte institutioner) om at tage forbehold for tallene. Så alle procenterne, alle svarmulighederne indenfor gradueringssystemet, bør tages med, om end der altså helt givet er stor portion statistisk usikkerhed.

 

 

 

 

126 kommentarer RSS

 1. Af Carl-Erik Pedersen

  -

  Er det ikke på tide, at man prøver at placere et ansvar, for terrorisme i Danmark, og Europa?

  Ansvaret ligger på muslimsk indvandring! Men er det FN’s menneskerets konventioner, og vore politikere der er de skyldige?

  Hvad kan vi så gøre nu, for at modvirke terror i Danmark? Dette har jeg faktisk en løsning på; men vil overlade til læserne at finde ud af, da jeg ikke ønsker mit indlæg cencureret
  M.v.h.

 2. Af Carl-Erik Pedersen

  -

  Er der nogen der kan oplyse mig om statsministerens udtalelse om: At vi ikke er i kamp mod Islam! Hvad i alverden mener hun?

  Vi er i kamp mod terrorisme, terrorisme udspringer fra Islam, derfor er det naivt, og fejt ikke, at turde kalde tingene ved deres rette navn! Dette er ikke en Dansk Statsminister værdigt!
  M.v.h.

 3. Af soeren soerensen

  -

  Det er forfaerdelig at se den hyklerisk Lokn som oppositionsleder for borgerlige blok og Danmarks historiens mest korrupte politiker ligeefter venstre manden Alberti staa i fjernsynet og scorer billige point og snakke om “ytringsfrihed”….

  Vi ved jo alle godt alle at liberalisterne har lukket flere indvandrer ind end nogen andre da de kun interesserer sig for loenpressere..
  http://blogs.jp.dk/setfrahoejre/2013/04/05/vko-eller-ssfr-n%C3%A6rmest-lige-
  meget/

  Det er for at bruge et Preben jensen,joensen,jansen,johnson og louise sprog “uhyggeligt” at laese de mange kommentare fra Df’erne som jo sammen med resten af borgerlige blok er skyld i det skete via deres konfrontatoriske politik for kristen verdensoverherredoemme og se dem beskylde venstrefloejen- som er de eneste der har forsoegt at stoppe deres forfaerdelige landsforraeder retorik og politik alle aar-for hvad er afledt af dem selv.

  AF BJARNE MUNK CHRISTENSEN – 15. FEBRUAR 2015 13:54
  Bare i sommeren blev lo.ooo (98% civile boern og kvinder mv.) saaret og draebt af Israel i Gaza som behandler muslimerne som dyr i Israel..Egentlig talt er en enkelt der i synagogen blot en smule retfaerdighed set i det store billed selvom det da er forfaerdelig for hans familie mv..I sommers hoerte vi jer alle bortforklare disse tusindvis af mord og angreb paa skoler og hospitaler i gaza som “en noedvendighed”..Det borgerlige hykleri har ingen ende..

  Nu skal PET igen fordobles i penge uden tvivl, selvom de allerede har faaet fordoblet deres beloeb af den siddende regering under de sidste 3 aar i danmarks historiens mest fredelige historie siden 2011 og VkO regeringen. Disse allerede fordoblet beloeb der nu skal fordobles igen paa grund af et par snitsaar i politibetjente og 2 doede-vi underlader at medtaelle terroristen da den er fuldt fortjent-er ude af alle propationer..

  Derudover gik de jo efter en tegner som best kan betegnes som en “student af Hitlers artistiske grundforskning i malerier” som Df har eksporteret til dk da de ikke mente Sverige gjorde nok mht ham og han foeler sig aabenbart mere hjemme iblandt alle disse racister mv. vi har i DK. Df Har kostet os 2 doede og fem saaret igaar for ikke at naevne de 25 millioner kr. skattekr. det koster DK nu at beskytte manden hvert aar som svenskerne naegtet at betale. De 25 millioner kunne nok fjerne loo ekstremistiske muslimer og give dem et fornuftigt liv via lidt forarbejdelse.

  ” de to socialistkællinger ”
  Henriksen
  Ja borgerlige beskidtheder i B har ingen mangel paa ytringsfrihed. Det ved vi alle.
  I B maa men godt kalde statsministeren og justitsministeren for Kaellinger..Men goer det samme med en blaa…Derfor ogsaa hyklerisk naar lokn snakker om ytringsfrihed nu..Derudover drejer den manglende ytringsfrihed for roede sig slet ikke om beskidt ordsprog men om indlaeg der blot kritisere..

  Nu er alle de islamofobiske tosser fra DF igang igen..Det vil tage 40 terrorangreb af denne stoerrelse foer den er paa storrelse med DF’ern og kristenfundamentalisten Breivik’s gerning i Norge..Og derfor er medie hysteriet og helt latterligt.

  Det idiotiske og hykleriske er naturligvis at moedet i krystalgade var om ytringsfrihed og at B og statsministeren raaber om “det frie land Danmark er” selvom der ingen ytringsfrihed er i Danmark som Berlingske er et ypperlig bevis paa, da de kun tillade ytringsfriheden til disse blaa sorte nymfer som vi kan laese ovenover her generelt da de ellers ikke kan vinde naeste valg..Derfor er Loke’n ord som oppositionsleder ogsaa totalt hyklerisk og vil blive malket hele vejen til valget for stemmerne af DF proletar vaelgere.

  Statsministeren er dog traadt i karakter som den store statsleder hun er, og hun kan jo ikke goere for at 90% af mediemarked er borgerlig aktionaerejet men statsstoettet og kun tillader ytringsfrihed til deres agenda og hvad gavner dem.

  .Mon ikke de vinder naeste valg nu hvor DF’s omkostning for Danmark er aabenbart?

  Tankerne gaar til den civile doede mand i krudttoenden..Jeg har saadan set forstaaelse til dels for de andre 2 doedsofre (joeden og gerningsmanden)og 5 saaret politibetjente naar men ser hvad Danmark har gjort i udlandet de sidste 15 aar. Paa mange maader er det selvforskyldt.Viser at vi skal holde op med krige i udlandet, stoppe indvandringen af religiose fra islam og kristne og joeder m.fl og naturligvis forlange at de indordne sig -indvandrer-under de forhold vi har i DK og at vi indordner os under deres naar der..Vesten har ikke eneret paa vaerdierne .Men naturligvis skoed gerningsmanden uden hensyn til skyld her og det er et held at kun 1 civil doede eller blev saaret..Saadan var det jo ikke paar charlie Hebdo magasinet og butikken der.

  Gerningsmanden var naturligvis ekstremt ussel og vi kan forvente mere af denne slags efter alt den DF retorik og krigsliderlighed Danmark har vaeret del af siden Iraq hvor Maersk sejlet 1 milliard hjem om maaned via sin gamle ven George bush seniors soen..(Maersk mckinney moeller var en naer ven af senior og tilbragte meget tid med ham under anden verdenskrig i New York..)

  Forfaerdelig at Wilks har foert hans Svenske terror til Danmark..Sverige er uden tvivl godt tilfreds med at eksportere problemerne og DF overtager dem gerne..

  Personer som P.Joensen,Jensen,Larsen og louise eller Erik larsen, Kim Olsen,Hans Hansen m.fl (Lonny er jo blot dyreelsker og er ikke saa farlig) burde naturligvis foelges af PET for Breivikske tendenser. Os fredelige fra venstrefloejen har endnu aldrig begaaet en terrorhandling i nyere tid og de 4 bedsteforaeldre i rote arme er idag i 80’erne….Det er de hoejredrejet religiose kristne/muslimske tosser og DF’er der udgoer en reel fare som historien har vist. Deres kontrol skal vi satse paa.i PET.Dem med konservative vaerdier altsaa..Men nej de satser hele overvaagningen paa “mink farme frihedshelte og klima demonstranter” der endnu aldrig har udgjort en trussel nogensinde..gudherrebevares..

 4. Af helena Hansen

  -

  statsministeren ved meget vel at løbet er kørt tak være sosse-radigalerne og venstre er Danmark nu islamiseret og der er intet vi kan gøre. De frygter naturligtvis et folkeligt oprør.

 5. Af Per Torbensen

  -

  Carl-Erik Pedersen.

  Jo det er på tide i denne tragiske stund,at placere et ansvar,vi skal blandt andet kigge og se indad i vores egen hjertekule hvis denne stadig findes.

  Danmark har deltaget i bombninger i den arabiske verden og i afghanistan i det sidste 15 år,vi bomber os til demokrati for vores “demokrati” er bare det absolutte unikke,ikke sandt mine herrer.Den arabiske verden,er funderet på andre værdier i klan samfund og andre politiske positioner,som Vesten bare ikke vil forstå og respektere-fordi vi har den ultimative ret til at bestemme den ultimative sandhed og det konfirmeres hver dag i den daglige presse,af åndsløs narkose for et snart hendøende folk i Europa som synker ned i funktionel analfabetisme-hvor eliterne ikke er eliter,men kejseren uden klæder og substans.

 6. Af Preben F Jennsenn

  -

  (Efter flere timer hænger et andet indlæg stadig i det hjerneløse filter??)

  TERROR-SAGEN: Syv skudramte. Men der var nok ialt 20-30-40 ofre for galningens projektiler, hvis børn og pårørende tælles med. Hertil kommer de utallige danskere der rammes indirekte, derved at Danmark nu nok bliver omdannet til en kafkask DDR-stat for “tryghedens” skyld. Oveni kan lægges den udhulede økonomi, velfærd og sundhed osv. der er konsekvensen af de hundredvis af milliarder af kroner der er brugt og bruges på indvandringen eller “berigelsen”. Oveni igen kommer alle de ulykker og familietragedier der har været følgen af direktiver, løndumping og kriminalitet mv.

  Hundredtusindvis af danskere har fået deres tilværelse kraftigt FORRINGET eller helt ødelagt pga. politikernes uduelighed og ligegladhed og talrige stupide projekter.

  Næste kapitel bliver forhold som i Sverige og det fattige Sydeuropa. I Sverige bliver situationen værre og værre dag for dag, og i Sydeuropa er millioner af borgere rutchet ned i elendighed siden 2010.

  Desværre er det svært at få en debat om hvad der egentlig foregår i Danmark og Europa, når et hjerneløst fi lt e r bruges til at udelukke alle indlæg der virkelig går i dybden. Tilsyneladende skal vi danskere helst manipuleres til den bitre ende.

 7. Af Carl-Erik Pedersen

  -

  Per Torbensen.
  Her i Danmark bestemmer vi, og ikke tilrejsende indvandrer, med ulige opfattelse om ret og rimeligt!
  Med hensyn til Dansk indsats i Afghanistan, og Irak, så har de så sandeligt fortjent hver eneste bombe de har fået, jeg havde gerne ønsket en endnu større indsats!

  Angående den just passerede terror handling i Kbh., hvor en 22 årig muslim antages, at ligge bagom, må man kunne placere et ansvar, for hans opdragelse hos forældrene, da han er født her i landet!
  Hvem andre end forældrene, har kunnet inficere ham med had til ytringsfrihed (demokrati), og Jøder!
  Om andeledes funktioner i det Arabiske samfund, som eksempelvis kvinde undertrykkelse, nægtelse af piger skolegang, og halshugninger af gidsler, og meget andet, så kan jeg ikke se, at dette er noget at fremhæve!
  M.v.h.

 8. Af Erik Larsen

  -

  Per Torbensen, stakkels , stakkels dig. “Tæppebomber”!!??? Vi , vesten, demokratiske samfund ønsker at børn skal frelses fra de vanvittige ekstreme religiøse diktatorer eller “muhammeder” – kald de hvad du vil – derfor prøver vesten at stoppe de vanvittige og desværre ufatteligt mange ekstremer der kun vil myrde, stene kvinder, hænge homoer o.s.v. o.s.v. Du MÅ have det skidt hvis du overhovedet kan tænke.
  Det er jo ikke mennesker vi har med at gøre – det er ekstremistiske fanatikere der har stenalder-forstand i hovedet. Helle Tornings ufatteligt dobbeltmoralske, hykleriske forsøg på at endda at “score på” denne triste situation, som vi er mange der for længst har spået ville komme er nok det mest uhyggelige for lille Danmark. Men OK om under 6 måneder er vi fri for i hvert fald hende. Men med folk som Torbensen m.fl. er chancerne for DK nok små.

 9. Af Carl-Erik Pedersen

  -

  Med hensyn til nyhed formidling, ville det være godt hvis formidlerne lærte, at kende forskel på våbnene “Maskinpistol”, og “Maskingevær”!
  Angående lydoptagelserne af skud episoden ved krudthuset, var det et halv-automatisk våben der blev brugt, dvs. at man bruger aftrækkeren for hver skud!
  M.v.h..

 10. Af Per Torbensen

  -

  Vesten har selv skabt terror organisationerne-Al Qaeda-Isis-og det mere brede begreb Taliban med penge-militære våben og support,men de kom ud af kontrol,ikke sandt mine herrer og nu ser vi resultatet ,udfra logikken min fjendes fjende er min bedste ven.

  Stenalder mentaliteten trives i bedste velgående også i Vesten,ingen nævnt ingen glemt,godt repræsenteret af Pedersen og Larsen.

  Skal dog lige understrege,at det multietniske samfund,aldrig har været min kop te-blev vaccineret i 1972-73 imod denne tilstand ved ophold i USA.

  Om det bliver Thorning-Lars eller Per Stig Møller ved næste valg,er aldeles ligegyldigt-det er stadig kejseren uden klæder.

 11. Af Jens Hansen

  -

  Af Bjarne Munk Christensen – 15. februar 2015 13:54
  “- i 2001 blev 3.000 amerikanere dræbt af fanatiske muslimer i New York
  – i 2004 blev over 200 spaniere dræbt af fanatiske muslimer i Madrid
  – i 2005 blev over 50 englændere dræbt af fanatiske muslimer i London
  – i 2012 blev 3 jødiske skolebørn og en jødisk lære dræbt af fanatiske muslimer i Toulouse
  – i 2013 blev 3 franske faldskærmssoldater dræbt af fanatiske muslimer i Frankrig
  – i 2014 blev 4 jødiske belgiere dræbt af fanatiske muslimer I Bruxelles
  – i 2015 blev flere australiere dræbt af fanatiske muslimer Melbourne
  – i 2015 blev 2-3 canadiere dræbt af fanatiske muslimer Montreal
  – i 2015 blev 15 franskmænd dræbt af fanatiske muslimer i Paris
  og
  – nu er 2 danskere dræbt og 5 politifolk såret af fanatiske muslimer”

  I Iraq alene har USA og Danmark ca. en million menneskeliv på samvittigheden.
  Samt ca. ti millioner flygtninge.

 12. Af Carl-Erik Pedersen

  -

  Per Torbensen.
  Jeg ser dine indlæg, som ret usmagelige, da du prøver at lægge skylden for terrorisme, på Den Danske befolkning, grundet vort demokrati, ytringsfrihed og bekæmpelse af barbarisme!
  Det du udtrykker, er bekæmpelse af demokrati, vor Danske livsstil, og Den Danske befolkning!

  Så udtrykket “skide i egen rede” er det udtryk jeg fuldt berettiget hæfter ved dit navn!
  Så lev vel i Danmark, hvis du kan, med din anti Danske indstilling!
  M.v.h..

 13. Af soeren soerensen

  -

  Jens Hansen…
  Jeg er helt og aldeles enig..

  Så udtrykket “skide i egen rede” er det udtryk jeg fuldt berettiget hæfter ved dit navn!
  Carl Erik Pedersen

  Har altid foretraekket folk der gjorde dette, istedet for borgerlige der altid “skal skide i andre folks reder”..Er saadan set enig med Torbensen og er ogsaa blevet langt mere skeptisk mht til multieniske samfund og hvor godt de fungere.. men set udfra et velfaerdssynspunkt og ikke et vaerdimaessigt kulturelt bedoemmende.

  ps
  Fru lilleoer…Indlaeg haenger paa korset..Som da luther slog sin tanker op paa en doer.

  “Jeg kender kun ét middel mod frygt: Korset. Simpelthen.”
  af lilleoer

  Jamen hvis du har lyst vaersaagod! Jeg er optaget selv den dag!
  ….Jeg synes nu vi skal se lidt mere noegternt paa sagen og analysere “cause and effect”..

  Frygt er baseret paa religion og uvidenhed om den ateistiske tradition!

  “Man kan godt nok ikke altid se det. Især når man er bange, kan man aldrig se, at livet, lyset og kærligheden sejrer. “…Lilleoer

  Uden tvivl var de lo.ooo doede og saaret i Gaza paa hospitalerne og skolerne der -98% civile-ogsaa bekymret om frygt..Hvor var medlidenheden da?
  Eller da de Danske soldater draebte formeneligt lo.ooo vis af muslimer i muslimske lande, uden tvivl ogsaa mestendels civile? Da var det kampen mod islam…Ikke sandt?

  Der er altsa kun 2 doede hvad svare til et normalt trafikuheld..Og en var joede hvis stamme var med til massemordet sidste sommer i Gaza..

  ” Når døden er indtrådt, kan man heller ikke se, at livet sejrer.” Lilleoer

  Helt korrekt..

  “The fear of death follows from the fear of life. A man who lives fully is prepared to die at any time.”
  Mark Twain

  Det hele er vildt overdrevet af verdens medier..Dette svarer overhovedet ikke til Frankrig..Et par politimaend med snitsaar og 2 doede heriblandt en joede som maa siges at varee skyldig lige saa meget som var alle de hundredvis af boern i sommers i Gaza paa hospitalerne og skolerne der blev bombet massivt af Israel..Vi skal ha 4o terrorangreb af denne storrelse foer den svarre til den norske kristenfundamentalist Breviks..

  Men det kunne have vaeret meget vaere for der er ikke tvivl om at gerningsmanden formeneligt havet draebt mange flere civile end filminstruktoeren hvis noedvendigt og han var kommet igennem krudttoenden…..Men denne gang gik han ihvertfald mestendels mod magthaverne,og en enkelt joede, Naeste gang bliver vi ikke saa heldig!..Og jeg frygter at naeste gang kommer tidligere end vi tror..I England og Spanien var de alle civile ofrene..9/11 havet mange civile…Men dog ogsaa mange boersmaeglere og andre pengefolk der lever af at narre andre. Men den var jo ogsaa formenelig ivaerksat af USA selv ,saa gaar under en anden kategori der heder “selv-terror for mammon og krigsliderlighed”..

  Det hele er vildt overdrevet af verdens medier!..Dette svarer overhovedet ikke til Frankrig..Et par politimaend med snitsaar og 2 doede heriblandt en joede som maa siges at varee skyldig lige saa meget som var alle de hundredvis af boern i sommers i Gaza paa hospitalerne og skolerne der blev bombet massivt af Israel..Og ingen borgerlige raabte imod da..

  Men det kunne have vaeret meget vaere for der er ikke tvivl om at gerningsmanden formeneligt havet draebt mange flere civile end filminstruktoeren hvis noedvendigt og han var kommet igennem krudttoenden…..Men denne gang gik han ihvertfald mestendels mod magthaverne,og en enkelt joede, Naeste gang bliver vi ikke saa heldig!..Og jeg frygter at naeste gang kommer tidligere end vi tror..I England og Spanien var de alle civile ofrene..9/11 havet mange civile…Men dog ogsaa mange boersmaeglere og andre pengefolk der lever af at narre andre. Men den var jo ogsaa formenelig ivaerksat af USA selv ,saa gaar under en anden kategori der heder “selv-terror for mammon og krigsliderlighed”..

  ps
  HDP..Indlaeg haenger over i psykiatrisk landsforening..

  “og man kan ikke risikofrit huse muslimer, der hader vestlig kultur”…af hdp

  Heller ikke kristenfundamentalister eller Joeder, eller Scientologist eller jehovas vidner!..Hvorfor denne ensidige bedoememlse uden helhed? Alle hader de vestlig kultur, dens boesser og lesbiske,” loessluppenhed”.. 🙂 og lykkeligere mennesker!..De lever alle af ulykkelige mennesker!..Som goer du forresten!.
  Men det er en anden historie i denne omgang..

  “Her bemærker jeg, at der mig bekendt slet ikke er rejst nogen sager mod hjemvendte Syrienskrigere ” af hdp

  Men kunne godt overveje at fratage statsborgerskabet for isis deltagere..Ville absolut ikke vaere imod ingen returrejse til DK.

  “domstolene kan jo kun dømme efter de regler, som politikerne har givet dem” hdp

  Ja, vi skulle noedige ende endnu en gang i den type af samfund hvor liberalisterne i top 1% sammen med DF’erne i -20% bestemmer alt via koeller..Denne model saa vi i 1939-45 og den virker stadigvaek ikke..

  “Der er en større risiko ved at lade vores børn”..HDP

  Du er jo homsexsual og alt fred med det, men har du adopteret boern? Eller mener du blot hvide homegene etniske boern? Eller alle boern? Maaske blot statsborger boern”? Forvirrende uden tilstaaelse af mening herom…

  “Det er psykologisk set ikke umuligt at vende sig til at leve i et potentielt farligt samfund. Danskerne har blot ikke siden 2. Verdenskrig prøvet det. “hdp

  Under anden verdenskrig var Danmark Europas rigeste, mest velernaeret og psykologisk sunde land i Europa efter Sverige og ifoelge borgerlige psykologer Svejts!..Men ja, Skal vi leve i et USA uden maaede og naaede som LA oensker i fremtiden? Jeg synes det ikke! Er det positivt og bevis “paa det staerke menneske” at men kan kaempe sig fysisk ud af alt, eller er det stenaldermentalitet?
  Jeg mener det sidste,,

  Ps..Tom Jensen Det konservative filter er svaert at komme igennem…Ligesom fossile olieboringer, er det haardt arbejde..OK, det har vaeret 3 aar nu, uden et enkelt indlaeg af mig hos dig! Terrorangrebet “drejer sig om ytringsfrihed”..

  “Normalt er jeg ikke nogen stor fan af maskinpistoler. Men netop disse maskinpistoler er min ven. Frihedens ven.” ….AF TJ

  Ja, hvis men er borgerlig hoere de vel sammen, vores maskinpistoler mod andres?..Os andre har en anden mening og mener at maskinpistoler frasortere friheden via liberalister og deres magtliderlighed for kontrol af normale borgere og blot foere til mere armod uanset hvem der baere dem!..Idag muslimer, imorgen os alle sammen som i en anden “Metropolis film af fritz lang” film for poebel kontrol.!…Men da ok at du foeler glade ved et menneskes doed, meningsfrihed har vi jo i DK!

  Jeg foeler ikke den samme glaede, men kommer heller ikke til at graede over terroristens doed….Vi maa se paa loesninger og ikke glaede os over andre menneskers doed!

  Tiden vil formentlig blot vise os at han var Dansk statsborgere og en frasorteret borgere af borgerlige.Som den Guardian artikel jeg viderebragte i Stoevring ,er der flere ekstremistiske muslimer i Europa end i de muslimske lande idag!..Og det er vaerd en tanke..At kristendommen affoeder islamisme altsaa..Men som alle der har foelgt historien de sidste 2ooo aar er historien velkendt…

  “Friheden kommer med en pris. “…AF TJ

  Ja, borgerlig frihed, frasortere alle andres!..Som ses i B mht ytringsfrihed..
  Alle disse borgerlige dyder vi ligger under…Fra de religiose tosser til de pengegriske borgerlige uden maaede eller naaede, der ikke oensker at dele end en slikkepind til troest..

  Et opgoer er noedvendig med begge for at faa ordentlig fred og mindre terror.
  De Franske revolutionaere var jo ogsaa terrorister, sagde eliten dengang! LIberalisme-frihed er gaaet over gevind og det er paa tide med mere poebel frihed via stoerre lighed som automatisk frasortere terror!. Fra Morocco til Yemen, er de mest ekstremistiske muslimer altid de fattigste, men ser dem i togene paa vej til endnu en magthaver mod-demonstration..Men nej, det drejer sig ikke om lighed skriger de borgerlige eller religion, de er blot fra den modsatte religion af vores og en konkurrent! For mange religiose!

  “.Disse radikale miljøer skal stresses.” af TJ

  Nej, det er den helt forkerte vej at gaa..Men vi skal stoppe mere fattigdomsindvandring fra muslimske lande saavel som resten af verden..Ellers er der ingen fremtidige velfaardsdebat, ordentlige loenninger og arbejde..Det staar skrevet paa vaeggen at fremtiden kun betyder faerre og faerre job via teknologi.
  Det ville vaere godt at hoere en borgerlige acceptere dette blot en enkelt gang istedet for at fravige sig ansvaret fra deres gerninger, politik og elitaerisme. Det ved alle , isaer borgerlige, men folket maa intet vide derom. “cause and effect”…Aablet falder aldrig langt fra stammen TJ..

  Danmark skal naturligvis ikke betale til religiose institutioner som vi saa fornyligt mht kbh hovedmosque bygning..Vi har ikke brug for flere religiose varmestuer men faerre..Baade kristne, joediske og muslimske..Det er hvad vi kan laere fra angrebet.

  “Frihedskampens konsekvens kan således også være, at der føres en stram udlændingepolitik, hvor vi holder godt styr på, hvem der kommer til landet, og hvem vi giver statsborgerskab.”…AF TJ

  Lyder fornuftigt, men stop ikke der fortael, fortael hvem skal ind og hvem skal ud?
  Religiose skal ikke ind men skal ud..Inklusive de etniske homogene Danske!
  Hvorfor maa vi ikke vide hvem skal ind og hvem skal ud?

  Ok, vi ved det godt!..”vi” i borgerlige blok oensker at importere loenpressere til 60 kr-undskyld 30 kr. i timen- fra udlandet gerne med hoejre uddannelser for at foere den Danske middelklasse ned paa fattiggaarden uden ret til velfaerdsydelser saaledes at -90% af Statsborgerne i landet skal lege tjenestepigere igen…Ja,ja,ja………
  At udregne er svaere end at regne for Df’ere..Som jo bestemmer naeste valg!

  “Frihedskampens konsekvens er også, vi må tolerere en vis overvågning af potentielt set alle borgere” af TJ

  Ja, dette liberalistiske oenske om Amerikansk overherredoemme..Ikke en skid har i laert fra Snowden og wikileaks filerne..Intet har i hoert efter i timen ,og intet interessere jer om folkets interesser som i frihed..Kun jeres frihed interesserer..
  Samsung smart tv kan nu optage alle i alle Danske stuer mens de taler og gemmer alle samtaler i 5 aar som alle statsansatte har ret til at hoere som en nylig artikel i B vidste..Og I naeste model uanset om det er taendt eller ej!. Smartphones goer allerede det samme og smarte personer har opgivet smartphones. Krypteringer mv. tager nu stor vigtighed for folk der blot oensker at forblive anonym..Men vigtigs af alt bliver denne teknologi ikke sat imod “white collar” kriminalitet men “blue collar”..
  Deri ligger opgoeret..Engelbrecht har ikke en skid lavet i Skat …Intet…Absolut intet!
  http://www.b.dk/apps/samsung-advarer-dit-smart-tv-lytter-med-i-stuen

  “Frihedskampens konsekvens er, at vi er nødt til at bruge mange milliarder på militær. ” af TJ

  Ja, hvis bare det var et ental!..Men nej det er MILITAERET…Naturligvis raaber borgerlige op om flere penge til deres soenner i det haabloese DK “militaer for vestlige oekonomi interesser”hvor borgerlige soenner der ikke evner andet placeres!..
  Den sidste krig der var acceptabel som DK deltog i var den i 1864, udover den ogsaa soenderjydske og faa der kaempet mod nazisterne i 1940 og led paene aeres tab..(ikke en af disse har endnu modtaget en medalje af nogen slags jo!..)…De havet ikke hoert fra KBH af vi overgav os.! Ok ogsaa i Balkan mod de serbiske kristne udyr i 90’erne…

  “Formentlig en hel del flere milliarder, end vi har brugt indtil nu “…af TJ

  Det borgerlige liberalist haab om enren krigsoekonomi i live endnu? Ja, hvem skulle have troet det!

  “Men verden er ikke så god, at vores basale frihedsrettigheder ikke bliver udfordret. ” AF TJ

  Rolig nu…Du har ikke givet mig ytringsfrihed i din blog i 3 aar nu…Foerst rydde op hjemme saa ude siger jeg altid!

  “Så må vi kæmpe igen.”…

  Men hvilken kamp af godhed hentyder TJ her til at han har kaempet for, eller DK i udvidet forstaaelse? Elsker disse kryptiske borgerlige meninger..”vi er imod det, men vi ved ikke hvorfor”..Ikke paa tide at du tager ansvar for dine meninger t.j og fortaeller os hvad du mener?

  PPS Soren Pind
  “Jeg gik i kirke her til morgen. Hvor skulle jeg ellers gå hen.”…

  Ja, du kunne da som os resten 90% ikke troende, have brugt tiden paa ordentlig reflektion og tidsspilde i en kirke og med religion som forvolder saa meget terror som vi har set idag..Uanset om den er kristen, Islam eller Joede og scientology mv.

  “- Må I rådne op langsomt og pinefuldt.

  Sådan skriver Søren Pind i en voldsom opdatering på Facebook som reaktion på det formodede terrorangreb tidligere på dagen mod Krudttønden på Østerbro.

  I opdateringen skriver han:

  – Nogen gange får man lyst til at gøre alvor af at begrave folk i skind fra dyr, der forhindrer dem i at komme i deres såkaldte paradis.”
  Soren pinds sidste facebook opdatering ifoelge ekstra bladet..
  http://ekstrabladet.dk/112/soeren-pind-maa-de-raadne-op/5442955

  Ja, maadenholdenhed og sammenhold hva pind? De religiose tosser er en fare for danmark uanset hvor de kommer fra..

  “en fej køter”….
  soeren pind

  Henviser de her til VKO’s krigsliderlige tid der har affoedt en generation at muslimeske utilpasset? -ok ogsaa etniske homogene hvide danskere som mig med en historie tilbage til vikingetiden i stamtavle jeg og min familie er relateret til kongefamilien og resten af europas kongehuse dog meget langt ude idag, som saa mange andre-Eller til manden der udfoerte angrebne? Foelg bolden pind og gaa ikke kun efter manden..

  “påstod statsministeren, at der intet var at forstå. Vi skulle bare bekæmpe fjenden”.
  soeren Pind

  statsministeren er vel blot klogere end soeren Pind? Og tilhoere den fornuftige 90% af Danskeren der skider religionen et stykke? Men er praktisk nok til at se at den betyder noget for mange mennesker inklusiv de mest kristenfundamentalistiske hoejredrejet danskere og Hoejredrejet islamister?
  Der er ingen forskel der! Begge er i minoriteter som ikke hoere hjemme i Danmark.

  ” bare skal gøre som vi plejer? ” soeren pind

  Korrekt at vi skal stoppe borgerlige regeringer..Idag RS og foer det den forfaerdelige VKO og naeste gang formenelig den endnu mere forfaerdelige LAv KO. vi maa ha socialisterne ind saa vi kan faa anstaendig politik for hele landets borgere. Og en stram indvandring hvor VKO jo som bekendt under sidste mandat mere end fordoblet antallet af indvandrer pr. aar end lo aaret foer? Et niveau nogenlunde beholdt..

  “Der er mennesker, der hader moderniteten”…soeren pind

  Helt enig…Der er for mange religiose i Danmark..Vi skal have dem af-muslimiseret,kristeniseret,joediseret…Har Pind nogen forslag til hvorledes vi faar success paa omraadet?

  “Som Bygge og Teknikborgmester i København i årene 1998 til 2006 husker jeg kun alt for tydeligt den forgæves kamp mod parallelsamfundene”. ..SP

  Har altid hoert at der var der stoerst mulighed for bestikkelse i KBH. kommune inde for dette omraade da folk vil bygge paa fredet grunde, ting der ikke gavner naboen mht industri mv..Er det korrekt?

  Mange oensker ikke at bo ved siden af parallelsamfund og er villig til at betale for priviligeret. I Egedal har V-K kommunen fx naegtet opfoerelse af alt fra kolonihaver til billige boligere da de naegter at ha lav-indkomst familier boende i en af landets rigeste kommuner. I 2007 faktisk den rigeste set som gennemsnitsindkomst. Saaledes set overalt i borgerlige kommuner..De vedkender sig ikke deres ansvar fra deres indfoerte loenpressere ,men lader Koebenhavn betale hele gildet for dem.

  “Vi har svigtet en opgave i Danmark og har fundet os i dannelsen af parallelsamfund” Af soeren pind

  Ja, vi maa udlicitere de kristne,joeder og muslimer. Det er der ingen tvivl om at foer det sker bliver der ikke fred.

  “Regeringen er veget tilbage fra at føre en eneste sag for landsforræderi mod nogen af disse mennesker” af soren pind

  Jeg ved ikke hvad vi skulle goere..Joeder brugte foer i tiden stening som goer muslimer idag..Men kristne faar ingen straf udover at de er til grin i Vesten..Hvorledes skal de maerke deres egen medicin naar fronterne bestaar mht krig mod hinanden? Hvorledes faar vi flere fornuftige ateister?
  Oekonomisk lighed ville vaere et godt pejlemaerke og loese problemet, sammen med viden og muligheder..de ekstremistiske religiose fra kristenfundamentalister til islamister og Scientology har alle det til faelles at de er ofre for manglende viden, indsigt og tror kun paa haabloes haab i fremtiden..Buddhisterne forstaar mere dette med at leve i nuet og at hvad vi goer i dag er vi i morgen..At aeblet ikke falder langt fra stammen mv.. Buddhismen er en klog religion modsat alle de andre isaer naar men frasortere dens religioese aspekt..SP moedte Dalai Lama i denne uge..Og det er hvad vi faar ud af det moede? Ja, SP nogen kan moede op til saa mange moeder de oensker men intet laere de..

  Terrorangrebet er stort overdrevet af medierne som i betydning..I sommers draebte og saaret Israel lo.ooo ubevaebnet og 98% af dem var civile Gaza beboere..De bombet skoler, hospitaler mv. for maximum profit af doede og gik efter infrastruktur oedelaeggelse i et af verdens fattigste lande.Ikke et ord sagde Pind og venner dengang..Ikke en kr. af hjaelp har de modtaget fra danmark til genopbygning..

 14. Af Jens Hansen

  -

  Af Carl-Erik Pedersen – 15. februar 2015 17:30
  “Er der nogen der kan oplyse mig om statsministerens udtalelse om: At vi ikke er i kamp mod Islam! Hvad i alverden mener hun?”

  Det er vist første gang, at jeg er enig med CEP.
  Naturligvis er Danmark i krig.
  Når vi bomber et andet land så er det krig.
  Så kan man være enig om formålet eller ej.

 15. Af Per Torbensen

  -

  Helt ærligt Carl-Erik Pedersen,meld dem til et kursus i tekst analyse, gerne på universitets
  niveau og spar os for deres latrinære udsagn og lumre udsagn om hvem som er er “nok” dansk indstillet.

  M.v.h.

 16. Af Erik Larsen

  -

  Per Torbensen(jens hansen) tag dog hjem til de steder I elsker! Og stop jeres ulækre indlæg som I jo ikke har mere end ca. to procent der er enig med jer i.
  Lige nu er der hætteklædte venner af terroristen der har fjernet blomsterne fra hvor han retfærdigvis blev skudt af vores politi. Det siges at være fordi muslimer ikke lægger blomster hvor deres mennesker dør.
  Forstå dog at vi nu kommer til at ændre vores danske samfund – og glem, at Thorning, Pia Dyhr, Johanne m.fl. prøver at vaske deres hænder – forhåbentlig kan det gennemskues af de danskere der har en intelligens tilbage.
  Tænk, at de hætteklædte ikke blev ARRESTERET straks af POLITIET!!!!!
  ca. 70 personer fra Mølnerparken råbte Allah og politiet arresterede dem ikke!!!!!!!!!!!

 17. Af Carl-Erik Pedersen

  -

  I diskussionen om hvorledes vi skal agere mod angreb på vort demokrati, og ytringsfrihed, er valget faktisk ikke så svært!
  Os der er vokset op siden 1940 har betragtet vor demokrati og ytringsfrihed som en selvfølge, som noget der bare var der, vi har aldrig skænket det en tanke, at det kunne blive noget vi bliver nødt til at kæmpe for, hvis vi vil beholde det!
  Under WWII. døde millioner for den frihed vi har nydt godt af siden!

  Nu er tidspunktet imidlertid kommet, hvor vi er nødt til at kæmpe for vor frie samfund hvis vi vil beholde det!

  Derfor skal alle uvirksomme pædagogiske tiltal glemmes, og realisme råde. Hvis en person har meld sig til at støtte terror, skal rehabilitering glemmes, dette ud fra devisen, at vedkommende af egen fri vilje har taget standpunkt, og har krydset Rubicon, eller terningerne er Kasted, om i vil! Og her i livet må man stå til ansvar for sine handlinger!
  Så dan har det været for mig og mange andre!

  Fra politisk hold hører vi om mer eller mindre vanvittige tiltag, som dog alle har til fælles, at skatteborgerne skal betale!
  M.v.h.

 18. Af Henrik Rudolph

  -

  Jeg har bemærket en måde man kan skelne mellem indvandrede muslimer , der vil vores vestlige verden og de der hader os (islamister).
  De ser alle ens ud og når man stryger dem med hårene er de alle venlige.
  Men siger du dem imod reagerer de vidt forskelligt .
  Islamisten bliver vildt aggressiv medens den ” moderate” muslim vil acceptere eller argumentere som tegn på respekt for “vantro” medborgere.
  Selv blandt højtuddannede muslimer har jeg oplevet denne intolerance overfor ” vantro” når de modsiges. Især overfor kvinder.
  Denne attitude: hvad bilder den vantro hund sig ind , at sige mig overmenneske imod.
  Prøv engang at irettesætte eller modsige en muslim og oplev lakmusprøven.

 19. Af Terroren i Paris er blot en forsmag på Europas fremtid | Kulturradikalisme Smadrer Danmark

  -

  […] i Europa vil ikke integreres. Flertallet af Europas muslimer støtter Islamisk Stat. Det fremgår af to store undersøgelser, der uafhængigt af hinanden er lavet om […]

 20. Af Hvor farlig er vores fjende? | Kulturkamp

  -

  […] på dem. Jeg har skrevet om både WZB-undersøgelsen og to andre store undersøgelser i dette lange indlæg. Der kan korrigeres for en mængde forhold, men tilbage står, at Frankrig (og Europa) har et, skal […]

 21. Af Kampen mod IS kan ikke vindes med en øget krigsindsats i Syrien | Kulturradikalisme Smadrer Danmark

  -

  […] lukke grænserne for muslimske migranter. Flertallet af Europas muslimer støtter Islamisk Stat. Det fremgår af to store undersøgelser, der uafhængigt af hinanden er lavet om emnet. Derfor bør de europæiske lande naturligvis ikke […]

 22. Af Keld Hansen

  -

  Er der ikke en voksen til stede der kan stoppe sådan noget sludder?

  Hvad er det som gør at Berlingske gidder ødelægge deres avis med de usagligt blogs?

  Find dog nogen med omløb i hovedet og skaf jer af med støvring og selsving.

 23. Af Niels Larsen

  -

  Vore politikere er nødt til at komme frem til den erkendelse, at så længe der er muslimer i vort samfund, så længe vil der være risiko for muslimsk terror.

  For årsagen hedder islam. Ikke islamisme, for det eksisterer kun i feberhede vestlige hjerner.

  Islam er islam er islam. End of story!

 24. Af Terroren i Nice er blot en forsmag på Europas fremtid | Kulturradikalisme Smadrer Danmark

  -

  […] i Europa vil ikke integreres. Flertallet af Europas muslimer støtter Islamisk Stat. Det fremgår af to store undersøgelser, der uafhængigt af hinanden er lavet om […]

 25. Af Carl Teglund

  -

  Denna undersökning är falsk och är producerad av Russian news agency Rossiya Segodnya, vilket står också i artiklarna om man går lite djupare in i det ni har länkat. Rysspropaganda är väldigt farligt mot oss i väst och vi är väldigt sårbara mot den. Naturligtvis är det inte så att 27% av alla fransmän i 17-24 som stödjer Islamska Staten, det faller på sin egen rimlighet.

  Sedan är det ännu mer intressant hur detta utvecklar sig i den racistiske danskens argumentation. Först så meddelar han inte vilket land som står bakom undersökningen. Sedan blir det nummertrixande. Från att vara 16% av alla fransmän lyfts det fram numret 27% utan att direkt och tydligt läggas fram att detta tal är taget från en snäv åldersgrupp (17-24) och sedan på något helskumt oakademiskt manér lyckas dansken att tolka denna information att en majoritet av alla muslimer i hela Europa står bakom Daesh. Skärp er och var seriösa.

 26. Af Kasper Støvring

  -

  Carl Teglund: vrøvl, læs dog mit indlæg.

Kommentarer er lukket.